calibre Kullanıcı Kılavuzu
Sürüm 2.20.0
Kovid Goyal
February 20, 2015
˙Içindekiler
1
Bölümler
1.1 Grafik Kullanıcı Arayüzü . . . . . . .
1.2 Sık kullandı˘gınız haber sitesini ekleme
1.3 E-kitap Görüntüleyici . . . . . . . . .
1.4 E-Kitap Dönü¸stürme . . . . . . . . . .
1.5 E-kitap Düzenleme . . . . . . . . . . .
1.6 E-kitapları Kar¸sıla¸stırmak . . . . . . .
1.7 Editing Ebook Metadata . . . . . . . .
1.8 Sıkça Sorulan Sorular . . . . . . . . .
1.9 Rehberler . . . . . . . . . . . . . . . .
1.10 Calibreyi özelle¸stirmek . . . . . . . . .
1.11 Command Line Interface . . . . . . . .
1.12 Calibre geli¸stirme ortamı ayarlamak . .
1.13 Açıklayıcı sözlük . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
3
21
45
48
65
94
96
99
121
229
264
297
355
Python Modül Dizini
357
Dizin
359
i
ii
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
calibre bir e-kitap kitaplık yöneticisidir. E-kitapları yaygın kullanılan biçimlerin ço˘gunda görüntüler, dönü¸stürür ve
kataloglar. Bir çok e-kitap okuyucu ile de konu¸sabilir. ˙Internetten kitaplarınız için meta veri getirebilir. Gazeteleri
indirip okumaya uygun e-kitaplara dönü¸stürebilir. Linux, Windows ve OS X platformlarında çalı¸sır.
calibre’yi yeni ba¸slattınız. Simdi
¸
ne yapacaksınız? calibre e-kitaplarınızla bir s¸ey yapmadan önce onlar hakkında bilgiye sahip olmalıdır. Bir kaç e-kitabı calibre içine sürükleyip bırakın veya “Kitap ekle” dü˘gmesine tıklayarak üzerinde
çalı¸smak istedi˘giniz e-kitapları tarayın. Bir defa kitapları ekledi˘ginizde ana görünümde a¸sa˘gıdaki gibi görüneceklerdir:
Bir defa kalbinizden geçen kitapları listeye ekledikten sonra onlardan birini okumak isteyebilirsiniz. Bunu yapabilmek
için kitabınızı okuyucunun anlayabilece˘gi bir biçime dönü¸stürmeniz gereklidir. Ho¸sgeldiniz Sihirbazı calibre ilk çalı¸stı˘gında sizi kar¸sılar ve calibre’yi okuyucu aygıtınıza göre ayarlar. Dönü¸süm çocuk oyunca˘gıdır. Sadece dönü¸stürmek
istedi˘giniz kitabı seçmeniz ve “Kitapları dönü¸stür” dü˘gmesine tıklamanız yeterli olacaktır. Simdilik
¸
tüm seçenekleri
görmezden gelin ve “Tamam” dü˘gmesine tıklayın. Sa˘g alt kö¸sede bir simge yanıp sönmeye ba¸slayacaktır. Yanıp sönme
bitti˘ginde dönü¸stürülmü¸s kitabınız hazırdır. Kitabı okumak için “Göster” dü˘gmesine tıklayın.
E˘ger kitabı okuyucunuzda okumak isterseniz, onu bilgisayarınıza ba˘gladıktan sonra calibre algılayana kadar (10-20
saniye) bekleyin ve “Aygıta gönder” dü˘gmesine tıklayın. Bir defa simge yeniden yanıp sönmeyi bıraktı˘gında okuyucunuzu bilgisayarınızdan ayırın ve okumaya ba¸slayın! E˘ger kitabı bir önceki adımda dönü¸stürmediyseniz, calibre
cihazınızın anlayaca˘gı biçime otomatik olarak dönü¸stürecektir.
Daha geli¸smi¸s bir kullanıma ba¸slamak için Grafik Kullanıcı Arayüzü (sayfa 3) belgesini okumalısınız. Daha da fazla
güç ve çe¸sitlilik için generated/en/cli-index belgesine bakabilirsiniz. Sıkça Sorulan Sorular (sayfa 99) belgesini de faydalı bulacaksınız.
˙Içindekiler
1
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
2
˙Içindekiler
BÖLÜM 1
Bölümler
1.1 Grafik Kullanıcı Arayüzü
Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI) tüm kitaplık yönetimine ve e-kitap dönü¸süm özelliklerine eri¸sim sa˘glar. calibre kullanımı için temel i¸s akı¸sı ilk olarak kitapları sabit diskinizden kitaplı˘ga eklemektir. calibre otomatik olarak kitaplardan
meta veriyi okumaya çalı¸sacak ve kendi veritabanına ekleyecektir. Bir defa veritabanına eklendiklerinde bir biçimden
di˘gerine dönü¸süm, okuma aygıtına ta¸sıma, bilgisayarınızda görüntüleme ve meta veriyi düzenleme gibi eylemleri gerçekle¸stirebilirsiniz. Sonrasında kapa˘gı, tanımlamayı ve di˘ger ayrıntıları de˘gi¸stirme gelecektir. calibre’nin ekledi˘giniz
dosyaların kopyalarını üretti˘gini unutmayın. Özgün dosyalarınız de˘gi¸stirilmeden kalacaktır.
Arayüz çe¸sitli bölümlere ayrılmı¸stır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Eylemler (sayfa 3)
Tercihler (sayfa 9)
Kataloglar (sayfa 10)
Search & Sort (sayfa 10)
The Search Interface (sayfa 11)
Saving searches (sayfa 13)
Sanal Kitaplıklar (sayfa 13)
Kitap Detayları (sayfa 15)
Tag Browser (sayfa 16)
Kapak Izgarası (sayfa 18)
Cover Browser (sayfa 19)
Quickview (sayfa 19)
Jobs (sayfa 20)
Keyboard Shortcuts (sayfa 20)
1.1.1 Eylemler
Eylemeler araç çubu˘gu sıkça kullanılan eylemler için uygun kısayollar sunar. Dü˘gmelere sa˘g tıkladı˘gınızda varsayılan davranı¸slarını de˘gi¸stirebilirsiniz. Eylemler araç çubu˘gu bilgisayarınıza bir okuyucu ba˘glı olup olmamasına göre
farklılıklar gösterebilir.
3
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kitap ekle (sayfa 4)
Nitelik düzenleme (sayfa 5)
Kitapları dönü¸stür (sayfa 5)
View (sayfa 6)
Cihaza gönder (sayfa 6)
Haberleri çek (sayfa 6)
Kitaplık (sayfa 7)
Cihaz (sayfa 7)
Diske kaydet (sayfa 8)
Connect/Share (sayfa 8)
Kitapları Sil (sayfa 9)
Kitap ekle
The Add books action has seven variations accessed by doing a right-click on the button.
1. Add books from a single directory: Opens a file chooser dialog and allows you to specify which books in a
directory should be added. This action is context sensitive, i.e. it depends on which catalog (sayfa 10) you have
selected. If you have selected the Library, books will be added to the library. If you have selected the ebook
reader device, the books will be uploaded to the device, and so on.
2. Add books from directories, including sub-directories (One book per directory, assumes every ebook file
is the same book in a different format): Allows you to choose a directory. The directory and all its subdirectories are scanned recursively, and any ebooks found are added to the library. calibre assumes that each
directory contains a single book. All ebook files in a directory are assumed to be the same book in different
formats. This action is the inverse of the Save to disk (sayfa 8) action, i.e. you can Save to disk, delete the books
and re-add them with no lost information except for the date (this assumes you have not changed any of the
setting for the Save to disk action).
3. Add books from directories, including sub-directories (Multiple books per directory, assumes every ebook
file is a different book): Allows you to choose a directory. The directory and all its sub-directories are scanned
recursively and any ebooks found are added to the library. calibre assumes that each directory contains many
books. All ebook files with the same name in a directory are assumed to be the same book in different formats.
Ebooks with different names are added as different books.
4. Add multiple books from archive (ZIP/RAR): Allows you to add multiple ebooks that are stored inside the
selected ZIP or RAR files. It is a convenient shortcut that avoids having to first unzip the archive and then add
the books via one of the above two options.
5. Add empty book. (Book Entry with no formats): Allows you to create a blank book record. This can be used
to then manually fill out the information about a book that you may not have yet in your collection.
6. Add from ISBN: Allows you to add one or more books by entering their ISBNs.
7. Add files to selected book records: Allows you to add or update the files associated with an existing book in
your library.
The Add books action can read metadata from a wide variety of ebook formats. In addition, it tries to guess metadata
from the filename. See the Sanal Kitaplıklar (sayfa 13) section, to learn how to configure this.
To add an additional format for an existing book you can do any of three things:
4
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
1. Drag and drop the file onto the book details panel on the right side of the main window
2. Right click the Add books button and choose Add files to selected books.
3. Click the red add books button in the top right area of the Edit Metadata dialog, accessed by the Nitelik düzenleme (sayfa 5) action.
Nitelik düzenleme
The Edit metadata action has four variations which can be accessed by doing a right-click on the
button.
1. Edit metadata individually: Allows you to edit the metadata of books one-by-one with the option of fetching
metadata, including covers, from the Internet. It also allows you to add or remove particular ebook formats from
a book.
2. Edit metadata in bulk: Allows you to edit common metadata fields for large numbers of books simulataneously.
It operates on all the books you have selected in the Library view (sayfa 10).
3. Download metadata and covers: Downloads metadata and covers (if available) for the books that are selected
in the book list.
4. Merge book records: Gives you the capability of merging the metadata and formats of two or more book
records. You can choose to either delete or keep the records that were not clicked first.
For more details see Editing Ebook Metadata (sayfa 96).
Kitapları dönüstür
¸
Ebooks can be converted from a number of formats into whatever format your ebook reader prefers.
Many ebooks available for purchase will be protected by Digital Rights Management1 (DRM) technology. calibre will
not convert these ebooks. It is easy to remove the DRM from many formats, but as this may be illegal, you will have
to find tools to liberate your books yourself and then use calibre to convert them.
For most people, conversion should be a simple one-click affair. If you want to learn more about the conversion
process, see E-Kitap Dönü¸stürme (sayfa 48).
The Convert books action has three variations, accessed by doing a right-click on the button.
1. Convert individually: Allows you to specify conversion options to customize the conversion of each selected
ebook.
2. Bulk convert: Allows you to specify options only once to convert a number of ebooks in bulk.
3. Create a catalog of the books in your calibre library: Allows you to generate a complete listing of the books
in your library, including all metadata, in several formats such as XML, CSV, BiBTeX, EPUB and MOBI. The
catalog will contain all the books currently showing in the library view. This allows you to use the search features
to limit the books to be catalogued. In addition, if you select multiple books using the mouse, only those books
will be added to the catalog. If you generate the catalog in an ebook format such as EPUB, MOBI or AZW3,
1 http://drmfree.calibre-ebook.com/about#drm
1.1. Grafik Kullanıcı Arayüzü
5
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
the next time you connect your ebook reader the catalog will be automatically sent to the device. For more
information on how catalogs work, read the AZW3 • EPUB • MOBI Katalogları Olu¸sturmak (sayfa 223).
View
The View action displays the book in an ebook viewer program. calibre has a built-in viewer for many
ebook formats. For other formats it uses the default operating system application. You can configure which formats
should open with the internal viewer via Preferences->Behavior. If a book has more than one format, you can view a
particular format by doing a right-click on the button.
Cihaza gönder
The Send to device action has eight variations, accessed by doing a right-click on the button.
1. Send to main memory: The selected books are transferred to the main memory of the ebook reader.
2. Send to card (A): The selected books are transferred to the storage card (A) on the ebook reader.
3. Send to card (B): The selected books are transferred to the storage card (B) on the ebook reader.
4. Send specific format to: The selected books are transferred to the selected storage location on the device, in the
format that you specify.
5. Eject device: Detaches the device from calibre.
6. Set default send to device action: Allows you to specify which of the options, 1 through 5 above or 7 below,
will be the default action when you click the main button.
7. Send and delete from library: The selected books are transferred to the selected storage location on the device
and then deleted from the Library.
8. Fetch Annotations (experimental): Transfers annotations you may have made on an ebook on your device to
the comments metadata of the book in the calibre library.
You can control the file name and folder structure of files sent to the device by setting up a template in Preferences>Import/Export->Sending books to devices. Also see Calibre s¸ablon dili (sayfa 153).
Haberleri çek
The Fetch news action downloads news from various websites and converts it into an ebook that can be
read on your ebook reader. Normally, the newly created ebook is added to your ebook library, but if an ebook reader
is connected at the time the download finishes, the news is also uploaded to the reader automatically.
The Fetch news action uses simple recipes (10-15 lines of code) for each news site. To learn how to create recipes for
your own news sources, see Sık kullandı˘gınız haber sitesini ekleme (sayfa 121).
6
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
The Fetch news action has three variations, accessed by doing a right-click on the button.
1. Schedule news download: Allows you to schedule the download of of your selected news sources from a list
of hundreds available. Scheduling can be set individually for each news source you select and the scheduling is
flexible allowing you to select specific days of the week or a frequency of days between downloads.
2. Add a custom news source: Allows you to create a simple recipe for downloading news from a custom news
site that you wish to access. Creating the recipe can be as simple as specifying an RSS news feed URL, or you
can be more prescriptive by creating Python-based code for the task. For more information see Sık kullandı˘gınız
haber sitesini ekleme (sayfa 121).
3. Download all scheduled news sources: Causes calibre to immediately begin downloading all news sources that
you have scheduled.
Kitaplık
The Library action allows you to create, switch between, rename or remove a Library. calibre allows
you to create as many libraries as you wish. You could, for instance, create a fiction library, a non-fiction library, a
foreign language library, a project library, or any structure that suits your needs. Libraries are the highest organizational
structure within calibre. Each library has its own set of books, tags, categories and base storage location.
1. Switch/create library...: Allows you to; a) connect to a pre-existing calibre library at another location, b) create
an empty library at a new location or, c) move the current library to a newly specified location.
2. Quick switch: Allows you to switch between libraries that have been registered or created within calibre.
3. Rename library: Allows you to rename a Library.
4. Delete library: Allows you to unregister a library from calibre.
5. <library name>: Actions 5, 6 etc... give you immediate switch access between multiple libraries that you have
created or attached to. This list contains only the 5 most frequently used libraries. For the complete list, use the
Quick Switch menu.
6. Library maintenance: Allows you to check the current library for data consistency issues and restore the current
library’s database from backups.
Not: Metadata about your ebooks, e.g. title, author, and tags, is stored in a single file in your calibre library folder
called metadata.db. If this file gets corrupted (a very rare event), you can lose the metadata. Fortunately, calibre
automatically backs up the metadata for every individual book in the book’s folder as an OPF file. By using the
Restore database action under Library Maintenance described above, you can have calibre rebuild the metadata.db file
from the individual OPF files for you.
You can copy or move books between different libraries (once you have more than one library setup) by right clicking
on the book and selecting the action Copy to library.
Cihaz
The Device action allows you to view the books in the main memory or storage cards of your device, or
1.1. Grafik Kullanıcı Arayüzü
7
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
to eject the device (detach it from calibre). This icon shows up automatically on the main calibre toolbar when you
connect a supported device. You can click on it to see the books on your device. You can also drag and drop books
from your calibre library onto the icon to transfer them to your device. Conversely, you can drag and drop books from
your device onto the library icon on the toolbar to transfer books from your device to the calibre library.
Diske kaydet
The Save to disk action has five variations, accessed by doing a right-click on the button.
1. Save to disk: Saves the selected books to disk organized in directories. The directory structure looks
like:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2
Author\PYGZus{}(sort)
Title
Book Files
You can control the file name and folder structure of files saved to disk by setting up a template in
Preferences->Import/Export->Saving books to disk. Also see Calibre s¸ablon dili (sayfa 153).
2. Save to disk in a single directory: Saves the selected books to disk in a single directory.
For 1. and 2., all available formats, as well as metadata, are stored to disk for each selected book. Metadata
is stored in an OPF file. Saved books can be re-imported to the library without any loss of information by
using the Add books (sayfa 4) action.
3. Save only *<your preferred>* format to disk: Saves the selected books to disk in the directory
structure as shown in (1.) but only in your preferred ebook format. You can set your preferred format
in Preferences->Behaviour->Preferred output format
4. Save only *<your preferred>* format to disk in a single directory: Saves the selected books to
disk in a single directory but only in your preferred ebook format. You can set your preferred format
in Preferences->Behaviour->Preferred output format
5. Save single format to disk...: Saves the selected books to disk in the directory structure as shown in
(1.) but only in the format you select from the pop-out list.
Connect/Share
The Connect/Share action allows you to manually connect to a device or folder on your computer. It
also allows you to set up you calibre library for access via a web browser or email.
The Connect/Share action has four variations, accessed by doing a right-click on the button.
1. Connect to folder: Allows you to connect to any folder on your computer as though it were a device
and use all the facilities calibre has for devices with that folder. Useful if your device cannot be
supported by calibre but is available as a USB disk.
8
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
2. Connect to iTunes: Allows you to connect to your iTunes books database as though it were a device.
Once the books are sent to iTunes, you can use iTunes to make them available to your various
iDevices.
3. Start Content Server: Starts calibre’s built-in web server. When started, your calibre library will
be accessible via a web browser from the Internet (if you choose). You can configure how the web
server is accessed by setting preferences at Preferences->Sharing->Sharing over the net
4. Setup email based sharing of books: Allows sharing of books and news feeds by email. After
setting up email addresses for this option, calibre will send news updates and book updates to
the entered email addresses. You can configure how calibre sends email by setting preferences at
Preferences->Sharing->Sharing books by email. Once you have set up one or more email addresses,
this menu entry will be replaced by menu entries to send books to the configured email addresses.
Kitapları Sil
The Remove books action deletes books permanently, so use it with care. It is context sensitive,
i.e. it depends on which catalog (sayfa 10) you have selected. If you have selected the Library, books will be removed
from the library. If you have selected the ebook reader device, books will be removed from the device. To remove only
a particular format for a given book use the Nitelik düzenleme (sayfa 5) action. Remove books also has five variations
which can be accessed by doing a right-click on the button.
1. Remove selected books: Allows you to permanently remove all books that are selected in the book list.
2. Remove files of a specific format from selected books...: Allows you to permanently remove ebook files of a
specified format from books that are selected in the book list.
3. Remove all formats from selected books, except...: Allows you to permanently remove ebook files of any
format except a specified format from books that are selected in the book list.
4. Remove all formats from selected books: Allows you to permanently remove all ebook files from books that
are selected in the book list. Only the metadata will remain.
5. Remove covers from selected books: Allows you to permanently remove cover image files from books that
are selected in the book list.
6. Remove matching books from device: Allows you to remove ebook files from a connected device that match
the books that are selected in the book list.
Not: Note that when you use Remove books to delete books from your calibre library, the book record is permanently
deleted, but on Windows and OS X the files are placed into the recycle bin. This allows you to recover them if you
change your mind.
1.1.2 Tercihler
The Preferences action allows you to change the way various aspects of calibre work. It has four
variations, accessed by doing a right-click on the button.
1.1. Grafik Kullanıcı Arayüzü
9
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
1. Preferences: Allows you to change the way various aspects of calibre work. Clicking the button also performs
this action.
2. Run welcome wizard: Allows you to start the Welcome Wizard which appeared the first time you started
calibre.
3. Get plugins to enhance calibre: Opens a new windows that shows plugins for calibre. These plugins are developed by third parties to extend calibre’s functionality.
4. Restart in debug mode: Allows you to enable a debugging mode that can assist the calibre developers in solving
problems you encounter with the program. For most users this should remain disabled unless instructed by a
developer to enable it.
1.1.3 Kataloglar
A catalog is a collection of books. calibre can manage two types of different catalogs:
1. Library: This is a collection of books stored in your calibre library on your computer.
2. Device: This is a collection of books stored in your ebook reader. It will be available when you connect the
reader to your computer.
Many operations, such as adding books, deleting, viewing, etc., are context sensitive. So, for example, if you click the
View button when you have the Device catalog selected, calibre will open the files on the device to view. If you have
the Library catalog selected, files in your calibre library will be opened instead.
1.1.4 Search & Sort
The Search & Sort section allows you to perform several powerful actions on your book collections.
10
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
• You can sort them by title, author, date, rating, etc. by clicking on the column titles. You can also sub-sort, i.e.
sort on multiple columns. For example, if you click on the title column and then the author column, the book
will be sorted by author and then all the entries for the same author will be sorted by title.
• You can search for a particular book or set of books using the search bar. More on that below.
• You can quickly and conveniently edit metadata by double-clicking the entry you want changed in the list.
• You can perform Eylemler (sayfa 3) on sets to books. To select multiple books you can either:
– Keep the Ctrl key pressed and click on the books you want selected.
– Keep the Shift key pressed and click on the starting and ending book of a range of books you want
selected.
• You can configure which fields you want displayed by using the Tercihler (sayfa 9) dialog.
1.1.5 The Search Interface
You can search all the metadata by entering search terms in the search bar. Searches are case insensitive. For example:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2Asimov Foundation format:lrf
This will match all books in your library that have Asimov and Foundation in their metadata and are available in
the LRF format. Some more examples:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2author:Asimov and not series:Foundation
title:\PYGZdq{}The Ring\PYGZdq{} or \PYGZdq{}This book is about a ring\PYGZdq{}
format:epub publisher:feedbooks.com
Searches are by default ‘contains’. An item matches if the search string appears anywhere in the indicated metadata.
Two other kinds of searches are available: equality search and search using regular expressions2 .
Equality searches are indicated by prefixing the search string with an equals sign (=). For example, the query
tag:"=science" will match “science”, but not “science fiction” or “hard science”. Regular expression searches are indicated by prefixing the search string with a tilde (~). Any python-compatible regular expression3 can be
used. Note that backslashes used to escape special characters in regular expressions must be doubled because single
backslashes will be removed during query parsing. For example, to match a literal parenthesis you must enter \\(.
Regular expression searches are ‘contains’ searches unless the expression contains anchors.
Should you need to search for a string with a leading equals or tilde, prefix the string with a backslash.
Enclose search strings with quotes (”) if the string contains parenthesis or spaces. For example, to search for
the tag Science Fiction you would need to search for tag:"=science fiction". If you search for
tag:=science fiction you will find all books with the tag ‘science’ and containing the word ‘fiction’ in any
metadata.
You can build advanced search queries easily using the Advanced Search Dialog accessed by clicking the button
.
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Regular_expression
3 https://docs.python.org/2/library/re.html
1.1. Grafik Kullanıcı Arayüzü
11
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Available fields for searching are: tag, title, author, publisher, series, series_index,
rating, cover, comments, format, identifiers, date, pubdate, search, size
and
custom columns. If a device is plugged in, the ondevice field becomes available, when searching the calibre library
view. To find the search name (actually called the lookup name) for a custom column, hover your mouse over the
column header in the library view.
The syntax for searching for dates is:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2pubdate:\PYGZgt{}2PYGZhy{}1 Will find all books published after Jan, 2 date:\PYGZlt{}=2PYG
If the date is ambiguous, the current locale is used for date comparison. For example, in an mm/dd/yyyy locale 2/1/2009
is interpreted as 1 Feb 2009. In a dd/mm/yyyy locale it is interpreted as 2 Jan 2009. Some special date strings are
available. The string today translates to today’s date, whatever it is. The strings yesterday and thismonth (or
the translated equivalent in the current language) also work. In addition, the string daysago (also translated) can be
used to compare to a date some number of days ago. For example:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2date:\PYGZgt{}1
date:\PYGZlt{}=45daysago
To avoid potential problems with translated strings when using a non-English version of calibre, the strings _today,
_yesterday, _thismonth, and _daysago are always available. They are not translated.
You can search for books that have a format of a certain size like this:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2size:\PYGZgt{}1.1M Will find books with a format larger than 1.1MB
size:\PYGZlt{}=1K Will find books with a format smaller than 1KB
Dates and numeric fields support the relational operators = (equals), > (greater than), >= (greater than or equal to), <
(less than), <= (less than or equal to), and != (not equal to). Rating fields are considered to be numeric. For example,
the search rating:>=3 will find all books rated 3 or higher.
You can search for the number of items in multiple-valued fields such as tags. These searches begin with the character
#, then use the same syntax as numeric fields. For example, to find all books with more than 4 tags use tags:#>4.
To find all books with exactly 10 tags use tags:#=10.
Series indices are searchable. For the standard series, the search name is ‘series_index’. For custom series columns,
use the column search name followed by _index. For example, to search the indices for a custom series column named
#my_series, you would use the search name #my_series_index. Series indices are numbers, so you can use
the relational operators described above.
The special field search is used for saved searches. So if you save a search with the name “My spouse’s books”
you can enter search:"My spouse’s books" in the search bar to reuse the saved search. More about saving
searches below.
You can search for the absence or presence of a field using the special “true” and “false” values. For example:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2cover:false will give you all books without a cover
series:true will give you all books that belong to a series
12
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
comments:false will give you all books with an empty comment
format:false will give you all books with no actual files (empty records)
Yes/no custom columns are searchable. Searching for false, empty, or blank will find all books with undefined
values in the column. Searching for true will find all books that do not have undefined values in the column. Searching for yes or checked will find all books with Yes in the column. Searching for no or unchecked will
find all books with No in the column. Note that the words yes, no, blank, empty, checked and unchecked
are translated; you can use either the current language’s equivalent word or the English word. The words true and
false and the special values _yes, _no, and _empty are not translated.
Hierarchical items (e.g. A.B.C) use an extended syntax to match initial parts of the hierarchy. This is done by adding a
period between the exact match indicator (=) and the text. For example, the query tags:=.A will find the tags A and
A.B, but will not find the tags AA or AA.B. The query tags:=.A.B will find the tags A.B and A.B.C, but not the tag
A.
Identifiers (e.g., isbn, doi, lccn etc) also use an extended syntax. First, note that an identifier has the form
type:value, as in isbn:123456789. The extended syntax permits you to specify independently which type
and value to search for. Both the type and the value parts of the query can use equality, contains, or regular expression
matches. Examples:
• identifiers:true will find books with any identifier.
• identifiers:false will find books with no identifier.
• identifiers:123 will search for books with any type having a value containing 123.
• identifiers:=123456789 will search for books with any type having a value equal to 123456789.
• identifiers:=isbn: and identifiers:isbn:true will find books with a type equal to isbn having
any value
• identifiers:=isbn:false will find books with no type equal to isbn.
• identifiers:=isbn:123 will find books with a type equal to isbn having a value containing 123.
• identifiers:=isbn:=123456789 will find books with a type equal to isbn having a value equal to
123456789.
• identifiers:i:1 will find books with a type containing an i having a value containing a 1.
1.1.6 Saving searches
calibre allows you to save a frequently used search under a special name and then reuse that search with a single click.
To do this, create your search either by typing it in the search bar or using the Tag Browser. Then type the name you
would like to give to the search in the Saved Searches box next to the search bar. Click the plus icon next to the saved
searches box to save the search.
Now you can access your saved search in the Tag Browser under “Searches”. A single click will allow you to reuse
any arbitrarily complex search easily, without needing to re-create it.
1.1.7 Sanal Kitaplıklar
A Virtual Library is a way to pretend that your calibre library has only a few books instead of its full collection. This
is an excellent way to partition your large collection of books into smaller, manageable chunks. To learn how to create
and use virtual libraries, see the tutorial: Sanal Kitaplıklar (sayfa 228).
1.1. Grafik Kullanıcı Arayüzü
13
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Sekil
¸
1.1: Advanced Search Dialog
Guessing metadata from file names
In the Add/Save section of the configuration dialog, you can specify a regular expression that calibre will use to try
and guess metadata from the names of ebook files that you add to the library. The default regular expression is:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2\PYG{n}{title} \PYG{o}{\PYGZhy{}} \PYG{n}{author}
i.e., it assumes that all characters up to the first - are the title of the book and subsequent characters are the author of
the book. For example, the filename:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2Foundation and Earth \PYGZhy{} Isaac Asimov.txt
will be interpreted to have the title: Foundation and Earth and author: Isaac Asimov
Tüyo: If the filename does not contain the hyphen, the regular expression will fail.
14
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
1.1.8 Kitap Detayları
The Book Details display shows the cover and all the metadata for the currently selected book. It can be hidden via
the button in the lower right corner of the main calibre window. The author names shown in the Book Detail panel are
clickable, they will by default take you to the Wikipedia page for the author. This can be customized by right clicking
on the author name and selecting Manage this author.
Similarly, if you download metadata for the book, the Book details panel will automatically show you links pointing
to the web pages for the book on amazon, worldcat, etc. from where the metadata was downloaded.
You can right click on individual ebook formats in the Book Details panel to delete them, compare them to their
original versions, save them to disk, etc.
You can change the cover of the book by simply drag and dropping an image onto the book details panel. You can also
add ebook files to the current book by drag and dropping the files onto the book details panel.
Double clicking the book details panel will open it up in a separate popup window.
1.1. Grafik Kullanıcı Arayüzü
15
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Finally, you can customize exactly what information is displayed in the Book Details panel via Preferences->Look &
Feel->Book Details.
1.1.9 Tag Browser
The Tag Browser allows you to easily browse your collection by Author/Tags/Series/etc. If you click on any item in
the Tag Browser, for example the author name Isaac Asimov, then the list of books to the right is restricted to showing
books by that author. You can click on category names as well. For example, clicking on “Series” will show you all
books in any series.
The first click on an item will restrict the list of books to those that contain or match the item. Continuing the above
example, clicking on Isaac Asimov will show books by that author. Clicking again on the item will change what is
shown, depending on whether the item has children (see sub-categories and hierarchical items below). Continuing the
Isaac Asimov example, clicking again on Isaac Asimov will restrict the list of books to those not by Isaac Asimov.
A third click will remove the restriction, showing all books. If you hold down the Ctrl or Shift keys and click on
multiple items, then restrictions based on multiple items are created. For example you could hold Ctrl and click on
the tags History and Europe for finding books on European history. The Tag Browser works by constructing search
expressions that are automatically entered into the Search bar. Looking at what the Tag Browser generates is a good
way to learn how to construct basic search expressions.
Items in the Tag browser have their icons partially colored. The amount of color depends on the average rating of the
books in that category. So for example if the books by Isaac Asimov have an average of four stars, the icon for Isaac
Asimov in the Tag Browser will be 4/5th colored. You can hover your mouse over the icon to see the average rating.
The outer-level items in the tag browser, such as Authors and Series, are called categories. You can create your own
categories, called User Categories, which are useful for organizing items. For example, you can use the User Categories
Editor (click Alter Tag Browser->Manage authors, series, etc->Manage User Categories) to create a user category
16
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
called Favorite Authors, then put the items for your favorites into the category. User categories can have sub-categories.
For example, the user category Favorites.Authors is a sub-category of Favorites. You might also have Favorites.Series,
in which case there will be two sub-categories under Favorites. Sub-categories can be created by right-clicking on a
user category, choosing “Add sub-category to ...”, and entering the sub-category name; or by using the User Categories
Editor by entering names like the Favorites example above.
You can search user categories in the same way as built-in categories, by clicking on them. There are four different searches cycl
1. “everything matching an item in the category” indicated by a single green plus sign.
2. “everything matching an item in the category or its sub-categories” indicated by two green plus signs.
3. “everything not matching an item in the category” shown by a single red minus sign.
4. “everything not matching an item in the category or its sub-categories” shown by two red minus signs.
It is also possible to create hierarchies inside some of the text categories such as tags, series, and custom columns.
These hierarchies show with the small triangle, permitting the sub-items to be hidden. To use hierarchies of items in
a category, you must first go to Preferences->Look & Feel and enter the category name(s) into the “Categories with
hierarchical items” box. Once this is done, items in that category that contain periods will be shown using the small
triangle. For example, assume you create a custom column called “Genre” and indicate that it contains hierarchical
items. Once done, items such as Mystery.Thriller and Mystery.English will display as Mystery with the small triangle
next to it. Clicking on the triangle will show Thriller and English as sub-items. See Managing subgroups of books, for
example “genre” (sayfa 145) for more information.
Hierarchical items (items with children) use the same four ‘click-on’ searches as user categories. Items that do not
have children use two of the searches: “everything matching” and “everything not matching”.
You can drag and drop items in the Tag browser onto user categories to add them to that category. If the source is a
user category, holding the shift key while dragging will move the item to the new category. You can also drag and
drop books from the book list onto items in the Tag Browser; dropping a book on an item causes that item to be
automatically applied to the dropped books. For example, dragging a book onto Isaac Asimov will set the author of
that book to Isaac Asimov. Dropping it onto the tag History will add the tag History to the book’s tags.
There is a search bar at the top of the Tag Browser that allows you to easily find any item in the Tag Browser. In
addition, you can right click on any item and choose one of several operations. Some examples are to hide the it,
rename it, or open a “Manage x” dialog that allows you to manage items of that kind. For example, the “Manage
Authors” dialog allows you to rename authors and control how their names are sorted.
You can control how items are sorted in the Tag browser via the Alter Tag Browser button at the bottom of the Tag
Browser. You can choose to sort by name, average rating or popularity (popularity is the number of books with an item
in your library; for example, the popularity of Isaac Asimov is the number of books in your library by Isaac Asimov).
1.1. Grafik Kullanıcı Arayüzü
17
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
1.1.10 Kapak Izgarası
You can have calibre display a grid of book covers instead of a list of books, if you prefer to browse your collection
by covers instead. The Cover Grid is activated by clicking the grid button in the bottom right corner of the main
calibre window. You can customize the cover sizes and the background of the cover grid via Preferences->Look &
Feel->Cover Grid. You can even have calibre display any specified field under the covers, such as title or authors or
rating or a custom column of your own devising.
18
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
1.1.11 Cover Browser
In addition to the cover grid described above, you can also have calibre display covers in the single row. This is
activated via a button in the lower right corner of the main window. In Preferences->Look & Feel->Cover Browser
you can change the number of covers displayed, and even have the cover browser display itself in a separate popup
window.
1.1.12 Quickview
Sometimes you want to to select a book and quickly get a list of books with the same value in some category (authors,
tags, publisher, series, etc) as the currently selected book, but without changing the current view of the library. You can
do this with Quickview. Quickview opens a second window showing the list of books matching the value of interest.
For example, assume you want to see a list of all the books with the same author of the currently-selected book. Click
in the author cell you are interested in and press the ‘Q’ key. A window will open with all the authors for that book on
the left, and all the books by the selected author on the right.
Some example Quickview usages: quickly seeing what other books:
• have some tag that is applied to the currently selected book,
• are in the same series as the current book
• have the same values in a custom column as the current book
• are written by one of the same authors of the current book
without changing the contents of the library view.
The Quickview window opens on top of the calibre window and will stay open until you explicitly close it. You can
use Quickview and the calibre library view at the same time. For example, if in the calibre library view you click on a
category column (tags, series, publisher, authors, etc) for a book, the Quickview window contents will change to show
you in the left-hand side pane the items in that category for the selected book (e.g., the tags for that book). The first
item in that list will be selected, and Quickview will show you on the right-hand side pane all the books in your library
that reference that item. Click on an different item in the left-hand pane to see the books with that different item.
Double-click on a book in the Quickview window to select that book in the library view. This will also change the
items display in the QuickView window(the left-hand pane) to show the items in the newly-selected book.
1.1. Grafik Kullanıcı Arayüzü
19
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Shift- (or Ctrl-) double-click on a book in the Quickview window to open the edit metadata dialog on that book in the
calibre window.
You can see if a column can be Quickview’ed by hovering your mouse over the column heading and looking at the
tooltip for that heading. You can also know by right-clicking on the column heading to see of the “Quickview” option
is shown in the menu, in which case choosing that Quickview option is equivalent to pressing ‘Q’ in the current cell.
Quickview respects the virtual library setting, showing only books in the current virtual library.
1.1.13 Jobs
The Jobs panel shows the number of currently running jobs. Jobs are tasks that run in a separate process. They include
converting ebooks and talking to your reader device. You can click on the jobs panel to access the list of jobs. Once a
job has completed you can see a detailed log from that job by double-clicking it in the list. This is useful to debug jobs
that may not have completed successfully.
1.1.14 Keyboard Shortcuts
Calibre has several keyboard shortcuts to save you time and mouse movement. These shortcuts are active in the book
list view (when you’re not editing the details of a particular book), and most of them affect the title you have selected.
The calibre ebook viewer has its own shortcuts which can be customised by clicking the Preferences button in the
viewer.
Not: Note: The Calibre keyboard shortcuts do not require a modifier key (Command, Option, Control, etc.), unless
specifically noted. You only need to press the letter key, e.g. E to edit.
Tablo 1.1: Keyboard Shortcuts
Keyboard Shortcut
F2 (Enter in OS X)
A
Shift+A
C
D
Del
E
G
I
K
M
Alt+M
O
P
S
V
Alt+V/Cmd+V in OS X
Alt+Shift+J
Alt+Shift+B
Alt+Shift+D
Action
Edit the metadata of the currently selected field in the book list.
Add Books
Add Formats to the selected books
Convert selected Books
Cihaza gönder
Remove selected Books
Edit metadata of selected books
Kitapları Al
Kitap detaylarını göster
˙Içindekiler Tablosunu Düzenle
Merge selected records
Merge selected records, keeping originals
˙Içeren dizini aç
Polish books
Save to Disk
View
Belli bir formatı görüntüle
Toggle jobs list
Toggle Cover Browser
Toggle Book Details panel
Devam
20
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Keyboard Shortcut
Alt+Shift+T
Alt+Shift+G
Alt+A
Alt+T
Alt+P
Alt+Shift+S
/, Ctrl+F
Shift+Ctrl+F
Esc
Shift+Esc
Ctrl+Esc
Alt+Esc
Ctrl+*
N or F3
Shift+N or Shift+F3
Ctrl+D
Ctrl+R
Ctrl+Shift+R
Shift+Ctrl+E
Q
Shift+Q
Shift+S
Ctrl+Q
Tablo 1.1 – önceki sayfadan devam
Action
Toggle Tag Browser
Toggle Cover Grid
Show books by the same author as the current book
Show books with the same tags as current book
Show books by the same publisher as current book
Show books in the same series as current book
Focus the search bar
Open the advanced search dialog
Mevcut aramayı temizle
Focus the book list
Clear the virtual library
Clear the additional restriction
Create a temporary virtual library based on the current search
Find the next book that matches the current search (only works if the highlight checkbox next to the se
Find the next book that matches the current search (only works if the highlight checkbox next to the se
Download metadata and shortcuts
Calibre’yi yeniden ba¸slatın
Restart calibre in debug mode
Add empty books to calibre
Open the Quick View popup for viewing books in related series/tags/etc.
Focus the opened Quick View panel
Perform a search in the Quick View panel
Quit calibre
˘
1.2 Sık kullandıgınız
haber sitesini ekleme
calibre’nin internetten haberleri indiren ve e-kitaba dönü¸stüren esnek ve güçlü, kolay kullanılabilir bir uygulama iskeleti varıdr. A¸sa˘gıda size örnekler vasıtasıyla çe¸sitli web sitelerinden haberleri nasıl alabilece˘ginizi gösterece˘giz.
Uygulama çatısını nasıl kullanaca˘gınızı anlamak için, örnekleri a¸sa˘gıda listelenen sırada takip edin:
• Tamamı otomatik alınıyor (sayfa 121)
– Calibre blog (sayfa 121)
– bbc.co.uk (sayfa 123)
• Getirme i¸sleminin özelle¸stirilmesi (sayfa 123)
– bbc.co.uk nin yazdırma sürümünün kullanılması (sayfa 123)
– Makale biçemlerinin de˘gi¸stirilmesi (sayfa 124)
– Parçalama (sayfa 125)
– Gerçek dünya örne˘gi (sayfa 132)
• Yeni reçeteler geli¸stirmek için ipuçları (sayfa 134)
• ˙Ileri okuma (sayfa 135)
• API belgelendirmesi (sayfa 135)
1.2.1 Tamamı otomatik alınıyor
Haber kayna˘gınız yeterince basitse, calibre tamamen otomatik olarak getirebilir olabilir, tek yapmanız gereken URL’yi
sa˘glamaktır. calibre haber kayna˘gını bir recipe ye indirmek için gerekli tüm bilgiyi toparlar. calibre’ye bir haber kayna˘gından bahsetmek için bu haber kayna˘gı için bir recipe olu¸sturmalısınız. Biraz örnek görelim:
˘
1.2. Sık kullandıgınız
haber sitesini ekleme
21
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Calibre blog
Calibre blogu yeni calibre kullanıcılarına calibre’nin bir çok kullanı¸slı özelli˘gini basit ve eri¸silebilir s¸ekilde sunan blog
girdileri içerir. Bu blogu bir e-kitap olarak indirmek için blogun RSS beslemesine güveniyoruz:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2http://blog.calibre\PYGZhy{}ebook.com/feeds/posts/default
RSS URL’sini blog sayfasının altındaki “Subscribe to” altına bakıp Posts->Atom seçerek aldım. Calibre’nin beslemeleri indirmesini ve e-booka dönü¸stürmesini sa˘glamak için önce Haberleri getir dü˘gmesine sa˘g tıklamanız sonra Özel
haber kayna˘gı ekle menü ö˘gesine tıklamanız, sonra da Yeni Reçete dü˘gmesine tıklamanız gerekli. A¸sa˘gıda gösterilen
benzeri bir ileti¸sim penceresi açılacaktır.
Önce Reçete ba¸slı˘gı alanın calibre Blog girin. Yukardaki beslemelerden olu¸sturulacak e-kitabın ba¸slı˘gı bu olacak.
Sonraki iki alan (En eski makale ve :guilabel:‘Azami makale sayısı ‘) her beslemeden kaç makale indirilece˘gi konusunu kontrol etmenize izin verir, zaten ne oldukları epey açık.
Beslemeleri reçeteye eklemek için, besleme ba¸slı˘gı ve besleme URL’sini girin ve Besleme ekle dü˘gmesine tıklayın.
Besleme eklendikten sonra basitçe Kaydet dü˘gmesine tıklayın, hepsi bu kadar. ˙Ileti¸sim penceresini kapatın.
Yeni reçete‘nizi test etmek için :guilabel:‘Haberleri getir dü˘gmesine tıklayın ve Özel haber kayna˘gı alt menüsünde
calibre Blog tıklayın. Bir kaç dakika sonra blog gönderilerinden olu¸san yeni indirilmi¸s e-kitap ana kitaplık görünümünde görünecektir (okuyucunuz ba˘glıysa, kitaplık yerine okuyucuya konacaktır). Okumak için seçim yaptıktan sonra
22
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Görüntüle dü˘gmesine tıklayın!
Bu i¸slemin çok iyi çalı¸smasının sebebi blogun tam-içerikli RSS beslemeleri içermesiydi, örn., makale içeri˘gi beslemenin içine gömülmü¸stü. Haberleri bu s¸ekilde sa˘glayan ço˘gu haber kayna˘gı için, yani tam-içerikli beslemeyle, e-kitaba
dönü¸stürmek için ek bir çaba harcamanıza gerek kalmaz. Simdi
¸
tam içerikli besleme sa˘glamayan bir haber kayna˘gına
bakaca˘gız. Böyle beslemelerde, tam makale bir web sayfasıdır ve besleme yalnızca makaleye kısa bir özet içeren web
sayfasına ba˘glantı içerir.
bbc.co.uk
The BBC den s¸u iki beslemeyi deneyelim:
1. Haber Ön Sayfası: http://newsrss.bbc.co.uk/rss/newsonline_world_edition/front_page/rss.xml
2. Bilim/Do˘ga: http://newsrss.bbc.co.uk/rss/newsonline_world_edition/science/nature/rss.xml
Yukarda Calibre blog (sayfa 121) da gösterilen yöntemi takip edip bir The BBC reçetesi olu¸suturun (yukardaki beslemeleri kullanarak). ˙Indirilen e-kitaba bakarak calibre’nin her makalenin web sayfasından sadece önemseyece˘giniz
içeri˘gi çıkararak epey iyi bir i¸s yaptı˘gını görebiliriz. Fakat çıkartma i¸slemi hatasız de˘gildir. Bazen arkasında menü ve
gezinti ö˘geleri bırakır, veya makale ba¸slıkları gibi çıkarılmaması gereken kısımları çıkarır. Mükemmel içerik çıkarmayı ba¸sarmak için, getirme sürecini sıradaki bölümde oldu˘gu gibi özelle¸stirmemiz gerekir.
1.2.2 Getirme isleminin
¸
özellestirilmesi
¸
˙Indirme i¸slemini mükemmelle¸stirmeye, ya da karma¸sık bir siteden içerik indirmeye çalı¸sırken reçete yazılım çatısının
tüm güç ve esnekli˘gini kullanabilirsiniz. Bunun için Özel haber kayna˘gı ekle ileti¸sim penceresinde Geli¸smi¸s Kipe geç
dü˘gmesine tıklamanız yeterli.
En kolay ve ço˘gunlukla en üretken özelle¸stirme çevrimiçi makalelerin yazdırma sürümlerinin kullanılmasıdır. Yazdırma sürümü genel olarak çok daha az gereksiz s¸ey bırakır ve e-kitaba çok daha pürüzsüz dönü¸stürülebilir. The BBC
deki makalelerin yazdırma sürümlerini kullanmaya çalı¸salım.
bbc.co.uk nin yazdırma sürümünün kullanılması
˙Ilk adım daha önce :ref:‘bbc‘den indirdi˘gimiz e-kitaba bakmaktır. Her makalenin sonunda, makalenin nerden indirildi˘gini söyleyen küçük bir bölüm vardır. Bu URL’yi kopyalayıp tarayıcıya yapı¸stırın. Simdi
¸
makale web sayfasında
“Yazdırılabilir sürüm”ü gösteren bir ba˘glantı arayın. Makelenin yazdırma görünümünü görmek için tıklayın. Çok daha
düzenli görünüyor! Simdi
¸
iki URL’yi kar¸sıla¸stırın. Benim için sonuç s¸öyle:
Makale URL http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7312016.stm
Yazdırma sürümü URL’si http://newsvote.bbc.co.uk/mpapps/pagetools/print/news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7312016.stm
Öyle görünüyor ki yazdırma sürümünü almak için her makale URL’sine s¸u ön ek gelmeli:
newsvote.bbc.co.uk/mpapps/pagetools/print/
Simdi
¸
Özel haber kayna˘gı ileti¸sim penceresindeki :guilabel:‘Geli¸smi¸s Kip‘de s¸unun gibi bir s¸ey görmelisiniz (geli¸smi¸s
kipe geçmeden The BBC reçetesini seçmeyi unutmayın):
˘
1.2. Sık kullandıgınız
haber sitesini ekleme
23
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Gördü˘günüz gibi :guilabel:‘Temel kip‘deki alanlar anla¸sılır s¸ekilde python koduna çevrildi. Bu reçeteye makalelerin
yazdırma sürümünü kullanmasını sa˘glayacak yönergeler yazmalıyız. Gereken tek s¸ey a¸sa˘gıdaki iki satırı eklemek:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{print\PYGZus{}version}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{p}{,} \PYG
Bu python, yani girintileme önemli. Satırları ekledikten sonra s¸öyle görünmeli:
Yukarıdaki def print_version(self, url) calibre tarafından her makale için ça˘grılan bir *metod*u tanımlar. url asıl makalenin URL’sidir. print_version un yaptı˘gı bu URL’yi alıp makalenin yazdırılabilir sürümünü
gösteren URL ile de˘gi¸stirmektir. Python <https://www.python.org> hakkında bilgi için tanıtıma4 göz atın.
Simdi
¸
Reçete ekle/güncelle dü˘gmesine tıkladı˘gınızda de˘gi¸siklikleriniz kaydedilecek. Çok daha geli¸smi¸s bir e-kitabınız
olmalı. Yeni sürümün sorunlarından biri yazdırma sürümünde yazı tipi boyutunun çok küçük olması olabilir. E-kitaba
dönü¸stürme yapıldı˘gında bu otomatik olarak düzeltilir, fakat düzeltme sonrası bile menü ve gezinti çubuklarının boyutları makale metnine göre çok büyük kalabilir. Bunu düzeltmek için, sonraki kısımda biraz daha özelle¸stirme yapaca˘gız.
˘ stirilmesi
Makale biçemlerinin degi
¸
Önce bölümde, The BBC nin yazdırılabilir sürümündeki yazı tipi boyutunun çok küçük oldu˘gunu gördük. Bir çok
web sitesinde, The BBC dahil, bu yazı tipi CSS stil sayfaları ile ayarlanır. Su
¸ satırı ekleyerek bu gibi stil sayfalarının
getirilmesini engelleyebiliriz:
=
{}=
[email protected]
4 https://docs.python.org/2/tutorial/
24
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
=0=1=2=0=1=2\PYG{n}{no\PYGZus{}stylesheets} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb+bp}{True}
Tarifi s¸imdi gibi görünüyor:
Yeni sürüm oldukça iyi görünüyor. Mükemmelliyetçiyseniz, sonraki kısmı da okumak isteyeceksiniz, bu bölüm asıl
indirilen içeri˘gin de˘gi¸stirilmesiyle ilgilenir.
Parçalama
calibre indirilen içerikte oynama yapmaya gelince bir çok güçlü ve esnek yetenek içerir. Bunlardan bir kaçını göstermek için, eski dostumuz The BBC (sayfa 125) reçetesine tekrar bakalım. Bir kaç makalenin (yazdırılabilir sürüm)
kayna koduna (HTML) baktı˘gımızda i¸se yarar bir içeri˘gi olmayan alt bilgileri oldu˘gunu görürüz
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}div} \PYG{n+na}{class=}\PYG{l+s}{\PYGZdq{}footer\PYGZdq{}}\PYG{n+nt}{\
...
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}/div\PYGZgt{}}
Bunu kaldırmak için s¸u eklenebilir:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2\PYG{n}{remove\PYGZus{}tags}
\PYG{o}{=} \PYG{p}{[}\PYG{n+nb}{dict}\PYG{p}{(}\PYG{n}{nam
Son olarak, daha önce kapattı˘gımız :term:‘CSS‘in bir kısmını e-kitaba dönü¸stürmeye daha uygun olan
kendi :term:‘CSS‘imizle de˘gi¸stirelim:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2\PYG{n}{extra\PYGZus{}css}
\PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{.headline \PYGZob
Bu eklemelerle, reçetemiz artık “üretim kalitesine” geldi, calibre tarafından BBC için kullanılan a¸sa˘gıda gösterilen asıl
reçeteye de oldukça yakla¸stı:
# # **** IMPORTANT **** # # DO NOT EDIT BELOW HERE UNLESS YOU KNOW WHAT YOU ARE DOING. # # DO NOT EDIT BELOW HERE UNLESS YOU KNOW WHAT YOU ARE DOING. # # I MEAN IT,YES I
DO,ABSOLUTELY,AT YOU OWN RISK. :) # # **** IMPORTANT **** #
# Author of this recipe. __author__ = 'mattst'
˘
1.2. Sık kullandıgınız
haber sitesini ekleme
25
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
# Specify English as the language of the RSS feeds (ISO-639 code). language = 'en_GB'
# Set tags. tags = 'news,sport,blog'
# Set publisher and publication type. publisher = 'BBC' publication_type = 'newspaper'
# Disable stylesheets from site. no_stylesheets = True
# Specifies an override encoding for sites that have an incorrect charset # specified. Default of 'None' says to autodetect. Some other BBC recipes # use 'utf8',which works fine (so use that if necessary) but auto-detecting # with None
is working fine,so stick with that for robustness. encoding = None
# Sets whether a feed has full articles embedded in it. The BBC feeds do not. use_embedded_content = False
# Removes empty feeds - why keep them!? remove_empty_feeds = True
# Create a custom title which fits nicely in the Kindle title list. # Requires "import time" above class declaration,and
replacing # title with custom_title in conversion_options (right column only). # Example of string below: "BBC News
- 14 Nov 2011" # # custom_title= "BBC News - " + time.strftime('%d %b %Y')
''' # Conversion options for advanced users,but don't forget to comment out the # current conversion_options below.
Avoid setting 'linearize_tables' as that # plays havoc with the 'old style' table based pages. # conversion_options= {
'title' : title, 'comments' : description, 'tags' : tags, 'language' : language, 'publisher' : publisher, 'authors' : publisher,
'smarten_punctuation' : True } '''
conversion_options = { 'smarten_punctuation' : True }
# Specify extra CSS - overrides ALL other CSS (IE. Added last). extra_css = 'body { font-family: verdana,helvetica,sans-serif; } \ .introduction,.first { font-weight: bold; } \ .cross-head { font-weight: bold; font-size:
125%; } \ .cap,.caption { display: block; font-size: 80%; font-style: italic; } \ .cap,.caption,.caption img,.caption
span { display: block; text-align: center; margin: 5px auto; } \ .byl,.byd,.byline img,.byline-name,.byline-title,.authorname,.author-position,\ .correspondent-portrait img,.byline-lead-in,.name,.bbc-role { display: block; \ text-align: center; font-size: 80%; font-style: italic; margin: 1px auto; } \ .story-date,.published { font-size: 80%; } \ table { width:
100%; } \ td img { display: block; margin: 5px auto; } \ ul { padding-top: 10px; } \ ol { padding-top: 10px; } \
li { padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; } \ h1 { text-align: center; font-size: 175%; font-weight: bold; } \ h2 {
text-align: center; font-size: 150%; font-weight: bold; } \ h3 { text-align: center; font-size: 125%; font-weight: bold;
} \ h4,h5,h6 { text-align: center; font-size: 100%; font-weight: bold; }'
# Remove various tag attributes to improve the look of the ebook pages. remove_attributes = [ 'border', 'cellspacing',
'align', 'cellpadding', 'colspan', 'valign', 'vspace', 'hspace', 'alt', 'width', 'height' ]
# Remove the (admittedly rarely used) line breaks,"<br />",which sometimes # cause a section of the ebook to start in
an unsightly fashion or,more # frequently,a "<br />" will muck up the formatting of a correspondant's byline. # "<br
/>" and "<br clear/>" are far more frequently used on the table formatted # style of pages,and really spoil the look of
the ebook pages. preprocess_regexps = [(re.compile(r'<br[ ]*/>', re.IGNORECASE), lambda m: ''), (re.compile(r'<br[
]*clear.*/>', re.IGNORECASE), lambda m: '')]
# Create regular expressions for tag keeping and removal to make the matches more # robust against minor changes
and errors in the HTML,Eg. double spaces,leading # and trailing spaces,missing hyphens,and such like. # Python
regular expression ('re' class) page: http://docs.python.org/library/re.html
# ***************************************
***************************************
#
Regular
expressions
for
keep_only_tags:
#
# The BBC News HTML pages use variants of 'storybody' to denote the section of a HTML # page which contains
the main text of the article. Match storybody variants: 'storybody', # 'story-body','story body','storybody ',etc. storybody_reg_exp = '^.*story[_ -]*body.*$'
# The BBC sport and 'newsbeat' (features) HTML pages use 'blq_content' to hold the title # and published date. This
is one level above the usual news pages which have the title # and date within 'story-body'. This is annoying since
'blq_content' must also be kept, # resulting in a lot of extra things to be removed by remove_tags. blq_content_reg_exp
= '^.*blq[_ -]*content.*$'
26
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
# The BBC has an alternative page design structure,which I suspect is an out-of-date # design but which is still used in
some articles,Eg. 'Click' (technology),'FastTrack' # (travel),and in some sport pages. These alternative pages are table
based (which is # why I think they are an out-of-date design) and account for -I'm guesstimaking- less # than 1% of
all articles. They use a table class 'storycontent' to hold the article # and like blq_content (above) have required lots
of extra removal by remove_tags. story_content_reg_exp = '^.*story[_ -]*content.*$'
# Keep the sections of the HTML which match the list below. The HTML page created by # Calibre will
fill <body> with those sections which are matched. Note that the # blq_content_reg_exp must be listed
before storybody_reg_exp in keep_only_tags due to # it being the parent of storybody_reg_exp,that is to
say the div class/id 'story-body' # will be inside div class/id 'blq_content' in the HTML (if 'blq_content' is
there at # all). If they are the other way around in keep_only_tags then blq_content_reg_exp # will end
up being discarded. keep_only_tags = [ dict(name='table', attrs={'class':re.compile(story_content_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'class':re.compile(blq_content_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'id':re.compile(blq_content_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'class':re.compile(storybody_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'id':re.compile(storybody_reg_exp, re.IGNORECASE)}) ]
#
************************************
************************************
#
Regular
expressions
for
remove_tags:
#
# Regular expression to remove share-help and variant tags. The share-help class # is used by the site for a variety
of 'sharing' type links,Eg. Facebook,delicious, # twitter,email. Removed to avoid page clutter. share_help_reg_exp =
'^.*share[_ -]*help.*$'
# Regular expression to remove embedded-hyper and variant tags. This class is used to # display links to other BBC
News articles on the same/similar subject. embedded_hyper_reg_exp = '^.*embed*ed[_ -]*hyper.*$'
# Regular expression to remove hypertabs and variant tags. This class is used to # display a tab bar at the top of an
article which allows the user to switch to # an article (viewed on the same page) providing further info.,'in depth'
analysis, # an editorial,a correspondant's blog entry,and such like. The ability to handle # a tab bar of this nature
is currently beyond the scope of this recipe and # possibly of Calibre itself (not sure about that - TO DO - check!).
hypertabs_reg_exp = '^.*hyper[_ -]*tabs.*$'
# Regular expression to remove story-feature and variant tags. Eg. 'story-feature', # 'story-feature related narrow','story-feature wide','story-feature narrow'. # This class is used to add additional info. boxes,or small lists,outside
of # the main story. TO DO: Work out a way to incorporate these neatly. story_feature_reg_exp = '^.*story[_ ]*feature.*$'
# Regular expression to remove video and variant tags,Eg. 'videoInStoryB', # 'videoInStoryC'. This class is used to
embed video. video_reg_exp = '^.*video.*$'
# Regular expression to remove audio and variant tags,Eg. 'audioInStoryD'. # This class is used to embed audio.
audio_reg_exp = '^.*audio.*$'
# Regular expression to remove pictureGallery and variant tags,Eg. 'pictureGallery'. # This class is used to embed a
photo slideshow. See also 'slideshow' below. picture_gallery_reg_exp = '^.*picture.*$'
# Regular expression to remove slideshow and variant tags,Eg. 'dslideshow-enclosure'. # This class is used to embed a slideshow (not necessarily photo) but both # 'slideshow' and 'pictureGallery' are used for slideshows. slideshow_reg_exp = '^.*slide[_ -]*show.*$'
# Regular expression to remove social-links and variant tags. This class is used to # display links to a BBC bloggers
main page,used in various columnist's blogs # (Eg. Nick Robinson,Robert Preston). social_links_reg_exp = '^.*social[_
-]*links.*$'
# Regular expression to remove quote and (multi) variant tags,Eg. 'quote', # 'endquote','quote-credit','quote-credittitle',etc. These are usually # removed by 'story-feature' removal (as they are usually within them),but # not always.
The quotation removed is always (AFAICT) in the article text # as well but a 2nd copy is placed in a quote tag to draw
attention to it. # The quote class tags may or may not appear in div's. quote_reg_exp = '^.*quote.*$'
˘
1.2. Sık kullandıgınız
haber sitesini ekleme
27
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
# Regular expression to remove hidden and variant tags,Eg. 'hidden'. # The purpose of these is unclear,they seem to
be an internal link to a # section within the article,but the text of the link (Eg. 'Continue reading # the main story')
never seems to be displayed anyway. Removed to avoid clutter. # The hidden class tags may or may not appear in div's.
hidden_reg_exp = '^.*hidden.*$'
# Regular expression to remove comment and variant tags,Eg. 'comment-introduction'. # Used on the site to display
text about registered users entering comments. comment_reg_exp = '^.*comment.*$'
# Regular expression to remove form and variant tags,Eg. 'comment-form'. # Used on the site to allow registered BBC
users to fill in forms,typically # for entering comments about an article. form_reg_exp = '^.*form.*$'
# Extra things to remove due to the addition of 'blq_content' in keep_only_tags.
#<div class="story-actions"> Used on sports pages for 'email' and 'print'. story_actions_reg_exp = '^.*story[_ ]*actions.*$'
#<div class="bookmark-list"> Used on sports pages instead of 'share-help' (for # social networking links). bookmark_list_reg_exp = '^.*bookmark[_ -]*list.*$'
#<div id="secondary-content" class="content-group"> # NOTE: Don't remove class="content-group" that is needed.
# Used on sports pages to link to 'similar stories'. secondary_content_reg_exp = '^.*secondary[_ -]*content.*$'
#<div id="featured-content" class="content-group"> # NOTE: Don't remove class="content-group" that is needed. # Used on sports pages to link to pages like 'tables','fixtures',etc. featured_content_reg_exp = '^.*featured[_
-]*content.*$'
#<div id="navigation"> # Used on sports pages to link to pages like 'tables','fixtures',etc. # Used sometimes instead
of "featured-content" above. navigation_reg_exp = '^.*navigation.*$'
#<a class="skip" href="#blq-container-inner">Skip to top</a> # Used on sports pages to link to the top of the page.
skip_reg_exp = '^.*skip.*$'
# Extra things to remove due to the addition of 'storycontent' in keep_only_tags, # which are the alterative table design
based pages. The purpose of some of these # is not entirely clear from the pages (which are a total mess!).
# Remove mapping based tags,Eg. <map id="world_map"> # The dynamic maps don't seem to work during ebook
creation. TO DO: Investigate. map_reg_exp = '^.*map.*$'
# Remove social bookmarking variation,called 'socialBookMarks'. social_bookmarks_reg_exp = '^.*social[_ ]*bookmarks.*$'
# Remove page navigation tools,like 'search','email','print',called 'blq-mast'. blq_mast_reg_exp = '^.*blq[_ -]*mast.*$'
# Remove 'sharesb',I think this is a generic 'sharing' class. It seems to appear # alongside 'socialBookMarks' whenever
that appears. I am removing it as well # under the assumption that it can appear alone as well. sharesb_reg_exp =
'^.*sharesb.*$'
# Remove class 'o'. The worst named user created css class of all time. The creator # should immediately be fired. I've
seen it used to hold nothing at all but with # 20 or so empty lines in it. Also to hold a single link to another article. #
Whatever it was designed to do it is not wanted by this recipe. Exact match only. o_reg_exp = '^o$'
# Remove 'promotopbg' and 'promobottombg',link lists. Have decided to # use two reg expressions to make removing this (and variants) robust. promo_top_reg_exp = '^.*promotopbg.*$' promo_bottom_reg_exp = '^.*promobottombg.*$'
# Remove 'nlp',provides heading for link lists. Requires an exact match due to # risk of matching those letters in
something needed,unless I see a variation # of 'nlp' used at a later date. nlp_reg_exp = '^nlp$'
# Remove 'mva',provides embedded floating content of various types. Variant 'mvb' # has also now been seen. Requires
an exact match of 'mva' or 'mvb' due to risk of # matching those letters in something needed. mva_or_mvb_reg_exp =
'^mv[ab]$'
# Remove 'mvtb',seems to be page navigation tools,like 'blq-mast'. mvtb_reg_exp = '^mvtb$'
28
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
# Remove 'blq-toplink',class to provide a link to the top of the page. blq_toplink_reg_exp = '^.*blq[_ -]*top[_ -]*link.*$'
# Remove 'products and services' links,Eg. desktop tools,alerts,and so on. # Eg. Class="servicev4 ukfs_services" what a mess of a name. Have decided to # use two reg expressions to make removing this (and variants) robust.
prods_services_01_reg_exp = '^.*servicev4.*$' prods_services_02_reg_exp = '^.*ukfs[_ -]*services.*$'
# Remove -what I think is- some kind of navigation tools helper class,though I am # not sure,it's called: 'blq-rst blqnew-nav'. What I do know is it pops up # frequently and it is not wanted. Have decided to use two reg expressions
to make # removing this (and variants) robust. blq_misc_01_reg_exp = '^.*blq[_ -]*rst.*$' blq_misc_02_reg_exp =
'^.*blq[_ -]*new[_ -]*nav.*$'
# Remove 'puffbox' - this may only appear inside 'storyextra',so it may not # need removing - I have no clue what it
does other than it contains links. # Whatever it is - it is not part of the article and is not wanted. puffbox_reg_exp =
'^.*puffbox.*$'
# Remove 'sibtbg' and 'sibtbgf' - some kind of table formatting classes. sibtbg_reg_exp = '^.*sibtbg.*$'
# Remove 'storyextra' - links to relevant articles and external sites. storyextra_reg_exp = '^.*story[_ -]*extra.*$'
remove_tags
=
[
dict(name='div',
attrs={'class':re.compile(story_feature_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'class':re.compile(share_help_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'class':re.compile(embedded_hyper_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'class':re.compile(hypertabs_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'class':re.compile(video_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'class':re.compile(audio_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'class':re.compile(picture_gallery_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'class':re.compile(slideshow_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'class':re.compile(quote_reg_exp, re.IGNORECASE)}), dict(name='div', attrs={'class':re.compile(hidden_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'class':re.compile(comment_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'class':re.compile(story_actions_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'class':re.compile(bookmark_list_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'id':re.compile(secondary_content_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'id':re.compile(featured_content_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'id':re.compile(navigation_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='form',
attrs={'id':re.compile(form_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(attrs={'class':re.compile(quote_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(attrs={'class':re.compile(hidden_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(attrs={'class':re.compile(social_links_reg_exp, re.IGNORECASE)}), dict(attrs={'class':re.compile(comment_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(attrs={'class':re.compile(skip_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='map',
attrs={'id':re.compile(map_reg_exp, re.IGNORECASE)}), dict(name='map', attrs={'name':re.compile(map_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'id':re.compile(social_bookmarks_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'id':re.compile(blq_mast_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'class':re.compile(sharesb_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'class':re.compile(o_reg_exp, re.IGNORECASE)}), dict(name='div', attrs={'class':re.compile(promo_top_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'class':re.compile(promo_bottom_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'class':re.compile(nlp_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'class':re.compile(mva_or_mvb_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'class':re.compile(mvtb_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'class':re.compile(blq_toplink_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'class':re.compile(prods_services_01_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'class':re.compile(prods_services_02_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'class':re.compile(blq_misc_01_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'class':re.compile(blq_misc_02_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'class':re.compile(puffbox_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(attrs={'class':re.compile(sibtbg_reg_exp,
re.IGNORECASE)}), dict(attrs={'class':re.compile(storyextra_reg_exp, re.IGNORECASE)}) ]
# Uses url to create and return the 'printer friendly' version of the url. # In other words the 'print this page' address
of the page. # # There are 3 types of urls used in the BBC site's rss feeds. There is just # 1 type for the standard news
˘
1.2. Sık kullandıgınız
haber sitesini ekleme
29
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
while there are 2 used for sports feed urls. # Note: Sports urls are linked from regular news feeds (Eg. 'News Home')
when # there is a major story of interest to 'everyone'. So even if no BBC sports # feeds are added to 'feeds' the logic
of this method is still needed to avoid # blank / missing / empty articles which have an index title and then no body.
def print_version(self, url):
# Handle sports page urls type 01: if (url.find("go/rss/-/sport1/") != -1): temp_url = url.replace("go/rss/-/", "")
# Handle sports page urls type
url.replace("go/rss/int/news/-/", "")
02:
elif
(url.find("go/rss/int/news/-/sport1/")
!=
-1):
temp_url
=
# Handle regular news page urls: else: temp_url = url.replace("go/rss/int/news/-/", "")
# Always add "?print=true" to the end of the url. print_url = temp_url + "?print=true"
return print_url
# Remove articles in feeds based on a string in the article title or url. # # Code logic written by: Starson17
- posted in: "Recipes - Re-usable code" # thread,in post with title: "Remove articles from feed",see url: #
http://www.mobileread.com/forums/showpost.php?p=1165462&postcount=6 # Many thanks and all credit to Starson17. # # Starson17's code has obviously been altered to suite my requirements. def parse_feeds(self):
# Call parent's method. feeds = BasicNewsRecipe.parse_feeds(self)
# Loop through all feeds. for feed in feeds:
# Loop through all articles in feed. for article in feed.articles[:]:
# Match key words and remove article if there's a match.
# Most BBC rss feed video only 'articles' use upper case 'VIDEO' # as a title prefix. Just match upper case
'VIDEO',so that # articles like 'Video game banned' won't be matched and removed. if 'VIDEO' in article.title:
feed.articles.remove(article)
# Most BBC rss feed audio only 'articles' use upper case 'AUDIO' # as a title prefix. Just match upper case
'AUDIO',so that # articles like 'Hi-Def audio...' won't be matched and removed. elif 'AUDIO' in article.title:
feed.articles.remove(article)
# Most BBC rss feed photo slideshow 'articles' use 'In Pictures', # 'In pictures',and 'in pictures',somewhere in their
title. # Match any case of that phrase. elif 'IN PICTURES' in article.title.upper(): feed.articles.remove(article)
# As above,but user contributed pictures. Match any case. elif 'YOUR PICTURES' in article.title.upper():
feed.articles.remove(article)
# 'Sportsday Live' are articles which contain a constantly and # dynamically updated 'running commentary' during a
live sporting # event. Match any case. elif 'SPORTSDAY LIVE' in article.title.upper(): feed.articles.remove(article)
# Sometimes 'Sportsday Live' (above) becomes 'Live - Sport Name'. # These are being matched below using 'Live - '
because removing all # articles with 'live' in their titles would remove some articles # that are in fact not live sports
pages. Match any case. elif 'LIVE - ' in article.title.upper(): feed.articles.remove(article)
# 'Quiz of the week' is a Flash player weekly news quiz. Match only # the 'Quiz of the' part in anticipation of monthly
and yearly # variants. Match any case. elif 'QUIZ OF THE' in article.title.upper(): feed.articles.remove(article)
# Remove articles with 'scorecards' in the url. These are BBC sports # pages which just display a cricket scorecard.
The pages have a mass # of table and css entries to display the scorecards nicely. Probably # could make them work
with this recipe,but might take a whole day # of work to sort out all the css - basically a formatting nightmare. elif
'scorecards' in article.url: feed.articles.remove(article)
return feeds
# End of class and file.
30
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
˘
1.2. Sık kullandıgınız
haber sitesini ekleme
31
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Bu reçete calibre’nin gücüyle ilgili buz da˘gının yalnızca görünen kısmını ke¸sfediyor. Calibre’nin yeteneklerinin daha
fazlasını ke¸sfetmek için sonraki kısımda daha karma¸sık bir gerçek dünyadan örne˘ge göz ataca˘gız.
˘
Gerçek dünya örnegi
BasicNewsRecipe :term:‘API‘sini daha çok ke¸sfeden nispeten karma¸sık bir gerçek dünya örne˘gi The New York
Times :term:‘reçete‘sidir
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2\PYG{k+kn}{import} \PYG{n+nn}{string}\PYG{o}{,} \PYG{n+nn}{re}
\PY
\PYG{k+kn}{from} \PYG{n+nn}{calibre.web.feeds.recipes} \PYG{k+kn}{import} \PYG{n}{BasicNewsRecipe}
\PYG{k+kn}{from} \PYG{n+nn}{calibre.ebooks.BeautifulSoup} \PYG{k+kn}{import} \PYG{n}{BeautifulSoup}
\PYG{k}{class} \PYG{n+nc}{NYTimes}\PYG{p}{(}\PYG{n}{BasicNewsRecipe}\PYG{p}{)}\PYG{p}{:}
\PYG{n}{title}
\PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{The New York Times}\PYG{l+s}{\PYGZs
\PYG{n}{\PYGZus{}\PYGZus{}author\PYGZus{}\PYGZus{}} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{Kov
\PYG{n}{description} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{Daily news from the New York Times}
\PYG{n}{timefmt} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{ [}\PYG{l+s}{\PYGZpc{}}\PYG{l+s}{a, }\P
\PYG{n}{needs\PYGZus{}subscription} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb+bp}{True}
\PYG{n}{remove\PYGZus{}tags\PYGZus{}before} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb}{dict}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb}{id}\P
\PYG{n}{remove\PYGZus{}tags\PYGZus{}after} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb}{dict}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb}{id}\P
\PYG{n}{remove\PYGZus{}tags} \PYG{o}{=} \PYG{p}{[}\PYG{n+nb}{dict}\PYG{p}{(}\PYG{n}{attrs}\PYG{o}
\PYG{n+nb}{dict}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb}{id}\PYG{o}{=}\PYG{p}{[}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{
\PYG{n+nb}{dict}\PYG{p}{(}\PYG{n}{name}\PYG{o}{=}\PYG{p}{[}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l
\PYG{n}{encoding} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{cp1252}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}
\PYG{n}{no\PYGZus{}stylesheets} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb+bp}{True}
\PYG{n}{extra\PYGZus{}css} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{h1 \PYGZob{}font: sans\PYGZhy
\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{get\PYGZus{}browser}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{p}{)}\PYG{p}{:}
\PYG{n}{br} \PYG{o}{=} \PYG{n}{BasicNewsRecipe}\PYG{o}{.}\PYG{n}{get\PYGZus{}browser}\PYG{p}{
\PYG{k}{if} \PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{username} \PYG{o+ow}{is} \PYG{o+ow}{not} \PY
\PYG{n}{br}\PYG{o}{.}\PYG{n}{open}\PYG{p}{(}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{http://www.nyti
\PYG{n}{br}\PYG{o}{.}\PYG{n}{select\PYGZus{}form}\PYG{p}{(}\PYG{n}{name}\PYG{o}{=}\PYG{l+
\PYG{n}{br}\PYG{p}{[}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{USERID}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{]}
\PYG{n}{br}\PYG{p}{[}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{PASSWORD}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{]
\PYG{n}{br}\PYG{o}{.}\PYG{n}{submit}\PYG{p}{(}\PYG{p}{)}
\PYG{k}{return} \PYG{n}{br}
\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{parse\PYGZus{}index}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{p}{)}\PYG{p}{:}
\PYG{n}{soup} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{index\PYGZus{}to\PYGZus{}soup}\
\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{feed\PYGZus{}title}\PYG{p}{(}\PYG{n}{div}\PYG{p}{)}\PYG{p}{:}
\PYG{k}{return} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{o}{.}\PYG{n}{join}\PYG{p}{(}
\PYG{n}{articles} \PYG{o}{=} \PYG{p}{\PYGZob{}}\PYG{p}{\PYGZcb{}}
\PYG{n}{key} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb+bp}{None}
\PYG{n}{ans} \PYG{o}{=} \PYG{p}{[}\PYG{p}{]}
\PYG{k}{for} \PYG{n}{div} \PYG{o+ow}{in} \PYG{n}{soup}\PYG{o}{.}\PYG{n}{findAll}\PYG{p}{(}\PY
\PYG{n}{attrs}\PYG{o}{=}\PYG{p}{\PYGZob{}}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{class}\PYG{l+s}{
\PYG{k}{if} \PYG{n}{div}\PYG{p}{[}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{class}\PYG{l+s}{\PYGZsq{
\PYG{n}{key} \PYG{o}{=} \PYG{n}{string}\PYG{o}{.}\PYG{n}{capwords}\PYG{p}{(}\PYG{n}{
\PYG{n}{articles}\PYG{p}{[}\PYG{n}{key}\PYG{p}{]} \PYG{o}{=} \PYG{p}{[}\PYG{p}{]}
\PYG{n}{ans}\PYG{o}{.}\PYG{n}{append}\PYG{p}{(}\PYG{n}{key}\PYG{p}{)}
32
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
\PYG{k}{elif} \PYG{n}{div}\PYG{p}{[}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{class}\PYG{l+s}{\PYGZs
\PYG{n}{a} \PYG{o}{=} \PYG{n}{div}\PYG{o}{.}\PYG{n}{find}\PYG{p}{(}\PYG{l+s}{\PYGZsq
\PYG{k}{if} \PYG{o+ow}{not} \PYG{n}{a}\PYG{p}{:}
\PYG{k}{continue}
\PYG{n}{url} \PYG{o}{=} \PYG{n}{re}\PYG{o}{.}\PYG{n}{sub}\PYG{p}{(}\PYG{l+s}{r\PYGZs
\PYG{n}{url} \PYG{o}{+}\PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{?pagewanted=all}\PYG
\PYG{n}{title} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{tag\PYGZus{}to\PYGZus
\PYG{n}{description} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}
\PYG{n}{pubdate} \PYG{o}{=} \PYG{n}{strftime}\PYG{p}{(}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}
\PYG{n}{summary} \PYG{o}{=} \PYG{n}{div}\PYG{o}{.}\PYG{n}{find}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+b
\PYG{k}{if} \PYG{n}{summary}\PYG{p}{:}
\PYG{n}{description} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{tag\PYGZus{
\PYG{n}{feed} \PYG{o}{=} \PYG{n}{key} \PYG{k}{if} \PYG{n}{key} \PYG{o+ow}{is} \PYG{o
\PYG{k}{if} \PYG{o+ow}{not} \PYG{n}{articles}\PYG{o}{.}\PYG{n}{has\PYGZus{}key}\PYG{
\PYG{n}{articles}\PYG{p}{[}\PYG{n}{feed}\PYG{p}{]} \PYG{o}{=} \PYG{p}{[}\PYG{p}{
\PYG{k}{if} \PYG{o+ow}{not} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{podcasts}\PYG{l+s}{\PYGZsq
\PYG{n}{articles}\PYG{p}{[}\PYG{n}{feed}\PYG{p}{]}\PYG{o}{.}\PYG{n}{append}\PYG{
\PYG{n+nb}{dict}\PYG{p}{(}\PYG{n}{title}\PYG{o}{=}\PYG{n}{title}\PYG{p
\PYG{n}{description}\PYG{o}{=}\PYG{n}{description}\PYG{p}{,}
\PYG{n}{content}\PYG{o}{=}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}
\PYG{n}{ans} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{sort\PYGZus{}index\PYGZus{}by}\P
\PYG{n}{ans} \PYG{o}{=} \PYG{p}{[}\PYG{p}{(}\PYG{n}{key}\PYG{p}{,} \PYG{n}{articles}\PYG{p}{[
\PYG{k}{return} \PYG{n}{ans}
\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{preprocess\PYGZus{}html}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{p}{,} \PYG{n}{s
\PYG{n}{refresh} \PYG{o}{=} \PYG{n}{soup}\PYG{o}{.}\PYG{n}{find}\PYG{p}{(}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}
\PYG{k}{if} \PYG{n}{refresh} \PYG{o+ow}{is} \PYG{n+nb+bp}{None}\PYG{p}{:}
\PYG{k}{return} \PYG{n}{soup}
\PYG{n}{content} \PYG{o}{=} \PYG{n}{refresh}\PYG{o}{.}\PYG{n}{get}\PYG{p}{(}\PYG{l+s}{\PYGZsq
\PYG{n}{raw} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{browser}\PYG{o}{.}\PYG{n}{open}\
\PYG{k}{return} \PYG{n}{BeautifulSoup}\PYG{p}{(}\PYG{n}{raw}\PYG{o}{.}\PYG{n}{decode}\PYG{p}{
Bu yeni :term:‘reçete‘de bir çok yeni özellik görüyoruz. Öncelikle:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2\PYG{n}{timefmt} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{ [}\PYG{l+s}{\PYGZpc{}}\PYG{l+s}
Bu olu¸sturulan e-kitabın ön sayfasında gösterilen zamanı Gün, Ay, Yıl biçiminde ayarlar. Ayrıca bakınız
timefmt (sayfa 315).
Sonra indirilen :term:‘HTML‘in temizlenmesi için bir grup yönerge görüyoruz:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2\PYG{n}{remove\PYGZus{}tags\PYGZus{}before} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb}{dict}\PYG{p}{(}\PYG{n}{n
\PYG{n}{remove\PYGZus{}tags\PYGZus{}after} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb}{dict}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb}{id}\PYG{o
\PYG{n}{remove\PYGZus{}tags} \PYG{o}{=} \PYG{o}{.}\PYG{o}{.}\PYG{o}{.}
Bunlar ilk <h1> etiketinden önceki her¸seyi ve footer id’li ilk etiketten sonraki her¸seyi kaldırır. Ayrıca bakınız
remove_tags (sayfa 314), remove_tags_before (sayfa 314), remove_tags_after (sayfa 314).
Sonraki dikkat çekici özellik:
=
{}=
[email protected]
˘
1.2. Sık kullandıgınız
haber sitesini ekleme
33
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
=0=1=2=0=1=2\PYG{n}{needs\PYGZus{}subscription} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb+bp}{True}
\PYG{o}{.}\PYG{o}{.}\PYG{o}{.}
\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{get\PYGZus{}browser}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{p}{)}\PYG{p}{:}
\PYG{o}{.}\PYG{o}{.}\PYG{o}{.}
needs_subscription = True calibre’ye içeri˘ge eri¸smek için bir kullanıcı adı ve parolaya ihtiyaç duydu˘gunu söyler. Bu da bu reçeteye her eri¸smek istedi˘ginizde calibre’nin kullanıcı ve parola sormasını sa˘glar.
calibre.web.feeds.news.BasicNewsRecipe.get_browser() (sayfa 307) içindeki kod NYT sitesine
giri¸s i¸slemini gerçekle¸stirir. Giri¸s yapıldıktan sonra, calibre içeri˘gi getirmek için aynı, giri¸s yapılmı¸s tarayıcı örne˘gini
kullanır. get_browser içindeki kodu anlamak için mechanize5 ye göz atın.
Sıradaki yeni özellik calibre.web.feeds.news.BasicNewsRecipe.parse_index() (sayfa 308) metodudur. Görevi http://www.nytimes.com/pages/todayspaper/index.html adresine gidip *bugün*e ait makale listesini
getirmektir. Do˘grudan RSS kullanmaktan karma¸sık olsa da, reçete o günün sayfasına çok yakın bir e-kitap olu¸sturur. parse_index günlük gazete web sayfasını ayrı¸stırmak için yo˘gun olarak BeautifulSoup6 kullanır. BeautifulSoup’dan ho¸slanmıyorsanız di˘ger daha modern ayrı¸stırıcıları da kullanabilirsiniz. calibre önerilen ayrı¸stırıcılar olan
lxml7 ve html5lib8 ile gelir. Kullanmak için index_to_soup() ça˘grısını s¸u s¸ekilde de˘gi¸stirin:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2\PYG{n}{raw} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{index\PYGZus{}to\PYGZus{}soup
\PYG{c}{\PYGZsh{} For html5lib}
\PYG{k+kn}{import} \PYG{n+nn}{html5lib}
\PYG{n}{root} \PYG{o}{=} \PYG{n}{html5lib}\PYG{o}{.}\PYG{n}{parse}\PYG{p}{(}\PYG{n}{raw}\PYG{p}{,} \P
\PYG{c}{\PYGZsh{} For the lxml html 4 parser}
\PYG{k+kn}{from} \PYG{n+nn}{lxml} \PYG{k+kn}{import} \PYG{n}{html}
\PYG{n}{root} \PYG{o}{=} \PYG{n}{html}\PYG{o}{.}\PYG{n}{fromstring}\PYG{p}{(}\PYG{n}{raw}\PYG{p}{)}
Son yeni özellik calibre.web.feeds.news.BasicNewsRecipe.preprocess_html() (sayfa 309) metodudur. ˙Indirilen her HTML sayfasında keyfi dönü¸stürmeler yapmak için kullanılabilir. Burada nytimes’ın her makaleden önce gösterdi˘gi reklamları geçmek için kullanılıyor.
1.2.3 Yeni reçeteler gelistirmek
¸
için ipuçları
Yeni reçete geli¸stirmek için en iyi yöntem komut satırı arayüzünü kullanmaktır. Reçeteyi favori python metin düzenleyicinizle olu¸sturun ve recetem.recipe gibi bir dosyaya kaydedin. .recipe son eki gereklidir. Bu reçeteyi
kullanarak içerik indirmek için s¸u komutu kullanabilirsiniz:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2ebook\PYGZhy{}convert myrecipe.recipe .epub \PYGZhy{}\PYGZhy{}test \PYGZhy{}vv \PYGZhy{}\P
ebook-convert komutu tüm web sayfalarını indirip myrecipe.epub EPUB dosyasına kaydeder. -vv ebookconvert’in yaptı˘gı i¸sle ilgili bir sürü bilgi dökmesini sa˘glar. --test en fazla iki beslemeden bir kaç makale
indirmesini sa˘glar. Ek olarak ebook-convert indirilen HTML’yi debug/input dizinine koyar, burada debug
--debug-pipeline seçene˘gi ile belirtti˘giniz dizindir.
˙Indirme tamamlandı˘gında, indirilen HTML‘ye :file:‘debug/input/index.html dosyasını bir tarayıcı ile açarak bakabilirsiniz. ˙Indirme ve ön i¸slemenin düzgün yapıldı˘gını dü¸sündü˘günüzde, a¸sa˘gıda gösterildi˘gi gibi de˘gi¸sik biçimlerde
e-kitaplar üretebilirsiniz:
5 http://wwwsearch.sourceforge.net/mechanize/
6 http://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/documentation.html
7 http://lxml.de/
8 https://github.com/html5lib/html5lib-python
34
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2ebook\PYGZhy{}convert myrecipe.recipe myrecipe.epub
ebook\PYGZhy{}convert myrecipe.recipe myrecipe.mobi
...
Reçetenizden memnunsanız, ve yerle¸sik reçeteler içinde bir yeri hak etti˘gini dü¸sünüyorsanız, reçeteniz di˘ger calibre
kullanıcıları ile payla¸smak için calibre reçeteleri forumu9 na yollayın.
Not:
OS
X
üzerinde,
komut
satırı
araçları
calibre
ile
birlikte
gelmektedir,
örne˘gin,
calibre’yi
/Applications
altına
kurduysanız
komut
satırı
araçları
/Applications/calibre.app/Contents/console.app/Contents/MacOS/ içinde olacaktır.
Ayrıca bkz.:
generated/en/ebook-convert Tüm e-kitap dönü¸stürmeleri için komut satırı arayüzü.
1.2.4 ˙Ileri okuma
BasicNewsRecipe ile kullanılabilir olan olanakları kullanarak geli¸smi¸s reçeteler yazmakla ilgili daha fazla s¸ey
ö˘grenmek istiyorsanız a¸sa˘gıdaki kaynaklara ba¸svurabilirsiniz:
API Belgeleri (sayfa 306) BasicNewsRecipe sınıfı ve tüm önemli metod ve alanlarının belgeleri.
BasicNewsRecipe10 BasicNewsRecipe kaynak kodu
Yerle¸sik reçeteler11 Calibre ile gelen yerle¸sik reçetelerin kaynak kodları
Calibre reçete forumu12 Bir çok bilgili calibre reçete geli¸stiricisi orada takılır.
1.2.5 API belgelendirmesi
Reçeteler için API Belgeleri
Reçete yazmaya yarayan API BasicNewsRecipe (sayfa 306) ile tanımlanmı¸stır
class calibre.web.feeds.news.BasicNewsRecipe(options, log, progress_reporter)
Tüm reçeteler için gerekli mantı˘gı içeren temel sınıf. Bu sınıf içindeki fonksiyonları kademeli olarak ezerek kademeli olarak daha özelle¸stirilmi¸s/güçlü reçeteler olu¸sturabilirsiniz. Reçete olu¸sturmakla ilgili bir giri¸s kılavuzu
için s¸uraya bakınız, Sık kullandı˘gınız haber sitesini ekleme (sayfa 121).
abort_recipe_processing(msg)
Reçete indirme sisteminin bu reçeteyi indirmeyi durdurmasına sebep olur, kullanıcıya basit bir ger besleme
iletisi gösterilir.
add_toc_thumbnail(article, src)
Bunu populate_article_metadata’dan makaledeki <img> etiketinin ˙Içindekiler bölümünde makaleyi temsil
etmeye uygun küçük resim için src özniteli˘gi ile ça˘gırın. Küçük resmin gerçekten kullanılıp kullanılmayaca˘gı aygıta ba˘glıdır (¸simdilik sadece Kindle’larda kullanılır). Referans verilen resmin ba¸sarılı s¸ekilde
indirilmi¸s olmasına dikkat edin, aksi takdirde yoksayılacaktır.
classmethod adeify_images(soup)
Reçeteniz EPUB’a dönü¸stürüldü˘günde ve Adobe Digital Editions ile görüntülendi˘ginde resimlerle ilgili
sorun ya¸sıyorsa bu metodu postprocess_html() (sayfa 309) içinden ça˘gırın.
9 http://www.mobileread.com/forums/forumdisplay.php?f=228
˘
1.2. Sık kullandıgınız
haber sitesini ekleme
35
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
cleanup()
Tüm makaleler indirildikten sonra ça˘grılır. Aboneli sitelerden çıkı¸s yapmak gibi temizlik i¸slerini yapmak
için kullanın.
clone_browser(br)
Tarayıcıyı co˘galt. Ço˘galtılmı¸s tarayıcılar çok i¸s parçacıklı indirmeler yapmak için kullanılır, çünkü mechanize i¸s parçacı˘gı güvenli de˘gildir. Varsayılan ço˘galtma rutinleri ço˘gu tarayıcı özelle¸stirmesini yakalıyor
olmalıdır, ancak reçetenizde egzotik bir s¸eyler yaparsanız, reçetenizde bu metodu ezmeli ve elle ço˘galtma
yapmalısınız.
Ço˘galtılmı¸s tarayıcı örnekleri çerez yönetiminde özelle¸stirme yapmadıysanız varsayılan olarak aynı, i¸s
parçacı˘gı güvenli CookieJar’ı kullanır.
default_cover(cover_file)
Kapa˘gı olmayan reçeteler için genel bir kapak olu¸stur
download()
Bu reçetedeki beslemelerden makaleleri indir ve ön i¸sleme yap. Bu metod her Reçete örne˘gi için yalnızca
bir kere ça˘grılmalıdır. Birden fazla ça˘gırmak tanımlanmayan davranı¸slara yol açar. :return: index.html yolu
extract_readable_article(html, url)
‘html’den ana makale içeri˘gini aktarır, temizler ve demet (article_html, extracted_title) olarak döndürür.
Arc90’ın asıl okunabilirlik algortimasına dayanır.
get_article_url(article)
Her makalenin içeri˘gine i¸saret eden URL‘nin çıkarılmasının düzenlenmesi için bir alt sınıfta ezin. Makale URL’si döndürür. Bir beslemeden ayrı¸stırılmı¸s makaleyi temsil eden ‘article ile ça˘grılır. feedparser
<https://pythonhosted.org/feedparser/>‘_a göz atın. Varsayılan olarak asıl ba˘glantıya bakar (feedburner
veya pheedo gibi bir servis tarafından e¸slenen beslemeler için) ve bulunursa bunu döndürür, aksi durumda
‘article.link13 döndürür.
get_browser(*args, **kwargs)
Web’de belge getirmeye yarayan bir tarayıcı örne˘gi döndürür. Varsayılan olarak çerezleri destekleyen,
robots.txt göz ardı eden, tazelemeleri ele alan ve mozilla firefox kullanıcı vekili olan bir mechanize14
tarayıcı örne˘gi döndürür.
Reçeteniz önce giri¸s yapmanızı gerektiriyorsa, alt sınıfınızda bu metodu ezin. Örne˘gin, New York Times
reçetesinde kullanılan a¸sa˘gıdaki kod tam eri¸sim için giri¸s yapar:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2
\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{get\PYGZus{}browser}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{self
\PYG{n}{br} \PYG{o}{=} \PYG{n}{BasicNewsRecipe}\PYG{o}{.}\PYG{n}{get\PYGZus{}br
\PYG{k}{if} \PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{username} \PYG{o+ow}{is} \PYG{
\PYG{n}{br}\PYG{o}{.}\PYG{n}{open}\PYG{p}{(}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{h
\PYG{n}{br}\PYG{o}{.}\PYG{n}{select\PYGZus{}form}\PYG{p}{(}\PYG{n}{name}\PY
\PYG{n}{br}\PYG{p}{[}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{USERID}\PYG{l+s}{\PYGZsq
\PYG{n}{br}\PYG{p}{[}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{PASSWORD}\PYG{l+s}{\PYGZ
\PYG{n}{br}\PYG{o}{.}\PYG{n}{submit}\PYG{p}{(}\PYG{p}{)}
\PYG{k}{return} \PYG{n}{br}
get_cover_url()
Bu basımın kapa˘gına URL ya da None döndür. Varsayılan olarak normalde None olan self.cover_url ö˘gesinin de˘gerini döndürür. Reçetenizin e-kitap için bir kapak indirmesini istiyorsanız bu metodu alt sınıfınızda
ezin, veya bu metodu ça˘gırmadan önce üye de˘gi¸sken ‘self.cover_url‘yi ayarlayın.
13 https://pythonhosted.org/feedparser/reference-entry-link.html
14 http://wwwsearch.sourceforge.net/mechanize/
36
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
get_feeds()
Bu profil için getirilecek RSS beslemeleri listesini döndürür. Listenin her elemanı (ba¸slık, url) biçiminde
2 elemanlı demet s¸eklinde olmalıdır. Ba¸slık None veya bo¸s karakter dizisi ise, beslemedeki ba¸slık kullanılır. Bu method reçetenizin indirilecek besleme listesini anlamak için bir miktar i¸slem yapması gereken
durumlarda faydalıdır. Durum böyleyse, kendi alt sınıfınızda ezin.
get_masthead_title()
Reçete ba¸slı˘gından ba¸ska bir s¸ey kullanmak için alt sınıfta ezin
get_masthead_url()
Bu basım için kolombir resminin URL‘sini ya da ‘None döndür. Varsayılan olarak normalde de˘geri None
olan self.masthead_url üyesinin de˘gerini döndürür. Reçetenizin e-kitap için bir kolombir indirmesini istiyorsanız bu metodu alt sınıfınızda ezin, veya bu metodu ça˘gırmadan üye de˘gi¸sken ‘self.masthead_url‘yi
ayarlayın. Kolombir resimleri Kindle MOBI dosyalarında kullanılır.
get_obfuscated_article(url)
articles_are_obfuscated ayarlarsanız bu metod her makale URL’si ile ça˘grılır. Dosya sisteminde makale
HTML’sini içeren bir dosyaya yol döndürmelidir. Bu dosya yinelemeli HTML motoruyla i¸slenir, yani
web’deki sayfalara ba˘glantılar/resimler içerebilir.
Bu metod makale içeri˘gine otomatik olarak eri¸smeyi zorla¸stırmaya çalı¸san siteler için faydalı olabilir.
classmethod image_url_processor(baseurl, url)
Resim url’lerinde bir takım i¸slemler yap (dinamik üretilen resimler için boyut kısıtlamalarının kaldırılması,
vs.) ve i¸slenmi¸s URL’yi döndür.
index_to_soup(url_or_raw, raw=False, as_tree=False)
Dizin sayfasına URL’yi alıp BeautifulSoup15 lanmı¸s halini döndüren bir kolayla¸stırıcı araç.
url_or_raw: Bir URL ya da karakter dizisi olarak indirilmi¸s dizin sayfası
is_link_wanted(url, tag)
Ba˘glantı takip edilmeliyse True, aksi durumda False döndür. Ön tanımlı olarak, indiricinin yoksaymasına
sebep olacak NotImplementedError yükseltir.
Parametreler
• url – Takip edilecek URL
• tag – URL’nin türetildi˘gi Etiket
javascript_login(browser, username, password)
Bu metod giri¸s formu olarak javascript kullanan web sitesine giri¸s için kullanılır. Giri¸s tamamlandı˘gında,
web sayfasından dönen çerezler normal bir (javascript olmayan) tarayıcıya kopyalanır ve indirme i¸slemi
bu çerezler kullanılarak devam eder.
Örnek bir uygulama:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2
\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{javascript\PYGZus{}login}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}
\PYG{n}{browser}\PYG{o}{.}\PYG{n}{visit}\PYG{p}{(}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}
\PYG{n}{form} \PYG{o}{=} \PYG{n}{browser}\PYG{o}{.}\PYG{n}{select\PYGZus{}form}
\PYG{n}{form}\PYG{p}{[}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{username}\PYG{l+s}{\PYGZsq
\PYG{n}{form}\PYG{p}{[}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{password}\PYG{l+s}{\PYGZsq
\PYG{n}{browser}\PYG{o}{.}\PYG{n}{submit}\PYG{p}{(}\PYG{n}{timeout}\PYG{o}{=}\P
CSS2 seçicileri olan formları da s¸u s¸ekilde seçebilirsiniz:
15 http://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs3/documentation.html
˘
1.2. Sık kullandıgınız
haber sitesini ekleme
37
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2
\PYG{n}{browser}\PYG{o}{.}\PYG{n}{select\PYGZus{}form}\PYG{p}{(}\PYG{l+s
\PYG{n}{browser}\PYG{o}{.}\PYG{n}{select\PYGZus{}from}\PYG{p}{(}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}
parse_feeds()
BasicNewsRecipe.get_feeds() (sayfa 307) tarafından döndürülen beslemelerden makale listeleri
olu¸sturur. Feed nesnesi listesi döndürür.
parse_index()
Bu metod makale listeleri yerine web sayfalarını ayrı¸stırması gereken reçetelerde uygulanır. Kullanım
alanı, yazdırma baskısındaki makaleleri bir “Yazım Baskısı” ile listeleyen haber kaynakları olabilir. Bu
fonksiyon uygulanırsa, BasicNewsRecipe.parse_feeds() (sayfa 308) yerine tercih edilir.
Bir liste döndürmelidir. Listenin her elemanı (’besleme ba¸
slı˘
gı’, makale listesi) biçiminde 2 elemanlı demet olmalıdır.
Her makale listesi s¸u biçimde sözlük içermelidir:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2
\PYGZob{}
\PYGZsq{}title\PYGZsq{}
: article title,
\PYGZsq{}url\PYGZsq{}
: URL of print version,
\PYGZsq{}date\PYGZsq{}
: The publication date of the article as a string,
\PYGZsq{}description\PYGZsq{} : A summary of the article
\PYGZsq{}content\PYGZsq{}
: The full article (can be an empty string). Obsolete
do not use, instead save the content to a temporary
file and pass a file:///path/to/temp/file.html as
the URL.
\PYGZcb{}
Örnek olarak, The Atlantic indirmek için olan reçeteye göz atın. Ek olarak makalenin yazarı için ‘author’
ekleyebilirsiniz.
Herhangi sebepten i¸slemeyi durdurmak ve calibre’nin kullanıcıya hata yerine basit bir ileti göstermesini
isterseniz, abort_recipe_processing() (sayfa 306) metodunu ça˘gırın.
populate_article_metadata(article, soup, first)
Makaleye ba˘glı her HTML sayfası indirildi˘ginde ça˘grılır. Ayrı¸stırılmı¸s HTML’den (soup) yazar/özet/vs
gibi makale metadata’sı alırken kullanmak amaçlıdır. :param article: calibre.web.feeds.Article
sınıfı bir nesne. Özeti de˘gi¸stirirseniz text_summary de˘gi¸stirmeyi de unutmayın :param soup: Bu makaleye
ait ayrı¸stırılmı¸s HTML :param first: Ayrı¸stırılmı¸s HTML makalenin ilk sayfasıysa True.
postprocess_book(oeb, opts, log)
˙Indirilmi¸s e-kitap üstünde gerekli tüm art i¸slemleri çalı¸stır.
Parametreler
• oeb – OEBBook nesnesi
• opts – Dönü¸stürme seçenekleri
postprocess_html(soup, first_fetch)
Bu metod indirilen her bir HTML dosyası kayna˘gı ile, ba˘glantılar ve resimler için ayrı¸stırıldıktan sonra
ça˘grılır. HTML üzerinde keyfi, güçlü, i¸sleme sonrası i¸slemler yapmak için kullanılabilir. ˙I¸sledikten sonra
soup döndürmelidir.
Parametreler
38
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
˙Indirilen
• soup
–
:term:‘HTML‘yi
içeren
bir
‘BeautifulSoup
<http://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs3/documentation.html>‘_
örne˘gi.
• first_fetch – Bu sayfa makalenin ilk sayfasıysa True.
preprocess_html(soup)
Bu metod indirilen her bir HTML dosyası kayna˘gı ile, ba˘glantılar ve resimler için ayrı¸stırılmadan önce
ça˘grılır. remote_tags vs. de tanımlandı˘gı gibi temizlik yapıldıktan sonra ça˘grılır. HTML üzerinde keyfi,
güçlü i¸sleme öncesi i¸slemler yapmak için kullanılabilir. ˙I¸slemden sonra soup döndürmelidir.
soup: ˙Indirilen :term:‘HTML‘yi içeren bir ‘BeautifulSoup <http://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs3/docu
örne˘gi.
preprocess_raw_html(raw_html, url)
Bu metod indirilen her bir HTML dosyası kayna˘gı ile, bir nesne a˘gacına ayrı¸stırılmadan önce ça˘grılır.
raw_html web’den indirilen ham HTML’nin evrensel kodda karakter dizisi temsilidir. url HTML’nin indirildi˘gi URL’dir.
Bu metodun preprocess_regexps’den önce hareket etti˘gini unutmayın.
Bu metod i¸slenmi¸s raw_html’yi evrensel kod nesnesi olarak döndürmelidir.
classmethod print_version(url)
Makale içeri˘gi olan bir web sayfasını gösteren url‘yi al ve makalenin yazdırma sürümünü gösteren
bir :term:‘URL döndür. Varsayılan olarak hiçbir s¸ey yapmaz. Örne˘gin:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2
\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{print\PYGZus{}version}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{se
\PYG{k}{return} \PYG{n}{url} \PYG{o}{+} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{?\PYGZam{
skip_ad_pages(soup)
Bu metod indirilen her HTML dosyasının kayna˘gı ile, remove_tags, keep_only_tags gibi herhangi bir temizlik özniteli˘gi uygulanmadan önce ça˘grılır. preprocess_regexps’in zaten uygulanmı¸s olaca˘gını unutmayın. Reçetenin reklam sayfalarını atlamasına olanak tanımak için dü¸sünülmü¸stür. E˘ger soup bir reklam
sayfasını temsil ederse, gerçek sayfanın HTML’sini döndür. Aksi halde None döndür.
soup: ˙Indirilen :term:‘HTML‘yi içeren bir ‘BeautifulSoup <http://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs3/docu
örne˘gi.
sort_index_by(index, weights)
index‘deki ba¸slıkları ‘weights‘e göre sıralamaya yarayan kolaylık sa˘glayıcı metod. ‘index yerinde sıralanır.
index döndürür.
index: Ba¸slık listesi.
weights: A˘gırlıkları ba¸slı˘ga haritalayan bir sözlük. Index’deki herhangi bir ba¸slık a˘gırlıklı olmazsa, 0 a˘gırlıklı oldu˘gu varsayılır.
classmethod tag_to_string(tag, use_alt=True, normalize_whitespace=True)
Bir BeautifulSoup16 ‘Tag‘ını alıp tüm CDATA kısımları ve alt etiket öznitelikleri dahil metni yinelemeli
olarak çıkaran kolaylık sa˘glayıcı bir metod. Muhtemelen bo¸s bir evrensel kod metni döndürür.
use_alt: True ise metinsel içeri˘gi olmayan etiketler için alt öznitelik kullanmaya çalı¸s
tag: BeautifulSoup17 Etiketi
16 http://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs3/documentation.html
17 http://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs3/documentation.html
˘
1.2. Sık kullandıgınız
haber sitesini ekleme
39
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
articles_are_obfuscated= False
˙Içerik almasını zorla¸stıran web sitelerini i¸slemek için
get_obfuscated_article() (sayfa 308) metodunu uygulayın.
True
olarak
ayarlayın
ve
auto_cleanup= False
˙Indirilmi¸s makale sayfalarından tüm metni otomatik olarak çıkart. Okunabilirlik projesinden algoritmalar kullanır. True olarak ayarlamak, indirilmi¸s HTML’yi temizlemekle elle u˘gra¸smanıza gerek olmadı˘gı
anlamına gelir (Elle temizlik daha üstündür tabi).
auto_cleanup_keep= None
Otomatik temizleme algoritmasının asla kaldırmaması gereken ö˘geleri belirtin. Söz dizim XPath ifadesidir.
Örne˘gin:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2
auto\PYGZus{}cleanup\PYGZus{}keep = \PYGZsq{}//div[@id=\PYGZdq{}article\
id=\PYGZdq{}article\PYGZhy{}image\PY
auto\PYGZus{}cleanup\PYGZus{}keep = \PYGZsq{}//*[@class=\PYGZdq{}important\PYGZdq{}
with class=\PYGZdq{}important\PYGZdq{}
auto\PYGZus{}cleanup\PYGZus{}keep = \PYGZsq{}//div[@id=\PYGZdq{}article\PYGZhy{}ima
will keep all divs with id=\PYGZdq{}article\PYGZhy{}image\PYGZdq{
with class=\PYGZdq{}important\PYGZdq{}
center_navbar= True
True ise gezinti çubu˘gu ortada hizalanır, yoksa sola hizalanır
compress_news_images= False
Tüm ölçekleme ve sıkı¸stırma parametrelerini göz ardı edip resimleri de˘gi¸stirmeden geçirmek için False
olarak ayarlayın. True ise ve di˘ger sıkı¸stırma parametreleri varsayılan ayarlarında bırakılırsa, jpeg resimler
çıktı profilinde ayarlanmı¸s ekran boyutlarına sı˘gması için ölçeklenir ve w x h ölçeklenmi¸s resim boyutları
olmak üzere en fazla (w * h)/16 boyutuna sıkı¸stırılır.
compress_news_images_auto_size= 16
Jpeg resimleri otomatik sıkı¸stırmada kullanılan etmen. None olarak ayarlanırsa, otomatik sıkı¸stırma kapatılır. Aksi halde, resimler kalite seviyesi dü¸sürülerek , w x h piksel olarak resim boyutu olmak üzere
(w * h)/compress_news_images_auto_size bayt boyutuna indirilir. Asgari jpeg kalitesi 5/100 olacaktır,
yani bu kısıtlamaya uyulmaması mümkündür. Bu parametre resimler için sabit bir azami boyut sa˘glayan
compress_news_images_max_size parametresi ile ezilebilir. scale_news_images_to_device’ı etkinle¸stirirseniz resim önce ölçeklenir ardından kalitesi boyutu w ve h ölçeklenmi¸s resim boyutları olmak üzere (w *
h)/etmen altına dü¸sene kadar dü¸sürülür. Di˘ger bir deyi¸sle, bu sıkı¸stırma ölçeklendirmeden sonra yapılır.
compress_news_images_max_size= None
Jpeg kalitesini resimler verilen (KBayt olarak) boyutu geçmeyecek s¸ekilde ayarla. Ayarlanırsa, bu parametre compress_news_images_auto_size vasıtasıyla otomatik sıkı¸stırmayı ezer. Asgari jpeg kalitesi 5/100
olacaktır, yani bu kısıtlamaya uyulmaması mümkündür.
conversion_options= {}
˙Indirilen içeri˘gin e-kitaba dönü¸stürülmesini kontrol eden reçeteye özel seçenekler. Bunlar kullanıcı veya
eklentiye özel ayarları ezecektir, bu yüzden yalnızca gerekliyse kullanın. Örne˘gin:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2
\PYG{n}{conversion\PYGZus{}options} \PYG{o}{=} \PYG{p}{\PYGZob{}}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{base\PYGZus{}font\PYGZus{}size}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{tags}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}
\PYG{p}{:} \P
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{title}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}
\PYG{p}{:} \P
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{linearize\PYGZus{}tables}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}} \PYG{
40
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
\PYG{p}{\PYGZcb{}}
cover_margins= (0, 0, ‘#ffffff’)
Varsayılan olarak, get_cover_url() ile döndürülen kapak resmi süreli yayın için kapak olarak kullanılır. Bunu reçetenizde ezmek, calibre’ye, indirilen kapa˘gı geni¸sli˘gi ve yüksekli˘gi indirilen kapa˘gın yüzdesi olarak ifade edilen bir çerçeveye gerçeklemesini söyler. cover_margins= (10, 15,
‘#ffffff’) kapa˘gı soldan ve sa˘gdan 10px, yukardan ve a¸sa˘gıdan 15px doldurur. Renk isimleri
http://www.imagemagick.org/script/color.php de tanımlanmı¸stır. Beyazın bir sebepten ötürü windows’da
çalı¸smadı˘gını not edin. Yerine #ffffff kullanın
delay= 0
Saniye cinsinden ardı¸sık indirmeler arası gecime. Daha hassas bir zaman için de˘gi¸sken ondalık sayı olarak
yazılabilir.
description= u’‘
Bu reçetenin indirdi˘gi içeri˘gi tanımlayan bir kaç satır. Bu daha çok reçete listesini sunan GUI’de kullanılacaktır.
encoding= None
Hatalı karakter seti tanımlamasına sahip sitelerde kullanılmak üzere bir karakter kodlaması belirleyin. En
sık kullanılan latin1 ve cp1252 dir. None ise, kodlama tahmin edilmeye çalı¸sılır. E˘ger ça˘grılabilirse,
iki ba˘gımsız de˘gi¸sken ile ça˘grılır: Reçete nesnesi ve kodu çözülecek kaynak. Kodu çözülmü¸s kayna˘gı
döndürmelidir.
extra_css= None
˙Indirilen HTML dosyalarına eklenecek ek CSS‘i belirtin. ‘ etiketleri içine, </head> kapanı¸s etiketinden önce eklenir böylece HTML etiketlerindeki biçim özniteliklerinde tek tek ifade edilenler hariç
tüm :term:‘CSS‘i ezer. Örne˘gin:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2
\PYG{n}{extra\PYGZus{}css} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{.hea
feeds= None
˙Indirilecek besleme listesi. [url1, url2, ...] veya [(’title1’, url1), (’title2’,
url2),...] olabilir
filter_regexps= []
Hangi ba˘glantıların göz ardı edilece˘gine karar veren düzenli ifade listesi. Bo¸ssa göz ardı edilir. Yalnızca
is_link_wanted uygulanmamı¸ssa kullanılır. Örne˘gin:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2
\PYG{n}{filter\PYGZus{}regexps} \PYG{o}{=} \PYG{p}{[}\PYG{l+s}{r\PYGZsq{
içinde ads.doubleclick.net olan tüm URL’leri kaldırır.
BasicNewsRecipe.match_regexps (sayfa 313) veya BasicNewsRecipe.filter_regexps
(sayfa 312) den yalnızca biri tanımlanmalıdır.
ignore_duplicate_articles= None
Bir kısımdan fazla yerde olan makalelerin kopyalarını göz ardı et. Kopya makale, aynı ba¸slık ve/veya
URL’ye sahip makaledir. Aynı ba¸slıktaki makaleleri göz ardı etmek için, s¸u s¸ekilde ayarlayın:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2
\PYG{n}{ignore\PYGZus{}duplicate\PYGZus{}articles} \PYG{o}{=} \PYG{p}{\P
˘
1.2. Sık kullandıgınız
haber sitesini ekleme
41
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
URL’ler kullanmak için, s¸öyle ayarlayın:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2
\PYG{n}{ignore\PYGZus{}duplicate\PYGZus{}articles} \PYG{o}{=} \PYG{p}{\P
Ba¸slık veya URL e¸sle¸stirme için, s¸u s¸ekilde ayarlayın:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2
\PYG{n}{ignore\PYGZus{}duplicate\PYGZus{}articles} \PYG{o}{=} \PYG{p}{\P
keep_only_tags= []
Yalnızca belirtilen etiketleri ve onların alt etiketlerini sakla. Bir etiketi belirtme formatı için bakınız
BasicNewsRecipe.remove_tags (sayfa 314). Bu liste bo¸s de˘gilse, <body> etiketi bo¸saltılır ve bu
listedeki girdilerle e¸sle¸sen etiketlerle tekrar doldurulur. Örne˘gin:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2
\PYG{n}{keep\PYGZus{}only\PYGZus{}tags} \PYG{o}{=} \PYG{p}{[}\PYG{n+nb}{
yalnızca “content” veya “heading”‘in ‘id özniteli˘gi olan etiketleri tutar.
language= ‘und’
Haberlerin dili. ˙Iki veya üç karakter uzunlu˘gunda ISO-639 kodu olmalıdır
masthead_url= None
Ön tanımlı olarak, calibre kolombir için varsayılan bir resim kullanacaktır (Yalnızca Kindle’da). Reçetenizde bunu ezmek için kolombir olarak kullanılacak bir url sa˘glayın.
match_regexps= []
Hangi ba˘glantıların takip edilece˘gini belirten düzenli ifade listesi. Bo¸ssa, göz ardı edilir. Yalnızca
is_link_wanted uygulanmamı¸ssa kullanılır. Örne˘gin:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2
\PYG{n}{match\PYGZus{}regexps} \PYG{o}{=} \PYG{p}{[}\PYG{l+s}{r\PYGZsq{}
içinde page=some number olan tüm URL’lerle e¸sle¸sir.
BasicNewsRecipe.match_regexps (sayfa 313) veya BasicNewsRecipe.filter_regexps
(sayfa 312) den yalnızca biri tanımlanmalıdır.
max_articles_per_feed= 100
Her beslemeden indirilecek azami makale sayısı. Makale tarihleri olmayan beslemeler için özellikle faydalıdır. Ço˘gu besleme için BasicNewsRecipe.oldest_article (sayfa 313) kullanmalısınız
needs_subscription= False
True is GUI indirme sırasında kullanıcı ve parola sorar. “iste˘ge ba˘glı” olarak ayarlanmı¸ssa kullanıcı adı ve
parola iste˘ge ba˘glıdır
no_stylesheets= False
E-kitaba dönü¸stürmeye uygun olmayan çok karma¸sık biçim sayfalarına sahip web sitelerinde biçim sayfalarının yüklenmesini kapatmayı kolayla¸stırıcı bayrak. True ise biçim sayfaları indirilmez ve i¸slenmez
oldest_article= 7.0
Bu haber kayna˘gından indirilecek en eski makale. Gün olarak.
42
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
preprocess_regexps= []
˙Indirilen HTML üzerince çalı¸stırılacak regexp yer de˘gi¸stirme kuralları listesi. Listenin her elemanı iki
elemanlı bir demet olmalıdır. ˙Ilk eleman derlenmi¸s bir düzenli ifade, ikincisi tek bir e¸sle¸sme nesnesi alan
ve e¸sle¸smeyle yer de˘gi¸secek karakter dizisi döndüren bir ça˘grılabilir olmalıdır. Örne˘gin:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2
\PYG{n}{preprocess\PYGZus{}regexps} \PYG{o}{=} \PYG{p}{[}
\PYG{p}{(}\PYG{n}{re}\PYG{o}{.}\PYG{n}{compile}\PYG{p}{(}\PYG{l+s}{r\PYGZsq{}}\P
\PYG{k}{lambda} \PYG{n}{match}\PYG{p}{:} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{\PYGZlt{
\PYG{p}{]}
<!–Article ends here–> ve </body> arasındaki her¸seyi kaldırır.
publication_type= ‘unknown’
Yayın biçimi gazete, magazin veya blok olarak ayarlanır. None olarak ayarlanırsa, opf dosyasına yayın
biçimi metadata’sı yazılmaz.
recipe_disabled= None
Bu reçeteyi kapatmak için bo¸s olmayan bir karakter dizisi olarak ayarlayın. Karakter dizisi kapatma iletisi
olarak kullanılacaktır
recursions= 0
Makale web sitelerinde takip edilecek ba˘glantı seviyesi sayısı
remove_attributes= []
Tüm etiketlerden kaldırılacak öznitelik listesi. Örne˘gin:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2
\PYG{n}{remove\PYGZus{}attributes} \PYG{o}{=} \PYG{p}{[}\PYG{l+s}{\PYGZs
remove_empty_feeds= False
True ise bo¸s beslemeler çıktıdan kaldırılır. parse_index alt sınıfta ezilmi¸sse bu seçene˘gin hiçbir etkisi yoktur. Yalnızca feeds veya get_feeds() (sayfa 307) kullanarak bir besleme listesi döndüren reçeteler
içindir. Ayrıca ignore_duplicate_articles seçene˘gini kullanırsanız da kullanılır.
remove_javascript= True
˙Indirilen HTML’den tüm javascript etiketlerini soyacak kullanı¸slı etiket
remove_tags= []
Kaldırılacak etiket listesi. Belirtilen etiketler indirilen HTML’den çıkarılır. Bir etiket s¸u biçimdeki sözlük
olarak tanımlanır:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2
name
attrs
\PYGZcb{}
\PYGZob{}
: \PYGZsq{}tag name\PYGZsq{},
\PYGZsh{}e.g. \PYGZsq{}div\PYGZsq{}
: a dictionary, \PYGZsh{}e.g. \PYGZob{}class: \PYGZsq{}advertisment\PYGZ
Tüm anahtarlar iste˘ge ba˘glıdır. Arama kriterinin tam açıklaması için, bakınız Beautiful Soup18 Yaygın bir
örnek:
=
{}=
[email protected]
18 http://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs3/documentation.html#Searching%20the%20Parse%20Tree
˘
1.2. Sık kullandıgınız
haber sitesini ekleme
43
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
=0=1=2=0=1=2
\PYG{n}{remove\PYGZus{}tags} \PYG{o}{=} \PYG{p}{[}\PYG{n+nb}{dict}\PYG{p
Bu tüm <div class=”advert”> etiketlerini ve alt etiketlerini indirilen :term:‘HTML‘den çıkarır.
remove_tags_after= None
Belirtilen etiketten sonra gelen tüm etiketleri kaldır. Bir etiketi belirtme biçimi için bakınız
BasicNewsRecipe.remove_tags (sayfa 314). Örne˘gin:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2
\PYG{n}{remove\PYGZus{}tags\PYGZus{}after} \PYG{o}{=} \PYG{p}{[}\PYG{n+n
id=”content” e sahip ilk elemandan sonraki tüm etiketleri kaldırır.
remove_tags_before= None
Belirtilen etiketten önce gelen tüm etiketleri kaldır. Bir etiketi belirtme biçimi için bakınız
BasicNewsRecipe.remove_tags (sayfa 314). Örne˘gin:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2
\PYG{n}{remove\PYGZus{}tags\PYGZus{}before} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb}{dict}\
id=”content” e sahip ilk elemandan önceki tüm etiketleri kaldırır.
requires_version= (0, 6, 0)
Bu reçeteyi kullanabilmek için gerekli asgari calibre sürümü
reverse_article_order= False
Her beslemedeki makalelerin sırasını tersine çevir
scale_news_images= None
Resimlerin ölçeklendirilece˘gi azamı boyut (w,h). scale_news_images_to_device True ise çıktı profilinde
ayarlanan aygıt ekran boyutuna ayarlanır, profilin ayarlanmadı˘gı durumlarda hangi de˘ger atanmı¸ssa o bırakılır (varsayılan None).
scale_news_images_to_device= True
Resmi çıktı profilinde ayarlanmı¸s aygıt ekran boyutlarına sı˘gması için ölçeklendir. Çıktı profili ayarlanmamı¸ssa göz ardı edilir.
simultaneous_downloads= 5
E¸s zamanlı indirme sayısı. Sunucu titizse 1 olarak ayarlanır. BasicNewsRecipe.delay (sayfa 311) >
0 ise otomatik olarak 1’e dü¸sürülür
summary_length= 500
Kısa tanımlamadaki azami karakter sayısı
template_css= u’\n .article_date {\n color: gray; font-family: monospace;\n }\n\n .article_description {\n text-indent: 0
Sablonları
¸
biçimlendirmek için kullanılan CSS, ör., gezinti çubukları ve ˙Içindekiler. Bu de˘gi¸skeni ezmek
yerine, doku ve görünümü özelle¸stirmek için reçetenizde extra_css kullanmalısınız.
timefmt= ‘ [%a, %d %b %Y]’
˙Ilk sayfada gösterilen tarih için biçim karakter dizisi. Varsayılanı: Gün_Adı, Gün_Numarası Ay_Adı Yıl
timeout= 120.0
Sunucudan dosyaları indirirken kullanılacak saniye cinsinden zaman a¸sımı
title= u’Bilinmeyen Haber Kayna\u011f\u0131’
E-kitap için kullanılcak ba¸slık
44
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
use_embedded_content= None
Normalde bir beslemede tüm makalenin gömülü olup olmadı˘gını gömülü içeri˘gin uzunlu˘guna bakarak tahmin etmeye çalı¸sırız. None ise, varsayılan tahmin kullanılır. True ise beslemelerin gömülü içeri˘gi oldu˘gunu,
False ise beslemenin gömülü içeri˘gi olmadı˘gını var sayarız.
use_javascript_to_login= False
Bunu True olarak ayarlarsanız, calibre web sitesine giri¸s için javascript kullanır. Giri¸s için javascript
kullanan bazı web sitelerinde bu gereklidir. True olarak ayarlarsanız asıl giri¸s i¸slemini yapması için
javascript_login() (sayfa 308) metodunu uygulamalısınız.
1.3 E-kitap Görüntüleyici
calibre yaygın e-kitap biçimlerini destekleyen bir e-kitap görüntülecisini tümle¸sik olarak içerir. Görüntüleyici özelle¸stirilebilir ve pek çok geli¸smi¸s özellik barındırır.
•
•
•
•
•
Görüntüleyiciyi ba¸slatmak (sayfa 45)
Bir e-kitapta dola¸smak (sayfa 45)
Okuma deneyiminizin görünümünü özelle¸stirmek (sayfa 47)
Sözlük araması (sayfa 48)
Metin ve görüntü kopyalamak (sayfa 48)
1.3.1 Görüntüleyiciyi baslatmak
¸
Calibre kitaplı˘gınızdaki herhangi bir e-kitabı seçtikten sonra Görüntüle dü˘gmesine tıklayarak görüntülemeye ba¸slayabilirsiniz. Bu kitabı e-kitap görüntüleyicide açacaktır. Görüntüleyiciyi Windows’ta Ba¸slat menüsünden, Linux’ta ve
OS X’te (bunun için komut satırı araçlarını Tercihler->Geli¸smi¸s->Çe¸sitli yolunu takip ederek kurmu¸s olmanız gerekir) :command:‘ebook-viewer‘komutuyla da ba¸slatabilirsiniz.
1.3.2 Bir e-kitapta dolasmak
¸
Bir e-kitap içinde Sonraki Sayfa ve Önceki Sayfa dü˘gmelerini
kullanarak veya Page Down/Page Up tu¸slarıyla
“sayfaları çevirebilirsiniz”. Di˘ger e-kitap okuyuculardan farklı olarak calibre sizi kitapları sayfalı kipte görüntülemeye
zorlamaz. kaydırma çubu˘gunu ve özelle¸stirilebilir klavye kısayollarını kullanarak bir sayfadan daha az kaydırma da
yapabilirsiniz.
Yer ˙Imleri
Bir kitabın ortasında iken görüntüleyiciyi kapatırsanız onu tekrar açtı˘gınızda kaldı˘gınız yer hatırlanacak ve oradan
açılacaktır. Ayrıca isterseniz Yer ˙Imi dü˘gmesini
kullanarak kitaplara yer imleri de ekleyebilirsiniz. EPUB
biçimindeki kitapları görüntülüyorsanız yer imleri EPUB dosyasının kendisinde kaydedilir. Yer imleri kaydedebilir ve
bu halini arkada¸slarınıza gönderebilirsiniz. Dosyayı açtıklarında sizin yer imlerinizi görebileceklerdir.
1.3. E-kitap Görüntüleyici
45
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
˙Içindekiler
˙
˙
E˘ger okudu˘gunuz kitapta Içindekiler
bölümü varsa ona Içindekiler
dü˘gmesini kullanarak eri¸sebilirsiniz. Bu
kitabın bölümlerinin bir listesini getirecektir. Bunlardan birine tıklayarak kitabın ilgili bölümüne sıçrayabilirsiniz.
Konuma göre gezinme
E-kitaplar basılı kitaplardan farklı olarak sayfa kavramına sahip de˘gildir. Bunun yerine kitabı okumaya devam etti˘ginizde konumunuzun kitabın sol üst kö¸sesinde böyle
görüntülendi˘gini görürsünüz. Bu hem mevcut
konumunuzu hem de kitabın toplam boyutunu gösterir. Bu sayılar ekran ve yazıtipi boyutundan ba˘gımsızdır ve basılı
kitaplardaki sayfa numaralarına benzer bir rol üstlenirler. Buraya herhangi bir sayı girebilir ve kitapta ona kar¸sılık
gelen konuma gidebilirsiniz.
dü˘gmesine tıklayabilirsiniz.
Calibre çok bir referans kipine de sahiptir. Etkinle¸stirmek için Referans Kipi
Bunu bir kere yaptıktan sonra farenizi bir paragrafın üzerine her getiri¸sinizde calibre o bölümü ve paragrafı belirten
benzersiz bir numara görüntüleyecektir.
46
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Bu numarayı arkada¸slarınızla üzerinde konu¸surken veya ba¸ska i¸slerin içinde kaynak gösterirken kullanabilirsiniz. Bu
numaraları sayfanın üzerinde bulunan Git alanına yazarak belirli bir kaynak alanına gidebilirsiniz.
E-kitabın içinde dipnot gibi alanlardaki ba˘glantılara tıklayarak kitabın farklı bölümlerine giderseniz sol kö¸sedeki geri
ve ileri tu¸slarını kullanarak eskiden bulundu˘gunuz yere gidebilirsiniz. Bu dü˘gmeler web tarayıcısında oldu˘gu gibi
davranırlar.
1.3.3 Okuma deneyiminizin görünümünü özellestirmek
¸
Yazı tipi boyutlarını havada de˘gi¸stirmek için yazı tipi boyutu
dü˘gmesini kullanabilirsiniz. Tam ekran dü˘gme-
sine
tıkladı˘gınızda görüntüleyici tam ekran olacaktır. Tercihler dü˘gmesine
tıklayarak görüntüleyicinin varsayılan olarak kullandı˘gı yazı tiplerini ve açılı¸sta kullandıklarını istedi˘giniz bir tanesiyle de˘gi¸stirebilirsiniz.
1.3. E-kitap Görüntüleyici
47
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Daha geli¸smi¸s özelle¸stirmeler Kullanıcı Stil Sayfası ayarlarından yapılabilir. Bunlar her kitaba uygulanacak de˘gi¸sikliklerdir. Bunları kullanarak siyah arkaplan üzerine beyaz yazı, paragraf stilini de˘gi¸stirmek veya metin hizalaması gibi
s¸eyleri de˘gi¸stirebilirsiniz. calibre kullanıcılarının özelle¸stirmelerini forum sayfasından19 görebilirsiniz.
1.3.4 Sözlük araması
Mevcut kitaptaki bir sözcü˘gün anlamına üzerine sa˘g tıklayarak bakabilirsiniz. calibre sözcük anlamları için kamuya
açık bir sözlük sunucusu olan dict.org adresini kullanır. Sözcü˘gün tanımı ekranın altında küçük bir kutuda görüntülenecektir.
1.3.5 Metin ve görüntü kopyalamak
Metin ve görüntüleri fareyi üzerlerinde sürükleyerek seçebilir ve sa˘g tıklayarak geçici ta¸sıma panosuna kopyalayabilirsiniz. Kopyalanan nesneler ba¸ska bir uygulamaya düz metin veya görüntü olarak yapı¸stırılabilir.
1.4 E-Kitap Dönüstürme
¸
Calibre kolay kullanım için tasarlanmı¸s bir dönü¸stürme sistemine sahiptir. Normalde bir kitabı farklı bir formata dönü¸stürmek için Calibre’ye eklemeniz ve “Dönü¸stür” butonuna tıklamanız yeterlidir. Calibre kitabın orijinal formatına
olabildi˘gince sadık kalarak dönü¸süm i¸slemini yapmaya çalı¸sır. Ancak Calibre bir çok farklı dosya tipi için dönü¸sümü
desteklese de bu formatların bazıları çe¸sitli e-kitap formatlarına tam uyum sa˘glamayabilir. E˘ger dönü¸süm sürecine
daha fazla müdahale etmek isterseniz Calibre bunun için bir çok ince ayar seçene˘gi sunmaktadır. Yine de Calibre’nin
dönü¸süm aracı tam fonksiyonlu bir e-kitap düzenleyicisi de˘gildir. Bu nedenle kitapları düzenlemek için önce bunları
kaynak formatlarından EPUB ya da AZW3 gibi bir formata dönü¸stürmek ve sonrasında “Kitabı Düzenle” fonksiyonu
ile istenilen s¸ekle getirmek önerilmektedir. Sonra da bu düzenlenmi¸s kitap istenilen formata dönü¸stürmek için kaynak
format olarak kullanılabilir.
Bu belge ço˘gunlukla a¸sa˘gıda resmi olan dönü¸stürme penceresinde bulunan dönü¸stürme ayarlarına de˘ginecektir. Tüm
bu ayarlar ayrıca generated/en/ebook-convert belgesinde belgelenen dönü¸stürme komut satırı arayüzü ile
de kullanılabilirdir. Calibre’de, tüm ayarlar için yardım metnini fareyi ayar üzerinde tutarak edinebilirsiniz, ilgili ayarı
anlatan bir araç ipucu çıkacaktır.
19 http://www.mobileread.com/forums/showthread.php?t=51500
48
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
˙
Içindekiler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Giri¸s (sayfa 50)
Gör & Hisset (sayfa 51)
Sayfa Düzeni (sayfa 53)
Sezgisel ˙I¸sleme (sayfa 54)
Bul & De˘gi¸stir (sayfa 55)
Yapı Algılama (sayfa 56)
˙Içindekiler (sayfa 57)
HTML girdi belgelerini dönü¸stürürken resimler bölüm ba¸slı˘gı olarak kullanılıyor (sayfa 58)
˙Içindekiler bölümündeki girdilere metin temin etmek için etiket öznitelikleri kullanılıyor (sayfa 59)
Dönü¸stürme için seçeneklerin nasıl ayarlanıp/kaydedilece˘gi (sayfa 59)
Biçime özel ipuçları (sayfa 60)
1.4. E-Kitap Dönüstürme
¸
49
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
1.4.1 Giris¸
Dönü¸süm sistemi hakkında anla¸sılması gereken ilk s¸ey, bunun düz bir hat s¸eklinde tasarlandı˘gıdır. Sistemin s¸ematik
görünü¸sü s¸öyledir:
Girdi biçimi önce uygun Girdi Eklentisi ile XHTML’ye çevrilir. Bu HTML daha sonra dönü¸stürülür. Son adımda,
i¸slenmi¸s XHTML belirtilen çıktı biçimine ilgili Çıktı Eklentisi ile dönü¸stürülür. Dönü¸stürme sonuçları girdi biçimine
göre çok fazla de˘gi¸siklik gösterebilir. Bazı biçimler di˘gerlerinden oldukça iyi dönü¸stürülür. Dönü¸stürme için en iyi
kaynak biçimler listesi burada (sayfa 100) mevcuttur.
XHTML çıktısındaki dönü¸stürmeler tüm i¸sin yapıldı˘gı yerdir. Bir çok dönü¸stürme vardır, örne˘gin, bir kitap metadata’sını kitabın ba¸slangıcında bir sayfa olarak eklemek için, bölüm ba¸slıklarını algılayıp otomatik ˙Içindekiler bölümü
olu¸sturmak için, yazı tiplerini orantılı olacak s¸ekilde ayarlamak için vs. Tüm dönü¸sümlerin girdi dosyası üzerinde
de˘gil, XHTML çıktısı üzerinde Girdi Eklentisi” ile yapıldı˘gını unutmamak önemlidir. Örne˘gin calibre’ye bir RTF
dosyasını EPUB’a dönü¸stürmesini söyledi˘ginizde, önce iç i¸slem olarak XHTML’ye dönü¸stürülür, XHTML’ye bir takım
dönü¸stürmeler yapılır ve son olarak *Çıktı Eklentisi metadata, ˙Içindekiler vs. bölümlerini otomatik olu¸sturarak EPUB
çıktısı üretir.
Bu i¸slemi çalı¸sırken hata ayıklama seçene˘gi
ile görebilirsiniz. Hata ayıklama çıktısı için bir dizin
belirtmeniz yeterli. Dönü¸stürme sırasında, calibre, dönü¸stürmenin bir takım evrelerinde üretilen XHTML’yi de˘gi¸sik
alt dizinlere koyar. Dört alt dizi ise s¸unlardır:
50
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Tablo 1.2: Dönü¸süm hattı a¸samaları
Klasör
girdi
çözümlenmi¸s
yapı
i¸slenmi¸s
Açıklama
Girdi Eklentisi tarafından çıkarılan HTML’yi içerir. Girdi Eklentisinde hata ayıklama yapmak için
bunu kullanın.
Girdi Eklentisinden ön i¸sleme ve XHTML’e çevirme sonuçları. Yapı algılamayı ayıklamak için
kullanın.
CSS düzleme ve yazı tipi boyutu dönü¸stürmeden önce, yapı sonrası algılama. Yazı tipi ve CSS
dönü¸sümlerindeki hataları ayıklamak için kullanın.
E-kitabın, çıktı eklentisine aktarılmadan hemen önceki hali. Çıktı eklentisindeki hataları ayıklamak
için kullanılabilir.
E˘ger Calibri dosyayı dönü¸stürmeden hemen önce dosyayı düzenlemek isterseniz izlenecek en iyi yol düzenlemeleri
input klasöründeki dosyalar üzerinde yapmak, sonrasında bu dosyaları bir zip dosyası olarak kaydetmek ve dönü¸stürme i¸slemi için bu zip dosyasını kaynak olarak kullanmaktır. Bunun için öncelikle Üst veriyi düzenle diyalog
penceresi ile zip dosya tipi, bu dönü¸sümde kullanılabilir bir tür olarak eklenir, sonrasında dönü¸stürme diyalog penceresinin sol üst kısmından kaynak format olarak ZIP seçilir.
Bu belge temel olarak ara XHTML üzerindeki çe¸sitli dönü¸sümler ile ve bunların nasıl kontrol edilece˘giyle ilgilenir.
Son kısımda her Gird˙I/Çıktı biçimi için bazı özel ipuçları bulunmaktadır.
1.4.2 Gör & Hisset
˙
Içindekiler
•
•
•
•
Yazı tipi boyutunu de˘gi¸stirme (sayfa 51)
Paragraf aralıkları (sayfa 52)
Fazladan CSS (sayfa 53)
Muhtelif (sayfa 53)
Bu seçenek grubu dönü¸stürülmü¸s e-kitabın, “Gör ve Hisset” niteliklerinin çe¸sitli a¸samalarını düzenler.
˘ stirme
Yazı tipi boyutunu degi
¸
E-kitap okuma deneyiminin en güzel özelliklerinden biri kitabın yazı tipi boyutunu ki¸sisel tercih ve aydınlatma ko¸sllarına uygun olarak kolayca ayarlayabilmektir. Calibre, girdi olarak verilen dökümandaki yazı tipi boyutları ne olursa
olsun, çıktı olarak üretti˘gi e-kitaplarda tutarlı yazı tipi boyutları olu¸sturmak için karma¸sık algoritmalara sahiptir.
Bir dökümanın baz yazı tipi boyutu, o dökümandaki en sık kullanılan yazı tipi boyutu ya da di˘ger bir ifadeyle dökümandaki içeri˘gin büyük kısmında kullanılan boyuttur. Bir Baz yazı tipi boyutu belirledi˘ginizde, Calibre otomatik
olarak dökümandaki bütün yazı tipi boyutlarını bu de˘gere oransal olarak yeniden ayarlar, böylece en çok kullanılan
yazı tipi boyutu belirlenen boyut olur ve di˘ger yazı tipi büyüklükleri de buna uygun olarak belirlenir. Örne˘gin daha
büyük bir baz font boyutu belirleyerek, dökümandaki tüm yazı tipi boyutlarının büyümesi (Ya da daha küçük baz yazı
tipi seçildi˘ginde tüm yazı tipi boyutlarının küçülmesi) sa˘glanabilir. En iyi sonuca ula¸sabilmek için bir baz yazı tipi
büyüklü˘gü belirledi˘ginizde yazı tipi boyutu anahtar de˘gerinin de belirlenmesi yerinde olacaktır.
Normalde, Calibre sizin seçti˘giniz “Çıktı Profili” ile uygun olarak bir baz yazı tipi boyutunu varsayılan olarak belirler
(Bkz. Sayfa Düzeni (sayfa 53)). Ancak varsayılan de˘ger sizin için uygun de˘gilse buradan de˘gi¸stirebilirsiniz.
Yazı tipi boyutu anahtarı opsiyonu baz yazı tipi dı¸sındaki yazı tiplerinin nasıl boyutlandırılaca˘gının kontrol edilmesini
sa˘glar. Bu opsiyon temelde yazı tipi boyutlarının birbirinden virgülle ayrıldı˘gı bir listedir. Anahtar de˘geri Calibre’ye bir
yazı tipinin baz yazı tipine oranla kaç “Adım” büyük ya da küçük olaca˘gını belirtir. Normalde bir dökümanda sınırlı
sayıda yazı tipi boyutu kullanılmı¸s olmalıdır. Örne˘gin “normal metinler için bir boyut, farklı derecedeki ba¸slıklar
1.4. E-Kitap Dönüstürme
¸
51
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
için birkaç boyut ve dipnot vb. kullanımlar için daha birkaç boyut” gibi. Yazı tipi boyutu anahtarı Calibre’ye, girdi
dökümandaki farklı yazı tipi boyutlarını farklı “kategoriler” altında gruplandırma olana˘gı sa˘glar.
Bir örnek üzerinden gidecek olursak; Kaynak dökümanımız 8pt. baz yazı tipi boyutuna sahip olsun. Bu durumda
dökümandaki metnin büyük kısmı 8pt olacaktır, ba¸slıklar biraz daha büyük (Mesela 10 ve 12 pt) ve dipnotlar da 6pt
gibi daha küçük bir boyutta olsun. E˘ger bu örnek için a¸sa˘gıdaki ayarları kullanırsak:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2Base font size : 12pt
Çıktı 12pt baz yazı tipi boyutuna sahipken ba¸slıklar 14 ve 16 pt, dipnotlar ise 8pt olacaktır. Simdi
¸
varsayalım ki
büyük ba¸slıkların ve dipnotların boyutunu biraz daha büyüterek bunları öne çıkarmak istiyoruz. Bunun için yazı tipi
anahtarının de˘geri s¸u s¸ekilde güncellenir:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2New font size key : 7, 9, 12, 14, 18, 2 22
Simdi
¸
büyük ba¸slıklar 18pt olurken dipnotlar 9pt olarak boyutlandırılacak. Hangisinin sizin için en uygun oldu˘gunu
anlamak için bu de˘gerleri yazı tipi boyutlandırma sihirbazını kullanarak de˘gi¸stirebilirsiniz. Bu sihirbaza Yazı tipi boyutu anahtarı bölümünün hemen yanındaki küçük buton ile ula¸sabilirsiniz.
Girdi belgesindeki yazı tipi boyutlarını korumak isterseniz, tüm yazı tipi yeniden ölçekleme i¸slemi buradan kapatılabilir.
˙Ilgili bir ayar da Line height‘dır. Satır yüksekli˘gi satırların dikey yüksekli˘gini kontrol eder.Ön tanımlı olarak, (0 yüksekli˘ginde bir satır), satır yüksekli˘ginde oynama yapılmaz. Varsayılan dı¸sında bir de˘ger belirtirseniz, satır yükseklikleri
kendi satır yüksekliklerini belirtmeyen her yerde ayarlanacaktır. Bu biraz kör bir silahtır ve dikkatlice kullanılmalıdır.
Girdinin belli bir bölümündeki satır yüksekliklerini ayarlamak istiyorsanız, :ref:‘extra-css kullanmak daha iyi olabilir.
Paragraf aralıkları
Normalde XHTML’de paragraflar aralarında bir satır bo¸sluk olacak s¸ekilde ve takip eden metin girintisi bulunmadan
gerçeklenir. Calibre’nin bunu kontrol etmek için bir takım seçenekleri vardır. Paragraflar arası bo¸slukları kaldır tüm
paragrafların iç paragraf bo¸slu˘gu olmamasını garantiler. Ayrıca paragrafın ba¸slangıcını i¸saretlemek için metin girintisini 1.5em olarak ayarlar (de˘gi¸stirilebilir). :guilabel: Bo¸s satır ekle tam tersini yapar, her paragraf arası bir bo¸s satır
oldu˘gundan emin olur. Bu iki seçenek de çok kapsamlıdır, bo¸slukların kaldırılması, veya tüm paragraflara eklenmesi
(teknik olarak <p> ve <div> etiketleri). Bunun sebebi seçene˘gi ayarladıktan sonra yapaca˘gını söyledi˘gi s¸eyi yaptı˘gından emin olmanızı sa˘glamaktır, girdi dosyası ne kadar da˘gınık olsa da. Bir istisna girdi dosyasının iç paragraflar için
bo¸sluksuz satır ba¸sı yaptı˘gı durumdur.
Seçilmi¸s bir kaçı hariç tüm paragraflardaki bo¸slukları kaldırmak istiyorsanız, bu seçenekleri kullanmayın. Bunun yerine a¸sa˘gıdaki CSS kodunu Fazladan CSS (sayfa 53):: e ekleyin
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2p, div \PYGZob{} margin: ; border: ; text\PYGZhy{}indent: 1.5em \PYGZcb{}
.spacious \PYGZob{} margin\PYGZhy{}bottom: 1em; text\PYGZhy{}indent: ; \PYGZcb{}
Sonra, kaynak belgenizde, bo¸slu˘ga ihtiyaç duyan paragrafları class=”spacious” ile i¸saretleyin. Girdi belgeniz HTML
biçiminde de˘gilse, HTML almak için giri¸s bölümünde anlatıldı˘gı gibi Hata ayıklama seçene˘gini kullanın (input alt
dizinini kullanın).
52
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Fazladan CSS
Bu seçenek, girdideki tüm HTML dosyalarına uygulanacak keyfi CSS belirlemenize izin verir. Bu CSS yüksek öncelikle uygulanır, dolayısıyla girdi belgesinde mevcut olan ço˘gu CSS’i ezecektir. Bu seçene˘gi belgenizin sunumunda/yerle¸siminde ince ayar yapmak için kullanabilirsiniz. Örne˘gin tüm endnote sınıfı paragrafların sa˘ga dayalı
olmasını istiyorsanız , s¸unu eklemeniz yeterlidir:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2.endnote \PYGZob{} text\PYGZhy{}align: right \PYGZcb{}
ya da tüm paragraflardaki girintilemeyi de˘gi¸stirmek için:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2p \PYGZob{} text\PYGZhy{}indent: 5mm; \PYGZcb{}
Fazladan CSS çok güçlü bir seçenektir, ama tam anlamıyla kullanabilmek için CSS nasıl çalı¸sır iyice anlamı¸s olmalısınız. Girdi belgenizde hangi CSS’lerin mevcut oldu˘gunu ö˘grenmek için a¸sa˘gıda belirtilen hata ayıklama boru hattı
seçene˘gini kullanabilirsiniz.
Muhtelif
Bu bölümde bir kaç seçenek daha var.
Metin hizalama yok Normalde, çıktı biçimi destekliyorsa, calibre çıktı e-kitabını hizalanmı¸s metne zorlar (ör., yumu¸sak bir sa˘g kenar bo¸slu˘gu). Bu seçenek bu davranı¸sı kapatır, bu durumda da girdi belgesinde ne hizalama
belirtilmi¸sse o kullanılır.
Tabloları do˘grusalla¸stır Bazı kötü tasarlanmı¸s belgeler metnin sayfadaki yerle¸simi için tablolar kullanırlar. Dönü¸stürüldüklerinde, bu tablolar genellikle sayfadan ta¸san hatalı metne sahip olurlar. Bu seçenek metni tablolardan
çıkarır ve do˘grusal s¸ekilde sunar. Bu seçene˘gin tüm tabloları do˘grusalla¸stırıldı˘gına dikkat edin, yani girdi belgesinin tabloları geçerli sebeplerle kullanmadı˘gından emin oldu˘gunuzda kullanın, örne˘gin sekmeli bilgilerin
sunumu.
Evrensel koddaki karakterlerin ba¸ska dile dönü¸stürülmesi Evrensel koddaki karakterlerin ASCII sunumuna dönü¸stürülmesi. Dikkatli kullanın çünkü bu evrensel kod karakterleri ASCII’ye çevirir. Örne˘gin “Михаил Горбачёв”
metnini “Mikhail Gorbachiov” yapar. Ayrıca bir karakterin birden çok temsili bulundu˘gu durumlarda (Çince ve
Japonca’da payla¸sılan karakterler gibi) en çok kim tarafından kullanılıyorsa o kullanılacaktır (Bu örnekte Çince).
Bu seçenek e-kitabı evrensel kod deste˘gi olmayan bir cihazda görüntüleyecekseniz faydalıdır.
Girdi karakter kodlaması Eski belgeler bazen karakter kodlamalarını belirtmezler. Dönü¸stürüldü˘günde, ˙Ingilizce olmayan karakterlerin veya akıllı tırnak i¸saretlerinin bozuk olmasına yol açabilirler. calibre kaynak belgenin karakter kodlamasını otomatik algılamaya çalı¸sır ama her zaman ba¸sarılı olamaz. Bu ayarı kullanarak varsayılan bir karakter kodlamasını farz etmesini sa˘glayabilirsiniz. Windows yazılımları tarafından üretilen belgelerde
cp1252 ço˘gunlukla kullanılan bir kodlamadır. Kodlama sorunlarıyla ilgili How do I convert my file containing
non-English characters, or smart quotes? (sayfa 100) belgesini de okumalısınız.
1.4.3 Sayfa Düzeni
Sayfa Düzeni seçenekleri kenar bo¸slukları ve ekran boyutu gibi ekran yerle¸simini kontrol etmeye yarar. Çıktı Eklentisi
sayfa kenar bo¸sluklarını destekliyorsa Çıktı Eklentisi tarafından kullanılan sayfa kenar bo¸sluklarını ayarlama seçenekleri vardır. Ek olarak, bir Girdi profili ve Çıktı profili seçmelisiniz. Her iki profil de temelde girdi/çıktı belgelerindeki,
ekran boyutları ve varsayılan yazı tipi ölçekleme tu¸slarındaki ölçümlerin nasıl yorumlanaca˘gıyla ilgilenir.
1.4. E-Kitap Dönüstürme
¸
53
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
E˘ger dönü¸stürdü˘günüz dosyanın belirli bir cihaz/yazılım ile kullanılmak üzere olu¸sturuldu˘gunu biliyorsanız, ilgili
girdi profilini seçin, bilmiyorsanız varsayılan profili seçmeniz yeterli. Üretti˘giniz dosyalar belirli bir cihaz türü içinse,
ilgili Çıktı profilini seçin. Özellikle , MOBI Çıktı dosyaları için, Kindle, LIT için Microsoft Okuyucu, ve EPUB için
Sony Okuyucu seçmelisiniz. EPUB durumunda, Sony Reader profili her yerde çalı¸san EPUB dosyaları üretir. Fakat
SONY cihazlar için gereken, iç kısımların boyut sınırı altında kalması için suni bölüm sonlarının eklenmesi gibi
bazı yan etkileri de bulunmaktadır. iPhone/Android telefonlarda, SONY çıktı profilini seçin. E-kitaplarınızın SONY
veya benzer bir cihazda okunmayaca˘gını biliyorsanız, varsayılan çıktı profilini seçin. Kindle üzerinde kullanılmayacak
MOBI dosyaları üretiyorsanız, Mobipocket kitapları çıktı profilini seçin.
Çıktı profili ayrıca ekran boyutunu kontrol eder. Bu da örne˘gin, bazı çıktı formatlarında resimlerin ekrana uyacak
s¸ekilde otomatik boyutlandırılmasına yol açar. Cihazınızla benzer ekran boyutu olan bir cihaz profili seçin.
1.4.4 Sezgisel ˙Isleme
¸
Sezgisel ˙I¸sleme vasat biçimlendirilmi¸s girdi belgelerindeki genel problemlerin algılanıp düzeltilmesi için kullanılabilecek bir takım metodlar sa˘glar. Girdi belgeniz kötü biçimlenmi¸sse bu metotları kullanın. Bu metotlar sıkça görülen
kalıplara ihtiyaç duydu˘gundan, bazı durumlarda daha da kötü sonuçlar do˘gurabilecektir, yani dikkatli kullanın. Örnek olarak, bu seçeneklerin bir ço˘gu tüm satır ba¸sı yapmayan bo¸slukları silecektir, veya metoda ba˘glı yanlı¸s pozitif
e¸sle¸smeler içerebilir.
Sezgisel i¸slemeyi etkinle¸stir Bu seçenek calibre’nin Sezgisel ˙I¸sleme a¸samasını dönü¸süm boru hattında etkinle¸stirir.
Çe¸sitli alt metotların uygulanabilmesi için bu seçene˘gin etkin olması gerekir
Satırları kaydırma Bu seçene˘gi etkinle¸stirmek calibre’nin bir belgede bulunan bo¸sluksuz satır ba¸slarını noktalama
i¸saretleri ipuçları ve satır uzunlu˘gu kullanarak algılayıp düzeltmeye çalı¸smasını sa˘glar. calibre önce bo¸sluksuz
satır ba¸slarının mevcut olup olmadı˘gını algılamaya çalı¸sacak, yok gibi görünüyorsa da calibre satır kaydırmak
yapmayacaktır. Satır kaydırma yapmama etmeni calibre’yi satır kaydırma yapmamaya ‘zorlamak’ istiyorsanız
dü¸sürülebilir.
Satır-kaydırmama etmeni Bu seçenek calibre’nin bo¸sluksuz satır ba¸slarının kaldırmak için kullandı˘gı algoritmayı
kontrol eder. Örne˘gin, bu seçene˘gin de˘geri 0.4 ise, calibre satır sonlarındaki bo¸sluksuz satır ba¸slarını o satır
belgedeki tüm satırların uzunlu˘gunun 40% ve a¸sa˘gısı uzunlu˘gunda ise kaldırır. Belgenizde düzeltilmesi gereken
bir kaç satır sonu varsa, bu de˘ger 0.1 ile 0.2 arası bir de˘gere dü¸sürülmelidir.
Biçimsiz bölüm ba¸slıkları ve alt ba¸slıkları algıla ve i¸saretle Belgenizin metnin geri kalanından farklı biçimlendirilmi¸s bölüm ba¸slıkları ve konuları yoksa, calibre bu seçene˘gi kullanarak onları algılamaya ve ba¸slık etiketleriyle
çevrelemeye çalı¸sabilir. Bölüm ba¸slıkları için <h2> etiketleri kullanılır; algılanan herhangi di˘ger konu için <h3>
etiketleri kullanılır.
Bu ba¸slık bir içindekiler bölümü yani TOC olu¸sturmaz, ama ço˘gu durumda calibre’nin varsayılan bölüm algılama ayarlarının do˘gru s¸ekilde bölümleri algılamasına ve bir TOC olu¸sturmasına sebep olur. Bir TOC otomatik
olarak olu¸sturulmazsa, Yapı Algılama altındaki XPath’i ayarlayın. Belgede kullanılan ba¸ska bir ba¸slık yoksa
Yapı Algılama altındaki “//h:h2” ayarı bir TOC olu¸sturmak için en kolay yöntem olacaktır.
Eklenmi¸s ba¸slıklar biçimlendirilmi¸s de˘giller, biçimleme eklemek için Görünüm ve Doku dönü¸stürme ayarları
altındaki Ek CSS seçene˘gini kullanın. Örne˘gin, ba¸slık etiketlerini ortalamak için, s¸unu kullanın:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2
h2, h3 \PYGZob{} text\PYGZhy{}align: center \PYGZcb{}
<h1> veya <h2> etiket serisini yeniden numaralandır Bazı da˘gıtımcılar bölüm ba¸slıklarını birden çok <h1> veya
<h2> etiketlerini sırayla kullanarak biçimlendirirler. calibre’nin varsayılan dönü¸stürme ayarları bu gibi konu
ba¸slıklarının iki parçaya ayrılmasına sebep olur. Bu seçenek ayrılmayı önlemek için ba¸slık etiketlerini yeniden
numaralandırır.
54
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Paragraflar arası bo¸s satırları sil Bu seçenek calibre’nin belgede bulunan bo¸s satırları analiz etmesine sebep olur.
Her paragraf arasında bir bo¸s satır varsa, calibre tüm bu bo¸s paragrafları siler. Birden çok bo¸s satır serisi sahne
arası olarak ele alınacaktır ve tek bir paragraf olarak korunacaktır. Bu seçenek ‘Görünüm ve Doku’ altındaki
‘Paragraf Bo¸sluklarını Kaldır’ seçene˘ginden farklıdır ve aslında HTML içeri˘gi de˘gi¸stirir, di˘ger seçenek ise belge
biçemlerini. Bu seçenek ayrıca calibre’nin ‘Bo¸s satır ekle’ seçene˘giyle eklenen paragrafları da kaldırabilir.
Sahne aralarının tutarlı biçimlendirildi˘ginden emin ol Bu seçenekle, calibre, sık rastlanan sahne arası i¸saretçilerini
algılamaya ve merkezde hizalandıklarından emin olmaya çalı¸sır. ‘Yumu¸sak’ sahne arası i¸saretçilerinin, ör. sadece ek bir bo¸slukla belirtilen sahne aralarının, sayfa aralarıyla karı¸smayacak s¸ekilde biçimlendi˘ginden emin
olunur.
Sahne aralarını de˘gi¸stir Bu seçenek yapılandırılmı¸ssa, calibre kullanıcı tarafından belirtilen metinle buldu˘gu sahne
arası i¸saretçilerini de˘gi¸stirir. Lütfen bazı süsleyici karakterlerin tüm okuma aygıtlarında desteklenmiyor olabilece˘gini not edin.
Genellikle html etiketleri kullanmaktan kaçınmalısınız, calibre tüm etiketleri kaldırır ve ön tanımlı i¸saretçileri
kullanır. <hr /> etiketleri, ör. yatay kurallar, ve <img> etiketleri hariç. Yatay kurallar iste˘ge ba˘glı olarak biçemlerle tanımlanabilirler, kendi biçeminizi eklemeyi seçerseniz ‘geni¸slik’ ayarnın eklemeyi unutmayın, yoksa
biçem bilgisi kabul edilmeyecektir. Resim etiketleri kullanılabilir, ama calibre dönü¸stürme sırasında resim ekleme yetene˘gini sa˘glamaz, bu i¸slem daha sonra ‘Kitabı Düzenle’ özelli˘gi ile yapılmalıdır.
Örnek resim etiketi (Dönü¸sümden sonra resmi epub içindeki bir ‘Resimler’ dizinine koy):
<img style=”width:10%” src=”../Images/scenebreak.png” />
Biçemi olan örnek yatay kural: <hr style=”width:20%;padding-top: 1px;border-top: 2px ridge
black;border-bottom: 2px groove black;”/>
Gereksiz kısa çizgileri sil bu seçenek etkinken calibre belgedeki tüm tireli içeri˘gi çözümler. Çözümleme için belgenin kendisi sözlük olarak kullanılır. Bu, calibre’nin herhangi bir dilde herhangi bir kelimedeki tireleri do˘gru
s¸ekilde kaldırmasına izin verir, uydurma ve belirsiz bilimsel kelimeler dahil. Birincil eksikli˘gi belgede yalnızca
bir kere geçen kelimelerin de˘gi¸stirilmeyecek olmasıdır. Çözümleme iki a¸samada olur, ilk a¸sama satır sonlarını
inceler. Satırlar yalnızce kelime belgede tireli veya tiresiz mevcutsa kaydırılır. ˙Ikinci a¸sama belgedeki tüm tireli
kelimeleri inceler, kelime belgede ba¸ska bir yerde e¸sle¸sme olmadan mevcutsa tireler kaldırılır.
Yaygın kelime ve kalıpları yatık yap Etkinle¸stirildi˘ginde, calibre yaygın kelime ve kalıpları arayıp yatık yazı ifade
edenleri yatık hale getirir. Örnek verecek olursak, ~kelime~ gibi yaygın metinler, veya genel olarak yatık yazılması gereken deyimler, örn. latin kalıplardan ‘etc.’ veya ‘et cetera’.
Birim girintilerini CSS girintileriyle de˘gi¸stir Bazı belgeler metin girintileme için alt satıra geçirmeyen bo¸sluk girdileri kullanma gelene˘gini kullanır. Bu seçenek etkinken calibre bu tarz biçimlemeyi algılamaya ve css kullanarak
%3 metin girintisine çevirmeye çalı¸sır.
˘ stir
1.4.5 Bul & Degi
¸
Bu seçenekler birincil olarak PDF belgeleri ve OCR dönü¸sümleri için yararlıdır, tabi bir çok belgeye özel problemi
çözmek için de kullanılabilirler. Örnek olarak, bazı dönü¸sümler metinde sayfa ba¸slıkları ya da altbilgileri bırakabilirler.
Bu seçenekler düzenli ifadeler kullanarak ba¸slık, altbilgi veya keyfi metinleri bulmaya çalı¸sır ve bu metinleri kaldırır
veya de˘gi¸stirir. Dönü¸stürme hattındaki ara XHTML çıktı üzerinde i¸slem yaptıklarını unutmayın. Belgeniz için düzenli
ifadeleri özelle¸stirmenize yarayan bir sihirbaz da mevcuttur. ˙Ifade kutusu yanındaki sihirli de˘gne˘ge tıklayın ve arama
ifadenizi yazdıktan sonra ‘Test’ dü˘gmesine tıklayın. Ba¸sarılı e¸sle¸smeler Sarı olarak vurgulanacaktır.
Arama python düzenli ifadesi kullanarak çalı¸sır. E¸sle¸sen tüm metin belgeden silinir veya de˘gi¸stirme ifadesi ile deg˘ i¸stirilir. De˘gi¸stirme ifadesi iste˘ge ba˘glıdır, bo¸s bırakılırsa arama metniyle e¸sle¸sen metin belgeden silinir. Düzenli
ifadeler ve söz dizimleriyle ilgili daha çok bilgiyi s¸urada bulabilirsiniz All about using regular expressions in calibre
(sayfa 197).
1.4. E-Kitap Dönüstürme
¸
55
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
1.4.6 Yapı Algılama
Yapı algılama, yapılar tanımlanmadı˘gında calibre’nin girdi belgesinde yapısal elemanları algılamak için elinden geleni
yapması i¸sini içerir. Örne˘gin bölümler, sayfa sonları, ba¸slıklar, altbilgi, vs. Tahmin edece˘giniz gibi, bu i¸slem kitaptan
kitaba farklılık gösterir. Neyse ki calibre bunu kontrol etmek için çok güçlü seçeneklere sahiptir. Bu güçle beraber
karma¸sıklık gelir, ama bu karma¸sıklı˘gı ö˘grenmek için biraz zaman ayırırsanız, çabanıza deydi˘gini göreceksiniz.
Bölümler ve sayfa sonları
calibre’nin bölüm algılama ve sayfa sonu ekleme için iki set seçene˘gi vardır. Bazen biraz kafa karı¸stırıcı olsa da,
calibre varsayılan olarak, algılanan bölümlerden önce oldu˘gu gibi sayfa sonları seçene˘gi ile algılanan yerlerden önce
de sayfa sonu ekler. Bunun sebebi yaygın olarak bölüm sınırlarında olmadı˘gı halde sayfa sonu eklenmesi gereken
yerlerin bulunmasıdır. Ayrıca, algılanan bölümler iste˘ge ba˘glı olarak otomatik üretilen ˙Içindekilere eklenebilir.
calibre kullanıcının bölüm sınırlarını/sayfa sonlarını belirtmesine imkan veren güçlü bir dil olan XPath kullanır. XPath
ilk kullanımda göz korkutucu gelse de, s¸ans eseri, Kullanıcı Kitabında bir XPath rehberi (sayfa 150) bulunmaktadır.
Yapı Algılamanın dönü¸stürme hattındaki XHTML üzerinde i¸slem yaptı˘gını unutmayın. Kitabınıza uygun ayarları bulmak için Giri¸s (sayfa 50) da anlatılan hata ayıklama seçene˘gini kullanın. Basit XPath ifadeleri üretmeye yardım etmesi
için bir de XPath sihirbazı dü˘gmesi bulunmaktadır.
Ön tanımlı olarak, calibre bölüm algılama için s¸u ifadeyi kullanır:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2//*[((name()=\PYGZsq{}h1\PYGZsq{} or name()=\PYGZsq{}h2\PYGZsq{}) and re:test(., \PYGZsq{}
Bu ifade oldukça karı¸sık, çünkü bir takım yaygın durumu e¸s zamanlı ele almaya çalı¸sıyor. Anlamı, calibre’nin <h1>
veya <h2> etiketleri veya (chapter, book, section veya part) kelimelerinden biri veya class=”chapter” özniteli˘gi
gördü˘günde bölüm ba¸sı kabul edecek olması.
˙Ilgili bir seçenek de Chapter i¸sareti, calibre’nin bir bölüm algıladı˘gında ne yapaca˘gını kontrol etmenizi sa˘glayan
seçene˘gi. Ön tanımlı olarak, bölümden önce bir satır sonu ekleyecektir. Bunun yerine veya satır sonundan sonra kurallı
bir satır ekleyebilir. Ba¸ska bir s¸ey de yaptıramazsınız.
Sayfa sonlarını algılamak için ön tanımlı ayar:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2//*[name()=\PYGZsq{}h1\PYGZsq{} or name()=\PYGZsq{}h2\PYGZsq{}]
bu da calibre’nin ön tanımlı olarak her <h1> ve <h2> etiketinden önce sayfa sonu ekleyece˘gi demek oluyor.
Not: Varsayılan ifadeler dönü¸stürdü˘günüz girdi biçimine göre de˘gi¸sebilir.
Muhtelif
Bu bölümde bir kaç seçenek daha var.
Metadata’yı kitabın ba¸sına bir sayfa olarak ekle Calibre hakkındaki harika s¸eylerden biri de tüm kitaplarınız hakkındaki tam metadatayı, örne˘gin, oylama, etiketler, yorumlar, vs. korumanızı sa˘glamasıdır. Bu seçenek tüm bu
metadata’yı içeren bir sayfayı dönü¸stürme sonrası, genellikle kapak sayfasından sonra dönü¸stürülen e-kitaba
ekler. Kendi özelle¸smi¸s kitap kabınızı olu¸sturmak gibi dü¸sünebilirsiniz.
˙ resmi kaldır Bazen, dönü¸stürdü˘günüz kaynak belge kapa˘gı ayrı bir kapak olarak de˘gil, kitabın bir parçası olarak
Ilk
bulundurur. Calibre’de ayrıca bir kapak belirtirseniz, dönü¸stürülen kitabın iki kapak sayfası olur. Bu seçenek
56
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
basitçe belgedeki ilk resmi kaldırır, dönü¸stürülen kitabın tek bir kapa˘gı, calibre tarafından belirtilen kapa˘gı
olmasını sa˘glar.
1.4.7 ˙Içindekiler
Girdi belgesinin metadatasında bir ˙Içindekiler bölümü oldu˘gunda, calibre bunu kullanacak. Bazı eski biçimler ya metadata tabanlı ˙Içindekileri desteklemez, ya da bazı belgeler bunu içermiyor olabilir. Bu gibi durumlarda, bu kısımdaki
seçenekler, girdi belgesindeki içeri˘gi temel alarak dönü¸stürülen e-kitapta otomatik olarak ˙Içindekiler olu¸sturmanıza
yardım edebilir.
Not: Bu seçenekleri tam olarak kullanmayı ö˘grenmek zor olabilir. ˙Içindekiler bölümünü elle olu¸sturmak/düzenlemek
˙
isterseniz, EPUB veya AZW3 formatına çevirin ve dönü¸stürme ileti¸sim penceresinin altındaki Içindekileri
dönü¸stürmeden sonra elle ayarla etiketli onay kutusunu i¸saretleyin. Dönü¸stürme bittikten sonra ToC Düzenleyici açılır. Bu
da ˙Içindekiler bölümündeki girdileri girdilerin göstermesini istedi˘giniz yeri kitapta tıklayarak seçmenize izin veren
düzenleyicidir. ToC Düzenleyiciyi dönü¸stürme yapmadan da kullanabilirsiniz. Seçenekler->Araç çubukları menüsüne
gidin ve ToC Düzenleyiciyi ana araç çubu˘guna ekleyin. Sonra yalnızca düzenlemek istedi˘giniz kitabı seçin ve ToC
Düzenleyici dü˘gmeye tıklayın.
˙Ilk seçenek Otomatik olu¸sturulmu¸s Içindekileri
˙
kullanmaya zorla. Bunu i¸saretleyerek calibre’nin girdi belgesinde bulunan herhangi bir ˙Içindekiler bölümü yerine otomatik üretileni kullanmaya zorlamasını sa˘glayabilirsiniz.
Otomatik üretilen ˙Içindekiler bölümünün çalı¸sma s¸ekli, calibre’nin algılanan tüm bölümleri üretilen içindekiler bölümüne eklemeye çalı¸sması iledir. Bölüm algılamayı nasıl özelle¸stirebilece˘ginizi yukarıdaki Yapı Algılama (sayfa 56)
kısmı ile ö˘grenebilirsiniz. Algılanan bölümlerin üretilen içindekiler bölümünde yer almasını istemiyorsanız, Algılanan
bölümleri ekleme seçene˘gini i¸saretleyin.
E˘ger Bölüm e¸si˘gi sayısından az sayıda bölüm algılanırsa, calibre girdi belgesinde buldu˘gu köprüleri ˙Içindekilere ekler.
Bu genellikle düzgün çalı¸sır bir çok girdi belgesi ba¸sında köprülenmi¸s bir ˙Içindekiler içerir. Ba˘glantı sayısı seçene˘gi
bu davranı¸sı kontrol etmek için kullanılabilir. Sıfıra ayarlanırsa, hiçbir ba˘glantı eklenmez. Sıfırdan büyük bir rakam
ayarlanırsa, en fazla o kadar ba˘glantı eklenir.
calibre otomatik olarak kopya girdileri ˙Içindekiler bölümünden çıkarır. Fakat istenmeyen ba¸ska girdiler de varsa, TOC
Filtresi seçene˘gi ile filtreleyebilirsiniz. Bu, üretilen içindekilerdeki girdi ba¸slıklarıyla e¸sle¸secek bir düzenli ifadedir.
Bulunan her e¸sle¸sme kaldırılacaktır. Örne˘gin, tüm “Sonraki” veya “Önceki” girdi ba¸slıklarını kaldırmak için s¸unu
kullanabilirsiniz:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2\PYG{n}{Next}\PYG{o}{\textbar{}}\PYG{n}{Previous}
˙
Seviye 1,2,3 TOC‘seçenekleri geli¸smi¸s çok seviyeli bir Içindekiler
olu¸sturmanıza izin verir. Bunlar dönü¸stürme hattınca
üretilen ara XHTML’de e¸sle¸sen XPath ifadeleridir. Bu XHTML’ye nasıl eri¸sece˘ginizi ö˘grenmek için :ref:‘conversionintroduction a göz atın. Her seçene˘gin yanında temel XPath ifadeleri olu¸sturmanıza yardım edecek bir sihirbaz açan
dü˘gmeler bulunur. Su
¸ basit örnek bu seçenekleri nasıl kullanaca˘gınızı gösterir.
A¸sa˘gıdakine benzer bir XHTML üreten bir girdi belgeniz oldu˘gunu farz edin:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}html} \PYG{n+na}{xmlns=}\PYG{l+s}{\PYGZdq{}http://www.w3.org/1999/xhtm
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}head}\PYG{n+nt}{\PYGZgt{}}
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}title}\PYG{n+nt}{\PYGZgt{}}Sample document\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}/title\PYGZ
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}/head\PYGZgt{}}
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}body}\PYG{n+nt}{\PYGZgt{}}
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}h1}\PYG{n+nt}{\PYGZgt{}}Chapter 1\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}/h1\PYGZgt{}}
1.4. E-Kitap Dönüstürme
¸
57
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
...
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}h2}\PYG{n+nt}{\PYGZgt{}}Section
...
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}h2}\PYG{n+nt}{\PYGZgt{}}Section
...
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}h1}\PYG{n+nt}{\PYGZgt{}}Chapter
...
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}h2}\PYG{n+nt}{\PYGZgt{}}Section
...
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}/body\PYGZgt{}}
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}/html\PYGZgt{}}
1.1\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}/h2\PYGZgt{}}
1.2\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}/h2\PYGZgt{}}
2\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}/h1\PYGZgt{}}
2.1\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}/h2\PYGZgt{}}
Seçenekleri s¸u s¸ekilde ayarlıyoruz:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2Level 1 TOC : //h:h1
Level 2 TOC : //h:h2
Bu i¸slem a¸sa˘gıdaki gibi görünen, otomatik üretilmi¸s iki seviyeli bir ˙Içindekilere sebep olur:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2Chapter 1
Section 1.1
Section 1.2
Chapter 2
Section 2.1
Uyarı: Tüm çıktı biçimleri çok seviyeli ˙Içindekileri desteklemez. Önce bir EPUB Çıktısı ile denemelisiniz. Çalıs¸ırsa, seçece˘giniz bir biçimle deneyin.
˘ olarak kullanılı1.4.8 HTML girdi belgelerini dönüstürürken
¸
resimler bölüm baslı
¸ gı
yor
Bir resmi bölüm ba¸slı˘gı olarak kullanmak istedi˘ginizi var sayalım, ama yine de calibre’nin ˙Içindekileri bölüm ba¸slıklarından sizin için otomatik üretmesini istiyorsunuz. Bunu elde etmek için a¸sa˘gıdaki HTML biçimlemesini kullanın
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}html}\PYG{n+nt}{\PYGZgt{}}
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}h2}\PYG{n+nt}{\PYGZgt{}}Chapter 1\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}/h2\PYGZgt{}}
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}p}\PYG{n+nt}{\PYGZgt{}}chapter 1 text...\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}/p\PYGZgt{}}
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}h2} \PYG{n+na}{title=}\PYG{l+s}{\PYGZdq{}Chapter 2\PYGZdq{}}\PYG{n+nt}{\P
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}p}\PYG{n+nt}{\PYGZgt{}}chapter 2 text...\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}/p\PYGZgt{}}
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}/body\PYGZgt{}}
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}/html\PYGZgt{}}
Seviye 1 TOC ayarını //h:h2 yapın. ˙Ikinci bölüm için, calibre ba¸slı˘gı etiketin metni olmadı˘gından <h2> etiketindeki
title özniteli˘ginden alır.
58
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
1.4.9 ˙Içindekiler bölümündeki girdilere metin temin etmek için etiket öznitelikleri
kullanılıyor
Kısmen uzun bölüm ba¸slıklarınız varsa ve ˙Içindekiler bölümünde kısaltılmı¸s hallerini istiyorsanız, bu i¸s için ba¸slık
özniteli˘gini kullanabilirsiniz, örne˘gin:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}html}\PYG{n+nt}{\PYGZgt{}}
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}h2} \PYG{n+na}{title=}\PYG{l+s}{\PYGZdq{}Chapter 1\PYGZdq{}}\PYG{n+nt}{\P
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}p}\PYG{n+nt}{\PYGZgt{}}chapter 1 text...\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}/p\PYGZgt{}}
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}h2} \PYG{n+na}{title=}\PYG{l+s}{\PYGZdq{}Chapter 2\PYGZdq{}}\PYG{n+nt}{\P
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}p}\PYG{n+nt}{\PYGZgt{}}chapter 2 text...\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}/p\PYGZgt{}}
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}/body\PYGZgt{}}
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}/html\PYGZgt{}}
Seviye 1 TOC ayarını //h:[email protected] yapın. calibre etiket içindeki metni kullanmak yerine, ba¸slı˘gı <h2> etiketlerindeki title de˘gerinden alacaktır. XPath ifadesinde sondaki [email protected] a dikkat edin, bu biçimi kullanarak
calibre’ye metni istedi˘giniz öznitelikten almasını söyleyebilirsiniz.
˘
1.4.10 Dönüstürme
¸
için seçeneklerin nasıl ayarlanıp/kaydedilecegi
Calibre’de dönü¸stürme i¸slemlerinin ayarlanabilece˘gi iki yer vardır. Birincisi Seçenekler->Dönü¸stürme. Bu seçenekler
dönü¸stürme için varsayılan ayarlardır. Her kitap dönü¸stürmek istedi˘ginizde, ön tanımlı olarak burada bulunan ayarlar
kullanılır.
Ayarları ayrıca her kitap dönü¸stürme i¸sleminde dönü¸stürme ileti¸sim penceresinde de de˘gi¸stirebilirsiniz. Bir kitap dönü¸stürdü˘günüzde, calibre bu kitap için kullandı˘gınız ayarları hatırlar, böylece tekrar dönü¸stürdü˘günüzde, yalnızca bu
kitap için kaydedilen ayarlar Seçenekler menüsündeki ayarlardan öncelikli olur. Kitaba özel ayarları varsayılan ayarlara kitap dönü¸stürme ileti¸sim penceresindeki Varsayılan ayarlara geri alma seçene˘giyle dönebilirsiniz. Bir grup kitap
için kaydedilen ayarları, tüm bu kitapları seçip metadata düzenle dü˘gmesine tıklayarak, açılan toplu metadata düzenleme ileti¸sim penceresinin a¸sa˘gı tarafındaki kaydedilen dönü¸stürme ayarlarını kaldırma seçene˘gi ile kaldırabilirsiniz.
Bir grup kitabı Toplu Dönü¸stürdü˘günüzde, ayarlar a¸sa˘gıdaki sırayla alınır (son gelen kazanır):
• Seçenekler->Dönü¸stürme menüsünde ayarlanan varsayılanlardan
• Dönü¸stürülen her kitaptaki (e˘ger varsa) kayıtlı dönü¸stürme ayarlarından. Bu ayar Toplu Dönü¸stürme ileti¸sim
penceresinin sol üstündeki seçenekle kapatılabilir.
• Toplu dönü¸stürme ileti¸sim penceresindeki ayarlardan
Toplu Dönü¸stürmedeki her kitap için son ayarlar kaydedilir ve kitap tekrar dönü¸stürülürse tekrar kullanılır. Toplu
Dönü¸stürmede en yüksek öncelik Toplu Dönü¸stürme ileti¸sim penceresindeki ayarlara verildi˘ginden, bu ayarlar kitaba
özel olanları ezer. Yani yalnızca benzer ayarlara ihtiyacı olan kitapları topluca dönü¸stürmelisiniz. Metadata ve girdi
biçimine özel ayarlar istisnadır. Toplu Dönü¸stürme ileti¸sim penceresi bu iki kategoride ayarları içermedi˘ginden, bu
ayarlar kitaba özel ayarlardan (e˘ger varsa) veya varsayılanlardan alınır.
Not: Herhangi bir dönü¸stürmede kullanılan ayarları görmek için a¸sa˘gı sa˘g kö¸sedeki dönen simgeye tıklayıp dönü¸stürme i¸sine çift tıklayabilirsiniz. Bu i¸slem kullanılan ayarları üst kısma yakın bir yerde gösteren dönü¸stürme kaydını
getirecektir.
1.4. E-Kitap Dönüstürme
¸
59
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
1.4.11 Biçime özel ipuçları
Burada belli biçimlerin dönü¸stürülmesiyle ilgili ipuçları bulacaksınız. Girdi ya da çıktı olsun, belli bir biçime yönelik
seçenekler kendi kısımlarındaki dönü¸stürme ileti¸sim penceresindedir, örne˘gin TXT Girdi veya EPUB Çıktısı.
Microsoft Word belgelerini dönüstür
¸
calibre Microsoft Word 2007 ve üzeri tarafından olu¸sturulan .docx dosyalarını otomatik dönü¸stürebilir. Dosyayı
calibre’ye ekleyin ve dönü¸stüre tıklayın (.docx dosyaları için destek çok yeni oldu˘gundan calibre’nin son sürümünü
çalı¸stırdı˘gınızdan emin olun).
Not: Calibre dönü¸stürme motorunun yeteneklerini gösteren bir .docx tanıtım dosyası20 mevcuttur. Calibre’nin yeteneklerini görmek için bu dosyayı indirin ve EPUB veya AZW3 biçimine dönü¸stürün.
Word’de ba¸slıklarda Heading 1, Heading 2, vs. biçimlerini kullanırsanız calibre otomatik olarak bu ba¸slıkları
temel alan bir ˙Içindekiler üretecektir. Üretilen ˙Içindekileri görüntülemek için çıktı e-kitabı calibre görüntüleyici ile
açın ve ˙Içindekiler dü˘gmesine tıklayın.
Eski .doc dosyaları
Eski .doc dosyalarıyla çalı¸sırken belgeyi Microsoft Word ile HTML olarak kaydedebilir, sonra bu HTML dosyasını
calibre ile dönü¸stürebilirsiniz. HTML olarak kaydederken “Web Sayfası olarak kaydet, Filtrelenmi¸s” seçene˘gini kullanmayı unutmayın, bu seçenek iyi dönü¸sebilen temiz HTML üretir. Word gerçekten karman çorman HTML üretir,
dönü¸stürme uzun sürebilece˘ginden sabırlı olun. Word’un yeni bir sürümüne sahipseniz, do˘grudan docx olarak kaydedebilirsiniz.
Bir di˘ger seçenek de açık kaynaklı ve ücretsiz OpenOffice kullanmak. .doc dosyasınız OpenOffice ile açın ve OpenOffice’in .odt biçiminde kaydedin. calibre .odt dosyalarını do˘grudan dönü¸stürebilir.
TXT belgelerini dönüstür
¸
TXT belgelerinin kalın, yatık yazı vs. gibi iyi tanımlanmı¸s biçimleme s¸ekilleri ya da paragraflar, ba¸slıklar, kısımlar gibi
belge yapıları yoktur, ama ço˘gunlukça kullanılan bir takım genellemeler kullanılmaktadır. Varsayılan olarak calibre
do˘gru biçimleme ve i¸saretlemeleri bu genellemelere bakarak otomatik yapmaya çalı¸sır.
TXT girdisi paragrafların nasıl algılanaca˘gı ayrımına varmak için bir takım seçene˘gi destekler.
Paragraf Biçemi: Oto Paragrafların nasıl tanımlandı˘gını otomatik olarak anlamak için metin dosyalarını
analiz eder. Bu seçeneke ço˘gunlukla iyi çalı¸sır, beklenmedik sonuçlarla kar¸sıla¸sırsanız elle ayarlanan
seçeneklerden birini deneyin.
Paragraf Biçemi: Blok Bir ya da fazla bo¸s satırın paragraf sınırı oldu˘gunu varsayar:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2
This is the first.
This is the
second paragraph.
Paragraf Biçemi: Tekli Her satırın bir paragraf oldu˘gunu varsayar:
20 http://calibre-ebook.com/downloads/demos/demo.docx
60
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2
This is the first.
This is the second.
This is the third.
Paragraf Biçemi: Yazdırma Her paragrafın bir girintiyle ba¸sladı˘gını varsayar (bir tab veya 2+ bo¸sluk).
Paragraflar sonraki satır girintiyle ba¸sladı˘gında sona erer:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2
This is the
first.
This is the second.
This is the
third.
Paragraf Biçemi: Biçimlendirilmemi¸s Belgenin bir biçimi olmadı˘gı, ama alt satır sonu kullandı˘gı varsayılır. Noktalama i¸saretleri ve ortalama satır uzunlu˘gu kullanılarak paragraflar tekrar olu¸sturulmaya
çalı¸sılır.
Biçimleme Biçemi: Oto Kullanılan biçimlendirme i¸saretçileri türü algılanmaya çalı¸sılır. ˙I¸saretçi kullanılmamı¸ssa sezgisel biçimleme uygulanır.
Biçimleme Biçemi: Sezgisel Belge genel bölüm ba¸slıkları, sahne araları, ve yatık kelimeler için analiz
edilir ve dönü¸stürme sırasında uygun HTML i¸saretçileri uygulanır.
Biçimleme Biçemi: Markdown calibra ayrıca TXT girdisini markdown olarak bilinen dönü¸stürme ön
i¸sleminden geçirmeyi de destekler. Markdown TXT belgelerine kalın, yatık yazı, bölüm bal¸sıkları,
tablolar, listeler, ˙Içindekiler vs. gibi temel biçimleme eklemeye yarar. Bölüm ba¸slıklarının ba¸sını
# ile i¸saretlemek ve bölüm XPath algılama ifadesini “//h:h1” olarak ayarlamak TXT belgesinden
üretilecek düzgün bir ˙Içindekiler için en kolay yöntemdir. Markdown söz dizimi ile ilgili daha fazla
bilgiyi daringfireball21 dan ö˘grenebilirsiniz.
Biçimleme Biçemi: Hiçbiri Metne ek biçimleme uygulamaz, belge de˘gi¸sikli˘ge u˘gramadan html’ye dönü¸stürülür.
PDF belgelerini dönüstür
¸
PDF belgesi dönü¸stürülebilecek en kötü biçimlerden birisidir. Sabit sayfa boyutlu ve sabit yerle¸stirilmi¸s metin biçimlidirler. Bunun anlamı, bir paragrafın nerede bitip nerede ba¸sladı˘gını anlamanın çok zor oldu˘gudur. calibre paragrafları
yapılandırılabilir bir Satır Kaydırmama Etmeni ile kaydırmamaya çalı¸sacaktır. Bu, bir satırın kaydırılmaması gereken
satır uzunlu˘gunun belirlenmesinde kullanılan bir ölçüdür. Geçerli de˘gerler 0 ve 1 arasında bir ondalık sayıdır. Varsayılanı 0.45’dir, ortalama satır uzunlu˘gunun biraz altı. Kaydırılmayan daha çok metin için bu de˘geri küçültün. Daha az
içermesi için de artırın. Bu de˘geri PDF Girdisi altındaki dönü¸stürme ayarlarından ayarlayabilirsiniz.
Ayrıca, genellikle belgenin bir parçası olarak metin içeri˘gine eklenecek ba¸slık ve altbilgileri vardır. Bu sorunu azaltmak
için Ara ve De˘gi¸stir panelini kullanarak ba¸slık ve altbilgileri kaldırın. Ba¸slık ve altbilgi metinden çıkarılmazsa, paragraf
kaydırmamayı bir kenara atabilir. Ba¸slık ve altbilgi kaldırma seçeneklerinin nasıl kullanılaca˘gını ö˘grenmek için All
about using regular expressions in calibre (sayfa 197) okuyun.
PDF girdisinin bazı kısıtlamaları:
• Karma¸sık, çok-sütunlu, ve resim temelli belgeler desteklenmez.
21 http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax
1.4. E-Kitap Dönüstürme
¸
61
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
• Belgeden vektör resim ve tablo çıkarma i¸slemi de desteklenmez.
• Bazı PDF’ler ll veya ff veya fi vs. temsil etmek için özel kabartmalar kullanırlar. Bunların dönü¸stürülmesinin
çalı¸sıp çalı¸smayaca˘gı PDF içinde nasıl temsil edildiklerine ba˘glıdır.
• Ba˘glantılar ve ˙Içindekiler desteklenmiyor
˙
• Ingilizce
dı¸sındaki karakterleri temsil için gömülü olarak evrensel kod dı¸sında yazı tipi içeren PDF’ler bu karakterler için bozuk çıktı alacaklardır
• Bazı PDF’ler arkasında OCRed metin bulunan o sayfanın foto˘grafından yapılmı¸slardır. Böyle durumlarda calibre
PDF’i görüntüledi˘ginizde görece˘ginizden çok farklı sonuç verecek olan OCRed metni kullanır
• Sa˘gdan sola yazılan diller ve matematik karakter dizisi gibi karma¸sık metin görüntülemek için kullanılan
PDF’ler düzgün dönü¸stürülmeyecektir
Tekrar üstünden geçelim PDF gerçekten, ama gerçekten kötü bir girdi formatıdır. ˙Illa PDF kullanmanız gerekiyorsa,
girdi PDF’ine ba˘glı olarak idare eder ile kullanılamaz arasında bir çıktı için hazırlıklı olun.
Çizgi Roman Koleksiyonu
Çizgi roman koleksiyonu bir .cbc dosyasıdır. Bu .cbc dosyası di˘ger CBZ/CBR dosyalarını içeren bir zip dosyasıdır.
Bunların yanında .cbc dosyası UTF-8 ile kodlanmı¸s basit bir comics.txt metin dosyası içermelidir. comics.txt dosyası
.cbc dosyasındaki çizgi roman listesini a¸sa˘gıda görüldü˘gü gibi dosyasismi:ba¸slık s¸eklinde içerir:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2one.cbz:Chapter One
three.cbz:Chapter Three
two
Böylece .cbc dosyası s¸unu içerecektir:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2\PYG{n}{comics}\PYG{o}{.}\PYG{n}{txt}
\PYG{n}{one}\PYG{o}{.}\PYG{n}{cbz}
\PYG{n}{two}\PYG{o}{.}\PYG{n}{cbz}
\PYG{n}{three}\PYG{o}{.}\PYG{n}{cbz}
calibre bu .cbc dosyasını otomatik olarak comics.txt dosyasındaki her bir girdiyi gösteren ˙Içindekiler bölümüyle bir
e-kitaba çevirir.
EPUB gelismi
¸ s¸ biçimleme tanıtımı
EPUB dosyaları için çe¸sitli geli¸smi¸s biçimlendirmeler s¸u tanıtım dosyasında22 gösterilmi¸stir. Dosya calibre kullanılarak kendi EPUB olu¸sturma denemelerinizde s¸ablon olarak kullanılmak için elle kodlanmı¸s HTML’den olu¸sturulmu¸stur.
Olu¸sturuldu˘gu kaynak HTML kullanılabilirdir demo.zip23 . ZIP dosyasından EPUB olu¸sturmak için kullanılan ayarlar:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2ebook\PYGZhy{}convert demo.zip .epub \PYGZhy{}vv \PYGZhy{}\PYGZhy{}authors \PYGZdq{}Kovid
Bu dosya EPUB’ın potansiyelini ara¸stırdı˘gından, calibre’nin yerle¸sik okuyucusu dı¸sındaki bir çok okuyucuda burdaki
geli¸smi¸s biçimlemeler çalı¸smayacaktır.
22 http://calibre-ebook.com/downloads/demos/demo.epub
23 http://calibre-ebook.com/downloads/demos/demo.zip
62
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
ODT belgelerini dönüstür
¸
calibre ODT (OpenDocument Metni) dosyalarını do˘grudan dönü¸stürebilir. Belgenizi biçimlendirmek için biçemler
kullanmalı ve do˘grudan biçimleme kullanmaktan kaçınmalısınız. Belgenize resim eklerken, resimleri paragrafa ba˘glamalısınız, bir sayfaya ba˘glanmı¸s resimlerin hepsi dönü¸stürmenin ba¸sında yer alacaktır.
Bölümleri otomatik algılamak için, onları yerle¸sik biçim ‘Heading 1’, ‘Heading 2’, ..., ‘Heading 6’ (‘Heading 1’
HTML etiketi <h1> e denktir, ‘Heading 2’ <h2> ye vs.) ile i¸saretlemelisiniz. Dönü¸stürme yaparken calibre’de kullandı˘gınız biçimi ‘Bölümleri algıla’ kutusunda girebilirsiniz. Örne˘gin:
• Bölümleri ‘Heading 2’ biçimi ile i¸saretlerseniz, ‘Bölümleri algıla’ kutusunu //h:h2 olarak ayarlamalısınız
• Kısımların ‘Heading 2’ ile, Bölümlerin ‘Heading 3’ ile i¸saretlendi˘gi iç içe bir TOC için‘‘//h:h2|//h:h3‘‘ girmelisiniz. TOC - Dönü¸stürme sayfasında ‘Seviye 1 TOC’ kutusunu //h:h2 ve ‘Seviye 2 TOC’ kutusunu //h:h3
olarak ayarlayın.
˙Iyi bilinen belge özellikleri (Ba¸slık, Anahtar kelimeler, Açıklama, Olu¸sturan) tanınır ve calibre ilk resmi (çok küçük
olmayan, iyi en boy oranına sahip) kapak resmi yapar.
Ayrıca ODT belgenizde Evet olarak ayarladı˘gınızda (Dosya->Özellikler->Özel Özellikler) etkinle¸sen özel bir özellik
olan opf.metadata (‘Evet veya Hayır’ biçimli) geli¸smi¸s özellik dönü¸stürme kipi bulunmaktadır. Bu özellik calibre
tarafından algılanırsa, a¸sa˘gıdaki özellikler tanınır (opf.authors belgeyi olu¸sturanı ezer):
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2\PYG{n}{opf}\PYG{o}{.}\PYG{n}{titlesort}
\PYG{n}{opf}\PYG{o}{.}\PYG{n}{authors}
\PYG{n}{opf}\PYG{o}{.}\PYG{n}{authorsort}
\PYG{n}{opf}\PYG{o}{.}\PYG{n}{publisher}
\PYG{n}{opf}\PYG{o}{.}\PYG{n}{pubdate}
\PYG{n}{opf}\PYG{o}{.}\PYG{n}{isbn}
\PYG{n}{opf}\PYG{o}{.}\PYG{n}{language}
\PYG{n}{opf}\PYG{o}{.}\PYG{n}{series}
\PYG{n}{opf}\PYG{o}{.}\PYG{n}{seriesindex}
Buna ek olarak, ODT’de kapak resmi olmasını istedi˘giniz resmi opf.cover olarak isimlendirebilirsiniz (sa˘g tık,
Resim->Seçenekler->Ad). Bu isimde bir resim bulunmazsa, ‘zeki’ kipi kullanılır. Bazı çıktı biçimlerinde kapak algılama iki kapakla sonlanabilece˘ginden, i¸slem paragrafı belgeden çıkaracaktır (yalnızca tek içerik kapak ise!). Ama bu
yalnızca adlandırılan resimle çalı¸sır!
Kapak algılamayı kapatmak için opf.nocover (‘Evet veya Hayır’ türünde) geli¸smi¸s kipte Evet olarak ayarlayabilirsiniz.
PDF’e dönüstürme
¸
PDF’e dönü¸stürmede karar verece˘giniz ilk, en önemli ayar sayfa boyutudur. Varsayılan olarak, calibre Çıktı profili
tarafından belirlenmi¸s bir sayfa boyutu kullanır. Yani çıktı profiliniz Kindle olarak ayarlıysa, calibre küçük kindle
ekranında görüntülenebilecek bir sayfa boyutu seçer. Ancak bu PDF’i bir bilgisayar ekranında görüntülerseniz çok
büyük yazı tipli görünecektir. “Normal” boyutlu PDF’ler olu¸sturmak için dönü¸stürme penceresindeki PDF Çıktısı
altındaki Sayfa boyutunu ez seçene˘gini kullanın.
Baslıklar
¸
ve Altbilgiler
Ba¸slık ve altbilgi s¸ablonları belirleyerek PDF’in her sayfasına keyfi ba¸slık ve alt bilgi ekleyebilirsiniz. Sablonlar
¸
ba¸slık
ve altbilgi alanlarında gerçeklenen HTML kodlarından ba¸ska bir s¸ey de˘gildir. Örne˘gin her sayfanın altında ortalanmı¸s
olarak sayfa numaraları göstermek için, a¸sa˘gıdaki altbilgi s¸ablonunu kullanın:
1.4. E-Kitap Dönüstürme
¸
63
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2\PYGZlt{}p style=\PYGZdq{}text\PYGZhy{}align:center; color:green\PYGZdq{}\PYGZgt{}Page \PY
calibre _PAGENUM_ u otomatik olarak mevcut sayfa numarasıyla de˘gi¸stirir. Hatta tek ve çift sayfalar için de˘gi¸sik
içerik bile koyabilirsiniz, örne˘gin a¸sa˘gıdaki ba¸slık s¸ablonu tek sayfalarda ba¸slı˘gı, çift sayfalarda yazarı gösterir:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2\PYGZlt{}p style=\PYGZdq{}text\PYGZhy{}align:right\PYGZdq{}\PYGZgt{}\PYGZlt{}span class=\P
calibre _TITLE_ ve _AUTHOR_ kelimelerini otomatik olarak dönü¸stürülen belgenin ba¸slı˘gı ve yazarı ile de˘gi¸stirir.
Aynı zamanda a¸sa˘gıdaki ba¸slık s¸ablonunda gösterildi˘gi gibi metni sol ve sa˘g kö¸selerde gösterebilir, yazı tipi boyutunu
de˘gi¸stirebilirsiniz:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2\PYGZlt{}div style=\PYGZdq{}font\PYGZhy{}size:x\PYGZhy{}small\PYGZdq{}\PYGZgt{}\PYGZlt{}p
Bu ba¸slı˘gı solda, yazarı sa˘gda ana metinden küçük bir boyutta gösterir.
Mevcut kısmı da s¸ablonlarda a¸sa˘gıda gösterildi˘gi gibi kullanabilirsiniz:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2\PYGZlt{}p style=\PYGZdq{}text\PYGZhy{}align:right\PYGZdq{}\PYGZgt{}\PYGZus{}SECTION\PYGZu
_SECTION_ mevcut kısmın adı neyse onunla de˘gi¸stirilir. Bu isimler belgenin (PDF Özeti) ˙Içindekiler metadatasından
alınır. Belgenin ˙Içindekileri yoksa bo¸s metinle de˘gi¸stirilir. Tek bir PDF sayfasının birden çok kısmı varsa, sayfadaki
ilk kısım kullanılacaktır.
Ba¸slık ve altbilgi içinde javascript bile kullanabilirsiniz, örne˘gin, a¸sa˘gıdaki s¸ablon sayfa numaralarının 1 yerine 4 den
ba¸slamasını sa˘glar:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2\PYGZlt{}p id=\PYGZdq{}pagenum\PYGZdq{} style=\PYGZdq{}text\PYGZhy{}align:center;\PYGZdq{}
Not: Ba¸slık ve altbilgi eklerken sayfa alt ve üst kenar bo¸sluklarını dönü¸stürme ileti¸sim penceresindeki Sayfa Ayarları
kısmından yeterince büyük de˘gerlere ayarladı˘gınızdan emin olun.
Yazdırılabilir ˙Içindekiler
Ayrıca PDF sonuna her kısmın sayfa numaralarını içeren y azdırılabilir bir ˙Içindekiler ekleyebilirsiniz. PDF’i sayfaya
yazdırmaya niyetiniz varsa çok faydalıdır. PDF’i elektronik cihazda kullanacaksanız, PDF Özeti bu i¸slevselli˘gi sa˘glar
ve ön tanımlı olarak üretilir.
Üretilen ˙Içindekiler bölümünün görünümünü dönü¸stürme ileti¸sim penceresindeki Görünüm & Doku altındaki Ek CSS
dönü¸stürme ayalarından özelle¸stirebilirsiniz. Kullanılan varsayılan css a¸sa˘gıda listelenmi¸stir, basitçe kopyalayın ve
istedi˘giniz de˘gi¸siklikleri yapın.
64
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2\PYG{n+nc}{.calibre\PYGZhy{}pdf\PYGZhy{}toc} \PYG{n+nt}{table} \PYG{p}{\PYGZob{}} \PYG{k}{
\PYG{n+nc}{.calibre\PYGZhy{}pdf\PYGZhy{}toc} \PYG{n+nt}{table} \PYG{n+nt}{tr} \PYG{n+nt}{td}\PYG{n+nd
\PYG{n+nc}{.calibre\PYGZhy{}pdf\PYGZhy{}toc} \PYG{n+nc}{.level\PYGZhy{}} \PYG{p}{\PYGZob{}}
\PYG{k}{font\PYGZhy{}size}\PYG{o}{:} \PYG{k}{larger}\PYG{p}{;}
\PYG{p}{\PYGZcb{}}
\PYG{n+nc}{.calibre\PYGZhy{}pdf\PYGZhy{}toc} \PYG{n+nc}{.level\PYGZhy{}1} \PYG{n+nt}{td}\PYG{n+nd}{:f
\PYG{n+nc}{.calibre\PYGZhy{}pdf\PYGZhy{}toc} \PYG{n+nc}{.level\PYGZhy{}2} \PYG{n+nt}{td}\PYG{n+nd}{:f
1.5 E-kitap Düzenleme
calibre EPUB ve AZW3 (Kindle) biçimlerinde kitapları düzenlemeye yarayan dahili bir e-kitap düzenleyicisi içerir.
Düzenleyici kitap dosyalarında dahili olarak kullanılan HTML ve CSS’i ve de˘gi¸siklik yaptıkça güncellenen bir canlı
ön izlemeyi gösterir. Ayrıca genel temizlik ve düzeltme i¸sleri için çe¸sitli otomatize araç da içerir.
Bu düzenleyiciyi calibre’de herhangi bir kitaba sa˘g tıklayıp Kitabı düzenle seçerek kullanabilirsiniz.
1.5. E-kitap Düzenleme
65
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
˙
Içindekiler
• Temel i¸s akı¸sı (sayfa 66)
• Dosya Tarayıcı (sayfa 69)
– Dosyaları yeniden adlandırma (sayfa 70)
– Dosyaları birle¸stirme (sayfa 70)
– Metin dosyası sırası de˘gi¸stirme (sayfa 70)
– Kapa˘gı i¸saretleme (sayfa 70)
– Dosyaları siliyor (sayfa 71)
– Dosyaların dı¸sa aktarımı (sayfa 71)
– Yeni resim/yazı tipi/vs. ekleme veya yeni bo¸s dosyalar olu¸sturma (sayfa 71)
– Dosyaları yer de˘gi¸stirme (sayfa 71)
– Biçim sayfalarını HTML dosyalarına etkin biçimde ba˘glama (sayfa 71)
• Bul & De˘gi¸stir (sayfa 71)
– Kaydedilmi¸s aramalar (sayfa 72)
– ˙I¸slev kipi (sayfa 72)
• Otomatik araçlar (sayfa 72)
– ˙Içindekileri Düzenle (sayfa 72)
– Kitabı Kontrol Et (sayfa 74)
– Bir kapak ekle (sayfa 75)
– Ba¸svurulan yazı tiplerinin gömülmesi (sayfa 75)
– Gömülü yazı tiplerini altkümeleme (sayfa 75)
– Noktalama i¸saretlerini toparlamak (sayfa 75)
– Kullanılmayan CSS kurallarını kaldırma (sayfa 75)
– HTML onar (sayfa 75)
– Dosyaların güzelle¸stirilmesi (sayfa 76)
– Satır Arası ˙Içindekiler Ekle (sayfa 76)
– Anlamsal Ayarlar (sayfa 76)
– Süzgeç biçem bilgisi (sayfa 76)
• Kontrol noktaları (sayfa 76)
• Canlı Ön ˙Izleme paneli (sayfa 78)
– HTML dosyalarının ayrılması (sayfa 79)
• Canlı CSS paneli (sayfa 80)
• Çe¸sitli Araçlar (sayfa 80)
– ˙Içerik Tablosu Görünümü (sayfa 81)
– Kitaptaki kelimelerin yazım denetimi (sayfa 81)
– Özel karakter eklemek (sayfa 82)
– Kod denetleme görünümü (sayfa 83)
– Dosyaları biçime göre klasörle (sayfa 83)
– Di˘ger e-kitap biçimlerindeki dosyaları EPUB olarak içe aktarma (sayfa 83)
– The Reports tool (sayfa 92)
• Special features in the code editor (sayfa 93)
– Syntax highlighting (sayfa 93)
– Context sensitive help (sayfa 93)
– Auto-complete (sayfa 93)
– Snippets (sayfa 94)
1.5.1 Temel is¸ akısı
¸
Not: Calibre düzenleyici için bir video tanıtımı s¸uradadır24 .
24 http://calibre-ebook.com/demo#tutorials
66
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Kitap düzenleme aracıyla bir kitabı ilk defa açtı˘gınızda, solda bir dosya listesiyle kar¸sılanırsınız. Bunlar kitap içeri˘gini
olu¸sturan HTML dosyaları, biçem sayfaları, resimler vs. dir. Bir dosyayı düzenlemek için basitçe sa˘g tıklayın. Bir kaç
küçük düzeltmeden ba¸ska bir s¸eyler yapacaksanız, HTML e˘gitimi25 ve CSS E˘gitimi26 bilmeniz gerekti˘gini unutmayın.
Düzenleyicide HTML veya CSS’e de˘gi¸siklikler yaptıkça, de˘gi¸siklikler canlı olarak sa˘gdaki panelde ön izlenecektir.
Yaptı˘gınız de˘gi¸sikliklerin görünümünden mutlu oldu oldu˘gunuzda, Kaydet dü˘gmesine tıklayın veya Dosya->Kaydet
yolunu kullanarak de˘gi¸siklikleri e-kitaba kaydedin.
Kullanı¸slı bir özellik Kontrol noktaları‘dır. Bazı iddialı düzenlemelere giri¸smeden önce, bir kontrol noktası olu¸sturabilirsiniz. Kontrol noktası kitabınızın mevcut durumunu korur ve ilerde yaptı˘gınız de˘gi¸siklikleri be˘genmezseniz kontrol
noktasını olu¸sturdu˘gunuz s¸ekline geri dönebilirsiniz. Kontrol noktası olu¸sturmak için, :guilabel:‘Düzenle->Kontrol
noktası olu¸stur kullanın. Kontrol noktaları genel arama ve yer de˘gi¸stirme gibi otomatik araçları kullandı˘gınızda sizin
için otomatik olarak da olu¸sturulurlar. Kontrol noktası mekanizması tekli dosya düzenlerken normal Geri al/yinele
mekanizmasına ekdir. Kontrol noktaları dosyalar kitapta da˘gılmı¸s durumdayken faydalıdır.
Kitap düzenleme için temel akı¸s bu s¸ekildedir – Bir dosya aç, de˘gi¸siklikler yap, ön izle ve kaydet. Bu kılavuzun devamı
belirli görevleri efektif yapabilmeniz için mevcut çe¸sitli araçları ve özellikleri tartı¸sacaktır.
25 http://html.net/tutorials/html/
26 http://html.net/tutorials/css/
1.5. E-kitap Düzenleme
67
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
68
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
1.5.2 Dosya Tarayıcı
1.5. E-kitap Düzenleme
69
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Dosya Tarayıcısı düzenledi˘giniz kitap içindeki çe¸sitli dosyaların genel görünümünü verir. Dosyalar kategorilenmi¸slerdir, üstte metin (HTML) dosyaları, ardından stil (CSS) sayfaları s¸eklinde gider. Düzenlemeye ba¸slamak için dosyaya
çift tıklayın. Düzenleme HTML, CSS ve resim dosyalarında desteklenir. Metin dosyalarının düzenlenme sırası okurken
görüntülenecek oldukları gibidir. Di˘ger tüm dosyalar alfabetik olarak ayarlanır.
Fareyi bir girdi üstünde gezdirerek boyutunu, ve ekranın altında dosyanın kitap içindeki tam yolunu görebilirsiniz.
E-kitaplar içindeki dosyaların sıkı¸stırılmı¸s oldu˘gunu unutmayın, yani kitabın son boyutu dosyaların boyutu toplamı
de˘gildir.
Bir çok dosyanın kitapta özel anlamı vardır. Bunların genellikle isminin yanında bu özel anlamı gösteren bir simge
bulunur. Örne˘gin soldaki resim içinde, cover_image.jpg ve titlepage.xhtml dosyalarının yanlarında bir kapak simgesi
oldu˘gunu görebilirsiniz, bu da onların kitap kapak resmi ve ba¸slık sayfası oldu˘gunu gösterir. Benzer olarak, content.opf
dosyası yanında da kitap metadatasını içerdi˘gini gösteren bir metadata simgesi vardır, toc.ncx dosyasının yanında da
bir T simgesi vardır, bu da ˙Içindekiler oldu˘gunu gösterir.
Tekli dosyalar üstünde bir çok hareketi sa˘g tıklayarak sa˘glayabilirsiniz.
Dosyaları yeniden adlandırma
Tek bir dosyayı sa˘g tıklayarak ve Yeniden adlandır seçerek yeniden adlandırabilirsiniz. Bir dosyayı yeniden adlandırmak kitapta ona olan tüm ba˘gları ve referansları günceller. Yani tek yapmanız gereken yeni ismi sa˘glamaktır, gerisini
calibre halleder.
Ayrıca birden fazla dosyayı topluca yeniden adlandırabilirsiniz. Dosyaların basit bir isim kalıbında olmasını istiyorsanız faydalı olabilir. Örne˘gin tüm HTML dosyalarının Chapter-1.html, Chapter-2.html s¸eklinde isimlenmesini istiyor
olabilirsiniz. Bu durumda sa˘g tıklayıp :guilabel:‘Toplu yeniden adlandırma‘yı seçin. Bir ön ek ve otomatik numaralandırmanın hangi rakamdan ba¸slamasını istiyorsanız girin, OK tıklayın ve hepsi bu kadar.
Dosyaları birlestirme
¸
Bazen, iki HTML dosyasını veya iki CSS dosyasını beraber birle¸stirmek isteyebilirsiniz. Bazen her¸seyin tek bir dosyada olması faydalı olabilir. Aklınızda olsun, fazla içeri˘gi tek bir dosyaya koymak bu e-kitabı bir okyucuda okurken
performans problemlerine yol açabilir.
Birden çok dosyayı beraber birle¸stirmek için, Ctrl tu¸suna basılı tutarak seçin (aynı biçimde dosyaları seçti˘ginize emin
olun, ya tüm HTML dosyalarını ya tüm CSS dosyalarını vs.). Sonra sa˘g tıklayın ve birle¸stiri seçin. Hepsi bu, calibre
dosyaları birle¸stirir, birle¸stirilen dosyaya tüm ba˘glantı ve referansları da düzeltir. Dosyaların birle¸stirilmesinin bazen
metin biçiminin de˘gi¸smesine yol açaca˘gını unutmayın, her dosya de˘gi¸sik biçim sayfası içeriyor olabilir.
˘ stirme
Metin dosyası sırası degi
¸
Kitabı okurken metin (HTML) dosyalarının hangi sırada açılaca˘gını Dosya tarayıcısında basitçe sürükle bırak yaparak
ayarlayabilirsiniz. Teknik detay isteyenler için, buna kitap omurgasının yeniden sıralanması denir. Ö˘geleri di˘gerlerinin
arasına bırakmanız gerekir üstüne de˘gil, alı¸sana kadar bu i¸s biraz zor gelebilir.
˘ isaretleme
Kapagı
¸
E-kitapların genelde bir kapak resmi olur. Bu resim Dosya Tarayıcısında resim isminin yanında kahverengi bir kitap
simgesi ile gösterilir. Kapak için ba¸ska bir resim ayarlamak isterseniz, dosyaya sa˘g tıklayıp :guilabel:‘Kapak olarak
i¸saretle‘yi seçebilirsiniz.
Ek olarak, EPUB dosyalarının bir ba¸slık sayfası kavramı vardır. Ba¸slık sayfası kitabın ba¸slık sayfası/kapa˘gı olarak
davranan bir HTML dosyasıdır. EPUB düzenlerken bir HTML dosyasını ba¸slık sayfası olarak sa˘g tıklayarak ayarlayabilirsiniz. Seçti˘giniz dosyanın yalnızca kapak bilgisi içerdi˘ginden emin olun. Ba¸ska bir içeri˘gi olursa, ilk bölüm
70
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
gibi, kullanıcı calibre’de bu EPUB’I ba¸ska bir biçime dönü¸stürdü˘günde bu içerik silinir. Bunun sebebi dönü¸stürme
sırasında, calibre’nin i¸saretli ba¸slık sayfasının sadece kapak bilgisi içerdi˘gini var saymasındandır.
Dosyaları siliyor
Dosyaları sa˘g tıklayarak ya da seçip Delete tu¸suna basarak silebilirsiniz. Bir dosyayı silmek OPF dosyasından ona
olan tüm referansları da siler. Ancak ba¸ska yerlerdeki referanslar silinmez, Kitabı Kontrol Et aracını kullanarak bunları
kolayca silebilir/yer de˘gi¸stirebilirsiniz.
Dosyaların dısa
¸ aktarımı
Dosyaları kitaptan bilgisayarınızdaki ba¸ska bir yere aktarabilirsiniz. Dosya üstünde özel olarak ba¸ska araçlarla çalı¸smak istiyorsanız faydalı olabilir. Bu i¸slem için dosyaya sa˘g tıklayın ve :guilabel:‘Dı¸sa aktar‘ı seçin.
Dı¸sa aktarılan dosya üstünde çalı¸smayı bitirdi˘ginizde, kitaba yeniden, dosyaya sa˘g tıklayıp :guilabel:‘Dosya ile yer
de˘gi¸stir...‘i seçerek geri aktarabilirsiniz, bu da kitaptaki dosyayı daha önce dı¸sa aktardı˘gınız dosyayla de˘gi¸stirmenize
olanak verir.
Yeni resim/yazı tipi/vs. ekleme veya yeni bos¸ dosyalar olusturma
¸
Dosya->Yeni dosya tıklayarak bilgisayarınızdan yeni resim, yazı tipi, biçim sayfası vs. ekleyebilirsiniz. Bu size
ya :guilabel:‘Kaynak dosyası içe aktar‘ı tıklayarak dosya içe aktarmanız ya da yeni bo¸s bir html dosyası ya da biçim dosyasını basitçe yeni dosya için açılan kutuya ismini yazarak olu¸sturmanız olana˘gını verir.
Ayrıca birden çok dosyayı tek seferde Dosya->Dosya içe aktar ile kitaba aktarabilirsiniz.
˘ stirme
Dosyaları yer degi
¸
Kitapta mevcut dosyaları sa˘g tıklayıp yer de˘gi¸stiri seçerek kolayca de˘gi¸stirebilirsiniz. De˘gi¸stirilen dosyanın farklı bir
adı varsa, bu i¸slem tüm referansları ve ba˘glantıları da günceller.
˘
Biçim sayfalarını HTML dosyalarına etkin biçimde baglama
Kolay bir yöntem olarak, birden çok HTML dosyasını Dosya Tarayıcı ile seçebilir, sa˘g tıklayıp Biçim dosyalarını ba˘glamayı seçerek calibre’nin otomatik olarak seçilen tüm HTML dosyalarında bu biçim dosyaları için <link> etiketlerini
eklemesini sa˘glayabilirsiniz.
˘ stir
1.5.3 Bul & Degi
¸
Kitap Düzenlenin mevcut dosyada, tüm dosyalar içinde veya belli bir bölgede arama ve metin de˘gi¸stirme yapmanıza
imkan veren çok güçlü bir arama ve yer de˘gi¸stirme arayüzü vardır. Normal arama veya düzenli ifadelerle arama
yapabilirsiniz. Geli¸smi¸s arama için düzenli ifadelerin nasıl kullanılaca˘gını ö˘grenmek için bknz All about using regular
expressions in calibre (sayfa 197).
1.5. E-kitap Düzenleme
71
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Aramayı ba¸slatın ve Ara->Bul/de˘gi¸stir menü girdisi ile yer de˘gi¸stirin (HTML veya CSS dosyası düzenliyor olmalısınız).
Bulmak istedi˘giniz metni Arama kutusuna yazın ve Yer de˘gi¸stir kutusuna da de˘gi¸stirilecek halini. Sonraki e¸sle¸smeyi
bulmak için uygun dü˘gmelere tıklayabilir, mevcut e¸sle¸smeyi veya tüm e¸sle¸smeleri de˘gi¸stirebilirsiniz.
Kutunun altındaki açılır menülerden, aramanın mevcut dosya, tüm metin dosyaları, tüm biçim dosyaları veya tüm
dosyalar üzerinde çalı¸smasını sa˘glayabilirsiniz. Ayrıca arama kipini normal (karakter dizisi) arama veya düzenli ifade
arama olarak seçebilirsiniz.
Bir arama için tüm e¸sle¸smeleri Ara->Hepsini say ile sayabilirsiniz. Sayma açılır kutudan hangi dosyaları/bölgeleri
seçtiyseniz onlar üzerinde çalı¸sır.
Ayrıca o an açık düzenleyicide belirli bir satıra Ara->Satıra git ile gidebilirsiniz.
Not: Unutmayın, arama ve yer de˘gi¸stirmenin tüm gücünü toplamak için, düzenli ifadeler kullanmanız gerekir. Bknz
All about using regular expressions in calibre (sayfa 197).
Kaydedilmis¸ aramalar
Çokça kullandı˘gınız arama/yer de˘gi¸stirme ifadelerini kaydedip birden fazla kez kullanabilirsiniz. Bir aramayı kaydetmek için Ara kutusuna sa˘g tıklayıp :guilabel:‘Mevcut aramayı kaydet‘i seçin.
Kaydedilmi¸s aramalar ileti¸sim penceresini Ara->Kaydedilen Aramalar ile getirebilirsiniz. Bu i¸slem uygulayabileceg˘ iniz arama ve yer de˘gi¸stirme ifadelerini getirir. Ctrl Tu¸sunu basılı tutarak listeden birden çok girdiyi de seçebilir ve
birden çok arama yer de˘gi¸stirme i¸slemini tek seferde gerçekle¸stirebilirsiniz.
˙Islev
¸
kipi
˙I¸slev kipi her Arama/yer de˘gi¸stirmede çalı¸stırılacak güçlü python fonksiyonları yazmanızı sa˘glar. ˙I¸slev kipinde istedi˘giniz gibi metinle oynayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bknz Function Mode for Search & Replace in the Editor
(sayfa 83).
1.5.4 Otomatik araçlar
Kitap düzenlenin yaygın görevlerle ilgili bir çok aracı vardır. Bunlara Araçlar menüsü ile eri¸sebilirsiniz.
˙Içindekileri Düzenle
˙Içindekileri kolayca düzenlemek için özel bir araç vardır. Araçlar->Içindekiler->
˙
˙
Içindekileri
Düzenle ile ba¸slatabilirsiniz.
72
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
˙Içindekileri Düzenle aracı solda mevcut (e˘ger varsa) ˙Içindekileri gösterir. Metnini de˘gi¸stirmek için herhangi bir girdiye
çift tıklayın. Ayrıca girdileri sa˘gdaki dü˘gmeleri kullanarak veya sürükle bırak yaparak yeniden düzenleyebilirsiniz.
Mevcut bir ˙Içindekileri olmayan kitaplar için, bu araç size metinden otomatik ˙Içindekiler olu¸sturmanız için çe¸sitli
seçenekler sunar. Belgedeki ba¸slıklardan, ba˘glantılardan, dosyalardan vs ˙Içindekiler olu¸sturabilirsiniz.
Girdileri tıklayıp Bu girdinin gösterdi˘gi konumu de˘gi¸stir ile düzenleyebilirsiniz. Bu i¸slem kitabın küçük bir ön izlemesini açar, basitçe fare i¸saretçisini kitap görüntüleme paneli üzerinde hareket ettirin ve girdinin göstermesini istedi˘giniz
noktaya tıklayın. Kalın bir yeil çizgi konumu gösterecektir. Konumdan memnun oldu˘gunuzda OK tıklayın.
1.5. E-kitap Düzenleme
73
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Kitabı Kontrol Et
Kitabı Kontrol Et aracı kitabınızı gerçek okuyucu cihazlarda olu¸sabilecek problemlere kar¸sı arar. Etkinle¸stirmek için
Araçlar->Kitabı Kontrol Et kullanın.
Bulunan tüm problemler güzel, kullanımı kolay bir listede raporlanır. Listedeki herhangi bir girdiye tıklamak bu hata
hakkında biraz yardım ve bu hatayı mümkünse otomatik düzeltme seçene˘gi sunar. Hataya çift tıklayarak hatanın
bulundu˘gu noktayı düzenleyicide açabilir, kendiniz düzeltebilirsiniz.
Gerçekle¸stirilen kontrollerden bazıları:
• Bozuk HTML i¸saretçileri. ˙Iyi biçimlenmi¸s XML olarak ayrı¸stırılamayan tüm HTML i¸saretçileri raporlanır. Düzeltilmesi biçimlemenizin tüm ba˘glamda olması gibi çalı¸stı˘gını garantiler. calibre bu hataları otomatik düzeltebilir, ama otomatik düzeltmenin beklenmedik etkileri olabilir, dikkatli kullanın. Her zaman oldu˘gu gibi, otomatik
düzeltmeden önce bir kontrol noktası olu¸sturulur ki kolayca geri dönebilin. Otomatik düzeltme i¸saretçilerin
oldukça hata payı bırakan HTML5 algoritmasıyla ayrı¸stırılmasıyla, ardından XML’e dönü¸stürülmesiyle yapılır.
74
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
• Bozuk ya da bilinmeyen CSS biçimi. Geçerli olmayan veya CSS 2.1 standardında (CSS 3’den de bir kaç tane
eklenerek) tanımlanmayan özellikler içeren herhangi bir CSS raporlanır. CSS tüm biçim dosyalarında, satır arası
özniteliklerde ve HTML dosyalarındaki <style> etiketlerinde kontrol edilir.
• Kırık ba˘glantılar. Kitap içinde eksik ya da bulunmayan dosyaları gösteren ba˘glantılar varsa raporlanır.
• Referansı olmayan dosyalar. Ba¸ska bir dosya tarafından referans edilmeyen veya omurgada olmayan dosyalar
raporlanır.
• OPF dosyalarında kopya omurga veya manifesto ö˘geleri, kırık idref’ler veya meta kapak etiketleri, eksik gerekli
kısımlar vs.
• Kitabın okuyucu cihazlarda bozuk çalı¸smasına sabep olacak bilinen problemlere uyumluluk kontrolleri.
Bir kapak ekle
Araçlar->Kapak ekle kullanarak kitaba kolaylıkla bir kapak ekleyebilirsiniz. Bu i¸slem mevcut bir resmi seçip kapak
yapmanızı veya yeni bir resmi içe aktarıp kapak yapmanızı sa˘glar. EPUB dosyalarını düzenlerken, kapak için HTML
kapsayıcı otomatik üretilir. Kitapta mevcut bir kapak bulunursa, yer de˘gi¸stirilir. Araç ayrıca OPF’de kapak dosyalarını
düzgünce i¸saretleme i¸sini de otomatik halleder.
Basvurulan
¸
yazı tiplerinin gömülmesi
Araçlar->Ba¸svurulan fontları göm ile eri¸silen bu araç kitapta ba¸svurulan tüm yazı tiplerini bulur ve gömülü de˘gillerse,
bilgisayarınızda arama yapar ve bulunursa kitaba gömer. Bu i¸slemi yapmadan ticari yazı tiplerini gömmek için gerekli
izniniz oldu˘gundan emin olun lütfen.
Gömülü yazı tiplerini altkümeleme
Araçlar->Gömülü yazı tiplerini altkümele ile eri¸silen bu araç, kitaptaki tüm yazı tiplerini kitapta gerçekten mevcut
olan kabartmaları içerecek s¸ekilde eksiltir. Bu i¸slem genellikle yazı tipi dosyalarının boyutunu ~ 50% azaltır. Ancak
yazı tipleri altkümelendikten sonra, daha önce altkümede mevcut olmayan bir yazı tipi eklerseniz, yazı tipi yeni metin
için çalı¸smayacaktır. Yani bunu i¸s akı¸sında son adım olarak yapın.
Noktalama isaretlerini
¸
toparlamak
Düz metin tire i¸saretlerini, elipsleri, tırnakları, çift çizgileri, vs. tipografik olarak düzgün denklerine dönü¸stür. Algoritmanın bazen yanlı¸s sonuç üretebilece˘gini not edin, özellikle daraltmanın ba¸sında tek tırnak i¸saretleri varken.
Araçlar->Noktalama i¸saretlerini toparla ile eri¸slebilir.
Kullanılmayan CSS kurallarını kaldırma
Biçim sayfalarından ve <style> etiketlerinden kullanılmayan tüm CSS kurallarını çıkar. Üretim s¸ablonlarından olu¸sturulan bazı kitaplar gerçekten bir içerikle e¸sle¸smeyen çok sayıda CSS kuralı içeriyor olabilir. Bu ek kurallar onları
i¸sleyecek okuyucuları yava¸slatabilir. Araçlar->Kullanılmayan CSS’i kaldır ile eri¸silebilir.
HTML onar
Bu araç XML olarak ayrı¸stırılamayan HTML’yi iyi biçimlenmi¸s XML’e döndürür. E-kitaplarda iyi biçimlenmemi¸s
XML oldukça yaygındır, bu araç bu tarz HTML’yi düzeltme i¸sini otomatik hale getirir. Araç HTML’yi HTML5 algoritmasıyla ayrı¸stırır (tüm modern tarayıcılarda kullanılan algoritma) sonucu XML’e dönü¸stürür. Otomatik düzeltmenin
1.5. E-kitap Düzenleme
75
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
beklenmeyen sonuçları olabilir. Tercih ederseniz, yukarıda bahsedilen Kitabı Kontrol Et aracını kullanarak HTML’deki
problemleri düzeltebilirsiniz. Araçlar->HTML’yi Düzelt ile eri¸silebilir.
Dosyaların güzellestirilmesi
¸
Bu araç tüm HTML ve CSS dosyalarını otomatik biçimler böylece “güzel görünürler”. Kod otomatik girintilenir yani
satırlar güzel hizalanır, bo¸s satırlar gerekli yerlere eklenir vs. Güzelle¸stirme ayrıca kırık HTML/CSS’i de otomatik
düzeltir. Otomatik düzeltme olmasın istiyorsanız, önce Kitabı Kontrol Et kullanarak problemleri düzeltin ve ardından
güzelle¸stirmeyi çalı¸stırın. Araçlar->Tüm dosyaları güzelle¸stir ile eri¸silebilir.
Not: HTML’de her metin CSS bo¸s satır bildirimi ile çok miktarda bo¸sluk içerebilir. Yani güzelle¸stirme i¸slemi
HTML’nin gerçeklenmesini de˘gi¸stirebilir. Bundan olabildi˘gince kaçınmak için, güzelle¸stirme algoritması yalnızca
di˘ger blok seviyesinde etiketleri içeren blok seviyesi etiketleri güzelle¸stirir. Yani örne˘gin, <p> etiketi içindeki metnin bo¸slukları de˘gi¸stirilmez. Ama sadece ba¸ska <p> ve <div> etiketlerini içeren <body> etiketi güzelle¸stirilir. Bu,
uygun blok seviyesi etiketi olmadı˘gı için bazı dosyalar güzelle¸stirmeden hiç etkilenmiyor anlamına da gelir. Böyle
durumlarda daha az dikkatli de˘gi¸sik güzelle¸stirme araçları kullanabilirsiniz, örne˘gin: HTML Tidy27 .
Satır Arası ˙Içindekiler Ekle
˙
˙
Normalde e-kitaplarda, Içindekiler
ana metinden ayrıdır ve e-kitap okuma aygıtında özel bir Içindekiler
dü˘gmesi/menüsü ile eri¸silir. calibre’nin kitabın metninin bir parçası olacak olan satır arası bir ˙Içindekileri otomatik olarak
üretmesini sa˘glayabilirsiniz. Mevcut tanımlanmı¸s ˙Içindekiler temel alınarak üretilecektir.
Bu aracı birden fazla kullanırsanız, her çalı¸stırmada bir öncekinde olu¸sturulan ˙Içindekiler yer de˘gi¸stirecektir. Araca
˙
˙
Araçlar->Içindekiler->Satır
Arası Içindekiler
Ekle ile eri¸silebilir.
Anlamsal Ayarlar
Bu araç EPUB dosyalarında anlamsal ayarlar yapmak için kullanılır. Anlamsallar basitçe, OPF dosyasında kitapta
özel anlama sahip belirli konumları ayırt eden ba˘glantılardır. Önsöz, kapak, ithaf, içindekiler vs. tanımlamak için
kullanabilirsiniz. Belirtmek istedi˘giniz anlamsal bilgi türünü seçin ve kitapta göstermesini istedi˘giniz noktayı seçin.
Bu araca Araçlar->Anlamsal Ayarlar ile eri¸sebilirsiniz.
Süzgeç biçem bilgisi
Bu araç tüm kitaptan belirtilen CSS biçem özelliklerini kolayca çıkarmak için kullanılabilir. Kaldırılmasını istedi˘giniz
özellikleri sölyeyebilirsiniz, örne˘gin color, background-color, line-height ve bulundukları her yerden
kaldırılırlar — biçem dosyaları, <style> etiketleri ve satır arası style öznitelikleri.
1.5.5 Kontrol noktaları
Kontrol noktaları kitabın mevcut durumunu “özel” olarak i¸saretlemenin yoludur. Ardından kitaba istedi˘giniz de˘gis¸iklikleri yapıp sonuçları be˘genmezseniz kontrol noktası olu¸sturulan duruma dönebilirsiniz. Kontrol noktaları önceki
kısımda anlatılan tüm otomatik araçlar çalı¸stı˘gında otomatik olarak olu¸sturulur.
Düzenle->Kontrol noktası olu¸stur ile bir kontrol noktası olu¸sturabilirsiniz. Önceki bir kontrol noktasına da Düzenle>Geri al... ile dönebilirsiniz.
27 http://infohound.net/tidy/
76
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Kontrol noktası i¸slevi normal Geri al/yinele mekanizmasına ek olarak getirilmi¸stir. Kontrol noktaları de˘gi¸siklikler
kitapta birden çok dosyaya yayıldı˘gında veya birbiriyle ili¸skili büyük de˘gi¸sikliklerden önceye dönmek istedi˘ginizde
özellikle faydalıdır.
Görünüm->Kontrol noktaları ile uygun kontrol noktası listesini görebilirsiniz. Kitabın mevcut durumunu belirtilen bir
kontrol noktası ile E-kitapları Kar¸sıla¸stırmak (sayfa 94) aracı ile kar¸sıla¸stırabilirsiniz – ilgilenilen kontrol noktasını
seçip Kar¸sıla¸stır dü˘gmesine tıklayarak. Geri al dü˘gmesi kitabı seçili kontrol noktasına kontrol noktası olu¸sturulduktan
sonra yapılan tüm de˘gi¸siklikleri geri alarak geri yükler.
1.5. E-kitap Düzenleme
77
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
1.5.6 Canlı Ön ˙Izleme paneli
Dosya Ön izleme canlı ön izleme panelinde çe¸sitli dosyalara yaptı˘gınız de˘gi¸sikliklerin canlı olarak görünümünü (bir ya
da iki saniye gecikme ile) verir. HTML veya CSS dosyaları düzenlerken, ön izleme paneli otomatik olarak güncellenip
de˘gi¸sikliklerinizi yansıtır. ˙I¸saretçiyi düzenleyici etrafında gezdirdi˘ginizde, ön izleme paneli konumunu takip ederek
kitapta denk gelen konumu gösterir. Ön izleme paneline tıklama, i¸saretçinin tıklanan ö˘ge üstüne konumlanmasına
78
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
sebep olur. Kitapta ba¸ska bir dosyayı gösteren bir ba˘glantıya tıklarsanız, bu dosya otomatik olarak düzenleme ve ön
izleme panelinde açılır.
De˘gi¸sikliklerin canlı izlenmesi ve otomatik konum e¸s zamanlamayı – ön izleme paneli altındaki dü˘gmelerle kapatabilirsiniz. Ön izleme panelinin canlı güncellemesi sadece düzenleyicide yazmadı˘gınız zaman yapılır, böylece dikkatinizi
da˘gıtmaz ve yava¸slatmaz, ön izlemenin gerçeklenmesini bekler.
Ön izleme paneli metnin görüntülendi˘ginde nasıl görünece˘gini gösterir. Ancak ön izleme paneli kitabınızı gerçek bir
okuma aygıtında test etmenin yerini tutmaz. Gerçek bir okuyucudan hem daha çok hem daha az kapasitelidir. Bir çok
okuyucu aygıttan daha fazla hatalara ve bozuk i¸saretçilere toleransı vardır. Ayrıca size sayfa kenar bo¸sluklarını, sayfa
sonlarını ve yazı tipi örtü¸stüren gömülü yazı tiplerini göstermez. Kitap üstünde çalı¸sırken ön izleme panelini kullanın,
ama i¸siniz bitti˘ginide, gerçek bir cihaz ya da yazılım öykünücüsünde görüntüleyin.
Not: Ön izleme paneli yazıtipi dosyası içindeki yazı tipi ismi CSS @font-face kuralındaki isimle uyu¸smazsa gömülü
yazı tiplerini desteklemez. Bu tarz yazı tipi sorunlarını Kitabı Kontrol Et aracını kullanarak hızlıca bulup düzeltebilirsiniz.
HTML dosyalarının ayrılması
Ön izleme panelinin belki de pek açık olmayan bir kullanımı da uzun HTML dosyalarını ayırmasıdır. Ayırmak istedi˘giniz dosyayı görüntülerken, ön izleme paneli
altındaki :guilabel:‘ayırma kipi‘ne tıklayın. Sonra dosyayı
nerden ayırmak istiyorsanız fareyi üzerine getirin ve tıklayın. Ye¸sil kalın bir çizgi fareyi hareket ettirdi˘ginizde nerden
ayrılaca˘gını gösterecek s¸ekilde belirecektir. ˙Istedi˘giniz konumu buldu˘gunuzda, tıklayın ve ayrılma gerçele¸secektir.
Dosyayı ayırmak dosyanın alt yarısını gösteren tüm ba˘glantıların ve referansların otomatik güncellenmesini ve ayrılan
kısmın yeni dosya düzenleyicide açılmasını sa˘glar.
Tek bir HTML dosyasını birden çok konumdan otomatik olarak düzenleyicideki dosyaya sa˘g tıklayıp Birden fazla
konumdan ayır seçerek ayırabilirsiniz. Bu i¸slem büyük bir dosyayı tüm ba¸slık etiketlerinde veya belli sınıfta etikete
sahip her yerde ayırma imkanı sa˘glar.
1.5. E-kitap Düzenleme
79
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
1.5.7 Canlı CSS paneli
Canlı CSS paneli o an düzenledi˘giniz etikete uygulanabilir tüm biçim kurallarını gösterir. Etiket adı, düzenleyicideki
satırı ile birlikte gösterilir, ardından e¸sle¸sme kuralları listesi gelir.
Herhangi bir etikete hangi biçim kurallarının uygulandı˘gını görmek için çok iyi bir yöntemdir. Görünüm ayrıca tıklanabilir ba˘glantılar (mavi renkte) içerir, bu ba˘glantılar biçim kurallarında de˘gi¸siklik yapmak isterseniz biçimin tanımlandı˘gı noktaya do˘grudan götürür. Do˘grudan etikete uygulanan biçim kuralları ana etiketlerden miras alınan kurallarla
birlikte gösterilir.
Panel ayrıca etiket için hesaplanan son biçimleri de gösterir. Daha yüksek öncelikli kurallarca önüne geçilen özellikler
üzeri çizili olarak gösterilir.
Canlı CSS panelini Görünüm->Canlı CSS ile etkinle¸stirebilirsiniz.
1.5.8 Çesitli
¸
Araçlar
Kitabı düzenlerken faydalı olabilecek bir kaç araç daha var.
80
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
˙Içerik Tablosu Görünümü
˙Içerik Tablosu görünümü kitaptaki mevcut içerik tablosunu gösterir. Bir girdiye çift tıklamak girdinin gösterdi˘gi konumu düzenleyicide açar. ˙Içerik Tablosunu düzenlemek için sa˘g tıklayabilir, görünümü yenileyebilir, tüm ö˘geleri ge˙
ni¸sletebilir/daraltabilirsiniz. Görünümler->Içerik
Tablosu ile eri¸sebilirsiniz.
Kitaptaki kelimelerin yazım denetimi
You can run a spelling checker via Tools->Check spelling.
Kelimeler kitapta kaç kere geçtikleri ve hangi dilden olduklarıyla gösterilirler. Dil bilgisi kitabın metadatasından ve
HTML dosyalarındaki lang özniteli˘ginden alınır. Bu da birden çok dil içeren kitaplarda bile yazım denetiminin
çalı¸smasına olanak verir. Örne˘gin, a¸sa˘gıdaki HTML çıktısında, color kelimesi Amerikan ˙Ingilizcesiyle, colour kelimesi
˙Ingiliz ˙Ingilizcesiyle kontrol edilir:
1.5. E-kitap Düzenleme
81
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2\PYGZlt{}div lang=\PYGZdq{}en\PYGZus{}US\PYGZdq{}\PYGZgt{}color \PYGZlt{}span lang=\PYGZdq
Not: Bir kelimeye çift tıklayarak düzenleyicide sonraki konumunu vurgulayabilirsiniz. Kelimeyi elle düzenlemek
istiyorsanız, veya hangi içerikte bulundu˘gunu görmek istiyorsanız faydalıdır.
Bir kelimeyi de˘gi¸stirmek için, sa˘gdaki önerilen yazımlardan birine çift tıklayın, veya kendi düzeltilmi¸s yazımınızı
yazın ve Seçili kelimeyi de˘gi¸stir dü˘gmesine tıklayın. Bu i¸slem kelimeyi tüm kitapta de˘gi¸stirir. Ayrıca ana kelime listesindeki bir kelimeye sa˘g tıklayarak sa˘g tık menüsünden kolayca de˘gi¸stirebilirsiniz.
Yazım denetiminin mevcut oturum için bir kelimeyi göz ardı etmesini Yoksay dü˘gmesi ile sa˘glayabilirsiniz. Ayrıca Sözlü˘ge ekle dü˘gmesiyle bir kelimeyi sözlü˘ge ekleyebilirsiniz. Yazım denetimi birden çok kullanıcı sözlü˘günü destekler,
yani kelimenin eklenece˘gi sözlü˘gü de seçebilirsiniz.
Ayrıca yazım denetiminin kitaptaki, sadece yanlı¸s olanlar de˘gil, tüm kelimeleri göstermesini sa˘glayabilirsiniz. Kitabınızdan hangi kelimelere en sık rastlandı˘gını görmek için ve belli kelimeler için arama ve de˘gi¸stirme çalı¸stırmak için
faydalıdır.
Not: Yazım denetim aracı açıkken kitapta dosyaları düzenleyerek de˘gi¸siklik yaparsanız, yazım denetimi aracındaki
Tazele dü˘gmesine tıklamanız gerekir. Bunu yapmadan yazım denetimi kullanmaya devam ederseniz, düzenleyicide
yaptı˘gınız de˘gi¸siklikleri kaybedebilirsiniz.
Yeni sözlük ekleme
Yazım denetimi ˙Ingilizce ve ˙Ispanyolca için yerle¸sik sözlüklerle gelir. Kendi sözlüklerinizi Özellikler->Düzenleyici>Yazım denetimi sözlüklerini yönet ile yükleyebilirsiniz. Yazım denetimi OpenOffice programının sözlüklerini kullanabilir (.oxt biçiminde). Bu sözlükleri The OpenOffice Eklenti deposundan28 indirebilirsiniz.
Özel karakter eklemek
Yazması zor karakterleri Düzenle->Özel karakter ekle ile ekleyebilirsiniz. Bu size tüm evrensel kod karakterlerini
gösterir, basitçe yazmak istedi˘giniz karaktere tıklayın. Tıklarken Ctrl tu¸suna basılı tutarsanız, karakter eklendikten
sonra pencere kapatılır. Bu araç ana metinde ya da Ara ve yer de˘gi¸stir aracı gibi kullanıcı arayüzündeki herhangi ba¸ska
bir alanda kullanılabilir.
Bir çok karakter oldu˘gundan, ilk önce gösterilmesi için kendi Sık kullanılanlar karakterlerinizi belirtebilirsiniz. Basitçe
bir karaktere sa˘g tıklayıp sık kullanılan olarak i¸saretleyin. Ayrıca sık kullanılanlardan kaldırmak için sık kullanılanlardaki bir karaktere sa˘g tıklayabilirsiniz. Son olarak, karakterlerin sırasını Sık kullanılanları yeniden düzenle dü˘gmesine
tıklayarak ve karakterleri sürükle bırak yaparak ayarlayabilirsiniz.
Klavye kullanarak da do˘grudan özel bir karakter yazabilirsiniz. Bunu yapmak için, karakterin evrensel kodunu (onaltılık olarak) girin ve yazılmı¸s kodu kar¸sılık geldi˘gi karaktere çevirecek olan Alt+X e basın. Örne˘gin, ÿ yazmak için ff
yazar sonra da Alt+X basarsınız. Satır ba¸sı yapmayan bir bo¸sluk için a0 ve ardından Alt+X, yatay elips için 2026 ve
yine ardından Alt+X.
Son olarak, HTML isimlendirilmi¸s birimleri kullanarak da özel karakterleri girebilirsiniz. Örne˘gin &nbsp; yazmak
noktalı virgülü girdi˘ginizde bir bo¸slukla de˘gi¸smesini sa˘glar. Yer de˘gi¸stirme yalnızca noktalı virgülü yazarken gerçekle¸sir.
28 http://extensions.openoffice.org/
82
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Kod denetleme görünümü
Bu görünüm ilgilenilen mevcut ö˘geye uygulanan CSS ve HTML kodunu gösterir. Ön izleme panelinde bir yere sa˘g
tıklayıp Denetle seçerek açabilirsiniz. Bu ö˘ge için HTML kodunu görmenin yanında, daha da önemli olarak CSS biçimlerini de görürsünüz. Dahası, biçimleri düzenleyebilir ve de˘gi¸sikliklerinizin getirdi˘gi etkileri anında görebilirsiniz.
Biçimi düzenlemenin kitap içeri˘ginde de˘gi¸siklik yapmayaca˘gını not edin, yalnızca hızlıca deneyler yapmaya izin verir.
Denetleyici içinde canlı düzenleme yapma i¸slevi geli¸stirme altındadır.
Dosyaları biçime göre klasörle
Genellikle ba¸ska bir yerden aldı˘gınız EPUB dosyalarını düzenlerken EPUB içindeki dosyaların de˘gi¸sik alt dizinlerde
rastgele ayarlanmı¸s oldu˘gunu görürsünüz. Bu araç tüm dosyaları biçimlerine göre otomatik olarak alt dizinlere ta¸sımanızı sa˘glar. Araçlar->Dizinlere ayarla ile eri¸sebilirsiniz. Bu araç yalnızca EPUB içindeki dosyaların nasıl ayarlandı˘gını
de˘gi¸stirir, Dosya Tarayıcısında nasıl görüntülendiklerini de˘gil.
˘ e-kitap biçimlerindeki dosyaları EPUB olarak içe aktarma
Diger
Düzenleyici ba¸ska bir e-kitap biçimindeki dosyaları tam bir dönü¸stürmeye sokmadan EPUB olarak içe aktarmayı
destekler. Özellikle kendi elle düzenlenmi¸s HTML dosyalarınızdan EPUB dosyaları olu¸sturmak için faydalıdır. Bu
i¸slemi Dosya->HTML veya DOCX dosyasını yeni kitap olarak içe aktar ile yapabilirsiniz.
Function Mode for Search & Replace in the Editor
The Search & Replace tool in the editor support a function mode. In this mode, you can combine regular expressions
(see All about using regular expressions in calibre (sayfa 197)) with arbitrarily powerful python functions to do all
sorts of advanced text processing.
In the standard regexp mode for search and replace, you specify both a regular expression to search for as well as a
template that is used to replace all found matches. In function mode, instead of using a fixed template, you specify an
arbitrary function, in the python programming language29 . This allows you to do lots of things that are not possible
with simple templates.
Techniques for using function mode and the syntax will be described by means of examples, showing you how to
create functions to perform progressively more complex tasks.
Automatically fixing the case of headings in the document Here, we will leverage one of the builtin functions in
the editor to automatically change the case of all text inside heading tags to title case:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2Find expression: \PYGZlt{}([Hh][1\PYGZhy{}6])[\PYGZca{}\PYGZgt{}]*\PYGZgt{}.+?\PYGZlt{}/\P
29 https://docs.python.org/2.7/
1.5. E-kitap Düzenleme
83
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
For the function, simply choose the Title-case text (ignore tags) builtin function. The will change titles that look like:
<h1>some TITLE</h1> to <h1>Some Title</h1>. It will work even if there are other HTML tags inside the
heading tags.
Your first custom function - smartening hyphens The real power of function mode comes from being able to create
your own functions to process text in arbitrary ways. The Smarten Punctuation tool in the editor leaves individual
hyphens alone, so you can use the this function to replace them with em-dashes.
To create a new function, simply click the Create/Edit button to create a new function and copy the python code from
below.
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{replace}\PYG{p}{(}\PYG{n}{match}\PYG{p}{,} \PYG{n}{number}\PYG{p}{
\PYG{k}{return} \PYG{n}{match}\PYG{o}{.}\PYG{n}{group}\PYG{p}{(}\PYG{p}{)}\PYG{o}{.}\PYG{n}{repla
Every Search & Replace custom function must have a unique name and consist of a python function named replace,
that accepts all the arguments shown above. For the moment, we wont worry about all the different arguments to
replace() function. Just focus on the match argument. It represents a match when running a search and replace.
Its full documentation in available here30 . match.group() simply returns all the matched text and all we do is
replace hyphens in that text with em-dashes, first replacing double hyphens and then single hyphens.
Use this function with the find regular expression:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2\PYGZgt{}[\PYGZca{}\PYGZlt{}\PYGZgt{}]+\PYGZlt{}
And it will replace all hyphens with em-dashes, but only in actual text and not inside HTML tag definitions.
The power of function mode - using a spelling dictionary to fix mis-hyphenated words Often, ebooks created
from scans of printed books contain mis-hyphenated words – words that were split at the end of the line on the printed
page. We will write a simple function to automatically find and fix such words.
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2\PYG{k+kn}{import} \PYG{n+nn}{regex}
\PY
\PYG{k+kn}{from} \PYG{n+nn}{calibre} \PYG{k+kn}{import} \PYG{n}{prepare\PYGZus{}string\PYGZus{}for\PY
\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{replace}\PYG{p}{(}\PYG{n}{match}\PYG{p}{,} \PYG{n}{number}\PYG{p}{,} \PYG{n}{
\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{replace\PYGZus{}word}\PYG{p}{(}\PYG{n}{wmatch}\PYG{p}{)}\PYG{p}{:}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Try to remove the hyphen and replace the words if the resulting}
\PYG{c}{\PYGZsh{} hyphen free word is recognized by the dictionary}
\PYG{n}{without\PYGZus{}hyphen} \PYG{o}{=} \PYG{n}{wmatch}\PYG{o}{.}\PYG{n}{group}\PYG{p}{(}\
\PYG{k}{if} \PYG{n}{dictionaries}\PYG{o}{.}\PYG{n}{recognized}\PYG{p}{(}\PYG{n}{without\PYGZu
\PYG{k}{return} \PYG{n}{without\PYGZus{}hyphen}
\PYG{k}{return} \PYG{n}{wmatch}\PYG{o}{.}\PYG{n}{group}\PYG{p}{(}\PYG{p}{)}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Search for words split by a hyphen}
\PYG{n}{text} \PYG{o}{=} \PYG{n}{replace\PYGZus{}entities}\PYG{p}{(}\PYG{n}{match}\PYG{o}{.}\PYG{
\PYG{n}{corrected} \PYG{o}{=} \PYG{n}{regex}\PYG{o}{.}\PYG{n}{sub}\PYG{p}{(}\PYG{l+s}{r\PYGZsq{}}
\PYG{k}{return} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{\PYGZgt{}}\PYG{l+s+si}{\PYGZpc{}s}\PYG{l+s}{\PYGZlt
30 https://docs.python.org/2.7/library/re.html#match-objects
84
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Use this function with the same find expression as before, namely:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2\PYGZgt{}[\PYGZca{}\PYGZlt{}\PYGZgt{}]+\PYGZlt{}
And it will magically fix all mis-hyphenated words in the text of the book. The main trick is to use one of the useful
extra arguments to the replace function, dictionaries. This refers to the dictionaries the editor itself uses to spell
check text in the book. What this function does is look for words separated by a hyphen, remove the hyphen and
check if the dictionary recognizes the composite word, if it does, the original words are replaced by the hyphen free
composite word.
Note that one limitation of this technique is it will only work for mono-lingual books, because, by default,
dictionaries.recognized() uses the main language of the book.
Auto numbering sections Now we will see something a little different. Suppose your HTML file has many sections,
each with a heading in an <h2> tag that looks like <h2>Some text</h2>. You can create a custom function that
will automatically number these headings with consecutive section numbers, so that they look like <h2>1. Some
text</h2>.
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{replace}\PYG{p}{(}\PYG{n}{match}\PYG{p}{,} \PYG{n}{number}\PYG{p}{
\PYG{k}{return} \PYG{n}{match}\PYG{o}{.}\PYG{n}{group}\PYG{p}{(}\PYG{l+m+mi}{1}\PYG{p}{)} \PYG{o}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Ensure that when running over multiple files, the files are processed}
\PYG{c}{\PYGZsh{} in the order in which they appear in the book}
\PYG{n}{replace}\PYG{o}{.}\PYG{n}{file\PYGZus{}order} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{spine}
Use it with the find expression:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2(?s)(\PYGZlt{}h2[\PYGZca{}\PYGZlt{}\PYGZgt{}]*\PYGZgt{})(.+?\PYGZlt{}/h2\PYGZgt{})
Place the cursor at the top of the file and click Replace all.
This function uses another of the useful extra arguments to replace(): the number argument. When doing a
Replace All number is automatically incremented for every successive match.
Another new feature is the use of replace.file_order – setting that to ’spine’ means that if this search is
run on multiple HTML files, the files are processed in the order in which they appear in the book. See Choose file
order when running on multiple HTML files (sayfa 88) for details.
Auto create a Table of Contents Finally, lets try something a little more ambitious. Suppose your book has headings
in h1 and h2 tags that look like <h1 id="someid">Some Text</h1>. We will auto-generate an HTML Table
of Contents based on these headings. Create the custom function below:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2\PYG{k+kn}{from} \PYG{n+nn}{calibre} \PYG{k+kn}{import} \PYG{n}{replace\PYGZus{}entities}
\PY
\PYG{k+kn}{from} \PYG{n+nn}{calibre.gui2.tweak\PYGZus{}book} \PYG{k+kn}{import} \PYG{n}{current\PYGZu
\PYG{k+kn}{from} \PYG{n+nn}{calibre.ebooks.oeb.base} \PYG{k+kn}{import} \PYG{n}{xml2str}
\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{replace}\PYG{p}{(}\PYG{n}{match}\PYG{p}{,} \PYG{n}{number}\PYG{p}{,} \PYG{n}{
1.5. E-kitap Düzenleme
85
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
\PYG{k}{if} \PYG{n}{match} \PYG{o+ow}{is} \PYG{n+nb+bp}{None}\PYG{p}{:}
\PYG{c}{\PYGZsh{} All matches found, output the resulting Table of Contents.}
\PYG{c}{\PYGZsh{} The argument metadata is the metadata of the book being edited}
\PYG{k}{if} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{toc}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}} \PYG{o+ow}{in} \PYG{n}{dat
\PYG{n}{toc} \PYG{o}{=} \PYG{n}{data}\PYG{p}{[}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{toc}\PYG{l+s
\PYG{n}{root} \PYG{o}{=} \PYG{n}{TOC}\PYG{p}{(}\PYG{p}{)}
\PYG{k}{for} \PYG{p}{(}\PYG{n}{file\PYGZus{}name}\PYG{p}{,} \PYG{n}{tag\PYGZus{}name}\PYG
\PYG{n}{parent} \PYG{o}{=} \PYG{n}{root}\PYG{o}{.}\PYG{n}{children}\PYG{p}{[}\PYG{o}{
\PYG{n}{parent}\PYG{o}{.}\PYG{n}{add}\PYG{p}{(}\PYG{n}{text}\PYG{p}{,} \PYG{n}{file\P
\PYG{n}{toc} \PYG{o}{=} \PYG{n}{toc\PYGZus{}to\PYGZus{}html}\PYG{p}{(}\PYG{n}{root}\PYG{p
\PYG{k}{print} \PYG{p}{(}\PYG{n}{xml2str}\PYG{p}{(}\PYG{n}{toc}\PYG{p}{)}\PYG{p}{)}
\PYG{k}{else}\PYG{p}{:}
\PYG{k}{print} \PYG{p}{(}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{No headings to build ToC from foun
\PYG{k}{else}\PYG{p}{:}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Add an entry corresponding to this match to the Table of Contents}
\PYG{k}{if} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{toc}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}} \PYG{o+ow}{not} \PYG{o+ow}
\PYG{c}{\PYGZsh{} The entries are stored in the data object, which will persist}
\PYG{c}{\PYGZsh{} for all invocations of this function during a \PYGZsq{}Replace All\PYGZ
\PYG{n}{data}\PYG{p}{[}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{toc}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{]} \
\PYG{n}{tag\PYGZus{}name}\PYG{p}{,} \PYG{n}{anchor}\PYG{p}{,} \PYG{n}{text} \PYG{o}{=} \PYG{n
\PYG{n}{data}\PYG{p}{[}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{toc}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{]}\PYG{o
\PYG{k}{return} \PYG{n}{match}\PYG{o}{.}\PYG{n}{group}\PYG{p}{(}\PYG{p}{)} \PYG{c}{\PYGZsh{}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Ensure that we are called once after the last match is found so we can}
\PYG{c}{\PYGZsh{} output the ToC}
\PYG{n}{replace}\PYG{o}{.}\PYG{n}{call\PYGZus{}after\PYGZus{}last\PYGZus{}match} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb
\PYG{c}{\PYGZsh{} Ensure that when running over multiple files, this function is called,}
\PYG{c}{\PYGZsh{} the files are processed in the order in which they appear in the book}
\PYG{n}{replace}\PYG{o}{.}\PYG{n}{file\PYGZus{}order} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{spine}
And use it with the find expression:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2\PYGZlt{}(h[12]) [\PYGZca{}\PYGZlt{}\PYGZgt{}]* id=[\PYGZsq{}\PYGZdq{}]([\PYGZca{}\PYGZsq{
Run the search on All text files and at the end of the search, a window will popup with “Debug Output from your
function” which will have the HTML Table of Contents, ready to be pasted into toc.html.
The function above is heavily commented, so it should be easy to follow. The key new feature is the use of another
useful extra argument to the replace() function, the data object. The data object is a python dict that persists
between all successive invocations of replace() during a single Replace All operation.
Another new feature is the use of call_after_last_match – setting that to True on the replace() function
means that the editor will call replace() one extra time after all matches have been found. For this extra call, the
match object will be None.
This was just a demonstration to show you the power of function mode, if you really needed to generate a Table of
Contents from headings in your book, you would be better off using the dedicated Table of Contents tool in Tools>Table of Contents.
The API for the function mode All function mode functions must be python functions named replace, with the
following signature:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{replace}\PYG{p}{(}\PYG{n}{match}\PYG{p}{,} \PYG{n}{number}\PYG{p}{
86
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
When a find/replace is run, for every match that is found, the replace() function will be called, it must return the
replacement string for that match. If no replacements are to be done, it should return match.group() which is the
original string. The various arguments to the replace() function are documented below.
The match argument The match argument represents the currently found match. It is a python Match object31 .
It’s most useful method is group() which can be used to get the matched text corresponding to individual capture
groups in the search regular expression.
The number argument The number argument is the number of the current match. When you run Replace All,
every successive match will cause replace() to be called with an increasing number. The first match has number
1.
The file_name argument This is the filename of the file in which the current match was found. When searching
inside marked text, the file_name is empty. The file_name is in canonical form, a path relative to the root of the
book, using / as the path separator.
The metadata argument This represents the metadata of the current book, such as title, authors, language, etc.
It is an object of class calibre.ebooks.metadata.book.base.Metadata (sayfa 193). Useful attributes
include, title, authors (a list of authors) and language (the language code).
The dictionaries argument This represents the collection of dictionaries used for spell checking the current
book. It’s most useful method is dictionaries.recognized(word) which will return True if the passed in
word is recognized by the dictionary for the current book’s language.
The data argument This a simple python dict. When you run Replace All, every successive match will cause
replace() to be called with the same dict as data. You can thus use it to store arbitrary data between invocations
of replace() during a Replace All operation.
The functions argument The functions argument gives you access to all other user defined functions. This
is useful for code re-use. You can define utility functions in one place and re-use them in all your other functions. For
example, suppose you create a function name My Function like this:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{utility}\PYG{p}{(}\PYG{p}{)}\PYG{p}{:}
\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{replace}\PYG{p}{(}\PYG{n}{match}\PYG{p}{,} \PYG{n}{number}\PYG{p}{,} \PYG{n}{
\PYG{o}{.}\PYG{o}{.}\PYG{o}{.}
Then, in another function, you can access the utility() function like this:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{replace}\PYG{p}{(}\PYG{n}{match}\PYG{p}{,} \PYG{n}{number}\PYG{p}{
\PYG{n}{utility} \PYG{o}{=} \PYG{n}{functions}\PYG{p}{[}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{My Function
\PYG{o}{.}\PYG{o}{.}\PYG{o}{.}
31 https://docs.python.org/2.7/library/re.html#match-objects
1.5. E-kitap Düzenleme
87
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
You can also use the functions object to store persistent data, that can be re-used by other functions. For example, you
could have one function that when run with Replace All collects some data and another function that uses it when it is
run afterwards. Consider the following two functions:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2\PYG{c}{\PYGZsh{} Function One}
\PYG{n}{persistent\PYGZus{}data} \PYG{o}{=} \PYG{p}{\PYGZob{}}\PYG{p}{\PYGZcb{}}
\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{replace}\PYG{p}{(}\PYG{n}{match}\PYG{p}{,} \PYG{n}{number}\PYG{p}{,} \PYG{n}{
\PYG{o}{.}\PYG{o}{.}\PYG{o}{.}
\PYG{n}{persistent\PYGZus{}data}\PYG{p}{[}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{something}\PYG{l+s}{\PYGZ
\PYG{c}{\PYGZsh{} Function Two}
\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{replace}\PYG{p}{(}\PYG{n}{match}\PYG{p}{,} \PYG{n}{number}\PYG{p}{,} \PYG{n}{
\PYG{n}{persistent\PYGZus{}data} \PYG{o}{=} \PYG{n}{functions}\PYG{p}{[}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{
\PYG{o}{.}\PYG{o}{.}\PYG{o}{.}
Debugging your functions You can debug the functions you create by using the standard print() function from
python. The output of print will be displayed in a popup window after the Find/replace has completed. You saw an
example of using print() to output an entire table of contents above.
Choose file order when running on multiple HTML files When you run a Replace All on multiple HTML files,
the order in which the files are processes depends on what files you have open for editing. You can force the search to
process files in the order in which the appear by setting the file_order attribute on your function, like this:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{replace}\PYG{p}{(}\PYG{n}{match}\PYG{p}{,} \PYG{n}{number}\PYG{p}{
\PYG{n}{replace}\PYG{o}{.}\PYG{n}{file\PYGZus{}order} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{spine}
file_order accepts two values, spine and spine-reverse which cause the search to process multiple files in
the order they appear in the book, either forwards or backwards, respectively.
Having your function called an extra time after the last match is found Sometimes, as in the auto generate table
of contents example above, it is useful to have your function called an extra time after the last match is found. You can
do this by setting the call_after_last_match attribute on your function, like this:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{replace}\PYG{p}{(}\PYG{n}{match}\PYG{p}{,} \PYG{n}{number}\PYG{p}{
\PYG{n}{replace}\PYG{o}{.}\PYG{n}{call\PYGZus{}after\PYGZus{}last\PYGZus{}match} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb
Snippets
The calibre editor supports snippets. A snippet is a piece of text that is either re-used often or contains a lot of redundant
text. The editor allows you to insert a snippet with only a few key strokes. For example, suppose you often find yourself
inserting link tags when editing HTML files, then you can simply type <a in the editor and press Control+J. The
editor will expand it to:
88
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2\PYGZlt{}a href=\PYGZdq{}filename\PYGZdq{}\PYGZgt{}\PYGZlt{}/a\PYGZgt{}
Not only that, the word filename will be selected, with the cursor placed over it, so that you can easily type in the
real filename, using the editor’s nifty Auto-complete (sayfa 93) feature. And once you are done typing the filename,
press Control+J again and the cursor will jump to the position in between the <a> tags so you can easily type in
the text for the link.
The snippets system in the editor is very sophisticated, there are a few built-in snippets and you can create your own
to suit your editing style.
The following discussion of the built-in snippets should help illustrate the power of the snippets system.
Not: You can also use snippets in the text entry fields in the Search and Replace panel, however, placeholders (using
Control+J to jump around) will not work.
The built-in snippets The built-in snippets are described below. Note that you can override them by creating your
own snippets with the same trigger text.
Inserting filler text [Lorem] The first built-in snippet, and the simplest is used to insert filler text into a document.
The filler text is taken from De finibus bonorum et malorum32 a philosophical work by Cicero (translated to English).
To use it simply type Lorem in an HTML file and press Control+J. It will be replaced by a couple of paragraphs
of filler.
The definition of this snippet is very simple, the trigger text is defined as Lorem and the template is defined simply as
the literal text to be inserted. You can easily customize it to use your favorite form of filler text.
Inserting a self-closing HTML tag [<>] Now let’s look at a simple example of the powerful concept of placeholders. Say you want to insert the self-closing tag <hr/>. Just type <>, and press Control+J, the editor will expand
the snippet to:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2\PYGZlt{}\textbar{}/\PYGZgt{}
Here, the | symbol represents the current cursor position. You can then type hr and press Control+J to move the
cursor to after the end of the tag. This snippet is defined as:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2Trigger: \PYGZlt{}\PYGZgt{}
Template: \PYGZlt{}\PYGZdl{}1/\PYGZgt{}\PYGZdl{}2
Placeholders are simply the dollar ($) sign followed by a number. When the snippet is expanded by pressing
Control+J the cursor is positioned at the first placeholder (the placeholder with the lowest number). When you
press Control+J again the cursor jumps to the next placeholder (the placeholder with the next higher number).
32 http://en.wikipedia.org/wiki/De_finibus_bonorum_et_malorum
1.5. E-kitap Düzenleme
89
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Inserting an HTML link tag [<a] HTML link tags all share a common structure. They have an href attribute
and some text between the opening and closing tags. A snippet to make typing them more efficient will introduce us
to some more features of placeholders. To use this snippet, simply type <a and press Control+J. The editor will
expand this to:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2\PYGZlt{}a href=\PYGZdq{}filename\textbar{}\PYGZdq{}\PYGZgt{}\PYGZlt{}/a\PYGZgt{}
Not only that, the word filename will be selected, with the cursor placed over it, so that you can easily type in the
real filename, using the editor’s nifty Auto-complete (sayfa 93) feature. And once you are done typing the filename,
press Control+J again and the cursor will jump to the position in between the <a> tags so you can easily type in
the text for the link. After you are done typing the text, press Control+J again to jump to the point after the closing
tag. This snippet is defined as:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2Trigger: \PYGZlt{}a
Template: \PYGZlt{}a href=\PYGZdq{}\PYGZdl{}\PYGZob{}1:filename\PYGZcb{}\PYGZdq{}\PYGZgt{}\PYGZdl{}\P
There are a couple of new features here. First the $1 placeholder has become more complex. It now includes some
default text (the word filename. If a placeholder contains default text, the default text is substituted for the placeholder when the snippet is expanded. Also when you jump to a placeholder with default text using Control+J, the
default text is selected. In this way, you can use default text to act as a reminder to you to fill in important parts of the
template. You can specify default text for a placeholder by using the syntax: ${<number>:default text}.
The other new feature is that the second placeholder has an asterisk after it (${2*}). This means that any text that
was selected before expanding the template is substituted for the placeholder. To see this in action, select some text in
the editor, press Control+J, type <a and press Control+J again, the template will be expanded to:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2\PYGZlt{}a href=\PYGZdq{}filename\PYGZdq{}\PYGZgt{}whatever text you selected\PYGZlt{}/a\P
Inserting a HTML image tag [<i] This is very similar to inserting an HTML link, as we saw above. It allows you to
quickly input an <img src="filename" alt="description" /> tag and jump between the src and alt
attributes:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2Trigger: \PYGZlt{}i
Tem
Insert an arbitrary HTML tag [<<] This allows you to insert an arbitrary full HTML tag (or wrap previously
selected text in the tag). To use it, simply type << and press Control+J.The editor will expand it to:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2\PYGZlt{}\textbar{}\PYGZgt{}\PYGZlt{}/\PYGZgt{}
Type the tag name, for example: span and press Control+J, that will result in:
90
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2\PYGZlt{}span\PYGZgt{}\textbar{}\PYGZlt{}/span\PYGZgt{}
You will note that the closing tag has been automatically filled with span. This is achieved with yet another feature
of placeholders, mirroring. Mirroring simply means that if you specify the sample placeholder more than once in a
template, the second and all later positions will be automatically filled in with whatever you type in the first position,
when you press Control+J. The definition for this snippet is:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2Trigger: \PYGZlt{}\PYGZlt{}
Template: \PYGZlt{}\PYGZdl{}1\PYGZgt{}\PYGZdl{}\PYGZob{}2*\PYGZcb{}\PYGZlt{}/\PYGZdl{}1\PYGZgt{}\PYGZ
As you can see, the first placeholder ($1) has been specified twice, the second time in the closing tag, which will
simply copy whatever you type in the opening tag.
Inserting an arbitrary HTML tag with a class attribute [<c] This is very similar to the insert arbitrary tag example
above, except that it assumes that you want to specify a class for the tag:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2Trigger: \PYGZlt{}c
Tem
This will allow you to first type the tag name, press Control+J, type the class name, press Control+J type the
contents of the tag and press Control+J one last time to jump out of the tag. The closing tag will be auto-filled.
Creating your own snippets Snippets really shine because you can create your own to suit your editing style. To
create your own snippets go to Edit->Preferences->Editor settings->Manage snippets in the editor. This will pop-up
an easy to use dialog to help you create your own snippets. Simply click the Add snippet button and you will see a
dialog that looks like:
1.5. E-kitap Düzenleme
91
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
First give your snippet a name, something descriptive, to help identify the snippet in the future. Then specify the
trigger. A trigger is simply the text that you have to type in the editor before pressing Control+J in order to expand
the snippet.
Then specify the snippet template. You should start with one of the example above and modify it to suit your needs.
Finally, specify which file types you want the snippet to be active for. This way you can have multiple snippets with
the same trigger text that work differently in different file types.
The next step is to test your newly created snippet. Use the Test box at the bottom. Type in the trigger text and press
Control+J to expand the snippet and jump between placeholders.
The Reports tool
The editor includes a nice Reports tool (via Tools->Reports) that shows summaries of the files, images, links, words,
characters and styles used in the book. Every line in the report is hot-linked. Double clicking a line jumps to the place
in the book where that item is used or defined (as appropriate). For example, in the Links view, you can double click
entries the Source column to jump to where the link is defined and entries in the Target column to jump to where the
link points.
92
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
1.5.9 Special features in the code editor
The calibre HTML editor is very powerful. It has many features that make editing of HTML (and CSS) easier.
Syntax highlighting
The HTML editor has very sophisticated syntax highlighting. Features include:
• The text inside bold, italic and heading tags is made bold/italic
• As you move your cursor through the HTML, the matching HTML tags are highlighted
• Invalid HTML is highlighted with a red underline
• Spelling errors in the text inside HTML tags and attributes such as title are highlighted. The spell checking is
language aware, based on the value of the lang attribute of the current tag and the overall book language.
• CSS embedded inside <style> tags is highlighted
• Special characters that can be hard to distinguish such as non-breaking spaces, different types of hyphens, etc.
are highlighted.
• Links to other files in <a> tags, <img> and <link> tags all have the filenames highlighted. If the filename
they point to does not exist, the filename is marked with a red underline.
Context sensitive help
You can right click on an HTML tag name or a CSS property name to get help for that tag or property.
You can also hold down the Ctrl key and click on any filename inside a link tag to open that file in the editor automatically.
Auto-complete
When editing an ebook, one of the most tedious tasks is creating links to other files inside the book, or to CSS
stylesheets, or images. You have to figure out the correct filename and relative path to the file. The editor has autocomplete to make that easier.
As you type a filename, the editor automatically pops up suggestions. Simply use the Tab key to select the correct file
name. The editor even offers suggestions for links pointing to an anchor inside another HTML file. After you type
1.5. E-kitap Düzenleme
93
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
the # character, the editor will show you a list of all anchors in the target file, with a small snippet of text to help you
choose the right anchor.
Note that unlike most other completion systems, the editor’s completion system uses subsequence matching. This
means that you can type just two or three letters from anywhere in the filename to complete the filename. For example,
say you want the filename ../images/arrow1.png, you can simply type ia1 and press Tab to complete the
filename. When searching for matches, the completion system prioritizes letters that are at the start of a word, or
immediately after a path separator. Once you get used to this system, you will find it saves you a lot of time and effort.
Snippets
The calibre editor supports snippets. A snippet is a piece of text that is either re-used often or contains a lot of
redundant text. The editor allows you to insert a snippet with only a few key strokes. The snippets are very powerful,
with many features, such as placeholders you can jump between, automatic mirroring of repeated text and so on. For
more information, see Snippets (sayfa 88).
1.6 E-kitapları Kar¸sılastırmak
¸
Calibre bir kitap düzenlendikten veya dönü¸stürüldükten sonra nelerin de˘gi¸sti˘ginin görülebilece˘gi tümle¸sik bir e-kitap
kar¸sıla¸stırma aracı içerir. EPUB ve AZW3 biçimindeki kitapları kar¸sıla¸stırabilir.
Bu aracı kullanmak için ya e-kitabı düzenleme yapmak için açın ve Dosya->Ba¸ska bir e-kitap ile kar¸sıla¸stır seçene˘gini
seçin ya da Kitap Detayları (sayfa 15) panelini kullanın. E˘ger EPUB’tan EPUB’a dönü¸süm yaparsanız özgün EPUB
dosyası ORIGINAL_EPUB adıyla kaydedilir. Basitçe Kitap Ayrıntıları panelinden ORIGINAL_EPUB girdisine sa˘g
tıklayarak EPUB biçimi ile kar¸sıla¸stır seçene˘gini seçebilirsiniz.
Kar¸sıla¸stırma aracı a¸sa˘gıdaki ekran görüntüsündeki gibi olacaktır. Seçilen kitaplar arasındaki metin, biçem ve resimlerdeki farklılıkları gösterecektir.
94
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
1.6.1 Kar¸sılastırma
¸
görünümünü anlamak
Yukarıdaki ekran görüntüsünden anla¸sılabilece˘gi gibi kar¸sıla¸stırma görünümü iki kitabın farklarını yan yana göstermektedir. Sadece farklar ve etraflarındaki bir kaç satırlık içerik görüntülenir. Bu sayede büyük bir belgenin içinde
neyin de˘gi¸sti˘gini anlamak kolayla¸sır.
Eklenen metin ye¸sil, çıkartılan metin kırmızı ve de˘gi¸stirilen metinler de mavi arkaplanla gösterilir.
De˘gi¸stirilen satırların numaraları düzenleyici ile de˘gi¸siklik yapılmasını sa˘glamak için yanlarında görüntülenir. Kars¸ıla¸stırma aracını düzenleyicinin içinde açtı˘gınızda sa˘g paneldeki bir satıra çift tıklayarak düzenleyicinin otomatik
olarak o satıra gitmesini sa˘glayabilirsiniz.
Kitapları kar¸sıla¸stırmanın kullanı¸slı bir tekni˘gi de kar¸sıla¸stırma aracına farklılıkları hesaplamadan önce metni ve biçem
dosyalarını güzelle¸stirmesini söylemektir. Bu genellikle daha temiz ve takip edilebilir bir çıktı verir. Bunu yapmak için
Seçenekler dü˘gmesine tıkladıktan sonra Dosyaları kar¸sıla¸stırmadan önce güzelle¸stir seçene˘gini seçmelisiniz. Dosyaları güzelle¸stirmenin bazı istenmeyen sonuçları olabilece˘gini unutmayın. Farkların etrafında gösterilecek içeri˘gin satır
1.6. E-kitapları Kar¸sılastırmak
¸
95
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
sayısını da Seçenekler dü˘gmesi ile de˘gi¸stirebilirsiniz.
Farklar içinde alttaki arama çubu˘gunu kullanarak bir metin arayabilirsiniz. Hangi panelde arama yapaca˘gınızı Sol veya
Sa˘g seçmeniz gerekecektir.
1.6.2 Kar¸sılastırma
¸
aracı nasıl baslatılır
¸
Kar¸sıla¸stırma aracı bir kitabın iki sürümü elinizde oldu˘gunda ve nelerin de˘gi¸sti˘gini görmek istedi˘ginizde çok faydalı
olur. Ba¸slatılmasının bir çok yolu vardır.
˙Iki e-kitap dosyasını kar¸sıalstırmak
¸
˙Ilk dosyayı düzenle aracında açın. Simdi
¸
Dosya->Ba¸ska bir kitapla kar¸sıla¸stır dü˘gmesine tıklayarak ikinci dosyayı
seçin (ilkiyle aynı biçimde olmalıdır). Kar¸sıla¸stırma görünümü düzenlenen dosya sa˘gda, ikinci dosya solda olacak
s¸ekilde açılacaktır.
ORIGINAL_FMT ile FMT dosyalarının kar¸sılastırılması
¸
Calibre içinde bir FMT dosyasından kendisine bir dönü¸süm yaparsanız özgün dosya ORIGINAL_FMT adıyla kaydedilir. Dönü¸süm sonrası neyin de˘gi¸sti˘gini ana calibre penceresindeki Kitap Detayları (sayfa 15) panelinde ORIGINAL_FMT girdisine sa˘g tıklayıp FMT ile kar¸sıla¸stır seçene˘gini seçerek görebilirsiniz. Kar¸sıla¸stırma görünümü solda
ORIGINAL_FMT dosyasını, sa˘gda da FMT dosyasını açacaktır.
Bir kontrol noktasını ile kitabın mevcut durumunu düzenlerken kar¸sılastırmak
¸
düzenle aracının kontrol noktaları isimli çok yararlı bir özelli˘gi vardır. Bu özellik kitabın mevcut durumunu kontrol noktası adıyla kaydetmenize imkan verir, kontrol noktasından sonra yaptı˘gınız ve ho¸slanmadı˘gınız de˘gi¸siklikleri
geri alabilirsiniz. Kontrol noktaları düzenleyicide otomatikle¸stirilmi¸s eylemler gerçekle¸stirdi˘ginizde de otomatik olarak olu¸sturulur. Kontrol noktalarının listesini Görünüm->Kontrol noktaları alanına giderek görebilir ve Kar¸sıla¸stır
dü˘gmesine tıklayarak kitabın mevcut durumunu seçti˘giniz kontrol noktası ile kar¸sıla¸stırabilirsiniz. Kar¸sıla¸stırma aracı
kar¸sıla¸stırma noktasını solda, mevcut durumu da sa˘gda görüntüleyecektir.
1.7 Editing Ebook Metadata
˙
Içindekiler
• Editing the metadata of one book at a time (sayfa 97)
– Downloading metadata (sayfa 97)
– Managing book formats (sayfa 97)
– All about covers (sayfa 97)
• Editing the metadata of many books at a time (sayfa 97)
– Search and replace (sayfa 98)
– Bulk downloading of metadata (sayfa 99)
Ebooks come in all shapes and sizes and more often than not, their metadata (things like title/author/series/publisher)
is incomplete or incorrect. The simplest way to change metadata in calibre is to simply double click on an entry and
type in the correct replacement. For more sophisticated, “power editing” use the edit metadata tools discussed below.
96
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
1.7.1 Editing the metadata of one book at a time
Click the book you want to edit and then click the Edit metadata button or press the E key. A dialog opens that allows
you to edit all aspects of the metadata. It has various features to make editing faster and more efficient. A list of the
commonly used tips:
• You can click the button in between title and authors to swap them automatically.
• You can click the button next to author sort to have calibre automatically fill it in using the sort values stored
with each author. Use the Manage authors dialog to see and change the authors’ sort values. This dialog can be
opened by clicking and holding the button next to author sort.
• You can click the button next to tags to use the Tag Editor to manage the tags associated with the book.
• The ISBN box will have a red background if you enter an invalid ISBN. It will be green for valid ISBNs
• The author sort box will be red if the author sort value differs from what calibre thinks it should be.
Downloading metadata
The nicest feature of the edit metadata dialog is its ability to automatically fill in many metadata fields by getting
metadata from various websites. Currently, calibre uses isbndb.com, Google Books, Amazon and Library Thing. The
metadata download can fill in Title, author, series, tags, rating, description and ISBN for you.
To use the download, fill in the title and author fields and click the Fetch metadata button. calibre will present you
with a list of books that most closely match the title and author. If you fill in the ISBN field first, it will be used in
preference to the title and author. If no matches are found, try making your search a little less specific by including
only some key words in the title and only the author last name.
Managing book formats
In calibre, a single book entry can have many different formats associated with it. For example you may have obtained
the Complete Works of Shakespeare in EPUB format and later converted it to MOBI to read on your Kindle. calibre
automatically manages multiple formats for you. In the Available formats section of the Edit metadata dialog, you can
manage these formats. You can add a new format, delete an existing format and also ask calibre to set the metadata
and cover for the book entry from the metadata in one of the formats.
All about covers
You can ask calibre to download book covers for you, provided the book has a known ISBN. Alternatively you can
specify a file on your computer to use as the cover. calibre can even generate a default cover with basic metadata on it
for you. You can drag and drop images onto the cover to change it and also right click to copy/paste cover images.
In addition, there is a button to automatically trim borders from the cover, in case your cover image has an ugly border.
1.7.2 Editing the metadata of many books at a time
First select the books you want to edit by holding Ctrl or Shift and clicking on them. If you select more than one
book, clicking the Edit metadata button will cause a new Bulk metadata edit dialog to open. Using this dialog, you
can quickly set the author/publisher/rating/tags/series etc of a bunch of books to the same value. This is particularly
useful if you have just imported a number of books that have some metadata in common. This dialog is very powerful,
for example, it has a Search and Replace tab that you can use to perform bulk operations on metadata and even copy
metadata from one column to another.
1.7. Editing Ebook Metadata
97
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
The normal edit metadata dialog also has Next and Previous buttons that you can use to edit the metadata of several
books one after the other.
Search and replace
The Bulk metadata edit dialog allows you to perform arbitrarily powerful search and replace operations on the selected
books. By default it uses a simple text search and replace, but it also support regular expressions. For more on regular
expressions, see All about using regular expressions in calibre (sayfa 197).
As noted above, there are two search and replace modes: character match and regular expression. Character match
will look in the Search field you choose for the characters you type in the search for box and replace those characters
with what you type in the replace with box. Each occurance of the search characters in the field will be replaced. For
example, assume the field being searched contains a bad cat. if you search for a to be replaced with HELLO, then the
result will be HELLO bHELLOd cHELLOt.
If the field you are searching on is a multiple field like tags, then each tag is treated separately. For example, if your
tags contain Horror, Scary, the search expression r, will not match anything because the expression will first be applied
to Horror and then to Scary.
If you want the search to ignore upper/lowercase differences, uncheck the Case sensitive box.
You can have calibre change the case of the result (information after the replace has happened) by choosing one of the
functions from the Apply function after replace box. The operations available are:
• Lower case – change all the characters in the field to lower case
• Upper case – change all the characters in the field to upper case
• Title case – capitalize each word in the result.
The Your test box is provided for you to enter text to check that search/replace is doing what you want. In the majority
of cases the book test boxes will be sufficient, but it is possible that there is a case you want to check that isn’t shown
in these boxes. Enter that case into Your test.
Regular expression mode has some differences from character mode, beyond (of course) using regular expressions.
The first is that functions are applied to the parts of the string matched by the search string, not the entire field. The
second is that functions apply to the replacement string, not to the entire field.
The third and most important is that the replace string can make reference to parts of the search string by using
backreferences. A backreference is \\n where n is an integer that refers to the n’th parenthesized group in the search
expression. For example, given the same example as above, a bad cat, a search expression a (...) (...), and a replace
expression a \2 \1, the result will be a cat bad. Please see the All about using regular expressions in calibre (sayfa 197)
for more information on backreferences.
One useful pattern: assume you want to change the case of an entire field. The easiest way to do this is to use character
mode, but lets further assume you want to use regular expression mode. The search expression should be (.*) the
replace expression should be \1, and the desired case change function should be selected.
Finally, in regular expression mode you can copy values from one field to another. Simply make the source and
destination field different. The copy can replace the destination field, prepend to the field (add to the front), or append
to the field (add at the end). The ‘use comma’ checkbox tells calibre to (or not to) add a comma between the text and
the destination field in prepend and append modes. If the destination is multiple (e.g., tags), then you cannot uncheck
this box.
Search and replace is done after all the other metadata changes in the other tabs are applied. This can lead to some
confusion, because the test boxes will show the information before the other changes, but the operation will be applied
after the other changes. If you have any doubts about what is going to happen, do not mix search/replace with other
changes.
98
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Bulk downloading of metadata
If you want to download the metadata for multiple books at once, right-click the Edit metadata button and select
Download metadata. You can choose to download only metadata, only covers, or both.
1.8 Sıkça Sorulan Sorular
˙
Içindekiler
•
•
•
•
Ebook Format Conversion (sayfa 99)
Device Integration (sayfa 102)
Library Management (sayfa 109)
Muhtelif (sayfa 114)
1.8.1 Ebook Format Conversion
˙
Içindekiler
•
•
•
•
•
•
What formats does calibre support conversion to/from? (sayfa 99)
What are the best source formats to convert? (sayfa 100)
I converted a PDF file, but the result has various problems? (sayfa 100)
How do I convert my file containing non-English characters, or smart quotes? (sayfa 100)
What’s the deal with Table of Contents in MOBI files? (sayfa 100)
The covers for my MOBI files have stopped showing up in Kindle for PC/Kindle for Android/iPad etc.
(sayfa 101)
• How do I convert a collection of HTML files in a specific order? (sayfa 101)
• The EPUB I produced with calibre is not valid? (sayfa 102)
• How do I use some of the advanced features of the conversion tools? (sayfa 102)
What formats does calibre support conversion to/from?
calibre supports the conversion of many input formats to many output formats. It can convert every input format in the
following list, to every output format.
Input Formats: AZW, AZW3, AZW4, CBZ, CBR, CBC, CHM, DJVU, DOCX, EPUB, FB2, HTML, HTMLZ, LIT,
LRF, MOBI, ODT, PDF, PRC, PDB, PML, RB, RTF, SNB, TCR, TXT, TXTZ
Output Formats: AZW3, EPUB, FB2, OEB, LIT, LRF, MOBI, HTMLZ, PDB, PMLZ, RB, PDF, RTF, SNB, TCR,
TXT, TXTZ, ZIP
Not: PRC is a generic format, calibre supports PRC files with TextRead and MOBIBook headers. PDB is also a
generic format. calibre supports eReader, Plucker, PML and zTxt PDB files. DJVU support is only for converting
DJVU files that contain embedded text. These are typically generated by OCR software. MOBI books can be of two
types Mobi6 and KF8. calibre fully supports both. MOBI files often have .azw or .azw3 file extensions. DOCX files
from Microsoft Word 2007 and newer are supported.
1.8. Sıkça Sorulan Sorular
99
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
What are the best source formats to convert?
In order of decreasing preference: LIT, MOBI, AZW, EPUB, AZW3, FB2, DOCX, HTML, PRC, ODT, RTF, PDB,
TXT, PDF
I converted a PDF file, but the result has various problems?
PDF is a terrible format to convert from. For a list of the various issues you will encounter when converting PDF, see:
PDF belgelerini dönü¸stür (sayfa 61).
How do I convert my file containing non-English characters, or smart quotes?
There are two aspects to this problem:
1. Knowing the encoding of the source file: calibre tries to guess what character encoding your source files
use, but often, this is impossible, so you need to tell it what encoding to use. This can be done in the GUI
via the Input character encoding field in the Look & Feel section. The command-line tools all have an
--input-encoding option.
2. When adding HTML files to calibre, you may need to tell calibre what encoding the files are in. To do this
go to Preferences->Plugins->File Type plugins and customize the HTML2Zip plugin, telling it what encoding your HTML files are in. Now when you add HTML files to calibre they will be correctly processed.
HTML files from different sources often have different encodings, so you may have to change this setting
repeatedly. A common encoding for many files from the web is cp1252 and I would suggest you try that
first. Note that when converting HTML files, leave the input encoding setting mentioned above blank. This
is because the HTML2ZIP plugin automatically converts the HTML files to a standard encoding (utf-8).
What’s the deal with Table of Contents in MOBI files?
The first thing to realize is that most ebooks have two tables of contents. One is the traditional Table of Contents, like
the ToC you find in paper books. This Table of Contents is part of the main document flow and can be styled however
you like. This ToC is called the content ToC.
Then there is the metadata ToC. A metadata ToC is a ToC that is not part of the book text and is typically accessed by
some special button on a reader. For example, in the calibre viewer, you use the Show Table of Contents button to see
this ToC. This ToC cannot be styled by the book creator. How it is represented is up to the viewer program.
In the MOBI format, the situation is a little confused. This is because the MOBI format, alone amongst mainstream
ebook formats, does not have decent support for a metadata ToC. A MOBI book simulates the presence of a metadata
ToC by putting an extra content ToC at the end of the book. When you click Goto Table of Contents on your Kindle,
it is to this extra content ToC that the Kindle takes you.
Now it might well seem to you that the MOBI book has two identical ToCs. Remember that one is semantically a
content ToC and the other is a metadata ToC, even though both might have exactly the same entries and look the same.
One can be accessed directly from the Kindle’s menus, the other cannot.
When converting to MOBI, calibre detects the metadata ToC in the input document and generates an end-of-file ToC
in the output MOBI file. You can turn this off by an option in the MOBI Output settings. You can also tell calibre
whether to put it and the start or the end of the book via an option in the MOBI Output settings. Remember this ToC is
semantically a metadata ToC, in any format other than MOBI it cannot not be part of the text. The fact that it is part of
the text in MOBI is an accident caused by the limitations of MOBI. If you want a ToC at a particular location in your
document text, create one by hand. So we strongly recommend that you leave the default as it is, i.e. with the metadata
ToC at the end of the book. Also note that if you disable the generation of the end-of-file ToC the resulting MOBI file
may not function correctly on a Kindle, since the Kindle’s use the metadata ToC for many things, including the Page
Flip feature.
100
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
If you have a hand edited ToC in the input document, you can use the ToC detection options in calibre to automatically
generate the metadata ToC from it. See the conversion section of the User Manual for more details on how to use these
options.
Finally, I encourage you to ditch the content ToC and only have a metadata ToC in your ebooks. Metadata ToCs will
give the people reading your ebooks a much superior navigation experience (except on the Kindle, where they are
essentially the same as a content ToC).
Not: The newer AZW3 format has proper support for a metadata ToC. However, the Kindle firmware tends to malfunction if you disable the generation of the end-of-file inline ToC. So it is recommended that you leave the generated
ToC alone. If you create an AZW3 file with a metadata ToC and no end-of-file generated ToC, some features on the
Kindle will not work, such as the Page Flip feature.
The covers for my MOBI files have stopped showing up in Kindle for PC/Kindle for Android/iPad etc.
This is caused by a bug in the Amazon software. You can work around it by going to Preferences->Output Options>MOBI output and setting the “Enable sharing of book content” option. If you are reconverting a previously converted
book, you will also have to enable the option in the conversion dialog for that individual book (as per book conversion
settings are saved and take precedence).
Note that doing this will mean that the generated MOBI will show up under personal documents instead of Books on
the Kindle Fire and Amazon whispersync will not work, but the covers will. It’s your choice which functionality is
more important to you. I encourage you to contact Amazon and ask them to fix this bug.
The bug in Amazon’s software is that when you put a MOBI file on a Kindle, unless the file is marked as a Personal
document, Amazon assumes you bought the book from it and tries to download the cover thumbnail for it from its
servers. When the download fails, it refuses to fallback to the cover defined in the MOBI file. This is likely deliberate
on Amazon’s part to try to force authors to sell only through them. In other words, Kindle’s only display covers for
books marked as Personal Documents or books bought directly from Amazon.
If you send a MOBI file to a Kindle with calibre using a USB connection, calibre works around this Amazon bug
by uploading a cover thumbnail itself. However, that workaround is only possible when using a USB connection and
sending with calibre. Note that if you send using email, Amazon will automatically mark the MOBI file as a Personal
Document and the cover will work, but the book will show up in Personal Documents.
How do I convert a collection of HTML files in a specific order?
In order to convert a collection of HTML files in a specific order, you have to create a table of contents file. That is,
another HTML file that contains links to all the other files in the desired order. Such a file looks like:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2\PYGZlt{}html\PYGZgt{}
\PYGZlt{}h1\PYGZgt{}Table of Contents\PYGZlt{}/h1\PYGZgt{}
\PYGZlt{}p style=\PYGZdq{}text\PYGZhy{}indent:\PYGZdq{}\PYGZgt{}
\PYGZlt{}a href=\PYGZdq{}file1.html\PYGZdq{}\PYGZgt{}First File\PYGZlt{}/a\PYGZgt{}\PYGZlt{}b
\PYGZlt{}a href=\PYGZdq{}file2.html\PYGZdq{}\PYGZgt{}Second File\PYGZlt{}/a\PYGZgt{}\PYGZlt{}
.
.
.
\PYGZlt{}/p\PYGZgt{}
\PYGZlt{}/body\PYGZgt{}
\PYGZlt{}/html\PYGZgt{}
1.8. Sıkça Sorulan Sorular
101
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Then, just add this HTML file to the GUI and use the convert button to create your ebook. You can use the option in
the Table of Contents section in the conversion dialog to control how the Table of Contents is generated.
Not: By default, when adding HTML files, calibre follows links in the files in depth first order. This means that if
file A.html links to B.html and C.html and D.html, but B.html also links to D.html, then the files will be in the order
A.html, B.html, D.html, C.html. If instead you want the order to be A.html, B.html, C.html, D.html then you must tell
calibre to add your files in breadth first order. Do this by going to Preferences->Plugins and customizing the HTML
to ZIP plugin.
The EPUB I produced with calibre is not valid?
calibre does not guarantee that an EPUB produced by it is valid. The only guarantee it makes is that if you feed it valid
XHTML 1.1 + CSS 2.1 it will output a valid EPUB. calibre tries hard to ensure that EPUBs it produces actually work
as intended on a wide variety of devices, a goal that is incompatible with producing valid EPUBs, and one that is far
more important to the vast majority of its users. If you need a tool that always produces valid EPUBs, calibre is not
for you. This means, that if you want to send a calibre produced EPUB to an online store that uses an EPUB validity
checker, you have to make sure that the EPUB is valid yourself, calibre will not do it for you – in other words you
must feed calibre valid XHTML + CSS as the input documents.
How do I use some of the advanced features of the conversion tools?
You can get help on any individual feature of the converters by mousing over it in the GUI or running
ebook-convert dummy.html .epub -h at a terminal. A good place to start is to look at the following demo
file that demonstrates some of the advanced features html-demo.zip33
1.8.2 Device Integration
˙
Içindekiler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
What devices does calibre support? (sayfa 103)
How can I help get my device supported in calibre? (sayfa 103)
My device is not being detected by calibre? (sayfa 103)
My device is non-standard or unusual. What can I do to connect to it? (sayfa 103)
How does calibre manage collections on my SONY reader? (sayfa 104)
Can I use both calibre and the SONY software to manage my reader? (sayfa 104)
How do I use calibre with my iPad/iPhone/iPod touch? (sayfa 105)
How do I use calibre with my Android phone/tablet or Kindle Fire HD? (sayfa 106)
Can I access my calibre books using the web browser in my Kindle or other reading device? (sayfa 107)
I get the error message “Failed to start content server: Port 8080 not free on ‘0.0.0.0”’? (sayfa 107)
I cannot send emails using calibre? (sayfa 107)
Why is my device not detected in linux? (sayfa 108)
My device is getting mounted read-only in linux, so calibre cannot connect to it? (sayfa 108)
Why does calibre not support collections on the Kindle or shelves on the Nook? (sayfa 109)
I am getting an error when I try to use calibre with my Kobo Touch/Glo/etc.? (sayfa 109)
33 http://calibre-ebook.com/downloads/html-demo.zip
102
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
What devices does calibre support?
calibre can directly connect to all the major (and most of the minor) ebook reading devices, smarthphones, tablets, etc.
In addition, using the Connect to folder function you can use it with any ebook reader that exports itself as a USB disk.
You can even connect to Apple devices (via iTunes), using the Connect to iTunes function.
How can I help get my device supported in calibre?
If your device appears as a USB disk to the operating system, adding support for it to calibre is very easy. We just need
some information from you:
• Complete list of ebook formats that your device supports.
• Is there a special directory on the device in which all ebook files should be placed? Also does the device detect
files placed in sub directories?
• We also need information about your device that calibre will collect automatically. First, if your device supports
SD cards, insert them. Then connect your device to the computer. In calibre go to Preferences->Miscellaneous
and click the “Debug device detection” button. This will create some debug output. Copy it to a file and repeat
the process, this time with your device disconnected from your computer.
• Send both the above outputs to us with the other information and we will write a device driver for your device.
Once you send us the output for a particular operating system, support for the device in that operating system will
appear in the next release of calibre. To send us the output, open a bug report and attach the output to it. See calibre
bugs34 .
My device is not being detected by calibre?
Follow these steps to find the problem:
• Make sure that you are connecting only a single device to your computer at a time. Do not have another calibre
supported device like an iPhone/iPad etc. at the same time.
• If you are connecting an Apple iDevice (iPad, iPod Touch, iPhone), use the ‘Connect to iTunes’ method in the
‘Getting started’ instructions in Calibre + Apple iDevices: Start here35 .
• Make sure you are running the latest version of calibre. The latest version can always be downloaded from the
calibre website36 . You can tell what version of calibre you are currently running by looking at the bottom line
of the main calibre window.
• Ensure your operating system is seeing the device. That is, the device should show up in Windows Explorer (in
Windows) or Finder (in OS X).
• In calibre, go to Preferences->Ignored Devices and check that your device is not being ignored
• If all the above steps fail, go to Preferences->Miscellaneous and click Debug device detection with your device
attached and post the output as a ticket on the calibre bug tracker37 .
My device is non-standard or unusual. What can I do to connect to it?
In addition to the Connect to Folder function found under the Connect/Share button, calibre provides a User
Defined device plugin that can be used to connect to any USB device that shows up as a disk drive in your
34 http://calibre-ebook.com/bugs
35 http://www.mobileread.com/forums/showthread.php?t=118559
36 http://calibre-ebook.com/download
37 https://bugs.launchpad.net/calibre
1.8. Sıkça Sorulan Sorular
103
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
operating system. Note: on windows, the device must have a drive letter for calibre to use it. See the device
plugin Preferences -> Plugins -> Device Plugins -> User Defined and Preferences ->
Miscellaneous -> Get information to setup the user defined device for more information. Note that if you are using the user defined plugin for a device normally detected by a builtin calibre plugin,
you must disable the builtin plugin first, so that your user defined plugin is used instead.
How does calibre manage collections on my SONY reader?
When calibre connects with the reader, it retrieves all collections for the books on the reader. The collections of which
books are members are shown on the device view.
When you send a book to the reader, calibre will add the book to collections based on the metadata for that book. By
default, collections are created from tags and series. You can control what metadata is used by going to Preferences>Plugins->Device Interface plugins and customizing the SONY device interface plugin. If you remove all values,
calibre will not add the book to any collection.
Collection management is largely controlled by the ‘Metadata management’ option found at Preferences>Import/Export->Sending books to devices. If set to ‘Manual’ (the default), managing collections is left to the user;
calibre will not delete already existing collections for a book on your reader when you resend the book to the reader,
but calibre will add the book to collections if necessary. To ensure that the collections for a book are based only on
current calibre metadata, first delete the books from the reader, then resend the books. You can edit collections directly
on the device view by double-clicking or right-clicking in the collections column.
If ‘Metadata management’ is set to ‘Only on send’, then calibre will manage collections more aggressively. Collections
will be built using calibre metadata exclusively. Sending a book to the reader will correct the collections for that book
so its collections exactly match the book’s metadata, adding and deleting collections as necessary. Editing collections
on the device view is not permitted, because collections not in the metadata will be removed automatically.
If ‘Metadata management’ is set to ‘Automatic management’, then calibre will update metadata and collections both
when the reader is connected and when books are sent. When calibre detects the reader and generates the list of books
on the reader, it will send metadata from the library to the reader for all books on the reader that are in the library (On
device is True), adding and removing books from collections as indicated by the metadata and device customization.
When a book is sent, calibre corrects the metadata for that book, adding and deleting collections. Manual editing of
metadata on the device view is not allowed. Note that this option specifies sending metadata, not books. The book files
on the reader are not changed.
In summary, choose ‘manual management’ if you want to manage collections yourself. Collections for a book will
never be removed by calibre, but can be removed by you by editing on the device view. Choose ‘Only on send’ if you
want calibre to manage collections when you send a book, adding books to and removing books from collections as
needed. Choose ‘Automatic management’ if you want calibre to keep collections up to date whenever the reader is
connected.
If you use multiple installations of calibre to manage your reader, then option ‘Automatic management’ may not be
what you want. Connecting the reader to one library will reset the metadata to what is in that library. Connecting to
the other library will reset the metadata to what is in that other library. Metadata in books found in both libraries will
be flopped back and forth.
Can I use both calibre and the SONY software to manage my reader?
Yes, you can use both, provided you do not run them at the same time. That is, you should use the following sequence:
Connect reader->Use one of the programs->Disconnect reader. Reconnect reader->Use the other program->disconnect
reader.
The underlying reason is that the Reader uses a single file to keep track of ‘meta’ information, such as collections, and
this is written to by both calibre and the Sony software when either updates something on the Reader. The file will be
saved when the Reader is (safely) disconnected, so using one or the other is safe if there’s a disconnection between
104
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
them, but if you’re not the type to remember this, then the simple answer is to stick to one or the other for the transfer
and just export/import from/to the other via the computers hard disk.
If you do need to reset your metadata due to problems caused by using both at the same time, then just delete the
media.xml file on the Reader using your PC’s file explorer and it will be recreated after disconnection.
With recent reader iterations, SONY, in all its wisdom has decided to try to force you to use their software. If you
install it, it auto-launches whenever you connect the reader. If you don’t want to uninstall it altogether, there are a
couple of tricks you can use. The simplest is to simply re-name the executable file that launches the library program.
More detail in the forums38 .
How do I use calibre with my iPad/iPhone/iPod touch?
Over the air
The easiest way to browse your calibre collection on your Apple device (iPad/iPhone/iPod) is by using the calibre
content server, which makes your collection available over the net. First perform the following steps in calibre
• Set the Preferred Output Format in calibre to EPUB (The output format can be set under Preferences->Interface>Behavior)
• Set the output profile to iPad (this will work for iPhone/iPods as well), under Preferences->Conversion>Common Options->Page Setup
• Convert the books you want to read on your iDevice to EPUB format by selecting them and clicking the Convert
button.
• Turn on the Content Server by clicking the Connect/Share button and leave calibre running. You can also tell
calibre to automatically start the content server via Preferences->Sharing over the net.
There are many apps for your iDevice that can connect to calibre. Here we describe using two of them, iBooks and
Stanza.
Using Stanza You should be able to access your books on your iPhone by opening Stanza. Go to “Get Books” and
then click the “Shared” tab. Under Shared you will see an entry “Books in calibre”. If you don’t, make sure your
iPad/iPhone is connected using the WiFi network in your house, not 3G. If the calibre catalog is still not detected in
Stanza, you can add it manually in Stanza. To do this, click the “Shared” tab, then click the “Edit” button and then
click “Add book source” to add a new book source. In the Add Book Source screen enter whatever name you like and
in the URL field, enter the following:
=
{}=
[email protected]
=0=1=2=0=1=2http://192.168.1.2:8
Replace 192.168.1.2 with the local IP address of the computer running calibre. If you have changed the port the
calibre content server is running on, you will have to change 8080 as well to the new port. The local IP address is the
IP address you computer is assigned on your home network. A quick Google search will tell you how to find out your
local IP address. Now click “Save” and you are done.
If you get timeout errors while browsing the calibre catalog in Stanza, try increasing the connection timeout value in
the stanza settings. Go to Info->Settings and increase the value of Download Timeout.
38 http://www.mobileread.com/forums/showthread.php?t=65809
1.8. Sıkça Sorulan Sorular
105
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Using iBooks Start the Safari browser and type in the IP address and port of the computer running the calibre server,
like this:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2http://192.168.1.2:8
Replace 192.168.1.2 with the local IP address of the computer running calibre. If you have changed the port the
calibre content server is running on, you will have to change 8080 as well to the new port. The local IP address is the
IP address you computer is assigned on your home network. A quick Google search will tell you how to find out your
local IP address.
You will see a list of books in Safari, just click on the epub link for whichever book you want to read, Safari will then
prompt you to open it with iBooks.
With the USB cable + iTunes
Use the ‘Connect to iTunes’ method in the ‘Getting started’ instructions in Calibre + Apple iDevices: Start here39 .
This method only works on Windows Vista and higher, and OS X upto 10.8. Linux is not supported (iTunes is not
available in linux) and OS X newer than 10.8 is not supported, as Apple removed the facility to use iTunes to manage
books, replacing it with iBooks.
How do I use calibre with my Android phone/tablet or Kindle Fire HD?
There are two ways that you can connect your Android device to calibre. Using a USB cable – or wirelessly, over
the air. The first step to using an Android device is installing an ebook reading application on it. There are many
free and paid ebook reading applications for Android: Some examples (in no particular order): FBReader40 , Moon+41 ,
Mantano42 , Aldiko43 , Kindle44 .
Using a USB cable
Simply plug your device into the computer with a USB cable. calibre should automatically detect the device and then
you can transfer books to it by clicking the Send to Device button. calibre does not have support for every single
android device out there, so if your device is not automatically detected, follow the instructions at How can I help get
my device supported in calibre? (sayfa 103) to get your device supported in calibre.
Not: With newer Android devices, the USB connection is not supported on Windows XP and OS X before Mavericks
(10.9). If you are on Windows XP or old versions of OS X, you should use one of the wireless connection methods.
Over the air
The easiest way to transfer books wirelessly to your Android device is to use the Calibre Companion45 Android app.
This app is maintained by a core calibre developer and allows calibre to connect to your Android device wirelessly,
39 http://www.mobileread.com/forums/showthread.php?t=118559
40 https://play.google.com/store/apps/details?id=org.geometerplus.zlibrary.ui.android&hl=en
41 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flyersoft.moonreader&hl=en
42 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mantano.reader.android.lite&hl=en
43 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aldiko.android&hl=en
44 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amazon.kindle&feature=related_apps
45 http://www.multipie.co.uk/calibre-companion/
106
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
just as though you plugged in the device with a USB cable. You can browse files on the device in calibre and use the
Send to device button to transfer files to your device wirelessly.
calibre also has a builtin web server, the Content Server. You can browse your calibre collection on your Android
device is by using the calibre content server, which makes your collection available over the net. First perform the
following steps in calibre
• Set the Preferred Output Format in calibre to EPUB for normal Android devices or MOBI for Kindles (The
output format can be set under Preferences->Interface->Behavior)
• Convert the books you want to read on your device to EPUB/MOBI format by selecting them and clicking the
Convert button.
• Turn on the Content Server in calibre’s preferences and leave calibre running.
Now on your Android device, open the browser and browse to
http://192.168.1.2:8080/
Replace 192.168.1.2 with the local IP address of the computer running calibre. If your local network supports the
use of computer names, you can replace the IP address with the network name of the computer. If you have changed
the port the calibre content server is running on, you will have to change 8080 as well to the new port.
The local IP address is the IP address you computer is assigned on your home network. A quick Google search will
tell you how to find out your local IP address. You can now browse your book collection and download books from
calibre to your device to open with whatever ebook reading software you have on your android device.
Some reading programs support browsing the Calibre library directly. For example, in Aldiko, click My Catalogs, then
+ to add a catalog, then give the catalog a title such as “Calibre” and provide the URL listed above. You can now
browse the Calibre library and download directly into the reading software.
Can I access my calibre books using the web browser in my Kindle or other reading device?
calibre has a Content Server that exports the books in calibre as a web page. You can turn it on under Preferences>Sharing over the net. Then just point the web browser on your device to the computer running the Content Server
and you will be able to browse your book collection. For example, if the computer running the server has IP address
63.45.128.5, in the browser, you would type:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
Some devices, like the Kindle (1/2/DX), do not allow you to access port 8080 (the default port on which the content
server runs. In that case, change the port in the calibre Preferences to 80. (On some operating systems, you may not be
able to run the server on a port number less than 1024 because of security settings. In this case the simplest solution is
to adjust your router to forward requests on port 80 to port 8080).
I get the error message “Failed to start content server: Port 8080 not free on ‘0.0.0.0”’?
The most likely cause of this is your antivirus program. Try temporarily disabling it and see if it does the trick.
I cannot send emails using calibre?
Because of the large amount of spam in email, sending email can be tricky, as different mail servers use different
strategies to block email. The most common problem is if you are sending email directly (without a mail relay) in
calibre. Many servers (for example, Amazon) block email that does not come from a well known relay. The most
robust way to setup email sending in calibre is to do the following:
1.8. Sıkça Sorulan Sorular
107
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
• Create a free GMX account at GMX46 .
• Goto Preferences->Sharing by Email in calibre and click the Use GMX button and fill in the information asked
for.
• calibre will then use GMX to send the mail.
• If you are sending to your Kindle, remember to update the email preferences on your Amazon Kindle page to
allow email sent from your GMX email address. Also note that Amazon does not allow email delivery of AZW3
and new style (KF8) MOBI files.
Even after doing this, you may have problems. One common source of problems is that some poorly designed antivirus
programs block calibre from opening a connection to send email. Try adding an exclusion for calibre in your antivirus
program.
Not: Microsoft/Google can disable your account if you use it to send large amounts of email. So, when using Hotmail/Gmail to send mail calibre automatically restricts itself to sending one book every five minutes. If you don’t mind
risking your account being blocked you can reduce this wait interval by going to Preferences->Tweaks in calibre.
Not: Google recently deliberately broke their email sending protocol (SMTP) support in an attempt to force everyone
to use their web interface so they can show you more ads. They are trying to claim that SMTP is insecure, that is
incorrect and simply an excuse. If you have trouble with gmail you will need to allow less secure apps as descibed
here47 .
Not: If you are concerned about giving calibre access to your email account, simply create a new free email account
with GMX or Hotmail and use it only for calibre.
Why is my device not detected in linux?
calibre needs your linux kernel to have been setup correctly to detect devices. If your devices are not detected, perform
the following tests:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2grep SYSFS\PYGZus{}DEPRECATED /boot/config\PYGZhy{}{}`uname \PYGZhy{}r{}`
You should see something like CONFIG_SYSFS_DEPRECATED_V2 is not set. Also,
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2grep CONFIG\PYGZus{}SCSI\PYGZus{}MULTI\PYGZus{}LUN /boot/config\PYGZhy{}{}`uname \PYGZhy{}
must return CONFIG_SCSI_MULTI_LUN=y. If you don’t see either, you have to recompile your kernel with the
correct settings.
My device is getting mounted read-only in linux, so calibre cannot connect to it?
Linux kernels mount devices read-only when their filesystems have errors. You can repair the filesystem with:
46 http://www.gmx.com
47 https://support.google.com/accounts/answer/6010255
108
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2sudo fsck.vfat \PYGZhy{}y /dev/sdc
Replace /dev/sdc with the path to the device node of your device. You can find the device node of your device, which
will always be under /dev by examining the output of:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYG{n}{mount}
Why does calibre not support collections on the Kindle or shelves on the Nook?
Neither the Kindle nor the Nook provide any way to manipulate collections over a USB connection. If you really care
about using collections, I would urge you to sell your Kindle/Nook and get a Kobo. Only Kobo seems to understand
that life is too short to be entering collections one by one on an e-ink screen :)
Note that in the case of the Kindle, there is a way to manipulate collections via USB, but it requires that the Kindle
be rebooted every time it is disconnected from the computer, for the changes to the collections to be recognized. As
such, it is unlikely that any calibre developers will ever feel motivated enough to support it. There is however, a calibre
plugin that allows you to create collections on your Kindle from the calibre metadata. It is available from here48 .
Not: Amazon have removed the ability to manipulate collections completely in their newer models, like the Kindle
Touch and Kindle Fire, making even the above plugin useless, unless you root your Kindle and install custom firmware.
I am getting an error when I try to use calibre with my Kobo Touch/Glo/etc.?
The Kobo has very buggy firmware. Connecting to it has been known to fail at random. Certain combinations of
motherboard, USB ports/cables/hubs can exacerbate this tendency to fail. If you are getting an error when connecting
to your touch with calibre try the following, each of which has solved the problem for some calibre users.
• Connect the Kobo directly to your computer, not via USB Hub
• Try a different USB cable and a different USB port on your computer
• Try a different computer, in particular the Kobo does not work well with some Windows XP machines. If you
are on Windows XP, try a computer with a newer version of windows.
• Try upgrading the firmware on your Kobo Touch to the latest
• Try resetting the Kobo (sometimes this cures the problem for a little while, but then it re-appears, in which case
you have to reset again and again)
• Try only putting one or two books onto the Kobo at a time and do not keep large collections on the Kobo
1.8.3 Library Management
48 http://www.mobileread.com/forums/showthread.php?t=244202
1.8. Sıkça Sorulan Sorular
109
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
˙
Içindekiler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
What formats does calibre read metadata from? (sayfa 110)
Where are the book files stored? (sayfa 110)
How does calibre manage author names and sorting? (sayfa 110)
Why doesn’t calibre let me store books in my own directory structure? (sayfa 111)
Why doesn’t calibre have a column for foo? (sayfa 112)
Can I have a column showing the formats or the ISBN? (sayfa 112)
How do I move my calibre library from one computer to another? (sayfa 113)
The list of books in calibre is blank! (sayfa 113)
I am getting errors with my calibre library on a networked drive/NAS? (sayfa 113)
What formats does calibre read metadata from?
calibre reads metadata from the following formats: CHM, LRF, PDF, LIT, RTF, OPF, MOBI, PRC, EPUB, FB2, IMP,
RB, HTML. In addition it can write metadata to: LRF, RTF, OPF, EPUB, PDF, MOBI
Where are the book files stored?
When you first run calibre, it will ask you for a folder in which to store your books. Whenever you add a book to
calibre, it will copy the book into that folder. Books in the folder are nicely arranged into sub-folders by Author and
Title. Note that the contents of this folder are automatically managed by calibre, do not add any files/folders manually
to this folder, as they may be automatically deleted. If you want to add a file associated to a particular book, use the
top right area of Edit metadata dialog to do so. Then, calibre will automatically put that file into the correct folder and
move it around when the title/author changes.
Metadata about the books is stored in the file metadata.db at the top level of the library folder This file is is a sqlite
database. When backing up your library make sure you copy the entire folder and all its sub-folders.
The library folder and all it’s contents make up what is called a calibre library. You can have multiple such libraries.
To manage the libraries, click the calibre icon on the toolbar. You can create new libraries, remove/rename existing
ones and switch between libraries easily.
You can copy or move books between different libraries (once you have more than one library setup) by right clicking
on a book and selecting the Copy to library action.
How does calibre manage author names and sorting?
Author names are complex, especially across cultures, see this note49 for some of complexities. calibre has a very
flexible strategy for managing author names. The first thing to understand is that books and authors are separate
entities in calibre. A book can have more than one author, and an author can have more than one book. You can
manage the authors of a book by the edit metadata dialog. You can manage individual authors by right clicking on the
author in the Tag Browser on the left of the main calibre screen and selecting Manage authors. Using this dialog you
can change the name of an author and also how that name is sorted. This will automatically change the name of the
author in all the books of that author. When a book has multiple authors, separate their names using the & character.
Now coming to author name sorting:
• When a new author is added to calibre (this happens whenever a book by a new author is added), calibre
automatically computes a sort string for both the book and the author.
49 http://www.w3.org/International/questions/qa-personal-names.en.php?changelang=en
110
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
• Authors in the Tag Browser are sorted by the sort value for the authors. Remember that this is different from
the Author sort field for a book.
• By default, this sort algorithm assumes that the author name is in First name Last name format and
generates a Last name, First name sort value.
• You can change this algorithm by going to Preferences->Tweaks and setting the author_sort_copy_method
tweak.
• You can force calibre to recalculate the author sort values for every author by right clicking on any author and
selecting Manage authors, then pushing the Recalculate all author sort values button. Do this after you have set
the author_sort_copy_method tweak to what you want.
• You can force calibre to recalculate the author sort values for all books by using the bulk metadata edit dialog
(select all books and click edit metadata, check the Automatically set author sort checkbox, then press OK.)
• When recalculating the author sort values for books, calibre uses the author sort values for each individual
author. Therefore, ensure that the individual author sort values are correct before recalculating the books’ author
sort values.
• You can control whether the Tag Browser display authors using their names or their sort values by setting the
categories_use_field_for_author_name tweak in Preferences->Tweaks
Note that you can set an individual author’s sort value to whatever you want using Manage authors. This is useful
when dealing with names that calibre will not get right, such as complex multi-part names like Miguel de Cervantes
Saavedra or when dealing with Asian names like Sun Tzu.
With all this flexibility, it is possible to have calibre manage your author names however you like. For example, one common req
• Set the author_sort_copy_method tweak to copy as described above.
• Restart calibre. Do not change any book metadata before doing the remaining steps.
• Change all author names to LN, FN using the Manage authors dialog.
• After you have changed all the authors, press the Recalculate all author sort values button.
• Press OK, at which point calibre will change the authors in all your books. This can take a while.
Not:
When changing from FN LN to LN, FN, it is often the case that the values in author_sort are already in LN, FN format. If this is
• set the author_sort_copy_method tweak to copy as described above.
• restart calibre. Do not change any book metadata before doing the remaining steps.
• open the Manage authors dialog. Press the copy all author sort values to author button.
• Check through the authors to be sure you are happy. You can still press Cancel to abandon the changes.
Once you press OK, there is no undo.
• Press OK, at which point calibre will change the authors in all your books. This can take a while.
Why doesn’t calibre let me store books in my own directory structure?
The whole point of calibre’s library management features is that they provide a search and sort based interface for
locating books that is much more efficient than any possible directory scheme you could come up with for your collection. Indeed, once you become comfortable using calibre’s interface to find, sort and browse your collection, you wont
ever feel the need to hunt through the files on your disk to find a book again. By managing books in its own directory
1.8. Sıkça Sorulan Sorular
111
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
structure of Author -> Title -> Book files, calibre is able to achieve a high level of reliability and standardization.
To illustrate why a search/tagging based interface is superior to folders, consider the following. Suppose your book
collection is nicely sorted into folders with the following scheme:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2Genre \PYGZhy{}\PYGZgt{} Author \PYGZhy{}\PYGZgt{} Series \PYGZhy{}\PYGZgt{} ReadStatus
Now this makes it very easy to find for example all science fiction books by Isaac Asimov in the Foundation series.
But suppose you want to find all unread science fiction books. There’s no easy way to do this with this folder scheme,
you would instead need a folder scheme that looks like:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2ReadStatus \PYGZhy{}\PYGZgt{} Genre \PYGZhy{}\PYGZgt{} Author \PYGZhy{}\PYGZgt{} Series
In calibre, you would instead use tags to mark genre and read status and then just use a simple search query like
tag:scifi and not tag:read. calibre even has a nice graphical interface, so you don’t need to learn its
search language instead you can just click on tags to include or exclude them from the search.
To those of you that claim that you need access to the filesystem to so that you can have access to your books over the
network, calibre has an excellent content server that gives you access to your calibre library over the net.
If you are worried that someday calibre will cease to be developed, leaving all your books marooned in its folder
structure, explore the powerful “Save to Disk” feature in calibre that lets you export all your files into a folder structure
of arbitrary complexity based on their metadata.
Finally, the reason there are numbers at the end of every title folder, is for robustness. That number is the id number of
the book record in the calibre database. The presence of the number allows you to have multiple records with the same
title and author names. It is also part of what allows calibre to magically regenerate the database with all metadata if
the database file gets corrupted. Given that calibre’s mission is to get you to stop storing metadata in filenames and
stop using the filesystem to find things, the increased robustness afforded by the id numbers is well worth the uglier
folder names.
If you are still not convinced, then I’m afraid calibre is not for you. Look elsewhere for your book cataloguing needs.
Just so we’re clear, this is not going to change. Kindly do not contact us in an attempt to get us to change this.
Why doesn’t calibre have a column for foo?
calibre is designed to have columns for the most frequently and widely used fields. In addition, you can add any
columns you like. Columns can be added via Preferences->Interface->Add your own columns. Watch the tutorial UI
Power tips50 to learn how to create your own columns, or read this blog post51 .
You can also create “virtual columns” that contain combinations of the metadata from other columns. In the add
column dialog use the Quick create links to easily create columns to show the book ISBN or formats. You can use
the powerful calibre template language to do much more with columns. For more details, see Calibre s¸ablon dili
(sayfa 153).
Can I have a column showing the formats or the ISBN?
Yes, you can. Follow the instructions in the answer above for adding custom columns.
50 http://calibre-ebook.com/demo#tutorials
51 http://blog.calibre-ebook.com/2011/11/calibre-custom-columns.html
112
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
How do I move my calibre library from one computer to another?
Simply copy the calibre library folder from the old to the new computer. You can find out what the library folder is by
clicking the calibre icon in the toolbar. The very first item is the path to the library folder. Now on the new computer,
start calibre for the first time. It will run the Welcome Wizard asking you for the location of the calibre library. Point
it to the previously copied folder. If the computer you are transferring to already has a calibre installation, then the
Welcome wizard wont run. In that case, right-click the calibre icon in the tooolbar and point it to the newly copied
directory. You will now have two calibre libraries on your computer and you can switch between them by clicking the
calibre icon on the toolbar. Transferring your library in this manner preserver all your metadata, tags, custom columns,
etc.
Note that if you are transferring between different types of computers (for example Windows to OS X) then after doing
the above you should also right-click the calibre icon on the tool bar, select Library Maintenance and run the Check
Library action. It will warn you about any problems in your library, which you should fix by hand.
Not: A calibre library is just a folder which contains all the book files and their metadata. All the metadata is stored in
a single file called metadata.db, in the top level folder. If this file gets corrupted, you may see an empty list of books in
calibre. In this case you can ask calibre to restore your books by doing a right-click on the calibre icon in the toolbar
and selecting Library Maintenance->Restore database
The list of books in calibre is blank!
In order to understand why that happened, you have to understand what a calibre library is. At the most basic level,
a calibre library is just a folder. Whenever you add a book to calibre, that book’s files are copied into this folder
(arranged into sub folders by author and title). Inside the calibre library folder, at the top level, you will see a file
called metadata.db. This file is where calibre stores the metadata like title/author/rating/tags etc. for every book in your
calibre library. The list of books that calibre displays is created by reading the contents of this metadata.db file.
There can be two reasons why calibre is showing a empty list of books:
• Your calibre library folder changed its location. This can happen if it was on an external disk and the drive letter
for that disk changed. Or if you accidentally moved the folder. In this case, calibre cannot find its library and so
starts up with an empty library instead. To remedy this, do a right-click on the calibre icon in the calibre toolbar
and select Switch/create library. Click the little blue icon to select the new location of your calibre library and
click OK. If you dont know the new location search your computer for the file metadata.db.
• Your metadata.db file was deleted/corrupted. In this case, you can ask calibre to rebuild the metadata.db from its
backups. Right click the calibre icon in the calibre toolbar and select Library maintenance->Restore database.
calibre will automatically rebuild metadata.db.
I am getting errors with my calibre library on a networked drive/NAS?
Do not put your calibre library on a networked drive.
A filesystem is a complex beast. Most network filesystems lack various filesystem features that calibre uses. Some
dont support file locking, some dont support hardlinking, some are just flaky. Additionally, calibre is a single user
application, if you accidentally run two copies of calibre on the same networked library, bad things will happen.
Finally, different OSes impose different limitations on filesystems, so if you share your networked drive across OSes,
once again, bad things will happen.
Consider using the calibre Content Server to make your books available on other computers. Run calibre on a single
computer and access it via the Content Server or a Remote Desktop solution.
If you must share the actual library, use a file syncing tool like DropBox or rsync instead of a networked drive. If you
are using a file-syncing tool it is essential that you make sure that both calibre and the file syncing tool do not try to
1.8. Sıkça Sorulan Sorular
113
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
access the calibre library at the same time. In other words, do not run the file syncing tool and calibre at the same time.
Even with these tools there is danger of data corruption/loss, so only do this if you are willing to live with that risk. In
particular, be aware that Google Drive is incompatible with calibre, if you put your calibre library in Google Drive,
you will suffer data loss. See this thread52 for details.
1.8.4 Muhtelif
˙
Içindekiler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
I want calibre to download news from my favorite news website. (sayfa 114)
Why the name calibre? (sayfa 114)
Why does calibre show only some of my fonts on OS X? (sayfa 115)
calibre is not starting on Windows? (sayfa 115)
calibre freezes/crashes occasionally? (sayfa 116)
Using the viewer or doing any conversions results in a permission denied error on windows (sayfa 116)
calibre is not starting on OS X? (sayfa 117)
I downloaded the installer, but it is not working? (sayfa 117)
My antivirus program claims calibre is a virus/trojan? (sayfa 117)
How do I backup calibre? (sayfa 118)
How do I use purchased EPUB books with calibre (or what do I do with .acsm files)? (sayfa 118)
I am getting a “Permission Denied” error? (sayfa 118)
Can I have the comment metadata show up on my reader? (sayfa 119)
How do I get calibre to use my HTTP proxy? (sayfa 119)
I want some feature added to calibre. What can I do? (sayfa 119)
Why doesn’t calibre have an automatic update? (sayfa 119)
How is calibre licensed? (sayfa 120)
How do I run calibre from my USB stick? (sayfa 120)
How do I run parts of calibre like news download and the content server on my own linux server?
(sayfa 120)
I want calibre to download news from my favorite news website.
If you are reasonably proficient with computers, you can teach calibre to download news from any website of your
choosing. To learn how to do this see Sık kullandı˘gınız haber sitesini ekleme (sayfa 121).
Otherwise, you can request a particular news site by posting in the calibre Recipes forum53 .
Why the name calibre?
Take your pick:
• Convertor And LIBRary for Ebooks
• A high calibre product
• A tribute to the SONY Librie which was the first e-ink based ebook reader
• My wife chose it ;-)
52 http://www.mobileread.com/forums/showthread.php?t=205581
53 http://www.mobileread.com/forums/forumdisplay.php?f=228
114
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
calibre is pronounced as cal-i-ber not ca-li-bre. If you’re wondering, calibre is the British/commonwealth spelling for
caliber. Being Indian, that’s the natural spelling for me.
Why does calibre show only some of my fonts on OS X?
calibre embeds fonts in ebook files it creates. Ebook files support embedding only TrueType and OpenType (.ttf and
.otf) fonts. Most fonts on OS X systems are in .dfont format, thus they cannot be embedded. calibre shows only
TrueType and OpenType fonts found on your system. You can obtain many such fonts on the web. Simply download
the .ttf/.otf files and add them to the Library/Fonts directory in your home directory.
calibre is not starting on Windows?
There can be several causes for this:
• If you are on Windows XP, or on a computer with a processor that does not support SSE2 (such as AMD
processors from before 2003) try installing calibre version 1.4854 . calibre 2.0 and newer use Qt 5 which is
known to be incompatible with Windows XP machines, and requires SSE2. Simply un-install calibre and then
install version 1.48, doing so will not affect your books/settings.
• If you get an error about calibre not being able to open a file because it is in use by another program, do the
following:
– Uninstall calibre
– Reboot your computer
– Re-install calibre. But do not start calibre from the installation wizard.
– Temporarily disable your antivirus program (disconnect from the Internet before doing so, to be safe)
– Look inside the folder you chose for your calibre library. If you see a file named metadata.db, delete it.
– Start calibre
– From now on you should be able to start calibre normally.
• If you get an error about a Python function terminating unexpectedly after upgrading calibre, first uninstall calibre, then delete the folders (if they exists) C:\Program Files\Calibre and C:\Program
Files\Calibre2. Now re-install and you should be fine.
• If you get an error in the welcome wizard on an initial run of calibre, try choosing a folder like C:\library
as the calibre library (calibre sometimes has trouble with library locations if the path contains non-English
characters, or only numbers, etc.)
• Try running it as Administrator (Right click on the icon and select “Run as Administrator”)
If it still wont launch, start a command prompt (press the windows key and R; then type cmd.exe in the Run dialog
that appears). At the command prompt type the following command and press Enter:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYG{n}{calibre}\PYG{o}{\PYGZhy{}}\PYG{n}{debug} \PYG{o}{\PYGZhy{}}\PYG{n}{g}
Post any output you see in a help message on the Forum55 .
54 http://download.calibre-ebook.com/1.48.0/
55 http://www.mobileread.com/forums/forumdisplay.php?f=166
1.8. Sıkça Sorulan Sorular
115
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
calibre freezes/crashes occasionally?
There are several possible things I know of, that can cause this:
• You recently connected an external monitor or TV to your computer. In this case, whenever calibre opens a new
window like the edit metadata window or the conversion dialog, it appears on the second monitor where you
dont notice it and so you think calibre has frozen. Disconnect your second monitor and restart calibre.
• If you use RoboForm, it is known to cause calibre to crash. Add calibre to the blacklist of programs inside
RoboForm to fix this. Or uninstall RoboForm.
• The Logitech SetPoint Settings application causes random crashes in calibre when it is open. Close it before
starting calibre.
• Constant Guard Protection by Xfinity causes crashes in calibre. You have to manually allow calibre in it or
uninstall Constant Guard Protection.
• Spybot - Search & Destroy blocks calibre from accessing its temporary files breaking viewing and converting
of books.
• You are using a Wacom branded USB mouse. There is an incompatibility between Wacom mice and the graphics
toolkit calibre uses. Try using a non-Wacom mouse.
• On some 64 bit versions of Windows there are security software/settings that prevent 64-bit calibre from working
properly. If you are using the 64-bit version of calibre try switching to the 32-bit version.
• If the crashes happen specifically when you are using a file open dialog, like clicking on the Add Books button or
the Save to Disk button, then you may have an issue with the windows file open dialogs on your computer. Some
calibre users have reported that uninstalling the SpiderOak encrypted backup software also fixes these crashes.
If you do not wish to uninstall SpiderOak, you can also turn off “Enable OS integration” in the SpiderOak
preferences.
If none of the above apply to you, then there is some other program on your computer that is interfering with calibre.
First reboot your computer in safe mode, to have as few running programs as possible, and see if the crashes still
happen. If they do not, then you know it is some program causing the problem. The most likely such culprit is a
program that modifies other programs’ behavior, such as an antivirus, a device driver, something like RoboForm (an
automatic form filling app) or an assistive technology like Voice Control or a Screen Reader.
The only way to find the culprit is to eliminate the programs one by one and see which one is causing the issue.
Basically, stop a program, run calibre, check for crashes. If they still happen, stop another program and repeat.
Using the viewer or doing any conversions results in a permission denied error on windows
Something on your computer is preventing calibre from accessing its own temporary files. Most likely the permissions
on your Temp folder are incorrect. Go to the folder file:C:\Users\USERNAME\AppData\Local in Windows Explorer
and then right click on the file:Temp folder, select Properties and go to the Security tab. Make sure that your user
account has full control for this folder.
Some users have reported that running the following command in an Administrator Command Prompt fixed their
permissions. To get an Administrator Command Prompt search for cmd.exe in the start menu, then right click on the
command prompt entry and select Run as Administrator. At the command prompt type the following command and
press Enter:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2icacls \PYGZdq{}\PYGZpc{}appdata\PYGZpc{}\PYGZbs{}..\PYGZbs{}Local\PYGZbs{}Temp\PYGZdq{} /
Alternately, you can run calibre as Administrator, but doing so will cause some functionality, such as drag and drop to
not work.
116
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Finally, some users have reported that disabling UAC fixes the problem.
calibre is not starting on OS X?
One common cause of failures on OS X is the use of accessibility technologies that are incompatible with the graphics
toolkit calibre uses. Try turning off VoiceOver if you have it on. Also go to System Preferences->System->Universal
Access and turn off the setting for enabling access for assistive devices in all the tabs.
You can obtain debug output about why calibre is not starting by running Console.app. Debug output will be printed
to it. If the debug output contains a line that looks like:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2Qt: internal: \PYGZhy{}1: Error ATSUMeasureTextImage text/qfontengine\PYGZus{}mac.mm
then the problem is probably a corrupted font cache. You can clear the cache by following these instructions56 . If that
doesn’t solve it, look for a corrupted font file on your system, in ~/Library/Fonts or the like. An easy way to check
for corrupted fonts in OS X is to start the “Font Book” application, select all fonts and then in the File menu, choose
“Validate fonts”.
I downloaded the installer, but it is not working?
Downloading from the Internet can sometimes result in a corrupted download. If the calibre installer you downloaded
is not opening, try downloading it again. If re-downloading it does not work, download it from an alternate location57 .
If the installer still doesn’t work, then something on your computer is preventing it from running.
• Try temporarily disabling your antivirus program (Microsoft Security Essentials, or Kaspersky or Norton or
McAfee or whatever). This is most likely the culprit if the upgrade process is hanging in the middle.
• Try rebooting your computer and running a registry cleaner like Wise registry cleaner58 .
• Try a clean install. That is, uninstall calibre, delete C:\Program Files\Calibre2 (or wherever you previously chose to install calibre). Then re-install calibre. Note that uninstalling does not touch your books or
settings.
• Try downloading the installer with an alternate browser. For example if you are using Internet Explorer, try using
Firefox or Chrome instead.
• If you get an error about a missing DLL on windows, then most likely, the permissions on your temporary
folder are incorrect. Go to the folder C:\Users\USERNAME\AppData\Local in Windows explorer and
then right click on the Temp folder and select Properties and go to the Security tab. Make sure that your user
account has full control for this folder.
If you still cannot get the installer to work and you are on windows, you can use the calibre portable install59 , which
does not need an installer (it is just a zip file).
My antivirus program claims calibre is a virus/trojan?
The first thing to check is that you are downloading calibre from the official website: http://calibreebook.com/download. Make sure you are clicking the download links on the left, not the advertisements on the right.
56 http://www.macworld.com/article/1139383/fontcacheclear.html
57 http://sourceforge.net/projects/calibre/files/
58 http://www.wisecleaner.com
59 http://calibre-ebook.com/download_portable
1.8. Sıkça Sorulan Sorular
117
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
calibre is a very popular program and unscrupulous people try to setup websites offering it for download to fool the
unwary.
If you have the official download and your antivirus program is still claiming calibre is a virus, then, your antivirus
program is wrong. Antivirus programs use heuristics, patterns of code that “look suspicious” to detect viruses. It’s
rather like racial profiling. calibre is a completely open source product. You can actually browse the source code
yourself (or hire someone to do it for you) to verify that it is not a virus. Please report the false identification to whatever
company you buy your antivirus software from. If the antivirus program is preventing you from downloading/installing
calibre, disable it temporarily, install calibre and then re-enable it.
How do I backup calibre?
The most important thing to backup is the calibre library folder, that contains all your books and metadata. This is the
folder you chose for your calibre library when you ran calibre for the first time. You can get the path to the library
folder by clicking the calibre icon on the main toolbar. You must backup this complete folder with all its files and
sub-folders.
You can switch calibre to using a backed up library folder by simply clicking the calibre icon on the toolbar and
choosing your backup library folder. A backed up library folder backs up your custom columns and saved searches as
well as all your books and metadata.
If you want to backup the calibre configuration/plugins, you have to backup the config directory. You can find this config directory via Preferences->Miscellaneous. Note that restoring configuration directories is not officially supported,
but should work in most cases. Just copy the contents of the backup directory into the current configuration directory
to restore.
How do I use purchased EPUB books with calibre (or what do I do with .acsm files)?
Most purchased EPUB books have DRM60 . This prevents calibre from opening them. You can still use calibre to store
and transfer them to your ebook reader. First, you must authorize your reader on a windows machine with Adobe
Digital Editions. Once this is done, EPUB books transferred with calibre will work fine on your reader. When you
purchase an epub book from a website, you will get an ”.acsm” file. This file should be opened with Adobe Digital
Editions, which will then download the actual ”.epub” ebook. The ebook file will be stored in the folder “My Digital
Editions”, from where you can add it to calibre.
I am getting a “Permission Denied” error?
A permission denied error can occur because of many possible reasons, none of them having anything to do with
calibre.
• You can get permission denied errors if you are using an SD card with write protect enabled.
• If you, or some program you used changed the file permissions of the files in question to read only.
• If there is a filesystem error on the device which caused your operating system to mount the filesystem in read
only mode or mark a particular file as read only pending recovery.
• If the files have their owner set to a user other than you.
• If your file is open in another program.
• If the file resides on a device, you may have reached the limit of a maximum of 256 files in the root of the device.
In this case you need to reformat the device/sd card referered to in the error message with a FAT32 filesystem,
or delete some files from the SD card/device memory.
60 http://drmfree.calibre-ebook.com/about#drm
118
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
You will need to fix the underlying cause of the permissions error before resuming to use calibre. Read the error
message carefully, see what file it points to and fix the permissions on that file or its containing folders.
Can I have the comment metadata show up on my reader?
Most readers do not support this. You should complain to the manufacturer about it and hopefully if enough people
complain, things will change. In the meantime, you can insert the metadata, including comments into a “Jacket page”
at the start of the ebook, by using the option to “Insert metadata as page at start of book” during conversion. The
option is found in the Structure Detection section of the conversion settings. Note that for this to have effect you have
to convert the book. If your book is already in a format that does not need conversion, you can convert from that format
to the same format.
Another alternative is to create a catalog in ebook form containing a listing of all the books in your calibre library,
with their metadata. Click-and-hold the convert button to access the catalog creation tool. And before you ask, no you
cannot have the catalog “link directly to” books on your reader.
How do I get calibre to use my HTTP proxy?
By default, calibre uses whatever proxy settings are set in your OS. Sometimes these are incorrect, for example,
on windows if you don’t use Internet Explorer then the proxy settings may not be up to date. You can tell calibre
to use a particular proxy server by setting the http_proxy environment variable. The format of the variable is:
http://username:password@servername you should ask your network administrator to give you the correct value for this variable. Note that calibre only supports HTTP proxies not SOCKS proxies. You can see the current
proxies used by calibre in Preferences->Miscellaneous.
I want some feature added to calibre. What can I do?
You have two choices:
1. Create a patch by hacking on calibre and send it to me for review and inclusion. See Development61 .
2. Open a bug requesting the feature62 . Remember that while you may think your feature request is extremely
important/essential, calibre developers might not agree. Fortunately, calibre is open source, which means
you always have the option of implementing your feature yourself, or hiring someone to do it for you.
Furthermore, calibre has a comprehensive plugin architecture, so you might be able to develop your feature
as a plugin, see Calibre’nin i¸slevselli˘gini artırmak için kendi eklentilerinizi yazmak (sayfa 206).
Why doesn’t calibre have an automatic update?
For many reasons:
• There is no need to update every week. If you are happy with how calibre works turn off the update notification
and be on your merry way. Check back to see if you want to update once a year or so. There is a check box to
turn off the update notification, on the update notification itself.
• calibre downloads currently use about 100TB of bandwidth a month63 . Implementing automatic updates would
greatly increase that and end up costing thousands of dollars a month, which someone has to pay.
• If I implement a dialog that downloads the update and launches it, instead of going to the website as it does now,
that would save the most ardent calibre updater, at most five clicks a week. There are far higher priority things
to do in calibre development.
61 http://calibre-ebook.com/get-involved
62 http://calibre-ebook.com/bugs
63 http://calibre-ebook.com/dynamic/downloads
1.8. Sıkça Sorulan Sorular
119
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
• If you really, really hate downloading calibre every week but still want to be up to the latest, I encourage you to
run from source, which makes updating trivial. Instructions are available here (sayfa 297).
• There are third party automatic updaters for calibre made by calibre users in the calibre forum64 .
How is calibre licensed?
calibre is licensed under the GNU General Public License v3 (an open source license). This means that you are free
to redistribute calibre as long as you make the source code available. So if you want to put calibre on a CD with your
product, you must also put the calibre source code on the CD. The source code is available for download65 . You are
free to use the results of conversions from calibre however you want. You cannot use either code or libraries from
calibre in your software without making your software open source. For details, see The GNU GPL v366 .
How do I run calibre from my USB stick?
A portable version of calibre is available here67 .
How do I run parts of calibre like news download and the content server on my own linux server?
First, you must install calibre onto your linux server. If your server is using a modern linux distro, you should have no
problems installing calibre onto it.
Not: calibre needs GLIBC >= 2.13 and libstdc++ >= 6.0.17. If you have an older server, you will either need to
compile these from source, or use calibre 1.48 which requires only GLIBC >= 2.10. In addition, although the calibre
command line utilities do not need a running X server, some of them do require the X server libraries to be installed
on your system. This is because the use Qt, which links against these libraries. If you get an ImportError about some
Qt modules, you are likely missing some X libraries.
You can run the calibre server via the command:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2/opt/calibre/calibre\PYGZhy{}server \PYGZhy{}\PYGZhy{}with\PYGZhy{}library /path/to/the/li
You can download news and convert it into an ebook with the command:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2/opt/calibre/ebook\PYGZhy{}convert \PYGZdq{}Title of news source.recipe\PYGZdq{} outputfil
If you want to generate MOBI, use outputfile.mobi instead and use --output-profile kindle.
You can email downloaded news with the command:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2/opt/calibre/calibre\PYGZhy{}smtp
64 http://www.mobileread.com/forums/forumdisplay.php?f=238
65 http://download.calibre-ebook.com
66 http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
67 http://calibre-ebook.com/download_portable
120
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
I leave figuring out the exact command line as an exercise for the reader.
Finally, you can add downloaded news to the calibre library with:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2/opt/calibre/calibredb add \PYGZhy{}\PYGZhy{}with\PYGZhy{}library /path/to/library outfile
Remember to read the command line documentation section of the calibre User Manual to learn more about these, and
other commands.
1.9 Rehberler
Burada calibre’nin Xpath ve s¸ablonlar gibi geli¸smi¸s özelliklerini kullanmaya ba¸slayaca˘gınız rehberleri bulacaksınız.
˘
1.9.1 Sık kullandıgınız
haber sitesini ekleme
calibre’nin internetten haberleri indiren ve e-kitaba dönü¸stüren esnek ve güçlü, kolay kullanılabilir bir uygulama iskeleti varıdr. A¸sa˘gıda size örnekler vasıtasıyla çe¸sitli web sitelerinden haberleri nasıl alabilece˘ginizi gösterece˘giz.
Uygulama çatısını nasıl kullanaca˘gınızı anlamak için, örnekleri a¸sa˘gıda listelenen sırada takip edin:
• Tamamı otomatik alınıyor (sayfa 121)
– Calibre blog (sayfa 121)
– bbc.co.uk (sayfa 123)
• Getirme i¸sleminin özelle¸stirilmesi (sayfa 123)
– bbc.co.uk nin yazdırma sürümünün kullanılması (sayfa 123)
– Makale biçemlerinin de˘gi¸stirilmesi (sayfa 124)
– Parçalama (sayfa 125)
– Gerçek dünya örne˘gi (sayfa 132)
• Yeni reçeteler geli¸stirmek için ipuçları (sayfa 134)
• ˙Ileri okuma (sayfa 135)
• API belgelendirmesi (sayfa 135)
Tamamı otomatik alınıyor
Haber kayna˘gınız yeterince basitse, calibre tamamen otomatik olarak getirebilir olabilir, tek yapmanız gereken URL’yi
sa˘glamaktır. calibre haber kayna˘gını bir recipe ye indirmek için gerekli tüm bilgiyi toparlar. calibre’ye bir haber kayna˘gından bahsetmek için bu haber kayna˘gı için bir recipe olu¸sturmalısınız. Biraz örnek görelim:
Calibre blog
Calibre blogu yeni calibre kullanıcılarına calibre’nin bir çok kullanı¸slı özelli˘gini basit ve eri¸silebilir s¸ekilde sunan blog
girdileri içerir. Bu blogu bir e-kitap olarak indirmek için blogun RSS beslemesine güveniyoruz:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2http://blog.calibre\PYGZhy{}ebook.com/feeds/posts/default
1.9. Rehberler
121
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
RSS URL’sini blog sayfasının altındaki “Subscribe to” altına bakıp Posts->Atom seçerek aldım. Calibre’nin beslemeleri indirmesini ve e-booka dönü¸stürmesini sa˘glamak için önce Haberleri getir dü˘gmesine sa˘g tıklamanız sonra Özel
haber kayna˘gı ekle menü ö˘gesine tıklamanız, sonra da Yeni Reçete dü˘gmesine tıklamanız gerekli. A¸sa˘gıda gösterilen
benzeri bir ileti¸sim penceresi açılacaktır.
Önce Reçete ba¸slı˘gı alanın calibre Blog girin. Yukardaki beslemelerden olu¸sturulacak e-kitabın ba¸slı˘gı bu olacak.
Sonraki iki alan (En eski makale ve :guilabel:‘Azami makale sayısı ‘) her beslemeden kaç makale indirilece˘gi konusunu kontrol etmenize izin verir, zaten ne oldukları epey açık.
Beslemeleri reçeteye eklemek için, besleme ba¸slı˘gı ve besleme URL’sini girin ve Besleme ekle dü˘gmesine tıklayın.
Besleme eklendikten sonra basitçe Kaydet dü˘gmesine tıklayın, hepsi bu kadar. ˙Ileti¸sim penceresini kapatın.
Yeni reçete‘nizi test etmek için :guilabel:‘Haberleri getir dü˘gmesine tıklayın ve Özel haber kayna˘gı alt menüsünde
calibre Blog tıklayın. Bir kaç dakika sonra blog gönderilerinden olu¸san yeni indirilmi¸s e-kitap ana kitaplık görünümünde görünecektir (okuyucunuz ba˘glıysa, kitaplık yerine okuyucuya konacaktır). Okumak için seçim yaptıktan sonra
Görüntüle dü˘gmesine tıklayın!
Bu i¸slemin çok iyi çalı¸smasının sebebi blogun tam-içerikli RSS beslemeleri içermesiydi, örn., makale içeri˘gi beslemenin içine gömülmü¸stü. Haberleri bu s¸ekilde sa˘glayan ço˘gu haber kayna˘gı için, yani tam-içerikli beslemeyle, e-kitaba
dönü¸stürmek için ek bir çaba harcamanıza gerek kalmaz. Simdi
¸
tam içerikli besleme sa˘glamayan bir haber kayna˘gına
bakaca˘gız. Böyle beslemelerde, tam makale bir web sayfasıdır ve besleme yalnızca makaleye kısa bir özet içeren web
sayfasına ba˘glantı içerir.
122
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
bbc.co.uk
The BBC den s¸u iki beslemeyi deneyelim:
1. Haber Ön Sayfası: http://newsrss.bbc.co.uk/rss/newsonline_world_edition/front_page/rss.xml
2. Bilim/Do˘ga: http://newsrss.bbc.co.uk/rss/newsonline_world_edition/science/nature/rss.xml
Yukarda Calibre blog (sayfa 121) da gösterilen yöntemi takip edip bir The BBC reçetesi olu¸suturun (yukardaki beslemeleri kullanarak). ˙Indirilen e-kitaba bakarak calibre’nin her makalenin web sayfasından sadece önemseyece˘giniz
içeri˘gi çıkararak epey iyi bir i¸s yaptı˘gını görebiliriz. Fakat çıkartma i¸slemi hatasız de˘gildir. Bazen arkasında menü ve
gezinti ö˘geleri bırakır, veya makale ba¸slıkları gibi çıkarılmaması gereken kısımları çıkarır. Mükemmel içerik çıkarmayı ba¸sarmak için, getirme sürecini sıradaki bölümde oldu˘gu gibi özelle¸stirmemiz gerekir.
Getirme isleminin
¸
özellestirilmesi
¸
˙Indirme i¸slemini mükemmelle¸stirmeye, ya da karma¸sık bir siteden içerik indirmeye çalı¸sırken reçete yazılım çatısının
tüm güç ve esnekli˘gini kullanabilirsiniz. Bunun için Özel haber kayna˘gı ekle ileti¸sim penceresinde Geli¸smi¸s Kipe geç
dü˘gmesine tıklamanız yeterli.
En kolay ve ço˘gunlukla en üretken özelle¸stirme çevrimiçi makalelerin yazdırma sürümlerinin kullanılmasıdır. Yazdırma sürümü genel olarak çok daha az gereksiz s¸ey bırakır ve e-kitaba çok daha pürüzsüz dönü¸stürülebilir. The BBC
deki makalelerin yazdırma sürümlerini kullanmaya çalı¸salım.
bbc.co.uk nin yazdırma sürümünün kullanılması
˙Ilk adım daha önce :ref:‘bbc‘den indirdi˘gimiz e-kitaba bakmaktır. Her makalenin sonunda, makalenin nerden indirildi˘gini söyleyen küçük bir bölüm vardır. Bu URL’yi kopyalayıp tarayıcıya yapı¸stırın. Simdi
¸
makale web sayfasında
“Yazdırılabilir sürüm”ü gösteren bir ba˘glantı arayın. Makelenin yazdırma görünümünü görmek için tıklayın. Çok daha
düzenli görünüyor! Simdi
¸
iki URL’yi kar¸sıla¸stırın. Benim için sonuç s¸öyle:
Makale URL http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7312016.stm
Yazdırma sürümü URL’si http://newsvote.bbc.co.uk/mpapps/pagetools/print/news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7312016.stm
Öyle görünüyor ki yazdırma sürümünü almak için her makale URL’sine s¸u ön ek gelmeli:
newsvote.bbc.co.uk/mpapps/pagetools/print/
Simdi
¸
Özel haber kayna˘gı ileti¸sim penceresindeki :guilabel:‘Geli¸smi¸s Kip‘de s¸unun gibi bir s¸ey görmelisiniz (geli¸smi¸s
kipe geçmeden The BBC reçetesini seçmeyi unutmayın):
Gördü˘günüz gibi :guilabel:‘Temel kip‘deki alanlar anla¸sılır s¸ekilde python koduna çevrildi. Bu reçeteye makalelerin
yazdırma sürümünü kullanmasını sa˘glayacak yönergeler yazmalıyız. Gereken tek s¸ey a¸sa˘gıdaki iki satırı eklemek:
1.9. Rehberler
123
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{print\PYGZus{}version}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{p}{,} \PYG
Bu python, yani girintileme önemli. Satırları ekledikten sonra s¸öyle görünmeli:
Yukarıdaki def print_version(self, url) calibre tarafından her makale için ça˘grılan bir *metod*u tanımlar. url asıl makalenin URL’sidir. print_version un yaptı˘gı bu URL’yi alıp makalenin yazdırılabilir sürümünü
gösteren URL ile de˘gi¸stirmektir. Python <https://www.python.org> hakkında bilgi için tanıtıma68 göz atın.
Simdi
¸
Reçete ekle/güncelle dü˘gmesine tıkladı˘gınızda de˘gi¸siklikleriniz kaydedilecek. Çok daha geli¸smi¸s bir e-kitabınız
olmalı. Yeni sürümün sorunlarından biri yazdırma sürümünde yazı tipi boyutunun çok küçük olması olabilir. E-kitaba
dönü¸stürme yapıldı˘gında bu otomatik olarak düzeltilir, fakat düzeltme sonrası bile menü ve gezinti çubuklarının boyutları makale metnine göre çok büyük kalabilir. Bunu düzeltmek için, sonraki kısımda biraz daha özelle¸stirme yapaca˘gız.
˘ stirilmesi
Makale biçemlerinin degi
¸
Önce bölümde, The BBC nin yazdırılabilir sürümündeki yazı tipi boyutunun çok küçük oldu˘gunu gördük. Bir çok
web sitesinde, The BBC dahil, bu yazı tipi CSS stil sayfaları ile ayarlanır. Su
¸ satırı ekleyerek bu gibi stil sayfalarının
getirilmesini engelleyebiliriz:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYG{n}{no\PYGZus{}stylesheets} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb+bp}{True}
68 https://docs.python.org/2/tutorial/
124
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Tarifi s¸imdi gibi görünüyor:
Yeni sürüm oldukça iyi görünüyor. Mükemmelliyetçiyseniz, sonraki kısmı da okumak isteyeceksiniz, bu bölüm asıl
indirilen içeri˘gin de˘gi¸stirilmesiyle ilgilenir.
Parçalama
calibre indirilen içerikte oynama yapmaya gelince bir çok güçlü ve esnek yetenek içerir. Bunlardan bir kaçını göstermek için, eski dostumuz The BBC (sayfa 125) reçetesine tekrar bakalım. Bir kaç makalenin (yazdırılabilir sürüm)
kayna koduna (HTML) baktı˘gımızda i¸se yarar bir içeri˘gi olmayan alt bilgileri oldu˘gunu görürüz
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}div} \PYG{n+na}{class=}\PYG{l+s}{\PYGZdq{}footer\PYGZdq{}}\PYG{n+nt}{\
...
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}/div\PYGZgt{}}
Bunu kaldırmak için s¸u eklenebilir:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYG{n}{remove\PYGZus{}tags}
\PYG{o}{=} \PYG{p}{[}\PYG{n+nb}{dict}\PYG{p}{(}\PYG{n}{nam
Son olarak, daha önce kapattı˘gımız :term:‘CSS‘in bir kısmını e-kitaba dönü¸stürmeye daha uygun olan
kendi :term:‘CSS‘imizle de˘gi¸stirelim:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYG{n}{extra\PYGZus{}css}
\PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{.headline \PYGZob
Bu eklemelerle, reçetemiz artık “üretim kalitesine” geldi, calibre tarafından BBC için kullanılan a¸sa˘gıda gösterilen asıl
reçeteye de oldukça yakla¸stı:
# # **** IMPORTANT **** # # DO NOT EDIT BELOW HERE UNLESS YOU KNOW WHAT YOU ARE DOING. # # DO NOT EDIT BELOW HERE UNLESS YOU KNOW WHAT YOU ARE DOING. # # I MEAN IT,YES I
DO,ABSOLUTELY,AT YOU OWN RISK. :) # # **** IMPORTANT **** #
# Author of this recipe. __author__ = 'mattst'
# Specify English as the language of the RSS feeds (ISO-639 code). language = 'en_GB'
# Set tags. tags = 'news,sport,blog'
1.9. Rehberler
125
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
# Set publisher and publication type. publisher = 'BBC' publication_type = 'newspaper'
# Disable stylesheets from site. no_stylesheets = True
# Specifies an override encoding for sites that have an incorrect charset # specified. Default of 'None' says to autodetect. Some other BBC recipes # use 'utf8',which works fine (so use that if necessary) but auto-detecting # with None
is working fine,so stick with that for robustness. encoding = None
# Sets whether a feed has full articles embedded in it. The BBC feeds do not. use_embedded_content = False
# Removes empty feeds - why keep them!? remove_empty_feeds = True
# Create a custom title which fits nicely in the Kindle title list. # Requires "import time" above class declaration,and
replacing # title with custom_title in conversion_options (right column only). # Example of string below: "BBC News
- 14 Nov 2011" # # custom_title= "BBC News - " + time.strftime('%d %b %Y')
''' # Conversion options for advanced users,but don't forget to comment out the # current conversion_options below.
Avoid setting 'linearize_tables' as that # plays havoc with the 'old style' table based pages. # conversion_options= {
'title' : title, 'comments' : description, 'tags' : tags, 'language' : language, 'publisher' : publisher, 'authors' : publisher,
'smarten_punctuation' : True } '''
conversion_options = { 'smarten_punctuation' : True }
# Specify extra CSS - overrides ALL other CSS (IE. Added last). extra_css = 'body { font-family: verdana,helvetica,sans-serif; } \ .introduction,.first { font-weight: bold; } \ .cross-head { font-weight: bold; font-size:
125%; } \ .cap,.caption { display: block; font-size: 80%; font-style: italic; } \ .cap,.caption,.caption img,.caption
span { display: block; text-align: center; margin: 5px auto; } \ .byl,.byd,.byline img,.byline-name,.byline-title,.authorname,.author-position,\ .correspondent-portrait img,.byline-lead-in,.name,.bbc-role { display: block; \ text-align: center; font-size: 80%; font-style: italic; margin: 1px auto; } \ .story-date,.published { font-size: 80%; } \ table { width:
100%; } \ td img { display: block; margin: 5px auto; } \ ul { padding-top: 10px; } \ ol { padding-top: 10px; } \
li { padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; } \ h1 { text-align: center; font-size: 175%; font-weight: bold; } \ h2 {
text-align: center; font-size: 150%; font-weight: bold; } \ h3 { text-align: center; font-size: 125%; font-weight: bold;
} \ h4,h5,h6 { text-align: center; font-size: 100%; font-weight: bold; }'
# Remove various tag attributes to improve the look of the ebook pages. remove_attributes = [ 'border', 'cellspacing',
'align', 'cellpadding', 'colspan', 'valign', 'vspace', 'hspace', 'alt', 'width', 'height' ]
# Remove the (admittedly rarely used) line breaks,"<br />",which sometimes # cause a section of the ebook to start in
an unsightly fashion or,more # frequently,a "<br />" will muck up the formatting of a correspondant's byline. # "<br
/>" and "<br clear/>" are far more frequently used on the table formatted # style of pages,and really spoil the look of
the ebook pages. preprocess_regexps = [(re.compile(r'<br[ ]*/>', re.IGNORECASE), lambda m: ''), (re.compile(r'<br[
]*clear.*/>', re.IGNORECASE), lambda m: '')]
# Create regular expressions for tag keeping and removal to make the matches more # robust against minor changes
and errors in the HTML,Eg. double spaces,leading # and trailing spaces,missing hyphens,and such like. # Python
regular expression ('re' class) page: http://docs.python.org/library/re.html
# ***************************************
***************************************
#
Regular
expressions
for
keep_only_tags:
#
# The BBC News HTML pages use variants of 'storybody' to denote the section of a HTML # page which contains
the main text of the article. Match storybody variants: 'storybody', # 'story-body','story body','storybody ',etc. storybody_reg_exp = '^.*story[_ -]*body.*$'
# The BBC sport and 'newsbeat' (features) HTML pages use 'blq_content' to hold the title # and published date. This
is one level above the usual news pages which have the title # and date within 'story-body'. This is annoying since
'blq_content' must also be kept, # resulting in a lot of extra things to be removed by remove_tags. blq_content_reg_exp
= '^.*blq[_ -]*content.*$'
# The BBC has an alternative page design structure,which I suspect is an out-of-date # design but which is still used in
some articles,Eg. 'Click' (technology),'FastTrack' # (travel),and in some sport pages. These alternative pages are table
126
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
based (which is # why I think they are an out-of-date design) and account for -I'm guesstimaking- less # than 1% of
all articles. They use a table class 'storycontent' to hold the article # and like blq_content (above) have required lots
of extra removal by remove_tags. story_content_reg_exp = '^.*story[_ -]*content.*$'
# Keep the sections of the HTML which match the list below. The HTML page created by # Calibre will
fill <body> with those sections which are matched. Note that the # blq_content_reg_exp must be listed
before storybody_reg_exp in keep_only_tags due to # it being the parent of storybody_reg_exp,that is to
say the div class/id 'story-body' # will be inside div class/id 'blq_content' in the HTML (if 'blq_content' is
there at # all). If they are the other way around in keep_only_tags then blq_content_reg_exp # will end
up being discarded. keep_only_tags = [ dict(name='table', attrs={'class':re.compile(story_content_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'class':re.compile(blq_content_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'id':re.compile(blq_content_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'class':re.compile(storybody_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'id':re.compile(storybody_reg_exp, re.IGNORECASE)}) ]
#
************************************
************************************
#
Regular
expressions
for
remove_tags:
#
# Regular expression to remove share-help and variant tags. The share-help class # is used by the site for a variety
of 'sharing' type links,Eg. Facebook,delicious, # twitter,email. Removed to avoid page clutter. share_help_reg_exp =
'^.*share[_ -]*help.*$'
# Regular expression to remove embedded-hyper and variant tags. This class is used to # display links to other BBC
News articles on the same/similar subject. embedded_hyper_reg_exp = '^.*embed*ed[_ -]*hyper.*$'
# Regular expression to remove hypertabs and variant tags. This class is used to # display a tab bar at the top of an
article which allows the user to switch to # an article (viewed on the same page) providing further info.,'in depth'
analysis, # an editorial,a correspondant's blog entry,and such like. The ability to handle # a tab bar of this nature
is currently beyond the scope of this recipe and # possibly of Calibre itself (not sure about that - TO DO - check!).
hypertabs_reg_exp = '^.*hyper[_ -]*tabs.*$'
# Regular expression to remove story-feature and variant tags. Eg. 'story-feature', # 'story-feature related narrow','story-feature wide','story-feature narrow'. # This class is used to add additional info. boxes,or small lists,outside
of # the main story. TO DO: Work out a way to incorporate these neatly. story_feature_reg_exp = '^.*story[_ ]*feature.*$'
# Regular expression to remove video and variant tags,Eg. 'videoInStoryB', # 'videoInStoryC'. This class is used to
embed video. video_reg_exp = '^.*video.*$'
# Regular expression to remove audio and variant tags,Eg. 'audioInStoryD'. # This class is used to embed audio.
audio_reg_exp = '^.*audio.*$'
# Regular expression to remove pictureGallery and variant tags,Eg. 'pictureGallery'. # This class is used to embed a
photo slideshow. See also 'slideshow' below. picture_gallery_reg_exp = '^.*picture.*$'
# Regular expression to remove slideshow and variant tags,Eg. 'dslideshow-enclosure'. # This class is used to embed a slideshow (not necessarily photo) but both # 'slideshow' and 'pictureGallery' are used for slideshows. slideshow_reg_exp = '^.*slide[_ -]*show.*$'
# Regular expression to remove social-links and variant tags. This class is used to # display links to a BBC bloggers
main page,used in various columnist's blogs # (Eg. Nick Robinson,Robert Preston). social_links_reg_exp = '^.*social[_
-]*links.*$'
# Regular expression to remove quote and (multi) variant tags,Eg. 'quote', # 'endquote','quote-credit','quote-credittitle',etc. These are usually # removed by 'story-feature' removal (as they are usually within them),but # not always.
The quotation removed is always (AFAICT) in the article text # as well but a 2nd copy is placed in a quote tag to draw
attention to it. # The quote class tags may or may not appear in div's. quote_reg_exp = '^.*quote.*$'
# Regular expression to remove hidden and variant tags,Eg. 'hidden'. # The purpose of these is unclear,they seem to
be an internal link to a # section within the article,but the text of the link (Eg. 'Continue reading # the main story')
1.9. Rehberler
127
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
never seems to be displayed anyway. Removed to avoid clutter. # The hidden class tags may or may not appear in div's.
hidden_reg_exp = '^.*hidden.*$'
# Regular expression to remove comment and variant tags,Eg. 'comment-introduction'. # Used on the site to display
text about registered users entering comments. comment_reg_exp = '^.*comment.*$'
# Regular expression to remove form and variant tags,Eg. 'comment-form'. # Used on the site to allow registered BBC
users to fill in forms,typically # for entering comments about an article. form_reg_exp = '^.*form.*$'
# Extra things to remove due to the addition of 'blq_content' in keep_only_tags.
#<div class="story-actions"> Used on sports pages for 'email' and 'print'. story_actions_reg_exp = '^.*story[_ ]*actions.*$'
#<div class="bookmark-list"> Used on sports pages instead of 'share-help' (for # social networking links). bookmark_list_reg_exp = '^.*bookmark[_ -]*list.*$'
#<div id="secondary-content" class="content-group"> # NOTE: Don't remove class="content-group" that is needed.
# Used on sports pages to link to 'similar stories'. secondary_content_reg_exp = '^.*secondary[_ -]*content.*$'
#<div id="featured-content" class="content-group"> # NOTE: Don't remove class="content-group" that is needed. # Used on sports pages to link to pages like 'tables','fixtures',etc. featured_content_reg_exp = '^.*featured[_
-]*content.*$'
#<div id="navigation"> # Used on sports pages to link to pages like 'tables','fixtures',etc. # Used sometimes instead
of "featured-content" above. navigation_reg_exp = '^.*navigation.*$'
#<a class="skip" href="#blq-container-inner">Skip to top</a> # Used on sports pages to link to the top of the page.
skip_reg_exp = '^.*skip.*$'
# Extra things to remove due to the addition of 'storycontent' in keep_only_tags, # which are the alterative table design
based pages. The purpose of some of these # is not entirely clear from the pages (which are a total mess!).
# Remove mapping based tags,Eg. <map id="world_map"> # The dynamic maps don't seem to work during ebook
creation. TO DO: Investigate. map_reg_exp = '^.*map.*$'
# Remove social bookmarking variation,called 'socialBookMarks'. social_bookmarks_reg_exp = '^.*social[_ ]*bookmarks.*$'
# Remove page navigation tools,like 'search','email','print',called 'blq-mast'. blq_mast_reg_exp = '^.*blq[_ -]*mast.*$'
# Remove 'sharesb',I think this is a generic 'sharing' class. It seems to appear # alongside 'socialBookMarks' whenever
that appears. I am removing it as well # under the assumption that it can appear alone as well. sharesb_reg_exp =
'^.*sharesb.*$'
# Remove class 'o'. The worst named user created css class of all time. The creator # should immediately be fired. I've
seen it used to hold nothing at all but with # 20 or so empty lines in it. Also to hold a single link to another article. #
Whatever it was designed to do it is not wanted by this recipe. Exact match only. o_reg_exp = '^o$'
# Remove 'promotopbg' and 'promobottombg',link lists. Have decided to # use two reg expressions to make removing this (and variants) robust. promo_top_reg_exp = '^.*promotopbg.*$' promo_bottom_reg_exp = '^.*promobottombg.*$'
# Remove 'nlp',provides heading for link lists. Requires an exact match due to # risk of matching those letters in
something needed,unless I see a variation # of 'nlp' used at a later date. nlp_reg_exp = '^nlp$'
# Remove 'mva',provides embedded floating content of various types. Variant 'mvb' # has also now been seen. Requires
an exact match of 'mva' or 'mvb' due to risk of # matching those letters in something needed. mva_or_mvb_reg_exp =
'^mv[ab]$'
# Remove 'mvtb',seems to be page navigation tools,like 'blq-mast'. mvtb_reg_exp = '^mvtb$'
# Remove 'blq-toplink',class to provide a link to the top of the page. blq_toplink_reg_exp = '^.*blq[_ -]*top[_ -]*link.*$'
128
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
# Remove 'products and services' links,Eg. desktop tools,alerts,and so on. # Eg. Class="servicev4 ukfs_services" what a mess of a name. Have decided to # use two reg expressions to make removing this (and variants) robust.
prods_services_01_reg_exp = '^.*servicev4.*$' prods_services_02_reg_exp = '^.*ukfs[_ -]*services.*$'
# Remove -what I think is- some kind of navigation tools helper class,though I am # not sure,it's called: 'blq-rst blqnew-nav'. What I do know is it pops up # frequently and it is not wanted. Have decided to use two reg expressions
to make # removing this (and variants) robust. blq_misc_01_reg_exp = '^.*blq[_ -]*rst.*$' blq_misc_02_reg_exp =
'^.*blq[_ -]*new[_ -]*nav.*$'
# Remove 'puffbox' - this may only appear inside 'storyextra',so it may not # need removing - I have no clue what it
does other than it contains links. # Whatever it is - it is not part of the article and is not wanted. puffbox_reg_exp =
'^.*puffbox.*$'
# Remove 'sibtbg' and 'sibtbgf' - some kind of table formatting classes. sibtbg_reg_exp = '^.*sibtbg.*$'
# Remove 'storyextra' - links to relevant articles and external sites. storyextra_reg_exp = '^.*story[_ -]*extra.*$'
remove_tags
=
[
dict(name='div',
attrs={'class':re.compile(story_feature_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'class':re.compile(share_help_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'class':re.compile(embedded_hyper_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'class':re.compile(hypertabs_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'class':re.compile(video_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'class':re.compile(audio_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'class':re.compile(picture_gallery_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'class':re.compile(slideshow_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'class':re.compile(quote_reg_exp, re.IGNORECASE)}), dict(name='div', attrs={'class':re.compile(hidden_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'class':re.compile(comment_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'class':re.compile(story_actions_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'class':re.compile(bookmark_list_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'id':re.compile(secondary_content_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'id':re.compile(featured_content_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'id':re.compile(navigation_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='form',
attrs={'id':re.compile(form_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(attrs={'class':re.compile(quote_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(attrs={'class':re.compile(hidden_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(attrs={'class':re.compile(social_links_reg_exp, re.IGNORECASE)}), dict(attrs={'class':re.compile(comment_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(attrs={'class':re.compile(skip_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='map',
attrs={'id':re.compile(map_reg_exp, re.IGNORECASE)}), dict(name='map', attrs={'name':re.compile(map_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'id':re.compile(social_bookmarks_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'id':re.compile(blq_mast_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'class':re.compile(sharesb_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'class':re.compile(o_reg_exp, re.IGNORECASE)}), dict(name='div', attrs={'class':re.compile(promo_top_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'class':re.compile(promo_bottom_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'class':re.compile(nlp_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'class':re.compile(mva_or_mvb_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'class':re.compile(mvtb_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'class':re.compile(blq_toplink_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'class':re.compile(prods_services_01_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'class':re.compile(prods_services_02_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'class':re.compile(blq_misc_01_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'class':re.compile(blq_misc_02_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(name='div',
attrs={'class':re.compile(puffbox_reg_exp,
re.IGNORECASE)}),
dict(attrs={'class':re.compile(sibtbg_reg_exp,
re.IGNORECASE)}), dict(attrs={'class':re.compile(storyextra_reg_exp, re.IGNORECASE)}) ]
# Uses url to create and return the 'printer friendly' version of the url. # In other words the 'print this page' address
of the page. # # There are 3 types of urls used in the BBC site's rss feeds. There is just # 1 type for the standard news
while there are 2 used for sports feed urls. # Note: Sports urls are linked from regular news feeds (Eg. 'News Home')
when # there is a major story of interest to 'everyone'. So even if no BBC sports # feeds are added to 'feeds' the logic
1.9. Rehberler
129
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
of this method is still needed to avoid # blank / missing / empty articles which have an index title and then no body.
def print_version(self, url):
# Handle sports page urls type 01: if (url.find("go/rss/-/sport1/") != -1): temp_url = url.replace("go/rss/-/", "")
# Handle sports page urls type
url.replace("go/rss/int/news/-/", "")
02:
elif
(url.find("go/rss/int/news/-/sport1/")
!=
-1):
temp_url
=
# Handle regular news page urls: else: temp_url = url.replace("go/rss/int/news/-/", "")
# Always add "?print=true" to the end of the url. print_url = temp_url + "?print=true"
return print_url
# Remove articles in feeds based on a string in the article title or url. # # Code logic written by: Starson17
- posted in: "Recipes - Re-usable code" # thread,in post with title: "Remove articles from feed",see url: #
http://www.mobileread.com/forums/showpost.php?p=1165462&postcount=6 # Many thanks and all credit to Starson17. # # Starson17's code has obviously been altered to suite my requirements. def parse_feeds(self):
# Call parent's method. feeds = BasicNewsRecipe.parse_feeds(self)
# Loop through all feeds. for feed in feeds:
# Loop through all articles in feed. for article in feed.articles[:]:
# Match key words and remove article if there's a match.
# Most BBC rss feed video only 'articles' use upper case 'VIDEO' # as a title prefix. Just match upper case
'VIDEO',so that # articles like 'Video game banned' won't be matched and removed. if 'VIDEO' in article.title:
feed.articles.remove(article)
# Most BBC rss feed audio only 'articles' use upper case 'AUDIO' # as a title prefix. Just match upper case
'AUDIO',so that # articles like 'Hi-Def audio...' won't be matched and removed. elif 'AUDIO' in article.title:
feed.articles.remove(article)
# Most BBC rss feed photo slideshow 'articles' use 'In Pictures', # 'In pictures',and 'in pictures',somewhere in their
title. # Match any case of that phrase. elif 'IN PICTURES' in article.title.upper(): feed.articles.remove(article)
# As above,but user contributed pictures. Match any case. elif 'YOUR PICTURES' in article.title.upper():
feed.articles.remove(article)
# 'Sportsday Live' are articles which contain a constantly and # dynamically updated 'running commentary' during a
live sporting # event. Match any case. elif 'SPORTSDAY LIVE' in article.title.upper(): feed.articles.remove(article)
# Sometimes 'Sportsday Live' (above) becomes 'Live - Sport Name'. # These are being matched below using 'Live - '
because removing all # articles with 'live' in their titles would remove some articles # that are in fact not live sports
pages. Match any case. elif 'LIVE - ' in article.title.upper(): feed.articles.remove(article)
# 'Quiz of the week' is a Flash player weekly news quiz. Match only # the 'Quiz of the' part in anticipation of monthly
and yearly # variants. Match any case. elif 'QUIZ OF THE' in article.title.upper(): feed.articles.remove(article)
# Remove articles with 'scorecards' in the url. These are BBC sports # pages which just display a cricket scorecard.
The pages have a mass # of table and css entries to display the scorecards nicely. Probably # could make them work
with this recipe,but might take a whole day # of work to sort out all the css - basically a formatting nightmare. elif
'scorecards' in article.url: feed.articles.remove(article)
return feeds
# End of class and file.
130
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
1.9. Rehberler
131
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Bu reçete calibre’nin gücüyle ilgili buz da˘gının yalnızca görünen kısmını ke¸sfediyor. Calibre’nin yeteneklerinin daha
fazlasını ke¸sfetmek için sonraki kısımda daha karma¸sık bir gerçek dünyadan örne˘ge göz ataca˘gız.
˘
Gerçek dünya örnegi
BasicNewsRecipe :term:‘API‘sini daha çok ke¸sfeden nispeten karma¸sık bir gerçek dünya örne˘gi The New York
Times :term:‘reçete‘sidir
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYG{k+kn}{import} \PYG{n+nn}{string}\PYG{o}{,} \PYG{n+nn}{re}
\PY
\PYG{k+kn}{from} \PYG{n+nn}{calibre.web.feeds.recipes} \PYG{k+kn}{import} \PYG{n}{BasicNewsRecipe}
\PYG{k+kn}{from} \PYG{n+nn}{calibre.ebooks.BeautifulSoup} \PYG{k+kn}{import} \PYG{n}{BeautifulSoup}
\PYG{k}{class} \PYG{n+nc}{NYTimes}\PYG{p}{(}\PYG{n}{BasicNewsRecipe}\PYG{p}{)}\PYG{p}{:}
\PYG{n}{title}
\PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{The New York Times}\PYG{l+s}{\PYGZs
\PYG{n}{\PYGZus{}\PYGZus{}author\PYGZus{}\PYGZus{}} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{Kov
\PYG{n}{description} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{Daily news from the New York Times}
\PYG{n}{timefmt} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{ [}\PYG{l+s}{\PYGZpc{}}\PYG{l+s}{a, }\P
\PYG{n}{needs\PYGZus{}subscription} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb+bp}{True}
\PYG{n}{remove\PYGZus{}tags\PYGZus{}before} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb}{dict}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb}{id}\P
\PYG{n}{remove\PYGZus{}tags\PYGZus{}after} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb}{dict}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb}{id}\P
\PYG{n}{remove\PYGZus{}tags} \PYG{o}{=} \PYG{p}{[}\PYG{n+nb}{dict}\PYG{p}{(}\PYG{n}{attrs}\PYG{o}
\PYG{n+nb}{dict}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb}{id}\PYG{o}{=}\PYG{p}{[}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{
\PYG{n+nb}{dict}\PYG{p}{(}\PYG{n}{name}\PYG{o}{=}\PYG{p}{[}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l
\PYG{n}{encoding} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{cp1252}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}
\PYG{n}{no\PYGZus{}stylesheets} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb+bp}{True}
\PYG{n}{extra\PYGZus{}css} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{h1 \PYGZob{}font: sans\PYGZhy
\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{get\PYGZus{}browser}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{p}{)}\PYG{p}{:}
\PYG{n}{br} \PYG{o}{=} \PYG{n}{BasicNewsRecipe}\PYG{o}{.}\PYG{n}{get\PYGZus{}browser}\PYG{p}{
\PYG{k}{if} \PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{username} \PYG{o+ow}{is} \PYG{o+ow}{not} \PY
\PYG{n}{br}\PYG{o}{.}\PYG{n}{open}\PYG{p}{(}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{http://www.nyti
\PYG{n}{br}\PYG{o}{.}\PYG{n}{select\PYGZus{}form}\PYG{p}{(}\PYG{n}{name}\PYG{o}{=}\PYG{l+
\PYG{n}{br}\PYG{p}{[}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{USERID}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{]}
\PYG{n}{br}\PYG{p}{[}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{PASSWORD}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{]
\PYG{n}{br}\PYG{o}{.}\PYG{n}{submit}\PYG{p}{(}\PYG{p}{)}
\PYG{k}{return} \PYG{n}{br}
\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{parse\PYGZus{}index}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{p}{)}\PYG{p}{:}
\PYG{n}{soup} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{index\PYGZus{}to\PYGZus{}soup}\
\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{feed\PYGZus{}title}\PYG{p}{(}\PYG{n}{div}\PYG{p}{)}\PYG{p}{:}
\PYG{k}{return} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{o}{.}\PYG{n}{join}\PYG{p}{(}
\PYG{n}{articles} \PYG{o}{=} \PYG{p}{\PYGZob{}}\PYG{p}{\PYGZcb{}}
\PYG{n}{key} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb+bp}{None}
\PYG{n}{ans} \PYG{o}{=} \PYG{p}{[}\PYG{p}{]}
\PYG{k}{for} \PYG{n}{div} \PYG{o+ow}{in} \PYG{n}{soup}\PYG{o}{.}\PYG{n}{findAll}\PYG{p}{(}\PY
\PYG{n}{attrs}\PYG{o}{=}\PYG{p}{\PYGZob{}}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{class}\PYG{l+s}{
\PYG{k}{if} \PYG{n}{div}\PYG{p}{[}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{class}\PYG{l+s}{\PYGZsq{
\PYG{n}{key} \PYG{o}{=} \PYG{n}{string}\PYG{o}{.}\PYG{n}{capwords}\PYG{p}{(}\PYG{n}{
\PYG{n}{articles}\PYG{p}{[}\PYG{n}{key}\PYG{p}{]} \PYG{o}{=} \PYG{p}{[}\PYG{p}{]}
\PYG{n}{ans}\PYG{o}{.}\PYG{n}{append}\PYG{p}{(}\PYG{n}{key}\PYG{p}{)}
132
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
\PYG{k}{elif} \PYG{n}{div}\PYG{p}{[}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{class}\PYG{l+s}{\PYGZs
\PYG{n}{a} \PYG{o}{=} \PYG{n}{div}\PYG{o}{.}\PYG{n}{find}\PYG{p}{(}\PYG{l+s}{\PYGZsq
\PYG{k}{if} \PYG{o+ow}{not} \PYG{n}{a}\PYG{p}{:}
\PYG{k}{continue}
\PYG{n}{url} \PYG{o}{=} \PYG{n}{re}\PYG{o}{.}\PYG{n}{sub}\PYG{p}{(}\PYG{l+s}{r\PYGZs
\PYG{n}{url} \PYG{o}{+}\PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{?pagewanted=all}\PYG
\PYG{n}{title} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{tag\PYGZus{}to\PYGZus
\PYG{n}{description} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}
\PYG{n}{pubdate} \PYG{o}{=} \PYG{n}{strftime}\PYG{p}{(}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}
\PYG{n}{summary} \PYG{o}{=} \PYG{n}{div}\PYG{o}{.}\PYG{n}{find}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+b
\PYG{k}{if} \PYG{n}{summary}\PYG{p}{:}
\PYG{n}{description} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{tag\PYGZus{
\PYG{n}{feed} \PYG{o}{=} \PYG{n}{key} \PYG{k}{if} \PYG{n}{key} \PYG{o+ow}{is} \PYG{o
\PYG{k}{if} \PYG{o+ow}{not} \PYG{n}{articles}\PYG{o}{.}\PYG{n}{has\PYGZus{}key}\PYG{
\PYG{n}{articles}\PYG{p}{[}\PYG{n}{feed}\PYG{p}{]} \PYG{o}{=} \PYG{p}{[}\PYG{p}{
\PYG{k}{if} \PYG{o+ow}{not} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{podcasts}\PYG{l+s}{\PYGZsq
\PYG{n}{articles}\PYG{p}{[}\PYG{n}{feed}\PYG{p}{]}\PYG{o}{.}\PYG{n}{append}\PYG{
\PYG{n+nb}{dict}\PYG{p}{(}\PYG{n}{title}\PYG{o}{=}\PYG{n}{title}\PYG{p
\PYG{n}{description}\PYG{o}{=}\PYG{n}{description}\PYG{p}{,}
\PYG{n}{content}\PYG{o}{=}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}
\PYG{n}{ans} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{sort\PYGZus{}index\PYGZus{}by}\P
\PYG{n}{ans} \PYG{o}{=} \PYG{p}{[}\PYG{p}{(}\PYG{n}{key}\PYG{p}{,} \PYG{n}{articles}\PYG{p}{[
\PYG{k}{return} \PYG{n}{ans}
\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{preprocess\PYGZus{}html}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{p}{,} \PYG{n}{s
\PYG{n}{refresh} \PYG{o}{=} \PYG{n}{soup}\PYG{o}{.}\PYG{n}{find}\PYG{p}{(}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}
\PYG{k}{if} \PYG{n}{refresh} \PYG{o+ow}{is} \PYG{n+nb+bp}{None}\PYG{p}{:}
\PYG{k}{return} \PYG{n}{soup}
\PYG{n}{content} \PYG{o}{=} \PYG{n}{refresh}\PYG{o}{.}\PYG{n}{get}\PYG{p}{(}\PYG{l+s}{\PYGZsq
\PYG{n}{raw} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{browser}\PYG{o}{.}\PYG{n}{open}\
\PYG{k}{return} \PYG{n}{BeautifulSoup}\PYG{p}{(}\PYG{n}{raw}\PYG{o}{.}\PYG{n}{decode}\PYG{p}{
Bu yeni :term:‘reçete‘de bir çok yeni özellik görüyoruz. Öncelikle:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYG{n}{timefmt} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{ [}\PYG{l+s}{\PYGZpc{}}\PYG{l+s}
Bu olu¸sturulan e-kitabın ön sayfasında gösterilen zamanı Gün, Ay, Yıl biçiminde ayarlar. Ayrıca bakınız
timefmt (sayfa 315).
Sonra indirilen :term:‘HTML‘in temizlenmesi için bir grup yönerge görüyoruz:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYG{n}{remove\PYGZus{}tags\PYGZus{}before} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb}{dict}\PYG{p}{(}\PYG{n}{n
\PYG{n}{remove\PYGZus{}tags\PYGZus{}after} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb}{dict}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb}{id}\PYG{o
\PYG{n}{remove\PYGZus{}tags} \PYG{o}{=} \PYG{o}{.}\PYG{o}{.}\PYG{o}{.}
Bunlar ilk <h1> etiketinden önceki her¸seyi ve footer id’li ilk etiketten sonraki her¸seyi kaldırır. Ayrıca bakınız
remove_tags (sayfa 314), remove_tags_before (sayfa 314), remove_tags_after (sayfa 314).
Sonraki dikkat çekici özellik:
=
{}=
{}@default
1.9. Rehberler
133
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
=0=1=2=0=1=2\PYG{n}{needs\PYGZus{}subscription} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb+bp}{True}
\PYG{o}{.}\PYG{o}{.}\PYG{o}{.}
\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{get\PYGZus{}browser}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{p}{)}\PYG{p}{:}
\PYG{o}{.}\PYG{o}{.}\PYG{o}{.}
needs_subscription = True calibre’ye içeri˘ge eri¸smek için bir kullanıcı adı ve parolaya ihtiyaç duydu˘gunu söyler. Bu da bu reçeteye her eri¸smek istedi˘ginizde calibre’nin kullanıcı ve parola sormasını sa˘glar.
calibre.web.feeds.news.BasicNewsRecipe.get_browser() (sayfa 307) içindeki kod NYT sitesine
giri¸s i¸slemini gerçekle¸stirir. Giri¸s yapıldıktan sonra, calibre içeri˘gi getirmek için aynı, giri¸s yapılmı¸s tarayıcı örne˘gini
kullanır. get_browser içindeki kodu anlamak için mechanize69 ye göz atın.
Sıradaki yeni özellik calibre.web.feeds.news.BasicNewsRecipe.parse_index() (sayfa 308) metodudur. Görevi http://www.nytimes.com/pages/todayspaper/index.html adresine gidip *bugün*e ait makale listesini
getirmektir. Do˘grudan RSS kullanmaktan karma¸sık olsa da, reçete o günün sayfasına çok yakın bir e-kitap olu¸sturur. parse_index günlük gazete web sayfasını ayrı¸stırmak için yo˘gun olarak BeautifulSoup70 kullanır. BeautifulSoup’dan ho¸slanmıyorsanız di˘ger daha modern ayrı¸stırıcıları da kullanabilirsiniz. calibre önerilen ayrı¸stırıcılar olan
lxml71 ve html5lib72 ile gelir. Kullanmak için index_to_soup() ça˘grısını s¸u s¸ekilde de˘gi¸stirin:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYG{n}{raw} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{index\PYGZus{}to\PYGZus{}soup
\PYG{c}{\PYGZsh{} For html5lib}
\PYG{k+kn}{import} \PYG{n+nn}{html5lib}
\PYG{n}{root} \PYG{o}{=} \PYG{n}{html5lib}\PYG{o}{.}\PYG{n}{parse}\PYG{p}{(}\PYG{n}{raw}\PYG{p}{,} \P
\PYG{c}{\PYGZsh{} For the lxml html 4 parser}
\PYG{k+kn}{from} \PYG{n+nn}{lxml} \PYG{k+kn}{import} \PYG{n}{html}
\PYG{n}{root} \PYG{o}{=} \PYG{n}{html}\PYG{o}{.}\PYG{n}{fromstring}\PYG{p}{(}\PYG{n}{raw}\PYG{p}{)}
Son yeni özellik calibre.web.feeds.news.BasicNewsRecipe.preprocess_html() (sayfa 309) metodudur. ˙Indirilen her HTML sayfasında keyfi dönü¸stürmeler yapmak için kullanılabilir. Burada nytimes’ın her makaleden önce gösterdi˘gi reklamları geçmek için kullanılıyor.
Yeni reçeteler gelistirmek
¸
için ipuçları
Yeni reçete geli¸stirmek için en iyi yöntem komut satırı arayüzünü kullanmaktır. Reçeteyi favori python metin düzenleyicinizle olu¸sturun ve recetem.recipe gibi bir dosyaya kaydedin. .recipe son eki gereklidir. Bu reçeteyi
kullanarak içerik indirmek için s¸u komutu kullanabilirsiniz:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2ebook\PYGZhy{}convert myrecipe.recipe .epub \PYGZhy{}\PYGZhy{}test \PYGZhy{}vv \PYGZhy{}\P
ebook-convert komutu tüm web sayfalarını indirip myrecipe.epub EPUB dosyasına kaydeder. -vv ebookconvert’in yaptı˘gı i¸sle ilgili bir sürü bilgi dökmesini sa˘glar. --test en fazla iki beslemeden bir kaç makale
indirmesini sa˘glar. Ek olarak ebook-convert indirilen HTML’yi debug/input dizinine koyar, burada debug
--debug-pipeline seçene˘gi ile belirtti˘giniz dizindir.
˙Indirme tamamlandı˘gında, indirilen HTML‘ye :file:‘debug/input/index.html dosyasını bir tarayıcı ile açarak bakabilirsiniz. ˙Indirme ve ön i¸slemenin düzgün yapıldı˘gını dü¸sündü˘günüzde, a¸sa˘gıda gösterildi˘gi gibi de˘gi¸sik biçimlerde
e-kitaplar üretebilirsiniz:
69 http://wwwsearch.sourceforge.net/mechanize/
70 http://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/documentation.html
71 http://lxml.de/
72 https://github.com/html5lib/html5lib-python
134
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2ebook\PYGZhy{}convert myrecipe.recipe myrecipe.epub
ebook\PYGZhy{}convert myrecipe.recipe myrecipe.mobi
...
Reçetenizden memnunsanız, ve yerle¸sik reçeteler içinde bir yeri hak etti˘gini dü¸sünüyorsanız, reçeteniz di˘ger calibre
kullanıcıları ile payla¸smak için calibre reçeteleri forumu73 na yollayın.
Not:
OS
X
üzerinde,
komut
satırı
araçları
calibre
ile
birlikte
gelmektedir,
örne˘gin,
calibre’yi
/Applications
altına
kurduysanız
komut
satırı
araçları
/Applications/calibre.app/Contents/console.app/Contents/MacOS/ içinde olacaktır.
Ayrıca bkz.:
generated/en/ebook-convert Tüm e-kitap dönü¸stürmeleri için komut satırı arayüzü.
˙Ileri okuma
BasicNewsRecipe ile kullanılabilir olan olanakları kullanarak geli¸smi¸s reçeteler yazmakla ilgili daha fazla s¸ey
ö˘grenmek istiyorsanız a¸sa˘gıdaki kaynaklara ba¸svurabilirsiniz:
API Belgeleri (sayfa 306) BasicNewsRecipe sınıfı ve tüm önemli metod ve alanlarının belgeleri.
BasicNewsRecipe74 BasicNewsRecipe kaynak kodu
Yerle¸sik reçeteler75 Calibre ile gelen yerle¸sik reçetelerin kaynak kodları
Calibre reçete forumu76 Bir çok bilgili calibre reçete geli¸stiricisi orada takılır.
API belgelendirmesi
Reçeteler için API Belgeleri
Reçete yazmaya yarayan API BasicNewsRecipe (sayfa 306) ile tanımlanmı¸stır
class calibre.web.feeds.news.BasicNewsRecipe(options, log, progress_reporter)
Tüm reçeteler için gerekli mantı˘gı içeren temel sınıf. Bu sınıf içindeki fonksiyonları kademeli olarak ezerek kademeli olarak daha özelle¸stirilmi¸s/güçlü reçeteler olu¸sturabilirsiniz. Reçete olu¸sturmakla ilgili bir giri¸s kılavuzu
için s¸uraya bakınız, Sık kullandı˘gınız haber sitesini ekleme (sayfa 121).
abort_recipe_processing(msg)
Reçete indirme sisteminin bu reçeteyi indirmeyi durdurmasına sebep olur, kullanıcıya basit bir ger besleme
iletisi gösterilir.
add_toc_thumbnail(article, src)
Bunu populate_article_metadata’dan makaledeki <img> etiketinin ˙Içindekiler bölümünde makaleyi temsil
etmeye uygun küçük resim için src özniteli˘gi ile ça˘gırın. Küçük resmin gerçekten kullanılıp kullanılmayaca˘gı aygıta ba˘glıdır (¸simdilik sadece Kindle’larda kullanılır). Referans verilen resmin ba¸sarılı s¸ekilde
indirilmi¸s olmasına dikkat edin, aksi takdirde yoksayılacaktır.
classmethod adeify_images(soup)
Reçeteniz EPUB’a dönü¸stürüldü˘günde ve Adobe Digital Editions ile görüntülendi˘ginde resimlerle ilgili
sorun ya¸sıyorsa bu metodu postprocess_html() (sayfa 309) içinden ça˘gırın.
73 http://www.mobileread.com/forums/forumdisplay.php?f=228
1.9. Rehberler
135
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
cleanup()
Tüm makaleler indirildikten sonra ça˘grılır. Aboneli sitelerden çıkı¸s yapmak gibi temizlik i¸slerini yapmak
için kullanın.
clone_browser(br)
Tarayıcıyı co˘galt. Ço˘galtılmı¸s tarayıcılar çok i¸s parçacıklı indirmeler yapmak için kullanılır, çünkü mechanize i¸s parçacı˘gı güvenli de˘gildir. Varsayılan ço˘galtma rutinleri ço˘gu tarayıcı özelle¸stirmesini yakalıyor
olmalıdır, ancak reçetenizde egzotik bir s¸eyler yaparsanız, reçetenizde bu metodu ezmeli ve elle ço˘galtma
yapmalısınız.
Ço˘galtılmı¸s tarayıcı örnekleri çerez yönetiminde özelle¸stirme yapmadıysanız varsayılan olarak aynı, i¸s
parçacı˘gı güvenli CookieJar’ı kullanır.
default_cover(cover_file)
Kapa˘gı olmayan reçeteler için genel bir kapak olu¸stur
download()
Bu reçetedeki beslemelerden makaleleri indir ve ön i¸sleme yap. Bu metod her Reçete örne˘gi için yalnızca
bir kere ça˘grılmalıdır. Birden fazla ça˘gırmak tanımlanmayan davranı¸slara yol açar. :return: index.html yolu
extract_readable_article(html, url)
‘html’den ana makale içeri˘gini aktarır, temizler ve demet (article_html, extracted_title) olarak döndürür.
Arc90’ın asıl okunabilirlik algortimasına dayanır.
get_article_url(article)
Her makalenin içeri˘gine i¸saret eden URL‘nin çıkarılmasının düzenlenmesi için bir alt sınıfta ezin. Makale URL’si döndürür. Bir beslemeden ayrı¸stırılmı¸s makaleyi temsil eden ‘article ile ça˘grılır. feedparser
<https://pythonhosted.org/feedparser/>‘_a göz atın. Varsayılan olarak asıl ba˘glantıya bakar (feedburner
veya pheedo gibi bir servis tarafından e¸slenen beslemeler için) ve bulunursa bunu döndürür, aksi durumda
‘article.link77 döndürür.
get_browser(*args, **kwargs)
Web’de belge getirmeye yarayan bir tarayıcı örne˘gi döndürür. Varsayılan olarak çerezleri destekleyen,
robots.txt göz ardı eden, tazelemeleri ele alan ve mozilla firefox kullanıcı vekili olan bir mechanize78
tarayıcı örne˘gi döndürür.
Reçeteniz önce giri¸s yapmanızı gerektiriyorsa, alt sınıfınızda bu metodu ezin. Örne˘gin, New York Times
reçetesinde kullanılan a¸sa˘gıdaki kod tam eri¸sim için giri¸s yapar:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{get\PYGZus{}browser}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{self
\PYG{n}{br} \PYG{o}{=} \PYG{n}{BasicNewsRecipe}\PYG{o}{.}\PYG{n}{get\PYGZus{}br
\PYG{k}{if} \PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{username} \PYG{o+ow}{is} \PYG{
\PYG{n}{br}\PYG{o}{.}\PYG{n}{open}\PYG{p}{(}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{h
\PYG{n}{br}\PYG{o}{.}\PYG{n}{select\PYGZus{}form}\PYG{p}{(}\PYG{n}{name}\PY
\PYG{n}{br}\PYG{p}{[}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{USERID}\PYG{l+s}{\PYGZsq
\PYG{n}{br}\PYG{p}{[}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{PASSWORD}\PYG{l+s}{\PYGZ
\PYG{n}{br}\PYG{o}{.}\PYG{n}{submit}\PYG{p}{(}\PYG{p}{)}
\PYG{k}{return} \PYG{n}{br}
get_cover_url()
Bu basımın kapa˘gına URL ya da None döndür. Varsayılan olarak normalde None olan self.cover_url ö˘gesinin de˘gerini döndürür. Reçetenizin e-kitap için bir kapak indirmesini istiyorsanız bu metodu alt sınıfınızda
ezin, veya bu metodu ça˘gırmadan önce üye de˘gi¸sken ‘self.cover_url‘yi ayarlayın.
77 https://pythonhosted.org/feedparser/reference-entry-link.html
78 http://wwwsearch.sourceforge.net/mechanize/
136
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
get_feeds()
Bu profil için getirilecek RSS beslemeleri listesini döndürür. Listenin her elemanı (ba¸slık, url) biçiminde
2 elemanlı demet s¸eklinde olmalıdır. Ba¸slık None veya bo¸s karakter dizisi ise, beslemedeki ba¸slık kullanılır. Bu method reçetenizin indirilecek besleme listesini anlamak için bir miktar i¸slem yapması gereken
durumlarda faydalıdır. Durum böyleyse, kendi alt sınıfınızda ezin.
get_masthead_title()
Reçete ba¸slı˘gından ba¸ska bir s¸ey kullanmak için alt sınıfta ezin
get_masthead_url()
Bu basım için kolombir resminin URL‘sini ya da ‘None döndür. Varsayılan olarak normalde de˘geri None
olan self.masthead_url üyesinin de˘gerini döndürür. Reçetenizin e-kitap için bir kolombir indirmesini istiyorsanız bu metodu alt sınıfınızda ezin, veya bu metodu ça˘gırmadan üye de˘gi¸sken ‘self.masthead_url‘yi
ayarlayın. Kolombir resimleri Kindle MOBI dosyalarında kullanılır.
get_obfuscated_article(url)
articles_are_obfuscated ayarlarsanız bu metod her makale URL’si ile ça˘grılır. Dosya sisteminde makale
HTML’sini içeren bir dosyaya yol döndürmelidir. Bu dosya yinelemeli HTML motoruyla i¸slenir, yani
web’deki sayfalara ba˘glantılar/resimler içerebilir.
Bu metod makale içeri˘gine otomatik olarak eri¸smeyi zorla¸stırmaya çalı¸san siteler için faydalı olabilir.
classmethod image_url_processor(baseurl, url)
Resim url’lerinde bir takım i¸slemler yap (dinamik üretilen resimler için boyut kısıtlamalarının kaldırılması,
vs.) ve i¸slenmi¸s URL’yi döndür.
index_to_soup(url_or_raw, raw=False, as_tree=False)
Dizin sayfasına URL’yi alıp BeautifulSoup79 lanmı¸s halini döndüren bir kolayla¸stırıcı araç.
url_or_raw: Bir URL ya da karakter dizisi olarak indirilmi¸s dizin sayfası
is_link_wanted(url, tag)
Ba˘glantı takip edilmeliyse True, aksi durumda False döndür. Ön tanımlı olarak, indiricinin yoksaymasına
sebep olacak NotImplementedError yükseltir.
Parametreler
• url – Takip edilecek URL
• tag – URL’nin türetildi˘gi Etiket
javascript_login(browser, username, password)
Bu metod giri¸s formu olarak javascript kullanan web sitesine giri¸s için kullanılır. Giri¸s tamamlandı˘gında,
web sayfasından dönen çerezler normal bir (javascript olmayan) tarayıcıya kopyalanır ve indirme i¸slemi
bu çerezler kullanılarak devam eder.
Örnek bir uygulama:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{javascript\PYGZus{}login}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}
\PYG{n}{browser}\PYG{o}{.}\PYG{n}{visit}\PYG{p}{(}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}
\PYG{n}{form} \PYG{o}{=} \PYG{n}{browser}\PYG{o}{.}\PYG{n}{select\PYGZus{}form}
\PYG{n}{form}\PYG{p}{[}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{username}\PYG{l+s}{\PYGZsq
\PYG{n}{form}\PYG{p}{[}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{password}\PYG{l+s}{\PYGZsq
\PYG{n}{browser}\PYG{o}{.}\PYG{n}{submit}\PYG{p}{(}\PYG{n}{timeout}\PYG{o}{=}\P
CSS2 seçicileri olan formları da s¸u s¸ekilde seçebilirsiniz:
79 http://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs3/documentation.html
1.9. Rehberler
137
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
\PYG{n}{browser}\PYG{o}{.}\PYG{n}{select\PYGZus{}form}\PYG{p}{(}\PYG{l+s
\PYG{n}{browser}\PYG{o}{.}\PYG{n}{select\PYGZus{}from}\PYG{p}{(}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}
parse_feeds()
BasicNewsRecipe.get_feeds() (sayfa 307) tarafından döndürülen beslemelerden makale listeleri
olu¸sturur. Feed nesnesi listesi döndürür.
parse_index()
Bu metod makale listeleri yerine web sayfalarını ayrı¸stırması gereken reçetelerde uygulanır. Kullanım
alanı, yazdırma baskısındaki makaleleri bir “Yazım Baskısı” ile listeleyen haber kaynakları olabilir. Bu
fonksiyon uygulanırsa, BasicNewsRecipe.parse_feeds() (sayfa 308) yerine tercih edilir.
Bir liste döndürmelidir. Listenin her elemanı (’besleme ba¸
slı˘
gı’, makale listesi) biçiminde 2 elemanlı demet olmalıdır.
Her makale listesi s¸u biçimde sözlük içermelidir:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
\PYGZob{}
\PYGZsq{}title\PYGZsq{}
: article title,
\PYGZsq{}url\PYGZsq{}
: URL of print version,
\PYGZsq{}date\PYGZsq{}
: The publication date of the article as a string,
\PYGZsq{}description\PYGZsq{} : A summary of the article
\PYGZsq{}content\PYGZsq{}
: The full article (can be an empty string). Obsolete
do not use, instead save the content to a temporary
file and pass a file:///path/to/temp/file.html as
the URL.
\PYGZcb{}
Örnek olarak, The Atlantic indirmek için olan reçeteye göz atın. Ek olarak makalenin yazarı için ‘author’
ekleyebilirsiniz.
Herhangi sebepten i¸slemeyi durdurmak ve calibre’nin kullanıcıya hata yerine basit bir ileti göstermesini
isterseniz, abort_recipe_processing() (sayfa 306) metodunu ça˘gırın.
populate_article_metadata(article, soup, first)
Makaleye ba˘glı her HTML sayfası indirildi˘ginde ça˘grılır. Ayrı¸stırılmı¸s HTML’den (soup) yazar/özet/vs
gibi makale metadata’sı alırken kullanmak amaçlıdır. :param article: calibre.web.feeds.Article
sınıfı bir nesne. Özeti de˘gi¸stirirseniz text_summary de˘gi¸stirmeyi de unutmayın :param soup: Bu makaleye
ait ayrı¸stırılmı¸s HTML :param first: Ayrı¸stırılmı¸s HTML makalenin ilk sayfasıysa True.
postprocess_book(oeb, opts, log)
˙Indirilmi¸s e-kitap üstünde gerekli tüm art i¸slemleri çalı¸stır.
Parametreler
• oeb – OEBBook nesnesi
• opts – Dönü¸stürme seçenekleri
postprocess_html(soup, first_fetch)
Bu metod indirilen her bir HTML dosyası kayna˘gı ile, ba˘glantılar ve resimler için ayrı¸stırıldıktan sonra
ça˘grılır. HTML üzerinde keyfi, güçlü, i¸sleme sonrası i¸slemler yapmak için kullanılabilir. ˙I¸sledikten sonra
soup döndürmelidir.
Parametreler
138
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
˙Indirilen
• soup
–
:term:‘HTML‘yi
içeren
bir
‘BeautifulSoup
<http://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs3/documentation.html>‘_
örne˘gi.
• first_fetch – Bu sayfa makalenin ilk sayfasıysa True.
preprocess_html(soup)
Bu metod indirilen her bir HTML dosyası kayna˘gı ile, ba˘glantılar ve resimler için ayrı¸stırılmadan önce
ça˘grılır. remote_tags vs. de tanımlandı˘gı gibi temizlik yapıldıktan sonra ça˘grılır. HTML üzerinde keyfi,
güçlü i¸sleme öncesi i¸slemler yapmak için kullanılabilir. ˙I¸slemden sonra soup döndürmelidir.
soup: ˙Indirilen :term:‘HTML‘yi içeren bir ‘BeautifulSoup <http://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs3/docu
örne˘gi.
preprocess_raw_html(raw_html, url)
Bu metod indirilen her bir HTML dosyası kayna˘gı ile, bir nesne a˘gacına ayrı¸stırılmadan önce ça˘grılır.
raw_html web’den indirilen ham HTML’nin evrensel kodda karakter dizisi temsilidir. url HTML’nin indirildi˘gi URL’dir.
Bu metodun preprocess_regexps’den önce hareket etti˘gini unutmayın.
Bu metod i¸slenmi¸s raw_html’yi evrensel kod nesnesi olarak döndürmelidir.
classmethod print_version(url)
Makale içeri˘gi olan bir web sayfasını gösteren url‘yi al ve makalenin yazdırma sürümünü gösteren
bir :term:‘URL döndür. Varsayılan olarak hiçbir s¸ey yapmaz. Örne˘gin:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{print\PYGZus{}version}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{se
\PYG{k}{return} \PYG{n}{url} \PYG{o}{+} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{?\PYGZam{
skip_ad_pages(soup)
Bu metod indirilen her HTML dosyasının kayna˘gı ile, remove_tags, keep_only_tags gibi herhangi bir temizlik özniteli˘gi uygulanmadan önce ça˘grılır. preprocess_regexps’in zaten uygulanmı¸s olaca˘gını unutmayın. Reçetenin reklam sayfalarını atlamasına olanak tanımak için dü¸sünülmü¸stür. E˘ger soup bir reklam
sayfasını temsil ederse, gerçek sayfanın HTML’sini döndür. Aksi halde None döndür.
soup: ˙Indirilen :term:‘HTML‘yi içeren bir ‘BeautifulSoup <http://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs3/docu
örne˘gi.
sort_index_by(index, weights)
index‘deki ba¸slıkları ‘weights‘e göre sıralamaya yarayan kolaylık sa˘glayıcı metod. ‘index yerinde sıralanır.
index döndürür.
index: Ba¸slık listesi.
weights: A˘gırlıkları ba¸slı˘ga haritalayan bir sözlük. Index’deki herhangi bir ba¸slık a˘gırlıklı olmazsa, 0 a˘gırlıklı oldu˘gu varsayılır.
classmethod tag_to_string(tag, use_alt=True, normalize_whitespace=True)
Bir BeautifulSoup80 ‘Tag‘ını alıp tüm CDATA kısımları ve alt etiket öznitelikleri dahil metni yinelemeli
olarak çıkaran kolaylık sa˘glayıcı bir metod. Muhtemelen bo¸s bir evrensel kod metni döndürür.
use_alt: True ise metinsel içeri˘gi olmayan etiketler için alt öznitelik kullanmaya çalı¸s
tag: BeautifulSoup81 Etiketi
80 http://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs3/documentation.html
81 http://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs3/documentation.html
1.9. Rehberler
139
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
articles_are_obfuscated= False
˙Içerik almasını zorla¸stıran web sitelerini i¸slemek için
get_obfuscated_article() (sayfa 308) metodunu uygulayın.
True
olarak
ayarlayın
ve
auto_cleanup= False
˙Indirilmi¸s makale sayfalarından tüm metni otomatik olarak çıkart. Okunabilirlik projesinden algoritmalar kullanır. True olarak ayarlamak, indirilmi¸s HTML’yi temizlemekle elle u˘gra¸smanıza gerek olmadı˘gı
anlamına gelir (Elle temizlik daha üstündür tabi).
auto_cleanup_keep= None
Otomatik temizleme algoritmasının asla kaldırmaması gereken ö˘geleri belirtin. Söz dizim XPath ifadesidir.
Örne˘gin:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
auto\PYGZus{}cleanup\PYGZus{}keep = \PYGZsq{}//div[@id=\PYGZdq{}article\
id=\PYGZdq{}article\PYGZhy{}image\PY
auto\PYGZus{}cleanup\PYGZus{}keep = \PYGZsq{}//*[@class=\PYGZdq{}important\PYGZdq{}
with class=\PYGZdq{}important\PYGZdq{}
auto\PYGZus{}cleanup\PYGZus{}keep = \PYGZsq{}//div[@id=\PYGZdq{}article\PYGZhy{}ima
will keep all divs with id=\PYGZdq{}article\PYGZhy{}image\PYGZdq{
with class=\PYGZdq{}important\PYGZdq{}
center_navbar= True
True ise gezinti çubu˘gu ortada hizalanır, yoksa sola hizalanır
compress_news_images= False
Tüm ölçekleme ve sıkı¸stırma parametrelerini göz ardı edip resimleri de˘gi¸stirmeden geçirmek için False
olarak ayarlayın. True ise ve di˘ger sıkı¸stırma parametreleri varsayılan ayarlarında bırakılırsa, jpeg resimler
çıktı profilinde ayarlanmı¸s ekran boyutlarına sı˘gması için ölçeklenir ve w x h ölçeklenmi¸s resim boyutları
olmak üzere en fazla (w * h)/16 boyutuna sıkı¸stırılır.
compress_news_images_auto_size= 16
Jpeg resimleri otomatik sıkı¸stırmada kullanılan etmen. None olarak ayarlanırsa, otomatik sıkı¸stırma kapatılır. Aksi halde, resimler kalite seviyesi dü¸sürülerek , w x h piksel olarak resim boyutu olmak üzere
(w * h)/compress_news_images_auto_size bayt boyutuna indirilir. Asgari jpeg kalitesi 5/100 olacaktır,
yani bu kısıtlamaya uyulmaması mümkündür. Bu parametre resimler için sabit bir azami boyut sa˘glayan
compress_news_images_max_size parametresi ile ezilebilir. scale_news_images_to_device’ı etkinle¸stirirseniz resim önce ölçeklenir ardından kalitesi boyutu w ve h ölçeklenmi¸s resim boyutları olmak üzere (w *
h)/etmen altına dü¸sene kadar dü¸sürülür. Di˘ger bir deyi¸sle, bu sıkı¸stırma ölçeklendirmeden sonra yapılır.
compress_news_images_max_size= None
Jpeg kalitesini resimler verilen (KBayt olarak) boyutu geçmeyecek s¸ekilde ayarla. Ayarlanırsa, bu parametre compress_news_images_auto_size vasıtasıyla otomatik sıkı¸stırmayı ezer. Asgari jpeg kalitesi 5/100
olacaktır, yani bu kısıtlamaya uyulmaması mümkündür.
conversion_options= {}
˙Indirilen içeri˘gin e-kitaba dönü¸stürülmesini kontrol eden reçeteye özel seçenekler. Bunlar kullanıcı veya
eklentiye özel ayarları ezecektir, bu yüzden yalnızca gerekliyse kullanın. Örne˘gin:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
\PYG{n}{conversion\PYGZus{}options} \PYG{o}{=} \PYG{p}{\PYGZob{}}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{base\PYGZus{}font\PYGZus{}size}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{tags}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}
\PYG{p}{:} \P
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{title}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}
\PYG{p}{:} \P
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{linearize\PYGZus{}tables}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}} \PYG{
140
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
\PYG{p}{\PYGZcb{}}
cover_margins= (0, 0, ‘#ffffff’)
Varsayılan olarak, get_cover_url() ile döndürülen kapak resmi süreli yayın için kapak olarak kullanılır. Bunu reçetenizde ezmek, calibre’ye, indirilen kapa˘gı geni¸sli˘gi ve yüksekli˘gi indirilen kapa˘gın yüzdesi olarak ifade edilen bir çerçeveye gerçeklemesini söyler. cover_margins= (10, 15,
‘#ffffff’) kapa˘gı soldan ve sa˘gdan 10px, yukardan ve a¸sa˘gıdan 15px doldurur. Renk isimleri
http://www.imagemagick.org/script/color.php de tanımlanmı¸stır. Beyazın bir sebepten ötürü windows’da
çalı¸smadı˘gını not edin. Yerine #ffffff kullanın
delay= 0
Saniye cinsinden ardı¸sık indirmeler arası gecime. Daha hassas bir zaman için de˘gi¸sken ondalık sayı olarak
yazılabilir.
description= u’‘
Bu reçetenin indirdi˘gi içeri˘gi tanımlayan bir kaç satır. Bu daha çok reçete listesini sunan GUI’de kullanılacaktır.
encoding= None
Hatalı karakter seti tanımlamasına sahip sitelerde kullanılmak üzere bir karakter kodlaması belirleyin. En
sık kullanılan latin1 ve cp1252 dir. None ise, kodlama tahmin edilmeye çalı¸sılır. E˘ger ça˘grılabilirse,
iki ba˘gımsız de˘gi¸sken ile ça˘grılır: Reçete nesnesi ve kodu çözülecek kaynak. Kodu çözülmü¸s kayna˘gı
döndürmelidir.
extra_css= None
˙Indirilen HTML dosyalarına eklenecek ek CSS‘i belirtin. ‘ etiketleri içine, </head> kapanı¸s etiketinden önce eklenir böylece HTML etiketlerindeki biçim özniteliklerinde tek tek ifade edilenler hariç
tüm :term:‘CSS‘i ezer. Örne˘gin:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
\PYG{n}{extra\PYGZus{}css} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{.hea
feeds= None
˙Indirilecek besleme listesi. [url1, url2, ...] veya [(’title1’, url1), (’title2’,
url2),...] olabilir
filter_regexps= []
Hangi ba˘glantıların göz ardı edilece˘gine karar veren düzenli ifade listesi. Bo¸ssa göz ardı edilir. Yalnızca
is_link_wanted uygulanmamı¸ssa kullanılır. Örne˘gin:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
\PYG{n}{filter\PYGZus{}regexps} \PYG{o}{=} \PYG{p}{[}\PYG{l+s}{r\PYGZsq{
içinde ads.doubleclick.net olan tüm URL’leri kaldırır.
BasicNewsRecipe.match_regexps (sayfa 313) veya BasicNewsRecipe.filter_regexps
(sayfa 312) den yalnızca biri tanımlanmalıdır.
ignore_duplicate_articles= None
Bir kısımdan fazla yerde olan makalelerin kopyalarını göz ardı et. Kopya makale, aynı ba¸slık ve/veya
URL’ye sahip makaledir. Aynı ba¸slıktaki makaleleri göz ardı etmek için, s¸u s¸ekilde ayarlayın:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
1.9. Rehberler
\PYG{n}{ignore\PYGZus{}duplicate\PYGZus{}articles} \PYG{o}{=} \PYG{p}{\P
141
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
URL’ler kullanmak için, s¸öyle ayarlayın:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
\PYG{n}{ignore\PYGZus{}duplicate\PYGZus{}articles} \PYG{o}{=} \PYG{p}{\P
Ba¸slık veya URL e¸sle¸stirme için, s¸u s¸ekilde ayarlayın:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
\PYG{n}{ignore\PYGZus{}duplicate\PYGZus{}articles} \PYG{o}{=} \PYG{p}{\P
keep_only_tags= []
Yalnızca belirtilen etiketleri ve onların alt etiketlerini sakla. Bir etiketi belirtme formatı için bakınız
BasicNewsRecipe.remove_tags (sayfa 314). Bu liste bo¸s de˘gilse, <body> etiketi bo¸saltılır ve bu
listedeki girdilerle e¸sle¸sen etiketlerle tekrar doldurulur. Örne˘gin:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
\PYG{n}{keep\PYGZus{}only\PYGZus{}tags} \PYG{o}{=} \PYG{p}{[}\PYG{n+nb}{
yalnızca “content” veya “heading”‘in ‘id özniteli˘gi olan etiketleri tutar.
language= ‘und’
Haberlerin dili. ˙Iki veya üç karakter uzunlu˘gunda ISO-639 kodu olmalıdır
masthead_url= None
Ön tanımlı olarak, calibre kolombir için varsayılan bir resim kullanacaktır (Yalnızca Kindle’da). Reçetenizde bunu ezmek için kolombir olarak kullanılacak bir url sa˘glayın.
match_regexps= []
Hangi ba˘glantıların takip edilece˘gini belirten düzenli ifade listesi. Bo¸ssa, göz ardı edilir. Yalnızca
is_link_wanted uygulanmamı¸ssa kullanılır. Örne˘gin:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
\PYG{n}{match\PYGZus{}regexps} \PYG{o}{=} \PYG{p}{[}\PYG{l+s}{r\PYGZsq{}
içinde page=some number olan tüm URL’lerle e¸sle¸sir.
BasicNewsRecipe.match_regexps (sayfa 313) veya BasicNewsRecipe.filter_regexps
(sayfa 312) den yalnızca biri tanımlanmalıdır.
max_articles_per_feed= 100
Her beslemeden indirilecek azami makale sayısı. Makale tarihleri olmayan beslemeler için özellikle faydalıdır. Ço˘gu besleme için BasicNewsRecipe.oldest_article (sayfa 313) kullanmalısınız
needs_subscription= False
True is GUI indirme sırasında kullanıcı ve parola sorar. “iste˘ge ba˘glı” olarak ayarlanmı¸ssa kullanıcı adı ve
parola iste˘ge ba˘glıdır
no_stylesheets= False
E-kitaba dönü¸stürmeye uygun olmayan çok karma¸sık biçim sayfalarına sahip web sitelerinde biçim sayfalarının yüklenmesini kapatmayı kolayla¸stırıcı bayrak. True ise biçim sayfaları indirilmez ve i¸slenmez
oldest_article= 7.0
Bu haber kayna˘gından indirilecek en eski makale. Gün olarak.
142
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
preprocess_regexps= []
˙Indirilen HTML üzerince çalı¸stırılacak regexp yer de˘gi¸stirme kuralları listesi. Listenin her elemanı iki
elemanlı bir demet olmalıdır. ˙Ilk eleman derlenmi¸s bir düzenli ifade, ikincisi tek bir e¸sle¸sme nesnesi alan
ve e¸sle¸smeyle yer de˘gi¸secek karakter dizisi döndüren bir ça˘grılabilir olmalıdır. Örne˘gin:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
\PYG{n}{preprocess\PYGZus{}regexps} \PYG{o}{=} \PYG{p}{[}
\PYG{p}{(}\PYG{n}{re}\PYG{o}{.}\PYG{n}{compile}\PYG{p}{(}\PYG{l+s}{r\PYGZsq{}}\P
\PYG{k}{lambda} \PYG{n}{match}\PYG{p}{:} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{\PYGZlt{
\PYG{p}{]}
<!–Article ends here–> ve </body> arasındaki her¸seyi kaldırır.
publication_type= ‘unknown’
Yayın biçimi gazete, magazin veya blok olarak ayarlanır. None olarak ayarlanırsa, opf dosyasına yayın
biçimi metadata’sı yazılmaz.
recipe_disabled= None
Bu reçeteyi kapatmak için bo¸s olmayan bir karakter dizisi olarak ayarlayın. Karakter dizisi kapatma iletisi
olarak kullanılacaktır
recursions= 0
Makale web sitelerinde takip edilecek ba˘glantı seviyesi sayısı
remove_attributes= []
Tüm etiketlerden kaldırılacak öznitelik listesi. Örne˘gin:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
\PYG{n}{remove\PYGZus{}attributes} \PYG{o}{=} \PYG{p}{[}\PYG{l+s}{\PYGZs
remove_empty_feeds= False
True ise bo¸s beslemeler çıktıdan kaldırılır. parse_index alt sınıfta ezilmi¸sse bu seçene˘gin hiçbir etkisi yoktur. Yalnızca feeds veya get_feeds() (sayfa 307) kullanarak bir besleme listesi döndüren reçeteler
içindir. Ayrıca ignore_duplicate_articles seçene˘gini kullanırsanız da kullanılır.
remove_javascript= True
˙Indirilen HTML’den tüm javascript etiketlerini soyacak kullanı¸slı etiket
remove_tags= []
Kaldırılacak etiket listesi. Belirtilen etiketler indirilen HTML’den çıkarılır. Bir etiket s¸u biçimdeki sözlük
olarak tanımlanır:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
name
attrs
\PYGZcb{}
\PYGZob{}
: \PYGZsq{}tag name\PYGZsq{},
\PYGZsh{}e.g. \PYGZsq{}div\PYGZsq{}
: a dictionary, \PYGZsh{}e.g. \PYGZob{}class: \PYGZsq{}advertisment\PYGZ
Tüm anahtarlar iste˘ge ba˘glıdır. Arama kriterinin tam açıklaması için, bakınız Beautiful Soup82 Yaygın bir
örnek:
=
{}=
{}@default
82 http://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs3/documentation.html#Searching%20the%20Parse%20Tree
1.9. Rehberler
143
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
=0=1=2=0=1=2
\PYG{n}{remove\PYGZus{}tags} \PYG{o}{=} \PYG{p}{[}\PYG{n+nb}{dict}\PYG{p
Bu tüm <div class=”advert”> etiketlerini ve alt etiketlerini indirilen :term:‘HTML‘den çıkarır.
remove_tags_after= None
Belirtilen etiketten sonra gelen tüm etiketleri kaldır. Bir etiketi belirtme biçimi için bakınız
BasicNewsRecipe.remove_tags (sayfa 314). Örne˘gin:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
\PYG{n}{remove\PYGZus{}tags\PYGZus{}after} \PYG{o}{=} \PYG{p}{[}\PYG{n+n
id=”content” e sahip ilk elemandan sonraki tüm etiketleri kaldırır.
remove_tags_before= None
Belirtilen etiketten önce gelen tüm etiketleri kaldır. Bir etiketi belirtme biçimi için bakınız
BasicNewsRecipe.remove_tags (sayfa 314). Örne˘gin:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
\PYG{n}{remove\PYGZus{}tags\PYGZus{}before} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb}{dict}\
id=”content” e sahip ilk elemandan önceki tüm etiketleri kaldırır.
requires_version= (0, 6, 0)
Bu reçeteyi kullanabilmek için gerekli asgari calibre sürümü
reverse_article_order= False
Her beslemedeki makalelerin sırasını tersine çevir
scale_news_images= None
Resimlerin ölçeklendirilece˘gi azamı boyut (w,h). scale_news_images_to_device True ise çıktı profilinde
ayarlanan aygıt ekran boyutuna ayarlanır, profilin ayarlanmadı˘gı durumlarda hangi de˘ger atanmı¸ssa o bırakılır (varsayılan None).
scale_news_images_to_device= True
Resmi çıktı profilinde ayarlanmı¸s aygıt ekran boyutlarına sı˘gması için ölçeklendir. Çıktı profili ayarlanmamı¸ssa göz ardı edilir.
simultaneous_downloads= 5
E¸s zamanlı indirme sayısı. Sunucu titizse 1 olarak ayarlanır. BasicNewsRecipe.delay (sayfa 311) >
0 ise otomatik olarak 1’e dü¸sürülür
summary_length= 500
Kısa tanımlamadaki azami karakter sayısı
template_css= u’\n .article_date {\n color: gray; font-family: monospace;\n }\n\n .article_description {\n text-indent: 0
Sablonları
¸
biçimlendirmek için kullanılan CSS, ör., gezinti çubukları ve ˙Içindekiler. Bu de˘gi¸skeni ezmek
yerine, doku ve görünümü özelle¸stirmek için reçetenizde extra_css kullanmalısınız.
timefmt= ‘ [%a, %d %b %Y]’
˙Ilk sayfada gösterilen tarih için biçim karakter dizisi. Varsayılanı: Gün_Adı, Gün_Numarası Ay_Adı Yıl
timeout= 120.0
Sunucudan dosyaları indirirken kullanılacak saniye cinsinden zaman a¸sımı
title= u’Bilinmeyen Haber Kayna\u011f\u0131’
E-kitap için kullanılcak ba¸slık
144
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
use_embedded_content= None
Normalde bir beslemede tüm makalenin gömülü olup olmadı˘gını gömülü içeri˘gin uzunlu˘guna bakarak tahmin etmeye çalı¸sırız. None ise, varsayılan tahmin kullanılır. True ise beslemelerin gömülü içeri˘gi oldu˘gunu,
False ise beslemenin gömülü içeri˘gi olmadı˘gını var sayarız.
use_javascript_to_login= False
Bunu True olarak ayarlarsanız, calibre web sitesine giri¸s için javascript kullanır. Giri¸s için javascript
kullanan bazı web sitelerinde bu gereklidir. True olarak ayarlarsanız asıl giri¸s i¸slemini yapması için
javascript_login() (sayfa 308) metodunu uygulamalısınız.
˘ “tür”
1.9.2 Kitap alt gruplarını yönetim, örnegin
Bazı insanlar kitaplıklarındaki kitapları alt dizinlere benzer s¸ekilde alt gruplara düzenlemek isterler. En çok verilen
yanıt tür sıralı dizisi olu¸sturmak istemeleridir, ama ba¸ska bir sürü sebep de olabilir. Bir kullanıcı ders kitaplarını konu
ve ders numarasına göre düzenlemenin yolunu sordu. Bir ba¸skası hediyeleri konu ve alıcıya göre saklamak istedi. Bu
klavuz bu gönderinin devamında tür örne˘gi üzerinden devam edecek.
Devam etmeden önce, sabit diskteki dizinlerden bahsetmidi˘gimize dikkat edin. Alt gruplar dosya dizinler de˘gillerdir.
Kitaplar herhangi bir yere kopyalanmaz. Calibre’nin kitaplık dosya yapısı etkilenmez. Bunun yerine, kalibre kitaplı˘gı
içinde kitapları alt gruplar halinde göstermek için bir düzenleme yöntemi sunuyoruz.
•
•
•
•
Kurulum (sayfa 147)
Aranıyor (sayfa 149)
Kısıtlamalar (sayfa 149)
Kullanı¸slı Sablon
¸
Fonksiyonlar (sayfa 150)
Tür gibi alt gruplar için yaygın olarak sa˘glanan gereksinimler:
• Bir alt grup (örn., tür) kitap içermelidir (göstermelidir), kitap kategorileri de˘gil. Alt grupları calibre kullanıcı
kategorilerinden ayıran budur.
• Bir kitap birden çok alt grup içinde olabilir (tür). Bu alt grupları fiziksel dosya dizinlerden ayırır.
• Al gruplar (türler) bir sıralı dizi olu¸sturmalıdır; alt gruplar ba¸ska alt gruplar içerebilir.
Etiketler size ilk ikisini verir. Bir kitabı bir türle etiketlerseniz etiket tarayıcı ile (veya arama) o türdeki kitapları
bulabilir böylece ilk özelli˘gi elde edersiniz. Bir çok kitabın aynı etiket(ler)i olabilir, bu da size ikinciyi verir. Buradaki
sorun etiketlerin üçüncü gereksinimi vermemesidir. Bir sıralı dizi olu¸sturmazlar.
1.9. Rehberler
145
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Calibre’nin sıralı dizin özelli˘gi üçüncü özelli˘gi, türleri
‘a˘gaç’ olarak görme ve tür veya alt tür içinde kolaylıkla kitap arama olana˘gını verir. Örne˘gin, tür yapınızın a¸sa˘gıdaki
gibi oldu˘gunu farz edelim:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2Genre
. History
.. Japanese
.. Military
.. Roman
. Mysteries
.. English
.. Vampire
. Science Fiction
.. Alternate History
.. Military
.. Space Opera
. Thrillers
.. Crime
.. Horror
etc.
Sıralı dizin özelli˘gini kullanarak, bu türleri etiket tarayıcıda ekran görüntüsünde gösterildi˘gi gibi a˘gaç biçiminde görebilirsiniz. Bu örnekte en dı¸staki seviye (Tür) türleri içeren özel bir sütundur. Alt türleri içeren türlerin yanında küçük
bir üçgen bulunur. Bu üçgene tıklamak ö˘geyi açar ve alt türleri gösterir, Geçmi¸s ve Bilim Kurgu ile görebilece˘giniz
gibi.
Bir türe tıklamak o türdeki ya da onun alt türlerindeki tüm kitapları arar. Örne˘gin, Bilim Kurguya tıklamak tüm üç alt
türü de verebilir, Alternatif Tarih, Askeri, Uzay Operası. Alternatif Tarih’e tıklamak bu türdeki kitapları verir, Askeri
ve Uzay Operası türlerini göz ardı eder. Tabi ki, bir kitabın birden çok türü olabilir. Bir kitabın hem Uzak Operası,
hem Askeri türü varsa, her iki türe de tıkladı˘gınızda bu kitabı görürsünüz. Arama a¸sa˘gıda daha detaylı tartı¸sılmı¸stır.
Resimden görebilece˘ginz bir ba¸ska s¸ey de Askeri türün iki kere belirmesidir, bir kere Tarih altında ve bir kere Bilim
Kurgu altında. Türler sıralı dizi s¸eklinde oldukları için, bunlar iki ayrı türdür. Kitap birinde olabilir, di˘gerinde olabilir,
146
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
veya (¸süpheli s¸ekilde) ikisinde de. Örne˘gin, Winston Churchill’in “˙Ikinci Dünya Sava¸sı” kitabı “Tarih.Askeri” içinde
olabilir. David Weber’in Honor Harrington kitapları “Bilim Kurgu.Askeri” içinde, ve bu durum için ayrıca “Bilim
Kurgu.Uzay Operası” içinde olabilir.
Bir tür mevcut oldu˘gunda, ki bu en az bir kitabın bu türde olması demektir, bu türü di˘ger kitaplara kitaplık görünümünden kitapları istedi˘giniz tür üzerine sürükleyerek kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Türleri ayrıca metadata düzenleyicilerde de uygulayabilirsiniz; bu konuda daha fazlası a¸sa˘gıda.
Kurulum
Simdi,
¸
“Bunların hepsi nasıl oldu?” diye sorabilirsiniz. Üç adımda: 1) özel sütun olu¸sturun, 2) calibre’ye yeni sütunun
bir sıralı dizi oldu˘gunu söyleyin, ve 3) türleri ekleyin.
Özel sütunu ola˘gan s¸ekilde olu¸sturun, Seçenekler -> Kendi sütunlarınızı ekleyin. Bu örnek arama ismi olarak “#genre”
ve sütun ba¸slı˘gı olarak “Tür” kullanır. Sütun türü “Virgülle ayrılmı¸s metin, etiketler gibi, etiket tarayıcıda gösterilir.”
Calibre’yi yeniden ba¸slattıktan sonra, calibre’ye sütunun bir sıralı dizi oldu˘gunu söylemelisiniz. Seçenekler -> Görünüm ve Doku -> Etiket Taryıcıyı açın ve “Sıralı dizili ö˘geli kategoriler” kutusuna “#genre” yazın. Uygula’ya tıklayın,
ve ayarlama i¸sini bitirdiniz.
1.9. Rehberler
147
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Bu noktada sütunda hiçbir tür yoktur. Son adıma geldik: bir kitaba tür uygulama. Bir kitap türü en az bir kitapta bulunana kadar calibre’de var olmaz. ˙Ilk defa bir türün nasıl uygulanaca˘gını ö˘grenmek için, bir türün kitap metadata’sında
nasıl göründü˘günden biraz bahsetmeliyiz.
Bir “¸seylerin” sıralı dizisi noktalarla ayrılmı¸s ifadelerden olu¸san ö˘geler olu¸sturmakla in¸sa edilir. Tür örne˘ginden devam edersek, bu ö˘geler “Tarih.Askeri”, “Gizem.Vampir”, “Bilim Kurgu.Uzay Operası”, vs. olur. Yani yeni bir tür
olu¸sturmak için, bu türe ait olması gereken bir kitap seçer, metadata’sını düzenler, ve olu¸sturdu˘gunuz sütuna yeni türü
girersiniz. Örnekten devam edersek, bir kitaba yeni bir tür olan ve “Süper kahramanlar” alt türlü “Çizgiroman” türünü atamak isterseniz, bu (çizgiroman) kitabın ‘metadatasını düzenler’, Özel metadata sekmesini seçer, ve a¸sa˘gıda
gösterildi˘gi gibi “Çizgiroman.Süper Kahramanlar” girersiniz (di˘ger özel sütunları göz ardı edin):
Yukarıdakileri yaptıktan sonra, etiket tarayıcıda s¸unları görürsünüz:
148
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Burdan sonra, bu yeni türü bir kitaba (çizgiroman, muhtemelen) atamak için, kitabı tür üzerine sürükleyebilir, ya da
yukarıda yapıldı˘gı gibi aynı s¸ekilde metadata düzenleyerek kitaba ekleyebilirsiniz.
Aranıyor
Tür aramanın en kolay yolu etiket tarayıcıyı kullanarak görmek istedi˘giniz türe tıklamaktır. Alt türü olan bir türe
tıklamak bu türde ve tüm alt türlerinde bulunan kitapları gösterir. Ancak bu bir soru i¸sareti getirebilir. Sırf bir türün
alt türü var diye, kendi ba¸sına bir tür de˘gildir anlamına gelmez de˘gil mi. Örne˘gin, bir kitabın “Tarih” türü olabilir ama
“Tarih.Askeri” türde de˘gildir. Yalnızca “Tarih”e sahip kitapları nasıl arayabiliriz ?
Etiket tarayıcı arama mkenizması bir ö˘genin alt ö˘gesi olup olmadı˘gını bilir. Varsa, ö˘geye tıklamak normal üç yerine
5 aramadan geçer. ˙Ilki normal ye¸sil artıdır, yalnızca o türde kitapları gösterir (örn., Tarih). ˙Ikincisi artı artı (yukarıda
gösterildi), size bu türde ve tüm alt türlerindeki kitapları gösterir (örn., Tarih ve Tarih.Askeri). Üçüncü normal kırmızı
eksidir, size tam bu türde olmayan kitapları gösterir. Dördüncü eksi eksidir, Bu türde veya alt türlerinde olmayan
kitapları gösterir. Be¸sinci ba¸sa dönü¸stür, i¸saretsiz, yani arama yapılmama durumu.
Kısıtlamalar
Bir tür için arama yapar ve aramayı kaydederseniz, ‘kısıtla’ kutusunu kullanarak bu türe ait kitaplardan olu¸san sanal
bir kitaplık yapabilirsiniz. Tür içinde ba¸ska aramalar yapmak istedi˘ginizde veya bu türdeki kitapların metadata’sını yönetmek/güncellemek için faydalıdır. Örne˘gimize devam edersek, önce arama kutusuna bir arama getirmek için etiket
tarayıcıda Japonca türüne tıklayabilir ve ‘Tarih.Japonca’ adında kaydedilmi¸s bir arama olu¸sturabilirsiniz, kaydedilmi¸s aramaya Tarih.Japonca girebilir, ve “aramayı kaydet” dü˘gmesine (sa˘g taraftaki beyaz artı i¸sareti olan ye¸sil kutu)
tıklayabilirsiniz.
1.9. Rehberler
149
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Kaydedilmi¸s aramayı olu¸sturduktan sonra, bunu bir kısıtlama olarak kullanabilirsiniz.
Kullanıslı
¸ Sablon
¸
Fonksiyonlar
Tür bilgisini diske kaydet veya aygıta göndermek gibi bir s¸ablonda kullanmak isteyebilirsiniz. O zaman
soru “En dı¸staki tür isim veya isimlerini nasıl alırım?” olur. Bir calibre s¸ablon fonksiyonu, alt ö˘geler, bu
i¸si daha kolay yapmak için sa˘glanmı¸stır.
Örne˘gin, “Tarih/The Gathering Storm - Churchill, Winston” gibi, tür dizinleri yapmak için en dı¸staki
tür seviyesini diske-kaydet s¸ablonuna eklemek istedi˘ginizi farz edin. Bunu yapmak için sıralı dizinin ilk
seviyesini çıkarmalı ve bir dizin yapmasını belirtmek için yatık çizgi ile beraber ön tarafa eklemelisiniz.
A¸sa˘gıdaki s¸ablon bu i¸si görür:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
\PYGZob{}\PYGZsh{}genre:subitems( 1)\textbar{}\textbar{}/\PYGZcb{}\PYGZob{}title\
Sablonlar
¸
ve subitems() fonksiyonu ile ilgili daha fazla bilgi için S¸ ablon diline (sayfa 153) göz atın.
1.9.3 XPath Rehberi
Bu rehberde calibre içinde HTML83 belgelerinin rasgele parçalarını seçmekte kullanılabilen XPath84 sorgu dili için
bir giri¸s bulacaksınız. XPath yaygın olarak kullanılan bir standarttır ve bir web araması çokça bilgi döndürecektir.
Bu rehber yapılandırılmamı¸s bir HTML belgesi içinde bölüm ba¸slıklarını bulmak gibi e-kitaplarla ilgili görevlere
odaklanacaktır.
83 http://en.wikipedia.org/wiki/HTML
84 http://en.wikipedia.org/wiki/XPath
150
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
˙
Içindekiler
•
•
•
•
•
Etiket adına göre seçmek (sayfa 151)
Özniteli˘ge göre seçmek (sayfa 152)
Etiket içeri˘gine göre seçmek (sayfa 152)
Örnek e-kitap (sayfa 152)
XPath tümle¸sik fonksiyonları (sayfa 152)
Etiket adına göre seçmek
Seçimin en basit formu etiketleri isme göre seçmektir. Örne˘gin; belgedeki tüm <h2> etiketlerini seçmek istedi˘ginizi
dü¸sünelim. XPath sorgusu basitçe s¸öyle olacaktır:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2//h:h2
(Selects all \PYGZlt{}h2\PYGZgt{} tags)
Ba¸staki // öneki belgedeki tüm düzeylerde ara anlamına gelmektedir. Simdi
¸
ise <a> etiketi içindeki
‘‘<span>‘‘etiketlerini arıyor olalım. Bunu yapan sorgu:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2//h:a/h:span
(Selects \PYGZlt{}span\PYGZgt{} tags inside \PYGZlt{}a\PYGZgt{} tags)
E˘ger belgedeki belirli bir düzeydeki etiketleri arayacak olursanız öneki de˘gi¸stirin:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2/h:body/h:div/h:p (Selects \PYGZlt{}p\PYGZgt{} tags that are children of \PYGZlt{}div\PYGZ
children of the \PYGZlt{}body\PYGZgt{} tag)
Bu Örnek e-kitap (sayfa 152) içinde sadece <p>A very short ebook to demonstrate the use of
XPath.</p> ifadesiyle e¸sle¸secek ama di˘ger <p> etiketleriyle e¸sle¸smeyecektir. Yukarıdaki örneklerdeki h: öneki
XHTML etiketleriyle e¸sle¸smesi içindir. Bunun nedeni calibre’nin tüm içeri˘gi XHTML olarak tutmasıdır. XHTML
etiketlerinde bir isim alanı bulunur ve h: HTML etiketleri için isim alanı önekidir.
Simdi
¸
<h1> ve <h2> etiketlerini seçmek isteyelim. Bunu yapabilmek için XPath’in predicate isimli yapısına ihtiyacımız vardır. Bir predicate basitçe etiketleri seçmek için bir testtir. Testler keyfi güçlü olabilir ve bu rehber ilerledikçe,
daha güçlü örneklerini göreceksiniz. Bir predicate, test ifadesinin kare parantezler içine alınmasıyla olu¸sturulur:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2//*[name()=\PYGZsq{}h1\PYGZsq{} or name()=\PYGZsq{}h2\PYGZsq{}]
Bu XPath ifadesinde pek çok yenilik bulunmaktadır. Bunların ilki * karakteridir. herhangi bir etiketle e¸sle¸s anlamına
gelmektedir. Simdi
¸
test ifadesine bakalım name()=’h1’ or name()=’h2’. name() tümle¸sik fonksiyona bir örnektir. Basitçe etiketin adını de˘gerlendirir. Bu nedenle onu kullanarak, isimleri h1 veya h2 olan etiketleri seçebiliriz.
name() fonksiyonunun isim alanlarını yok saydı˘gını ve bu nedenle h: ön ekine ihtiyaç olmadı˘gına dikkat edin. XPath
çok fazla tümle¸sik fonksiyona sahiptir. Bunlardan bir kaçına bu rehberde de˘ginilecektir.
1.9. Rehberler
151
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
˘ göre seçmek
Öznitelige
Etiketleri özniteliklerine göre seçmek için bu ifadelerin kullanılması gereklidir:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2//*[@style]
(Select all tags that have a style attribute)
//*
//h:h1[@class=\PYGZdq{}bookTitle\PYGZdq{}] (Select all h1 tags that have class=\PYGZdq{}bookTitle\PYG
Buradaki @ operatörü etiketin özniteli˘gine kar¸sılık gelir. Öznitelik de˘gerleriyle ilgili daha karma¸sık e¸sle¸smeler için
‘XPath tümle¸sik fonksiyonlarını‘_ kullanabilirsiniz.
˘
Etiket içerigine
göre seçmek
XPath kullanarak etiketleri içerdikleri metinlere göre seçebilirsiniz. Bunu yapmanın en iyi yolu re:test() tümle¸sik
fonksiyonunun düzenli ifadelerini kullanmaktır:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2//h:h2[re:test(., \PYGZsq{}chapter\textbar{}section\PYGZsq{}, \PYGZsq{}i\PYGZsq{})] (Selec
Buradaki . operatörü etiketin içeri˘gine kar¸sılık gelir, @ operatörünün özniteliklere kar¸sılık gelmesi gibidir.
Örnek e-kitap
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}html}\PYG{n+nt}{\PYGZgt{}}
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}head}\PYG{n+nt}{\PYGZgt{}}
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}title}\PYG{n+nt}{\PYGZgt{}}A very short ebook\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}/title\P
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}meta} \PYG{n+na}{name=}\PYG{l+s}{\PYGZdq{}charset\PYGZdq{}} \PYG{n+na}{va
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}/head\PYGZgt{}}
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}body}\PYG{n+nt}{\PYGZgt{}}
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}h1} \PYG{n+na}{class=}\PYG{l+s}{\PYGZdq{}bookTitle\PYGZdq{}}\PYG{n+nt}{\P
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}p} \PYG{n+na}{style=}\PYG{l+s}{\PYGZdq{}text\PYGZhy{}align:right\PYGZdq{}
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}div} \PYG{n+na}{class=}\PYG{l+s}{\PYGZdq{}introduction\PYGZdq{}}\PYG{n+nt
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}p}\PYG{n+nt}{\PYGZgt{}}A very short ebook to demonstrate the use of X
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}/div\PYGZgt{}}
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}h2} \PYG{n+na}{class=}\PYG{l+s}{\PYGZdq{}chapter\PYGZdq{}}\PYG{n+nt}{\PYG
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}p}\PYG{n+nt}{\PYGZgt{}}This is a truly fascinating chapter.\PYG{n+nt}{\PY
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}h2} \PYG{n+na}{class=}\PYG{l+s}{\PYGZdq{}chapter\PYGZdq{}}\PYG{n+nt}{\PYG
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}p}\PYG{n+nt}{\PYGZgt{}}A worthy continuation of a fine tradition.\PYG{n+n
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}/body\PYGZgt{}}
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}/html\PYGZgt{}}
XPath tümlesik
¸ fonksiyonları
name() Mevcut etiketin adı.
contains() contains(s1, s2) ifadesi e˘ger s1, s2’yi içerirse true döndürür.
152
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
re:test() re:test(src, desen, bayraklar) ifadesi e˘ger src karakter dizisi desen düzenli ifadesiyle e¸sles¸irse true döndürür. E¸sle¸smeyi büyük küçük harfe duyarlı yapan i özellikle yararlı bir bayraktır. Düzenli ifadeler
için iyi bir giri¸s regexp sözdizimi85 sayfasında bulunabilir
1.9.4 Calibre sablon
¸
dili
Calibre s¸ablon dili çe¸sitli yerlerde kullanılır. Calibre kitaplı˘gından diske veya e-kitap okuyucuya dosyaları kaydederken dizin yapısını ve dosya isimlerini kontrol etmede kullanılır. Ayrıca di˘ger sütunlardan veri içeren “sanal” sütunlar
tanımlamada kullanılır vs.
Temel s¸ablon dili çok basittir, ama çok güçlü geli¸smi¸s özellikleri vardır. Ana fikir s¸ablonun metinden olu¸sması ve isimlerin i¸slenen kitaptan gelen ilgili metadata ile de˘gi¸stirilecek süslü parantez içinde olmasıdır. Yani örne˘gin, calibre’de
kitapları aygıta kaydetmede kullanılan ön tanımlı s¸ablon:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYG{p}{\PYGZob{}}\PYG{n}{author\PYGZus{}sort}\PYG{p}{\PYGZcb{}}\PYG{o}{/}\PYG{p}{\PYGZob{
“Isaac Asimov”dan “The Foundation” kitabı için s¸u s¸ekle gelir:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2Asimov, Isaac/The Foundation/The Foundation \PYGZhy{} Isaac Asimov
Yatık çizgiler metindir, belirdikleri yerde s¸ablona koyulurlar. Örne˘gin, s¸ablonunuz s¸u ise:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYGZob{}author\PYGZus{}sort\PYGZcb{} Some Important Text \PYGZob{}title\PYGZcb{}/\PYGZob{
“Isaac Asimov”dan “The Foundation” kitabı için s¸u s¸ekle gelir:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2Asimov, Isaac Some Important Text The Foundation/The Foundation \PYGZhy{} Isaac Asimov
Calibre’de uygun tüm metadata alanlarını, kendiniz olu¸sturdu˘gunuz özel sütunlar da dahil olmak üzere bir s¸ablonda
kullanabilirsiniz. Bir sütunun s¸ablon adını bulmak için farenizi sütun ba¸slı˘gı üzerine getirin. Özel alanlar için isimler
(kendi olu¸sturdu˘gunuz sütunlar) ilk karakter olarak # alırlar. Seri biçimli özel alanlar için her zaman, bu seri için seri
indisi olan #seriesname_index isimli ek bir alan vardır. Yani #myseries isimli bir özel seri alanınız varsa,
#myseries_index isimli bir alan da olacaktır.
Sütun tabanlı alanlara ek olarak, s¸unu da kullanabilirsiniz:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYGZob{}formats\PYGZcb{} \PYGZhy{} A list of formats available in the calibre library for
\PYGZob{}identifiers:select(isbn)\PYGZcb{} \PYGZhy{} The ISBN number of the book
Belirli bir kitabın belirli bir metadata parçası olmazsa, s¸ablondaki alan otomatik olarak bu kitap için kaldırılır. Su
¸
örne˘gi dü¸sünün:
85 https://docs.python.org/2.7/library/re.html
1.9. Rehberler
153
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYGZob{}author\PYGZus{}sort\PYGZcb{}/\PYGZob{}series\PYGZcb{}/\PYGZob{}title\PYGZcb{} \PY
Kitabın bir serisi varsa, s¸ablon s¸unu üretir:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2Asimov, Isaac/Foundation/Second Foundation 3
ve kitabın serisi yoksa:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2Asimov, Isaac/Second Foundation
(calibre çift yan çizgileri veya satır sonu bo¸slukları otomatik olarak kaldırır).
Gelismi
¸ s¸ biçimleme
Sablonlarla
¸
basit yer de˘gi¸sikliklerinden fazlasını yapabilirsiniz. Duruma ba˘glı olarak metin ekleyebilir ve de˘gi¸stirilen
verinin nasıl biçimlenece˘gini kontrol edebilirsiniz.
Önce, duruma göre metin ilavesi. Bazı durumlarda metnin çıktıda yalnızca bir alan bo¸s olmadı˘gı zaman bulunmasını istersiniz. Yaygın bir durum ya hiçbir s¸ey, ya da aralarında tire olan iki de˘ger olsun istedi˘giniz series ve
series_index durumudur. Calibre bu durumu özel bir alan söz dizimi kullanarak ele alır.
Örne˘gin, s¸ablonu kullanmak istedi˘ginizi ele alalım:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYG{p}{\PYGZob{}}\PYG{n}{series}\PYG{p}{\PYGZcb{}} \PYG{o}{\PYGZhy{}} \PYG{p}{\PYGZob{}}\
Kitabın serisi yoksa, cevap - - title olacaktır. Ço˘gu insan sonucun tire i¸saretleri olmadan basitçe title olmasını
terchi eder. Bunu yapmak için geni¸sletilmi¸s söz dizimi kullanın {field:|prefix_text|suffix_text}. Bu
söz dizimini kullandı˘gınızda, alanın SERIES de˘geri varsa sonuç ‘‘prefix_textSERIESsuffix_text‘‘olacaktır. Alanın bir
de˘geri yoksa, sonuç bo¸s karakter dizisi olur (hiçbir s¸ey); ön ek ve son ek göz ardı edilir. Ön ek ve son ek bo¸sluk
içerebilir. Ön ek ve son ek olarak alt s¸ablonlar (‘{ ... }‘) veya fonskiyonlar (a¸sa˘gıya göz atın) kullanmayın.
Bu söz dizimini kullanarak yukardaki seri problemini s¸ablonda s¸öyle çözebiliriz:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYGZob{}series\PYGZcb{}\PYGZob{}series\PYGZus{}index:\textbar{} \PYGZhy{} \textbar{} \PYG
Tireler kitabın yalnızca bir seri indisi varsa içerilir, seri indisi de yalnızca seri varsa olacaktır.
Notlar: ön ek ya da son ek kullanmak istiyorsanız : karakterini eklemelisiniz. Ya | karakterlerini kullanmamalı ya da ikisini de kullanmalısınız; {field:| - }‘ de oldu˘
gu gibi birini kullanmaya izin verilmez.
‘‘{series:|| - }‘‘de oldu˘
gu gibi herhangi bir tarafa metin sa˘
glanmayabilir.
‘‘{title:||} kullanmak {title} kullanmak ile aynıdır.
˙Ikincisi: biçimleme. series_index’in her zaman takip eden sıfırları olan üç rakam s¸eklinde biçimlenmesini istedi˘ginizi
farz edelim. Bu i¸simizi görürdü:
154
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYGZob{}series\PYGZus{}index:PYGZgt{}3s\PYGZcb{} \PYGZhy{} Three digits with leading zero
Takip eden sıfırlar yerine takip eden bo¸sluklar için, s¸unu kullanın:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYGZob{}series\PYGZus{}index:\PYGZgt{}3s\PYGZcb{} \PYGZhy{} Three digits with leading spa
˙Izleyen sıfırlar için, s¸unu kullanın:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYGZob{}series\PYGZus{}index:PYGZlt{}3s\PYGZcb{} \PYGZhy{} Three digits with trailing zer
Alt de˘gerleri olan (ör., 1.1) seri indisleri kullanırsanız, kesirli noktaların sıralanmasından emin olmak isteyebilirsiniz. Örne˘gin, düzgün sıralanması için 1 ve 2.5 indislerinin 01.00 ve 02.50 olarak görünmesini isteyebilirsiniz. Bunu
yapmak için, s¸unu kullanın:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYGZob{}series\PYGZus{}index:PYGZgt{}5.2f\PYGZcb{} \PYGZhy{} Five characters, consisting
Verinin yalnızca ilk iki harfini istiyorsanız, s¸unu kullanın:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYGZob{}author\PYGZus{}sort:.2\PYGZcb{} \PYGZhy{} Only the first two letter of the author
Calibre s¸ablon dili python’dan gelir ve bu geli¸smi¸s biçimleme i¸slemleri hakkında daha çok detay için, Python belgelerine86 göz atabilirsiniz.
Gelismi
¸ s¸ özellikler
Özel sütunlarda sablon
¸
kullanmak
Bazı durumlarda calibre’nin normalde göstermedi˘gi metadata’yı göstermek isteyebilirsiniz, veyea veriyi calibre’nin normalde gösterdi˘ginden farklı biçimde göstermek isteyebilirsiniz. Örne˘gin, calibre’nin göstermedi˘gi
ISBN’i göstermek isteyebilirsiniz. Bu i¸s için ‘di˘ger sütunlardan in¸sa edilen sütun’ (burdan sonra birle¸sik sütunlar olarak geçecektir) olu¸sturarak özel sütunlar kullanabilir, ve bir s¸ablon girebilirsiniz. Sonuç: calibre
bu s¸ablonun de˘gerlendirme sonuçlarını bir sütunda gösterir. ISBN göstermek için, sütun olu¸sturun ve s¸ablon kutusuna {identifiers:select(isbn)} girin. Virgülle ayrılmı¸s iki seri özel sütun göstermek için,
{#series1:||,}{#series2} kullanın.
Birle¸sik sütunlar, biçimleme dahil tüm s¸ablon seçeneklerini kullanabilirler.
Birle¸sik sütundaki veriyi de˘gi¸stiremezsiniz. Bir birle¸sik sütunu herhangi bir ö˘geye çift tıklayarak düzenlerseniz, s¸ablonu düzenleme için açarsınız, altındaki veriyi de˘gil. GUI üzerinde s¸ablon düzenleme birle¸sik sütunları de˘gi¸stirme ve
test etme için hızlı bir yöntemdir.
86 https://docs.python.org/2/library/string.html#format-string-syntax
1.9. Rehberler
155
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Sablonlarda
¸
fonksiyon kullanma - tekli-fonksiyon kipi
Normalde ba¸slık harfleri boyutundayken, bir alanın de˘gerini büyük harflerler göstermek istiyorsunuz diyelim. Bunu (ve
daha bir çok s¸eyi) s¸ablonlar için kullanılabilir fonksiyonlarla yapabilirsiniz. Örne˘gin, ba¸slı˘gı büyük harfle göstermek
için {title:uppercase()} kullanın. Ba¸slık boyutunda göstermek için {title:titlecase()} kullanın.
Fonksiyon referansları biçimleme kısmında : den sonra | veya kapatan } den önce belirir. Hem bir biçim hem fonksiyon referansınız varsa, fonksiyon ikinci bir : den sonra gelir. Fonksiyonlar her zaman () ile bitmelidir. Bazı fonksyionlar ek de˘gerler (ba˘gımsız de˘gi¸sken) alabilir, bunlar da () içine gider.
Fonksiyonlar her zaman biçim tanımlamalarından önce uygulanır. Bu sıranın hem biçim hem de bir fonksiyon ile
gösterildi˘gi bir örnek için a¸sa˘gıya göz atın.
Fonksiyon söz dizimi {field:function(arguments)} veya {field:function(arguments)|prefix|suffix}
s¸eklindedir. Ba˘gımsız de˘gi¸skenler virgülle ayrılır. Ba˘gımsız de˘gi¸skenler içindeki virgüllerin önüne bir ters yatık çizgi
( ‘\’ ) gelir. Son (veya tek) ba˘gımsız de˘gi¸sken kapatan parantez ( ‘)’ ) içeremez. Fonksiyonlar s¸ablonda kullanılan
alanın de˘gerini uygun s¸ekilde düzenlenmi¸s olarak döndürür.
Önemli: Programlama deneyiminiz varsa, bu kipteki söz diziminin (tekli fonksiyon) bekledi˘giniz gibi olmayabileceg˘ ine dikkat edin. Karakter dizileri tırnak içinde de˘gildir. Bo¸sluklar belirgindir. Tüm ba˘gımsız de˘gi¸skenler sabit olmalıdır; alt-de˘gerlendirme yoktur. Alt s¸ablonları (‘{ ... }‘) fonksiyon de˘gi¸skeni olarak kullanmayın. Bunun yerine,
s¸ablon program kipi (sayfa 158) ve genel program kipi (sayfa 179) kullanın.
Bir çok fonksiyon düzenli ifadeler kullanır. Tüm durumlarda, düzenli ifade e¸sle¸smeleri büyük küçük harf ba˘gımsızdır.
Kullanılabilir fonksyionlar a¸sa˘gıda listelenmi¸stir. Fonksiyonlar için tanımlayıcı belgelendirme Fonksiyon sınıflandırma
(sayfa 164) kısmındadır:
• lowercase() – alanın de˘gerini küçük harfle döndür.
• uppercase() – alanın de˘gerini büyük harfle döndür.
• titlecase() – alanın de˘gerini ba¸slık boyutunda döndür.
• capitalize() – de˘geri ilk harfi büyük di˘gerleri küçük olacak s¸ekilde döndür.
• contains(örüntü, e¸
sle¸
sirse metin, e¸
sle¸
smezse metin) – alanın örüntü düzenli ifadesi ile
e¸sle¸sme içerip içermedi˘gini kontrol eder. E¸sle¸sme olursa e¸sle¸sirse metin aksi durumda e¸sle¸smezse metin döndürür.
• count(separator) – de˘geri separator ile ayrılmı¸s bir ö˘ge listesi olarak yorumlar, listedeki ö˘ge sayısını döndürür. Ço˘gu liste ayraç olarak virgül kullanır, ama yazarlar ampersan i¸sareti kullanır. Örnekler: {tags:count(,)},
{authors:count(&)}
• format_number(template) – de˘geri bir sayı olarak yorumlar ve bu numarayı python biçimleme s¸ablonu
kullanarak “{0:5.2f}” veya “{0:,d}” veya “${0:5,.2f}” gibi biçimlendirir. Sablonun
¸
field_name kısmı 0 (sıfır)
olmalıdır (yukarıdaki örneklerdeki “{0:”). Daha çok örnek için s¸ablon dili ve python belgelerine göz atın. Biçimlendirme ba¸sarısız olursa bo¸s karakter dizisi döndürür.
• human_readable() – de˘gerin bir sayı olmasını bekler ve bu sayıyı KB, MB, GB vs. biçiminde temsil eden
bir karakter dizisi döndürür
• ifempty(text) – alan bo¸s de˘gilse, alanın de˘gerini döndürür. Aksi halde text döndürür.
• in_list(separator, pattern, found_val, not_found_val) – alanı separator ile ayrılmı¸s
ö˘ge listesi olarak yorumlar, listedeki her de˘geri pattern ile kar¸sıla¸stırır. Örüntü bir de˘gerle e¸sle¸sirse, found_val
döndürür, aksi halde not_found_val döndürür.
• language_codes(lang_strings) – lang_strings ile geçirilen karakter dizileri için dil kodlarını döndür.
Karakter dizileri mevcut yerelle aynı dilde olmalıdır. Lang_strings virgülle ayrılmı¸s bir listedir.
156
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
• language_strings(lang_codes, localize) – lang_codes ile geçirilen dil kodları için karakter dizilerini getirir. localize sıfır ise, karakter dizisini ˙Ingilizce olarak döndürür. localize sıfır de˘gilse, karakter dizilerini mevcut yerel dilinde döndürür. Lang_codes virgülle ayrılmı¸s listedir.
• list_item(index, separator) – alanı separator ile ayrılmı¸s ö˘ge listesi olarak yorumla, index‘inci
˙ ö˘ge sıfır rakamıdır. Son ö˘ge ‘list_item(-1,separator) kullanarak döndürülebilir. Ö˘ge listede
elemanı döndür. Ilk
de˘gilse, bo¸s de˘ger döndürülür. Ayraç count fonksiyonundakiyle aynı anlamı ta¸sır.
• lookup(pattern, field, pattern, field, ..., else_field) – switch gibidir, farkı bag˘ ımsız de˘gi¸skenlerin metin de˘gil, alan (metadata) ismi olmasıdır. Uygun alanın de˘geri çekilecek ve kullanılacaktır. Bile¸sik sütunlar alanlar olduklarından, bu fonksiyonu bir bile¸sik alanda kullanarak ba¸ska bir bile¸sik
alanın de˘gerini kullanabilirsiniz. De˘gi¸sken kayıt yolları in¸sa ederken oldukç faydalıdır (bu konuya sonra de˘ginilecek).
• re(pattern, replacement) – alanı, düzenli ifade uyguladıktan sonra döndür. pattern‘in tüm örnekleri
‘replacement ile de˘gi¸stirilir. Calibre’nin tamamında oldu˘gu gibi, bunlar python-uyumlu düzenli ifadelerdir.
• select(key) – alanı, ö˘geler “id:value” biçiminde olmak üzere, virgülle ayrılmı¸s ö˘ge listesi olarak yorumlar.
id’nin anahtara e¸sit oldu˘gu çifti bul, ve ilgili de˘geri döndür. Bu fonksiyon bir kitap için tanımlayıcılardan isbn
gibi bir de˘geri çıkarmak için özellikle faydalıdır.
• shorten(left chars, middle text, right chars) – Alanın kısaltılmı¸s bir sürümünü döndürür, bu sürüm alanın solundan sol karakterler, ardından orta karakterler, ve alanın sa˘gından sa˘g karakterler‘den
olu¸sur. ‘Sol karakterler ve sa˘g karakterler tam sayı olmalıdır. Örne˘gin, kitabın ba¸slı˘gının Ancient English Laws
in the Times of Ivanhoe oldu˘gunu varsayalım, ve bunu en fazla 15 karakterlik bir bo¸slu˘ga sı˘gdırmaya çalı¸stıg˘ ınızı. {title:shorten(9,-,5)} kullanırsanız, sonuç Ancient E-nhoe olacaktır. Alanın uzunlu˘gu sol
karakterler + sa˘
g karakterler + middle text uzunlu˘gundan kısa olursa, alan oldu˘gu gibi kullanılır. Örne˘gin, The Dome ba¸slı˘gı de˘gi¸stirilmez.
• str_in_list(val, separator, string, found_val, not_found_val) – val, separator ile
ayrılmı¸s ö˘ge listesi olmak üzere, string’i listedeki tüm de˘gerlerle kar¸sıla¸stır. string bir de˘gerle e¸sle¸sirse, found_val döndür, aksi halde not_found_val döndür. string separator içeriyorsa, liste olarak ele alınır ve her bir
de˘ger kontrol edilir.
• subitems(val, start_index, end_index) – Bu fonksiyon, türler gibi etiket benzeri hiyerar¸sik listeleri ayırmak için kullanılır. De˘geri, her ö˘ge nokta ile ayrılmı¸s liste olmak üzere virgülle ayrılmı¸s etiket benzeri
ö˘geler listesi olarak yorumlar. Önce nokta ile ayrılmı¸s etiket benzeri ö˘geleri bulur, sonra her ö˘ge için start_index
den ‘end_index‘e bile¸senleri çıkarır, sonra sonuçları geri birle¸stirir ve yeni bir liste döndürür. Nokta ile ayrılmı¸s listedeki ilk bile¸senin sıfır indisi olur. ˙Indis negatifse, listenin sonundan sayar. Özel bir durum olarak, sıfır
end_index’i listenin uzunlu˘gu olarak varsayılır. Örnekler:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
Assuming a \PYGZsh{}genre column containing \PYGZdq{}A.B.C\PYGZdq{}:
\PYGZob{}\PYGZsh{}genre:subitems( 1)\PYGZcb{} returns \PYGZdq{}A\PYGZdq{}
\PYGZob{}\PYGZsh{}genre:subitems( 2)\PYGZcb{} returns \PYGZdq{}A.B\PYGZdq{}
\PYGZob{}\PYGZsh{}genre:subitems(1,\PYGZcb{} returns \PYGZdq{}B.C\PYGZdq{}
Assuming a \PYGZsh{}genre column containing \PYGZdq{}A.B.C, D.E\PYGZdq{}:
\PYGZob{}\PYGZsh{}genre:subitems( 1)\PYGZcb{} returns \PYGZdq{}A, D\PYGZdq{}
\PYGZob{}\PYGZsh{}genre:subitems( 2)\PYGZcb{} returns \PYGZdq{}A.B, D.E\PYGZdq{}
• sublist(val, start_index, end_index, separator) – de˘geri separator ile ayrılmı¸s ö˘ge listesi olarak yorumla, start_index den end_index e ö˘gelerden olu¸san yeni bir liste döndür. ˙Ilk ö˘ge sıfır sayısıdır.
˙Indis negatifse listenin sonundan sayar. Özel bir durum olarak, sıfır end_index’i listenin boyutu olarak varsayılır.
Etiket sütununun (virgülle ayrılmı¸stır) “A, B ,C” içerdi˘gini varsayarsak:
=
{}=
{}@default
1.9. Rehberler
157
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
=0=1=2=0=1=2
\PYGZob{}tags:sublist( 1,\PYGZbs{},)\PYGZcb{} returns \PYGZdq{}A\PYGZdq{}
\PYGZob{}tags:sublist(\PYGZhy{}1, \PYGZbs{},)\PYGZcb{} returns \PYGZdq{}C\PYGZdq{}
\PYGZob{}tags:sublist( \PYGZhy{}1,\PYGZbs{},)\PYGZcb{} returns \PYGZdq{}A, B\PYGZdq{}
• swap_around_comma(val) ‘‘ -- ‘‘B, A biçiminde verilen de˘ger için, A B döndür. En uygun kullanım s¸ekli LN, FN biçimindeki isimleri FN LN s¸ekline dönü¸stürmedir. Virgül yoksa, fonksiyon de˘geri de˘gi¸stirmeden döndürür.
• switch(pattern, value, pattern, value, ..., else_value) – her pattern, value
çifti için, alanın pattern düzenli ifadesiyle e¸sle¸sip e¸sle¸smedi˘gini kontrol eder, ve e¸sle¸siyorsa, bu value
de˘gerini döndürür. pattern e¸sle¸smiyorsa, else_value döndürülür. ˙Istedi˘giniz kadar pattern, value
çiftiniz olabilir.
• test(text if not empty, text if empty) – alan bo¸s de˘gilse text if not empty, bo¸ssa text if empty
döndürür.
• transliterate() – Latin alfabesinden kaynak alandaki kelimelerin seslerine yakın biçimlenmi¸s karakter dizisi döndürür. Örne˘gin, kaynak alan Фёдор Михaйлович Достоевский ise fonksiyon Fiodor
Mikhailovich Dostoievskii döndürür.’
Simdi,
¸
fonksiyon ve biçimlendirmeleri aynı alanda yapmaya ne dersiniz. 003‘‘de oldu˘
gu gibi önünde
sıfırlar olan ‘‘#myint adında özel bir tam sayı sütununuz oldu˘gunu farz edin. Bunu yapmak için 0>3s
s¸eklinde bir biçim kullanırsınız. Ancak ön tanımlı olarak bir sayı (tam veya kesirli) sıfıra e¸sitse alan bo¸s de˘geri üretir,
yani sıfır de˘gerler 000 yerine hiçbir s¸ey üretmez. Gerçekten 000 de˘gerleri görmek istiyorsanız, hem biçim karakter
dizisini hem de ifempty fonksiyonunu kullanıp bo¸s de˘geri sıfıra çevirin. Alan referansı s¸u s¸ekilde olurdu:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYGZob{}\PYGZsh{}myint:
PYGZgt{}3s:ifempty(\PYGZcb{}
Ön ve son ek kullanabilece˘ginizi de not edin. Sayının [003] veya [000] s¸eklinde görünmesini istiyorsanız, alanı
kullanın:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYGZob{}\PYGZsh{}myint:
PYGZgt{}3s:ifempty(\textbar{}[\textbar{}]\PYGZcb{}
Sablonlarda
¸
fonksiyon kullanma - sablom
¸
program kipi
Sablon
¸
dil program kipi tekli-fonksiyon kipinden farklı olarak di˘ger metadata alanlarına referans yapan, de˘gerleri
de˘gi¸stiren, aritmetik i¸slem yapan s¸ablon ifadeleri yazmanıza izin verir. Makul tamamlıkta bir programlama dilidir.
Yukarıda belgelenen fonksiyonları s¸ablon program kipinde kullanabilirsiniz. Detaylar için a¸sa˘gıya göz atın.
Bir örnekle ba¸slayalım, s¸ablonunuzun bir kitabın varsa serilerini, yoksa özel bir alan olan #genre yi göstermesini
istedi˘ginizi ele alalım. Temel dille bunu yapamazsınız çünkü bir s¸ablon ifadesinde ba¸ska metadata alanına referans
veremezsiniz. Program kipinde, yapabilirsiniz. A¸sa˘gıdaki ifade çalı¸sır:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYGZob{}\PYGZsh{}series:\PYGZsq{}ifempty(\PYGZdl{}, field(\PYGZsq{}\PYGZsh{}genre\PYGZsq{
Örnek bir çok s¸ey gösteriyor:
• ifade :’ ile ba¸slıyor ve ’ ile bitiyorsa program kipi kullanılır. Di˘ger her s¸ey tekli-fonksiyon olarak ele alınır.
• $ de˘gi¸skeni ifadenin üzerinde i¸slem yaptı˘gı alan yerine geçer, bu durumda #series.
158
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
• fonksiyonlara tüm ba˘gımsız de˘gi¸skenleri verilmelidir. Varsayılan bir de˘ger yoktur. Örne˘gin, standart yerle¸sik
fonksiyonlara kaynak alanını gösteren ek bir ilk parametre verilmelidir, bu tekli-fonksiyon kipinden belirgin bir
de˘gi¸sikliktir.
• bo¸sluk karakterleri göz ardı edilir ve ifadenin herhangi bir yerinde kullanılabilir.
• sabit karakter dizileri e¸sle¸sen tırnak i¸saretleri arasındadır, ’ veyea ".
Dil nerdeyse tamamen fonksiyonlardan olu¸stu˘gundan fonksiyonel dillere benzer. Her ifade bir fonksiyondur. Her
deyim bir fonksiyondur. Sabitler ve tanımlayıcılar sabitlerce gösterilen veya tanımlayıcılarda saklanan de˘gerleri döndüren fonksiyonlar olarak dü¸sünülebilir.
Dilin söz dizimi a¸sa˘gıdaki dil bilgisi ile gösterilmi¸stir:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2constant
::= \PYGZdq{} string \PYGZdq{} \textbar{} \PYGZsq{} string \PYGZsq{} \textbar{}
identifier ::= sequence of letters or {}`{}`\PYGZus{}{}`{}` characters
function
::= identifier ( statement [ , statement ]* )
expression ::= identifier \textbar{} constant \textbar{} function \textbar{} assignment
assignment ::= identifier \PYGZsq{}=\PYGZsq{} expression
statement ::= expression [ ; expression ]*
program
::= statement
Yorumlar satır ba¸sında ‘#’ karakteri olan sastırlardır.
Bir ‘‘expression‘‘ın her zaman de˘geri vardır, ya sabitin de˘geri, ya tanımlayıcıda içerilen de˘ger, ya da bir fonksiyon
tarafından döndürülen de˘ger. Bir ‘‘statement‘‘ın de˘geri ifade dizisindeki son deyimin de˘geridir. Yani programın de˘geri
(ifade):
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYG{l+m+mi}{1}\PYG{p}{;} \PYG{l+m+mi}{2}\PYG{p}{;} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{foobar}\
3 olur.
Karma¸sık ama pek anlamlı olmayan bir program örne˘gi daha iyi anlatacaktır:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYGZob{}series\PYGZus{}index:\PYGZsq{}
substr(
strcat(\PYGZdl{}, \PYGZsq{}\PYGZhy{}\PYGZgt{}\PYGZsq{},
cmp(divide(\PYGZdl{}, 2), 1,
assign(c, 1); substr(\PYGZsq{}lt123\PYGZsq{}, c, ,
\PYGZsq{}eq\PYGZsq{}, \PYGZsq{}gt\PYGZsq{})),
6)
\PYGZsq{}\textbar{} prefix \textbar{} suffix\PYGZcb{}
Bu program a¸sa˘gıdakileri yapar:
• bakılan alanın seris_index oldu˘gunu belirtir. Bu, $ de˘gi¸skeninin de˘gerini ayarlar.
• 3 parametre (str, start, end) alan substr fonksiyonunu ça˘gırır. Karakter dizisinden start ile end arasında karakterleri çıkararak olu¸sturulan karakter dizisini, sıfır-tabanlı ( ilk karakter sıfır karakteridir) döndürür.
Bu durumda karakter dizisi strcat fonksiyonu ile hesaplanır, start 0, end 6 dır. Bu durumda substr dönmeden
önce de˘gerlendirilmesi gereken, strcat tarafından döndürülen karakter dizisinin ilk 6 karakterini döndürür.
• calls the strcat (string concatenation) function. Strcat accepts 1 or more arguments, and returns a string
formed by concatenating all the values. In this case there are three arguments. The first parameter is the value
1.9. Rehberler
159
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
in $, which here is the value of series_index. The second paremeter is the constant string ’->’. The third
parameter is the value returned by the cmp function, which must be fully evaluated before strcat can return.
• cmp fonksiyonu 5 de˘gi¸sken alır (x, y, lt, eq, gt). x ve y de˘gi¸skenlerini kar¸sıla¸stırır ve x< y ise üçüncü
de˘gi¸sken olan lt, x== y ise dördüncü de˘gi¸sken eq, x > y ise be¸sinci de˘gi¸sken gt yi döndürür. Tüm fonksiyonlarda oldu˘gu gibi, tüm parametreler ifade olabilirler. Bu durumda ilk parametre (x için de˘ger) series_index’in
2’ye bölümünün sonucudur. ˙Ikinci parametre y sabit 1‘‘dir. Üçüncü parametre ‘‘lt bir ifadedir
(daha sonra anlatılacak). Dördüncü parametre eq sabit karakter dizisi ‘‘‘eq’‘‘dir. Be¸sinci parametre sabit karakter dizisi ‘‘‘gt’‘‘dir.
• Üçüncü parametre (lt için olan) bir ifadedir, veya deyimler dizisidir. Bir ifadenin aynı zamanda deyim
oldu˘gunu unutmayın (noktalı virgül ile ayrılmı¸s bir dizi deyim), listedeki son deyimin de˘gerini döndürür.
Bu durumda, program önce 1 de˘gerini yerel de˘gi¸sken c‘‘ye atar, ardından sondan c’inci
karakterin çıkarılmasıyla elde edilen alt karakter dizisi döndürür. c her
zaman sabit de˘
ger ‘‘1 içerece˘ginden, alt karakter dizisi ikinciden sonuncuya olan karakterleri
döndürür, veya ’t123’.
• Üçüncü parametreye de˘geri sa˘glayan ifade çalı¸stı˘gında, cmp bir de˘ger döndürebilir. Bu noktada, ‘‘strcat‘ bir
de˘ger döndürebilir, sonra ‘‘substr‘ bir de˘ger döndürebilir. Program ardından sonlanır.
series_index’in çe¸sitli de˘gerleri için, program döner:
• series_index== undefined, result= prefix ->t123 suffix
• series_index== 0.5, result= prefix 0.50-> suffix
• series_index== 1, result= prefix 1->t12 suffix
• series_index== 2, result= prefix 2->eq suffix
• series_index== 3, result= prefix 3->gt suffix
Tekli-fonksiyon kipi altında listelenen tüm fonksiyonlar program kipinde kullanılabilir. Böyle yapmak için, yukarıda belgelenen parametrelere ek olarak, fonksiyonun üzerinde i¸slem yapaca˘gı de˘geri sa˘glamalısınız. Örne˘gin, program kipinde test fonksiyonunun parametreleri s¸unlardır test(x, text_if_not_empty, text_if_empty).
Test edilecek de˘ger olan x parametresi, hemen her zaman bir de˘gi¸sken ya da fonksiyon ça˘grısı, genellikle field() olacaktır.
A¸sa˘gıdaki fonksiyonlar tekli-fonksiyon kipinde açıklananlara ek olarak kullanılabilirler. Yukarıdaki örnekten, teklifonksiyon kipi fonksiyonlarının üzerinde i¸slem yapılacak ek bir ilk de˘ger parametre alanına ihtiyaç duydu˘gunu unutmayın. Atamanın id parametresi hariç, tüm parametreler ifade olabilirler (bir dizi deyim). Fonksiyonlar için tam
belgelendirmenin Fonksiyon sınıflandırma (sayfa 164) kısmında oldu˘gunu unutmayın.
• and(value, value, ...) – tüm de˘gerler bo¸s de˘gilse “1” karakter dizisi döndürür, aksi halde
bo¸s karakter dizisi döndürür. Bu fonksiyon test veya first_non_empty ile iyi çalı¸sır. ˙Istedi˘giniz kadar
de˘geriniz olabilir.
• add(x, y) – x + y döndürür. x veya y sayı de˘gilse bir istisna fırlatır.
• assign(id, val) – id’ye val atar, ardından val döndürür. id bir tanımlayıcı olmalıdır, deyim
de˘gil
• approximate_formats() – bir noktada kitapla ili¸skilenmi¸s biçimlerin virgülle ayrılmı¸s listesini döndürür. Listen
– author_links(val_separator, pair_separator) – yazar listesi ve yazarın
ba˘glantı de˘gerini author1 val_separator author1link pair_separator
author2 val_separator author2link vs. s¸eklinde döndürür. Yazar ba˘glantısından val_separator karakter dizisi ile ek bo¸sluk olmadan ayrılır.
author:linkvalue çiftleri pair_separator karakter dizisi de˘gi¸skeni ile ek
bo¸sluk olmadan ayrılır. Yazar adları ya da ba˘glantılarında geçmeyen ayraç karakter
dizilerini seçmek size kalmı¸stır. Yazar ba˘glantısı bo¸s olsa da yazar eklenir.
160
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
– author_sorts(val_separator) – Kitabın yazarları için yazar sıralama de˘gerleri
listesi içeren bir karakter dizisi döndürür. Sıralama yazar metadata’sında olandır (kitaplardaki author_sort’dan farklıdır). Döndürülen liste yazar sıralama 1 val_separator
yazar sıralama 2 vs. s¸eklindedir. Bu listedeki yazar sıralama de˘gerleri kitaptaki yazarlarla
aynı sıradadır. val_separator etrafında bo¸sluklar istiyorsanız ayraç karakter dizisinde
ekleyin
• booksize() – calibre ‘size’ alanının de˘gerini döndürür. Herhangi biçim yoksa ‘’ döndürür.
• cmp(x, y, lt, eq, gt) – x ve ye yi ikisini de sayıya çevirdikten sonra kar¸sıla¸stırır. x < y ise
lt döndürür. x== y ise eq döndürür. Aksi halde gt döndürür.
• current_library_name() -- ‘‘ mevcut calibre kitaplı˘
gına olan
yoldaki son ismi döndürür. Bu fonksiyon ¸
sablon program kipinde
‘‘{:’current_library_name()’} s¸ablonuyla kullanılabilir.
• current_library_path() -- ‘‘ mevcut calibre kitaplı˘
gına
yolu döndürür. Bu fonksiyon ¸
sablon program kipinde
‘‘{:’current_library_path()’} s¸ablonu kullanılarak ça˘grılabilir..
• days_between(date1, date2) – date1 ile date2 arasındaki gün sayısını döndürür.
date1 date2 den büyükse sayı pozitiftir, de˘gilse negatiftir. date1 veya date2 tarih de˘gillerse,
fonksiyon bo¸s karakter dizisi döndürür.
• divide(x, y) – x / y döndürür. x veya y sayı de˘gilse istisna fırlatır.
• eval(string) – karakter dizisini bir program olarak de˘gerlendirir, yerel de˘gi¸skenleri geçirir
(atananları). Bu, s¸ablon i¸slemcisinin yerel de˘gi¸skenlerden karma¸sık sonuçlar olu¸sturmasına olanak verir. { ve } karakterleri özel olduklarından, { karakteri için [[ ve ‘}’ karakteri için ]] kullanmalısınız; otomatik olarak dönü¸stürüleceklerdir. Ayrıca ön ek ve son eklerin (|prefix|suffix söz dizimi)
s¸ablon program kipi kullanılırken bu fonksiyona de˘gi¸sken olarak kullanılamayaca˘gını unutmayın.
• field(name) – name ile isimlendirilen metadata alanını döndürür.
• first_matching_cmp(val, cmp1, result1, cmp2, r2, ..., else_result)
– sırayla “val < cmpN” kar¸sıla¸stırır, ba¸sarılı olan ilk kar¸sıla¸stırma için resultN döndürür. Hiçbir
kar¸sıla¸stırma ba¸sarılı olmazsa else_result döndürür. Örne˘gin:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
\PYG{l+s+sb}{{}`{}`}\PYG{n}{first\PYGZus{}matching\PYGZus{}cmp}\PYG{p}{(
“large” döndürür. ˙Ilk de˘geri 16 olan aynı örnek “giant” döndürür. * first_non_empty(value,
value, ...) – bo¸s olmayan ilk de˘geri döndürür. Tüm de˘gerler bo¸ssa, bo¸s de˘ger döndürülür. ˙Istedi˘giniz kadar de˘geriniz olabilir. * format_date(x, date_format) – format_date(val, format_string)
– tarih alanı olması gereken de˘geri format_string kullanarak biçimler, karakter dizisi döndürür. Biçimleme
kodları s¸u s¸ekildedir:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
dd
: the
ddd : the
dddd : the
M
: the
MM
: the
MMM : the
MMMM : the
yy
: the
1.9. Rehberler
d
: the day as number without a leading zero (1 to 31)
day as number with a leading zero ( to 31)
abbreviated localized day name (e.g. \PYGZdq{}Mon\PYGZdq{} to \PYGZdq{}Sun\PYGZdq
long localized day name (e.g. \PYGZdq{}Monday\PYGZdq{} to \PYGZdq{}Sunday\PYGZdq{
month as number without a leading zero (1 to 12).
month as number with a leading zero ( to 12)
abbreviated localized month name (e.g. \PYGZdq{}Jan\PYGZdq{} to \PYGZdq{}Dec\PYGZ
long localized month name (e.g. \PYGZdq{}January\PYGZdq{} to \PYGZdq{}December\PY
year as two digit number ( to 99).
161
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
yyyy
h
hh
m
mm
s
ss
ap
AP
iso
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
the
the
the
the
the
the
the
use
use
the
year as four digit number.
hours without a leading ( to 11 or
hours with a leading ( to 11 or to
minutes without a leading ( to 59)
minutes with a leading ( to 59)
seconds without a leading ( to 59)
seconds with a leading ( to 59)
a 12\PYGZhy{}hour clock instead of a
a 12\PYGZhy{}hour clock instead of a
date with time and timezone. Must be
to 23, depending on am/pm)
23, depending on am/pm)
24\PYGZhy{}hour clock, with \PYGZsq{}ap\PYGZ
24\PYGZhy{}hour clock, with \PYGZsq{}AP\PYGZ
the only format present.
Biçimlendirdi˘giniz tarih yerelle¸smi¸s ay isimleri içeriyorsa, ki bu biçimlendirme ayarlarını
MMMM içerecek s¸ekilde yaptıysanız olabilir, beklenmeye sonuçlar alabilirsiniz. Bu durumda
{pubdate:format_date(yyyy)} gibi bir s¸ey kullanmak yerine, s¸ablonu s¸ablon program
kipinde {:’format_date(raw_field(’pubdate’),’yyyy’)’} gibi yazın.
• finish_formatting(val, fmt, prefix, suffix) – biçimlemeyi, ön ek ve son eki bir de˘gere
{series_index:05.2f| - |- } gibi bir s¸ablonda oldu˘gu gibi uygula. Bu fonksiyon GPM
s¸ablon derlemesinden faydalanmak için karma¸sık tekli-fonksiyon- veya s¸ablon-program-kipi s¸ablonlarının genel program kipine (sayfa 179) (a¸sa˘gıya göz atın) dönü¸stürülmesini kolayla¸stırmak için
sa˘glanmı¸stır. Örne˘gin, a¸sa˘gıdaki program yukardaki s¸ablonla aynı çıktıyı üretir:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
program: finish\PYGZus{}formatting(field(\PYGZdq{}series\PYGZus{}index\P
Ba¸ska bir örnek: {series:re(([^\s])[^\s]+(\s|$),\1)}{series_index:0>2s| - |
- }{title} s¸ablonu için s¸unu kullanın:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
program:
strcat(
re(field(\PYGZsq{}series\PYGZsq{}), \PYGZsq{}([\PYGZca{}\PYGZbs{}s])[\PYGZca{}\PYGZb
finish\PYGZus{}formatting(field(\PYGZsq{}series\PYGZus{}index\PYGZsq{}), \PYGZsq{}PY
field(\PYGZsq{}title\PYGZsq{})
)
• formats_modtimes(date_format) – kitabın biçimleri için de˘gi¸stirilme zamanlarını temsil
eden sütun ile ayrılmı¸s ö˘gelerin virgülle ayrılmı¸s listesini döndür. date_format parametresi tarihin
nasıl biçimlendirilece˘gini belirtir. Detaylar için date_format fonksiyonuna bakın. Belirli bir biçim
için de˘gi¸stirilme zamanını select fonksiyonunu kullanarak alabilirsiniz. Biçim isimlerinin her zaman
büyük harfli oldu˘gunu unutmayın, EPUB gibi.
• formats_paths() – kitabın biçimlerine tam yolu temsil eden sütunla ayrılmı¸s ö˘gelerin virgülle
ayrılmı¸s listesini döndür. Belli bir biçim için yolu select fonksiyonunu kullanarak alabilirsiniz. Biçim
isimlerinin büyük harfli oldu˘gunu unutmayın, EPUB gibi.
• formats_sizes() – bir kitabın biçimlerinin boyutunu bayt cinsinden temsil eden sütunla ayrılmı¸s ö˘gelerin virgülle ayrılmı¸s listesi olarak döndür. Belirli bir biçim için boyut bilgisini select
fonksiyonu ile alabilirsiniz. Biçim isimlerinin her zaman büyük harfli olması gerekti˘gini unutmayın,
EPUB gibi.
• has_cover() – kitabın bir kapa˘gı varsa Yes, aksi durumda bo¸s karakter dizisi döndürür
• not(value) – de˘ger bo¸ssa “1” karakter dizisini döndürür, aksi halde bo¸s karakter dizisi. Bu fonksiyon test veya first_non_empty ile iyi çalı¸sır. ˙Istedi˘giniz kadar de˘geriniz olabilir.
162
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
• list_difference(list1, list2, separator) – Büyük küçük harf duyarlı olmayan
bir kar¸sıla¸stırma ile, list2 de bulunan ö˘gelerin list1‘den çıkarılmasıyla elde edilen listeyi döndürür.
‘list1 ve ‘list2‘deki ö˘geler döndürülen listede oldu˘gu gibi ayraçla ayrılmı¸slardır.
• list_equals(list1, sep1, list2, sep2, yes_val, no_val) – list1 ve list2
aynı ö˘geleri içeriyorsa yes_val, aksi halde no_val döndür. Ö˘geler iki listenin de ilgili ayraç karakterle (sep1 veya sep2) ayrılması ile belirlenir. Liste ö˘gelerinin sırası önemli de˘gildir. Kar¸sıla¸stırma
büyük küçük harf duyarlı de˘gildir.
• list_intersection(list1, list2, separator) – büyük küçük harf duyarlı olmayan
kar¸sıla¸stırma ile list1‘den ‘list2‘de bulunan ö˘gelerin çıkarılması ile elde edilen listeyi döndür. Döndürülen listede oldu˘gu gibi ‘list1 ve ‘list2‘deki ö˘geler bir ayraçla ayrılmı¸stır.
• list_re(src_list, separator, include_re, opt_replace) – Önce separator
karakterini kullanarak src_list‘i ö˘gelere ayırarak bir liste olu¸stur. Listedeki her ö˘genin ‘include_re
ile e¸sle¸sip e¸sle¸smedi˘gini kontrol et. E¸sle¸sirse, döndürülecek listeye ekle. opt_replace bo¸s karakter
dizisi de˘gilse, ö˘geyi döndürülen listeye eklemeden önce yer de˘gi¸stirmeyi uygula.
• list_re_group(src_list, separator, include_re, search_re,
template_for_group_1, for_group_2, ...) – list_re except gibi yer de˘gi¸stirmeler seçime ba˘glı de˘gildir. Yer de˘gi¸stirmeleri kullanırken re_group(item, search_re, template ...)
kullanır.
• list_sort(list, direction, separator) – büyük küçük harf ba˘gımsız sıralanmı¸s
liste döndür. direction sıfır ise, liste artan s¸ekilde sıralanır, aksi halde azalan s¸ekilde. Liste ö˘geleri
döndürülen liste gibi separator ile ayrılmı¸stır.
• list_union(list1, list2, separator) – list1 ve list2 ö˘gelerinin birle¸siminden olu¸san
bir liste döndürür, aynı ö˘geler büyük küçük harf duyarlı olmayan kar¸sıla¸stırma ile silinir. Ö˘gelerin
harfleri büyük küçük de˘gi¸siyorsa, list1 deki kullanılır. list1 ve list2 deki ö˘geler döndürülen listede
oldu˘gu gibi separator ile ayrılır.
• multiply(x, y) – x * y döndürür. x veya y sayı de˘gilse bir istisna fırlatır.
• ondevice() – ondevice ayarlanmı¸ssa “Yes” karakter dizisini, aksi halde bo¸s karakter dizisi döndürür
• or(value, value, ...) – herhangi bir de˘ger bo¸s de˘gilse “1” karakter dizisini, aksi halde
bo¸s karakter dizisi döndürür. Bu fonksiyon test veya first_non_empty ile iyi çalı¸sır. ˙Istedi˘giniz kadar
de˘geriniz olabilir.
• print(a, b, ...) – ba˘gımsız de˘gi¸skenleri standart çıktıya yazdırır. Calibre’yi komut satırından ba¸slatmadı˘gınız takdirde (calibre-debug -g) çıktı bir kara deli˘ge gideceketir.
• raw_field(name) – Herhangi biçimlendirme uygulamadan name ile isimlendirilmi¸s metadata alanını döndürür.
– raw_list(name, separator) – Herhangi biçimlendirme veya sıralama uygulamadan ve separator ile ayrılmı¸s ö˘gelerle, name ile isimlendirilmi¸s metadata listesini döndürür.
• re_group(val, pattern, template_for_group_1, for_group_2, ...) – pattern düzenli ifadesinin val de˘gerine uygulanması ve her e¸sle¸smenin her e¸sle¸sme grubunun ili¸skili
s¸ablondan dönen de˘gerle yer de˘gi¸stirmesi ile elde edilen karakter dizisini döndürür. Grup için aslen
i¸sle¸sen de˘ger $ olarak kullanılabilirdir. Sablon
¸
program kipinde, s¸ablon ve eval fonksiyonlarında
oldu˘gu gibi { için [[ ve } için ]] kullanın. Sablon
¸
program kipindeki a¸sa˘gıdaki örnek birden fazla
kelimeli serilere bakar ve ilk kelimenin ilk harfini büyütür:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
1.9. Rehberler
\PYG{p}{\PYGZob{}}\PYG{n}{series}\PYG{p}{:}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}
163
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
• series_sort() – seri sıralama de˘gerini döndürür.
• strcat(a, b, ...) – istenilen sayıda de˘gi¸sken alabilir. Tüm de˘gi¸skenlerin uç uca eklenmesiyle olu¸sturulmu¸s bir karakter dizisi döndürür.
• strcat_max(max, string1, prefix2, string2, ...) – Ba˘gımsız de˘gi¸skenlerin uç
uca eklenmesiyle olu¸sturulmu¸s bir karakter dizisi döndürür. Döndürülen de˘ger string1 olarak ilklendirilir. Prefix, string çiftleri elde edilen karakter dizisinin boyu max‘dan küçük oldu˘gu sürece de˘gerin
˙
sonuna eklenir. String1 max’dan büyük olsa da string1 döndürülür. Istedi˘
giniz kadar ‘prefix, string
çifti geçirebilirsiniz.
• strcmp(x, y, lt, eq, gt) – x ve y karakter dizileri üzerinde büyük küçük harf ba˘gımsız
kar¸sıla¸stırma gerçekle¸stirir. x < y ise lt döndürür. x== y ise eq döndürür. Aksi halde gt döndürür.
• strlen(a) – De˘gi¸sken olarak geçirilen karakter dizisinin uzunlu˘gunu döndürür.
• substr(str, start, end)
–
str‘‘nin ‘‘start‘‘dan ‘‘end‘‘e kadar
olan karakterlerini döndürür. ‘‘str‘‘nin ilk karakteri sıfırıncı
karakterdir. end negatif ise, sa˘
gdan sayıldı˘
gında kaç karakter
oldu˘
gunu ifade eder. end sıfır ise, son karakteri ifade eder.
Örne˘
gin, ‘‘substr(’12345’, 1, 0) ’2345’ döndürür, ve substr(’12345’,
1, -1) ’234’ döndürür.
• subtract(x, y) – x - y döndürür. x veya y sayı de˘gilse bir istisna fırlatır.
• today() – bugün için bir karakter dizisi döndürür. Bu de˘ger format_date veyea days_between ile
kullanılması için tasarlanmı¸stır, ama her karakter dizisi gibi de˘gi¸stirilebilir. Tarih ISO biçimindedir.
• template(x) – x’i bir s¸ablon olarak de˘gerlendirir. De˘gerlendirme kendi ba˘glamında yapılır, anlamı de˘gerlerin ça˘gıran ve s¸ablon de˘gerlendirmesi arasında payla¸stırılmıyor oldu˘gudur. { ve } özel
karakterler olduklarından { yerine [[ ve ‘}’ yerine ]] kullanmalısınız; otomatik olarak dönü¸stürülürler. Örne˘gin template(’[[title_sort]]’) ‘‘{title_sort} s¸ablonunu de˘gerlendirecek ve de˘gerini döndürecektir. Ayrıca ön ek ve son eklerin (|prefix|suffix söz dizimi) s¸ablon program kipi kullanılarak bu fonksiyona ba˘gımsız de˘gi¸sken olarak verilemeyece˘gini not edin.
Fonksiyon sınıflandırma
Reference for all built-in template language functions
Here, we document all the built-in functions available in the calibre template language. Every function is implemented
as a class in python and you can click the source links to see the source code, in case the documentation is insufficient.
The functions are arranged in logical groups by type.
164
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
• Arithmetic (sayfa 184)
– add(x, y) (sayfa 184)
– divide(x, y) (sayfa 184)
– multiply(x, y) (sayfa 184)
– subtract(x, y) (sayfa 184)
• Boolean (sayfa 184)
– and(value, value, ...) (sayfa 184)
– not(value) (sayfa 184)
– or(value, value, ...) (sayfa 184)
• Date functions (sayfa 184)
– days_between(date1, date2) (sayfa 184)
– today() (sayfa 184)
• Formatting values (sayfa 185)
– finish_formatting(val, fmt, prefix, suffix) (sayfa 185)
– format_date(val, format_string) (sayfa 185)
– format_number(v, template) (sayfa 185)
– human_readable(v) (sayfa 185)
• Get values from metadata (sayfa 185)
– approximate_formats() (sayfa 185)
– author_links(val_separator, pair_separator) (sayfa 185)
– author_sorts(val_separator) (sayfa 186)
– booksize() (sayfa 186)
– current_library_name() (sayfa 186)
– current_library_path() (sayfa 186)
– field(name) (sayfa 186)
– formats_modtimes(date_format) (sayfa 186)
– formats_paths() (sayfa 186)
– formats_sizes() (sayfa 187)
– has_cover() (sayfa 187)
– language_codes(lang_strings) (sayfa 187)
– language_strings(lang_codes, localize) (sayfa 187)
– ondevice() (sayfa 187)
– raw_field(name) (sayfa 187)
– raw_list(name, separator) (sayfa 187)
– series_sort() (sayfa 187)
– user_categories() (sayfa 187)
– virtual_libraries() (sayfa 188)
• If-then-else (sayfa 188)
– contains(val, pattern, text if match, text if not match) (sayfa 188)
– ifempty(val, text if empty) (sayfa 188)
– test(val, text if not empty, text if empty) (sayfa 188)
• Iterating over values (sayfa 188)
– first_non_empty(value, value, ...) (sayfa 188)
– lookup(val, pattern, field, pattern, field, ..., else_field) (sayfa 188)
– switch(val, pattern, value, pattern, value, ..., else_value) (sayfa 188)
• List lookup (sayfa 188)
– identifier_in_list(val, id, found_val, not_found_val) (sayfa 189)
– in_list(val, separator, pattern, found_val, not_found_val) (sayfa 189)
– list_item(val, index, separator) (sayfa 189)
– select(val, key) (sayfa 189)
– str_in_list(val, separator, string, found_val, not_found_val) (sayfa 189)
• List manipulation (sayfa 189)
– count(val, separator) (sayfa 189)
– list_difference(list1, list2, separator) (sayfa 189)
– list_equals(list1, sep1, list2, sep2, yes_val, no_val) (sayfa 190)
– list_intersection(list1, list2, separator) (sayfa 190)
1.9. Rehberler
– list_re(src_list, separator, include_re, opt_replace) (sayfa 190)
– list_re_group(src_list, separator, include_re, search_re, group_1_template, ...) (sayfa 190)
– list_sort(list, direction, separator) (sayfa 190)
– list_union(list1, list2, separator) (sayfa 190)
165
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Arithmetic
add(x, y)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinAdd
add(x, y) – returns x + y. Throws an exception if either x or y are not numbers.
divide(x, y)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinDivide
divide(x, y) – returns x / y. Throws an exception if either x or y are not numbers.
multiply(x, y)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinMultiply
multiply(x, y) – returns x * y. Throws an exception if either x or y are not numbers.
subtract(x, y)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinSubtract
subtract(x, y) – returns x - y. Throws an exception if either x or y are not numbers.
Boolean
and(value, value, ...)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinAnd
and(value, value, ...) – returns the string “1” if all values are not empty, otherwise returns the empty string. This
function works well with test or first_non_empty. You can have as many values as you want.
not(value)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinNot
not(value) – returns the string “1” if the value is empty, otherwise returns the empty string. This function works
well with test or first_non_empty. You can have as many values as you want.
or(value, value, ...)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinOr
or(value, value, ...) – returns the string “1” if any value is not empty, otherwise returns the empty string. This
function works well with test or first_non_empty. You can have as many values as you want.
Date functions
days_between(date1, date2)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinDaysBetween
days_between(date1, date2) – return the number of days between date1 and date2. The number is positive if
date1 is greater than date2, otherwise negative. If either date1 or date2 are not dates, the function returns the
empty string.
today()
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinToday
today() – return a date string for today. This value is designed for use in format_date or days_between, but can
be manipulated like any other string. The date is in ISO format.
166
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Formatting values
finish_formatting(val, fmt, prefix, suffix)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinFinishFormatting
finish_formatting(val, fmt, prefix, suffix) – apply the format, prefix, and suffix to a value in the same way as
done in a template like {series_index:05.2f| - |- }. For example, the following program produces the same output
as the above template: program: finish_formatting(field(“series_index”), “05.2f”, ” - ”, ” - ”)
format_date(val, format_string)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinFormatDate
format_date(val, format_string) – format the value, which must be a date, using the format_string, returning a
string. The formatting codes are: d : the day as number without a leading zero (1 to 31) dd : the day as number
with a leading zero (01 to 31) ddd : the abbreviated localized day name (e.g. “Mon” to “Sun”). dddd : the long
localized day name (e.g. “Monday” to “Sunday”). M : the month as number without a leading zero (1 to 12).
MM : the month as number with a leading zero (01 to 12) MMM : the abbreviated localized month name (e.g.
“Jan” to “Dec”). MMMM : the long localized month name (e.g. “January” to “December”). yy : the year as two
digit number (00 to 99). yyyy : the year as four digit number. h : the hours without a leading 0 (0 to 11 or 0 to 23,
depending on am/pm) hh : the hours with a leading 0 (00 to 11 or 00 to 23, depending on am/pm) m : the minutes
without a leading 0 (0 to 59) mm : the minutes with a leading 0 (00 to 59) s : the seconds without a leading 0 (0
to 59) ss : the seconds with a leading 0 (00 to 59) ap : use a 12-hour clock instead of a 24-hour clock, with “ap”
replaced by the localized string for am or pm AP : use a 12-hour clock instead of a 24-hour clock, with “AP”
replaced by the localized string for AM or PM iso : the date with time and timezone. Must be the only format
present
format_number(v, template)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinFormatNumber
format_number(v, template) – format the number v using a python formatting template such as “{0:5.2f}”
or “{0:,d}” or “${0:5,.2f}”. The field_name part of the template must be a 0 (zero) (the “{0:” in the above
examples). See the template language and python documentation for more examples. Returns the empty string
if formatting fails.
human_readable(v)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinHumanReadable
human_readable(v) – return a string representing the number v in KB, MB, GB, etc.
Get values from metadata
approximate_formats()
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinApproximateFormats
approximate_formats() – return a comma-separated list of formats that at one point were associated with the
book. There is no guarantee that this list is correct, although it probably is. This function can be called in
template program mode using the template “{:’approximate_formats()’}”. Note that format names are always
uppercase, as in EPUB. This function works only in the GUI. If you want to use these values in save-to-disk or
send-to-device templates then you must make a custom “Column built from other columns”, use the function in
that column’s template, and use that column’s value in your save/send templates
author_links(val_separator, pair_separator)
1.9. Rehberler
167
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinAuthorLinks
author_links(val_separator, pair_separator) – returns a string containing a list of authors and that author’s link
values in the form author1 val_separator author1link pair_separator author2 val_separator author2link etc. An
author is separated from its link value by the val_separator string with no added spaces. author:linkvalue pairs
are separated by the pair_separator string argument with no added spaces. It is up to you to choose separator
strings that do not occur in author names or links. An author is included even if the author link is empty.
author_sorts(val_separator)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinAuthorSorts
author_sorts(val_separator) – returns a string containing a list of author’s sort values for the authors of the book.
The sort is the one in the author metadata (different from the author_sort in books). The returned list has the
form author sort 1 val_separator author sort 2 etc. The author sort values in this list are in the same order as the
authors of the book. If you want spaces around val_separator then include them in the separator string
booksize()
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinBooksize
booksize() – return value of the size field. This function works only in the GUI. If you want to use this value in
save-to-disk or send-to-device templates then you must make a custom “Column built from other columns”, use
the function in that column’s template, and use that column’s value in your save/send templates
current_library_name()
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinCurrentLibraryName
current_library_name() – return the last name on the path to the current calibre library. This function can be
called in template program mode using the template “{:’current_library_name()’}”.
current_library_path()
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinCurrentLibraryPath
current_library_path() – return the path to the current calibre library. This function can be called in template
program mode using the template “{:’current_library_path()’}”.
field(name)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinField
field(name) – returns the metadata field named by name
formats_modtimes(date_format)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinFormatsModtimes
formats_modtimes(date_format) – return a comma-separated list of colon_separated items representing modification times for the formats of a book. The date_format parameter specifies how the date is to be formatted. See
the date_format function for details. You can use the select function to get the mod time for a specific format.
Note that format names are always uppercase, as in EPUB.
formats_paths()
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinFormatsPaths
formats_paths() – return a comma-separated list of colon_separated items representing full path to the formats
of a book. You can use the select function to get the path for a specific format. Note that format names are always
uppercase, as in EPUB.
168
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
formats_sizes()
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinFormatsSizes
formats_sizes() – return a comma-separated list of colon_separated items representing sizes in bytes of the
formats of a book. You can use the select function to get the size for a specific format. Note that format names
are always uppercase, as in EPUB.
has_cover()
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinHasCover
has_cover() – return Yes if the book has a cover, otherwise return the empty string
language_codes(lang_strings)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinLanguageCodes
language_codes(lang_strings) – return the language codes for the strings passed in lang_strings. The strings
must be in the language of the current locale. Lang_strings is a comma-separated list.
language_strings(lang_codes, localize)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinLanguageStrings
language_strings(lang_codes, localize) – return the strings for the language codes passed in lang_codes. If localize is zero, return the strings in English. If localize is not zero, return the strings in the language of the current
locale. Lang_codes is a comma-separated list.
ondevice()
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinOndevice
ondevice() – return Yes if ondevice is set, otherwise return the empty string. This function works only in the
GUI. If you want to use this value in save-to-disk or send-to-device templates then you must make a custom
“Column built from other columns”, use the function in that column’s template, and use that column’s value in
your save/send templates
raw_field(name)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinRawField
raw_field(name) – returns the metadata field named by name without applying any formatting.
raw_list(name, separator)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinRawList
raw_list(name, separator) – returns the metadata list named by name without applying any formatting or sorting
and with items separated by separator.
series_sort()
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinSeriesSort
series_sort() – return the series sort value
user_categories()
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinUserCategories
user_categories() – return a comma-separated list of the user categories that contain this book. This function
works only in the GUI. If you want to use these values in save-to-disk or send-to-device templates then you
must make a custom “Column built from other columns”, use the function in that column’s template, and use
that column’s value in your save/send templates
1.9. Rehberler
169
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
virtual_libraries()
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinVirtualLibraries
virtual_libraries() – return a comma-separated list of virtual libraries that contain this book. This function works
only in the GUI. If you want to use these values in save-to-disk or send-to-device templates then you must make
a custom “Column built from other columns”, use the function in that column’s template, and use that column’s
value in your save/send templates
If-then-else
contains(val, pattern, text if match, text if not match)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinContains
contains(val, pattern, text if match, text if not match) – checks if field contains matches for the regular expression
pattern. Returns text if match if matches are found, otherwise it returns text if no match
ifempty(val, text if empty)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinIfempty
ifempty(val, text if empty) – return val if val is not empty, otherwise return text if empty
test(val, text if not empty, text if empty)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinTest
test(val, text if not empty, text if empty) – return text if not empty if the field is not empty, otherwise return text
if empty
Iterating over values
first_non_empty(value, value, ...)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinFirstNonEmpty
first_non_empty(value, value, ...) – returns the first value that is not empty. If all values are empty, then the
empty value is returned. You can have as many values as you want.
lookup(val, pattern, field, pattern, field, ..., else_field)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinLookup
lookup(val, pattern, field, pattern, field, ..., else_field) – like switch, except the arguments are field (metadata)
names, not text. The value of the appropriate field will be fetched and used. Note that because composite columns
are fields, you can use this function in one composite field to use the value of some other composite field. This
is extremely useful when constructing variable save paths
switch(val, pattern, value, pattern, value, ..., else_value)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinSwitch
switch(val, pattern, value, pattern, value, ..., else_value) – for each pattern, value pair, checks if the field matches
the regular expression pattern and if so, returns that value. If no pattern matches, then else_value is returned.
You can have as many pattern, value pairs as you want
List lookup
170
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
identifier_in_list(val, id, found_val, not_found_val)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinIdentifierInList
identifier_in_list(val, id, found_val, not_found_val) – treat val as a list of identifiers separated by commas, comparing the string against each value in the list. An identifier has the format “identifier:value”. The id parameter
should be either “id” or “id:regexp”. The first case matches if there is any identifier with that id. The second
case matches if the regexp matches the identifier’s value. If there is a match, return found_val, otherwise return
not_found_val.
in_list(val, separator, pattern, found_val, not_found_val)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinInList
in_list(val, separator, pattern, found_val, not_found_val) – treat val as a list of items separated by separator,
comparing the pattern against each value in the list. If the pattern matches a value, return found_val, otherwise
return not_found_val.
list_item(val, index, separator)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinListitem
list_item(val, index, separator) – interpret the value as a list of items separated by separator, returning the
index‘th item. The first item is number zero. The last item can be returned using ‘list_item(-1,separator). If the
item is not in the list, then the empty value is returned. The separator has the same meaning as in the count
function.
select(val, key)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinSelect
select(val, key) – interpret the value as a comma-separated list of items, with the items being “id:value”. Find
the pair with the id equal to key, and return the corresponding value.
str_in_list(val, separator, string, found_val, not_found_val)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinStrInList
str_in_list(val, separator, string, found_val, not_found_val) – treat val as a list of items separated by separator,
comparing the string against each value in the list. If the string matches a value, return found_val, otherwise
return not_found_val. If the string contains separators, then it is also treated as a list and each value is checked.
List manipulation
count(val, separator)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinCount
count(val, separator) – interprets the value as a list of items separated by separator, returning the number of items
in the list. Most lists use a comma as the separator, but authors uses an ampersand. Examples: {tags:count(,)},
{authors:count(&)}
list_difference(list1, list2, separator)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinListDifference
list_difference(list1, list2, separator) – return a list made by removing from list1 any item found in list2, using a
case-insensitive compare. The items in list1 and list2 are separated by separator, as are the items in the returned
list.
1.9. Rehberler
171
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
list_equals(list1, sep1, list2, sep2, yes_val, no_val)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinListEquals
list_equals(list1, sep1, list2, sep2, yes_val, no_val) – return yes_val if list1 and list2 contain the same items,
otherwise return no_val. The items are determined by splitting each list using the appropriate separator character
(sep1 or sep2). The order of items in the lists is not relevant. The compare is case insensitive.
list_intersection(list1, list2, separator)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinListIntersection
list_intersection(list1, list2, separator) – return a list made by removing from list1 any item not found in list2,
using a case-insensitive compare. The items in list1 and list2 are separated by separator, as are the items in the
returned list.
list_re(src_list, separator, include_re, opt_replace)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinListRe
list_re(src_list, separator, include_re, opt_replace) – Construct a list by first separating src_list into items using
the separator character. For each item in the list, check if it matches include_re. If it does, then add it to the list
to be returned. If opt_replace is not the empty string, then apply the replacement before adding the item to the
returned list.
list_re_group(src_list, separator, include_re, search_re, group_1_template, ...)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinListReGroup
list_re_group(src_list, separator, include_re, search_re, group_1_template, ...) – Like list_re except replacements
are not optional. It uses re_group(list_item, search_re, group_1_template, ...) when doing the replacements on
the resulting list.
list_sort(list, direction, separator)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinListSort
list_sort(list, direction, separator) – return list sorted using a case-insensitive sort. If direction is zero, the list is
sorted ascending, otherwise descending. The list items are separated by separator, as are the items in the returned
list.
list_union(list1, list2, separator)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinListUnion
list_union(list1, list2, separator) – return a list made by merging the items in list1 and list2, removing duplicate
items using a case-insensitive compare. If items differ in case, the one in list1 is used. The items in list1 and
list2 are separated by separator, as are the items in the returned list.
subitems(val, start_index, end_index)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinSubitems
subitems(val, start_index, end_index) – This function is used to break apart lists of items such as genres. It interprets the value as a comma-separated list of items, where each item is a period-separated list. Returns a new
list made by first finding all the period-separated items, then for each such item extracting the start_index to
the end_index components, then combining the results back together. The first component in a period-separated
list has an index of zero. If an index is negative, then it counts from the end of the list. As a special case,
an end_index of zero is assumed to be the length of the list. Example using basic template mode and assuming a #genre value of “A.B.C”: {#genre:subitems(0,1)} returns “A”. {#genre:subitems(0,2)} returns “A.B”.
{#genre:subitems(1,0)} returns “B.C”. Assuming a #genre value of “A.B.C, D.E.F”, {#genre:subitems(0,1)}
returns “A, D”. {#genre:subitems(0,2)} returns “A.B, D.E”
172
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
sublist(val, start_index, end_index, separator)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinSublist
sublist(val, start_index, end_index, separator) – interpret the value as a list of items separated by separator, returning a new list made from the start_index to the end_index item. The first item is number zero. If an index is negative, then it counts from the end of the list. As a special case, an end_index of zero is assumed to be the length
of the list. Examples using basic template mode and assuming that the tags column (which is comma-separated)
contains “A, B, C”: {tags:sublist(0,1„)} returns “A”. {tags:sublist(-1,0„)} returns “C”. {tags:sublist(0,-1„)} returns “A, B”.
Other
assign(id, val)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinAssign
assign(id, val) – assigns val to id, then returns val. id must be an identifier, not an expression
print(a, b, ...)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinPrint
print(a, b, ...) – prints the arguments to standard output. Unless you start calibre from the command line (calibredebug -g), the output will go to a black hole.
Recursion
eval(template)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinEval
eval(template) – evaluates the template, passing the local variables (those ‘assign’ed to) instead of the book
metadata. This permits using the template processor to construct complex results from local variables. Because
the { and } characters are special, you must use [[ for the { character and ]] for the } character; they are converted
automatically. Note also that prefixes and suffixes (the |prefix|suffix syntax) cannot be used in the argument to
this function when using template program mode.
template(x)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinTemplate
template(x) – evaluates x as a template. The evaluation is done in its own context, meaning that variables are
not shared between the caller and the template evaluation. Because the { and } characters are special, you
must use [[ for the { character and ]] for the } character; they are converted automatically. For example, template(‘[[title_sort]]’) will evaluate the template {title_sort} and return its value. Note also that prefixes and suffixes
(the |prefix|suffix syntax) cannot be used in the argument to this function when using template program mode.
Relational
cmp(x, y, lt, eq, gt)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinCmp
cmp(x, y, lt, eq, gt) – compares x and y after converting both to numbers. Returns lt if x < y. Returns eq if x==
y. Otherwise returns gt.
1.9. Rehberler
173
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
first_matching_cmp(val, cmp1, result1, cmp2, r2, ..., else_result)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinFirstMatchingCmp
first_matching_cmp(val, cmp1, result1, cmp2, r2, ..., else_result) – compares “val < cmpN” in sequence, returning resultN for the first comparison that succeeds. Returns else_result if no comparison succeeds. Example:
first_matching_cmp(10,5,”small”,10,”middle”,15,”large”,”giant”) returns “large”. The same example with a first
value of 16 returns “giant”.
strcmp(x, y, lt, eq, gt)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinStrcmp
strcmp(x, y, lt, eq, gt) – does a case-insensitive comparison of x and y as strings. Returns lt if x < y. Returns eq
if x== y. Otherwise returns gt.
String case changes
capitalize(val)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinCapitalize
capitalize(val) – return value of the field capitalized
lowercase(val)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinLowercase
lowercase(val) – return value of the field in lower case
titlecase(val)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinTitlecase
titlecase(val) – return value of the field in title case
uppercase(val)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinUppercase
uppercase(val) – return value of the field in upper case
String manipulation
re(val, pattern, replacement)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinRe
re(val, pattern, replacement) – return the field after applying the regular expression. All instances of pattern are
replaced with replacement. As in all of calibre, these are python-compatible regular expressions
re_group(val, pattern, template_for_group_1, for_group_2, ...)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinReGroup
re_group(val, pattern, template_for_group_1, for_group_2, ...) – return a string made by applying the reqular
expression pattern to the val and replacing each matched instance with the string computed by replacing each
matched group by the value returned by the corresponding template. The original matched value for the group is
available as $. In template program mode, like for the template and the eval functions, you use [[ for { and ]] for
}. The following example in template program mode looks for series with more than one word and uppercases
the first word: {series:’re_group($, “(S* )(.*)”, “[[$:uppercase()]]”, “[[$]]”)’}
174
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
shorten(val, left chars, middle text, right chars)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinShorten
shorten(val, left chars, middle text, right chars) – Return a shortened version of the field, consisting of left chars
characters from the beginning of the field, followed by middle text, followed by right chars characters from
the end of the string. Left chars and right chars must be integers. For example, assume the title of the book is
Ancient English Laws in the Times of Ivanhoe, and you want it to fit in a space of at most 15 characters. If you
use {title:shorten(9,-,5)}, the result will be Ancient E-nhoe. If the field’s length is less than left chars + right
chars + the length of middle text, then the field will be used intact. For example, the title The Dome would not
be changed.
strcat(a, b, ...)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinStrcat
strcat(a, b, ...) – can take any number of arguments. Returns a string formed by concatenating all the arguments
strcat_max(max, string1, prefix2, string2, ...)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinStrcatMax
strcat_max(max, string1, prefix2, string2, ...) – Returns a string formed by concatenating the arguments. The
returned value is initialized to string1. Prefix, string pairs are added to the end of the value as long as the
resulting string length is less than max. String1 is returned even if string1 is longer than max. You can pass as
many prefix, string pairs as you wish.
strlen(a)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinStrlen
strlen(a) – Returns the length of the string passed as the argument
substr(str, start, end)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinSubstr
substr(str, start, end) – returns the start’th through the end’th characters of str. The first character in str is the
zero’th character. If end is negative, then it indicates that many characters counting from the right. If end is zero,
then it indicates the last character. For example, substr(‘12345’, 1, 0) returns ‘2345’, and substr(‘12345’, 1, -1)
returns ‘234’.
swap_around_comma(val)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinSwapAroundComma
swap_around_comma(val) – given a value of the form “B, A”, return “A B”. This is most useful for converting
names in LN, FN format to FN LN. If there is no comma, the function returns val unchanged
transliterate(a)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinTransliterate
transliterate(a) – Returns a string in a latin alphabet formed by approximating the sound of the words in the
source string. For example, if the source is “Фёдор Михaйлович Достоевский” the function returns “Fiodor
Mikhailovich Dostoievskii”.
API of the Metadata objects The python implementation of the template functions is passed in a Metadata object.
Knowing it’s API is useful if you want to define your own template functions.
class calibre.ebooks.metadata.book.base.Metadata(title, authors=(u’Bilinmeyen’, ), other=None,
template_cache=None,
formatter=None)
A class representing all the metadata for a book. The various standard metadata fields are available as attributes
1.9. Rehberler
175
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
of this object. You can also stick arbitrary attributes onto this object.
Metadata from custom columns should be accessed via the get() method, passing in the lookup name for the
column, for example: “#mytags”.
Use the is_null() (sayfa 194) method to test if a field is null.
This object also has functions to format fields into strings.
The list of standard metadata fields grows with time is in STANDARD_METADATA_FIELDS (sayfa 195).
Please keep the method based API of this class to a minimum. Every method becomes a reserved field name.
is_null(field)
Return True if the value of field is null in this object. ‘null’ means it is unknown or evaluates to False. So
a title of _(‘Unknown’) is null or a language of ‘und’ is null.
Be careful with numeric fields since this will return True for zero as well as None.
Also returns True if the field does not exist.
deepcopy(class_generator=<function <lambda> at 0x7fcb20221488>)
Do not use this method unless you know what you are doing, if you want to create a simple clone of
this object, use deepcopy_metadata() instead. Class_generator must be a function that returns an
instance of Metadata or a subclass of it.
get_identifiers()
Return a copy of the identifiers dictionary. The dict is small, and the penalty for using a reference where a
copy is needed is large. Also, we don’t want any manipulations of the returned dict to show up in the book.
set_identifiers(identifiers)
Set all identifiers. Note that if you previously set ISBN, calling this method will delete it.
set_identifier(typ, val)
If val is empty, deletes identifier of type typ
standard_field_keys()
return a list of all possible keys, even if this book doesn’t have them
custom_field_keys()
return a list of the custom fields in this book
all_field_keys()
All field keys known by this instance, even if their value is None
metadata_for_field(key)
return metadata describing a standard or custom field.
all_non_none_fields()
Return a dictionary containing all non-None metadata fields, including the custom ones.
get_standard_metadata(field, make_copy)
return field metadata from the field if it is there. Otherwise return None. field is the key name, not the label.
Return a copy if requested, just in case the user wants to change values in the dict.
get_all_standard_metadata(make_copy)
return a dict containing all the standard field metadata associated with the book.
get_all_user_metadata(make_copy)
return a dict containing all the custom field metadata associated with the book.
get_user_metadata(field, make_copy)
return field metadata from the object if it is there. Otherwise return None. field is the key name, not the
label. Return a copy if requested, just in case the user wants to change values in the dict.
176
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
set_all_user_metadata(metadata)
store custom field metadata into the object. Field is the key name not the label
set_user_metadata(field, metadata)
store custom field metadata for one column into the object. Field is the key name not the label
template_to_attribute(other, ops)
Takes a list [(src,dest), (src,dest)], evaluates the template in the context of other, then copies the result to
self[dest]. This is on a best-efforts basis. Some assignments can make no sense.
smart_update(other, replace_metadata=False)
Merge the information in other into self. In case of conflicts, the information in other takes precedence,
unless the information in other is NULL.
format_field(key, series_with_index=True)
Returns the tuple (display_name, formatted_value)
to_html()
A HTML representation of this object.
calibre.ebooks.metadata.book.base.STANDARD_METADATA_FIELDS
The set of standard metadata fields.
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYG{l+s+sd}{\PYGZsq{}\PYGZsq{}\PYGZsq{}}
\PYG{l+s+sd}{an empty list/dictionary for complex types and (None, None) for cover\PYGZus{}data}
\PYG{l+s+sd}{\PYGZsq{}\PYGZsq{}\PYGZsq{}}
\PY
\PYG{n}{SOCIAL\PYGZus{}METADATA\PYGZus{}FIELDS} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb}{frozenset}\PYG{p}{(}\PYG{p}{[}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{tags}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{c}{\PYGZsh{} O
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{rating}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{c}{\PYGZsh{} A
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{comments}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{c}{\PYGZsh{} A
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{series}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{c}{\PYGZsh{} A
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{series\PYGZus{}index}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{c}{\PY
\PYG{c}{\PYGZsh{} Of the form \PYGZob{} scheme1:value1, scheme2:value2\PYGZcb{}}
\PYG{c}{\PYGZsh{} For example: \PYGZob{}\PYGZsq{}isbn\PYGZsq{}:\PYGZsq{}123456789\PYGZsq{}, \PYGZ
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{identifiers}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{p}{]}\PYG{p}{)}
\PYG{l+s+sd}{\PYGZsq{}\PYGZsq{}\PYGZsq{}}
\PYG{l+s+sd}{The list of names that convert to identifiers when in get and set.}
\PYG{l+s+sd}{\PYGZsq{}\PYGZsq{}\PYGZsq{}}
\PYG{n}{TOP\PYGZus{}LEVEL\PYGZus{}IDENTIFIERS} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb}{frozenset}\PYG{p}{(}\PYG{p}{[}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{isbn}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{p}{]}\PYG{p}{)}
\PYG{n}{PUBLICATION\PYGZus{}METADATA\PYGZus{}FIELDS} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb}{frozenset}\PYG{p}{(}\PYG{p
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{title}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{c}{\PYGZsh{} t
\PYG{c}{\PYGZsh{} Pseudo field that can be set, but if not set is auto generated}
\PYG{c}{\PYGZsh{} from title and languages}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{title\PYGZus{}sort}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{authors}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{c}{\PYGZsh{} O
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{author\PYGZus{}sort\PYGZus{}map}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,} \PY
\PYG{c}{\PYGZsh{} Pseudo field that can be set, but if not set is auto generated}
\PYG{c}{\PYGZsh{} from authors and languages}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{author\PYGZus{}sort}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{book\PYGZus{}producer}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
1.9. Rehberler
177
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{timestamp}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{c}{\PYGZsh{} D
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{pubdate}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{last\PYGZus{}modified}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{rights}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{c}{\PYGZsh{} So far only known publication type is periodical:calibre}
\PYG{c}{\PYGZsh{} If None, means book}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{publication\PYGZus{}type}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{uuid}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{c}{\PYGZsh{} A
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{languages}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{c}{\PYGZsh{} o
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{publisher}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{c}{\PYGZsh{} S
\PYG{c}{\PYGZsh{} Absolute path to image file encoded in filesystem\PYGZus{}encoding}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{cover}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Of the form (format, data) where format is, for e.g. \PYGZsq{}jpeg\PYGZsq{}, \P
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{cover\PYGZus{}data}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Either thumbnail data, or an object with the attribute}
\PYG{c}{\PYGZsh{} image\PYGZus{}path which is the path to an image file, encoded}
\PYG{c}{\PYGZsh{} in filesystem\PYGZus{}encoding}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{thumbnail}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{p}{]}\PYG{p}{)}
\PYG{n}{BOOK\PYGZus{}STRUCTURE\PYGZus{}FIELDS} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb}{frozenset}\PYG{p}{(}\PYG{p}{[}
\PYG{c}{\PYGZsh{} These are used by code, Null values are None.}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{toc}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{sp
\PYG{p}{]}\PYG{p}{)}
\PYG{n}{USER\PYGZus{}METADATA\PYGZus{}FIELDS} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb}{frozenset}\PYG{p}{(}\PYG{p}{[}
\PYG{c}{\PYGZsh{} A dict of dicts similar to field\PYGZus{}metadata. Each field description dict}
\PYG{c}{\PYGZsh{} also contains a value field with the key \PYGZsh{}value\PYGZsh{}.}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{user\PYGZus{}metadata}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{p}{]}\PYG{p}{)}
\PYG{n}{DEVICE\PYGZus{}METADATA\PYGZus{}FIELDS} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb}{frozenset}\PYG{p}{(}\PYG{p}{[}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{device\PYGZus{}collections}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{c}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{lpath}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{c}{\PYGZsh
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{size}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{c}{\PYGZsh
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{mime}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{c}{\PYGZsh
\PYG{p}{]}\PYG{p}{)}
\PYG{n}{CALIBRE\PYGZus{}METADATA\PYGZus{}FIELDS} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb}{frozenset}\PYG{p}{(}\PYG{p}{[}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{application\PYGZus{}id}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{c}{\PY
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{db\PYGZus{}id}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{c}{\PY
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{formats}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{c}{\PYGZsh{} l
\PYG{c}{\PYGZsh{} a dict of user category names, where the value is a list of item names}
\PYG{c}{\PYGZsh{} from the book that are in that category}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{user\PYGZus{}categories}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{c}{\PYGZsh{} a dict of author to an associated hyperlink}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{author\PYGZus{}link\PYGZus{}map}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{p}{]}
\PYG{p}{)}
\PYG{n}{ALL\PYGZus{}METADATA\PYGZus{}FIELDS} \PYG{o}{=}
\PYG{n}{SOCIAL\PYGZus{}METADATA\PYGZus{}
\PYG{n}{PUBLICATION\PYGZus{}METADATA\PYGZus{}FIELDS}\PYG{p}{)}\PYG{o}{.}\P
\PYG{n}{BOOK\PYGZus{}STRUCTURE\PYGZus{}FIELDS}\PYG{p}{)}\PYG{o}{.}\PYG{n}{
\PYG{n}{USER\PYGZus{}METADATA\PYGZus{}FIELDS}\PYG{p}{)}\PYG{o}{.}\PYG{n}{u
\PYG{n}{DEVICE\PYGZus{}METADATA\PYGZus{}FIELDS}\PYG{p}{)}\PYG{o}{.}\PYG{n}
\PYG{n}{CALIBRE\PYGZus{}METADATA\PYGZus{}FIELDS}\PYG{p}{)}
178
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
\PYG{c}{\PYGZsh{} All fields except custom fields}
\PYG{n}{STANDARD\PYGZus{}METADATA\PYGZus{}FIELDS} \PYG{o}{=} \PYG{n}{SOCIAL\PYGZus{}METADATA\PYGZus{}
\PYG{n}{PUBLICATION\PYGZus{}METADATA\PYGZus{}FIELDS}\PYG{p}{)}\PYG{o}{.}\P
\PYG{n}{BOOK\PYGZus{}STRUCTURE\PYGZus{}FIELDS}\PYG{p}{)}\PYG{o}{.}\PYG{n}{
\PYG{n}{DEVICE\PYGZus{}METADATA\PYGZus{}FIELDS}\PYG{p}{)}\PYG{o}{.}\PYG{n}
\PYG{n}{CALIBRE\PYGZus{}METADATA\PYGZus{}FIELDS}\PYG{p}{)}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Metadata fields that smart update must do special processing to copy.}
\PYG{n}{SC\PYGZus{}FIELDS\PYGZus{}NOT\PYGZus{}COPIED} \PYG{o}{=}
\PYG{n+nb}{frozenset}\PYG{p}{(}\
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{author\PYGZus{}sort}\PYG{l+s}{\PY
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{cover\PYGZus{}data}\PYG{l+s}{\PYG
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{identifiers}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\
\PYG{c}{\PYGZsh{} Metadata fields that smart update should copy only if the source is not None}
\PYG{n}{SC\PYGZus{}FIELDS\PYGZus{}COPY\PYGZus{}NOT\PYGZus{}NULL} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb}{frozenset}\PY
\PYG{c}{\PYGZsh{} Metadata fields that smart update should copy without special handling}
\PYG{n}{SC\PYGZus{}COPYABLE\PYGZus{}FIELDS} \PYG{o}{=}
\PYG{n}{SOCIAL\PYGZus{}METADATA\PYGZus{}
\PYG{n}{PUBLICATION\PYGZus{}METADATA\PYGZus{}FIELDS}\PYG{p}{)}\PYG{o}{.}\P
\PYG{n}{BOOK\PYGZus{}STRUCTURE\PYGZus{}FIELDS}\PYG{p}{)}\PYG{o}{.}\PYG{n}{
\PYG{n}{DEVICE\PYGZus{}METADATA\PYGZus{}FIELDS}\PYG{p}{)}\PYG{o}{.}\PYG{n}
\PYG{n}{CALIBRE\PYGZus{}METADATA\PYGZus{}FIELDS}\PYG{p}{)} \PYG{o}{\PYGZhy
\PYG{n}{SC\PYGZus{}FIELDS\PYGZus{}NOT\PYGZus{}COPIED}\PYG{o}{.}\PYG{n}{uni
\PYG{n}{SC\PYGZus{}FIELDS\PYGZus{}COPY\PYGZus{}NOT\PYGZus{}NULL}\PYG{p}{)}
\PYG{n}{SERIALIZABLE\PYGZus{}FIELDS} \PYG{o}{=}
\PYG{n}{SOCIAL\PYGZus{}METADATA\PYGZus{}FIELDS}\
\PYG{n}{USER\PYGZus{}METADATA\PYGZus{}FIELDS}\PYG{p}{)}\PYG{o}{.}\PYG{n}{u
\PYG{n}{PUBLICATION\PYGZus{}METADATA\PYGZus{}FIELDS}\PYG{p}{)}\PYG{o}{.}\P
\PYG{n}{CALIBRE\PYGZus{}METADATA\PYGZus{}FIELDS}\PYG{p}{)}\PYG{o}{.}\PYG{n
\PYG{n}{DEVICE\PYGZus{}METADATA\PYGZus{}FIELDS}\PYG{p}{)} \PYG{o}{\PYGZhy{
\PYG{n+nb}{frozenset}\PYG{p}{(}\PYG{p}{[}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{dev
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{cover\PYGZus{}data}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\
\PYG{c}{\PYGZsh{} these are rebuilt when needed}
Genel program kipi kullanma
Daha karma¸sık s¸ablon programları için, bazen s¸ablon söz diziminden (tüm { ve } karakterleri) kaçınmak ve daha klasik
görünümlü bir program yazmak daha kolaydır. Bunu calibre’de s¸ablona program: ile ba¸slayarak yapabilirsiniz. Bu
durumda, hiçbir s¸ablon i¸sleme yapılmaz. Özel de˘gi¸sken $ ayarlanmaz. Do˘gru sonucu üretmek programınıza kalmı¸stır.
program: kipinin bir avantajı, parantezlerin artık özel olmamasıdır. Örne˘gin template() fonksiyonunu kullanırken [[
ve ]] kullanmak zorunlu de˘gildir. Ba¸ska bir avantaj, program kipi s¸ablonların Python’a derlenmesi ve di˘ger iki kipteki
s¸ablonlardan oldukça hızlı çalı¸smasıdır. Hızdaki artı¸s s¸ablonlardaki karma¸sıklı˘ga ba˘glıdır; s¸ablon ne kadar karmas¸ıkla¸sırsa geli¸sme de o kadar fazla olur. Derleme compile_gpm_templates (Genel Program Kipi s¸ablonlarını
Python’a Derle) ile açılıp kapatılabilir. Derlemenin kapatılmasının ana sebebi derlenen s¸ablonun çalı¸smıyor olması
durumu olabilir, bu durumda lütfen bir hata raporlayın.
Takip eden örnek MobileRead forumunun bir program: kipi uygulaması reçetesi: “Serileri ilk harflerini veya kısaltılmı¸s hallerini kullanarak ba¸slı˘ga koy. Sonundaki makaleleri seri adından (varsa) çıkar.” Örne˘gin, Lord of the Rings
serisindeki The Two Towers kitabı için, reçete LotR [02] The Two Towers verir. Standart s¸ablonlar kullanarak, a¸sa˘gıda
açıklandı˘gı gibi, reçete üç özel sütun ve bir santrala ihtiyaç duyar:
Çözüm üç özel sütun olu¸sturmaya ihtiyaç duyar. ˙Ilk sütun sondaki makaleyi silmek içindir. ˙Ikinci ‘kısaltılmı¸s’ biçimi
hesaplamak için. Üçüncü de ‘ilk harfleri’ hesaplamak için. Bu üç sütuna sahip oldu˘gunuzda, santral aralarından seçim
yapar. Kitaplık görünümünde üç sütundan herhangi birini veya tümünü gizleyebilirsiniz.
˙Ilk sütun: ˙Isim: #stripped_series. Sablon:
¸
{series:re(^(A|The|An)s+,)||}
1.9. Rehberler
179
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
˙Ikinci sütun (kısaltılmı¸s biçim): ˙Isim: #shortened. Sablon:
¸
{#stripped_series:shorten(4,-,4)}
Üçüncü sütun (ilk harfler biçimi): ˙Isim: #initials. Sablon:
¸
{#stripped_series:re(([^s])[^s]+(s|$),1)}
Santral ifadesi: Sablon:{#stripped_series:lookup(.s,#initials,.,#shortened,series)}{series_index:0>2.0f|
¸
[|]
}{title} Hedef alan: ba¸slık
Bu alan kümesi ve santral s¸unu üretir: Seri: The Lord of the Rings Series indis: 2 Ba¸slık: The Two Towers
Çıktı: LotR [02] The Two Towers
Seri: Dahak Series indis: 1 Ba¸slık: Mutineers Moon Çıktı: Dahak [01] Mutineers Moon
Seri: Berserkers Series ˙Indis: 4 Ba¸slık: Berserker Throne Çıkıt: Bers-kers [04] Berserker Throne
Seri: Meg Langslow Mysteries Series ˙Indis: 3 Ba¸slık: Revenge of the Wrought-Iron Flamingos Çıktı:
MLM [03] Revenge of the Wrought-Iron Flamingos
A¸sa˘gıdaki program özel ba¸slık de˘gerini hesaplayan bir programın sonuçlarını tutan sadece bir özel sütun kullanarak
asıl reçeteyle aynı sonuçları üretir:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2Custom column:
Name: \PYGZsh{}special\PYGZus{}title
Template: (the following with all leading spaces removed)
program:
\PYGZsh{}
compute the equivalent of the composite fields and store them in local variables
stripped = re(field(\PYGZsq{}series\PYGZsq{}), \PYGZsq{}\PYGZca{}(A\textbar{}The\textbar{}An)
shortened = shorten(stripped, 4, \PYGZsq{}\PYGZhy{}\PYGZsq{} ,4);
initials = re(stripped, \PYGZsq{}[\PYGZca{}\PYGZbs{}w]*(\PYGZbs{}w?)[\PYGZca{}\PYGZbs{}s]+(\P
\PYGZsh{}
Format the series index. Ends up as empty if there is no series index.
\PYGZsh{}
Note that leading and trailing spaces will be removed by the formatter,
\PYGZsh{}
so we cannot add them here. We will do that in the strcat below.
\PYGZsh{}
Also note that because we are in \PYGZsq{}program\PYGZsq{} mode, we can freely us
\PYGZsh{}
curly brackets in strings, something we cannot do in template mode.
s\PYGZus{}index = template(\PYGZsq{}\PYGZob{}series\PYGZus{}index:PYGZgt{}2.\PYGZcb{}\PYGZsq{
\PYGZsh{}
print(stripped, shortened, initials, s\PYGZus{}index);
\PYGZsh{}
\PYGZsh{}
\PYGZsh{}
\PYGZsh{}
\PYGZsh{}
strcat(
switch(
Now concatenate all the bits together. The switch picks between
initials and shortened, depending on whether there is a space
in stripped. We then add the brackets around s\PYGZus{}index if it is
not empty. Finally, add the title. As this is the last function in
the program, its value will be returned.
stripped,
\PYGZsq{}.\PYGZbs{}s\PYGZsq{}, initials,
\PYGZsq{}.\PYGZsq{}, shortened,
field(\PYGZsq{}series\PYGZsq{})),
test(s\PYGZus{}index, strcat(\PYGZsq{} [\PYGZsq{}, s\PYGZus{}index, \PYGZsq{}] \PYGZsq{})
field(\PYGZsq{}title\PYGZsq{}));
Plugboard expression:
Template:\PYGZob{}\PYGZsh{}special\PYGZus{}title\PYGZcb{}
Destination field: title
Programı santralin s¸ablon kutusuna koyarak yukardaki özel sütunlar kullanmadan yapmak da mümkün olurdu. Ancak
böyle yapmak için, santral metni birden çok satır düzenlemeye izin vermedi˘ginden tüm yorum satırlarının kaldırılması
gerekirdi. Özel sütuna sahip olmamanın programın koca tek bir satır olarak getirdi˘gi zorluk artı¸sına deyip deymeyece˘gi
180
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
tartı¸sılır.
Kullanıcı-tanımlı Sablon
¸
Fonksiyonları
Sablon
¸
i¸slemcisine kendi fonksiyonlarınızı ekleyebilirsiniz. Bu fonksiyonlar python ile yazılır, ve her üç s¸ablon programlama kipinde de kullanılabilir. Fonksiyonlar Seçenekler -> Geli¸smi¸s -> Sablon
¸
Fonksiyonları ile eklenebilirler.
Yönergeler bu ileti¸sim penceresinde gösterilir.
Kayıt et/gönder sablonları
¸
ile ilgili özel notlar
Bir s¸ablon diske kaydet veya aygıta gönder s¸ablonu ile kullanıldı˘gında özel i¸slemler uygulanır. Alanların de˘gerleri
temizlenir, dosya sistemine özel karakterler alt çizgiler ile de˘gi¸stirilir, yatık çizgiler dahil. Bunun anlamı alan metni
kullanılarak klasör olu¸sturulamayaca˘gıdır. Ancak yatık çizgiler ön ek veya son ek karakter dizilerinden de˘gi¸stirilmezler, yani bu karakter dizilerindeki yatık çizgiler klasörlerin olu¸sturulmasına sebep olur. Bu sebepten, de˘gi¸sken derinlikli
klasör yapıları olu¸sturabilirsiniz.
Örne˘gin, series/series_index - title dizin yapısını istedi˘gimizi varsayın, series’in olmama durumunda, ba¸slık en üst
klasörde olmalıdır. Bunu yapan s¸ablon s¸u s¸ekildedir:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYGZob{}series:\textbar{}\textbar{}/\PYGZcb{}\PYGZob{}series\PYGZus{}index:\textbar{}\tex
Yatık çizgi ve tire sadece seriler bo¸s de˘gilken görülür.
Arama fonksiyonu daha da ince i¸slemler yapmamıza olanak verir. Örne˘gin, bir kitabın serisi varsa, series/series index
- title.fmt s¸eklinde bir dizin yapısı istedi˘gimizi varsayalım. Kitabın serisi yoksa da genre/author_sort/title.fmt. Kitabın
türü de yoksa, ‘Unknown’ kullanmak istiyoruz. Serinin de˘gerine ba˘glı olarak, iki tane tamamen de˘gi¸sik yol istiyoruz.
Bunu elde etmek için:
1. {series}/{series_index} - {title’} içeren bir bile¸sik alan (AA diyelim) olu¸stururuz. Seri
bo¸s de˘gilse, bu s¸ablon series/series_index - title üretecektir.
2. {#genre:ifempty(Unknown)}/{author_sort}/{title} içeren bir bile¸sik alan olu¸stururuz
(BB diyelim). Bu s¸ablon bo¸s bir türün ‘Unknown’ ile yer de˘gi¸stirece˘gi genre/author_sort/title olu¸sturur.
3. Kayıt s¸ablonunu {series:lookup(.,AA,BB)} olarak ayarlayın. Bu s¸ablon seri bo¸s de˘gilse bile¸sik
alan AA’yı, bo¸ssa BB’yi seçer. Yani serinin bo¸s olup olmamasına ba˘glı iki tamamen de˘gi¸sik kayıt yolumuz
olmu¸s oldu.
Sablonlar
¸
ve Santrallar
Santraller kitaba yazılan metadata’yı diske kaydetme ve aygıta gönderme i¸slemlerinde de˘gi¸stirmeye yarar. Bir santral
size kitabın metadata’sına yazılacak veriyi sa˘glayan s¸ablonu belirtme izni verir. Santraller kullanarak s¸u alanları deg˘ i¸stirebilirsiniz: authors, author_sort, language, publisher, tags, title, title_sort. Bu özellik sıralama ya da görüntüleme
sorunlarını aygıttaki kitapta de˘gi¸sik metadata kullanarak çözmek isteyen insanlara yardımcı olur.
Bir santral olu¸sturdu˘gunuzda, santralin kullanılaca˘gı biçim ve aygıtı belirtirsiniz. Biçimleri (bir aygıta göndermenin
aksine) kaydederken kullanılan, save_to_disk adında özel bir aygıt sa˘glanır. Biçim ve aygıtı seçti˘ginizde yeni de˘gerleri
sa˘glayacak s¸ablonları sa˘glar ve de˘gi¸stirilecek metadata alanlarını seçersiniz. Bu s¸ablonlar hedef alanlarına ba˘glıdırlar,
santral adı da burdan gelir. Tabi ki bu s¸ablonlarda bile¸sik sütunlar kullanabilirsiniz.
Bir santralin uygulanaca˘gı durumda (içerik sunucusu, diske kaydet, veya aygıta gönder), calibre verilen biçim ve aygıt
için do˘gru olanı tanımlı santraller içinden arar. Örne˘gin, ANDROID aygıta gönderilen bir EPUB kitap için uygun
santrali ararken, calibre santralleri a¸sa˘gıdaki arama sırasını kullanarak arar:
1.9. Rehberler
181
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
• biçim ve aygıtla birebir e¸sle¸sen bir santral, örn., EPUB ve ANDROID
• biçim ve özel any device seçimi ile birebir e¸sle¸sen bir santral, örn., EPUB ve any device
• özel any format seçimi ve aygıtla birebir e¸sle¸smeli bir santral, örn., any format ve ANDROID
• any format ve any device olan bir santral
Etiket ve yazar alanları özel i¸slem gerektirir, çünkü her iki alan da birden fazla ö˘ge tutabilir. Bir kitabın birden çok
etiketi ve yazarı olabilir. Bu iki alandan birinin de˘gi¸sece˘gini belirtti˘ginizde, s¸ablonun sonucu birden fazla ö˘genin
orada olup olmadı˘gı hususunda incelenir. Etiketler için, sonuç, calibre’nin virgül buldu˘gu yerlerden kesilerek ayrılır.
Örne˘gin, s¸ablon Thriller, Horror de˘gerini üretiyorsa, sonuç iki etiket olur Thriller ve Horror. Etiketin
ortasına virgül koymanın bir yolu yoktur.
Aynı s¸ey yazarlar için de geçerlidir, ama ayırma için virgül yerine & (ampersand) karakteri kullanılır. Örne˘gin, s¸ablon Blogs, Joe&Posts, Susan de˘gerini üretiyorsa, kitap iki yazarı var olarak sonlanacaktır, Blogs, Joe
ve Posts, Susan. Sablon
¸
Blogs, Joe;Posts, Susan üretiyorsa, kitabın biraz garip isimli tek bir yazarı
olacaktır.
Santraller diske kaydedilirken ya da aygıta yazılırken kitaba yazılan metadata’yı etkilerler. Santraller diske
kaydet ve aygıta gönder tarafından dosya isimlerini olu¸sturmakta kullanılan metadata’yı etkilemezler. Bunun
yerine, dosya isimleri, uygun seçenekler penceresinde girilen s¸ablonlar kullanılarak olu¸stururlur.
Yardımcı ˙Ipuçları
Su
¸ ipuçlarını faydalı bulabilirsiniz.
• Sablonları
¸
test etmek için özel bir bile¸sik sütun olu¸sturun. Sütunu olu¸sturdu˘gunuzda, sütuna çift tıklayarak
s¸ablonunu de˘gi¸stirebilirsiniz. Test etmedi˘ginizde sütunu gizleyin.
• Sablonlar
¸
bir bile¸sik özel sütuna referans vererek di˘ger s¸ablonları kullanabilirler.
• Bir santralde, özel s¸ablon {} kullanarak bir alanı bo¸s olarak ayarlayabilirsiniz (ya da bo¸sla e¸s de˘ger neyse). Bu
s¸ablon her zaman bo¸s karakter dizisi olarak de˘gerlenecektir.
• Yukarıda sıfır de˘geri olsa bile sayıları göstermeye yarayan teknik standart alan series_index ile de çalı¸sır.
Reference for all built-in template language functions
Here, we document all the built-in functions available in the calibre template language. Every function is implemented
as a class in python and you can click the source links to see the source code, in case the documentation is insufficient.
The functions are arranged in logical groups by type.
182
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
• Arithmetic (sayfa 184)
– add(x, y) (sayfa 184)
– divide(x, y) (sayfa 184)
– multiply(x, y) (sayfa 184)
– subtract(x, y) (sayfa 184)
• Boolean (sayfa 184)
– and(value, value, ...) (sayfa 184)
– not(value) (sayfa 184)
– or(value, value, ...) (sayfa 184)
• Date functions (sayfa 184)
– days_between(date1, date2) (sayfa 184)
– today() (sayfa 184)
• Formatting values (sayfa 185)
– finish_formatting(val, fmt, prefix, suffix) (sayfa 185)
– format_date(val, format_string) (sayfa 185)
– format_number(v, template) (sayfa 185)
– human_readable(v) (sayfa 185)
• Get values from metadata (sayfa 185)
– approximate_formats() (sayfa 185)
– author_links(val_separator, pair_separator) (sayfa 185)
– author_sorts(val_separator) (sayfa 186)
– booksize() (sayfa 186)
– current_library_name() (sayfa 186)
– current_library_path() (sayfa 186)
– field(name) (sayfa 186)
– formats_modtimes(date_format) (sayfa 186)
– formats_paths() (sayfa 186)
– formats_sizes() (sayfa 187)
– has_cover() (sayfa 187)
– language_codes(lang_strings) (sayfa 187)
– language_strings(lang_codes, localize) (sayfa 187)
– ondevice() (sayfa 187)
– raw_field(name) (sayfa 187)
– raw_list(name, separator) (sayfa 187)
– series_sort() (sayfa 187)
– user_categories() (sayfa 187)
– virtual_libraries() (sayfa 188)
• If-then-else (sayfa 188)
– contains(val, pattern, text if match, text if not match) (sayfa 188)
– ifempty(val, text if empty) (sayfa 188)
– test(val, text if not empty, text if empty) (sayfa 188)
• Iterating over values (sayfa 188)
– first_non_empty(value, value, ...) (sayfa 188)
– lookup(val, pattern, field, pattern, field, ..., else_field) (sayfa 188)
– switch(val, pattern, value, pattern, value, ..., else_value) (sayfa 188)
• List lookup (sayfa 188)
– identifier_in_list(val, id, found_val, not_found_val) (sayfa 189)
– in_list(val, separator, pattern, found_val, not_found_val) (sayfa 189)
– list_item(val, index, separator) (sayfa 189)
– select(val, key) (sayfa 189)
– str_in_list(val, separator, string, found_val, not_found_val) (sayfa 189)
• List manipulation (sayfa 189)
– count(val, separator) (sayfa 189)
– list_difference(list1, list2, separator) (sayfa 189)
– list_equals(list1, sep1, list2, sep2, yes_val, no_val) (sayfa 190)
– list_intersection(list1, list2, separator) (sayfa 190)
1.9. Rehberler
– list_re(src_list, separator, include_re, opt_replace) (sayfa 190)
– list_re_group(src_list, separator, include_re, search_re, group_1_template, ...) (sayfa 190)
– list_sort(list, direction, separator) (sayfa 190)
– list_union(list1, list2, separator) (sayfa 190)
183
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Arithmetic
add(x, y)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinAdd
add(x, y) – returns x + y. Throws an exception if either x or y are not numbers.
divide(x, y)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinDivide
divide(x, y) – returns x / y. Throws an exception if either x or y are not numbers.
multiply(x, y)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinMultiply
multiply(x, y) – returns x * y. Throws an exception if either x or y are not numbers.
subtract(x, y)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinSubtract
subtract(x, y) – returns x - y. Throws an exception if either x or y are not numbers.
Boolean
and(value, value, ...)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinAnd
and(value, value, ...) – returns the string “1” if all values are not empty, otherwise returns the empty string. This
function works well with test or first_non_empty. You can have as many values as you want.
not(value)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinNot
not(value) – returns the string “1” if the value is empty, otherwise returns the empty string. This function works
well with test or first_non_empty. You can have as many values as you want.
or(value, value, ...)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinOr
or(value, value, ...) – returns the string “1” if any value is not empty, otherwise returns the empty string. This
function works well with test or first_non_empty. You can have as many values as you want.
Date functions
days_between(date1, date2)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinDaysBetween
days_between(date1, date2) – return the number of days between date1 and date2. The number is positive if
date1 is greater than date2, otherwise negative. If either date1 or date2 are not dates, the function returns the
empty string.
today()
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinToday
today() – return a date string for today. This value is designed for use in format_date or days_between, but can
be manipulated like any other string. The date is in ISO format.
184
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Formatting values
finish_formatting(val, fmt, prefix, suffix)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinFinishFormatting
finish_formatting(val, fmt, prefix, suffix) – apply the format, prefix, and suffix to a value in the same way as
done in a template like {series_index:05.2f| - |- }. For example, the following program produces the same output
as the above template: program: finish_formatting(field(“series_index”), “05.2f”, ” - ”, ” - ”)
format_date(val, format_string)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinFormatDate
format_date(val, format_string) – format the value, which must be a date, using the format_string, returning a
string. The formatting codes are: d : the day as number without a leading zero (1 to 31) dd : the day as number
with a leading zero (01 to 31) ddd : the abbreviated localized day name (e.g. “Mon” to “Sun”). dddd : the long
localized day name (e.g. “Monday” to “Sunday”). M : the month as number without a leading zero (1 to 12).
MM : the month as number with a leading zero (01 to 12) MMM : the abbreviated localized month name (e.g.
“Jan” to “Dec”). MMMM : the long localized month name (e.g. “January” to “December”). yy : the year as two
digit number (00 to 99). yyyy : the year as four digit number. h : the hours without a leading 0 (0 to 11 or 0 to 23,
depending on am/pm) hh : the hours with a leading 0 (00 to 11 or 00 to 23, depending on am/pm) m : the minutes
without a leading 0 (0 to 59) mm : the minutes with a leading 0 (00 to 59) s : the seconds without a leading 0 (0
to 59) ss : the seconds with a leading 0 (00 to 59) ap : use a 12-hour clock instead of a 24-hour clock, with “ap”
replaced by the localized string for am or pm AP : use a 12-hour clock instead of a 24-hour clock, with “AP”
replaced by the localized string for AM or PM iso : the date with time and timezone. Must be the only format
present
format_number(v, template)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinFormatNumber
format_number(v, template) – format the number v using a python formatting template such as “{0:5.2f}”
or “{0:,d}” or “${0:5,.2f}”. The field_name part of the template must be a 0 (zero) (the “{0:” in the above
examples). See the template language and python documentation for more examples. Returns the empty string
if formatting fails.
human_readable(v)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinHumanReadable
human_readable(v) – return a string representing the number v in KB, MB, GB, etc.
Get values from metadata
approximate_formats()
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinApproximateFormats
approximate_formats() – return a comma-separated list of formats that at one point were associated with the
book. There is no guarantee that this list is correct, although it probably is. This function can be called in
template program mode using the template “{:’approximate_formats()’}”. Note that format names are always
uppercase, as in EPUB. This function works only in the GUI. If you want to use these values in save-to-disk or
send-to-device templates then you must make a custom “Column built from other columns”, use the function in
that column’s template, and use that column’s value in your save/send templates
author_links(val_separator, pair_separator)
1.9. Rehberler
185
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinAuthorLinks
author_links(val_separator, pair_separator) – returns a string containing a list of authors and that author’s link
values in the form author1 val_separator author1link pair_separator author2 val_separator author2link etc. An
author is separated from its link value by the val_separator string with no added spaces. author:linkvalue pairs
are separated by the pair_separator string argument with no added spaces. It is up to you to choose separator
strings that do not occur in author names or links. An author is included even if the author link is empty.
author_sorts(val_separator)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinAuthorSorts
author_sorts(val_separator) – returns a string containing a list of author’s sort values for the authors of the book.
The sort is the one in the author metadata (different from the author_sort in books). The returned list has the
form author sort 1 val_separator author sort 2 etc. The author sort values in this list are in the same order as the
authors of the book. If you want spaces around val_separator then include them in the separator string
booksize()
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinBooksize
booksize() – return value of the size field. This function works only in the GUI. If you want to use this value in
save-to-disk or send-to-device templates then you must make a custom “Column built from other columns”, use
the function in that column’s template, and use that column’s value in your save/send templates
current_library_name()
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinCurrentLibraryName
current_library_name() – return the last name on the path to the current calibre library. This function can be
called in template program mode using the template “{:’current_library_name()’}”.
current_library_path()
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinCurrentLibraryPath
current_library_path() – return the path to the current calibre library. This function can be called in template
program mode using the template “{:’current_library_path()’}”.
field(name)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinField
field(name) – returns the metadata field named by name
formats_modtimes(date_format)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinFormatsModtimes
formats_modtimes(date_format) – return a comma-separated list of colon_separated items representing modification times for the formats of a book. The date_format parameter specifies how the date is to be formatted. See
the date_format function for details. You can use the select function to get the mod time for a specific format.
Note that format names are always uppercase, as in EPUB.
formats_paths()
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinFormatsPaths
formats_paths() – return a comma-separated list of colon_separated items representing full path to the formats
of a book. You can use the select function to get the path for a specific format. Note that format names are always
uppercase, as in EPUB.
186
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
formats_sizes()
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinFormatsSizes
formats_sizes() – return a comma-separated list of colon_separated items representing sizes in bytes of the
formats of a book. You can use the select function to get the size for a specific format. Note that format names
are always uppercase, as in EPUB.
has_cover()
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinHasCover
has_cover() – return Yes if the book has a cover, otherwise return the empty string
language_codes(lang_strings)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinLanguageCodes
language_codes(lang_strings) – return the language codes for the strings passed in lang_strings. The strings
must be in the language of the current locale. Lang_strings is a comma-separated list.
language_strings(lang_codes, localize)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinLanguageStrings
language_strings(lang_codes, localize) – return the strings for the language codes passed in lang_codes. If localize is zero, return the strings in English. If localize is not zero, return the strings in the language of the current
locale. Lang_codes is a comma-separated list.
ondevice()
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinOndevice
ondevice() – return Yes if ondevice is set, otherwise return the empty string. This function works only in the
GUI. If you want to use this value in save-to-disk or send-to-device templates then you must make a custom
“Column built from other columns”, use the function in that column’s template, and use that column’s value in
your save/send templates
raw_field(name)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinRawField
raw_field(name) – returns the metadata field named by name without applying any formatting.
raw_list(name, separator)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinRawList
raw_list(name, separator) – returns the metadata list named by name without applying any formatting or sorting
and with items separated by separator.
series_sort()
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinSeriesSort
series_sort() – return the series sort value
user_categories()
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinUserCategories
user_categories() – return a comma-separated list of the user categories that contain this book. This function
works only in the GUI. If you want to use these values in save-to-disk or send-to-device templates then you
must make a custom “Column built from other columns”, use the function in that column’s template, and use
that column’s value in your save/send templates
1.9. Rehberler
187
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
virtual_libraries()
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinVirtualLibraries
virtual_libraries() – return a comma-separated list of virtual libraries that contain this book. This function works
only in the GUI. If you want to use these values in save-to-disk or send-to-device templates then you must make
a custom “Column built from other columns”, use the function in that column’s template, and use that column’s
value in your save/send templates
If-then-else
contains(val, pattern, text if match, text if not match)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinContains
contains(val, pattern, text if match, text if not match) – checks if field contains matches for the regular expression
pattern. Returns text if match if matches are found, otherwise it returns text if no match
ifempty(val, text if empty)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinIfempty
ifempty(val, text if empty) – return val if val is not empty, otherwise return text if empty
test(val, text if not empty, text if empty)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinTest
test(val, text if not empty, text if empty) – return text if not empty if the field is not empty, otherwise return text
if empty
Iterating over values
first_non_empty(value, value, ...)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinFirstNonEmpty
first_non_empty(value, value, ...) – returns the first value that is not empty. If all values are empty, then the
empty value is returned. You can have as many values as you want.
lookup(val, pattern, field, pattern, field, ..., else_field)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinLookup
lookup(val, pattern, field, pattern, field, ..., else_field) – like switch, except the arguments are field (metadata)
names, not text. The value of the appropriate field will be fetched and used. Note that because composite columns
are fields, you can use this function in one composite field to use the value of some other composite field. This
is extremely useful when constructing variable save paths
switch(val, pattern, value, pattern, value, ..., else_value)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinSwitch
switch(val, pattern, value, pattern, value, ..., else_value) – for each pattern, value pair, checks if the field matches
the regular expression pattern and if so, returns that value. If no pattern matches, then else_value is returned.
You can have as many pattern, value pairs as you want
List lookup
188
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
identifier_in_list(val, id, found_val, not_found_val)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinIdentifierInList
identifier_in_list(val, id, found_val, not_found_val) – treat val as a list of identifiers separated by commas, comparing the string against each value in the list. An identifier has the format “identifier:value”. The id parameter
should be either “id” or “id:regexp”. The first case matches if there is any identifier with that id. The second
case matches if the regexp matches the identifier’s value. If there is a match, return found_val, otherwise return
not_found_val.
in_list(val, separator, pattern, found_val, not_found_val)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinInList
in_list(val, separator, pattern, found_val, not_found_val) – treat val as a list of items separated by separator,
comparing the pattern against each value in the list. If the pattern matches a value, return found_val, otherwise
return not_found_val.
list_item(val, index, separator)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinListitem
list_item(val, index, separator) – interpret the value as a list of items separated by separator, returning the
index‘th item. The first item is number zero. The last item can be returned using ‘list_item(-1,separator). If the
item is not in the list, then the empty value is returned. The separator has the same meaning as in the count
function.
select(val, key)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinSelect
select(val, key) – interpret the value as a comma-separated list of items, with the items being “id:value”. Find
the pair with the id equal to key, and return the corresponding value.
str_in_list(val, separator, string, found_val, not_found_val)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinStrInList
str_in_list(val, separator, string, found_val, not_found_val) – treat val as a list of items separated by separator,
comparing the string against each value in the list. If the string matches a value, return found_val, otherwise
return not_found_val. If the string contains separators, then it is also treated as a list and each value is checked.
List manipulation
count(val, separator)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinCount
count(val, separator) – interprets the value as a list of items separated by separator, returning the number of items
in the list. Most lists use a comma as the separator, but authors uses an ampersand. Examples: {tags:count(,)},
{authors:count(&)}
list_difference(list1, list2, separator)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinListDifference
list_difference(list1, list2, separator) – return a list made by removing from list1 any item found in list2, using a
case-insensitive compare. The items in list1 and list2 are separated by separator, as are the items in the returned
list.
1.9. Rehberler
189
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
list_equals(list1, sep1, list2, sep2, yes_val, no_val)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinListEquals
list_equals(list1, sep1, list2, sep2, yes_val, no_val) – return yes_val if list1 and list2 contain the same items,
otherwise return no_val. The items are determined by splitting each list using the appropriate separator character
(sep1 or sep2). The order of items in the lists is not relevant. The compare is case insensitive.
list_intersection(list1, list2, separator)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinListIntersection
list_intersection(list1, list2, separator) – return a list made by removing from list1 any item not found in list2,
using a case-insensitive compare. The items in list1 and list2 are separated by separator, as are the items in the
returned list.
list_re(src_list, separator, include_re, opt_replace)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinListRe
list_re(src_list, separator, include_re, opt_replace) – Construct a list by first separating src_list into items using
the separator character. For each item in the list, check if it matches include_re. If it does, then add it to the list
to be returned. If opt_replace is not the empty string, then apply the replacement before adding the item to the
returned list.
list_re_group(src_list, separator, include_re, search_re, group_1_template, ...)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinListReGroup
list_re_group(src_list, separator, include_re, search_re, group_1_template, ...) – Like list_re except replacements
are not optional. It uses re_group(list_item, search_re, group_1_template, ...) when doing the replacements on
the resulting list.
list_sort(list, direction, separator)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinListSort
list_sort(list, direction, separator) – return list sorted using a case-insensitive sort. If direction is zero, the list is
sorted ascending, otherwise descending. The list items are separated by separator, as are the items in the returned
list.
list_union(list1, list2, separator)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinListUnion
list_union(list1, list2, separator) – return a list made by merging the items in list1 and list2, removing duplicate
items using a case-insensitive compare. If items differ in case, the one in list1 is used. The items in list1 and
list2 are separated by separator, as are the items in the returned list.
subitems(val, start_index, end_index)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinSubitems
subitems(val, start_index, end_index) – This function is used to break apart lists of items such as genres. It interprets the value as a comma-separated list of items, where each item is a period-separated list. Returns a new
list made by first finding all the period-separated items, then for each such item extracting the start_index to
the end_index components, then combining the results back together. The first component in a period-separated
list has an index of zero. If an index is negative, then it counts from the end of the list. As a special case,
an end_index of zero is assumed to be the length of the list. Example using basic template mode and assuming a #genre value of “A.B.C”: {#genre:subitems(0,1)} returns “A”. {#genre:subitems(0,2)} returns “A.B”.
{#genre:subitems(1,0)} returns “B.C”. Assuming a #genre value of “A.B.C, D.E.F”, {#genre:subitems(0,1)}
returns “A, D”. {#genre:subitems(0,2)} returns “A.B, D.E”
190
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
sublist(val, start_index, end_index, separator)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinSublist
sublist(val, start_index, end_index, separator) – interpret the value as a list of items separated by separator, returning a new list made from the start_index to the end_index item. The first item is number zero. If an index is negative, then it counts from the end of the list. As a special case, an end_index of zero is assumed to be the length
of the list. Examples using basic template mode and assuming that the tags column (which is comma-separated)
contains “A, B, C”: {tags:sublist(0,1„)} returns “A”. {tags:sublist(-1,0„)} returns “C”. {tags:sublist(0,-1„)} returns “A, B”.
Other
assign(id, val)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinAssign
assign(id, val) – assigns val to id, then returns val. id must be an identifier, not an expression
print(a, b, ...)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinPrint
print(a, b, ...) – prints the arguments to standard output. Unless you start calibre from the command line (calibredebug -g), the output will go to a black hole.
Recursion
eval(template)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinEval
eval(template) – evaluates the template, passing the local variables (those ‘assign’ed to) instead of the book
metadata. This permits using the template processor to construct complex results from local variables. Because
the { and } characters are special, you must use [[ for the { character and ]] for the } character; they are converted
automatically. Note also that prefixes and suffixes (the |prefix|suffix syntax) cannot be used in the argument to
this function when using template program mode.
template(x)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinTemplate
template(x) – evaluates x as a template. The evaluation is done in its own context, meaning that variables are
not shared between the caller and the template evaluation. Because the { and } characters are special, you
must use [[ for the { character and ]] for the } character; they are converted automatically. For example, template(‘[[title_sort]]’) will evaluate the template {title_sort} and return its value. Note also that prefixes and suffixes
(the |prefix|suffix syntax) cannot be used in the argument to this function when using template program mode.
Relational
cmp(x, y, lt, eq, gt)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinCmp
cmp(x, y, lt, eq, gt) – compares x and y after converting both to numbers. Returns lt if x < y. Returns eq if x==
y. Otherwise returns gt.
1.9. Rehberler
191
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
first_matching_cmp(val, cmp1, result1, cmp2, r2, ..., else_result)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinFirstMatchingCmp
first_matching_cmp(val, cmp1, result1, cmp2, r2, ..., else_result) – compares “val < cmpN” in sequence, returning resultN for the first comparison that succeeds. Returns else_result if no comparison succeeds. Example:
first_matching_cmp(10,5,”small”,10,”middle”,15,”large”,”giant”) returns “large”. The same example with a first
value of 16 returns “giant”.
strcmp(x, y, lt, eq, gt)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinStrcmp
strcmp(x, y, lt, eq, gt) – does a case-insensitive comparison of x and y as strings. Returns lt if x < y. Returns eq
if x== y. Otherwise returns gt.
String case changes
capitalize(val)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinCapitalize
capitalize(val) – return value of the field capitalized
lowercase(val)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinLowercase
lowercase(val) – return value of the field in lower case
titlecase(val)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinTitlecase
titlecase(val) – return value of the field in title case
uppercase(val)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinUppercase
uppercase(val) – return value of the field in upper case
String manipulation
re(val, pattern, replacement)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinRe
re(val, pattern, replacement) – return the field after applying the regular expression. All instances of pattern are
replaced with replacement. As in all of calibre, these are python-compatible regular expressions
re_group(val, pattern, template_for_group_1, for_group_2, ...)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinReGroup
re_group(val, pattern, template_for_group_1, for_group_2, ...) – return a string made by applying the reqular
expression pattern to the val and replacing each matched instance with the string computed by replacing each
matched group by the value returned by the corresponding template. The original matched value for the group is
available as $. In template program mode, like for the template and the eval functions, you use [[ for { and ]] for
}. The following example in template program mode looks for series with more than one word and uppercases
the first word: {series:’re_group($, “(S* )(.*)”, “[[$:uppercase()]]”, “[[$]]”)’}
192
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
shorten(val, left chars, middle text, right chars)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinShorten
shorten(val, left chars, middle text, right chars) – Return a shortened version of the field, consisting of left chars
characters from the beginning of the field, followed by middle text, followed by right chars characters from
the end of the string. Left chars and right chars must be integers. For example, assume the title of the book is
Ancient English Laws in the Times of Ivanhoe, and you want it to fit in a space of at most 15 characters. If you
use {title:shorten(9,-,5)}, the result will be Ancient E-nhoe. If the field’s length is less than left chars + right
chars + the length of middle text, then the field will be used intact. For example, the title The Dome would not
be changed.
strcat(a, b, ...)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinStrcat
strcat(a, b, ...) – can take any number of arguments. Returns a string formed by concatenating all the arguments
strcat_max(max, string1, prefix2, string2, ...)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinStrcatMax
strcat_max(max, string1, prefix2, string2, ...) – Returns a string formed by concatenating the arguments. The
returned value is initialized to string1. Prefix, string pairs are added to the end of the value as long as the
resulting string length is less than max. String1 is returned even if string1 is longer than max. You can pass as
many prefix, string pairs as you wish.
strlen(a)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinStrlen
strlen(a) – Returns the length of the string passed as the argument
substr(str, start, end)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinSubstr
substr(str, start, end) – returns the start’th through the end’th characters of str. The first character in str is the
zero’th character. If end is negative, then it indicates that many characters counting from the right. If end is zero,
then it indicates the last character. For example, substr(‘12345’, 1, 0) returns ‘2345’, and substr(‘12345’, 1, -1)
returns ‘234’.
swap_around_comma(val)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinSwapAroundComma
swap_around_comma(val) – given a value of the form “B, A”, return “A B”. This is most useful for converting
names in LN, FN format to FN LN. If there is no comma, the function returns val unchanged
transliterate(a)
class calibre.utils.formatter_functions.BuiltinTransliterate
transliterate(a) – Returns a string in a latin alphabet formed by approximating the sound of the words in the
source string. For example, if the source is “Фёдор Михaйлович Достоевский” the function returns “Fiodor
Mikhailovich Dostoievskii”.
API of the Metadata objects The python implementation of the template functions is passed in a Metadata object.
Knowing it’s API is useful if you want to define your own template functions.
class calibre.ebooks.metadata.book.base.Metadata(title, authors=(u’Bilinmeyen’, ), other=None,
template_cache=None,
formatter=None)
A class representing all the metadata for a book. The various standard metadata fields are available as attributes
1.9. Rehberler
193
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
of this object. You can also stick arbitrary attributes onto this object.
Metadata from custom columns should be accessed via the get() method, passing in the lookup name for the
column, for example: “#mytags”.
Use the is_null() (sayfa 194) method to test if a field is null.
This object also has functions to format fields into strings.
The list of standard metadata fields grows with time is in STANDARD_METADATA_FIELDS (sayfa 195).
Please keep the method based API of this class to a minimum. Every method becomes a reserved field name.
is_null(field)
Return True if the value of field is null in this object. ‘null’ means it is unknown or evaluates to False. So
a title of _(‘Unknown’) is null or a language of ‘und’ is null.
Be careful with numeric fields since this will return True for zero as well as None.
Also returns True if the field does not exist.
deepcopy(class_generator=<function <lambda> at 0x7fcb20221488>)
Do not use this method unless you know what you are doing, if you want to create a simple clone of
this object, use deepcopy_metadata() instead. Class_generator must be a function that returns an
instance of Metadata or a subclass of it.
get_identifiers()
Return a copy of the identifiers dictionary. The dict is small, and the penalty for using a reference where a
copy is needed is large. Also, we don’t want any manipulations of the returned dict to show up in the book.
set_identifiers(identifiers)
Set all identifiers. Note that if you previously set ISBN, calling this method will delete it.
set_identifier(typ, val)
If val is empty, deletes identifier of type typ
standard_field_keys()
return a list of all possible keys, even if this book doesn’t have them
custom_field_keys()
return a list of the custom fields in this book
all_field_keys()
All field keys known by this instance, even if their value is None
metadata_for_field(key)
return metadata describing a standard or custom field.
all_non_none_fields()
Return a dictionary containing all non-None metadata fields, including the custom ones.
get_standard_metadata(field, make_copy)
return field metadata from the field if it is there. Otherwise return None. field is the key name, not the label.
Return a copy if requested, just in case the user wants to change values in the dict.
get_all_standard_metadata(make_copy)
return a dict containing all the standard field metadata associated with the book.
get_all_user_metadata(make_copy)
return a dict containing all the custom field metadata associated with the book.
get_user_metadata(field, make_copy)
return field metadata from the object if it is there. Otherwise return None. field is the key name, not the
label. Return a copy if requested, just in case the user wants to change values in the dict.
194
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
set_all_user_metadata(metadata)
store custom field metadata into the object. Field is the key name not the label
set_user_metadata(field, metadata)
store custom field metadata for one column into the object. Field is the key name not the label
template_to_attribute(other, ops)
Takes a list [(src,dest), (src,dest)], evaluates the template in the context of other, then copies the result to
self[dest]. This is on a best-efforts basis. Some assignments can make no sense.
smart_update(other, replace_metadata=False)
Merge the information in other into self. In case of conflicts, the information in other takes precedence,
unless the information in other is NULL.
format_field(key, series_with_index=True)
Returns the tuple (display_name, formatted_value)
to_html()
A HTML representation of this object.
calibre.ebooks.metadata.book.base.STANDARD_METADATA_FIELDS
The set of standard metadata fields.
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYG{l+s+sd}{\PYGZsq{}\PYGZsq{}\PYGZsq{}}
\PYG{l+s+sd}{an empty list/dictionary for complex types and (None, None) for cover\PYGZus{}data}
\PYG{l+s+sd}{\PYGZsq{}\PYGZsq{}\PYGZsq{}}
\PY
\PYG{n}{SOCIAL\PYGZus{}METADATA\PYGZus{}FIELDS} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb}{frozenset}\PYG{p}{(}\PYG{p}{[}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{tags}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{c}{\PYGZsh{} O
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{rating}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{c}{\PYGZsh{} A
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{comments}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{c}{\PYGZsh{} A
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{series}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{c}{\PYGZsh{} A
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{series\PYGZus{}index}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{c}{\PY
\PYG{c}{\PYGZsh{} Of the form \PYGZob{} scheme1:value1, scheme2:value2\PYGZcb{}}
\PYG{c}{\PYGZsh{} For example: \PYGZob{}\PYGZsq{}isbn\PYGZsq{}:\PYGZsq{}123456789\PYGZsq{}, \PYGZ
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{identifiers}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{p}{]}\PYG{p}{)}
\PYG{l+s+sd}{\PYGZsq{}\PYGZsq{}\PYGZsq{}}
\PYG{l+s+sd}{The list of names that convert to identifiers when in get and set.}
\PYG{l+s+sd}{\PYGZsq{}\PYGZsq{}\PYGZsq{}}
\PYG{n}{TOP\PYGZus{}LEVEL\PYGZus{}IDENTIFIERS} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb}{frozenset}\PYG{p}{(}\PYG{p}{[}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{isbn}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{p}{]}\PYG{p}{)}
\PYG{n}{PUBLICATION\PYGZus{}METADATA\PYGZus{}FIELDS} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb}{frozenset}\PYG{p}{(}\PYG{p
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{title}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{c}{\PYGZsh{} t
\PYG{c}{\PYGZsh{} Pseudo field that can be set, but if not set is auto generated}
\PYG{c}{\PYGZsh{} from title and languages}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{title\PYGZus{}sort}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{authors}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{c}{\PYGZsh{} O
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{author\PYGZus{}sort\PYGZus{}map}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,} \PY
\PYG{c}{\PYGZsh{} Pseudo field that can be set, but if not set is auto generated}
\PYG{c}{\PYGZsh{} from authors and languages}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{author\PYGZus{}sort}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{book\PYGZus{}producer}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
1.9. Rehberler
195
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{timestamp}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{c}{\PYGZsh{} D
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{pubdate}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{last\PYGZus{}modified}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{rights}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{c}{\PYGZsh{} So far only known publication type is periodical:calibre}
\PYG{c}{\PYGZsh{} If None, means book}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{publication\PYGZus{}type}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{uuid}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{c}{\PYGZsh{} A
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{languages}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{c}{\PYGZsh{} o
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{publisher}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{c}{\PYGZsh{} S
\PYG{c}{\PYGZsh{} Absolute path to image file encoded in filesystem\PYGZus{}encoding}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{cover}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Of the form (format, data) where format is, for e.g. \PYGZsq{}jpeg\PYGZsq{}, \P
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{cover\PYGZus{}data}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Either thumbnail data, or an object with the attribute}
\PYG{c}{\PYGZsh{} image\PYGZus{}path which is the path to an image file, encoded}
\PYG{c}{\PYGZsh{} in filesystem\PYGZus{}encoding}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{thumbnail}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{p}{]}\PYG{p}{)}
\PYG{n}{BOOK\PYGZus{}STRUCTURE\PYGZus{}FIELDS} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb}{frozenset}\PYG{p}{(}\PYG{p}{[}
\PYG{c}{\PYGZsh{} These are used by code, Null values are None.}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{toc}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{sp
\PYG{p}{]}\PYG{p}{)}
\PYG{n}{USER\PYGZus{}METADATA\PYGZus{}FIELDS} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb}{frozenset}\PYG{p}{(}\PYG{p}{[}
\PYG{c}{\PYGZsh{} A dict of dicts similar to field\PYGZus{}metadata. Each field description dict}
\PYG{c}{\PYGZsh{} also contains a value field with the key \PYGZsh{}value\PYGZsh{}.}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{user\PYGZus{}metadata}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{p}{]}\PYG{p}{)}
\PYG{n}{DEVICE\PYGZus{}METADATA\PYGZus{}FIELDS} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb}{frozenset}\PYG{p}{(}\PYG{p}{[}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{device\PYGZus{}collections}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{c}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{lpath}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{c}{\PYGZsh
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{size}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{c}{\PYGZsh
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{mime}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{c}{\PYGZsh
\PYG{p}{]}\PYG{p}{)}
\PYG{n}{CALIBRE\PYGZus{}METADATA\PYGZus{}FIELDS} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb}{frozenset}\PYG{p}{(}\PYG{p}{[}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{application\PYGZus{}id}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{c}{\PY
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{db\PYGZus{}id}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{c}{\PY
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{formats}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{c}{\PYGZsh{} l
\PYG{c}{\PYGZsh{} a dict of user category names, where the value is a list of item names}
\PYG{c}{\PYGZsh{} from the book that are in that category}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{user\PYGZus{}categories}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{c}{\PYGZsh{} a dict of author to an associated hyperlink}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{author\PYGZus{}link\PYGZus{}map}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,}
\PYG{p}{]}
\PYG{p}{)}
\PYG{n}{ALL\PYGZus{}METADATA\PYGZus{}FIELDS} \PYG{o}{=}
\PYG{n}{SOCIAL\PYGZus{}METADATA\PYGZus{}
\PYG{n}{PUBLICATION\PYGZus{}METADATA\PYGZus{}FIELDS}\PYG{p}{)}\PYG{o}{.}\P
\PYG{n}{BOOK\PYGZus{}STRUCTURE\PYGZus{}FIELDS}\PYG{p}{)}\PYG{o}{.}\PYG{n}{
\PYG{n}{USER\PYGZus{}METADATA\PYGZus{}FIELDS}\PYG{p}{)}\PYG{o}{.}\PYG{n}{u
\PYG{n}{DEVICE\PYGZus{}METADATA\PYGZus{}FIELDS}\PYG{p}{)}\PYG{o}{.}\PYG{n}
\PYG{n}{CALIBRE\PYGZus{}METADATA\PYGZus{}FIELDS}\PYG{p}{)}
196
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
\PYG{c}{\PYGZsh{} All fields except custom fields}
\PYG{n}{STANDARD\PYGZus{}METADATA\PYGZus{}FIELDS} \PYG{o}{=} \PYG{n}{SOCIAL\PYGZus{}METADATA\PYGZus{}
\PYG{n}{PUBLICATION\PYGZus{}METADATA\PYGZus{}FIELDS}\PYG{p}{)}\PYG{o}{.}\P
\PYG{n}{BOOK\PYGZus{}STRUCTURE\PYGZus{}FIELDS}\PYG{p}{)}\PYG{o}{.}\PYG{n}{
\PYG{n}{DEVICE\PYGZus{}METADATA\PYGZus{}FIELDS}\PYG{p}{)}\PYG{o}{.}\PYG{n}
\PYG{n}{CALIBRE\PYGZus{}METADATA\PYGZus{}FIELDS}\PYG{p}{)}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Metadata fields that smart update must do special processing to copy.}
\PYG{n}{SC\PYGZus{}FIELDS\PYGZus{}NOT\PYGZus{}COPIED} \PYG{o}{=}
\PYG{n+nb}{frozenset}\PYG{p}{(}\
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{author\PYGZus{}sort}\PYG{l+s}{\PY
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{cover\PYGZus{}data}\PYG{l+s}{\PYG
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{identifiers}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\
\PYG{c}{\PYGZsh{} Metadata fields that smart update should copy only if the source is not None}
\PYG{n}{SC\PYGZus{}FIELDS\PYGZus{}COPY\PYGZus{}NOT\PYGZus{}NULL} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb}{frozenset}\PY
\PYG{c}{\PYGZsh{} Metadata fields that smart update should copy without special handling}
\PYG{n}{SC\PYGZus{}COPYABLE\PYGZus{}FIELDS} \PYG{o}{=}
\PYG{n}{SOCIAL\PYGZus{}METADATA\PYGZus{}
\PYG{n}{PUBLICATION\PYGZus{}METADATA\PYGZus{}FIELDS}\PYG{p}{)}\PYG{o}{.}\P
\PYG{n}{BOOK\PYGZus{}STRUCTURE\PYGZus{}FIELDS}\PYG{p}{)}\PYG{o}{.}\PYG{n}{
\PYG{n}{DEVICE\PYGZus{}METADATA\PYGZus{}FIELDS}\PYG{p}{)}\PYG{o}{.}\PYG{n}
\PYG{n}{CALIBRE\PYGZus{}METADATA\PYGZus{}FIELDS}\PYG{p}{)} \PYG{o}{\PYGZhy
\PYG{n}{SC\PYGZus{}FIELDS\PYGZus{}NOT\PYGZus{}COPIED}\PYG{o}{.}\PYG{n}{uni
\PYG{n}{SC\PYGZus{}FIELDS\PYGZus{}COPY\PYGZus{}NOT\PYGZus{}NULL}\PYG{p}{)}
\PYG{n}{SERIALIZABLE\PYGZus{}FIELDS} \PYG{o}{=}
\PYG{n}{SOCIAL\PYGZus{}METADATA\PYGZus{}FIELDS}\
\PYG{n}{USER\PYGZus{}METADATA\PYGZus{}FIELDS}\PYG{p}{)}\PYG{o}{.}\PYG{n}{u
\PYG{n}{PUBLICATION\PYGZus{}METADATA\PYGZus{}FIELDS}\PYG{p}{)}\PYG{o}{.}\P
\PYG{n}{CALIBRE\PYGZus{}METADATA\PYGZus{}FIELDS}\PYG{p}{)}\PYG{o}{.}\PYG{n
\PYG{n}{DEVICE\PYGZus{}METADATA\PYGZus{}FIELDS}\PYG{p}{)} \PYG{o}{\PYGZhy{
\PYG{n+nb}{frozenset}\PYG{p}{(}\PYG{p}{[}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{dev
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{cover\PYGZus{}data}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\
\PYG{c}{\PYGZsh{} these are rebuilt when needed}
1.9.5 All about using regular expressions in calibre
Regular expressions are features used in many places in calibre to perform sophisticated manipulation of ebook content
and metadata. This tutorial is a gentle introduction to getting you started with using regular expressions in calibre.
1.9. Rehberler
197
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
˙
Içindekiler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
First, a word of warning and a word of courage (sayfa 198)
Where in calibre can you use regular expressions? (sayfa 198)
What on earth is a regular expression? (sayfa 198)
Care to explain? (sayfa 199)
That doesn’t sound too bad. What’s next? (sayfa 199)
Hey, neat! This is starting to make sense! (sayfa 199)
Well, these special characters are very neat and all, but what if I wanted to match a dot or a question mark?
(sayfa 200)
So, what are the most useful sets? (sayfa 200)
But if I had a few varying strings I wanted to match, things get complicated? (sayfa 200)
You missed... (sayfa 201)
In the beginning, you said there was a way to make a regular expression case insensitive? (sayfa 201)
I think I’m beginning to understand these regular expressions now... how do I use them in calibre?
(sayfa 201)
– Conversions (sayfa 201)
– Kitap Ekleme (sayfa 202)
– Bulk editing metadata (sayfa 202)
Credits (sayfa 203)
First, a word of warning and a word of courage
This is, inevitably, going to be somewhat technical- after all, regular expressions are a technical tool for doing technical
stuff. I’m going to have to use some jargon and concepts that may seem complicated or convoluted. I’m going to try
to explain those concepts as clearly as I can, but really can’t do without using them at all. That being said, don’t
be discouraged by any jargon, as I’ve tried to explain everything new. And while regular expressions themselves may
seem like an arcane, black magic (or, to be more prosaic, a random string of mumbo-jumbo letters and signs), I promise
that they are not all that complicated. Even those who understand regular expressions really well have trouble reading
the more complex ones, but writing them isn’t as difficult- you construct the expression step by step. So, take a step
and follow me into the rabbit hole.
Where in calibre can you use regular expressions?
There are a few places calibre uses regular expressions. There’s the Search & Replace in conversion options, metadata
detection from filenames in the import settings and Search & Replace when editing the metadata of books in bulk. The
calibre book editor can also use regular expressions in its search and replace feature.
What on earth is a regular expression?
A regular expression is a way to describe sets of strings. A single regular expression can match a number of different
strings. This is what makes regular expression so powerful – they are a concise way of describing a potentially large
number of variations.
Not: I’m using string here in the sense it is used in programming languages: a string of one or more characters,
characters including actual characters, numbers, punctuation and so-called whitespace (linebreaks, tabulators etc.).
Please note that generally, uppercase and lowercase characters are not considered the same, thus “a” being a different
character from “A” and so forth. In calibre, regular expressions are case insensitive in the search bar, but not in the
conversion options. There’s a way to make every regular expression case insensitive, but we’ll discuss that later. It gets
complicated because regular expressions allow for variations in the strings it matches, so one expression can match
multiple strings, which is why people bother using them at all. More on that in a bit.
198
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Care to explain?
Well, that’s why we’re here. First, this is the most important concept in regular expressions: A string by itself is a
regular expression that matches itself. That is to say, if I wanted to match the string "Hello, World!" using
a regular expression, the regular expression to use would be Hello, World!. And yes, it really is that simple.
You’ll notice, though, that this only matches the exact string "Hello, World!", not e.g. "Hello, wOrld!" or
"hello, world!" or any other such variation.
That doesn’t sound too bad. What’s next?
Next is the beginning of the really good stuff. Remember where I said that regular expressions can match multiple
strings? This is were it gets a little more complicated. Say, as a somewhat more practical exercise, the ebook you
wanted to convert had a nasty footer counting the pages, like “Page 5 of 423”. Obviously the page number would rise
from 1 to 423, thus you’d have to match 423 different strings, right? Wrong, actually: regular expressions allow you
to define sets of characters that are matched: To define a set, you put all the characters you want to be in the set into
square brackets. So, for example, the set [abc] would match either the character “a”, “b” or “c”. Sets will always
only match one of the characters in the set. They “understand” character ranges, that is, if you wanted to match all the
lower case characters, you’d use the set [a-z] for lower- and uppercase characters you’d use [a-zA-Z] and so on.
Got the idea? So, obviously, using the expression Page [0-9] of 423 you’d be able to match the first 9 pages,
thus reducing the expressions needed to three: The second expression Page [0-9][0-9] of 423 would match
all two-digit page numbers, and I’m sure you can guess what the third expression would look like. Yes, go ahead.
Write it down.
Hey, neat! This is starting to make sense!
I was hoping you’d say that. But brace yourself, now it gets even better! We just saw that using sets, we could match
one of several characters at once. But you can even repeat a character or set, reducing the number of expressions
needed to handle the above page number example to one. Yes, ONE! Excited? You should be! It works like this: Some
so-called special characters, “+”, ”?” and “*”, repeat the single element preceding them. (Element means either a single
character, a character set, an escape sequence or a group (we’ll learn about those last two later)- in short, any single
entity in a regular expression.) These characters are called wildcards or quantifiers. To be more precise, ”?” matches
0 or 1 of the preceding element, “*” matches 0 or more of the preceding element and “+” matches 1 or more of the
preceding element. A few examples: The expression a? would match either “” (which is the empty string, not strictly
useful in this case) or “a”, the expression a* would match “”, “a”, “aa” or any number of a’s in a row, and, finally, the
expression a+ would match “a”, “aa” or any number of a’s in a row (Note: it wouldn’t match the empty string!). Same
deal for sets: The expression [0-9]+ would match every integer number there is! I know what you’re thinking, and
you’re right: If you use that in the above case of matching page numbers, wouldn’t that be the single one expression to
match all the page numbers? Yes, the expression Page [0-9]+ of 423 would match every page number in that
book!
Not: A note on these quantifiers: They generally try to match as much text as possible, so be careful when using
them. This is called “greedy behaviour”- I’m sure you get why. It gets problematic when you, say, try to match a tag.
Consider, for example, the string "<p class="calibre2">Title here</p>" and let’s say you’d want to
match the opening tag (the part between the first pair of angle brackets, a little more on tags later). You’d think that the
expression <p.*> would match that tag, but actually, it matches the whole string! (The character ”.” is another special
character. It matches anything except linebreaks, so, basically, the expression .* would match any single line you can
think of.) Instead, try using <p.*?> which makes the quantifier "*" non-greedy. That expression would only match
the first opening tag, as intended. There’s actually another way to accomplish this: The expression <p[^>]*> will
match that same opening tag- you’ll see why after the next section. Just note that there quite frequently is more than
one way to write a regular expression.
1.9. Rehberler
199
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Well, these special characters are very neat and all, but what if I wanted to match a dot or a question
mark?
You can of course do that: Just put a backslash in front of any special character and it is interpreted as the literal
character, without any special meaning. This pair of a backslash followed by a single character is called an escape
sequence, and the act of putting a backslash in front of a special character is called escaping that character. An escape
sequence is interpreted as a single element. There are of course escape sequences that do more than just escaping
special characters, for example "\t" means a tabulator. We’ll get to some of the escape sequences later. Oh, and by
the way, concerning those special characters: Consider any character we discuss in this introduction as having some
function to be special and thus needing to be escaped if you want the literal character.
So, what are the most useful sets?
Knew you’d ask. Some useful sets are [0-9] matching a single number, [a-z] matching a single lowercase letter,
[A-Z] matching a single uppercase letter, [a-zA-Z] matching a single letter and [a-zA-Z0-9] matching a single
letter or number. You can also use an escape sequence as shorthand:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYGZbs{}d is equivalent to [
\PYGZbs{}s is equivalent to any whitespace
PYGZhy{}9]
Not: “Whitespace” is a term for anything that won’t be printed. These characters include space, tabulator, line feed,
form feed and carriage return.
As a last note on sets, you can also define a set as any character but those in the set. You do that by including the
character "^" as the very first character in the set. Thus, [^a] would match any character excluding “a”. That’s
called complementing the set. Those escape sequence shorthands we saw earlier can also be complemented: "\D"
means any non-number character, thus being equivalent to [^0-9]. The other shorthands can be complemented by,
you guessed it, using the respective uppercase letter instead of the lowercase one. So, going back to the example
<p[^>]*> from the previous section, now you can see that the character set it’s using tries to match any character
except for a closing angle bracket.
But if I had a few varying strings I wanted to match, things get complicated?
Fear not, life still is good and easy. Consider this example: The book you’re converting has “Title” written on every odd
page and “Author” written on every even page. Looks great in print, right? But in ebooks, it’s annoying. You can group
whole expressions in normal parentheses, and the character "|" will let you match either the expression to its right or
the one to its left. Combine those and you’re done. Too fast for you? Okay, first off, we group the expressions for odd
and even pages, thus getting (Title)(Author) as our two needed expressions. Now we make things simpler by
using the vertical bar ("|" is called the vertical bar character): If you use the expression (Title|Author) you’ll
either get a match for “Title” (on the odd pages) or you’d match “Author” (on the even pages). Well, wasn’t that easy?
You can, of course, use the vertical bar without using grouping parentheses, as well. Remember when I said that quantifiers repeat the element preceding them? Well, the vertical bar works a little differently: The expression “Title|Author”
will also match either the string “Title” or the string “Author”, just as the above example using grouping. The vertical
bar selects between the entire expression preceding and following it. So, if you wanted to match the strings “Calibre” and “calibre” and wanted to select only between the upper- and lowercase “c”, you’d have to use the expression
(c|C)alibre, where the grouping ensures that only the “c” will be selected. If you were to use c|Calibre, you’d
200
Bölüm 1. Bölümler
\PY
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
get a match on the string “c” or on the string “Calibre”, which isn’t what we wanted. In short: If in doubt, use grouping
together with the vertical bar.
You missed...
... wait just a minute, there’s one last, really neat thing you can do with groups. If you have a group that you previously
matched, you can use references to that group later in the expression: Groups are numbered starting with 1, and you
reference them by escaping the number of the group you want to reference, thus, the fifth group would be referenced
as \5. So, if you searched for ([^ ]+) \1 in the string “Test Test”, you’d match the whole string!
In the beginning, you said there was a way to make a regular expression case insensitive?
Yes, I did, thanks for paying attention and reminding me. You can tell calibre how you want certain things handled
by using something called flags. You include flags in your expression by using the special construct (?flags go
here) where, obviously, you’d replace “flags go here” with the specific flags you want. For ignoring case, the flag
is i, thus you include (?i) in your expression. Thus, test(?i) would match “Test”, “tEst”, “TEst” and any case
variation you could think of.
Another useful flag lets the dot match any character at all, including the newline, the flag s. If you want to use multiple
flags in an expression, just put them in the same statement: (?is) would ignore case and make the dot match all. It
doesn’t matter which flag you state first, (?si) would be equivalent to the above. By the way, good places for putting
flags in your expression would be either the very beginning or the very end. That way, they don’t get mixed up with
anything else.
I think I’m beginning to understand these regular expressions now... how do I use them in calibre?
Conversions
Let’s begin with the conversion settings, which is really neat. In the Search and Replace part, you can input a regexp
(short for regular expression) that describes the string that will be replaced during the conversion. The neat part is the
wizard. Click on the wizard staff and you get a preview of what calibre “sees” during the conversion process. Scroll
down to the string you want to remove, select and copy it, paste it into the regexp field on top of the window. If there
are variable parts, like page numbers or so, use sets and quantifiers to cover those, and while you’re at it, remember to
escape special characters, if there are some. Hit the button labeled Test and calibre highlights the parts it would replace
were you to use the regexp. Once you’re satisfied, hit OK and convert. Be careful if your conversion source has tags
like this example:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2Maybe, but the cops feel like you do, Anita. What\PYGZsq{}s one more dead vampire?
New
\PYGZlt{}p class=\PYGZdq{}calibre4\PYGZdq{}\PYGZgt{} \PYGZlt{}b class=\PYGZdq{}calibre2\PYGZdq{}\PYGZ
\PYGZlt{}a href=\PYGZdq{}http://www.processtext.com/abclit.html\PYGZdq{} class=\PYGZdq{}calibre3\PYGZ
http://www.processtext.com/abclit.html\PYGZlt{}/a\PYGZgt{}\PYGZlt{}/b\PYGZgt{}\PYGZlt{}/p\PYGZgt{}
\PYGZlt{}p class=\PYGZdq{}calibre4\PYGZdq{}\PYGZgt{} It had only been two years since Addison v. Clar
The court case gave us a revised version of what life was
(shamelessly ripped out of this thread87 ). You’d have to remove some of the tags as well. In this example, I’d recommend beginning with the tag <b class="calibre2">, now you have to end with the corresponding closing tag (opening tags are <tag>, closing tags are </tag>), which is simply the next </b> in this case. (Refer to a good HTML manual or ask in the forum if you are unclear on this point.) The opening tag can be described using <b.*?>, the closing tag using </b>, thus we could remove everything between those tags using
87 http://www.mobileread.com/forums/showthread.php?t=75594"
1.9. Rehberler
201
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
<b.*?>.*?</b>. But using this expression would be a bad idea, because it removes everything enclosed by <b>tags (which, by the way, render the enclosed text in bold print), and it’s a fair bet that we’ll remove portions of
the book in this way. Instead, include the beginning of the enclosed string as well, making the regular expression
<b.*?>\s*Generated\s+by\s+ABC\s+Amber\s+LIT.*?</b> The \s with quantifiers are included here
instead of explicitly using the spaces as seen in the string to catch any variations of the string that might occur. Remember to check what calibre will remove to make sure you don’t remove any portions you want to keep if you test a
new expression. If you only check one occurrence, you might miss a mismatch somewhere else in the text. Also note
that should you accidentally remove more or fewer tags than you actually wanted to, calibre tries to repair the damaged
code after doing the removal.
Kitap Ekleme
Another thing you can use regular expressions for is to extract metadata from filenames. You can find this feature in
the “Adding books” part of the settings. There’s a special feature here: You can use field names for metadata fields, for
example (?P<title>) would indicate that calibre uses this part of the string as book title. The allowed field names
are listed in the windows, together with another nice test field. An example: Say you want to import a whole bunch
of files named like Classical Texts: The Divine Comedy by Dante Alighieri.mobi. (Obviously, this is already in your library, since we all love classical italian poetry) or Science Fiction epics:
The Foundation Trilogy by Isaac Asimov.epub. This is obviously a naming scheme that calibre
won’t extract any meaningful data out of - its standard expression for extracting metadata is (?P<title>.+) (?P<author>[^_]+). A regular expression that works here would be [a-zA-Z]+: (?P<title>.+) by
(?P<author>.+). Please note that, inside the group for the metadata field, you need to use expressions to describe
what the field actually matches. And also note that, when using the test field calibre provides, you need to add the file
extension to your testing filename, otherwise you won’t get any matches at all, despite using a working expression.
Bulk editing metadata
The last part is regular expression search and replace in metadata fields. You can access this by selecting multiple
books in the library and using bulk metadata edit. Be very careful when using this last feature, as it can do Very Bad
Things to your library! Doublecheck that your expressions do what you want them to using the test fields, and only
mark the books you really want to change! In the regular expression search mode, you can search in one field, replace
the text with something and even write the result into another field. A practical example: Say your library contained
the books of Frank Herbert’s Dune series, named after the fashion Dune 1 - Dune, Dune 2 - Dune Messiah
and so on. Now you want to get Dune into the series field. You can do that by searching for (.*?) \d+ - .* in
the title field and replacing it with \1 in the series field. See what I did there? That’s a reference to the first group
you’re replacing the series field with. Now that you have the series all set, you only need to do another search for .*?
- in the title field and replace it with "" (an empty string), again in the title field, and your metadata is all neat and tidy.
Isn’t that great? By the way, instead of replacing the entire field, you can also append or prepend to the field, so, if you
wanted the book title to be prepended with series info, you could do that as well. As you by now have undoubtedly
noticed, there’s a checkbox labeled Case sensitive, so you won’t have to use flags to select behaviour here.
Well, that just about concludes the very short introduction to regular expressions. Hopefully I’ll have shown you
enough to at least get you started and to enable you to continue learning by yourself- a good starting point would be
the Python documentation for regexps88 .
One last word of warning, though: Regexps are powerful, but also really easy to get wrong. calibre provides really
great testing possibilities to see if your expressions behave as you expect them to. Use them. Try not to shoot yourself
in the foot. (God, I love that expression...) But should you, despite the warning, injure your foot (or any other body
parts), try to learn from it.
88 https://docs.python.org/2/library/re.html
202
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Credits
Thanks for helping with tips, corrections and such:
• ldolse
• kovidgoyal
• chaley
• dwanthny
• kacir
• Starson17
For more about regexps see The Python User Manual89 .
1.9.6 calibre içerik sunucusunu baska
¸
sunucularla bütünlestirmek
¸
Burada size calibre içerik sunucusunun ba¸ska bir sunucu ile nasıl bütünle¸stirilece˘gini gösterece˘giz. Bunun için en
yaygın neden SSL veya daha geli¸smi¸s bir kimlik do˘grulama yönteminin kullanılmasıdır. ˙Iki ana teknik bulunmaktadır: calibre içerik sunucusunu tek ba¸sına çalı¸san bir süreç olarak çalı¸stırmak ve ana sunucunuza ba˘glanmak için ters
vekil sunucu kullanmak veya içerik sunucusunu ana sunucunuzun içerisinde WSGI ile bir süreç olarak çalı¸stırmak.
A¸sa˘gıdaki örneklerin tümü Linux üzerinde Apache 2.x sürümleri için geçerli olsa da kolaylıkla di˘ger platformlara
uyarlanabilirler.
˙
Içindekiler
• Ters vekil sunucu kullanmak (sayfa 203)
• Uygulama içinde (sayfa 204)
Not: Bu sadece calibre 0.7.25 ve üzeri sürümlerde uygulanabilir
Ters vekil sunucu kullanmak
Bir ters vekil sunucu gelen istekleri kabul eden ve onları calibre sunucusuna ileten bir sunucudur. Yanıtı da calibre
sunucusundan okur ve istemciye iletir. Bu calibre sunucusunu ana sunucunuza bütünle¸stirmek için u˘gra¸smadan normal
bir s¸ekilde çalı¸stıraca˘gınız ve ana sunucunuzun sa˘gladı˘gı kimlik do˘grulama sisteminden faydalanabilece˘giniz anlamına
gelir. Bu calibre kurulumuna ilave biçbir dı¸s ba˘gımlılık veya sistem bütünle¸stirmesi ihtiyacı ile u˘gra¸smayaca˘gınız
en basit yakla¸sımdır. A¸sa˘gıda ana sunucunuz olarak Apache kullanıldı˘gında bu i¸slemin nasıl yapıldı˘gının bir örne˘gi
bulunmaktaysa da Ters Vekil Sunucu destekli her sunucu ile çalı¸sacaktır.
˙Ilk olarak calibre içerik sunucusunu a¸sa˘gıdaki gibi ba¸slatın:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
Buradaki
anahtar
parametre
--url-prefix /calibre‘‘dir. Bu içerik sunucusunun
tüm adresleri calibre önekiyle sunaca˘
gı anlamına gelir. Bunu görmek için
tarayıcınıza ‘‘http://localhost:8080/calibre yazın. Normal içeri˘ginizin web sayfasında
göründü˘günü ama artık /calibre dizininde bulundu˘gunu göreceksiniz.
89 https://docs.python.org/2/library/re.html
1.9. Rehberler
203
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Simdi
¸
ana sunucunuz olarak Apache kullandı˘gınızı dü¸sünelim. Önce Apache vekil sunucu modüllerini httpd.conf
dosyasına a¸sa˘gıdakileri ekleyerek etkinle¸stirin:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2LoadModule proxy\PYGZus{}module modules/mod\PYGZus{}proxy.so
LoadModule proxy\PYGZus{}http\PYGZus{}module modules/mod\PYGZus{}proxy\PYGZus{}http.so
Vekil sunucu modüllerinin tam olarak nasıl etkinle¸stirilece˘gi Apache kurulumunuza ba˘glıdır. Bir defa vekil sunucu modüllerini etkinle¸stirdi˘ginizde a¸sa˘gıdaki kuralları httpd.conf dosyasına (veya sanal host kullanıyorsanız ilgili dosyaya)
ekleyin:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2RewriteEngine on
RewriteRule \PYGZca{}/calibre/(.*) http://localhost:8calibre/\PYGZdl{}1 [proxy]
RewriteRule \PYGZca{}/calibre http://localhost:8 [proxy]
SetEnv force\PYGZhy{}proxy\PYGZhy{}request\PYGZhy{}1. 1
SetEnv proxy\PYGZhy{}nokeepalive 1
Hepsi bu kadar, artık apache sunucunuzda adresin sonuna /calibre yazarak calibre içerik sunucunuza ula¸sabilirsiniz.
Yukarıdaki kurallar /calibre dizini altındaki tüm istekleri calibre sunucunuzun 8080 portuna iletir ve yukarıdaki –urlprefix seçene˘gi sayesinde calibre sunucusu onları s¸effaf olarak i¸sler.
Not: E˘ger bir Sanal Hst’un tamamını içerik sunucusuna ayırmak istiyorsanız –url-prefix ve RewriteRule ifadelerini
kullanmanıza gerek yoktur, sadece ProxyPass kullanmanız yeterli olacaktır.
Not: calibre’nin kullandı˘gı sunucu motoru, CherryPy, vekil sunucu ve KeepAlive istekleri ile sorun ya¸sayabilece˘ginden onları yukarıda gösterildi˘gi gibi SetEnv ifadeleriyle Apache içinden kapatın.
Uygulama içinde
calibre içerik sunucusu Apache gibi bir sunucu içinde WSGI çatısı kullanılarak uygulama içinde çalı¸stırılabilir.
Not: Bu i¸slem için calibre’nin tüm ba˘gımlılıkları sisteminize kurulu olmalıdır. Bunu yapmak pek açık olmadı˘gından
sunucular içinde çalı¸stırmanız önerilmemektedir. Sunucu sorunlarının hatalarını ayıklamak için yardım alamayacaksınız.
˙Ilk olarak calibre içerik sunucunuza bir WSGI *ba˘gda¸stırıcı*olu¸sturmalısınız. Burada bu amaç için kullanabilece˘giniz
bir s¸ablon bulacaksınız. Yolları uygun s¸ekilde de˘gi¸stirmelisiniz
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYG{c}{\PYGZsh{} WSGI script file to run calibre content server as a WSGI app}
\PYG{k+kn}{import} \PYG{n+nn}{sys}\PYG{o}{,} \PYG{n+nn}{os}
\PYG{c}{\PYGZsh{} You can get the paths referenced here by running}
\PYG{c}{\PYGZsh{} calibre\PYGZhy{}debug \PYGZhy{}\PYGZhy{}paths}
\PYG{c}{\PYGZsh{} on your server}
\PYG{c}{\PYGZsh{} The first entry from CALIBRE\PYGZus{}PYTHON\PYGZus{}PATH}
204
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
\PYG{n}{sys}\PYG{o}{.}\PYG{n}{path}\PYG{o}{.}\PYG{n}{insert}\PYG{p}{(}\PYG{l+m+mi}{}\PYG{p}{,} \PYG{l
\PYG{c}{\PYGZsh{} CALIBRE\PYGZus{}RESOURCES\PYGZus{}PATH}
\PYG{n}{sys}\PYG{o}{.}\PYG{n}{resources\PYGZus{}location} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{/h
\PYG{c}{\PYGZsh{} CALIBRE\PYGZus{}EXTENSIONS\PYGZus{}PATH}
\PYG{n}{sys}\PYG{o}{.}\PYG{n}{extensions\PYGZus{}location} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{/
\PYG{c}{\PYGZsh{} Path to directory containing calibre executables}
\PYG{n}{sys}\PYG{o}{.}\PYG{n}{executables\PYGZus{}location} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{
\PYG{c}{\PYGZsh{} Path to a directory for which the server has read/write permissions}
\PYG{c}{\PYGZsh{} calibre config will be stored here}
\PYG{n}{os}\PYG{o}{.}\PYG{n}{environ}\PYG{p}{[}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{CALIBRE\PYGZus{}CONFIG\P
\PYG{k}{del} \PYG{n}{sys}
\PYG{k}{del} \PYG{n}{os}
\PYG{k+kn}{from} \PYG{n+nn}{calibre.library.server.main} \PYG{k+kn}{import} \PYG{n}{create\PYGZus{}ws
\PYG{n}{application} \PYG{o}{=} \PYG{n}{create\PYGZus{}wsgi\PYGZus{}app}\PYG{p}{(}
\PYG{c}{\PYGZsh{} The mount point of this WSGI application (i.e. the first argument to}
\PYG{c}{\PYGZsh{} the WSGIScriptAlias directive). Set to empty string is mounted at /}
\PYG{n}{prefix}\PYG{o}{=}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{/calibre}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,
\PYG{c}{\PYGZsh{} Path to the calibre library to be served}
\PYG{c}{\PYGZsh{} The server process must have write permission for all files/dirs}
\PYG{c}{\PYGZsh{} in this directory or BAD things will happen}
\PYG{n}{path\PYGZus{}to\PYGZus{}library}\PYG{o}{=}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{/home/kovid/d
\PYG{c}{\PYGZsh{} The virtual library (restriction) to be used when serving this}
\PYG{c}{\PYGZsh{} library.}
\PYG{n}{virtual\PYGZus{}library}\PYG{o}{=}\PYG{n+nb+bp}{None}
\PYG{p}{)}
\PYG{k}{del} \PYG{n}{create\PYGZus{}wsgi\PYGZus{}app}
Bu ba˘gda¸stırıcıyı sunucunuzun eri¸sebilece˘gi bir yere calibre-wsgi-adpater.py adıyla kaydedin.
Simdi
¸
Apache içinde WSGI kullanmak istedi˘ginizi varsayalım. ˙Ilk olarak :file:‘httpd.conf‘dosyasına a¸sa˘gıdaki satırı
ekleyerek Apache içinde WSGI’yı etkinle¸stirin:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2LoadModule wsgi\PYGZus{}module modules/mod\PYGZus{}wsgi.so
WSGI modülünün tam olarak etkinle¸stirilmesi Apache kurulumunuza ba˘glıdır. Vekil sunucu modülleri etkinle¸stirildig˘ inde a¸sa˘gıdaki kuralı httpd.conf (veya ilgili sanal suncuu dosyasına) dosyasına ekleyin:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYG{n}{WSGIScriptAlias} \PYG{o}{/}\PYG{n}{calibre} \PYG{o}{/}\PYG{n}{var}\PYG{o}{/}\PYG{n
calibre-wsgi-adapter.py dosyasının yolunu önceden kaydetti˘giniz s¸ekilde de˘gi¸stirin (Apache’nin buraya eris¸imi oldu˘gundan emin olun).
Hepsi bu kadar, artık Apache sunucunuzdan /calibre adresi altından calibre ˙Içerik Sunucusuna eri¸sebilirsiniz.
Not: Apache ile mod_wsgi kullanımı için mod_wsgi90 sayfasına bakabilirsiniz.
1.9. Rehberler
205
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
˘
1.9.7 Calibre’nin islevselli
¸
gini
artırmak için kendi eklentilerinizi yazmak
calibre çok modüler bir tasarıma sahiptir. calibre’nin tüm i¸slevselli˘gi neredeyse eklentilerinden gelmektedir. Eklentiler
ileti¸sim, haberleri indirmek (bunlara tarif denilmektedir), kullanıcı arayüzündeki çe¸sitli bile¸senler için, farklı aygıtlara
ba˘glanmak ve dosyaları calibre’ye eklerken i¸slemek gibi amaçlar için kullanılırlar. Kurulumda gelen eklentilerin bir
listesini Tercihler->Eklentiler menüsünde bulabilirsiniz.
Burda, calibre’ye yeni i¸slevler kazandırmak için kendi eklentilerinizi nasıl olu¸sturaca˘gınızı ö˘gretece˘giz.
˙
Içindekiler
• Bir calibre eklentisinin anatomisi (sayfa 206)
• Kullanıcı Arayüzü eklentisi (sayfa 207)
– __init__.py (sayfa 208)
– ui.py (sayfa 209)
– main.py (sayfa 211)
– Eklenti zip dosyasından kaynakların alınması (sayfa 213)
– Eklentiniz için kullanıcı yapılandırmasını etkinle¸stirmek (sayfa 214)
• Kitap eklentilerini düzenle (sayfa 216)
– main.py (sayfa 216)
• Eklentinize çeviriler eklemek (sayfa 219)
• Eklenti API’si (sayfa 219)
• Eklentilerde hata ayıklama (sayfa 220)
• Daha fazla eklenti örne˘gi (sayfa 220)
• Eklentilerinizi ba¸skalarıyla payla¸smak (sayfa 220)
Not: Bu yalnızca >= 0.8.60 calibre sürümleri ile mümkündür
Bir calibre eklentisinin anatomisi
Calibre eklentisi oldukça basittir, bir miktar python kodu ve eklentilerin ihtiyaç duydu˘gu resim dosyaları gibi di˘ger
kaynakları içeren bir zip dosyasıdır. Devam etmeden, basit bir örnek görelim.
Çe¸sitli e-belgeleri EPUB ve MOBI biçimlerinde da˘gıtmak için kullandı˘gınız bir calibre kurulumunuz oldu˘gunu varsayın. Calibre tarafından üretilen tüm dosyaların yayıncısının “Merhaba dünya” olmasını istersiniz, bunu s¸u s¸ekilde
yapabilirsiniz. __init__.py isimli bir dosya olu¸sturun (bu özel bir isimdir ve eklentinizin ana dosyası için her
zaman kullanılmak zorundadır) ve a¸sa˘gıdaki Python kodunu girin:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYG{k+kn}{import} \PYG{n+nn}{os}
\PYG{k+kn}{from} \PYG{n+nn}{calibre.customize} \PYG{k+kn}{import} \PYG{n}{FileTypePlugin}
\PYG{k}{class} \PYG{n+nc}{HelloWorld}\PYG{p}{(}\PYG{n}{FileTypePlugin}\PYG{p}{)}\PYG{p}{:}
\PYG{n}{name}
\PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{Hello World Plugin}\PYG{l+s
\PYG{n}{description}
\PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{Set the publisher to Hello
\PYG{n}{supported\PYGZus{}platforms} \PYG{o}{=} \PYG{p}{[}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{windows}\
90 http://code.google.com/p/modwsgi/wiki/WhereToGetHelp
206
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
\PYG{n}{author}
\PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{Acme Inc.}\PYG{l+s}{\PYGZsq
\PYG{n}{version}
\PYG{o}{=} \PYG{p}{(}\PYG{l+m+mi}{1}\PYG{p}{,} \PYG{l+m+mi}{}\PYG{p}
\PYG{n}{file\PYGZus{}types}
\PYG{o}{=} \PYG{n+nb}{set}\PYG{p}{(}\PYG{p}{[}\PYG{l+s}{\PYG
\PYG{n}{on\PYGZus{}postprocess}
\PYG{o}{=} \PYG{n+nb+bp}{True} \PYG{c}{\PYGZsh{} Run this pl
\PYG{n}{minimum\PYGZus{}calibre\PYGZus{}version} \PYG{o}{=} \PYG{p}{(}\PYG{l+m+mi}{}\PYG{p}{,} \P
\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{run}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{p}{,} \PYG{n}{path\PYGZus{}to\PYGZu
\PYG{k+kn}{from} \PYG{n+nn}{calibre.ebooks.metadata.meta} \PYG{k+kn}{import} \PYG{n}{get\PYGZ
\PYG{n+nb}{file} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb}{open}\PYG{p}{(}\PYG{n}{path\PYGZus{}to\PYGZus{}ebook}\
\PYG{n}{ext} \PYG{o}{=} \PYG{n}{os}\PYG{o}{.}\PYG{n}{path}\PYG{o}{.}\PYG{n}{splitext}\PYG{p}
\PYG{n}{mi} \PYG{o}{=} \PYG{n}{get\PYGZus{}metadata}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb}{file}\PYG{p}{,} \PYG
\PYG{n}{mi}\PYG{o}{.}\PYG{n}{publisher} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{Hello World}
\PYG{n}{set\PYGZus{}metadata}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb}{file}\PYG{p}{,} \PYG{n}{mi}\PYG{p}{,} \PYG{
\PYG{k}{return} \PYG{n}{path\PYGZus{}to\PYGZus{}ebook}
Bu kadar. Bu kodu calibre’ye eklenti olarak eklemek için __init__.py dosyasını olu¸sturdu˘gunuz dizinde a¸sa˘gıdaki
komutu çalı¸stırın:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2calibre\PYGZhy{}customize \PYGZhy{}b .
Not:
OS
X
üzerinde,
komut
satırı
araçları
calibre
bohçası
içindedir,
örne˘gin,
calibre’yi
/Applications
altına
kurduysanız
komut
satırı
araçları
/Applications/calibre.app/Contents/console.app/Contents/MacOS/ içinde olacaktır.
Merhaba Dünya eklentisini s¸uradan indirebilirsiniz helloworld_plugin.zip91 .
Calibre kullanarak her bir kitap dönü¸stürme i¸slemi yaptı˘gınızda, eklentinin run() metodu ça˘grılacak ve dönü¸stürülen
kitabın yayımcısı olarak “Merhaba Dünya” ayarlanacak. Bu önemsiz bir eklenti, daha karma¸sık ve kullanıcı arayüzüne
bir s¸eyler ekleyen bir tanesine geçelim.
Kullanıcı Arayüzü eklentisi
Bu eklenti bir kaç dosyaya da˘gılacak (kodu temiz tutmak için). Eklenti zip dosyasındaki kaynakları nasıl alaca˘gınızı
(resimler ve veri dosyaları), kullanıcıların eklentinizi nasıl yapılandıraca˘gını, calibre kullanıcı arayüzünde ö˘geleri
olu¸sturmayı ve calibre veri tabanındaki kitapları sorgulamayı ve kitaplara eri¸smeyi gösterecek.
Bu eklentiyi s¸uradan indirebilirsiniz interface_demo_plugin.zip92 Dikkat çeken ilk s¸ey, a¸sa˘gıda açıklanaca˘gı üzere bu
zip dosyasının daha fazla dosya içermesi, plugin-import-name-interface_demo.txt dosyasına özellikle
dikkat edin.
plugin-import-name-interface_demo.txt Çoklu-dosya sihrini etkinle¸stirmek için bo¸s bir metin dosyası.
Bu dosya birden fazla .py dosyası içeren tüm eklentilerde bulunmalıdır. Bo¸s olmalıdır ve dosya ismi
plugin-import-name-bir_isim.txt biçiminde olmalıdır. Bu dosyanın varlı˘gı zip dosyası içerisindeki
.py kodlarını içe aktarmanıza s¸u s¸ekilde bir ifade ile izin verir:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
\PYG{k+kn}{from} \PYG{n+nn}{calibre\PYGZus{}plugins.some\PYGZus{}name.so
calibre_plugins ön eki her zaman mevcut olmalıdır. bir_isim bo¸s metin dosyasının isminden gelir. bir_modül zip dosyasındaki file:bir_modül.py yi i¸saret eder. Bu içe aktarmanın sırada
91 http://calibre-ebook.com/downloads/helloworld_plugin.zip
92 http://calibre-ebook.com/downloads/interface_demo_plugin.zip
1.9. Rehberler
207
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
python içe aktarmaları kadar güçlü oldu˘gunu not edin. Zip dosyası içinde .py paketleri ve alt paketler olu¸sturabilirsiniz, tıpkı normalde yapaca˘gınız gibi (her alt dizinde __init__.py tanımlayarak), ve
her¸sey Oldu˘gu gibi Çalı¸smalı.
bir_isim için kullandı˘gınız isim tüm eklentiler tarafından payla¸sılan bir isim uzayına girer, yani
olabildi˘gince benzersiz bir isim seçin. Ama geçerli bir python belirteci olmasına da dikkat edin
(alfabetik harfler, sayılar ve alt çizgi).
__init__.py Daha önce oldu˘gu gibi, eklenti sınıfını belirleyen dosya
main.py Bu dosya i¸se yarar bir s¸eyler yapan gerçek kodu içerir
ui.py Bu dosya eklentinin arayüz kısmını tanımlar
images/icon.png Eklenti için simge
about.txt Eklenti hakkında bilgi veren bir metin dosyası
translations Eklentinizin de˘gi¸sik dillere çevirilerini içeren .mo dosyalarını içeren bir dizin. Detaylar için
a¸sa˘gıya bakın.
Simdi
¸
koda bakalım.
__init__.py
Önce, eklenti metadatasını tanımlamak için zorunlu __init__.py:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYG{c}{\PYGZsh{} The class that all Interface Action plugin wrappers must inherit from}
\PY
\PYG{k}{class} \PYG{n+nc}{InterfacePluginDemo}\PYG{p}{(}\PYG{n}{InterfaceActionBase}\PYG{p}{)}\PYG{p}
\PYG{l+s+sd}{\PYGZsq{}\PYGZsq{}\PYGZsq{}}
\PYG{l+s+sd}{
This class is a simple wrapper that provides information about the actual}
\PYG{l+s+sd}{
plugin class. The actual interface plugin class is called InterfacePlugin}
\PYG{l+s+sd}{
and is defined in the ui.py file, as specified in the actual\PYGZus{}plugin field}
\PYG{l+s+sd}{
below.}
\PYG{l+s+sd}{
The reason for having two classes is that it allows the command line}
\PYG{l+s+sd}{
calibre utilities to run without needing to load the GUI libraries.}
\PYG{l+s+sd}{
\PYGZsq{}\PYGZsq{}\PYGZsq{}}
\PYG{n}{name}
\PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{Interface Plugin Demo}\PYG{
\PYG{n}{description}
\PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{An advanced plugin demo}\PY
\PYG{n}{supported\PYGZus{}platforms} \PYG{o}{=} \PYG{p}{[}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{windows}\
\PYG{n}{author}
\PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{Kovid Goyal}\PYG{l+s}{\PYGZ
\PYG{n}{version}
\PYG{o}{=} \PYG{p}{(}\PYG{l+m+mi}{1}\PYG{p}{,} \PYG{l+m+mi}{}\PYG{p}
\PYG{n}{minimum\PYGZus{}calibre\PYGZus{}version} \PYG{o}{=} \PYG{p}{(}\PYG{l+m+mi}{}\PYG{p}{,} \P
\PYG{c}{\PYGZsh{}: This field defines the GUI plugin class that contains all the code}
\PYG{c}{\PYGZsh{}: that actually does something. Its format is module\PYGZus{}path:class\PYGZus{}
\PYG{c}{\PYGZsh{}: The specified class must be defined in the specified module.}
\PYG{n}{actual\PYGZus{}plugin}
\PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{calibre\PYGZus{}plu
\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{is\PYGZus{}customizable}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{p}{)}\PYG{p}{:}
\PYG{l+s+sd}{\PYGZsq{}\PYGZsq{}\PYGZsq{}}
\PYG{l+s+sd}{
This method must return True to enable customization via}
\PYG{l+s+sd}{
Preferences\PYGZhy{}\PYGZgt{}Plugins}
\PYG{l+s+sd}{
\PYGZsq{}\PYGZsq{}\PYGZsq{}}
\PYG{k}{return} \PYG{n+nb+bp}{True}
208
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{config\PYGZus{}widget}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{p}{)}\PYG{p}{:}
\PYG{l+s+sd}{\PYGZsq{}\PYGZsq{}\PYGZsq{}}
\PYG{l+s+sd}{
Implement this method and :meth:{}`save\PYGZus{}settings{}` in your plugin to}
\PYG{l+s+sd}{
use a custom configuration dialog.}
\PYG{l+s+sd}{
\PYG{l+s+sd}{
\PYG{l+s+sd}{
\PYG{l+s+sd}{
This method, if implemented, must return a QWidget. The widget can have}
an optional method validate() that takes no arguments and is called}
immediately after the user clicks OK. Changes are applied if and only}
if the method returns True.}
\PYG{l+s+sd}{
\PYG{l+s+sd}{
\PYG{l+s+sd}{
\PYG{l+s+sd}{
If for some reason you cannot perform the configuration at this time,}
return a tuple of two strings (message, details), these will be}
displayed as a warning dialog to the user and the process will be}
aborted.}
\PYG{l+s+sd}{
The base class implementation of this method raises NotImplementedError}
\PYG{l+s+sd}{
so by default no user configuration is possible.}
\PYG{l+s+sd}{
\PYGZsq{}\PYGZsq{}\PYGZsq{}}
\PYG{c}{\PYGZsh{} It is important to put this import statement here rather than at the}
\PYG{c}{\PYGZsh{} top of the module as importing the config class will also cause the}
\PYG{c}{\PYGZsh{} GUI libraries to be loaded, which we do not want when using calibre}
\PYG{c}{\PYGZsh{} from the command line}
\PYG{k+kn}{from} \PYG{n+nn}{calibre\PYGZus{}plugins.interface\PYGZus{}demo.config} \PYG{k+kn}
\PYG{k}{return} \PYG{n}{ConfigWidget}\PYG{p}{(}\PYG{p}{)}
\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{save\PYGZus{}settings}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{p}{,} \PYG{n}{con
\PYG{l+s+sd}{\PYGZsq{}\PYGZsq{}\PYGZsq{}}
\PYG{l+s+sd}{
Save the settings specified by the user with config\PYGZus{}widget.}
\PYG{l+s+sd}{
:param config\PYGZus{}widget: The widget returned by :meth:{}`config\PYGZus{}wid
\PYG{l+s+sd}{
\PYGZsq{}\PYGZsq{}\PYGZsq{}}
\PYG{n}{config\PYGZus{}widget}\PYG{o}{.}\PYG{n}{save\PYGZus{}settings}\PYG{p}{(}\PYG{p}{)}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Apply the changes}
\PYG{n}{ac} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{actual\PYGZus{}plugin\PYGZus{}}
\PYG{k}{if} \PYG{n}{ac} \PYG{o+ow}{is} \PYG{o+ow}{not} \PYG{n+nb+bp}{None}\PYG{p}{:}
\PYG{n}{ac}\PYG{o}{.}\PYG{n}{apply\PYGZus{}settings}\PYG{p}{(}\PYG{p}{)}
Kayda de˘ger tek özelli actual_plugin. Calibre’nin hem komut satırı hem GUI arayüzleri oldu˘gundan, bu gibi
GUI eklentileri herhangi GUI kitaplıklarını __init.py__ içinde yüklememelidir. actual_plugin alanı bunu calibre’ye
asıl eklentinin zip ar¸sivinde ba¸ska bir dosyada oldu˘gunu söyleyerek sizin için yapar, bu da sadece GUI ba˘glamında
yüklenir.
Bunun çalı¸sması için eklenti zip dosyanızda yukarıda anlatıldı˘gı gibi plugin-import-name-bir_isim.txt dosyası olması
gerekti˘gini unutmayın.
Ayrıca eklentinin kullanıcı yapılandırmasının etkinle¸stirilmesi için bir kaç metod bulunmaktadır. Bunlardan a¸sa˘gıda
söz edilmektedir.
ui.py
Simdi
¸
asıl GUI eklentisini tanımlayan ui.py ye bakalım. Kaynak kod yo˘gun s¸ekilde yorumlanmı¸stır, kendini açıklıyor
olması lazım:
=
{}=
{}@default
1.9. Rehberler
209
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
=0=1=2=0=1=2\PYG{c}{\PYGZsh{} The class that all interface action plugins must inherit from}
\PY
\PYG{k+kn}{from} \PYG{n+nn}{calibre\PYGZus{}plugins.interface\PYGZus{}demo.main} \PYG{k+kn}{import} \
\PYG{k}{class} \PYG{n+nc}{InterfacePlugin}\PYG{p}{(}\PYG{n}{InterfaceAction}\PYG{p}{)}\PYG{p}{:}
\PYG{n}{name} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{Interface Plugin Demo}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Declare the main action associated with this plugin}
\PYG{c}{\PYGZsh{} The keyboard shortcut can be None if you dont want to use a keyboard}
\PYG{c}{\PYGZsh{} shortcut. Remember that currently calibre has no central management for}
\PYG{c}{\PYGZsh{} keyboard shortcuts, so try to use an unusual/unused shortcut.}
\PYG{n}{action\PYGZus{}spec} \PYG{o}{=} \PYG{p}{(}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{Interface Plugin
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{Run the Interface Plugin Demo}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,
\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{genesis}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{p}{)}\PYG{p}{:}
\PYG{c}{\PYGZsh{} This method is called once per plugin, do initial setup here}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Set the icon for this interface action}
\PYG{c}{\PYGZsh{} The get\PYGZus{}icons function is a builtin function defined for all your}
\PYG{c}{\PYGZsh{} plugin code. It loads icons from the plugin zip file. It returns}
\PYG{c}{\PYGZsh{} QIcon objects, if you want the actual data, use the analogous}
\PYG{c}{\PYGZsh{} get\PYGZus{}resources builtin function.}
\PYG{c}{\PYGZsh{}}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Note that if you are loading more than one icon, for performance, you}
\PYG{c}{\PYGZsh{} should pass a list of names to get\PYGZus{}icons. In this case, get\PYGZus{
\PYG{c}{\PYGZsh{} will return a dictionary mapping names to QIcons. Names that}
\PYG{c}{\PYGZsh{} are not found in the zip file will result in null QIcons.}
\PYG{n}{icon} \PYG{o}{=} \PYG{n}{get\PYGZus{}icons}\PYG{p}{(}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{im
\PYG{c}{\PYGZsh{} The qaction is automatically created from the action\PYGZus{}spec defined}
\PYG{c}{\PYGZsh{} above}
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{qaction}\PYG{o}{.}\PYG{n}{setIcon}\PYG{p}{(}\PYG{n}{icon
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{qaction}\PYG{o}{.}\PYG{n}{triggered}\PYG{o}{.}\PYG{n}{co
\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{show\PYGZus{}dialog}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{p}{)}\PYG{p}{:}
\PYG{c}{\PYGZsh{} The base plugin object defined in \PYGZus{}\PYGZus{}init\PYGZus{}\PYGZus{}.
\PYG{n}{base\PYGZus{}plugin\PYGZus{}object} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{i
\PYG{c}{\PYGZsh{} Show the config dialog}
\PYG{c}{\PYGZsh{} The config dialog can also be shown from within}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Preferences\PYGZhy{}\PYGZgt{}Plugins, which is why the do\PYGZus{}user\PYGZ
\PYG{c}{\PYGZsh{} method is defined on the base plugin class}
\PYG{n}{do\PYGZus{}user\PYGZus{}config} \PYG{o}{=} \PYG{n}{base\PYGZus{}plugin\PYGZus{}object
\PYG{c}{\PYGZsh{} self.gui is the main calibre GUI. It acts as the gateway to access}
\PYG{c}{\PYGZsh{} all the elements of the calibre user interface, it should also be the}
\PYG{c}{\PYGZsh{} parent of the dialog}
\PYG{n}{d} \PYG{o}{=} \PYG{n}{DemoDialog}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{gui}\
\PYG{n}{d}\PYG{o}{.}\PYG{n}{show}\PYG{p}{(}\PYG{p}{)}
\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{apply\PYGZus{}settings}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{p}{)}\PYG{p}{:}
\PYG{k+kn}{from} \PYG{n+nn}{calibre\PYGZus{}plugins.interface\PYGZus{}demo.config} \PYG{k+kn}
\PYG{c}{\PYGZsh{} In an actual non trivial plugin, you would probably need to}
\PYG{c}{\PYGZsh{} do something based on the settings in prefs}
\PYG{n}{prefs}
210
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
main.py
Arayüz Eklenti Tanıtım ileti¸sim penceresini uygulayan asıl mantıksal kısım.
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYG{k+kn}{from} \PYG{n+nn}{PyQt5.Qt} \PYG{k+kn}{import} \PYG{n}{QDialog}\PYG{p}{,} \PYG{n
\PYG{k+kn}{from} \PYG{n+nn}{calibre\PYGZus{}plugins.interface\PYGZus{}demo.config} \PYG{k+kn}{import}
\PYG{k}{class} \PYG{n+nc}{DemoDialog}\PYG{p}{(}\PYG{n}{QDialog}\PYG{p}{)}\PYG{p}{:}
\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{\PYGZus{}\PYGZus{}init\PYGZus{}\PYGZus{}}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{self}\PY
\PYG{n}{QDialog}\PYG{o}{.}\PYG{n}{\PYGZus{}\PYGZus{}init\PYGZus{}\PYGZus{}}\PYG{p}{(}\PYG{n+n
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{gui} \PYG{o}{=} \PYG{n}{gui}
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{do\PYGZus{}user\PYGZus{}config} \PYG{o}{=} \PYG{n}{do\PY
\PYG{c}{\PYGZsh{} The current database shown in the GUI}
\PYG{c}{\PYGZsh{} db is an instance of the class LibraryDatabase2 from database.py}
\PYG{c}{\PYGZsh{} This class has many, many methods that allow you to do a lot of}
\PYG{c}{\PYGZsh{} things.}
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{db} \PYG{o}{=} \PYG{n}{gui}\PYG{o}{.}\PYG{n}{current\PYG
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{l} \PYG{o}{=} \PYG{n}{QVBoxLayout}\PYG{p}{(}\PYG{p}{)}
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{setLayout}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{label} \PYG{o}{=} \PYG{n}{QLabel}\PYG{p}{(}\PYG{n}{prefs
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{l}\PYG{o}{.}\PYG{n}{addWidget}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{se
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{setWindowTitle}\PYG{p}{(}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{I
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{setWindowIcon}\PYG{p}{(}\PYG{n}{icon}\PYG{p}{)}
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{about\PYGZus{}button} \PYG{o}{=} \PYG{n}{QPushButton}\PY
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{about\PYGZus{}button}\PYG{o}{.}\PYG{n}{clicked}\PYG{o}{.
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{l}\PYG{o}{.}\PYG{n}{addWidget}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{se
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{marked\PYGZus{}button} \PYG{o}{=} \PYG{n}{QPushButton}\P
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{Show books with only one format in the calibre GUI}\PYG{l+s
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{marked\PYGZus{}button}\PYG{o}{.}\PYG{n}{clicked}\PYG{o}{
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{l}\PYG{o}{.}\PYG{n}{addWidget}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{se
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{view\PYGZus{}button} \PYG{o}{=} \PYG{n}{QPushButton}\PYG
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{View the most recently added book}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{view\PYGZus{}button}\PYG{o}{.}\PYG{n}{clicked}\PYG{o}{.}
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{l}\PYG{o}{.}\PYG{n}{addWidget}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{se
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{update\PYGZus{}metadata\PYGZus{}button} \PYG{o}{=} \PYG{
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{Update metadata in a book}\PYG{l+s+se}{\PYGZbs{}\PYGZsq{}}\
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{update\PYGZus{}metadata\PYGZus{}button}\PYG{o}{.}\PYG{n}
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{l}\PYG{o}{.}\PYG{n}{addWidget}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{se
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{conf\PYGZus{}button} \PYG{o}{=} \PYG{n}{QPushButton}\PYG
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{Configure this plugin}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,} \P
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{conf\PYGZus{}button}\PYG{o}{.}\PYG{n}{clicked}\PYG{o}{.}
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{l}\PYG{o}{.}\PYG{n}{addWidget}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{se
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{resize}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{si
1.9. Rehberler
211
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{about}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{p}{)}\PYG{p}{:}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Get the about text from a file inside the plugin zip file}
\PYG{c}{\PYGZsh{} The get\PYGZus{}resources function is a builtin function defined for all yo
\PYG{c}{\PYGZsh{} plugin code. It loads files from the plugin zip file. It returns}
\PYG{c}{\PYGZsh{} the bytes from the specified file.}
\PYG{c}{\PYGZsh{}}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Note that if you are loading more than one file, for performance, you}
\PYG{c}{\PYGZsh{} should pass a list of names to get\PYGZus{}resources. In this case,}
\PYG{c}{\PYGZsh{} get\PYGZus{}resources will return a dictionary mapping names to bytes. Name
\PYG{c}{\PYGZsh{} are not found in the zip file will not be in the returned dictionary.}
\PYG{n}{text} \PYG{o}{=} \PYG{n}{get\PYGZus{}resources}\PYG{p}{(}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s
\PYG{n}{QMessageBox}\PYG{o}{.}\PYG{n}{about}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{p}{,} \PYG{l+s}
\PYG{n}{text}\PYG{o}{.}\PYG{n}{decode}\PYG{p}{(}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{utf\PYG
\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{marked}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{p}{)}\PYG{p}{:}
\PYG{l+s+sd}{\PYGZsq{}\PYGZsq{}\PYGZsq{} Show books with only one format \PYGZsq{}\PYGZsq{}\P
\PYG{n}{fmt\PYGZus{}idx} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{db}\PYG{o}{.}\PYG{n}
\PYG{n}{matched\PYGZus{}ids} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb}{set}\PYG{p}{(}\PYG{p}{)}
\PYG{k}{for} \PYG{n}{record} \PYG{o+ow}{in} \PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{db}\PYG{o}{.
\PYG{c}{\PYGZsh{} Iterate over all records}
\PYG{n}{fmts} \PYG{o}{=} \PYG{n}{record}\PYG{p}{[}\PYG{n}{fmt\PYGZus{}idx}\PYG{p}{]}
\PYG{c}{\PYGZsh{} fmts is either None or a comma separated list of formats}
\PYG{k}{if} \PYG{n}{fmts} \PYG{o+ow}{and} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{,}\PYG{l+s}{\PYGZ
\PYG{n}{matched\PYGZus{}ids}\PYG{o}{.}\PYG{n}{add}\PYG{p}{(}\PYG{n}{record}\PYG{p}{[}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Mark the records with the matching ids}
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{db}\PYG{o}{.}\PYG{n}{set\PYGZus{}marked\PYGZus{}ids}\PYG
\PYG{c}{\PYGZsh{} Tell the GUI to search for all marked records}
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{gui}\PYG{o}{.}\PYG{n}{search}\PYG{o}{.}\PYG{n}{setEditTe
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{gui}\PYG{o}{.}\PYG{n}{search}\PYG{o}{.}\PYG{n}{do\PYGZus
\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{view}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{p}{)}\PYG{p}{:}
\PYG{l+s+sd}{\PYGZsq{}\PYGZsq{}\PYGZsq{} View the most recently added book \PYGZsq{}\PYGZsq{}
\PYG{n}{most\PYGZus{}recent} \PYG{o}{=} \PYG{n}{most\PYGZus{}recent\PYGZus{}id} \PYG{o}{=} \P
\PYG{n}{timestamp\PYGZus{}idx} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{db}\PYG{o}{.}\
\PYG{k}{for} \PYG{n}{record} \PYG{o+ow}{in} \PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{db}\PYG{o}{.
\PYG{c}{\PYGZsh{} Iterate over all currently showing records}
\PYG{n}{timestamp} \PYG{o}{=} \PYG{n}{record}\PYG{p}{[}\PYG{n}{timestamp\PYGZus{}idx}\PYG
\PYG{k}{if} \PYG{n}{most\PYGZus{}recent} \PYG{o+ow}{is} \PYG{n+nb+bp}{None} \PYG{o+ow}{or
\PYG{n}{most\PYGZus{}recent} \PYG{o}{=} \PYG{n}{timestamp}
\PYG{n}{most\PYGZus{}recent\PYGZus{}id} \PYG{o}{=} \PYG{n}{record}\PYG{p}{[}\PYG{l+m+
\PYG{k}{if} \PYG{n}{most\PYGZus{}recent\PYGZus{}id} \PYG{o+ow}{is} \PYG{o+ow}{not} \PYG{n+nb+
\PYG{c}{\PYGZsh{} Get the row number of the id as shown in the GUI}
\PYG{n}{row\PYGZus{}number} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{db}\PYG{o}{.}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Get a reference to the View plugin}
\PYG{n}{view\PYGZus{}plugin} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{gui}\PYG{o}{
\PYG{c}{\PYGZsh{} Ask the view plugin to launch the viewer for row\PYGZus{}number}
\PYG{n}{view\PYGZus{}plugin}\PYG{o}{.}\PYG{n}{\PYGZus{}view\PYGZus{}books}\PYG{p}{(}\PYG{
\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{update\PYGZus{}metadata}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{p}{)}\PYG{p}{:}
\PYG{l+s+sd}{\PYGZsq{}\PYGZsq{}\PYGZsq{}}
\PYG{l+s+sd}{
Set the metadata in the files in the selected book\PYGZsq{}s record to}
\PYG{l+s+sd}{
match the current metadata in the database.}
\PYG{l+s+sd}{
\PYGZsq{}\PYGZsq{}\PYGZsq{}}
\PYG{k+kn}{from} \PYG{n+nn}{calibre.ebooks.metadata.meta} \PYG{k+kn}{import} \PYG{n}{set\PYGZ
\PYG{k+kn}{from} \PYG{n+nn}{calibre.gui2} \PYG{k+kn}{import} \PYG{n}{error\PYGZus{}dialog}\PY
212
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
\PYG{c}{\PYGZsh{} Get currently selected books}
\PYG{n}{rows} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{gui}\PYG{o}{.}\PYG{n}{library\P
\PYG{k}{if} \PYG{o+ow}{not} \PYG{n}{rows} \PYG{o+ow}{or} \PYG{n+nb}{len}\PYG{p}{(}\PYG{n}{row
\PYG{k}{return} \PYG{n}{error\PYGZus{}dialog}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{No books selected}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG
\PYG{c}{\PYGZsh{} Map the rows to book ids}
\PYG{n}{ids} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb}{list}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb}{map}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{self
\PYG{k}{for} \PYG{n}{book\PYGZus{}id} \PYG{o+ow}{in} \PYG{n}{ids}\PYG{p}{:}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Get the current metadata for this book from the db}
\PYG{n}{mi} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{db}\PYG{o}{.}\PYG{n}{get\PYGZ
\PYG{n}{get\PYGZus{}cover}\PYG{o}{=}\PYG{n+nb+bp}{True}\PYG{p}{,} \PYG{n}{cover\P
\PYG{n}{fmts} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{db}\PYG{o}{.}\PYG{n}{format
\PYG{k}{if} \PYG{o+ow}{not} \PYG{n}{fmts}\PYG{p}{:}
\PYG{k}{continue}
\PYG{k}{for} \PYG{n}{fmt} \PYG{o+ow}{in} \PYG{n}{fmts}\PYG{o}{.}\PYG{n}{split}\PYG{p}{(}\
\PYG{n}{fmt} \PYG{o}{=} \PYG{n}{fmt}\PYG{o}{.}\PYG{n}{lower}\PYG{p}{(}\PYG{p}{)}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Get a python file object for the format. This will be either}
\PYG{c}{\PYGZsh{} an in memory file or a temporary on disk file}
\PYG{n}{ffile} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{db}\PYG{o}{.}\PYG{n}{f
\PYG{n}{as\PYGZus{}file}\PYG{o}{=}\PYG{n+nb+bp}{True}\PYG{p}{)}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Set metadata in the format}
\PYG{n}{set\PYGZus{}metadata}\PYG{p}{(}\PYG{n}{ffile}\PYG{p}{,} \PYG{n}{mi}\PYG{p}{,}
\PYG{n}{ffile}\PYG{o}{.}\PYG{n}{seek}\PYG{p}{(}\PYG{l+m+mi}{}\PYG{p}{)}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Now replace the file in the calibre library with the updated}
\PYG{c}{\PYGZsh{} file. We dont use add\PYGZus{}format\PYGZus{}with\PYGZus{}hooks as
\PYG{c}{\PYGZsh{} already run when the file was first added to calibre.}
\PYG{n}{ffile}\PYG{o}{.}\PYG{n}{name} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{xxx}\P
\PYG{c}{\PYGZsh{} path of the file being added is the same}
\PYG{c}{\PYGZsh{} as the path of the file being replaced}
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{db}\PYG{o}{.}\PYG{n}{add\PYGZus{}format}\PYG{p}{
\PYG{n}{info\PYGZus{}dialog}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{p}{,} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{Updated the metadata in the files of }\PYG{l+s+si}{\PYG
\PYG{n}{show}\PYG{o}{=}\PYG{n+nb+bp}{True}\PYG{p}{)}
\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{config}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{p}{)}\PYG{p}{:}
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{do\PYGZus{}user\PYGZus{}config}\PYG{p}{(}\PYG{n}{parent}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Apply the changes}
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{label}\PYG{o}{.}\PYG{n}{setText}\PYG{p}{(}\PYG{n}{prefs}
Eklenti zip dosyasından kaynakların alınması
calibre’nin eklent yükleme sistemi eklenti zip dosyasından dosyaların alınabilmesi için bir takım yerle¸sik metodlar
tanımlar.
get_resources(isim_veya_isim_listesi) Bu fonksiyon zip dosyası içindeki dosyaları gösteren yolların listesi ile ça˘grılmalıdır. Örne˘gin zip dosyasındaki resimler klasöründeki icon.png dosyasına eri¸smek
için: images/icon.png kullanırsınız. Her zaman, windows’da bile yol ayracı olarak düz taksim
i¸sareti kullanın. Tek bir isim geçirdi˘ginizde, fonksiyon o dosyanın ham byte sayısını veya isim zip
dosyasında bulunmazsa None döndürür. Birden fazla isim geçirirseniz, isimleri byte’lara haritayalan
bir dict döndürür. ˙Isim bulunamazsa, döndürülen dict nesnesinde bulunmayacaktır.
get_icons(isim_veya_isim_listesi) get_resources tarafından döndürülen ham baytlardan QIcon nesneleri
yaratan bir get_resources() sargısı. Zip dosyasında bir isim bulunmazsa ilgili QIcon null döner.
1.9. Rehberler
213
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Eklentiniz için kullanıcı yapılandırmasını etkinlestirmek
¸
Kullanıcıların eklentinizi yapılandırmasına izin vermek için, temel eklenti sınıfınızda a¸sa˘gıdaki gibi üç metod tanımlamalısınız, ‘is_customizable, config_widget ve save_settings:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{is\PYGZus{}customizable}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{p}{)
\PYG{l+s+sd}{
This method must return True to enable customization via}
\PYG{l+s+sd}{
Preferences\PYGZhy{}\PYGZgt{}Plugins}
\PYG{l+s+sd}{
\PYGZsq{}\PYGZsq{}\PYGZsq{}}
\PYG{k}{return} \PYG{n+nb+bp}{True}
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
\PYG{l+s+sd}{
\PYG{l+s+sd}{
\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{config\PYGZus{}widget}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{p}{)}\
Implement this method and :meth:{}`save\PYGZus{}settings{}` in your plugin to}
use a custom configuration dialog.}
\PYG{l+s+sd}{
\PYG{l+s+sd}{
\PYG{l+s+sd}{
\PYG{l+s+sd}{
This method, if implemented, must return a QWidget. The widget can have}
an optional method validate() that takes no arguments and is called}
immediately after the user clicks OK. Changes are applied if and only}
if the method returns True.}
\PYG{l+s+sd}{
\PYG{l+s+sd}{
\PYG{l+s+sd}{
\PYG{l+s+sd}{
If for some reason you cannot perform the configuration at this time,}
return a tuple of two strings (message, details), these will be}
displayed as a warning dialog to the user and the process will be}
aborted.}
\PYG{l+s+sd}{
The base class implementation of this method raises NotImplementedError}
\PYG{l+s+sd}{
so by default no user configuration is possible.}
\PYG{l+s+sd}{
\PYGZsq{}\PYGZsq{}\PYGZsq{}}
\PYG{c}{\PYGZsh{} It is important to put this import statement here rather than at the}
\PYG{c}{\PYGZsh{} top of the module as importing the config class will also cause the}
\PYG{c}{\PYGZsh{} GUI libraries to be loaded, which we do not want when using calibre}
\PYG{c}{\PYGZsh{} from the command line}
\PYG{k+kn}{from} \PYG{n+nn}{calibre\PYGZus{}plugins.interface\PYGZus{}demo.config} \PYG{k+kn}
\PYG{k}{return} \PYG{n}{ConfigWidget}\PYG{p}{(}\PYG{p}{)}
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
\PYG{l+s+sd}{
\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{save\PYGZus{}settings}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{p}{,}
Save the settings specified by the user with config\PYGZus{}widget.}
\PYG{l+s+sd}{
:param config\PYGZus{}widget: The widget returned by :meth:{}`config\PYGZus{}wid
\PYG{l+s+sd}{
\PYGZsq{}\PYGZsq{}\PYGZsq{}}
\PYG{n}{config\PYGZus{}widget}\PYG{o}{.}\PYG{n}{save\PYGZus{}settings}\PYG{p}{(}\PYG{p}{)}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Apply the changes}
\PYG{n}{ac} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{actual\PYGZus{}plugin\PYGZus{}}
\PYG{k}{if} \PYG{n}{ac} \PYG{o+ow}{is} \PYG{o+ow}{not} \PYG{n+nb+bp}{None}\PYG{p}{:}
\PYG{n}{ac}\PYG{o}{.}\PYG{n}{apply\PYGZus{}settings}\PYG{p}{(}\PYG{p}{)}
calibre’nin yapılandırma verisi saklamak için bir çok yöntemi vardır (uzun geçmi¸sinden miras). Önerilen metod JSONConfig sınıfının kullanılmasıdır, bu da yapılandırmanızı bir .json dosyasında tutar.
214
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Tanıtım eklentisindeki yapılandırma verisini yöneten kod config.py’de:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYG{k+kn}{from} \PYG{n+nn}{PyQt5.Qt} \PYG{k+kn}{import} \PYG{n}{QWidget}\PYG{p}{,} \PYG{n
\PYG{k+kn}{from} \PYG{n+nn}{calibre.utils.config} \PYG{k+kn}{import} \PYG{n}{JSONConfig}
\PYG{c}{\PYGZsh{} This is where all preferences for this plugin will be stored}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Remember that this name (i.e. plugins/interface\PYGZus{}demo) is also}
\PYG{c}{\PYGZsh{} in a global namespace, so make it as unique as possible.}
\PYG{c}{\PYGZsh{} You should always prefix your config file name with plugins/,}
\PYG{c}{\PYGZsh{} so as to ensure you dont accidentally clobber a calibre config file}
\PYG{n}{prefs} \PYG{o}{=} \PYG{n}{JSONConfig}\PYG{p}{(}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{plugins/interfac
\PYG{c}{\PYGZsh{} Set defaults}
\PYG{n}{prefs}\PYG{o}{.}\PYG{n}{defaults}\PYG{p}{[}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{hello\PYGZus{}world\
\PYG{k}{class} \PYG{n+nc}{ConfigWidget}\PYG{p}{(}\PYG{n}{QWidget}\PYG{p}{)}\PYG{p}{:}
\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{\PYGZus{}\PYGZus{}init\PYGZus{}\PYGZus{}}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{self}\PY
\PYG{n}{QWidget}\PYG{o}{.}\PYG{n}{\PYGZus{}\PYGZus{}init\PYGZus{}\PYGZus{}}\PYG{p}{(}\PYG{n+n
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{l} \PYG{o}{=} \PYG{n}{QHBoxLayout}\PYG{p}{(}\PYG{p}{)}
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{setLayout}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{label} \PYG{o}{=} \PYG{n}{QLabel}\PYG{p}{(}\PYG{l+s}{\PY
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{l}\PYG{o}{.}\PYG{n}{addWidget}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{se
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{msg} \PYG{o}{=} \PYG{n}{QLineEdit}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{msg}\PYG{o}{.}\PYG{n}{setText}\PYG{p}{(}\PYG{n}{prefs}\P
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{l}\PYG{o}{.}\PYG{n}{addWidget}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{se
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{label}\PYG{o}{.}\PYG{n}{setBuddy}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}
\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{save\PYGZus{}settings}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{p}{)}\PYG{p}{:}
\PYG{n}{prefs}\PYG{p}{[}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{hello\PYGZus{}world\PYGZus{}msg}\PYG{l+
prefs nesnesi s¸imdi eklenti kodunda basitçe s¸u s¸ekilde kullanılabilir:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYG{k+kn}{from} \PYG{n+nn}{calibre\PYGZus{}plugins.interface\PYGZus{}demo.config} \PYG{k+
prefs nesnesinin main.py’de kullanıldı˘gını görebilirsiniz:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{config}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{p}{)}\PYG{p}{:}
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{do\PYGZus{}user\PYGZus{}config}\PYG{p}{(}\PYG{n}{parent}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Apply the changes}
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{label}\PYG{o}{.}\PYG{n}{setText}\PYG{p}{(}\PYG{n}{prefs}
1.9. Rehberler
215
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Kitap eklentilerini düzenle
Simdi
¸
di¸slileri biraz de˘gi¸stirelim ve calibre kitap düzenleyiciye araçlar ekleyen bir eklenti olu¸sturmaya göz atalım.
Eklentiyi s¸urada: editor_demo_plugin.zip93 .
˙Ilk adım, above (sayfa 207) de açıklandı˘gı gibi tüm eklentiler için bo¸s bir içe aktarma ismi dosyası olu¸sturmaktır.
Eklentiyi plugin-import-name-editor_plugin_demo.txt olarak adlandıralım.
Simdi
¸
eklenti metadatasını içeren – ismi, yazarı, sürümü vs. zorunlu __init__.py dosyasını olu¸sturuyoruz.
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYG{k+kn}{from} \PYG{n+nn}{calibre.customize} \PYG{k+kn}{import} \PYG{n}{EditBookToolPlug
\PYG{k}{class} \PYG{n+nc}{DemoPlugin}\PYG{p}{(}\PYG{n}{EditBookToolPlugin}\PYG{p}{)}\PYG{p}{:}
\PYG{n}{name} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{Edit Book plugin demo}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}
\PYG{n}{version} \PYG{o}{=} \PYG{p}{(}\PYG{l+m+mi}{1}\PYG{p}{,} \PYG{l+m+mi}{}\PYG{p}{,} \PYG{l+m
\PYG{n}{author} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{Kovid Goyal}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}
\PYG{n}{supported\PYGZus{}platforms} \PYG{o}{=} \PYG{p}{[}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{windows}\
\PYG{n}{description} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{A demonstration of the plugin inter
\PYG{n}{minimum\PYGZus{}calibre\PYGZus{}version} \PYG{o}{=} \PYG{p}{(}\PYG{l+m+mi}{1}\PYG{p}{,} \
Tek bir düzenleyici eklenti her biri araç çubu˘gunda bir simgeye ve düzenleyicide Eklentiler menüsünde bir girdiye
denk gelmek üzere bir çok araç sa˘glayabilir. Aracın birden çok eylemi bulunması durumunda alt menüleri de olabilir.
Araçların
her
biri
eklentinizdeki
main.py
içinde
tanımlanmalıdır.
Her
araç
calibre.gui2.tweak_book.plugin.Tool (sayfa 352) sınıfından türetilen bir sınıftır. Tanıtım eklentisindeki main.py ye bakalım, kaynak kod yo˘gun olarak yorumlanmı¸s ve kendini anlatabiliyor durumdadır. Daha
fazla detay için calibre.gui2.tweak_book.plugin.Tool (sayfa 352) sınıfının API belgelerini okuyun.
main.py
Burda kitaptaki tüm yazı tipi boyutlarını kullanıcı tarafından sa˘glanan bir numarayla çarpan tek bir araç tanımı görece˘giz. Bu araç kendi eklentilerinizi geli¸stirirken ihtiyaç duyaca˘gınız çe¸sitli önemli kavramı gösterir, yani (yo˘gun bir
s¸ekilde yorumlanmı¸s) kaynak kodu dikkatli okumalısınız.
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYG{k+kn}{import} \PYG{n+nn}{re}
\PYG{k+kn}{from} \PYG{n+nn}{cssutils.css} \PYG{k+kn}{import} \PYG{n}{CSSRule}
\PY
\PYG{c}{\PYGZsh{} The base class that all tools must inherit from}
\PYG{k+kn}{from} \PYG{n+nn}{calibre.gui2.tweak\PYGZus{}book.plugin} \PYG{k+kn}{import} \PYG{n}{Tool}
\PYG{k+kn}{from} \PYG{n+nn}{calibre} \PYG{k+kn}{import} \PYG{n}{force\PYGZus{}unicode}
\PYG{k+kn}{from} \PYG{n+nn}{calibre.gui2} \PYG{k+kn}{import} \PYG{n}{error\PYGZus{}dialog}
\PYG{k+kn}{from} \PYG{n+nn}{calibre.ebooks.oeb.polish.container} \PYG{k+kn}{import} \PYG{n}{OEB\PYGZu
\PYG{k}{class} \PYG{n+nc}{DemoTool}\PYG{p}{(}\PYG{n}{Tool}\PYG{p}{)}\PYG{p}{:}
\PYG{c}{\PYGZsh{}: Set this to a unique name it will be used as a key}
\PYG{n}{name} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{demo\PYGZhy{}tool}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}
93 http://calibre-ebook.com/downloads/editor_demo_plugin.zip
216
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
\PYG{c}{\PYGZsh{}: If True the user can choose to place this tool in the plugins toolbar}
\PYG{n}{allowed\PYGZus{}in\PYGZus{}toolbar} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb+bp}{True}
\PYG{c}{\PYGZsh{}: If True the user can choose to place this tool in the plugins menu}
\PYG{n}{allowed\PYGZus{}in\PYGZus{}menu} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb+bp}{True}
\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{create\PYGZus{}action}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{p}{,} \PYG{n}{for
\PYG{c}{\PYGZsh{} Create an action, this will be added to the plugins toolbar and}
\PYG{c}{\PYGZsh{} the plugins menu}
\PYG{n}{ac} \PYG{o}{=} \PYG{n}{QAction}\PYG{p}{(}\PYG{n}{get\PYGZus{}icons}\PYG{p}{(}\PYG{l+s
\PYG{k}{if} \PYG{o+ow}{not} \PYG{n}{for\PYGZus{}toolbar}\PYG{p}{:}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Register a keyboard shortcut for this toolbar action. We only}
\PYG{c}{\PYGZsh{} register it for the action created for the menu, not the toolbar,}
\PYG{c}{\PYGZsh{} to avoid a double trigger}
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{register\PYGZus{}shortcut}\PYG{p}{(}\PYG{n}{ac}\PYG{
\PYG{n}{ac}\PYG{o}{.}\PYG{n}{triggered}\PYG{o}{.}\PYG{n}{connect}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{self
\PYG{k}{return} \PYG{n}{ac}
\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{ask\PYGZus{}user}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{p}{)}\PYG{p}{:}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Ask the user for a factor by which to multiply all font sizes}
\PYG{n}{factor}\PYG{p}{,} \PYG{n}{ok} \PYG{o}{=} \PYG{n}{QInputDialog}\PYG{o}{.}\PYG{n}{getDo
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{gui}\PYG{p}{,} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{Enter a
\PYG{n}{value}\PYG{o}{=}\PYG{l+m+mi}{2}\PYG{p}{,} \PYG{n+nb}{min}\PYG{o}{=}\PYG{l+m+mf}{˙
1
\PYG{p}{)}
\PYG{k}{if} \PYG{n}{ok}\PYG{p}{:}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Ensure any in progress editing the user is doing is present in the cont
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{boss}\PYG{o}{.}\PYG{n}{commit\PYGZus{}all\PYGZus{}ed
\PYG{k}{try}\PYG{p}{:}
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{magnify\PYGZus{}fonts}\PYG{p}{(}\PYG{n}{factor}\
\PYG{k}{except} \PYG{n+ne}{Exception}\PYG{p}{:}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Something bad happened report the error to the user}
\PYG{k+kn}{import} \PYG{n+nn}{traceback}
\PYG{n}{error\PYGZus{}dialog}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{gui}\PYG{
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{Failed to magnify fonts, click }\PYG{l+s}{\PYGZdq{}
\PYG{n}{det\PYGZus{}msg}\PYG{o}{=}\PYG{n}{traceback}\PYG{o}{.}\PYG{n}{format\PYGZ
\PYG{c}{\PYGZsh{} Revert to the saved restore point}
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{boss}\PYG{o}{.}\PYG{n}{revert\PYGZus{}requested}
\PYG{k}{else}\PYG{p}{:}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Show the user what changes we have made, allowing her to}
\PYG{c}{\PYGZsh{} revert them if necessary}
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{boss}\PYG{o}{.}\PYG{n}{show\PYGZus{}current\PYGZ
\PYG{c}{\PYGZsh{} Update the editor UI to take into account all the changes we}
\PYG{c}{\PYGZsh{} have made}
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{boss}\PYG{o}{.}\PYG{n}{apply\PYGZus{}container\P
\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{magnify\PYGZus{}fonts}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{p}{,} \PYG{n}{fac
\PYG{c}{\PYGZsh{} Magnify all font sizes defined in the book by the specified factor}
\PYG{c}{\PYGZsh{} First we create a restore point so that the user can undo all changes}
\PYG{c}{\PYGZsh{} we make.}
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{boss}\PYG{o}{.}\PYG{n}{add\PYGZus{}savepoint}\PYG{p}{(}\
\PYG{n}{container} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{current\PYGZus{}container}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Iterate over all style declarations in the book, this means css}
\PYG{c}{\PYGZsh{} stylesheets, \PYGZlt{}style\PYGZgt{} tags and style=\PYGZdq{}\PYGZdq{} attr
\PYG{k}{for} \PYG{n}{name}\PYG{p}{,} \PYG{n}{media\PYGZus{}type} \PYG{o+ow}{in} \PYG{n}{conta
\PYG{k}{if} \PYG{n}{media\PYGZus{}type} \PYG{o+ow}{in} \PYG{n}{OEB\PYGZus{}STYLES}\PYG{p}
\PYG{c}{\PYGZsh{} A stylesheet. Parsed stylesheets are cssutils CSSStylesheet}
1.9. Rehberler
217
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
\PYG{c}{\PYGZsh{} objects.}
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{magnify\PYGZus{}stylesheet}\PYG{p}{(}\PYG{n}{con
\PYG{n}{container}\PYG{o}{.}\PYG{n}{dirty}\PYG{p}{(}\PYG{n}{name}\PYG{p}{)} \PYG{c}{
\PYG{k}{elif} \PYG{n}{media\PYGZus{}type} \PYG{o+ow}{in} \PYG{n}{OEB\PYGZus{}DOCS}\PYG{p}
\PYG{c}{\PYGZsh{} A HTML file. Parsed HTML files are lxml elements}
\PYG{k}{for} \PYG{n}{style\PYGZus{}tag} \PYG{o+ow}{in} \PYG{n}{container}\PYG{o}{.}\P
\PYG{k}{if} \PYG{n}{style\PYGZus{}tag}\PYG{o}{.}\PYG{n}{text} \PYG{o+ow}{and} \PY
\PYG{c}{\PYGZsh{} We have an inline CSS \PYGZlt{}style\PYGZgt{} tag, parse it
\PYG{c}{\PYGZsh{} stylesheet object}
\PYG{n}{sheet} \PYG{o}{=} \PYG{n}{container}\PYG{o}{.}\PYG{n}{parse\PYGZus{}c
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{magnify\PYGZus{}stylesheet}\PYG{p}{(}\PY
\PYG{n}{style\PYGZus{}tag}\PYG{o}{.}\PYG{n}{text} \PYG{o}{=} \PYG{n}{serializ
\PYG{n}{container}\PYG{o}{.}\PYG{n}{dirty}\PYG{p}{(}\PYG{n}{name}\PYG{p}{)}
\PYG{k}{for} \PYG{n}{elem} \PYG{o+ow}{in} \PYG{n}{container}\PYG{o}{.}\PYG{n}{parsed}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Process inline style attributes}
\PYG{n}{block} \PYG{o}{=} \PYG{n}{container}\PYG{o}{.}\PYG{n}{parse\PYGZus{}css}\
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{magnify\PYGZus{}declaration}\PYG{p}{(}\PYG{n
\PYG{n}{elem}\PYG{o}{.}\PYG{n}{set}\PYG{p}{(}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{style}
\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{magnify\PYGZus{}stylesheet}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{p}{,} \PYG{n
\PYG{c}{\PYGZsh{} Magnify all fonts in the specified stylesheet by the specified}
\PYG{c}{\PYGZsh{} factor.}
\PYG{k}{for} \PYG{n}{rule} \PYG{o+ow}{in} \PYG{n}{sheet}\PYG{o}{.}\PYG{n}{cssRules}\PYG{o}{.}
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{magnify\PYGZus{}declaration}\PYG{p}{(}\PYG{n}{rule}\
\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{magnify\PYGZus{}declaration}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{p}{,} \PYG{
\PYG{c}{\PYGZsh{} Magnify all fonts in the specified style declaration by the specified}
\PYG{c}{\PYGZsh{} factor}
\PYG{n}{val} \PYG{o}{=} \PYG{n}{style}\PYG{o}{.}\PYG{n}{getPropertyValue}\PYG{p}{(}\PYG{l+s}{
\PYG{k}{if} \PYG{o+ow}{not} \PYG{n}{val}\PYG{p}{:}
\PYG{k}{return}
\PYG{c}{\PYGZsh{} see if the font\PYGZhy{}size contains a number}
\PYG{n}{num} \PYG{o}{=} \PYG{n}{re}\PYG{o}{.}\PYG{n}{search}\PYG{p}{(}\PYG{l+s}{r\PYGZsq{}}\P
\PYG{k}{if} \PYG{n}{num} \PYG{o+ow}{is} \PYG{o+ow}{not} \PYG{n+nb+bp}{None}\PYG{p}{:}
\PYG{n}{num} \PYG{o}{=} \PYG{n}{num}\PYG{o}{.}\PYG{n}{group}\PYG{p}{(}\PYG{p}{)}
\PYG{n}{val} \PYG{o}{=} \PYG{n}{val}\PYG{o}{.}\PYG{n}{replace}\PYG{p}{(}\PYG{n}{num}\PYG{
\PYG{n}{style}\PYG{o}{.}\PYG{n}{setProperty}\PYG{p}{(}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{font\
\PYG{c}{\PYGZsh{} We should also be dealing with the font shorthand property and}
\PYG{c}{\PYGZsh{} font sizes specified as non numbers, but those are left as exercises}
\PYG{c}{\PYGZsh{} for the reader}
main.py yi kısımlara ayıralım. Magnify fonts adında tek bir araç tanımladı˘gını görüyoruz. Bu araç kullanıcıya bir
sayı soracak ve kitaptaki tüm yazı tipi boyutlarını bu sayıyla çarpacak.
˙Ilk önemli nokta, bu araç için anahtar olarak kullanılaca˘gından benzersiz bir karakter dizisi olarak ayarlayaca˘gınız
araç ismidir.
Sonraki önemli nokta da calibre.gui2.tweak_book.plugin.Tool.create_action() (sayfa 353). Bu
metod eklenti araç çubu˘gu ve eklenti menüsünde görünen QAction nesnelerini olu¸sturur. Bunun yanında, iste˘ge ba˘glı
olarak kullanıcının özelle¸stirebilece˘gi bir klavye kısayolu atar. QAction tarafından tetiklenen sinyal kullanıcıya yazı
tipi boyutu çarpanını soran ask_user() metoduna ba˘glıdır, bu da çarpma kodunu çalı¸stırır.
Çarpma kodu iyi belgelenmi¸s ve oldukça basittir. Dikkate alınacan temel s¸eyler düzenleyici pencereye self.gui
ile, düzenleyici Boss una self.boss ile bir referans aldı˘gınızdır. Boss düzenleyici kullanıcı arayüzünü kontrol eden
nesnedir. calibre.gui2.tweak_book.boss.Boss (sayfa 353) sınıfında belgelenmi¸s bir çok faydalı metodu
vardır.
Son olarak calibre.ebooks.oeb.polish.container.Container (sayfa 346) nesnesi olan düzenlenen
218
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
kitaba referans olan self.current_container bulunmaktadır. Bu, kitabı, kitabı olu¸sturan HTML/CSS/resim
dosyaları koleksiyonu olarak temsil eder ve daha bir çok faydalı i¸s yapan metodu vardır. Eklenti kodunuzda tekrar
kullanabilece˘giniz bir çok kullanı¸slı fonksiyon ve kapsayıcı nesne API Documentation for the ebook editing tools
(sayfa 345) içinde belgelenmi¸stir.
Eklentinize çeviriler eklemek
Eklentinizdeki tüm kullanıcı arayüzü karakter dizilerini ana calibre kullanıcı arayüzü için hangi dil seçildiyse o dile
çevirip gösterebilirsiniz.
˙Ilk adım eklentinizin kaynak kodunun üstünden geçmek ve kullanıcıya görünür tüm metinleri _() içerisine alarak
çevrilebilir olarak i¸saretlemektir. Örne˘gin:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYG{n}{action\PYGZus{}spec} \PYG{o}{=} \PYG{p}{(}\PYG{n}{\PYGZus{}}\PYG{p}{(}\PYG{l+s}{\P
Sonra eklenti kaynak kodundan .po dosyaları olu¸sturmak için bir program kullanın. Çevirmek istedi˘giniz her dil için
bir .po dosyası olmalıdır. Örnein: Almanca için de.po, Fransızca için fr.po gibi. Bu i¸slem için poedit94 programını
kullanabilirsiniz.
Bu .po dosyalarını çevirmenlerinize yollayın. Geri aldı˘gınızda .mo dosyalarına derlemeniz gerekiyor. Bu i¸slem için de
tekrar poedit kullanabiliriniz, yapmanız gereken:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2calibre\PYGZhy{}debug \PYGZhy{}c \PYGZdq{}from calibre.translations.msgfmt import main; ma
.mo dosyalarını eklentinizdeki translations dizinine koyun.
Son adım eklentinizin .py dosyalarının ba¸sına load_translations() fonksiyonunu eklemektir. Performans açısından bu
fonksiyonu yalnızca çevrilebilir karakter dizilerinin oldu˘gu dosyalara eklemelisiniz. Yani tipik bir kullanıcı arayüzü
eklentisinde ui.py ba¸sında ça˘gırırken ‘‘__init__.py‘‘de ça˘gırmazsınız.
Çevirileri Seçenekler->Görünüm & Doku altından calibre kullanıcı arayüzü dilini de˘gi¸stirerek veya calibre’yi s¸u s¸ekilde çalı¸stırarak test edebilirsiniz:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2CALIBRE\PYGZus{}OVERRIDE\PYGZus{}LANG=de calibre
de yi test etmek istedi˘giniz dil koduyla de˘gi¸stirin.
Eklenti API’si
Yukarda fark etmi¸s olabilece˘giniz gibi, calibre’de eklenti bir sınıftır. Calibre’de de˘gi¸sik türde eklentiler için de˘gi¸sik
sınıflar bulunur. Tüm eklentiler için temel sınıf dahil her sınıfla ilgili detay API Documentation for plugins (sayfa 315)
içinde bulunabilir.
Eklentiniz ço˘gu durumda calibre’den de kod kullanacaktır. calibre kod tabanındaki fonksiyonellikle ilgili çe¸sitli bilgiler
bulmak için, calibre’deki Kod düzeni (sayfa 298) kısmını okuyun.
94 http://poedit.net/
1.9. Rehberler
219
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Eklentilerde hata ayıklama
˙Ilk, en önemli adım calibre’yi hata ayıklama kipinde çalı¸stırmaktır. Bu i¸slemi komut satırından s¸u s¸ekilde yapabilirsiniz:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYG{n}{calibre}\PYG{o}{\PYGZhy{}}\PYG{n}{debug} \PYG{o}{\PYGZhy{}}\PYG{n}{g}
Veya calibre içinden seçenekler dü˘gmesine sa˘g tıklayarak veya Ctrl+Shift+R klavye kısayolunu kullanarak yapabilirsiniz.
Komut satırından çalı¸stırırken, hata ayıklama çıktısı konsola yazdırılacaktır, calibre içinden çalı¸stırılırken çıktı bir txt
dosyasına gider.
Eklentinizde herhangi bir yere yazdırma ifadeleri ekleyebilirsiniz, bunlar da hata ayıklama kipinde yazdırılır. Bunun
python oldu˘gunu ve hata ayıklamak için yazdırma ifadelerinden ba¸ska bir s¸eye ihtiyaç duymamanız gerekti˘gini unutmayın ;) Tüm calibre’yi bu hata ayıklama tekni˘giyle geli¸stirdim.
Eklentinize yaptı˘gınızı de˘gi¸siklikleri hızlıca s¸u komut satırıyla test edebilirsiniz:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYG{n}{calibre}\PYG{o}{\PYGZhy{}}\PYG{n}{debug} \PYG{o}{\PYGZhy{}}\PYG{n}{s}\PYG{p}{;} \P
Bu i¸slem calibre’yi kapatır, kapanmanın bitmesini bekler, eklentinizi calibre’de günceller ve calibre’yi ba¸stan ba¸slatır.
˘
Daha fazla eklenti örnegi
Bir çok, karma¸sık calibre eklentisini s¸urada95 bulabilirsiniz.
Eklentilerinizi baskalarıyla
¸
paylasmak
¸
Olu¸sturdu˘gunuz eklentileri ba¸ska calibre kullanıcılarıyla payla¸smak isterseniz, calibre eklentileri forumunda96 yeni bir
ba¸slık altında eklentinizi gönderebilirsiniz.
1.9.8 E-kitaplarda matematik dizgisi
Calibre e-kitap görüntüleyicisi e-kitaplarda (ePub ve HTML dosyalarında) matematiksel ifadeleri gömülü olarak gösterme yeterlili˘gine sahiptir. Matematiksel ifadeleri do˘grudan TeXi MathML veya AsciiMath kullanarak yazabilirsiniz.
Calibre görüntüleyicisi bunu yapmak için harika‘MathJax <http://www.mathjax.org>‘_ kitaplı˘gını kullanır. Bu kısa
rehber calibre görüntüleyici ile uygun s¸ekilde içinde matematik ifadeleri bulunan e-kitapların nasıl olu¸sturulaca˘gını
anlatır.
Matematik ifadeleri ile basit bir HTML dosyası
Matematiksel ifadeleri basit bir HTML sayfasının içine yazabilirsiniz ve calibre onları uygun s¸ekilde dizer. A¸sa˘gıdaki
örnekte matematiksel ifadeler için TeX gösterimini kullandık. Normal TeX komutlarını ve i¸sareti, küçüktür ve büyüktür
i¸saretleri yerine &amp; &lt; ve &gt; yazmak kaydıyla kullanabilece˘ginizi göreceksiniz.
95 http://www.mobileread.com/forums/showthread.php?t=118764
96 http://www.mobileread.com/forums/forumdisplay.php?f=237
220
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Bu calibre’ye matematiksel ifadeler içerdi˘gini bildirmenin ilk adımıdır. Bunu HTML dosyasının <head> bölümüne
a¸sa˘gıdaki kod parçacı˘gını ekleyerek yapabilirsiniz:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYGZlt{}script type=\PYGZdq{}text/x\PYGZhy{}mathjax\PYGZhy{}config\PYGZdq{}\PYGZgt{}\PYGZ
˙I¸ste bu kadar, artık bir .tex dosyasına yazdı˘gınız gibi matematiksel ifadeleri yazabilirsiniz. Örne˘gin Lorenz denklemlerini böyle yazabilirsiniz:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYGZlt{}h2\PYGZgt{}The Lorenz Equations\PYGZlt{}/h2\PYGZgt{}
\PYGZlt{}p\PYGZgt{}
\PYGZbs{}begin\PYGZob{}align\PYGZcb{}
\PYGZbs{}dot\PYGZob{}x\PYGZcb{} \PYGZam{}amp; = \PYGZbs{}sigma(y\PYGZhy{}x) \PYGZbs{}\PYGZbs{}
\PYGZbs{}dot\PYGZob{}y\PYGZcb{} \PYGZam{}amp; = \PYGZbs{}rho x \PYGZhy{} y \PYGZhy{} xz \PYGZbs{}\PYG
\PYGZbs{}dot\PYGZob{}z\PYGZcb{} \PYGZam{}amp; = \PYGZhy{}\PYGZbs{}beta z + xy
\PYGZbs{}end\PYGZob{}align\PYGZcb{}
\PYGZlt{}/p\PYGZgt{}
Bu kod parçacı˘gı calibre görüntüleyicisinde a¸sa˘gıdaki s¸ekilde görüntülenecektir.
Sekil
¸
1.2: Lorentz Denklemleri
Daha fazla denklem ve satır içinde matematik içeren tam bir HTML dosyası a¸sa˘gıda bulunmaktadır. Bu HTML dosyasını ba¸skalarına kolayca da˘gıtabilece˘giniz bir e-kitap olarak calibre içinden EPUB biçimine dönü¸stürebilrisiniz.
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYG{c+cp}{\PYGZlt{}!DOCTYPE html\PYGZgt{}}
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}html}\PYG{n+nt}{\PYGZgt{}}
\PYG{c}{\PYGZlt{}!\PYGZhy{}\PYGZhy{}}\PYG{c}{ Copyright (c) 22 Design Science, Inc. }\PYG{c}{\PYGZhy{
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}head}\PYG{n+nt}{\PYGZgt{}}
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}title}\PYG{n+nt}{\PYGZgt{}}Math Test Page\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}/title\PYGZgt{}}
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}meta} \PYG{n+na}{http\PYGZhy{}equiv=}\PYG{l+s}{\PYGZdq{}content\PYGZhy{}type\PYGZ
\PYG{c}{\PYGZlt{}!\PYGZhy{}\PYGZhy{}}\PYG{c}{ This script tag is needed to make calibre\PYGZsq{}s ebo
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}script }\PYG{n+na}{type=}\PYG{l+s}{\PYGZdq{}text/x\PYGZhy{}mathjax\PYGZhy{}config
\PYG{c+c1}{// This line adds numbers to all equations automatically, unless explicitly suppressed
\PYG{n+nx}{MathJax}\PYG{p}{.}\PYG{n+nx}{Hub}\PYG{p}{.}\PYG{n+nx}{Config}\PYG{p}{(}\PYG{p}{\PYGZob
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}/script\PYGZgt{}}
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}style}\PYG{n+nt}{\PYGZgt{}}
\PYG{n+nt}{h1} \PYG{p}{\PYGZob{}}\PYG{k}{text\PYGZhy{}align}\PYG{o}{:}\PYG{k}{center}\PYG{p}{\PYGZcb{
\PYG{n+nt}{h2} \PYG{p}{\PYGZob{}}
\PYG{k}{font\PYGZhy{}weight}\PYG{o}{:} \PYG{k}{bold}\PYG{p}{;}
1.9. Rehberler
221
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
\PYG{k}{background\PYGZhy{}color}\PYG{o}{:} \PYG{l+m}{\PYGZsh{}DDDDDD}\PYG{p}{;}
\PYG{k}{padding}\PYG{o}{:} \PYG{l+m}{.2em} \PYG{l+m}{.5em}\PYG{p}{;}
\PYG{k}{margin\PYGZhy{}top}\PYG{o}{:} \PYG{l+m}{1.5em}\PYG{p}{;}
\PYG{k}{border\PYGZhy{}top}\PYG{o}{:} \PYG{l+m}{3px} \PYG{k}{solid} \PYG{l+m}{\PYGZsh{}666666}\PYG{
\PYG{k}{border\PYGZhy{}bottom}\PYG{o}{:} \PYG{l+m}{2px} \PYG{k}{solid} \PYG{l+m}{\PYGZsh{}999999}\P
\PYG{p}{\PYGZcb{}}
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}/style\PYGZgt{}}
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}/head\PYGZgt{}}
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}body}\PYG{n+nt}{\PYGZgt{}}
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}h1}\PYG{n+nt}{\PYGZgt{}}Sample Equations\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}/h1\PYGZgt{}}
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}h2}\PYG{n+nt}{\PYGZgt{}}The Lorenz Equations\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}/h2\PYGZgt{}}
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}p}\PYG{n+nt}{\PYGZgt{}}
\PYGZbs{}begin\PYGZob{}align\PYGZcb{}
\PYGZbs{}dot\PYGZob{}x\PYGZcb{} \PYG{n+ni}{\PYGZam{}amp;} = \PYGZbs{}sigma(y\PYGZhy{}x) \PYGZbs{}labe
\PYGZbs{}dot\PYGZob{}y\PYGZcb{} \PYG{n+ni}{\PYGZam{}amp;} = \PYGZbs{}rho x \PYGZhy{} y \PYGZhy{} xz \
\PYGZbs{}dot\PYGZob{}z\PYGZcb{} \PYG{n+ni}{\PYGZam{}amp;} = \PYGZhy{}\PYGZbs{}beta z + xy
\PYGZbs{}end\PYGZob{}align\PYGZcb{}
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}/p\PYGZgt{}}
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}h2}\PYG{n+nt}{\PYGZgt{}}The Cauchy\PYGZhy{}Schwarz Inequality\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}p}\PYG{n+nt}{\PYGZgt{}}\PYGZbs{}[
\PYGZbs{}left( \PYGZbs{}sum\PYGZus{}\PYGZob{}k=1\PYGZcb{}\PYGZca{}n a\PYGZus{}k b\PYGZus{}k \PYGZbs{}
\PYGZbs{}left( \PYGZbs{}sum\PYGZus{}\PYGZob{}k=1\PYGZcb{}\PYGZca{}n a\PYGZus{}k\PYGZca{}2 \PYGZbs{}r
\PYGZbs{}]\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}/p\PYGZgt{}}
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}h2}\PYG{n+nt}{\PYGZgt{}}A Cross Product Formula\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}/h2\PYGZgt{}}
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}p}\PYG{n+nt}{\PYGZgt{}}\PYGZbs{}[
\PYGZbs{}mathbf\PYGZob{}V\PYGZcb{}\PYGZus{}1 \PYGZbs{}times \PYGZbs{}mathbf\PYGZob{}V\PYGZcb{}\PYGZ
\PYGZbs{}begin\PYGZob{}vmatrix\PYGZcb{}
\PYGZbs{}mathbf\PYGZob{}i\PYGZcb{} \PYG{n+ni}{\PYGZam{}amp;} \PYGZbs{}mathbf\PYGZob{}j\PYGZcb{} \
\PYGZbs{}frac\PYGZob{}\PYGZbs{}partial X\PYGZcb{}\PYGZob{}\PYGZbs{}partial u\PYGZcb{} \PYG{n+ni}{
\PYGZbs{}frac\PYGZob{}\PYGZbs{}partial X\PYGZcb{}\PYGZob{}\PYGZbs{}partial v\PYGZcb{} \PYG{n+ni}{
\PYGZbs{}end\PYGZob{}vmatrix\PYGZcb{}
\PYGZbs{}]\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}/p\PYGZgt{}}
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}h2}\PYG{n+nt}{\PYGZgt{}}The probability of getting \PYGZbs{}(k\PYGZbs{}) heads wh
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}p}\PYG{n+nt}{\PYGZgt{}}\PYGZbs{}[P(E) = \PYGZob{}n \PYGZbs{}choose k\PYGZcb{} p\P
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}h2}\PYG{n+nt}{\PYGZgt{}}An Identity of Ramanujan\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}/h2\PYGZgt{}}
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}p}\PYG{n+nt}{\PYGZgt{}}\PYGZbs{}[
\PYGZbs{}frac\PYGZob{}1\PYGZcb{}\PYGZob{}(\PYGZbs{}sqrt\PYGZob{}\PYGZbs{}phi \PYGZbs{}sqrt\PYGZob{
1+\PYGZbs{}frac\PYGZob{}e\PYGZca{}\PYGZob{}\PYGZhy{}2\PYGZbs{}pi\PYGZcb{}\PYGZcb{} \PYGZob{}1+\P
\PYGZob{}1+\PYGZbs{}frac\PYGZob{}e\PYGZca{}\PYGZob{}\PYGZhy{}8\PYGZbs{}pi\PYGZcb{}\PYGZcb{} \PY
\PYGZbs{}]\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}/p\PYGZgt{}}
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}h2}\PYG{n+nt}{\PYGZgt{}}A Rogers\PYGZhy{}Ramanujan Identity\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}/h
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}p}\PYG{n+nt}{\PYGZgt{}}\PYGZbs{}[
1 + \PYGZbs{}frac\PYGZob{}q\PYGZca{}2\PYGZcb{}\PYGZob{}(1\PYGZhy{}q)\PYGZcb{}+\PYGZbs{}frac\PYGZob
\PYGZbs{}prod\PYGZus{}\PYGZob{}j=PYGZcb{}\PYGZca{}\PYGZob{}\PYGZbs{}infty\PYGZcb{}\PYGZbs{}frac\P
\PYGZbs{}quad\PYGZbs{}quad \PYGZbs{}text\PYGZob{}for \PYGZdl{}\textbar{}q\textbar{}\PYG{n+ni}{\P
222
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
\PYGZbs{}]\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}/p\PYGZgt{}}
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}h2}\PYG{n+nt}{\PYGZgt{}}Maxwell\PYGZsq{}s Equations\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}/h2\PYGZgt
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}p}\PYG{n+nt}{\PYGZgt{}}
\PYGZbs{}begin\PYGZob{}align\PYGZcb{}
\PYGZbs{}nabla \PYGZbs{}times \PYGZbs{}vec\PYGZob{}\PYGZbs{}mathbf\PYGZob{}B\PYGZcb{}\PYGZcb{} \PYG
\PYGZbs{}nabla \PYGZbs{}cdot \PYGZbs{}vec\PYGZob{}\PYGZbs{}mathbf\PYGZob{}E\PYGZcb{}\PYGZcb{} \PYG{
\PYGZbs{}nabla \PYGZbs{}times \PYGZbs{}vec\PYGZob{}\PYGZbs{}mathbf\PYGZob{}E\PYGZcb{}\PYGZcb{}\PYGZ
\PYGZbs{}nabla \PYGZbs{}cdot \PYGZbs{}vec\PYGZob{}\PYGZbs{}mathbf\PYGZob{}B\PYGZcb{}\PYGZcb{} \PYG{
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}/p\PYGZgt{}}
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}h2}\PYG{n+nt}{\PYGZgt{}}In\PYGZhy{}line Mathematics\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}/h2\PYGZgt
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}p}\PYG{n+nt}{\PYGZgt{}}While display equations look good for a page of samples, t
ability to mix math and text in a paragraph is also important. This
expression \PYGZbs{}(\PYGZbs{}sqrt\PYGZob{}3x\PYGZhy{}1\PYGZcb{}+(1+x)\PYGZca{}2\PYGZbs{}) is an exam
you see, equations can be used this way as well, without unduly
disturbing the spacing between lines.\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}/p\PYGZgt{}}
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}h2}\PYG{n+nt}{\PYGZgt{}}References to equations\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}/h2\PYGZgt{}}
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}p}\PYG{n+nt}{\PYGZgt{}}Here is a reference to the Lorenz Equations (\PYGZbs{}ref\
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}/body\PYGZgt{}}
\PYG{n+nt}{\PYGZlt{}/html\PYGZgt{}}
Daha fazla bilgi
Calibre matematiksel ifadeleri i¸slemek için MathJax kitaplı˘gını kullandı˘gından matematiksel ifadeleri e-kitaplarda
i¸slemek için daha fazla bilgiyi MathJax web sayfasında97 bulabilirsiniz.
1.9.9 AZW3 • EPUB • MOBI Katalogları Olusturmak
¸
calibre’nin katalog olu¸sturma özelli˘gi kitaplı˘gınızda çe¸sitli biçimlerde dosyalardan olu¸san bir katalog olu¸sturmanıza
imkan verir. Bu yardım dosyası AZW3, EPUB ve MOBI biçimlerinde bir katalog olu¸sturmanın genel seçeneklerini
tanımlar.
•
•
•
•
•
•
•
•
Katalog için kitap seçmek (sayfa 224)
˙Içerilen bölümler (sayfa 224)
Önekler (sayfa 225)
Hariç tutulan kitaplar (sayfa 225)
Hariç tutulan türler (sayfa 226)
Di˘ger seçenekler (sayfa 226)
Özel katalog kapakları (sayfa 227)
Ek yardım kaynakları (sayfa 227)
97 http://www.mathjax.org
1.9. Rehberler
223
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Katalog için kitap seçmek
Kitaplı˘gınızdaki tüm kitapların kataloglanmasını isterseniz ana penceredeki tüm arama ve filtreleme seçeneklerini
kaldırın. Seçilmi¸s tek bir dosyayla kitaplı˘gınızdaki tüm dosyalar olu¸sturulan katalo˘ga dahil edilmeye aday olur. Çe¸sitli
kriterlerle bazı kitaplar katalog dı¸sında tutulabilir; daha fazla bilgi için a¸sa˘gıdaki Hariç tutulan türler (sayfa 226)
alanına bakın.
Kitaplı˘gınızdaki bazı kitapların kataloglanmasını isterseniz iki seçene˘giniz var:
• Kataloglamak istedi˘giniz kitapların bir çoklu seçimini olu¸sturun. Calibre’nin ana penceresinde birden çok kitap
seçildi˘ginde sadece seçilen kitaplar kataloglanır.
• Görüntülenen kitapları filtrelemek için Arama alanını veya Etiket Tarayıcısını kullanın. Sadece görüntülenen
kitaplar kataloglanacaktır.
Katalog olu¸sturmaya ba¸slamak için Kitapları dönü¸stür > Calibre kitaplı˘gınızdaki kitapların bir katalo˘gunu olu¸sturun menü ögesini seçin. Katalog olu¸sturma ileti¸sim penceresine daha kolay ola¸sım için Tercihler > Arayüz > Araç
çubukları alanına bir Katalog Olu¸stur dü˘gmesi ekleyebilirsiniz.
Katalog seçeneklerinde Katalog biçimi olarak AZW3, EPUB veya MOBI seçin. Katalog ba¸slı˘gı alanına olu¸sturulacak katalog için bir isim girin. Girdi˘giniz isimde bir katalog zaten mevcutsa olu¸sturulacak katalog onun üzerine
yazılacaktır.
Katalo˘gu aygıta otomatik olarak gönder seçene˘gini etkinle¸stirmek olu¸sturulan katalo˘gun ba˘glanan aygıta hemen indirilmesine neden olacaktır.
˙Içerilen bölümler
Onay i¸saretiyle etkinle¸stirilmi¸s bölümler olu¸sturulacak katalo˘ga dahil edilecektir:
• Yazarlar - tüm kitaplar yazarlarına göre sıralı halde liste biçiminde sunulur. Serisi olmayan kitaplar serilerden
önce gösterilir.
224
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
• Ba¸slıklar - tüm kitaplar ba¸slıklarına göre sıralı halde liste biçiminde sunulur.
• Seriler - bir serinin parçası olan tüm kitaplar serilerine göre sıralı halde liste biçiminde sunulur.
• Türler - türler bir liste halinde Yazar ve Serilerine göre sıralı olarak sunulurlar.
• Yakında Eklenenler - tüm kitaplar tarihsel olarak tersten sıralı s¸ekilde sıralanır.Liste son 30 günde eklenen kitapları içerir ve ardından önceki aylarda eklenmi¸s kitaplar aylık olarak gruplanırlar.
• Tanımlamalar - her kitap için kapa˘gın küçük resmi ve yorumlar dahil ayrıntılı tanımlamalar bulunur. Yazara
göre sıralıdır ve serisi olmayan kitaplar daha önce gösterilir.
Önekler
Ön ek kuralları belirli bir kritere uyan kitaplara ön ek eklemenize imkan verir. Örne˘gin okudu˘gunuz kitapları bir onay
i¸saretiyle veya istek listenizdeki kitapları bir X ile i¸saretlemek isteyebilirsiniz.
˙Ilk sütundaki onay kutusu kuralı etkinle¸stirir. Isim
˙
sizin girdi˘giniz kuralın ismidir. Alan ise ya Etiketler veya kitaplı˘gınızdaki özel bir sütun olabilir. De˘ger de Alan alanının e¸sle¸sti˘gi içeriktir. Bir ön ek kuralı sa˘glandı˘gında kitap seçilen
Ön Ek ile i¸saretlenecektir.
Yukarıdaki örnekte üç ön ek kuralı belirtilmi¸stir:
1. Okunmu¸s kitap, Son okuma özel sütununda bulunan herhangi tarihteki bir kitabın önüne bir kontrol i¸sareti gelece˘gini belirtir.
2. Dileklistesi ö˘gesi Dileklistesi etiketi olan herhangi kitabın önüne bir X sembolü gelece˘gini belirtir.
3. Kitaplık, Kitaplıkta Mevcut özel sütununda Do˘gru (veya Evet) de˘geri olan her kitabın önüne bir çift ok sembolü
gelece˘gini belirtir.
Ilk e¸sle¸sen kuralı öneki sa˘glar. Engelli veya eksik kurallar göz ardı edilir.
Hariç tutulan kitaplar
1.9. Rehberler
225
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Hariç tutma kuralları kataloglanmayacak kitapları belirtmenize imkan verir.
˙Ilk sütundaki onay kutusu kuralı etkinle¸stirir. Isim
˙
kural için girdi˘giniz isimdir. Alan ise ya Etiket ya da kitaplı˘gınızdaki özel bir sütundur. De˘ger alanı Alan ile e¸sle¸sen içeriktir. Dı¸sarıda tutma kurallarından biri sa˘glandı˘gında kitap
olu¸sturulan katalo˘gun dı¸sında tutulur.
Yukarıdaki örnekte iki hariç tutma kuralı belirtilmi¸stir:
1. Kataloglar kuralı Katalog etiketine sahip kitapların olu¸sturulacak katalo˘ga dahil edilmeyece˘gini belirtir.
2. Ar¸sivlenmi¸s Kitaplar kuralı Durum sütunundaki de˘geri Ar¸sivlenmi¸s olan kitapların olu¸sturulacak katalo˘ga dahil
edilmeyece˘gini belirtir.
Tüm kurallar bütün kitaplar için çalı¸stırılır. Kapalı veya eksik kurallar yok sayılır.
Hariç tutulan türler
Bir katalog olu¸sturuldu˘gunda veritabanınızdaki etiketler türler olarak kullanılır. Örne˘gin; etiketleri Kurgu ve
Kurgusal Olmayan olarak kullanabilirsiniz. Bu etiketler olu¸sturulan katalogda türler haline gelir ve bu etiketlerle
etiketlenmi¸s kitaplar ilgili türlerin altında listelenir. Bir kitap ta¸sıdı˘gı bütün etiketlere kar¸sılık gelen türlerin altında
listelenir.
Belirli etiketleri belirli amaçlar için kullanabilirsiniz. Örne˘gin; bir + i¸sareti kitabı okumayı veya [Amazon
Freebie] gibi parantezli bir ifade kitabın kayna˘gını i¸saret edebilir. Hariç tutulan türler düzenli ifadesi olu¸sturulan katalo˘ga alınmasını istemedi˘giniz etiketleri belirtmenize izin verir. Varsayılan hariç tutma düzenli ifade deseni
\[.+\]\+ [etiket] s¸eklinde yazılan etiketleri hariç tutar. Kitap okuma için varsayılan etiket olan + katalo˘ga
alınmayacak türleri belirtir.
Bir düzenli ifadede ayrıca tam isim kullanabilirsiniz. Örne˘gin, [Amazon Freebie] veya [Project
Gutenberg]. Çıkarılması için birden çok tam etiket listelemek istiyorsanız, aralarına bir boru (dikey çubuk) koyun: [Amazon Freebie]|[Project Gutenberg].
Düzenli ifade sonucu veritabanınızdaki etiketlere ve girdi˘giniz düzenli ifade desenine göre katalog olu¸sturuldu˘gunda
hangi etiketlerin hariç tutulaca˘gını gösterir. Düzenli ifade desenini düzenledi˘ginizde sonuçlar da güncellenir.
˘ seçenekler
Diger
Katalog kapa˘gı mevcut kapa˘gın mı kullanılaca˘gını yoksa yeni bir kapak mı olu¸sturulaca˘gını belirtir. Kataloglarınız için
özel kapaklar olu¸sturmak mümkündür - daha fazla bilgi için Özel katalog kapakları alanına bakabilirsiniz. Yeniden
226
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
kullanmak istedi˘giniz bir özel kapak olu¸sturmu¸ssanız Mevcut kapa˘gı kullan seçene˘gini seçin. Aksi halde Yeni kapak
olu¸stur diyerek devam edin.
Ek Tanımlama notu özel bir sütunun içeri˘ginin Tanımlama sayfasına, kapak küçük resminin yanına eklenmesini belirtir.
Örne˘gin, kitabı okudu˘gunuz son tarihi bir Son okuma özel sütunuyla görüntülemek isteyebilirsiniz. Tanımlama notu
özelli˘ginin geli¸smi¸s kullanımı için calibre forumundaki s¸u gönderiye98 göz atın.
Küçük resim geni¸sli˘gi Tanımlamalar sayfasındaki kapak küçük resimleri için bir geni¸slik tercihi belirtir. Küçük resimler performansı artırmak için zulalanır. De˘gi¸sik geni¸slikleri deneyimlemek için tercih etti˘giniz geni¸sli˘gi bulana kadar
bir kaç kitap içeren bir katalok üretmeyi deneyin, sonra tam katalo˘gunuzu üretin. Bir katalok yeni bir küçük resim
geni¸sli˘giyle üretildi˘ginde performans yava¸s olacaktır, fakat sonraki katalog in¸saları katalog zulası avantajını kullanacaktır.
Yorumlarla Birle¸stir katalog üretiminde içeri˘gi zarar vermeden Yorumlar metadatasıyla birle¸stirilecek bir özel sütun
belirtir. Örne˘gin Yorumlar metadatasına eklemek istedi˘giniz bir Yazar Bio özel sütununuz olabilir. Özel sütun içeri˘gini
Yorum kısmından önce ya da sonra eklemek isteyebilirsiniz, ve iste˘ge ba˘glı olarak eklenen içeri˘gi yatay bir cetvel
ayraçla ayırabilirsiniz. Seçilebilir nitelikte özel sütun türleri metin, yorumlar, ve bile¸
sik olabilir.
Özel katalog kapakları
Kurulu olan Kapak Olu¸sturma eklentisi99 ile katalo˘gunuz için
özel kapaklar olu¸sturabilirsiniz. Eklentiyi yüklemek için Tercihler > Geli¸smi¸s > Eklentiler > Yeni eklentiler getir
menüsünü takip edin.
Ek yardım kaynakları
Calibre’nin Katalog özelli˘gi hakkında daha fazla bilgi için MobileRead forumundaki sabit Katalog Olu¸sturmak - Buradan ba¸slayın100 alanına bakın. Burada katalog s¸ablonlarını nasıl özelle¸stirebilece˘ginizi ve nasıl hata raporu girece˘ginizi
de bulacaksınız.
98 http://www.mobileread.com/forums/showpost.php?p=1335767&postcount=395
99 http://www.mobileread.com/forums/showthread.php?t=124219
100 http://www.mobileread.com/forums/showthread.php?t=118556
1.9. Rehberler
227
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Di˘ger kullanıcılara calibre’nin Katalog özelli˘gi hakkında soru sormak veya tartı¸smak için MobileRead forumunda
Calibre Katalogları101 alanına bakabilirsiniz.
1.9.10 Sanal Kitaplıklar
Sanal kitaplık ifadesi calibre’ye normal bir kitaplı˘gın bir alt kümesini açmasını söylemenin bir yoludur. Örne˘gin sadece belirli bir yazarın kitaplarıyla veya sadece belirli bir etiketi ta¸sıyan kitaplarla çalı¸smak isteyebilirsiniz. Sanal
kitaplıkları kullanmak büyük kitaplı˘gınızı daha küçük alt kitaplıklara ayırmanın tercih edilen bir yoludur. Tüm koleksiyonunuzda arama yapmak istedi˘ginizde küçük kitaplıktan üst kitaplı˘ga geri gelmeniz gerekir. Calibre içinde birden
fazla kitaplıkta arama yapmanın bir yöntemi bulunmamaktadır.
Bir sanal kitaplık basit bir aramadan farklıdır. Arama kitap listesinde görüntülenen kitapların listesini kısıtlar. Bir sanal
kitaplık bunun yanında solda görüntülenen Etiket Tarayıcısında gösterilen girdileri de kısıtlar. Etiket Tarayıcısı sadece
sanal kitaplıkta bulunan etiketleri, yazarları, serileri, yayıncıları ve benzerlerini gösterir. Bir sanal kitaplık sadece
kitapların kısıtlanmı¸s kümesini barındıran bir gerçek kitaplık gibi davranır.
Sanal Kitaplıklar Olusturmak
¸
Bir sanal kitaplık kullanmak için arama çubu˘gunun solundaki Sanal Kitaplık dü˘gmesine tıklayın ve Sanal Kitaplık Olu¸stur seçene˘gini seçin. ˙Ilk örnek olarak sadece belrli bir yazarın kitaplarını gösteren bir sanal
kitaplık olu¸sturalım. A¸sa˘gıda gösterilen Yazarlar ba˘glantısına tıklayın ve kullanmak istedi˘giniz yazarı seçip Tamam’a
tıklayın.
Sanal Kitaplık Olu¸stur ileti¸sim penceresi sizin için doldurulacaktır. Tamam’a tıkladı˘gınızda sadece seçti˘giniz yazarın
kitaplarını gösteren yeni bir Sanal Kitaplık olu¸sturuldu˘gunu göreceksiniz. Calibre’nin bakı¸s açısından bu kitaplık
sadece seçti˘giniz yazarın kitaplarını barındıran bir kitaplık gibidir.
˙Istedi˘giniz herhangi bir zamada Sanal Kitaplık ba˘glantısından <None> girdisini seçerek tam kitaplı˘gınıza dönebilirsiniz.
Sanal Kitaplıklar Aramaları temel alırlar. Her aramanızı bir sanal kitaplı˘gın temeli olarak kullanabilirsiniz. Sanal
kitaplı˘gınız aramanın sonuçlarıyla e¸sle¸sen kitapları barındıracaktır. ˙Ilk olarak aramak istedi˘giniz s¸eyi arama çubu˘guna
yazın veya Etiket Tarayıcısını kullanın. Dönen sonuçlardan memnun oldu˘gunuzda Sanal Kitaplık dü˘gmesine tıklayın,
Kitaplık Olu¸stur ba˘glantısını takip ederek bu yeni kitaplık için bir isim girin. Sanal kitaplı˘gınız az önce yaptı˘gınız
101 http://www.mobileread.com/forums/forumdisplay.php?f=236
228
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
aramaların sonuçlarını temel alarak olu¸sturulacaktır. Aramalar çok güçlüdür, hangi türde s¸eyleri arayabilece˘ginizi The
Search Interface (sayfa 11) alanından ö˘grenebilirsiniz.
Faydalı Sanal Kitaplık Örnekleri
• Son gün içinde calibre’ye eklenen kitaplar: date:>1daysago
• Son ay içinde calibre’ye eklenen kitaplar: date:>30daysago
• 5 yıldız almı¸s kitaplar: rating:5
• En az 4 yıldız almı¸s kitaplar: rating:>=4
• De˘gerlendirmesi yapılmamı¸s kitaplar: rating:false
• Calibre içinden Haberleri Getir i¸slevi ile indirilmi¸s dergiler: tags:=News and author:=calibre
• Etiketi olmayan kitaplar: tags:false
• Kapa˘gı olmayan kitaplar: cover:false
Sanal Kitaplıklarla çalısmak
¸
Önceden olu¸sturulmu¸s bir sanal kitaplı˘gı Sanal Kitaplık dü˘gmesine tıklayıp uygun eylemi seçerek düzenleyebilir veya
kaldırabilirsiniz.
Calibre’ye geçerli kitaplık her açıldı˘gında bir özel sanal kitaplı˘gın uygulanması gerekti˘gini Tercihler->Davranı¸s yolunu kullanarak söyleyebilirsiniz.
Calibre ˙Içerik Sunucusunu kullanıyorsanız tüm kitaplı˘gınız yerine bir sanal kitaplı˘gı payla¸smayı Tercihler->A˘gdan
payla¸smak menüsünden yapabilirsiniz.
Mevcut aramanızı hızlıca bir geçici sanal kitaplık olarak kullanabilrisiniz, bunun için Sanal Kitaplık dü˘gmesine tıklayın ve *mevcut arama girdisini seçin.
Kullanılabilir tüm sanal kitaplıkları kitap listesinin üstünde sekmeler olarak görebilirsiniz. Sanal kitaplıklar arasında
sıkça dola¸smak isterseniz bu kolaylık sa˘glayacaktır. Bunun için Sanal Kitaplık dü˘gmesine tıklayın ve Sanal Kitaplıkları sekmelerde göster seçene˘gini seçin. Sekmeleri sürükleyip bırakarak yeniden düzenleyebilir ve görmek istemediklerinizi kapatabilirsiniz. Kapatılan sekmeler sekme çubu˘guna sa˘g tıklanarak yeniden yüklenebilirler.
Ek kısıtlamalar kullanmak
Sanal kitaplıkta görüntülenen kitaplara ek kısıtlamalar koymak için Ek kısıtlamalar dü˘gmesini kullanabilirsiniz. Bir
ek kısıtlama sanal kitaplı˘gınızda gösterilen kitapları daha da kısıtlamak için kullanabilece˘giniz önceden kaydetti˘giniz
bir arama olabilir. Örne˘gin Tarihi Kurgu etiketini ta¸sıyan kitaplardan olu¸san bir Sanal Kitaplı˘gınız ve okumadı˘gınız
kitapları gösteren bir kaydedilmi¸s aramanız olsun Sanal Kitaplık dü˘gmesine tıklayıp Ek kısıtlamalar seçene˘gini seçerek okunmamı¸s Tarihi Kurgu kitapların görüntülenmesini sa˘glayabilirsiniz. Kaydedilmi¸s aramalar hakkında daha fazla
bilgi için Saving searches (sayfa 13) bölümüne bakabilirsiniz.
1.10 Calibreyi özellestirmek
¸
calibre yüksek derecede modüler bir tasarıma sahiptir. Çe¸sitli parçaları özelle¸stirilebilir. calibre’ye çevrimiçi içer˘gin
yeni kaynaklarını eklemek için nasıl tarifler olu¸sturulaca˘gını Sık kullandı˘gınız haber sitesini ekleme (sayfa 121) Bölümünden ö˘grenebilirsiniz. Burada ilk olarak çevresel de˘gi¸skenlerin nasıl kullanılaca˘gını ve calibre’nin davranı¸sını
özelle¸stirmek için ince ayarları, daha sonra simgeler ve s¸ablonlar gibi kendi sabit kaynaklarınızı nasıl belirtece˘ginizi
ve son olarak calibre’ye i¸slevsellik eklemek için eklentileri nasıl kullanaca˘gınızı ö˘greneceksiniz.
1.10. Calibreyi özellestirmek
¸
229
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
•
•
•
•
Çevresel de˘gi¸skenler (sayfa 253)
˙
Ince
Ayarlar (sayfa 254)
Simgelerin, s¸ablonların ve benzerlerinin üzerine yazmak (sayfa 264)
Eklentilerle calibre’yi özelle¸stirmek (sayfa 264)
1.10.1 API Documentation for plugins
Defines various abstract base classes that can be subclassed to create powerful plugins. The useful classes are:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Eklenti (sayfa 316)
FileTypePlugin (sayfa 318)
Metadata plugins (sayfa 319)
Catalog plugins (sayfa 319)
Metadata download plugins (sayfa 320)
Conversion plugins (sayfa 323)
Device Drivers (sayfa 325)
User Interface Actions (sayfa 334)
Preferences Plugins (sayfa 337)
Viewer plugins (sayfa 338)
Eklenti
class calibre.customize.Plugin(plugin_path)
A calibre plugin. Useful members include:
•self.plugin_path: Stores path to the zip file that contains this plugin or None if it is a builtin plugin
•self.site_customization: Stores a customization string entered by the user.
Methods that should be overridden in sub classes:
•initialize() (sayfa 317)
•customization_help() (sayfa 317)
Useful methods:
•temporary_file() (sayfa 318)
•__enter__()
•load_resources() (sayfa 317)
supported_platforms= []
List of platforms this plugin works on. For example: [’windows’, ’osx’, ’linux’]
name= ‘Trivial Plugin’
The name of this plugin. You must set it something other than Trivial Plugin for it to work.
version= (1, 0, 0)
The version of this plugin as a 3-tuple (major, minor, revision)
description= u’Bir fonksiyonu yok’
A short string describing what this plugin does
230
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
author= u’Bilinmeyen’
The author of this plugin
priority= 1
When more than one plugin exists for a filetype, the plugins are run in order of decreasing priority i.e. plugins with higher priority will be run first. The highest possible priority is sys.maxint. Default priority
is 1.
minimum_calibre_version= (0, 4, 118)
The earliest version of calibre this plugin requires
can_be_disabled= True
If False, the user will not be able to disable this plugin. Use with care.
type= u’Temel’
The type of this plugin. Used for categorizing plugins in the GUI
initialize()
Called once when calibre plugins are initialized. Plugins are re-initialized every time a new plugin is added.
Also note that if the plugin is run in a worker process, such as for adding books, then the plugin will be
initialized for every new worker process.
Perform any plugin specific initialization here, such as extracting resources from the plugin zip file. The
path to the zip file is available as self.plugin_path.
Note that self.site_customization is not available at this point.
config_widget()
Implement this method and save_settings() (sayfa 317) in your plugin to use a custom configuration
dialog, rather then relying on the simple string based default customization.
This method, if implemented, must return a QWidget. The widget can have an optional method validate()
that takes no arguments and is called immediately after the user clicks OK. Changes are applied if and only
if the method returns True.
If for some reason you cannot perform the configuration at this time, return a tuple of two strings (message,
details), these will be displayed as a warning dialog to the user and the process will be aborted.
save_settings(config_widget)
Save the settings specified by the user with config_widget.
Parametreler config_widget – The widget returned by config_widget() (sayfa 317).
do_user_config(parent=None)
This method shows a configuration dialog for this plugin. It returns True if the user clicks OK, False
otherwise. The changes are automatically applied.
load_resources(names)
If this plugin comes in a ZIP file (user added plugin), this method will allow you to load resources from
the ZIP file.
For example to load an image:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
\PYG{n}{pixmap} \PYG{o}{=} \PYG{n}{QPixmap}\PYG{p}{(}\PYG{p}{)}
\PYG{n}{pixmap}\PYG{o}{.}\PYG{n}{loadFromData}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{
\PYG{n}{icon} \PYG{o}{=} \PYG{n}{QIcon}\PYG{p}{(}\PYG{n}{pixmap}\PYG{p}{)}
Parametreler names – List of paths to resources in the zip file using / as separator
1.10. Calibreyi özellestirmek
¸
231
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Dönü¸s de˘geri: A dictionary of the form {name: file_contents}. Any names that were
not found in the zip file will not be present in the dictionary.
customization_help(gui=False)
Return a string giving help on how to customize this plugin. By default raise a NotImplementedError,
which indicates that the plugin does not require customization.
If you re-implement this method in your subclass, the user will be asked to enter a string as customization
for this plugin. The customization string will be available as self.site_customization.
Site customization could be anything, for example, the path to a needed binary on the user’s computer.
Parametreler gui – If True return HTML help, otherwise return plain text help.
temporary_file(suffix)
Return a file-like object that is a temporary file on the file system. This file will remain available even after
being closed and will only be removed on interpreter shutdown. Use the name member of the returned
object to access the full path to the created temporary file.
Parametreler suffix – The suffix that the temporary file will have.
cli_main(args)
This method is the main entry point for your plugins command line interface. It is called when the user
does: calibre-debug -r “Plugin Name”. Any arguments passed are present in the args variable.
FileTypePlugin
class calibre.customize.FileTypePlugin(plugin_path)
Taban: calibre.customize.Plugin (sayfa 316)
A plugin that is associated with a particular set of file types.
file_types= set([])
Set of file types for which this plugin should be run. For example: {’lit’, ’mobi’, ’prc’}
on_import= False
If True, this plugin is run when books are added to the database
on_postimport= False
If True, this plugin is run after books are added to the database
on_preprocess= False
If True, this plugin is run just before a conversion
on_postprocess= False
If True, this plugin is run after conversion on the final file produced by the conversion output plugin.
run(path_to_ebook)
Run the plugin. Must be implemented in subclasses. It should perform whatever modifications are required
on the ebook and return the absolute path to the modified ebook. If no modifications are needed, it should
return the path to the original ebook. If an error is encountered it should raise an Exception. The default
implementation simply return the path to the original ebook.
The modified ebook file should be created with the temporary_file() method.
Parametreler path_to_ebook – Absolute path to the ebook.
Dönü¸s de˘geri: Absolute path to the modified ebook.
postimport(book_id, book_format, db)
Called post import, i.e., after the book file has been added to the database.
232
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Parametreler
• book_id – Database id of the added book.
• book_format – The file type of the book that was added.
• db – Library database.
Metadata plugins
class calibre.customize.MetadataReaderPlugin(*args, **kwargs)
Taban: calibre.customize.Plugin (sayfa 316)
A plugin that implements reading metadata from a set of file types.
file_types= set([])
Set of file types for which this plugin should be run For example: set([’lit’, ’mobi’, ’prc’])
get_metadata(stream, type)
Return metadata for the file represented by stream (a file like object that supports reading). Raise an exception when there is an error with the input data. :param type: The type of file. Guaranteed to be one of the
entries in file_types (sayfa 319). :return: A calibre.ebooks.metadata.book.Metadata
object
class calibre.customize.MetadataWriterPlugin(*args, **kwargs)
Taban: calibre.customize.Plugin (sayfa 316)
A plugin that implements reading metadata from a set of file types.
file_types= set([])
Set of file types for which this plugin should be run For example: set([’lit’, ’mobi’, ’prc’])
set_metadata(stream, mi, type)
Set metadata for the file represented by stream (a file like object that supports reading). Raise an exception
when there is an error with the input data. :param type: The type of file. Guaranteed to be one of the entries
in file_types (sayfa 319). :param mi: A calibre.ebooks.metadata.book.Metadata object
Catalog plugins
class calibre.customize.CatalogPlugin(plugin_path)
Taban: calibre.customize.Plugin (sayfa 316)
A plugin that implements a catalog generator.
file_types= set([])
Output file type for which this plugin should be run For example: ‘epub’ or ‘xml’
cli_options= []
CLI parser options specific to this plugin, declared as namedtuple Option:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
from collections import namedtuple
Option = namedtuple(\PYGZsq{}Option\PYGZsq{}, \PYGZsq{}option, default, dest, help\
cli\PYGZus{}options = [Option(\PYGZsq{}\PYGZhy{}\PYGZhy{}catalog\PYGZhy{}title\PYGZ
default = \PYGZsq{}My Catalog\PYGZsq{},
dest = \PYGZsq{}catalog\PYGZus{}title\PYGZsq{},
help = (\PYGZus{}(\PYGZsq{}Title of generated catalog. \PYGZbs
1.10. Calibreyi özellestirmek
¸
233
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
\PYGZsq{}\PYGZpc{}default\PYGZsq{} + \PYGZdq{}\PYGZsq{}\PYGZdq
cli\PYGZus{}options parsed in library.cli:catalog\PYGZus{}option\PYGZus{}parser()
initialize()
If plugin is not a built-in, copy the plugin’s .ui and .py files from the zip file to $TMPDIR. Tab will be
dynamically generated and added to the Catalog Options dialog in calibre.gui2.dialogs.catalog.py:Catalog
run(path_to_output, opts, db, ids, notification=None)
Run the plugin. Must be implemented in subclasses. It should generate the catalog in the format specified
in file_types, returning the absolute path to the generated catalog file. If an error is encountered it should
raise an Exception.
The generated catalog file should be created with the temporary_file() method.
Parametreler
• path_to_output – Absolute path to the generated catalog file.
• opts – A dictionary of keyword arguments
• db – A LibraryDatabase2 object
Metadata download plugins
class calibre.ebooks.metadata.sources.base.Source(*args, **kwargs)
Taban: calibre.customize.Plugin (sayfa 316)
capabilities= frozenset([])
Set of capabilities supported by this plugin. Useful capabilities are: ‘identify’, ‘cover’
touched_fields= frozenset([])
List of metadata fields that can potentially be download by this plugin during the identify phase
has_html_comments= False
Set this to True if your plugin returns HTML formatted comments
supports_gzip_transfer_encoding= False
Setting this to True means that the browser object will add Accept-Encoding: gzip to all requests. This can
speedup downloads but make sure that the source actually supports gzip transfer encoding correctly first
cached_cover_url_is_reliable= True
Cached cover URLs can sometimes be unreliable (i.e. the download could fail or the returned image could
be bogus. If that is often the case with this source set to False
options= ()
A list of Option objects. They will be used to automatically construct the configuration widget for this
plugin
config_help_message= None
A string that is displayed at the top of the config widget for this plugin
can_get_multiple_covers= False
If True this source can return multiple covers for a given query
auto_trim_covers= False
If set to True covers downloaded by this plugin are automatically trimmed.
prefer_results_with_isbn= True
If set to True, and this source returns multiple results for a query, some of which have ISBNs and some of
which do not, the results without ISBNs will be ignored
234
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
is_configured()
Return False if your plugin needs to be configured before it can be used. For example, it might need a
username/password/API key.
get_author_tokens(authors, only_first_author=True)
Take a list of authors and return a list of tokens useful for an AND search query. This function tries to
return tokens in first name middle names last name order, by assuming that if a comma is in the author
name, the name is in lastname, other names form.
get_title_tokens(title, strip_joiners=True, strip_subtitle=False)
Take a title and return a list of tokens useful for an AND search query. Excludes connectives(optionally)
and punctuation.
split_jobs(jobs, num)
Split a list of jobs into at most num groups, as evenly as possible
test_fields(mi)
Return the first field from self.touched_fields that is null on the mi object
clean_downloaded_metadata(mi)
Call this method in your plugin’s identify method to normalize metadata before putting the Metadata object
into result_queue. You can of course, use a custom algorithm suited to your metadata source.
get_book_url(identifiers)
Return a 3-tuple or None. The 3-tuple is of the form: (identifier_type, identifier_value, URL). The URL
is the URL for the book identified by identifiers at this source. identifier_type, identifier_value specify the
identifier corresponding to the URL. This URL must be browseable to by a human using a browser. It is
meant to provide a clickable link for the user to easily visit the books page at this source. If no URL is
found, return None. This method must be quick, and consistent, so only implement it if it is possible to
construct the URL from a known scheme given identifiers.
get_book_url_name(idtype, idval, url)
Return a human readable name from the return value of get_book_url().
get_book_urls(identifiers)
Override this method if you would like to return multiple urls for this book. Return a list of 3-tuples. By
default this method simply calls :method:‘get_book_url‘.
get_cached_cover_url(identifiers)
Return cached cover URL for the book identified by the identifiers dict or None if no such URL exists.
Note that this method must only return validated URLs, i.e. not URLS that could result in a generic cover
image or a not found error.
identify_results_keygen(title=None, authors=None, identifiers={})
Return a function that is used to generate a key that can sort Metadata objects by their relevance given a
search query (title, authors, identifiers).
These keys are used to sort the results of a call to identify() (sayfa 321).
For details on the default algorithm see InternalMetadataCompareKeyGen (sayfa 322). Reimplement this function in your plugin if the default algorithm is not suitable.
identify(log, result_queue, abort, title=None, authors=None, identifiers={}, timeout=30)
Identify a book by its title/author/isbn/etc.
If identifiers(s) are specified and no match is found and this metadata source does not store all related
identifiers (for example, all ISBNs of a book), this method should retry with just the title and author
(assuming they were specified).
If this metadata source also provides covers, the URL to the cover should be cached so that a subsequent
call to the get covers API with the same ISBN/special identifier does not need to get the cover URL again.
1.10. Calibreyi özellestirmek
¸
235
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Use the caching API for this.
Every Metadata object put into result_queue by this method must have a source_relevance attribute that
is an integer indicating the order in which the results were returned by the metadata source for this query.
This integer will be used by compare_identify_results(). If the order is unimportant, set it to
zero for every result.
Make sure that any cover/isbn mapping information is cached before the Metadata object is put into result_queue.
Parametreler
• log – A log object, use it to output debugging information/errors
• result_queue – A result Queue, results should be put into it. Each result is a Metadata
object
• abort – If abort.is_set() returns True, abort further processing and return as soon as possible
• title – The title of the book, can be None
• authors – A list of authors of the book, can be None
• identifiers – A dictionary of other identifiers, most commonly {‘isbn’:‘1234...’}
• timeout – Timeout in seconds, no network request should hang for longer than timeout.
Dönü¸s de˘geri: None if no errors occurred, otherwise a unicode representation of the error suitable for showing to the user
download_cover(log, result_queue, abort, title=None, authors=None, identifiers={}, timeout=30,
get_best_cover=False)
Download a cover and put it into result_queue. The parameters all have the same meaning as for
identify() (sayfa 321). Put (self, cover_data) into result_queue.
This method should use cached cover URLs for efficiency whenever possible. When cached data is not
present, most plugins simply call identify and use its results.
If the parameter get_best_cover is True and this plugin can get multiple covers, it should only get the “best”
one.
class calibre.ebooks.metadata.sources.base.InternalMetadataCompareKeyGen(mi,
source_plugin,
title,
authors,
identifiers)
Generate a sort key for comparison of the relevance of Metadata objects, given a search query. This is used only
to compare results from the same metadata source, not across different sources.
The sort key ensures that an ascending order sort is a sort by order of decreasing relevance.
The algorithm is:
•Prefer results that have at least one identifier the same as for the query
•Prefer results with a cached cover URL
•Prefer results with all available fields filled in
•Prefer results with the same language as the current user interface language
236
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
•Prefer results that are an exact title match to the query
•Prefer results with longer comments (greater than 10% longer)
•Use the relevance of the result as reported by the metadata source’s search engine
Conversion plugins
class calibre.customize.conversion.InputFormatPlugin(*args)
Taban: calibre.customize.Plugin (sayfa 316)
InputFormatPlugins are responsible for converting a document into HTML+OPF+CSS+etc. The results of the
conversion must be encoded in UTF-8. The main action happens in convert() (sayfa 323).
file_types= set([])
Set of file types for which this plugin should be run For example: set([’azw’, ’mobi’, ’prc’])
is_image_collection= False
If True, this input plugin generates a collection of images, one per HTML file. This can be set dynamically,
in the convert method if the input files can be both image collections and non-image collections. If you set
this to True, you must implement the get_images() method that returns a list of images.
core_usage= 1
Number of CPU cores used by this plugin A value of -1 means that it uses all available cores
for_viewer= False
If set to True, the input plugin will perform special processing to make its output suitable for viewing
output_encoding= ‘utf-8’
The encoding that this input plugin creates files in. A value of None means that the encoding is undefined
and must be detected individually
common_options= set([<calibre.customize.conversion.OptionRecommendation object at 0x7fcb23224e10>])
Options shared by all Input format plugins. Do not override in sub-classes. Use options (sayfa 323)
instead. Every option must be an instance of OptionRecommendation.
options= set([])
Options to customize the behavior of this plugin. Every option must be an instance of
OptionRecommendation.
recommendations= set([])
A set of 3-tuples of the form (option_name, recommended_value, recommendation_level)
get_images()
Return a list of absolute paths to the images, if this input plugin represents an image collection. The list of
images is in the same order as the spine and the TOC.
convert(stream, options, file_ext, log, accelerators)
This method must be implemented in sub-classes. It must return the path to the created OPF file or an
OEBBook instance. All output should be contained in the current directory. If this plugin creates files
outside the current directory they must be deleted/marked for deletion before this method returns.
Parametreler
• stream – A file like object that contains the input file.
• options – Options to customize the conversion process. Guaranteed to have attributes corresponding to all the options declared by this plugin. In addition, it will have a
verbose attribute that takes integral values from zero upwards. Higher numbers mean
be more verbose. Another useful attribute is input_profile that is an instance of
calibre.customize.profiles.InputProfile.
1.10. Calibreyi özellestirmek
¸
237
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
• file_ext – The extension (without the .) of the input file. It is guaranteed to be one of the
file_types supported by this plugin.
• log – A calibre.utils.logging.Log object. All output should use this object.
• accelarators – A dictionary of various information that the input plugin can get easily that
would speed up the subsequent stages of the conversion.
postprocess_book(oeb, opts, log)
Called to allow the input plugin to perform postprocessing after the book has been parsed.
specialize(oeb, opts, log, output_fmt)
Called to allow the input plugin to specialize the parsed book for a particular output format. Called after
postprocess_book and before any transforms are performed on the parsed book.
gui_configuration_widget(parent, get_option_by_name, get_option_help, db, book_id=None)
Called to create the widget used for configuring this plugin in the calibre GUI. The widget must be an
instance of the PluginWidget class. See the builting input plugins for examples.
class calibre.customize.conversion.OutputFormatPlugin(*args)
Taban: calibre.customize.Plugin (sayfa 316)
OutputFormatPlugins are responsible for converting an OEB document (OPF+HTML) into an output ebook.
The OEB document can be assumed to be encoded in UTF-8. The main action happens in convert()
(sayfa 324).
file_type= None
The file type (extension without leading period) that this plugin outputs
common_options= set([<calibre.customize.conversion.OptionRecommendation object at 0x7fcb23224f90>])
Options shared by all Input format plugins. Do not override in sub-classes. Use options (sayfa 324)
instead. Every option must be an instance of OptionRecommendation.
options= set([])
Options to customize the behavior of this plugin. Every option must be an instance of
OptionRecommendation.
recommendations= set([])
A set of 3-tuples of the form (option_name, recommended_value, recommendation_level)
convert(oeb_book, output, input_plugin, opts, log)
Render the contents of oeb_book (which is an instance of calibre.ebooks.oeb.OEBBook to the
file specified by output.
Parametreler
• output – Either a file like object or a string. If it is a string it is the path to a directory that
may or may not exist. The output plugin should write its output into that directory. If it is
a file like object, the output plugin should write its output into the file.
• input_plugin – The input plugin that was used at the beginning of the conversion pipeline.
• opts – Conversion options. Guaranteed to have attributes corresponding to the OptionRecommendations of this plugin.
• log – The logger. Print debug/info messages etc. using this.
specialize_css_for_output(log, opts, item, stylizer)
Can be used to make changes to the css during the CSS flattening process.
Parametreler
• item – The item (HTML file) being processed
238
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
• stylizer – A Stylizer object containing the flattened styles for item. You can get the style
for any element by stylizer.style(element).
gui_configuration_widget(parent, get_option_by_name, get_option_help, db, book_id=None)
Called to create the widget used for configuring this plugin in the calibre GUI. The widget must be an
instance of the PluginWidget class. See the builtin output plugins for examples.
Device Drivers
The base class for all device drivers is DevicePlugin (sayfa 325). However, if your device exposes itself as a
USBMS drive to the operating system, you should use the USBMS class instead as it implements all the logic needed
to support these kinds of devices.
class calibre.devices.interface.DevicePlugin(plugin_path)
Taban: calibre.customize.Plugin (sayfa 316)
Defines the interface that should be implemented by backends that communicate with an ebook reader.
FORMATS= [’lrf’, ‘rtf’, ‘pdf’, ‘txt’]
Ordered list of supported formats
VENDOR_ID= 0
VENDOR_ID can be either an integer, a list of integers or a dictionary If it is a dictionary, it must be a
dictionary of dictionaries, of the form:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
\PYGZob{}
integer\PYGZus{}vendor\PYGZus{}id : \PYGZob{} product\PYGZus{}id : [list of BCDs],
...
\PYGZcb{}
PRODUCT_ID= 0
An integer or a list of integers
BCD= None
BCD can be either None to not distinguish between devices based on BCD, or it can be a list of the BCD
numbers of all devices supported by this driver.
THUMBNAIL_HEIGHT= 68
Height for thumbnails on the device
THUMBNAIL_COMPRESSION_QUALITY= 75
Width for thumbnails on the device. Setting this will force thumbnails to this size, not preserving aspect
ratio. If it is not set, then the aspect ratio will be preserved and the thumbnail will be no higher than
THUMBNAIL_HEIGHT Compression quality for thumbnails. Set this closer to 100 to have better quality
thumbnails with fewer compression artifacts. Of course, the thumbnails get larger as well.
WANTS_UPDATED_THUMBNAILS= False
Set this to True if the device supports updating cover thumbnails during sync_booklists. Setting it to true
will ask device.py to refresh the cover thumbnails during book matching
CAN_SET_METADATA= [’title’, ‘authors’, ‘collections’]
Whether the metadata on books can be set via the GUI.
CAN_DO_DEVICE_DB_PLUGBOARD= False
Whether the device can handle device_db metadata plugboards
path_sep= ‘/’
Path separator for paths to books on device
1.10. Calibreyi özellestirmek
¸
239
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
icon= ‘/home/kovid/work/calibre/resources/images/reader.png’
Icon for this device
UserAnnotation
s¸unun takma adı: Annotation
OPEN_FEEDBACK_MESSAGE= None
GUI displays this as a message if not None. Useful if opening can take a long time
VIRTUAL_BOOK_EXTENSIONS= frozenset([])
Set of extensions that are “virtual books” on the device and therefore cannot be viewed/saved/added to
library For example: frozenset([’kobo’])
NUKE_COMMENTS= None
Whether to nuke comments in the copy of the book sent to the device. If not None this should be short
string that the comments will be replaced by.
MANAGES_DEVICE_PRESENCE= False
If True indicates that this driver completely manages device detection, ejecting and so forth. If you set this
to True, you must implement the detect_managed_devices and debug_managed_device_detection methods. A driver with this set to true is responsible for detection of devices, managing a blacklist of devices,
a list of ejected devices and so forth. calibre will periodically call the detect_managed_devices() method
and if it returns a detected device, calibre will call open(). open() will be called every time a device is
returned even is previous calls to open() failed, therefore the driver must maintain its own blacklist of
failed devices. Similarly, when ejecting, calibre will call eject() and then assuming the next call to detect_managed_devices() returns None, it will call post_yank_cleanup().
SLOW_DRIVEINFO= False
If set the True, calibre will call the get_driveinfo() (sayfa 328) method after the books lists have
been loaded to get the driveinfo.
ASK_TO_ALLOW_CONNECT= False
If set to True, calibre will ask the user if they want to manage the device with calibre, the first
time it is detected. If you set this to True you must implement get_device_uid() (sayfa 330)
and ignore_connected_device() (sayfa 330) and get_user_blacklisted_devices()
(sayfa 330) and set_user_blacklisted_devices() (sayfa 330)
user_feedback_after_callback= None
Set this to a dictionary of the form {‘title’:title, ‘msg’:msg, ‘det_msg’:detailed_msg} to have calibre popup
a message to the user after some callbacks are run (currently only upload_books). Be careful to not spam
the user with too many messages. This variable is checked after every callback, so only set it when you
really need to.
is_usb_connected(devices_on_system, debug=False, only_presence=False)
Return True, device_info if a device handled by this plugin is currently connected.
Parametreler devices_on_system – List of devices currently connected
detect_managed_devices(devices_on_system, force_refresh=False)
Called only if MANAGES_DEVICE_PRESENCE is True.
Scan for devices that this driver can handle. Should return a device object if a device is found. This object
will be passed to the open() method as the connected_device. If no device is found, return None. The
returned object can be anything, calibre does not use it, it is only passed to open().
This method is called periodically by the GUI, so make sure it is not too resource intensive. Use a cache
to avoid repeatedly scanning the system.
Parametreler
• devices_on_system – Set of USB devices found on the system.
240
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
• force_refresh – If True and the driver uses a cache to prevent repeated scanning, the cache
must be flushed.
debug_managed_device_detection(devices_on_system, output)
Called only if MANAGES_DEVICE_PRESENCE is True.
Should write information about the devices detected on the system to output, which is a file like object.
Should return True if a device was detected and successfully opened, otherwise False.
reset(key=’-1’, log_packets=False, report_progress=None, detected_device=None)
Parametreler
• key – The key to unlock the device
• log_packets – If true the packet stream to/from the device is logged
• report_progress – Function that is called with a % progress (number between 0 and 100)
for various tasks If it is called with -1 that means that the task does not have any progress
information
• detected_device – Device information from the device scanner
can_handle_windows(device_id, debug=False)
Optional method to perform further checks on a device to see if this driver is capable of handling it. If
it is not it should return False. This method is only called after the vendor, product ids and the bcd have
matched, so it can do some relatively time intensive checks. The default implementation returns True. This
method is called only on windows. See also can_handle() (sayfa 327).
Parametreler device_info – On windows a device ID string. On Unix a tuple of (vendor_id,
product_id, bcd).
can_handle(device_info, debug=False)
Unix version of can_handle_windows() (sayfa 327)
Parametreler device_info – Is a tuple of (vid, pid, bcd, manufacturer, product, serial number)
open(connected_device, library_uuid)
Perform any device specific initialization. Called after the device is detected but before any other functions that communicate with the device. For example: For devices that present themselves as USB Mass storage devices, this method would be responsible for mounting the device or
if the device has been automounted, for finding out where it has been mounted. The method
calibre.devices.usbms.device.Device.open() has an implementation of this function that
should serve as a good example for USB Mass storage devices.
This method can raise an OpenFeedback exception to display a message to the user.
Parametreler
• connected_device – The device that we are trying to open. It is a tuple of (vendor id,
product id, bcd, manufacturer name, product name, device serial number). However, some
devices have no serial number and on windows only the first three fields are present, the
rest are None.
• library_uuid – The UUID of the current calibre library. Can be None if there is no library
(for example when used from the command line).
eject()
Un-mount / eject the device from the OS. This does not check if there are pending GUI jobs that need to
communicate with the device.
NOTE: That this method may not be called on the same thread as the rest of the device methods.
1.10. Calibreyi özellestirmek
¸
241
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
post_yank_cleanup()
Called if the user yanks the device without ejecting it first.
set_progress_reporter(report_progress)
Set a function to report progress information.
Parametreler report_progress – Function that is called with a % progress (number between 0
and 100) for various tasks If it is called with -1 that means that the task does not have any
progress information
get_device_information(end_session=True)
Ask device for device information. See L{DeviceInfoQuery}.
Dönü¸s de˘geri: (device name, device version, software version on device, mime type) The tuple
can optionally have a fifth element, which is a drive information dictionary. See usbms.driver
for an example.
get_driveinfo()
Return the driveinfo dictionary. Usually called from get_device_information(), but if loading the driveinfo
is slow for this driver, then it should set SLOW_DRIVEINFO. In this case, this method will be called by
calibre after the book lists have been loaded. Note that it is not called on the device thread, so the driver
should cache the drive info in the books() method and this function should return the cached data.
card_prefix(end_session=True)
Return a 2 element list of the prefix to paths on the cards. If no card is present None is set for the card’s
prefix. E.G. (‘/place’, ‘/place2’) (None, ‘place2’) (‘place’, None) (None, None)
total_space(end_session=True)
Get total space available on the mountpoints:
1. Cihaz hafızası
2. Memory Card A
3. Memory Card B
Dönü¸s de˘geri: A 3 element list with total space in bytes of (1, 2, 3). If a particular device doesn’t
have any of these locations it should return 0.
free_space(end_session=True)
Get free space available on the mountpoints:
1. Cihaz hafızası
2. Kart A
3. Kart B
Dönü¸s de˘geri: A 3 element list with free space in bytes of (1, 2, 3). If a particular device doesn’t
have any of these locations it should return -1.
books(oncard=None, end_session=True)
Return a list of ebooks on the device.
Parametreler oncard – If ‘carda’ or ‘cardb’ return a list of ebooks on the specific storage card,
otherwise return list of ebooks in main memory of device. If a card is specified and no books
are on the card return empty list.
Dönü¸s de˘geri: A BookList.
242
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
upload_books(files, names, on_card=None, end_session=True, metadata=None)
Upload a list of books to the device. If a file already exists on the device, it should be replaced. This
method should raise a FreeSpaceError if there is not enough free space on the device. The text of the
FreeSpaceError must contain the word “card” if on_card is not None otherwise it must contain the word
“memory”.
Parametreler
• files – A list of paths
• names – A list of file names that the books should have once uploaded to the device.
len(names)== len(files)
• metadata – If not None, it is a list of Metadata objects. The idea is to use the metadata
to determine where on the device to put the book. len(metadata)== len(files). Apart from
the regular cover (path to cover), there may also be a thumbnail attribute, which should
be used in preference. The thumbnail attribute is of the form (width, height, cover_data as
jpeg).
Dönü¸s de˘geri: A list of 3-element tuples. The list is meant to be passed to
add_books_to_metadata() (sayfa 329).
classmethod add_books_to_metadata(locations, metadata, booklists)
Add locations to the booklists. This function must not communicate with the device.
Parametreler
• locations – Result of a call to L{upload_books}
• metadata – List of Metadata objects, same as for upload_books() (sayfa 328).
• booklists – A tuple containing the result of calls to (books(oncard=None)(),
books(oncard=’carda’)(), :meth‘books(oncard=’cardb’)‘).
delete_books(paths, end_session=True)
Delete books at paths on device.
classmethod remove_books_from_metadata(paths, booklists)
Remove books from the metadata list. This function must not communicate with the device.
Parametreler
• paths – paths to books on the device.
• booklists – A tuple containing the result of calls to (books(oncard=None)(),
books(oncard=’carda’)(), :meth‘books(oncard=’cardb’)‘).
sync_booklists(booklists, end_session=True)
Update metadata on device.
Parametreler booklists
–
A
tuple
containing
the
result
of
calls
to
(books(oncard=None)(), books(oncard=’carda’)(), :meth‘books(oncard=’cardb’)‘).
get_file(path, outfile, end_session=True)
Read the file at path on the device and write it to outfile.
Parametreler outfile – file object like sys.stdout or the result of an open() (sayfa 327)
call.
classmethod config_widget()
Should return a QWidget. The QWidget contains the settings for the device interface
1.10. Calibreyi özellestirmek
¸
243
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
classmethod save_settings(settings_widget)
Should save settings to disk. Takes the widget created in config_widget() (sayfa 329) and saves all
settings to disk.
classmethod settings()
Should return an opts object. The opts object should have at least one attribute format_map which is an
ordered list of formats for the device.
set_plugboards(plugboards, pb_func)
provide the driver the current set of plugboards and a function to select a specific plugboard. This method
is called immediately before add_books and sync_booklists.
pb_func is a callable with the following signature:: def pb_func(device_name, format, plugboards)
You give it the current device name (either the class name or DEVICE_PLUGBOARD_NAME), the format you are interested in (a ‘real’ format or ‘device_db’), and the plugboards (you were given those by
set_plugboards, the same place you got this method).
Dönü¸s de˘geri: None or a single plugboard instance.
set_driveinfo_name(location_code, name)
Set the device name in the driveinfo file to ‘name’. This setting will persist until the file is re-created or the
name is changed again.
Non-disk devices should implement this method based on the location codes returned by the
get_device_information() method.
prepare_addable_books(paths)
Given a list of paths, returns another list of paths. These paths point to addable versions of the books.
If there is an error preparing a book, then instead of a path, the position in the returned list for that book
should be a three tuple: (original_path, the exception instance, traceback)
startup()
Called when calibre is is starting the device. Do any initialization required. Note that multiple instances
of the class can be instantiated, and thus __init__ can be called multiple times, but only one instance will
have this method called. This method is called on the device thread, not the GUI thread.
shutdown()
Called when calibre is shutting down, either for good or in preparation to restart. Do any cleanup required.
This method is called on the device thread, not the GUI thread.
get_device_uid()
Must return a unique id for the currently connected device (this is called immediately after a successful
call to open()). You must implement this method if you set ASK_TO_ALLOW_CONNECT= True
ignore_connected_device(uid)
Should ignore the device identified by uid (the result of a call to get_device_uid()) in the future. You must
implement this method if you set ASK_TO_ALLOW_CONNECT= True. Note that this function is called
immediately after open(), so if open() caches some state, the driver should reset that state.
get_user_blacklisted_devices()
Return map of device uid to friendly name for all devices that the user has asked to be ignored.
set_user_blacklisted_devices(devices)
Set the list of device uids that should be ignored by this driver.
specialize_global_preferences(device_prefs)
Implement this method if your device wants to override a particular preference. You must ensure that
all call sites that want a preference that can be overridden use device_prefs[’something’] instead of
prefs[’something’]. Your method should call device_prefs.set_overrides(pref=val, pref=val, ...). Currently
used for: metadata management (prefs[’manage_device_metadata’])
244
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
set_library_info(library_name, library_uuid, field_metadata)
Implement this method if you want information about the current calibre library. This method is called at
startup and when the calibre library changes while connected.
is_dynamically_controllable()
Called by the device manager when starting plugins. If this method returns a string, then a) it supports the
device manager’s dynamic control interface, and b) that name is to be used when talking to the plugin.
This method can be called on the GUI thread. A driver that implements this method must be thread safe.
start_plugin()
This method is called to start the plugin. The plugin should begin to accept device connections however it
does that. If the plugin is already accepting connections, then do nothing.
This method can be called on the GUI thread. A driver that implements this method must be thread safe.
stop_plugin()
This method is called to stop the plugin. The plugin should no longer accept connections, and should cleanup behind itself. It is likely that this method should call shutdown. If the plugin is already not accepting
connections, then do nothing.
This method can be called on the GUI thread. A driver that implements this method must be thread safe.
get_option(opt_string, default=None)
Return the value of the option indicated by opt_string. This method can be called when the plugin is not
started. Return None if the option does not exist.
This method can be called on the GUI thread. A driver that implements this method must be thread safe.
set_option(opt_string, opt_value)
Set the value of the option indicated by opt_string. This method can be called when the plugin is not
started.
This method can be called on the GUI thread. A driver that implements this method must be thread safe.
is_running()
Return True if the plugin is started, otherwise false
This method can be called on the GUI thread. A driver that implements this method must be thread safe.
synchronize_with_db(db, book_id, book_metadata, first_call)
Called during book matching when a book on the device is matched with a book in calibre’s db. The
method is responsible for syncronizing data from the device to calibre’s db (if needed).
The method must return a two-value tuple. The first value is a set of calibre book ids changed if calibre’s
database was changed or None if the database was not changed. If the first value is an empty set then the
metadata for the book on the device is updated with calibre’s metadata and given back to the device, but
no GUI refresh of that book is done. This is useful when the calibre data is correct but must be sent to the
device.
The second value is itself a 2-value tuple. The first value in the tuple specifies whether a book format
should be sent to the device. The intent is to permit verifying that the book on the device is the same as the
book in calibre. This value must be None if no book is to be sent, otherwise return the base file name on
the device (a string like foobar.epub). Be sure to include the extension in the name. The device subsystem
will construct a send_books job for all books with not- None returned values. Note: other than to later
retrieve the extension, the name is ignored in cases where the device uses a template to generate the file
name, which most do. The second value in the returned tuple indicated whether the format is future-dated.
Return True if it is, otherwise return False. Calibre will display a dialog to the user listing all future dated
books.
Extremely important: this method is called on the GUI thread. It must be threadsafe with respect to the
device manager’s thread.
1.10. Calibreyi özellestirmek
¸
245
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
book_id: the calibre id for the book in the database. book_metadata: the Metadata object for the book
coming from the device. first_call: True if this is the first call during a sync, False otherwise
class calibre.devices.interface.BookList(oncard, prefix, settings)
Taban: list
A list of books. Each Book object must have the fields
1.title
2.authors
3.size (file size of the book)
4.datetime (a UTC time tuple)
5.path (path on the device to the book)
6.thumbnail (can be None) thumbnail is either a str/bytes object with the image data or it should have an
attribute image_path that stores an absolute (platform native) path to the image
7.tags (a list of strings, can be empty).
supports_collections()
Return True if the device supports collections for this book list.
add_book(book, replace_metadata)
Add the book to the booklist. Intent is to maintain any device-internal metadata. Return True if booklists
must be sync’ed
remove_book(book)
Remove a book from the booklist. Correct any device metadata at the same time
get_collections(collection_attributes)
Return a dictionary of collections created from collection_attributes. Each entry in the dictionary is of the
form collection name:[list of books]
The list of books is sorted by book title, except for collections created from series, in which case series_index is used.
Parametreler collection_attributes – A list of attributes of the Book object
USB Mass Storage based devices
The base class for such devices is calibre.devices.usbms.driver.USBMS (sayfa 334). This class in turn
inherits some of its functionality from its bases, documented below. A typical basic USBMS based driver looks like
this:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYG{k+kn}{from} \PYG{n+nn}{calibre.devices.usbms.driver} \PYG{k+kn}{import} \PYG{n}{USBMS
\PYG{k}{class} \PYG{n+nc}{PDNOVEL}\PYG{p}{(}\PYG{n}{USBMS}\PYG{p}{)}\PYG{p}{:}
\PYG{n}{name} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{Pandigital Novel device interface}\PYG{l+s
\PYG{n}{gui\PYGZus{}name} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{PD Novel}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}
\PYG{n}{description} \PYG{o}{=} \PYG{n}{\PYGZus{}}\PYG{p}{(}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{Communi
\PYG{n}{author} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{Kovid Goyal}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}
\PYG{n}{supported\PYGZus{}platforms} \PYG{o}{=} \PYG{p}{[}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{windows}\
\PYG{n}{FORMATS} \PYG{o}{=} \PYG{p}{[}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{epub}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG
\PYG{n}{VENDOR\PYGZus{}ID}
\PYG{n}{PRODUCT\PYGZus{}ID}
246
\PYG{o}{=} \PYG{p}{[}\PYG{l+m+mh}{18d1}\PYG{p}{]}
\PYG{o}{=} \PYG{p}{[}\PYG{l+m+mh}{4}\PYG{p}{]}
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
\PYG{n}{BCD}
\PYG{o}{=} \PYG{p}{[}\PYG{l+m+mh}{224}\PYG{p}{]}
\PYG{n}{VENDOR\PYGZus{}NAME} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{ANDROID}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}
\PYG{n}{WINDOWS\PYGZus{}MAIN\PYGZus{}MEM} \PYG{o}{=} \PYG{n}{WINDOWS\PYGZus{}CARD\PYGZus{}A\PYGZu
\PYG{n}{THUMBNAIL\PYGZus{}HEIGHT} \PYG{o}{=} \PYG{l+m+mi}{144}
\PYG{n}{EBOOK\PYGZus{}DIR\PYGZus{}MAIN} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{eBooks}\PYG{l+s}
\PYG{n}{SUPPORTS\PYGZus{}SUB\PYGZus{}DIRS} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb+bp}{False}
\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{upload\PYGZus{}cover}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{p}{,} \PYG{n}{path
\PYG{n}{coverdata} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb}{getattr}\PYG{p}{(}\PYG{n}{metadata}\PYG{p}{,} \PYG{l
\PYG{k}{if} \PYG{n}{coverdata} \PYG{o+ow}{and} \PYG{n}{coverdata}\PYG{p}{[}\PYG{l+m+mi}{2}\PY
\PYG{k}{with} \PYG{n+nb}{open}\PYG{p}{(}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s+si}{\PYGZpc{}s}\PYG{
\PYG{n}{coverfile}\PYG{o}{.}\PYG{n}{write}\PYG{p}{(}\PYG{n}{coverdata}\PYG{p}{[}\PYG{
class calibre.devices.usbms.device.Device(plugin_path)
Taban:
calibre.devices.usbms.deviceconfig.DeviceConfig,
calibre.devices.interface.DevicePlugin (sayfa 325)
This class provides logic common to all drivers for devices that export themselves as USB Mass Storage devices.
Provides implementations for mounting/ejecting of USBMS devices on all platforms.
WINDOWS_MAIN_MEM= None
String identifying the main memory of the device in the windows PnP id strings This can be None, string,
list of strings or compiled regex
WINDOWS_CARD_A_MEM= None
String identifying the first card of the device in the windows PnP id strings This can be None, string, list
of strings or compiled regex
WINDOWS_CARD_B_MEM= None
String identifying the second card of the device in the windows PnP id strings This can be None, string,
list of strings or compiled regex
OSX_MAIN_MEM_VOL_PAT= None
Used by the new driver detection to disambiguate main memory from storage cards. Should be a regular
expression that matches the main memory mount point assigned by OS X
MAX_PATH_LEN= 250
The maximum length of paths created on the device
NEWS_IN_FOLDER= True
Put news in its own folder
windows_sort_drives(drives)
Called to disambiguate main memory and storage card for devices that do not distinguish between them
on the basis of WINDOWS_CARD_NAME. For e.g.: The EB600
sanitize_callback(path)
Callback to allow individual device drivers to override the path sanitization used by
create_upload_path().
filename_callback(default, mi)
Callback to allow drivers to change the default file name set by create_upload_path().
sanitize_path_components(components)
Perform any device specific sanitization on the path components for files to be uploaded to the device
get_annotations(path_map)
Resolve path_map to annotation_map of files found on the device
1.10. Calibreyi özellestirmek
¸
247
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
add_annotation_to_library(db, db_id, annotation)
Add an annotation to the calibre library
class calibre.devices.usbms.cli.CLI
class calibre.devices.usbms.driver.USBMS(plugin_path)
Taban: calibre.devices.usbms.cli.CLI (sayfa 333), calibre.devices.usbms.device.Device
(sayfa 333)
The base class for all USBMS devices. Implements the logic for sending/getting/updating metadata/caching
metadata/etc.
upload_cover(path, filename, metadata, filepath)
Upload book cover to the device. Default implementation does nothing.
Parametreler
• path – The full path to the directory where the associated book is located.
• filename – The name of the book file without the extension.
• metadata – metadata belonging to the book. Use metadata.thumbnail for cover
• filepath – The full path to the ebook file
classmethod normalize_path(path)
Return path with platform native path separators
User Interface Actions
If you are adding your own plugin in a zip file, you should subclass both InterfaceActionBase and InterfaceAction.
The load_actual_plugin() method of you InterfaceActionBase subclass must return an instantiated object of
your InterfaceBase subclass.
class calibre.gui2.actions.InterfaceAction(parent, site_customization)
Taban: PyQt5.QtCore.QObject
A plugin representing an “action” that can be taken in the graphical user interface. All the items in the toolbar
and context menus are implemented by these plugins.
Note that this class is the base class for these plugins, however, to integrate the plugin with calibre’s plugin system, you have to make a wrapper class that references the actual plugin. See the
calibre.customize.builtins module for examples.
If two InterfaceAction objects have the same name, the one with higher priority takes precedence.
Sub-classes should implement the genesis(), library_changed(), location_selected()
shutting_down() and initialization_complete() methods.
Once initialized, this plugin has access to the main calibre GUI via the gui member. You can access other
plugins by name, for example:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{gui}\PYG{o}{.}\PYG{n}{iactions}\PYG{p}{[}\P
To access the actual plugin, use the interface_action_base_plugin attribute, this attribute only becomes available after the plugin has been initialized. Useful if you want to use methods from the plugin class like
do_user_config().
The QAction specified by action_spec is automatically create and made available as self.qaction.
248
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
name= ‘Implement me’
The plugin name. If two plugins with the same name are present, the one with higher priority takes precedence.
priority= 1
The plugin priority. If two plugins with the same name are present, the one with higher priority takes
precedence.
popup_type= 1
The menu popup type for when this plugin is added to a toolbar
auto_repeat= False
Whether this action should be auto repeated when its shortcut key is held down.
action_spec= (‘text’, ‘icon’, None, None)
Of the form: (text, icon_path, tooltip, keyboard shortcut) icon, tooltip and keyboard shortcut can be None
shortcut must be a string, None or tuple of shortcuts. If None, a keyboard shortcut corresponding to the
action is not registered. If you pass an empty tuple, then the shortcut is registered with no default key
binding.
action_add_menu= False
If True, a menu is automatically created and added to self.qaction
action_menu_clone_qaction= False
If True, a clone of self.qaction is added to the menu of self.qaction If you want the text of this action to be
different from that of self.qaction, set this variable to the new text
dont_add_to= frozenset([])
Set of locations to which this action must not be added. See all_locations for a list of possible
locations
dont_remove_from= frozenset([])
Set of locations from which this action must not be removed. See all_locations for a list of possible
locations
action_type= ‘global’
Type of action ‘current’ means acts on the current view ‘global’ means an action that does not act on the
current view, but rather on calibre as a whole
accepts_drops= False
If True, then this InterfaceAction will have the opportunity to interact with drag and drop events. See the
methods, accept_enter_event(), :meth‘:accept_drag_move_event‘, drop_event() for details.
accept_enter_event(event, mime_data)
This method should return True iff this interface action is capable of handling the drag event. Do not call
accept/ignore on the event, that will be taken care of by the calibre UI.
accept_drag_move_event(event, mime_data)
This method should return True iff this interface action is capable of handling the drag event. Do not call
accept/ignore on the event, that will be taken care of by the calibre UI.
drop_event(event, mime_data)
This method should perform some useful action and return True iff this interface action is capable of
handling the drop event. Do not call accept/ignore on the event, that will be taken care of by the calibre
UI. You should not perform blocking/long operations in this function. Instead emit a signal or use QTimer.singleShot and return quickly. See the builtin actions for examples.
create_menu_action(menu, unique_name, text, icon=None, shortcut=None, description=None,
triggered=None, shortcut_name=None)
Convenience method to easily add actions to a QMenu. Returns the created QAction, This action has one
1.10. Calibreyi özellestirmek
¸
249
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
extra attribute calibre_shortcut_unique_name which if not None refers to the unique name under which
this action is registered with the keyboard manager.
Parametreler
• menu – The QMenu the newly created action will be added to
• unique_name – A unique name for this action, this must be globally unique, so make it
as descriptive as possible. If in doubt add a uuid to it.
• text – The text of the action.
• icon – Either a QIcon or a file name. The file name is passed to the I() builtin, so you do
not need to pass the full path to the images directory.
• shortcut – A string, a list of strings, None or False. If False, no keyboard shortcut is registered for this action. If None, a keyboard shortcut with no default keybinding is registered.
String and list of strings register a shortcut with default keybinding as specified.
• description – A description for this action. Used to set tooltips.
• triggered – A callable which is connected to the triggered signal of the created action.
• shortcut_name – The test displayed to the user when customizing the keyboard shortcuts
for this action. By default it is set to the value of text.
load_resources(names)
If this plugin comes in a ZIP file (user added plugin), this method will allow you to load resources from
the ZIP file.
For example to load an image:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
\PYG{n}{pixmap} \PYG{o}{=} \PYG{n}{QPixmap}\PYG{p}{(}\PYG{p}{)}
\PYG{n}{pixmap}\PYG{o}{.}\PYG{n}{loadFromData}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{
\PYG{n}{icon} \PYG{o}{=} \PYG{n}{QIcon}\PYG{p}{(}\PYG{n}{pixmap}\PYG{p}{)}
Parametreler names – List of paths to resources in the zip file using / as separator
Dönü¸s de˘geri: A dictionary of the form {name : file_contents}. Any names that were
not found in the zip file will not be present in the dictionary.
genesis()
Setup this plugin. Only called once during initialization. self.gui is available. The action specified by
action_spec is available as self.qaction.
location_selected(loc)
Called whenever the book list being displayed in calibre changes. Currently values for loc are: library,
main, card and cardb.
This method should enable/disable this action and its sub actions as appropriate for the location.
library_changed(db)
Called whenever the current library is changed.
Parametreler db – The LibraryDatabase corresponding to the current library.
gui_layout_complete()
Called once per action when the layout of the main GUI is completed. If your action needs to make changes
to the layout, they should be done here, rather than in initialization_complete().
250
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
initialization_complete()
Called once per action when the initialization of the main GUI is completed.
shutting_down()
Called once per plugin when the main GUI is in the process of shutting down. Release any used resources,
but try not to block the shutdown for long periods of time.
Dönü¸s de˘geri: False to halt the shutdown. You are responsible for telling the user why the shutdown was halted.
class calibre.customize.InterfaceActionBase(*args, **kwargs)
Taban: calibre.customize.Plugin (sayfa 316)
load_actual_plugin(gui)
This method must return the actual interface action plugin object.
Preferences Plugins
class calibre.customize.PreferencesPlugin(plugin_path)
Taban: calibre.customize.Plugin (sayfa 316)
A plugin representing a widget displayed in the Preferences dialog.
This plugin has only one important method create_widget(). The various fields of the plugin control how
it is categorized in the UI.
config_widget= None
Import path to module that contains a class named ConfigWidget which implements the ConfigWidgetInterface. Used by create_widget().
category_order= 100
Where in the list of categories the category of this plugin should be.
name_order= 100
Where in the list of names in a category, the gui_name of this plugin should be
category= None
The category this plugin should be in
gui_category= None
The category name displayed to the user for this plugin
gui_name= None
The name displayed to the user for this plugin
icon= None
The icon for this plugin, should be an absolute path
description= None
The description used for tooltips and the like
create_widget(parent=None)
Create and return the actual Qt widget used for setting this group of preferences. The widget must implement the calibre.gui2.preferences.ConfigWidgetInterface (sayfa 337).
The default implementation uses config_widget to instantiate the widget.
class calibre.gui2.preferences.ConfigWidgetInterface
This class defines the interface that all widgets displayed in the Preferences dialog must implement. See
ConfigWidgetBase for a base class that implements this interface and defines various convenience methods as well.
1.10. Calibreyi özellestirmek
¸
251
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
changed_signal= None
This signal must be emitted whenever the user changes a value in this widget
supports_restoring_to_defaults= True
Set to True iff the restore_to_defaults() method is implemented.
restore_defaults_desc= u”Varsay\u0131lan ayarlar\u0131 y\xfckle. Bu i\u015flemi tamamlamak i\xe7in Tamam’a
The tooltip for the Restore to defaults button
restart_critical= False
If True the Preferences dialog will not allow the user to set any more preferences. Only has effect if
commit() returns True.
genesis(gui)
Called once before the widget is displayed, should perform any necessary setup.
Parametreler gui – The main calibre graphical user interface
initialize()
Should set all config values to their initial values (the values stored in the config files).
restore_defaults()
Should set all config values to their defaults.
commit()
Save any changed settings. Return True if the changes require a restart, False otherwise. Raise an
AbortCommit exception to indicate that an error occurred. You are responsible for giving the user feedback about what the error is and how to correct it.
refresh_gui(gui)
Called once after this widget is committed. Responsible for causing the gui to reread any changed settings.
Note that by default the GUI re-initializes various elements anyway, so most widgets won’t need to use
this method.
class calibre.gui2.preferences.ConfigWidgetBase(parent=None)
Base class that contains code to easily add standard config widgets like checkboxes, combo boxes, text fields
and so on. See the register() method.
This class automatically handles change notification, resetting to default, translation between gui objects and
config objects, etc. for registered settings.
If your config widget inherits from this class but includes setting that are not registered, you should override the
ConfigWidgetInterface methods and call the base class methods inside the overrides.
register(name,
config_obj,
gui_name=None,
choices=None,
restart_required=False,
empty_string_is_None=True, setting=<class ‘calibre.gui2.preferences.Setting’>)
Register a setting.
Parametreler
• name – The setting name
• config – The config object that reads/writes the setting
• gui_name – The name of the GUI object that presents an interface to change the setting.
By default it is assumed to be ’opt_’ + name.
• choices – If this setting is a multiple choice (combobox) based setting, the list of choices.
The list is a list of two element tuples of the form: [(gui name, value), ...]
• setting – The class responsible for managing this setting. The default class handles almost
all cases, so this param is rarely used.
252
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Viewer plugins
class calibre.customize.ViewerPlugin(plugin_path)
Taban: calibre.customize.Plugin (sayfa 316)
type= u’G\xf6r\xfcnt\xfcleyici’
These plugins are used to add functionality to the calibre viewer.
load_fonts()
This method is called once at viewer startup. It should load any fonts it wants to make available. For
example:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{load\PYGZus{}fonts}\PYG{p}{(}\PYG{p}{)}\PYG{p}{:
\PYG{k+kn}{from} \PYG{n+nn}{PyQt5.Qt} \PYG{k+kn}{import} \PYG{n}{QFontDatabase}
\PYG{n}{font\PYGZus{}data} \PYG{o}{=} \PYG{n}{get\PYGZus{}resources}\PYG{p}{(}\
\PYG{k}{for} \PYG{n}{raw} \PYG{o+ow}{in} \PYG{n}{font\PYGZus{}data}\PYG{o}{.}\P
\PYG{n}{QFontDatabase}\PYG{o}{.}\PYG{n}{addApplicationFontFromData}\PYG{p}{
load_javascript(evaljs)
This method is called every time a new HTML document is loaded in the viewer. Use it to load javascript
libraries into the viewer. For example:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{load\PYGZus{}javascript}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{
\PYG{n}{js} \PYG{o}{=} \PYG{n}{get\PYGZus{}resources}\PYG{p}{(}\PYG{l+s}{\PYGZs
\PYG{n}{evaljs}\PYG{p}{(}\PYG{n}{js}\PYG{p}{)}
run_javascript(evaljs)
This method is called every time a document has finished loading. Use it in the same way as
load_javascript().
customize_ui(ui)
This method is called once when the viewer is created. Use it to make any customizations you want to the
viewer’s user interface. For example, you can modify the toolbars via ui.tool_bar and ui.tool_bar2.
customize_context_menu(menu, event, hit_test_result)
This method is called every time the context (right-click) menu is shown. You can use it to customize
the context menu. event is the context menu event and hit_test_result is the QWebHitTestResult for this
event in the currently loaded document.
˘ skenler
1.10.2 Çevresel degi
¸
• CALIBRE_CONFIG_DIRECTORY - yapılandırma dosyalarının saklanaca˘gı/okunaca˘gı dizini ayarlar.
• CALIBRE_TEMP_DIR - calibre için geçici dizini ayarlar
• CALIBRE_OVERRIDE_DATABASE_PATH - metadata.db için tam yolu belirtmenize izin verir. Bu de˘gi¸skeni
kullanarak metadata.db dosyasını kitaplık dizininin dı¸sında tutabilirsiniz. Bu kitaplık dizininizi a˘g üzerinde
dosya kilitleme özelli˘gi olmayan bir diskte tutuyorsanız faydalı olacaktır.
• CALIBRE_DEVELOP_FROM - calibre’yi geli¸stirme ortamından çalı¸stırmak için kullanılır. Calibre geli¸stirme
ortamı ayarlamak (sayfa 297) bölümüne bakın.
• CALIBRE_OVERRIDE_LANG - Arayüzün dilini kullanmaya zorlamak için kullanılır (ISO 639 dil kodu)
1.10. Calibreyi özellestirmek
¸
253
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
• CALIBRE_NO_NATIVE_FILEDIALOGS - calibre’nin dosya/dizin seçimi için do˘gal dosya ileti¸sim penceresini kullanmamasına neden olur. Etkinle¸stirmek için 1 atayın.
• CALIBRE_NO_NATIVE_MENUBAR - calibre’nin Ubuntu Unity ve benzer linux masaüstü ortamlarında do˘gal
(genel) menü olu¸sturmamasına neden olur. Bunun yerine menü geleneksel olarak pencerenin içine yerle¸stirilir.
• SYSFS_PATH - sysfs, /sys dizininden ba¸ska bir dizine ba˘glıysa kullanın
• http_proxy - Linux’ta HTTP vekil sunucuyu belirtmek için kullanılır
Window’ta çevresel de˘gi¸skenler nasıl kullanılır102 veya OS X için çevresel de˘gi¸skenler nasıl kullanılır103 belgelerine
bakın.
1.10.3 ˙Ince Ayarlar
˙Ince ayarlar calibre davranı¸sının çe¸sitli yönlerini kontrol etmek için belirtebilece˘giniz küçük de˘gi¸sikliklerdir. Bunları
Tercihler -> Geli¸smi¸s -> ˙Ince Ayarlar alanından de˘gi¸stirebilirsiniz. ˙Ince ayarlar için varsayılan de˘gerler a¸sa˘gıdadır
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYG{c}{\PYGZsh{}!/usr/bin/env python2}
\PY
\PYG{n}{\PYGZus{}\PYGZus{}license\PYGZus{}\PYGZus{}}
\PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{GPL v
\PYG{n}{\PYGZus{}\PYGZus{}copyright\PYGZus{}\PYGZus{}} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{2 Kov
\PYG{n}{\PYGZus{}\PYGZus{}docformat\PYGZus{}\PYGZus{}} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{restr
\PYG{l+s+sd}{\PYGZsq{}\PYGZsq{}\PYGZsq{}}
\PYG{l+s+sd}{Contains various tweaks that affect calibre behavior. Only edit this file if}
\PYG{l+s+sd}{you know what you are doing. If you delete this file, it will be recreated from}
\PYG{l+s+sd}{defaults.}
\PYG{l+s+sd}{\PYGZsq{}\PYGZsq{}\PYGZsq{}}
\PYG{c}{\PYGZsh{}: Auto increment series index}
\PYG{c}{\PYGZsh{} The algorithm used to assign a book added to an existing series a series number.}
\PYG{c}{\PYGZsh{} New series numbers assigned using this tweak are always integer values, except}
\PYG{c}{\PYGZsh{} if a constant non\PYGZhy{}integer is specified.}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Possible values are:}
\PYG{c}{\PYGZsh{} next \PYGZhy{} First available integer larger than the largest existing number}
\PYG{c}{\PYGZsh{} first\PYGZus{}free \PYGZhy{} First available integer larger than }
\PYG{c}{\PYGZsh{} next\PYGZus{}free \PYGZhy{} First available integer larger than the smallest existi
\PYG{c}{\PYGZsh{} last\PYGZus{}free \PYGZhy{} First available integer smaller than the largest existi
\PYG{c}{\PYGZsh{}
Return largest existing + 1 if no free number is found}
\PYG{c}{\PYGZsh{} const \PYGZhy{} Assign the number 1 always}
\PYG{c}{\PYGZsh{} no\PYGZus{}change \PYGZhy{} Do not change the series index}
\PYG{c}{\PYGZsh{} a number \PYGZhy{} Assign that number always. The number is not in quotes. Note tha
\PYG{c}{\PYGZsh{}
˙ can be used here.}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Examples:}
\PYG{c}{\PYGZsh{} series\PYGZus{}index\PYGZus{}auto\PYGZus{}increment = \PYGZsq{}next\PYGZsq{}}
\PYG{c}{\PYGZsh{} series\PYGZus{}index\PYGZus{}auto\PYGZus{}increment = \PYGZsq{}next\PYGZus{}free\PY
\PYG{c}{\PYGZsh{} series\PYGZus{}index\PYGZus{}auto\PYGZus{}increment = 16.5}
\PYG{c}{\PYGZsh{}}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Set the use\PYGZus{}series\PYGZus{}auto\PYGZus{}increment\PYGZus{}tweak\PYGZus{}whe
\PYG{c}{\PYGZsh{} use the above values when importing/adding books. If this tweak is set to}
\PYG{c}{\PYGZsh{} False (the default) then the series number will be set to 1 if it is not}
\PYG{c}{\PYGZsh{} explicitly set during the import. If set to True, then the}
102 http://www.computerhope.com/issues/ch000549.htm
103 http://www.dowdandassociates.com/blog/content/howto-set-an-environment-variable-in-mac-os-x-home-slash-dot-macosx-slashenvironment-dot-plist/
254
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
\PYG{c}{\PYGZsh{} series index will be set according to the series\PYGZus{}index\PYGZus{}auto\PYGZus{
\PYG{c}{\PYGZsh{} Note that the use\PYGZus{}series\PYGZus{}auto\PYGZus{}increment\PYGZus{}tweak\PYGZu
\PYG{c}{\PYGZsh{} only when a value is not provided during import. If the importing regular}
\PYG{c}{\PYGZsh{} expression produces a value for series\PYGZus{}index, or if you are reading metadat
\PYG{c}{\PYGZsh{} from books and the import plugin produces a value, than that value will}
\PYG{c}{\PYGZsh{} be used irrespective of the setting of the tweak.}
\PYG{n}{series\PYGZus{}index\PYGZus{}auto\PYGZus{}increment} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}
\PYG{n}{use\PYGZus{}series\PYGZus{}auto\PYGZus{}increment\PYGZus{}tweak\PYGZus{}when\PYGZus{}importin
\PYG{c}{\PYGZsh{}: Add separator after completing an author name}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Should the completion separator be append}
\PYG{c}{\PYGZsh{} to the end of the completed text to}
\PYG{c}{\PYGZsh{} automatically begin a new completion operation}
\PYG{c}{\PYGZsh{} for authors.}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Can be either True or False}
\PYG{n}{authors\PYGZus{}completer\PYGZus{}append\PYGZus{}separator} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb+bp}{False}
\PYG{c}{\PYGZsh{}: Author sort name algorithm}
\PYG{c}{\PYGZsh{} The algorithm used to copy author to author\PYGZus{}sort}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Possible values are:}
\PYG{c}{\PYGZsh{} invert: use \PYGZdq{}fn ln\PYGZdq{} \PYGZhy{}\PYGZgt{} \PYGZdq{}ln, fn\PYGZdq{}}
\PYG{c}{\PYGZsh{} copy : copy author to author\PYGZus{}sort without modification}
\PYG{c}{\PYGZsh{} comma : use \PYGZsq{}copy\PYGZsq{} if there is a \PYGZsq{},\PYGZsq{} in the name,
\PYG{c}{\PYGZsh{} nocomma : \PYGZdq{}fn ln\PYGZdq{} \PYGZhy{}\PYGZgt{} \PYGZdq{}ln fn\PYGZdq{} (with
\PYG{c}{\PYGZsh{} When this tweak is changed, the author\PYGZus{}sort values stored with each author}
\PYG{c}{\PYGZsh{} must be recomputed by right\PYGZhy{}clicking on an author in the left\PYGZhy{}hand
\PYG{c}{\PYGZsh{} selecting \PYGZsq{}manage authors\PYGZsq{}, and pressing \PYGZsq{}Recalculate all a
\PYG{c}{\PYGZsh{} The author name suffixes are words that are ignored when they occur at the}
\PYG{c}{\PYGZsh{} end of an author name. The case of the suffix is ignored and trailing}
\PYG{c}{\PYGZsh{} periods are automatically handled. The same is true for prefixes.}
\PYG{c}{\PYGZsh{} The author name copy words are a set of words which if they occur in an}
\PYG{c}{\PYGZsh{} author name cause the automatically generated author sort string to be}
\PYG{c}{\PYGZsh{} identical to the author name. This means that the sort for a string like Acme}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Inc. will be Acme Inc. instead of Inc., Acme}
\PYG{n}{author\PYGZus{}sort\PYGZus{}copy\PYGZus{}method} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{com
\PYG{n}{author\PYGZus{}name\PYGZus{}suffixes} \PYG{o}{=} \PYG{p}{(}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{Jr}\
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{MD}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,} \PYG{l+s}{\PY
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{Junior}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,} \PYG{l+s}
\PYG{n}{author\PYGZus{}name\PYGZus{}prefixes} \PYG{o}{=} \PYG{p}{(}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{Mr}\
\PYG{n}{author\PYGZus{}name\PYGZus{}copywords} \PYG{o}{=} \PYG{p}{(}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{Cor
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{Committee}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{,} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\P
\PYG{c}{\PYGZsh{}: Splitting multiple author names}
\PYG{c}{\PYGZsh{} By default, calibre splits a string containing multiple author names on}
\PYG{c}{\PYGZsh{} ampersands and the words \PYGZdq{}and\PYGZdq{} and \PYGZdq{}with\PYGZdq{}. You can
\PYG{c}{\PYGZsh{} by changing the regular expression below. Strings are split on whatever the}
\PYG{c}{\PYGZsh{} specified regular expression matches, in addition to ampersands.}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Default: r\PYGZsq{}(?i),?\PYGZbs{}s+(and\textbar{}with)\PYGZbs{}s+\PYGZsq{}}
\PYG{n}{authors\PYGZus{}split\PYGZus{}regex} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{r\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{(?i),?}\PYG{l+
\PYG{c}{\PYGZsh{}: Use author sort in Tag Browser}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Set which author field to display in the tags pane (the list of authors,}
\PYG{c}{\PYGZsh{} series, publishers etc on the left hand side). The choices are author and}
\PYG{c}{\PYGZsh{} author\PYGZus{}sort. This tweak affects only what is displayed under the authors}
\PYG{c}{\PYGZsh{} category in the tags pane and content server. Please note that if you set this}
\PYG{c}{\PYGZsh{} to author\PYGZus{}sort, it is very possible to see duplicate names in the list beca
\PYG{c}{\PYGZsh{} although it is guaranteed that author names are unique, there is no such}
\PYG{c}{\PYGZsh{} guarantee for author\PYGZus{}sort values. Showing duplicates won\PYGZsq{}t break an
1.10. Calibreyi özellestirmek
¸
255
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
\PYG{c}{\PYGZsh{} it could lead to some confusion. When using \PYGZsq{}author\PYGZus{}sort\PYGZsq{},
\PYG{c}{\PYGZsh{} show the author\PYGZsq{}s name.}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Examples:}
\PYG{c}{\PYGZsh{}
categories\PYGZus{}use\PYGZus{}field\PYGZus{}for\PYGZus{}author\PYGZus{}name = \P
\PYG{c}{\PYGZsh{}
categories\PYGZus{}use\PYGZus{}field\PYGZus{}for\PYGZus{}author\PYGZus{}name = \P
\PYG{n}{categories\PYGZus{}use\PYGZus{}field\PYGZus{}for\PYGZus{}author\PYGZus{}name} \PYG{o}{=} \PYG
\PYG{c}{\PYGZsh{}: Control partitioning of Tag Browser}
\PYG{c}{\PYGZsh{} When partitioning the tags browser, the format of the subcategory label is}
\PYG{c}{\PYGZsh{} controlled by a template: categories\PYGZus{}collapsed\PYGZus{}name\PYGZus{}templat
\PYG{c}{\PYGZsh{} name, categories\PYGZus{}collapsed\PYGZus{}rating\PYGZus{}template if sorting by av
\PYG{c}{\PYGZsh{} categories\PYGZus{}collapsed\PYGZus{}popularity\PYGZus{}template if sorting by popu
\PYG{c}{\PYGZsh{} two variables available to the template: first and last. The variable \PYGZsq{}firs
\PYG{c}{\PYGZsh{} is the initial item in the subcategory, and the variable \PYGZsq{}last\PYGZsq{} is
\PYG{c}{\PYGZsh{} item in the subcategory. Both variables are \PYGZsq{}objects\PYGZsq{}; they each ha
\PYG{c}{\PYGZsh{} values that are obtained by using a suffix. For example, first.name for an}
\PYG{c}{\PYGZsh{} author category will be the name of the author. The sub\PYGZhy{}values available ar
\PYG{c}{\PYGZsh{} name: the printable name of the item}
\PYG{c}{\PYGZsh{} count: the number of books that references this item}
\PYG{c}{\PYGZsh{} avg\PYGZus{}rating: the average rating of all the books referencing this item}
\PYG{c}{\PYGZsh{} sort: the sort value. For authors, this is the author\PYGZus{}sort for that author
\PYG{c}{\PYGZsh{} category: the category (e.g., authors, series) that the item is in.}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Note that the \PYGZdq{}r\PYGZsq{}\PYGZdq{} in front of the \PYGZob{} is necessary i
\PYG{c}{\PYGZsh{} (\PYGZbs{} characters) in the template. It doesn\PYGZsq{}t hurt anything to leave i
\PYG{c}{\PYGZsh{} even if there aren\PYGZsq{}t any backslashes.}
\PYG{n}{categories\PYGZus{}collapsed\PYGZus{}name\PYGZus{}template} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{r\PYGZsq{}}\
\PYG{n}{categories\PYGZus{}collapsed\PYGZus{}rating\PYGZus{}template} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{r\PYGZsq{}
\PYG{n}{categories\PYGZus{}collapsed\PYGZus{}popularity\PYGZus{}template} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{r\PYGZ
\PYG{c}{\PYGZsh{}: Control order of categories in the tag browser}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Change the following dict to change the order that categories are displayed in}
\PYG{c}{\PYGZsh{} the tag browser. Items are named using their lookup name, and will be sorted}
\PYG{c}{\PYGZsh{} using the number supplied. The lookup name \PYGZsq{}*\PYGZsq{} stands for all names
\PYG{c}{\PYGZsh{} otherwise do not appear. Two names with the same value will be sorted}
\PYG{c}{\PYGZsh{} using the default order; the one used when the dict is empty.}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Example: tag\PYGZus{}browser\PYGZus{}category\PYGZus{}order = \PYGZob{}\PYGZsq{}ser
\PYG{c}{\PYGZsh{} resulting in the order series, tags, then everything else in default order.}
\PYG{n}{tag\PYGZus{}browser\PYGZus{}category\PYGZus{}order} \PYG{o}{=} \PYG{p}{\PYGZob{}}\PYG{l+s}{\P
\PYG{c}{\PYGZsh{}: Specify columns to sort the booklist by on startup}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Provide a set of columns to be sorted on when calibre starts}
\PYG{c}{\PYGZsh{} The argument is None if saved sort history is to be used}
\PYG{c}{\PYGZsh{} otherwise it is a list of column,order pairs. Column is the}
\PYG{c}{\PYGZsh{} lookup/search name, found using the tooltip for the column}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Order is for ascending, 1 for descending}
\PYG{c}{\PYGZsh{} For example, set it to [(\PYGZsq{}authors\PYGZsq{},,(\PYGZsq{}title\PYGZsq{},] to s
\PYG{c}{\PYGZsh{} title within authors.}
\PYG{n}{sort\PYGZus{}columns\PYGZus{}at\PYGZus{}startup} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb+bp}{None}
\PYG{c}{\PYGZsh{}: Control how dates are displayed}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Format to be used for publication date and the timestamp (date).}
\PYG{c}{\PYGZsh{} A string controlling how the publication date is displayed in the GUI}
\PYG{c}{\PYGZsh{} d
the day as number without a leading zero (1 to 31)}
\PYG{c}{\PYGZsh{} dd
the day as number with a leading zero ( to 31)}
\PYG{c}{\PYGZsh{} ddd
the abbreviated localized day name (e.g. \PYGZsq{}Mon\PYGZsq{} to \PYGZsq{}S
\PYG{c}{\PYGZsh{} dddd the long localized day name (e.g. \PYGZsq{}Monday\PYGZsq{} to \PYGZsq{}Sunda
\PYG{c}{\PYGZsh{} M
the month as number without a leading zero (1\PYGZhy{}12)}
256
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
\PYG{c}{\PYGZsh{} MM
the month as number with a leading zero (\PYGZhy{}12)}
\PYG{c}{\PYGZsh{} MMM
the abbreviated localized month name (e.g. \PYGZsq{}Jan\PYGZsq{} to \PYGZsq{
\PYG{c}{\PYGZsh{} MMMM the long localized month name (e.g. \PYGZsq{}January\PYGZsq{} to \PYGZsq{}De
\PYG{c}{\PYGZsh{} yy
the year as two digit number (\PYGZhy{}99)}
\PYG{c}{\PYGZsh{} yyyy the year as four digit number}
\PYG{c}{\PYGZsh{} h
the hours without a leading ( to 11 or to 23, depending on am/pm) \PYGZsq{
\PYG{c}{\PYGZsh{} hh
the hours with a leading ( to 11 or to 23, depending on am/pm) \PYGZsq{}}
\PYG{c}{\PYGZsh{} m
the minutes without a leading ( to 59) \PYGZsq{}}
\PYG{c}{\PYGZsh{} mm
the minutes with a leading ( to 59) \PYGZsq{}}
\PYG{c}{\PYGZsh{} s
the seconds without a leading ( to 59) \PYGZsq{}}
\PYG{c}{\PYGZsh{} ss
the seconds with a leading ( to 59) \PYGZsq{}}
\PYG{c}{\PYGZsh{} ap
use a 12\PYGZhy{}hour clock instead of a 24\PYGZhy{}hour clock, with \PYGZdq
\PYG{c}{\PYGZsh{}
replaced by the localized string for am or pm \PYGZsq{}}
\PYG{c}{\PYGZsh{} AP
use a 12\PYGZhy{}hour clock instead of a 24\PYGZhy{}hour clock, with \PYGZdq
\PYG{c}{\PYGZsh{}
replaced by the localized string for AM or PM \PYGZsq{}}
\PYG{c}{\PYGZsh{} iso
the date with time and timezone. Must be the only format present}
\PYG{c}{\PYGZsh{} For example, given the date of 9 Jan 2 the following formats show}
\PYG{c}{\PYGZsh{} MMM yyyy ==\PYGZgt{} Jan 2
yyyy ==\PYGZgt{} 2
dd MMM yyyy ==\PYGZgt{} Ja
\PYG{c}{\PYGZsh{} MM/yyyy ==\PYGZgt{} /2
d/M/yy ==\PYGZgt{} 9/1/1
yy ==\PYGZgt{} 1}
\PYG{c}{\PYGZsh{} publication default if not set: MMM yyyy}
\PYG{c}{\PYGZsh{} timestamp default if not set: dd MMM yyyy}
\PYG{c}{\PYGZsh{} last\PYGZus{}modified\PYGZus{}display\PYGZus{}format if not set: dd MMM yyyy}
\PYG{n}{gui\PYGZus{}pubdate\PYGZus{}display\PYGZus{}format} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{
\PYG{n}{gui\PYGZus{}timestamp\PYGZus{}display\PYGZus{}format} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s
\PYG{n}{gui\PYGZus{}last\PYGZus{}modified\PYGZus{}display\PYGZus{}format} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZs
\PYG{c}{\PYGZsh{}: Control sorting of titles and series in the library display}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Control title and series sorting in the library view. If set to}
\PYG{c}{\PYGZsh{} \PYGZsq{}library\PYGZus{}order\PYGZsq{}, the title sort field will be used instead
\PYG{c}{\PYGZsh{} Unless you have manually edited the title sort field, leading articles such as}
\PYG{c}{\PYGZsh{} The and A will be ignored. If set to \PYGZsq{}strictly\PYGZus{}alphabetic\PYGZsq{},
\PYG{c}{\PYGZsh{} sorted as\PYGZhy{}is (sort by title instead of title sort). For example, with}
\PYG{c}{\PYGZsh{} library\PYGZus{}order, The Client will sort under \PYGZsq{}C\PYGZsq{}. With strictl
\PYG{c}{\PYGZsh{} book will sort under \PYGZsq{}T\PYGZsq{}.}
\PYG{c}{\PYGZsh{} This flag affects Calibre\PYGZsq{}s library display. It has no effect on devices. I
\PYG{c}{\PYGZsh{} addition, titles for books added before changing the flag will retain their}
\PYG{c}{\PYGZsh{} order until the title is edited. Double\PYGZhy{}clicking on a title and hitting ret
\PYG{c}{\PYGZsh{} without changing anything is sufficient to change the sort.}
\PYG{n}{title\PYGZus{}series\PYGZus{}sorting} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{library\PYGZus
\PYG{c}{\PYGZsh{}: Control formatting of title and series when used in templates}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Control how title and series names are formatted when saving to disk/sending}
\PYG{c}{\PYGZsh{} to device. The behavior depends on the field being processed. If processing}
\PYG{c}{\PYGZsh{} title, then if this tweak is set to \PYGZsq{}library\PYGZus{}order\PYGZsq{}, the ti
\PYG{c}{\PYGZsh{} replaced with title\PYGZus{}sort. If it is set to \PYGZsq{}strictly\PYGZus{}alphabe
\PYG{c}{\PYGZsh{} title will not be changed. If processing series, then if set to}
\PYG{c}{\PYGZsh{} \PYGZsq{}library\PYGZus{}order\PYGZsq{}, articles such as \PYGZsq{}The\PYGZsq{} and
\PYG{c}{\PYGZsh{} set to \PYGZsq{}strictly\PYGZus{}alphabetic\PYGZsq{}, the series will be sent witho
\PYG{c}{\PYGZsh{} For example, if the tweak is set to library\PYGZus{}order, \PYGZdq{}The Lord of the
\PYG{c}{\PYGZsh{} will become \PYGZdq{}Lord of the Rings, The\PYGZdq{}. If the tweak is set to}
\PYG{c}{\PYGZsh{} strictly\PYGZus{}alphabetic, it would remain \PYGZdq{}The Lord of the Rings\PYGZdq{
\PYG{c}{\PYGZsh{} formatter function raw\PYGZus{}field will return the base value for title and}
\PYG{c}{\PYGZsh{} series regardless of the setting of this tweak.}
\PYG{n}{save\PYGZus{}template\PYGZus{}title\PYGZus{}series\PYGZus{}sorting} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYG
\PYG{c}{\PYGZsh{}: Set the list of words considered to be \PYGZdq{}articles\PYGZdq{} for sort strings
\PYG{c}{\PYGZsh{} Set the list of words that are to be considered \PYGZsq{}articles\PYGZsq{} when com
\PYG{c}{\PYGZsh{} title sort strings. The articles differ by language. By default, calibre uses}
1.10. Calibreyi özellestirmek
¸
257
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
\PYG{c}{\PYGZsh{} a combination of articles from English and whatever language the calibre user}
\PYG{c}{\PYGZsh{} interface is set to. In addition, in some contexts where the book language is}
\PYG{c}{\PYGZsh{} available, the language of the book is used. You can change the list of}
\PYG{c}{\PYGZsh{} articles for a given language or add a new language by editing}
\PYG{c}{\PYGZsh{} per\PYGZus{}language\PYGZus{}title\PYGZus{}sort\PYGZus{}articles. To tell calibre t
\PYG{c}{\PYGZsh{} than the user interface language, set, default\PYGZus{}language\PYGZus{}for\PYGZus{
\PYG{c}{\PYGZsh{} example, to use German, set it to \PYGZsq{}deu\PYGZsq{}. A value of None means the
\PYG{c}{\PYGZsh{} interface language is used. The setting title\PYGZus{}sort\PYGZus{}articles is igno
\PYG{c}{\PYGZsh{} (present only for legacy reasons).}
\PYG{n}{per\PYGZus{}language\PYGZus{}title\PYGZus{}sort\PYGZus{}articles} \PYG{o}{=} \PYG{p}{\PYGZob{
\PYG{c}{\PYGZsh{} English}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{eng}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}} \PYG{p}{:} \PYG{p}{(}\PYG{l+s}{r\PYGZ
\PYG{c}{\PYGZsh{} Esperanto}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{epo}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{:} \PYG{p}{(}\PYG{l+s}{r\PYGZsq
\PYG{c}{\PYGZsh{} Spanish}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{spa}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}} \PYG{p}{:} \PYG{p}{(}\PYG{l+s}{r\PYGZ
\PYG{l+s}{r\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{Una}\PYG{l+s}{\PYGZbs{}}\PYG{l+s}{s+}\PYG{l+s}{\PYGZ
\PYG{c}{\PYGZsh{} French}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{fra}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}} \PYG{p}{:} \PYG{p}{(}\PYG{l+s}{r\PYGZ
\PYG{l+s}{r\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{Des}\PYG{l+s}{\PYGZbs{}}\PYG{l+s}{s+}\PYG{l+s}{\PYGZ
\PYG{c}{\PYGZsh{} Italian}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{ita}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p}{:} \PYG{p}{(}\PYG{l+s}{\PYGZsq{
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{I}\PYG{l+s+se}{\PYGZbs{}\PYGZbs{}}\PYG{l+s}{s+}\PYG{l+s
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{Un}\PYG{l+s+se}{\PYGZbs{}xb4}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{p
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{Della}\PYG{l+s+se}{\PYGZbs{}\PYGZbs{}}\PYG{l+s}{s+}\PYG
\PYG{c}{\PYGZsh{} Portuguese}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{por}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}} \PYG{p}{:} \PYG{p}{(}\PYG{l+s}{r\PYGZ
\PYG{l+s}{r\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{Uma}\PYG{l+s}{\PYGZbs{}}\PYG{l+s}{s+}\PYG{l+s}{\PYGZ
\PYG{c}{\PYGZsh{} Romanian}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{ron}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}} \PYG{p}{:} \PYG{p}{(}\PYG{l+s}{r\PYGZ
\PYG{c}{\PYGZsh{} German}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{deu}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}} \PYG{p}{:} \PYG{p}{(}\PYG{l+s}{r\PYGZ
\PYG{l+s}{r\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{Eine}\PYG{l+s}{\PYGZbs{}}\PYG{l+s}{s+}\PYG{l+s}{\PYG
\PYG{l+s}{r\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{Eines}\PYG{l+s}{\PYGZbs{}}\PYG{l+s}{s+}\PYG{l+s}{\PY
\PYG{c}{\PYGZsh{} Dutch}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{nld}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}} \PYG{p}{:} \PYG{p}{(}\PYG{l+s}{r\PYGZ
\PYG{l+s}{r\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{Ener}\PYG{l+s}{\PYGZbs{}}\PYG{l+s}{s+}\PYG{l+s}{\PYG
\PYG{l+s}{r\PYGZdq{}}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{t}\PYG{l+s}{\PYGZbs{}}\PYG{l+s}{
\PYG{c}{\PYGZsh{} Swedish}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{swe}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}} \PYG{p}{:} \PYG{p}{(}\PYG{l+s}{r\PYGZ
\PYG{c}{\PYGZsh{} Turkish}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{tur}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}} \PYG{p}{:} \PYG{p}{(}\PYG{l+s}{r\PYGZ
\PYG{c}{\PYGZsh{} Afrikaans}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{afr}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}} \PYG{p}{:} \PYG{p}{(}\PYG{l+s}{r\PYGZ
\PYG{c}{\PYGZsh{} Greek}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{ell}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}} \PYG{p}{:} \PYG{p}{(}\PYG{l+s}{r\PYGZ
\PYG{l+s}{r\PYGZdq{}}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{Enas}\PYG{l+s}{\PYGZbs{}}\PYG{l+
\PYG{c}{\PYGZsh{} Hungarian}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{hun}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}} \PYG{p}{:} \PYG{p}{(}\PYG{l+s}{r\PYGZ
\PYG{p}{\PYGZcb{}}
\PYG{n}{default\PYGZus{}language\PYGZus{}for\PYGZus{}title\PYGZus{}sort} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb+bp}{Non
\PYG{n}{title\PYGZus{}sort\PYGZus{}articles}\PYG{o}{=}\PYG{l+s}{r\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{\PYGZca{}(A\text
\PYG{c}{\PYGZsh{}: Specify a folder calibre should connect to at startup}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Specify a folder that calibre should connect to at startup using}
258
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
\PYG{c}{\PYGZsh{} connect\PYGZus{}to\PYGZus{}folder. This must be a full path to the folder. If the f
\PYG{c}{\PYGZsh{} not exist when calibre starts, it is ignored. If there are \PYGZsq{}\PYGZbs{}\PYGZs
\PYG{c}{\PYGZsh{} the path (such as in Windows paths), you must double them.}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Examples:}
\PYG{c}{\PYGZsh{}
auto\PYGZus{}connect\PYGZus{}to\PYGZus{}folder = \PYGZsq{}C:\PYGZbs{}\PYGZbs{}U
\PYG{c}{\PYGZsh{}
auto\PYGZus{}connect\PYGZus{}to\PYGZus{}folder = \PYGZsq{}/home/dropbox/My Drop
\PYG{n}{auto\PYGZus{}connect\PYGZus{}to\PYGZus{}folder} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{\PYG
\PYG{c}{\PYGZsh{}: Specify renaming rules for SONY collections}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Specify renaming rules for sony collections. This tweak is only applicable if}
\PYG{c}{\PYGZsh{} metadata management is set to automatic. Collections on Sonys are named}
\PYG{c}{\PYGZsh{} depending upon whether the field is standard or custom. A collection derived}
\PYG{c}{\PYGZsh{} from a standard field is named for the value in that field. For example, if}
\PYG{c}{\PYGZsh{} the standard \PYGZsq{}series\PYGZsq{} column contains the value \PYGZsq{}Darkover\P
\PYG{c}{\PYGZsh{} collection name is \PYGZsq{}Darkover\PYGZsq{}. A collection derived from a custom f
\PYG{c}{\PYGZsh{} have the name of the field added to the value. For example, if a custom series}
\PYG{c}{\PYGZsh{} column named \PYGZsq{}My Series\PYGZsq{} contains the name \PYGZsq{}Darkover\PYGZsq
\PYG{c}{\PYGZsh{} will by default be named \PYGZsq{}Darkover (My Series)\PYGZsq{}. For purposes of th
\PYG{c}{\PYGZsh{} documentation, \PYGZsq{}Darkover\PYGZsq{} is called the value and \PYGZsq{}My Serie
\PYG{c}{\PYGZsh{} category. If two books have fields that generate the same collection name,}
\PYG{c}{\PYGZsh{} then both books will be in that collection.}
\PYG{c}{\PYGZsh{} This set of tweaks lets you specify for a standard or custom field how}
\PYG{c}{\PYGZsh{} the collections are to be named. You can use it to add a description to a}
\PYG{c}{\PYGZsh{} standard field, for example \PYGZsq{}Foo (Tag)\PYGZsq{} instead of the \PYGZsq{}Foo
\PYG{c}{\PYGZsh{} it to force multiple fields to end up in the same collection. For example, you}
\PYG{c}{\PYGZsh{} could force the values in \PYGZsq{}series\PYGZsq{}, \PYGZsq{}\PYGZsh{}my\PYGZus{}se
\PYG{c}{\PYGZsh{} appear in collections named \PYGZsq{}some\PYGZus{}value (Series)\PYGZsq{}, thereby
\PYG{c}{\PYGZsh{} fields into one set of collections.}
\PYG{c}{\PYGZsh{} There are two related tweaks. The first determines the category name to use}
\PYG{c}{\PYGZsh{} for a metadata field. The second is a template, used to determines how the}
\PYG{c}{\PYGZsh{} value and category are combined to create the collection name.}
\PYG{c}{\PYGZsh{} The syntax of the first tweak, sony\PYGZus{}collection\PYGZus{}renaming\PYGZus{}rul
\PYG{c}{\PYGZsh{} \PYGZob{}\PYGZsq{}field\PYGZus{}lookup\PYGZus{}name\PYGZsq{}:\PYGZsq{}category\PYGZ
\PYG{c}{\PYGZsh{} The second tweak, sony\PYGZus{}collection\PYGZus{}name\PYGZus{}template, is a templ
\PYG{c}{\PYGZsh{} same template language as plugboards and save templates. This tweak controls}
\PYG{c}{\PYGZsh{} how the value and category are combined together to make the collection name.}
\PYG{c}{\PYGZsh{} The only two fields available are \PYGZob{}category\PYGZcb{} and \PYGZob{}value\PYG
\PYG{c}{\PYGZsh{} never empty. The \PYGZob{}category\PYGZcb{} field can be empty. The default is to p
\PYG{c}{\PYGZsh{} value first, then the category enclosed in parentheses, it isn\PYGZsq{}t empty:}
\PYG{c}{\PYGZsh{} \PYGZsq{}\PYGZob{}value\PYGZcb{} \PYGZob{}category:\textbar{}(\textbar{})\PYGZcb{}\
\PYG{c}{\PYGZsh{} Examples: The first three examples assume that the second tweak}
\PYG{c}{\PYGZsh{} has not been changed.}
\PYG{c}{\PYGZsh{} 1: I want three series columns to be merged into one set of collections. The}
\PYG{c}{\PYGZsh{} column lookup names are \PYGZsq{}series\PYGZsq{}, \PYGZsq{}\PYGZsh{}series\PYGZus{}
\PYG{c}{\PYGZsh{} in the parenthesis. The value to use in the tweak value would be:}
\PYG{c}{\PYGZsh{}
sony\PYGZus{}collection\PYGZus{}renaming\PYGZus{}rules=\PYGZob{}\PYGZsq{}series\
\PYG{c}{\PYGZsh{} 2: I want the word \PYGZsq{}(Series)\PYGZsq{} to appear on collections made from se
\PYG{c}{\PYGZsh{} the word \PYGZsq{}(Tag)\PYGZsq{} to appear on collections made from tags. Use:}
\PYG{c}{\PYGZsh{}
sony\PYGZus{}collection\PYGZus{}renaming\PYGZus{}rules=\PYGZob{}\PYGZsq{}series\
\PYG{c}{\PYGZsh{} 3: I want \PYGZsq{}series\PYGZsq{} and \PYGZsq{}\PYGZsh{}myseries\PYGZsq{} to be me
\PYG{c}{\PYGZsh{} to have \PYGZsq{}(Series)\PYGZsq{} appended. The renaming rule is:}
\PYG{c}{\PYGZsh{}
sony\PYGZus{}collection\PYGZus{}renaming\PYGZus{}rules=\PYGZob{}\PYGZsq{}series\
\PYG{c}{\PYGZsh{} 4: Same as example 2, but instead of having the category name in parentheses}
\PYG{c}{\PYGZsh{} and appended to the value, I want it prepended and separated by a colon, such}
\PYG{c}{\PYGZsh{} as in Series: Darkover. I must change the template used to format the category name
\PYG{c}{\PYGZsh{} The resulting two tweaks are:}
\PYG{c}{\PYGZsh{}
sony\PYGZus{}collection\PYGZus{}renaming\PYGZus{}rules=\PYGZob{}\PYGZsq{}series\
\PYG{c}{\PYGZsh{}
sony\PYGZus{}collection\PYGZus{}name\PYGZus{}template=\PYGZsq{}\PYGZob{}category
1.10. Calibreyi özellestirmek
¸
259
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
\PYG{n}{sony\PYGZus{}collection\PYGZus{}renaming\PYGZus{}rules}\PYG{o}{=}\PYG{p}{\PYGZob{}}\PYG{p}{\P
\PYG{n}{sony\PYGZus{}collection\PYGZus{}name\PYGZus{}template}\PYG{o}{=}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}
\PYG{c}{\PYGZsh{}: Specify how SONY collections are sorted}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Specify how sony collections are sorted. This tweak is only applicable if}
\PYG{c}{\PYGZsh{} metadata management is set to automatic. You can indicate which metadata is to}
\PYG{c}{\PYGZsh{} be used to sort on a collection\PYGZhy{}by\PYGZhy{}collection basis. The format of
\PYG{c}{\PYGZsh{} is a list of metadata fields from which collections are made, followed by the}
\PYG{c}{\PYGZsh{} name of the metadata field containing the sort value.}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Example: The following indicates that collections built from pubdate and tags}
\PYG{c}{\PYGZsh{} are to be sorted by the value in the custom column \PYGZsq{}\PYGZsh{}mydate\PYGZsq{
\PYG{c}{\PYGZsh{} built from \PYGZsq{}series\PYGZsq{} are to be sorted by \PYGZsq{}series\PYGZus{}ind
\PYG{c}{\PYGZsh{} collections are to be sorted by title. If a collection metadata field is not}
\PYG{c}{\PYGZsh{} named, then if it is a series\PYGZhy{} based collection it is sorted by series orde
\PYG{c}{\PYGZsh{} otherwise it is sorted by title order.}
\PYG{c}{\PYGZsh{} [([\PYGZsq{}pubdate\PYGZsq{}, \PYGZsq{}tags\PYGZsq{}],\PYGZsq{}\PYGZsh{}mydate\PYGZ
\PYG{c}{\PYGZsh{} Note that the bracketing and parentheses are required. The syntax is}
\PYG{c}{\PYGZsh{} [ ( [list of fields], sort field ) , ( [ list of fields ] , sort field ) ]}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Default: empty (no rules), so no collection attributes are named.}
\PYG{n}{sony\PYGZus{}collection\PYGZus{}sorting\PYGZus{}rules} \PYG{o}{=} \PYG{p}{[}\PYG{p}{]}
\PYG{c}{\PYGZsh{}: Control how tags are applied when copying books to another library}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Set this to True to ensure that tags in \PYGZsq{}Tags to add when adding}
\PYG{c}{\PYGZsh{} a book\PYGZsq{} are added when copying books to another library}
\PYG{n}{add\PYGZus{}new\PYGZus{}book\PYGZus{}tags\PYGZus{}when\PYGZus{}importing\PYGZus{}books} \PYG{
\PYG{c}{\PYGZsh{}: Set the maximum number of tags to show per book in the content server}
\PYG{n}{max\PYGZus{}content\PYGZus{}server\PYGZus{}tags\PYGZus{}shown}\PYG{o}{=}\PYG{l+m+mi}{5}
\PYG{c}{\PYGZsh{}: Set custom metadata fields that the content server will or will not display.}
\PYG{c}{\PYGZsh{} content\PYGZus{}server\PYGZus{}will\PYGZus{}display is a list of custom fields to b
\PYG{c}{\PYGZsh{} content\PYGZus{}server\PYGZus{}wont\PYGZus{}display is a list of custom fields not
\PYG{c}{\PYGZsh{} wont\PYGZus{}display has priority over will\PYGZus{}display.}
\PYG{c}{\PYGZsh{} The special value \PYGZsq{}*\PYGZsq{} means all custom fields. The value [] means n
\PYG{c}{\PYGZsh{} Defaults:}
\PYG{c}{\PYGZsh{}
content\PYGZus{}server\PYGZus{}will\PYGZus{}display = [\PYGZsq{}*\PYGZsq{}]}
\PYG{c}{\PYGZsh{}
content\PYGZus{}server\PYGZus{}wont\PYGZus{}display = []}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Examples:}
\PYG{c}{\PYGZsh{} To display only the custom fields \PYGZsh{}mytags and \PYGZsh{}genre:}
\PYG{c}{\PYGZsh{}
content\PYGZus{}server\PYGZus{}will\PYGZus{}display = [\PYGZsq{}\PYGZsh{}mytags\P
\PYG{c}{\PYGZsh{}
content\PYGZus{}server\PYGZus{}wont\PYGZus{}display = []}
\PYG{c}{\PYGZsh{} To display all fields except \PYGZsh{}mycomments:}
\PYG{c}{\PYGZsh{}
content\PYGZus{}server\PYGZus{}will\PYGZus{}display = [\PYGZsq{}*\PYGZsq{}]}
\PYG{c}{\PYGZsh{}
content\PYGZus{}server\PYGZus{}wont\PYGZus{}display[\PYGZsq{}\PYGZsh{}mycomments\
\PYG{n}{content\PYGZus{}server\PYGZus{}will\PYGZus{}display} \PYG{o}{=} \PYG{p}{[}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}
\PYG{n}{content\PYGZus{}server\PYGZus{}wont\PYGZus{}display} \PYG{o}{=} \PYG{p}{[}\PYG{p}{]}
\PYG{c}{\PYGZsh{}: Set the maximum number of sort \PYGZsq{}levels\PYGZsq{}}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Set the maximum number of sort \PYGZsq{}levels\PYGZsq{} that calibre will use to re
\PYG{c}{\PYGZsh{} library after certain operations such as searches or device insertion. Each}
\PYG{c}{\PYGZsh{} sort level adds a performance penalty. If the database is large (thousands of}
\PYG{c}{\PYGZsh{} books) the penalty might be noticeable. If you are not concerned about multi\PYGZhy
\PYG{c}{\PYGZsh{} level sorts, and if you are seeing a slowdown, reduce the value of this tweak.}
\PYG{n}{maximum\PYGZus{}resort\PYGZus{}levels} \PYG{o}{=} \PYG{l+m+mi}{5}
\PYG{c}{\PYGZsh{}: Choose whether dates are sorted using visible fields}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Date values contain both a date and a time. When sorted, all the fields are}
\PYG{c}{\PYGZsh{} used, regardless of what is displayed. Set this tweak to True to use only}
260
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
\PYG{c}{\PYGZsh{} the fields that are being displayed.}
\PYG{n}{sort\PYGZus{}dates\PYGZus{}using\PYGZus{}visible\PYGZus{}fields} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb+bp}{Fal
\PYG{c}{\PYGZsh{}: Fuzz value for trimming covers}
\PYG{c}{\PYGZsh{} The value used for the fuzz distance when trimming a cover.}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Colors within this distance are considered equal.}
\PYG{c}{\PYGZsh{} The distance is in absolute intensity units.}
\PYG{n}{cover\PYGZus{}trim\PYGZus{}fuzz\PYGZus{}value} \PYG{o}{=} \PYG{l+m+mi}{1}
\PYG{c}{\PYGZsh{}: Control behavior of the book list}
\PYG{c}{\PYGZsh{} You can control the behavior of doubleclicks on the books list.}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Choices: open\PYGZus{}viewer, do\PYGZus{}nothing,}
\PYG{c}{\PYGZsh{} edit\PYGZus{}cell, edit\PYGZus{}metadata. Selecting anything other than open\PYGZus
\PYG{c}{\PYGZsh{} side effect of disabling editing a field using a single click.}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Default: open\PYGZus{}viewer.}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Example: doubleclick\PYGZus{}on\PYGZus{}library\PYGZus{}view = \PYGZsq{}do\PYGZus{}
\PYG{c}{\PYGZsh{} You can also control whether the book list scrolls horizontal per column or}
\PYG{c}{\PYGZsh{} per pixel. Default is per column.}
\PYG{n}{doubleclick\PYGZus{}on\PYGZus{}library\PYGZus{}view} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}
\PYG{n}{horizontal\PYGZus{}scrolling\PYGZus{}per\PYGZus{}column} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb+bp}{True}
\PYG{c}{\PYGZsh{}: Language to use when sorting.}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Setting this tweak will force sorting to use the}
\PYG{c}{\PYGZsh{} collating order for the specified language. This might be useful if you run}
\PYG{c}{\PYGZsh{} calibre in English but want sorting to work in the language where you live.}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Set the tweak to the desired ISO 639\PYGZhy{}1 language code, in lower case.}
\PYG{c}{\PYGZsh{} You can find the list of supported locales at}
\PYG{c}{\PYGZsh{} http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iseries/v5r3/topic/nls/rbagsicusortsequenc
\PYG{c}{\PYGZsh{} Default: locale\PYGZus{}for\PYGZus{}sorting = \PYGZsq{}\PYGZsq{} \PYGZhy{}\PYGZhy{}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Example: locale\PYGZus{}for\PYGZus{}sorting = \PYGZsq{}fr\PYGZsq{} \PYGZhy{}\PYGZhy
\PYG{c}{\PYGZsh{} Example: locale\PYGZus{}for\PYGZus{}sorting = \PYGZsq{}nb\PYGZsq{} \PYGZhy{}\PYGZhy
\PYG{n}{locale\PYGZus{}for\PYGZus{}sorting} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}
\PYG{c}{\PYGZsh{}: Number of columns for custom metadata in the edit metadata dialog}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Set whether to use one or two columns for custom metadata when editing}
\PYG{c}{\PYGZsh{} metadata one book at a time. If True, then the fields are laid out using two}
\PYG{c}{\PYGZsh{} columns. If False, one column is used.}
\PYG{n}{metadata\PYGZus{}single\PYGZus{}use\PYGZus{}2\PYGZus{}cols\PYGZus{}for\PYGZus{}custom\PYGZus{
\PYG{c}{\PYGZsh{}: Order of custom column(s) in edit metadata}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Controls the order that custom columns are listed in edit metadata single}
\PYG{c}{\PYGZsh{} and bulk. The columns listed in the tweak are displayed first and in the}
\PYG{c}{\PYGZsh{} order provided. Any columns not listed are dislayed after the listed ones,}
\PYG{c}{\PYGZsh{} in alphabetical order. Do note that this tweak does not change the size of}
\PYG{c}{\PYGZsh{} the edit widgets. Putting comments widgets in this list may result in some}
\PYG{c}{\PYGZsh{} odd widget spacing when using two\PYGZhy{}column mode.}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Enter a comma\PYGZhy{}separated list of custom field lookup names, as in}
\PYG{c}{\PYGZsh{} metadata\PYGZus{}edit\PYGZus{}custom\PYGZus{}column\PYGZus{}order = [\PYGZsq{}\PYGZ
\PYG{n}{metadata\PYGZus{}edit\PYGZus{}custom\PYGZus{}column\PYGZus{}order} \PYG{o}{=} \PYG{p}{[}\PYG{
\PYG{c}{\PYGZsh{}: The number of seconds to wait before sending emails}
\PYG{c}{\PYGZsh{} The number of seconds to wait before sending emails when using a}
\PYG{c}{\PYGZsh{} public email server like gmail or hotmail. Default is: 5 minutes}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Setting it to lower may cause the server\PYGZsq{}s SPAM controls to kick in,}
\PYG{c}{\PYGZsh{} making email sending fail. Changes will take effect only after a restart of}
\PYG{c}{\PYGZsh{} calibre.}
\PYG{n}{public\PYGZus{}smtp\PYGZus{}relay\PYGZus{}delay} \PYG{o}{=} \PYG{l+m+mi}{3}
1.10. Calibreyi özellestirmek
¸
261
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
\PYG{c}{\PYGZsh{}: The maximum width and height for covers saved in the calibre library}
\PYG{c}{\PYGZsh{} All covers in the calibre library will be resized, preserving aspect ratio,}
\PYG{c}{\PYGZsh{} to fit within this size. This is to prevent slowdowns caused by extremely}
\PYG{c}{\PYGZsh{} large covers}
\PYG{n}{maximum\PYGZus{}cover\PYGZus{}size} \PYG{o}{=} \PYG{p}{(}\PYG{l+m+mi}{165}\PYG{p}{,} \PYG{l+m
\PYG{c}{\PYGZsh{}: Where to send downloaded news}
\PYG{c}{\PYGZsh{} When automatically sending downloaded news to a connected device, calibre}
\PYG{c}{\PYGZsh{} will by default send it to the main memory. By changing this tweak, you can}
\PYG{c}{\PYGZsh{} control where it is sent. Valid values are \PYGZdq{}main\PYGZdq{}, \PYGZdq{}carda\P
\PYG{c}{\PYGZsh{} that if there isn\PYGZsq{}t enough free space available on the location you choose,
\PYG{c}{\PYGZsh{} the files will be sent to the location with the most free space.}
\PYG{n}{send\PYGZus{}news\PYGZus{}to\PYGZus{}device\PYGZus{}location} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZdq{}}
\PYG{c}{\PYGZsh{}: What interfaces should the content server listen on}
\PYG{c}{\PYGZsh{} By default, the calibre content server listens on \PYGZsq{}˙˙˙PYGZsq{} which means
\PYG{c}{\PYGZsh{} accepts IPv4 connections on all interfaces. You can change this to, for}
\PYG{c}{\PYGZsh{} example, \PYGZsq{}127.˙˙1\PYGZsq{} to only listen for connections from the local ma
\PYG{c}{\PYGZsh{} to \PYGZsq{}::\PYGZsq{} to listen to all incoming IPv6 and IPv4 connections (this m
\PYG{c}{\PYGZsh{} work on all operating systems)}
\PYG{n}{server\PYGZus{}listen\PYGZus{}on} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{˙˙˙
}\PYG{l+s}{\PYGZ
\PYG{c}{\PYGZsh{}: Unified toolbar on OS X}
\PYG{c}{\PYGZsh{} If you enable this option and restart calibre, the toolbar will be \PYGZsq{}unified
\PYG{c}{\PYGZsh{} with the titlebar as is normal for OS X applications. However, doing this has}
\PYG{c}{\PYGZsh{} various bugs, for instance the minimum width of the toolbar becomes twice}
\PYG{c}{\PYGZsh{} what it should be and it causes other random bugs on some systems, so turn it}
\PYG{c}{\PYGZsh{} on at your own risk!}
\PYG{n}{unified\PYGZus{}title\PYGZus{}toolbar\PYGZus{}on\PYGZus{}osx} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb+bp}{False}
\PYG{c}{\PYGZsh{}: Save original file when converting/polishing from same format to same format}
\PYG{c}{\PYGZsh{} When calibre does a conversion from the same format to the same format, for}
\PYG{c}{\PYGZsh{} example, from EPUB to EPUB, the original file is saved, so that in case the}
\PYG{c}{\PYGZsh{} conversion is poor, you can tweak the settings and run it again. By setting}
\PYG{c}{\PYGZsh{} this to False you can prevent calibre from saving the original file.}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Similarly, by setting save\PYGZus{}original\PYGZus{}format\PYGZus{}when\PYGZus{}pol
\PYG{c}{\PYGZsh{} prevent calibre from saving the original file when polishing.}
\PYG{n}{save\PYGZus{}original\PYGZus{}format} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb+bp}{True}
\PYG{n}{save\PYGZus{}original\PYGZus{}format\PYGZus{}when\PYGZus{}polishing} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb+bp}
\PYG{c}{\PYGZsh{}: Number of recently viewed books to show}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Right\PYGZhy{}clicking the View button shows a list of recently viewed books. Contr
\PYG{c}{\PYGZsh{} how many should be shown, here.}
\PYG{n}{gui\PYGZus{}view\PYGZus{}history\PYGZus{}size} \PYG{o}{=} \PYG{l+m+mi}{15}
\PYG{c}{\PYGZsh{}: Change the font size of book details in the interface}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Change the font size at which book details are rendered in the side panel and}
\PYG{c}{\PYGZsh{} comments are rendered in the metadata edit dialog. Set it to a positive or}
\PYG{c}{\PYGZsh{} negative number to increase or decrease the font size.}
\PYG{n}{change\PYGZus{}book\PYGZus{}details\PYGZus{}font\PYGZus{}size\PYGZus{}by} \PYG{o}{=} \PYG{l+m
\PYG{c}{\PYGZsh{}: Compile General Program Mode templates to Python}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Compiled general program mode templates are significantly faster than}
\PYG{c}{\PYGZsh{} interpreted templates. Setting this tweak to True causes calibre to compile}
\PYG{c}{\PYGZsh{} (in most cases) general program mode templates. Setting it to False causes}
\PYG{c}{\PYGZsh{} calibre to use the old behavior \PYGZhy{}\PYGZhy{} interpreting the templates. Set
\PYG{c}{\PYGZsh{} to False if some compiled templates produce incorrect values.}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Default:
compile\PYGZus{}gpm\PYGZus{}templates = True}
262
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
\PYG{c}{\PYGZsh{} No compile: compile\PYGZus{}gpm\PYGZus{}templates = False}
\PYG{n}{compile\PYGZus{}gpm\PYGZus{}templates} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb+bp}{True}
\PYG{c}{\PYGZsh{}: What format to default to when using the Tweak feature}
\PYG{c}{\PYGZsh{} The Tweak feature of calibre allows direct editing of a book format.}
\PYG{c}{\PYGZsh{} If multiple formats are available, calibre will offer you a choice}
\PYG{c}{\PYGZsh{} of formats, defaulting to your preferred output format if it is available.}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Set this tweak to a specific value of \PYGZsq{}EPUB\PYGZsq{} or \PYGZsq{}AZW3\PYGZs
\PYG{c}{\PYGZsh{} to that format rather than your output format preference.}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Set to a value of \PYGZsq{}remember\PYGZsq{} to use whichever format you chose last
\PYG{c}{\PYGZsh{} used the Tweak feature.}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Examples:}
\PYG{c}{\PYGZsh{}
default\PYGZus{}tweak\PYGZus{}format = None
(Use output format)}
\PYG{c}{\PYGZsh{}
default\PYGZus{}tweak\PYGZus{}format = \PYGZsq{}EPUB\PYGZsq{}}
\PYG{c}{\PYGZsh{}
default\PYGZus{}tweak\PYGZus{}format = \PYGZsq{}remember\PYGZsq{}}
\PYG{n}{default\PYGZus{}tweak\PYGZus{}format} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb+bp}{None}
\PYG{c}{\PYGZsh{}: Do not preselect a completion when editing authors/tags/series/etc.}
\PYG{c}{\PYGZsh{} This means that you can make changes and press Enter and your changes will}
\PYG{c}{\PYGZsh{} not be overwritten by a matching completion. However, if you wish to use the}
\PYG{c}{\PYGZsh{} completions you will now have to press Tab to select one before pressing}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Enter. Which technique you prefer will depend on the state of metadata in}
\PYG{c}{\PYGZsh{} your library and your personal editing style.}
\PYG{n}{preselect\PYGZus{}first\PYGZus{}completion} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb+bp}{False}
\PYG{c}{\PYGZsh{}: Completion mode when editing authors/tags/series/etc.}
\PYG{c}{\PYGZsh{} By default, when completing items, calibre will show you all the candidates}
\PYG{c}{\PYGZsh{} that start with the text you have already typed. You can instead have it show}
\PYG{c}{\PYGZsh{} all candidates that contain the text you have already typed. To do this, set}
\PYG{c}{\PYGZsh{} completion\PYGZus{}mode to \PYGZsq{}contains\PYGZsq{}. For example, if you type asi
\PYG{c}{\PYGZsh{} Asimov and Quasimodo, whereas the default behavior would match only Asimov.}
\PYG{n}{completion\PYGZus{}mode} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{prefix}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}
\PYG{c}{\PYGZsh{}: Recognize numbers inside text when sorting}
\PYG{c}{\PYGZsh{} This means that when sorting on text fields like title the text \PYGZdq{}Book 2\PYG
\PYG{c}{\PYGZsh{} will sort before the text \PYGZdq{}Book 1\PYGZdq{}. If you want this behavior, set}
\PYG{c}{\PYGZsh{} numeric\PYGZus{}collation = True note that doing so will cause problems with text}
\PYG{c}{\PYGZsh{} that starts with numbers and is a little slower.}
\PYG{n}{numeric\PYGZus{}collation} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb+bp}{False}
\PYG{c}{\PYGZsh{}: Sort the list of libraries alphabetically}
\PYG{c}{\PYGZsh{} The list of libraries in the Copy to Library and Quick Switch menus are}
\PYG{c}{\PYGZsh{} normally sorted by most used. However, if there are more than a certain}
\PYG{c}{\PYGZsh{} number of such libraries, the sorting becomes alphabetic. You can set that}
\PYG{c}{\PYGZsh{} number here. The default is ten libraries.}
\PYG{n}{many\PYGZus{}libraries} \PYG{o}{=} \PYG{l+m+mi}{1}
\PYG{c}{\PYGZsh{}: Highlight the virtual library name when using a Virtual Library}
\PYG{c}{\PYGZsh{} The virtual library name next to the Virtual Library button is highlighted in}
\PYG{c}{\PYGZsh{} yellow when using a Virtual Library. You can choose the color used for the}
\PYG{c}{\PYGZsh{} highlight with this tweak. Set it to \PYGZsq{}transparent\PYGZsq{} to disable highl
\PYG{n}{highlight\PYGZus{}virtual\PYGZus{}library} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{yellow}\P
\PYG{c}{\PYGZsh{}: Choose available output formats for conversion}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Restrict the list of available output formats in the conversion dialogs.}
\PYG{c}{\PYGZsh{} For example, if you only want to convert to EPUB and AZW3, change this to}
\PYG{c}{\PYGZsh{} restrict\PYGZus{}output\PYGZus{}formats = [\PYGZsq{}EPUB\PYGZsq{}, \PYGZsq{}AZW3\PY
\PYG{c}{\PYGZsh{} all available output formats to be present.}
1.10. Calibreyi özellestirmek
¸
263
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
\PYG{n}{restrict\PYGZus{}output\PYGZus{}formats} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb+bp}{None}
\PYG{c}{\PYGZsh{}: Set the thumbnail image quality used by the content server}
\PYG{c}{\PYGZsh{} The quality of a thumbnail is largely controlled by the compression quality}
\PYG{c}{\PYGZsh{} used when creating it. Set this to a larger number to improve the quality.}
\PYG{c}{\PYGZsh{} Note that the thumbnails get much larger with larger compression quality}
\PYG{c}{\PYGZsh{} numbers.}
\PYG{c}{\PYGZsh{} The value can be between 5 and 99}
\PYG{n}{content\PYGZus{}server\PYGZus{}thumbnail\PYGZus{}compression\PYGZus{}quality} \PYG{o}{=} \PYG
1.10.4 Simgelerin, sablonların
¸
ve benzerlerinin üzerine yazmak
calibre simgeler, javascript ve s¸ablonlar gibi sabit kaynakları özelle¸stirdi˘giniz sürümleriyle de˘gi¸stirmenize izin verir. Tüm sabit kaynaklar calibre kurulum dizininin kaynaklar alt-dizininde depolanırlar. Windows’ta genellikle C:\Program Files\Calibre2\resources dizini, OS X’te ise
/Applications/calibre.app/Contents/Resources/resources/ dizini bunun için kullanılır.
Linux’ta web sayfasındaki kurulum dosyasını kullanmı¸ssanız bu dizin /opt/calibre/resources olacaktır. Bu
yollar calibre’yi nereye kurmayı seçti˘ginize göre de˘gi¸sebilecektir.
Bir sonraki calibre güncellemesinde üzerine yazılaca˘gı için bu kaynak dizinindeki dosyaları de˘gi¸stirmemelisiniz. Bunun yerine Tercihler->Geli¸smi¸s->Çe¸sitli menüsüne gidip calibre yapılandırma dizinini aç alanına tıklayın. Bu yapılandırma dizininde resources isimli bir alt dizin olu¸sturun ve üzerine yazmak istedi˘giniz dosyaları içine ta¸sıyın. Dosyaları
uygun alt dizinlere yerle¸stirin; örne˘gin resimleri resources/images dizinine koyabilirsiniz. calibre yeniden ba¸sladı˘gında özel dosyalarınızdaki tercihleri otomatik olarak kullanacaktır.
Örne˘gin; Kitapları kaldır eyleminin simgesini de˘gi¸stirmek isterseniz önce gömülü olarak gelen kaynaklar dizinine
bakıp resources/images/trash.png dosyasını görürsünüz. Buna alternatif olarak PNG biçiminde kendi
mytrash.png dosyanızın oldu˘gunu kabul edelim, bunu resources/images/trash.png yapılandırma dizinine kaydetmelisiniz. calibre’nin kullandı˘gı bütün simgeler resources/images dizininin alt dizinlerinde bulunurlar.
Not: Yıllar içinde kullanıcılar tarafından calibre için olu¸sturulmu¸s pek çok simge seti bulunmaktadır. Bunları bir arada
forum ba¸slı˘gında104 bulabilirsiniz.
1.10.5 Eklentilerle calibre’yi özellestirmek
¸
calibre çok modüler bir tasarıma sahiptir. calibre’nin tüm i¸slevselli˘gi neredeyse eklentilerinden gelmektedir. Eklentiler
ileti¸sim, haberleri indirmek (bunlara tarif denilmektedir), kullanıcı arayüzündeki çe¸sitli bile¸senler için, farklı aygıtlara
ba˘glanmak ve dosyaları calibre’ye eklerken i¸slemek gibi amaçlar için kullanılırlar. Kurulumda gelen eklentilerin bir
listesini Tercihler->Eklentiler menüsünde bulabilirsiniz.
Kendi eklentilerinizi yazarak calibre’yi özelle¸stirebilir ve davranı¸slarını geni¸sletebilirsiniz. Eklenti mimarisi çok basittir, Calibre’nin i¸slevselli˘gini artırmak için kendi eklentilerinizi yazmak (sayfa 206) rehberine bakabilirsiniz.
1.11 Command Line Interface
Not:
OS
X
üzerinde,
komut
satırı
araçları
calibre
ile
birlikte
gelmekte-
104 http://www.mobileread.com/forums/showthread.php?t=151397
264
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
dir,
örne˘gin,
calibre’yi
/Applications
altına
kurduysanız
komut
satırı
araçları
/Applications/calibre.app/Contents/console.app/Contents/MacOS/ içinde olacaktır.
1.11.1 Documented Commands
calibre
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2calibre [opts] [path\PYGZus{}to\PYGZus{}ebook]
Launch the main calibre Graphical User Interface and optionally add the ebook at path_to_ebook to the database.
Whenever you pass arguments to calibre that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For
example “C:some path with spaces”
[options]
--detach
Detach from the controlling terminal, if any (linux only)
--help, -h
show this help message and exit
--ignore-plugins
Özel eklentileri yoksay, calibre’nin ba¸slamasına engel olan eklentiler kurmu¸ssanız faydalı olacaktır
--no-update-check
Güncellemeleri denetleme
--shutdown-running-calibre, -s
Çalı¸smakta olan bir calibre oturumu varsa kapanmasını sa˘glar. Devam etmekte olan i¸slemler olması halinde
uyarı vermeksizin kapatılaca˘gı için dikkatle kullanınız.
--start-in-tray
Start minimized to system tray.
--verbose, -v
Ignored, do not use. Present only for legacy reasons
--version
show program’s version number and exit
--with-library
Use the library located at the specified path.
calibre-customize
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2calibre\PYGZhy{}customize Tercihleri
1.11. Command Line Interface
265
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Harici eklentiler yükleyerek Calibre’ye özelle¸stirin.
Whenever you pass arguments to calibre-customize that have spaces in them, enclose the arguments in quotation
marks. For example “C:some path with spaces”
[options]
--add-plugin, -a
Eklentiyi içeren ZIP dosyasının bulundu˘gu yeri belirterek eklenti ekleyin.
--build-plugin, -b
Eklenti geli¸stiricileri için:
--customize-plugin
Eklentiyi özelle¸stir. Eklenti ismiyle özelle¸stirme dizesini virgülle ayırarak belirleyin.
--disable-plugin
˙Isimlendirilmi¸s eklentiler geçersiz
--enable-plugin
˙Isimlendirilmi¸s eklentiler geçerli
--help, -h
show this help message and exit
--list-plugins, -l
Kurulu eklentileri listele
--remove-plugin, -r
˙Isminden yararlanarak özel bir eklentiyi çıkart. Programla gelen eklentiler üzerinde etkisi yoktur.
--version
show program’s version number and exit
calibre-debug
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2calibre\PYGZhy{}debug [seçenekler]
Calibre hata ayıklamaları için yararlı bir çok komut satırı arayüzleri. Seçenek verilmedi˘ginde bu komut gömülü bir
python yorumlayıcı ba¸slatır. Ayrıca ana calibre arayüzünü, calibre görüntüleyicisini ve calibre düzenleyicisini hata
ayıklama kipinde çalı¸stırabilirsiniz.
Ayrıca komut satırı araçları içermeyen yazı tipi ayarları, ekitap fark aracı gibi calibre’ nin bir çok i¸slevi için arayüzler
içerir.
Ayrıca calibre-debug uygulamasını tek betikleri çalı¸stırmak için de kullanabilirsiniz. Su
¸ s¸ekilde:
calibre-debug myscript.py --option1 --option2 dosya1 dosya2 ...
– sonrasındaki her s¸ey beti˘ge geçirilecektir.
Whenever you pass arguments to calibre-debug that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks.
For example “C:some path with spaces”
266
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
[options]
--add-simple-plugin
Basit bir eklenti ekleyin (mesela sadece bir .py dosyası olan). Eklenti kodunu içeren py dosyasının konumunu
belirtin.
--command, -c
Python kodunu çalı¸stır
--debug-device-driver, -d
Cihaz tarama hata ayıklama çıktısı
--default-programs
(Un)register calibre from Windows Default Programs. :option:‘–default-programs=‘(register|unregister)
--diff
Calibre fark aracını çalı¸stır. Mesela: calibre-debug --diff (sayfa 267) dosya1 dosya2
--edit-book, -t
Calibre Kitabı Düzenle aracını hata ayıklama kipinde ba¸slat.
--exec-file, -e
Python kodunu dosyada çalı¸stır
--explode-book, -x
Kitabı patlat (kitabı, standart HTML araçları ile düzenleyebilece˘giniz s¸ekilde HTML dosyaları ve meta verisi
olarak dı¸sa aktarır ve düzenlenmi¸s HTML dosyalarından kitabı yeniden olu¸sturur. Tam calibre dönü¸sümünün
aksine HTML üzerinde ek de˘gi¸siklikler yapmaz).
--gui, -g
Arayüzü hata ayıklama etkin olara çalı¸stır. Hata çıktısı stdout ve stderr üzerine yazılır.
--gui-debug
Arayüzü belirtilen konuma günlük kaydı yapan bir hata ayıklama konsolu ile çalı¸stır. Sadece iç kullanım içindir.
Arayüzü hata ayıklama kipinde çalı¸stırma için -g seçene˘gini kullanın
--help, -h
show this help message and exit
--inspect-mobi, -m
Belritilen konumlardaki MOBI dosyalarını denetleyin
--paths
Calibre ortamını kurmak için zorunlu olan konumların çıktısını ver
--py-console, -p
Python konsolunu çalı¸stır
--reinitialize-db
Belirtilen konumdaki calibre sqlite veritabanını yeniden ba¸slatın. Veritabanı bozulmalarından kurtarmak için
yararlıdır.
--run-plugin, -r
Bir komut satırı arayüzü sunan bir eklentiyi çalı¸stır. Mesela: calibre-debug -r “Add Books” --file1
--option1 -- i¸sareti sonrasındaki her s¸ey eklentiye argüman olarak geçirilir.
--shutdown-running-calibre, -s
Çalı¸smakta olan bir calibre oturumu varsa kapanmasını sa˘glar. Devam etmekte olan i¸slemler olması halinde
uyarı vermeksizin kapatılaca˘gı için dikkatle kullanınız.
--subset-font, -f
Belirlenen yazı tipini kümele
1.11. Command Line Interface
267
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
--test-build
Derlemede ikili modülleri dene
--version
show program’s version number and exit
--viewer, -w
E-kitap görüntüleyiciyi hata ayıklama kipinde çalı¸stır
calibre-server
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2calibre\PYGZhy{}server [options]
Start the calibre content server. The calibre content server exposes your calibre library over the internet. The default
interface allows you to browse you calibre library by categories. You can also access an interface optimized for mobile
browsers at /mobile and an OPDS based interface for use with reading applications at /opds.
The OPDS interface is advertised via BonJour automatically.
Whenever you pass arguments to calibre-server that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks.
For example “C:some path with spaces”
[options]
--auto-reload
Auto reload server when source code changes. May not work in all environments.
--daemonize
Run process in background as a daemon. No effect on windows.
--develop
Development mode. Server automatically restarts on file changes and serves code files (html, css, js) from the
file system instead of calibre’s resource system.
--help, -h
show this help message and exit
--max-cover
Gösterilen kapaklar için maksimum boyut. Öntanımlısı ‘600x800’.
--max-opds-items
The maximum number of matches to return per OPDS query. This affects Stanza, WordPlayer, etc. integration.
--max-opds-ungrouped-items
Group items in categories such as author/tags by first letter when there are more than this number of items.
Default: 100. Set to a large number to disable grouping.
--password
Set a password to restrict access. By default access is unrestricted.
--pidfile
Write process PID to the specified file
--port, -p
The port on which to listen. Default is 8080
268
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
--restriction
Specifies a virtual library to be used for this invocation. This option overrides any per-library settings specified
in the GUI. For compatibility, if the value is not a virtual library but is a saved search, that saved search is used.
Also note that if you do not specify a restriction, the value specified in the GUI (if any) will be used.
--thread-pool
The max number of worker threads to use. Default is 30
--timeout, -t
The server timeout in seconds. Default is 120
--url-prefix
Prefix to prepend to all URLs. Useful for reverseproxying to this server from Apache/nginx/etc.
--username
Username for access. By default, it is: ‘calibre’
--version
show program’s version number and exit
--with-library
Path to the library folder to serve with the content server
calibre-smtp
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2calibre\PYGZhy{}smtp [options] [from to text]
Send mail using the SMTP protocol. calibre-smtp has two modes of operation. In the compose mode you specify from
to and text and these are used to build and send an email message. In the filter mode, calibre-smtp reads a complete
email message from STDIN and sends it.
text is the body of the email message. If text is not specified, a complete email message is read from STDIN. from
is the email address of the sender and to is the email address of the recipient. When a complete email is read from
STDIN, from and to are only used in the SMTP negotiation, the message headers are not modified.
Whenever you pass arguments to calibre-smtp that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks.
For example “C:some path with spaces”
[options]
--fork, -f
Fork and deliver message in background. If you use this option, you should also use --outbox (sayfa 269) to
handle delivery failures.
--help, -h
show this help message and exit
--localhost, -l
Host name of localhost. Used when connecting to SMTP server.
--outbox, -o
Path to maildir folder to store failed email messages in.
--timeout, -t
Timeout for connection
1.11. Command Line Interface
269
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
--verbose, -v
Be more verbose
--version
show program’s version number and exit
COMPOSE MAIL Options to compose an email. Ignored if text is not specified
--attachment, -a
File to attach to the email
--subject, -s
Subject of the email
SMTP RELAY Options to use an SMTP relay server to send mail. calibre will try to send the email directly unless
–relay is specified.
--encryption-method, -e
Encryption method to use when connecting to relay. Choices are TLS, SSL and NONE. Default is TLS. WARNING: Choosing NONE is highly insecure
--password, -p
Password for relay
--port
Port to connect to on relay server. Default is to use 465 if encryption method is SSL and 25 otherwise.
--relay, -r
An SMTP relay server to use to send mail.
--username, -u
Username for relay
calibredb
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2calibredb command [options] [arguments]
calibredb is the command line interface to the calibre database. It has several sub-commands, documented below:
270
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Genel seçenekler (sayfa 271)
list (sayfa 271)
add (sayfa 272)
remove (sayfa 273)
add_format (sayfa 273)
remove_format (sayfa 274)
show_metadata (sayfa 274)
set_metadata (sayfa 274)
export (sayfa 275)
catalog (sayfa 276)
saved_searches (sayfa 277)
add_custom_column (sayfa 277)
custom_columns (sayfa 278)
remove_custom_column (sayfa 278)
set_custom (sayfa 278)
restore_database (sayfa 279)
check_library (sayfa 279)
list_categories (sayfa 280)
backup_metadata (sayfa 280)
clone (sayfa 281)
embed_metadata (sayfa 281)
Genel seçenekler
--dont-notify-gui
Çalı¸san calibre arayüzünü (e˘ger varsa) veritabanı de˘gi¸sikli˘ginden haberdar etme. Veritabanı bozulmasına neden
olabilece˘ginden dikkatli kullanın!
--library-path
Calibre kitaplı˘gının yolu. Varsayılan, ayarlardaki yolun kullanılmasıdır.
list
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2calibredb list [seçenekler]
Calibre veritabanındaki kullanılabilir kitapları listele.
Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For
example “C:some path with spaces”
--ascending
Sonuçları artan s¸ekilde sırala
--fields, -f
The fields to display when listing books in the database. Should be a comma separated list of fields. Available
fields: author_sort, authors, comments, cover, formats, identifiers, isbn, last_modified, pubdate, publisher, rating,
series, series_index, size, tags, timestamp, title, uuid Default: title,authors. The special field “all” can be used to
select all fields.
--for-machine
Generate output in JSON format, which is more suitable for machine parsing. Causes the line width and separator
1.11. Command Line Interface
271
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
options to be ignored.
--help, -h
show this help message and exit
--limit
The maximum number of results to display. Default: all
--line-width, -w
Girdideki bir satırın en fazla geni¸sli˘gi. Varsayılanı ekranın boyutunu algılamaktır.
--prefix
The prefix for all file paths. Default is the absolute path to the library folder.
--search, -s
Sonuçları arama sorgusuna göre süzün. Arama sorgusunun biçimi için lütfen Kullanıcı Kılavuzundaki ilgili
belgelendirmeye bakın. Varsayılan olarak süzme i¸slemi yapılmaz.
--separator
The string used to separate fields. Default is a space.
--sort-by
Sonuçların sıralanaca˘gı alan. Kullanılabilir alanlar: author_sort, authors, comments, cover, formats, identifiers,
isbn, last_modified, pubdate, publisher, rating, series, series_index, size, tags, timestamp, title, uuid Varsayılan:
None
--version
show program’s version number and exit
add
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2calibredb add [options] file1 file2 file3 ...
Add the specified files as books to the database. You can also specify directories, see the directory related options
below.
Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For
example “C:some path with spaces”
--authors, -a
Set the authors of the added book(s)
--cover, -c
Path to the cover to use for the added book
--duplicates, -d
Add books to database even if they already exist. Comparison is done based on book titles.
--empty, -e
Add an empty book (a book with no formats)
--help, -h
show this help message and exit
--isbn, -i
Set the ISBN of the added book(s)
272
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
--languages, -l
A comma separated list of languages (best to use ISO639 language codes, though some language names may
also be recognized)
--one-book-per-directory, -1
Assume that each directory has only a single logical book and that all files in it are different e-book formats of
that book
--recurse, -r
Process directories recursively
--series, -s
Set the series of the added book(s)
--series-index, -S
Set the series number of the added book(s)
--tags, -T
Set the tags of the added book(s)
--title, -t
Set the title of the added book(s)
--version
show program’s version number and exit
remove
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2calibredb remove ids
Remove the books identified by ids from the database. ids should be a comma separated list of id numbers (you can
get id numbers by using the list command). For example, 23,34,57-85 (when specifying a range, the last number in the
range is not included).
Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For
example “C:some path with spaces”
--help, -h
show this help message and exit
--version
show program’s version number and exit
add_format
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2calibredb add\PYGZus{}format [options] id ebook\PYGZus{}file
Add the ebook in ebook_file to the available formats for the logical book identified by id. You can get id by using the
list command. If the format already exists, it is replaced, unless the do not replace option is specified.
Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For
example “C:some path with spaces”
1.11. Command Line Interface
273
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
--dont-replace
Do not replace the format if it already exists
--help, -h
show this help message and exit
--version
show program’s version number and exit
remove_format
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2calibredb remove\PYGZus{}format [options] id fmt
Remove the format fmt from the logical book identified by id. You can get id by using the list command. fmt should
be a file extension like LRF or TXT or EPUB. If the logical book does not have fmt available, do nothing.
Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For
example “C:some path with spaces”
--help, -h
show this help message and exit
--version
show program’s version number and exit
show_metadata
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2calibredb show\PYGZus{}metadata [options] id
Show the metadata stored in the calibre database for the book identified by id. id is an id number from the list command.
Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For
example “C:some path with spaces”
--as-opf
Print metadata in OPF form (XML)
--help, -h
show this help message and exit
--version
show program’s version number and exit
set_metadata
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2calibredb set\PYGZus{}metadata [options] id [/path/to/metadata.opf]
274
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Set the metadata stored in the calibre database for the book identified by id from the OPF file metadata.opf. id is an
id number from the list command. You can get a quick feel for the OPF format by using the –as-opf switch to the
show_metadata command. You can also set the metadata of individual fields with the –field option. If you use the
–field option, there is no need to specify an OPF file.
Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For
example “C:some path with spaces”
--field, -f
The field to set. Format is field_name:value, for example: --field (sayfa 275) tags:tag1,tag2. Use
--list-fields (sayfa 275) to get a list of all field names. You can specify this option multiple times to
set multiple fields. Note: For languages you must use the ISO639 language codes (e.g. en for English, fr for
French and so on). For identifiers, the syntax is --field (sayfa 275) identifiers:isbn:XXXX,doi:YYYYY. For
boolean (yes/no) fields use true and false or yes and no.
--help, -h
show this help message and exit
--list-fields, -l
List the metadata field names that can be used with the --field (sayfa 275) option
--version
show program’s version number and exit
export
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2calibredb export [options] ids
Export the books specified by ids (a comma separated list) to the filesystem. The export operation saves all formats of
the book, its cover and metadata (in an opf file). You can get id numbers from the list command.
Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For
example “C:some path with spaces”
--all
Export all books in database, ignoring the list of ids.
--dont-asciiize
Normally, calibre will convert all non English characters into English equivalents for the file names. WARNING:
If you turn this off, you may experience errors when saving, depending on how well the filesystem you are saving
to supports unicode. Specifying this switch will turn this behavior off.
--dont-save-cover
Normally, calibre will save the cover in a separate file along with the actual e-book file(s). Specifying this switch
will turn this behavior off.
--dont-update-metadata
Normally, calibre will update the metadata in the saved files from what is in the calibre library. Makes saving to
disk slower. Specifying this switch will turn this behavior off.
--dont-write-opf
Normally, calibre will write the metadata into a separate OPF file along with the actual e-book files. Specifying
this switch will turn this behavior off.
--formats
Comma separated list of formats to save for each book. By default all available formats are saved.
1.11. Command Line Interface
275
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
--help, -h
show this help message and exit
--replace-whitespace
Replace whitespace with underscores.
--single-dir
Export all books into a single directory
--template
The template to control the filename and directory structure of the saved files. Default is “{author_sort}/{title}/{title} - {authors}” which will save books into a per-author subdirectory with filenames containing title and author. Available controls are: {author_sort, authors, id, isbn, languages, last_modified, pubdate,
publisher, rating, series, series_index, tags, timestamp, title}
--timefmt
The format in which to display dates. %d - day, %b - month, %m - month number, %Y - year. Default is: %b,
%Y
--to-dir
Export books to the specified directory. Default is .
--to-lowercase
Convert paths to lowercase.
--version
show program’s version number and exit
catalog
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2calibredb catalog /hedef/yolu.(CSV\textbar{}EPUB\textbar{}MOBI\textbar{}XML ...) [seçenekl
Bir katalo˘gu /hedef/yolu uzantısında belirtildi˘gi biçimde dı¸sa aktar. Seçenekler genel katalog çıktısında girdilerin nasıl
görünece˘gini kontrol eder.
Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For
example “C:some path with spaces”
--fields
The fields to output when cataloging books in the database. Should be a comma-separated list of fields. Available
fields: all, title, title_sort, author_sort, authors, comments, cover, formats, id, isbn, library_name, ondevice,
pubdate, publisher, rating, series_index, series, size, tags, timestamp, uuid, languages, identifiers, plus usercreated custom fields. Example: --fields=title,authors,tags Default: ‘all’ Applies to: CSV, XML
output formats
--help, -h
show this help message and exit
--ids, -i
Kataloglanacak veritabanı kimliklerinin virgülle ayrılmı¸s listesi. Kullanılırsa, --search (sayfa 276) yok sayılır. Varsayılan: all
--search, -s
Filter the results by the search query. For the format of the search query, please see the search-related documentation in the User Manual. Default: no filtering
276
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
--sort-by
Output field to sort on. Available fields: author_sort, id, rating, size, timestamp, title_sort Default: ‘id’ Applies
to: CSV, XML output formats
--verbose, -v
Ayrıntılı çıktı bilgisi göster. Hata ayıklamada faydalıdır
--version
show program’s version number and exit
saved_searches
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2calibredb saved\PYGZus{}searches [options] list
calibredb saved_searches add name search calibredb saved_searches remove name
Manage the saved searches stored in this database. If you try to add a query with a name that already exists, it will be
replaced.
Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For
example “C:some path with spaces”
--help, -h
show this help message and exit
--version
show program’s version number and exit
add_custom_column
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2calibredb add\PYGZus{}custom\PYGZus{}column [options] label name datatype
Create a custom column. label is the machine friendly name of the column. Should not contain spaces or colons. name
is the human friendly name of the column. datatype is one of: bool, comments, composite, datetime, enumeration,
float, int, rating, series, text
Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For
example “C:some path with spaces”
--display
A dictionary of options to customize how the data in this column will be interpreted. This is a JSON string. For enumeration columns, use --display=“{“enum_values”:[”val1”, “val2”]}” There are many options
that can go into the display variable.The options by column type are: composite: composite_template, composite_sort, make_category,contains_html, use_decorations datetime: date_format enumeration: enum_values,
enum_colors, use_decorations int, float: number_format text: is_names, use_decorations The best way to find
legal combinations is to create a custom column of the appropriate type in the GUI then look at the backup OPF
for a book (ensure that a new OPF has been created since the column was added). You will see the JSON for the
“display” for the new column in the OPF.
--help, -h
show this help message and exit
1.11. Command Line Interface
277
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
--is-multiple
This column stores tag like data (i.e. multiple comma separated values). Only applies if datatype is text.
--version
show program’s version number and exit
custom_columns
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2calibredb custom\PYGZus{}columns [options]
List available custom columns. Shows column labels and ids.
Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For
example “C:some path with spaces”
--details, -d
Show details for each column.
--help, -h
show this help message and exit
--version
show program’s version number and exit
remove_custom_column
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2calibredb remove\PYGZus{}custom\PYGZus{}column [options] label
Remove the custom column identified by label. You can see available columns with the custom_columns command.
Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For
example “C:some path with spaces”
--force, -f
Onaylama sorma
--help, -h
show this help message and exit
--version
show program’s version number and exit
set_custom
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2calibredb set\PYGZus{}custom [options] column id value
Set the value of a custom column for the book identified by id. You can get a list of ids using the list command. You
can get a list of custom column names using the custom_columns command.
278
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For
example “C:some path with spaces”
--append, -a
Sütun birden çok de˘ger saklıyorsa, belirtilen de˘gerleri üzerine yazmak yerine mevcut olanlara ekleyin.
--help, -h
show this help message and exit
--version
show program’s version number and exit
restore_database
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2calibredb restore\PYGZus{}database [options]
Restore this database from the metadata stored in OPF files in each directory of the calibre library. This is useful if
your metadata.db file has been corrupted.
WARNING: This command completely regenerates your database. You will lose all saved searches, user categories,
plugboards, stored per-book conversion settings, and custom recipes. Restored metadata will only be as accurate as
what is found in the OPF files.
Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For
example “C:some path with spaces”
--help, -h
show this help message and exit
--really-do-it, -r
Really do the recovery. The command will not run unless this option is specified.
--version
show program’s version number and exit
check_library
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2calibredb check\PYGZus{}library [options]
Perform some checks on the filesystem representing a library. Reports are invalid_titles, extra_titles, invalid_authors,
extra_authors, missing_formats, extra_formats, extra_files, missing_covers, extra_covers, failed_folders
Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For
example “C:some path with spaces”
--csv, -c
Output in CSV
--help, -h
show this help message and exit
--ignore_extensions, -e
Comma-separated list of extensions to ignore. Default: all
1.11. Command Line Interface
279
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
--ignore_names, -n
Comma-separated list of names to ignore. Default: all
--report, -r
Comma-separated list of reports. Default: all
--version
show program’s version number and exit
list_categories
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2calibredb list\PYGZus{}categories [options]
Produce a report of the category information in the database. The information is the equivalent of what is shown in the
tags pane.
Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For
example “C:some path with spaces”
--categories, -r
Comma-separated list of category lookup names. Default: all
--csv, -c
Output in CSV
--help, -h
show this help message and exit
--item_count, -i
Output only the number of items in a category instead of the counts per item within the category
--quote, -q
The character to put around the category value in CSV mode. Default is quotes (”).
--separator, -s
The string used to separate fields in CSV mode. Default is a comma.
--version
show program’s version number and exit
--width, -w
Girdideki bir satırın en fazla geni¸sli˘gi. Varsayılanı ekranın boyutunu algılamaktır.
backup_metadata
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2calibredb backup\PYGZus{}metadata [options]
Backup the metadata stored in the database into individual OPF files in each books directory. This normally happens
automatically, but you can run this command to force re-generation of the OPF files, with the –all option.
Note that there is normally no need to do this, as the OPF files are backed up automatically, every time metadata is
changed.
280
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For
example “C:some path with spaces”
--all
Normally, this command only operates on books that have out of date OPF files. This option makes it operate
on all books.
--help, -h
show this help message and exit
--version
show program’s version number and exit
clone
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2calibredb clone path/to/new/library
Create a clone of the current library. This creates a new, empty library that has all the same custom columns, virtual
libraries and other settings as the current library.
The cloned library will contain no books. If you want to create a full duplicate, including all books, then simply use
your filesystem tools to copy the library folder.
Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For
example “C:some path with spaces”
--help, -h
show this help message and exit
--version
show program’s version number and exit
embed_metadata
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2calibredb embed\PYGZus{}metadata [options] book\PYGZus{}id
Update the metadata in the actual book files stored in the calibre library from the metadata in the calibre database.
Normally, metadata is updated only when exporting files from calibre, this command is useful if you want the files to
be updated in place. Note that different file formats support different amounts of metadata. You can use the special
value ‘all’ for book_id to update metadata in all books. You can also specify many book ids separated by spaces and
id ranges separated by hyphens. For example: calibredb embed_metadata 1 2 10-15 23
Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For
example “C:some path with spaces”
--help, -h
show this help message and exit
--only-formats, -f
Only update metadata in files of the specified format. Specify it multiple times for multiple formats. By default,
all formats are updated.
1.11. Command Line Interface
281
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
--version
show program’s version number and exit
ebook-convert
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2ebook\PYGZhy{}convert girdi\PYGZus{}dosyası çıktı\PYGZus{}dosyası [seçenekler]
Bir e-kitabı ba¸ska bir formata dönü¸stür.
girdi_dosyası girdiyi, çıktı_dosyası ise çıktıyı temsil eder. ˙Ikisi de komutun ilk iki de˘gi¸skeni olarak belirtilmelidir.
E-kitabın çıktı biçimi çıktı_dosyası’nın uzantısına göre tahmin edilir. çıktı_dosyası özel .EXT uzantısına da sahip
olabilir; EXT çıktı dosya uzantısını gösterir. Bu durumda çıktı dosyasının uzantısı girdi dosyasının adından çıkartılır.
Dosya adlarının tire ile ba¸slamamasına dikkat edin. Son olarak çıktı_dosyası’nın hiç uzantısı uzantısı yoksa ona bir
dizin olarak davranılır ve HTML dosyaları içeren bir “açık kitap” (OEB) bu dizine kaydedilir. Bu dosyalar normalde
çıktı eklentisine gönderilecek dosyalardır.
Girdi ve çıktı dosyalarını belirledikten sonra dönü¸sümü çe¸sitli seçeneklerle özelle¸stirebilirsiniz. Kullanılabilir seçenekler girdi ve çıktı dosyalarının türlerine ba˘glıdır. Kullanmak istedi˘giniz girdi ve çıktı dosyalarını belirttikten sonra
-h seçene˘gi ile yardım alabilirsiniz.
Dönü¸süm sisteminin tüm belgelendirmesine buradan ula¸sabilirsiniz E-Kitap Dönü¸stürme (sayfa 48)
Whenever you pass arguments to ebook-convert that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks.
For example “C:some path with spaces”
The options and default values for the options change depending on both the input and output formats, so you should
always check with:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2ebook\PYGZhy{}convert myfile.input\PYGZus{}format myfile.output\PYGZus{}format \PYGZhy{}h
Below are the options that are common to all conversion, followed by the options specific to every input and output
format.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Girdi Ayarlari (sayfa 283)
Çikti Ayarlari (sayfa 283)
Gör Ve Hisset (sayfa 284)
Sezgisel ˙I¸sleme (sayfa 286)
Bul Ve De˘gi¸stir (sayfa 287)
Yapi Algilama (sayfa 287)
˙Içindekiler (sayfa 288)
Metadata (sayfa 289)
Hata Ayikla (sayfa 289)
--help, -h
show this help message and exit
--input-profile
Girdi profilini belirleyin. Bu profil dönü¸stürme sistemine girdi dosyasındaki çe¸sitli bilgileri nasıl kullanaca˘gı
bilgisini verir. örne˘gin çözüünürlü˘ge ba˘glı uzunluk( yani piksel cinsinden uzunluk) Seçimler s¸unlar:cybookg3,
282
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
cybook_opus, default, hanlinv3, hanlinv5, illiad, irexdr1000, irexdr800, kindle, msreader, mobipocket, nook,
sony, sony300, sony900
--list-recipes
Yerle¸sik haber tariflerini(recipe) listele. yerle¸sik haber tariflerinden s¸u s¸ekilde e-kitaplar olu¸sturabilirsiniz:
ebook-convert “HaberTarifininAdı.recipe” çıktıAdı.epub
--output-profile
Specify the output profile. The output profile tells the conversion system how to optimize the created document for the specified device. In some cases, an output profile can be used to optimize the output for a
particular device, but this is rarely necessary. Choices are:cybookg3, cybook_opus, default, generic_eink, generic_eink_large, hanlinv3, hanlinv5, illiad, ipad, ipad3, irexdr1000, irexdr800, jetbook5, kindle, kindle_dx,
kindle_fire, kindle_pw, kindle_voyage, kobo, msreader, mobipocket, nook, nook_color, nook_hd_plus, pocketbook_900, pocketbook_pro_912, galaxy, bambook, sony, sony300, sony900, sony-landscape, sonyt3, tablet
--version
show program’s version number and exit
Girdi Ayarlari
Girdi dosyası mobi ‘iın i¸slenme sürecinin kontrol seçenekleri
--input-encoding
Girdi dökümanındaki dil kodlamasını belirtin. Belirtilirse, bu seçenek dökümanın kendisinde belirtilmi¸s herhangi bir kodlamanın üzerine yazar. Bilhassa kodlama belirtmeyen veya hatalı kodlama belirtilmi¸s dökümanlar
için kullanı¸slıdır.
Çikti Ayarlari
Çıktı dosyası epub ‘nın i¸slenme sürecinin kontrol seçenekleri
--dont-split-on-page-breaks
Sayfa sonlarında bölmeyi kapat. Normalde, girdi dosyaları otomatik olarak her sayfa sonunda iki dosyaya bölünür. Bu da, bir çıktı e-kitabı çözümlemeyi daha hızlı ve daha az kaynak kullanılarak yapılmasını sa˘glar. Ancak,
bölme i¸slemi yava¸stır ve e˘ger kaynak dosyanız bol miktarda sayfa sonu içeriyorsa, sayfa sonunda bölmeyi kapatmalısınız.
--epub-flatten
EPUB dosyasını FBReaderJ ile kullanmayı dü¸sünüyorsanız bu özellik gereklidir. Böylece tüm dosyaları, dosya
sisteminin en üst seviyesine koyarak düz bir dosya sistemi yaratır.
--epub-inline-toc
Insert an inline Table of Contents that will appear as part of the main book content.
--epub-toc-at-end
Put the inserted inline Table of Contents at the end of the book instead of the start.
--extract-to
Üretilmi¸s EPUB dosyasının içeri˘gini belirtilen klasöre çıkar. Klasörün içeri˘gi önce silindi˘ginden dikkatli olmalı.
--flow-size
Bu boyutttan büyük bütün HTML dosyalarını küçük parçalara böl (KB olarak). Ço˘gu EPUB okuyucu büyük boyuttaki dosyaları okuyamadı˘gı için bu gereklidir. Adobe Digital Edition’lar için gerekli öntanımlı boyut 260KB
--no-default-epub-cover
Normalde, kitap kapa˘gı yoksa ve sizde bir tane belirtmediyseniz, ba¸slık yazarlar vb. bilgilerden öntanımlı bir
kapak olu¸sturulur. Bu özellikli kapak olu¸sturmayı kapatur.
1.11. Command Line Interface
283
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
--no-svg-cover
Kitap kapa˘gı için SVG kullanma. Bu seçene˘gi yalnızca EPUB’ınızı iPhone ya da JetBook Lite gibi SVG desteklemeyen bir cihazda kullanacaksanız seçin. Bu seçenek seçili de˘gilse, bu cihazlar kitap kapa˘gı yerine bo¸s bir
sayfa görüntüleyecektir.
--preserve-cover-aspect-ratio
Kitap kapa˘gı olarak SVG kullandı˘gınızda bu seçenek, kitap kapa˘gının müsait ekran alanına en/boy oranının
korunarak ölçeklenmesini sa˘glar. Yani bazı durumlarda resmin kenarlarında beyaz alanlar bulunabilir ancak
resim asla bozulmaz. Bu seçenek seçili de˘gilse resim bir miktar bozulabilir ama kenarlarda beyaz alanlar olmaz.
--pretty-print
E˘ger belirtilirse, çıktı ektentisi en okunabilir s¸ekilde bir çıktı yaratmaya çalı¸sacaktır. Bazı çıktı eklentilerinde
hiç bir etkisi olmayabilir.
--toc-title
Olu¸sturulan ˙Içindekiler (TOC) bölümü için ba¸slık.
Gör Ve Hisset
Çıktı dosyasının görünümünü ayarlamak için kullanılabilecek ayarlar
--asciiize
Unicode karakterleri ASCII karakterlerle de˘gi¸stirin. Bu seçenek unicode karakterleri ASCII karaktelerle de˘gi¸stirece˘ginden dikkatli kullanın. Örne˘gin ‘Михаил Горбачёв’ ifadesini ‘Michael Gorbachiov’la de˘gi¸stirecektir.
E˘ger Japonca ve Çincenin ortak karakterleri gibi birden fazla anlamı olan bir karakter bulunursa bu durumda
de˘gi¸stirme i¸sleminde Calibre’nin arayüz dili esas alınacaktır.
--base-font-size
Pts de˘geri olarak temel font büyüklü˘gü. Üretilen kitaptaki tüm font büyüklükleri bu büyüklük temelinde ölçeklendirelecektir. Büyük sayı ayarlayarak çıktıdaki fontları büyütebilir ya da küçük sayı ile çıktıdaki fontları
küçültebilirsiniz. Varsayılan sizin seçti˘giniz çıktı profiline dayanan font büyüklü˘güdür.
--change-justification
Metnin yaslama ayarlarını de˘gi¸stir. “left” de˘geri tüm çift tarafa da dayalı (justified) yazıyı sola dayalı yapar.
“justify” ise çift tarafa dayalı olmayan yazıları çift tarafa dayalı yapar. “original” de˘geri ise kaynak dosyadaki
de˘geri korur. Tüm çıktı formatlarının çift tarafa dayalı formatı desteklemedii˘gini unutmayın.
--disable-font-rescaling
Tüm yazı tiplerinin yeniden boyutlandırılmasını etkisizle¸stir.
--embed-all-fonts
Embed every font that is referenced in the input document but not already embedded. This will search your
system for the fonts, and if found, they will be embedded. Embedding will only work if the format you are
converting to supports embedded fonts, such as EPUB, AZW3 or PDF. Please ensure that you have the proper
license for embedding the fonts used in this document.
--embed-font-family
Embed the specified font family into the book. This specifies the “base” font used for the book. If the input
document specifies its own fonts, they may override this base font. You can use the filter style information
option to remove fonts from the input document. Note that font embedding only works with some output formats,
principally EPUB and AZW3.
--expand-css
By default, calibre will use the shorthand form for various css properties such as margin, padding, border,
etc. This option will cause it to use the full expanded form instead. Note that CSS is always expanded when
generating EPUB files with the output profile set to one of the Nook profiles as the Nook cannot handle shorthand
CSS.
284
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
--extra-css
CSS biçim sayfasına veya ham CSS’ye olan yol. Bu CSS, kaynak dosyadaki biçim kurallarına eklenecek, bu
sayede bu kuralların yerine kullanılabilecektir.
--filter-css
A comma separated list of CSS properties that will be removed from all CSS style rules. This is useful if
the presence of some style information prevents it from being overridden on your device. For example: fontfamily,color,margin-left,margin-right
--font-size-mapping
Mapping from CSS font names to font sizes in pts. An example setting is 12,12,14,16,18,20,22,24. These are the
mappings for the sizes xx-small to xx-large, with the final size being for huge fonts. The font rescaling algorithm
uses these sizes to intelligently rescale fonts. The default is to use a mapping based on the output profile you
chose.
--insert-blank-line
Paragraflar arasına bo¸s satır ekle. E˘ger kaynak dosyası paragraf (<p> or <div> etiketlerini) içermiyorsa çalı¸smaz
--insert-blank-line-size
Eklenen bo¸slukların yüksekli˘gini “em” cinsinden ayarlayın. Para˘graf arası bo¸sluklar ise buradaki de˘gerin iki
katı olarak ayarlanacaktır.
--keep-ligatures
Preserve ligatures present in the input document. A ligature is a special rendering of a pair of characters like ff,
fi, fl et cetera. Most readers do not have support for ligatures in their default fonts, so they are unlikely to render
correctly. By default, calibre will turn a ligature into the corresponding pair of normal characters. This option
will preserve them instead.
--line-height
Sayı olarak satır yüksekli˘gi. Ardı ardına gelen satırlar arasındaki bo¸slu˘gu kontrol eder. Kendi satır yüksekli˘gini
belirlemeyen unsurlara uygulanır. Ço˘gu durumda minimum satır aralı˘gı tercihi daha kullanı¸slıdır. Varsayılan
olarak herhangi bir satır yüksekli˘gi i¸slemi yapılmaz.
--linearize-tables
Bazı kötü dizayn edilmi¸s dökümanlar sayfadaki metinin düzenlemesini kontrol için tablo kullanırlar. Bu sayfalar
dönü¸stürüldü˘günde sıklıkla metin sayfadan ve ta¸sıyor ve ba¸ska hatalar çıkıyor. Bu seçenek içeri˘gi tablodan
çıkaracak ve onu bildi˘gimiz s¸ekilde sunacak.
--margin-bottom
Alt kenar bo¸slu˘gunu pts cinsinden ayarlayın. Varsayılan de˘ger: 5.0. Bu de˘geri sıfırın altında atamak kenar bo¸slu˘gu olmayaca˘gı anlamına gelir (özgün belgenin kenar bo¸sluk ayarları korunacaktır). Not: 72 pts 1 inçe e¸sittir.
--margin-left
Set the left margin in pts. Default is 5.0. Setting this to less than zero will cause no margin to be set (the margin
setting in the original document will be preserved). Note: 72 pts equals 1 inch
--margin-right
Sa˘g kenar bo¸slu˘gunu pts cinsinden ayarlayın. Varsayılan de˘ger: 5.0. Bu de˘geri sıfırın altında atamak kenar
bo¸slu˘gu olmayaca˘gı anlamına gelir (özgün belgenin kenar bo¸sluk ayarları korunacaktır). Not: 72 pts 1 inçe
e¸sittir.
--margin-top
Üst kenar bo¸slu˘gunu pts cinsinden ayarlayın. Varsayılan de˘ger: 5.0. Bu de˘geri sıfırın altında atamak kenar bo¸slu˘gu olmayaca˘gı anlamına gelir (özgün belgenin kenar bo¸sluk ayarları korunacaktır). Not: 72 pts 1 inçe e¸sittir.
--minimum-line-height
Unsurların hesaplanmı¸s font büyüklü˘günün yüzdesi olarak, minimum satır yüksekli˘gi. Calibre bu ayar ile girdi
dokümanının ne belirtti˘ginden ba˘gımsız olarak her unsura bir satır yüksekli˘gi atayacaktır. Devre dı¸sı bırakmak
için sıfıra ayarlayın. Varsayılan 120%. Ne yaptı˘gınızı bilmiyorsanız, do˘grudan satır yüksekli˘gi belirmek yerine
bu ayarı kullanın. Örne˘gin, bunu 240’a ayarlayarak “2 kat satır aralıklı” metin elde edebilirsiniz.
1.11. Command Line Interface
285
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
--remove-paragraph-spacing
Paragraflar arası bo¸slukları kaldır. Ayrıca paragrafların girintilerini 1,5em olarak ayarla. E˘ger kaynak dosyası
paragraları(<p> or <div> etiketleri) kullanmamı¸ssa bo¸sluk kaldırma çalı¸smayacaktır.
--remove-paragraph-spacing-indent-size
Calibre paragraflar arasındaki bo¸s satırları kaldırdı˘gında, paragrafların kolayca ayırt edilebilmesi için otomatik
olarak bir paragraf girintisi yapar. Bu seçenek, o girintinin geni¸sli˘gini (em cinsinden) kontrol eder. Bu de˘geri negatif olarak ayarlarsanız girdi belgesinde belirlenen paragraf girintisi kullanılır. Yani calibre paragraf girintisini
de˘gi¸stirmez.
--smarten-punctuation
Düz tırnak, tire ve üç nokta i¸saretlerini tipografik olarak do˘gru olan e¸sde˘gerleriyle de˘gi¸stir. Detaylar için bakınız
http://daringfireball.net/projects/smartypants
--subset-embedded-fonts
Subset all embedded fonts. Every embedded font is reduced to contain only the glyphs used in this document.
This decreases the size of the font files. Useful if you are embedding a particularly large font with lots of unused
glyphs.
--unsmarten-punctuation
Süslü tırnak, tire ve üç nokta i¸saretlerini düz versiyonlarına çevir.
Sezgisel ˙Isleme
¸
Genel tanımlı motifleri kullanarak dökümanın yazılarını ve yapısını de˘gi¸stirin. Default olarak pasif durumdadır. Aktifle¸stirmek için –enable-heuristics kullanın. Komutları tek tek pasifle¸stirmek için –disable-* ayarını kullanabilirsiniz.
--disable-dehyphenate
Analyze hyphenated words throughout the document. The document itself is used as a dictionary to determine
whether hyphens should be retained or removed.
--disable-delete-blank-paragraphs
E˘ger tüm paragraflar arasında bo¸s paragraflar varsa dökümandan bunları çıkar
--disable-fix-indents
Turn indentation created from multiple non-breaking space entities into CSS indents.
--disable-format-scene-breaks
Left aligned scene break markers are center aligned. Replace soft scene breaks that use multiple blank lines with
horizontal rules.
--disable-italicize-common-cases
˙Italik olacak ortak kelimelere ve modellere bak, ve bunları italikle¸stir.
--disable-markup-chapter-headings
Biçimlendirilmemi¸s bölüm ba¸slıklarını ve altba¸slıklarını algıla. Onları h2 ve h3 etiketlerine çevir. Bu ayar içindekiler yaratmayacak ama olu¸sturulurken yapı algılama ile ba˘glantılı kullanılabilecek.
--disable-renumber-headings
Ardarda gelen <h1> veya <h2> etiketleri olup olmadı˘gına bakar. Etiketler bölüm ba¸slıklarının ortasında parçalanmanın önüne geçmek için yeniden numaralandırılır.
--disable-unwrap-lines
Noktalama i¸saretleri ve di˘ger biçim i¸saretlerini kullanırken satırları bölme
--enable-heuristics
Heuristic i¸slemeyi etkinle¸stir. Bu seçenek gerçekle¸secek herhangi bir heurostic i¸sleme için ayarlanmalıdır.
286
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
--html-unwrap-factor
Bir satırın eri¸smesi gereken uzunlu˘ga karar verme ölçe˘gi. Geçerli de˘gerler 0 ila 1 arası ondalık sayılardır. Varsayılan de˘ger 0.4 olup, ortalama satır uzunlu˘gunun biraz altındadır. E˘ger bir dökümanda bir iki satır sarkıyorsa,
bu de˘ger dü¸sürülmelidir.
--replace-scene-breaks
Replace scene breaks with the specified text. By default, the text from the input document is used.
˘ stir
Bul Ve Degi
¸
Kullanıcı tanımlı motifleri kullanarak dökümanın yazılarını ve yapısını de˘gi¸stir.
--search-replace
Path to a file containing search and replace regular expressions. The file must contain alternating lines of regular
expression followed by replacement pattern (which can be an empty line). The regular expression must be in the
python regex syntax and the file must be UTF-8 encoded.
--sr1-replace
sr1-search aramasıyle bulunan metin için yeni de˘ger
--sr1-search
sr1-replace araması ile de˘gi¸stirmek için arama s¸ablonu (regular expression- regex).
--sr2-replace
sr2-search araması ile bulunan metin için yeni de˘ger.
--sr2-search
sr2-replace araması ile de˘gi¸stirmek için arama s¸ablonu (regular expression- regex).
--sr3-replace
sr3-search aramasıyle bulunan metin için yeni de˘ger.
--sr3-search
sr3-replace araması ile de˘gi¸stirmek için arama s¸ablonu (regular expression- regex).
Yapi Algilama
dosya yapısının otomatik farkınıa varma kontrolü
--chapter
An XPath expression to detect chapter titles. The default is to consider <h1> or <h2> tags that contain the
words “chapter”,”book”,”section”, “prologue”, “epilogue”, or “part” as chapter titles as well as any tags that
have class=”chapter”. The expression used must evaluate to a list of elements. To disable chapter detection, use
the expression “/”. See the XPath Tutorial in the calibre User Manual for further help on using this feature.
--chapter-mark
Tesbit edilen bölümlerin nasıl i¸saretlenece˘gini belirleyin. “pagebreak” de˘geri bölümlerden önce sayfa sonu ekler.
“rule” de˘geri bölümlerden önce bir çizgi ekler. “none” de˘geri bölüm i¸saretlemeyi pasifle¸stirir ve “both” de˘geri
ise bölümlerden önce hem çizgi hem sayfa sonu ekler.
--disable-remove-fake-margins
Bazı dökümanlar sayfa kenar bo¸sluklarını (margin) her bir paragraf için sa˘g ve sol bo¸slukları belirleyerek ayarlar.
Calibre bu ayarları bulup iptal etmeye çalı¸sır. Bu bazen kaldırılmaması gereken bo¸sluk ayarlarının da kaldırılmasına neden olur. Böyle bir durumda bu bo¸slukların kaldırılması i¸slemini iptal edebilirsiniz.
--insert-metadata
Metadata’yı (kitap tanımlama bilgileri) kitabın ba¸slangıcına ekleyin. E˘ger ekitap okuyucunuz metadata’yı do˘grudan göstermeyi desteklemiyorsa bu seçenek faydalı olabilir.
1.11. Command Line Interface
287
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
--page-breaks-before
Bir XPath ifadesi. Sayfa kesmeleri belirtilen ögelerden önce yerle¸stirilir. ˙Ifadenin kullanımını kapatmak için
bunu kullanın: /
--prefer-metadata-cover
Belirtilen kapak yerine kaynak dosyasındaki algılanan kapa˘gı kullan
--remove-first-image
Kitaptaki ilk resmi çıkar. Bu seçenek e˘ger i¸slenecek döküman içinde kapak resmi olarak kullanılmayacak bir
kapak resmi varsa kullanmanız tavsiye edilir. Çünkü bu seçene˘gi seçmemeniz durumunda e˘ger ba¸ska bir resmi
kapak olarak kullanmak üzere seçerseniz çıktı iki kapak resmi içerir.
--start-reading-at
An XPath expression to detect the location in the document at which to start reading. Some ebook reading
programs (most prominently the Kindle) use this location as the position at which to open the book. See the
XPath tutorial in the calibre User Manual for further help using this feature.
˙Içindekiler
˙Içindekiler(TOC)’un otomatik olu¸sturulma ayarını düzenleyin. E˘ger kaynak içindekiler(TOC)’e sahipse varsayılan
olarak o kullanılacaktır.
--duplicate-links-in-toc
Girdideki linklerden içindekiler(TOC) olu¸stururken maddelerin birden fazla kopyasına izin ver. Yani farklı yerlere i¸saret etmesi s¸artıyla aynı yazıya sahip birden fazla maddeye izin ver.
--level1-toc
XPath expression that specifies all tags that should be added to the Table of Contents at level one. If this is
specified, it takes precedence over other forms of auto-detection. See the XPath Tutorial in the calibre User
Manual for examples.
--level2-toc
XPath expression that specifies all tags that should be added to the Table of Contents at level two. Each entry is
added under the previous level one entry. See the XPath Tutorial in the calibre User Manual for examples.
--level3-toc
XPath expression that specifies all tags that should be added to the Table of Contents at level three. Each entry
is added under the previous level two entry. See the XPath Tutorial in the calibre User Manual for examples.
--max-toc-links
˙Içindekilere eklenecek maksimum link sayısı. Devre dı¸sı bırakmak için 0’a ayarlayın. Varsayılan 50. E˘ger e¸sik
sayısından az bölüm algılanırsa linkler sadece içindekilere eklenir
--no-chapters-in-toc
Otomatik algılanmı¸s bölümleri ˙Içindekiler kısmına ekleme
--toc-filter
Belirtilen kurallı ifadeyle e¸sle¸sen ˙Içindekiler ba¸slıklarını, ˙Içindekilerden çıkarır. E¸sle¸sen girdiler ve onların alt
girdilerinin tümü çıkartılır.
--toc-threshold
E˘ger bu sayıdan daha az bölüm algılanırsa linkler ˙Içindekiler kısmına eklenir. Varsayılan: 6
--use-auto-toc
Normalde kaynak içindekiler bilgisine sahipse otomatik üretilene tercihen bu bilgi kullanılır. Bu seçenek ile her
zaman otomatik üretilen kullanılır
288
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Metadata
Çıkı¸s almak için metadata seçeneklerini kaydet.
--author-sort
Yazar’a göre sıralamada kullanılacak metin
--authors
Yazarları ayarla. Birden fazla yazar varsa ampersand (&) i¸sareti ile ayrılmalı.
--book-producer
Kitap üreticisini ata.
--comments
Ekitap açıklamasını ayarla.
--cover
Kapa˘gı belirli bir dosya veya URL’ye ayarla
--isbn
Kitabın ISBN’ini ayarla.
--language
Dili ayarla.
--pubdate
Basım tarihini ayarla
--publisher
Ekitap yayıncısını ayarla.
--rating
Derecelendirmesini ayarla. 1 ve 5 arasında bir sayı olmalı.
--read-metadata-from-opf, -m
Metaveriyi seçili OPF dosyasından oku. Bu dosyadan okunacak metaveri, kaynak dosyadaki herhangi bir metaverinin yerine geçecektir.
--series
Ekitabın ba˘glı oldu˘gu seriyi ayarla.
--series-index
Kitabın serideki indeksini ayarla.
--tags
Kitap için etiketleri ayarla. Virgül ile ayrılmı¸s liste olmalı.
--timestamp
Kitap zamandamgasını tanımla(Artık kullanılmıyor)
--title
Ba¸slı˘gı ayarla.
--title-sort
Ba¸slık sürümü sıralama için kullanılır.
Hata Ayikla
Dönü¸stürme hatalarını bulmak için yardım seçenekleri
1.11. Command Line Interface
289
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
--debug-pipeline, -d
Dönü¸stürme adımlarının de˘gi¸sik noktalarındaki sonu¸sları kaydet. E˘ger hatanın hangi a¸samadan kaynaklanadıg˘ ını bilmiyorsanız faydalı olabilr.
--verbose, -v
Level of verbosity. Specify multiple times for greater verbosity. Specifying it twice will result in full verbosity,
once medium verbosity and zero times least verbosity.
ebook-edit
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2ebook\PYGZhy{}edit [opts] [path\PYGZus{}to\PYGZus{}ebook] [name\PYGZus{}of\PYGZus{}file\PY
Launch the calibre edit book tool. You can optionally also specify the names of files inside the book which will be
opened for editing automatically.
Whenever you pass arguments to ebook-edit that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For
example “C:some path with spaces”
[options]
--detach
Detach from the controlling terminal, if any (linux only)
--help, -h
show this help message and exit
--version
show program’s version number and exit
ebook-meta
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2ebook\PYGZhy{}meta ebook\PYGZus{}file [seçenekler]
Read/Write metadata from/to ebook files.
Supported formats for reading metadata: azw, azw1, azw3, azw4, cbr, cbz, chm, docx, epub, fb2, html, htmlz, imp, lit,
lrf, lrx, mobi, odt, oebzip, opf, pdb, pdf, pml, pmlz, pobi, prc, rar, rb, rtf, snb, tpz, txt, txtz, updb, zip
Supported formats for writing metadata: azw, azw1, azw3, azw4, epub, fb2, htmlz, lrf, mobi, pdb, pdf, prc, rtf, tpz,
txtz
Different file types support different kinds of metadata. If you try to set some metadata on a file type that does not
support it, the metadata will be silently ignored.
Whenever you pass arguments to ebook-meta that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For
example “C:some path with spaces”
290
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
[options]
--author-sort
Yazarlar sıralanırken kullanılacak karakter dizisi. Belirtilmemi¸sse ama yazar(lar) mevcutsa, otomatik olarak
ba¸slıktan çıkartılır.
--authors, -a
Yazarları ayarla. Birden fazla yazar birbirinden & karakteri ile ayrılmalı. Yazar isimleri önce isim sonra soyad
düzeninde olmalı
--book-producer, -k
Kitap üreticisini ata.
--category
Kitap kategorisini ayarla.
--comments, -c
Ekitap açıklamasını ayarla.
--cover
Belirlenen dosyaya kapak ayarlar.
--date, -d
Yayın tarihini ayarla.
--from-opf
Üst veriyi belirtilen OPF dosyasından oku ve onu e-kitabın üst verisini ayarlamak için kullan. Komut satırında
kullanılan üst veri OPF dosyasından okunan verinin üzerine yazılır.
--get-cover
Ekitapdan kapa˘gı al ve belirlenen dosya s¸eklinde kaydet.
--help, -h
show this help message and exit
--identifier
Set the identifiers for the book, can be specified multiple times. For example: --identifier (sayfa 291)
uri:http://acme.com --identifier (sayfa 291) isbn:12345 To remove an identifier, specify no value,
--identifier (sayfa 291) isbn: Note that for EPUB files, an identifier marked as the package identifier
cannot be removed.
--index, -i
Kitabın serideki indeksini ayarla.
--isbn
Kitabın ISBN’ini ayarla.
--language, -l
Dili ayarla.
--lrf-bookid
LRF dosyalarına (Kitap Kimli˘gi) koy
--publisher, -p
Ekitap yayıncısını ayarla.
--rating, -r
Derecelendirmesini ayarla. 1 ve 5 arasında bir sayı olmalı.
--series, -s
Ekitabın ba˘glı oldu˘gu seriyi ayarla.
1.11. Command Line Interface
291
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
--tags
Kitap için etiketleri ayarla. Virgül ile ayrılmı¸s liste olmalı.
--title, -t
Ba¸slı˘gı ayarla.
--title-sort
Sıralama için kullanılan ba¸slı˘gın sürümü. Belirtilmemi¸sse ama ba¸slık mevcutsa, otomatik olarak ba¸slıktan çıkartılır.
--to-opf
OPF dosyasının ismini belirle. Bu metadata OPF dosyasına yazılacak.
--version
show program’s version number and exit
ebook-polish
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2ebook\PYGZhy{}polish [options] input\PYGZus{}file [output\PYGZus{}file]
Polishing books is all about putting the shine of perfection onto your carefully crafted ebooks.
Polishing tries to minimize the changes to the internal code of your ebook. Unlike conversion, it does not flatten CSS,
rename files, change font sizes, adjust margins, etc. Every action performs only the minimum set of changes needed
for the desired effect.
You should use this tool as the last step in your ebook creation process.
Note that polishing only works on files in the AZW3 veya EPUB formats.
Whenever you pass arguments to ebook-polish that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks.
For example “C:some path with spaces”
[options]
--cover, -c
Kapak resminin yolu. Belirtilen e-kitabın kapa˘gını de˘gi¸stirir. E˘ger kapak belirtilmemi¸sse veya do˘gru tanımlanmamı¸ssa yeni kapa˘gı ekler.
--embed-fonts, -e
Embed all fonts that are referenced in the document and are not already embedded. This will scan your computer
for the fonts, and if they are found, they will be embedded into the document. Please ensure that you have the
proper license for embedding the fonts used in this document.
--help, -h
show this help message and exit
--jacket, -j
Insert a “book jacket” page at the start of the book that contains all the book metadata such as title, tags, authors,
series, comments, etc. Any previous book jacket will be replaced.
--opf, -o
Bir OPF dosyasının yolu. Kitabın üst verisi OPF dosyasından güncellenir.
--remove-jacket
Remove a previous inserted book jacket page.
292
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
--remove-unused-css, -u
Remove all unused CSS rules from stylesheets and <style> tags. Some books created from production templates
can have a large number of extra CSS rules that dont match any actual content. These extra rules can slow down
readers that need to parse them all.
--smarten-punctuation, -p
Convert plain text dashes, ellipsis, quotes, multiple hyphens, etc. into their typographically correct equivalents.
Note that the algorithm can sometimes generate incorrect results, especially when single quotes at the start of
contractions are involved.
--subset-fonts, -f
Subsetting fonts means reducing an embedded font to contain only the characters used from that font in the
book. This greatly reduces the size of the font files (halving the font file sizes is common). For example, if the
book uses a specific font for headers, then subsetting will reduce that font to contain only the characters present
in the actual headers in the book. Or if the book embeds the bold and italic versions of a font, but bold and italic
text is relatively rare, or absent altogether, then the bold and italic fonts can either be reduced to only a few
characters or completely removed. The only downside to subsetting fonts is that if, at a later date you decide to
add more text to your books, the newly added text might not be covered by the subset font.
--verbose
Daha ayrıntılı çıktı üret, hata ayıklama için faydalıdır.
--version
show program’s version number and exit
ebook-viewer
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2ebook\PYGZhy{}viewer [options] file
View an ebook.
Whenever you pass arguments to ebook-viewer that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks.
For example “C:some path with spaces”
[options]
--debug-javascript
Print javascript alert and console messages to the console
--detach
Detach from the controlling terminal, if any (linux only)
--full-screen, -f
If specified, viewer window will try to open full screen when started.
--help, -h
show this help message and exit
--open-at
The position at which to open the specified book. The position is a location as displayed in the top left corner of
the viewer.
--raise-window
If specified, viewer window will try to come to the front when started.
1.11. Command Line Interface
293
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
--version
show program’s version number and exit
fetch-ebook-metadata
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2fetch\PYGZhy{}ebook\PYGZhy{}metadata [seçenekler]
Kitap üst verisini çevrim içi kaynaklardan getir. Yazar, ba¸slık veya ISBN bilgilerinden en az birini belirtmelisiniz.
Whenever you pass arguments to fetch-ebook-metadata that have spaces in them, enclose the arguments in quotation
marks. For example “C:some path with spaces”
[options]
--authors, -a
Kitap yazar(lar)ı
--cover, -c
Bir dosya adı belirtin. Kapak, e˘ger varsa, onun içine kaydedilecektir. Bu seçenek olmadan kapak indirilmeyecektir.
--help, -h
show this help message and exit
--isbn, -i
ISBN Kodu
--opf, -o
Üst veriyi insan okuyabilir metinde de˘gil de OPF biçiminde çıktı ver.
--timeout, -d
Saniye cinsinden zaman. Varsayılan 30’dur.
--title, -t
Kitap ba¸slı˘gı
--verbose, -v
Sistem günlü˘günü konsola yazdır (stderr)
--version
show program’s version number and exit
lrf2lrs
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2lrf2lrs book.lrf
LRF dosyasını LRS’ye çevir (XML UTF-8 kodlama) dosyası
Whenever you pass arguments to lrf2lrs that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For
example “C:some path with spaces”
294
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
[options]
--dont-output-resources
Gömülmü¸s resimleri ve font dosyalarını diske kaydetme
--help, -h
show this help message and exit
--output, -o
LRS dosyasını dı¸sa aktar
--verbose
Be more verbose
--version
show program’s version number and exit
lrfviewer
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2lrfviewer [options] book.lrf
Read the LRF ebook book.lrf
Whenever you pass arguments to lrfviewer that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For
example “C:some path with spaces”
[options]
--disable-hyphenation
Hecelemeyi kapat. Gerçeklemeyi önemli ölçüde hızlandıracaktır.
--help, -h
show this help message and exit
--profile
LRF olu¸sturucu profili
--verbose
Print more information about the rendering process
--version
show program’s version number and exit
--visual-debug
Turn on visual aids to debugging the rendering engine
--white-background
Gözler için daha kolay oldu˘gunu dü¸sündü˘gümden varsayılan olarak arkaplan kapalıdır. Bu seçene˘gi arkaplanı
tamamen beyaz yapmak için kullanın.
lrs2lrf
1.11. Command Line Interface
295
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2lrs2lrf [options] file.lrs
Bir LRS dosyasından LRF dosya derle.
Whenever you pass arguments to lrs2lrf that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For
example “C:some path with spaces”
[options]
--help, -h
show this help message and exit
--lrs
LRS dosyasından LRS dosyası derle, hata ayıklama için faydalıdır.
--output, -o
Çıktı dosyasının yolu
--verbose
Ayrıntılı i¸sleme
--version
show program’s version number and exit
web2disk
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2web2disk URL
URL’nin neresi için oldu˘gu, örne˘gin http://google.com
Whenever you pass arguments to web2disk that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For
example “C:some path with spaces”
[options]
--base-dir, -d
URL’nin kaydedilece˘gi temel dizin. Öntanımlısı .
--delay
Minimum interval in seconds between consecutive fetches. Default is 0 s
--dont-download-stylesheets
CSS stil yüklemeyin
--encoding
The character encoding for the websites you are trying to download. The default is to try and guess the encoding.
--filter-regexp
Any link that matches this regular expression will be ignored. This option can be specified multiple times, in
which case as long as any regexp matches a link, it will be ignored. By default, no links are ignored. If both filter
regexp and match regexp are specified, then filter regexp is applied first.
296
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
--help, -h
show this help message and exit
--match-regexp
Only links that match this regular expression will be followed. This option can be specified multiple times, in
which case as long as a link matches any one regexp, it will be followed. By default all links are followed.
--max-files, -n
˙Indirilecek maksimum dosya sayısı. Bu sadece <a href> etiketlerindeki dosyalara uygulanır. Öntanımlısı
9223372036854775807
--max-recursions, -r
Maximum number of levels to recurse i.e. depth of links to follow. Default 1
--timeout, -t
Sunucu cevabı için, saniye olarak zaman a¸sımı bekleme süresi . Varsayılan : 10.0 sn
--verbose
Ayrıntılı çıktı bilgisi göster. Hata ayıklamada faydalıdır
--version
show program’s version number and exit
1.11.2 Undocumented Commands
• ebook-device
• markdown-calibre
You can see usage for undocumented commands by executing them without arguments in a terminal.
1.12 Calibre gelistirme
¸
ortamı ayarlamak
calibre tamamen açık kaynaklıdır ve GNU GPL v3105 ile lisanslanmı¸stır. Bunun anlamı programı keyfinizce indirip de˘gi¸stirebilme özgürlü˘günüz oldu˘gudur. Bu kısımda, istedi˘giniz i¸sletim sisteminde nasıl calibre geli¸stirme ortamı
kuraca˘gınızı ö˘greneceksiniz. calibre hız ve sistem yüzünde bir miktar C/C++ kodu dı¸sında ço˘gunlukla Python106 ile
yazılmı¸stır. Calibre’nin Python 3 ile uyumlu olmadı˘gını ve en az Python 2.7 istedi˘gini not edin.
105 http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
106 https://www.python.org
1.12. Calibre gelistirme
¸
ortamı ayarlamak
297
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
˙
Içindekiler
• Tasarım felsefesi (sayfa 298)
– Kod düzeni (sayfa 298)
• Kodun alınması (sayfa 299)
– De˘gi¸sikliklerinizin içerilmesi için gönderilmesi (sayfa 300)
• Windows geli¸stirme ortamı (sayfa 301)
• OS X geli¸stirme ortamı (sayfa 301)
• Linux geli¸stirme ortamı (sayfa 302)
• Aynı bilgisayarda ayrı “normal” ve “geli¸stirme” calibre yüklemelerini bulundurmak (sayfa 303)
• Hata ayıklama ipuçları (sayfa 303)
– Print ifadeleri kullanarak (sayfa 304)
– Etkile¸simli python yorumcusu kullanarak (sayfa 304)
– Python hata ayıklayıcıyı uzak hata ayıklayıcı olarak kullanmak (sayfa 304)
– Hata ayıklayıcının favori python IDE’nizde kullanımı (sayfa 305)
– Calibre python ortamında keyfi betik çalı¸stırma (sayfa 305)
• Projelerinizde calibre kullanmak (sayfa 305)
– Calibre’nin ikilik kurulumu (sayfa 306)
– Linux üstünde kaynak kurulum (sayfa 306)
• Calibre’nin çe¸sitli kısımları için API belgelendirmesi (sayfa 306)
1.12.1 Tasarım felsefesi
calibre’nin kökleri Unix dünyasına uzanır, yani tasarımı oldukça modülerdir. Modüller birbirleriyle iyi tanımlanmı¸s
arayüzlerle ileti¸sim kurarlar. Bu da calibre’ye yeni özellikler ekleme ve hata ayıklamayı çok kolay kılarak hızlı geli¸stirme temposu olu¸sturur. Kökleri sebebiyle, calibre’nin tüm fonksiyonları için generated/en/cli-index de
belgelenmi¸s kapsamlı bir komut satırı arayüzü vardır.
Calibre’nin modüler tasarımı Eklentiler ile ifade edilir. Calibre eklentiler yazmakla ilgili bir rehber (sayfa 229)
de vardır. Örne˘gin calibre’ye yeni bir cihaz deste˘gi yazmak ço˘gunlukla 100 satırdan az kod bir aygıt sürücüsü eklentisi
ile gerçeklenir. Yerle¸sik sürücülere107 göz atabilirsiniz. Benzer olarak, yeni dönü¸stürme biçimlerine destek eklemek
gird˙I/çıktı biçimi eklentileri yazmayı gerektirir. Modüler tasarıma bir örnek de haberleri getirmeye yarayan reçete
sistemidir (sayfa 121). Calibre’ye özellikler eklemek için tasarlanmı¸s ba¸ska eklenti örnekleri için plugin indeksine108
göz atın.
Kod düzeni
Tüm calibre python kodu calibre paketindedir. Bu paket a¸sa˘gıdaki alt paketleri içerir
• devices - Tüm aygıt sürücüleri. Bazı yerle¸sik sürücülere bakmanız nasıl çalı¸stıkları konusunda fikir edinmeniz
için yeterli olacaktır.
– Detaylar için: aygıt sürücüleri tarafından desteklenen arayüzü tanımlayan devices.interface ve bir
USBMS aygıtına ba˘glanan genel bir sürücü tanımlayan devices.usbms e göz atın. Calibre’deki tüm
USBMS temelli sürücüler ondan türemi¸stir.
• e-kitaplar - Tüm e-kitap dönü¸stürme/metadata kodu. ˙Iyi bir ba¸slangıç noktası ebook-convert komutuna gücünü
veren calibre.ebooks.conversion.cli modülüdür. Dönü¸stürme süreci conversion.plumber
ile kontrol edilir. Biçim ba˘gımsız tüm kod ebooks.oeb içindedir ve biçim ba˘gımlı kodlar
ebooks.format_name içindedir.
– Metadata okuma, yazma ve indirme tamamen ebooks.metadata içindedir
107 https://github.com/kovidgoyal/calibre/tree/master/src/calibre/devices
108 http://www.mobileread.com/forums/showthread.php?p=1362767#post1362767
298
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
– Dönü¸stürme bir boru hattı içinde olur, bu hattın yapısı için s¸uraya göz atın Giri¸s (sayfa 50).
Hat bir girdi eklentisi, çe¸sitli dönü¸stürmeler ve bir çıktı eklentisinden olu¸sur. Boru hattını olu¸sturan ve yürüten kod plumber.py içerisindedir. Hat bir e-kitabın manifesto, omurga, toc, kılavuz, html içerik, vs. içeren sıkı¸stırılmamı¸s epub gibi bir temsili üstünde çalı¸sır. Bu sunumu yöneten sınıf ebooks.oeb.base içindeki OEBBook sınıfıdır. Dönü¸stürme sırasında e-kitaba uygulanan çe¸sitli dönü¸stürmeler oeb/transforms/*.py içindedir. Girdi ve çıktı eklentileri ise
conversion/plugins/*.py içinde.
– E-kitap düzenleme için de˘gi¸sik bir kapsayıcı nesne kullanılır. API Documentation for the ebook editing
tools (sayfa 345) içinde belgelenmi¸stir.
• db - Veri tabanı arka ucu. Calibre kitaplı˘gına arayüz için Veri tabanı arayüzü için API Belgelendirmesi
(sayfa 339) ye göz atın.
• içerik sunucu: library.server calibre ˙Içerik Sunucusudur.
• gui2 - Grafik Kullanıcı Arayüzü. GUI ilklendirmesi gui2.main ve gui2.ui içinde gerçekle¸sir. E-kitap okuyucu gui2.viewer içindedir. E-kitap düzenleyici de gui2.tweak_book içinde.
Çe¸sitli calibre çalı¸stırılabilirleri için giri¸s noktalarını bulmak isterseniz, linux.py109 içindeki ‘‘entry_points‘‘e bakın.
Kodu anlamada yardıma ihtiyacınız olursa, geli¸stirici forumuna110 gönderin, muhtemelen bir çok calibre geli¸stiricisinden birinden yardım alırsınız.
1.12.2 Kodun alınması
You can get the calibre source code in two ways, using a version control system or directly downloading a tarball111 .
calibre, da˘gıtık bir sürüm kontrol sistemi olan Git112 kullanır. Git calibre’nin destekledi˘gi tüm platformlarda kullanılabilirdir. Git’i yükledikten sonra, calibre kaynak kodunu a¸sa˘gıdaki komutla alabilirsiniz:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2git clone git://github.com/kovidgoyal/calibre.git
Windows üstünde tam yol ismine ihtiyacınız olacaktır, s¸una benzer bir s¸ey olmalı C:\Program
Files\Git\git.exe.
calibre çok geni¸s ve çok uzun kaynak kontrol geçmi¸sine sahip bir projedir, yani yukarıdaki i¸slem bir miktar sürebilir
(internet hızınıza ba˘glı olarak 10 dakikadan bir saate kadar).
If you want to get the code faster, the source code for the latest release is always available as an archive113 .
Bir dalı son koda güncellemek için, s¸u komutu kullanın:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2git pull \PYGZhy{}\PYGZhy{}no\PYGZhy{}edit
109 https://github.com/kovidgoyal/calibre/blob/master/src/calibre/linux.py
110 http://www.mobileread.com/forums/forumdisplay.php?f=240
111 http://code.calibre-ebook.com/dist/src
112 http://www.git-scm.com/
113 http://code.calibre-ebook.com/dist/src
1.12. Calibre gelistirme
¸
ortamı ayarlamak
299
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
˘ sikliklerinizin
Degi
¸
içerilmesi için gönderilmesi
Yalnızca bir kaç küçük de˘gi¸siklik yapmak istiyorsanız, de˘gi¸sikliklerinizi yapıp calibre hata takibinde114 bir bilete
ekleyebilece˘giniz bir “merge talimatı” olu¸sturun. Bu i¸slem için de˘gi¸sikliklerinizi yapıp s¸unu çalı¸stırın:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2git commit \PYGZhy{}am \PYGZdq{}Comment describing your changes\PYGZdq{}
git
Bu i¸slem mevcut dizinde bir my-changes dosyası olu¸sturur, bunu basitçe calibre hata takibindeki115 bir bilete ekleyin. Bu i¸slemin yaptı˘gınız tüm gönderimleri içerece˘gini unutmayın. Sadece bazı gönderimleri yollamak isterseniz,
yukardaki origin/master kısmını de˘gi¸stirmelisiniz. Sadece son gönderiyi yollamak için:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2git format\PYGZhy{}patch HEAD\PYGZti{}1 \PYGZhy{}\PYGZhy{}stdout \PYGZgt{} my\PYGZhy{}chan
Son n gönderiyi yollamak için, 1 i n ile de˘gi¸stirin, örne˘gin, son 3 gönderi için:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2git format\PYGZhy{}patch HEAD\PYGZti{}3 \PYGZhy{}\PYGZhy{}stdout \PYGZgt{} my\PYGZhy{}chan
Be careful to not include merges when using HEAD~n.
calibre üstünde yo˘gun geli¸stirme yapmayı planlıyorsanız, en iyi yöntem bir GitHub116 hesabı açmak olacaktır. A¸sa˘gıda
ana calibre deposuna çekme istekleri yapabilece˘giniz s¸ekilde kendi calibre çatalınızı nasıl olu¸sturaca˘gınızı gösteren
basit bir kılavuz bulabilirsiniz:
• Makalede gösterildi˘gi gibi makinenize git kurun: Git Kurulumu117
• Surada
¸
anlatıldı˘gı gibi, GitHub’a kimlik do˘grulama için ssh anahtarları kurun: SSH anahtarları üretme118
• https://github.com/kovidgoyal/calibre adresine gidin ve Fork dü˘gmesine tıklayın.
• Bir Terminal açın ve:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
git clone git@github.com:\PYGZlt{}username\PYGZgt{}/calibre.git
git remote add upstream https://github.com/kovidgoyal/calibre.git
<username> kısmını github kullanıcı adınızla de˘gi¸stirin. Bu i¸slem sizin çatalınızı yerel olarak getirmeye yarar.
• ˙Istedi˘giniz gibi de˘gi¸siklikler yapabilir ve istedi˘giniz zaman gönderebilirsiniz. Yaptı˘gınız i¸sler birle¸stirmeye hazır
oldu˘gunda:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
git push
sonra da https://github.com/<username>/calibre adresine gidin ve Pull Request dü˘gmesine tıklayıp birle¸stirme i¸slemi için bir çekme iste˘gi üretin.
114 https://bugs.launchpad.net/calibre
115 https://bugs.launchpad.net/calibre
116 https://github.com
117 https://help.github.com/articles/set-up-git
118 https://help.github.com/articles/generating-ssh-keys
300
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
• Herhangi bir anda yerel kopyanızı ana depo ile s¸u s¸ekilde güncel tutabilirsiniz:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
git pull upstream
Ayrıca calibre geli¸stirici forumunu da119 takip etmelisiniz. Büyük de˘gi¸siklikler yapmadan önce forumda tartı¸smalı
veya Kovid ile do˘grudan temas kurmalısınız (e-posta adresi tüm kaynak kodunda bulunabilir).
1.12.3 Windows gelistirme
¸
ortamı
Not: Yukarda anlatıldı˘gı gibi calibre kaynak kodunu almalısınız.
Calibre’yi Windows yükleyici kullanarak normalce kurun. Sonra bir Komut Satırı açın ve önceden getirilmi¸s olan
calibre kod dizinine gidin. Örne˘gin:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2cd C:\PYGZbs{}Users\PYGZbs{}kovid\PYGZbs{}work\PYGZbs{}calibre
calibre src ve kaynak alt dizinlerini içeren dizindir.
Sonraki adım çevre de˘gi¸skeni CALIBRE_DEVELOP_FROM de˘gerinin src dizininin mutlak yoluna ayarlanmasıdır.
Yani, yukardaki örne˘gi takip edersek, C:\Users\kovid\work\calibre\src dizini olurdu. Windows üstünde
çevre de˘gi¸skeni ayarlamakla ilgili kısa bir kılavuz120 .
Çevre de˘gi¸skenini ayarladıktan sonra, yeni bir komut satırı açın ve s¸u komutu kullanarak düzgün ayarlandı˘gını do˘grulayın:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2echo \PYGZpc{}CALIBRE\PYGZus{}DEVELOP\PYGZus{}FROM\PYGZpc{}
Bu çevre de˘gi¸skenini ayarlamak calibre’nin belirtilen konumdan tüm Python kodunu yükleyece˘gi anlamına gelir.
Bu kadar! Simdi
¸
calibre kodu üstünde çalı¸smaya ba¸slayabilirsiniz.
src\calibre\__init__.py dosyasını açın ve s¸u satırı ekleyin:
Örne˘gin
favori
düzenleyicinizle
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYG{k}{print} \PYG{p}{(}\PYG{l+s}{\PYGZdq{}}\PYG{l+s}{Hello, world!}\PYG{l+s}{\PYGZdq{}}\
dosyanın üst kısmına do˘gru. Simdi
¸
calibredb komutunu çalı¸stırın. Çıktının ilk satırı Hello, world! olmalı.
˙Isterseniz, s¸urada121 anlatılanları takip ederek, ücretsiz Microsoft Visual Studio içinde de bir calibre geli¸stirme ortamı
kurabilirsiniz.
1.12.4 OS X gelistirme
¸
ortamı
Not: Yukarda anlatıldı˘gı gibi calibre kaynak kodunu almalısınız.
119 http://www.mobileread.com/forums/forumdisplay.php?f=240
120 https://docs.python.org/2/using/windows.html#excursus-setting-environment-variables
121 http://www.mobileread.com/forums/showthread.php?t=251201
1.12. Calibre gelistirme
¸
ortamı ayarlamak
301
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Calibre’yi sa˘glanan .dmg dosyası ile normal olarak kurun. Sonra bir Terminal açın ve daha önceden getirilmi¸s calibre
kod dizinine gidin, örne˘gin:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYG{n}{cd} \PYG{o}{/}\PYG{n}{Users}\PYG{o}{/}\PYG{n}{kovid}\PYG{o}{/}\PYG{n}{work}\PYG{o}
calibre src ve kaynak alt dizinlerini içeren dizindir. calibre GUI’sindeki Seçenekler->Geli¸smi¸s->Di˘ger menüsünden
calibre komut satırı araçlarını yükledi˘ginize emin olun.
Sonraki adım calibre’yi hata ayıklama kipinde çalı¸stırırken CALIBRE_DEVELOP_FROM çevre de˘gi¸skenini src dizininin mutlak yoluna ayarlayacak bir bash beti˘gi olu¸sturmaktır.
Bir düz metin dosyası olu¸sturun:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYGZsh{}!/bin/sh
export CALIBRE\PYGZus{}DEVELOP\PYGZus{}FROM=\PYGZdq{}/Users/kovid/work/calibre/src\PYGZdq{}
calibre\PYGZhy{}debug \PYGZhy{}g
Bu dosyayı /usr/bin/calibre-develop altına kaydedin, ve çalı¸stırılabilir olması için izinlerini ayarlayın:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYG{n}{chmod} \PYG{o}{+}\PYG{n}{x} \PYG{o}{/}\PYG{n}{usr}\PYG{o}{/}\PYG{n+nb}{bin}\PYG{o}
Bu i¸slemden sonra s¸unu çalı¸stırın:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYG{n}{calibre}\PYG{o}{\PYGZhy{}}\PYG{n}{develop}
Calibre ba¸slarken Uç birim penceresinde bazı tanılama bilgileri görüyor olmalısınız, ve GUI penceresinde sürüm
numarasından sonra kaynaktan çalı¸stırdı˘gınızı belirten bir yıldız i¸sareti görmelisiniz.
1.12.5 Linux gelistirme
¸
ortamı
Not: Yukarda anlatıldı˘gı gibi calibre kaynak kodunu almalısınız.
calibre birincil olarak Linux üzerinde geli¸stirilir. Geli¸stirme ortamını ayarlarken iki seçene˘giniz vardır. Calibre ikili˘gini
normal s¸ekilde yükleyip geli¸stirmenizde çalı¸sma zamanı ortamı olarak bunu kullanabilirsiniz. Bu yakla¸sım Windows
ve OS X yakla¸sımına benzer. Di˘ger bir seçenek calibre’yi kaynaktan yüklemenizdir. Kaynaktan geli¸stirme ortamı
kurma talimatları kaynak a˘gacındaki INSTALL dosyasındadır. Burada önerilen metod olan çalı¸sma zamanı ikili˘gi
kullanımını kastediyor olaca˘gız.
Calibre’yi ikilik yükleyici ile yükleyin. Sonra bir uç birim açın ve daha önceden getirilmi¸s calibre kod dizinine gidin,
örne˘gin:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYG{n}{cd} \PYG{o}{/}\PYG{n}{home}\PYG{o}{/}\PYG{n}{kovid}\PYG{o}{/}\PYG{n}{work}\PYG{o}{
302
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
calibre src ve kaynak alt dizinlerini içeren dizindir.
Sonraki adım CALIBRE_DEVELOP_FROM çevre de˘gi¸skenini src dizininin mutlak yoluna ayarlamaktır. Yukardaki
örnek göz önüne alınırsa bu /home/kovid/work/calibre/src olur. Çevre de˘gi¸skenlerinin nasıl ayarlanaca˘gı
kullandı˘gınız Linux da˘gıtımına ve kabu˘ga ba˘glıdır.
Çevre de˘gi¸skenini ayarladıktan sonra, bir uç birim açın s¸u komutu kullanarak düzgün ayarlanıp ayarlanmadı˘gını kontrol edin:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2echo \PYGZdl{}CALIBRE\PYGZus{}DEVELOP\PYGZus{}FROM
Bu çevre de˘gi¸skenini ayarlamak calibre’nin belirtilen konumdan tüm Python kodunu yükleyece˘gi anlamına gelir.
Bu kadar! Simdi
¸
calibre kodu üstünde çalı¸smaya ba¸slayabilirsiniz.
src/calibre/__init__.py dosyasını açın ve s¸u satırı ekleyin:
Örne˘gin
favori
düzenleyicinizle
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYG{k}{print} \PYG{p}{(}\PYG{l+s}{\PYGZdq{}}\PYG{l+s}{Hello, world!}\PYG{l+s}{\PYGZdq{}}\
dosyanın üst kısmına do˘gru. Simdi
¸
calibredb komutunu çalı¸stırın. Çıktının ilk satırı Hello, world! olmalı.
1.12.6 Aynı bilgisayarda ayrı “normal” ve “gelistirme”
¸
calibre yüklemelerini bulundurmak
Calibre kaynak a˘gacı oldukça kararlıdır ve çok nadiren kırılır, ama ayrı bir test kitaplı˘gından kaynaktan çalı¸stırma ve
yayınlanan calibre sürümünü gündelik kitaplı˘gınızla çalı¸stırma gibi bir ihtiyaç duyarsanız, .bat dosyaları veya kabuk
betikleri kullanarak calibre’yi ba¸slatabilirsiniz. A¸sa˘gıdaki örnek Windows üzerinde .bat dosyaları (di˘ger platformlar
için de yönergeler aynıdır, .bat dosyası yerine kabuk beti˘gi kullanmanız yeterli) ile bu i¸sin nasıl yapılaca˘gını gösteriyor
Günlük kitaplı˘gınızla calibre’nin yayınlanan sürümünü ba¸slatmak için:
calibre-normal.bat:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2calibre.exe \PYGZdq{}\PYGZhy{}\PYGZhy{}with\PYGZhy{}library=C:\PYGZbs{}path\PYGZbs{}to\PYG
calibre-dev.bat:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2set CALIBRE\PYGZus{}DEVELOP\PYGZus{}FROM=C:\PYGZbs{}path\PYGZbs{}to\PYGZbs{}calibre\PYGZbs
calibre.exe \PYGZdq{}\PYGZhy{}\PYGZhy{}with\PYGZhy{}library=C:\PYGZbs{}path\PYGZbs{}to\PYGZbs{}test\P
1.12.7 Hata ayıklama ipuçları
Python iç gözlem için mükemmel imkanları olan dinamik yazılan bir dildir. Kovid calibre çekirdek kodunu hata ayıklayıcı kullanmadan yazdı. Calibre kodunda hata ayıklama için bir çok taktik vardır:
1.12. Calibre gelistirme
¸
ortamı ayarlamak
303
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Print ifadeleri kullanarak
Kovid’in favori hata ayıklama yöntemi. ˙Ilgilendi˘giniz noktalara print ifadeleri koyun ve programı uç birimde çalı¸stırın.
Örne˘gin GUI’yi uç birimden s¸u s¸ekilde ba¸slatabilirsiniz:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYG{n}{calibre}\PYG{o}{\PYGZhy{}}\PYG{n}{debug} \PYG{o}{\PYGZhy{}}\PYG{n}{g}
Benzer s¸ekilde, e-kitap görüntüleyiciyi s¸u s¸ekilde ba¸slatabilirsiniz:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYG{n}{calibre}\PYG{o}{\PYGZhy{}}\PYG{n}{debug} \PYG{o}{\PYGZhy{}}\PYG{n}{w} \PYG{o}{/}\P
E-kitap düzenleyici s¸öyle ba¸slatılabilir:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYG{n}{calibre}\PYG{o}{\PYGZhy{}}\PYG{n}{debug} \PYG{o}{\PYGZhy{}}\PYG{n}{t} \PYG{o}{/}\P
Etkilesimli
¸
python yorumcusu kullanarak
A¸sa˘gıdaki iki satır kodu ekleyerek o noktada etkile¸simli bir python oturumu ba¸slatabilirsiniz:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYG{k+kn}{from} \PYG{n+nn}{calibre} \PYG{k+kn}{import} \PYG{n}{ipython}
\PY
Komut satırından çalı¸stırırken, tüm yerel tanımlı de˘gi¸skenlere (yerek kapsamdaki de˘gi¸skenler) eri¸simi olan etkile¸simli
bir Python yorumlayıcı ba¸slatacaktır. Etkile¸simli yorumlayıcının nesne özellikleri için TAB ile tamamlama özelli˘gi
bile vardır ayrıca dir(), type(), repr(), vs. gibi çe¸sitli Python olanaklarını da kullanabilirsiniz.
Python hata ayıklayıcıyı uzak hata ayıklayıcı olarak kullanmak
Yerle¸sik python hata ayıklayıcısını (pdb) komut satırından uzak hata ayıklayıcı olarak kullanabilirsiniz. Önce, s¸u s¸ekilde, uzak hata ayıklayıcıyı calibre kodunda ilgilendi˘giniz noktada ba¸slatın:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYG{k+kn}{from} \PYG{n+nn}{calibre.rpdb} \PYG{k+kn}{import} \PYG{n}{set\PYGZus{}trace}\PY
Ardından calibre’yi normal ya da önceki kısımda açıklanan calibre hata ayıklama komutlarından birini kullanarak
çalı¸stırın. Kodda yukardaki noktaya eri¸sildi˘ginde calibre donacak ve hata ayıklayıcının ba˘glanmasını bekleyecektir.
Simdi
¸
bir uç birim açın ve hata ayıklama oturumunu ba¸slatmak için a¸sa˘gıdaki komutu kullanın:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2calibre\PYGZhy{}debug \PYGZhy{}c \PYGZdq{}from calibre.rpdb import cli; cli()\PYGZdq{}
Python hata ayıklayıcıyı nasıl kullanaca˘gınız hakkında bilgiyi pdb modülü için python stdlib belgelerinde122 bulabi122 https://docs.python.org/2/library/pdb.html#debugger-commands
304
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
lirsiniz.
Not: Varsayılan olarak, uzak hata ayıklayıcı port 4444’den ba˘glanmaya çalı¸sacaktır. Yukardaki set_trace() ve cli()
fonksiyonlarına port parametresini set_trace(port=1234) ve cli(port=1234) s¸eklinde geçirerek de˘gi¸stirebilirsiniz.
Not: Python hata ayıklayıcı birden çok i¸s ipini desteklemez, yani her i¸s ipi için set_trace’i her seferinde de˘gi¸sik bir
port numarasıyla bir kere ça˘gırmalısınız.
Hata ayıklayıcının favori python IDE’nizde kullanımı
E˘ger uzak hata ayıklamayı destekliyorsa, yerle¸sik hata ayıklayıcı favori python IDE’niz tarafından kullanılabilir.
˙Ilk adım calibre nin indirilmi¸s src yolunu IDE’nizde PYTHONPATH‘‘e eklemek. Ba¸
ska bir deyi¸
sle,
yukarda ‘‘CALIBRE_DEVELOP_FROM olarak ayarladı˘gınız dizin IDE’nizin ‘‘PYTHONPATH‘‘inde de yer almalıdır.
Sonra IDE’nin uzak hata ayıklayıcı modülünü calibre kaynak kodunuzun src alt dizinine yerle¸stirin. Uzak hata ayıklayıcı çalı¸stırmak için ne gerekiyorsa calibre’de ilgilendi˘giniz noktaya ekleyin. Sonra calibre’yi normal s¸ekilde çalı¸stırın.
IDE’niz artık calibre içinde gelen uzak hata ayıklayıcıya ba˘glanabiliyor olmalı.
Calibre python ortamında keyfi betik çalıstırma
¸
calibre-debug komutu calibre modüllerine eri¸simi olan kodunuzun çalı¸smasını sa˘glayan bir kaç pratik anahtar içerir:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2calibre\PYGZhy{}debug \PYGZhy{}c \PYGZdq{}some python code\PYGZdq{}
komut satırında küçük bir kod parçasını test etmek için çok iyidir. Python yorumlayıcısındaki -c anahtarıyla aynı
s¸ekilde çalı¸sır:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2calibre\PYGZhy{}debug myscript.py
kendi Python beti˘ginizi çalı¸stırmak için kullanılabilir. Beti˘gin Python yorumlayıcısına verilmesiyle aynı s¸ekilde çalı¸sır,
tek fark calibre ortamının tamamen ba¸slatılmı¸s olması, yani beti˘ginizde tüm calibre kodunu kullanabilecek olmanızdır.
Beti˘ginizle komut satırı ba˘gımsız de˘gi¸skenlerini kullanmak için s¸u biçimi kullanın:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2calibre\PYGZhy{}debug myscript.py \PYGZhy{}\PYGZhy{} \PYGZhy{}\PYGZhy{}option1 arg1
-- takip eden tüm de˘gi¸skenlerin beti˘ginize geçirilmesine sebep olur.
1.12.8 Projelerinizde calibre kullanmak
Python projenizde calibre fonksiyonlarını/kodunu do˘grudan kullanmak mümkündür. Bunu yapmanın iki yolu vardır:
1.12. Calibre gelistirme
¸
ortamı ayarlamak
305
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Calibre’nin ikilik kurulumu
E˘ger calibre’nin ikilik kurulumuna sahipseniz, calibre ile gelen Python yorumlayıcısını s¸u s¸ekilde kullanabilirsiniz:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2calibre\PYGZhy{}debug /path/to/your/python/script.py \PYGZhy{}\PYGZhy{} arguments to your
Linux üstünde kaynak kurulum
Yukardaki yöntemin yanında, Linux üstünde kaynaktan kurulum yaparsanız, calibre’yi do˘grudan s¸u s¸ekilde içe aktarabilirsiniz:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2\PYG{k+kn}{import} \PYG{n+nn}{init\PYGZus{}calibre}
\PY
\PYG{k}{print} \PYG{n}{calibre}\PYG{o}{.}\PYG{n}{\PYGZus{}\PYGZus{}version\PYGZus{}\PYGZus{}}
Calibre kodunu çalı¸stırmak için yorumlayıcıyı ayarladı˘gından, herhangi ba¸ska calibre modülünden/paketinden önce
init_calibre modülünü içe aktarmanız önemlidir.
1.12.9 Calibre’nin çesitli
¸
kısımları için API belgelendirmesi
Reçeteler için API Belgeleri
Reçete yazmaya yarayan API BasicNewsRecipe (sayfa 306) ile tanımlanmı¸stır
class calibre.web.feeds.news.BasicNewsRecipe(options, log, progress_reporter)
Tüm reçeteler için gerekli mantı˘gı içeren temel sınıf. Bu sınıf içindeki fonksiyonları kademeli olarak ezerek kademeli olarak daha özelle¸stirilmi¸s/güçlü reçeteler olu¸sturabilirsiniz. Reçete olu¸sturmakla ilgili bir giri¸s kılavuzu
için s¸uraya bakınız, Sık kullandı˘gınız haber sitesini ekleme (sayfa 121).
abort_recipe_processing(msg)
Reçete indirme sisteminin bu reçeteyi indirmeyi durdurmasına sebep olur, kullanıcıya basit bir ger besleme
iletisi gösterilir.
add_toc_thumbnail(article, src)
Bunu populate_article_metadata’dan makaledeki <img> etiketinin ˙Içindekiler bölümünde makaleyi temsil
etmeye uygun küçük resim için src özniteli˘gi ile ça˘gırın. Küçük resmin gerçekten kullanılıp kullanılmayaca˘gı aygıta ba˘glıdır (¸simdilik sadece Kindle’larda kullanılır). Referans verilen resmin ba¸sarılı s¸ekilde
indirilmi¸s olmasına dikkat edin, aksi takdirde yoksayılacaktır.
classmethod adeify_images(soup)
Reçeteniz EPUB’a dönü¸stürüldü˘günde ve Adobe Digital Editions ile görüntülendi˘ginde resimlerle ilgili
sorun ya¸sıyorsa bu metodu postprocess_html() (sayfa 309) içinden ça˘gırın.
cleanup()
Tüm makaleler indirildikten sonra ça˘grılır. Aboneli sitelerden çıkı¸s yapmak gibi temizlik i¸slerini yapmak
için kullanın.
clone_browser(br)
Tarayıcıyı co˘galt. Ço˘galtılmı¸s tarayıcılar çok i¸s parçacıklı indirmeler yapmak için kullanılır, çünkü mechanize i¸s parçacı˘gı güvenli de˘gildir. Varsayılan ço˘galtma rutinleri ço˘gu tarayıcı özelle¸stirmesini yakalıyor
306
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
olmalıdır, ancak reçetenizde egzotik bir s¸eyler yaparsanız, reçetenizde bu metodu ezmeli ve elle ço˘galtma
yapmalısınız.
Ço˘galtılmı¸s tarayıcı örnekleri çerez yönetiminde özelle¸stirme yapmadıysanız varsayılan olarak aynı, i¸s
parçacı˘gı güvenli CookieJar’ı kullanır.
default_cover(cover_file)
Kapa˘gı olmayan reçeteler için genel bir kapak olu¸stur
download()
Bu reçetedeki beslemelerden makaleleri indir ve ön i¸sleme yap. Bu metod her Reçete örne˘gi için yalnızca
bir kere ça˘grılmalıdır. Birden fazla ça˘gırmak tanımlanmayan davranı¸slara yol açar. :return: index.html yolu
extract_readable_article(html, url)
‘html’den ana makale içeri˘gini aktarır, temizler ve demet (article_html, extracted_title) olarak döndürür.
Arc90’ın asıl okunabilirlik algortimasına dayanır.
get_article_url(article)
Her makalenin içeri˘gine i¸saret eden URL‘nin çıkarılmasının düzenlenmesi için bir alt sınıfta ezin. Makale URL’si döndürür. Bir beslemeden ayrı¸stırılmı¸s makaleyi temsil eden ‘article ile ça˘grılır. feedparser
<https://pythonhosted.org/feedparser/>‘_a göz atın. Varsayılan olarak asıl ba˘glantıya bakar (feedburner
veya pheedo gibi bir servis tarafından e¸slenen beslemeler için) ve bulunursa bunu döndürür, aksi durumda
‘article.link123 döndürür.
get_browser(*args, **kwargs)
Web’de belge getirmeye yarayan bir tarayıcı örne˘gi döndürür. Varsayılan olarak çerezleri destekleyen,
robots.txt göz ardı eden, tazelemeleri ele alan ve mozilla firefox kullanıcı vekili olan bir mechanize124
tarayıcı örne˘gi döndürür.
Reçeteniz önce giri¸s yapmanızı gerektiriyorsa, alt sınıfınızda bu metodu ezin. Örne˘gin, New York Times
reçetesinde kullanılan a¸sa˘gıdaki kod tam eri¸sim için giri¸s yapar:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{get\PYGZus{}browser}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{self
\PYG{n}{br} \PYG{o}{=} \PYG{n}{BasicNewsRecipe}\PYG{o}{.}\PYG{n}{get\PYGZus{}br
\PYG{k}{if} \PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{.}\PYG{n}{username} \PYG{o+ow}{is} \PYG{
\PYG{n}{br}\PYG{o}{.}\PYG{n}{open}\PYG{p}{(}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{h
\PYG{n}{br}\PYG{o}{.}\PYG{n}{select\PYGZus{}form}\PYG{p}{(}\PYG{n}{name}\PY
\PYG{n}{br}\PYG{p}{[}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{USERID}\PYG{l+s}{\PYGZsq
\PYG{n}{br}\PYG{p}{[}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{PASSWORD}\PYG{l+s}{\PYGZ
\PYG{n}{br}\PYG{o}{.}\PYG{n}{submit}\PYG{p}{(}\PYG{p}{)}
\PYG{k}{return} \PYG{n}{br}
get_cover_url()
Bu basımın kapa˘gına URL ya da None döndür. Varsayılan olarak normalde None olan self.cover_url ö˘gesinin de˘gerini döndürür. Reçetenizin e-kitap için bir kapak indirmesini istiyorsanız bu metodu alt sınıfınızda
ezin, veya bu metodu ça˘gırmadan önce üye de˘gi¸sken ‘self.cover_url‘yi ayarlayın.
get_feeds()
Bu profil için getirilecek RSS beslemeleri listesini döndürür. Listenin her elemanı (ba¸slık, url) biçiminde
2 elemanlı demet s¸eklinde olmalıdır. Ba¸slık None veya bo¸s karakter dizisi ise, beslemedeki ba¸slık kullanılır. Bu method reçetenizin indirilecek besleme listesini anlamak için bir miktar i¸slem yapması gereken
durumlarda faydalıdır. Durum böyleyse, kendi alt sınıfınızda ezin.
get_masthead_title()
Reçete ba¸slı˘gından ba¸ska bir s¸ey kullanmak için alt sınıfta ezin
123 https://pythonhosted.org/feedparser/reference-entry-link.html
124 http://wwwsearch.sourceforge.net/mechanize/
1.12. Calibre gelistirme
¸
ortamı ayarlamak
307
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
get_masthead_url()
Bu basım için kolombir resminin URL‘sini ya da ‘None döndür. Varsayılan olarak normalde de˘geri None
olan self.masthead_url üyesinin de˘gerini döndürür. Reçetenizin e-kitap için bir kolombir indirmesini istiyorsanız bu metodu alt sınıfınızda ezin, veya bu metodu ça˘gırmadan üye de˘gi¸sken ‘self.masthead_url‘yi
ayarlayın. Kolombir resimleri Kindle MOBI dosyalarında kullanılır.
get_obfuscated_article(url)
articles_are_obfuscated ayarlarsanız bu metod her makale URL’si ile ça˘grılır. Dosya sisteminde makale
HTML’sini içeren bir dosyaya yol döndürmelidir. Bu dosya yinelemeli HTML motoruyla i¸slenir, yani
web’deki sayfalara ba˘glantılar/resimler içerebilir.
Bu metod makale içeri˘gine otomatik olarak eri¸smeyi zorla¸stırmaya çalı¸san siteler için faydalı olabilir.
classmethod image_url_processor(baseurl, url)
Resim url’lerinde bir takım i¸slemler yap (dinamik üretilen resimler için boyut kısıtlamalarının kaldırılması,
vs.) ve i¸slenmi¸s URL’yi döndür.
index_to_soup(url_or_raw, raw=False, as_tree=False)
Dizin sayfasına URL’yi alıp BeautifulSoup125 lanmı¸s halini döndüren bir kolayla¸stırıcı araç.
url_or_raw: Bir URL ya da karakter dizisi olarak indirilmi¸s dizin sayfası
is_link_wanted(url, tag)
Ba˘glantı takip edilmeliyse True, aksi durumda False döndür. Ön tanımlı olarak, indiricinin yoksaymasına
sebep olacak NotImplementedError yükseltir.
Parametreler
• url – Takip edilecek URL
• tag – URL’nin türetildi˘gi Etiket
javascript_login(browser, username, password)
Bu metod giri¸s formu olarak javascript kullanan web sitesine giri¸s için kullanılır. Giri¸s tamamlandı˘gında,
web sayfasından dönen çerezler normal bir (javascript olmayan) tarayıcıya kopyalanır ve indirme i¸slemi
bu çerezler kullanılarak devam eder.
Örnek bir uygulama:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{javascript\PYGZus{}login}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}
\PYG{n}{browser}\PYG{o}{.}\PYG{n}{visit}\PYG{p}{(}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}
\PYG{n}{form} \PYG{o}{=} \PYG{n}{browser}\PYG{o}{.}\PYG{n}{select\PYGZus{}form}
\PYG{n}{form}\PYG{p}{[}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{username}\PYG{l+s}{\PYGZsq
\PYG{n}{form}\PYG{p}{[}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{password}\PYG{l+s}{\PYGZsq
\PYG{n}{browser}\PYG{o}{.}\PYG{n}{submit}\PYG{p}{(}\PYG{n}{timeout}\PYG{o}{=}\P
CSS2 seçicileri olan formları da s¸u s¸ekilde seçebilirsiniz:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
\PYG{n}{browser}\PYG{o}{.}\PYG{n}{select\PYGZus{}form}\PYG{p}{(}\PYG{l+s
\PYG{n}{browser}\PYG{o}{.}\PYG{n}{select\PYGZus{}from}\PYG{p}{(}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}
parse_feeds()
BasicNewsRecipe.get_feeds() (sayfa 307) tarafından döndürülen beslemelerden makale listeleri
olu¸sturur. Feed nesnesi listesi döndürür.
125 http://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs3/documentation.html
308
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
parse_index()
Bu metod makale listeleri yerine web sayfalarını ayrı¸stırması gereken reçetelerde uygulanır. Kullanım
alanı, yazdırma baskısındaki makaleleri bir “Yazım Baskısı” ile listeleyen haber kaynakları olabilir. Bu
fonksiyon uygulanırsa, BasicNewsRecipe.parse_feeds() (sayfa 308) yerine tercih edilir.
Bir liste döndürmelidir. Listenin her elemanı (’besleme ba¸
slı˘
gı’, makale listesi) biçiminde 2 elemanlı demet olmalıdır.
Her makale listesi s¸u biçimde sözlük içermelidir:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
\PYGZob{}
\PYGZsq{}title\PYGZsq{}
: article title,
\PYGZsq{}url\PYGZsq{}
: URL of print version,
\PYGZsq{}date\PYGZsq{}
: The publication date of the article as a string,
\PYGZsq{}description\PYGZsq{} : A summary of the article
\PYGZsq{}content\PYGZsq{}
: The full article (can be an empty string). Obsolete
do not use, instead save the content to a temporary
file and pass a file:///path/to/temp/file.html as
the URL.
\PYGZcb{}
Örnek olarak, The Atlantic indirmek için olan reçeteye göz atın. Ek olarak makalenin yazarı için ‘author’
ekleyebilirsiniz.
Herhangi sebepten i¸slemeyi durdurmak ve calibre’nin kullanıcıya hata yerine basit bir ileti göstermesini
isterseniz, abort_recipe_processing() (sayfa 306) metodunu ça˘gırın.
populate_article_metadata(article, soup, first)
Makaleye ba˘glı her HTML sayfası indirildi˘ginde ça˘grılır. Ayrı¸stırılmı¸s HTML’den (soup) yazar/özet/vs
gibi makale metadata’sı alırken kullanmak amaçlıdır. :param article: calibre.web.feeds.Article
sınıfı bir nesne. Özeti de˘gi¸stirirseniz text_summary de˘gi¸stirmeyi de unutmayın :param soup: Bu makaleye
ait ayrı¸stırılmı¸s HTML :param first: Ayrı¸stırılmı¸s HTML makalenin ilk sayfasıysa True.
postprocess_book(oeb, opts, log)
˙Indirilmi¸s e-kitap üstünde gerekli tüm art i¸slemleri çalı¸stır.
Parametreler
• oeb – OEBBook nesnesi
• opts – Dönü¸stürme seçenekleri
postprocess_html(soup, first_fetch)
Bu metod indirilen her bir HTML dosyası kayna˘gı ile, ba˘glantılar ve resimler için ayrı¸stırıldıktan sonra
ça˘grılır. HTML üzerinde keyfi, güçlü, i¸sleme sonrası i¸slemler yapmak için kullanılabilir. ˙I¸sledikten sonra
soup döndürmelidir.
Parametreler
˙Indirilen
• soup
–
:term:‘HTML‘yi
içeren
bir
‘BeautifulSoup
<http://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs3/documentation.html>‘_
örne˘gi.
• first_fetch – Bu sayfa makalenin ilk sayfasıysa True.
preprocess_html(soup)
Bu metod indirilen her bir HTML dosyası kayna˘gı ile, ba˘glantılar ve resimler için ayrı¸stırılmadan önce
ça˘grılır. remote_tags vs. de tanımlandı˘gı gibi temizlik yapıldıktan sonra ça˘grılır. HTML üzerinde keyfi,
güçlü i¸sleme öncesi i¸slemler yapmak için kullanılabilir. ˙I¸slemden sonra soup döndürmelidir.
1.12. Calibre gelistirme
¸
ortamı ayarlamak
309
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
soup: ˙Indirilen :term:‘HTML‘yi içeren bir ‘BeautifulSoup <http://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs3/docu
örne˘gi.
preprocess_raw_html(raw_html, url)
Bu metod indirilen her bir HTML dosyası kayna˘gı ile, bir nesne a˘gacına ayrı¸stırılmadan önce ça˘grılır.
raw_html web’den indirilen ham HTML’nin evrensel kodda karakter dizisi temsilidir. url HTML’nin indirildi˘gi URL’dir.
Bu metodun preprocess_regexps’den önce hareket etti˘gini unutmayın.
Bu metod i¸slenmi¸s raw_html’yi evrensel kod nesnesi olarak döndürmelidir.
classmethod print_version(url)
Makale içeri˘gi olan bir web sayfasını gösteren url‘yi al ve makalenin yazdırma sürümünü gösteren
bir :term:‘URL döndür. Varsayılan olarak hiçbir s¸ey yapmaz. Örne˘gin:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
\PYG{k}{def} \PYG{n+nf}{print\PYGZus{}version}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{se
\PYG{k}{return} \PYG{n}{url} \PYG{o}{+} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{?\PYGZam{
skip_ad_pages(soup)
Bu metod indirilen her HTML dosyasının kayna˘gı ile, remove_tags, keep_only_tags gibi herhangi bir temizlik özniteli˘gi uygulanmadan önce ça˘grılır. preprocess_regexps’in zaten uygulanmı¸s olaca˘gını unutmayın. Reçetenin reklam sayfalarını atlamasına olanak tanımak için dü¸sünülmü¸stür. E˘ger soup bir reklam
sayfasını temsil ederse, gerçek sayfanın HTML’sini döndür. Aksi halde None döndür.
soup: ˙Indirilen :term:‘HTML‘yi içeren bir ‘BeautifulSoup <http://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs3/docu
örne˘gi.
sort_index_by(index, weights)
index‘deki ba¸slıkları ‘weights‘e göre sıralamaya yarayan kolaylık sa˘glayıcı metod. ‘index yerinde sıralanır.
index döndürür.
index: Ba¸slık listesi.
weights: A˘gırlıkları ba¸slı˘ga haritalayan bir sözlük. Index’deki herhangi bir ba¸slık a˘gırlıklı olmazsa, 0 a˘gırlıklı oldu˘gu varsayılır.
classmethod tag_to_string(tag, use_alt=True, normalize_whitespace=True)
Bir BeautifulSoup126 ‘Tag‘ını alıp tüm CDATA kısımları ve alt etiket öznitelikleri dahil metni yinelemeli
olarak çıkaran kolaylık sa˘glayıcı bir metod. Muhtemelen bo¸s bir evrensel kod metni döndürür.
use_alt: True ise metinsel içeri˘gi olmayan etiketler için alt öznitelik kullanmaya çalı¸s
tag: BeautifulSoup127 Etiketi
articles_are_obfuscated= False
˙Içerik almasını zorla¸stıran web sitelerini i¸slemek için
get_obfuscated_article() (sayfa 308) metodunu uygulayın.
True
olarak
ayarlayın
ve
auto_cleanup= False
˙Indirilmi¸s makale sayfalarından tüm metni otomatik olarak çıkart. Okunabilirlik projesinden algoritmalar kullanır. True olarak ayarlamak, indirilmi¸s HTML’yi temizlemekle elle u˘gra¸smanıza gerek olmadı˘gı
anlamına gelir (Elle temizlik daha üstündür tabi).
auto_cleanup_keep= None
Otomatik temizleme algoritmasının asla kaldırmaması gereken ö˘geleri belirtin. Söz dizim XPath ifadesidir.
Örne˘gin:
126 http://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs3/documentation.html
127 http://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs3/documentation.html
310
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
auto\PYGZus{}cleanup\PYGZus{}keep = \PYGZsq{}//div[@id=\PYGZdq{}article\
id=\PYGZdq{}article\PYGZhy{}image\PY
auto\PYGZus{}cleanup\PYGZus{}keep = \PYGZsq{}//*[@class=\PYGZdq{}important\PYGZdq{}
with class=\PYGZdq{}important\PYGZdq{}
auto\PYGZus{}cleanup\PYGZus{}keep = \PYGZsq{}//div[@id=\PYGZdq{}article\PYGZhy{}ima
will keep all divs with id=\PYGZdq{}article\PYGZhy{}image\PYGZdq{
with class=\PYGZdq{}important\PYGZdq{}
center_navbar= True
True ise gezinti çubu˘gu ortada hizalanır, yoksa sola hizalanır
compress_news_images= False
Tüm ölçekleme ve sıkı¸stırma parametrelerini göz ardı edip resimleri de˘gi¸stirmeden geçirmek için False
olarak ayarlayın. True ise ve di˘ger sıkı¸stırma parametreleri varsayılan ayarlarında bırakılırsa, jpeg resimler
çıktı profilinde ayarlanmı¸s ekran boyutlarına sı˘gması için ölçeklenir ve w x h ölçeklenmi¸s resim boyutları
olmak üzere en fazla (w * h)/16 boyutuna sıkı¸stırılır.
compress_news_images_auto_size= 16
Jpeg resimleri otomatik sıkı¸stırmada kullanılan etmen. None olarak ayarlanırsa, otomatik sıkı¸stırma kapatılır. Aksi halde, resimler kalite seviyesi dü¸sürülerek , w x h piksel olarak resim boyutu olmak üzere
(w * h)/compress_news_images_auto_size bayt boyutuna indirilir. Asgari jpeg kalitesi 5/100 olacaktır,
yani bu kısıtlamaya uyulmaması mümkündür. Bu parametre resimler için sabit bir azami boyut sa˘glayan
compress_news_images_max_size parametresi ile ezilebilir. scale_news_images_to_device’ı etkinle¸stirirseniz resim önce ölçeklenir ardından kalitesi boyutu w ve h ölçeklenmi¸s resim boyutları olmak üzere (w *
h)/etmen altına dü¸sene kadar dü¸sürülür. Di˘ger bir deyi¸sle, bu sıkı¸stırma ölçeklendirmeden sonra yapılır.
compress_news_images_max_size= None
Jpeg kalitesini resimler verilen (KBayt olarak) boyutu geçmeyecek s¸ekilde ayarla. Ayarlanırsa, bu parametre compress_news_images_auto_size vasıtasıyla otomatik sıkı¸stırmayı ezer. Asgari jpeg kalitesi 5/100
olacaktır, yani bu kısıtlamaya uyulmaması mümkündür.
conversion_options= {}
˙Indirilen içeri˘gin e-kitaba dönü¸stürülmesini kontrol eden reçeteye özel seçenekler. Bunlar kullanıcı veya
eklentiye özel ayarları ezecektir, bu yüzden yalnızca gerekliyse kullanın. Örne˘gin:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
\PYG{n}{conversion\PYGZus{}options} \PYG{o}{=} \PYG{p}{\PYGZob{}}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{base\PYGZus{}font\PYGZus{}size}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{tags}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}
\PYG{p}{:} \P
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{title}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}
\PYG{p}{:} \P
\PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{linearize\PYGZus{}tables}\PYG{l+s}{\PYGZsq{}} \PYG{
\PYG{p}{\PYGZcb{}}
cover_margins= (0, 0, ‘#ffffff’)
Varsayılan olarak, get_cover_url() ile döndürülen kapak resmi süreli yayın için kapak olarak kullanılır. Bunu reçetenizde ezmek, calibre’ye, indirilen kapa˘gı geni¸sli˘gi ve yüksekli˘gi indirilen kapa˘gın yüzdesi olarak ifade edilen bir çerçeveye gerçeklemesini söyler. cover_margins= (10, 15,
‘#ffffff’) kapa˘gı soldan ve sa˘gdan 10px, yukardan ve a¸sa˘gıdan 15px doldurur. Renk isimleri
http://www.imagemagick.org/script/color.php de tanımlanmı¸stır. Beyazın bir sebepten ötürü windows’da
çalı¸smadı˘gını not edin. Yerine #ffffff kullanın
delay= 0
Saniye cinsinden ardı¸sık indirmeler arası gecime. Daha hassas bir zaman için de˘gi¸sken ondalık sayı olarak
yazılabilir.
1.12. Calibre gelistirme
¸
ortamı ayarlamak
311
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
description= u’‘
Bu reçetenin indirdi˘gi içeri˘gi tanımlayan bir kaç satır. Bu daha çok reçete listesini sunan GUI’de kullanılacaktır.
encoding= None
Hatalı karakter seti tanımlamasına sahip sitelerde kullanılmak üzere bir karakter kodlaması belirleyin. En
sık kullanılan latin1 ve cp1252 dir. None ise, kodlama tahmin edilmeye çalı¸sılır. E˘ger ça˘grılabilirse,
iki ba˘gımsız de˘gi¸sken ile ça˘grılır: Reçete nesnesi ve kodu çözülecek kaynak. Kodu çözülmü¸s kayna˘gı
döndürmelidir.
extra_css= None
˙Indirilen HTML dosyalarına eklenecek ek CSS‘i belirtin. ‘ etiketleri içine, </head> kapanı¸s etiketinden önce eklenir böylece HTML etiketlerindeki biçim özniteliklerinde tek tek ifade edilenler hariç
tüm :term:‘CSS‘i ezer. Örne˘gin:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
\PYG{n}{extra\PYGZus{}css} \PYG{o}{=} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{.hea
feeds= None
˙Indirilecek besleme listesi. [url1, url2, ...] veya [(’title1’, url1), (’title2’,
url2),...] olabilir
filter_regexps= []
Hangi ba˘glantıların göz ardı edilece˘gine karar veren düzenli ifade listesi. Bo¸ssa göz ardı edilir. Yalnızca
is_link_wanted uygulanmamı¸ssa kullanılır. Örne˘gin:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
\PYG{n}{filter\PYGZus{}regexps} \PYG{o}{=} \PYG{p}{[}\PYG{l+s}{r\PYGZsq{
içinde ads.doubleclick.net olan tüm URL’leri kaldırır.
BasicNewsRecipe.match_regexps (sayfa 313) veya BasicNewsRecipe.filter_regexps
(sayfa 312) den yalnızca biri tanımlanmalıdır.
ignore_duplicate_articles= None
Bir kısımdan fazla yerde olan makalelerin kopyalarını göz ardı et. Kopya makale, aynı ba¸slık ve/veya
URL’ye sahip makaledir. Aynı ba¸slıktaki makaleleri göz ardı etmek için, s¸u s¸ekilde ayarlayın:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
\PYG{n}{ignore\PYGZus{}duplicate\PYGZus{}articles} \PYG{o}{=} \PYG{p}{\P
URL’ler kullanmak için, s¸öyle ayarlayın:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
\PYG{n}{ignore\PYGZus{}duplicate\PYGZus{}articles} \PYG{o}{=} \PYG{p}{\P
Ba¸slık veya URL e¸sle¸stirme için, s¸u s¸ekilde ayarlayın:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
312
\PYG{n}{ignore\PYGZus{}duplicate\PYGZus{}articles} \PYG{o}{=} \PYG{p}{\P
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
keep_only_tags= []
Yalnızca belirtilen etiketleri ve onların alt etiketlerini sakla. Bir etiketi belirtme formatı için bakınız
BasicNewsRecipe.remove_tags (sayfa 314). Bu liste bo¸s de˘gilse, <body> etiketi bo¸saltılır ve bu
listedeki girdilerle e¸sle¸sen etiketlerle tekrar doldurulur. Örne˘gin:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
\PYG{n}{keep\PYGZus{}only\PYGZus{}tags} \PYG{o}{=} \PYG{p}{[}\PYG{n+nb}{
yalnızca “content” veya “heading”‘in ‘id özniteli˘gi olan etiketleri tutar.
language= ‘und’
Haberlerin dili. ˙Iki veya üç karakter uzunlu˘gunda ISO-639 kodu olmalıdır
masthead_url= None
Ön tanımlı olarak, calibre kolombir için varsayılan bir resim kullanacaktır (Yalnızca Kindle’da). Reçetenizde bunu ezmek için kolombir olarak kullanılacak bir url sa˘glayın.
match_regexps= []
Hangi ba˘glantıların takip edilece˘gini belirten düzenli ifade listesi. Bo¸ssa, göz ardı edilir. Yalnızca
is_link_wanted uygulanmamı¸ssa kullanılır. Örne˘gin:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
\PYG{n}{match\PYGZus{}regexps} \PYG{o}{=} \PYG{p}{[}\PYG{l+s}{r\PYGZsq{}
içinde page=some number olan tüm URL’lerle e¸sle¸sir.
BasicNewsRecipe.match_regexps (sayfa 313) veya BasicNewsRecipe.filter_regexps
(sayfa 312) den yalnızca biri tanımlanmalıdır.
max_articles_per_feed= 100
Her beslemeden indirilecek azami makale sayısı. Makale tarihleri olmayan beslemeler için özellikle faydalıdır. Ço˘gu besleme için BasicNewsRecipe.oldest_article (sayfa 313) kullanmalısınız
needs_subscription= False
True is GUI indirme sırasında kullanıcı ve parola sorar. “iste˘ge ba˘glı” olarak ayarlanmı¸ssa kullanıcı adı ve
parola iste˘ge ba˘glıdır
no_stylesheets= False
E-kitaba dönü¸stürmeye uygun olmayan çok karma¸sık biçim sayfalarına sahip web sitelerinde biçim sayfalarının yüklenmesini kapatmayı kolayla¸stırıcı bayrak. True ise biçim sayfaları indirilmez ve i¸slenmez
oldest_article= 7.0
Bu haber kayna˘gından indirilecek en eski makale. Gün olarak.
preprocess_regexps= []
˙Indirilen HTML üzerince çalı¸stırılacak regexp yer de˘gi¸stirme kuralları listesi. Listenin her elemanı iki
elemanlı bir demet olmalıdır. ˙Ilk eleman derlenmi¸s bir düzenli ifade, ikincisi tek bir e¸sle¸sme nesnesi alan
ve e¸sle¸smeyle yer de˘gi¸secek karakter dizisi döndüren bir ça˘grılabilir olmalıdır. Örne˘gin:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
\PYG{n}{preprocess\PYGZus{}regexps} \PYG{o}{=} \PYG{p}{[}
\PYG{p}{(}\PYG{n}{re}\PYG{o}{.}\PYG{n}{compile}\PYG{p}{(}\PYG{l+s}{r\PYGZsq{}}\P
\PYG{k}{lambda} \PYG{n}{match}\PYG{p}{:} \PYG{l+s}{\PYGZsq{}}\PYG{l+s}{\PYGZlt{
\PYG{p}{]}
<!–Article ends here–> ve </body> arasındaki her¸seyi kaldırır.
1.12. Calibre gelistirme
¸
ortamı ayarlamak
313
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
publication_type= ‘unknown’
Yayın biçimi gazete, magazin veya blok olarak ayarlanır. None olarak ayarlanırsa, opf dosyasına yayın
biçimi metadata’sı yazılmaz.
recipe_disabled= None
Bu reçeteyi kapatmak için bo¸s olmayan bir karakter dizisi olarak ayarlayın. Karakter dizisi kapatma iletisi
olarak kullanılacaktır
recursions= 0
Makale web sitelerinde takip edilecek ba˘glantı seviyesi sayısı
remove_attributes= []
Tüm etiketlerden kaldırılacak öznitelik listesi. Örne˘gin:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
\PYG{n}{remove\PYGZus{}attributes} \PYG{o}{=} \PYG{p}{[}\PYG{l+s}{\PYGZs
remove_empty_feeds= False
True ise bo¸s beslemeler çıktıdan kaldırılır. parse_index alt sınıfta ezilmi¸sse bu seçene˘gin hiçbir etkisi yoktur. Yalnızca feeds veya get_feeds() (sayfa 307) kullanarak bir besleme listesi döndüren reçeteler
içindir. Ayrıca ignore_duplicate_articles seçene˘gini kullanırsanız da kullanılır.
remove_javascript= True
˙Indirilen HTML’den tüm javascript etiketlerini soyacak kullanı¸slı etiket
remove_tags= []
Kaldırılacak etiket listesi. Belirtilen etiketler indirilen HTML’den çıkarılır. Bir etiket s¸u biçimdeki sözlük
olarak tanımlanır:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
name
attrs
\PYGZcb{}
\PYGZob{}
: \PYGZsq{}tag name\PYGZsq{},
\PYGZsh{}e.g. \PYGZsq{}div\PYGZsq{}
: a dictionary, \PYGZsh{}e.g. \PYGZob{}class: \PYGZsq{}advertisment\PYGZ
Tüm anahtarlar iste˘ge ba˘glıdır. Arama kriterinin tam açıklaması için, bakınız Beautiful Soup128 Yaygın bir
örnek:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
\PYG{n}{remove\PYGZus{}tags} \PYG{o}{=} \PYG{p}{[}\PYG{n+nb}{dict}\PYG{p
Bu tüm <div class=”advert”> etiketlerini ve alt etiketlerini indirilen :term:‘HTML‘den çıkarır.
remove_tags_after= None
Belirtilen etiketten sonra gelen tüm etiketleri kaldır. Bir etiketi belirtme biçimi için bakınız
BasicNewsRecipe.remove_tags (sayfa 314). Örne˘gin:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
\PYG{n}{remove\PYGZus{}tags\PYGZus{}after} \PYG{o}{=} \PYG{p}{[}\PYG{n+n
id=”content” e sahip ilk elemandan sonraki tüm etiketleri kaldırır.
128 http://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs3/documentation.html#Searching%20the%20Parse%20Tree
314
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
remove_tags_before= None
Belirtilen etiketten önce gelen tüm etiketleri kaldır. Bir etiketi belirtme biçimi için bakınız
BasicNewsRecipe.remove_tags (sayfa 314). Örne˘gin:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
\PYG{n}{remove\PYGZus{}tags\PYGZus{}before} \PYG{o}{=} \PYG{n+nb}{dict}\
id=”content” e sahip ilk elemandan önceki tüm etiketleri kaldırır.
requires_version= (0, 6, 0)
Bu reçeteyi kullanabilmek için gerekli asgari calibre sürümü
reverse_article_order= False
Her beslemedeki makalelerin sırasını tersine çevir
scale_news_images= None
Resimlerin ölçeklendirilece˘gi azamı boyut (w,h). scale_news_images_to_device True ise çıktı profilinde
ayarlanan aygıt ekran boyutuna ayarlanır, profilin ayarlanmadı˘gı durumlarda hangi de˘ger atanmı¸ssa o bırakılır (varsayılan None).
scale_news_images_to_device= True
Resmi çıktı profilinde ayarlanmı¸s aygıt ekran boyutlarına sı˘gması için ölçeklendir. Çıktı profili ayarlanmamı¸ssa göz ardı edilir.
simultaneous_downloads= 5
E¸s zamanlı indirme sayısı. Sunucu titizse 1 olarak ayarlanır. BasicNewsRecipe.delay (sayfa 311) >
0 ise otomatik olarak 1’e dü¸sürülür
summary_length= 500
Kısa tanımlamadaki azami karakter sayısı
template_css= u’\n .article_date {\n color: gray; font-family: monospace;\n }\n\n .article_description {\n text-indent: 0
Sablonları
¸
biçimlendirmek için kullanılan CSS, ör., gezinti çubukları ve ˙Içindekiler. Bu de˘gi¸skeni ezmek
yerine, doku ve görünümü özelle¸stirmek için reçetenizde extra_css kullanmalısınız.
timefmt= ‘ [%a, %d %b %Y]’
˙Ilk sayfada gösterilen tarih için biçim karakter dizisi. Varsayılanı: Gün_Adı, Gün_Numarası Ay_Adı Yıl
timeout= 120.0
Sunucudan dosyaları indirirken kullanılacak saniye cinsinden zaman a¸sımı
title= u’Bilinmeyen Haber Kayna\u011f\u0131’
E-kitap için kullanılcak ba¸slık
use_embedded_content= None
Normalde bir beslemede tüm makalenin gömülü olup olmadı˘gını gömülü içeri˘gin uzunlu˘guna bakarak tahmin etmeye çalı¸sırız. None ise, varsayılan tahmin kullanılır. True ise beslemelerin gömülü içeri˘gi oldu˘gunu,
False ise beslemenin gömülü içeri˘gi olmadı˘gını var sayarız.
use_javascript_to_login= False
Bunu True olarak ayarlarsanız, calibre web sitesine giri¸s için javascript kullanır. Giri¸s için javascript
kullanan bazı web sitelerinde bu gereklidir. True olarak ayarlarsanız asıl giri¸s i¸slemini yapması için
javascript_login() (sayfa 308) metodunu uygulamalısınız.
API Documentation for plugins
Defines various abstract base classes that can be subclassed to create powerful plugins. The useful classes are:
1.12. Calibre gelistirme
¸
ortamı ayarlamak
315
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Eklenti (sayfa 316)
FileTypePlugin (sayfa 318)
Metadata plugins (sayfa 319)
Catalog plugins (sayfa 319)
Metadata download plugins (sayfa 320)
Conversion plugins (sayfa 323)
Device Drivers (sayfa 325)
User Interface Actions (sayfa 334)
Preferences Plugins (sayfa 337)
Viewer plugins (sayfa 338)
Eklenti
class calibre.customize.Plugin(plugin_path)
A calibre plugin. Useful members include:
•self.plugin_path: Stores path to the zip file that contains this plugin or None if it is a builtin plugin
•self.site_customization: Stores a customization string entered by the user.
Methods that should be overridden in sub classes:
•initialize() (sayfa 317)
•customization_help() (sayfa 317)
Useful methods:
•temporary_file() (sayfa 318)
•__enter__()
•load_resources() (sayfa 317)
supported_platforms= []
List of platforms this plugin works on. For example: [’windows’, ’osx’, ’linux’]
name= ‘Trivial Plugin’
The name of this plugin. You must set it something other than Trivial Plugin for it to work.
version= (1, 0, 0)
The version of this plugin as a 3-tuple (major, minor, revision)
description= u’Bir fonksiyonu yok’
A short string describing what this plugin does
author= u’Bilinmeyen’
The author of this plugin
priority= 1
When more than one plugin exists for a filetype, the plugins are run in order of decreasing priority i.e. plugins with higher priority will be run first. The highest possible priority is sys.maxint. Default priority
is 1.
minimum_calibre_version= (0, 4, 118)
The earliest version of calibre this plugin requires
316
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
can_be_disabled= True
If False, the user will not be able to disable this plugin. Use with care.
type= u’Temel’
The type of this plugin. Used for categorizing plugins in the GUI
initialize()
Called once when calibre plugins are initialized. Plugins are re-initialized every time a new plugin is added.
Also note that if the plugin is run in a worker process, such as for adding books, then the plugin will be
initialized for every new worker process.
Perform any plugin specific initialization here, such as extracting resources from the plugin zip file. The
path to the zip file is available as self.plugin_path.
Note that self.site_customization is not available at this point.
config_widget()
Implement this method and save_settings() (sayfa 317) in your plugin to use a custom configuration
dialog, rather then relying on the simple string based default customization.
This method, if implemented, must return a QWidget. The widget can have an optional method validate()
that takes no arguments and is called immediately after the user clicks OK. Changes are applied if and only
if the method returns True.
If for some reason you cannot perform the configuration at this time, return a tuple of two strings (message,
details), these will be displayed as a warning dialog to the user and the process will be aborted.
save_settings(config_widget)
Save the settings specified by the user with config_widget.
Parametreler config_widget – The widget returned by config_widget() (sayfa 317).
do_user_config(parent=None)
This method shows a configuration dialog for this plugin. It returns True if the user clicks OK, False
otherwise. The changes are automatically applied.
load_resources(names)
If this plugin comes in a ZIP file (user added plugin), this method will allow you to load resources from
the ZIP file.
For example to load an image:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
\PYG{n}{pixmap} \PYG{o}{=} \PYG{n}{QPixmap}\PYG{p}{(}\PYG{p}{)}
\PYG{n}{pixmap}\PYG{o}{.}\PYG{n}{loadFromData}\PYG{p}{(}\PYG{n+nb+bp}{self}\PYG{o}{
\PYG{n}{icon} \PYG{o}{=} \PYG{n}{QIcon}\PYG{p}{(}\PYG{n}{pixmap}\PYG{p}{)}
Parametreler names – List of paths to resources in the zip file using / as separator
Dönü¸s de˘geri: A dictionary of the form {name: file_contents}. Any names that were
not found in the zip file will not be present in the dictionary.
customization_help(gui=False)
Return a string giving help on how to customize this plugin. By default raise a NotImplementedError,
which indicates that the plugin does not require customization.
If you re-implement this method in your subclass, the user will be asked to enter a string as customization
for this plugin. The customization string will be available as self.site_customization.
Site customization could be anything, for example, the path to a needed binary on the user’s computer.
1.12. Calibre gelistirme
¸
ortamı ayarlamak
317
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Parametreler gui – If True return HTML help, otherwise return plain text help.
temporary_file(suffix)
Return a file-like object that is a temporary file on the file system. This file will remain available even after
being closed and will only be removed on interpreter shutdown. Use the name member of the returned
object to access the full path to the created temporary file.
Parametreler suffix – The suffix that the temporary file will have.
cli_main(args)
This method is the main entry point for your plugins command line interface. It is called when the user
does: calibre-debug -r “Plugin Name”. Any arguments passed are present in the args variable.
FileTypePlugin
class calibre.customize.FileTypePlugin(plugin_path)
Taban: calibre.customize.Plugin (sayfa 316)
A plugin that is associated with a particular set of file types.
file_types= set([])
Set of file types for which this plugin should be run. For example: {’lit’, ’mobi’, ’prc’}
on_import= False
If True, this plugin is run when books are added to the database
on_postimport= False
If True, this plugin is run after books are added to the database
on_preprocess= False
If True, this plugin is run just before a conversion
on_postprocess= False
If True, this plugin is run after conversion on the final file produced by the conversion output plugin.
run(path_to_ebook)
Run the plugin. Must be implemented in subclasses. It should perform whatever modifications are required
on the ebook and return the absolute path to the modified ebook. If no modifications are needed, it should
return the path to the original ebook. If an error is encountered it should raise an Exception. The default
implementation simply return the path to the original ebook.
The modified ebook file should be created with the temporary_file() method.
Parametreler path_to_ebook – Absolute path to the ebook.
Dönü¸s de˘geri: Absolute path to the modified ebook.
postimport(book_id, book_format, db)
Called post import, i.e., after the book file has been added to the database.
Parametreler
• book_id – Database id of the added book.
• book_format – The file type of the book that was added.
• db – Library database.
318
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
Metadata plugins
class calibre.customize.MetadataReaderPlugin(*args, **kwargs)
Taban: calibre.customize.Plugin (sayfa 316)
A plugin that implements reading metadata from a set of file types.
file_types= set([])
Set of file types for which this plugin should be run For example: set([’lit’, ’mobi’, ’prc’])
get_metadata(stream, type)
Return metadata for the file represented by stream (a file like object that supports reading). Raise an exception when there is an error with the input data. :param type: The type of file. Guaranteed to be one of the
entries in file_types (sayfa 319). :return: A calibre.ebooks.metadata.book.Metadata
object
class calibre.customize.MetadataWriterPlugin(*args, **kwargs)
Taban: calibre.customize.Plugin (sayfa 316)
A plugin that implements reading metadata from a set of file types.
file_types= set([])
Set of file types for which this plugin should be run For example: set([’lit’, ’mobi’, ’prc’])
set_metadata(stream, mi, type)
Set metadata for the file represented by stream (a file like object that supports reading). Raise an exception
when there is an error with the input data. :param type: The type of file. Guaranteed to be one of the entries
in file_types (sayfa 319). :param mi: A calibre.ebooks.metadata.book.Metadata object
Catalog plugins
class calibre.customize.CatalogPlugin(plugin_path)
Taban: calibre.customize.Plugin (sayfa 316)
A plugin that implements a catalog generator.
file_types= set([])
Output file type for which this plugin should be run For example: ‘epub’ or ‘xml’
cli_options= []
CLI parser options specific to this plugin, declared as namedtuple Option:
=
{}=
{}@default
=0=1=2=0=1=2
from collections import namedtuple
Option = namedtuple(\PYGZsq{}Option\PYGZsq{}, \PYGZsq{}option, default, dest, help\
cli\PYGZus{}options = [Option(\PYGZsq{}\PYGZhy{}\PYGZhy{}catalog\PYGZhy{}title\PYGZ
default = \PYGZsq{}My Catalog\PYGZsq{},
dest = \PYGZsq{}catalog\PYGZus{}title\PYGZsq{},
help = (\PYGZus{}(\PYGZsq{}Title of generated catalog. \PYGZbs
\PYGZsq{}\PYGZpc{}default\PYGZsq{} + \PYGZdq{}\PYGZsq{}\PYGZdq
cli\PYGZus{}options parsed in library.cli:catalog\PYGZus{}option\PYGZus{}parser()
initialize()
If plugin is not a built-in, copy the plugin’s .ui and .py files from the zip file to $TMPDIR. Tab will be
dynamically generated and added to the Catalog Options dialog in calibre.gui2.dialogs.catalog.py:Catalog
run(path_to_output, opts, db, ids, notification=None)
Run the plugin. Must be implemented in subclasses. It should generate the catalog in the format specified
1.12. Calibre gelistirme
¸
ortamı ayarlamak
319
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
in file_types, returning the absolute path to the generated catalog file. If an error is encountered it should
raise an Exception.
The generated catalog file should be created with the temporary_file() method.
Parametreler
• path_to_output – Absolute path to the generated catalog file.
• opts – A dictionary of keyword arguments
• db – A LibraryDatabase2 object
Metadata download plugins
class calibre.ebooks.metadata.sources.base.Source(*args, **kwargs)
Taban: calibre.customize.Plugin (sayfa 316)
capabilities= frozenset([])
Set of capabilities supported by this plugin. Useful capabilities are: ‘identify’, ‘cover’
touched_fields= frozenset([])
List of metadata fields that can potentially be download by this plugin during the identify phase
has_html_comments= False
Set this to True if your plugin returns HTML formatted comments
supports_gzip_transfer_encoding= False
Setting this to True means that the browser object will add Accept-Encoding: gzip to all requests. This can
speedup downloads but make sure that the source actually supports gzip transfer encoding correctly first
cached_cover_url_is_reliable= True
Cached cover URLs can sometimes be unreliable (i.e. the download could fail or the returned image could
be bogus. If that is often the case with this source set to False
options= ()
A list of Option objects. They will be used to automatically construct the configuration widget for this
plugin
config_help_message= None
A string that is displayed at the top of the config widget for this plugin
can_get_multiple_covers= False
If True this source can return multiple covers for a given query
auto_trim_covers= False
If set to True covers downloaded by this plugin are automatically trimmed.
prefer_results_with_isbn= True
If set to True, and this source returns multiple results for a query, some of which have ISBNs and some of
which do not, the results without ISBNs will be ignored
is_configured()
Return False if your plugin needs to be configured before it can be used. For example, it might need a
username/password/API key.
get_author_tokens(authors, only_first_author=True)
Take a list of authors and return a list of tokens useful for an AND search query. This function tries to
return tokens in first name middle names last name order, by assuming that if a comma is in the author
name, the name is in lastname, other names form.
320
Bölüm 1. Bölümler
calibre Kullanıcı Kılavuzu, Sürüm 2.20.0
get_title_tokens(title, strip_joiners=True, strip_subtitle=False)
Take a title and return a list of tokens useful for an AND search query. Excludes connectives(optionally)
and punctuation.
split_jobs(jobs, num)
Split a list of jobs into at most num groups, as evenly as possible
test_fields(mi)
Return the first field from self.touched_fields that is null on the mi object
clean_downloa