Uputstvo za instalaciju programa TeamViewer za povezivanje sa Logik tehničkom podrškom
Program TeamViewer se može preuzeti sa adrese: http://www.logik.rs/download/utils/TeamViewer_Setup.exe
Po preuzimanje instalacije dvoklikom na fajl TeamViewer_Setup.exe startuje se instalacija i prikazuje prozor sa sledeće
slike:
Bira se opcija Install i klikom na dugme Next prelazi se na sledeći prozor. Na drugom prozoru se bira opcija
personal/non-commercial use:
Klikom na dugme Next prelazi se na sledeći korak gde je potrebno izabrati obe opcije u donjem delu prozora kao na
sledećoj slici:
U sledećem koraku moguće je definisanje šifre i automatizovano startovanje prilikom starta računara. Ovde je potrebno
izabrati opciju Normal instalation i kliknuti na dugme Next:
U sledećem koraku bira se opcija Full access:
Klikom na dugme Next počeće instalacija programa TeamViewer.
Po završetku instalacije potrebno je kliknuti na dugme Finish:
Nakon instalacije program se automatski pokreće i pojaviće se prozor kao na slici ispod. Na levoj strani prozora su polja
ID i Password. Vrednosti u ova dva polja javite Logik tehničkoj podršci kako bi mogli da se povežu na Vaš računar.
Logik tehničku podršku možete kontaktirati putem Internet foruma, e-mailom ili putem Call Centra (0900/018-020).
Logik poslovna rešenja d.o.o.
Vizantijski bulevar 80a, Niš
www.logik.rs
Download

Uputstvo za instalaciju programa TeamViewer za