UCRETE® priemyselné podlahy
Najodolnejšie podlahy
Priemyselné podlahy UCRETE®
Najodolnejšie podlahy
Použitie priemyselných podláh UCRETE® je efektívne, pretože majú dlhú životnosť,
ich zhotovenie je rýchle a praktické a spĺňajú všetky nároky moderného spracovateľského priemyslu. Je to jedinečný rad výrobkov na báze vysokoodolných polyuretánových živíc UCRETE®, ktoré získali uznanie vďaka svojim jedinečným vlastnostiam počas viac než 40 rokov používania v potravinárskom, farmaceutickom
a chemickom priemysle.
UCRETE® – hlavné výhody
• Trvanlivé: vynikajúca odolnosť proti nárazom a opotrebovaniu. Mnohé podlahy
UCRETE® zhotovené pred 20–30 rokmi, vystavené agresívnemu prostrediu, sú
stále v prevádzke.
• Bez škodlivého vplyvu: aj počas aplikácie v priestoroch, kde sa manipuluje s potravinami.
• Rýchla aplikácia a vytvrdnutie: dokonca aj pri nízkych teplotách. K dispozícii sú
špecifikácie podláh, ktoré sú plne prevádzkyschopné už po 5 hodinách pri
+10 °C, takže sú ideálnym riešením pri rekonštrukciách.
• Tolerancia vlhkosti: môžu sa aplikovať na 7 dní starý betón bez špeciálnych penetračných náterov, preto sú vhodné pri prácach v časovej tiesni.
• Odolnosť proti teplotným šokom: odolávajú rozliatym kvapalinám až do teploty
+150 °C v závislosti od špecifikácie.
• Hygienické: čistiteľné na rovnaký stupeň čistoty ako nehrdzavejúca oceľ a nepodporujú rast baktérií a plesní, čím pomáhajú splniť hygienické štandardy.
• Odolnosť proti chemikáliám: od silných kyselín až po zásady, tuky, oleje a rozpúšťadlá, ktoré dokážu rýchlo poškodiť iné typy podláh na báze reaktívnych živíc.
• Čisté a bezpečné: pre vašich pracovníkov, vaše produkty a prostredie. Ocenené
označením Eurofins Indoor Air Comfort Gold z hľadiska emisií. Aplikáciu vykonávajú zaškolené realizačné firmy, aby sa zabezpečila dlhodobá funkčnosť a životnosť podlahy.
Podrobnejšie informácie vám poskytne príslušný odborno-technický zástupca
spoločnosti BASF Slovensko spol. s r.o. – viď. www.ucrete.basf.com
Obsah
04 – Vyberte si svoju podlahu
06 – Teplotná odolnosť
08 – Protišmykové podlahy
10 – Odolnosť proti chemikáliám
12 – Čistenie a hygiena
14 – Antistatické podlahy
16 – Trvanlivosť
18 – Udržateľnosť
20 – Špecifikácia
22 – Potravinársky priemysel
24 – Chemický priemysel
26 – Farmaceutický priemysel
ERPC, Courcalies, Belgicko
2
3
Vyberte si svoju podlahu
Podlahy plné možností
Priemyselné podlahy UCRETE® sú odolné podlahy vyrábané s použitím jedinečného spojiva na báze polyuretánových
živíc UCRETE®. Pri správnej špecifikácii vydržia podlahy
UCRETE® mnoho rokov aj vo vysoko agresívnom priemyselnom prostredí. Cieľom tejto brožúry je pomôcť vám pri
výbere tej správnej podlahy. Najskôr pouvažujte nad svojimi
požiadavkami.
Rýchle zhotovenie
Uvedomujeme si, že nie je vždy jednoduché odstaviť výrobné linky, preto sa dajú mnohé naše systémy zhotoviť počas
víkendu alebo dokonca cez noc. Minimalizáciou odstávok
znižujeme náklady na modernizáciu podlahy. Napríklad
podlahový systém UCRETE® UD200 je možné sprevádzkovať už po 5 hodinách pri +10 °C.
Hladké podlahy
UCRETE® MF
4–6 mm
®
UCRETE MFAS
4–6 mm, antistatické
UCRETE® MFAS-C
4–6 mm, vodivé
UCRETE® TZ
9–12 mm terrazzo podlahy
UCRETE® TZAS
9–12 mm terrazzo podlahy,
antistatické
Podlahy s mierne štruktúrovaným povrchom
UCRETE® DP10
4–9 mm
UCRETE® DP10AS
6 mm, antistatické
®
UCRETE HF60RT
6 mm
UCRETE® HF100RT
9 mm
UCRETE® HPQ
4–6 mm s farebným
kremičitým plnivom
®
UCRETE HPQAS
6 mm s farebným kremičitým
plnivom, antistatické
UCRETE® IF
9 mm so železným plnivom
UCRETE® MT
4–6 mm
®
UCRETE UD200
6–12 mm
Bez škodlivého vplyvu
Podlahové systémy UCRETE® nemajú škodlivý vplyv ani
počas aplikácie, čím sa stávajú bezpečnou voľbou aj pre
prácu počas víkendu a v rámci údržby. Príslušný pracovník
spoločnosti BASF Slovensko spol. s r.o. je vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.
Teplotná odolnosť
Prvou požiadavkou, ktorú je potrebné pri výbere podlahového systému UCRETE® stanoviť, je prevádzková teplota, viď.
str. 6. Tá podmieňuje potrebnú hrúbku podlahového systému, čo môže obmedziť počet vhodných systémov.
Protišmykovosť
Voľba finálnej vrstvy podlahy závisí od požiadaviek na estetické vlastnosti a profil povrchu. Najvhodnejšia štruktúra povrchu pre danú aplikáciu závisí od povahy vyskytujúcich sa
Podlahy so stredne štruktúrovaným povrchom
UCRETE® DP20
4–9 mm
®
UCRETE DP20AS
6 mm, antistatické
UCRETE® UD200SR
6–12 mm
Krémová
Zelená
Sivá
Modrá
Zelenohnedá
chemických látok, ktoré môžu prísť do kontaktu s podlahou,
typu činností, ktoré sa v daných priestoroch vykonávajú
a od procesu čistenia a údržby podlahy. Protišmykové vlastnosti sú popísané na str. 8.
Odolnosť proti chemikáliám
Všetky varianty podláh UCRETE® majú rovnaké charakteristiky chemickej odolnosti ako sú uvedené v tabuľke na
str. 10. Z tohto pohľadu sú všetky podlahy UCRETE® rovnako vhodné.
Antistatické vlastnosti
Na ochranu citlivých elektronických zariadení alebo minimalizáciu rizika explózie je k dispozícii rad antistatických
podláh, podrobnejšie popísaných na str. 14.
Mechanická odolnosť
Na miestach, kde môže dôjsť k silným mechanickým nárazom a kde sa očakáva intenzívne zaťaženie pojazdom, by
sa mal použiť systém s väčšou hrúbkou a väčším kamenivom.
Riešenia na mieru
Široká škála podlahových systémov UCRETE® umožňuje
splniť vaše špecifické potreby a dosiahnuť najlepšie a z hľadiska nákladov najefektívnejšie riešenie podlahy.
Pomôžeme vám vybrať najlepšiu podlahu pre váš objekt.
Poraďte sa, prosím, s príslušným odborno-technickým pracovníkom spoločnosti BASF Slovensko spol. s r.o.
www.ucrete.basf.com
Červená
Oranžová
Žltá
Podlahy s hrubo štruktúrovaným povrchom
UCRETE® DP30
4–9 mm
Vertikálne povrchy
UCRETE® RG
4–9 mm stierka na
zhotovenie fabiónov a na
aplikáciu na zvislé plochy
Živice UCRETE® vplyvom UV žiarenia žltnú. Podrobnejšie informácie a vzorky
výrobkov vám poskytne príslušný odborno-technický pracovník spoločnosti
BASF Slovensko spol. s r.o.
ACO Industries k.s., Přibyslav, veľkokuchyňa, CZ
4
5
Teplotná odolnosť
Vždy spoľahlivé
Zatiaľ čo väčšina podlahových systémov na báze reaktívnych živíc mäkne pri teplotách cca +60 °C alebo dokonca
ešte nižších, jedinečné vysokoodolné polyuretánové systémy UCRETE® odolávajú až kým teploty neprekročia
+130 °C.
Táto vysoká teplotná odolnosť, spolu s vysokou húževnatosťou umožňuje podlahám UCRETE® vzdorovať horúcim
kvapalinám a extrémnym teplotným šokom.
Priemyselné podlahy UCRETE® sú dostupné v štyroch rôznych hrúbkach, od 4 mm, ktoré sú plne prevádzkyschopné
do teplôt +70 °C až po špecifikácie s hrúbkou vrstvy 12 mm,
ktoré sú vhodné do najextrémnejších podmienok s príležitostným rozliatím kvapalín s teplotou až do +150 °C.
Špecifikácie hrúbky
4 mm
plne odolné proti teplotách do +70 °C
mrazuvzdorné do −15 °C
UCRETE® DP, HPQ, MF, MT, RG
6 mm
Plne odolné proti teplotám do +80 °C
Mierne čistenie parou
Mrazuvzdorné do −25 °C
UCRETE® DP, HF60RT, MT, RG, UD200, UD200SR, TZ
Väčšia hrúbka vrstvy chráni rozhranie s podkladom od
enormných pnutí vplyvom extrémnych teplotných šokov.
Po rozliatí vriacej vody na povrch podlahového systému
UCRETE® s hrúbkou vrstvy 9 mm, dosiahne teplota na rozhraní s podkladom hodnotu +70 °C za 2 minúty.
Ak je objem rozliatej kvapaliny malý, nie sú pravdepodobné
žiadne škody. Takže napríklad, rozliata šálka kávy s teplotou +90 °C podlahu s hrúbkou 4 mm nepoškodí, avšak únik
1000 litrov kvapaliny s teplotou 90 °C už pravdepodobne
áno.
Podlaha UCRETE® s hrúbkou 9 mm je schopná odolávať
bežnému a pravidelnému rozliatiu vriacej vody. Je samozrejmé, že v prostredí extrémnych teplotných šokov je potrebný dobre navrhnutý kvalitný podklad. Hlavne je potrebné zohľadniť prípadnú veľkú tepelnú rozťažnosť podkladu.
9 mm
Plne odolné proti teplotám do +120 °C
Čistenie parou
Mrazuvzdorné do −40 °C
UCRETE® DP, HF100RT, IF, RG, UD200, UD200SR, TZ
12 mm
Plne odolné proti teplotám do +130 °C
Príležitostné rozliatie kvapalín do +150 °C
Čistenie parou
Mrazuvzdorné do −40 °C
UCRETE® UD200, UD200SR, TZ
40 rokov skúseností
Neexistuje jednoduchá skúška, ktorá by potvrdila, že
podlahový systém vydrží opakované teplotné šoky počas
dlhoročnej prevádzky v priemyselnom prostredí, pretože
existujú veľké rozdiely v kvalite a pri návrhu podkladu.
Uvedené vynikajúce vlastnosti vyplývajú z viac než 40 ročných skúseností s podlahami UCRETE® v agresívnom prostredí po celom svete.
LE & CO – Ing. Jiří Lenc, s.r.o., Jirny, výroba mäsa, CZ
6
7
Protišmykové podlahy
Pevná pôda pod nohami
V prostredí mokrých prevádzok zabezpečuje vhodná štruktúra povrchu podlahy bezpečné pracovné prostredie. Systémy UCRETE® ponúkajú spektrum povrchových štruktúr od
hladkých či s terazzo efektom až po drsné, vysoko protišmykové.
Podlahy so spádom
V prostredí mokrých prevádzok sú často na podlahových
plochách spády, ktoré odvádzajú vodu a iné kvapaliny do
odvodňovacích kanálov. Tieto druhy podláh často vyžadujú
väčšie spády, ktoré musia mať vhodnú štruktúru povrchu
kvôli zvýšeniu bezpečnosti proti pošmyknutiu. Ak napr.
osoby tlačia koše alebo regály po dlážke s množstvom
spádov, snaha zabrániť, aby sa náklad rozbehol dole kopcom môže zvýšiť pravdepodobnosť natiahnutia svalu ako
aj pošmyknutia, zakopnutia alebo pádu. Vo všeobecnosti
sú rovné podlahy bezpečnejšie.
Pošmyknutia, zakopnutia a pády
Minimalizácia pošmyknutí, zakopnutí a pádov si vyžaduje
komplexný prístup. Môže byť potrebné prijať technické
riešenia alebo zmeniť pracovné metódy a postupy ako
aj zamerať sa na vplyv procesu čistenia a obuvi. Musí sa
dosiahnuť kompromis medzi jednoduchou čistiteľnosťou
a protišmykovosťou. Hladšie podlahy je väčšinou potrebné
čistiť častejšie, zatiaľ čo drsnejšie podlahy vyžadujú agresívnejšie čistenie.
Hladké alebo drsné?
Voľba hladkej alebo drsnej podlahy vo výrobných prevádzkach nie je vždy jednoznačná. Napríklad obe vyjadrenia:
„Občas sa tu niečo rozleje, preto potrebujeme drsnú podlahu, aby sme zabránili úrazom“ a „Občas sa tu niečo rozleje,
preto potrebujeme hladkú podlahu, aby sa rozliate kvapaliny dali rýchlo a jednoducho vyčistiť ” môžu byť opodstatnené. Ak k rozliatiu dochádza príliš často, hladká podlaha by
bola šmykľavá. Ak sú rozliate kvapaliny škodlivé, môže byť
požiadavka odstrániť ich okamžite a riziko pošmyknutia
nehrozí.
Protišmykovosť je kompromis
Podlaha
Plánované čistenie
Pre danú prevádzku by mal byť stanovený plán čistenia
s uvedenou frekvenciou a spôsobom čistenia jednotlivých
priestorov. Čistenie podláh je potrebné koordinovať s čistením zariadení a iných častí prevádzky, aby zvyšky po
čistení bolo možné rýchlo odstrániť a nedošlo k ich zaschnutiu na podlahe.
Optimálne
riešenie
Čistenie
Obuv
Riešenia šité na mieru
Nie všetky priestory budú vyžadovať rovnaký stupeň protišmykovosti. UCRETE® ponúka rad štruktúr povrchu, ktoré
umožňujú navrhnúť podlahu presne podľa vašich požiadaviek. Ohľadne výberu najvhodnejšieho variantu podlahového systému UCRETE® kontaktujte, prosím, príslušného
odborno-technického pracovníka spoločnosti BASF Slovensko spol. s r.o.
EN 13036-4 skúška kyvadlom
Hodnoty parametra drsnosti stanovené skúškou kyvadlom na mokrej podlahe s použitím normovanej gumenej
podrážky 4S:
Menej ako 24:
25–35:
Viac ako 35:
vysoké riziko pošmyknutia
mierne riziko pošmyknutia
nízke riziko pošmyknutia
UCRETE® MF
UCRETE® TZ
UCRETE® HPQ
UCRETE® MT
UCRETE® HF60RT
UCRETE® HF100RT
UCRETE® UD200
UCRETE® IF
UCRETE® DP10
UCRETE® DP20
UCRETE® UD200SR
UCRETE® DP30
35
35–40
36–45
40–45
40–45
40–45
40–45
40–45
45–50
45–55
50–60
50–60
Podľa DIN 51130
UCRETE® MF
UCRETE® TZ
UCRETE® HPQ
UCRETE® MT
UCRETE® HF60RT
UCRETE® HF100RT
UCRETE® UD200
UCRETE® DP10
UCRETE® IF
UCRETE® DP20
UCRETE® UD200SR
UCRETE® DP30
R10
n/a
R11
R10/R11*
R10/R11*
R10/R11*
R11
R11
R11
R12/R13*
R13
R13
* v závislosti od špecifikácie
Prantl Masný průmysl s.r.o., Žirovnice, výroba mäsa, CZ
8
9
Chemická odolnosť
Odolnosť proti bežným
priemyselným chemikáliám
Vysoká odolnosť proti
chemickým látkam
Chemikália
Chemické látky v potravinárskom
priemysle
Priemyselné podlahy UCRETE® sú odolné proti bežne sa
vyskytujúcim chemickým látkam, napr.
Kyselina octová, 50 %:
Ako liehový ocot sa často používa v potravinárskom priemysle na čistenie povrchov, ktoré prichádzajú do kontaktu
s potravinami.
Kyselina mliečna, 30 % pri +60 °C:
Naznačuje odolnosť proti mlieku a mliečnym výrobkom.
Kyselina olejová, 100 % pri +60 °C:
Zástupca organických kyselín vznikajúcich oxidáciou rastlinných a živočíšnych tukov, ktoré sa bežne vyskytujú v potravinárskom priemysle.
Kyselina citrónová, 50 %:
Nachádza sa v citrusových plodoch a zastupuje širokú škálu
ovocných kyselín, ktoré značne poškodzujú iné podlahy na
báze reaktívnych živíc.
Hydroxid sodný, 50 % pri +60 °C:
Vo veľkom rozsahu používaný na čistenie a v systémoch
CIP (cleaning-in-place).
Priemyselné podlahy UCRETE® majú vynikajúcu odolnosť
proti širokému spektru chemikálií, vrátane mnohých organických kyselín a rozpúšťadiel, ktoré značne poškodzujú
iné typy podláh na báze reaktívnych živíc, a to aj mnohých
polyuretánovo-cementových podlahových systémov.
Látky označené písmenom ‘R’ nemajú na priemyselné
podlahy UCRETE® vplyv ani pri stálom dlhodobom pôsobení. Len veľmi málo chemikálií dokáže podlahy UCRETE®
vážne poškodiť. Tie sú v tabuľke označené ako ‘NR’.
Podlahy UCRETE® sú vhodné na použitie v prostredí mokrých prevádzok, kde sa používajú chemikálie označené
v tabuľke písmenom ‘L’ za predpokladu, že sa dodržiava
čistiaci režim.
Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať ventilom a uzáverom čerpadiel. Úniky spôsobujú neustále zmáčanie povrchu, v dôsledku čoho môže dôjsť k jeho erózii.
10
Plzeňský Prazdroj, stanica CIP, CZ
Rozpúšťadlá môžu spôsobiť mäknutie systému UCRETE®
pri nepretržitom pôsobení počas viacerých týždňov, ale po
odstránení rozpúšťadla a vyschnutí podlahy sa pôvodné
vlastnosti obnovia. V praxi sa väčšina rozpúšťadiel odparí
skôr ako stihnú spôsobiť nejaké škody.
Vplyvom pôsobenia sedimentov solí, kontaminantov v rozpúšťadlách, silných farbív a kyselín môže dôjsť k zmenám
sfarbenia. To však neovplyvní vlastnosti podlahy.
Tento efekt bude minimalizovaný dobrou starostlivosťou
o podlahu, najmä ak sa bude predchádzať kalužiam a rozliate tekutiny sa odstránia skôr ako na podlahe vyschnú.
Efektívny režim čistenia predĺži životnosť a zlepší vzhľad
akejkoľvek podlahy.
Špecifické informácie ohľadne chemickej odolnosti a čistenia
podláh UCRETE® získate u príslušných odborno-technických
pracovníkov spoločnosti BASF Slovensko spol. s r.o.
Koncen-
Teplota
trácia
°C
%
UCRETE ®
všetky
varianty
Acetaldehyd
100
20
R
Acetón
100
20
L
Anilín
100
20
Benzén (Benzol)
100
Benzín
Chemikálie
Koncen-
Teplota
trácia
°C
%
UCRETE ®
všetky
varianty
Kyselina chrómová
20
20
R
30
20
R
R
Kyselina laurová
100
60
R
20
L
Kyselina maleinová
30
20
R
–
20
R
Kyselina metakrylová
100
20
R
Benzolchlorid
100
20
R
Kyselina mliečna
5
20
R
Brzdová kvapalina
–
20
R
25
60
R
Butanol
100
20
R
85
20
R
Cyklohexán
100
20
R
85
60
R
Destilovaná voda
–
85
R
Kyselina mravčia
40
20
R
Dietylén glykol
100
20
R
70
20
R
Dimetyl formamid
100
20
NR
90
20
L
Etanol
100
20
R
100
20
L
Etylacetát
100
20
L
Kyselina octová
10
85
R
Etyléndichlorid
100
20
L
25
20
R
Etylénglykol
100
20
R
25
85
L
Fenol
5
20
L
40
20
R
Hexán
100
20
R
90 (Glaciál)
20
L
Hydroxid amónny
28
20
R
Kyselina olejová
100
20
R
Hydroxid draselný
50
20
R
100
80
R
Hydroxid sodný
20
20
R
Kyselina pikrová
50
20
R
20
90
R
Kyselina sírová
50
20
R
32
20
R
98
20
L
50
20
R
Kyselina toluénsulfónová
100
20
R
50
60
R
Lúčavka kráľovská
–
20
L
50
90
L
Maleínanhydrid
100
20
R
Chlorid sodný
Nasýtená
20
R
Metanol
100
20
R
Chlorid uhličitý
100
20
R
Metylénchlorid
100
20
L
Chlorid vápenatý
50
20
R
Metyletylketón
100
20
L
Chlórnan sodný
15
20
R
Metylmetakrylát
100
20
R
Chlórnan vápenatý
Nasýtená
20
R
Metylované alkoholy
–
20
R
Chlóroform
100
20
L
Minerálne oleje
–
20
R
Chlórová voda
Nasýtená
20
R
Mlieko
–
20
R
Izopropanol
100
20
R
Motorový olej
–
20
R
Kaprolaktám
100
20
R
N,N-dimetyl acetamid
100
20
NR
Krv
–
20
R
N-metyl pyrollidon
100
20
NR
Krezol
100
20
L
Oleum
–
20
L
Kyselina adipová
Nasýtená
20
R
Perchlóretylén
100
20
R
Kyselina benzoová
100
20
R
Peroxid vodíka
30
20
R
Kyselina citrónová
60
20
R
Petrolej
–
20
R
Kyselina dekanová (kaprinová)
100
20
R
Pivo
–
20
R
100
60
R
Propylénglykol
100
20
R
Kyselina dusičná
5
20
R
Ropa
–
20
R
30
20
R
Rastlinné oleje
–
80
R
65
20
L
Sírouhlík
100
20
L
Kyselina fenylsírová
10
20
R
Skydrol 500B4
–
20
R
Kyselina fluorovodíková
4
20
R
Skydrol LD4
–
20
R
20
20
L
Styrén
100
20
R
Kyselina fosforečná
40
85
R
Terpentín
–
20
R
50
20
R
Tetrahydrofurán
100
20
L
85
20
R
Toluén
100
20
R
Kyselina heptánová
100
60
R
Tryskové palivo
–
20
R
Kyselina chlóroctová
10
20
R
Tuky
–
80
R
50
20
L
Xylén
100
20
R
Kyselina chlórovodíková
10
60
R
37
20
R
R = odolná
L = čiastočne odolná
NR = nie je odolná
11
Čistenie a hygiena
Nečistoty nemajú šancu
Kdekoľvek sa podlahy používajú, dobrá starostlivosť o ne
napomáha udržiavať ich vzhľad v čo najlepšom stave a zaistí, že budú poskytovať bezpečné a atraktívne pracovné
prostredie.
Všetky podlahy UCRETE® sú nepriepustné v celej svojej
hrúbke. Sú v podstate inertné, nie sú biologicky odbúrateľné a nie sú živnou pôdou pre mikroorganizmy. Vďaka tomu
sa podlahy UCRETE® používajú v širokom rozsahu v potravinárskom a farmaceutickom priemysle, kde sa vyžadujú
najvyššie hygienické štandardy.
Certifikovaná hygiena
Nezávislé skúšky vykonané Campden and Chorleywood
Food Research Association vo Veľkej Británii dokázali,
že systémy UCRETE® UD200, DP20 a DP30 sa dajú
vyčistiť rovnako efektívne ako nehrdzavejúca oceľ.
Východzí obsah zárodkov: 650000 KbE/25 cm2
Dezinfekčný prostriedok
Vysoká chemická odolnosť priemyselných podláh UCRETE® znamená, že žiaden komerčne dostupný čistiaci prostriedok, ak sa použije v bežnej koncentrácii, podlahu nepoškodí.
Kaluže čistiacich roztokov, ktoré vyschnú na povrchu môžu
viesť k sedimentom na povrchu a „vodným škvrnám“, ktoré
môže byť problematické následne odstrániť. Z toho vyplýva,
že odstraňovanie zvyškov čistiacich prostriedkov a dôkladné oplachovanie je potrebné, aby vaša podlaha vyzerala čo
najlepšie.
Čistiace chemikálie musia byť vhodne zvolené pre dané
prostredie a znečistenie. Rovnako ako pri všetkých čistiacich
postupoch, je potrebné znečistenie uvoľniť a potom odstrániť z povrchu. Najlepšie výsledky, najmä v prípade rozsiahlejších plôch, sa dosiahnu použitím čistiacich mechanizmov.
Pokyny na čistenie a čistiace postupy sú k dispozícii u príslušných odborno-technických zástupcov spoločnosti BASF
Slovensko spol. s r.o.
KbE/25 cm2 po dobe pôsobenia
1h
24 h
72 h
p-chlór-m-kresol, 0,3 %
720 / 2100
< 10 / < 10
< 10 / < 10
alkyldimethylbenzylammoniumchlorid, 0,1 %
328 / 148
< 10 / < 10
< 10 / < 10
p-Toluolsulfonchloramid-Na, 5 %
130 / < 10
< 10 / < 10
< 10 / < 10
Formaldehyd, 5 %
6000 / 2500
< 10 / < 10
< 10 / < 10
Ethanol, 70 %
< 10 / < 10
< 10 / < 10
< 10 / < 10
Referenčné hodnoty:
voda
35.000
34.000
1500 / 270
< 10 / < 10
V roku 2006, nezávislé mikrobiologické skúšky vykonané Polymer Institut (Nemecko) preukázali účinnosť radu
priemyselných dezinfekčných prostriedkov na podlahu
UCRETE® UD200, kde ako mikroorganizmus bola použitá huba aspergillus niger.
Ani po 72 hodinách nebol zaznamenaný žiaden výskyt
huby, dokonca ani keď bola na čistenie použitá len
voda, čim sa potvrdilo, že UCRETE® nepodporuje
biologický rast a zaisťuje, že podlaha zostáva hygienicky
čistá od času čistenia až do začiatku procesu výroby.
www.ucrete.basf.com
MADETA a.s., Jindřichův Hradec, pivnice, CZ
12
13
Antistatické podlahy
Dobre uzemnené
Ochrana proti explózii
Priemyselné podlahy UCRETE® sa vďaka ich vynikajúcej
chemickej odolnosti často používajú tam, kde sa skladujú
alebo sa manipuluje s rozpúšťadlami. Kdekoľvek sa používajú rozpúšťadlá, či už vo výrobe alebo pri čistení, vzniká riziko tvorby explozívnych výparov/vzdušných zmesí. Elektrostatický výboj môže dodať dostatočnú energiu na
vznietenie takej zmesi, alebo môže dokonca dôjsť až k explózii. Podobne, keď v procese výroby vzniká jemný organický prach, môže v zmesi so vzduchom vytvoriť výbušnú
zmes. Elektrostaticky vodivé podlahy UCRETE® majú vynikajúcu chemickú odolnosť a naviac antistatické vlastnosti,
ktoré umožňujú eliminovať nežiaducu statickú elektrinu.
Ochrana proti poškodeniu elektronických súčiastok
Ochrana citlivých elektronických zariadení pred účinkami
elektrostatického výboja je stále dôležitejšia s postupne čoraz väčšou miniaturizáciou týchto súčiastok. Najlepšou
ochranou je na prvom mieste prevencia proti akumulácii
elektrostatického náboja. V tomto ohľade sú efektívnejšie
viac vodivé podlahy. Elektrické napätie generované na tele
osoby, kráčajúcej vo vhodnej obuvi po elektrostaticky vodivých podlahách UCRETE®, je veľmi nízke.
Systémové riešenie
Elektrostaticky vodivá podlaha je len časťou „eliminácie“
nežiaduceho elektrického výboja a vždy sa musí posudzovať v celkovom komplexe elektrostatických požiadaviek daných projektom. Napríklad, pri uzemnení zariadení je nutné
posúdiť použitie zemniacich svoriek ako aj použitie správnej
obuvi a vhodného oblečenia. Podrobnejšie požiadavky sú
dané jednotlivými európskymi či národnými normami
a predpismi. Elektrostaticky vodivé podlahy UCRETE® fungujú na základe vybitia statickej elektriny na zemniacom
bode. Používajú sa za účelom prevencie vzniku elektrostatického náboja vplyvom indukcie alebo triboelektrického
javu pri chôdzi po podlahe. Pracovníci musia byť v tzv.
„elektrickom kontakte s podlahou“ a používať vhodné antistatické oblečenie a obuv.
Špecifikácia
Pri návrhu optimálneho riešenia podlahy s požiadavkami na
elektrostatické vlastnosti a nízke emisie, protišmykovosť,
vysokú odolnosť, bezpečnosť a pod. je vám príslušný odborno-technický pracovník spoločnosti BASF Slovensko
spol. s r.o. s ďalšími informáciami a technickou podporou
rád k dispozícii.
Nežiaduca statická elektrina:
• môže znehodnotiť elektronické zariadenie
• vedie k nežiaducej akumulácii prachu
• môže byť príčinou nepríjemného pracovného prostredia
• môže spôsobiť explóziu vzdušných zmesí rozpúšťadiel
a prachu
Elektrostatické vlastnosti
Rezistencia k zemi, EN 1081
UCRETE® MFAS < 1 MΩ
UCRETE® MFAS-C < 50 kΩ
UCRETE® DP10AS < 1 MΩ
UCRETE® DP20AS < 1 MΩ
UCRETE® TZAS < 1 MΩ
Rezistencia k zemi, EN 61340-4-1
UCRETE® MFAS < 1 GΩ
UCRETE® TZAS < 1 GΩ
Rezistencia človeka k zemi, EN 61340-4-1
UCRETE® MFAS < 35 MΩ
UCRETE® TZAS < 35 MΩ
Elektrické napätie generované na tele, EN 61340-4-5
UCRETE® MFAS < 100 V
UCRETE® TZAS < 100 V
Izolačný odpor, DIN VDE 0100-610
UCRETE® MFAS > 50 kΩ
UCRETE® TZAS > 50 kΩ
Zodpovedá použitiu s elektrickými systémami do 1000 V
Bezpečnosť proti úrazu elektrickým prúdom
Na posúdenie bezpečnosti vodivej podlahy proti elektrickému vplyvu pracovného prostredia je dôležitá hodnota izolačného odporu. Podľa nemeckej normy VDE 0100-610 by mal
mať izolačný odpor hodnotu min. 50 kΩ pri použití elektrickej
siete do 1000 V, merané striedavým elektrickým prúdom.
Podlahový systém UCRETE® MF AS bol skúšaný a nameraná hodnota zemniaceho odporu podľa EN 1081 bola 24 kΩ,
zatiaľ čo izolačný odpor bol 3,9 MΩ. Systém má vynikajúce
elektrostatické vlastnosti a súčasne poskytuje vysokú bezpečnosti proti úrazu elektrickým prúdom.
HELLA SLOVAKIA FRONT-LIGHTNING s.r.o., Kočovce, SK
14
15
Trvanlivosť
Trvalá prevádzka
Je jednoduché rozumieť tomu, prečo sú podlahy UCRETE®
tak ekonomicky výhodné, keď beriete do úvahy hygienické
a bezpečnostné riziko poškodenia podlahy a náklady na
obmedzenia výroby a prestoje pri oprave. Podlaha UCRETE® je ekonomicky veľmi výhodná, pretože je to podlaha
s dlhodobou životnosťou. Ale v čom spočíva jej dlhá životnosť?
Životnosť vyplýva z kombinácie niekoľkých faktorov, od vysokej pevnosti a húževnatosti až po vysokú chemickú
a mechanickú odolnosť podlahy. Plnivo je špeciálne vybraté, aby sa dosiahla vysoká húževnatosť a odolnosť proti
opotrebovaniu. Na výrobu UCRETE® sa nepoužívajú tie
najlacnejšie, ale tie najlepšie suroviny.
V potravinárskom priemysle sa napríklad vyskytujú, v závislosti od prevádzky, rôzne organické kyseliny. Sú tu organické kyseliny z mlieka, ovocia alebo rastlinných olejov. Pri
rozliatí sa odparovaním zvyšuje ich koncentrácia a stávajú
sa agresívnejšie. Účinky týchto chemikálií sa budú postupne kumulovať. Vynikajúca chemická odolnosť podláh
UCRETE® je zárukou, že budú spoľahlivo slúžiť viac než
20 rokov.
Podlahy s väčšou hrúbkou vrstvy majú dlhšiu životnosť ako
tie s tenšou vrstvou nie preto, že je tam viac materiálu na
opotrebovanie, ale pretože väčšia hrúbka vrstvy chráni spoj
podlahy s podkladom pred šokovou záťažou počas prevádzky. Väčšie plnivo poskytuje lepšiu odolnosť proti poškrabaniu a umožňuje udržiavať protišmykové vlastnosti
predovšetkým tam, kde je vysoké zaťaženie pojazdom vozíkov s tvrdými plastovými alebo oceľovými kolesami.
Pivovar MAGOR, plniaca linka sudov KEG, UK
V roku 1984 bol vo významnom pivovare Magor vo Veľkej
Británii aplikovaný podlahový systém UCRETE® v prevádzke linky plnenia KEG sudov na ploche 2800 m2. Ako vidieť
na tejto fotografii, je podlaha stále po viac než 25 rokoch
v prevádzke. Podlaha je zaťažovaná horúcou vodou a chemikáliami a občasným pádom KEG sudov. Je tu naplnených 1000 sudov za hodinu a je zrejmé, že každé zastavenie linky je problém. Každá oprava podlahy by bola spojená
s vysokými nákladmi, a preto bola kvalita podlahy UCRETE® na prvom mieste. Od tej doby bolo v tomto pivovare inštalovaných tisíce metrov štvorcových podláh UCRETE®
a dnes sú stále používané.
Pivovary Staropramen a.s., Praha, plniaca linka sudov KEG, CZ
16
17
Udržateľnosť
Vhodné z hľadiska
budúcich výziev
Podlahy UCRETE® chránia životné prostredie už viac než
40 rokov. Nechránia len betón pred agresívnymi a škodlivými chemikáliami, ale tiež pomáhajú zaistiť kontrolu a ochranu životného prostredia pred únikom chemikálií.
Dlhá životnosť podlahových systémov UCRETE®, s mnohými stále fungujúcimi aplikáciami počas 20–30 rokov, pomáha redukovať negatívne dopady na životné prostredie. Zničená podlaha a jej nahradenie novou po 5 alebo 10 rokoch,
by bolo plytvaním surovinami, časom a energiou.
Po vytvrdnutí je živica UCRETE® v podstate inertná, nie je
biologicky odbúrateľná a nie je nebezpečná pre životné
prostredie.
Nezávislá štúdia o dopade materiálov na životné prostredie
ukazuje, že podlahy UCRETE® majú významne nižší účinok
na globálne otepľovanie a celkovú spotrebu energie než napríklad dlažba.
Podlahy UCRETE® neobsahujú rozpúšťadlá a nie sú nebezpečné počas miešania a aplikácie. Meranie emisií vykonané dánskou inštitúciou Eurofins potvrdzuje, akým čistým
produktom sú podlahové systémy UCRETE®. Bezpečné pre
vašu výrobu, vašich pracovníkov a životné prostredie.
Stanovenie, aké dopady na životné prostredie by mohli mať
produkty, je kľúčové v celej fáze výroby a životného cyklu.
Od výroby a transportu surovín, energií, cez expedíciu a
doručenie výrobku, výdaje na aplikáciu až eventuálne po
likvidáciu na konci životného cyklu produktu.
BMG Engineering založený
v Zürichu vykonal zhodnotenie priemyselnej podlahy
UCRETE®. Porovnávali
®
podlahový systém UCRETE s klasickou dlažbou v prostredí veľkej štandardnej kuchyne väznice alebo nemocnice.
Výsledok je skutočne presvedčivý. Pri porovnávaní jedného
metra štvorcového podlahy UCRETE® s ekvivalentom jedného metra štvorcového dlažby sa zistilo, že pri dlažbe je
potrebnej o 50 % viac celkovej energie, že má o 70 % vyšší
potenciál prispieť ku globálnemu otepľovaniu, o 200 % vyšší potenciál, že spôsobí úbytok ozónu a o 50 % vyššiu spotrebu vody než UCRETE® UD200 s hrúbkou vrstvy 9 mm.
Úplne jednoznačne je systém UCRETE® šetrnejší k životnému prostrediu.
Stále viac si uvedomujeme, aká
dôležitá je čistota ovzdušia, ktoré dýchame. Naše zdravie a duševná pohoda môžu ovplyvňovať
chemikálie v ovzduší, ktoré nevidíme a ani necítime. Chemické
zmesi sa môžu uvoľňovať z nábytku, dreva, gumy a plastických
hmôt. Množstvo týchto chemických zmesí sa kontroluje príslušnými národnými vyhláškami
a nezávislými normami.
Proces certifikácie Indoor Air Comfort Gold spoločnosti Eurofins kombinuje najviac prísnych predpisov zo všetkých významných európskych nariadení a nezávislých spoločností,
vrátane auditu výroby a kontroly kvality. V rámci certifikácie
sa systém UCRETE® hodnotil z hľadiska požiadaviek na
emisie. Všetky varianty systému UCRETE® majú veľmi nízke emisie a spĺňajú všetky emisné požiadavky pre podlahové systémy používané v interiéroch objektov v Európe, vrátane AgBB v Nemecku, M1 vo Fínsku a Afsset vo
Francúzsku. UCRETE® bol vo Francúzsku ohodnotený A+
pre najčistejší emisný stupeň. Toto ukazuje, že UCRETE® je
extrémne čistý produkt, neobsahuje žiadne prchavé látky,
ktoré by mohli ovplyvniť zdravie pracovníkov.
Americký systém hodnotenia
stavieb v oblasti návrhu, výstavby, a prevádzky zelených budov
LEED ® (The Leadership in Energy &Environmental Design Green Building Rating System) poskytuje schvaľovací proces,
potvrdzujúci, že stavba bola projektovaná a zhotovená optimálnym spôsobom. Teda, že spĺňa kritériá noriem v dôležitých
oblastiach, najmä čo sa týka zdravia ľudí a ochrany životného prostredia: udržateľný rozvoj v mieste výstavby, úspora
vody, efektívnosť spotreby energie, výber materiálov a kvalita životného prostredia vnútri stavby.
Pri hodnotení je stanovený rad kreditov s ohľadom na výber
materiálov, aby sa používali materiály šetrné k životnému
prostrediu a podporujúce udržateľný rozvoj. Pre všetky produkty a podlahové systémy UCRETE® sú k dispozícii informácie týkajúce sa kreditov vo vyhlásení Product Information
Statement for LEED® New Construction (NC) Version 3.0.
CONTINENTAL MATADOR RUBBER, s.r.o., Púchov, kuchyňa, SK
18
19
Špecifikácia
Jasná voľba
Je pochopiteľné, že investori, architekti a pracovníci, ktorí
špecifikovali a aplikovali podlahy UCRETE® v 70. a 80. rokoch minulého storočia zistili, že ich podlahy sú v 21. storočí stále ešte v prevádzke, chcú podlahy UCRETE® znovu.
Ak nemáte predchádzajúcu skúsenosť s podlahami UCRETE®, chcete si byť istí, že vyberiete tú správnu podlahu bez
nevhodných materiálov, ktoré môžu viesť k jej poškodeniu
a vyhnete sa nákladom a stratám spojeným so zastavením
prevádzky a rekonštrukciou podlahy.
Príslušný odborno-technický poradca spoločnosti BASF
Slovensko spol. s r.o. vám pomôže špecifikovať optimálny
produkt pre vašu podlahu, s najvhodnejším povrchom
a protišmykovými vlastnosťami, hrúbkou vrstvy s ohľadom
na teplotné zaťaženie a mechanickú odolnosť, aby bola zaistená dlhodobá životnosť podlahy. Bude nápomocný aj pri
návrhu a príprave podkladu a pomôže zvoliť to najlepšie riešenie.
Korektne špecifikovaný typ podlahového systému UCRETE® pre vašu aplikáciu je nevyhnutným predpokladom, aby
podlaha dlhodobo spĺňala vaše požiadavky. Ďalej sú v krátkosti uvedené špecifikácie podláh v potravinárskom priemysle, ktoré je možné prispôsobiť špecifickým podmienkam
projektu. Podrobnejšie informácie vám poskytne príslušný
odborno-technický poradca spoločnosti BASF Slovensko
spol. s r.o.
Typické príklady špecifikácie
podlahových systémov UCRETE®
Finálny podlahový systém bude 4-komponentný vysokoodolný polyuretánbetón bez rozpúšťadiel s min. obsahom živice 18,5 %, t. j. 5,7 kg tekutých komponentov
a 24,8 kg práškového plniva. Penetrácia musí byť na
báze vysokoodolných polyuretánov rovnako ako finálny
podlahový systém.
Na zaistenie spoľahlivej aplikácie musí byť podlahový
systém tolerantný voči vlhkosti podkladu a musí sa
dať priamo aplikovať na 7 dní starý betón bez použitia
špeciálnych penetrácií.
Musí spĺňať požiadavky EU vyhlášky na použitie nepórovitých materiálov a musí mať nulovú nasiakavosť
podľa skúšky CP.BM2/67/2.
Na zaistenie kvality výroby potravín, zvolený podlahový
materiál musí byť bez zápachu a škodlivého vplyvu na
potraviny už od namiešania a toto musí byť potvrdené
skúškami. Podlahový materiál nesmie obsahovať rozpúšťadlá a musí spĺňať kritériá AgBB pre kvalitu vzduchu v
interiéroch, čo musí byť overené nezávislými skúškami
a auditom kvality a kontroly výrobných postupov.
Podlahový systém musí byť odolný proti chemickým
látkam, ktoré sa vyskytujú v danom prostredí. (Musí byť
priložený zoznam chemickej odolnosti proti predpokladaným chemikáliám, ich koncentrácia a teploty, ktoré sa
môžu vyskytnúť počas výrobnej prevádzky a v procese
čistenia. V mliekarenskom priemysle 30% kyselina
mliečna, pri výskyte olejov a tukov 100% kyselina
olejová, pri spracovaní ovocia 50% kyselina citrónová,
pri výrobe omáčok a octu 50% kyselina octová, pre CIP
stanice 50% hydroxid sodný pri +60 °C).
Aby bola zaručená dlhá životnosť v priestoroch s častým
pojazdom musí podlahový systém spĺňať požiadavky
triedy AR0,5 podľa EN 13892 časť 4 – Stanovenie odolnosti proti opotrebovaniu metódou BCA.
Povrch podlahového systému musí zodpovedať hygienickým požiadavkám a byť dobre čistiteľný, podobne ako
nehrdzavejúca oceľ. Musí to byť potvrdené nezávislými
skúškami. Výrobca materiálu musí doložiť referencie
potvrdzujúce funkčnosť materiálu v podobnom priemyselnom prostredí počas doby dlhšej ako 20 rokov.
Choceňská mlékárna s.r.o., CZ
20
21
Hygiena a bezpečnosť
Potravinársky priemysel
V potravinárskom priemysle a pri výrobe nápojov sú bežné
tie najprísnejšie požiadavky na kvalitu, hygienu a bezpečnosť. Najmä v priestoroch, kde sa manipuluje s nebalenými
potravinami, je odolná a funkčná podlaha, spĺňajúca požiadavky medzinárodného potravinárskeho štandardu IFS
(International Food Standard) a smernice pre prchavé
organické zlúčeniny VOC (volatile organic compounds),
základom pre vysokú kvalitu výrobkov. Napríklad v mäsopriemysle môžu organické tekutiny, ako sú krv alebo tuk,
ktoré sa dostanú do kontaktu s podlahou pri vykosťovaní,
sekaní a porcovaní mäsa, značne znečistiť jej povrch.
Kontaminanty, ktoré by mohli znečistiť potraviny, sa musia
vhodným spôsobom, v definovaných čistiacich cykloch
odstrániť.
Spĺňajú najprísnejšie hygienické
požiadavky
Technická poradenská kancelária Realien GmbH
v Neckartailfingene v Nemecku skúmala schnutie vody,
reakcie pri schnutí a nasiakavosť podlahy UCRETE®.
Výsledky skúšok ukazujú, že podlahy UCRETE® sú veľmi vhodné v priestoroch s najprísnejšími hygienickými
požiadavkami, pretože nebola zistená žiadna absorpcia
vody a podlaha úplne vyschne už po troch hodinách.
To neznamená len vynikajúce hygienické vlastnosti
podlahy, ale aj významnú úsporu energie, potrebnú
na obnovu požadovaného stupňa vlhkosti po jej umytí.
Vysokoodolná podlaha UCRETE® je tým najlepším riešením, umožňujúcim zabezpečiť dlhodobo dobrú hygienu
v oblasti spracovania potravín. Podlahy sú nenasiakavé
a nepriepustné, to znamená, že špina a nečistoty zostávajú
na povrchu, kde úplne vyschnú vo veľmi krátkom čase,
preto podlahové systémy UCRETE® nie sú živnou pôdou
pre výskyt mikróbov a baktérií. Vďaka týmto vlastnostiam je
čistiteľnosť povrchu podláh podobná ako čistiteľnosť nehrdzavejúcej ocele, dokonca aj v prípade protišmykových
podláh so silno štruktúrovaným povrchom. Spoločne s vysokou chemickou a teplotnou odolnosťou (vrátane čistenia
parou) poskytujú tieto podlahy excelentný základ pre bezpečné a čisté pracovné prostredie.
Oblasti použitia:
Veľkokuchyne, závodné jedálne, reštaurácie rýchleho
občerstvenia, catering, mliekarne, pekárne, priestory pre
prípravu jedál, bitúnky, priestory, kde potraviny dozrievajú,
spracovanie rýb a zveriny, konzervárne, chladiarne, umyvárne, pivovary, liehovary, vinárstva, spracovanie ovocia,
plničky minerálnych vôd, výroba nápojov a pod.
KOSTELECKÉ UZENINY a.s., Kostelec u Jihlavy, spracovanie mäsa, CZ
22
23
Bezpečné riešenia
Chemický priemysel
Materiály a technológie používané v chemickom priemysle
kladú na podlahy vysoké nároky. Podlahy musia odolávať
vysokej záťaži a poskytnúť primeranú životnosť. Tam, kde
dochádza k úniku a rozliatiu nebezpečných chemikálií, je
veľmi dôležité zabezpečiť protišmykový povrch. Požadujú
sa preto také riešenia, ktoré dokážu odolávať stálemu
chemickému zaťaženiu a súčasne ponúkajú vysoký stupeň
bezpečnosti.
Priemyselné podlahy UCRETE® majú vynikajúcu odolnosť
proti širokému spektru chemikálií ako sú kyseliny, zásady,
tuky, oleje, zlúčeniny a roztoky solí. Dobrá protišmykovosť
nie je potrebná len na zaistenie bezpečnosti pri chôdzi, ale
aj tam, kde sa pohybujú vysokozdvižné vozíky, paletovacie
vozíky a na miestach príjazdu cisterien. Široká škála protišmykových povrchov podláh UCRETE® umožňuje splniť
tieto požiadavky. Rozpúšťadlá, organický prach a plyny
predstavujú reálne riziko explózie. Antistatické a elektrostaticky vodivé podlahy UCRETE® poskytujú nielen odolnosť
proti chemikáliám a rozpúšťadlám, ale držia tiež elektrostatickú elektrinu pod kontrolou.
Vysokoodolné polyuretánové systémy UCRETE® majú
vysokú odolnosť proti nárazom a opotrebovaniu, ako aj
teplotným šokom a agresívnym chemikáliám, vrátane rozpúšťadiel. Jednoduché zhotovenie a veľká tolerancia rôznych prevádzkových podmienok minimalizujú doby odstávky výroby a teda aj náklady s tým spojené a sú tak
ekonomicky výhodnou alternatívou podlahových systémov
pre tento segment. Podlahové systémy UCRETE® poskytujú uzavretý a nenasiakavý povrch, použiteľný v suchých aj
mokrých prevádzkach a je možné ich použiť aj ako finálnu
vrstvu žľabov, kanálov a odtokov, a tým chrániť životné
prostredie pred únikom nebezpečných chemických látok.
Vysokú odolnosť zaistí kvalitná
príprava
Systém UCRETE® je navrhnutý tak, aby zaistil dlhodobú
životnosť podlahy v agresívnom prostredí. Akékoľvek
škáry v podklade znamenajú slabé miesto pre bezpečné a dlhodobé fungovanie podlahy UCRETE®. Správne
navrhnutý podklad s minimálnym množstvom škár znižuje náklady na údržbu a predlžuje životnosť podlahy.
Podkladové betónové dosky sa často kvôli zmrašťovaniu
betónu narezávajú v rastri 6 × 6 m. Ak sa na elimináciu vplyvov zmrašťovania použije oceľová výstuž, sú
potrebné len škáry na vyrovnanie objemových zmien
vplyvom teploty, prípadne iných pohybov vznikajúcich
počas prevádzky.
Škáry sú často rizikovým miestom odvodňovacích kanálov, napr. v miestach styku podlahy UCRETE® s kovovým prestupom alebo mriežkou. V mnohých prípadoch
sa ako finálna vrstva kanálov môže použiť UCRETE®
a škáry nebudú potrebné.
Tam, kde sa škáry vyžadujú, mali by byť umiestnené
tak, aby boli prístupné pre kontrolu a prípadnú opravu
(stavebnú údržbu).
Príslušný pracovník spoločnosti BASF Slovensko spol.
s r.o. je vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.
Oblasti použitia:
Veľké výroby chemikálií, galvanizovne, banský priemysel,
zušľachťovanie ocele, sklady chemikálií, výroba bionafty,
záchytné vane a nádrže, mokré prevádzky, priestory , kde
sa plnia cisterny.
Coca-Cola HBC ČR, CZ
24
25
Čistota, sterilita, bezpečnosť
Farmaceutický priemysel
Podlahy vo farmaceutickom priemysle musia spĺňať mnoho
funkcií. Predovšetkým musia zabezpečiť bezpečnosť výroby
a pracovníkov. Podlahy v čistých zónach, v ktorých sa
vyrábajú a balia lieky, musia byť sterilné a bezprašné, čo si
vyžaduje vynikajúcu čistiteľnosť podlahy. Kvalita čistenia
povrchu podlahového systému UCRETE® je v tomto
prípade vysoko oceňovaná, pretože uzavretý a nepriepustný povrch systému má čistiteľnosť porovnateľnú s čistiteľnosťou nehrdzavejúcej ocele, preto sú mimoriadne vhodným hygienickým riešením pre farmaceutický priemysel.
Podlahy si môžu zachovať svoju čistiteľnosť a hygienické
vlastnosti len v prípade, že sú odolné proti rozpúšťadlám,
chemikáliám a vysokému mechanickému zaťaženiu tvrdými
plastovými a oceľovými kolesami ťažkých vozíkov. UCRETE® je známy svojou chemickou odolnosťou a trvanlivosťou,
čim poskytuje dlhodobé riešenie pri zaistení hygienických
štandardov a minimalizuje náklady na údržbu a opravy.
Niektoré farmaceutické výroby vyžadujú použitie veľmi
jemného organického prachu a pri výrobe, čistení a sanitácii sa často používajú aj rozpúšťadlá, čím vzniká potenciálne riziko výbuchu. Preto je veľmi dôležitým faktorom
eliminácia negatívnych účinkov elektrostatickej elektriny,
ktorú poskytujú antistatické podlahové systémy UCRETE®.
Dekoratívne podlahy
Veľmi dôležitou súčasťou každodenného života nemusí
byť len funkčnosť a hospodárnosť, ale mal by to byť aj
príjemný vzhľad a to aj v prostredí priemyselnej výroby.
Dobrá čistiteľnosť prispieva k zaisteniu pekného vzhľadu, ale dekoratívne podlahy vytvoria navyše aj príjemné
a tvorivé pracovné prostredie.
UCRETE® TZ je voľbou, ktorá spája dekoratívne
vlastnosti a vysokú odolnosť podlahy. Tieto podlahy
poskytujú vzhľad povrchu lešteného terrazza a zároveň
majú vysokú odolnosť proti vysokému mechanickému,
teplotnému a chemickému zaťaženiu.
Na rozdiel od tradičných terrazzo podláh je možné
aplikovať UCRETE® TZ takmer bez škár a vyrába
sa aj v antistatickej verzii. V závislosti od požadovanej
teplotnej odolnosti sa aplikuje v hrúbke vrstvy 9 mm
a 12 mm.
Priestory na obsluhu cisterien, záchytné vane, čisté zóny
a miestnosti, kde sa balia lieky, to sú miesta, kde podlahy
UCRETE® spĺňajú rozmanité požiadavky farmaceutického
priemyslu.
Oblasti použitia:
Hlavná a vedľajšia výroba, záchytné vane, čisté zóny,
aseptické zóny, miešarne, skúšobné laboratóriá, balenie
liekov
GlaxoSmithKline (United Kingdom)
26
27
Inteligentné riešenia
pre každú stavbu
Na stavbách i v priemysle sa denne stretávate s našimi produktami a špičkovými
technológiami:
CONIDECK – priamopojazdné a pochôdzne hydroizolačné systémy na báze
strojom alebo ručne aplikovanej polyuretánovej membrány
CONIROOF – strešné hydroizolačné systémy na báze polyuretánov
EMACO® – sanácie a opravy betónových a železobetónových konštrukcií
GLENIUM® – superplastifikátory pre transportbetón a prefavýrobky
MASTERFLEX® – tesniace tmely, injektáže proti vode
MASTERFLOW® – presné zálievkové hmoty, montážne a fixačné hmoty
MASTERSEAL® – stierkové izolácie proti vode, povrchová úprava konštrukcií
MASTERTOP® – podlahové systémy pre priemysel a občiansku vybavenosť
PCI® – lepidlá na obklady a dlažby, vodotesné izolácie, systémy produktov pre
bazény, wellness, kúpeľne a prírodný kameň
PRINCE COLOR® – zatepľovacie systémy, tenkovrstvové omietky, farby, laky,
lazúry, malty, štuky, vodotesné izolácie, lepidlá, škárovacie hmoty
UCRETE® – podlahy pre potravinársky a farmaceutický priemysel
Vydané: máj 2013
Novým vydaním stráca staré platnosť.
BASF Slovensko spol. s r.o.
Divízia Stavebné hmoty, Žilina
tel.: 041/76 314 83
fax: 041/72 345 92
e-mail: [email protected]
internet: www.basf-sh.sk
www.fasadnestudio.sk
Zákaznícky servis:
tel.: 041/76 314 84
041/72 345 91
fax: 041/72 345 92
e-mail: [email protected]
Product manager:
tel.: 0918/490 817
Download

UCRETE® priemyselné podlahy