MOTOR ZA KRILNU KAPIJU - AH-PK05
UPUTSTVO ZA MONTAŽU
AH-PK05
PROČITATI PAŽLJIVO PRE MONTAŽE I
UPOTREBE UREĐAJA
1. Pažnja! Radi bezbedne montaže I rukovanja uređajem važno je pažljivo
praćenje instrukcija iz ovog uputstva. Nepropisna montaža ili upotreba
uređaja može dovesti do ozbiljnih povreda ljudi i imovine.
2. Čuvajte uputstvo na bezbednom mestu.
3. Ovaj proizvod je dizajniran i proizveden isključivo za upotrebu
naznačenu u ovom dokumentu. Svaka druga namena koja nije direktno
naznačena u ovom dokumentu može oštetiti proizvod i/ili uzrokovati
štetu u okolini proizvoda.
4. Proizvođač/isporučilac opreme ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju
nepropisne upotrebe uređaja.
5. Uređaj nije predviđen za montažu u zapaljivom okruženju. Prisutnost
zapaljivih gasova I tečnosti je ozbiljan bezbedonosni propust!
6. Proizvođač/isporučilac opreme ne snosi nikakvu odgovornost za oštećenja
nastala usled loše izrađenih elemenata koje uređaj pokreće.
7. Pre izvođenja bilo kakvih radova isključiti dovod struje.
8. Zaštitni uređaji (fotoelektrična barijera, pomoćni senzori, itd.) mogu
biti upotrebljeni radi otklanjanja rizika od uzrokovanja štete
nepažljivom upotrebom uređaja.
9. Proizvođač/isporučilac opreme ne snosi nikakvu odgovornost vezano za
bezbednost I korektno funkcionisanje sistema ukoliko su komponente
drugog proizvođača povezane u sistem.
10. Nemojte vršiti nikakve prepravke na komponentama sistema.
11. Osoba koja vrši montažu dužna je da krajnjem korisniku obezbedi sve
informacije koje se tiču ispravnog korišćenja sistema, kao I uputstva
sadržana u ovom dokumentu.
12. Prisustvo osoba, naročito dece u neposrednoj blizini elemenata koje
uređaj pokreće nije bezbedno.
13. Čuvati daljinske upravljače van domašaja dece.
14. Krajnji korisnik se mora suzdržavati od pokušaja da samostalno
popravlja ili podešava sistem. U slučaju potrebe treba da kontaktira
profesionalno osoblje.
15. Povremeno proverite sistem – ponaosob kablove, zupčanike I ostale
pokretne elemente radi pronalaženja znakova istrošenosti, oštećenja
ili neravnoteže. Ne upotrebljavati sistem ukoliko je neophodna popravka
ili dodatno podešavanje sistema.
16. Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu od strane osoba sa smanjenim
psihofizičkim sposobnostima.
AH-PK05
2. Osnovni delovi:
1. Motor
2. Napojni kabl
3. Nosač motora
4. Učvršćenje ruke motora
5. Ležište magnetnig prekidača
6. Kućište ruke motora
3. Tehničke karakteristike:
Izlazna snaga motora
DC24V/40W
Broj obrtaja motora
1500rpm
Brzina kretanja ruke
1,6cm/s
Maksimalni put ruke
330mm
Maksimalna dužina svakog od krila
3m x2
Maksimalna težina svakog od krila
300kg
Radna temperatura (okruženja)
-20 - 50 C
Stepen zaštite kućišta
IP54
Maksimalno neprekidno vreme rada
5min
AH-PK05
4. Dimenzije:
5. Sadržaj pakovanja:
2 kom.
2 kom.
1 kom.
2 kom.
M8x75mm - 4 kom.
6 kom.
fi12 - 4 kom.
fi8 - 12 kom. M8x30mm - 8 kom.
Čaura - 4 kom.
2 kom.
fi8 - 12 kom.
2 kom.
M8 - 12 kom.
3 kom.
2 kom.
AH-PK05
6. Ugradnja:
6.1: Potreban alat:
6.2: Primer ugradnje:
1. Motor
2. Upravljačka jedinica
3. Daljinski upravljač
Učvrstiti mehaničke stopere
na odgovarajućim pozicijama
4. Fotoćelija (opciono)
5. Signalna lampa (opciono)
6. Stoper
AH-PK05
6.3: Dimenzije:
6.4: Montaža:
A: Formirati nosač motora
Ugao nosača može biti različit.
B: Formirati nosač ruke motora
AH-PK05
C: Različiti materijal ili struktura nosećeg stuba zahtevaju različite
načine učvršćivanja nosača motora
Unapred postavljene
armature
Beton
Varenje
Stub od cigli
Betonski stub
D: Postavljanje motora
E: Nosač motora i nosač ruke motora moraju biti u istom nivou
AH-PK05
F: Razubljivanje motora
Razubljivanje
Uzubljivanje
Uzubljivanje
Razubljivanje
G: Povezivanje ruke motora
Nakon montaže, uverite se da je mehanizam korektno podešen i
da zaštitni i sistem za razubljivanje motora korektno funkcioniše.
UPRAVLJAČKA JEDINICA AH-PKD1.75K
UPUTSTVO ZA MONTAŽU I KORIŠĆENJE
PAŽLJIVO PROČITATI PRE POVEZIVANJA I
PODEŠAVANJA UREĐAJA
UPOZORENJA:
- Pre bilo kakvih radova na upravljačkoj jedinici (povezivanje,
održavanje itd.) isključite napajanje.
- Pre montaže pažljivo pročitajte uputstvo. Nepravilna montaža
ili upotreba uređaja može ugroziti bezbednost ljudi i imovine
- Ovaj uređaj je dizajniran i napravljen isključivo za upotrebu
naznačenu u ovom uputstvu. Svaka druga namena koja nije direktno
naznačena može oštetiti proizvod i/ili uzrokovati štetu u okolini
uređaja.
- Čuvajte ovo uputstvo na bezbednom mestu.
- Povremeno proverite sistem – ponaosob kablove, nosače, opreuge i
ostale pokretne elemente radi pronalaženja znakova istrošenosti,
oštećenja ili neravnoteže. Ne upotrebljavati sistem ukoliko je
neophodna popravka ili dodatno podešavanje sistema.
- Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu od strane osoba sa smanjenim psihofizičkim sposobnostima.
- Pre montaže upravljačke jedinice uverite se u dobro mehaničko
stanje i korektno otvaranje/zatvaranje krila kapije.
- Čuvati daljinske upravljače van domašaja dece.
1. Tehničke karakteristike:
Napajanje
Transformator
Maksimalna struja periferija
Temperatura okruženja
Osigurač motora
Osigurač periferija
Vreme otvaranja/zatvaranja
Vreme automatskog zatvaranja
Vreme neprekidnog rada motora
2. Funkcije:
AC220V/50Hz
AC220V/24V - 120W
DC24V - 500mA
-20 - 55 C
10A
2A
programibilno 0-99s
programibilno 0-99s
5min
2.1: Zaštitni tajmer može ograničiti maksimalno vreme rada motora programiranjem
od 0 do 99s
2.2 Postoji funkcija automatskog zatvaranja. Vreme aktiviranja automatskog zatvaranja
može biti od 0 do 99s. Fabrički je ova funkcija isključena.
2.3 Automatsko isključivanje motora prilikom nailaska kapije na prepreku.
2.4 Podesiva sila motora.
2.5 Mogućnost upravljanja jednokrilnim ili dvokrilnim sistemom.
2.6 Mogućnost instalacije baterije, fotoelektrične barijere, signalne lampe, električne
brave, spoljnog tastera za pokretanje kapije.
3. Dijagram:
- signalna lampa AC24V.
- 2 motora DC24V.
- induktivni prekidači na motoru 1 i 2.
(upotrebljivo samo kod motora sa induktivnim graničnim prekidačima)
- IC zaštitni uređaj.
- spoljni taster. “PUSH1” je za za dvokrilne, “PUSH2” za jednokrilne kapije.
Redosled operacija je otvaranje-stop-zatvaranje-stop-otvaranje.
- električna brava. Mogućnost povezivanja na brave koje su DC/AC24V.
crvena
crvena
crvena
crvena
crna
crvena
crvena
crna
žuta
crvena
crna
crvena
crna
žuta
žuta
crna
crna
Kontrolna ploča
žuta
crna
crna
Kontrolna ploča
4. Primer ugradnje
1. Motor
2. Upravljačka jedinica
3. Daljinski upravljač
4. Fotoelektrična barijera
5. Signalna lampa sa antenom
4.0 Povezivanje napajanja
4.0 Povezivanje napajanja
osigurač
ulaz
AC220V
transformator
izlaz
DC24V
4.1.1 Povezivanje motora za jednokrilne kapije:
Ako je kapija sa samo jednim krilom, motor mora biti povezan na “Motor1”, i DIP2
mora biti postavljen u OFF poziciju.
4.1.2 Povezivanje motora za dvokrilne kapije:
Ako je kapija sa dva krila, mora se ustanoviti koje je krilo sa prioritetnim otvaranjem.
Motor krila sa prioritetnim otvaranjem mora biti povezan na “Motor1”, drugi motor
povezuje se na “Motor2”. DIP2 mora biti postavljen u poziciju ON.
4.2 Povezivanje graničnih prekidača:
Ukoliko se ne koriste granični
prekidači krajevi moraju biti
kratko-spojeni.
Samo za granični prekidač
zatvaranja.
Graničnik otvaranja OL1, OL2:
Zajednički kraj V+:
Graničnik zatvaranja CL1, CL2:
Za granični prekidač otvaranja
i zatvaranja.
Žuta
Crvena
Crna
Podešavanje graničnih prekidača
Induktivni prekidači za krajnje pozicije
Granični prekidač otvaranja
Ako pogledate sliku desno videćete dva
induktivna prekidača sa donje strane ruke
motora. Njihova uloga je ograničavanje
maksimalnog hoda kapije.
Podešavanje se vrši klizanjem prekidača
kroz žleb.
Granični prekidač zatvaranja
Podešavanje granice zatvaranja
Ukoliko se motor isključi pre nego krilo
dospe u krajnji položaj, granični prekidač
treba pomeriti ka kraju ruke motora.
U suprotnom, kada motor radi i nakon
prolaska krila kapije kroz željenu krajnju
poziciju, prekidač treba pomeriti ka sredini
ruke motora.
Slikovito uputstvo možete videti desno.
Ranije zaustavljanje
Kasnije zaustavljanje
Podešavanje granice otvaranja
Ukoliko se motor isključi pre nego krilo
dospe u krajnji položaj, granični prekidač
treba pomeriti ka sredini ruke motora.
U suprotnom, kada motor radi i nakon
prolaska krila kapije kroz željenu krajnju
poziciju, prekidač treba pomeriti ka kraju
ruke motora.
Slikovito uputstvo možete videti desno.
Kasnije zaustavljanje
Ranije zaustavljanje
4.3 Izbor napajanja električne brave
Napajanje električne brave - DC24V
Napajanje električne brave - AC24V
4.4 Povezivanje fotoelektrične barijere
fotoćelija
(predajnik)
fotoćelija
(prijemnik)
5. Podešavanje
IC predajnik
IC prijemnik
5.1 Podešavanje DIP prekidača:
Jedno krilo. Isključena funkcija automatskog zatvaranja.
Taster PUSH1 upravlja motorom jednog krila u režimu:
otvaranje-stop-zatvaranje-stop-otvaranje.
Taster PUSH2 je isključen.
Jedno krilo. Uključena funkcija automatskog zatvaranja.
Taster PUSH1 može samo da otvara kapiju.
Taster PUSH2 je isključen.
Dva krila. Isključena funkcija automatskog zatvaranja.
Taster PUSH1 upravlja motorom oba krila u režimu:
otvaranje-stop-zatvaranje-stop-otvaranje.
Taster PUSH2 upravlja motorom prioritetnog krila u istom režimu.
Dva krila. Uključena funkcija automatskog zatvaranja.
Taster PUSH1 može samo da otvara kapiju.
Taster PUSH2 upravlja motorom prioritetnog krila u režimu:
otvaranje-stop-zatvaranje-stop-otvaranje.
Postoji električna brava na kapiji.
Ne postoji električna brava na kapiji.
5.2 Podešavanje željenih parametara:
Pritiskom tastera PUSH1 (taster na kontrolnoj ploči) numerička vrednost prikazana na
displeju se uvećava za 1.
Pritiskom tastera PUSH2 (taster na kontrolnoj ploči) numerička vrednost prikazana na
displeju se umanjuje za 1.
Napajanje
Taster SET
Displej
prikazuje parametar
P1 - maksimalno vreme rada motora. Fabrički
podešeno na 20 sekundi.
Izmena?
DA
NE
Pritiskom na tastere PUSH1 i PUSH2 podesiti maksimalno
vreme rada motora. Prethodno izmeriti vreme potrebno za
izvršenje operacije otvaranja i zatvaranja (u sekundama).
Trajanje vremena uneti kao vrednost parametra P1.
Nakon izmene
Taster SET
Displej
prikazuje parametar
P2 - vreme nakon kojeg motor usporava. Fabrički
podešeno na 10 sekundi.
Izmena?
NE
DA
Pritiskom na tastere PUSH1 i PUSH2 podesite vreme (sekunde)
nakon kojeg motor usporava.
Vreme se računa od pokretanja motora.
Nakon izmene
Taster SET
Displej
prikazuje parametar
P3 - silu motora1. Fabrički
podešeno na vrednost 15.
Izmena?
NE
DA
Pritiskom na tastere PUSH1 i PUSH2 podesite silu
otvaranja/zatvaranja.
Napomena: Premala ili prevelika sila može uzrokovati
nestabilnost sistema.
Nakon izmene
Taster SET
Displej
prikazuje parametar
P4 - silu motora1. Fabrički
podešeno na vrednost 15.
Izmena?
NE
DA
Pritiskom na tastere PUSH1 i PUSH2 podesite silu
otvaranja/zatvaranja.
Napomena: Premala ili prevelika sila može uzrokovati
nestabilnost sistema.
Nakon izmene
Taster SET
Displej
prikazuje parametar
P5 - vreme kašnjenja jednog krila za drugim.
Fabrički podešeno na 2 sekunde.
Izmena?
NE
DA
Pritiskom na tastere PUSH1 i PUSH2 vreme kašnjenja.
Nakon izmene
Taster SET
Displej
prikazuje parametar
P6 - vreme automatskog zatvaranja kapije.
Fabrički podešeno na 10 sekundi.
Izmena?
NE
DA
Nakon izmene
Taster SET
Zvučnik se oglasi tri puta
Pritiskom na tastere PUSH1 i PUSH2 vreme aktiviranja
automatskog zatvaranja kapije.
Napomena: DIP1 mora biti u poziciji ON.
Distributer za tržište Srbije:
Automatic House doo
adresa: Cetinjska 6/IV-15
Ćuprija
tel: 035/477-611
mob: 069/194-2884
mail: [email protected]
tehnička podrška: [email protected]
web: www.automatic-house.rs
Download

UPUTSTVO ZA MONTAŽU