ALTAY SERİSİ
A.C MOTOR HIZ KONTROL
Rev 1.0
SUDE AJANS • 2014/05
© 0212 612 09 48
ALTAY SERIES
A.C MOTOR SPEED CONTROL
www.medelelektronik.com
HIZLI DEVREYE ALMA VE KULLANIM KILAVUZU
QUICK START UP AND USER’S MANUAL
MEDEL Elektronik Elektrik
Makina Demiryolu Araçları Üretimi ve
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
İçindekiler Tablosu
Bölüm 1 – Önemli Uyarılar
5
7
7
8
9
9
Bölüm 2 – Ürünün Montajı Ve Devreye Alma Şartları
2.1.Montaj Ve Devreye Alma
2.2.İşletme Ve Bakım
9
10
Bölüm 3 – Sürücü Bilgileri Ve Mekanik Montaj
3.1.Etiket Bilgileri
3.1.2.Model Açıklaması
3.2.Cihaz Ölçüleri
3.2.1.Tay20 (0K180~2K200) Ölçüsü
3.2.2.Tay22-32 (2K200~5K500) Ölçüsü
3.2.3.Tay42 (7K500~11K00) Ölçüsü
3.2.4.Tay52 (15K00~22K00) Ölçüsü
3.2.5.Tay62 30K00 Ölçüsü
3.2.6.Tay62 37K00 Ölçüsü
3.2.7.Tay62 (45K00~55K00) Ölçüsü
3.2.8.Tay62 75K00 Ölçüsü
3.2.9.Tay62 90K00 - 110K0
3.3.Taşınabilir Uzak Panel Ölçüleri
3.3.1.TipA (Potansiyometresiz)
3.3.2.TipB (Potansiyometreli)
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
1.1. Kullanım Uyarıları
1.2. Kurulum Ve Bakım
1.3.Çalıştırma Ve Devreye Alma
1.4.Taşıma İçin Emniyet Uyarıları
1.5.Varıştaki Kontroller
1.6.Nakliye Esnasında Hasarın Bildirimi
12
12
13
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
17
18
Bölüm 4 – Elektriksel Montaj
4.1.Cihaz Yapılandırma
4.1.2.Güç Bağlantıları
4.1.3.Kumanda/Klemens Bağlantıları
4.1.4.Enkoder Bağlantısı
4.1.5.Taşınabilir Panel Ve Bilgisayar Bağlantısı
18
19
20
22
22
1
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
Bölüm 5- Hızlı Devreye Alma
5.1.Kullanıcı Şifresinin Girilmesi
5.1.1.Motor Etiket Değerinin Girilmesi
5.1.2.Kumanda Kaynağının Seçilmesi
5.1.3.Hız Kaynağının Ve Jog Frekansının Seçilmesi
5.1.4.Frekans Üst Sınırının Arttırılması
5.1.5.Hızlanma Yavaşlama Zamanlarının Değiştirilmesi
5.2.Cihazın Çalışma Kipleri
5.2.1.Cihazın Skalar Kipte Çalıştırılması
5.2.2.Kalkış Momentinin Güçlendirilmesi
5.2.3.Motor Tanıtımının Yapılması
5.2.4.Açık Çevrim Vektör Çalışma Kipi
5.2.5.Cihazın Açık Çevrim Çalışma Kipine Alınması
5.2.6.Kapalı Çevrim Vektör Çalışma
5.2.7.Kodlayıcı Çalışmasının Ve Yönünün Doğruluğunun Kontrolü
5.2.8.Cihazın Kapalı Çevrim Çalışma Kipine Alınması
5.2.9.Tork Denetim Kaynağının Seçilmesi
23
24
25
25
27
28
29
29
29
30
31
32
32
33
34
34
Bölüm 6- Özet Veriler
6.1.Sürücü
6.2.Panel
6.3.Hız Denetimi
6.4.Tork Denetimi
6.5.Ekran Görüntüleri
6.6.Korumalar, Ayarlar, Kayıtlar
35
36
36
36
36
37
Bölüm 7- Programlama Klavuzu
7.1. Genel
7.1.1.Kavramlar
7.1.2 Panel Ekranı
7.1.3.Panel Tuşları
7.1.4.Taşınabilir Panel Ledleri
7.1.5.Taşınabilir Panel Ve Bilgisayar Bağlantısı
7.2. Yapılandırma
7.2.1.Program Menüsü Ve Menü Şifre Bilgileri
7.2.2.Seçenekler
7.2.2.1.Kullanıcı Dili Ve Kullanıcı Şifresi
7.2.2.2.Arıza Geçmişi
7.2.2.3.Sürücü Tanıtım
7.2.2.4.Sürücü Korumaları
7.2.2.5.Sürücü Ayarları
7.2.2.6.Sürücü Hızları
2
37
37
38
39
41
41
42
42
44
44
44
45
45
45
46
47
47
48
49
54
56
56
57
59
59
60
60
60
60
62
63
63
64
64
64
64
64
66
67
67
69
70
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
7.2.2.7.Dön/Dur Denetimi
7.2.2.8.Otomatik Dön/Dur
7.2.2.9.Hız Denetimi
7.2.2.10.Rampa Denetimi
7.2.2.11.Tork Denetimi
7.2.2.12.Enkoder Bağlantısı
7.2.2.13.Motor Tanıtım
7.2.2.14.Analog Kalibrasyon
7.2.2.15.Yöney Değişkenleri
7.2.2.16.Ntc Ayarları
7.2.2.17.Almaçsız Ayarlar
7.2.2.18.Ek Motor Bilgileri
7.2.2.19.Alan Zayıflatma
7.2.2.20.Analog Çıkışlar
7.2.2.21.Röle Çıkışları
7.2.2.22.Röle Icmp Eşiği
7.2.2.23.Röle Harici Fren Eşiği
7.2.2.24.Etiket Değerleri
7.2.2.25.Ağ Adresi
7.2.2.26.Fabrika Ayarları
7.2.2.27.Motor Dönüş Yönü
7.2.2.28.Arıza Ayarları
7.2.2.29.Profibus Ayarları
7.2.2.30.Sarıcı/Çözücü/Gergi
7.2.2.31.Yük Paylaşımı
7.2.2.32.Denetimli Arıza
7.2.2.33.Sayısal Girişler
Şekillerin Listesi
Şekil1 Cihazın El İle Taşınma Durumu
Şekil2 Cihazın Vinç İle Taşınma Durumu
Şekil3 Havalandırma/Soğutma
Şekil4 Birden Fazla Cihazın Topraklanma Biçimleri
Şekil5 Motor Yıldız Üçgen Bağlantısı
Şekil6 Sürücü Etiket Bilgileri
Şekil7 Model Açıklaması
Şekil8 Tay 20-22 Serisi Güç Bağlantıları
Şekil9 Tay 32-62 Serisi Güç Bağlantıları
Şekil10 (1faz) Motor ve Güç Bağlantıları
Şekil11 (3faz) Motor ve Güç Bağlantıları
Şekil12 Tay 20 Serisi Kumanda Klemens Bağlantı Şeması
Şekil13 Tay 22/32 Serisi Kumanda Klemens Bağlantı Şeması
Şekil14 Tay42/Tay62 Serisi Kumanda Klemens Bağlantı Şeması
8
8
10
11
11
12
12
19
19
20
20
20
21
21
3
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
Şekil15
Şekil16
Şekil17
Şekil18
Şekil19
4
Enkoder Bağlantısı
Tay20 Taşınabilir Panel Soket Bağlantı Şeması
Tay22 (Tek Faz), Tay 32-42-52-62-72 Taşınabilir Panel Soket Bağlantı Şeması
Tay20 Taşınabilir Panel Soket Bağlantı Şeması
Tay22 (Tek Faz), Tay 32-42-52-62-72 Taşınabilir Panel Soket Bağlantı Şeması
22
22
22
41
41
Tabloların Listesi
Tablo1
Tablo2
Tablo3
Tablo4
Cihaz Yapılandırma
Program Menüleri Ve Şifre Bilgileri
Sayısal Girişler İşlev Haritası
Sayısal Giriş Menüsü Fonksiyon Açıklamaları
18
44
70
72
BÖLÜM 1. ÖNEMLİ UYARILAR
1.1. Kullanım Uyarıları
Burada açıklanan tüm emniyet ve uyarı talimatları kesinlikle dikkatli bir şekilde
okunmalıdır! Bu talimatlara uyulmaması, fiziksel yaralanmalar veya ölümlere yol
açabilir ya da sürücü, motor veya tahrik edilen ekipman hasar görebilir.
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
Elektrik şoku tehlikelidir
Oluşabilecek sonuçlar: Ölüm veya ağır yaralanmalar.
Tehlikeli Durum
Oluşabilecek sonuçlar: Hafif veya önemsiz yaralanmalar.
STOP
Zararlı Durum
Oluşabilecek sonuçlar: Cihazda ve ortamda hasar oluşur.
5
MÜŞTERİYE NOTLAR
Bu kitapçık size hazırladığımız, en verimli kullanımı tanıtan bir bilgi derlemesidir.
Taşıma, montaj ve devreye almadan önce bu kitapçığı dikkatlice okumalısınız.
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
Ekteki tüm teknik bilgileri değerlendirmelisiniz.
Kitapçıkta bulamadığınız bilgilere ihtiyaç duyduğunuz veya anlatılanlar dışında
problemlerle karşılaştığınız takdirde teknik elemanlarımız sizlere yardımcı
olacaktır. Bizlerden yardım istediğiniz takdirde lütfen;
A- Tesisinizin tam ismini, yerini, telefon ve faks numaranızı,
B- Cihaz tip ve seri nosunu, ilave özelliklerini,
C- Arızanın kesin ve hassas tarifini,
bizlere bildirmelisiniz. Bu bilgiler bizlerin arızayı kesin olarak tespit etmemize
yardımcı olacak bilgilerdir.
Adres: İkitelli OSB Mah. Aykosan 2.Kısım 13/A Blok No:1
İkitelli Başakşehir - İstanbul / TURKEY
Telefon: (0212) 549 99 10 (5 hat)
Faks: (0212) 549 33 92
e-posta: [email protected]
internet adresi: http://www.medelelektronik.com
6
1.2. Kurulum Ve Bakım
Bu uyarılar, sürücü, motor kablosu ve motor üzerinde çalışma yapan kişiler içindir.
Sürücünün bakımı sadece yetkililer tarafından yapılmalıdır!
• Besleme gerilimi verildiğinde sürücü, motor kablosu ve motor üzerinde işlem
yapmayın.Besleme gerilimi kestikten sonra sürücü, motor kablosu veya motor
üzerinde işlem yapmadan önce ara devre kondansatörlerinin yükü boşaltmaları
için minimum 5 dakika bekleyin.
• Sürücü veya harici kontrol devrelerine enerji verilirken kontrol kabloları üzerinde
işlem yapmayın.
• Sürücü üzerinde yalıtım veya yüksek gerilim testleri yapmayın.
Not:
• Motor durmuş olsa dahi, L1,L2,L3 ve U,V,W güç terminallerinde ve sürücü gücüne
bağlı olarak BR+,BR-,DC+,DC- terminallerinde tehlikeli düzeyde gerilim bulunabilir.
• Arızalı bir cihazı onarma girişiminde bulunmayın.Değiştirmek için fabrikaya veya
yetkili teknik servis şubesine/merkezine başvurun.
• Yeterli soğutma sağlayın.
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
UYARI ! Aşağıdaki talimatlara uyulmaması
fiziksel yaralanmalara ve ölümlere yol
açabilir ya da ekipman zarar görebilir.
1.3. Çalıştırma Ve Devreye Alma
Bu uyarılar çalışma işlemini planlayan, sürücüyü çalıştıran veya kullanan kişiler
içindir.
UYARI ! Aşağıdaki talimatlara uyulmaması
fiziksel yaralanmalara ve ölümlere yol
açabilir ya da ekipman zarar görebilir.
• Sürücüyü ayarlamadan ve hizmete almadan önce, motor ve tahrik edilen tüm
ekipmanların sürücünün tüm hız aralıklarında çalışmaya uygun olduğundan emin
olun.
• Kullanılacak olan ekipmanların sürücü (sistem) gücünü karşılayacağından emin
olun.
7
1.4. Taşıma İçin Emniyet Uyarıları
Cihaz aşağıdaki kurallar çerçevesinde kaldırılmalıdır.
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
Nakliye için :
• Cihazı ambalajından çıkarın ve nakliye sırasında zarar görmediğinden emin olun.
• Nakliye esnasında cihazın oynamaması için araç içinde tam olarak hareketsiz
kalacak şekilde bağlanması gerekmektedir.
• Tedbirsiz ve hızlı indirme kaldırmalardan doğacak hasarları önlemek için gerekli
tüm tedbirler önceden alınmalıdır.
• Nakliye ve depolama süresince hız kontrol cihazını, fiziki şoklara ve titreşimlere
karşı koruyunuz.
Taşıma ve kaldırma için;
• 30 kW’a kadar olan cihazlar kolaylıkla elle taşınabilmektedir. Cihazı sarsmadan
yere paralel olarak gösterge kısmı üste gelecek şekilde iki elle kavrayarak taşınmalıdır.
Şekil 1: Cihazın elle taşınma durumu
• 30 kW üstü cihazlar ise ağırlıkları nedeniyle elle taşınamazlar. Cihaz, forklift
tarafından mevcut paletler veya kaldırma tertibatları ki bu tertibatlar en az 1 ton
kaldırmaya dayanıklı bez veya benzeri halat tertibatları (cihazın çizilme ve zedelenmesine engel olmak adına) kullanılarak kaldırılmalıdır.
Şekil 2: Cihazın vinç ile taşınma durumu
8
Depolama için;
• Cihazı nakliye ve depolama esnasında titreşim ve fiziki darbelere karşı koruyun.
Bu cihazlar aynı zamanda su(yağmur), sıcaklıklara, iletken tozlara karşı korunmalıdır.
Cihaz istenilen teklife uygun ve mutabık kalınan şartlar çerçevesinde üretilmiştir.
Cihazın tesliminde aşağıdaki hususlar kontrol edilmelidir.
• Teslim edilen malzemenin doğruluğu
• Nakliye esnasında hasar olup olmadığı
1.6. Nakliye Esnasında Hasarın Bildirmi
Eğer kayıp veya hasarlı bir parça varsa, derhal sözlü olarak nakliyeciye bilgi verilmelidir.
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
1.5. Varıştaki Kontroller
Buna ilaveten yazılı olarak ve mümkünse fotoğraflayarak hasarlı kısımlara ilişkin
bir rapor hazırlanmalıdır. Bu rapor 48 saat içinde nakliye firmasına ve MEDEL
ELEKTRONİK‘e ulaştırılmalıdır.
Garanti teslim tarihinden itibaren başlar.
BÖLÜM 2. ÜRÜNÜN MONTAJI VE DEVREYE ALMA ŞARTLARI
Ürünü devreye almadan önce bu kılavuzdaki bilgileri göz önüne alınız.
2.1.
Montaj Ve Devreye Alma
• Hasar görmüş ürünler kesinlikle monte edilmemeli ve devreye alınmamalıdır!
Hasar görmüş cihaz var ise tutanak tutulması ve mümkünse fotoğraf çekilerek
üretici firmaya bir örneğinin gönderilmesi, cihazın garanti kapsamı içinde kalması
için şarttır!
• Cihazın ve motorun montajında ve devreye alınmasında ilgili kılavuzlar dikkate
alınmalı ve talimatlara uyulmalıdır!
• Koruma önlemleri ve koruyucu donanımlar geçerli talimatlara uygun olmalıdır.
9
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
• Cihazın topraklanması
• Giriş ve çıkış filtrelerinin kullanılması
• İhtiyaç halinde frenleme direnci kullanılması
• İhtiyaç halinde ek soğutma takviyesi (şekil 3)
Mükemmel
İzin Verilmez
Şekil 3: Havalandırma eğer yeterli değilse filtreli harici soğutma
sistemi uygun şekilde monte edin.
• Bulunduğu ortama göre nem, toz, yağ vs. gibi sızdırmazlığı sağlamak için yalıtılmış pano içerisinde korumaya alınarak IP sınıfının yükseltilmesi.
• Eğer kapalı ortamda bulunuyorsa hava filtrelerinin düzenli aralıklarla değiştirilmesi
• Motor sürücü cihazı enerjilendirildiğinde, cihaz içerisindeki güç kompanentleri
enerjilenir. Güç kompanentlerine dokunmak hayati tehlike arz eder. Çalışırken
motor sürücü cihazının kapağı kapalı tutulmalıdır.
• Makine ve bağlantılar üzerinde elektriksel ya da mekaniksel bir müdahaleden
önce hız kontrol cihazının enerjisi kesilmelidir.
• Medel AC Vektör Hız Kontrol Cihazlarının enerjisi kesildikten sonra müdahale
için en az 5 dakika beklenmesi gerekmektedir. Bu süre kondansatörlerin deşarj
süresidir.
2.2. İşletme Ve Bakım
• Medel AC motor hız kontrol cihazları 1x220V ve/veya 3x380V ile çalışırlar. Tüm
güç bağlantıları için cihaz etiketine bakınız.
• Güç devresinin beslenmesinde mutlaka kılavuzda önerilen kablo kesitleri kullanılmalıdır veya profesyonel yardım alınmalıdır.
• Aşağıdaki bağlantı uçları cihaz çalışmazken bile tehlikeli voltaj taşıyabilirler:
• Şebeke giriş bağlantıları:
• 1x220V için: L1/N
(0,18kW – 3kW)
• 3x380V için: L1/L2/L3 (2,2kW – 500kW)
• Motor bağlantıları (tüm cihazlar için) U,V,W
10
• Frenleme ünitesi bağlantıları BR+, BR• Ön panel göstergelerinin ve diğer ledlerin sönmesi, cihazın şebekeden ayrıldığını
göstermez!
• Sistemin çalıştırılmasını, bağlantılarını ve arızaların tamiratını sadece uzman
personel yapmalıdır.
• Cihazın topraklamasının yapıldığına emin olunmalıdır.
Mükemmel
İyi
İzin Verilmez
Hatalı
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
(Topraklama kablosunun kesiti cihaz şebeke kablolarının kesitine eşit veya büyük
olmalıdır. Olması ve olmaması gereken topraklama biçimlerini şekil 4’ de görebilirsiniz.)
Şekil 4: Birden fazla cihazın topraklanma biçimleri
• İnverter çıkış voltajına göre motorun doğru bağlandığına emin olunmalıdır.
Motor uygun bağlantısı için motor etiketine bakınız! Motor yıldız-üçgen
bağlantısını şekil 5’de görebilirsiniz.
Şekil 5: Motor yıldız-üçgen bağlantı şekli
11
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
• Pano içi ısının 40°C' yi geçmemesi kullanıcı tarafından sağlanmalıdır.
• Ortamda iletken toz bulunmamalıdır.
• Cihazın parametrelerinde yapılacak değişiklikler cihazın korumaya geçmesine ve
sistemin durmasına neden olabilir.
• Bilgi sahibi olmayan, firma tarafından yetkilendirilmemiş kişilerin cihaza müdahale etmeleri engellenmelidir.
• Bu cihaz sadece üretici firma tarafından belirtilen amaçla kullanılabilir. İzinsiz
yapılan değişiklikler ve tavsiye edilmeyen yedek parça, yangına, elektrik şokuna,
cihazın arızalanmasına ve yaralanmalara neden olabilir.
BÖLÜM 3. SÜRÜCÜ BİLGİLERİ VE MEKANİK MONTAJ
3.1. Etiket Bilgileri
Etiket bilgileri şekil 6’ da gösterilmiştir.
Şekil 6: Sürücü etiket bilgileri
3.1.2 Model Açıklaması
Model açıklaması şekil 7’de gösterilmiştir.
TAY
32
3P
5K500
Sürücü Gücü
Giriş Fazı (3Faz) (1P 1Faz)
Kasa Adı
Sürücü Modeli
Şekil 7: Model Açıklaması
12
3.2. Cihaz Ölçüleri
3.2.1. Tay20 (0K180 ~ 2K200)
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
3.2.2. Tay22-32 (2K200~5K500)
13
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
3.2.3. Tay 42 (7K500 ~ 11K00)
3.2.4. Tay 52 (15K00 ~ 22K00)
14
3.2.5. Tay 62 (30K00)
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
3.2.6. Tay 62 (37K00)
15
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
3.2.7. Tay 62 (45K00 ~ 55K00)
3.2.8. Tay 62 (75K00)
16
3.2.9. Tay 62 (90K00 ~ 110K0)
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
3.3. Taşınabilir Uzak Panel Ölçüleri
3.3.1. Tip A (Potansiyometresiz)
17
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
3.3.2. Tip B (Potansiyometreli)
BÖLÜM 4. ELEKTRİKSEL MONTAJ
4.1. Cihaz Yapılandırma
Tablo 1: Cihaz Yapılandırma
(*) : Motor gücü, 4 kutuplu (1500rpm) motora göre referans alınmıştır.
(**): 1dakikadan fazla frenleme ihtiyacı olan vinç, rejeneratif (sürüklenme olan)
çalışan vb. uygulamalar için direnç güçleri, cihaz güçleri ile aynı olmalıdır.
(***) : Cihaz 40°C’ de eşit motor gücünde, 50°C’ de ise bir küçük güç değerinde ki
motor ile kullanılır.
18
4.1.2. Güç Bağlantıları
Tek faz cihazlarda cihaz beslemesi 220V/50Hz şebekeden yapılır. PE terminali
topraklama bağlantısıdır: Motor kablo bağlantısı U/V/W çıkışlarına yapılır.
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
Şekil 8: TAY20-TAY22 Serisi güç bağlantıları
Şekil 9: TAY30 – TAY62 Serisi güç bağlantıları
Cihaz beslemesi ; Tek faz girişli cihazlarda L ve N klemenslerine 220V, üç fazlı
cihazlarda ise L1-L2-L3 klemenslerine 3×380V uygulanacaktır. PE topraklama
bağlantısıdır.
19
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
Şekil 10: (1 Faz) Motor ve Güç bağlantıları
Şekil 11: (3Faz) Motor ve Güç bağlantıları
4.1.3. Kumanda/Klemens Bağlantıları
Şekil 12: TAY20 Serisi Kumanda Klemens Bağlantı Şeması
20
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
Şekil 13: TAY22 / 32 Serisi Kumanda Klemens Bağlantı Şeması
Şekil 14: TAY42 – TAY72 Serisi Klemens Bağlantı Şeması
21
4.1.4. Enkoder Bağlantısı
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
MEDEL A.C. Motor Hız Kontrol cihazında 1024ppr / 2048ppr / 4096ppr / 8192ppr /
16384ppr - 5V-Line Driver enkoder kullanılmalıdır.
Şekil 15: Encoder Bağlantısı
4.1.5. Taşınabilir Panel Ve Bilgisayar Bağlantısı
Şekil 16: Tek fazlı (TAY20)
22
Şekil 17: Tek fazlı (TAY 22)
Üç fazlı (TAY 32-42-52-62)
BÖLÜM 5. HIZLI DEVREYE ALMA
5.1. Kullanıcı Şifresinin Girilmesi
TUŞ
İŞLEV
Ana program menüsüne girmek için "MENU" tuşuna basınız.
Ekrana gelen menü, dil seçeneğinin ve kullanıcı şifresinin
girilmesini sağlayan "TÜRKÇE-ENG-DEU-FRA" menüsüdür.
"ENTER" tuşuna basarak alt menüye giriniz. Yazı ve değerlerin
altında bulunan çizgi hangi değerin seçili olduğunu gösterir.
Yazı ve değerlerin seçimini sağlayan alt çizgi "TÜRKÇE" seçeneğinde
iken "UP" / "DOWN" tuşlarını kullanarak dil
seçimini yapınız.
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
Kullanım ayarlarını yapabilmek ve özel çalışma kiplerini seçerek gerekli değişiklikleri yapabilmek için kullanıcı şifresini girmeniz gerekmektedir.
Kullanıcı şifreleri için 7.2.1 program menüsü ve şifre bilgilerine bakınız.
Dil seçimi "TÜRKÇE" seçeneğinde iken "ENTER" tuşuna basarak
şifre kısmına geliniz.
" **** " kısmına "UP" / "DOWN" tuşlarını kullanarak
"E" şifresini giriniz.
"ENTER" tuşuna basınız, ekranda << MEDIUM >> yazısı görüntülenir.
"UP" / "DOWN" tuşlarıyla ana menü içerisinde istenilen menüye
geçiş yapılır.
Menülerden çalışma ekranına geçiş yapmak için "ESC" tuşuna
basınız.
NOT: Cihazın her resetlenmesinden (enerjinin kapatılıp açılması
veya menü içerisinde otomatik olarak resetlenmesi) sonra şifrenin
tekrar girilmesi gerekmektedir.
23
5.1.1. Motor Etiket Değerinin Girilmesi
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
Cihazda motor etiket değerleri fabrika çıkış değeri olarak 4 kutuplu (1500rpm)
motora göre kaydedilmektedir. Cihaz devreye alındığında bağlantı yapılan motora
göre program menüsünde bulunan "ETİKET DEĞERLERİ" menüsündeki değerler
gerekiyorsa değiştirilmelidir.
Motor termal koruması için (ısı-zaman grafiğine bağlı koruma) akım değerinin,
vektörel çalışma için ise bütün etiket değerlerinin doğru girilmesi gerekmektedir.
Motor akımının doğru girilmediği durumlarda motora zarar gelmesinden MEDEL
ELEKTRONİK sorumlu değildir.
TUŞ
İŞLEV
Ana Program Menüsüne girmek için "MENU" tuşuna
basınız.
"ETİKET DEĞERLERİ" menüsüne gidiniz.
"ENTER" tuşuna basarak alt menüye giriniz.
Değerlerin altında bulunan çizgi hangi değerin seçili olduğunu
gösterir. Seçili değerler "UP" / "DOWN" tuşları ile değiştirilir.
"ENTER" tuşu ile bir sonraki değere geçiniz. Mmax değeri de değiştirildikten sonra ENTER' a basıldığında cihaz resetlenmiş olur. Çalışma
ekran görüntüsü karşınıza gelir.
24
5.1.2. Kumanda Kaynağının Seçilmesi
Fabrika çıkışı, kumanda KLAVYE üzerinden yapılacak şekilde programlanır
("Src: KLAVYE"). Kullanıcının START / STOP denetimini klemensten (Analog ve Dijital Giriş) yapması için aşağıdaki değişikliklerin yapılması gerekmektedir.
İŞLEV
Ana Program Menüsüne girmek için "MENU" tuşuna
basınız.
"DÖN/DUR DENETİMİ" menüsüne gidiniz.
"ENTER" tuşuna basarak alt menüye giriniz.
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
TUŞ
Satırlarda bulunan çizgi seçili satırı gösterir. Seçili satırda kayıtlı
bilgiyi bu tuşlarla değiştiriniz.
START / STOP kumandasının klemensten yapılabilmesi için;
1.Satır Src: KLEMENS
2.Satır Typ: 0 / 1 ANAHTAR yapılmalıdır.
"ENTER" tuşu ile bir sonraki değere geçilir. 3.satır, duruşun ne şekilde
olacağını belirtir. Bu satırda fabrika ayarları olan “YAVAŞLA ve KES”
seçilir. Seçim yapıldıktan sonra tekrar ENTER' a basıldığında ana
menüye geçilir ve ekranda "DÖN / DUR DENETİMİ" yazar.
Program menüsünden çıkmak için "ESC" tuşuna basınız.
5.1.3. Hız Kaynağının Ve Jog Frekansının Seçilmesi
Fabrika çıkışı, hız denetimi KLAVYE üzerinden yapılacak şekilde programlanır
("Src: KLAVYE") .Kullanıcının hız denetimini klemensten (Analog ve Dijital Giriş)
yapması için aşağıdaki değişikliklerin yapılması gerekmektedir.
25
TUŞ
İŞLEV
Ana program menüsüne girmek için "MENU" tuşuna basınız.
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
"HIZ DENETİMİ" menüsüne gidiniz.
"ENTER" tuşuna basarak alt menüye giriniz.
"Hız Kumandası" nın klemensten yapılabilmesi için;
1.Satır "Src: KLEMENS ADIN " yapılmalıdır.
"ENTER" tuşu ile seçilen bilgiyi girerek bir sonraki satıra
geçiniz.
Jog frekansı seçimini sağlayan 3.satırdaki frekans değeri "UP
/ DOWN " tuşları ile değiştirilir.
Seçil değeri "ENTER" tuşu ile girerek bir sonraki satıra geçiniz.
4.satırda birinci giriş, " [1] ", seçilir. 1.girişten başlanarak 7
farklı hız komutunun girilebileceği 1 - 7 arasındaki sabit
(klemens) hız seçenekleri belirlenir.
Seçilen girişlerden sonra "ENTER" tuşunu kullanarak hız
seçimi, frekans kısmına geliniz.
Hız komutu değerleri bu tuşlarla değiştirilir.
"ENTER" tuşu ile seçilen frekans değerlerini giriniz.
Son değerden sonra "ESC" tuşuna basıldığında ana menüye
geçilir ve ekranda "HIZ DENETİMİ" yazar.
Diğer program menülerine geçiş için "UP" ve "DOWN" tuşlarını, çalışma ekranı görüntüsüne gelmek için "ESC" tuşunu
kullanınız.
26
5.1.4. Frekans Üst Sınırının Arttırılması
Fabrika çıkışı maksimum frekans
(f_max) 50Hz olarak programlanır.
TUŞ
İŞLEV
"SÜRÜCÜ HIZLARI" menüsüne gidiniz.
"ENTER" tuşuna basarak alt menüye giriniz.
Değerlerin altında bulunan çizgi hangi değerin seçili olduğunu
gösterir. Menüye ilk girildiğinde 1. satırdaki maksimum frekans
değeri, 50 Hz (f_max) seçilidir.
Seçili değeri girerek 3.satıra geçiniz.
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
Ana Program Menüsüne girmek için "MENU" tuşuna
basınız.
3.satırda çalışılacak en yüksek frekans değerini
seçiniz.
"SÜRÜCÜ HIZLARI" menüsüne gidiniz.
NOT: 3.satırdaki limit frekans değeri MAX ile belirlenen en yüksek frekans sınırına kadar ayarlanabilen ve analog girişte 10V'a
karşılık gelen çalışılacak en yüksek frekans üst sınırını belirler.
4.satırdaki değerler ise kalkış momentinin güçlendirilmesi için
girilecek gerilim değerini ve bu gerilime karşılık gelen frekansı
gösterir. Aksi belirtilmedikçe, fmin= 0.00Hz olmalıdır.
Bir sonraki değere geçiniz. Son değerden sonra ENTER'
a basıldığında ana menüye geçilir ve ekranda "SÜRÜCÜ
HIZLARI" yazar.
Program menüsünden çıkmak için "ESC" tuşuna basınız.
27
5.1.5. Hızlanma Ve Yavaşlama Zamanlarının Değiştirilmesi
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
Fabrika çıkışı bu değer güçlerine uygun olarak ayarlanmaktadır. Sürücünün normal çalışmada ve joglamada (ayar komutunda) hızlanma ve yavaşlama rampalarını belirleyen değişkenlerdir.
J >:Sürücünün, JOG komutu verildiğinde, 0.00 Hz' den anma frekansına (50.00 Hz)
çıkacağı süre
J<:Sürücünün, JOG komutu kesildiğinde, anma frekansından (50.00 Hz) 0.00 Hz' e
düşeceği süre.
0>:Sürücünün, 0.00 Hz' den anma frekansına (50.00 Hz) çıkacağı süre. (HIZLANMA
ZAMANI)
0<:Sürücünün, anma frekansından (50.00 Hz) 0.00 Hz' e düşeceği süre.(YAVAŞLAMA
ZAMANI)
TUŞ
İŞLEV
Ana Program Menüsüne girmek için "MENU" tuşuna
basınız.
"RAMPA DENETİMİ" menüsüne gidiniz.
"ENTER" tuşuna basarak alt menüye giriniz. Satırlarda bulunan
çizgi hangi değerin seçili olduğunu gösterir. Fabrika çıkışı
kaynak "KLEMENS" olarak ayarlanmıştır."ENTER" tuşu ile istenilen
bir sonraki seçeneğe geçilir. Jog frekansı için olan 3.satırın sol
tarafı (>) Hızlanma, sağ tarafı (<) Yavaşlama zamanını belirtir.
ENTER' a 3 defa basarak 3.satıra geliniz.
Seçili değer (Hızlanma Zamanı) değiştirilir.
Bir sonraki değere geçilir. J satırının sağ
tarafı (<) Yavaşlama zamanı seçilir.
Seçili değer (Yavaşlama zamanı) değiştirilir.
ENTER' a 1 defa basıldığında 4.satıra geçilir. Tekrar ENTER tuşu
kullanılarak 4.satırın önce sol tarafını (Hızlanma Zamanı) seçiniz.
Seçili değer (sürücünün hızlanma zamanı) değiştirilir.
ENTER' a basılarak seçili değer girilmiş olur ve satırın sağ
tarafına (sürücünün yavaşlama zamanı) geçilir. Seçili değer
hızlanma zamanı değişikliğindeki talimatlar izlenerek değiştirilir.
Son değer girildikten sonra program menüsünden çıkmak için
"ESC" tuşuna basınız. Ekranda "RAMPA DENETİMİ" yazacaktır.
28
5.2. Cihazın Çalışma Kipleri
I. SKALAR (V/f) ÇALIŞMA KİPİ
Skalar çalışma kipi yalnızca, kodlayıcının kullanılamadığı ve birden çok motorun
aynı sürücü tarafından çalıştırılma zorunluluğunun bulunduğu uygulamalarda
tercih edilmelidir.
Motorun hız almacı kullanılarak, tüm hız aralığında yüksek verimde çalıştırıldığı
"Rotor Akı Alan Yönelimli" temel çalışma kipidir. Gerçek dört bölgeli çalışma sağlar
ve motorun anma torkunu sürekli ve daha üzerini (%110..%200) de süreli olarak,
0.00Hz dahil her devirde verir.
a) Açık Çevrim Çalışma (Enkodersiz çalışma): Enkoder geri beslemesiz Vektörel
Kontrol Kipi
b) Kapalı Çevrim Çalışma (Enkoderli çalışma): Enkoder geri beslemeli Vektörel
Kontrol Kipi Cihazı klemenslerden kumanda etmek, maksimum frekansı
arttırmak ve tork (vektörel) kontrollü çalıştırabilmek için aşağıda verilen bilgileri
kullanabilirsiniz.
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
II. VEKTÖREL (FOC) ÇALIŞMA KİPİ
5.2.1. Cihazın Skalar Kipte Çalıştırılması
Hız kontrol cihazı 2 (iki) temel kipte çalıştırılabilmektedir:
Cihazın "Skalar Kip" te çalıştırılması için aşağıdaki talimatlar izlenecektir.
• Kullanıcı şifresinin girilmesi
• Motor etiket değerlerinin girilmesi
• Cihazın resetlenmesinin sağlanması
• Gerekli ise kalkış momentinin güçlendirilmesi "Sürücü Hızları" menüsünden
aşağıda anlatıldığı şekilde ayarlanır.
5.2.2. Kalkış Momentinin Güçlendirilmesi
Skalar kipte çalışma için geçerlidir. Kalkışta motor titriyor veya 2Hz' den daha
yüksek değerlerde dönmeye başlıyorsa aşağıdaki değişiklikler yapılabilir.
Bu işlem düşük frekans bölgelerinde motorun aşırı ısınmasına yol açabilir.
'Frekans Üst Sınırının Arttırılması' nda yapılan açıklamada "SÜRÜCÜ HIZLARI"
menüsüne giriş anlatılmıştır.
29
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
TUŞ
İŞLEV
Menüye ilk girildiğinde1. satırdaki frekans değeri, 50 Hz (f_max)
seçilidir. ENTER'a 2 defa basılarak 4.satırın sol tarafındaki gerilim
değeri (V_min)seçilir.
V_min değeri, 5V daha arttırılarak (örneğin 20V-25V) seçili değer
değiştirilir.
"ENTER" tuşu ile bir sonraki değere geçilir. Son değerden sonra
ENTER' a basıldığında ana menüye geçilir ve ekranda "SÜRÜCÜ
HIZLARI" yazar.
Program menüsünden çıkmak için "ESC" tuşuna basınız.
NOT: Değiştirilen değer ile deneme yapılır. Kalkış momentinin
yetersiz kalması durumunda V_min değeri 5V daha
arttırılmalıdır. Bu işlem düşük frekans bölgelerinde motorun
aşırı ısınmasına yol açabilir.
Cihazın Vektörel Kipte Çalıştırılması :
5.2.3. Motor Tanıtımının Yapılması
Etiket değerleri girilen motorun dururken ve dönerken test yapılarak
parametrelerinin hesaplanması sağlanır.
NOT: En iyi motor parametrelerinin alınabilmesi için motor tanıtımı sırasında
motor milinin boşta olması ve motorun sürekli çalışma ortam sıcaklığında olması
gereklidir.
30
TUŞ
İŞLEV
Ana Program Menüsüne girmek için "MENU" tuşuna basınız.
"ENTER" tuşuna basarak alt menüye giriniz.
Değerlerin altında bulunan çizgi hangi değerin seçili olduğunu
gösterir. Menüye ilk girildiğinde 1. satırdaki "DURURKEN TEST:
HAYIR" seçeneği seçilidir. "UP" tuşu ile "EVET" seçeneğini seçiniz.
ENTER' a 1 defa basıp beklenerek cihazın dururken test yapması
sağlanır. 1.satırda otomatik olarak "DÖNERKEN TEST: HAYIR" yazısı
ekrana gelir.
Seçili olan "HAYIR" ifadesini "EVET" yapınız.
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
"MOTOR TANITIM" menüsüne gidiniz.
"ENTER" tuşuna basarak motorun dönmesi sağlanır ve değerleri
alınır.
Motorun durması beklendikten sonra cihazın resetlenmesi için 6
defa "ENTER" tuşuna basılır ve cihaz resetlendikten sonra çalışma
ekranına ulaşılmış olur.
5.2.4. Açık Çevrim Vektörel Çalışma Kipi (Enkodersiz Çalışma)
Enkoder geri beslemesiz Vektörel Kontrol Kipi. Cihazın açık çevrim ayarlarının
yapılması için aşağıdaki talimatlar izlenecektir.
• Kullanıcı şifresinin ("E") girilmesi
• Motor etiket değerlerinin girilmesi
• Cihazın resetlenmesinin sağlanması
• Motor tanıtımının yapılması
• Cihazın resetlenmesini sağladıktan sonra “E” şifresi ile "SÜRÜCÜ AYARLARI" menüsüne ulaşılması.
31
Kullanıcı şifresi ve etiket değerleri girilerek motor tanıtımı yapıldıktan sonra
izlenilecek talimatlar ise aşağıdaki gibidir:
5.2.5. Cihazın Açık Çevrim Çalışma Kipine Alınması
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
TUŞ
İŞLEV
Ana Program Menüsüne girmek için "MENU" tuşuna basınız.
"SÜRÜCÜ AYARLARI" menüsüne gidiniz.
"ENTER"tuşuna basarak alt menüye giriniz. Satırlarda bulunan çizgi
hangi değerin seçili olduğunu gösterir. Menüye ilk girildiğinde 2.
satırdaki kodlayıcı kısmı seçilidir. "Kodlayıcı: YOK" satırında değişiklik
yapmadan ENTER'a 1 defa basılarak çizginin "Temel Kip: SKALAR"
satırına gelmesini sağlayınız.
"Temel Kip: SKALAR" satırında iken yukarı ok tuşuna basınız ve "VEKTÖR -A" çalışma kipini (modu) seçiniz.
1 defa "ENTER" tuşuna basılarak cihazın, "SÜRÜCÜ AYARLARI" menüsünden çıkarak resetlenmesi sağlanmış olur. Resetleme ile çalışma
ekranına geçilir ve değişiklikler cihaz hafızasında saklanır.
5.2.6. Kapalı Çevrim Vektörel Çalışma Kipi (Enkoderli Çalışma)
Enkoder geri beslemeli Vektörel Kontrol Kipi. Cihazın kapalı çevrim ayarlarının
yapılması için aşağıdaki talimatlar izlenecektir.
• Kullanıcı şifresinin ("E") girilmesi
• Motor etiket değerlerinin girilmesi
• Cihazın resetlenmesinin sağlanması
• Motor tanıtımının yapılması
Cihazın resetlenmesi sağlandıktan sonra kapalı çevrim vektörel çalışma kipi
için kodlayıcının çalışmasının ve yönünün doğruluğunun kontrol edilmesi
gerekmektedir.
32
5.2.7. Kodlayıcı (Enkoder) Çalışmasının Ve Yönünün Doğruluğunun
Kontrol Edilmesi
TUŞ
İŞLEV
"SÜRÜCÜ AYARLARI" menüsüne gidiniz.
"ENTER" tuşuna basarak alt menüye giriniz.
Değerlerin altında bulunan çizgi hangi değerin seçili olduğunu
gösterir. Menüye ilk girildiğinde 1. satırdaki "fpwm:**kHz" seçilidir.
"Kodlayıcı: YOK" satırında iken yukarı ok tuşuna basınız. Enkoderin
özelliğine göre 1024 / 2048 / 4096 / 8192 veya 16384ppr (pulse per
rate) değerlerinden uygun olanı seçiniz.
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
Ana Program Menüsüne girmek için "MENU" tuşuna basınız.
“ENTER” tuşuna basılarak kodlayıcı değeri hafızaya alınır. “Temel Kip:
SKALAR” seçimi değiştirilmeden 1 defa “ENTER” tuşuna basıp cihazın
“SÜRÜCÜ AYARLARI” menüsünden çıkarak resetlenmesini sağlayınız.
Resetleme ile değişiklikler cihaz hafızasında saklanır.
Yük olmayan bir motorda; cihaza sadece kodlayıcı (enkoder) bilgisi
değeri atanır. Motor 50Hz’de döndürülür. Ekrandaki motor frekansı
(sağda üstten ikinci satır) , 49.99Hz/ -49.96Hz arasında olmalıdır.
Motor frekansının daha düşük veya yüksek değerleri için;
• Motor milinde yük olmadığından emin olunuz.
• Kodlayıcınızın (enkoder) kaplin bağlantısını, pulse değerini ve besleme voltajının 5V olduğunu kontrol ediniz.
• Motor etiket değerlerindeki motor devrini kontrol ediniz.
Set frekansı önündeki işaret (+ veya -) dönüş yönünü ifade eder. İşaret
olmaması hız referansının “+” yönde set edildiğini,”-” işareti olması
hız referansının “-” yönde set edildiğini ifade eder.
Motor 50Hz’ de dönerken set frekans (50.00Hz) işareti ile motor dönüş frekansının (49.99Hz) işareti aynı olmalıdır. İşaretler farklı olduğu
durum yan tarafta bulunmaktadır. Bu durumda motor kablolarının
yerleri değiştirilmelidir. Motoru tekrar 50Hz’ de döndürerek dönüş
yönünün işaretini ve motor frekansının doğruluğunu kontrol ediniz.
33
5.2.8. Cihazın Kapalı Çevrim Çalışma Kipine Alınması
TUŞ
İŞLEV
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
Program menüsünde "SÜRÜCÜ AYARLARI" menüsüne giriniz.
Alt çizgiyi üçüncü satıra getiriniz.
Alt çizgi "Temel Kip: SKALAR" satırında iken yukarı ok tuşu ile
"VEKTÖR+A" kipini (modu) seçiniz.
"ENTER" tuşuna basılarak "SÜRÜCÜ AYARLARI" menüsünden çıkılır ve
cihazın resetlenmesi sağlanmış olur.Cihaz resetlendiğinde çalışma
ekranına geçilir.
5.2.9. Tork Denetim Kaynağının Seçilmesi
Fabrika çıkışı tork denetimi sabit (Sınır:%100) olarak kullanılacak şekilde
ayarlanmıştır. Tork denetiminin aktif olabilmesi için cihazın vektörel kipte (açık
çevrim ve kapalı çevrim çalışma) çalışması gerekmektedir.
NOT: Tay – 20 serisi için vektörel çalışma kipinde torkun harici seçilmesi durumunda enkoder (kodlayıcı) girişinin bulunduğu opsiyonel kart veya klemens
girişlerinin mevcut olması gerekmektedir. Tork kontrolünün Analog ve Dijital
Girişten yapılabilmesi için aşağıdaki değişikliklerin yapılması gerekmektedir.
34
TUŞ
İŞLEV
Ana Program Menüsüne girmek için "MENU" tuşuna basınız.
"TORK DENETİMİ" menüsüne gidiniz.
Satırlarda bulunan çizgi hangi satırın seçili olduğunu gösterir. Seçili
satırda kayıtlı bilgi bu tuşlarla değiştirilir.
KOMUT:
A) KLAVYE :Tork denetimi sabit (Sınır:%100)
B) KLEMENS AIN:Tork denetimi analog girişten kontrol edilebilir.
Tork kontrolü analog girişten yapılacaksa "Src: KLEMENS AIN"seçilir
Satırlarda bulunan çizgi hangi satırın seçili olduğunu gösterir.
LIM ve MIN değerlerini bu tuşlarla değiştiriniz.
LIM (SINIR) : Fabrika çıkışı motor nominal (etiket) akım değerine
(%100) set edilir. Bu değer müşteri isteğine göre değiştirilebilinir.
Fakat %100’ün üzerinde set edildiğinde motor termal koruması için
(ısı-zaman grafiğine bağlı koruma) cihaz akıma ve zamana bağlı
olarak SÜRELİ YÜKSEK AKIM korumasına geçecektir.
( %110-300s; %120-180s ; %135-120s ; %150-90s ; %165-60s ;
%180-30s ; %200-3s )
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
"ENTER" tuşuna basarak alt menüye giriniz.
Seçilen LIM ve MIN değerlerini "ENTER" tuşuna basarak giriniz.
Program menüsüne dönmek için "ESC" tuşuna basınız.
BÖLÜM 6. ÖZET VERİLER
6.1. Sürücü
• Kapalı ve Açık çevrim vektörel denetim
• IPM, IGBT (akıllı güç katı)
• Kolay montaj ve programlama
• Hızlı geçiş yanıtı
• Yüksek kalkış momenti
• Gerçek 4 bölgeli çalışma
35
6.2. Panel
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
• Sürücü çalışırken çıkarılıp takılabilir
• Uzağa taşınabilir ( 100 m std.)
• Arkadan aydınlatmalı 4*20 karakter sıvı kristal nokta matris gösterge ile en zor
ortamlar da dahi yüksek okunabilirlik
• Korumalı tuş takımı
6.3. Hız Denetimi
• 4 bölgeli çalışma
• Kapalı ve Açık çevrim VEKTÖREL veya SKALAR
• Kaynaklar : Klavye,sayısal girişler,analog girişler, (0 .... 10 V / 4....20 mA) PROFIBUS,
RS485
• 0.01 Hz çözünürlük
• Mil kodlayıcı ile % 0.1 doğruluk
• 0.1 sn ....3600 sn arası hızlanma yavaşlanma süreleri
• Klemens girişlerinden programlanabilir sabit hızlar
• Anma hızının üzerinde alan zayıflatılarak, yüksek hızlarda sabit güçte çalışma
olanağı
• “ Dönerken yakala “ özelliği ile dönen mile eş güdümlenerek başlatma sağlar.
Böylece kısa süreli elektrik kesintilerinde yükün durmasını beklemeden ( otomatik )
başlatma sağlanır.
6.4. Tork Denetimi
• Vektörel Kipte sabit veya değişken skalar kipte sabit tork
• Değişken kaynaklar : Klavye, analog giriş, RS232, RS485 veya PROFIBUS
• Değişken kipte % 0...% 110 arası yüksek duyarlıkta ayar.
• I2t benzetimiyle % 200 de 3 sn ...% 110 da 80 sn. motoru koruyarak çalışabilme
• “ Yük paylaşımı “ özelliği ile 1 den çok motorun aynı yükü paylaşmasına olanak
verir.
6.5. Ekran Görüntüleri
• Her çalışma kipinde sürücü ve yük durumu hakkında bilgi
• Stator gerilimi [ Vrms ]
• Stator akımı [ Arms , % ]
• Stator gücü [ kW ]
• Tork bileşeni [ % ]
• Referans frekans [ Hz ]
• Çıkış frekansı [ Hz, d/dk. ]
36
6.6. Korumalar , Ayarlar, Kayıtlar
BÖLÜM 7. PROGRAMLAMA KLAVUZU
7.1. Genel
7.1.1. Kavramlar
Bu belgede sıkça geçen çalışma kipi ve çalışma durumu tanımları aşağıda belirtilen tarzda anlaşılmalıdır:
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
• Kullanıcı isteğine bağlı olarak nedenlerinin kalkması koşuluyla kendiliğinden
onaylayarak çalışmasının devam etmesi sağlanır.
• Son 256 arıza kaydı tarih ve zamanı ile sürekli kalıcı bellekte tutularak arıza nedenlerini izlemede kolaylık sağlar.
• Çıkış rölelerinin denetimi istenen arıza veya çalışma koşuluna bağlanabilir
( Cihaz hazır, motor dönüyor, vb.)
• Aşırı gerilim, düşük gerilim
• Aşırı akım, aşırı hız
• Süreli yüksek akım
• Akım Sınırda (Kullanıcı akım eşiği aşımı)
• Acil kes.
Skalar
Hız almaçsız çalışmada veya birden çok motorun tek sürücüden döndürülmesi
gereken uygulamalarda seçilebilecek, daha çok “V/f “ olarak bilinen temel çalışma
kipi.
Vektörel
Motorun hız almacı kullanılarak, tüm hız aralığında yüksek verimde çalıştırıldığı
“Rotor Akı Alan Yönelimli” temel çalışma kipi. Gerçek dört bölgeli çalışma sağlar
ve motorun anma torkunu sürekli ve daha üzerini (%110..%200) de süreli olarak,
0.00Hz dahil her devirde verir.
Kes
Sürücü çıkış katının (IGBT/IPM) elektronik olarak kapatılması durumudur (DISABLED, OFF). KES (OFF, ESC) komutu ile veya arıza oluştuğunda, derhal bu duruma
geçilir. Çıkış katı motora galvanik olarak bağlı olsa da, etkin olmadığından, motor
sargılarından önemsiz bir sızıntı akımı dışında akım geçmez, çıkışta güç tüketilmez. Komut kaynağı her ne seçilirse seçilsin, paneldeki ESC tuşuna her basılışta bu
komutu çalıştırır.
Dur
Motorun “döndürülmediği” çalışma durumu. DUR (STOP) komutu ile girilir. Sürücü
çıkışı, RAMPA ve DURUŞ menüsündeki seçime bağlı olarak, derhal veya yavaşlama
37
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
sonrası KES durumuna geçebilir veya etkin kalabilir. Çıkış etkinse, skalar kipte
Vmin/fmin eşlemi, vektörelde ise, 0Hz hedef frekansı geçerlidir.
Dön
Motorun, genelde 0Hz’den farklı bir hedef frekansına gitmesi için, DÖN (START)
komutu ile girilen ve sürücü çıkışının sürekli etkin olduğu durumdur. Bu çalışma
durumu, motorun koşulsuz dönmesi sonucunu gerektirmeyebilir (örn. hedef
frekansı 0.00Hz).
Acil Kes
Sürücü çıkışının, ACİL KES (EMERGENCY OFF) komutu ile girilen arıza durumu.
Çıkışların durumu itibarı ile, KES durumuna özdeştir; ancak, arıza özelliği taşır.
7.1.2. Panel Ekranı
Sürücüye elektrik verildiğinde, ekrana sırasıyla
• Sürücü model numarası (MTAY_K550/A2) getirilir.
Ardından,
• Sürücü yazılımı sürüm bilgisi (V2.21c) görüntülenir.
• Sürücü, kalkış denetimi bittiğinde çalışma ekranını
görüntüler.
• Bu ekranda aynı anda Çıkış Gerilimi (48V), Akımı
(0.245A) ve Gücü (0.020kW)
• Ölçülen Çıkış Devri (750d/dk) ve Frekansı (25.00Hz)
• Hedeflenen Frekans (25.01Hz)
• Anma Tork (Im%: 6) ve Anma Motor Akımı Yüzdesi
(Is%: 26) bilgileri yer alır.
Anma motor akımı yüzdesi, çıkış akımının (0.245A)
ETİKET DEĞERLERİ menüsünde girilen anma motor
akımına (0.950A) oranıdır. Anma tork akımı yüzdesi
ise, çıkış akımının tork oluşturan bileşeninin, anma
çıkış akımı içerisindeki anma tork bileşenine oranıdır.
Im% değeri alan yönelimli çalışma kipinde her
çalışma noktasında, motorun ürettiği tork hakkında
fikir verir. %100'lük bir Im, aynı zamanda %100'lük
bir Is% demektir. MEDEL sürücüler, uygulamaya veya
kullanıcı isteğine bağlı olarak %110 .. %200 arası Im%
verecek şekilde üretilmektedirler.
ENTER tuşuna basılarak, çalışma ekranının en alt satırında görüntülenecek
seçenekler arasında geçiş yapılabilir:
38
Görüntülenen çalışma süreleri ve güç tüketimleri güncel (son açılıştan
itibaren geçerli olan) değerlerdir. Biriktirilen (kümülatif ) değerlere
PC yazılımı üzerinden erişilebilir.
Arıza durumunda, son satır arıza metnini göstermekte kullanılır.
Üçüncü satırın ilk yarısı, çalışmadaki durum geçişlerini gösteren iletiler için ayrılmıştır.
Durum geçiş iletileri, 1s kadar ekranda gösterilir ve silinirler.
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
• DC Bara Gerilimi (Vdc:314V), Anma Güç Yüzdesi (Ps%:
16)
• Motor Çalışma Süresi ([M] 000:30), Güç Tüketimi ( 0
kWh)
• Sürücü Çalışma Süresi ([D] 000:30), Güç Tüketimi ( 0
kWh)
• Tarih (26.03.2005) ve Saat (18:00:37)
• Analog girişlerin tam skalaya göre yüzdeleri [%]:
Frekans (f:+50)
• Tork (M:+110) ve ANx (X:-2)
• Frekansın PROFIBUS ortak hız biriminde [m/min]
gösterimi
• NTC (IPM-IGBT ölçüm değeri (°C)
7.1.3. Panel tuşları
39
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
DÜĞME/TUŞ
FONKSİYONU
Menü
(PROGRAM)
Yalnızca KES çalışma durumunda değerlendirilir.
(sürücü çıkışı açık değilken) Çalışma seçeneklerini
görmeye ve değiştirmeye olanak verir. Yukarı ve
aşağı ok tuşları ile birlikte basıldığında hızlı artmaazalma sağlar.bkz kullanıcı şifresi 7.2.2.1.
Enter
(GİR)
Etkin değerin girilmesini/belleklenmesini ve varsa
bir sonraki seçeneğe geçilmesini sağlar. KES/DUR/
DÖN çalışma durumlarında basılırsa, ekranın en alt
satırının görüntüleme seçenekleri arasında geçiş
sağlar.
Up/Inc
(YUKARI/ARTTIR)
Etkin değeri arttırmakta kullanılır. KES/DUR/DÖN
çalışma durumlarında hız kaynağı KLAVYE seçili ise,
hedeflenen frekansı birer birer, basılı iken MENU
tuşuna da basılırsa onar onar arttırır.
Down/Dec (AŞAĞI/AZALT)
Etkin değeri azaltmakta kullanılır. KES/DUR/DÖN
çalışma durumlarında hız kaynağı KLAVYE seçili ise,
hedeflenen frekansı birer birer, basılı iken MENU
tuşuna da basılırsa onar onar azaltır.
Esc/Off
(İPTAL/KES)
PGM çalışma durumunda, etkin değer belleklenmeden bir üst menü seçeneğine dönüş sağlar;
önceden ENTER ile belleklenmiş/değiştirilmiş
değerleri etkilemez. DUR/DÖN çalışma durumlarında basılırsa, KES durumuna geçiş sağlar.
Start
(DÖN)
KES ve DUR çalışma durumlarında, sürücüyü geçerli
hedef frekansına yönlendirir ve DÖN çalışma durumuna geçiş sağlar.
Stop
(DUR)
KES ve DÖN çalışma durumlarında, hedeflenen
frekansı 0.00Hz' e yönlendirir ve DUR çalışma durumuna geçiş sağlar. Motoru durdurur.
Rev
(EVİR/YÖN)
Jog
(YAVAŞ)
40
ETKİLER/İŞLEV
Motor dönüş yönünü tersine çevirir.
Yalnızca KES veya DUR çalışma durumlarında değerlendirilir. Basıldığında, çıkışa programlanan frekansı
verdirir. Bırakıldığında, seçilen rampa durumuna
göre KES veya DUR konumuna geçer. Genelde,
en düşük hızda makine ayarı yapmakta kullanılır.
Jog frekansı seçimi ve ilgili hızlanma ve yavaşlama
süreleri için HIZ DENETİMİ ve RAMPA DENETİMİ
menülerine bakınız.
7.1.4. Taşınabilir Panel Ledleri
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
7.1.5. Taşınabilir Panel Ve Bilgisayar Bağlantısı
Şekil 18: Tek fazlı (TAY20)
Şekil 19: Tek fazlı (TAY 22)
Üç fazlı (TAY 32-42-52-62-72)
41
7.2. Yapılandırma
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
7.2.1. Program Menüsü Ve Şifre Bilgileri
42
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
43
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
Tablo 2: Program Menüleri ve Şifre Bilgileri
7.2.2. Seçenekler
7.2.2.1. Kullanıcı Dili Ve Kullanıcı Şifresi
Dil: Türkçe/İngilizce/Almanca/Fransızca kullanım dilleri arasında geçiş yapmaya
olanak verir.
Şifre: Menü seçeneklerine erişim, uygun düzeyde bir kullanıcı şifresi girmiş
olmayı gerektirir. Tüm kullanıcılara açık menülerin kullanıcı şifresi “0” dır ve açılışta
girilmiş kabul edilir.Tablo 2’ de program menüleri ve şifre bilgileri yer almaktadır.
Bu menüde ayrıca, bilgilendirme amaçlı olarak cihaz modeli ve yazılım sürümü
görüntülenir.
7.2.2.2. Arıza Geçmişi
Kaydı etkinleştirilen her arıza için, arızanın tarih ve saat
bilgilerinin görülebildiği menüdür. Günce derinliği,
standard cihazlarda son 256 arızayı kapsar.
Günce dolduğunda, işlem en eski arızanın üzerine yazılarak sürdürülür.
44
7.2.2.3. Sürücü Tanıtım
Sürücünün akım, gerilim ve güç kalibrasyonuna izin
verir. Burada yapılan kademe ve değer seçimi, fiziksel
büyüklüklerin ekranda nasıl görüntüleneceğini de
belirler.Bu menü MEDEL YETKİLİLERİ tarafından ayarlanmalıdır.
• P : Çıkış gücünün onluk kademesi seçilir (1,10,100,1000) ve azami güç (100..9999) girilir.
7.2.2.4. Sürücü Korumaları
DC bara geriliminin değerine göre, arıza oluşturma ve fren direnci devreye alma/
devreden çıkarma eşik gerilimlerini belirler.
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
• I: Çıkış akımı onluk kademesi seçilir (1,10,100,1000) ve ölçülebilecek en yüksek
akım tepe değeri (100..9999) girilir. İki çıkış akımı için de geçerlidir. Güç bileşenine
(IGBT, IPM) göre değil, akım algılama devresine göre girilmelidir!
• V : Çıkış gerilim onluk kademesi seçilir (yalnızca 10 girilmelidir) ve ölçülebilecek
en yüksek gerilim tepe değeri (100..9999) girilir. Üç çıkış fazı (VacFS) ve dcbara (VdcFS) gerilimleri ölçümünde referans alınır. SINIRLAMALAR menüsünde
girilebilecek değerleri doğrudan etkiler.
• V_HV: YÜKSEK GERİLİM arıza eşiği. SÜRÜCÜ TANITIM menüsünde girilen gerilim
tepe değerinin %79..%99’u arası bir değer girilebilir.
• V_LV: DÜŞÜK GERİLİM arıza eşiği. SÜRÜCÜ TANITIM menüsünde girilen gerilim
tepe değerinin %39..%59’u arası bir değer girilebilir.
• RBon: Frenleme (regenerative brake) direncini devreye sokma eşiği. SÜRÜCÜ
TANITIM menüsünde girilen gerilim tepe değerinin %75’i ile (Vmax-4V) arası bir
değer girilebilir.
• Rbof: Frenleme (regenerative brake) direncini devreden çıkarma eşiği. SÜRÜCÜ
TANITIM menüsünde girilen gerilim tepe değerinin %71’i ile (RBon-4V) arası bir
değer girilebilir.
• DCCMP: HAYIR . Bu değişken kullanılmamaktadır.
7.2.2.5. Sürücü Ayarları
Sürücünün temel çalışma kipini ve parametrelerini belirler.
• Fpwm : Sürücü anahtarlama frekansı (4kHz .. 16kHz).
• Td :Ölü zamanlar (0.1µs .. 8.0µs).
• Kodlayıcı : Hız almacı seçenekleri (YOK, 1024ppr,2048ppr, 4096-8192-16384ppr).
• Temel Kip : Temel çalışma kipi (SKALAR, VEKTÖR -A, VEKTÖR +A). Skalar çalışma
kipi yalnızca, kodlayıcının kullanılamadığı ve birden çok motorun aynı sürücü tarafından çalıştırılma zorunluğunun bulunduğu uygulamalarda tercih edilmelidir
VEKTÖR + A : Enkoder geri beslemeli Vektörel Kontrol Kipi
VEKTÖR - A : Enkoder geri beslemesiz Vektörel Kontrol Kipi
45
7.2.2.6. Sürücü Hızları
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
Skalar çalışma kipinde V/f karakteristiğini belirleyen
değişken ikilileridir.
• MAX: Sürücünün çıkaracağı en yüksek çıkış gerilimi ve ayarlanabilecek en yüksek
çıkış frekansı. Asenkron motora anma geriliminin üzerinde gerilim vermek nadiren
gerekli ve mümkün olduğundan, bu gerilim çok özel uygulamalar dışında anma
gerilimine eşit olmalıdır. Azami frekans vektörel kipte de geçerlidir.
• NOM: Motorun anma gerilimi ve anma frekansı. Motorun etiket değerlerinde
belirtilen eşlemle aynı değerler girilmelidir. MIN eşleminden NOM eşlemine kadar
olan bölge rampa bölgesidir ve V/f eğrisi bu bölgede (Vnom-Vmin)/(fnom-fmin)
şeklinde uygulanır. Anma frekansı vektörel kipte de geçerlidir.
• Lim: Max ile belirlenen en yüksek frekans sınırına kadar ayarlanabilen ve analog
girişte 10V’a karşılık gelen çalışma frekans üst sınırını belirler.
• MIN: Motorun stator direncinin yol açtığı gerilim düşümünü telafi etmek için
girilecek gerilim değeri ve bu gerilime karşılık gelen frekans. Aksi belirtilmedikçe,
fmin= 0.00Hz olmalıdır.
RAMPA ve DURUŞ menüsünde YAVAŞLA ve DUR seçilmişse, yavaşlama
bittiğinde, motora Vmin büyüklüğünde sürekli DOĞRU GERİLİM basılır. Stator
direncine bağlı olarak oluşacak güç, uzun süreli beklemelerde motorun aşırı
ısınmasına yol açabileceğinden, kullanıcının gerekli önlemi alması zaruridir
(Cebri soğutma, küçük Vmin veya YAVAŞLA ve KES seçeneği).
Şekil15 - 2.1.6 görseli, tam skala rampalamada, çıkış frekans (geri ve ileri yönde anma hızları) ve
gerilim eşlemini betimlemektedir (SKALAR; DOĞRUSAL RAMPA; Vmax=Vnom=220 V, Vmin=30 V,
fmax=60.00 Hz, fnom=50.00 Hz, fmin=0.00 Hz; Hızlanma=Yavaşlama=0.1s).
Şekil 20: Tam skala rampalamada çıkış frekansı ve gerilim eşlemi
46
7.2.2.7. Dön / Dur Denetimi
Komut seçilmesine izin verir.
• Src: KLAVYE, KLEMENS, İLETİŞİM ve PANEL KL DUR, DÖN, EVİR ve YAVAŞ komutlarının hangi kaynağa bağlanacağını gösterir.
İLETİŞİM seçeneği etkinleştirildiğinde, PROFIBUS etkinse, öncelik kazanır; değilse,
komut girişi PC yazılımı üzerinden yapılabilir.
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
• Typ: KLEMENS veya PANEL KL seçeneği altında, kontak tipinin DOKUNMALI ANAHTAR veya 0/1 ANAHTAR olduğu belirtilmelidir.
• Duruş: DUR komutu sonrası, çıkışın ne durumda kalacağını belirtir. ÇIKIŞI KES
tercih edilirse, rampa yapılmaksızın çıkış derhal kesilir; YAVAŞLA ve KES seçilirse,
rampa tamamlandıktan sonra çıkış kesilir; YAVAŞLA ve DUR seçilirse, rampa tamamlandıktan sonra çıkış kesilmez ve motor sargılarında gerilim bırakılır; BEKLE ve KES
seçilirse, rampa tamamlandıktan sonra set edilen zaman kadar çıkış kesilmez ve
motor sargılarında gerilim kalır. Set edilen zaman sonunda çıkış kesilir.
YAVAŞLA ve DUR (istisnai) uygulamalar dışında yalnızca vektörel kipte devingen
yüklerin söz konusu olduğu durumlarda veya sık DUR/KALK gereken uygulamalarda tercih edilmelidir.
Skalar çalışma kipinde çıkışların uzun süre canlı kalması, Vmin (bkz. Sürücü hızları)
yeterince yüksekse, süreli aşırı akımdan dolayı arıza iletisi oluşturacaktır; değilse,
yani, motor akımı anma akımının altında ve cebri soğutma yok ise, motor fanı
dönmeyeceğinden, soğutma gerçekleşemeyecek ve motor sargıları zarar görebilecektir.
7.2.2.8. Otomatik Dön / Dur
Sürücünün analog (Hız potansiyometresi) giriş minimum duruş kalkış referansı
değerlerini belirlendiği menüdür.
• Etkin : “HAYIR” tercihi menüyü pasif etmek için, “EVET” tercihi menüyü aktif etmek
için seçilmektedir.
• AUTOSTOP : Stop’ a geçmesi için minimum referans sınırı.
• AUTOSTART : Start’ a geçmesi için minimum referans sınırı.
47
7.2.2.9. Hız Denetimi
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
Sürücünün hız referansının hangi kaynağa bağlanacağını gösterir.
• Src : Hız referans kaynağını belirler.
• Typ: ‘el ile arttır’ ve ‘son çıkılan hız’ seçeneklerini belirler.
• [J] : sürücünün, JOG komutu verildiğinde çıkacağı frekans..
• [1] : 1,…,7 arasındaki sabit (klemens) hız seçenekleri belirler.
KLAVYE seçeneği altında, hızın (hız referansının) her DUR komutu sonrası,
0.00Hz’e düşürülmesi isteniyorsa, EL İLE ARTTIR, her START sonrası tekrar bir önceki değere gelmesi isteniyorsa, SON ÇIKILAN HIZ tercihi yapılmalıdır.
KLEMENS AIN seçeneği, hız referansını sürücünün potansiyometrik hız girişine
bağlar.
KLEMENS DIN seçeneği, KLEMENS HIZLARI menüsünde girilen öndeğerlerden
yalnızca birinin, FIX0/FIX1/FIX2 sayısal girişlerin kombinasyonuna bağlı olarak kabul edilmesine izin verir. Bu seçimde de EL İLE ARTTIR ve SON ÇIKILAN HIZ tercihi
yapılmalıdır.
KLEMENS ADIN seçeneği ise, FIX0=FIX1=FIX2=0 koşulunda YEREL AIN, diğer
kombinasyonlarda YEREL DIN seçeneğini etkin kılar. Sabit ve değişken hızlar arasında sık geçişlerin gerekli olduğu otomasyon uygulamalarında tercih edilir.
İLETİŞİM seçeneği etkinleştirildiğinde, PROFIBUS etkinse , öncelik kazanır; değilse,
hız referansı PC yazılımından alınır .
48
Klemens hızları:
Üç sayısal giriş (FIX0, FIX1, FIX2) ikili ağırlıklanarak, 8 farklı hız komutuna denk gelir. Hiç bir giriş etkinleştirilmediğinde (000), çıkış frekansı 0.00Hz olarak programlanmıştır. Diğer 7 giriş, kullanıcı tarafından serbestçe programlanabilir.
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
Klemens ön değerlerinin hız referansı olarak kullanılması için, HIZ DENETİM menüsünde Src alt seçeneğinde KLEMENS DIN veya KLEMENS ADIN tercih edilmiş olmalıdır.
Aktif olabilmesi için sayısal girişler menüsünden ilgili girişlere atama yapılmalıdır.
7.2.2.10. Rampa Denetimi
Sürücünün normal çalışmada ve joglamada (ayar komutunda) 0.00Hz’den nominal (anma) frekansa hızlanma ve yavaşlama rampalarını belirleyen değişkenler.
• Src: Rampa Denetiminin kaynağını belirler.
• Typ: Hızlanma ve yavaşlamada frekansının zamana göre değişiminin nasıl olacağını belirler.
• [J]: JOG hızlanma ve yavaşlama zamanını belirler.
• [0]: Normal hızlanma ve yavaşlama zamanlarını belirler.
• d: Rampa çözünürlüğünü belirler.
• i) "d:0.10s" --> 100ms lik adım; en çok 3600.0s (1 saat )
• ii) "d:0.01s" --> 10ms lik adım; en çok 360.00s (6 dakika)
• NORMAL HIZLANMA [0] >: Sürücünün, 0.00
Hz’den anma frekansına (50.00 Hz) çıkacağı süre.
• NORMAL YAVAŞLAMA [0] <: Sürücünün, anma frekansından (50.00 Hz) 0.00 Hz’e düşeceği süre.
• JOG HIZLANMA [J] >: Sürücünün, JOG ko
49
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
mutu verildiğinde, 0.00 Hz’den anma frekansına (50.00 Hz) çıkacağı süre.
• JOG YAVAŞLAMA [J] <: Sürücünün, JOG komutu kesildiğinde,
anma frekansından (50.00 Hz) 0.00 Hz’e düşeceği süre.
[0] değeri [1], [2], …, [7] olarak seçilerek sayısal giriş ile rampa zamanları değiştirilebilir.
Aktif olabilmesi için sayısal girişler menüsünden ilgili girişlere atama yapılmalıdır.
Programlanan üç sayısal giriş (Ramp_Seç_2, Ramp_Seç_1, Ramp_Seç_0) ikili ağırlıklanarak, 8 farklı rampa komutuna denk gelir. Hiç bir giriş etkinleştirilmediğinde
(000), normal rampa zamanı olarak programlanmıştır. Diğer 7 giriş de, kullanıcı
tarafından serbestçe programlanabilir
Motorun, azami verimle kalkış ve duruş yaparak, bağlı mekanikle uyum içerisinde
çalışabilmesi için, bu sürelerin dikkatle seçilmesi gerekir.
Çok kısa hızlanma süresi yükü kaldırmaya yetmeyebilir. Sürücü-motor ikilisinin
verebileceği azami tork ile durağan yük torku arasındaki fark, yükü hızlandırmakta
kullanılabilecek torka eşittir.
Çok kısa yavaşlama süresi, yüksek ataletli yüklerde dc-bara gerilimini Vhv değerinin üzerine kaldırarak, AŞIRI GERİLİM arızasına neden olacaktır. Bu durumlarda
süre yükseltilmeli veya rejeneratif fren direnci kullanılmalıdır.
Şekil 21 - 2.1.7.a ve 2.1.7.b görselleri, rampalamada, çıkış frekans (ileri yönde
anma hızı) ve gerilim eşlemini betimlemektedir (SKALAR; DOĞRUSAL RAMPA;
Vmax=Vnom=220 V, Vmin=30 V, fmax=60.00 Hz, fnom=50.00 Hz, fmin=0.00 Hz; a)
Hızlanma=0.2s, Yavaşlama=0.1s; b) Hızlanma=1.0s, Yavaşlama=1.0s).
50
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
Şekil 21: Rampalamada çıkış frekansı ve gerilim eşlemi
2.1.7.c ve 2.1.7.d görselleri farklı hızlanma sürelerinde gerek duyulan farklı
hızlandırma momentlerini betimlemektedir. Moment eğrisinin rampa sonrası
aldığı değer durağan yük momentidir (yaklaşık %5). Rampa süresince oluşan
farklar ise, hızlandırma momentinden doğmaktadır. Daha kısa süreler, daha fazla
moment gerektirmektedir. (VEKTÖREL; DOĞRUSAL RAMPA; Farklı yatay skalalar; c)
Hızlanma=0.3s; d) Hızlanma=3.0s).
Görüldüğü üzere, aynı motorun yüksüz durumda iken, 0.3 saniyede
hızlandırılması, hızlanma süresince anma momentinin yarısının harcanmasını
gerektirmektedir. Hızlanmanın süresinin uzatılması, hızlanma momentini
düşürerek ve daha ağır bir yükün hareket ettirilmesine olanak verecektir.
51
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
Şekil 22: Rampalamada farklı hızlanma sürelerinde
gerek duyulan farklı hızlandırma momentleri
Typ: DOĞRUSAL seçilirse, birim zaman değişiminde birim hız değişimi sabittir. YUMUŞAK seçilirse, rampanın başlama ve bitiş bölgelerinde hız değişimi yavaş, orta
bölgede hızlı olur. Diğer bir deyişle, sarsıntıya aşırı duyarlı yüklerin hızlarının ani
değişiklikleri söz konusu ise, tercih edilebilir. Yumuşaklığın derecesi S[%] ile doğru
orantılı olarak değiştirilebilir.
2.1.8.a görseli, ileri dönüş bölgesinde tam skala hız geçişlerinde yumuşak rampanın etkisini göstermektedir. (VEKTÖREL; YUMUŞAK RAMPA; Hızlanma=1.0s,
Yavaşlama=1.0s
52
2.1.8.b ve 2.1.8.c görselleri, ileri ve geri dönüş bölgeleri içinde ve arasında tam ve
alt skala hız geçişlerinde yumuşak rampanın etkisini göstermektedir. Yumuşatma,
büyük veya küçük her hız geçişinde etkindir. İleri-geri hız geçişinde simetri varsa,
geçiş tek bölgede gibi yapılır.
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
Şekil 23: İleri dönüş bölgesi- tam skala hız geçişlerinde yumuşak rampanın etkisi
53
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
2.1.8.d görseli, 2.1.8.c eğrisinin doğrusal rampalı eşleniğidir.
Şekil 24: Yumuşak rampa ve doğrusal rampa diğer görseller
7.2.2.11.Tork Denetimi
Tork referansının hangi kaynağa bağlanacağını ve üst sınırının ne olacağını belirlemeye yarar.
Src (Kaynak): Sürücünün tork referansının hangi kaynağa bağlanacağını gösterir.
Lim (Üst Sınır): Tork akımının, (anma tork akımına oranla) almasına izin verilen en
yüksek değer. Köşeli parantez içindeki değer teorik sınırdır.
Min (Alt Sınır): Tork akımının, (anma tork akımına oranla) almasına izin verilen en
düşük değer.
[0]: Sayısal girişlerle belirlenecek tork üst sınırlarını belirler.
[0] değeri [1], [2], …, [7] olarak seçilerek sayısal giriş ile Tork üst sınırları değiştirilebilir.
Aktif olabilmesi için sayısal girişler menüsünden ilgili girişlere atama yapılmalıdır.
54
Tork akımı, yalnızca vektörel kipte denetlenen bir büyüklüktür. Her sürücünün
tork sınırı, uygulama alanına bağlı olarak üretimde belirlenir.
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
Programlanan üç sayısal giriş (Tork_Seç_2, Tork_Seç_1, Tork_Seç_0) ikili ağırlıklanarak, 8 farklı tork üst sınırına denk gelir.
Tork sınırlama özelliği, yük torkunun, motorun verebileceği azami torkun altında
bir değere sınırlanabilmesini gerektiren tüm uygulamalarda (sıkışma ve aşırı yük
durumunda hassas malzemenin kopmasını/kırılmasını/bükülmesini engellemek
gibi) etkin olarak kullanılabilir.
2.1.18.a/b/c görselleri, bir motorun anma torkunun %82’sini harcayan yükü hareketlendirmesini betimlemektedir. Sürücünün tork sınırı sırasıyla %100, %135 ve
%170’e alınarak, DÖN komutu verilmiştir.
2.1.18.a’da hızlandırma için çok az moment kaldığından, 1.6s olması beklenen
hızlanma süresi aşılmakta ve 3.2s’de tamamlanmaktadır. Ancak, yüke uygulanan
moment, kesinlikle programlanan %100’lük değeri aşmamaktadır.
Tork sınırı yükseltildikçe, hızlanma süresi hedeflerine yaklaşmaktadır.
55
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
Şekil 25
7.2.2.12. Enkoder Bağlantısı
Özel uygulamalar için kullanılmaktadır. Kullanımı MEDEL Teknik servisine aittir.
7.2.2.13. Motor Tanıtım
Etiket değerleri girilen motorun Dururken ve Dönerken Test yapılarak parametreleri hesaplanır.
• Tr: Rotor zaman sabiti,
• Id: Motorun anma hız aralığında kullanılacak alan oluşturma akımı (%10 .. %65).
ETİKET DEĞERLERİ menüsünde girilen anma motor akımının yüzdesi olarak girilecektir.
• Rs: Stator direnci
• Ls: Stator endüktansı
Sürekli çalışma ortamındaki en iyi motor parametrelerinin hesaplanabilmesi için,
motor tanıtımı sırasında motor milinin boşta olması ve motorun çalışma ortam
sıcaklığında çalıştırılmış olması etkilidir.
56
7.2.2.14.Analog Kalibrasyon
Sürücünün analog giriş kalibrasyonuna izin verir. Analog girişlerin sınırlama ve
oransallık yapılandırmasının değiştirilmesine izin verir. Girilen değerin 10.00V’a
oranı kadar –üstten ve alttan- daraltılır. Potansiyometre, kalan bölgede etkili olur.
Analog kazançlara bağlı olarak, hangi analog giriş gerilimlerinin hangi frekanslara
karşılık geleceği, azami çıkış frekansı (f_max) 60.00Hz kabul edilip, tüm dönüş
yönleri için, aşağıdaki 3 tabloda örneklendirilmiştir.
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
• IN: Kalibre edilecek veya yapılandırılacak analog girişin seçilmesini sağlar.
• 1 numaralı giriş : Analog frekans girişinin yapılandırması.
• 2 numaralı giriş : Analog tork girişinin yapılandırması.
• 3 numaralı giriş : Harici analog girişin yapılandırması. Girişe yüklenecek işleve
göre değişiklik gösterir.
• Mask: Analog girişin çözünürlüğünü, değişim aralığının ayarlanmasına izin verir.
1 değeri 0.01Hz’e karşılık gelir.
• NOR/INV: NOR (NORMAL) ve INV (INVERS), girişin doğru veya ters orantıda değerlendirileceğini belirler.
• ZERO: Analog girişlerin ofset farklarının dengelenmesine izin verir.
• GAIN: Analog girişlerin kazancının girilmesine izin verir.
• İkinci satırdaki gerilim değeri (+6.525V) analog girişin gerçek değeridir.
Girilen parametreler yardımı ile analog hız referansı ve sürücünün çıkış frekansı arasındaki oransallık istenen düzeye çekilebilmektedir. 60Hz’den farklı azami frekanslar söz
konusu olduğunda, tablo değerlerinin (f_max/60) ile çarpılması yeterli olacaktır.
Analog girişlerin çözünürlüğü %0.1 olduğundan, giriş ofsetinin 9.00V’un üzerine çıkarılmasının, etkin çözünürlüğü %1.0’e çekeceği unutulmamalıdır.
57
58
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
Analog kazançlara bağlı olarak, analog tork girişinin hangi tork referansına karşılık
geleceği, tork sınırı (M_max) %100 kabul edilip, aşağıdaki tabloda örneklendirilmiştir. TORK DENETİMİ menüsünden, SINIR değiştirildiğinde, tablodaki değerlerin
yeni oranla çarpılması yeterli olacaktır.
7.2.2.15. Yöney Değişkenleri
Sürücü motor yük üçlüsünün vektörel çalışma kipinde devinimini (dinamiklerini)
belirleyen değişkenlerdir.
• KpN : Hız çevriminin oransal bileşeni (1 .. 32000). Arttırıldıkça, hız hatası azalır ve
çevrim çabuklaşır; ancak, yumuşak çalışmadan uzaklaşır. Vuruntulu çalışma eğiliminin görüldüğü değerin %10 kadar altı, güvenli bir çalışma sağlar. Anma yüküne
yakın bölgede ayarlanmalıdır.
• KiN : Hız çevriminin toplamsal bileşeni (1 .. 800). Arttırıldıkça, hız hatası daha
çabuk giderilir; ancak, yumuşak çalışmadan uzaklaşabilir. Vuruntulu çalışma eğiliminin görüldüğü değerin %20 kadar altı güvenli bir çalışma sağlar. Anma yüküne
yakın koşullarda ayarlanmalıdır.
• KpD : Sabit mıknatıslanma akımının oransal bileşeni (1 - 8000). Arttırıldıkça, sabit
akım hatası azalır ve çevrim çabuklaşır; ancak, yumuşak çalışmadan uzaklaşır.
• KiD : Sabit mıknatıslanma akımının toplam bileşeni (1 - 800). Arttırıldıkça, sabit
akım hatası azalır ve çevrim çabuklaşır; ancak, yumuşak çalışmadan uzaklaşır.
• KpQ : Tork akımının oransal bileşeni (1 - 8000). Arttırıldıkça, sabit akım hatası
azalır ve çevrim çabuklaşır; ancak, yumuşak çalışmadan uzaklaşır.
• KiQ : Tork akımının toplam bileşeni (1 - 800). Arttırıldıkça, sabit akım hatası azalır
ve çevrim çabuklaşır; ancak, yumuşak çalışmadan uzaklaşır.
KpK : Mıknatıslanma akımının alanı ilk oluşturması için gerekli olan akımın oransal
bileşeni (1 - 8000). Arttırıldıkça, sabit akım hatası azalır ve çevrim çabuklaşır; ancak, yumuşak çalışmadan uzaklaşır.
KiK : Mıknatıslanma akımının alanı ilk oluşturması için gerekli olan akımın toplam
bileşeni (1 - 800). Arttırıldıkça, sabit akım hatası azalır ve çevrim çabuklaşır; ancak,
yumuşak çalışmadan uzaklaşır.
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
Frekans ofsetinin etkisinden farklı olarak, tork ofseti, tork referansının alt değerini
kaydırır; diğer bir deyişle, girilen ofsete karşılık gelen asgari tork değerinin altına
inilmesini engeller.
7.2.2.16. NTC Ayarları
Güç modül sıcaklık değerini ve harici bağlanabilecek ısı sensörlerinin sınır değerlerinin ayarlanmasına izin verir. Bu bağlantıların yapılabilmesi için ilave kartın
takılması gerekmektedir.
NTC Tipi : Kullanılan NTC ‘nin Beta değerlerini tanımlar. Tanımlı 2 tip vardır.
MEDEL yetkilileri tarafından değiştirilmelidir.
59
i.1 : β=3450
ii.2 : β=3950
HS1 Eşiği : HS1 girişinden yapılan ölçümün uyarı sınırı. Arıza set değeri
HS2 Eşiği : HS2 girişinden yapılan ölçümün uyarı sınırı. Arıza set değeri
HS3 Eşiği : HS2 girişinden yapılan ölçümün uyarı sınırı. Arıza set değeri
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
7.2.2.17. Almaçsız Ayarlar
Almaçsız (enkodersiz) vektör kontrol çalışma için gerekli parametreler.
n_D : Frekans kestirimi d-düzlemi katsayısı
n_Q : Frekans kestirimi q-düzlemi katsayısı
n_F : Frekans kestirimi alçak geçiren süzgeç katsayısı (ayar)
n_L : Frekans kestirimi alt algı sınırı
LPF : Frekans kestirimi alçak geçiren süzgeç katsayısı (ekran)
7.2.2.18. Ek Motor Bilgileri
Motor ile ilgili muhtelif ek bilgiler girilir.
Tmag: Asgari mıknatıslama süresi.
Nfly: Dönerken yakalama adımları. Yalnızca skalarda etkindir. “0” olması dönerken
yakalama işlevini iptal eder. “1” en hızlı geçişi sağlar. Yüke ve mekanik yapıya göre
uyarlanacaktır.
Dönerken yakalama işlevi hız almaçlı sistemlerde kullanılabilir ve vektörelde
sürekli devrededir. Mıknatıslama süresini fabrika ayarında bırakınız.
7.2.2.19. Alan Zayıflatma
Motorun anma hızının üzerinde (alan zayıflatma bölgesinde), mıknatıslama
akımının (Id) değişimini belirleyen parametlerdir. Standart AC motor dışında
50Hz’in dışında nominal frekansa sahip özel motorlar için kullanılır.
7.2.2.20. Analog Çıkışlar
Analog çıkışlara hangi değişkenin hangi kazanç ve ofsetlerle bağlanacağını belirlemeye yarar.
Standart sürümde iki adet analog çıkış mevcuttur ve Chn:1 ve Chn:2 seçeneğine
bağlanmıştır. YÜK PAYLAŞIMI etkinleştirildiğinde ilgili sürücü konum olarak
SONDA değilse, bu çıkış otomatik olarak yük paylaşımına ayrılır ve kullanıcı seçimi
devre dışı kalır.
Chn: Ayarlanacak olan analog çıkışların seçilmesine izin verir.
Src: Hangi dahili değişkenin analog çıkışa bağlanacağını seçtirir.
60
Ref: Seçilen değişkenin hangi referans ile çalıştırıldığını gösterir.
Dir: NOR (NORMAL) ve INV (INVERS), çıkışın doğru veya ters orantıda değerlendirileceğini belirler.
Pol: UNI (tek yönlü) ve BIP (iki yönlü) çalışmaya izin verir.
Ofs: Değişken ofsetini tanımlar.
OS: Değişkenin tam skalası için çarpanı tanımlar.
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
61
7.2.2.21. Röle Çıkışları
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
Röle çıkışlarının hangi koşullara bağlanacağını belirlemeye yarar.
K1: Standard röle. Tüm cihazlarda mevcuttur.
K2, K3: Seçime bağlı röleler.
62
İçerisinden tercih yapılabilecek koşul seçenek kümesi, tüm röleler için aynıdır.
Tabloda temel alınan kontak, normalde açık olandır (NO). Etkin olması, kontakların kısa devre olma durumudur.
Stator akımına göre sayısal (röle) çıkışının aktif edilmesi veya AKIM SINIRDA arızasının etkin olmasını sağlar.
• Is_cmp <: Seçili röle veya arıza durumunun pasif olacağı stator akım yüzdesini belirler.
• Is_cmp >: Seçili röle/arıza durumunun aktif/etkin olacağı stator akım yüzdesini belirler.
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
7.2.2.22. Röle Icmp Eşiği
• Delay LH: Seçili durumun aktif/etkin olma gecikme süresini belirler.
• Delay HL: Seçili durumun pasif olma gecikme süresini belirler.
Ayarlanan stator akımının yüzde değeri ve gecikme zamanının sonunda; Röle
çıkışı HARİCİ FREN olarak seçilmiş ise aktif olur veya ARIZA AYARLARI menüsünde
AKIM SINIRDA arızası aktif edildiğinde arıza etkin olur. Ayarlanan stator akımının
yüzde değeri ve gecikme zamanının sonunda da seçilen durumlar pasif olur.
NOT: Hem röle hem de arıza aynı anda seçilmemelidir.
7.2.2.23. Röle Harici Fren
Geri besleme (çıkışın tahmin edilen veya enkoderden gelen) frekansına göre sayısal (röle) çıkışının aktif edilmesini sağlar.
• Brake OFF: Rölenin aktif duruma geçtiği geri besleme frekansını belirler.
• Brake ON: Rölenin pasif duruma geçtiği geri besleme frekansını belirler.
• Delay OFF: Brake OFF frekansından sonra, rölenin aktif olması için istenen gecik-
me zamanını belirler.
• Delay ON: Brake ON frekansından sonra, rölenin pasif olması için istenen gecikme zamanını belirler.
63
7.2.2.24. Etiket Değerleri
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
Motor etiket değerlerinin girilmesine izin verir.
• kW: Motor gücü.
• V: Motor anma gerilimi.
• Cos: Güç faktörü.
• A: Anma akımı.
• d/dk: Anma devri.
• Hz: Anma frekansı.
• Mmax: Aktif değil.
Etiket değerlerin doğru girilmesi, hem koruma, hem de vektörel performans
açısından çok önemlidir.
7.2.2.25. Ağ Adresi
Bir panelin, birden çok sürücüye bağlanacağı (max#62) ağ uygulamalarında,
panelden sürücülere erişimde kullanılacak sürücü adresi. RS485 için harici modül
ile kullanılır.
7.2.2.26. Fabrika Ayarları
Tüm sürücü parametrelerini fabrika ayarlarına geri döndürür.
Kopyala seçeneği bir cihaza 2 farklı motorda çalıştırma , geçiş yapma olanağı
sağlar.bkz sayısal girişler FNC11 MOTOR A/B SEÇİMİ.
Fabrika ayarlarına dönüş, kalıcı belleğe kaydedilmiş tüm kullanıcı tercihlerini
ve değişken değerlerini, öndeğerlerle değiştireceğinden, dikkatle ele alınmalıdır!
7.2.2.27. Motor Dönüş Yönü
Motorun dönüş yönünü sınırlamakta kullanılır.
• İLERİ ve GERİ: Motor her yöne dönebilir.
• YALNIZ İLERİ: Motorun yalnızca ileri hız bölgesinde dönmesine izin verilir.
• YALNIZ GERİ: Motorun yalnızca geri hız bölgesinde dönmesine izin verilir.
7.2.2.28. Arıza Ayarları
Arızalarla ilgili etkinlik, onay ve kayıt seçeneklerinin yapılandırılmasına izin verir.
• [ n]: Arıza numarası
• Etkin: EVET seçilirse, arıza etkindir.
• OtoOnay: EVET seçilirse, arıza nedeni ortadan kalktığında, arızadan kendiliğinden
64
çıkılır (Kendiliğinden onay). HAYIR seçilirse, kullanıcı müdahele edene kadar, arıza
iletisi ekranda kalır.
• Kayıt: EVET seçilirse, arıza her oluştuğunda, arızalar güncesine kayıt düşülür.
HAYIR durumunda, arıza kaydedilmez.
Şebeke kesildiğinde 310V civarında olan bara gerilimi (V_bara) alarm düzeyine
(225V) inene kadar, çıkış gerilimi (V_out) ve frekansı (f_fdb) sabit kalmaktadır.
Alarm geldiğinde, çıkış kapatılır (yük azaldığından, bara geriliminin düşme hızı
azalmaya başlar) ve çıkış frekansı yükün ataletine bağlı olarak düşmeye başlar.
Elektroniğin kapanma düzeyine erişilmeden, şebeke tekrar geldiğinde çıkış derhal
etkinleştirilir ve yumuşak bir rampa ile hedeflenen frekansa ulaşılır.
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
Şekil 2.1.19.a, arıza etkinliği (Etkin: EVET) ve kendiliğinden onayı (Onay:EVET)
DÜŞÜK GERİLİM örneğinde görselleştirmek amacı ile verilmiştir (İşlevi vurgulamak
için, yük momenti düşük tutulmuştur).
Şekil 26
İlk üç arıza, kullanıcı tarafından etkin olmaktan çıkarılsa bile, cihaz her açıldığında
tekrar etkinleştirilirler.
Kaydı etkinleştirilen her arıza için, tarih ve saati ile birlikte, arızayı ilgilendiren bazı
çalışma değerleri de (akım, gerilim, hız, v.b.) günceye yazılır.
Günce derinliği, standart cihazlarda son 256 arızayı kapsar. Günce dolduğunda,
işlem en eski arızanın üzerine yazılarak sürdürülür.
65
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
7.2.2.29. PROFIBUS Ayarları
Sürücü, seçeneğe bağlı PROFIBUS arayüzü içeriyorsa, gerekli ayarlamalar bu menüden yapılabilir. Harici modül gerektirir.
• Etkin: EVET seçilirse, sürücünün RS232 kapısı PC iletişim kipinden çıkarılır ve sürü-
cü PROFIBUS ağında bağımlı uçbirim (slave) olarak çalışmaya başlar.
• Tazeleme Hızı: PROFIBUS etkinse, iletişim verilerinin tazeleneceği sıklığı belirler
(0.05s==her 50 milisaniyede bir==saniyede 20 kez). Gereksinime göre, 0.01 ile
2.50s arasında bir değer verilebilir.
• Birim Özdeşliği (50.00Hz==1500.0 m/min): Otomasyon uygulamalarında sıkça
gereken ortak hız referansı kullanımına izin veren özdeşlik katsayısı. Her sürücü/
motor/redüktör grubunda 50.00 [Hz] ‘e karşılık gelen ortak hız değeri [m/min]
cinsinden girilerek, ağa bağlı tüm uçbirimlere ortak hız referansı ile hitap etmeyi
olanaklı kılar.
• REG_GR: Haberleşme ile gönderilen bilgilerin (devir, akım,…) ortalama zamanlarının seçilebilmesini sağlar. 0:10ms , 1:160ms , 2:1000ms
Arayüz, 9600bps’den 12Mbps’ye kadar tüm PROFIBUS DP (V1.1) hızlarını destekler.
Bağlantı yapılandırması için, “Medel_AVS.gsd” dosyası cihaz ile birlikte verilir.
66
7.2.2.30. Sarıcı / Çözücü / Gergi
Sarıcı, Çözücü ve Gergi özel uygulamaları için kullanılır.
7.2.2.31. Yük Paylaşımı
• Etkin: Sürücünün, yük paylaşımına dahil olup olmadığını ve dahil ise, ne tür bir
rolde olduğunu belirtir. HAYIR, yük paylaşımını iptal eder. BAŞTA, yük paylaşım
işleminde bu sürücünün hiyerarşik düzende izlenen; ARADA ve SONDA ise, izleyen
konumunda olduğunu belirtir.
• Oran: İzleyen sürücünün, izlenenin momentinin ne kadarını ve hangi yönde vermesi gerektiğini gösterir. Değerin işareti pozitifse, moment izlenen ile aynı yönde,
negatifse, ters yönde üretilecek anlamına gelir.
• Kaynak: Paylaşım referansının nereden alınacağını gösterir. Standart cihazlarda
yerel analog girişe bağlanmalıdır. Özel uygulamalarda, ilgili dökümanda belirtilen
kaynağa bağlanacaktır.
• Kpx: İzleyen sürücünün yük paylaşım çevriminin oransal bileşeni. İzlenende bir
etkisi yoktur.
• Kix: İzleyen sürücünün yük paylaşım çevriminin, toplamsal bileşeni. İzlenende bir
etkisi yoktur.
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
Bir yükü birden çok sürücü arasında paylaştıracak ve münferit sürücülerin toplam
yük momentine katkılarını belirleyecek parametre değişikliklerinin yapılmasına
izin verir. Özel uygulamadır.
İzleyen sürücünün hız çıkışı ile referansı arasındaki farkın ±1.00Hz’i aşmasına izin
verilmediğinden, standart sürümün yük paylaşımında, izlenen ve izleyen için
ortak hız referansı kullanmak esastır. Bu fark, hemen hemen tüm uygulamalar için
gereken paylaşım uyumunu sağlamaya yeterlidir.
Şekil 27: Sürücü yük paylaşımı, tork akımı ve devri
67
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
2.1.24.a görseli, sürücünün yükü paylaşılırken, tork akımını ve devrini betimlemektedir. Başlangıçta (I. Bölge), yük tek motor tarafından döndürülmekte iken, anma
akımının %94’ü harcanmaktadır. Mekanik olarak aynı yüke bağlı ikinci motor
devreye alındığında (t=1.50s), motorun tork akımı süratle %47’ye düşmektedir (II.
Bölge). İkinci motor tekrar devre dışı bırakıldığında (t=4.25s), ilk motor tüm yükü
derhal üzerine almaktadır (III. Bölge).
Paylaşıma girme ve paylaşımdan çıkma esnasında, rotor frekansının (f_fdb) salınımı 1.1Hz, devingen yanıt süresi ise 600ms civarındadır.
Paylaşım yanıtını hızlandırmak için, her iki sürücünün de devir çevrimlerinin
oransal ve toplamsal bileşenlerinin üç katına yükseltilmesinin ardından, ikinci
(izleyen) sürücünün yük paylaşım çevriminin oransalının (Kpx) iki katına yükseltilip
(duyarlaştırılması), toplamsalının (Kix) yarıya indirilmesi (sağırlaştırılması) sonrası
devingen yanıtı 2.1.24.b görselleştirmektedir.
Paylaşıma girme ve paylaşımdan çıkma esnasında, hem rotor frekansının (f_fdb)
oynamaları azalmış (<0.7Hz), hem de yanıt süresi kısalmıştır (<150ms).
Şekil 28
Her iki görselde de, durağan durumda tork eğrisinin (M_M1_LOAD) üzerindeki
titremeler (kullanılan yük, rotorun her tam dönüşünde, tepeden tepeye bu hızda
0.1Nm’lik bir oynama gösterdiğinden) tamamen mekanik kaynaklıdır.
İzleyen sürücünün hız referansı, izleneninkine eşit veya çok yakın (±0.5Hz)
olmalıdır ve fark arttıkça, paylaşım çevriminin oransal bileşeni düşürülmelidir
(Kpx<500)!
68
7.2.2.32. Denetimli Arıza
Arıza Ayarları menüsünde OtoOnay: EVET seçilirse, arıza nedeni ortadan kalktığında, arızadan kendiliğinden çıkılır (Kendiliğinden onay). HAYIR seçilirse, kullanıcı
müdahele edene kadar, arıza iletisi ekranda kalır.
Aralık 32000 s yapılabilmektedir. Bekleme ve Deneme sayıları çarpımı en fazla
aralık değeri kadar olabilmektedir.
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
Menü içeriğini yandaki ekran görüntüsü ile açıklanırsa: 30s Aralığında (süresi içerisinde) ; her arıza durumu oluştuğunda, 3s Bekleyerek ; hatayı otomatik resetleyip,
4 Kez Dene, 4 Kez Deneme yapıldıktan sonra Denetimli Arıza durumunda manuel
resetleme yapılana kadar bekle. Herhangi bir arıza durumu 10s devam ederse
Denetimli Arıza aktif olsun.
69
7.2.2.33. Sayısal Girişler
Sayısal Girişler menüsü, kumanda klemenslerine (Şekil12, Şekil13, Şekil14) hangi
fonksiyonun atanacağını belirler.
70
Tablo 3: Sayısal Girişler İşlev Haritası
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
SAYISAL GİRİŞLER İŞLEV HARİTASI
Giriş : Sayısal girişleri belirtir.
İşlev : 30 adet fonksiyonun seçimini sağlar.
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
71
ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL TR
Tablo 4: Sayısal Giriş Menüsü Fonksiyon Açıklamaları
72
ALTAY SERIES
A.C MOTOR
MEDEL Elektronik Elektrik
Makina Demiryolu Araçları Üretimi ve
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
SPEED CONTROL QUICK START UP
AND USER’S MANUAL
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
Table of Contents
Section 1 – Important Warnings
1.1.Usage Warnings
1.2.Installation and Maintenance
1.3.Operating and Start up
1.4.Safety Warnings for Handling
1.5.Controls at Arrivals
1.6.Notification of damage during the Transportation
78
80
80
81
82
82
Section 2 –Terms for Mounting and Start up of Product
2.1.Mounting and Start up
2.2.Operation and Maintenance
82
83
Section 3 – Driver Information and Mechanical Mounting
3.1.Label Information
3.1.2.Model Description
3.2.Apparatus Dimensions
3.2.1.Tay20 (0K180~2K200) dimension
3.2.2.Tay22-32 (2K200~5K500) dimension
3.2.3.Tay42 (7K500~11K00) dimension
3.2.4.Tay52 (15K00~22K00) dimension
3.2.5.Tay62 30K00 dimension
3.2.6.Tay62 37K00 dimension
3.2.7.Tay62 (45K00~55K00) dimension
3.2.8.Tay62 75K00 dimension
3.2.9. Tay62 90-110K0
3.3.Transportable Remote panel dimensions
3.3.1.TypeA (no potentiometer)
3.3.2.TypeB (with potentiometer)
85
85
86
86
86
87
87
88
88
89
89
90
90
90
91
Section 4 – Electrical Mounting
4.1.Apparatus configuration
4.1.2.Power connections
4.1.3.Command/Connector Connections
4.1.4.Encoder Connections
4.1.5.Transportable Panel and Computer Connection
74
91
92
93
95
95
Section 5- Quick Start - Up
96
97
98
99
100
101
102
102
102
103
104
105
105
106
107
107
Section 6- Summary Data
6.1.Driver
6.2.Panel
6.3.Speed Control
6.4.Torque Control
6.5.Display Images
6.6.Protections, Settings, Logs
108
109
109
109
109
110
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
5.1.Entering user password
5.1.1.Entering motor label value
5.1.2.Choice of command source
5.1.3.Choise speed source and jog frequency
5.1.4.Increase of upper limit of frequency
5.1.5.Change of acceleration and deceleration time
5.2.Operation Modes of Apparatus
5.2.1.Operation of Apparatus at the scalar mode
5.2.2.Strengthening the startup moment
5.2.3.Identification of motor
5.2.4.Open loop vector operation mode
5.2.5.Taking the apparatus to open loop vector operation mode
5.2.6.Closed loop vector operation
5.2.7.Control of operating and accuracy of the direction of the encoder
5.2.8.Taking the apparatus to closed loop vector operation mode
5.2.9.Choise of torque control source
Section 7- Programming Manual
7.1. General
7.1.1.Terms
7.1.2 Panel Display
7.1.3.Panel buttons
7.1.4.Transportable Panel Led
7.1.5.Transportable Panel and computer Connection
7.2.Configuration
7.2.1.Program Menu Summary and Menu Password Information
7.2.2.Options
7.2.2.1.User Language and User Password
7.2.2.2.Fault History
7.2.2.3.Drive Type
7.2.2.4.Drive Protection
7.2.2.5.Drive Configuration
7.2.2.6.Drive Speed Setting
110
110
111
112
114
114
115
115
117
117
117
117
118
118
119
75
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
7.2.2.7.Start/Stop Control
7.2.2.8.Automatic Start/Stop
7.2.2.9.Speed Control
7.2.2.10.Ramp Control
7.2.2.11.Torque Control
7.2.2.12.Encoder Connection
7.2.2.13.Self Commisioning
7.2.2.14.Analog Calibration
7.2.2.15.Vector Parameters
7.2.2.16.Ntc Settings
7.2.2.17.Sensorless Settings
7.2.2.18.Additional Motor. P.
7.2.2.19.Field weakening
7.2.2.20.Analog Outputs
7.2.2.21.Relay outputs
7.2.2.22.Relay Icmp Threshold
7.2.2.23.Relay Ext. Brake
7.2.2.24.Motor Nameplate
7.2.2.25.Network Address
7.2.2.26.Factory Defaults
7.2.2.27.Direction Of Rotat.
7.2.2.28.Fault Settings
7.2.2.29.Profibus settings
7.2.2.30.Web Un/Revinder
7.2.2.31.Load Sharing
7.2.2.32.Controlled Fault
7.2.2.33.Digital Inputs
120
120
121
122
127
129
129
130
132
132
133
133
133
133
135
136
136
136
137
137
137
137
139
139
139
141
142
List of Figures
Figure1 Handling of the Apparatus by hand
Figure2 Handling of apparatus by crane
Figure3 Air conditioning /cooling
Figure4 Grounding Types of Apparatus more than one
Figure5 Motor Star-Delta Connection
Figure6 Driver Information
Figure7 Model Identification
Figure8 Tay 20-22 Series Power Connections
Figure9 Tay 32-62 Series Power Connections
Figure10 (1phase) Motor and Power Connections
Figure11 (3phase) Motor and Power Connections
Figure12 Tay 20 Series Command Connector Connection Schema
Figure13 Tay 22/32 Series Command Connector Connection Schema
76
81
81
83
84
84
85
85
92
92
93
93
93
94
Şekil14
Şekil15
Şekil16
Şekil17
Tay42/Tay62 Series Command Connector Connection Schema
Encodar Connection
Tay20 Transportable panel socket Connection Schema
Tay22 (Single Phase), Tay 32-42-52-62-72 Transportable panel socket
Connection Schema
Connection Schema
114
114
List of Tables
Schedule1
Schedule2
Schedule3
Schedule4
Configuration of Apparatus
Program Menu and Password Information
Digital Inputs Function Chart
Digital Input Menu Function Explanation
91
117
142
143
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
Şekil18 Tay20 Transportable panel socket Connection Schema
Şekil19 Tay22 (Single Phase), Tay 32-42-52-62-72 Transportable panel socket
94
95
95
95
77
SECTION 1. IMPORTANT WARNINGS
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
1.1. Usage Warnings
The security and warnings explained in this part must be carefully read! Unless
applying these instructions, cause physical injuries or deaths or driver, motor or
apparatus driven may be damaged.
Electric shock is dangerous.
Probable results: Death or severe injuries.
Desperate straits
Probable results: Scotch or minor injuries.
STOP
Harmful situation
Probable results: failure in apparatus and ambiance.
78
NOTES FOR CUSTOMER
This manual is a composition of information we prepared to provide the most
efficient use. You must read this manual carefully before handling, mounting and
start up.
In the condition you can not find the information you need or you face a problem
not mentioned in this manual, our technical team will assist you. When you appeal
for help, please you must notify ;
A- Full name, place, telephone and fax number of your company,
B- Type and serial number of your apparatus, complement characteristics,
C- Full and detailed description of the fault,
To us. These information helps us to determine the fault definitely.
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
You must consider all technical information annexed.
Address: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mah. AYKOSAN
2. Kısım 13/A Blok Sk. Dış Kapı No:1 Başakşehir / İSTANBUL
Phone: (0212) 549 99 10 (5 hat)
Fax: (0212) 549 33 92
e-mail: [email protected]
web adress: http://www.medelelektronik.com
79
1.2. Installation and Maintenance
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
These warnings are for the workers who work on driver, motor cable and motor.
WARNING ! Unless the following instructions
are followed, physical injuries and deaths
might be caused or the apparatus may be
damaged.
Maintenance of driver must be performed by the authorized people.!
• When the supply voltage is provided, do not operate on driver, motor cable and
motor. After cutting supply voltage, it should be necessary to wait for at least
5 minutes before any operation on driver, motor cable and motor, in order to
discharge the load by intermediate circuit condensers.
• Do not work on control cables while energizing the driver or external control
circuits.
• Do not make any insulation or high voltage tests on driver.
Note:
• Even if the motor is stopped, there might be voltage at dangerous levels on
L1,L2,L3 and U,V,W power connectors and BR+,BR-,DC+,DC- connectors
according to the power of the driver.
• Do not attempt to repair a faulty apparatus. Contact to factory or authorized
service branch/center to change it.
• Ensure sufficient cooling.
1.3. Operating and Start Up
These warnings are for the workers who plan the operating process, operate or
run the driver.
WARNING ! Unless the following instructions
are followed, physical injuries and deaths
might be caused or the apparatus may be
damaged.
• Ensure that motor and all driven equipment are appropriate to operate at all
speed ranges of the driver before adjusting and starting up the driver.
• Ensure that equipment to be used will meet the power of driver (system).
80
1.4. Safety Warnings for Handling
The apparatus must be lifted according to the following rules.
For Transportation :
For Handling and Lifting;
• The apparatus till 30 kW can be handled easily by hand. The apparatus should
be handled parallel to the floor by two hands with the indicator part upper
without jolting it. taşınmalıdır.
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
• Remove the packing of the apparatus and be sure that it was not damaged
during the transport.
• It should be necessary to fix the apparatus in order to render impossible any
movements within the vehicle during the transportation.
• To prevent the damages arising from imprudent and quick handling, the
necessary precautions should be taken previously.
• Protect the inverter from physical shocks and vibrations during transportation
and storage.
Figure 1: Handling of apparatus by hand
• It is inconvenient to handle the apparatus upper to 30 kW by hand due to their
weight. The apparatus should be lifted by a forklift from the present palettes or
the lifting apparatus which is resistant at least to 1 ton via the use of cord or rope
(in order to prevent any physical damage of the apparatus ).
Figure 2: Handling of apparatus by crane
81
For Storage;
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
• Protect the apparatus from vibration and physical shocks during transportation
and storage. These apparatus must be also protected against water (rain), heats,
conductive dusts.
1.5. Controls at Arrivals
The apparatus is produced in accordance with the requested proposal under the
agreed terms.
The following provisions must be controlled at the delivery of the apparatus.
• The accuracy of the material delivered
• Damage during transportation
1.6. Notification of Damage During Transportation
If there is a lost or damaged apparatus, the transporter must be notified
immediately orally.
Additionally, a report regarding to the damaged parts must be prepared in
written, with photos if possible. This report must be delivered to the transport
company and MEDEL ELECTRONIC within 48 hours.
The guarantee commences since the delivery date.
SECTION 2. TERMS FOR MOUNTING AND START UP OF PRODUCT
Consider the information in this manual before start up the apparatus.
2.1.
Mounting and Start-Up
• The damaged products should absolutely not be mounted and started-up!
If there would be damaged apparatus, it should be necessary to dress a minutes
as well as taking photos if possible and to send one copy to the manufacturer in
order to maintain the apparatus in the scope of the guarantee!
• During the mounting and start-up of the apparatus and motor the related
guides must be considered and the instructions must be followed!
• The protection precautions and the protection apparatus must comply with the
related instructions.
82
• Grounding of the apparatus
• Use of the input and output filters
• When necessary, use of braking resistance
• When necessary reinforcement with additional cooling (figure 3)
Not Allowed
Figure 3: If the air conditioning is not sufficient, install filter external cooling system properly.
• According to the environment; increase of IP class by including it in an isolated
board in order to ensure the sealing against the humidity, dust, oil, etc.
• If it is used in closed area, change regularly the air filter.
• When the motor driver would be energized, the power components found in the
apparatus would also be energized. Touching the Power components is dangerous.
When working, the motor driver cover should be closed.
• Before any electrical or mechanical intervention on the machine and connections,
the energy of the speed control apparatus should be cut.
• After energy cutting of the Medel AC Vector Speed Control Apparatus, it should
be necessary to wait for at least 5 minutes before any intervention. This time is the
discharge time of the condensers.
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
Perfect
2.2. Operation and Maintenance
• Medel AC motor speed control apparatus work with 1x220V and/or 3x380V. For
all power connections, please see the apparatus label.
• For the supply of the power circuit, it should be absolutely necessary to use the
cables suggested in the manual or a professional service should be taken.
• The following connection extremities can carry dangerous voltage even if the
apparatus does not work:
• Network entry connections:
• For 1x220V : L1/N
(0,18kW – 3kW)
• For 3x380V: L1/L2/L3 (2,2kW – 500kW)
• Motor connections (for all apparatus) U,V,W
83
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
• Motor connections (for all apparatus) U,V,W
• The extinction of the indicators on the front panel as well as the other led
does not mean that the apparatus is out of the network!
• The operating, connection and repair of the failure of the system should be
managed by only expert staff.
• Ensure that the grounding of the apparatus has been really performed.
(The cross section of grounding cable must be equal or higher than the crosssection of apparatus network cables. You can see the grounding types which
should be or should not be, In Figure4 )
Perfect
Good
Not allowed
Fault
Figure 4: Grounding Types of Apparatus more than one
• Ensure that the motor has been properly connected according to the inverter
exit voltage. For a proper motor connection see the motor label! You can see
Motor tar-delta connection in Figure 5.
Delta connection
Star connection
Figure 5: Motor star-delta connection
84
SECTION 3. DRIVER INFORMATION AND MECHANICAL MOUNTING
3.1.1. Label Information
Label information are shown in Figure 6.
Driver Model
Input Information
Output Informatıon
Output Freg.
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
• The user must ensure that the internal temperature of the board should not
exceed 40°C.
• There should be no conductive dust in the environment.
• The modifications to be done to the apparatus parameters can lead to the
auto-protection of the apparatus and then to the stop of the system.
• The persons having no knowledge and not authorized by the company should
not intervene and operate on the apparatus.
• This apparatus can only be used in the area of usage defined by the manufacturer.
The modifications performed without the necessary consent and the use of
inadvisable spare-parts can lead to fire, electric shock, failure of apparatus and
injuries.
Temperature Inf
Serial no & version
Date & IP class
Figure 6: Driver Label Information
3.1.2. Description Of The Model
Label information are shown in Figure 7.
TAY
32
3P
5K500
Driver Power
Input Phase (3phase) (1P 1phase)
Case Name
Driver Model
Figure 7: Model Identification
85
3.2. Apparatus Dimensions
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
3.2.1. Tay20 (0K180 ~ 2K200)
3.2.2. Tay22-32 (2K200~5K500)
86
3.2.3. Tay 42 (7K500 ~ 11K00)
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
3.2.4. Tay 52 (15K00 ~ 22K00)
87
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
3.2.5. Tay 62 (30K00)
3.2.6. Tay 62 (37K00)
88
3.2.7. Tay 62 (45K00 ~ 55K00)
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
3.2.8. Tay 62 (75K00)
89
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
3.2.9. Tay 62 (90K00 ~ 110K0)
3.3. Transportable Remote Panel Dimensions
3.3.1. Type A (No potentiometer)
90
3.3.2. Type B (With potentiometer)
4.1.1. Apparatus Configuration
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
SECTION 4. ELECTRICAL MOUNTING
Schedule 1: Configuration of Apparatus
(*): Motor power, is referred according to 4- pole (1500rpm) motor..
(**): For applications requiring more than 1 minute of braking such as crane,
regenerative workers (with entrainment) the resistance powers must be equal to
apparatus powers.
(***): When ambient temperature is 40° C, then the apparatus is used label power
If ambient temperature is 50° C, then the apparatus is used one down step power.
91
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
4.1.2. Power Connections
Figure 8: TAY20-TAY22 Series power connections
In apparatus with single phase, the supply of the apparatus is assured by the
network 220/50Hz. PE is the grounding connection. Motor cable co9nnection is
lined to the U/V/W outputs.
Figure 9: TAY30 – TAY62 Series power connections
Apparatus supply;
For apparatus with single phase input 220 V to L and N connectors,
For apparatus with three phases it will be 3X380V to the L1-L2-L3 connectors.
PE is the grounding connection.
92
Figure 10 : (1 Phase) Motor and Power connections
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
PHASE
Figure 11 : (3 Phase) Motor and Power connections
4.1.3. Command/Connector Connections
Figure 12 : TAY20 Series Command Connector Connection Schema
93
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
Figure 13 : TAY22 / 32 Series Command Connector Connection Schema
Figure 14 : TAY42 – TAY72 Series Connector Connection Schema
94
4.1.4. Encoder Connection
In the MEDEL A.C. Motor Speed Control Apparatus 11024ppr / 2048ppr / 4096ppr
/ 8192ppr / 16384ppr - 5V-Line Driver encoder must be used.
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
Şekil 15: Encoder Connection
4.1.5. Transportable Panel and Computer Connection
TRANSPORTABLE PANEL SOCKET
Figure 16: Single Phase (TAY20)
APPARATUS
SOCKET
TRANSPORTABLE PANEL SOCKET
Figure 17: Single Phase (TAY 22)
Three Phase (TAY 32-42-52-62)
95
SECTION 5. QUICK START UP
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
5.1. Entry User’s Password
You must enter user’s password in order to make settings and make required
changes by choosing special operating modes.
BUTTON
FUNCTION
To enter to the main menu, press the button “MENU” . The menu
on the screen is the “TÜRKÇE-ENG-DEU-FRA” menu which provides to enter language option and user’s password.
Enter to submenu by pressing the button “ENTER”. The line found
under the writings and values indicates which value is selected.
While the line which provides to select writing and values in on
“TÜRKÇE” option, Choose the language by using “UP” / “DOWN”
buttons.
While the language selection is on “TÜRKÇE” option, go to the
password part by pressing “ENTER” button.
" **** " kısmına "UP" / "DOWN" tuşlarını kullanarak
"E" şifresini giriniz.
“ Enter “E” password into the **** “ part by using “UP” /
“DOWN” buttons.
Push on the button “ENTER”, << MEDIUM >> appears on the
screen
Pass to any menu in the main menu by using the buttons “UP”
/ “DOWN”
NOTE: You need to enter the password again, after the appara-
tus is reset (closing and opening the power or automatic reset in
the menu).
96
5.1.1. Entry Of Motor Label Values
For a correct motor thermal protection (protection relying on temperature-time
graph) the current value and for a correct vector working all label values must be
properly entered. When the motor current is not entered properly Medel Electronic
will not be responsible for any damages affecting the motor.
BUTTON
FUNCTION
To enter to the main program menu, push on
the button ‘ MENU’ .
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
In the apparatus , the Motor Label Values are set according to 4-poles motor
(1500rpm) factory defaults. After the start-up of the apparatus , if needed, the
values found in the MOTOR LABEL VALUES menu from the program menu must be
changed according to motor connected.
Go to “MOTOR LABEL” menu.
By pushing on the button “ENTER” go to the submenu.
The line found under the values indicates which value is
selected. The selected values can be changed by the buttons
“UP” / “DOWN” .
Pass to the next value by the button “ENTER”. After changing the
Mmax. Value, the apparatus is reset when pushing the ENTER
button. Operation Screen is seen.
97
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
5.1.2. Choise Of Command Source
The factory output is programmed as to be executed from the keyboard
(“Src:KEYBOARD”) . It is necessary to perform the following changes to assure the
user to execute from the Start-Stop and Speed Control Connectors (Analogue and
Digital input)
BUTTON
FUNCTION
To enter to the main program menu, push on
the button ‘ MENU’
Go to the “ROTATE /STOP CONTROL” menu.
Go to the submenu by pushing on the button “ENTER” .
The line found under the rows indicates which line is selected.
The data registered in the selected line can be changed with
these buttons.
The data registered in the selected line can be changed with
these buttons;
1.Row Src: CONNECTOR
2.Row Typ: 0 / 1 SWITCH must be done.
You can pass to the next value by pushing on the button
“ENTER” . 3rd row indicates how the stop is performed. In
this row, the factory settings of “SLOW DOWN and STOP” is
selected. After selecting, pass to the main menu by pushing
on the button ENTER, ROTATE /STOP CONTROL is written on
the screen.
Program menüsünden çıkmak için "ESC" tuşuna basınız.
98
5.1.3. Choise Of Speed Source And Jog Frequency
BUTTON
FUNCTION
To enter to the main program menu, push on the button ‘
MENU’ .
Go to “SPEED CONTROL” menu.
By pushing on the button “ENTER” go to the submenu.
The line found in the row indicates which value is selected. The
registered information in the row can be changed by these
buttons.
To perform “Speed Command” from the connector;
1.Row Src: CONNECTOR NAME “ is made.
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
The factory output is programmed speed control as to be executed from the
keyboard (“Src:KEYBOARD”). It is necessary to perform the following changes to
assure the user to execute the speed control from the Connectors (Analogue and
Digital input)
By entering the selected info by the button “ENTER” , pass to the
next row.
Jog frekansı seçimini sağlayan 3.satırdaki frekans değeri "UP /
DOWN " tuşları ile değiştirilir.
You can pass to the next row, by entering the selected value
with the button .
First entry , “ [1] “ is selected on the 4th row. By starting from
the first entry, fixed (connector) speed options between 1-7 are
determined to be entered 7 different speed command.
Pass to speed selection, frequency part by using “ENTER” button
after the selected entries.
Speed command values can be changed by these buttons.
Enter the selected frequency values by the button “ENTER”.
After the last value when pushing the button “ESC”, pass to the
main menu and “SPEED CONTROL” is written on the screen. To
pass to the other program menu, use the buttons “UP” and
“DOWN”, to go to the operation screen, use the button “ESC”.
99
5.1.4. Increase Of The Upper Limit Of Frequency
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
At the factory defaults the maximum frequency is programmed as (f_max) 50Hz.
BUTTON
FUNCTION
To enter to the main program menu, push on
the button ‘MENU’.
Go to the “DRIVER SPEEDS” menu.
Go to the submenu by pushing on the button “ENTER”.
The line found under the values indicates which value is
selected. When you enter for the first time at the menu,
maximum frequency value on the 1st row is selected as 50 Hz
(f_max).
The selected value can be changed.
Pass to the 3rd row, by entering the selected value.
Select the highest frequency value which operates on
3rd row..
NOTE: The limit frequency on the 3rd row determines the
operating highest frequency upper limit which may be set
up to the highest frequency limit determined by MAX, and
correspond to the 10V at the analog input.
Pass to the next value. When push on the button “ENTER”
after the last value, main menu is passed, “DRIVER
SPEEDS” is written on the screen.
To exit from the program menu, press on the button ‘ESC’”.
The values on the 4th row, indicate the voltage values to
be entered for strengthening the startup moment and the
frequency corresponding to this voltage. Unless otherwise
stated, it must be fmin= 0.00Hz.
100
5.1.5. Change Of Acceleration And Deceleration Time
The factory defaults set these values properly to the power. They are the variants
that define the acceleration and deceleration ramps during the normal and jog
(adjusting mode) modes of the driver.
BUTTON
FUNCTION
To enter to the main program menu, push on the button
‘MENU’
Go to the “RAMP CONTROL” menu.
Go to the sub menu by pushing on the button ENTER. The
line found under the rows indicated the selected value.
Factory output is set as source “CONNECTOR”. You can got
to the requested next option by the button “ENTER”. The
left part of the 3rd row for the jog frequency shows (>)the
acceleration time, the right part (<)of it shows deceleration
time. By pressing the button “ENTER” three times, go to the
3rd row.
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
J >:time needed for the driver to reach the frequency from 0.00 Hz to nominal
frequency (50.00 Hz) at JOG mode.
J<:time needed for the driver to decrease from the nominal frequency (50.00 Hz) to
0.00 Hz at JOG mode.
0>:time needed for the driver to reach the frequency from 0.00 Hz to nominal
frequency (50.00 Hz). (ACCELERATION TIME)
0<:time needed for the driver to decrease from the nominal frequency (50.00 Hz) to
0.00 Hz.( DECELERATION TIME)
The selected value (acceleration time) is changed .
Go to the next values. The right part (<) of the J row
is selected for Deceleration time.
The selected value (deceleration time) is changed.
When push on the button ENTER, pass to the 4th row. Firstly,
select the left part of 4th row (acceleration Time) by using the
button ENTER again.
The selected value (driver’s acceleration time) is changed .
The selected value is entered by pushing on the button
ENTER and pass to the right part of row (driver’s deceleration
time). Selected value is changed by following the instructions
of acceleration time changes.
After entering the last value, push on the button “ESC” to exit
from program menu. “RAMP CONTROL” will be written on the
screen.
101
5.2. Operation Modes Of Apparatus
I. SCALAR (V/f) OPERATION MODE
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
Scalar operation mode, must be preffered only when the encoder is not used and
there are motors more than one which have to be operated the same driver.
II. VECTORAL (FOC) OPERATION MODE
It is the “Rotor Flux Area Oriented” basic operation mode when the motor is
operated in the range of full speed at high efficiency by using speed receiver. It
provides real four region operation and gives main torque of motor continuously
and more (%110…%200) including 0.00 Hz at all speed.
a) Open Loop Operation (Operation without encoder):
Encoder no feedback Vector Control Mode
b) Closed Loop Operation (Operation with encoder):
Encoder feedback Vector Control Mode
You can use the following information to command the apparatus from the
connectors, to increase the maximum frequency, to operate the torque (vector)
controlled.
5.2.1. Operation Of Apparatus At Scalar Mode
Speed control apparatus might be operated at 2 (two) basic modes:
The following instructions will be followed in order to operate the apparatus at
“Scalar Mode”.
• Enter user’s password
• Enter motor label values
• Ensure to reset the apparatus
• If necessary, strengthening of the start up moment is set from “Driver Speed”
menu as mentioned below.
5.2.2. Strengthening The Start Up Moment
Scalar is valid to operate at mode. If at the start¬up the motor is vibrating or starts
to rotate at values upper than 2Hz, you can make the following changes.
In the explanations made at ‘the increase of the upper frequency limit’ it was
explained by entering into the DRIVER SPEEDS menu.
102
FUNCTION
When you enter for the first time to the menu, frequency value
on the first rowi is selected as 50 Hz (f_max). By pushing on the
button ENTER for twice, the voltage value on the left side of 4th
row, (V_min) is selected
By increasing V_min value 5V moreover (for example 20V-25V)
the selected value is changed.
Go to the next value with this button “ENTER” . Pass to main
menu by pressing on the button ENTER after last value and
“DRIVER SPEEDS” is written on the screen.
To exit from the program menu, press on the button ‘ESC”.
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
BUTTON
NOTE: A test is made with the value changed. In case the
start up moment is insufficient, it is required to increase the
V_min value 5V more.
Operation Of Apparatus In Vectoral Mode:
5.2.3. Identıfıcation Of Motor
Etiket değerleri girilen motorun dururken ve dönerken test yapılarak
parametrelerinin hesaplanması sağlanır.
NOTE: In order to gain the best motor parameters, there should be no charge
on the motor shaft and the motor must be always at the operation ambient
temperature.
103
BUTTON
FUNCTION
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
To enter to the main program menu, push on the button
“MENU”.
Go to the “MOTOR IDENTIFICATION” menu.
Go to the submenu by pushing on the button ENTER.
The line under the values indicates which value is selected.
When you enter for the first time to the menu, “TEST DURING
STOP: NO” option is selected. Select “YES” by “UP” button. Push
on the button “ENTER” and wait, then the apparatus begins to
make test while stopping. “TEST DURING START: NO” is on the
screen automatically on the first row.
Change “NO” option to “YES” option.
Ensure motor to rotate by pushing on the button “ENTER” and
take the values.
After waiting for stopping the motor, pushing on the button
“ENTER” for 6 times to reset the apparatus, operation screen is
reached after resetting the apparatus
5.2.4. Open Loop Vectoral Operation Mode
(Operation Without Encoder)
Encoder no feedback Vector Control Mode. The following instructions will be
followed in order to make the open loop settings of the apparatus.
• Enter user’s password (“E”)
• Enter motor label values
• Ensure to reset the apparatus
• Make motor identification
• After resetting the apparatus, reach to “DRIVER SETTING” by the password within
the knowledge of MEDEL authorities.
104
After entering user’s password and label values, making motor identification; the
following instructions are followed:
5.2.5. Taking The Apparatus To The Open Loop Operation Mode
FUNCTION
To enter to the main program menu, push on the button
“MENU”.
Go to the “DRIVER SETTING” menu.
Go to the submenu by pushing on the button ENTER . The
line found under the row indicated which value is selected.
When you enter for the first time to the menu, “fpwm:**kHz” is
selected in the 1st line. By pushing three times on the button
‘ENTER’ without making any changes on the “Encoder: NONE” ,
ensure the line goes to the row of Basic Mode: SCALAR.
While you are on the line “Basic Mode: SCALAR”, push on the up
arrow and select “VECTOR- A” operation mode.
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
BUTTON
By pushing 1 time on the button “ENTER”, you can reset the
apparatus by removing from the “DRIVER SETTINGS” menu.
Go to the operation screen by resetting and the changing
about the reset are preserved in the memory of the apparatus .
5.2.6. Closed Loop Vectoral Operation Mode
(Operation With Encoder)
Encoder feedback Vector Control Mode . The following instructions will be
followed in order to make the closed loop settings of the apparatus:
• Enter user’s password (“E”)
• Enter motor label values
• Ensure to reset the apparatus
• Make motor identification
After the apparatus is reset, it is required to control operation of encoder and
accuracy of direction for closed loop vector operation mode.
105
5.2.7. Control Of Operating And Accuracy Of The Direction Of The Encoder
BUTTON
FUNCTION
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
To enter to the main program menu, push on the button
“MENU”.
Go to the “DRIVER SETTING” menu.
Go to the submenu by pushing on the button “ENTER”.
The line found under the row indicated which value is selected.
When you enter for the first time to the menu, “fpwm:**kHz”
is selected in the 1st line. By pushing twice on the button
‘ENTER’ ensure the line go to the “Encoder: NONE”.
While you are on the line “Encoder: NONE” push on the up arrow.
According to the characteristics of the encoder, choose the
proper value from 1024 / 2048 / 4096 / 8192 or 16384ppr (pulse
per rate )
By pushing on the button Enter the encoder value is registered.
By pushing 1 (one) time on the button ENTER before changing
“Basic Mode: SCALAR” option, , you can reset the apparatus by
removing from the “DRIVER SETTINGS” menu. The changing
about the reset are preserved in the memory of the apparatus.
When a motor has no charge only the encoder data is set to the
apparatus . The motor works at 50Hz. The frequency of the motor
seen on the screen (second line from the upper right part) must
be between 49.99Hz and -49.96Hz. For upper and lower motor
frequency values;
• Be sure that there is no charge on the motor shaft,
• Control the encoder coupling connection, pulse value and
supply voltage is 5V.
• Control the engine speed with the motor label values.
The sign found before the frequency set (+ or -) indicates the
direction of rotation. the absence of sign indicates a speed
reference set in the direction’+’ and the sign’-’ indicates that the
speed reference is set in the direction ‘-’ .
When the motor is rotating at 50Hz, the sign of the frequency set
(50.00Hz) and the sign of the motor direction frequency (49.99Hz)
must be the same. In case of the signs are different, this state is
indicated in the adjacent figure. In that case the places of the
cables of the motor must be changed. The motor will start-up
again at 50Hz, control the sign of direction of rotation and the
accuracy of the motor frequency.
106
5.2.8. Taking The Apparatus To The Closed Loop Operation Mode
BUTTON
FUNCTION
Bring the sub-line to the third row.
While the sub line is on “Basic Mode: SCALAR”, push on
the up arrow and select “VECTOR- A” operation mode.
By pushing “ENTER” button, exit from “DRIVER SETTING”, the
apparatus is reset. Operation screen is on when the apparatus
is reset.
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
Go to the “DRIVER SETTING” menu.
5.2.9. CHOISE OF TORQUE CONTROL SOURCE
The torque control was set as being used fixedly (Limit: 100%). To activate the
torque control, the apparatus must function under the vector mode (open loop
and closed loop operation).
NOTE: In case the torque is selected externally for Tay – 20 series at vector
operation mode, it is required to have optional card where there are encoder
inputs or connector inputs. In order to make torque control from Analog and
Digital Input, the following changes must be made.
107
BUTTON
FUNCTION
To enter to the main program menu, push on the button “MENU”.
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
Go to the “TORQUE CONTROL” menu.
Go to the submenu by pushing on the button “ENTER”.
The line found under the rows indicates which line is selected.
The data registered in the selected line can be changed via
these buttons.
COMMAND:
A)KEYBOARD : Torque control fixed (Limit: 100%)
B) CONNECTOR AIN : Torque control can be performed by the
Analogue Input.
If torque control is made by Analogue input, “Src: CONNECTOR
AIN” is selected.
The line found under the rows indicates which line is selected..
change the values of LIM and MIN by these values.
LIM (LIMIT) : At the factory exit, the motor is set at a nominal
(label) current value (100%). This value can be changed
according to the customers’ requests. However, when it is set
upper than 100% for the motor thermal protection (protection
depending on the temperature-time graph) the apparatus
will pass to TEMPORARY HIGH CURRENT protection relying on
current and time.
( %110-300s; %120-180s ; %135-120s ; %150-90s ; %165-60s ;
%180-30s ; %200-3s )
Enter values of LIM and MIN by pushing on the button “ENTER” .
To exit from the program menu, press on the button ‘ESC.
SECTION 6. SUMMARY DATA
6.1. Driver
• Closed and Open loop vector control
• IPM, IGBT (smart power stage)
• Easy mounting and programming
• Quick switching response
• High starting torque
• Real 4-region operation
108
6.2. Panel
6.3. Speed Control
• 4 region operation
• Closed and Open loop VECTOR or SCALAR
• Sources :Keyboard, digital inputs, analog inputs, (0 .... 10 V / 4....20 mA) PROFIBUS,
RS485
• 0.01 Hz resolution.
• % 0.1 accuracy with Shaft encoder
• Acceleration and deceleration times between0.1 sec ....3600 sec
• Programmable constant speeds in the connector inputs
• The ability to operate with constant power at high speeds by weakening field on
the rated speed.
• Provide start stimulated the same with starting shaft by the feature of “Catch
during starting “ so initialization is provided without waiting for the load
(automatic) stop in the short-term power outages
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
• Removable while the driver is operating
• Transportable to far away ( 100 m std.)
• High legibility even in the most difficult environments with 4*20 character liquid
crystal dot matrix display with backlit
• Protected keypad
6.4. Torque Control
• Constant and variable torque in vector mode, constant torque in scalar mode
• Variable source s : Keyboard, analog inputs, RS232, RS485 or PROFIBUS
• High sensitive setting between % 0...% 110 at variable mode .
• Operating by protecting the motor by simulation of I2t at % 200 for 3 sec ...at %
110 for 80 sec.
• Provide to share the same load by the motors more than one by the “load sharing“
feature.
6.5. Display Images
• Information for driver and load in each operation mode
• Stator voltage [ Vrms ]
• Stator current [ Arms , % ]
• Stator power [ kW ]
• Torque component [ % ]
• Reference frequency [ Hz ]
• Output frequency[ Hz, r/min. ]
109
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
6.6. Protections, Settings, Logs
• Depending on the user request – provided that the causes are removed –
provide to go on operating by self confiming.
• Provide easy monitoring the causes of faults by keeping the last 256 faults
records including date and time in the permanent memory constantly.
• Control of output relays may be connected to the fault or operating conditions
requested. ( The apparatus is ready, motor is rotating, etc.)
• Over-voltage, low-voltage
• Over-current, over speed
• Temporary high current
• Current at edge (User current threshold timeout)
• Emergency stop.
7. Programming Manual
7.1. General
7.1.1. Terms
The description of operation mode and operation condition mentioned
frequently in the document must be considered in the following manner:
Scalar
It is the basic operation mode, mostly known as “V/f”, used in speed no receiver
operation or applications where the motors more than one is rotated by one
driver.
Vector
It is the “Rotor Flux Area Oriented” basic operation mode when the motor is
operated in the range of full speed at high efficiency by using speed receiver. It
provides real four region operation and gives main torque of motor continuously
and more (%110…%200) including 0.00 Hz at all speed.
ESC
It is the closing of driver’s output level (IGBT/IPM) electronically.(DISABLED, OFF).
When a fault is occurred by ESC (OFF, ESC) command, immediately pass to this
condition. Even the output level is connected to motor as galvanic, as it is not
effective, no current except insignificant leak current, passes through motor
windings, no power consumption in the exit. Whatever the command source is
selected, each pushing on the button ESC on the panel, operates this command.
Stop
It is the operation condition where the motor is not “started”. Enered by STOP
110
command. Driver’s output may be passed to ESC or be effective immediately or
after jogging depending on the selection of RAMP and STOP menu. If the output
is effective, Vmin/fmin parity is valid for scalar mode, 0Hz target frequency is valid
for vector.
Emergency Off
It is the fault condition when the driver output is entered by EMERGENCY OFF
command. According to the driver’s output, it is equal to ESC, but it has fault
feature.
7.1.2. Panel Screen
When the electricity is applied to the drive, the screen
brings, respectively,
• Driver model number (MTAY_K550/A2) Then,
• Driver software version information (V2.21c) is
displayed.
• Driver displays the operation screen when the start-up
control is over. In this screen,simultaneously
• Output Voltage (48V), Current (0.245A) and Power
(0.020kW) Gücü (0.020kW)
• Measured Output Speed (750d/min) and Frequency
(25.00Hz)
• Target Frequency(25.01Hz)
• Rated Torque (Im%: 6) and Rated Motor Current
Percentage
(Is%: 26)
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
Start
It is the condition when START command is entered to make the motor go to the
target frequency other than 0Hz, generally, and the driver’s output is always
effective. This operation condition may not require unconditional rotating result.
(for exp. Target frequency 0.00Hz).
The percentage of rated motor current is the
proportion of output current (0.245A) o the rated
motor current(0.950A) entered in LABEL VALUES menu.
The percentage of rated torque current is the
proportion of component of output current which
forms torque, to the rated torque component in the
rated output current.
In Im area oriented operation mode, it gives info about
111
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
torque produced by the motor in each operation point.
Im of %100 means a work of %100. Upon the
application or request of users, MEDEL drives are
produced in order to give Im between %110….%200.
By pushing on the button ENTER, you can switch to
the options displayed the bottom row of the operation
screen.
• DC Bar Voltage (Vdc:314V), Rated Power Percentage (Ps%: 16)
• Motor Operation Time ([M] 000:30), Power Consumption ( 0 kWh)
• Driver Operation Time ([D] 000:30), Power Consumption ( 0 kWh)
• Date (26.03.2005) and Time (18:00:37)
• Percentage of Analog input to full scalar [%]: Frequency (f:+50)
Torque (M:+110) and ANx (X:-2)
• Representation of frequency in PROFIBUS common speed unit [
m/min]
• NTC (IPM-IGBT measured value (°C)
Operation time nd power consumption displayed are latest values (valid since
Last opening). Cumulative values can be accessed by PC software.
In case of fault, last row is used for showing the fault text.
The first half of third row is for messages of indicating the condition transitions In
the operation.
Condition transition messages are displayed on the screen for 1 s and then they
are deleted.
7.1.3. Panel buttons
112
SWITCH /
BUTTON
EFFECTS / FUNCTION
Menu
It is only evaluated in ESC working conditions.
(while driver output is not open)
It permits to see and change the operation
alternatives. By pushing on the up-down arrows
it permits an accelerated increase and decrease.
see user password 7.2.2.1.
Enter
Up/Inc
It permits to enter/registry the effective value
and if available to pass to the next step . It
would be pressed during the ESC/STOP/START
working position, it permits a transition
between the alternatives displayed at the
bottom of the screen.
It is used to increase the effective value . In
ESC/STOP/START working position if the speed
supply is chosen at KEYBOARD, the targeted
frequency is reached one by one or ten by ten by
pushing on the MENU button at the same time.
Down/Dec
It is used to increase the effective value . In ESC/
STOP/START working position if the speed supply
is chosen at KEYBOARD, the targeted frequency is
decreasing one by one or ten by ten by pushing
on the MENU button at the same time.
Esc/Off
In PGM working position, it permits to return to
an upper menu without registering the effective
value; it does not affect the registered/changed
values with the button ENTER . When it will be
chosen at ESC/OFF working position, it permits
to go to KES position.
Start
In ESC and STOP working positions, it orients
the driver to the valid targeted frequency and
permits to go to START working position.
Stop
START working positions, it orients the targeted
frequency to 0.00Hz and permits to go to STOP
working position. It stops the motor.
Rev
It reverses the direction of the motor.
Jog
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
FUNCTION
It can only be activated in ESC or STOP working
positions. When it will be pushed, it ensures the
programmed frequency to the output. When
it is released, it goes to STOP or ESC position
according to selected ramp . In general, it is
used to adjust the machine setting at the lowest
speed. For the Jog frequency and the related
acceleration and deceleration times, see the
SPEED CONTROL and RAMP CONTROL menu.
113
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
7.1.4. Transportable Panel Led
7.1.5. Transportable Panel and Computer Connection
Figure 18: Single Phase (TAY20)
114
Figure 19: Single phase (TAY 22)
Three phase (TAY 32-42-52-62-72)
7.2. Configuration
7.2.1. Program Menu Summary and Menu Password Information
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
115
116
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
7.2.2. Options
7.2.2.1. User Language and User Password
Language: It permits the transition between the languages of Turkish/English/
German/French.
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
Schedule 2: Program Menu and Password Information
Password: The access to menu options requires an entry of user password
at proper level. The user password of the open menu to all users is “0” and is
considered as being entered at the opening. Program menu and password
information can be seen in Schedule 1. And also apparatus model and software
driver are seen for information in this menu.
7.2.2.2. Fault History
For each fault whose registry was activated, this menu permits to see the date
and hour of the failure. The daily depth in standard apparatus includes 256
failures. When the journal is full, the procedure is continued by registering on the
oldest faults.
7.2.2.3. Driver Type
It permits to calibration of current, voltage and
power of the driver. The selection of grade and
value determines how the physical magnitude
appear on the screen. This menu must be set by
MEDEL AUTHORITIES.
117
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
• I: Output current decimal range is selected (1,10,100,1000) and enter the
measurable most highest current peak value (100..9999). It is valid for both
output currents. It must be entered not according to the power component (IGBT,
IPM), but according to current detection circuit!
• V : Output voltage decimal range is selected (only 10 is entered) and enter the
measurable most highest current peak value (100..9999). Three output phase
(VascFS) and dc bar (VdcFS) voltages are taken as references in the measurement.
It affects directly to the values entered to the LIMITATIONS menu.
• P : Output power decimal range is selected (1,10,100,1000) and maximum power
(100…9999) is entered. .
7.2.2.4. Driver Protection
According to the DC bar voltage values, it
determines the threshold voltages for fault formation
and braking resistance start-up/decommissioning.
• V_HV : OVER VOLTAGE fault threshold. A value between %79..&99 of voltage
peak value entered in DRIVER IDENTIFICATION menu may be entered.
• V_LV : LOW VOLTAGE fault threshold. A value between %39..&59 of voltage
peak value entered in DRIVER IDENTIFICATION menu may be entered.
• RBon : Threshold for starting up the braking (regenerative brake) resistance.
A value between %75 of voltage peak value entered in DRIVER IDENTIFICATION
menu, and (Vmax-4V) may be entered.
• Rbof : Threshold for deactivation of the regenerative brake resistance. A
value between %71 of voltage peak value entered in DRIVER IDENTIFICATION
menu, and (RBon-4V) may be entered.
• DCCMP : NO .This variable is not used.
7.2.2.5. Driver Configuration
It determines the basic operation mode and parameters of
the driver.
• Fpwm: Driver switching frequency (4kHz .. 16kHz).
• Td: Dead time (0.1µs .. 8.0µs).
• Encoder: Speed receiver options (NONE, 1024ppr,2048ppr, 4096-819216384ppr).
• Basic Mode: Temel çalışma kipi (SKALAR, VEKTÖR -A, VEKTÖR +A). Skalar çalışma
kipi yalnızca, kodlayıcının kullanılamadığı ve birden çok motorun aynı sürücü
tarafından çalıştırılma zorunluğunun bulunduğu uygulamalarda tercih edilmelidir
VEKTOR + A : Encoder feedback Vector Control Mode
VEKTOR - A : Encoder no feedback Vector Control Mode
118
7.2.2.6. Drive Speed Setting
They are the binary variables which determine
V/f characteristics in scalar operation mode.
IMPORTANT (SCALAR MODE)
If RAMP and SLOW DOWN is selected in RAMP and STOP menu, DIRECT VOLTAGE is
pushed continuously with the magnitude of Vmin to the motor at the end of slowing down.
As the power constituted according to the stator resistance, causes over heating in longterm waiting, it is essential for the user to take the measures. (Forced cooling, small Vmin
or SLOW DOWN and ESC option).
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
• MAX: The highest output voltage that the driver reached and the highest output
frequency that be adjusted. As it is rarely necessary and possible to give voltage
over rated voltage, to the induction motor, this voltage – except very special
applications- must be equal to the rated voltage. The maximum frequency is valid
at vector mode.
• NOM: Rated voltage and rated frequency of motor. The same values with parity
determined in motor label values must be entered. The region from MIN parity to
NOM parity is ramp region and V/f curve is applied as (Vnom-Vmin)/(fnom-fmin)
in this region. Rated frequency vector is valid in vector mode.
• Lim: It determines operation frequency upper limit which is set till highest
frequency limit determined by max. and equals to 10 V in the analog input.
• MIN: Voltage value to compensate voltage drop caused by motor stator
resistance and frequency corresponding to this voltage. Unless otherwise
indicated, fmin=0.00 Hz.
Figure 15- 2.1.6 image indicates the full scalar ramping, output frequency (rated speed in the
back and forth direction) and voltage parity. (SCALAR; LINEAR RAMP; Vmax=Vnom=220 V,
Vmin=30 V, fmax=60.00 Hz, fnom=50.00 Hz, fmin=0.00 Hz; Acceleration=Deceleration=0.1s).
Figure 20: Output frequency and voltage parity on full scalar ramping
119
7.2.2.7. Start/Stop Control
It permits to select command.
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
• Src: It indicates that which source the KEYBOARD, CONNECTOR, COMMUNICATION
and PANEL KL STOP, ROTATE, INVERT and SLOW commands are connected.
Command
Option
Active STOP/ROTATE/INVERT/SLOW source
KEYBOARD
PANEL BUTTONS
DIG.INP
COMM.PORT
PNL. DIN
DIGITAL INPUT CONNECTED TO DRIVER
SERIEL COMMUNICATION CHANNEL OF DRIVER
DIGITAL INPUT CONNECTED TO PANELDRIVER
• Typ: The type of contact must be mentioned whether PUSH BUTTON or ON/OFF
SWITCH under the options of DIG.INP or PNL.DIN,
When the COMMUNICATION option is activated, if PROFIBUS is active, it will prevail; if
not, command entry is made upon
PC software.
• Stopping: It determines how the exit will remain after the STOP command. If ESC
EXIT is selected, the exit is immediately terminated without ramping; if SLOW DOWN
and ESC is selected, the exit is terminated after the ramp is completed. If SLOW DOWN
and STOP is selected, the exit is not terminated after the ramp is completed and leave
voltage at motor windings; if WAIT and ESC is selected, exit is not terminated till the
time set after the ramp is completed and leave voltage on motor windings. The exit is
terminated after the set time.
SLOW DOWN and STOP must be preffered only when there is dynamic loads in vector
mode or when frequent STOP/START is required – except the exceptional applications.
If outputs are alive for long time in scalar operation mode, it will cause fault message
due to the temporary over current if the Vmin (see Driver speeds) is high enough; if not,
namely motor current is under rated current and no forced cooling, then motor
windings will be damaged as no cooling due to motor fan will not start.
7.2.2.8. Automatic Start/Stop
It is the menu in which minimum stopping
starting reference values of driver’s analog (speed
potentiometer) entry.
• Active: “NO” option is for deactivating the menu, “YES” option is for activating
the menu.
• AUTOSTOP : Minimum reference limit to pass to Stop
• AUTOSTART : Minimum reference limit to pass to Start.
120
7.2.2.9. Speed Control
It indicates which source the driver’s speed reference is connected.
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
• Src : It indicates the speed reference source.
• Typ: It indicates ‘increase by hand’ and ‘last reached speed’ options.
• [J] : The frequency which the driver will reach at JOG command.
• [1] : It indicates fixed (connector) speed options between 1,…,7.
If the speed (speed reference) is requested to lower to 0.00 Hz after each STOP
command under KEYBOARD option; INCREASE BY HAND must be preffered; if it is
requested to be the previous value again after each START; LAST REACHED SPEED
must be preferred.
TERM.BL AIN option connects the speed reference to the driver’s potentiometric
speed input.
TERM.BL DIN option, permits to accept the only one of the defaults entered in
CONNECTOR SPEEDS menu, depending on the combination of FIX0/FIX1/FIX2
digital inputs. In this selection, INCREASE BY HAND and LAST REACHED SPEED
must be selected.
TERM.BL ADIN option activates LOCAL AIN in case of FIX0=FIX1=FIX2=0,
activates LOCAL DIN in case of other combinations. It is preffered in automation
applications where frequent transitions are required between fixed and variable
speeds.
When COMM. PORT option is activated, if PROFIBUS is active; it will prevail; if not
speed reference is taken from PC software.
121
Connector Speeds:
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
When three digital input (FIX0, FIX1, FIX2) are received as binary, 8 different speed
commands are formed. When no entery is activated (000), output frequency is
programmed as 0.00 Hz. Other 7 input may be programmed by the user freely.
In order to use commector efaults as speed reference, CONNECTOR DIN or CONNECTOR
ADIN must be preffered under Src submenu at SPEED CONTROL menu.
7.2.2.10. Ramp Control
They are the variables which determine the acceleration and deceleration ramps
from 0.00 Hz to nominal (rated) frequency at driver’s normal operation and jog
(set command).
• Src: It determines the Ramp control source .
• Typ: It determines how the change in acceleration and
deceleration will be according to time.
• [J]: It determines the JOG acceleration and deceleration time.
• [0]: It determines the normal acceleration and deceleration times.
• d: It determines ramp resolution.
i) “d:0.10s” --> 100ms step; most 3600.0s (1 hour )
ii) “d:0.01s” --> 10ms step; most 360.00s (6 minute)
• NORMAL ACCELERATION [0] >: The time driver
reaches to rated frequency (50.00 Hz) from 0.00 Hz.
• NORMAL DECELERATION [0] <: The time driver goes
to 0.00 Hz from rated frequency (50.00 Hz).
• JOG ACCELERATION
[J] >: The time driver
reaches to rated frequency (50.00 Hz) from 0.00 Hz when
JOG command is given.
• JOG DECELERATION
[J] <: The time driver goes
to 0.00 Hz from rated frequency (50.00 Hz), when JOG
command is stopped.
122
The value of [0] may be selected as [1], [2], …, [7], and then digital input and ramp
time may be changed.
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
When programmed three digital input (Ramp_Sel_2, Ramp_Sel_1, Ramp_Sel_0)
are received as binary, 8 different ramp commands are formed. When no entery is
activated (000), normal ramp time is programmed. Other 7 inputs may be
programmed by the user freely.
The times must be selected carefully for the reason the motor can operate in
harmony with connected mechanics by making stop and stary with maximum
yield.
Too short acceleration time may not be enough to lift the load.
The difference between maximum torque given by driver-motor and static load
torque is equal to the torque which may be used to speed up the load.
Too short deceleration time increases the high inertia load dc-bar voltage more
than Vhv value, it causes OVER VOLTAGE fault. In these cases, the time must be
increased or regenerative braking resistance must be used.
Figure 16- 2.1.7 and 2.1.7.b imagea indicates output frequency (rated speed
in forth direction) and voltage parity at ramping. (SCALAR; LINEAR RAMP;
Vmax=Vnom=220 V, Vmin=30 V, fmax=60.00 Hz, fnom=50.00 Hz, fmin=0.00 Hz; a)
Acceleration= 0.2 s, Deceleration=0.1s b) Acceleration= 1.0 s, Deceleration=1.0s. )
123
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
Figure 21: Output frequency and voltage parity on ramping
2.1.7.c and 2.1.7.d images indicate different acceleration moments required in
different acceleration times. The value of moment curve after ramp is static load
moment (about %5). The differences occured during ramp time, are arising from
acceleration moment. The shorter times require more moment. (VECTOR; LINEAR
RAMP; different horizontal scalar; c) Acceleration=0.3s, d) Acceleration=3.0s)
As can be seen, the motor is accelerated at 0.3 seconds while the same motor is
no-load, so half of rated moment is spent during acceleration time. Prolongation
of acceleration decreases the acceleration moment and allow to move a heavier
load.
124
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
Figure 22: Different acceleration moments needed in
different acceleration times at ramping
Typ: If LINEAR is selected, unit speed change is fixed at unit time change. If SOFT is
selected, speed change is slow at start and stop areas of ramp, it is faster in middle
area. In other words, sudden changes of shock-sensitive loads speeds might be
preferred. The degree of softness may be changed in direct proportion with S[%].
2.1.8.a image, indicates the effect of soft ramp at full scalar speed transition in
forward rotation area. (VECTOR; SOFT RAMP; Acceleration =1.0s,
Deceleration=1.0s)
125
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
126
Figure 23: Forward rotation region – soft ramp effect
on full scalar speed transition
2.1.8.b and 2.1.8.c images indicate the effect of soft ramp at full and sub scalar
speed transition in and between the forward and back rotation areas. Softening
is active in all speed transition, whether large or small. If there is symmetry in
forward-back speed transition, the transition is made in single area.
Figure 24: Soft ramp and linear ramp other displays
7.2.2.11. Torque Control
It provides to determine which source the torque reference is connected and
what the upper limit.
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
2.1.8.d image is the linear ramp correlation to 2.1.8.c curve.
Src (Source ) : It indicates the source which torque reference is connected to.
Lim (Upper Limit) : The highest value permitted to be taken by torque current (in
proportion to rated torque current). The value in bracket is theoretical limit.
Min (Lower Limit) : The lowest value permitted to be taken by torque current (in
proportion to rated torque current).
[0] : It indicates the torque upper limit determined at digital input.
The value of [0] may be selected as [1], [2], …, [7], and then torque upper limits
may be changed.
127
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
When programmed three digital input (Torque_Sel_2, Torque_Sel _1, Torque_Sel
_0) are received as binary, 8 different ramp commands are formed
Torque current is a a magnitude controlled only at vector mode. Torque limit of
each driver is determined in production depending on application field.
Torque limiting feature may be used effectively in the application where a value
lower than the maximum torque given by motor is required to be limited (such as
to hinder sensitive material tearing/breaking/bending at jamming and overloads).
2.1.18.a/b/c images indicate the motor activates the load which consumes %82
of rated torque of motor. Torque limits of driver is made as %100, %135 and %170
respectively, ROTATE command is given.
As there is a small moment for acceleration at 2.1.18.a, acceleration time expected
to be as 1.6s is exceeded and completed at 3.2.s. But the moment applied to the
load does not exceed the programmed %100 value.
As torque limit increases, acceleration limit increases, acceleration time comes
close to targeted.
128
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
Figure 25
7.2.2.12. Encoder Connection
It is used for special applications. MEDEL Technical Service has the use.
7.2.2.13. Self Commisioning
The parameters are calculated by testing the motor whose label values are entered,
while starting and stopping.
Tr: Rotor time constant,
Id: area formation current used in motor rated speed range (%10 .. %65). Enter ad
percentage of rated motor current entered LABEL VALUES menu.
Rs: Stator resistance
Ls: Stator inductance
In order to calculate the best motor parameters in continous operation
environment, it is effective that the motor shaft is idle during identification
and the motor is operating in the operationambient temperature.
129
7.2.2.14. Analog Calibration
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
It permits analog input calibration of driver. It permits to change the limited and
proportional configuration of analog inputs. It is narrowed as the proportion of
entered value up to 10.00 V-up and bottom-. Potentiometer is effective in the
remaining area.
IN: It provides to select analog input calibrated or configured.
•1 number input : Configuration of Analog frequency input.
•2 number input: Configuration of Analog torque input.
•3 number input: Configuration of external analog input. IT varies depending on
the function assigned to the input.
Mask: It permits resolution of analog input, setting of rate of change. 1 value is
equal to 0.01Hz.
NOR/INV: NOR (NORMAL) and INV (INVERS), determine the input to evaluate as
direct or inverse proportion.
ZERO: It permits to balance offset differences of analog inputs.
GAIN: It permits to enter gains of analog inputs.
Voltage value on second row (+6.525V) is the real value of analog input.
Depending on the analog gains, Schedule 3 indicates that which analog inputs
correspond to which frequency, maximum output frequency (f_max) is accepted
as 60.00 Hz, for all rotating direction.
Wıth the help of parameters entered, the proportionality between analog speed
reference and driver’s output frequency is taken to the desired level. When
different maximum frequencies are stated other than 60Hz, it will be sufficient
to multiple the schedule values with (f_max/60).
As the resolution of analog inputs is %0.1, it shpuld be noted that increasing the
input offset to more than 9.00 V, makes the effective resolution as %1.0, should
be noted.
130
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
131
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
Depending on the analog gains, which analog torque input will corresond to
the torque reference, accepted the torque limit as (M_max) %100, the following
schedule is given. From TORQUE CONTROL menu, when the LIMIT is changed, it
will be sufficient to multiple the values in the table with new proportion.
Other than the effect of frequency offset, the torque offset shifts lower value of
torque reference, in other words it prevents to lower under the minimum torque
value corresponding to the offset entered.
7.2.2.15. Vector Parameters
They are variants that define the movement (dynamics) ıf the triple Driver-motorload at the vector operation mode.
KpN: Proportional component of speed loop (1..32000). As increased, speed
fault decreased and loop is accelerated; but drifted from soft operation . Less than
%10 of value where the knocking operation tendency occurs, provides a safe
operation. It must be set at an area near to rated load.
KiN: Additive component of speed loop (1 .. 800). As increased, speed fault is
removed faster; but drifted from soft operation. Less than %20 of value where the
knocking operation tendency occurs, provides a safe operation. It must be set at
an area near to rated load.
KpD: Proportional component of fixed magnetizing current (1 - 8000). As
increased, fixed current fault is decreased and loop is accelerated; but drifted
from soft operation.
KiD: Additive component of fixed magnetizing current (1 - 800). As increased,
fixed current fault is decreased and loop is accelerated; but drifted from soft
operation.
KpQ: Proportional component of torque current (1 - 8000). As increased, fixed
current fault is decreased and loop is accelerated; but drifted from soft operation.
KiQ: Additive component of torque current (1 - 800). As increased, fixed current
fault is decreased and loop is accelerated; but drifted from soft operation.
KpK: Proportional component of current required for the magnetising current
forms the area(1 - 8000). As increased, fixed current fault is decreased and loop is
accelerated; but drifted from soft operation.
KiK: Additive component of current required for the magnetising current forms
the area (1 - 800). increased, fixed current fault is decreased and loop is
accelerated; but drfited from soft operation.
7.2.2.16. NTC Settings
It permits to set power module temperature value and external connecting heat
sensor’s limit values. In order to make these connections, it is required to put the
additional card.
132
NTC Type: It defines the NTC’s Beta values. There are two types defined. It must be
changed by MEDEL authorities.
7.2.2.17. Sensorless Settins
Parameters for No receiver (no encoder) vector control operation
• n_D : Frequency estimation d-plane coefficient
• n_Q : Frequency estimation q- plane coefficient
• n_F : Frequency estimation low pass filter coefficient (setting)
• n_L : Frequency estimation lower limit of perception
• LPF : Frequency estimation low pass filter coefficient (screen)
7.2.2.18. Additional Motor P.
Various additional information about the motor is entered.
• Tmag : Minimum magnetizing time.
• Nfly
: Rotating capture steps. Active only at scalar. If it is “0”, it cancels the
rotating capture function. “1” provides the fastest transition. It will be adjusted
according to load and mechanical structure.
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
i.1 : β=3450
ii.2 : β=3950
• HS1 Threshold : Warning limit of measurement on HS1 input. Fault set value
• HS2 Threshold: Warning limit of measurement on HS2 input. Fault set value
• HS3 Threshold: Warning limit of measurement on HS2 input. Fault set value
Rotating capture function may be used in speed receiver systems and it is on at
vector constantly. Leave the magnetising time at factory default.
7.2.2.19. Field Weakening
These are the parameters which determine the change of magnetising current
(Id) on the rated speed of motor (in field weakening area). It is used for the special
motors with nominal frequency other than Standard AC motor and 50 Hz.
7.2.2.20. Analog Outputs
It permits to define the connection of analog outputs to gain and offset.
There are two analog outputs in standard version and connected to Chn:1
and Chn:2 options. When LOAD SHARING is activated, if the related driver is
not at last, this output is left for load sharing automatically and user’s choise is
deactivated.
133
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
134
• Chn
: It permits to select the analog outputs to be set.
• Src
: It selects which internal variable is connected to the analog output.
• Ref
: It indicates which reference the selected variable is operating with.
• Dir
: It determines the output is evaluated with NOR (NORMAL) and INV
(INVERS), with direct pr inverse proportionality..
• Pol
: It permits to operate with UNI (unidirectional) and BIP (bi-directional).
• Ofs
: It defines the variable offset.
• OS
: It defines the multiplier for full scalar of variable.
7.2.2.21. Relay Outputs
It permits to define the connection condition of the relay outputs.
• K1
:Standard relay. Available at all apparatus.
• K2, K3 :Relay depending on selection.
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
Set of options in which pereferences are made, is the same for all relays. The
contact which is the base at the schedule, is normally the open one. (NO) To be
active is the short circuit of the contacts.
135
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
7.2.2.22. Relay Icmp Threshld
It provides to activate digital (relay) outputs according to stator current, or to
activate the fault at CURRENT ON EDGE.
• Is_cmp < : It determines the stator current percentage where selected relay or
fault is passive.
• Is_cmp > : It determines the stator current percentage where selected relay/fault
is active/effective.
• Delay LH : It determines delay time when selected condition is active/ effective.
• Delay HL : It determines delay time when selected condition is passive.
If the Relay output is selected as EXTERNAL BRAKE at the end of set stator current
percentage and delay time, it will be active or the fault is active when CURRENT
ON EDGE is active at FAULT SETTINGS menu. At the end of set stator current
percentage and delay time, selected conditions are passive.
NOTE: Both relay and fault should not be selected at the same time.
7.2.2.23. Relay Ext. Brake
It provides to activate digital (relay) output according to feedback (estimated or
from encoder output’s) frequency.
• Brake OFF: It determines the feedback frequency where the relay is activated.
• Brake ON : It determines the feedback frequency where the relay is passive.
• Delay OFF: After Brake OFF frequency, it determines the delay time requested
for the relay to be active.
• Delay ON : After Brake ON frequency, it determines the delay time requested for
the relay to be passive.
7.2.2.24. Motor Nameplate
It permits to enter the motor label values.
• kW :Motor power.
• V :Motor rated voltage.
• Cos :Power factor.
• A :Rated current.
• d/min :rated speed.
• Hz :Rated frequency.
• Mmax : ----It is very important to enter the label values for protection as well as vector
performance.
136
7.2.2.25. Network Address
Driver address to be used for the access to drivers from panel in network
application where one panel is connected to the drivers more than one.
(max#62) External module is used for RS485.
It returns all driver parameters to the factory defaults. Copy option provides one
appratus to operate on 2 different motor and transition. See digital input FNC11
MOTOR A/B SELECTION.
IMPORTANT
Return to factory defaults must be considered carefully as all user’s preferences and
variable values which are recorded in the nonvolatile memory, are changed with defaults!
7.2.2.27. Direction Of Rotat.
It is used for limitation of motor’s rotation direction.
• FORWARD and BACK: Motor may rotate to every direction.
• ONLY FORWARD: It permits motor to rotate only in the forward speed area.
• ONLY BACK : It permits motor to rotate only in the back speed area.
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
7.2.2.26. Factory Defaults
7.2.2.28. Fault Settings
Arızalarla ilgili etkinlik, onay ve kayıt seçeneklerinin yapılandırılmasına izin verir.
• [n]: Fault number
• Active: If YES is selected, fault is active.
• AutoConfirm: If YES is selected, automatically left from fault when the reason for fault
is removed (self-confirm ). If NO is selected, the fault message remains on screen till the
user intervenes.
• Record: If YES is selected, every time fault occurs, a record is made on fault journal. In
case of NO, fault is not recorded.
Figure 2.1.19.a, is given to visualize fault activity (Active: YES) and self-confirm at
LOW VOLTAGE example. (in order to highlight the function, load moment is kept
low)
When the network is cut, output voltage (V_out) and frequency (f_fdb) are
constant till the bar voltage of about 310V (V_bar) decreases to alarm level (225V).
When the alarm comes, output is closed (when load decreases, decreasing speed of
bar voltage begins to reduce) and output frequency begins to decrease depending
on the load inertia. When the network comes again, before reaching the closing
level od electronics, output is immediately activated
and target frequency. is reached by the soft ramp.
137
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
138
Figure 25
Even the first three faults are removed from active by the user, they are activated
every tie the apparatus is opened.
For each fault whose record is activated, some operation values regarding to the
fault ( current, voltage, speed, etc) together with date and time are written in the
journal.
The daily depth in the standard apparatus includes 256 failures. As the journal is
full, the procedure is continued by registered on the oldest failure.
7.2.2.29. Profibus Settings
Optionally, if the driver is equipped with the PROFIBUS interface, the necessary
adjustments can be performed by this menu. It required external module.
7.2.2.30. Web Un/Rewinder
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
• Active: If YES is selected, RS232 port is taken from PC communication mode and
driver begins to operate as dependant terminal (slave) in PROFIBUS network.
• Refresh Speed: If PROFIBUS is active, it determines the frequency to refresh the
communication data (0.05s==each 50 miliseconds==20 times in sec). According to
the need, a value between 0.01 and 2.50 s can be given.
• Unit Identity (50.00Hz==1500.0 m/min): Identity coefficient which allows to use
common speed reference required in automation application. In each driver/
motor/gearbox group, common speed value equal to 50.00 [Hz] is entered as [m/
min], provides to appeal to all terminals connected to network by common speed
reference.
• REG_GR: It provides to select average time of information (speed, current, ..) sent
by communication. 0:10ms , 1:160ms , 2:1000ms
The interface supports all PROFIBUS DP (V1.1) speeds from 9600bps to 12Mbps.
In order to configure the connection, the file of “Medel_AVS.gsd” is given togeher
with the apparatus.
Wrapper, Unwinder and Tensioner are used for special applications.
7.2.2.31. Load Sharing
It permits to change the parameters permitting the sharing of one load to the
several drivers and to define the additives to the total load moment of separate
drivers. It is a special application.
• Active: It determines whether the driver is included to load sharing, if yes the role
of it. NO cancels the load sharing. It indicates that at FIRST, this driver is followed at
the hierarchical order in the load sharing function; SOME TIMES
and AT LAST it follows.
• Rate: It indicates the how much of the followed moment and in which direction
the following moment is required to be given. If the sign of the value is positive,
moment is produced at the same direction with followed; if negative it is
produced at inverse direction.
• Source: It indicates where sharing reference is taken from. In standard apparatus,
it must be connected to the local analog input. In special application, related
document is connected to the determined source . .
• Kpx: Proportional component of following driver’s load sharing loop.
• Kix: Additive component of following driver’s load sharing loop. No effect on
followed one.
139
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
As it is not allowed that the difference between speed output and reference of
following driver exceed ±1.00Hz, common speed reference must be used for both
followed and following at standard driver load sharing. This difference, is sufficient
to provide the sharing compliance required for all application.
Figure 27: Driver load sharing, torque current and speed
The image of 2.1.24.a indicates, torque current and speed while sharing the load
of driver. At first, (I.Area) load is rotated by one motor, the %94 of rated current
is spent. When second motor is activated which is connected to the same load
mechanically (t=1.50s), torque current decreases rapidly %47. (II.Area) when the
second motor is deactivated again (T=4.25 s), first motor takes over the entire
load. (III.Area)
During sharing and leaving sharing, rotor frequency (f_fdb) oscillation is about
1.1. Hz and dynamic response time is about 600 ms.
In order to accelerate the sharing response, after increasing proportional and
additive components of cycle loops of both drivers for three times, increasing
the proportionality (Kpx) of second driver (following) load sharing loop for two
times (sensitising), decreasing the additive (Kix) to half (deafening), the dynamic
response is displayed in 2.1.24.b .
During sharing and leaving sharing, rotor frequency (f_fdb) fluctions are
decreasing (<0.7Hz), and response time is shortened(<150ms).
140
In both images, vibration (load used, indicates 0.1 Nm fluction at this speed from
peak to peak at every full rotation of rotor) on torque curve (M_M1_LOAD) are
entirely mechanical origin.
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
Figure 28
IMPORTANT
Speed reference of following driver must be equal or very closed to followed ones
(±0.5Hz) and as the difference increases, proportional component of sharing loop must be
decreased. (Kpx<500)!
7.2.2.32. Controlled Fault
In the Fault Setting menu auto-confirm : If it will be chosen as YES, when the
failure will be removed, the system will automatically exit from the failure mode
(automatic confirm). It it will be chosen NO, the failure message will remain on the
screen till the user interferes.
If the content of the mnu is explained by the screen display:
In interval of 30 s (within time); each fault occurred, waiting
for 3 seconds; fault is reset automatically, Try for 4 times, after
trying for 4 times, wait for till manual reset is made at
Controlled Fault. In case of any fault goes on 10 s, Controlled
Fault is active.
Interval may be made as 32000 s. The multiple of waiting and Trying can be the
interval value at most.
141
142
MOTOR A/B
SPEED STEP (+)
SPEED STEP (-)
SPEED SEL 0
SPEED SEL 1
SPEED SEL 2
RAMP SEL 0
RAMP SEL 1
RAMP SEL 2
STEP SPEED FACTOR
STEP TIME FACTOR
LOCK RAMP
START BACK
LOCK SPEED
OUTPUT PROH.
TORQUE SEL 0
TORQUE SEL 1
TORQUE SEL 2
ANALOG SPEED FACTOR
ANALOG TORQUE FACTOR
FNC11
FNC12
FNC13
FNC14
FNC15
FNC16
FNC17
FNC18
FNC19
FNC20
FNC21
FNC22
FNC23
FNC24
FNC25
FNC26
FNC27
FNC28
FNC29
FNC30
FNC30
FNC29
FNC28
FNC27
FNC26
FNC25
FNC24
FNC23
FNC22
FNC21
FNC20
FNC19
FNC18
FNC17
FNC16
FNC15
FNC14
FNC13
FNC12
FNC11
FNC10
FNC9
FNC8
FNC7
FNC6
FNC5
FNC4
FNC3
FNC2
FNC1
FUNCTION/
DIGITAL
√
√
√
√
√
√
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
√
√
DIN1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
√
√
x
x
√
DIN2
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
x
x
√
x
x
√
x
√
DIN3
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
x
x
x
√
x
√
DIN4
Schedule 3: Digital Input and Function Chart
SHARE LOAD
REVERSE
FNC7
FNC10
STOP (TOUCH)
FNC6
JOG
START (TOUCH)
FNC5
FAULT APPROVAL
START/STOP (1/0)
FNC4
FNC9
OUTPUT ENABLE
FNC3
FNC8
NOT USED
EMERGENCY STOP
FNC2
EXPLANATION
FNC1
FUNCTION
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
x
x
x
√
x
√
DIN5
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
x
x
x
√
x
√
DIN6
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
x
x
x
√
x
√
DIN7
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
7.2.2.33. Dijital Inputs
Digital Input menu determines which function is assigned to command connector
(Figure13, Figure14, Figure15).
DIGITAL INPUT FUNCTION CHART
Input: It determines the digital inputs.
• Function : It provides 30 function selection.
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
143
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
Schedule 4: Digital Input Menu Function Explanations
144
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
145
146
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
147
148
ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL EN
MEDEL Elektronik Elektrik
Makina Demiryolu Araçları Üretimi ve
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
İkitelli OSB Mah. Aykosan 2.Kısım 13/A Blok
No:1 İkitelli Başakşehir - İstanbul / TURKEY
Phone
Fax
e-mail
: (+90212) 549 99 10
: (+90212) 549 33 92
: [email protected]
Rev 1.0
SUDE AJANS • 2014/05
© 0212 612 09 48
www.medelelektronik.com
Download

AC Altay Vektör Sürücüleri Kullanım Klavuzu