Vaše studije počinju
polaganjem ispita
TestDaF
Fotografija: Claudia Radecke
Šta god želeli i gde god želeli da studirate:
ispit TestDaF priznaju sve visokoškolske
institucije u Nemačkoj kao dokaz o
poznavanju jezika.
TestDaF:
Vaša potvrda o znanju jezika za studiranje i za posao
Preko 25.000 diploma svake godine: ispit TestDaF je najvažniji jezički test koji služi kao
dokaz o poznavanju nemačkog jezika za inostrane kandidate koji konkurišu za upis na studije
na nemačkom.
Sa ocenom 4 (TDN 4) na sva četiri dela ispita ispunjavate uslov na gotovo svim studijskim
grupama i predmetima.
Viša ocena na ispitu TestDaF potrebna Vam je za svega nekoliko studijskih grupa i
programa.
Neke visokoškolske institucije prihvataju i jednu ocenu 3 (TDN 3), ukoliko je kandidat
istovremeno može kompenzovati barem jednom ocenom 5 (TDN 5).
Na mnogim studijskim grupama se priznaje čak i niži rezultat (npr. 4 x TDN 3).
Raspitajte se blagovremeno koji nivo jezičkog znanja se traži na Vašoj studijskoj grupi.
Obavestite se o tome na internet stranici željenog univerziteta ili na adresi
www.sprachnachweis.de.
Ispit TestDaF možete koristiti i kao dokaz o znanju jezika u profesionalne svrhe. Impresionirajte
svoju instituciju ili svog poslodavca poznavanjem nemačkog jezika.
Zašto je TestDaF značajan:
Važi neograničeno dugo.
Priznaju ga sve visokoškolske
institutcije.
Nudi tačnu informaciju o
jezičkom umeću.
Šta ispituje TestDaF?
Ispitom TestDaF, koji čine četiri ispitne
celine, proveravaju se jezičke
kompetencije koje su Vam neophodne
za studije ili za naučni rad.
Dilafruz Rahieva (22), Uzbekistan:
Prva predavanja su mi teško pala – stručni pojmovi i govorni ritam! Niko me nije pitao jesam li štogod
razumela, kao što je to ranije bio slučaj na časovima nemačkog. Ipak, kompetencije stečene na ispitu TestDaF
pomažu mi tokom studija. Primera radi, na predavanjima iz statistike često se pojavljuju grafikoni, a moram
dosta i da pišem. I na ispitu i tokom studija je po mom mišljenju najvažnije da se uprkos greškama govori i piše
razumljivo.
Fotografija: Stefan Grundmann
Prošle godine sam položila TestDaF i trenutno studiram psihologiju na
Rurskom univerzitetu u Bohumu.
Četiri dela ispita TestDaF
Šta morate znati na ispitu TestDaF?
Razumevanje teksta
Razumevanje govora
3 pisana teksta, 30 zadataka, 60 minuta
3 usmena teksta, 25 zadataka, 40 minuta
Kandidat ume da čita kratke tekstove vezane
za univerzitetsku svakodnevicu (liste nastavnih
predmeta, oglase, prikaze knjiga i sl.), povezujući
ih sa određenim iskazima. Kandidat razume
duže tekstove na opšte i naučne teme i ume da
odgovori na pitanja u vezi sa bitnim elementima
sadržaja i pojedinostima teksta.
Kandidat razume usmene tekstove: kratke
dijaloge, intervjue ili predavanja. Kod dužih
usmenih tekstova razume njihov opšti
sadržaj, kao i bitne pojedinačne iskaze.
Pisano izražavanje
1 pisani zadatak, 60 minuta
Kandidat piše povezan i jasno strukturisan tekst na određenu temu,
preuzimajući, opisujući i rekapitulirajući informacije date dijagramom.
Kandidat je u stanju da iznosi poređenja i argumentovano izlaže
sopstveno gledište.
Usmeno izražavanje
7 govornih zadataka, 35 minuta
Kandidat ume da se izrazi u tipičnim
komunikativnim situacijama univerzitetskog
konteksta: obrazlaže svoje mišljenje u
nastavnom kontekstu, savetuje druge
studente, aktivno učestvuje u diskusijama.
Nivoi znanja na ispitu TestDaF
Tri nivoa znanja na ispitu TestDaF (TDN 3, 4 i 5) opisuju jezičke kompetencije koje su Vam
potrebne za studije. Ovi nivoi su određeni prema Zajedničkom evropskom okviru za žive jezike
Saveta Evrope. Oni i Vama i institucijama kojima prilažete svoju diplomu TestDaF nude
međunarodno uporedive informacije o Vašem jezičkom znanju.
Zajednički evropski okvir za žive jezike
A
B
Basic User
C
Independent User
Proficient User
A1
A2
B1
B2
C1
C2
Breakthrough
Waystage
Threshold
Vantage
Effective Proficiency
Mastery
TestDaF- Nivoi znanja TestDaF-a (TDN)
TDN 3
Moguć
prijem na
studije
TDN 4
TDN 5
Garantovano ispunjen
jezički preduslov za
prijem na studije
Fotografija: Lutz Kampert
Ispit TestDaF je korektan …
Korektnost i kvalitet jesu smernice kojima se rukovodi
Institut TestDaF.
Standardizovan format ispita TestDaF uliva
Vam sigurnost tokom priprema. Zahvaljujući
tome, tačno znate šta će se od Vas zahtevati
na ispitu. Institut TestDaF garantuje korektnost
tokom polaganja ispita i vrednovanja Vaših
postignuća.
Ispit TestDaF je uvek isti u
pogledu
TestDaF za osobe sa posebnim
potrebama
Ispit TestDaF možete polagati i ukoliko imate
posebne potrebe (npr. smetnje sa vidom ili
sluhom, kao i teškoće u učenju poput legastenije ili poremećaja pažnje). U tom slučaju će
način sprovođenja ispita biti prilagođen Vašim
potrebama. Molimo da se blagovremeno javite
najbliŽem ispitnom centru.
strukture
tipologije zadataka
načina sprovođenja ispita
vrednovanja rezultata
Fotografija: Lutz Kampert
zahteva
... i pouzdan.
Na svakom ispitu garantujemo međunarodno usaglašene
standarde kvaliteta.
Ispit TestDaF je osmiŠljen prema jedinstvenim i jasnim principima
Centralizovana izrada testova u
Institutu TestDaF od strane školovanih
autora
Centralizovano pregledanje svih
ispitnih zadataka i ocenjivanje svih
postignuća
Sprovođenje probnih testiranja u čitavom svetu, sa kandidatima za TestDaF,
u cilju evaluacije ispitnih zadataka
Sprovođenje ispita TestDaF u čitavom
svetu, i to isključivo u licenciranim
ispitnim centrima
Obezbeđivanje kvaliteta,
potvrđivanje kvaliteta
Institut TestDaF je naučna institucija. Kvalitet
ispita TestDaF obezbeđuje se, unapređuje
i kontroliše kontinuiranim sprovođenjem
naučnih istraživanja.
Od toga i Vi imate koristi: ispitni zahtevi
su konstantni, ispit se korektno sprovodi i
ocenjuje.
Žig kvaliteta: oznaka Q
Zajednica evropskih institucija za testiranje
ocenila je poštovanje standarda kvaliteta ispita
TestDaF odličnom ocenom i na osnovu toga
ispitu TestDaF dodelila svoj žig za kvalitet,
“oznaku Q”.
Association of Language
Testers in Europe: www.alte.org
Sedam koraka do uspeha na ispitu TestDaF
www.testdaf.de ➡ za učesnike ispita
1
2
Da li ste u dobroj formi za polaganje ispita TestDaF? Proverite
pomoću klasifikacionog testa na internet stranicama TestDaF
ili onDaF.
Pripremite se temeljno za ispit TestDaF:
Pomoću probnih ispita: na internet stranici TestDaF
možete besplatno pročitati, presnimiti i odštampati dva
seta ispitnih zadataka, uključujući i odgovarajuće audio
zapise u formi datoteka.
„Saveti i uputstva“ („Hinweise und Tipps“) na našoj
internet stranici pokazuju Vam na koji način možete
sigurno pristupiti rešavanju ispitnih zadataka.
Pomoću materijala za pripremu različitih izdavačkih
kuća, čiji spisak možete naći na našoj internet stranici.
Putem pripremnih kurseva u ispitnim centrima i drugim
institucijama.
Zahvaljujući programu DUO (Deutsch-Uni-Online)
možete se se pripremati uz podršku tutora.
3
Izaberite ispitni centar u svojoj blizini.
4
Odlučite se za odgovarajući ispitni termin.
Planirajte blagovremeno, imajući u vidu rokove za
konkurisanje na željenim visokoškolskim institucijama.
5
Prijavite se putem interneta za polaganje ispita TestDaF.
Zapamtite svoje korisničko ime i lozinku, kako biste mogli
pristupati svojim podacima.
6
Informišite se detaljno o toku ispita.
Pročitajte u odeljku za često postavljana pitanja (FAQ) o
čemu morate voditi računa pre, za vreme i posle ispita.
7
Radujte se svom rezultatu i svojoj diplomi.
Rezultate možete videti na korisničkom portalu 6 nedelja
po održanom ispitu. Za to Vam je potrebno korisničko ime i
lozinka. Štampanu i potpisanu diplomu dobićete naknadno,
posredstvom ispitnog centra u kojem ste polagali ispit.
Naši ispitni centri širom sveta
Okruglo 500 ispitnih centara u gotovo 100 zemalja
Učesnici ispita TestDaF dolaze iz 150 zemalja
Sa više od 25.000 učesnika ispita godišnje najvažniji i
brojčano najveći test iz nemačkog jezika na odgovarajućim nivoima Zajedničkog evropskog okvira za žive jezika
Afghanistan
Ägypten
Äthiopien
Albanien
Algerien
Argentinien
Armenien
Aserbaidschan
Australien
Bangladesch
Belarus
Belgien
Benin
Bolivien
Bosnien und Herzegowina
Brasilien
Bulgarien
Burkina Faso
Chile
China
Côte d'Ivoire
Dänemark
Deutschland
Ecuador
Estland
Finnland
Frankreich
Georgien
Ghana
Griechenland
Großbritannien
Guatemala
Hong Kong
Indien
Indonesien
Iran
Island
Israel
Italien
Japan
Jemen
Jordanien
Kamerun
Kanada
Kasachstan
Kenia
Kirgisistan
Kolumbien
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Madagaskar
Malaysia
Marokko
Mazedonien
Mexiko
Mongolei
Niederlande
Nigeria
Norwegen
Pakistan
Palästina
Peru
Philippinen
Polen
Portugal
Republik Moldau
Rumänien
Russische Föderation
Schweden
Senegal
Serbien
Singapur
Slowakische Republik
Spanien
Südkorea
Südafrika
Syrien
Tadschikistan
Taiwan
Thailand
Togo
Tschechien
Türkei
Ukraine
Ungarn
Uruguay
USA
Usbekistan
Venezuela
Vereinigte Arabische Emirate
Vietnam
Zypern
Gesellschaft für Akademische Studienvorbereitung
und Testentwicklung e. V.
TestDaF-Institut, Bochum
Imejl: [email protected]
Internet stranica:
www.testdaf.de
www.facebook.com/TestDaF
Fotografija na naslovnoj strani: © zang bo / E+ / Getty Images
Kontakt sa lokalnim Ispitnim centrom TestDaF:
Članstvo u udruženjima ALTE i EALTA
Pridruženi član udruženja ITC i EAQUALS
serbisch
Kontak sa Institutom TestDaF:
Download

Vaše studije počinju polaganjem ispita TestDaF