ŠTA MISLITE O ŠKOLI U KOJU IDE VAŠE DETE?
PITANJA ZA RODITELJE DECE KOJA POHAĐAJU 2. RAZRED
Odgovorite na pitanja u ovom upitniku tako što ćete označiti kvadratić uz odgovor
koji smatrate najboljim.
Ovaj upitnik možete popuniti na dva načina:
Preko Interneta
Detalji za prijavu za popunjavanje upitnika preko Interneta nalaze se u propratnom
pismu.
Preko pošte
Odgovorite na pitanja iz ankete koju smo vam poslali i pošaljite nam je redovnom poštom.
Koristite priloženu kovertu jer Vas na taj način slanje ankete neće ništa koštati.
Ova anketa je dostupna na 12 jezika. Sve ankete se mogu naći na našem veb sajtu:
www.stockholm.se/brukarundersokningar
Popunite obrazac koji je isti kao i onaj koji smo vam poslali.
Ukoliko imate neka pitanja, molimo pozovite nas u TNS SIFO na broj 08-507 42190 između 9
i 16 časova. Ili nam pošaljite elektronsku poruku, na imeClaes Falck, na adresu:
[email protected]
Da li je vaše dete devojčica ili dečak?
Devojčica
Dečak
Navedene su izjave o školi koju pohađa vaše dete. Molimo Vas da odgovorite koristeći ocenu
od 1 do 5, gde 1
znači da se uopšte ne slažete sa navedenim, a 5
da se sasvim slažete
Ako ne možete da odgovorite na određeno pitanje, krstićem označite polje „Ne znam“.
PITANJA O ZNANJU VAŠEG DETETA
Ne, uopšte se ne slažem
Da, u potpunosti se slažem
Ne znam
1. Moje dete dobija potrebnu pomoć i podršku.
2. Moje dete i ja smo upoznati s tim šta ono treba da
zna da bi postiglo ciljeve iz različitih predmeta.
3. Učitelji iz škole u koju ide moje dete znaju kako da prenesu znanje.
4. Učitelji znaju kako da kod mog deteta izazovu interesovanje i želju za učenjem.
5. Učitelji očekuju da moje dete postiže određene ciljeve.
PITANJA O SIGURNOSTI I OPUŠTENOSTI U ŠKOLI
Ne, uopšte se ne slažem
Da, u potpunosti se slažem
Ne znam
6. Moje dete je srećno u školi.
7. Moje dete se u školi oseća sigurno.
8. Moje dete može da radi na časovima u miru i tišini.
Ako ste odgovorili da se ne slažete:
9. Zašto smatrate da na časovima vaše dete ne može
da radi u miru i tišini?
Moje dete ometaju drugi učenici iz razreda/grupe.
Moje dete ometaju učenici koji nisu sa mojim detetom u
razredu/grupi.
Mom detetu je teško da pronađe mesto gde ga drugi neće
ometati.
Učitelj mog deteta ništa ne kaže učenicima koji ga ometaju.
Drugi odrasli u školi ne kažu ništa učenicima koji ga ometaju.
Moje dete ima problema s koncentracijom.
Moje dete ponekad uznemirava druge.
Neki drugi uzroci - navedite precizno:
Ne, uopšte se ne slažem
Da, u potpunosti se slažem
Ne znam
10. Atmosfera u školi u koju ide moje dete je dobra..
11. Tokom ove školske godine niko od drugih učenika nije maltretirao moje dete.
PITANJA O UTICAJU U ŠKOLI
Ne, uopšte se ne slažem
Da, u potpunosti se slažem
Ne znam
12. Učitelji su spremni da saslušaju i uzmu u obzir moje mišljenje i mišljenje mog deteta..
13. Zadovoljan sam uticajem koji imam u školi u koju ide moje dete.
14. Imamo dobar dijalog o načinu na koji moje dete uči i razvija se.
15. Razgovori o tome šta je moje dete uradilo dobro i šta treba da se poboljša odvijaju se tako
da moje dete može da ih razume.
DRUGE STVARI
Ne, uopšte se ne slažem
Da, u potpunosti se slažem
Ne znam
16. Zadovoljan sam školom u koju ide moje dete.
17. Imao sam mogućnost da izaberem školu u koju će moje dete ići.
18. Preporučio bih školu u koju ide moje dete.
19. Moje dete često koristi kompjuter da bi u školi savladalo gradivo.
ZAHVALJUJEMO VAM NA VAŠOJ DRAGOCENOJ POMOĆI
Download

ŠTA MISLITE O ŠKOLI U KOJU IDE VAŠE DETE