Precizni analizator zvuka i vibracija
Nor150
Norsonic je uvek bio u poprvom planu u predstavljanju novih tehnologija kod merenja
nivoa zvuka. Nor150 analizator zvuka i vibracija postavlja nove standarde u jednostavnosti u
potrebe za korisnika. Sa najvećim kolor touchscreen ekranom na ručnom mernom
instrumentu na tržištu danas, Nor150 nudi jednostavnost upotrebe poput smartphone uređaja.
Od drugih svojstava uključeni su i ugrađeni web server, kamera, GPS, ugrađeni sistem za
pomoć korisniku i napredne glasovne i tekstualne napomene donoseći na teren prefinjenost
koja se normalno nalazi kod laboratorijske instrumentacije. Ovaj instrument je dvokanalni
analizator dizajniran da pokrije razne pimene poput procene ambijentalne buke, zvučne
izolacije i merenja intenziteta zvuka među mnogim drugi mernim zadacima.
Koristite vaš smartphone ilil notepad za daljinsku vezu sa Nor150. Istražite tekuće
merenje ili memorisana merenja, postavite markere, startujte snimanje zvuka ili čisto
proverite stanje baterije.
Nor150 sa pridruženim programima NorRemote i NorConnect je velika investicija u
novu tehnologiju. Ovaj instrument je besprekorno integrisan u NorReview omogućujući
korisniku vršenje proračuna, izmene markera, generisanje izveštaja i još mnogo toga.
Primene
· Procene ambijentalne buke
· Monitoring buke
· Buka na radu
· Testiranje buke proizvoda
· Merenja vibracija
Karakteristike
· Veliki kolor touch-screen ekran (4.3”).
· Intuitivni korisnički interfejs sa grafičkim ikonicama za izbor režima i korisnička
podešavanja. Markeri se koriguju direktno na touchscreen ekranu. Prava tastatura za
brz rad u izazovnim sredinama.
· Ugrašeni webserver čini vaš Nor150 dostupan putem interneta sa bilo koje lokacije na
svetu bilo da ga konfigurišete za LAN, USB, WLAN, GPRS, 3G ili 4G komunikaciju.
· Audio snimanje na triger ili taster.
· Možete momentalno preslušati snimke upotrebom standardnih slušalica.
· Glasovne i tekstualne napomene, ugrađeni GPS i kamera pomažu vam da kompletno
dokumentujete merenja.
· Širok frekvencijski opseg za vibracije i niskofrekvetna merenja (0,4 Hz – 20kHz u 1/3
oktavnom pojasu).
· 120dB širokopojasni merni opseg i filter.
Predviđen za budućnost
Vaš Nor150 Analizator je dizajniran da se proširuje i nadograđuje da bi vam dao
kompletnu mernu alatku za godine koje dolaze. Norsonic politika obezbeđuje regularna
ažuriranja softvera novim funkcijama i novim opcijama uz 3 godine garanciju. Kao opšti
analizator buke, napredni ambijenatalni i radni merač buke Nor150 će biti savremen sa
zahtevima i promenama standarda tokom brojnih godina koje dolaze.
Uskoro će biti dostupne sledeće aplikacije:
· Intenzitet zvuka
· Vreme reverberacije
· Mono i dvo-kanalna zvučna izolacija
· Planer monitoring buke bez nadzora
Touchscreen za jednostavan i intuitivan rad
Startni meni sa ikonama za razne merne primene
Prikaz nivo/vreme na jednom ekranu
Glasovne napomene i reprodukcija audio snimka
Nor150 meniji
Interna kamera za svrhu dokumentacije
Pozadinski osvetljena
tastatura i displej
jednostavni za
upotrebu
Više detalja na:
http://www.norsonic.com/filestore/PDF-filer/Brochures/Nor150brosjyre-1014-web.pdf
Melco Buda d.o.o.
- kancelarija u Beogradu: Hadži Nikole Živkovića br.2
Poslovna zgrada Iskra komerc, kancelarija 15/ II sprat
tel: 011/ 2181 609, SBB tel: 011/40-55-420, tel/faks: 011/ 3286 445
e mail: [email protected] , [email protected]
www.melcobuda.co.rs , www.kyoritsu-instrumenti.com , www.termovizija.com , www.hioki-instrumenti.com
- kancelarija u Despotovcu: Saveza Boraca br.7, 35213 Despotovac, Srbija
tel:035/612 916, faks:035/613 319, mob. 063/8003370
e mail: [email protected] , [email protected]
- Germany address: Quer strasse 18 Offenbach
Download

"Precizni analizator zvuka i vibracija Nor150" Fajl