Odstranjivanje prašine i odvajanje
PNEUMATIC CONVEYING
ostataka
SYSTEM
Kongskilde sistemi za odstranjivanje prašine i odvajanje (separaciju)
procesnih ostataka
Sistem KIA Aspirator
KIA Aspirator sistemi za odstranjivanje prašine i nečistoća
Sa današnjim ekološkim izazovima i cenama osnovnih plastičnih
materijala, prisiljeni smo da što je moguće više recikliramo procesne ostatke i otpadni materijal.
Kongskilde industrijski sistem KIA Aspirator deluje po inovativnom
principu odvajanja lakših nečistoća i prašine iz ponovo
prerađenih plastičnih materijala i granulata.
Ponovo obrađeni materijal ulazi preko gravitaciono punjene
cevi u kućište sprave KIA, gde se susreće sa vazdušnim tokom
usmerenim nagore.
Lakše nečistoće se tom prilikom uz pomoć ugrađenog ventilatora, preko ciklona za prašinu, odstranjuju i odvajaju u izabranu
posudu, a prašina preko filter kesa u posudu nepropustljivu za
Ponovo prerađeni
materijal
vazduh. Očišćeni materijal pada kroz donju pregradu aspiratora (vidi sliku: Sistem KIA Aspirator).
KIA Aspirator sistem je postao kriterijum za efikasnu ponovnu
preradu PET plastičnih flaša sa mnogim referencijama po celom
svetu. Vrlo često se ovakav sistem koristi za odstranjivanje
delića etiketa posle uvodnog mlevenja otpadnih plastičnih
flaša. Pošto je sistem troškovno vrlo efikasan i jednostavnog je
održavanja, doba otplate investicije je relativno kratka.
Kapacitet KIA Aspirator sistema iznosi od 300 do 2250 kg/h
u zavisnosti od tipova materijala. Sistem čisti, kako mlevene
ostatke, tako i plastične granulate i zato je prikladan za
recikliranje unutar proizvodnog procesa, kao i za recikliranje
u preradi otpadaka.
Ciklon za prašinu
Aspirator
Filter
Očišćen
materijal
Nečistoće
Sistem KIA Aspirator
Air Wash sistem
Patentiran sistem Kongskilde Air Wash je jedini na tržištu koji
omogućava istovremeno transport i čišćenje, odnosno odvajanje prašine i nečistoća iz ponovo prerađenih plastičnih materijala i granulata. Dvostepenim procesom čišćenja dostigli smo
precizno odstranjivanje prašine i nečistoća što isključuje potrebu
za peletiranjem i drastično snižava troškove prerade.
Air Wash sistem je koncipiran tako da uz pomoć ugrađenog
ventilatora efikasno prihvata materijal direktno kod granulatora,
miksera ili bilo kog drugog uređaja u procesu. Pomenuti ventilator je namenjen i čišćenju, odnosno odstranjivanju prašine i
nečistoća.
Kapacitet Air Wash sistema iznosi od 225 do 1.300 kg/h u zavisnosti od tipova materijala. Air Wash sistemom možemo očistiti
sledeće ponovo prerađene materijale ili granulate:
• PP • Najlon
• PET • ABS
• PE • Tekstil – vlakna
• HDPE • Guma
Zahvaljujući preciznim podešavanjima sistema, idealan je za
ugradnju u sam proces reprocesiranja (ponovne prerade) ili
reciklaže, jer omogućava vrhunsko i pouzdano čišćenje samlevenog i/ili granuliranog materijala.
Air Wash
Mlin
Filter
Očišćen ponovo
prerađeni materijal
Sistem Air Wash
Modularno zasnovani sistemi cevi uključuju cevi, kolena
cevi, distributivne delove, usmerivače, ciklone, prigušivače,
komponente za usisavanje i izlazak itd. Sve komponente se
spajaju brzim sponama (rapid pull quick release clamp) ili
pak vijčanim sponama, koje omogućavaju potpuno zaptivanje spojeva i tako smanjuju gubitke pritiska u sistemu.
Sadržaj je podložan promenama.
Cevovodi Kongskilde na raspolaganju su u standardnoj i „heavy-duty“ verziji, prečnika od 80mm do 800mm.
Sve komponente cevi mogu biti galvanizovane, u boji,
nerđajuće (inox), a moguće je i tzv. nelepljivo izvođenje za
transport lepljivih materijala, kao što su etikete, folije itd.
123001773 EXP/CS/De-Dustingand Separation/0514
Sistemi cevi
Kongskilde Industries A/S
Tel. +45 33 68 37 00
[email protected]
www.kongskilde.com
Download

Odstranjivanje prašine i odvajanje ostataka