„Nestojíme o to být největší,
ale chceme být nejlepší!“
v1.1 / 15.5.2014
Jednorázová podpora prostřednictvím TeamViewer u zákazníka – postup
Společnost Kadlec-elektronika je držitelem licence pro používání TeamViewer pro vzdálenou
podporu svých zákazníků. Naši zákazníci mohou SW pro tento účel použít zdarma.
1. PC musí být připojen k internetu
2. Otevřete Váš internetový prohlížeč (např. Internet Explorer)
3. Vložte adresu http://www.teamviewer.com/cs/download/windows.aspx
4. Klepněte levým tlačítkem myši na položku TeamViewer QuickSupport tak, jak je na obrázku
níže pro spuštění TimeVieweru přímo z prohlížeče
5. Pokud používáte jako prohlížeč Internet Explorer, tak se zobrazí dole na stránce dialog
s možností spuštění jako na následujícím obrázku, stiskněte Spustit:
poznámka:
• v různých verzích prohlížečů může dialogové okno vypadat různě. Místo zobrazení lišty dole se zobrazí obdélník
uprostřed obrazovky atp. Princip je však stejný – stisknout tl. Spustit
Kadlec – elektronika, s.r.o.
Hviezdoslavova 55e
627 00 Brno
Česká republika
tel: +420 547 425 811
fax: +420 547 425 810
gsm: +420 731 615 455
+420 603 284 971
web: www.kadlecelektro.cz
e-mail: [email protected]
[email protected]
IČ:
25518402
DIČ: CZ 25518402
ISO 9001:2008
„Nestojíme o to být největší,
ale chceme být nejlepší!“
6. Po spuštění proběhne stažení do paměti (dočasné složky) a kontrola zabezpečení.
Po chvíli se zobrazí přihlašovací údaje, které jsou na následujícím obrázku:
7. Přihlašovací údaje obsahují Vaše ID a Heslo. Tyto údaje prosím sdělte technikovi Kadlecelektronika, s nímž je dohodnutá činnost na tomto PC. Technik se na základě Vámi
sdělených údajů připojí a provede požadované úpravy a opravy dle dohody. Po celou
dobu práce můžete činnost technika sledovat na svém monitoru, protože vidíte to stejné
jako on. Tím máte jeho činnost pod kontrolou. Informace o připojení včetně toho, kdo je
připojen, je zobrazena v pravém dolním rohu na vašem monitoru:
poznámka:
spojení můžete kdykoli ukončit klepnutím na křížek v okně umístěném v pravém dolním rohu
Kadlec – elektronika, s.r.o.
Hviezdoslavova 55e
627 00 Brno
Česká republika
tel: +420 547 425 811
fax: +420 547 425 810
gsm: +420 731 615 455
+420 603 284 971
web: www.kadlecelektro.cz
e-mail: [email protected]
[email protected]
IČ:
25518402
DIČ: CZ 25518402
ISO 9001:2008
Download

návod pro QuickSupport - Kadlec