STRUČNA INFORMACIJA
Komptech
Proizvodnja goriva
deriviranih iz otpada
Otpad i deponiji se uglavnom percipiraju kao problem, međutim, pametnim
gospodarenjem otpad može postati vrijedan resurs
Multistarovo zvjezdasto
sito izdvaja prevelike
komade i vraća ih na
dodatno usitnjavanje
isoka kalorijska vrijednost čestica komercijalnoga otpada, ostataka proizvodnje, otpada od
pakiranja, krupnoga otpada i čak kućanskog otpada mogu se preraditi u goriva derivirana iz otpada (RDF). Ovisno o kvaliteti RDF se može koristiti
u industrijskim pećima, cementarama i elektranama. Komptech, vodeći međunarodni proizvođač strojeva i postrojenja za mehaničku i mehaničko-biološku obradu kruto-
ga otpada i biomase, je prepoznao važnost tog resursa te ima
proizvode za odrađivanje svake faze pretvaranja neobrađenog
otpada u RDF. Komptech tržištu nudi više od 30 različitih strojeva koji pokrivaju ključne korake u upravljanju otpadom, a
njihova posebnost jest što su prilagodljivi potrebama kupca.
Otpad prolazi nekoliko koraka na putu pretvaranja u gorivo. Predsjeckanje svodi ulazni materijal na jednoobraznu veličinu, što u nekim slučajevima već jeste prava veličina za gorivo i eliminira prevelike komade koji mogu smetati u kasnijim
postupcima. Separacija uklanja nepoželjne materijale i materijale koji se mogu reciklirati od čestica goriva. Fino sjeckanje
svodi čestice goriva koje su sada bez nepoželjnih materijala
na pravu veličinu čestica. Naknadno prosijavanje osigurava da
čestice ne prelaze maksimalnu veličinu koja se koristi za gorivo. Goriva su sada spremna za korištenje kao izvor energije.
Ključne komponente i faze pretvaranja
otpada u gorivo
Predsjeckanje s Terminatorom
Predsjeckanje svodi ulazni materijal na jednoobraznu veličinu čestica i sprečava velike komade koji bi mogli prou-
32
STUDENI/NOVEMBER 2013.
zročiti kasnije probleme. Terminator s posebnom geometrijom
zuba savršeno zadovoljava te zahtjeve. Mali razmak između
sječenja znači da se ulazni materijal sjecka potpunije i u tom
slučaju Terminator funkcionira kao sjekač srednje razine koji
proizvodi visoki omjer čestica goriva spremnih za peći. Ukoliko je potrebna druga veličina, razmak se može povećati ili
se može koristiti drugi bubanj za sjeckanje. Pogon može biti
hidraulični ili mehanički. Hidraulična inačica ima stalnu kontrolu snage i podešavanje brzine osovine bez skokova, dok
mehanička inačica koristi obrnuti mjenjač s dvije brzine.
Speracija s Ballistorom
Separacijom se uklanjaju nepoželjni materijali iz sjeckanoga otpada. Ballistor je kompaktan uređaj s niskim troškovima
rada koji ne zahtjeva skupa postrojenja za uklanjanje prašine. Rotirajući elementi sita razlučuju dvodimenzionalne, trodimenzionalne i fine čestice. Dvodimenzionalne čestice se sastoje od ravnih plošnih uskih komada koji se čiste dok prolaze
preko pokretnih elemenata sita. Kada su očišćeni od nepoželjnih materijala, imaju visoku toplinsku vrijednost te idu dalje na
fino sjeckanje. Trodimenzionalne se čestice sastoje od čvrstih,
teških nepravilnih komada. Otvori u elementima sita omogućuju finim česticama da ispadnu iz materijala na njegovom putu ka gore. Pomicanje sita uzrokuje njihovo kretanje prema dolje čime se izdvajaju iz čestica
goriva. Tako Ballistor služi i kao sito i kao separator.
Fino sjeckanje s Rasorom
Rasor fino sjecka materijal do goriva spremnog za
peći. Materijal koji je sada očišćen od nepoželjnih sastojaka ravnomjerno se puni u rotor pomoću tri pužna konvejera. Sjekači prolaze kroz materijal u zatvorenome odjeljku
za sjeckanje. Podešavanje razmaka sječenja je brzo i jednostavno. Ovisno o odabranoj košari sita, veličina goriva može
biti 60 mm promjera, 30 mm za Premium RDF ili pak 10 mm za
gorivo za elektrane na ugljen.
Naknadno prosijavanje s Multistarom
Fino sjeckani materijal prolazi kroz Multistar u svrhu prosijavanja. Ovo je zvjezdasto sito neka vrsta “policajca” koji
hvata bilo kakve preostale prevelike komade i jamči kvalitetu
goriva. Multistar štedi energiju jer izdvaja samo komade koji
trebaju dodatno fino sjeckanje, u suprotnom bi sav materijala
bio slan na više krugova sjeckanja što je daleko neefikasnije.
Posebna geometrija
Terminatorovih zuba
omogućava potpunije
usitnjavanje i visoki
udio čestica goriva,
odmah spremnih za
loženje u pećima
Komptech tržištu nudi više od 30 različitih
strojeva koji pokrivaju ključne faze u
upravljanju otpadom
Osim što štedi energiju, Multistar svojim kompaktnim dimenzijama štedi i prostor. Najčešće se postavlja iznad ulaznoga
lijevka goriva i tako ne zauzima više prostora nego konvejer.
Visoko učinkoviti, patentirani sustav “Cleanstar” čisti zvijezde dok stroj radi čime se smanjuju troškovi održavanja i povećava pouzdanost rada stroja.
Cjelokupni opseg
Tvrtka Komptech je središnji dobavljač za sve koji grade
i upravljaju postrojenjima za proizvodnju RDF-a. Osim toga
razvija i isporučuje cjelokupne sustave povezanih strojeva.
Komptechovi sustavi za proizvodnju RDF-a su toliko fleksibilni da se s lakoćom konfiguriraju za proizvodnju Classic, Premium, Calciner ili bilo kojeg drugog goriva prema specifikaciji klijenta.
Napredna Komptechova
tehnologija prosijavanja
osigurava RDF goriva s
promjerom čestica 60
mm, 30 mm za Premium
RDF ili pak 10 mm za
gorivo u elektranama
na ugljen
STUDENI/NOVEMBER 2013.
33
Download

Proizvodnja goriva