Znanje
na dohvat
Prezentaciju je izradilo
Workers’ Educational Association
(Društvo za radničku edukaciju) Švedske
•
•
•
•
DEMOKRATIJA
LIBERALNA EDUKACIJA
ZA ODRASLE
KULTURA
PRIJATELJSTVO
Da bi se mogle napraviti promene,
od suštinske je
važnosti da čovek
razume svoje radno mesto. Citat iz
knjige “Jaka sindikalna obuka i liberalna edukacija”.
Znanje daje snagu
Liberalna edukacija odraslih oživljava kulturu neke organizacije.
Organizacija koja svojim članovima nudi priliku za učenje važnih
predmeta postaje prepoznatljivija i jasnija u svojoj poruci. Znanje
daje snagu.
Studijski krugovi se mogu nositi sa širokim spektrom predmeta –
učenje o društvu, život sa psorijazom, osnovni kursevi o sindikatima. Studijski krug može da podučava o bilo kojoj temi, ako o
tome neko želi da uči. Članovi koji poseduju znanje su od ključne
važnosti za razvoj organizacije.
Švedsko Društvo za radničku edukaciju je izvor za obuku za
naše pridružene organizacije i organizacija sa kojima ima ugovore
o saradnji. Mi stvaramo uslove koji omogućavaju njihovim
članovima da uče – o pitanjima organizacije kao i o njihovim
sopstvenim interesima. Naša je ambicija da budemo podrška,
inspiracija i partner u oluji mozgova (brainstorming) za naše
pridružene organizacije i organizacije sa kojima imamo ugovore
o saradnji. Naša velika mreža nam omogućava da delujemo kao
posrednici za kontakt, koji otvaraju vrata novim inspirativnim
sazvežđima organizacija i individualnih vizionara.
Zajedno možemo da sijamo još sjajnije!
WEA podupire vaše studije
WEA obuhvata svoje pridružene organizacije, a ima i ugovore o saradnji sa brojnim drugim organizacijama. Veličina i snaga organizacija se razlikuju, zavisno od uloge koju WEA ima u različitim
organizacijama.
WEA sa organizacijama diskutuje o tome kako da se uspostavi
saradnja u obučavanju.
WEA može da vam pomogne da se:
Organizuju studijski krugovi
Obučavaju voditelji studijskog kruga
Obučavaju članovi odbora/komiteta
Obučavaju ljudi u organizacionim pitanjima
Nude vikend kursevi
Iniciraju i sprovode projekti
Organizuju kulturne aktivnosti (predavanja, kazališne predstave,
posete autora, rock koncerti).
Na našoj web strani, www.abf.se, naći ćete listu naših pridruženih
organizacija i organizacija sa kojima imamo ugovore o saradnji.
Studijski krug “Mobitel” uči starije građane kako da upotrebljavaju
sve funkcije mobitela. Slika je napravljena tokom seminara kog je
organizovala Švedska nacionalna organizacija penzionera i WEA.
Kako postavljate svoja usta da bi
izgovorili samoglasnik? Vladanje
jezikom je važan način da se uđe
u društvo u novoj zemlji.
Borba za dobro najnesrećnijih
WEA je skraćenica od Workers’ Educational Association (Društvo za
radničku edukaciju), a usmerenost udruženja na društvenu klasu
danas nije manje važna nego što je bila 1912. godine, kada je udruženje osnovano. Pokušavamo da smanjimo pukotine u društvu koje
se stalno šire. WEA je politički nezavisna organizacija; međutim,
mnogo naših pridruženih organizacija je čvrsto povezano sa radničkim pokretom. Demokratija, različitost, pravda i jednakost su
teme koje se stalno provlače kroz operacije WEA. Verujemo da svi
ljudi jednako vrede, da svi ljudi mogu da uče i da na društvo može
da se utiče.
Vodeći ljudi studijskog kruga u nekoj organizaciji su od suštinske
važnosti za podučavanje svojih članova. Zato WEA nudi kurseve za
obuku vodećih ljudi studijskog kruga na mnogo različitih nivoa.
Da bi stvari mogle da se promene, od suštinske je važnosti da čovek razume svoje radno mesto. Zato WEA nudi sindikalne edukacije.
Kultura nas inspiriše i pomaže nam da mislimo na nove, kreativne
načine, a to nam pomaže da na nove načine tumačimo svet u kom
živimo i sebe same. To je razlog zašto WEA posvećuje pažnju kulturi.
Solidarnost ne poznaje granice. Zato WEA nudi međunarodne
edukacije.
Čovek koji se ne oseća dobro, nije dovoljno jak da bi se njegov glas
čuo. Dobro zdravlje ne bi trebalo da zavisi od društvene klase kojoj
čovek pripada. Zato WEA posvećuje pažnju zdravstvenim pitanjima.
Raditi za društvo u koje može da se uđe, u kom će svako moći da
učestvuje, pitanje je pravde i demokratije. Zato WEA radi sa organizacijama za imigrante i ljude sa telesnim oštećenjima.
Naš je cilj da damo najviše onima koji su imali najmanje sreće!
To je oduvek bio cilj WEA organizacije.
Hannah Gordon i Malin Berge u studijskom krugu o produkciji filma
za mlade ljude u WEA Stockholm. Ova slika se nalazi na naslovnoj
strani Godišnjeg izveštaja WEA za 2004. Godinu, gde možete da
pročitate više o aktivnostima WEA organizacije i o tome gde možete
da nađete statističke i finansijske izveštaje. Kopiju Godišnjeg
izveštaja možete da naručite na našoj web strani, www.abf.se, pod
naslovom “Press”.
Naši vikendi za inspiraciju su velika prilika da se stvore novi kontakti
i da se izgrade mreže. Ovde su se organizatori okružnih studija iz
devet organizacija ljudi sa telesnim oštećenjima sastali sa instruktorima iz WEA okruga širom zemlje.
Upoznajte WEA organizaciju
WEA znak možete da pronađete u gotovo svim gradovima i selima
u Švedskoj. Lokalni WEA ogranci organizuju studijske krugove zajedno sa njihovim pridruženim organizacijama i organizacijama sa
kojima ima ugovore o saradnji, a organizuju i otvorene studijske
krugove za opštu publiku. WEA je takođe jedan od najvećih organizatora kulturnih događanja u Švedskoj i nudi predavanja, javne
debate i koncerte.
Na regionalnom nivou postoje WEA okruzi. Ovde se obučavaju
vodeći ljudi studijskog kruga, organizatori studija i drugi.
Na nacionalnom nivou, Nacionalni sekretarijat održava veze sa
pridruženim organizacijama i organizacijama sa kojima ima ugovore o saradnji. Sekretarijat takođe analizuje potrebe za studijem
i politički radi na promovisanju liberalne edukacije za odrasle.
Ljudi koji su odgovorni za naše nacionalne operacije savesno rade
na pitanjima kulture, integracije, zdravstva, sindikata, politike,
međunarodnih studija i pitanja ljudi sa telesnim oštećenjima.
FOTOGRAFIJE U BROšURI SU NAPRAVILI ANNA VON BRÖMSSEN, LENA ERIKSSON FREEMAN,
CLAES HERRLANDER I PETRA JONSSON. GRAFIčKI DIZAJN: GRAFFOTO AB
Studijski krug – praktična radionica
demokratije
Studijski krugovi su već dulje vreme uključeni u borbu za demokratiju i dali su svoj doprinos tome da su danas švedski popularni
pokreti jedni od najjačih na svetu. Ali demokratiju nije moguće
naslediti. Demokratija treba ljude koji se usuđuju da opetovano
analizuju stvari i propituju sve šta nije dobro. Ova vrsta hrabrosti
i sigurnosti može da se razvije u malim krugovima pomoću edukacijskih metoda koje sprovodi WEA.
Dijalog i akcija su važni delovi metoda studijskog kruga. Moderno
društvo je pretrpano informacijama, a da bi se informacija preobrazila u znanje potrebno je razumevanje, pogled u celinu i proces.
Dijalog je još uvek na prvom mestu kao sredstvo kojim se stvara
povezanost, razumevanje celine i razvijanje kritičkog stava.
Studijski krug ima jedinstveni ambijent za učenje koja je prava
vežba praktične demokratije. Grupa se sastoji od 8 do 12 učesnika,
a to je najprihvatljiviji broj za kolektivno učenje. Studijski krug je
otvoren za svakoga, nije potrebno nikakvo prethodno znanje ni
prijemno testiranje. Postupak za prijavu je jednostavan, a kandidati
se prijavljuju zbog svog ličnog interesa i svojom slobodnom voljom.
Sadržaj i radne metode u studijskom krugu određuju sami učesnici, u skladu sa njihovim interesima i motivacijom. Model je takođe
idealan za organizacije koje svojim članovima žele da ponude obuku sa sadržajima specifičnim za tu organizaciju. Učesnici zajedno
rade da steknu novo znanje, sposobnosti i nove poglede.
Rock ’n’ roll krug pruža mnogo više od veštine da se svira muzički
instrument, kao na primer:
• Komponovanje
• Biti dobar
u nečemu
• Biti još i bolji
• Demokratske
sposobnosti
• Postavljanje ciljeva –
i njihovo ostvarivanje
• Poštovanje
• Interdisciplinarna
saradnja sa drugim
studijskim krugovima
• Pravilni kanali
i pristupi
Od rock muzike do demokratije
Kada se ljudi sakupe da zajedno nauče nešto o novom predmetu,
oni zauzvrat dobiju i neke druge vrednosti. Rock krug kog je organizovala WEA nije samo skladanje i izvođenje muzike. Tu se
takođe uključuje i razmišljanje o sopstvenoj kreativnosti i radu
koji je usmeren na ostvarenje ciljeva određenih na samom početku
studijskog kruga. Drugi važni delovi metoda ovog studijskog kruga
jesu izgradnja mreža, uređivanje sastava za snimanje i nastupe,
učenje o aranžiranju muzike i kako organizovati razmenu.
WEA ima za cilj da omogući
svakome da učestvuje
u kulturnim aktivnostima,
bez obzira na starost, pol,
geografski položaj, poreklo ili telesna oštećenja.
“Čitaj mi, tata” je
projekat koji ima za
cilj da ohrabri očeve u Konfederaciji
sindikata da čitaju
svojoj deci. Ovaj
projekat podržava
Veće za kulturna
pitanja, a WEA je
jedna od organizacija koju predstavlja to Veće.
Kako se finansira naša organizacija
Većina finansija švedske WEA organizacije dolazi od donacija koje
daju vlada, skupštine opština i gradova i uplata koje uplaćuju učesnici i pridružene organizacije. Nacionalni sekretarijat prima donacije vlade, koje se dele našim lokalnim organizacijama prema izvještaju o njihovim aktivnostima i dogovorenim kriterijumima.
Obzirom da se naš rad u velikom delu finansira porezima, postoje
stroga pravila o načinu trošenja novca. Veoma pazimo na to da se
u aktivnostima pridržavamo pravila i sve beležimo u izveštajima.
Naravski, naše pridružene organizacije ispunjavaju ove zahteve za
kvalitetom. Jedan od osnovnih uslova da se studijskom krugu dodeli
donacija vlade jeste sprovođenje međusobnih, planiranih studija.
Postoje takođe i određeni uslovi po pitanju broja učesnika, koliko se
često studijski krug sastaje i koliko dugo traje svaki sastanak.
Uprkos tome, studijski krugovi su fleksibilne metode učenja koje
odgovaraju najvećem broju ljudi. Zato su studijski krugovi veoma
podesni za naše pridružene organizacije da ih koriste u svom
obučavanju.
Za dobivanje kompletne liste kriterijuma za studijski krug, posetite vaš WEA lokalni ogranak, kontaktirajte Nacionalni sekretarijat WEA Švedske, ili listu kriterijuma skinite sa naše web
strane, www.abf.se
“U svakom novom danu čovek bi trebao da nauči
nešto novo, čak i ako je to mala reč. Za to vredi živeti.”
Učesnik studijskog kruga
Ovu brošuru je izdao
Nacionalni sekretarijat WEA
(Workers’ Educational Association –
Društvo za radničku edukaciju)
Švedske
www.abf.se
Download

demokratija liberalna edukacija za odrasle kultura prijateljstvo