WORK AND TRAVEL PROGRAM
Program Work & Travel spada u grupu programa kulturne razmene. Osnovan je sa ciljem da stranim
studentima omogući da, za vreme letnjeg raspusta, borave i rade u SAD (4 odn. 5 meseci) i na taj način
bolje upoznaju američku kulturu, običaje, način života, steknu nova prijateljstva i usavrše engleski jezik.
Global Project Agency se bavi promovisanjem programa studentskih razmena.
Work and Travel program realizuje se u saradnji sa nekoliko sporzora od kojih je najznačajniji CIEE
(Council on International Educational Exchange) neprofitna organizacija koja se punih 60 godina
uspešno bavi programima kulturne razmene. Svi partneri su ovlašćeni od strane US Department of
State da budu sponzori učesnicima Work & Travel Exchange Visitor Program-a u SAD.
ZARADA KOJU STUDENT OSTVARI, UČESTVUJUĆI NA PROGRAMU,
OMOGUĆAVA POKRIVANJE TROŠKOVA PUTOVANJA I BORAVKA U SAD.
UKOLIKO STUDENT RADI PREKOVREMENO, NAĐE I DRUGI POSAO I NA
PROGRAMU OSTANE 4 MESECA, MOŽE I DA UŠTEDI.
PROGRAM
Programom je predviđeno da učesnik stiče pravo privremeno zaposlenog radnika sa pravima i
obavezama stalno zaposlenih (napomena: u SAD ne važe ista pravila o radnim odnosima kao u našoj
zemlji).
Minimalni broj sati u radnoj nedelji mora biti 30. Svaki učesnik može raditi i drugi posao pod uslovom da
ne ugrožava rad na prvom poslu.
Po zakonu minimalna cena rada je 7.15 $ a može biti i niža ako se radi o poslu gde je predviđen bakšiš.
Naše iskustvo je da je cena rada između 6-10 $ po satu.
Državni porez se odbija od plate, jedan deo poreza se vraća nakon završetka programa (prijave
za povraćaj poreza rade se u februaru naredne godine preko GPA).
TRAJANJE PROGRAMA JE DO 5 MESECI, PO IZBORU UČESNIKA
(u okviru ovog perioda, obaveza je da se radi do 4 meseca, dok se poslednjih mesec dana može (ne
mora!) provesti putujući po SAD).
PERIOD PUTOVANJA ZAVISI OD RASPUSTA NA FAKULTETU/VIŠOJ ŠKOLI
(student, po pravilima programa, ne sme da izostaje sa predavanja usled ucešća na programu).
FULL SERVICE OPCIJA
USLOVI UCEscA
Pravo učešća na programu Work & Travel
USA imaju isključivo studenti koji su u
redovnoj školskoj godini, redovno polažu
ispite i koji ispunjavaju sledeće uslove:
imaju izmedju 18 i 29 godina starosti
govore engleski jezik u meri potrebnoj
za normalno obavljanje izabranog posla
tolerantni, fleksibilni, prilagodljivi,
savesni, vredni
prvi put upisani u tekuću školsku godinu
redovno daju ispite
SVI UČESNICI IMAJU BESPLATNO
KURS JEZIKA KOJI OBUHVATA
PRIPREMU ZA SKYPE RAZGOVOR I
RAZGOVOR U AMBASADI. ČASOVE
JE OBEZBEDILA ŠKOLA JEZIKA BISC.
OPCIJE PROGRAMA
FULL SERVICE: Posao nudi sponzor.
U program je uključeno:
posao
osiguranje
SEVIS FEE
formular DS-2019
učešće na tzv sajmovima zapošljavanja
on-line, orijentacioni program
servis telefon dežuran 24 sata
tokom boravka u SAD
intervju i proveru znanja engleskog
jezika
pripremu i pregled dokumentacije za
američku vizu
SELF ARRANGED: Posao obezbeđuje student
(pre odlaska u SAD)
U program je uključeno:
formular DS-2019
SEVIS FEE
osiguranje
servis telefon dežuran 24 sata
tokom boravka u SAD
on-line, orijentacioni
program
pripremu i pregled dokumentacije za
američku vizu
STUDENTIMA NA OPCIJI FULL SERVICE BIĆE,
PONUĐENI POSLOVI, NA DVA NAČINA:
[email protected]
VIRTUAL EVENT (tokom godine)
GPA će, nekoliko puta tokom godine, putem Skype-a i web kamere organizovati sastanke sa
poslodavcima ili njihovim predstavnicima. Pregled poslova koji će biti ponuđen na ovaj način objavljuje
se bar 4 nedelje pred svaki sastanak.
IZBOR SA LISTE POSLOVA (februar)
Za studente koji ne budu našli posao preko Virtual eventa, u februaru će biti dostupna lista još
raspoloživih poslova, tako da će studenti moći da konkurišu i za razne druge poslove. Svakom učesniku
koji se opredeli za ovu opciju, na e-mail će biti dostavljeno precizno uputstvo za pristup i apliciranje. U
istom momentu, student može da aplicira na do 4 različita radna mesta. Pravilo je da svaki kandidat
može da odbije do 3 ponuđena posla pre izbora konačnog posla. Shodno tome skrećemo Vam pažnju
da ne konkurišete na poslove koje ne biste želeli da obavljate ili imate bilo kakvih nedoumica oko istih.
ZA SVE UČESNIKE KOJI NAĐU POSAO UZ POMOĆ SPONZORA:
Predstavnik GPA (IUVIA NVO) će sa svakim studentom, prilikom prijave na program, proći kroz
NEISPUNJEN formular radne ponude - Job Offer, kako bi se kandidat obučio da sve naknadno
dostavljene radne ponude konkretnih poslodavaca prouči na adekvatan način i izabere najoptimalniju
ponudu.
Job Offer, tj Radna ponuda je formular u kome je naznačeno ime poslodavca, precizan opis poslova
koje će student obavljati, radno vreme, zarada po satu, uslovi smeštaja, udaljenost od najbližeg
aerodroma, itd. Potpisivanjem Job Offer (radne ponude) student zvanično prihvata radnu ponudu i sva
prava i obaveze koji iz nje proističu. Usled toga je od izuzetnog značaja da se Radna ponuda pažljivo
prouči pre potpisivanja (ne postoji mogućnost naknadnih promena)!!!!
Od trenutka kada kandidat prihvati posao DUŽAN JE DA KONTAKTIRA POSLODAVCA, da ga obavesti o
svojim namerama dolaska kao i da ga stalno obaveštava o napredovanju u smislu dobijanja vize i
aranžmana za put. Sponzori i GPA (IUVIA NVO) ne snose nikakvu odgovornost ukoliko kandidat izgubi
posao zbog toga što nije bio u kontaktu sa poslodavcem.
Molimo vas da imate na umu i da se za ove poslove ne može dati otkaz poslodavcu, ali se može
raditi drugi posao uz osnovni uslov da se ne ugrožava posao koji je dobijen preko sponzora.
Dužina trajanja job offer (radne ponude) je do 4 meseca.
SMesTAJ
U RADNOJ PONUDI, SVAKOM UČESNIKU
PROGRAMA, POJEDINAČNO, DATE SU
INFORMACIJE O USLOVIMA I NAČINU SMEŠTAJA.
Smeštaj podrazumeva obezbeđenje sobe
(najčešće zajedničke) uz upotrebu kupatila, a
ponekad i upotrebu kuhinje. Skroman smeštaj,
kakav ovaj program podrazumeva, ne predviđa
televizore, klima uredjaje i sl. Cena smeštaja zavisi
od lokacije i od poslodavca.
Plaćanje stanarine se najčešće reguliše
odbijanjem od zarade. Pojedini poslodavci
zahtevaju da studenti ostave depozit koji im se
OpsTE INFORMACIJE
POSLOVI
vraća nakon završetka korišćenja smeštaja.
Tokom boravka, pojedini poslodavci dozvoljavaju
i mogućnost promene smeštaja sa ili bez
naknade. Sve navedeno precizirano je u radnoj
ponudi.
Poslovi koji se dobijaju su sezonskog karaktera (turistički centri, hoteli, luna parkovi, nacionalni parkovi,
itd). Kompletan spisak poslova i regiona, za učesnike FULL SERVICE opcije možete naći na sajtu
www.ciee.org.
Ukoliko po uslovima ugovora morate sami da
nađete smeštaj u SAD, preporučujemo Vam
sledeće web adrese:
www.rentalguideapartments.com,
www.forrent.com, www.craigslist.com.
Ukoliko student bude primljen na program, sponzor će na njegovo ime izdati Certificate of Eligibility
for Exchange Visitors J-1 Status (DS-2019) na osnovu koga se dobija J-1 viza. Ova viza omogućava
studentima da rade (4 meseca maksimum) i nakon toga, najviše mesec dana da putuju po SAD. Ovaj
dokument studenti dobijaju, posredstvom GPA, neposredno pred odlazak na razgovor u američki
Konzulat.
Cena smeštaja je u proseku 65US$ nedeljno.
SELF PLACEMENT
UKOLIKO UČESNIK PROGRAMA SAM NALAZI POSAO, MORA IMATI POTPISAN UGOVOR SA
POSLODAVCEM (TZV. EMPLOYMENT AGREE-MENT FORM KOJU OBEZBEDJUJE GPA (IUVIA
NVO)). Taj ugovor se šalje na proveru sponzoru i tek po prihvatanju ugovora od strane sponzora
može se reći da je učesnik primljen na program. Period provere i prihvatanja posla od strane
sponzora je 15 radnih dana od dana kada je dostavljen ugovor.
KAKO DA SAMI OBEZBEDITE POSAO U SAD
Nije teško pronaći posao u SAD, ali zahteva vreme i angažovanje. Više hiljada studenata iz čitavog
sveta godišnje učestvuje na Self Arranged programu tako što sami obezbeđuju posao, najčešće
preko Interneta. Zašto ne biste i Vi. Počnite pretraživanje odmah i uštedite novac.
PROCEDURA
Sastavljanje biografije - pretraga Internetom kompanija i poslova - slanje e-mail-a ili faksa odabranim
kompanijama - dobijanje radne ponude - dostavljanje radne ponude organizaciji GPA (IUVIA NVO)
SASTAVLJANJE CV (AMERIČKI MODEL)
U SAD je običaj da se, prilikom apliciranja za posao, priloži i biografija (Curriculum vitae), kako bi se
kandidat za posao predstavio poslodavcu. Zato je veoma važno da biografija bude dobro napisana:
jasno, sažeto, bez grešaka (gramatičkih ili grešaka u spelovanju), kao i da sadrži relevantne podatke.
Dužina teksta ne treba da prelazi 1.5 stranicu A4 formata.
DS-2019
SEVIS / Student and Exchange Visitor Information System
SEVIS je sistem za evidenciju i praćenje učesnika Exchange Visitor Program-a od strane US Bureau of
Immigration and Custom Enforcement, za vreme boravka u SAD. Dokument SEVIS (I-901) mora da se
priloži uz ostalu dokumentaciju prilikom predaje molbe za dobijanje vize. U suprotnom, molba neće
biti razmatrana. Cena za obradu podataka SEVIS (I-901) iznosi 35 USD. Svaki učesnik programa će od
sponzora, posredstvom GPA (IUVIA NVO), dobiti svoj primerak SEVIS-a, prilikom predaje dokumenta za
viziranje.
ORIJENTACIJA
Svi studenti (Full Service i Self Arranged opcije) su u obavezi da prisustvuju “orijentaciji” koja će biti
organizovana u aprilu, maju a tokom koje će predstavnici sponzora programa u SAD i GPA (IUVIA
NVO), organizatora programa u zemlji, govoriti detaljnije o samom programu i tehničkim detaljima
vezanim za samo putovanje i uslove života i rada. Ovom prilikom će studentima biti podeljena i
dokumenta neophodna za SSN (Social Security Number), osiguranje tokom boravka u SAD-u, itd.
PRISUSTVO NA ORIJENTACIJI JE OBAVEZNO ZA SVE UČESNIKE.
OSIGURANJE:
Medicinsko osiguranje tokom boravka je obavezno i uključeno u cenu programa. Osiguranje pokriva
nesrećne slučajeve ne pokriva popravku zuba, korekciju vida i nasledne bolesti. Svaki kandidat će na
orjentaciji dobiti knjižicu osiguranja. Putnik se mora pridržavati uputstava za korišćenje osiguranja (koje
obuhvata i obavezu da se osiguravajuće društvo obaveštava o korišćenju medicinskih usluga).
U SAD se u medicinskim ustanovama plaća participacija – u zavisnosti da li se radi o ambulantskom ili
bolničkom lečenju ona može iznositi od 50-250 $. Taj iznos se ne vraća. Troškovi lekova nisu
uključeni u medicinsko osiguranje. Potpisivanjem ugovora sa sponzorom u posebnom delu dajete mu
pravo da ima uvid u Vaše medicinsko osiguranje kako bi Vam pomogla da refundirate troškove lečenja
ili da na pravi način ostvarite svoja prava vezana za osiguranje.
PRETRAGA INTERNETA I SLANJE E-MAIL-a
Internet je najbolji, najbrži i najjeftiniji način za pronalaženje sezonskih poslova u SAD. Linkovi za
samostalno traženje posla, pisanje biografije i slično su: www.j1jobs.com, www.coolworks.com,
www.careeruilder.com, www.aboutjobs.com, www.hotjobs.com, www.flipdog.com,
www.jobmonkey.com, www.summerjobs.com, www.craigslist.com. Kada odaberete kompanije u
kojima bi želeli da radite, potrebno je da im se obratite e-mail-om. E-mail mora biti kratak, jasan, bez
attachment-a i slika, bez grešaka (gramatičkih, grešaka u spelovanju i sl.) i adresiran na konkretnu
osobu kojoj se obraćate.
NAPOMENA: Sponzori imaju mrežu zdravstvenih ustanova širom SAD-a sa kojima imaju potpisan
ugovor – ukoliko se obratite jednoj od njih, proces plaćanja medicinskih usluga je daleko
jednostavniji. Više informacija ćete naći u knjižici osiguranja koja se dobija na orijentaciji. Svaki
kandidat mora biti radno sposoban i zdrav da bi se prijavio na program. Posebne provere neće biti, ali
sponzori i GPA (IUVIA NVO) neće biti odgovorni ako kandidat sakrije informacije o svom stanju.
Osnovno osiguranje ne pokriva osiguranje za vožnju kola koje se posebno plaća pri iznajmljivanju
motornih vozila.
Po dobijanju pozitivnog odgovora od poslodavca kontaktirati GPA (IUVIA NVO).
Poslovi se ne smeju tražiti preko agencija za zapošljavanje. Poslovi koji se apsolutno ne prihvataju su:
čuvanje dece, Au Pair, poslovi u kući (čistačica, kuvar/ica u privatnom domaćinstvu), medicinske
usluge, poslovi na brodovima i u avio-industriji, školama,selidbe,čišćenje ribe…Komplentnu listu
zaposlenih poslova I regije možete naći na www.ciee.org
VIZA I AVIO KARTA:
GPA (IUVIA NVO) ne garantuje dobijanje vize. Diskreciono pravo svake ambasade je da odluči da li
odredjeni kandidat ispunjava sve uslove za izdavanje vize.
Avio karta nije uključena u cenu aranžmana, posebno se plaća. U dogovoru sa predstavnikom agencije
dobićete savete i pomoć oko najjeftinije avionske karte za sve destinacije.
RASKID UGOVORA I PREKID PROGRAMA:
Ukoliko kandidat svojevoljno raskine ugovor sa poslodavcem, sponzor će ga automatski skinuti sa
programa i neće imati prava na rad u SAD te će morati da se vrati u Srbiju. Ukoliko kandidat ne poštuje
pravila programa može biti i novčano i zatvorski kažnjen kao i udaljen sa programa bez ikakvih prava
na refundaciju uz deportaciju. Ukoliko sa poslodavcem postoje realni problemi (uključujući i kršenje
ugovora – radne ponude), dužni ste da o tome obavestite sponzora čije ćete telefone imati kod sebe
(dobijaju se na orijentaciji – stoje Vam na raspolaganju 24 časa dnevno). Pošto u Americi vladaju zakoni
tržišta, poslodavac može dati otkaz studentu u slučaju da je posao slab ili da student ne ispunjava svoje
radne obaveze. U prvom slučaju se obratite sponzoru radi nalaženja novog posla, a u drugom ćete biti
diskvalifikovani sa programa i vraćeni kući bez ikakvih prava na refundaciju.
PRIJAVA NA PROGRAM I PLacANJE
Prilikom prijave popunjava se formular na engleskom jeziku, potpisuje ugovor sa sponzorom na
engleskom i srpskom jeziku i plaća iznos od 6.000 dinara.
- fotokopiju indeksa (prve 2 strane, strane sa poslednjim overenim semestrom, kao i strane sa
svim položenim ispitima)
- potvrdu o studiranju
- fotokopiju prve strane pasoša
- kandidati koji nemaju važeći pasoš mogu se prijaviti na program uz uslov da dostave novi pasoš
u najkraćem roku
- e-mail adresu
- kopiju ranijih J-1 viza (za učesnike koji su već bili na WAT programu).
Plaćanje se vrši u ratama iskazanim cenovnikom prilikom prijave na program.
Prijave na program traju do 1.03. Rok se
može produžiti ili skratiti u zavisnosti od
slobodnih mesta koje poseduje GPA (IUVIA
NVO).
Najkasniji datum za predaju potpisanih
ugovora je 15.04. Ukoliko kandidat ne potpiše
ugovor do ovog roka a traži posao preko
sponzora novac će mu biti refundiran po
cenovniku programa.
- DS-160- Formular koji se popunjava on-line na engleskom i nakon toga štampa. Bitno je proveriti bar
kod na i štampanom formularu. Ovaj formular obezbeđuje agencija i popunjavate ga sa našim
predstavnikom u agenciji
- index
- uverenje o redovnom studiranju
pasoš
slika formata 5X5 cm na beloj pozadini
dokaz o uplati 160$ konzulatu na ime obrade zahteva za vizu. Ovaj iznos možete uplatiti u bilo kojoj
ekspozituri Banke Intesa. Od agencije dobijate detaljne instrukcije o načinu uplaćivanja vašeg razgovora
dokaz o uplati celokupnog WAT programa (tačan dinarski iznos i broj žiro računa biće Vam naknadno
dostavljeni)
Uz formular je neophodno priložiti:
ROKOVI
DOKUMENTACIJA NEOPHODNA
ZA AMERicKU AMBASADU
ODUSTAJANJE
Ukoliko student odustane od učestvovanja u programu:
- pre intervjua sa poslodavcem, zadržava se 6.000 din
- posle izdavanja vize – zadržava se celokupan iznos
- ukoliko se utvrdi da je posao fiktivan (opcija Self
Arrange) zadržava se celokupan iznos
- odbijanje za vizu
* ugovor bez garancije 350$
* ugovor sa garancijom 0 dinara
NEDOBIJANJE VIZE
Ukoliko student ne dobije američku vizu, iznos od 160$ uplaćen američkom Konzulatu se ne vraća u oba
slučaja ( u slučaju ugovora sa garancijom i u slučaju ugovora bez garancije).
U slučaju odbijanja za vizu primenjuju se dva pristupa:
Kada agencija studentu omogući ugovor sa garancijom (uslovi su: da je redovan student, da je prvi put
upisan u tekuću školsku godinu,da nije brucoš ili apsolvent,da ima minimum dva ispita data u januarskom
ispitnom roku). U ovom slučaju studentu se vraća sav uplaćen novac, iznos od 160$ uplacen za
ambasadu se ne vraća. Drugi ugovor je bez grancije koji se primenjuje za ostale studente i u tom slučaju
zadržava se 350$ + 160$ u slučaju odbijanja za vizu.
listu položenih ispita
preporuke poslodavca ili profesora (nisu obavezne samo po potrebi)
CENA PROGRAMA
(ista za programe u trajanju od 4 i 5 meseci )
RATE PLAĆANJA
prijava na program- 6.000 dinara
dve nedelje pre intervjua sa poslodavcem (Full opcija) 350$
najviše nedelju dana po dostavljanju EOAF –(self opcija)- 500$
dve nedelje posle sajma zapošljavanja 500$(Full opcija)
do dve nedelje pre ambasade – ostatak
do dve nedelje pred ambasadu 160$ za troškove vize
do 5 radnih dana posle vize – avio karta
OTKAZNI TROŠKOVI (zadržava se)
pre intervjua sa poslodavcem - 6.000 dinara
posle izdate vize – ukupna suma
u slučaju odbijanja za vizu:
[email protected]
• Ugovor bez garanice - 350$
• Ugovor sa garancijom – 0
U CENU NIJE UKLJUČENO (za obe opcije):
Američka viza (160 $), plaća se u ekspoziturama Banke Intesa pre apliciranja za vizu. Bez obzira na
ishod (da li je viza odobrena ili ne) ambasada ne vraća ovaj iznos, avio karta (GPA (IUVIA NVO
pomažu pri nalaženju avio karte), troškovi obavezne orijentacije u SADu u iznosu od 70 $, troškovi
prevoza od aerodroma do grada u kome je posao i obratno, troškovi smeštaja u SAD (odbijaju se od
plate).
Download

Work and travel brošura 2015