ttb
02
2 0 1 4
NOVOSTI
FLEKSIBILNA PODLOGA OD
GUMENOG GRANULATA
Sigurnost za naše mališane
PRIPREMA POVRŠINA
Saobraćajne betonske konstrukcije
mostova
METODA INJEKTIRANJA
Primjena injektiranja
UCRETE POD
Pod koji traje
STRUČNI ČASOPIS ZA GRAĐEVINARSTVO I ARHITEKTURU
1
4
6
9
12
14
15
18
21
23
25 godina firme TTB TENZO! – Intervju
Priprema betonskih površina mostova – Sačmarenje
Sigurnosna fleksibilna podloga od gumenog granulata – Dječija igrališta
UCRETE – pod koji traje – Tema broja
Sanacija podova u proizvodnom pogonu - Marbo Laktaši
Poplavljena dvorana u Derventi
Reference
Metode injektiranja
Tunel Maas u Rotterdamu
Hidroizolacija terase
Časopis “TTB novosti” vam nudi svoje drugo izdanje, pružajući, kako arhitektima i inženjerima građevine, tako i ostalim licima,
mogućnost da čitaju i saznaju informacije o djelatnostima koje firama TTB Tenzo uspješno obavlja već 25 godina.
U prvom izdanju časopisa obrađujemo niz zanimljivih tema, a kao tema broja izdvaja se “Ravni krov“, tj hidroizolacija ravnih
krovava, te završna obrada krova. Ukoliko niste dobili prvi broj našeg časopisa, a želite da ga imate, isti možete potražiti na našoj
web stranici www.ttbtenzo.com ili možete zatražiti da vam pošaljemo poštom na vašu adresu.
Nadamo se da ćete i u ovom broju pronaći mnogo zanimljivih tema, te da smo vam ponudili osim znanja i subjektivno zadovoljstvo
čitanja.
Dragana Ostojić dipl.inž.arh.
[email protected], tel: 051/ 323 - 680
INTERVJU
25 godina firme TTB TENZO!
Tehničko tehnološki biro Tenzo d.o.o. Banja Luka puni
dvadesetpet godina postojanja i rada na BH tržištu
Milenko Petrović, inž. građ.
Od samog početka rada osnovna djelatnost firme su specijalni radovi u
građevinarstvu?
Preduzeće TTB “TENZO” osnovano je
1989. godine kao firma za specijalne
radove u građevinarstvu. Osnivač preduzeća je Petrović Milenko, diplomirani
inženjer građevinarstva.
Preduzeće ima osnovnu djelatnost na
specijalnim radovima u građevinarstvu,
te se od svog osnivanja bavi isključivo
ovom djelatnošću. U toku rata obim rada
preduzeća je ograničen, te se aktivnosti
uglavnom odvijaju na izvođenju i sanaciji
nekih manjih objekata, klasičnih građevinskih objekta i objekata pod zaštitom
Zavoda za zaštitu spomenika kulture.
Od kraja rata firma se počinje baviti
starim aktivnostima. Znanje i iskustvo
dirketora Milenka Petrovića, bazirano
na dugogodišnjem radu u Institutu za
ispitivanje materijala u Banja Luci, kao
šefa odjeljenja za beton i konstrukcije,
doprinosi daljnjem razvoju i proširenju
djelatnosti firme.
TTB “TENZO” se bavi izvođenjem radova
u građevinarstvu iz oblasti savremenih
hidroizolacija, statičkih ojačanja konstrukcija karbonskim vlaknima, sanacija
i rekonstrukcija objekata, industrijskih,
dekorativni te vanjskih i unutrašnjih
sportskih podloga na bazi smola.
Sve svoje aktivnosti Tenzo izvodi u kooperaciji sa poznatim svjetskim proizvođačima, liderima u ovoj oblasti građevinarstva, te je direktni uvoznik za
nekoliko evropskih kompanija. Svojim
dvadesetpetogodišnjim uspješnim praktičnim iskustvom Tenzo potvrđuje visok
kvalitet izvođenja u skladu sa datim
specifikacijama, optimalnom korišćenju savremenih tehnologija te primjeni
svjetskih standarda i normi. Stalna posvećenost korisnicima usluga doprinosi
visokom kvalitetu izvedenih radova.
Možete li nam reći šta Vas je opredijelilo
za ovakvu vrstu radova i osnivanje firme?
Sanacija i revitalizacija objekata je ozbiljan tehnički problem i nedostatak
koji se javlja kao rezultat kako starosti
tako i zbog promjene eksploatacionih
uslova. Ovaj problem u građevinarstvu
je prisutan kod svih zemalja svijeta
te neki pokazatelji govore da bi i vrlo
razvijene zemlje npr. SAD trebale čak
3-5 godišnjih nacionalnih dodhodaka za
sanaciju ovih objekata odnosno da bi se
isti doveli u stabilno statičko konstruktivno i bezbjedno stanje.
Iz ovog saznanja nije bilo teško zaključiti
kolika je potreba za stručnom i ekipiranom firmom koja bi se bavila ovom
vrstom specijalističkih radovima (projektovanje i izvođenje specijalnih radova).
Baš iz navedenog razloga naše opredeljenje su specijalni radovi u građevinarstvu. Dakle ne izgradnja već specijalni
radovi i postupci koji se sada javljaju kao
radovi sanacija i ojačavanju konstrukcija
(injektiranje, sanacija oštećenja konstrukcija), ojačavanje konstrukcija kompozitnim materijalima (karbonske trake,
epoksidi, poliuretani, mikroarmiranje i
sl.), injektiranje, konstruktivna sanacija,
vlaga u objektima koja se rješava elektro
osmozom i sl. S obzirom na vremensku distancu koja je donijela niz novih
materijala i novih agresija pojavila se
potreba za novim postupcima sanacije,
primjene novih matrijala i sl. u novim
specijalističkim radovima.
Pored izvođenja specijalističkih građevinskih radova na izradi podova i
hidroizolacije, bavite se sanacijom i
rekonstrukcijom?
U okviru naše djelatnosti ukazala se
potreba za sanacijom i revitalizacijom
objekata u čemu značajno mjesto zauzima statičko ojačavanje konstrukcija.
Stara zdanja uglavnom zbog fizičko mehaničkih karakteristika upotrebljenih
materijala, novih dodstnih opterećenja
zbog promjene eksploatacione tehnologije, novih opterećenja i sl. dolazi
do novih naponskih stanja u konstruciji i novih eksploatacionih uslova što
zahtjeva uvjek ojačavanje kostrukcija
Uspješno se održavamo na tržištu godinama, uprkos sve većoj i jačoj konkurenciji, odgovaramo stalnim promjenama i
zahtjevima korisnika te obezbjeđujemo
najekonomičnija rješenja. Sve provedene aktivnosti doprinose konkurentnosti
te razvoju povjerenja koje Tenzo tim neprekidno gradi sa svojim investitorima.
Stručni časopis za građevinarstvo i arhitekturu
www.ttbtenzo.com
1
INTERVJU
i usklađivanje sa sadašnjim važećim
propisima.
Ako ovome dodamo i nove tehnološke
eksploatacione uslove koji nam uslovljavaju vrlo stroge tehnološke i fizičko mehaničke karakterisike (habanje,
čvrstoća na savijanje) kao i reološke i
higijenske uslove (bolnice, laboratorije,
hiruške sale, specijalne antifungicidne
i bakteriološki uvjeti, antistatički uslovi) jasno je da moramo imati obučen
i stručan kadar. Zbog ovoga imamo i
potrebne licence za izvođenje od samih
proizvođača specijalnih materijala koje
ugrađujemo.
Još jedna specijalnost TTB Tenzo je i
ojačanje karbonskim vlaknima?
Da. U okviru sanacija i rekonstrukcija skoro po praviliu se javlja problem nosivosti
starih postojećih konstrukcija koje su građene po starim i tadašnjim tehnologijama
i sa tadašnjim propisima i materijalima.
Ove konstrukcije i materijali ne mogu da
prime savremene eksploatacione zahtjeve
te je potrebna i konstrktivna sanacija. Kod
ovakvih zahjeva za konstruktivnu sanaciju
(sanacija mostova i podizanje nosivosti
istih, rušenje postojećih starih nosivih
elemenata i premošćavanje novih raspona, ojačavanje konstrukcija pomažu
nam specijalistički postupci i kompozitni materijali (epoksidni i poliuretanski
materijali karbonske trake i karbonska
tkanina). Kod ovoga treba imati u vidu
2
www.ttbtenzo.com
da radove izvode samo obučene ekipe sa
završenom edukacijom kod proizvođača
materijala i dobijanja potrebnih licenci.
stavljamo da je neophodno pratiti i
održavati korak sa novim tehnikama i
tehnologijama.
Potrebno je napomenuti da je sa karbonskim trakama moguće vršiti i prednaprezanje konstrukcija.
Svi naši radnici prošli su dodatnu specijaliziranu obuku za radove sa ovim
specijalnim materijalima završili i dodatnu obuku u inostranstvu (uglavnom
kod proizvođača ovih materijla te dobili
potrebne licence od istih.
Ovo smo nekada radili sa čeličnim pločama što je izazivalo značajne troškove
održavanja ili konzerviranja.
U sklopu preduzeća TTB Tenzo djeluje
i specijalizirana prodavnica građevisnskih materijala. Šta vaši kupci mogu
naći kod vas i šta im sve nudite?
Uviđajući potrebu i nemogućnost nabavke potrebnih materijala za sanaciju za
ove specijalističke radove u dogovoru sa
našim principalima otvorili smo specijaliziranu prodavnicu ovih materijala za
sanaciju u kojoj se mogu dobiti potrebni
materijali i u malim pakovanjima prikladnim za radove po principu“uradi sam“.
U prodavnici se mogu nabaviti i svi potrebni alati i ostala oprema za ovu vrstu
radova.
Prodavnica je osmišljena kao mjesto na
kojem ćete moći iznijeti svoje probleme
te od nas dobiti konkretan prijedlog
rješenja sa kompletnim prijedlogom
vrsta i količinom materijala koji su Vam
potrebni.
S obzirom na specifičnosti izvođenja
radova kojima se vi bavite, pretpo-
Nažalost naša regulativa ne prati savremene trendove te prema našim propisima ne postoji mogućnost verifikacije
ovih savremenih naprednih tehnologija i
tehnoloških postupaka nego se sve građevinarstvo svelo na dobijanje ovlaštenja
prema površini objekta (1.500 m2) tako
da pojedine struke ne mogu biti verifikovane prema stvarnim specijalnostima
(npr. ing. specijalista geomehaničar, ing.
građevinske tehnologije i sl. kao i nepostojanje naziva u nomenklaturi zanimanja kao npr. Injektirac, utezač i sl. Tako
da većina radova često bude izvedena od
nekompetentnih i nestručnih lica.
Izvodili ste radove na velikom broju
objekata i vaša referenc lista je zaista
impozantna. Da li bi ste izdvojili neke
od objekata koji su zahtjevali posebne
tehnike i tehnologije da bi se radovi
izvršili na zadovoljavajući način?
Svakako bi trebalo istaknuti naše prve
sanacione radove na objektima Kula
Stara Gradiška, Spomen područje Jasenovac, Aerodrom Banja Luka. Pored
Stručni časopis za građevinarstvo i arhitekturu
INTERVJU
ovoga svakako ističemo vrlo specifične i
zahtjevne radove na tvornici lijekova HEMOFARM Vršac i Hemofarm Banja Luka,
tvornici lijekova ZDRAVLJE Leskovac,
ojačavanje konstrukcija na 5 mostova na
putu AVNOJ-a (Jajce-Mrkonjić grad), te
novije projekte radove u državi QATAR
(sportski podovi u dvoranama), Violeta
Grude, Mira ad Prijedor, Marbo Laktaši,
sportske dvorane u Derventi, Doboju i
Sarajevu, dječija igrališta u Banja Luci,
mostovi u Čapljini....
Za kraj jedno pitanje u vezi, sigurni
smo, jubileja na koji ste posebno ponosni - 25 godina od vašeg osnivanja?
Firma je od početka koncipirana kao
familijarna firma. Komplena familija je
uključena u rad te je i završila potrebne
škole za radove u građevinarstvu. Čak
i TREĆA GENERACIJA sada odpočinje
studij gađevinarstva.
Kako vidite budućnost TTB Tenzo d.o.o.?
Sigurno ste se potrudili da stvorite tim
ljudi koji će biti garancija uspješnosti
preduzeća u narednim godinama?
Svi naši planovi i buduća opredjelenja
usmjerena su i planirana na unapređenje i usvajanje najnovijih tehnologija
iz područja sanacija, revitalizacija iz
područja građevinarstva sa naglaskom
na konstrukciju i tehnološke uslove proizvodnje i funkcije objekta.
Dakle TTB “TENZO“ mora da postane
edukativni centar i lider za tehnološkokonstruktivna rješenja svih problema u
građevinarstvu u domeni svoje djelatnosti te mora da postane i edukativni
centar za specijalne radove.
Stručni časopis za građevinarstvo i arhitekturu
www.ttbtenzo.com
3
PRIPREMA PODLOGE
Priprema betonskih
površina mostova
Željko Petrović, TTB Tenzo
Izolacije mostova su specifične vrste izolacija koje su izložene velikom opterećenju.
Bilo da se radi o sistemu koji obuhvata
bitumenske, poliuretanske ili Metilakrilat
hidroizolacije posebna pažnja mora se
obratiti na pripremu betonske konstrukcije
mosta i njeno zaptivanje kao preduslov za
kvalitetno izvođenje sa hidroizolacije.
Sačmarenje kao
priprema podloge
Više od 35 godina, sačmarenje se koristi
na tržištu industrijskih podloga te na
američkim cestama i mostovima. Sačmarenje je alternativa brušenju dijamantskim alatima, i otvorenom procesu pjeskarenja zrakom pod visokim pritiskom
što se uobičajeno koristi za pripremu
cesta i mostovkih ploča. Sačmarenje se
koristi i kao zamjena za ponovno presvlačenje asfalta, te se sačmarenjem
povećava protukliznost samog asfalta
i površina vraća u projektovano stanje.
Ovaj način se najviše koristi na autoputevima te na aerodromskim pistama.
Ekološki i ekonomičan način za pripremu asfalta, betonskih i čeličnih površina
ŠTA JE SAČMARENJE?
Sačmarenje je isplativi ekološki način
za pripremu asfalta, betona i čeličnih
površina. Brz proces koji čisti, profilira
površinu koja ostaje čista i spremna za
nanošenje novih slojeva. Sačmarenje
obezbjeđuje izvanredne karakteristike
podloge koje obezbjeđuju bolju prionljivost narednih slojeva.
Sačma se vraća u udarnu zvijezdu dok
prljavštinu i krhotine usisavaju industrijski usisivači. Na taj način se ostvaruje
stalni udar kinetičke energije u podlogu
koja skida cementno mlijeko, premaze i
nečistoće, te profilira površinu u jednom
koraku. Prljavština, prašina i krhotine se
usisavaju u spremnike za prašinu te se
na taj način štite radnici i okoliš. Tokom
rada, proces sačmarenja je gotovo bez
prašine.
Različit zahtjevani izgled površine betona
može se dobiti sa različitom veličinom
sačme i brzine samog kretanja mašine.
Odabir veličine sačme je najvažniji za
pravilno izvođenje. Veća sačma proizvodi
veću snagu udara, što rezultira većom
hrapavošću profila podloge. Manja sačma, manja snaga udara, što rezultira
manjem profilu površine odnosno hrapavošću. Priprema površine se uvijek određuje i specificira za određeni projekat.
KAKO SE ODVIJA PROCES
SAČMARENJA?
Mašine za sačmarenje koriste visoko kvalitetnu udarnu zvijezdu koja se bez zraka
opskrbljuje sačmom. Elektro pogonjena
zvijeza preko lopatica „puca“ sačmu u
velikoj brzini prema površini. Sačma
udara u podlogu, odskače, te zajedno sa
prljavštinom ulazi u zračni separator gdje
se sačma odvaja od prljavštine i otpada.
4
www.ttbtenzo.com
Stručni časopis za građevinarstvo i arhitekturu
PRIPREMA PODLOGE
Nanošenje epoksidne smole na površine
mosta preko kojih se postavlja hidroizolacija.
Sačmarenje kao priprema betonskih i
asfaltnih podloga specificira se kao obavezna priprema kod većine proizvođača
epoksidnih slojeva, poliuretanskih membrana ili polimermodificiranih slojeva.
Prije postavljanja hidroizolacije na površine se nanosi epoksidni prajmer
koji mora prema standardu ZTV BEL-B
dio 3 (Njemački standard koji definiše
zaptivanje i zaštitu u saobračajnim betonskim mostovskim konstrukcijama
ispod završnih slojeva od vruće livenog
asfalta). Epoksidni prajmeri koji se koriste na mostovskim konstrukcijama
moraju imati karakteristike:
•
Nizak viskozitet odnosno dobre karakteristike penetracije u podlogu
•
Otpornost na privremeno uticaj izloženosti otvorenom plamenu.
•
Otpornost na visoke temperature koje
se javljaju prilikom nanošenja vruće
livenog asfalta
•
Epoksidni prajmer mora biti pogodan
za nanošenje na svjež (7 dana star)
beton
Prije nanošenja epoksida mora biti izvršena provjera neravnina na podlozi.
Sva visinska odstupanja na podlozi ne
smiju prelaziti 1 cm mjereno na dužini
od 4m. U slučaju da postoje moraju
se sanirati bilo epoksidnim malterim,
ukoliko se radi o udubljenima, odnosno
lokalnim frezovanjem ukoliko se radi o
uzvišenjima. Profil same podloge nakon
izvedenog sačmarenja mora biti u granicama 0,3-1mm.
Stručni časopis za građevinarstvo i arhitekturu
Na ovaj način se stvara čista profilirana
podloga u jednom prolazu bez potrebe
zadaljnjim radom na pripremi (sušenje
podloge, dodatno čišćenje ili usisavanje,
isl).
Samo nanošenje smole izvodi se nakon
završetka pripreme podloge i provedenog
ispitivanje Pull Off metodom. Pull off
Prajmer se nanosi u slojevima i potrošnjama zahtjevanim standard ZTV BEL-B,
projektom ili samim ti pom hidroizolacije.
Na mostovima TREBIŽAT, PAVLOVIĆI I
STUDENČICA vršena je aplikacija praj-
metoda je nedestruktivni način ispitivanja zatezne čvrstoće podloge definisan
normom EN 1542:2001 mjerenje čvrstoće
prionljivosti. Pločice prečnika 50 mm se
lijepe na betonsku podlogu te se vrši
test. Sila čupanja ne smije biti manja od
1,5 N/mm2.
mera sa strogo definisanim potrošnjama, sa obaveznim završnim posipanjem
kvarcnim pijeskom 0,4-0,7 kako bi se obezbjedio maksimalni kontakt –spajanje sa
bitumenskim hidroizolacionim trakama.
U slučaju da se na mostove nanose poliuretanske membrane obavezno je nanošenje
epoksidnog sloja u dva nanosa kako bi se postigla potpuna zapunjenost – zaptivenost
betonske površine.
www.ttbtenzo.com
5
ZANIMLJIVOSTI
Sigurnosna fleksibilna podloga
od gumenog granulata
Slavica Mihajlović, inž. građ.
Površine za igru djece su po pravilu
uglavnom od betona, asfalta ili je to
obična šljunčana podloga. Takva vrsta podloga nije funkcionalna te je u
eksploataciji uzrok mnogih povreda
djece. Na ovim igralištima se nalaze
igračke (tobogani, ljuljačke, klackalice
i druge...) čija visina često prelazi 2 m
i pad djeteta sa takve visine na tvrdu
podlogu može biti koban po dijete. Da
bi se predupredile povrede i iste smanjile na igralištima se prema evropskim
statndardima preporučuju sigurnosne
fleksibilne podloge od gumenog granulata u boji povezane poliuretanom sa
potrebnim i projektovanim aplikacijama
(linije slike i sl.)
Zbog svoje fleksibilnosti i amortizaciji
prilikom pada ove podloge pružaju izuzetnu sigurnost kako djeci tako i brižnim
roditeljima.
Podloga od gumenog granulata je porozna pa brza odvodnja sprječava smrzavanje zimi kao i igru odmah nakon kiše.
Napravljena je za sve vremenske prilike
i može se koristiti tokom cijele godine.
Za izradu ovih podloga koriste se najbolje sirovine i proizvodni procesi. Struktura međusobno povezanih slojeva
stvara izuzetnu čvrstoću i izdržljivost,
a podloge ostaju elastične i kod velikih
temeperaturnih raspona.
Nema spojeva na podlozi pa je prilaz
jednostavan i lagan i sa invalidskim
kolicima. Mogu se izvoditi u raznim
bojama i dizajnu.
Protuklizna podloga umanjuje buku i
ublažava udarce pa je savršena za staze
za šetanje te staze na sportskim terenima i objektima.
EPDM je skraćenica za ETILEN
PROPILEN DUEN MONOMER, što
predstavlja poseban dio široke
familije guma koja svojim hemijskim i fizičkim karakterisitikama rješava skoro sve probleme
ovakve vrste materijala u našem
podneblju.
1963. hemičar Ziegler je dobio
Nobelovu nagradu za hemiju za
istraživanja u oblasti polimerizacije alfa-oleina, etilena i propilena i time omogućio industrijsku
proizvodnju i upotrebu EPDM materijala. Tehnologija proizvodnje
EPDM-a je razvijana tokom 60-tih
godina, da bi tokom 70-tih počela
njegova proizvodnja i primjena.
EPDM je otporan na UV zračenje, starenje i na izuzetno niske
i visoke tempreature. Zbog ovih
karakteristika on se namjenski
proizvodi i koristi kao završni sloj
u sistemima za sigurnosne dječije
podloge. Može biti u raznim bojama zavisno od želje investitora.
Debljine slojeva zavise od visine
najviše igračke na igralištu što se
definiše u samom projektu.
6
www.ttbtenzo.com
Stručni časopis za građevinarstvo i arhitekturu
ZANIMLJIVOSTI
Međunarodni standardi daju veliki značaj sportskim podovima
i prostorima gdje borave djeca i
sportisti te je i donesen značajan
broj standarda iz ove oblasti, a sa
željom da se preduprijede povrede i dobije ugodan i funkcionalan
prostor.
Debljina predviđene podloge može
da se proračuna u odnosu na kritičan pad na površinu sa najviše
igračke na igralištu i to se u zemljama Zapadne Evrope primjenjuje kao standard koji je jasno definisan po EN 1177 ili ASTM F1292.
Evropskim standardom EN 1177
(mart 2002) definišu se uslovi i
procedure testiranja za „test pada“
na površinu sistema od gumenog
granulata. Ovi propisi se trebaju
primjenjivati na igralištima na kome je visina mogućeg pada veća
od 60 cm.
Standard EN 1177 ocjenjuje apsorbciju udara hitca kugle na
podlogu od gumenog granulata
(kriterijum - povreda glave djeteta).
Kugla je 160 mm u prečniku i težine 4,6 kg.
Materijal
gumeni granulat SBR+EPDM
Boja
boja izabranog EPDM-a
Visina sistema (mm)¹
Max. visina pada (m)¹ ²
35 + 10
1,20
50 + 10
1,50
70 + 10
2,10
80 + 10
2,50
100 + 10
3,00
)1— SBR+EPDM
)2—definisano u HIC testu/ EN 1177
Podloga na koju se postavljaju sistemi
sigurnosnih dječijih podova su najčešće
asfalt ili beton, mada je dovoljno da
se postave na sloj tucanika ili tampon
sloj od granulisanog šljunka što znatno
smanjuje početne troškove.
Na pripremljenu podlogu lije se sloj
od crnog SBR granulata koji se dobije reciklažom automobilskih guma.
SBR se mješa u određenom omjeru
sa specijalnom smolom koja sistemu
daje dodatnu fleksibilnost kao i kompaktnost. Debljinu ovog sloja diktiraju
visine igračaka – sprava na igralištima.
Nakon postavljanja sloja SBR-a polaže
se sloj EPDM-a koji se takođe mješa u
određenom omjeru sa poliuretanskim
vezivom. Ovaj sloj je završni i može se
izvoditi u različitim bojama i dizajnu.
Ona je simulacija pada djeteta i
praćenje povreda glave.
Tokom testiranja u kugli su ugrađeni visoko osjetljivi senzori, koji
registruju podatke prilikom pada
koji se obrađuju za rezultat HIC
vrijednosti.
HIC vrijednost predstavlja minimalnu debljinu fleksibilne podloge
koja je sposobna da spriječi težu
povredu djeteta u odnosu na visinu
mogućeg pada.
Ovim testiranjem je ustanovljeno
da su povrede djeteta prilikom pada na fleksibilnu podlogu sa visine
do 2,5 m svedene na minimum.
Preporučena debljina za zaštitu u
slučaju pada u zavisnosti od visine mogućeg pada (visine najviše
igračke na igralištu).
Za sigurnost naših najdražih podloga za dječija igrališta od gumenog granulata predstavlja najlakše, najisplativije
i najdugotrajnije rješenje.
Stručni časopis za građevinarstvo i arhitekturu
www.ttbtenzo.com
7
ZAŠTITNE GUMENE PLOČE ZA ZAŠTITU KONSTRUKCIJA
od reciklirane gume
DI
za ravne krovove
F IR
E PERF
O
ANCE
C E R TI F
D
RM
IE
KRAITEC® step protective i walkway ploče
-5
NE
N 1 3 501
za terase i balkone
Popust 10 % za sve narudžbe do 31.12.2014!
KRAITEC® konstruktivna zaštita
KRAITEC® top
za standardnu aplikaciju
KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG
Fuchsberger Straße 4 • 29410 Salzwedel
[email protected]
www.kraiburg-relastec.com/kraitec
Tel. +49 (0) 8683 701 - 285 • Fax -4285
KRAITEC® protect
za heavy-duty aplikaciju
Tehniko Tehnološki Biro Tenzo
Kralja Petra II 34 b 78000 Banja Luka
[email protected]
www.ttbtenzo.com
Tel. +387 (0) 51 323 680 · Fax +387 (0) 51 323 680
T E M A
UCRETE
UCRETE podni sistemi su proizvodi nastali upotrebom HD (heavy duty) vezivne
visokoreaktivne poliuretanske smole. UCRETE je razvijen prije više od 30 godina
kao rješenje za zahtjeve u različitim industrijskim okruženjima. Izdvaja se od
ostalih proizvoda po velikom sadržaju smole što doprinosi da nije potrebno
završno zatvaranje površine poda dodatnim slojevima. Sistem nije porozan,
gust je i kompaktan cijelom debljinom i kao takav ostaje dugoročno.
TEMA BROJA
UCRETE – pod koji traje
Savremeni podovi koji pružaju visok nivo zaštite
podnih konstrukcija
Slavica Mihajlović, inž. građ.
Uvod
UCRETE je projektovan prvenstveno kao
zamjena za kiselootpornu keramiku i
tradicionalne podne premaze te u odnosu na pomenute podne obloge nudi
neuporedivo veću fizičko-mehaničku i
hemijsku otpornost, toleranciju na vlagu i
sposobnost izdržavanja toplinskih udara.
Dugogodišnjim iskustvom usavršena je
tehnologija proizvodnje i tehnika primjene ove vrste podova.
Još jedna prednost i jedinstvenost ovih
sistema je tolerancija na vlagu gdje se u
projektovanju novih i rekonstrukciji starih
podnih konstrukcija ne mora čekati sušenje betonske podloge. UCRETE sistemi
se nanose na beton star 7 dana.
dugotrajno održavanje dobrih higijenskih
uslova.
Organske tečnosti (krv, masnoća) mogu
kontaminirati podove što kasnije može
dovesti do zagađivanja krajnjeg proizvoda. UCRETE pod, zbog svoje kompaktnosti cijelom debljinom, zadržava nečistoću
na površini te omogućava čišćenje slično
čišćenju nehrđajućeg čelika. UCRETE
podovi ispunjavaju uslove IFS-a (međunarodni standard za hranu) i zahtjeve koji
se tiču sadržaja isparavanja organskih
jedinjenja u premazima (VOC).
UCRETE podovi su u dijelu prehrambene
idustrije pronašli primjenu u mljekarama, pekarama, klaonicama, pivarama,
destilerijama, industrijskim kuhinjama,
klaonicama, prostorima za obradu ribe,
preradu mesa, proizvodnji marmelada i
sosova, proizvodnji gaziranih pića, flaširanju mineralne vode.
Za zahtjevnu hemijsku otpornost
UCRETE industrijski podovi imaju veliku
otpornost na široki spektar hemijskih
Kod rekonstrukcija i reparacije postojećih proizvodnih pogona nema potrebe
za zaustavljanjem proizvodnih linija, jer
se većina sistema može postaviti preko
vikenda ili u toku noći. UCRETE UD200
se, na primjer, može pustiti u upotrebu
već nakon 5 sati na temperaturi od 10 0C.
Za najstrožije higijenske zahtjeve
Prehrambena industrija je oblast gdje su
UCRETE podovi pronašli svoje mjesto.
Visoki zahtjevi za higijenom su jedan od
prvih razloga zašto izabrati ovu vrstu
poda u industriji hrane i pića. U oblastima
otvorene proizvodnje hrane podovi su
osnova za krajnji kvalitet proizvoda, a
UCRETE pod je rješenje koje obezbjeđuje
10
www.ttbtenzo.com
Stručni časopis za građevinarstvo i arhitekturu
TEMA BROJA
jedinjenja, uključujući mnoge organske
kiseline, kao i otapala koja brzo oštećuju
druge podove na bazi sintetičkih smola.
Otapala (rastvarači) stalnim natapanjem,
u trajanju od nekoliko sedmica, mogu
omekšati UCRETE pod, ali će se prestankom dejstva otapala i sušenjem UCRETE
vratiti u prvobitno stanje.
Najčešće hemikalije koje se pojavljuju
u prehrambenoj industriji, a na koje su
otporni UCRETE podni sistemi su :
–
–
–
–
–
50 % sirćetna kiselina
30 % mliječna kiselina
100 % oleinska kiselina
50 % limunska kiselina
50 % natrijum hidroksid
Postoji samo mali broj hemikalija koje
brzo mogu oštetiti UCRETE pod.
Otpornost na temeperaturne šokove
UCRETE podni sistemi se rade u debljinama od 4 mm do 12 mm i u zavisnosti
od uslova eksploatacije i sredine u kojoj
će se koristiti odlučuje se koji sistem će
biti instaliran.
SPECIFIKACIJA DEBLJINE
4 mm
potpuna otpornost do + 70 oC
čišćenje vodenom parom pod
pritiskom u hladnjačama do - 15 oC
sistemi UCRETE DP, HPQ, MF,MT, RG
6 mm
potpuna otpornost do + 80 oC
čišćenje vodenom parom pod
pritiskom u hladnjačama do - 25 oC
sistemi UCRETE DP, HF60RT, MT, RG,
UD200, UD200SR,TZ
9 mm
potpuna otpornost do + 120 oC
čišćenje vodenom parom pod
pritiskom u hladnjačama do - 40 oC
sistemi UCRETE DP, HF100RT, IF, RG,
UD200, UD200SR,TZ
Razlozi zašto izabrati UCRETE podne
sisteme
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Dugotrajnost
Visoka fizičko mehanička i hemijska
otpornost
Otpornost na udar i habanje
Brza ugradnja i vrijeme otvrdnjavanja
i pri niskim temperaturama
Tolerancija na vlagu (bez upotrebe
specijalnih prajmera)
Ugradnja na beton star 7 dana
Lako održavanje, pod ne podržava
biološki rast (bakterije, gljivice)
Ekološki proizvod, nema kontaminacije radne sredine, niti proizvoda
Otporan na temperaturne šokove, do
150 oC na prosute tečnosti.
12 mm
potpuna otpornost do + 130 oC
povremeno prosipanje tečnosti
do + 150 oC
čišćenje vodenom parom pod pritiskom
u hladnjačama do - 40 oC
sistemi UD200, UD200SR,TZ
Povećanjem debljine poda štiti se veza
između podloge i poda od velikih uticaja
prouzrokovanih temperaturnim šokovima. Tako npr. pod debljine 4 mm se neće
oštetiti pri prolijevanju male zapremine
tečnosti temperature 90 oC, ali će izlivanje 1000 litara tečnosti temperature 90
oC vjerovatno oštetiti pod. Pod debljine
9 mm je otporan na stalno izlivanje vrele
vode.
Zaključak
Dugogodišnje iskustvo i podovi instalirani
prije 30 godina koji su još u eksploataciji
te hiljade zadovoljnih korisnika širom
Stručni časopis za građevinarstvo i arhitekturu
svijeta garancija su da UCRETE podni
sistemi mogu obezbjediti dugotrajnu zaštitu poda u najzahtjevnijim okruženjima.
UCRETE podni sistemi su pravi izbor za
sve zahtjevne krajnje korisnike, projektante i izvođače.
www.ttbtenzo.com
11
RJEŠENJA
Sanacija podova u proizvodnom
pogonu - Marbo Laktaši
Nenad Petković, inž. arh.
OPIS PROJEKTA
Preduzeće „Marbo“ iz Laktaša, ogranak
multinacionalne korporacije „Pepsico“,
imao je hitan zahtjev sanacije podova i
odvodnih kanala u proizvodnom pogonu. Podovi koji su se nalazili u pogonu
nisu izdržali mehanička, hemijska i
temperaturna oštećenja te se s oštećenjima nastalim na podovima ozbiljno
ugrozio proces proizvodnje. Sanacija
podova oštećenih na ovom nivou, zahtjeva zaustavljanje proizvodne linije
i demontažu određenih mašina, zbog
čega se morala prekinuti kompletna
proizvodnja.
Imperativ investitora pored kvaliteta
novoplaniranih podova je i na brzini
izvođenja radova odnosno što manjem
zastoju u proizvodnji. Produžetak roka
izvođenja radova u odnosu na usvojenu
dinamiku, dovodi do nedostatka proizvoda na tržištu što je za za kompaniju
ovakvog renomea neprihvatljivo. Kratak
rok izvođenja radova od devet dana, koji
je zahtjevan od strane Investitora, TTB
Tenzo prihvata i ulazi u posao sanacije
podloge proizvodnog pogona.
Podovi u proizvodnim pogonima prehrambene industrije moraju posjedovati određene karakteristike u zavisnosti o kakvom je proizvodnom procesu
riječ. Marbo proizvodi čips i još nekoliko
vrsta sličnih proizvoda, te su im potrebni monolitni, izdržljivi podovi sa
određenim stepenom protivkliznosti, te
visokotempraturnu otpornost u dijelu
ispod friteze gdje dolazi do izlijevanja
vrelog ulja na podove temperature do
120oC. Izabrani sistem poda je UCRETE
UD 200.
Izvođenje radova
Prva faza izvođenja radova je podizanje postojećih epoksidnih podova. S
obzirom da se radi o prehrambenoj
industriji i pored zaustavljanja proizvodnje proces samog „rušenja“ se
izvodi u strogo kontrolisanim uslovima
sa minimalnim prisustvom prašine. Sva
oprema koja se koristi za ove radove
spojena je na industrijske usisivače te
se proces odvija u virtuelno bezprašnom procesu.
12
www.ttbtenzo.com
Stručni časopis za građevinarstvo i arhitekturu
RJEŠENJA
Izrada Ucrete-a
UCRETE „UD200“ je proizvod kompanije
BASF koji je namjenjen za prehrambenu
industriju te pored izuzetne mehaničke
i hemijske otpornosti posjeduje i veliku
temperaturnu otpornost. S obzirom na
ove karakteristike izabran je kao rješenje za prostor ispod friteza za prženje
čipsa. U odvodnim kanalima za otpad
izvodio se UCRETE RG materijal namjenjen za vertikalne površine. UCRETE
materijali posjeduju sve potrebne ka-
rakteristike koje zahtijeva proizvodnja
prehrane: protivkliznost, temperaturnu i hemijsku otpornost, otpornost na
mehaničke udarce, potpuna neupojnost
podloge te izdržljivost i dugotrajnost. U
svijetu postoje reference podova starije
i od 40 godina. Velike kompanije (Coca
Cola, Rauch, Danone..) su kao interni
standard uveli Ucrete podove u svoje
proizvodne pogone.
Ucrete sistemi podloga imaju specifičan-težak sistem ugradnje (brzo vri-
jeme reakcije materijala pri ugradnji
kako bi se omogućila eksploatacija poda
nakon 24 sata), te mali broj preduzeća
izvodi ovu vrstu radova. TTB Tenzo posjeduje obučen kadar za izvođenje ovakvih sistema podova. Prema zahtjevu
investitora kompletna sanacija podloge
je završena te su četvrti dan od početka
radova podovi i odvodni kanali potpuno
završeni omogućeno je, da se na tom
dijelu proizvodne linije vrši montaža i
vraćenje linije u pogon.
Epoksidni sistem poda
U dijelu proizvodnje gdje postoje samo
mehanička opterećenja sistem podova
se izvodi od epoksidnog maltera, mješavina epoksida kao vezica i kvarcnog
pijeska u granulometriji koja se bira
ovisno o debljini sloja, sa završnim
lakiranjem epksidnim premazom. Ovaj
sistem posjeduje potreban kvalitet i
pogodna je za brze sanacije oštećenja
na podlozi.
Na podlozi u preostalom dijelu proizvodnog pogona gdje podloga trpi
manja mehanička i hemijska opterećenja nego pod ispod friteze, ugrađuje se epoksidni protivklizni sistem
poda. Pod je određenog stepena protivkliznosti, tj. granulacije kvarcnog
pijeska. Izvodi se u etapama zbog
premještanja mašina i uređaja, odnosno nemogućnosti oslobađanja kompletnog prostora na kome je planirana
ugradnja EP protivkliznog poda.
Ova vrsta poda ispunjava zahtjeve investitora za drugi dio pogona, posjeduje potrebne karakteristike: monolitan protivklizni pod, lako održavanje,
dobra otpornost na mehanička opterećenja i na hemikalije koje su dostupne
u ovom dijelu proizvodnog pogona.
Dobrom organizacijom i planom izvođenja radova, svi radovi su izvedeni
jedan dan prije roka. Na taj način TTB
Tenzo uspješno je odgovorio na složen
zahtjev investitora, gdje je sanacija
poda i odvodnih kanala proizvodnog
pogona kompanije Marbo, izvedena
u svemu prema važećim propisima i
standardima za ovu vrstu radova.
Stručni časopis za građevinarstvo i arhitekturu
www.ttbtenzo.com
13
RJEŠENJA
Poplavljena dvorana
u Derventi
Derventa je jedna od sredina koja ima
dugu i bogatu sportsku tradiciju. Derventski hram sporta, popularna sportska dvorana, je uistinu reprezentativan
objekat površine od oko 6.250 m, u kome
se uspješno mogu odvijati takmičenja u
svim dvoranskim sportovima, te kulturno-umjetničke manifestacije, sajmovi i
sl. Sportska dvorana se nalazi u blizini
rijeke Ukrine. Prilikom poplava odnosno
bujanja rijeke Ukrine veći dio dvorane završi pod vodom. Iz ovog razloga postojeći
podovi u dvorani su propali.
Godine 2011. firma Tenzo je u ovom
objektu sanirala stari oštećeni pod, te je
14
www.ttbtenzo.com
izvela novi podni sistem tip Porplastik
PEL basic. Firma TTB Tenzo sportske
podloge izrađuje u saradnji sa njemačkim
proizvođačem sportskih podloga Viacor
- PORPLASTIC. Saradnja sa njima nam
garantuje vrhunski kvalitet a za korisnika sigurnost i bezbednost. Kompletni
sistemi sportskih podloga su atestirani
od strane svjetskih federacija kao što su
IAAF, DQS, IHF, IAKS kao i usklađenost
sa EN normama.
Na žalost ove godine poplave su se ponovile. Usljed poplava koje su nedavno
obuhvatile Bosnu i Hercegovinu, sportska
dvorana u Derventi je dvaputa ove godi-
Dragana Ostojić, inž. arh.
ne poplavljena (u maju i avgustu). Prva
poplava – u maju – vodom je napunila
dvoranu u visini do cca. 1 metar. Ni prva
ni druga poplava, osim mulja, koji je unesen u dvoranu, nije nanijela nikakve štete
na ovaj pod. Brzom reakcijom radnika
zaposlenih u sportskoj dvorani, teren
je vraćen u prvobitnu funkciju, odmah
posle čišćenja.
Sportski pod izveden u ovoj dvorani je u
funkciji, te voda koja je nekoliko dana bila
u dvorani nije prouzrokovala oštećenja na
podu i nije dovela do podizanja sportske
podloge.
Stručni časopis za građevinarstvo i arhitekturu
VIOLETA
KLIJENT:
RADOVI NA OBJEKTU:
GODINA RADA:
Violeta d.o.o. Grude
Izrada završnih slojeva
u proizvodnom procesu
prema zahtjevu i uslovima
proizvodnog procesa
2014. god
Opis projekta
Kada su u pitanju podne obloge u industrijskih prostorima, a naručito u proizvodnom pogonu, higijena i otpornost na moguća opterećenja u proizvodnom
procesu, moraju da budu na prvom mjestu. Odabirom podova na bazi sintetičkih
smola sa sigurnošću možemo da kažemo da su broj 1 u svijetu, kada je u pitanju
ispunjavanje zahtjeva higijene. U pitanju su liveni monolitni podovi koji nemaju
sastave, fuge, zapravo mjesta na kojima bi se bakterije mogle razmnožavati, te
koji su mehanički i hemijski otporni.
TEMA BROJA
UCRETE POD - tehnički blok
Prednost poda:
– Otporan na visoke temperature
– Otporan na hemikalije koje se koriste u procesu
– Otporan na habanje, Mehanička otpornost radi unosa i
montaže silosa i ostale teške opreme
– Protuklizan
– Jednostavan za čišćenje
RJEŠENJE:
Klijent je imao zahtjev da se u proizvodniom prostoru postavi pod koji ispunjava najviši stepen higijenskih standarda, protukliznost- sigurnost za radnike, izdržljivost i jednostavnost za čišćenje, te otporan na hemijske sastojke
koje se koriste u samom porcesu proizvodnje. Postavkom poda Ucrete DP 10
svi zahtjevi i uslovi su ispunjeni.
16
www.ttbtenzo.com
Stručni časopis za građevinarstvo i arhitekturu
TEMA BROJA
MASTERTOP 1324 - prostor proizvodnje higijenskih proizvoda
Univerzalni poliuretanski sistem
Zahtjevi klijenta
- mehanička otpornost od srednjeg
do teškog opterećenja
- lako održavanje
- estetika
Prednost poda:
– Otporan na habanje
– Otporan na mehanička oštećenja
– Monolitan-bezšavan-bez fuga
– Dostupan u raznim bojama po RAL i NCS karti boja
Stručni časopis za građevinarstvo i arhitekturu
RJEŠENJE:
Poliuretanski sistem za srednja do teška
mehanička opterećenja. Koristi se u prostorima gdje je potrebna otpornost na habanje, brzo i lako čišćenje, te dugotrajnost i
estetski rezultat.
www.ttbtenzo.com
17
RJEŠENJA
Metoda injektiranja
Tema “injektiranje” je kompleksna i složena te smo zbog toga, u
narednom tekstu malo zagrebali površinu, kako bi vas naveli na pitanje
“da li vam je potrebna ova metoda sanacije zida ili betonske ploče”?
Tehnologija injektiranja je danas jedan
od ključnih elemenata moderne gradnje.
Kako je sanacija injektiranjem tehnički
zahtjevna i komplikovana, potrebno je
svakoj sanaciji pristupiti individualno i
seriozno. Ova sanacija se vrši u objektima
gdje je potrebno zapunjavanje pukotina,
fuga ili pora u betonskim ili zidanim
konstrukcijama isto kao i u kamenim ili
zemljanim građevinama, te injektiranja
u obliku zaštitne zavjese iza temeljnog
zida.
Najčešće tehnike ubrizgavanja ili injektiranja su metode pod visokim ili niskim
pritiskom sa visokotlačnim ili niskotlačnim pumpama. Postoji više vrsta injektiranja pod pritiskom, te tako:
a)
b)
c)
18
Klakaža- ispunjavanje praznog prostora u podlozi
Injekcijska smjesa se utiskuje u tlo
pod visokim tlakom što uzrokuje
hidraulički lom tla. Nastalu pukotinu ispunjava injekcijska smjesa, a
okolno tlo se zbija.
Kompaktiranje injektiranjem – povećanje gustoće podloge
Suspenzije s visokim unutaršnjim
trenjem utiskuju se u stišljivo tlo,
što se manifestuje poput radijalne
hidraulične preše, te dolazi do pomaka čestica tla i povećanja gustoće
okolnog tla.
Penetracijsko injektiranje- ispunjavanje pukotina, nenarušavajući
okolni dio
www.ttbtenzo.com
Injekcijska smjesa utiskuje se u tlo pod
relativno niskim tlakom, tako da ne dolazi
do promjene obujma i strukture tla.
d) Mlazno injektiranje- pravljenje sopstvenog praznog prostora, formirajući sa okolnim česticama podloge
homogenu masu.
Ova tehnologija bitno se razlikuje od
prethodnih. Njenom se primjenom kompletno razbija struktura tla, te se čestice
tla miješaju s vezivnim sredstvom, pa
nastaje homogena masa poboljšanih
mehaničkih svojstava.
Dragana Ostojić, inž. arh.
centralno prupusnih vijaka sa vanjskom
brtvom ili sl. (postoji više različitih vrsta)
koje nazivamo injektorima. Ovisno o vrsti sanacije, razini oštećenja, načinom
i tehnologijom injektiranja odabire se
i vrsta injektora. Injektori mogu biti od
visokokvalitetnog nehrđajučeg čelika, aliminijski, mesingani, plastični (laminirani
i klinasti), kombinirani od više različitih
materijala i sl.
Mašine za injektiranje
Tehnologija se primjenjuje kod raznih vrsta
tla s raznim injekcijskim smjesama, iako
se normalno koriste vodo-cementne, te
vodo-cementno-bentonitne smjese.
Injektiranje tla
Injektiranje pod niskim pritiskom podrazumijeva injektiranje do 10 bara, dok
injektiranje pod visokim pritiskom može dostići i nekoliko stotina bara (čak
od 300 do 700 bara, tj. 30 do 70 MPa).
Injektiranje se izvodi kroz posebnu vrstu
Stručni časopis za građevinarstvo i arhitekturu
RJEŠENJA
Sistem injektiranja
- sanacija pukotina u objektima
Površina na kojoj će biti izvršeno injektiranje, prvoshodno mora biti dobro pripremljena, tj. skinuti sav postojeći malter, i
ostali material, kako bi se došlo do nosive
konstrukcije - zida ili u horizontalnom
smislu AB ploče. Injektori su smješteni
u mrežu, međusobno udaljeni 30-50 cm.
Dubina izbušene rupe iznosi 2/3 debljine
zida ili ploče.
Cijev za dovod smole se postavlja u prvu
mlaznicu. Kada su u pitanju pukotine
na horizontalnoj površini, postupak počinjemo od bilo kojeg kraja pukotine, a
ako je na vertikalnoj površini, od najniže
mlaznice. Kontrolisanim pritiskom smolu
utiskujemo u mlaznicu sve dok ne počne
da ističe iz susjedne, ili dok više ne može
da se nanosi pritisak. Prva mlaznica se
zatvara posebnom kapicom, pa se smola
injektira u sledeću, i tako dalje. Ova procedura se ponavlja dok se ne zatvore sve
mlaznice. Sljedećeg dana mlaznice se
uklanjaju i ukoliko je neophodno, malterisanje može da se ponovo obavi.
Postupak injektiranja je sljedeći
1.
Bušenje rupa i ugradnja injektora sa
numerisanjem
2.
Zatvaranje „blindiranje“prostora između injektora
3.
Utiskivanje emulzije gravitaciono ili
pod pritiskom (do 200 bara) sa vođenjem zapisnika o uspješnosti injektiranja (količina utisnute emulzije).
Postupak injektiranja se vrši od nižeg ka višem injektoru sa vizuelnom
kontrolom da se injekciona smjesa
pojavila na sljedećem injektoru.
4.
Skidanje injektora
NAKNADNA HIDROIZOLACIJA
TEMELJNOG ZIDA/PLOČE
Injekciona masa je dosta rijetka i ona će
najbolje od svih materijala popuniti sve
šupljine i male pukotine, jer se ubacuje
pod pritiskom i popuniće i najsitnije pukotine do kojih običnim putem nanošenja
špahtlama ne možemo da pristupimo.
Potrebno je imati detaljnu informaciju
o podlozi, kako bi se utvrdio odgovarajući
materijal za injektiranje, adekvatna rastojanja injektora i način ugradnje.
Proizvodi za injektiranje
pukotine
Injekcione mase mogu biti na različitim
hemijskim osnovama, a primjena im je
višestruka u zavisnosti od sastava. Za
sprečavanje prodora uzročnika korozije
u konstruktivne elemente, za zaptivanje
pukotina, da eliminišu procurivanja kroz
prsline, za spajanje ivica pukotina i uspostavljanje odgovarajuće elastičnosti,
strukturalno ojačanje, za spajanje ivica pukotina uz obnavljanje prvobitnih
mehanička svojstava betona, sve su to
primjene injektiranja.
A. CEMENTNE SUSPENZIJE
Cementne suspenzije se koriste za injektiranje pukotina. Kada kažemo “suspenzija“ mislimo na mješavinu čestica
nekog materijala siliciskog (Si)-pijeska i
tekućine, s tim da nije došlo do otapanja
krutih čestica materijala. Kod tih smjesa
suspanzija čestice Si pijeska kao punila
i cementa kao veziva homogeniziraju
se u posebnom stroju „mućkalici“ te
ne smije doći do taloženja i razdvajanja
punila i veziva na dno kad dođe do mi-
Stručni časopis za građevinarstvo i arhitekturu
rovanja suspenzije. Pritisak injektiranja
igra važnu ulogu, jer od ispravanog odabira pritiska ovisi uspješnost postupka.
Nepravilan odabir pritiska može stvoriti
nove pukotine i tako poništiti predhodni
rad injektiranja.
Važno je napomenuti da odabrani cement
kao vezivo mora biti čisti portland cement
bez dodataka (u nekim slučajevima može
biti cement sa dodatkom zgure-šljake)
kod injektiranja zidanih konstrukcija a
nikad kod dodataka sa pucolanom.
Mase na bazi mikrofinih cementnih suspenzija
•
•
•
•
zaptivaju veće pukotine uz postizanje
visokih čvrstoća
dobra mehanička svojstva
dobro prianjaju na suvu i vlažnu podlogu
različite osobine u zavisnosti od cementa i aditiva
www.ttbtenzo.com
19
RJEŠENJA
B. EPOKSIDNE SMOLE
Smole na bazi epoksida su prikladane
za injektiranje pukotina u betonu, za sidrenje, za učvršćivanje betonskog zida,
ispunjavanje mikropukotina, pukotina
kod materijela visokih čvarstoća (konstruktivna sanacija), šupljina, dilatacija
kao i za učvršćivanje stijena.
•
visoka mehanička čvrstoća i čvrstoća
vezivanja
kruti spoj ivica prslina
nadoknađuju zahtevana svojstva betona
dobro prianjaju na suvu i mokru
podlogu
hemijska otpornost
različite karakteristike u zavisnosti
od sastava
•
•
•
•
•
C. POLIURETANSKE SMOLE I PJENE
Poliutretanske smole imaju upotrebu u
pukotinama sa direktini prodorima vode,
te potrebno statičako ojačanje iste.
Postoje materijali koji se u dodiru sa
vodom pretvaraju u elastičnu pjenu ili u
gel (akrilne smole) te tako zatvaraju pukotine kroz koje imamo direktne prodore
vode. Smole za injektiranje koje reaguju
u pjenu su dvokomponentni sistemi koji
se sastoje od prepolimera i katalizatora.
Vrijeme reakcije prepolimera u kontaktu
s vodom se radikalno skraćuje dodavanjem katalizatora.
•
zaptivaju prodore vode, vodene pare
i gasova
reaguju u kontaktu sa vodom i bubre,
zatvarajući prodore vode
elastično zaptivaju pukotine, (visoka
fleksibilnost i ispod 0°C)
dobro prianjaju na suvu i mokru
podlogu
različite karakteristike u zavisnosti
od sastava
moguće je ubrzati reakciju odgovarajućim ubrzivačima
•
•
•
•
•
Injektiranje je savremena metoda stabilizacije podloge koja
se sastoji u ubrizgavanju stabilizacijskih sredstava u tlo
pod pritiskom, kroz bušotine, pomoću prikladnih strojeva,
kako bi se tlo mehanički i strukturno ojačalo, sprečili direktni
prodori vode, te zatvorile pukotine.
Materijal koji koristimo prilikom injektiranja je već fabrički
pripremljen, te u zavisnosti od potrebe- namjene koristimo:
•
20
suspenzije na bazi mikrocementa, koloidalne
mikrosilike(amorfni silicij) i polimernih, karbonatnih i
silikatnih materijala za stabilizaciju i poboljšanje temeljnog tla (EN 12715)
www.ttbtenzo.com
•
epoksidne materijale visoke čvrstoće i izrazite prionljivosti za prijenos sila, povezivanje i rehabilitaciju nosive
konstrukcije (EN 1504-5)
•
reaktivne bujajuće materijale za sprečavanje direktnih
prodora vode (EN 1504-5)
•
akrilne i poliuretanske materijale za ispunu pukotina
sa elastoplastičnim svojstvima za povećanu duktilnost
konstrukcije ili za hidroizolaciju (EN 1504-5)
•
matrijali za konstrktivnu sanaciju pukotina moraju biti
bez skupljanja.
Stručni časopis za građevinarstvo i arhitekturu
P R I J AT E L J I T E N Z A
Tunel Maas u
Rotterdamu
Zaustavljanje prodora vode uprkos ekstremnim uslovima!
Maas tunel u Rotterdamu je jedan od
najstarijih tunela u Nizozemskoj. Dvije
cijevi su rezervisane za automobilski saobraćaj, a još dvije za bicikliste i pješake.
Tunel je uzgrađen između 1937. I 1942.
godine i povezuje obale Nieuwe Maas,
glavnog distribucijskog kanala RhineMeuse delte. Zbog geografskog položaja
i načina gradnje, u tunelu često dolazi do
prodiranja vode. Trajan izazov koji je MC
savladao svojim iskustvom.
vremena je bilo prilično stresno. Radeći
blisko jedni sa drugima, svi oni koji su
sudjelovali u projektu su savladali ovaj
izazov s odličnim uspjehom. Jedan od
važnih faktora zaslužnih za ovaj uspjeh
bila je visoka kvaliteta rada izvođača
MC Bauchemie
radova, firme Tebccon iz Nizozemske.
Tehničko rješenje je bilo unaprijed utvrđeno te je zahvajući tome bilo moguće
izdubiti rupe za injektore već prvog dana, a injektiranje je bilo moguće tokom
idućeg dana.
Oko 75 000 automobila, 4500 biciklista i
bezbroj pješaka prolazi dnevno kroz 1070
m dugački Maas tunel te je on zbog toga
jedna od glavnih saobraćajnih „arterija“
u Rotterdamu. Grad zbog toga ne može
dozvoliti situacije koje bi izazvale nemogućnost korištenja tunela i na najkraće
vrijeme. Prodori vode i ostale štete se
upravo zato popravljaju brzo-često se zato koriste MC proizvodi, kao i naši savjeti
te praktično iskustvo, kao što je bio slučaj
i prošle godine. U avgustu su otkrivena
nadiranja vode na ulazima u tunele koji
se nalaze 7 metara ispod površine vode:
velika količina vode, 6000 litara na sat,
istekla je kroz svaki utor dubine 5 metar
na ulazima u tunel te su oni morali biti
brzo zatvoreni kako bi tunel mogao biti
siguran za upotrebu.
Grad je opet odlučio u korist MC zaštitnog sistema, MC-Injekt GL-95 TX, koji
je i u prošlosti bio uspješno korišten pri
sprječavanju prodora vode i za brtvljenje.
Obzirom da je tunel zbog radova morao
biti zatvoren na dva dana, ovo ograničenje
Stručni časopis za građevinarstvo i arhitekturu
www.ttbtenzo.com
21
P R I J AT E L J I T E N Z A
Uspješno brtvljenje
vode pod pritiskom
MC-Injekt GL-95 TX je dvokomponentna,
polimerno modifikovana hidrostrukturna
smola, koja se zbog svog posebno niskog
viskoziteta i podesive reaktivnosti može
injektirati u velike šupljine, kao i u strukturu sa finim porama. Proizvod posjeduje visok stepen povratne deformacije
i izrazito se dobro veže sa cementom i
mnogim drugim materijalima. Ova ga
svojstva čine idealnim proizvodo, za brtv-
ljenje utora i površina izloženih visokom
pritisku vode- što znači da je to također
bio savršen proizvod za brtvljenje utora
na ulazu u Maas tunel. Thomas Robbe i
Hervy Bosman, iz MC tima za podršku u
Nizozemskoj, pružili su podršku cijelom
projektu na samom mjestu te su bili „pri
ruci“ kako bi dali savjet i pružili pomoć.
Za izvršenje injekcijskih radova te nakon
detaljnog savjetovanja, firma Tebccon
je postavila prilično velike injektore
promjera 100 mm duž utora. Injekcijske
pumpe su zatim korištene za injektiranje
preko 7 tona MC-Injekt GL-95 TX. Čim
je hidrostrukturna smola počela štrcati
utora, izljev vode se počeo smanjivati,
sve dok voda nije potpuno istekla. Problem prodiranja vode vode na utorima je
na taj način uspješno rješen, međutim,
ovaj tunel čiji su krajevi nešto dublji,
će se suočiti s ovakvim problemima i
u budućnosti. Ovakve popravke su vrlo
česte. Ukoliko se ovi problemi odstrane
pomoću proizvoda MC-Injekt GL-95 TX,
nista ne stoji na putu daljnjem korištenju.
Evropska kompanija
MC Bauchemie je kompanija koja je prisutna u
preko 20 evropskih zemalja, pa možemo rei
da je Evropa naš dom. Više od 1500
zaposlenih istražuje, ispituje mogunosti i
proizvode u više od 10 fabrika samo u Evropi.
Od istoka do zapada i od severa do juga MC
stvara inovativne proizvode i sisteme da bi
poboljšao beton i zaštitio i sauvao objekte. MC
je takoe i sinonim za ouvanje i restauraciju
objekata, iji sistemi postavljaju nove standarde
u graevinarstvu. MC sistemi premazivanja
štite naše snabdevanje pijaom vodom. U
izgradnji novih fabrika za preradu otpadne
vode, kao i za održavanje postojeih fabrika,
koriste se sistemi koji su veoma otporni na
hemikalije. Popravke podzemnih mreža cijevi
su neophodne za bezbj
b edno i efikasno
odvoenje otpada. Svi ovi sistemi, bez obzira
na njihov sastav, su efikasni i trajni, a
formulisani su imajui u vidu zaštitu životne
sredine i to ne samo u ovom trenutku, nego i za
generacije koje dolaze.
22
MC - dvije graevinske hemijske kompanije
pod jednim krovom
x
x
x
PROTECTION TECHNOLOGIES
Popravka betona
Injekcioni sistemi
Industrijski podni pokrivai
PT obuhvata sisteme za zaštitu i renoviranje
betonskih konstrukcija, injektiranje objekata koji
propuštaju vodu, industrijske podne obloge,
zaštitne premaze otporne na agresivne sredine.
x
x
x
CONSTRUCTION CHEMICALS
Aditivi za beton i malter
Proizvodi za gradilišta
Hidroizolacija
CC obuhvata proizvode i usluge za industriju
proizvodnje gotovog,
gotovog kao i prefabrikovanog
betona, sve neophodne hemijske proizvode za
livenje, njegovanje i popravku betona i
hidroizolacije.
MC-Bauchemie doo
Fra Anela Zvizdovia 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 33 656 561
[email protected]
RJEŠENJA
Hidroizolacija terasa i balkona
Ukoliko imate problem sa terasom, u smislu da vidite da negdje
hidroizolacija popušta ili je uopšte nema, Tenzo shop ima rješenje
U ljetnim danima, mjesta na kojima najviše slobodnog vremena provodimo su
balkoni i terase. Baš iz tog razloga, potrebno je taj prostor učiniti funkcionalim
i oku ugodnim. Ukoliko imate problem
sa terasom, u smislu da vidite da negdje
hidroizolacija popušta ili je uopšte nema,
Tenzo Shop ima rješenje.
Ako su terasa ili balkon poplačani keramičkim poločicama, a ne želite da ih
skidate, prije nanošenja hidroizolacionih
premaza potrebno je podlogu pripremiti,
očistiti od prašine, masnih mrlja, buđi
Stručni časopis za građevinarstvo i arhitekturu
i drugih nečistoća, kao i slabo vezanih
delova. Kako je u pitanju glatka površina, potrebno je podlogu tretirati npr
brušenjem, kako bi se dobila hrapavija
podloga, samim ti kako bi se hidroizolacija lakše povezala sa podlogom.
Ukoliko podloga ima veća oštećenja, prije nanošenja potrebno ih je sanirati sa
odgovarjućim materijalom. Površina na
koju nanosimo hidroizolaciju na cemetnoj
osnovi, mora biti temeljno navlažena
(dubinski zasićena) vodom, ali na istoj
ne smije biti stojeće vode koja sprječava
njegovu prionljivost.
Tenzo Shop
Na priremljenu podlogu, prvi sloj nanesemo u debljini ca. 1 mm., drugi/treći
sloj nanesemo na isti način u međusobno
upravnim pravcima. Idealni uslovi za
nanošenje hidroizolacije su temperatura nanošenja10 – 25°C, te vremenski
razmak između slojeva mora da bude
12 – 24 sati.
Ukoliko je je temperature viša od idealne, potrebno je obezbjediti da ne dođe
do naglog sušenja hidroizolacije, što će
prouzrokovati pucanje iste. U slučaju da
je temperature niža od idealne hidroizo-
www.ttbtenzo.com
23
RJEŠENJA
lacija neće vezati, te se ne preporučije
nanošenje iste.
Pri spoju horizontalnih i vertikalnih površina, preporučljiva je upotreba gumiranih
zaptivnih traka i ugaonika.
Posle 15 dana proces se završava i preko
hidoizolacije mogu da se postave keramičke pločice ili neki drugi pod. Kako je
24
2
4
www.ttbtenzo.com
www.tt
ww
w
www
w .ttbte
t tenzo
nzo.com
nzo
co
om
u pitanju hidroizolacija koja je na bazi
cementa sa elastičnom komponentom,
potrebno je da ljepilo za pločice bude sa
komponentom eslastičnosti, kako vremenom ne bi došlo do pucanja.
Ako imate još pitanja, na koja mi možemo da Vam odgovorimo slobodno nas
kontaktirajte na dole navedene kontakte.
Kad ste sve navedeno uradili kako treba,
sad možete sjesti i popiti kafu na svojoj
terasi.
e-mail: [email protected]
Tel. 051 329 371
Tenzo Shop
Strruč
učn
ččn
ni
ni časopis
časo
aso
sopi
op
op
piis
is za
za građe
g
r evvin
vin
narsstv
tvvo i arhitekturu
arrhite
rhi
rh
h teekturu
Stručni
građevinarstvo
Ima li Vaša kuća ove simptome,
a ne znate kako ih riješiti?
ne znate ime obložiti
terasu ili ravni krov?
propušta Vam terasa?
niste zaštitili fasadu od vode,
ulja, prljavštine i mrlja?
prokišnjava Vam krov?
prokišnjava Vam kroz
okvire prozora i vrata?
vlaži Vam u kupatilu?
niste zaštitili okunicu od
vode, ulja prljavštine i mrlja?
niste izolovali šaht?
ne znate kakav pod staviti u garažu?
vlaga u podrumu/garaži?
imate problema sa izolacijom bazena?
ne znate riješiti problem gljivica
i plijesni na zidovima?
zid treba sanirati?
Za sve imamo rješenje!
Tenzoshop je specijalizovana prodavnica koja svoj asortiman proizvoda bazira na materijalima koji se koriste za: Hidroizolovanje, sanaciju i izradu ravnih krovova; raspolaže širokom paletom proizvoda za lijepljenje i brtvljenje; bojama i dodacima betonu i cementnim
malterima; u ponudi ima materijale za različite sanacije i ojačanja betonskih konstrukcija. Sve naše proizvode možete pogledati na web stranici:
www.tenzoshop.com gdje Vam je dostupan detaljan opis, uz mogućnost porudžbe i dostave proizvoda na željenu adresu u cijeloj BIH. Kod nas možete
na licu mjesta dobiti inženjerski savjet za rješenje Vašeg problema. Na Vaš
zahtjev naš tim će izaći na teren, snimiti stanje Vašeg objekta i predložiti optimalno rješenje.
Tenzo
SHOP
D Market
Kralja Petra II 34b
tel: 051 329 371
mob: 066 830 584
E-mail: [email protected]
www.tenzoshop.com
Gljivice i pljesan
Vlažan podrum
Kralja Petra ll Karadjordjevia
n
Nestro pumpa
Alfom
Mesnica
Lazo
Dra Mladena Stojanovia
Zgrada Vlade
TTB "Tenzo"
UPRAVA
Park Mladen Stojanovi
Prodor vlage na
balkonima i terasama
Krov prokišnjava
Impresum:
Izdavač: TTB Tenzo Banja Luka
Adresa: Kralja Petra II 34B
kontakt: +387 51 323 680
Redakcija: Dragana Ostojić
[email protected]
Dizajn i priprema za štampu:
Atlantik bb, BiH
Jovana Bijelića bb
Download

UCRETE POD