Informativna brošura za osobe
koje neguju clanove svoje famije
Information, Beratung und Unterstützung für pflegende Angehörige
in Bosnisch/Kroatisch/Serbisch
Maj/svibanj 2012
Izdavač
Landeshauptstadt München
Sozialreferat
Amt für Soziale Sicherung
Abt. Hilfen im Alter und bei Behinderung
Orleansplatz 11
81667 München
Slika na naslovnoj strani: Stephanie Schneider
Oblikovanje:www.dtp-layout.de
Štampa:Stadtkanzlei
Štampano na FSC-certifikovanom papiru
Maj/svibanj 2012
Dragi građani i građanke München-a
Brzo se nakon nesreće ili iznenadne bolesti
može ovisiti od pomoći članova familije.
Potreba za negom u mladjim godinama, u
sred života ili u visokoj starosti je tema koja
će sigurno sa velikom verovatnoćom, pre ili
kasnije, svakoga od nas doticati i zanimati.
U München-u gotovo 19.000 osoba koristi
davanja osiguranja za negu i neguje se kod
kuće. Ali i sugrađankama i sugrađanima
kojima je nega neophodna a koji još nemaju
prava na potraživanja iz osiguranja, potrebna je redovna podrška
u savlađivanju svakodnevnog života
Još uvek većinu onih kojima je nega neophodna zbrinjavaju
njihovi rođaci i osobe koje su im bliske. To mnogima omogućava
što duži boravak u svojim domovima i porodičnom okruženju. Sa
dužinom nege i stepenom zavisnosti rastu i zahtevi za obimom
nege. To može veoma brzo dovesti do opterećenja rođaka. Zbog
toga je važno da se što ranije informišete o vrstama postojećih
pomoći i da njih blagovremeno koristite.
Veoma nam je važno da kućnu negu obezbedimo i rodbinu i
bliske osobe ne ostavimo same. Ovom brošurom hoćemo da vam
ukažemo na postojeće mogućnosti i da navedemo sagovornike
koji će svim stanovnicima München-a u teškim situacijama moći
da priteknu u pomoć. Vama na raspolaganju stoji gusta mreža
objekata, podrške i savetovanja.
Nemojte oklevati da ove ponude koristite.
1
Uputstvo za upoterbu
Ova brošura je tematski podeljena na četri rubrike. U rubrikama
se nalaze odrednice raspoređene po nemačkoj abecedi kao i
odgovarajuće ustanove koji će vam pružiti dalju pomoć.
Informacije i savetovanje (Strana 4 do 36)
Prva rubrika „Informacije i savetovanje“ (Information und Beratung ) navodi kontaktna mesta koja nude obaveštenja odn. savete
i pomoć u vezi nege, stanovanja i snabdevanja. Ako na primer
hoćete da saznate koje mogućnosti nege i zbrinjavanja postoje,
pogledajte odrednicu „Savetovališta za starije osobe i rodbinu
(Beratungsstellen für ältere Menschen und Angehörige)“ (strana 10),
(Stručno mesto kućnjeg snabdevanja (Fachstellen häusliche
Versorgung) (strana 12) ili Stručna mesta za one koji neguju
članove svoje familije(Fachstelle für pflegende Angehörige).
Ako se radi o finansijama, informacije o kontaktima koji će vam
dati obaveštenje i individualnu pomoć, možete naći u odrednici
„ Finansijska pomoć (Finanzielle Hilfen)“ (strana 16). Iimate li pitanja u vezi ophođenja sa osobama obolelim od demencije, dalje
informacije možete na pr. naći u odrednici „Udruženje za obolele
od Alchajmerove bolesti “(Alzheimer Gesellschaft München e.V.)
(strana 37). Ako vam je potrebno obaveštenje o tome kako je
moguće urediti svoj dom tako da u njemu živite što je moguće
duže, pod naslovom „Savetovanje o stanovanju i prilagođavanje
stanova (Wohnberatung und Wohnungsanpassung)“ (strana 35)
saznaćete na kojim mestima možete dobiti pomoć. Ako bi imali
problema sa nekom ambulantnom službom za negu ili nekim
staračkim domom, u odrednici „Mesto za podnošenje žalbi za
probleme kod nege starijih osoba (Beschwerdestelle für Probleme
in der Altenpflege)“ (strana 11) možete dobiti savet i pomoć.
2
Uputstvo za upoterbu
Ponude za rasterećenje osoba koje neguju članove svoje
familije (Strana 37 do 46)
U drugoj rubrici „Ponude za rasterećenje osoba koje neguju
članove svoje familije“ „Entlastungsangebote für pflegende Angehörige) navedene su vrste postojećih pomoći i ko vam može
pomoći da je dobijete. Ako na primer tražite nekoga ko bi vam
besplatno pomogao oko nege člana vaše familije, u odrednicama
„Dobrovoljna pomoć“ i „Gradski program pomoći „Pomoćnice i
pomoćnici“ („Ehrenamtliche Hilfen“ und „Städtisches Förderprogramm Helferinnen und Helfer“) (strana 41), možete naći
odgovarajuće sagovornice i sagovrnike.
Negujete li osobu obolelu od demencije, u odrednicama „Ponude za osobe obolele od demencije i čla-nove njihove familije“,
„Ggrupe za brigu o osobma obolelim od demencije“ i „Dnevna
nega osoba obolelih od demencije“ (strane 37 i 38) („Angebote
für Menschen mit Demenzerkrankung und Angehörige“, unter
„Betreuungsgruppen für Menschen mit Demenzerkrankung“
und „Tagesbetreuung für Menschen mit Demenzerkrankung“),
saznaćete gde možete dobiti pomoć, podršku i rasterećenje nasat
i. Ako bi vam zamena za negu člana vaše familije bila potrebna
za nekoliko dana ili sedmica zbog ličnog oboljenja ili godišnjeg
odmora, pogledajte u odrednicama „Kratkoročna nega“ i „Nega
zbog odsustva i sprečenosti“ („Kurzzeitpflege“ i „Verhinderungspflege“) (strane 40 i 46) ko vam može dalje pomoći. Hoćete li
da se informišete o ustanovama za dnevnu negu u Minhenu, u
odrednici „Dnevna nega“ (Tagespflege) (strana 42) stioji kome se
možete obratiti.
Kursevi za osobe koje neguju članove svoje familije
(Strane 47 i 48)
Negovanje člana familije često znači težak telesni i psihički rad.
Za smanjenje tog opterećenje i za olakšanje nege i brige, osobama koje neguju članove svoje familije kao i osoblju koje radi na
dobrovoljnoj bazi, na raspolaganju stoje besplatni kursevi za
negu.
Uputstvo za upoterbu
3
U trećoj rubrici „Kursevi nege za osobe koje neguju članove svoje
familije“ (Pflegekurse für pflegende Angehörige) saznaćete koja
mesta daju informacije o tome.
Grupe za samopomoć (Strana 49)
Često negovanje jednog člana familije donosi sobom probleme
za koje razmuvenja imaju samo osobe koje su bile ili se trenutno
nalaze u sličnoj situaciji. U četvrtoj rubrici, „Grupe za samopomoć
(Selbsthilfegruppen)“, možete naći kome se možete javiti i gde
možete dobiti informacije.
4
Uputstvo za upoterbu
Informacije i savetovanje
Za pitanja oko nege i starenja članova familije kod grada Minhena
postoji niz ustanova koje nude kompetentno savetovanje i pomoć
kod posredovanja i sprovođenja. Mi. vam, svrstano po nemačkoj
abecedi, navodimo ustanove čiji su nosioci grad Minhen ili dobrotvorna društva (Wohlfahrtsverbände) odn. ustanove koje grad
Minhen finasijski pomaže.
► Alten- und Service-Zentren (ASZ)
Servisni centri za starije osobe
Servisni centari za starije osobe su kontaktna mesta za svaku
stariju osobu u gradskom kvartu za koji je taj centar nadležan kao
i za osobe iz njihovog privatnog okruženja ne zavisno od pola,
porekla, boje kože, religije, obrazovanja, invalidnosti ili seksualne
orijentacije. Glavni ciljevi njihovog rada su jačanje i održavanje
samostalnosti, pomoć kod ostajanja u svom kućnom okruženju,
jačanje i održavanje mentalnog i fizičkog zdravlja i sprečavanje
usamljenosti, izolacije i otuđivanja.
Servisni centri za starije osobe nude savetovanje i konkretnu
pomoć. Oni
• posreduju i organizuju dobijanje pomoći,
• s nabdevaju direktno (na pr. ručak) ,
• koordiniraju službe za kućno snabdevanje ,
• prave ponude za negu osoba sa mentalnim promenama ili
obolelim od demencije,
• nude rasterećenja osobama koje neguju članove svoje familije,
• nude raznovrsne ponude grupa i kurseva,
• održavaju informativne priredbe i susrete,
• omogućuju proširenje i negovanje socijalnih kontakta,
• nude ciljane ponude za osobe sa migracionom pozadinom
• organizuju i prate zalaganja dobrovoljnih pomoćnika.
Informacije i savetovanje
5
Trenutno u Minhenu postoje preko 30 Servisna centara za starije
osobe koje finasira grad Minhen a koje rukovode dobrotvorna
društva (Wohlfahrtsverbände).
Sve Web- i E-Mailadrese možete naći pod: www.muenchen.de/asz
6
Allach-Untermenzing
Pokrovitelj: PARITÄTISCHER
Wohlfahrtsverband Bayern
Manzostraße 105
80997 München
Tel.: 089 / 1 71 19 69 - 0
Altstadt
Pokrovitelj: Arbeiter-SamariterBund
Sebastiansplatz 12
80331 München
Tel.: 089 / 26 40 46
Au
Pokrovitelj: Caritasverband der
Erzdiözese München und
Freising e.V.
Balanstraße 28
81669 München
Tel.: 089 / 45 87 40 29
Aubing
Pokrovitelj: Caritasverband der
Erzdiözese München und
Freising e.V.
Am Aubinger Wasserturm 30
81249 München
Tel.: 089 / 8 64 66 81 - 0
Berg-am-Laim
Pokrovitelj: Förderverein der
Sozial­station Berg am Laim und
Trudering e.V.
Berg-am-Laim-Straße 141
81673 München
Tel.: 089 / 43 43 13
Bogenhausen
Pokrovitelj: Bayerisches
Rotes Kreuz
Kreisverband München
Rosenkavalierplatz 9
81925 München
Tel.: 089 / 46 13 34 64 - 0
Freimann
Pokrovitelj: Bayerisches
Rotes Kreuz
Kreisverband München
Edmund-Rumpler-Straße 1
80939 München
Tel.: 089 / 3 29 89 30
Fürstenried
Pokrovitelj: Evangelischer
Sozialdienst Fürstenried e.V.
Züricher Straße 80
81476 München
Tel.: 089 / 7 59 55 11
Informacije i savetovanje
Haidhausen
Pokrovitelj: Hilfe im Alter,
Gemeinnützige GmbH der
Inneren Mission München
Wolfgangstraße 18
81667 München
Tel.: 089 / 46 13 84 - 0
Harlaching
Pokrovitelj: Bayerisches
Rotes Kreuz
Kreisverband München
Rotbuchenstraße 32
81547 München
Tel.: 089 / 6 99 06 60
Isarvorstadt
Pokrovitelj: Caritasverband der
Erzdiözese München und
Freising e.V.
Hans-Sachs-Straße 14
80469 München
Tel.: 089 / 23 23 98 84 - 0
Kleinhadern-Blumenau
Pokrovitelj: Caritasverband der
Erzdiözese München und
Freising e.V.
Alpenveilchenstraße 42
80689 München
Tel.: 089 / 5 80 34 76
Laim
Pokrovitelj: AWO München
gem. Betriebs-GmbH
Kiem-Pauli-Weg 22
80686 München
Tel.: 089 / 57 50 14
Lehel
Pokrovitelj: Bayerisches
Rotes Kreuz
Kreisverband München
Christophstraße 12
80538 München
Tel.: 089 / 2 37 33 11
Maxvorstadt
Pokrovitelj: Bayerisches
Rotes Kreuz
Kreisverband München
Gabelsbergerstraße 55 a
80333 München
Tel.: 089 / 41 11 84 40
Milbertshofen
Pokrovitelj: AWO München
gem. Betriebs-GmbH
Schleißheimer Straße 378
80809 München
Tel.: 089 / 35 62 77 33 - 0
Moosach
Pokrovitelj: AWO München
gem. Betriebs-GmbH
Gubestraße 5
80992 München
Tel.: 089 / 14 00 24 23
Neuhausen
Pokrovitelj: Caritasverband der
Erzdiözese München und
Freising e.V.
Nymphenburger Straße 171
80634 München
Tel.: 089 / 13 99 82 83
Informacije i savetovanje
7
8
Obergiesing
Pokrovitelj: AWO München
gem. Betriebs-GmbH
Werinherstraße 71
81541 München
Tel.: 089 / 6 90 61 62
Obermenzing
Pokrovitelj: Caritasverband der
Erzdiözese München und
Freising e.V.
Packenreiterstraße 48
81247 München
Tel.: 089 / 8 91 68 17 11
Pasing
Pokrovitelj: Caritasverband der
Erzdiözese München und
Freising e.V.
Bäckerstraße 14
81241 München
Tel.: 089 / 8 29 97 70
Perlach
Pokrovitelj: Caritasverband der
Erzdiözese München und
Freising e.V.
Theodor-Heuss-Platz 5
81737 München
Tel.: 089 / 67 82 02 60
Ramersdorf
Pokrovitelj: Landeshauptstadt
München
Rupertigaustraße 61a
81671 München
Tel.: 089 / 67 34 68 79 - 0
Riem
Pokrovitelj: Bayerisches
Rotes Kreuz
Kreisverband München
Platz der Menschenrechte 10
81829 München
Tel.: 089 / 41 42 43 96 - 0
Schwabing-Ost
Pokrovitelj: Stiftung Katholisches
Familien- und Altenpflegewerk
Siegesstraße 31
80802 München
Tel.: 089 / 3 08 81 89
Schwabing-West
Pokrovitelj: Caritasverband der
Erzdiözese München und
Freising e.V.
Hiltenspergerstraße 76
80796 München
Tel.: 089 / 30 00 76 60
Sendling
Pokrovitelj: AWO München
Kreisverband München
Daiserstraße 37
81371 München
Tel.: 089 / 77 92 54
Solln-Forstenried
Pokrovitelj: Caritasverband der
Erzdiözese München und
Freising e.V.
Herterichstraße 58
81479 München
Tel.: 089 / 75 07 54 70
Informacije i savetovanje
Thalkirchen
Pokrovitelj: Bayerisches
Rotes Kreuz
Kreisverband München
Emil-Geis-Straße 35
81379 München
Tel.: 089 / 7 41 27 79 - 0
Untergiesing
Pokrovitelj: Diakonie im
Münchner Süden
Kolumbusstraße 33
81543 München
Tel.: 089 / 66 11 31
Westend
Pokrovitelj: Caritasverband der
Erzdiözese München und
Freising e.V.
Tulbeckstraße 31
80339 München
Tel.: 089 / 5 40 30 82 - 0
Westpark
Pokrovitelj: Caritasverband der
Erzdiözese München und
Freising e.V.
Badgasteiner Straße 5
81373 München
Tel.: 089 / 7 60 98 24
► Behinderungbeauftragter der Landeshauptstadt München
Poverenik invalida Grada Minhena
Poverenik invalida je sagovornik za sve minhernske sugrađanke
i sugrađane invalide i članove njihovih familija. On treba da
podstiče integrisanje i samostalan živlot invalida. Uz to on zastupa interese invalida u saradnji sa stanovništvom, udruženjima,
organizacijama, socijalnim udruženima i gradskim referatima
Behindertenbeauftragter der Landeshauptstadt München
Burgstraße 4
80331 München
Tel.: 089 / 2 33 - 2 44 52 ili 2 04 17
Fax: 089 / 2 33 - 2 12 66
E-Mail: [email protected]
Internet: www.bb-m.info
Informacije i savetovanje
9
► Beratungsstellen für ältere Menschen und Angehörige
Savetovališta za starije osobe i njihovu rodbinu
Suština ovog centralnog kontaktnog mesta je informisanje i opširno savetovanje o raz-ličitim ponudama ambulantne,
delimične i potpune stacionarne staračke pomoći i nege u Minhenu. U slučaju potrebe, u to spada i dalje upućivanje na usluge
službi i ustanova pot-punog stacinarnog zbrinjavanja.
Raspon savetodavnih ponuda se prostire od socijalno-pedagoških
aspekata, aspekata nege pa sve do psihološko ekonomskih aspekata. Nudiće se konkretne pomoći.
Savetovalište za rodbinu koja neguje iza starije osobe
AWO München gemeinnützige Betriebs-GmbH
Gravelottestraße 16
81667 München
Tel.:
089 / 6 66 16 33 - 0
E-Mail: [email protected]
Internet: www.awo-muenchen.de
Savetovališta za starije osobe i njihovu rodbinu
DAHOAM e.V.
Auenstraße 60
80469 München
Tel.: 089 / 62 42 03 21
E-Mail: [email protected]
Internet: www.dahoam-muenchen.de
Savetovalište za starije osobe
PARITÄTISCHER Wohlfahrtsverband Bayern
Winzererstraße 47
80797 München
Tel.: 089 / 2 42 07 78 - 208 / - 179
E-Mail: [email protected]
Internet: www.muenchen.paritaet-bayern.de
10
Informacije i savetovanje
Savetovališta za starije osobe i njihovu rodbinu
Hilfe im Alter – Gemeinnützige GmbH der Inneren Mission
München
Magdalenenstraße 7
80638 München
Tel.: 089 / 15 91 35 - 20 / - 21
E-Mail: [email protected]
Internet: www.im-muenchen.de
Savetovalište za demenciju i mesto specijalizovano za rodbinu
koja neguje, Savetovališta za starije osobe i njihovu rodbinu:
Alzheimer Gesellschaft München e.V.
Josephsburgstraße 92
81673 München
Tel.: 089 / 47 51 85
E-Mail: [email protected]
Internet: www.agm-online.de
► Beschwerdestelle für Probleme in der Altenpflege
Mesto za žalbe kod problema oko nege starijih osoba
Grad Minhen je 1997 otvorio jedno mesto za podnošenje žalbi
za probleme kod nege sta-rijih osoba. Tu se podnosi žalba u
slučaju problema sa Minhenskim ustanovama za negu starijih
osoba. Problemi će biti stručno ispitani a predlozi za rešavanje
i poboljšanje razvijeni. Mesto za žalbe je kontaktno mesto za
starije osobe kojima je potrebna nega, njihovu rodbinu, pravne
staratelje, poznanike, susede i negovateljice i negovatelje.
Mesto za podnošenje žalbi na negu starijih osoba
Burgstraße 4 (prizemlje, soba 016 do 019)
80331 München
Tel.: 089 / 2 33 - 9 69 66
E-Mail: staedische [email protected]
Internet: www.muenchen.de/beschwerdestelle-altenpflege
Informacije i savetovanje
11
► Betreuungsvereine
Pravni zastupnici
Udruženja pravnih zastupnika su navedena u odrednici Recht­
liche Vorsorge (strana 27).
► Fachstellen häusliche Versorgung (FhV)
Mesta specijalizovana za kućno zbrinjavanje
U okviru socijalnih ustanova postoje posebna mesta spezijalizovana za kućno zbrinjavanje. To su kontaktna i servisna mesta
za odrasle osobe koje u svom kućom okruženju o sebi (više) ne
mogu da brinu i / ili im je neophodna nega. Saradnici FhV nude
• individualno savetovanje i pomoć kod organizovanja pomoći
za dobro zbrinjavanje kod kuće kao i informacije o uslovima na
pravo i pomoć kod planiranja i finasiranja kućne nege.
• Mesta spezijalizovana za kućno zbrinjavanje ukazuju na ponude
rasterećenja članova familije koji neguju i po želji pomažu kod
posredovanja i razjašnjenja u razgovoru sa članovima familije,
trečim licima i pomoćnim slućbama
Oni inforišu o mogućnostimam što dužeg i što samostalnije g
življenja u svom domu i pored neophodne nege i pomoći.
Stručna mesta kućnog zbrinjavanja saradjuju sa ustanovama
ambulantne nege u određenim delovima grada i dalje. Nadležnost
socijalne ustanove a time i nadležnost mesta specijalizovanog za
kućno zbrinjavanje se određuje prema adresi stanovanja.
Saradnice odn. saradnike mesta specijalozovanih za kućno zbrinjavanje možete dobiti preko Infoteke nadležne socijalne ustanove
(vidi Sozialbürgerhäuser strana 31). Savetovanjese po potrebi
može sprovesti i kod kuće.
Bliže informacije o FhV možete dobiti na internet adresi:
www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Sozialamt/FhV.html ili putem letka „Dobro zbrinut kod kuće koga možete
12
Informacije i savetovanje
naručiti preko igore navedene internet adrese ili“ besplatno preko
telefona 089 / 2 33 - 48 35 1.
► Fachstellen für pflegende Angehörige
Stručna mesta za osobe koje neguju članove familije
U ponudu spadaju informacije, savetovanje i podrška za
rasterećenje i pomoć vezanih za kućnu negu i opskrbe pogođenih,
osoba koje neguju članove svoje familije i zainteresovanih kao
i posredovanje kod pomoći i usluga nadležnih terenskih službi.
Stručna mesta nude grupe za razgovore osobama koje neguju
članove familije, grupe za negu osobama sa dementnim oboljenjem, kružooke za rasterećenje na sat kao i informativne manifestacije i kurseve.
Alzheimer Gesellschaft München e.V.
Josephsburgstraße 92
81673 München
Tel.: 089 / 47 51 85
E-Mail: [email protected]
AWO München gem. Betriebs-GmbH
Beratungsstelle für pflegende Menschen und ältere Menschen
Gravelottestraße 16
81667 München
Tel.: 089 / 6 66 16 33 - 0
E-Mail: [email protected]
Bayerisches Rotes Kreuz – Kreisverband München
Fachstelle für pflegende Angehörige
Johann-Clanze-Straße 24
81369 München
Tel.: 089 / 18 93 78 36 - 0
E-Mail: [email protected]
Informacije i savetovanje
13
Bayerisches Rotes Kreuz – Kreisverband München
Fachstelle für pflegende Angehörige
Christophstraße 12
80538 München
Tel.: 089 / 23 73 - 111
E-Mail: [email protected]
Caritas-Zentrum München West undWürmtal
Fachstelle für pflegende Angehörige
Paul-Gerhard-Allee 24
81245 München
Tel.: 089 / 8 29 92 00
E-Mail: [email protected]
Caritas-Zentrum München Nord
Fachstelle für pflegende Angehörige
Hildegard-von-Bingen-Anger 1-3
80937 München
Tel.: 089 / 31 60 63 10
E-Mail: [email protected]
Caritas-Zentrum Neuhausen/Moosach
Fachstelle für pflegende Angehörige
Leipziger Straße 38
80992 München
Tel.: 089 / 14 98 97 14 / - 13
E-Mail: [email protected]
Carpe Diem e.V.
Fachstelle für pflegende Angehörige
Candidplatz 9
81543 München
Tel.: 089 / 62 00 07 55
E-Mail: [email protected]
14
Informacije i savetovanje
Hilfe im Alter Gemeinnützige GmbH
der Inneren Mission München
Beratungsstelle im Netzwerk Pflege-Fachstelle für pflegende
Angehörige
Magdalenenstraße 7
80638 München
Tel.: 089 / 15 91 35 - 67
E-Mail: [email protected]
MÜNCHENSTIFT GmbH
Fachstelle für pflegende Angehörige
Severinstraße 2
Tel.: 089 / 62 02 03 17
E-Mail: [email protected]
PARITÄTISCHER Wohlfahrtsverband Bayern
Beratungsstelle für ältere Menschen und
Fachstelle für pflegende Angehörige
Angererstraße 38
80796 München
Tel.: 089 / 2 42 07 78 - 209
E-Mail: [email protected]
► Fachstelle für Pflege- und Behinderteneinrichtungen –
Qualitätsentwicklung und Aufsicht (FQA) – ehemals Heim­
aufsicht – der Landeshauptstadt München
Nadzor ustanova za negu i invalde-Razvoj kvaliteta i nadzor
(FQA) bivši nadzor domova Grada Minhena
FQA je odgovoran za sve ustanove kućne,staračke i kratkoročne
nege starih ljudi, usta-nove za odrasle invalide kao i za hospice u
predelu Grada Minhena.
Oni u centr pažnje svog rada jstavljaju zaštitu stanovnika u
objektima za starije osobe i invalide ai to nezavisno na osnovu
zakoskih odredbi.
Pogođenima ili onima kojima je potreban savet, na raspolaganju
stoji multi profesionalni tim iskusnih saradnika koji rado i poverljivo
nude dalju pomoć u vezi snabdevanja i nege u ustanovama.
Informacije i savetovanje
15
Fachstelle für Pflege- und Behinderteneinrichtungen –
Qualitätsentwicklung und Aufsicht
Kreisverwaltungsreferat München HA I/24
Ruppertstraße 11 (nova zgrada)
80466 München
Tel.: 089 / 2 33 - 4 43 35
Fax: 089 / 2 33 - 4 46 66
E-Mail: [email protected]
ovu ustanovu možete naći u internetu na adresi – ubacite u
pretraživač reč „heimaufsicht“.
► Finanzielle Hilfen
Finansijske pomoći
Savete i informacije u pogledu finansijske pomoći daju:
ØAlten- und Service-Zentren (Servisni centri za starije osobe,
strana 4).
ØBeratungsstellen für ältere Menschen und Angehörige
(Savetovališta za starije osobe i članove familije, strana 10).
ØFachstellen häusliche Versorgung in den Sozialbürgerhäusern
(Odeljenje specijali-zovana za kućno zbrinjavanje u Socijalnim
ustanovama, strana 12).
ØFachstellen für pflegende Angehörige (mesta specijalizovana
za osdobe koje neguju svoje rođake, strana 13).
ØMitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Sozialbürgerhäusern,
Bereich Soziales Saradnice/saradnici socijalnog odeljenja u
Socijalnim ustanovama, strana 31)
ØAbteilung Wirtschaftliche Hilfen in Senioreneinrichtungen
(mesta za ekonomsku pomoć u staračkim domovima (strana 35)
► Gerontopsychiatrische Dienste und weitere Angebote
Gerontopsihijatriske usluge i ostale ponude
Geronotopsihijatriske službe nude besplatno savetovanje, pomoć
i podršku za osobe starije od 60 godina koje imaju duševne i
psihičke probleme, pate od bolesti zavisnosti ili im je potrebna
16
Informacije i savetovanje
pomoć posle boravka u psihijatrijskoj klinici. Saveovanje i podršku
dobijaju osobe koje su zabrinute za sobstveno psihičko zdravlje
ili za zdravlje svojih rođaka, suseda ili poznanika. Kućne posete
su po dogovoru moguće a praktikuje se i saradnja sa kućnim
lekarima, službama za negu, (polu) stacionarnim ustanovama i
lokalnom socijalnom službom u socijalnim ustanovama. U Minhenu postoje četri gerontopsihijatrijske službe čija nadležnost je
podeljena po gradskim kvartovima:
Gerontopsychiatrischer Dienst
(Projekteverein) München-Ost
Schwanseestraße 16
81539 München
Tel.: 089 / 6 91 48 02
E-Mail: [email protected]
Gerontopsychiatrischer Dienst
(Caritasverband) München-Süd
Hansastraße 134
81373 München
Tel.: 089 / 72 60 95 - 0
E-Mail: [email protected]
Internet: www.caritasmuenchen.de
Gerontopsychiatrischer Dienst
(Projekteverein) München-West
Gubestraße 5
80992 München
Tel.: 089 / 14 00 28 33
E-Mail: [email protected]
Internet: www.projekteverein.de
Gerontopsychiatrischer Dienst
Diakonie Hasenbergl München-Nord
Troppauer Straße 10
80936 München
Tel.: 089 / 55 27 93 70
E-Mail: [email protected]
Informacije i savetovanje
17
Specijalizovane ambulante za gerontopsihijatriju Isar-Amper-Klinika terapiraju pacijente starije od 60 godina obolele od psihičkih
bolesti visokih godina kao depresije, psihoze i demencije.
Lokacija tih ambulanti je u Klinikum München Ost u Haar-u i Klinikum Nord/Schwabing, Leopoldstr. 175. Uz tu ponodu spada i trening memorije za blagovremeno rano tkrivanje i i lečenje bolesti
demencije kao i prateće savetovanje rodbine. Postoji i mogućnost
kućne posete od strane lekara i stručnog osoblja za negu. Preko
jednog centralnog telefnskog broja bićete spojeni sa ambulantom
nadležnom za vaše mesto stanovanja.
Fachbereich Gerontopsychiatrie des Isar-Amper-Klinikums
München Ost
IAK-KMO
85540 Haar
Tel.: 089 / 45 62 - 0
Internet: www.iak-kmo.de
Centar za kognitivne poremećaje pruža i trening memorije kao
i dnevnu kliniku. Rano otkrivanje i dijagnosticiranje poremečaja
memorije nastaje posle treninga i opsežnog savetovanja.
Pacijentima se nudi mogućnost sudelovanja u naučim studijima
sa ciljem poboljšanja farmaceutskih i psihosocijalnih tretmana.
U dnevnoj klinici će se lečiti pacijenti stariji od 50 godina sa
početkom demencije ili depresija. Za podršku familiji postoji blizak
kontakt sa Münchner Alzheimer-Gesellschaft (Udruženje Alchajmer).
Zentrum für kognitive Störungen und Tagesklinik
Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München
Möhlstraße 26
81675 München
Tel.: 089 / 41 40 - 42 75
Internet: www.med.tu.muenchen.de
Cilj institututa za moždani udar (šlog) i istraživanje demencije
(ISD) je poboljšanje rane dijagnostike, sprečavanje i lečenje
moždanog udara i demencije. Trening memorije pruža pacijerntima
kao i riziko osobama sveobuhvatnu dijagnostiku, savetovanje i
18
Informacije i savetovanje
lečenje. U ambulanti za preventivu moždanog udara obolele osobe i osobe u opasnosti dobijaju, pored procene rizika moždanog
udara i opšteg vaskularnog rizika, i savetovanja usmerena efikasnom sprečavanju i ciljanom lečenju.
Dalje ponude uključuju socijalna savetovanja, ­posredovanje
opširnijih ponuda, mogučnost sudelovanja u kliničkim
istraživanjima kao i informativne večeri za familije obolelih od
demencije.
Institut für Schlaganfall- und Demenzforschung (ISD)
Klinikum der Universität München – Campus Großhadern
Marchioninistraße 15
81377 München
Tel.: 089 / 70 95 83 30
E-Mail: [email protected]
Internet: www.isd.klinikum.uni-muenchen.de
► Gesundheitsladen e.V.
Zdravstvena radnja
Ako nemožete da se snađete u zdravstvenoj đžungli, imate
problema sa doktorima i zubarima, zdravstvena osiguranja ne
odobravaju naknade ili ako se interesujete za zdravstvenu politiku
i hoćete da postanete aktivni, možete se obratiti Zdravstvenoj
radnji München e.V.
Gesundheitsladen München e.V.
Walterstraße 16 a
80337 München
Tel.: 089 / 77 25 65
Fax: 089 / 7 25 04 74
E-Mail: [email protected]
Internet: www.gl-m.de
Informacije i savetovanje
19
► Hospizvereine
Udruženja za pružanje podrške obolelelim osobama u
njihovim zadnjim danima ili satima života
Teški bolesnici i bolesnici koji su na samrti kao i njihova rodbina
nalaze podršku u us-lugama ambulantnih ili stacionarnih Hospic udruženja. Ona pružaju podršku u zadnjim danima ili satima
života kroz obučene pomoćnike, stručna savetovanja o različitim
tema-ma kao na pr.: terapija bola, odluka pacijenta, punomoć o
starateljstvu kao i o podršci u žalosti.
Christophorus Hospiz Verein e.V.
Effnerstraße 93
81925 München
Tel.: 089 / 13 07 87 - 0
E-Mail: [email protected]
Internet: www.chv.org
Caritas Ambulanter Hospizdienst
Romanstraße 93
80639 München
Tel.: 089 / 17 97 - 29 06
E-Mail: [email protected]
Internet: www.barmherzige-muenchen.de
Internet: www.caritas-moosach.de
Hospizdienst Da-Sein e.V.
Karlstraße 56-58
80333 München
Tel.: 089 / 30 36 30
E-Mail: [email protected]
Internet: www.hospiz-da-sein.de
Hospizverein Ramersdorf/Perlach e.V
Lüdersstraße 10
81737 München
Tel.: 089 / 67 82 02 - 40
E-Mail: [email protected]
Internet: www.hospiz-rp.de
20
Informacije i savetovanje
Dalje informacije i publikacije:
Bayerische Stiftung Hospiz
Hegelstraße 2
95447 Bayreuth
Tel.: 0921 / 6 05 - 33 50
Internet: www.bayerische-stiftung-hospiz.de
► Koordinierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen
Koordinaciono mesto za homoseksualna partnerstva
Homoseksualni seniori i seniorke kao i transđženderi starijih generacija žive često sami ili su dobro povezani sa prijateljskim krugovima ili partnerstvima. Skoro svi vide jednu predstojeću potrebu za
negom kao veliki problem. Preteći gubitak samostalnosti sadrži i
strah od ponovne izolacije i diskriminacije u Ustanovama za negu.
Informacije i savete možete dobiti kod:
Koordinierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen
Angertorstraße 7 (ulaz Müllerstraße)
80469 München
Tel.: 089 / 23 00 09 42 veya 089 / 23 00 09 57
E-Mail: [email protected]
Internet: www.muenchen.de/koordinierungsstelle
Dalji linkovi i ponude:
Münchner Aids-Hilfe e.V.
Lindwurmstraße 71
80337 München
Tel.: 089/ 5 43 33 - 0
Fax: 089/ 5 43 33 - 111
Internet: www.muenchner-aidshilfe.de
Beratungs- und Vernetzungsstelle für ältere Lesben, Schwule
und Transgender rosaAlter (Savetovalište i mesto umrežavnja
za starije lezbejke, gej mužkarce i transđžendere rosaAlter)
Lindwurmstraße 71
80337 München
Tel.: 089 / 5 43 33 - 119 ili - 120
E-Mail: [email protected]
Internet: www.rosa-alter.de
Informacije i savetovanje
21
► Menschen mit Migrationshintergrund
Osobe sa migracionom pozadinom
Servisni centri za starije osobe nude široku paletu ponuda za
starije osobe sa migracionom ponudom: savetovanja, podršku,
prilike za sastajanje, Gruppe i kurseve. Ponude možete naći u
servisnim centrima za starije osobe nadležnim za vaše mesto
stanovanja.
ØAlten- und Service-Zentren (strana 4)
Ausländerbeirat (savet za strance) grada München-a zastu pa
besplatno interese stano-vnika sa migrantskom pozadi nom.
Oni savetuju gradski savet i gradsku upravu po svim pitanjima
koja se odnose na strano stanovništvo.
Ausländerbeirat der Landeshauptstadt München
Geschäftsstelle Burgstraße 4
80331 München
Tel.: 089 / 2 33 - 9 24 54
Fax: 089 / 2 33 - 2 44 80
E-Mail: [email protected]
Internet: www.auslaenderbeirat-muenchen.de
Specijalna služba za starije migrantkinje i migrante Innere
Mission München e.V. je deo mreže „Forum za Kulturno
senzibilnaupomoć starijim osobama“ koja postoji širom Nemačke.
To je jedno socijalno-pedagoško savetovalište za starije migrantkinje
i migrante i članove njihove familije.
Grupno i individualno savetovanje, sastajanja i priredbe i stručna
predavanja sa temama vezanim za kulturno senzibilnu pomoć
starijim osobam, doprinose da ponude ove službe i zdravstvene
zaštite starije osobe sa migrantskom pozadinom i koriste.
22
Informacije i savetovanje
Fachdienst für ältere Migrantin­nen und Migranten
der Inneren Mission München e.V.
Specijalna služba za starije migrantkinje i migrante
Innere Mission München e.V.
Plecherstraße 6, prizemlje
81541 München
Kontaktna osoba: Sabine Schirlitz
Tel.: 089 / 62 02 16 22
Fax: 089 / 62 02 16 25
E-Mail: [email protected]
Internet: www.im-muenchen.de
► Münchner Pflegebörse
Minhenska berza nege
Minhenska berza nege nudi ne zavisno od nosioca, obaveštenja
putem telefona, fax-a i internet servisa o
• ambulantnim službama za negu
• dnevnoj nezi
• slobodnim mestima za kratkotrajnu negu
• servisu stanovanje/stanovanja pod nadzorom (Servicewohnen/
Betreutes Wohnen)
• slobodnim mestima u domovima za potunu stacionarnu negu
u Minhenu i području grada Minhena. Oni nude pregled ustanova
i daju informacije o daljim ponudama za negu kao i pitanjima u
vezi osiguranja za negu.
Udruženje predstavnika regionalnog socijalnog rada
Trägerverein für regionale soziale Arbeit e.V.
Tel.: 089 / 62 00 02 22
Fax:
089 / 62 00 02 23 (Fax ile bilgi)
E-Mail: [email protected]
Internet: www.muenchnerpflegeboerse.de
Informacije i savetovanje
23
► Palliative Care
Palijativna medicina
Internacionalno uobičajeni stručni naziv „Palliativ Care“ (Palijativno zbrinjavanje) je stručni pristup pacijentu na kraju života. Cilj
je ublažavanje simtoma bolesti ako izlečenje nije moguće (vidi
i lečenje bolova na strani 29). Palijativno zbrinjavanje obuhvata
medicinsko zbrinjavanje, negu, psihosocijalno i spiritualno zbrinjavanje kako za pacijentkinje i pacijente tako i za njihovu rodbinu.
Bliže informacije daju
Ø Hospizvereine (Hospic udruženja na strani 20)
► Pflegebeauftragter und Pflegehotline
Poverenik za negu i SOS Telefon za negu
Poverenik za negu u Bavarskom ministarstvu za rad i socijalni
poredak, familiju i žene (Staatsministerium für Arbeit und Sozial­
ordnung, Familie und Frauen) je dobio zadatak da oformi
savetovalište za potrebe onih kojima je nega neophodna, njihovoj
familiji i onima koji ih neguju kada se radi o problemima u vezi
nege. Pogođeni mogu da mu prenesu svoje probleme. Poverenje
je zagarantovano. Lićni podatci će po želji biti izostavljeni.
Poverenik nege će pogođenima poslati kratak odgovor orijentisan
na rezultat. Njega možete dobiti besplatno telefonom na broj:
0800 / 0 11 43 53.
Ovaj SOS Telefon za negu je uključen 24 sata kako se žalbe i
potrebe mogu izneti u sva ko doba. Pogođeni se povereniku nege
mogu obratiti i preko internet Online-formulara
www.pflegebeauftragter.bayern.de
24
Informacije i savetovanje
► Pflegeversicherte mit erheblichem allgemeinem Betreuungsbedarf (z. B. bei Demenz)
Osiguranici kojima je opšta nega potrebna u većoj meri
(na pr. Oboleli od demencije)
Oni kojima je neophodna nega a kojima je kod kućne nege u
velikoj meri potreban nadzor i nega (kod obolelih od demencije),
psihičkih i duševnih bolesnika i invalida) dobijaju dodatno do 200,- €
mesečno. To važi i za pogođene bez Pflegestufe.
Za ova davanja se mora posebno podneti zahtev kod osiguranja
za negu (Pflegekasse). Odobrenje zavisi od medicinske službe
osiguranja. Ova suma se može upotrebiti za dnevnu, noćnu,
kratkoročnu negu, grupe za negu kao i za dobrovoljne pomoćnice
i pomoćnike ako poseduju odgovarajuću kvalifikaciju.
Informacije daju:
ØAlzheimer Gesellschaft München e.V. (Udruženje Alzheimer
na strani 37)
ØAmbulante Pflegedienste (Ambulantne službe za negu, koje
možete naći u poslovnoj telefonskoj knjizi ili internetu)
ØBeratungsstellen für ältere Menschen und Angehörige
(Savetovalište za starija lica i članove familije na strani 10)
ØFachstellen für häusliche Versorgung in den Sozialbürgerhäusern (stručna mesta zbrinjavanja u Socijalnim ustanovama
(strana 12)
ØSaradnice i saradnici iz Socijalnih ustanova, odeljenje socijalna
pomoć (strana 31)
► Pflegeversicherung
Osiguranje za negu
Davanja osiguranja za negu zavise od kategorije nege. Zahtev
se mora podneti pismeno kod osiguranja za negu kojie će
od medicinske službe zdravstvenog osiguranja (MDK) tražiti
stručno mišljenjeog o kategoriji i obimu potrebe za negom.
Osnova za utvrđivanje kategorije je obim pomoći u svakodnevnom
životu koja se stalno ponavlja kod obavljanja lične higijene,
ishrane, mobilnosti i održavanje domaćinstva. Zavisno od obima
Informacije i savetovanje
25
potrebe za negom, određuje se i svrstavanje u jednu od tri kategorije:
• Kategorija I (znatna potreba za negom),
• Kategogija II (visoka potreba za negom),
• Kategogija III (najviša potreba za negom).
Postoji i mogućnost podnošenja zahteva za dobijanje Pflegegelda (novca za negu) (da bi sami obavljeli sve potrebne radnje) ili
Pflegesachleistungen (pri čemu agencija za negu neposredno
od osiguranja za negu dobija odgovarajuću sumu za usluge koje
obavlja.). Oba davanja mogu se po potrebi mogu kombinovati
(takozvani Kombi-Leistung).
Kategorija I:
Kategorija II:
Kategorija III:
novac za neg novac za usluge
235,00 €
450,00 €
440,00 €
1.100,00 €
700,00 €
1.550,00 €
U posebnim pojedinačnim slučajevima će se priznavati teški
slučajevi kojima pripadaju dodatna davanja u visini do 1.918,00 €.
► Rechtliche Vorsorge – Vollmacht und Verfügungen
Pravna preventiva – Punomoć i odluke
Bolest ili dugoročna nega mogu dovesti do toga da se lične stvari
nemogu samostalno obavljati ili da se sobstvena volja nemože
izjasniti. Za takve slučajeve postoji mogućnost preventivnog
delovanja putem punomoći. Vi u njemu možete navesti jednu
osobu od poverenja koja bi u slučaju poterbe upravljala imetkom i
donosila odluke o osiguranjima, stanovanju, zdravlju itd.
Ako nemate nijednu osobu od apsolutnog poverenja, onda u izjavi
o nezi (Betreuungsverfügung) mogu biti utvrđene želje u pogledu
osobe za negu ili o pravnoj strukturi a koje pravi i kontroliše sud.
U izjavi pacijenta (Patientenverfügung) mogu biti utvrđene želje
u pogledu lečenja a posebno na kraju života. Informacije daju
pravni zastupnici (Betreuungsvereine). Kod većeg imetka obratite
se advokatima ili notarima.
26
Informacije i savetovanje
► Die Münchner Betreuungsvereine
Pravni zastupnici
Za delove grada Schwanthalerhöhe, Laim:
Bayerische Gesellschaft für psychische Gesundheit e.V.
Landsberger Straße 511
81241 München
Tel.: 089 / 8 20 62 05
Internet: www.bgfpg.de
Za delove grada: Allach, Aubing, Langwied, Lochhausen, Obermenzing, Pasing, Sendling, Sendling-Westpark, Untermenzing
Katholisches Jugendsozialwerk München e.V.
Ebenböckstraße 12
81241 München
Tel.: 089 / 54 41 58 - 0
Internet: www.kjsw-betreuungsverein.de
Za delove grada: Feldmoching, Hasenbergl, Milbertshofen,
Harthof, Am Hart:
H-TEAM e.V.
Plinganserstraße 19
81369 München
Tel.: 089 / 74 73 62 - 0
Internet: www.h-team-ev.de
Za delove grada: Hadern, Thalkirchen, Obersendling, Forstenried,
Fürstenried, Solln, Untergiesing, Harlaching, Obergiesing, Au,
Haidhausen:
Sozialdienst Katholischer Frauen München e.V.
Dachauer Straße 5
80335 München
Tel.: 089 / 5 59 81 - 0
Internet: www.skf-muenchen.de
Informacije i savetovanje
27
Za delove grada: Schwabing, Freimann, Schwabing-West:
Kinderschutz e.V.
Liebherrstraße 5
80538 München
Tel.: 089 / 23 17 16 - 97 32
Internet: www.kinderschutz.de
Za delove grada: Altstadt, Lehel, Isar-/Ludwigsvorstadt,
Maxvorstadt:
Katholische Jugendfürsorge der Erzdiözese München und
Freising e.V.
Lessingstraße 8
80336 München
Tel.: 089 / 54 42 31 41
E-Mail: [email protected]
Za delove grada: Moosach, Neuhausen, Nymphenburg:
Betreuungsverein der Inneren Mission München e.V.
Landshuter Allee 14
80637 München
Tel.: 089 / 12 70 92 - 71 / - 0
Internet: www.im-muenchen.de
Za delove grada: Berg am Laim, Trudering, Riem, Ramersdorf,
Perlach, Bogenhausen:
Betreuungsverein für Münchner Bürgerinnen und Bürger (BMB)
Gravelottestraße 8
81667 München
Tel.: 089 / 63 02 30 -30 / -10
Internet: www.bmb-muenchen.org
Zakonsko starateljstvo se možete pokrenuti kod suda
(Betreuungsgericht).
Betreuungsgericht München
Abteilung 7
Linprunstraße 22
80335 München
Tel.: 089 / 55 97 - 49 03
28
Informacije i savetovanje
Kod pitanja u vezi pravnog zastupniütva, pomoći će vam stručne
savetnice i savetnici. Ko je od nih za vas nadležan možete saznati
na telefou broj 089 / 2 33 - 2 62 55 ili preko E-mail adresse
[email protected]
Ovde možete tražiti „uputstva za staratelje“ (Leitfaden für Bevollmächtigte) koji se odnosi na najvažnija pitanja u vezi sprovođenja
starateljstva.
Zajedničko izdanje obrazaca u obliku punomćja (Vollmachten),
određivanja staratelja (Betreuungsverfügung) i izjava pacijenata
(Patientenverfügungen), od strane grada Minhena i Bavarskog
Ministartva pravde, možete dobiti Socijalnim ustanovama (Sozial­
bürgerhaus) ili kod pravnih savetovališta (Betreuungsvereine).
Uz to je bošura grada Minhena za sve sugrađanke i sugrađane
besplatna. Odgovarajuću brošuru Bavarskog Ministarstva pravde
možete, uz naknadu, dobiti na tržištu ili u internetu na adresi:
www.justiz.bayern.de
Pored toga, savetovalište je izdala jednu brošuru o ophođenju
prema merama uskraćivanja lične slobode kod kućne nege. Tu
možete naći pomoć kod važnih pitanja kao na pr. šta mogu da
uradim ako moja rođaka/moj rođak sama/sam sebe ugrožava?
Koje su zakonske norme?
► Schmerzbehandlung
Lečenje bola
Jedno od glavnih opterećenja ljudi na pr. obolelih od tumora je
strah od bolova. Terapiranje bola je u velikoj meri napredovalo
kroz naučna istraživanja, nove lekove i dugogodišnja iskustva.
Tako se danas stanja teških bolova mogu svesti na nivo
podnošljivosti. Obaveštenja daju
Ø Hospizvereine (Hospic udruženja strana 20)
Informacije i savetovanje
29
► Schulden
Dugovi
Savetovalište za dugove (Schuldnerberatung der Stadt München) nudi pomoć za reševenje finansijskih problema. Oni
pomažu kod utvrđivanja visine duga i uspostavljanja realnog
plana razduživanja. Po potrebi može biti uspostavljen kontakt za
besplatno savetovanje. Sa popveriocima, zavisno od finansijske
situacije, može biti postirnut dogovor o vraćanju duga na rate,
brisanju duga ili poravnjanju. Savetovališta pomažu sprovođenje
privatne insolventnosti i takođe nudi manjim preduzećima savetovanje. Usluge saveto-vališta za dugove i insolventnost grada
München-a su besplatne. Naravno da ta savetovališta podležu
zakonskoj obavezi čuvanja tajni. Novčama sredstva nemogu biti
stavljena na raspolaganje. Za sprovođenje savetovanja obratite
se službi za socijalni rad u za vas nadležnom Sozialbšrgerhaus-u
(vidi stranu 31).
Landeshauptstadt München
Sozialreferat
Schuldner-/Insolvenzberatung und Betreuungsstelle
Mathildenstraße 3a
80336 München
Tel.: 089 / 2 33 - 2 43 53
Fax: 089 / 2 33 - 2 47 59
E-Mail: [email protected]
Naš servis možete dobiti od ponedeljka do četvrtka od 9.30 - 15.00 h,
i petkom od 9.30 bis 13.00 h na telefon 089 / 2 33 - 2 43 53.
► Seniorenbeirat
Savetodavno telo za starije osobe
Sa ovim savetodavnim telom izabranim isključivo od građanki
i građana starijim od 60 godina, mogu stariji ljudi imati direktan
uticaj na gradsku politiku. Predstavnici ovog tela se biraju svake
četri godine u gradskim četvrtima i svojim zahtevima, komentarima i preporukama utiču na odluke o seniorima i socijalne politike.
30
Informacije i savetovanje
Osim toga oni nude pomoć i savetovanje kod svih problema
starijeg stanovništva.
Seniorenbeirat der Landeshauptstadt München
Burgstraße 4
80331 München
Tel: 089 / 2 33 - 2 11 66
Fax: 089 / 2 33 - 2 54 28
E-Mail: [email protected]
Internet: www.seniorenvertretung-muenchen.de
► Sozialbügerhäuser
Socijalne ustanove
Sozijalne ustanove su kontaktna mesta u blizinii mesta stanovanja, za ponude i davanja socijalnog referata i radne zajednice za
zapošljavanje (Jobcenter München). Tu se nalaze i stručna mesta
kućne nege. Nadležnost tih službi je raspoređena prema adresama stanovanja.
E-Mail: [email protected]
Internet: www.muenchen.de/sbh
Kako bi izbegli dugo čekanje, molimo vas da preko dotičnih infoteka u socijalnim ustanovama zakažete termin.
Sozialbürgerhaus Berg am Laim, Trudering, Riem
(Berg am Laim, Trudering, Riem)
Streitfeldstraße 23
81673 München
Infoteka: Tel.: 089 / 2 33 - 9 68 08
Sozialbürgerhaus Feldmoching-Hasenbergl
(Feldmoching-Hasenbergl)
Knorrstraße 101-103
80807 München
Infoteka: Tel.: 089 / 2 33 - 9 68 03
Informacije i savetovanje
31
Sozialbürgerhaus Laim-Schwanthalerhöhe
(Laim, Schwanthalerhöhe)
Dillwächterstraße 7
80686 München
Infoteka: Tel.: 089 / 2 33 - 9 68 01
Sozialbürgerhaus Mitte
(Altstadt-Lehel, Ludwigsvorstadt, Isarvorstadt, Maxvorstadt)
Schwanthalerstraße 62
80336 München
Infoteka: Tel.: 089 / 2 33 - 9 68 05
Sozialbürgerhaus Neuhausen-Moosach
(Neuhausen-Nymphenburg, Moosach)
Ehrenbreitsteiner Straße 24
80993 München
Infoteka: Tel.: 089 / 2 33 - 9 68 02
Sozialbürgerhaus Pasing
(Pasing, Obermenzing, Aubing, Lochhausen-Langwied, Allach,
Untermenzing)
Landsberger Straße 486
81241 München
Infoteka: Tel.: 089 / 2 33 - 9 68 04
Sozialbürgerhaus Plinganserstraße
(Blumenau, Kleinhadern, Großhadern, Thalkirchen, Obersendling,
Fürstenried, Forstenried, Solln)
Plinganserstraße 150
81369 München
Infoteka: Tel.: 089 / 2 33 - 9 68 00
Sozialbürgerhaus Schwabing-Freimann
(Schwabing-West, Schwabing-Freimann)
Taunusstraße 29
80807 München
od 01.10.2012: Heidemannstraße 170, 80939 München
Infoteka: Tel.: 089 / 2 33 - 9 68 11
32
Informacije i savetovanje
Sozialbürgerhaus Orleansplatz
(Au-Haidhausen, Bogenhausen)
Orleansplatz 11
81667 München
Infoteka: Tel.: 089 / 2 33 - 9 68 06
Sozialbürgerhaus Sendling-Westpark
(Sendling, Sendling-Westpark)
Meindlstraße 20
81373 München
Infoteka: Tel.: 089 / 2 33 - 9 68 09
Sozialbürgerhaus Ramersdorf-Perlach
(Ramersdorf-Perlach)
Thomas-Dehler-Straße 16
81737 München
Infoteka: Tel.: 089 / 2 33 - 9 68 12
Sozialbürgerhaus Milbertshofen-Am Hart
(Milbertshofen, Am Hart)
Knorrstraße 101-103
80807 München
Infoteka: Tel.: 089 / 2 33 - 9 68 10
Sozialbürgerhaus Giesing-Harlaching
(Obergiesing, Untergiesing-Harlaching)
Streitfeldstraße 23
81673 München
Infoteka: Tel.: 089 / 2 33 - 9 68 07
► Vollstationäre pflegerische Versorgung
Potpuna stacionarna nega
Ako nega u kući nije (više) moguća i ako se traži smeštaj u jednoj
stacionarnoj ustanovi, sledeća mesta daju obaveštenja:
ØBeratungsstellen für ältere Menschen und Angehörige
(Savetovalište za starije osobe i članove familije, strana 10)
Informacije i savetovanje
33
ØBezirk Oberbayern
ØAbteilung Wirtschaftliche Hilfen in Senioreneinrichtungen
(Ekonomska pomoć u starčkim domovima (strana 35)
ØFachstellen für pflegende Angehörige (Stručna mesta za
članove familije koji neguju, strana 13 )
ØMünchner Pflegebörse (Minhenska berza za negu, strana 23)
ØPflegenavigator AOK (Navigacija nege AOK), (vidi ► Krankenkassen/ Pflegekassen, strana 47)
Øvdke Pflegelotse der Ersatzkrankenkassen (vidi ► Krankenkassen/Pflegekassen, strana 47)
Za potpuno snabdevanje osoba u domovima za negu kojima je
nega neophodna odgovoran je Bezirk Oberbayern kao nosilac
troškova socijalne pomoći.
Uz to strane Medicinskih službi zdravstvenih osiguranja (MDK)
mora biti ustanovljena svakodnevnu 15. to minutna osnovna
nega. Dali će i u kojoj visini davanja biti odobrena, zavisi od prihoda
i imovinskog stanja osobe kojoj je nega neophodna.
Servisni centar Bezirk-a Oberbayern je kontaktno mesto za pitanja
o davanju pomoći i nege. Oni pomažu i kod definisanja usluga
različitih nosioca socijalne pomoći.
Bezirk Oberbayern
Servicestelle
Prinzregentenstraße 14
80538 München
Tel.: 089 / 21 98 - 2 10 10
Fax: 089 / 21 98 05 - 2 10 10
E-Mail: [email protected]
Internet: www.bezirk-oberbayern.de
Ako bi potreba za osnovnom negom bila kraća od 15. minuta
dnevno ali je kućna nega ipak namoguća ili nedovoljna, grad
München, kao lokalni nosilac socijalne pomoći odgovoran.
Jedna važna tačka socijalne pomoći je pomoć starim i
bespomoćnim osobama kojima je nega neophodna a koji
troškove staračkog doma nemogi ili samo delimično mogu da
plate iz ličnih sredstava. Bliže informacije možete dobiti kod.
34
Informacije i savetovanje
Sozialreferat
Amt für Soziale Sicherung
Abt. Wirtschaftliche Hilfen in Senioreneinrichtungen
Schwanthalerstraße 62
80336 München
Tel.:
089 / 2 33 - 4 68 22, - 4 68 26 ili - 4 68 29
► Wohnberatung und Wohnungsanpassung
Savetovanje o stanovanju i građevinske mere
Kako bi i u poodmaklim godinama kod bolesti ili invalidnosti
stanovanje kod kuće i dalje bilo moguće, često je potrebno
prilagođavanje stana novonastalim poterbama. Obaveštebnja
daju sledeća mesta:
ØServisni centri za starije osobe (ASZ), strana 4
U servisnim centrima za starije osobe dobićete:
• osnovno savetovanje kao i utvrđivanje stambene situacije
(kućna poseta) i potreba kod starijih osoba
• predloge o planovima mera za preuređivanje
• preuzimanje sprovođenja u delo i nabavka pomoćnih
sredstava koje je lekar prepisao ili koja se mogu dobiti u
sanitetskim kućama.
ØVerein Stadtteilarbeit e.V., Beratungsstelle Wohnen
Udruženje za rad u kvartu, Savetovalište o stanovanju
Udruženje za rad u kvartu je zaduženo za starije i mlađe invalide.
Njihova ponuda obuhvata:
• organizovanje specijalnih tehničkih pomoći
• planiranje, izvršenje i kontrola građevinskih mera
• razjašnjenje finasiranja i obračun radova
Verein Stadtteilarbeit e.V., Beratungsstelle Wohnen
Aachener Straße 9
80804 München
Tel.: 089 / 35 70 43 - 0
E-Mail: [email protected]
Internet: www.beratungsstelle-wohnen.de
Informacije i savetovanje
35
► Wohnraum für Hilfe
Stanbeni prostor za pomoć
Inicijativa Seniorentreff Neuhausen e.V koju podržavaju grad Minhen i studenska organizacija, stavila je sebi za cilj da osobama
kojima je potrebna određena pomoć a koje imaju dovoljno prostora
u stanu, taj prostor izdaju onima kojima treba povoljan stan a
koji su spremni da za to nekoliko sati pruže pomoć. Informacije
možete dobiti preko:
Wohnraum für Hilfe – Seniorentreff Neuhausen e.V.
Brigitte Tauer
Leonrodstraße 14 B
80634 München
Tel.: 089 / 16 80 60
E-Mail: [email protected]
36
Informacije i savetovanje
Entlastungsangebote für pflegende
Angehörige
Ponude za rasterećenje članova familije
koji neguju
Članovi familije koji neguju nose glavni teret kućne nege. Oni
su često godinama aktivni, delimično 24 sata i zbog toga često
dospevaju do granica svojih mogućnosti. U Minhenu postoji niz
ponuda za pomoć tim negovateljicama i negovateljima kao na pr.
delimično rasterećenje ili na nekoliko sati ili dana ili posredovanje
kod dobijanja dobrovoljnih pomoćnica i pomoćnika.
Angebote für Menschen mit Demenzerkrankung
und deren Angehörige
Ponude za obolele od demencije
► Alzheimer Gesellschaft München e.V.
Udruženje Alzheimer E.V kao Udruženje za sveopštu društvenu
korist, nudi osobama obolelim od demencije, njihovoj familiji i
zainteresovanim, mnogobrojne savete i pomoć u ophođenju
sa bolestima demencije ka na pr. Alchanmerovom bolešću i
odgovarajuće mogućnosti nege. U Alchajmerovom udruženju se
angažuju stručna lica i dobrovoljci za obolele od demencije i njihovu rodbinu. Pored telefonskog i osobnog savetovanja, ponudu
sačinjavaju i Gruppe, seminari za članove familije, Gruppe za
negu obolelih od demencije, kružooci dobrovoljnih pomoćnica i
pomoćnika i u okviru društvenih ponuda, mizički i plesni kafići.
Alzheimer Gesellschaft München e.V.
Josephsburgstraße 92
81673 München
Tel.: 089 / 47 51 85
E-Mail: [email protected]
Internet: www.agm-online.de
Ponude za rasterećenje članova familije koji neguju
37
► Betreuungsgruppen für Menschen mit Demenzerkrankung
Grupe za brigu o osobama obolelim od demencije
Ove grupe treba da rasterete članove familija na nekoliko sati. Po
pravilu ovi skupovi se održavaju sedmično ili svakih četrnaest dana
i traju 2 do 3 sata. U ponudu spadaju muzika, razgovori, kretanje,
igre kao i užina ili kafa i kolač. Troškovi, za osobe koje na to imaju
pravo, u okviru davanja osiguranja za negu osobama sa znatnom
potrebom nege mogu se naplatiti kod osiguranja za negu (Pflegekasse). Bliža obaveštenja možete dobiti na sledećim mestima:
Alzheimer Gesellschaft München
Josephsburgstraße 92
81673 München
Tel.: 089 / 47 51 85
E-Mail: [email protected]
Internet: www.agm-online.de
DAHOAM Häusliche Krankenpflege und Altenbetreuung e.V.
Auenstraße 60
80469 München
Tel.: 089 / 62 42 03 21
E-Mail: [email protected]
Internet: www.dahoam-muenchen.de
„Carpe Diem“ München e.V.
Hilfe bei Demenz und psychischen Problemen im Alter
Candidplatz 9
81543 München
Tel.: 089 / 62 00 07 55
E-Mail: [email protected]
Internet: www.carpediem-muenchen.de
38
Ponude za rasterećenje članova familije koji neguju
Sledeći Servisni centri za starije osobe (Alten- und Service-Zentren,
vidi i stranu 4) u koopperaciji sa gore navedenim ustanovama,
nude grupe za brigu o osobama obolelim od demencije:
Grupe za negu
U kooperaciji sa
ASZ Aubing
Tagespflege Aubing
ASZ Berg am Laim
Alzheimer Gesellschaft München e.V.
ASZ Bogenhausen
Alzheimer Gesellschaft München e.V.
ASZ Fürstenried
Alzheimer Gesellschaft München e.V.
ASZ Haidhausen
Alzheimer Gesellschaft München e.V.
ASZ Harlaching
„Carpe Diem“ München e.V.
ASZ Isarvorstadt
Dahoam e.V.
ASZ Milbertshofen
Gerontopsychiatrischer Dienst M.-Nord
ASZ Neuhausen
Gerontopsychiatrischer Dienst M.-West
„Promenadentreff“ Alzheimer Gesellschaft München e.V.
(ASZ-Vorläufer)
ASZ Obermenzing
Tagespflege Aubing
ASZ Ramersdorf
„Carpe Diem“ München e.V.
ASZ Riem
„Carpe Diem“ München e.V.
ASZ Sendling
Alzheimer Gesellschaft München e.V.
ASZ Untergiesing
Alzheimer Gesellschaft München e.V.
► Ehrenamtliche Hilfen
Dobrovoljne pomoći
Zalaganje obučenih volonterskih pomoćnika je u okviru raznih
programa moguće. Obaveštenja daju:
ØAlten- und Service-Zentren
(Servisni centri za starije osobe, strana 4)
ØAlzheimer Gesellschaft München (Udruženje „Alzhajmer“
(strane 37)
ØBeratungsstellen für ältere Menschen und Angehörige
(Savetovališta za starije osobe i članove njihovih familija, strana 10)
Ponude za rasterećenje članova familije koji neguju
39
ØFachstellen für pflegende Angehörige
(Specijalna odeljenja za članove familije koji neguju, strana 13)
ØKirchengemeinden und Pfarreien
(Crkvene opštine, županije, parohije)
Dalje informacije kao i lista priznatih krugova dobrovoljnih
pomoćnica i pomoćnika nalaze se pod:
www.arbeitsministerium.bayern.de/pflege/ambulant/angehoerige.htm
► Hauswirtschaftliche Hilfen
Pomoć u domaćinstvu
O mogućnostima i korišćenju povremene pomoći u domaćinstvu
informisaće vas sledeće ustanove:
ØAlten- und Service-Zentren
(Servisni centri za starije osobe, strana 4)
ØAmbulante Pflegedienste (Ambulantna služba za negu, vidi
telefonski poslovni imenik ili internet)
ØBeratungsstellen für ältere Menschen und Angehörige
(Savetovališta za starije osobe i članove njihovih familija,
strana 10)
ØFachstellen häusliche Versorgung in den Sozialbürgerhäusern
(Specijalna odeljenja za kućno snabdevanje u Sozijalnom
ustanovama, strana 12)
ØFachstellen für pflegende Angehörige (Specijalna odeljenja za
osobe koje neguju članove familije, strana 13)
ØNachbarschaftshilfen (Inicijativa „Pomoć u susedstvu“, strana 41)
ØKirchengemeinden und Pfarreien
(Crkvene opštine, županije, parohije)
► Kurzzeitpflege
Kratkoročna nega
Kratkotrajna nega je privremena potpuna stacionarna nega
osobe kojoj je nega potrebna a koja se inače neguje kod kuće.
Ona treba da rastereti rodbinu i ostali personal za negu od nege,
da im omogući odmor i da ih u slučaju bolesti ili sličnog ­zameni.
40
Ponude za rasterećenje članova familije koji neguju
U pojedinačnim slučajevima kratkotrajna nega može služiti
bližem upoznavanju staračkog doma i olakšanju prijema u dom.
Obaveštenja daju:
ØBeratungsstellen für ältere Menschen und Angehörige
(Savetovališta za starije osobe i članove njihovih familija,
strana 10)
ØFachstellen für pflegende Angehörige (specijalna odeljenja za
osobe koje neguju članove familije, strana 13)
ØMünchner Pflegebörse (Minhenska berza nege, strana 23)
► Nachbarschaftshilfen
Uzajamna pomoć među susedima
Ovu vrstu pomoći nude najčešće samostalne inicijative ­pripojene
crkvenim opšinama ili udruženja koja već imaju širok spektar
ponuda za pomoć. Ona se kreće od ambulantne nege pa do
kućnog snabdevanja. Troškovi se ravnjaju prema pojedinačnim
­uslugama. Obaveštenja daju:
ØAlten- und Service-Zentren (Servisni centri za starije osobe,
strana 4)
ØBeratungsstellen für ältere Menschen und Angehörige
(Savetovališta za starije osobe i članove njihovih familija,
strana 10)
ØFachstellen häusliche Versorgung (Specijalna mesta za kućno
snabdevanje, strana 12)
ØFachstellen für pflegende Angehörige (Specijalna mesta za
osobe koje neguju članove familije, strana 13)
ØKirchengemeinden und Pfarreien
(Crkvene opštine, županije, parohije)
► Städtisches Förderprogramm Helferinnen und Helfer
Program gradske pomoći pomagačima
U okviru gradskog programa za poboljšanje situacije kod ambulantne nege, angažman dobrovoljnih pomoćnica i pomoćnika kod
rasterećenja i dopunjavanja kućne nege, biće subvencioniran.
Ovi dobrovoljci će se angažovati na sat da bi rasteretili one koji
Ponude za rasterećenje članova familije koji neguju
41
­ eguju članove svoje familije ili pomagali starijim osobama koje
n
žive same. Pravo na ovu vrstu pomoći imaju sve starije ­osobe
(preko 60 godina) pod određenim finasijskim preduslovima.
Angažovanje pomoćnica i pomoćnika nastaje uvek preko jedne
od javnih ustanova koje rade sa starijim osobama kao što su
Servisni centri za starije osobe (ASZ, strana 4), Stručna mesta
za članove familije koji neguju (strana 13) ili Ambulantne službe
za negu, a koje istovremeno utvđuju i konkretnu potrebu za
pomoćnicama i pomoćnicima.
► Tagesbetreuung für Menschen mit Demenzerkrankung
Dnevno zbrinjavanje osoba obolelih od demencije
Ponuda dnevnog zbrinjavanja se odnosi na osobe koje su psihički
poremećene ili boluju od lakše demencije koje često prati usamljenost ili depresija. Pored ponude za aktiviranje, dnevno zbrinavanje pruža rasterećenje članovima familije. Po pravilu se dnevno
zbrinja-vanje održava jednom u nedelji. Dole navedeni Servisni
centri za starije osobe (ASZ, strana 4) koji nude dnevnu negu,
rado će vas informisati o mogućnostima finasiranja.
Alten- und Servicezentrum
ØAu
ØKleinhadern-Blumenau
ØPerlach
ØSchwabing-West
ØWestpark
► Tagespflege
Dnevna nega
Osobe kojima je nega neophodna imaju pravo na delimičnu
stacionarnu negu u ustanovama dnevne nege ako kućna nega
nemože u dovoljnoj meri biti obezbeđena ili ako je ona kao dodatak ili pojačanje kućne nege neophodna. Snabdevanje i nega su
mogući pojedinim danima ili svakodnevno. Dnevna nega obuhvata i transport od kuće do ustanove dnevne nege i nazad.
42
Ponude za rasterećenje članova familije koji neguju
Alten-Tagespflege Aubing (gemeinnützige GmbH)
Tagespflege Herbstlaube
Burgkmairstraße 9
80686 München
Tel.: 089 / 57 93 85 85
Fax: 089 / 57 00 43 02
E-Mail: [email protected]
Internet: www.tagespflegen.de
Alten-Tagespflege Aubing (gemeinnützige GmbH)
Neideckstraße 6
81249 München
Tel.: 089 / 54 80 68 33 (kancelarija)
Tel.: 089 / 87 12 96 84 (dnevna nega direktno)
Fax: 089 / 87 12 96 85
E-Mail: [email protected]
Internet: www.tagespflegen.de
AWO München gemeinnützige Betriebs-GmbH
Gerontopsychiatrische Tagespflege
im Horst-Salzmann-Zentrum
Plievierpark 9
81737 München
Tel.: 089 / 67 82 03 28
Fax: 089 / 67 82 03 85
E-Mail: [email protected]
Internet: www. awo-muenchen.de
AWO München gemeinnützige Betriebs-GmbH
Tagespflege im Sozialzentrum Giesing
Schwanseestraße 18
81539 München
Tel.: 089 / 69 73 61 09
Fax: 089 / 62 45 - 177 (sa napomenom: an Tagespflege Giesing)
E-Mail: [email protected]
Internet: www.awo-muenchen.de
Ponude za rasterećenje članova familije koji neguju
43
Hilfe im Alter gemeinnützige GmbH
der Inneren Mission München
Tagespflege im Evangelischen Alten- und Pflegeheim
Leonhard-Henninger-Haus
Gollierstraße 75-79
80339 München
Tel.: 089 / 54 01 89 - 0
Fax: 089 / 54 01 89 - 44
E-Mail: [email protected]
Internet: www.aph-westend.de
Martha-Maria Altenhilfe gemeinnützige GmbH im
Diakoniewerk Martha-Maria e. V.
Tagespflege im Seniorenzentrum Martha-Maria
Wolfratshauser Straße 101
81479 München
Tel.: 089 / 72 76 - 500
Fax: 089 / 72 76 - 509
E-Mail: [email protected]
Internet: www.martha-maria.de
Münchner Pflegeteam
Tagespflege am Westpark
Ganghoferstraße 86c
81373 München
Tel.: 089 / 32 49 99 40
Fax: 089 / 32 49 99 41
E-Mail: [email protected]
Internet: www.tagespflege-westpark.de
Residenzia Seniorenzentrum München
Sozialbetriebe GmbH
Tagespflege
Murnauer Straße 267
81379 München
Tel.: 089 / 78 02 98 - 0
Fax: 089 / 78 02 98 - 11
E-Mail: [email protected]
Internet: www.residenzia-muenchen.de
44
Ponude za rasterećenje članova familije koji neguju
Sozialstation Tabea, Seniorenhilfswerk e. V.
TABEA Seniorentagesstätte
Eisvogelweg 24
81827 München
Tel.: 089 / 4 39 19 56
Fax: 089 / 4 39 41 90
E-Mail: [email protected]
Internet: www.sozialstation-tabea.de
Stiftung Katholisches Familien- und Altenpflegewerk
Tagespflege Laim
Mitterfeldstraße 20
80689 München
Tel.: 089 / 5 80 91 - 14
Fax: 089 / 5 80 91 - 12
E-Mail: [email protected]
Internet: www.familienpflege-altenpflegewerk.de
Stiftung Katholisches Familien- und Altenpflegewerk
Tagespflege Schwabing
Rümannstraße 60
80804 München
Tel.: 089 / 30 47 47
Fax: 089 / 55 05 73 53
E-Mail: [email protected]
Internet: www.familienpflege-altenpflegewerk.de
Tagespflegestätte „Die Perle“ GmbH
Kirchenstraße 4
81675 München
Tel.: 089 / 17 95 35 28
Tel.: 089 / 44 49 98 27 (dnevna nega direktno)
Fax: 089 / 17 95 35 31
E-Mail: [email protected]
Internet: www.dieperle.org
Ponude za rasterećenje članova familije koji neguju
45
Tagespflege ROSENGARTEN
Höcherstraße 7
80999 München
Tel.: 089 / 89 22 43 - 00
Fax: 089 / 89 22 43 - 01
E-Mail: [email protected]
Internet: www.tagesbetreuung.info
► Vertretung bei Urlaub oder Krankheit / Verhinderungspflege
Zamena za vreme odmora, bolesti ili sprečenosti
Ako je osoba koja neguje na pr. zbog odmora ili bolesti sprečena
da neguje člana svoje familije, osiguranje za negu (Pflegekasse)
preuzima troškove za neophodnu dopunsku negu za najduže 4
sedmice po kalendarskoj godini do 1.550,- €.
Tu vrstu nege kod kuće može preuzeti neko drugi od rodbine ili
Služba ambilantne nege. Informacije daju zdravstvena osiguranja,
osiguranja za negu (Kranken- bzw. Pflegekassen) kao i Služba
ambulantne nege.
.
46
Ponude za rasterećenje članova familije koji neguju
Pflegekurse für pflegende Angehörige
Kursevi nege za članove familije koji neguju
Članopvi familije koji neguju kao i dobrovoljano osoblje za negu
imaju po zakonu pravo na besplatan kurs za negu koji treba da
olakša negu i smanji telesna i psihička opterećenja prouzrokovana tim radom. Kursevi treba da se održavaju i kod kuće.
Obaveštenja daju sledeća mesta:
ØAmbulante Pflegedienste
Ambulantna služba nege
Nosioci troškova Ambulantnih službi za negu su dobrotvorne
institucije, zajednice, i nicijative za pomoć i privatna lica. Pregled Ambulantnih službi za negu možete naći u telefonskom
imeniku, internetu ili preko
ØMünchner Pflegebörse
Minhenske berze za negu (strana 23)
ØBeratungsstellen für ältere Menschen und Angehörige
Savetovališta za starije osobe i članove familije (strana 10)
ØKrankenkassen/Pflegekassen
Zdravstveno osiguranje/osiguranje za negu
Svakom zdravstvenom osiguranju priključeno je i osiguranje
za negu. Osiguranja za negu snose troškove usluga iz osiguranja za negu. Radi toga zahteve treba podnositi kod osiguranja za negu. Pored kurseva za negu za članove familije
koji neguju i dobrovoljne negovatelje i negovateljice, mnoga
osiguranja nude dodatan servis za negu. Tako na pr. AOK ima
navigaciju za negu kija putem interneta (online) nudi informacije o ustanovama za negu. Kriterijumi za pretragu su mesto
i poštanski broj kao i vrsta nege i stručna specijalnost (na pr.
poziv za hitnu pomoć u kući).
Internet: www.aok-pflegenavigator.de
i ostala zdravstvena osiguranja (Ersatzkasse) takođe nude pomoć
kod traženja odgovarajuče ustanove. Vodič nege (Pflegelotse)
Kursevi nege za članove familije koji neguju
47
nudi brz pregled ponuda ustanova ali ne zamenjuje temeljnu
konsultaciju sa osiguranjem zanegu.
Internet: www. pflegelotse.de
ØFachstellen für pflegende Angehörige
Specijalna odeljenja za članove familije koji neguju
(strana 13)
Dodatne informacije
Na internet stranici bavarskog Ministarstva za rad i socijalna
pitanja, familiju i žene (Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit
und Sozialordnung, Familie und Frauen) nalaze se dalje informacije za članove familije koji neguju Internet:
www.arbeitsministerium.bayern.de/pflege/ambulant/angehoerige.htm
48
Kursevi nege za članove familije koji neguju
Selbsthilfegruppen
Grupe za samopomoć
Gruppe za samopomoć su udruženja osoba koje se redovno
sastaju i razmenjuju iskustva o svojim posebnim životnim situaci­
jama. U to spada na pr. odnos prema hroničnim bolesnicima,
životnim krizama ili opterećujućim socijalnim situacijama. Te
grupe služe za informisanje pogođenih i njihovih rođaka, razmeni
iskustava i obostranoj stručnoj i emocijonalnoj podršci.
► Selbsthilfezentrum München
Centar za samopomoć
ko traži ili hoće da osnuje grupu za samopomoć, može se posavetovati kod Centra za samopomoć u Minhenu. Pregled raznovrsnih
grupa za samopomoć nudi Onlinedatenbank (banka podataka u
internetu).
Centar za samopomoć
Tel.: 089 / 53 29 56 - 11
E-Mail: [email protected]
Internet: www.shz-muenchen.de
► Trauergottesdienst
Misa za pokojnike
Svake prve nedelje u mesecu u katoličkoj crkvi St. Paul sastaju
se ljudi kako bi izrazili svjoju ličnu tugu. Tuga može imati više ra­
zloga: smrt drage osobe, neuspeh na životnom planu, smanjenje
životne energije, rastanci. Misa se održava u 19.00 časova u
Crkvi Svetog Pavla (Kirche St. Paul)
St.-Pauls-Platz
80336 München
Dalje informacije možete naći na internetstranici:
www.fuer-meine-trauer.de
Grupe za samopomoć
49
Kao što je u opredgovoru već pomenuto, infrastruktura Minhena
nudi raznovrsne ponude sagovornika i sagovornica kao i raznovr­
snih ustanova. Mi na žalost polazimo od toga da nismo mogli da
navedemo sve kontakte i organizatore jer brošura ne zahteva
potpunost. Kod pitanja ili problema sa poverenjem se obratite
mestima navedenim u brošuri. Ne oklevajte da to učinite.
50
Grupe za samopomoć
Vaše pribeleške
51
52
Referentna adresa
Landeshauptstadt München
Sozialreferat
Amt für Soziale Sicherung
Abt. Hilfen im Alter und bei Behinderung
Orleansplatz 11
81667 München
Telefon:
089 / 2 33 - 4 83 51
Fax: 089 / 2 33 - 4 83 78
E-Mail:
[email protected]
Internet:www.muenchen.de/soz/altenhilfe
Ovu brošuru možete naći i u internetu:
www.muenchen.info/soz/pub/gesamtliste.html
Download

Informativna brošura za osobe koje neguju clanove svoje