Q
BeLL upitnik
www.bell-project.eu
BeLL upitnik
Poštovani odrasli polaznici,
Cilj ovog istraživanja je prikupljanje informacija o Vašem obrazovanju u
odraslom dobu. Zanima nas opšte obrazovanje odraslih koje je zasnovano na Vašem dobrovoljnom učešću, vezano za Vaša interesovanja i lični
razvoj, pre nego za potrebe Vašeg posla ili karijere.U ovoj vrsti obrazovanja nije obavezno dobijanje zvaničnog sertifikata po završetku kursa.
Ovo istraživanje je deo projekta „Korist od celoživotnog učenja“(BeLL),
koji finansira EU. Ovaj istraživački projekat poredi učenje odraslih i njegove ishode u deset zemalja Evrope.
Vaša iskustva i rezultati istraživanja će biti korišćeni za unapređenje našeg
znanja o učenju odraslih. Vaše učešće u ovom istraživanju je izuzetno
vredno, na dobrovoljnoj je osnovi, i mi Vam garantujeno anonimnost.
Ukoliko imate bilo kakva pitanja vezana za upitnik, molimo Vas da nas
kontaktirate.
Društvo za obrazovanje odraslih
Đure Jakšića 6, 11000 Beograd, Srbija
Kontakt osoba:
Maja Maksimović
Tel/Fax: +381-11-30-37-102
Email: [email protected]
strana 2
BeLL upitnik
1.1 Pozvani ste da učestvujete u ovom istraživanju jer ste pohađali najmanje jedan opšte obrazovni
kurs u odraslom dobu u proteklih 12 meseci. Koliko takvih kurseva ste pohađali u poslednjih 12
meseci?
►► Molimo vas označite krtsićem odgovor koji najbolje opisuje Vašu situaciju [X].
[
[
[
[
[
]
]
]
]
]
jedan kurs
dva kursa ses
tri kursa
više od tri kursa
nisam pohađao/la ovu vrstu kurseva
1.2 Molimo Vas da navedete naziv, temu i ukupno trajanje (u časovima) Vašeg opšte obrazovnog
kursa u odraslom dobu (najviše tri).
►► Primer odgovora se nalazi u prvom redu tabele.
Naziv kursa
Primer
improvizacija za početnike
Tema kursa
učenje osnovnih glumačkih
veština
Kursa 1
Kursa 2
Kursa 3
1.3 1.3Koji od sledećih davaoca usluga je organizovao kurs?
►► Moguće je izabrati više odgovora.
[[101] Radnički, narodni ili otvoreni univerzitet
[102] Univerzitet za treće životno doba
[103] Centar za kulturu, čitaonice, galerije, muzeji, biblioteke
[104] Nevladina organizacija ili udruženje građana
[105] Privatna firma/organizacija
[106] Stručna udruženja
[107] Kursevi pri univerzitetu
[108] Kursevi pri osnovnoj ili srednjoj školi
[109] „Samoorganizovani“ kurs
[110] Nešto drugo, šta
______________________________________________
strana 1
Ukupno
trajanje
kursa u
časovima
70
BeLL upitnik
►► Molimo Vas da se osvrnete na sva svoja iskustva u učenju tokom proteklih 12 meseci u ovim opšte obrazovnim kursevima u odraslom dobu i da pokušate da odgovorite na naredna pitanja tako što ćete upisati
svoje odgovore u prazan prostor ispod pitanja.
2.1 Koje neposredne ishode, ukoliko ih ima, uočavate od svog učešća u učenju?
2.2 Koje druge ishode, dugoročne efekte ili promene ste uočili?
strana 2
BeLL upitnik
2.3.1 Molimo Vas da ocenite da li su ovi opšte obrazovni kursevi u odraslom dobu prouzrokovali
sledeće promene u Vašem životu, koristeći sledeću skalu:
Znatno manje nego pre(- - -) Manje nego pre (- -) Malo manje nego pre (-) Bez promene (0) Malo više nego pre (+)
Više nego pre (+ +) Znatno više nego pre (+ + +)
►► Ako ste označili pogrešan odgovor, u tom slučaju stavite krstić kod pravog odgovora i
zaokružite kao na primeru:
---
1. Ovih dana se osećam dobro na poslu
2. Motivisan/a sam da učim
3. Uključen/a sam u društvene mreže
(prijatelji, kolege, itd.)
4. Angažovan/a sam u svojoj lokalnoj zajednici
5. Trudim se da vodim zdrav način života
6. Uzimajući sve u obzir, ja sam srećan/na
7. Spreman/na sam na selidbu radi novog
posla
8. Učenje odraslih vidim kao značajnu priliku
9. Poštujem mišljenje drugih ljudi
10. Imam mogućnosti da povećam svoje
prihode
11. Poštujem kulture drugih naroda
12. Kao učenik/ca se osećam samouvereno
13. Imam mogućnosti za alternativni posao ili
karijeru
14. Imam poverenja u donosioce odluka
15. Zadovoljan/na sam svojim životom
16. Zainteresovan/a sam za politiku
17. Zadovoljan/na sam svojim fizičkim
zdravljem
18. Znam kako da se moj glas čuje u grupi
19. Ohrabrujem i druge da uče
20. Generalno imam poverenja u druge ljude
21. Voljan/na sam da učestvujem u
volonterskim aktivnostima
22. Upoznajem druge ljude
23. Vodim računa o svom zdravlju
strana 3
--
-
o
+
++
+++
BeLL upitnik
Ukoliko imate decu starosti ispod 18 godina molimo Vas da odgovorite na sledeća pitanja. Ukoliko
nemate, molimo Vas da nastavite sa sledećim pitanjem.
Molimo Vas da koristite skalu:
Znatno manje nego pre(- - -) Manje nego pre (- -) Malo manje nego pre (-) Bez promene (0) Malo više nego pre (+)
Više nego pre (+ +) Znatno više nego pre (+ + +)
---
--
-
o
+
++
+++
24. Imam poverenje u svoje roditeljske
sposobnosti
25. Podržavam učenje svoje dece
Pitanje za sve: Molimo Vas da takođe ocenite da li je bilo promena, povezanih sa kursom, i to u
sledeće dve navike:
ne koristim
uopšte
---
--
-
o
+
++
+++
26. Pušim
27. Pijem alcohol
2.3.2 Želeli bismo da znamo da li je Vaše učešće u opšte obrazovnim kursevima u proteklih 12
meseci imalo uticaj na različite aspekte u Vašem životu. Molimo vas da pažljivo pročitate tvrdnje i
da izaberete alternative koje najbolje opisuju bilo koju promenu, koristeći skalu
Znatno manje nego pre (- - -) Manje nego pre (- -) Malo manje nego pre (-) Bez promene (0) Malo više nego pre (+)
Više nego pre (+ +) Znatno više nego pre (+ + +)
--28. Kada pravim planove, siguran/a sam da
mogu da ih ostvarim
29. Znam šta želim od svog života
30. Uveren/a sam da sam sam odgovoran/a za
ono što mi se dešava
31. Osećam da imam uticaj na stvari koje mi se
dešavaju
32. Lako mi je da se držim svojih ciljeva i
ostvarim svoje težnje
33. Siguran/a sam da bih mogao dobro da se
nosim sa neočekivanim događajima
34. Ukoliko mi se neko usprotivi, u stanju sam
da ostanem pri onome što želim
35. Pozitivan/na sam prema životu
strana 4
--
-
o
+
++
+++
BeLL upitnik
2.3.3 Molimo Vas da odaberete odgovore koji najbolje opisuju Vašu situaciju, koristeći skalu od:
(1) Uopšte se ne slažem do (6) U potpunosti se slažem.
Uopšte se
ne slažem
Ne slažem
se
(1)
(2)
Delimično
se ne
slažem
(3)
Delimično
se slažem
Slažem se
(4)
(5)
U potpunosti se
slažem
(6)
36. Bilo bi mi teško da
prekinem sa bilo kojom
lošom navikom
37. Nikada se ne kajem zbog
svojih odluka
38. Veoma sam siguran/na u
svoje procene
39. Kada nešto odlučim,
drugi ljudi retko mogu da
promene moje mišljenje
2.4 Molimo Vas da se sada osvrnete na svoje iskustvo u učenju tokom proteklih 12 meseci. Molimo
Vas da procenite koliko su sledeći elementi situacije učenja bili značajni za ishode koje ste gore
naveli. Koristite skalu od (1) Uopšte nisu važni do (5) Veoma važni.
Uopšte nisu
važni
(1)
Samo malo
važni
(2)
Delimično
važni
(3)
Važni
Veoma važni
(4)
(5)
Nastavnik kao osoba
Metode podučavanja
Ostali polaznici u grupi
Grupne aktivnosti
Sadržaj/teme kursa
Mogućnost da uradim nešto
samostalno, svojim rukama
Individualna podrška i
usmeravanje
Činjenica da sam bio/la u
mogućnosti da naučim nešto
novo
Mogućnost da budem aktivan
član grupe
2.5 Molimo Vas da navedete jedan ili dva primera koji ilustruju zašto i kako su ovi elementi bili
značajni za ishode koje ste ranije naveli.
strana 5
BeLL upitnik
Hvala Vam mnogo na dosadašnjim odgovorima.
Konačno, želeli bismo da Vam postavimo nekoliko pitanja koja se odnose na Vaše lične informacije.
3.1 Pol:
[ ] muški
[ ] ženski
3.2 Godine: ____ (u godinama, na primer 43)
3.3 Koji je poslednji nivo obrazovanja koji ste završili?
[
[
[
[
[
[
]
]
]
]
]
]
Nezavršena osnovna škola
Osnovna škola
Trogodišnja ili četvorogodišnja srednja škola i/ili stručno osposobljavanje posle 3. ili 4. razreda
Viša škola
Fakultet ili postdiplomski nivoi obrazovanja
Nešto drugo, šta: __________________________
3.4 Koji od ponuđenih odgovora najbolje opisuje Vaš trenutni radni status?
[
[
[
[
[
[
[
[
[
]
]
]
]
]
]
]
]
]
Zaposlen/a sa punim radnim vremenom
Zaposlen/a sa nepotpunim radnim vremenom
Samozaposlen/a ili honorarno zaposlen/a
Obavljam posao od kuće
Redovni student
Studiranje uz rad
U penziji/prevremeno penzionisan/a
Nezaposlen/a
Nešto drugo, šta ____________
3.5 Koju profesiju odnosno koju radnu/profesionalnu aktivnost obavljate ili ste najskorije obavljali? Molimo Vas da što preciznije opišete. (Na primer “prodavac automobila”, a ne samo “prodavac):
3.6 Koji od ponuđenih odgovora najbolje opisuje Vašu situaciju:
[ ] Ja sam građanin/ka ove zemlje
[ ] Ja sam građanin/ka neke druge evropske zemlje
[ ] Ja sam građanin/ka neevropske zemlje
strana 6
BeLL upitnik
3.7 Da li je Vaš maternji jezik isti kao jezik koji je korišćen u ovom upitniku?
[ ] Da [ ] Ne
4. Da li postoji još nešto što biste želeli da kažete o svom iskustvu i ishodima učenja, ili biste želeli
da date komentar vezan za ovaj upitnik...?
Hvala Vam mnogo što ste učestvovali u ovom istraživanju. Vaši odgovori su
za nas veoma vredni.
Da li ste voljni da učestvujete u intervjuu vezanom za Vaš kurs i učenje?
[ ] Da
[ ] Ne
Ukoliko je Vaš odgovor „da“, molimo Vas da nam navedete svoje ime i kontakt.
Ime: _______________________________________________________________________
e-mail ili telefon: _________________________________________________________
Vaši odgovori iz upitnika će biti poverljivo analizirani i neće biti dovedeni u vezu sa Vašim ličnim
podacima.
strana 7
Download

BELL UPITNIK - BeLL Project