ŽELITE POSAO , ŽELITE OBEZBEDJENU FIRMU ZA VAŠU STRUČNU PRAKSU :
POŠALJITE VAŠ CV U KLASTER MODNE I ODEVNE INDUSTRIJE , FACTS
www.clusterfacts.org.rs.
POSAO:
Poštovani dizajneri, tekstilni inženjeri, menadžeri u tekstilnoj i modnoj
industriji, studenti FPU , VTSS DTM, TF Mihailo Pupin , graficki dizajneri,
fotografi , modelari, šivači … ako ste zainteresovani da započnete vašu
karijeru ili ste već afirmisani u poslu, a želite promenu, Vaš uredno
popunjen CV možete poslati na mail klastera [email protected]
Potrebno je naznaciti i vašu stalnu adresu prebivališta, kao I spremnost da
je promenite , izvesni period dok ste angazovani na poslovima.
STRUCNA PRAKSA:
Takodje, ako ste zainteresovani da vašu stručnu praksu obavite u jednoj
od naših firmi članica, vaš uredno popunjen CV, takodje možete poslati na
mail adresu [email protected] sa naznakom za stručnu praksu.
Potrebno je naznaciti i vašu stalnu adresu prebivališta, kao I spremnost da
je promenite dok ste na angazovani na poslovima
Konkurs je otvoren preko cele godine , odnosno u 2014. godini .
VAŠ KLASTER FACTS
KLASTER MODNE I ODEVNE INDUSTRIJE, ul.Omladinskih brigada 14/35, 11 070 Novi Beograd
PIB 106 79 1792
Ziro račun : 275 – 0010221177713- 09
Download

ŽELITE POSAO , ŽELITE OBEZBEDJENU FIRMU ZA VAŠU