MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DESIGN
*UDGXDWLRQ3URMHFWV([KLELWLRQ
-XQH
0(78&XOWXUDODQG&RQYHQWLRQ&HQWHU
MEZUNİYET PROJELERİ SERGİSİ
GRADUATION PROJECTS EXHIBITION
2014
ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
METU Department of Industrial Design
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi
METU Cultural and Convention Center
ID 402 Mezuniyet Projesi / ID 402 Graduation Project
2013-14 Bahar Dönemi / 2013-14 Spring Semester
Mezuniyet projesi dersi, öğrencinin gerçek hayattan bir
ürün tasarımı projesini bir firma veya kurum ile işbirliği
yaparak gerçekleştirmesini hedefler. Projenin, firmanın
veya kurumun olanak ve kısıtlarının yanı sıra hedeflenen
pazarı ve kullanıcı ihtiyaçlarını gözeterek, profesyonel ve
eleştirel bir yaklaşımla ele alınması amaçlanır.
The graduation project course aims to enable the students
to carry out a real life project individually in collaboration
with a firm or institution, considering the facilities and
constraints of the collaborating party and the
requirements of the potential markets with a critical and
professional approach.
Dersin öğretim elemanları / Course tutors
Prof. Dr. Gülay Hasdoğan
Doç. Dr. Bahar Şener-Pedgley (Assoc. Prof.)
Sezgin Akan (Part-time Instructor)
Mine Hoşgün Soylu (Part-time Instructor)
Ece Yalım (Part-time Instructor)
Araş. Gör. Aykut Coşkun (Res. Asst.)
Araş. Gör. Mehmet Erdi Özgürlük (Res. Asst.)
Araş. Gör. Güzin Şen (Res. Asst.)
2'7ž0LPDUOóN)DN¾OWHVL
(QG¾VWULžU¾QOHUL7DVDUóPó%¸O¾P¾
Bölüm Başkanı’ndan
žQLYHUVLWHOHU0DK'XPOXSóQDU%OY1R
‰DQND\D$QNDUD7ž5.ò<(Açılış Yazısı
7
)
Bundan tam 35 yıl önce kurulan Bölümümüz, bugün bini
(LG#PHWXHGXWU
aşkın mezuna ulaştı. Mezunlarımız, Türkiye’de hem
profesyonel hem de akademik alanlarda tasarımın
ZZZLGPHWXHGXWU
gündemini
yönlendirirken, uluslararası ortamlarda da
önemli başarılara imza atıyor.
Türkiye’de Endüstri Ürünleri Tasarımı alanına uzmanlığımızın
ve katkımızın göstergesi olarak Lisans, Yüksek Lisans ve
Doktorayı kapsayan tüm eğitim aşamalarını sunan üç
üniversiteden biriyiz. 2002 yılından beri düzenli olarak
üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde yürüttüğümüz
Mezuniyet Projeleri Sergisinin bu yıl 13’üncüsünü
gerçekleştiriyoruz. Gerek mezuniyet döneminde, gerekse
ara dönemlerde yürüttüğümüz sanayi destekli projeler,
ulusal ve uluslararası ortamlarda prestijli ödüller almaya
devam ediyor Uluslararası kazanılan başarılar arasında
IF Concept Award, Braun Prize, Red Dot Design Concept
Award ve A Design Award gibi ödüller yer alıyor.
Türkiye’deki endüstriyel tasarım alanında en geniş, en
çeşitli.DSDN*UDͤáL.RQVHSWL&RYHU*UDSKLF&RQFHSW
uzmanlıkları içeren ve en deneyimli eğitim kadrosuna
sahip $OHY6¸QPH]
olan bölümümüz, kurguladığı sanayi destekli
eğitim projeleri ile sadece tasarımın sunduğu toplumsal
faydayı görünür kılmayı değil, aynı zamanda kullanıcı
merkezlilik, sürdürülebilirlik ve hayata geçirmeye uygunluk
gibi temel kavramları pekiştiriyor.
Bölümümüzün yükselen başarı grafiği kuşkusuz ki Orta
Doğu Teknik Üniversitesi gibi saygın bir kuruluşun parçası
olmamız ile yakından ilişkili. Üniversitemiz Times Higher
Education kuruluşu tarafından, 2013 yılında Dünyanın en
tanınmış 80 üniversitesi arasına girdi. Bölümümüz ise
Domus Dergisi Rehberi’nde, "Avrupa'nın En İyi 100 Mimarlık
ve Tasarım Okulu 2013" listesine girdi ve ODTÜ, Red Dot
Tasarım 2013 Sıralamasında üniversitelerin yarıştığı
Amerika ve Avrupa bölgeleri için ilan edilen "En Başarılı
15 Tasarım Okulu" arasında 6. sırada yer aldı.
Bu yıl 39 öğrencinin bireysel olarak yürüttüğü mezuniyet
projeleri, elektrikli ev aletleri, aydınlatma, mobilya, tıbbi
gereçler, kişisel ürünler, afet ve ilk yardım gereçleri,
elektronik ürünler, kamusal ürünler, ambalaj, yatırım
ürünleri ve ulaşım sektörlerinde faaliyet gösteren çeşitli
ölçeklerdeki firmalar tarafından desteklendi. Bu
katalogda yer alan tasarımlar, endüstriyel tasarım
alanında öğrencilerin ve endüstrinin birlikte saptadığı,
bugüne veya geleceğe yönelik problemler için, tasarım
eğitiminin ve profesyonel tasarım pratiğinin çağdaş
uzmanlık ve yöntemleriyle beslenen ürün çözümlerini
içermektedir. Bu yılın Mezuniyet Projelerine katkı veren
tüm kurum, kuruluş ve uzman kişilere teşekkür ederiz.
Prof. Dr. Gülay Hasdoğan
Bölüm Başkanı
Welcome Text from the Head of Department
Having founded 35 years ago, today our Department has
graduated more than a thousand students. Our graduates
set directions for design agendas within professional and
academic fields in Turkey, whilst also being renowned for
their design achievements abroad.
We are one of only three institutions in Turkey offering a
full spectrum of industrial design education across
Bachelor, Master and Doctoral levels, demonstrating our
expertise and commitment to the domain. Since 2002, the
showcase Graduation Projects Exhibition has been
organized regularly within the framework of
university-industry collaboration. This year marks the
13th such exhibition. Our industry supported graduation
and term projects continue to deliver prestigious awards
to our students, both in national and international award
schemes including: iF Concept Award, Braun Prize, Red
Dot Design Concept Award and A Design Award. Having
the largest, most diverse and experienced team of
industrial design educators in Turkey, our department
aims not only to make visible the social benefits of design,
but also to reinforce essential concepts such as
user-centeredness, design for sustainability, and
commercial relevance.
Our Department’s rising success profile is undoubtedly
related to us being a part of the highly reputable institution
that is Middle East Technical University. According to the
Times Higher Education, our university is now placed
among the top 80 universities in the world by reputation
and is ranked 22nd within the ‘2013 Asia University Top
100 Rankings’. Furthermore, our department is listed in
Domus Magazine's Guide entitled "Europe's Top 100
Architecture and Design Schools 2013" and ranked #6
among the "Top 15 Design Schools" in Americas and
Europe in Red Dot Design Ranking 2013.
This year, 39 individually conducted graduation projects
are presented at our exhibition, supported by firms
operating in sectors spanning electrical household
products, lighting, furniture, medical products, personal
products, disaster and emergency equipment, electronics,
packaging, public products, capital goods and
transportation. The designs showcased in this catalogue
comprise product solutions towards problems of today
and the near future, identified collectively by students and
industry, and fed by contemporary expertise and methods
of design education and professional design practice. We
would like to thank all institutions, organisations and
individual experts that have contributed to this year’s
Graduation Projects.
Prof. Dr. Gülay Hasdoğan
Head of Department
‘Cohesion’
Danışman Firma / Project Advisor
Atagür Mobilya
Ujal Abbaslı
[email protected]
0 507 8632063
Yeni gelen nesiller ve paralelinde gelişmekte olan
teknolojiler, çalışma biçimlerini ve iş organizasyonlarını
değiştirmekte. Artık ofisler sadece masa başı çalışmanın
ötesinde bilgi paylaşım ve sosyal iletişim mekanları
olarak kullanılmakta. Cohesion, ofis ortak alanlarına
yönelik modüler mobilya olup, doğal çalışma biçimleri,
düşünme ve sosyal iletişimi desteklemekte. Ürün ailesi
oturma, ayakta durma ve yaslanma gibi çeşitli duruşlara
olanak sağlamakta. Serbest çalışma şekilleri sunarak
daha üretken ve yaratıcı çalışmayı hedeflemekte. Ürün
ailesinin elemanları kullanıcılara problem çözme,
tartışma ve beyin fırtınası gibi aktiviteleri ve ortak
çalışmayı destekleyen düzenlemeler sunmakta.
Ofislerdeki ortak kullanım alanlarına yönelik modüler ofis mobilyası
Modular office furniture for shared office lounge areas
New generations combined with new technologies are
changing people’s approaches and organization to work.
Offices are now being used to exchange knowledge and to
interact socially beyond the boundaries of a work desk.
Cohesion, modular office furniture for shared lounge
areas, supports thinking, interacting and working in a
natural style. The product family reinforces different
postures such as seating, standing and leaning. Free style
working options aim to inspire office workers to be
successful. Different arrangements support users’
collaborative activities including problem solving,
discussion, and brainstorming.
'Libe'
Danışman Firma / Project Advisor
Tuna Ofis
İlgar Akbarov
[email protected]
Libe, üniversite kütüphaneleri için özelleşmiş,
aydınlatma, depolama ve ayırıcıya sahip bir çalışma
masası. Bilgisayar ve diğer elektronik eşyaları hem
muhafaza etmeye hem de kablolarını saklamaya elverişli
masa yüzeyi, öğrenciye geniş ve rahat bir ortamda
çalışma imkanı sağlamakta. Tekli, ikili ve dörtlü dizilim
seçenekleriyle farklı kullanım ihtiyaçlarına göre
uyarlanabilmekte. Dolayısıyla da geniş bir pazara hitap
etmekte.
Üniversite kütüphaneleri için çalışma masası
Work table for university libraries
Libe is a work table with lighting, storage and a separator,
specialized for university libraries. The wide work surface
allows students to store and hide the cables of their
laptops or other electronic devices. This also helps them
to work in large and comfortable surroundings. Single,
double and quadruple arrangement possibilities make it
suitable for different usage needs. Therefore, it caters for a
wide market.
'Fomo'
Danışman Firma / Project Advisor
Termikel
Mohammad Amin
Amanpour
[email protected]
0 534 6601335
Bu çok fonksiyonlu mutfak aleti yemeklerin hızlı ve kolay
bir biçimde pişirilmesini sağlar. Bu ürünle birlikte
kullanıcılar yemeklerini sağlıklı metotlarla pişirebilir,
kızartabilir ve de ızgara yapabilir. Ürün ayrıca istenilen
miktarda yiyeceğin pişirilmesi için küçülebilen yapısıyla
enerji verimliliği sağlar. Otomatik pişirme programlarına
sahip olan ürün, kullanıcının kaydettiği programlarla da
pişirme yapabilir.
Çalışan genç çiftler için arzu edilen miktarda pişirme, ızgara ve
kızartma yapabilen mutfak aleti
A kitchen appliance for working young couples to cook, grill and
fry desired amounts of food
This multifunctional kitchen appliance helps consumers
to cook their meals fast and easy. With this product, users
can cook, grill and also fry their meals with healthy
methods. Moreover, this product is an energy efficient one
thanks to its mechanism which can decrease the cooking
space when users want to cook small amount of food.
This product can be used with automatic cooking
programs as well as the ones that can be saved by the
users.
'New Vision Series'
Danışman Firma / Project Advisor
Hidromek
Mehmet Berberoğlu
[email protected]
0 536 2943519
New Vision Series, Hidromek’in güncel ekskavatör
ailesinin marka kimliğini önümüzdeki on yılın vizyonu ile
yenilemek için tasarlanmış bir ürün ailesi. Bu vizyon,
güvenlik ve güçlü yapıyı vurgulayarak mevcut pazardaki
ekskavatörlerden farklılaşmayı amaçlamakta. Beş farklı
üründen oluşan ekskavatör ailesi sırasıyla 14, 22, 30, 37
ve 54 tonluk araçları kapsamakta.
Hidromek'in marka kimliğini önümüzdeki on yılın vizyonu,
güvenlik ve güçlü yapı ile vurgulayan bir hibrit ekskavatör ailesi
Hybrid excavator family reinforcing the brand identity of Hidromek
underlining safety, strength and the vision of next decade
New Vision Series is an excavator family designed to
reinforce Hidromek’s current brand identity to reflect the
vision of next decade. The vision also aims to differentiate
the excavator family from its competitors by putting a
stronger emphasize on safety and robust structure.
Excavator family consists of five different excavators,
which are 14, 22, 30, 37 and 54 tons.
'Duelid'
Danışman Firma / Project Advisor
Vestel Beyaz
Receb Bilici
[email protected]
0 535 2359846
Duelid, çalışan ve dinamik yaşam tarzına sahip genç
çiftlerin
günlük
bulaşıklarını
yıkayabilmelerini
amaçlamakta. Standart bulaşık makielerinden farklı
olarak, az miktardaki bulaşıklar daha küçük hazneli
sepetlerde günlük olarak yıkanabilmekte. Tezgaha
gömülü olarak kullanılan Duelid’de, üst sepetlere ulaşım
üste yerleştirilmiş iki adet kayar kapakla sağlanmakta.
Kolay ulaşılabilir şekilde konumlandırılmış bu sepetler
aynı zamanda yıkanmış bulaşıkların depolanması için de
kullanılabilmekte.
Dinamik yaşam tarzına sahip kişiler için farklı miktarlarda
bulaşık yıkamaya olanak sağlayan bulaşık makinesi
Dishwasher capable of operating at different capacities targeting
people with dynamic life-styles
Duelid aims at washing daily dishes of young working
couples with dynamic life-styles. Unlike standard
dishwashers, small amount of dirty dishes can be washed
in small compartments. In this built-in dishwasher, the top
two compartments can be accessed through the sliding
doors. As the upper containers are easily accessible, they
can also be used for storing the cleaned dishes.
'FunStep'
Danışman Firma / Project Advisor
Bama Teknoloji
Duygu Bostancı
[email protected]
0 537 8609586
Kendi ağırlığını kısmen taşıyabilen serebral palsili
çocukların yürüme egzersizleri için tasarlanmış olan
Funstep, yürüyüş bandı, ağırlık taşıyıcı ve ekrandan
oluşmakta. Döndürülebilen platforma sahip yürüyüş
bandı sayesinde yan yürüyüş gibi farklı egzersizlere
olanak tanımakta ve çocukların ağırlığını destekleyerek
yürümelerini kolaylaştırmakta. Oyun eklentisi terapi
esnasında motivasyonu amaçlamakta. Hem ekran hem
de yürüme bandı üzerine görüntü yansıtıması
yapılabildiği için tüm egzersiz alanı oyuna dahil
edilebilmekte.
Ağırlığını kısmen taşıyabilen serebral palsili çocukların yürümelerine
yardım edip onları motive eden yürüyüş rehabilitasyon sistemi
Walking rehabilitation system for children with cerebral palsy who can
partially stand on their own to help and encourage them walking
FunStep, designed for walking exercises of children with
cerebral palsy who can partially stand their own, consists
of a treadmill, a weight carrier and a screen. With the help
of rotating treadmill platform, it enables diverse walking
exercises such as lateral march, and it helps children walk
easily by supporting their weight. Add-on game feature
aims to offer encouragement during therapy. Entire
exercise area can be used for the games, as they can be
reflected on both the treadmill and the screen.
'Velox'
Danışman Firma / Project Advisor
Vestel Elektronik
Burak Bozok
[email protected]
0 534 4953272
Şehirde yaşayan nüfusun artmasıyla birlikte evler ve
mutfaklar küçülürken, mutfaklarda kullanılan elektronik
aletlerin sayısı giderek artmakta. Bunun paralelinde,
çalışan insanlar evde yemek yapmayı zor bulmakta.
Dolayısıyla kompakt, kolay temizlenen, yemek yapma
sürecini kolaylaştırıp kısaltabilecek bir ürüne ihtiyaç
duyulmakta. Velox, yemek malzemelerini yıkama,
hazırlama ve pişirme işlemlerini bir araya topayarak
sürecin etrafa dağılmadan tek bir yüzeyde çözülmesine
imkan tanımakta. Ayrıca, malzemeleri yıkamak için aynı
suyun çok kere kullanılabilmesi su tüketimini de
azaltmakta.
Küçük mutfaklı daireler için yemek hazırlama, yıkama ve pişirme
süreçlerini bir araya getiren ankastre cihaz
Built-in appliance for apartments with small kitchens, bringing
food washing, preparing and cooking processes together
As the urban population increases, flats and kitchens are
becoming smaller in size even though the number of
kitchen appliances are increasing. Parallel to this, working
people find it difficult to cook at home. Thus, there is a
need for an appliance that is compact, easy to clean and
that offers easier and faster cooking process. Velox
gathers washing, preparing and cooking processes
together on a single surface. It also decreases the water
consumption since the same water can be used at
multiple times for washing the ingredients.
'Pedigait'
Danışman Firma / Project Advisor
Bama Teknoloji
Caner Çiftçi
[email protected]
0 536 8821383
Pedigait, serebral palsi, spina bifida gibi rahatsızlıkları
sebebiyle yürüme ve denge problemleri olan çocukların,
az engebeli ortamlarda, profesyonel yardıma gerek
duymaksızın pratik yapabilmesini sağlayan yürüteç. Ağır
mekanik parçaları arka kısımda kapatılmış olduğu için
daha
basit
görünümüyle
mevcut
ürünlerden
farklılaşmakta. Pedigait, çocuğun daha eğlenceli bir
egzersiz süreci deneyimlemesi için oyuncaksı
aksesuarlar ile desteklenmekte. Taşıyıcı sistem çocuğun
hafifçe öne eğilmesini ve çömelip öne uzanmasını
desteklemekte. Çocuk böylece çevresini, aile bireyleri,
arkadaşları ve hatta oyuncakları yardımıyla daha iyi
keşfedebilmekte.
Kaba motor sinirlerini kontrol rahatsızlığı olan çocuklar için
daha iyi sosyal ve günlük yaşam deneyimi sağlayan yürüteç
Gait trainer for children with gross motor skills disorders that
provides a better daily and social life experience
Pedigait is a gait trainer for children with walking and
standing impairments due to disorders such as cerebral
palsy and spina bifida. It can be used on lightly rugged
surfaces without any professional aid. Unlike existing
products, vast mechanical elements are kept covered at
its backside to provide a much simpler appearance. It is
also supported with toy like accessories to offer a fun
experience for children. The carrier system permits
children to bend forward and crouch a little for a better
reachability, allowing children to better discover their
environment together with their family, friends and even
toys.
'Colight'
Danışman Firma / Project Advisor
Moonlight
Çiğdem Demir
[email protected]
0 537 7234776
Afetzedeler, afet sonrasında oluşturulan komünal yaşam
alanı olan kamplarda, gerekli altyapının sağlanmasının
zaman alması ya da yetersiz kalmasından dolayı uzun
süre elektriksiz ve aydınlatma olmadan yaşamak
zorunda kalmaktalar. Colight, afetzedeleri kamplarda
kaldıkları süre içerisinde çadır içi ve dışı kullanımda
destekleyen, asılabilen, taşınabilen, sürdürülebilir enerji
kaynaklarını kullanarak şarj olan pilli bir aydınlatma
çözümü. Ekonomik olması için, Colight ve enerji
istasyonunun dağıtımı sosyal sorumluluk kampanyası
kapsamında çözümlenmekte. Kampanya kapsamında,
bir adet Colight satın alan kişinin adına afet kampındaki
bir çadıra iki adet Colight gönderilmekte.
Afet sonrası oluşturulan komünal yaşam alanları için sürdürülebilir
ve portatif aydınlatma çözümü
Sustainable and portable lighting solution for communal and
post-disaster living areas
Disaster victims have to live without electricity and
therefore light for long periods of time in communal life
areas, such as disaster camps. This is because of
insufficient infrastructure or lack of resources to create
new infrastructure. Colight is a portable light, working on
batteries recharged through sustainable energy sources.
It supports victims through its usage options inside and
outside a tent. In order to economically distribute Colight
and its energy station; it is supplied as part of a social
responsibility campaign. Accordingly, when somebody
buys a Colight, two of them then are sent to the disaster
area.
'MyPal'
Danışman Firma / Project Advisor
Tandem
Özümcan Demir
[email protected]
0 555 7080604
Günümüzde, yaşlı insanların çoğu, sağlıkları elverdiği
sürece kendi evlerinde bağımsız olarak yaşamayı, bakım
evlerinde kalmaya tercih etmekte. MyPal, yaşlı
kullanıcılara sağlıklı yaşam ve güvenlik çözümleri sunan,
acil durum düğmesi, ilaç hazneli hatırlatıcı cihaz ve çeşitli
ölçüm aletlerine bağlanabilen ana üniteden oluşan bir set.
Acil durum düğmesi 24/7 aksesuar olarak kullanılmak
üzere tasarlanmış. Hatırlatıcı cihaz, kullanıcılara ilaçlarını
alma, egzersiz yapma, beslenmelerine dikkat etme gibi
konularda hatırlatmalar yapıp, onları sosyal etkileşim
kurmak için teşvik etmekte. Hatırlatmalar, yaşlının özel
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ailesi tarafından
düzenlenebilmekte. Böylece, hem kullanıcısına hem de
ailesine güven hissi vermekte.
Yaşlı kullanıcılar için sağlıklı ve bağımsız yaşamı destekleyici
yardımcı ürün seti
Assistive device set for elderly people supporting wellbeing and
independent living
Nowadays, most of the elderly people prefer living at their
homes independently as long as they can, instead of living
in nursing homes. MyPal is a product set that consist of an
emergency button, a reminder device with an integrated pill
box and a main unit that connects to some external
measurement devices to provide wellness and safety
solutions for elderly people. Emergency button is designed
to be worn as 24/7 accessory. Reminder device reminds
users to take their medicine, do exercise, and watch their
diet as well as encouraging them to have social interaction.
Reminders can be customized by families according to the
specific needs of the elderly person. This way, it offers
peace of mind both to the elderly person and the family.
'Capsule'
Danışman Firma / Project Advisor
Boytaş
Zeynep Sıla
Demircioğlu
[email protected]
0 507 1686998
Çocukken oynadığımız oyunlar ve bu esnada yaratıcılığımızı
ne derece kullandığımız ile bir yetişkin olarak sahip
olduğumuz ilgi alanları arasında güçlü bir bağ vardır.
Capsule bu fikirden yola çıkarak, çocuğun en çok vakit
geçirdiği odasında onun oyun ihtiyacını hayal gücünü
sınırlamadan karşılamaya çalışmaktadır. Bu çözüm
alışılagelen metaforlardan değil; ürünün tasarımıyla
yaratılmak istenen çağrışımlardan faydalanmaktadır ve
böylece hayal gücünü geliştirmeyi hedeflemektedir. Yatağın
sahip olduğu bombeli form çocuğun hayalindeki taşıtı
yaratmaktadır. Aynı şekilde çeşitli hacim ve renkte minderler
çocuğun değişen oyun hikayelerine adapte olma potansiyeli
taşımaktadır. Oyunun yanı sıra çocuğu okula ısındırmayı
sağlayan bir çizme-yazma köşesi bulunmaktadır.
Oyun ihtiyacını karşılayan 4-8 yaş için çocuk yatağı
Bed that satisfies play needs of 4-8 years old children
There is a strong relationship between our adulthood
interests and the imagination usage in childhood plays.
Based on this idea, Capsule tries to satisfy play needs of
the children without bordering their imagination. This
solution uses the advantage of the associations of ideas
generated by the design in child's mind, instead of using
common metaphors, developing the kids’ imaginative
power. Children can have their dream vehicles thanks to
bed's cambered form. In the same way, cushions in
different volumes and colours carry the potential of
adaptability to different play stories. Moreover, it provides
a drawing-writing station which may familiarize children
to school.
'ErgonX'
Danışman Firma / Project Advisor
Designum
Heja Can Deniz
[email protected]
0 554 9646369
ErgonX sırt çantası, 21. yüzyılın seyahat alışkanlıkları
doğrultusunda kullanıcısına, uzun süreli seyahatlerde yüksek
düzeyde konfor ve fayda sağlamakta. Seyahat sırasında
sürekli değişen çevre ve buna yönelik ihtiyaçlara uyum
sağlayabilme fikri üzerine kurgulanan ErgonX, küçük, orta ve
büyük olmak üzere üç farklı hacim ve işleve hizmet etmekte.
Parçaların ayrılma ve birleşme detayları, bir sırt çantasının
temel anatomik gerekliliklerinden ödün vermeden, yük
taşımada fayda sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. ErgonX’in
en önemli özelliği ise, yükün en verimli şekilde taşınmasına
olanak tanıyan geleneksel dış iskelet sistemi ile sırt
ergonomisine uygun, modern iç iskelet sistemini bir araya
getirmesi. ErgonX, seyahat deneyimine olan bu yenilikçi
katkısıyla diğer ürünlerden ayrılmakta ve işlevlerinin
sonucunda ortaya çıkan formu ile öznel bir ürün olarak
pazarda yerini almakta.
Uzun süreli seyahat eden gezginler için, farklı ortamlara uyum
sağlayabilen ve kullanıcıların seyahat deneyimlerini zenginleştiren
sırt çantası
A backpack for long-term travellers that can fit into different
environments and can enrich the users' travelling experience
ErgonX backpack offers high levels of comfort and benefit to its
users, regarding the 21st century’s long-term travel habits.
ErgonX is conceptualized around the idea of adaptability to the
changing environments and needs. Therefore, it provides the
user with three alternative volume and functionality in a single
product. Its attachment details are designed to enable users to
carry their load without sacrificing basic anatomical
requirements of a backpack. The most important feature of
ErgonX is that it combines the conventional external frame
system that is beneficial for carrying the load effectively, and the
modern internal frame system that is the most suitable system
for back ergonomics. Because of this innovative contribution to
the travelling experience, ErgonX is distinguishable in the
market. Its form also creates a strong competition potential for
the product.
'Cocoon'
Danışman Firma / Project Advisor
Enne Mobilya
İrem Dilek
[email protected]
0 555 5701395
Bebek sahibi olacak ebeveynlerin alışveriş esnasındaki
kaygılarından birisi de aldıkları ürünlerin çocuğun
büyümesine paralel olarak dönüşüp dönüşmeyeceği.
Cocoon, bu probleme çözüm sunmak üzere, çocuk ile
ürün arasında duygusal sürdürülebilirliği sağlayan
dönüştürülebilir bir mobilya. Cocoon, ilk kullanımında
depolama alanına sahip, mobil ve doğumdan dört aya
kadar kullanılabilecek bir beşik. Dört ayın sonunda
bebeğin daha büyük bir yatağa geçme ihtiyacı ile birlikte,
ikinci kullanımı için ebeveynler tarafından bir boyama
masası,
sandalyesi
ve
oyuncak
sepetine
dönüştürülebilmekte. Karakteristik ve yalın formu bu
dönüşümün kolaylığını yansıtmakta ve ürünü pazardaki
mevcut çocuk ürünlerinden ayırmakta.
Doğumdan okul çağına kadar değişen ihtiyaç ve aktivitelere cevap
verecek şekilde dönüşerek, ürün ile çocuk arasındaki ilişkinin
devamlılığını sağlayan mobilya
Convertible furniture that sustains the relationship between the
child and the product by responding to changing needs and
activities of children from new-born to school-age
One of the concerns of parents-to-be in making new
purchases is whether or not a product they buy will grow
with their child. Cocoon is convertible baby furniture,
which responds to this concern by providing emotional
sustainability between the children and the product. In its
first usage period, from birth to 4 months old, Cocoon acts
as a mobile baby bassinet with storage. At the end of four
months, as the baby moves to a crib bed, parents can
convert the bassinet into a table, a chair and a toy bin. It
differs from other nursery furniture in the market with its
minimalistic form reflecting the simplicity of this
conversion.
'Quart'
Danışman Firma / Project Advisor
Lazzoni
Didem Er
[email protected]
0 506 6811242
Quart, genç çiftlerin günümüz oturma odası
kullanımlarından yola çıkılarak tasarlanan tamamlayıcı
bir mobilya. Temel amacı, farklı kullanım senaryolarına
pratik ve işlevsel çözümleri sunmak. Kendi içinde
depoladığı raf, puflar ve hareketli sehpası, günlük
kullanım için daha rahat oturma ve dinlenme düzeni
sunarken, misafir ağırlama esnasında fazladan oturma
alanı ve erişilebilir sehpa yüzeyleri de önermekte. Birden
fazla işleve sahip olması, oturma odasını daha pratik ve
kullanışlı bir mekan haline getirmeyi hedeflemkte.
Yerden tasarruf sağlayan bu özelliğinin yanı sıra, Quart
depoladığı ürünlerle farklı form birleşimleri sunması
sayesinde de benzer tamamlayıcı ünitelerden ayrılmakta.
Genç çiftler için çok amaçlı orta sehpa
Multipurpose coffee table for young couples
Quart is complementary living room furniture, the design
of which is based on different usage scenarios for daily
use. It also provides additional seats and accessible
coffee table when having guests. It aims to make living
room spaces more practical by combining different
functionalities into a single product. In addition to this
space saving quality, Quart also differs from its
competitors by means of different form configurations.
'Motif'
Danışman Firma / Project Advisor
Orhan Irmak Tasarım
İdil Ertuna
[email protected]
Motif, şekilli şeker ambalajı çay geleneğimizin sürdüğü
evlerde, şekeri sofralarda kullanıma ve ikram etmeye
uygun hale getirmek için küçük porsiyondaki şeker
ambalajlarının bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Esmer
ve beyaz şekeri bir arada barındıran, grafikle
zenginleştirilmiş farklı renklerdeki bu küçük ambalajlar
ve ambalajın içindeki şekilli şekerin kullanıcı tarafından
kolayca alınmasına olanak sağlayan dizilimi misafirlere
şık bir sunum sağlamakta. Ürünün kullanıldıktan sonra
yeniden
kapatılabilmesi,
şekerin
tozlanmasını
önlemekte. Tüm bu özellikleri ile Motif pazardaki diğer
ürünlerden ayrılmakta, formu, rengi ve gelenekselliği
vurgulayan deseni sayesinde göze de hitap etmekte.
Şekilli şekeri misafirlere şık bir şekilde sunan ambalaj tasarımı
Premium packaging design for sugar cubes to improve their
presentation to guests
Motif, premium packaging design for sugar cubes, is
composed of multiple sugar packages in small portions
suitable for the presentation to the guests at homes where
the tradition of tea drinking still remains. The different
coloured and graphically enriched small packages contain
both white and brown sugar. The sugar cubes inside the
package are arranged to be picked up easily and
presented elegantly to the guests. The package can be
reclosed after usage to avoid dust. This way, Motif differs
from the other products in the market and draws attention
with its form, colour and traditional patterns.
'Herbie'
Danışman Firma / Project Advisor
Arçelik
Gizem Görçin
[email protected]
0 533 8159361
Günümüz beslenme yönelimleri yeni lezzetler ekleyerek
mutfakta daha sağlıklı ve deneysel olunmasını sağlarken,
taze baharat kullanımı da yaygınlaştırmakta. Herbie,
satın alınan baharatların tüketilemeden bozulması ve
evde yetiştirilme zorluklarına çözüm getirmekte.
Baharatlar için uygun ortam hazırlayarak daha uzun
yaşamalarını ve daha lezzetli olmalarını sağlarken, bitki
yetiştirmeyi de olabildiğince kolaylaştırmakta. Altı farklı
baharat kartuşlu Herbie kullanıcıyı bitki yetiştirme
sürecine tohum evresinden itibaren dahil etmekte. Işık
ayarlarıyla bitkilere has fayda sağlarken, su haznesi
düzenli aralıklarla sulama ihtiyacını ortadan kaldırmakta.
Bitkilere uygun ortam sağlayarak kullanıcıların taze baharat
yetiştirmelerini sağlayan bir ev aleti
Domestic appliance that encourages users to grow fresh herbs in
an ideal setting
Today’s new food trends focus on being healthy and more
experimental in the kitchen by adding flavours, hence
fresh herbs have become prevalent. Herbie offers a
solution for problems related with expensive supermarket
herbs dying quickly and challenges of growing plants
indoors. It can create ideal settings for herbs to thrive and
be tasty, while simplifying their growth. Herbie, with its six
different cartridges, involves the user in the plant growth
from the seed stage. While the herbs benefit from Herbie’s
different light adjustments, its water compartment
smartly eliminates the need for regular watering.
'DUO'
Danışman Firma / Project Advisor
Futerodesign
Ahsen Gülsen
[email protected]
0 555 5979353
DUO, görme engellilerin ve yaşlıların da kullanımını
destekleyen, kapsayıcı tasarım anlayışına sahip bir POS
kasa. Kullanıcılara görsel işitsel ve dokunsal geri bildirim
veren DUO, kuryelerin ve ödeme yapan kullanıcıların
farklı ihtiyaçlarına cevap vermek için çift taraflı kullanım
sağlamakta. Kurye tarafında dokunmatik ekran ve ödeme
sürecini takip etmeyi sağlayan uyarılar bulunurken,
ödeme yapan tarafındaki uyarılar dokunsal ağırlıklı. Çift
taraflı kullanım ürünü marketteki rakiplerinden
ayırmakta, güvenlik ve gizliliği güçlendirmekte. Böylece,
kullanıcıların ödeme işlemini güvenle ve desteğe ihtiyaç
duymadan gerçekleştirmelerini sağlamakta.
Kullanıcılara çoklu duyusal geri bildirim, güvenlik ve gizlilik sağlayan
kapsayıcı tasarım yaklaşımına sahip yazar kasa POS cihazı
Inclusive EFT POS device offering users multisensory feedback
with improved security and privacy
DUO is a portable EFT POS device that supports inclusive
use for a greater portion of society including visually
impaired and elderly people. Through the use of tactile,
audible and visual feedback, it offers two-way usage to
meet varying needs of vendors and payers. While the
vendor’s side includes touch screen and feedback related
to payment processes, the payer’s side focuses on tactile
interaction. Two-sided use not only differentiates DUO
from its competitor products, but also provides improved
privacy and security. DUO helps payers to make money
transactions confidently on their own without needing
additional help.
‘Vatoz’
Danışman Firma / Project Advisor
Aselsan
Duygu Güroğlu
[email protected]
0 536 7276751
Türkiye’de, her yıl çoğunluğunu beş yaş altı çocuklar ve
genç yetişkinlerin oluşturduğu, 1000’den fazla kişi
boğularak hayatlarını kaybetmekte. Vatoz, cankurtaranların
denizlerde ve göllerde boğulma olayına hızlı müdahalesine
yardımcı olmak amacıyla geliştirilen, elektromekanik bir
araç projesi. Vatoz sayesinde, tarayıcılarla kazanın tam yeri
tespit edilmekte ve cankurtaranın boğulan kişinin
bulunduğu bölgeye hızla ulaşması sağlanmakta. Böylece
aracın üzerine yatırılarak boğulması önlenecek şekilde
sabitlenen kazazede, hızla ilkyardım yapılabilecek ortama
taşınabilmekte. Aracın formu ve kullanım yönü,
cankurtaranın süreç boyunca kazazede ile iletişim halinde
olmasını sağlamakta. Vatoz enerjisini gün boyu bir güneş
panelinden beslenen bataryalarından almakta.
Cankurtaranlar için hızlı müdahaleye yardımcı elektromekanik
arama & kurtarma aracı
Solar powered electro mechanic search & rescue vehicle enabling
quick intervention for lifeguards
Every year, more than 1000 people lose their lives because
of drowning in Turkey where the victims are mostly
children under five and young adults. Vatoz is an
electromechanical vehicle to provide the lifeguards with
quick intervention possibility to rescue the victims in the
sea or lake. Vatoz can detect the exact place of the
accident and help lifeguards to reach to the drowning
person. Drowned person can be quickly carried to the
intervention area after being stabilized onto the vehicle in
such a way that his/her position does not prevent
breathing. The form of the vehicle and its direction of use
enable communication between the lifeguards and the
victim. It gets its energy from its solar-charged batteries.
‘M SERIES’
Danışman Firma / Project Advisor
Hidromek
Mete İçenler
[email protected]
0 537 5005499
M Series, kazıcı yükleyiciler ve kepçelerin mevcut koltuk
problemlerini çözmek için tasarlandı. Operatörler 8-10
saatlik çalışmaları boyunca aynı koltukta oturdukları için,
ergonomik olarak doğru oturmaları çok önemli. Bu nedenle
tasarım sürecinde, operatörü mümkün olduğu kadar doğru
ve rahat oturmaya yöneltecek kararlar alındı. Kolçaklar X, Y
ve Z eksenlerinde hareket edebilmekte ve operatörün rahat
ettiği şekilde ayarlanabilmekte. Koltuğun belli bölgelerinde
bulunan yastıkçıklar, operatörün vücudunun daha fazla
hava alabilmesini ve dolayısıyla daha az terlemesini
amaçlamakta. Koltuğun en çarpıcı özelliklerinden birisi ise,
operatörlerin rahatça dönüp arkaya bakabilmeleri için
kürek kemiği destek kısımlarının olmaması. M Series
koltuk, ayrıca güçlü ve stilistik formuyla Hidromek’in
kurumsal tasarım çizgisini yansıtmakta.
Kazıcı yükleyiciler ve kepçeler için 2023 model operatör koltuğu
2023 model operator seat for back-hoe loaders and wheel
loaders
M Series is designed to solve existing problems of
back-hoe loaders’ and wheel loaders’ seats. As the
operators spend around 8-10 hours a day sitting on the
same seat, it is crucial that they have ergonomically
correct posture. This is the main concern in the design
process of M Series. The armrests can move in X, Y and Z
axis to give the operator full adjustability control. The pads
that are used at certain areas of the seat aim to create air
flow and to reduce sweating. One of the most distinctive
characteristics of the seat is that it is missing its scapula
support in order to enable the operators to look back
easily. M Series, with its strong and stylistic form, also
reflects Hidromek’s design characteristics.
'Puzzle'
Danışman Firma / Project Advisor
Offi
Hatice İçer
[email protected]
0 554 8492022
Puzzle alan bölücü, genel depolama birimi ve dinlenme
yeri olarak hizmet veren çok yönlü modüler bir sistemdir.
Bağlayıcı bir yüzeyin yardımıyla, modüller birlikte ya da
ayrı olarak bağlanabilir ve çeşitli düzenlemeler yapılabilir.
Puzzle çeşitli düzenlemelerin yanısıra, farklı malzeme
seçenekleriyle geniş dekoratif olanaklar da sunar. Açık ve
kapalı depolama kutuları ve panelleri ile kullanıcıların
farklı depolama ihtiyaçlarına cevap verir. Puzzle odaklı
çalışma ve işbirliğine destek verirken aynı zamanda
mekanı yapılandıran ve optimize eden bir alan bölücü
olarak da kullanılabilmektedir. Puzzle farklı aksesuarlar
ve malzemeler ile iyi bir çalışma ortamı ve maksimum
işlevsellik sağlar ve açık plan ofislere dinamizm getirir.
Açık ofisler için çok fonksiyonlu alan bölücü ve depolama birimi
Multi-functional space divider and storage system for open
offices
Puzzle is a versatile modular system that serves as a space
divider, a general storage unit and a resting place. With a
connector surface, modules can be fitted together or
moved apart, combined in different configurations. Puzzle
offers a wide range of decorative options with its variety of
materials and configuration alternatives. Puzzle is a
versatile general storage unit with open and closed storage
boxes and panels responding to different needs of users. It
also serves as a space divider which allows planning and
optimizing the space, while supporting both focused work
and collaboration. Puzzle provides maximum functionality
and good working ambience with different accessories and
materials and brings dynamism to the open plan offices.
'Ridge'
Danışman Firma / Project Advisor
Demirden Design
Alper Kaya
[email protected]
0 531 7355317
Ridge, havaalanları, alışveriş merkezleri gibi kapalı
kamusal mekanlarda 3-6 yaş grubu çocukların ihtiyaçları
düşünülerek tasarlanmış, modüler bir oyun alanı. Bu tip
mekanlarda
çocuklar
için
yeterli
uyarıcılar
bulunmamakta. Ridge bu amaçla, çocuklara birbirleri ile
etkileşime girebilecekleri ve oynayabilecekleri bir alan
sağlamakta. Oyun alanı, farklı dokulara ve eğimlere
sahip karmaşık yüzeylerden oluşmakta ve çeşitli
mekanlara uygulanabilen modüler bir yapıya sahip.
Ridge’nin en önemli özelliği kolayca taşınıp monte
edilebilmesi. Yapımında temel olarak, kavak kontrplak ve
keçe kullanılmakta, böylece ilham aldığı doğaya ait
görünüm ve dokuyu hedeflemekte.
İç mekan kamusal alanlarda, 3-6 yaş grubu çocuklar için
duyusal uyarıcı bir düzenleme sağlayan modüler oyun alanı
Modular indoor play area for public places providing stimulating
landscape arrangements for children aged between 3-6
Ridge is a modular playground for indoor public areas,
such as airports and shopping malls, designed
considering the needs of children aged between 3-6. In
such public areas there is not enough stimulation for
children. The aim of Ridge therefore, is to provide a space
in which children can play and interact with each other.
Ridge offers complex surfaces, textures and varied slopes.
The modular structure allows it to be assembled in
different areas. The most important feature of Ridge is its
ease of transportation and assembly. To give a natural
look and feel, where Ridge gets its inspiration from it is
primarily made of poplar plywood and felt.
'İo'
Danışman Firma / Project Advisor
Enne Mobilya
Ezgi Kış
[email protected]
0 554 4652242
İo, giderek küçülen yaşam alanları ve hızlı yaşam
biçimlerine uygun olarak tasarlanmış bir mobilya seti.
Genç yetişkinlerin günlük yaşamlarına uyumlu olarak
değişebilen parçalardan oluşmakta. Tekerlekli pufun
üzerinde bulunan yüzey, hem kucak tepsisine
dönüşebilmekte, pufu orta sehpaya dönüştürebilmekte
ya da kullanıcının isteğine bağlı olarak koltuğun koluna
takılabilmekte. Kolçakların üzerine yerleştirilmiş elektrik
prizleri kullanıcıya dizüstü bilgisayar ya da akıllı
cihazlarını kullanma olanağı sağlamakta. Ana oturma
biriminin altına saklanabilen tekerlekli iki yer minderi
gerektiğinde oturma kapasitesini artırmak için kolaylıkla
çıkartılabilmekte. Kullanıcının tercihine göre, dünyadaki
çeşitli şehirlerden esinlenerek hazırlanıp isimlendirilmiş
renk paletleriyle İo, her tarza uyum sağlayabilmekte.
Genç yetişkinler için günlük ve sosyal aktivitelere uyumlu
oturma odası mobilyası
Flexible furniture set for young adults’ living rooms that is
adjustable for different daily and social activities
Io, is a flexible furniture set designed for small spaces and
a hectic lifestyles to be used by young adults. Io, consists
of pieces, which the users can adjust along their daily
activities. The surface upon the wheeled pouf can be taken
to use as a lap tray, can convert the pouf into a coffee
table, or can be fit on the armrests of the seating. The
electrical outlets on the armrests allow the user to use
rechargeable daily items such as laptops and
smartphones. Two floor cushions stored under the
seating unit expand the seating space and can be moved
easily with their hidden wheels. Io comes with different
colour palettes named after cities around the world, and
can attune with every style.
'Volt'
Danışman Firma / Project Advisor
Otokar
Arif Madanoğlu
[email protected]
0 530 8408534
Volt, mevcutta kullanılmakta olan ticari taksilerin sahip
oldukları problemlerden sıyrılarak, günümüz yaşam
şartlarına uygun yeni ve farklı bir taksi deneyimi sunmak
için tasarlanmış bir elektrikli taksi. Takside farklı kullanıcı
tiplerinin araca iniş binişlerini kolaylaştırmak için
otomatik kapı ve rampa bulunmakta. Bagaj olarak
ayrılmış alan, yolcu kabini içerisinde yer almakta. Bu
alanda bagaj ve tekerlekli sandalye kullanıcısının
güvenliğini sağlamak için emniyet kemerleri bulunmakta.
Isı, hava, müzik kontrolü ve kredi kartı ödeme özelliği
bulunan akıllı ekran, yolculara etkileşimli bir yolculuk
deneyimi sunmakta. Yolcu ve sürücü kabinini ayıran
güvenlik camı, yolculara özel bir alan sağlarken
sürücünün de daha güvende hissetmesini sağlamakta.
Erişilebilirlik, etkileşim ve yüksek görüş açısı sağlayan dört
koltuklu elektrikli taksi
Four seater city taxi that provides enhanced visibility, accessibility
and interaction
Volt is an electric taxi designed to provide passengers a
contemporary riding experience while responding to the
problems that current taxis have. It has an automatic
sliding door and a ramp enabling easy access to different
type of passengers. The passenger cabin has a baggage
area with safety belts to stabilize both wheelchair and
luggage. It offers passengers an interactive experience
through its smart screen that has air condition, odour and
music controls as well as credit card payment facility.
Between passengers and the driver cabin there exists a
security window, separating the passengers from the
driver, to provide private space for passengers and safer
driving for the driver.
'Salad Couture'
Danışman Firma / Project Advisor
Orhan Irmak Tasarım
Cem
Mehmethanoğlu
[email protected]
Salata ve üstüne konan malzemeler için rafa hazır ambalaj
Shelf-ready salad packaging for its base and toppings
0 554 8939233
Şehirde yaşayan ofis çalışanları için kısa molalarla
bölünen yoğun çalışma temposu insanları hızlı öğünlere
yönlendirmekte.
Çalışanlar,
öğle
yemeklerini
ulaşabildikleri mesafede bulunan kısıtlı seçenekler
arasından seçmek ve hızlıca yemek zorunda kalmaktalar.
Artan iş merkezleri, yoğun çalışma temposu ve
Y-jenerasyonun yaşam tarzı, salata gibi sağlıklı ve
doyurucu yiyecekleri popüler hale getirmekte. Salad
Couture, salatayı üstüne eklenen baklagil bazlı
malzemeleriyle birlikte her damak zevkine uyabilecek bir
öğün olarak sunmakta.
In cities, a busy work life with short breaks directs office
workers to have quick meals. They choose their meals
from the limited options available at nearby places and eat
quickly. The increasing number of business centres, along
with intense work hours and life styles of the Y-generation
makes healthy and filling food options like salad more
popular. Salad Couture is proposed to fit different tastes
and choices, using salad as a base onto which different
toppings can be added to create a meal.
‘OXXO’
Danışman Firma / Project Advisor
Arman Tasarım
Levent Muslular
[email protected]
0 544 6760709
OXXO, üç farklı elemandan oluşan bir bebek gözlem
sistemi. Birinci eleman bebeğin odasında konumlanan
temel birim. Üzerinde bulunan ekran aracılığıyla odadaki
hava kalitesi hakkında ebeveynleri bilgilendirmeke, aynı
zamanda sistemin ikinci elemanı olan taşınabilir
kameranın şarj ünitesi olarak da kullanılmakta. Kamera,
kolay kavranan formu sayesinde bebeğe bakan kişi
tarafından bebekle vakit geçirecekleri diğer odalara
taşınabilmekte. Üçüncü eleman olan akıllı telefon
uygulaması, ebeveynlerin hem ev ortamında hem de dış
ortamda kameraya bağlanarak bebeği izleyebilmelerini
sağlamakta ve odanın hava kalitesi hakkında da bilgi
vermekte.
Kamera içeren taşınabilir bebek gözlem sistemi
Portable baby monitoring system with in-built camera
OXXO is a baby monitoring system that consists of three
parts. The first part is the main base placed in the baby’s
room. This part informs the parents about the quality of
the air in the baby’s room via the screen placed on it. It
also serves as a charging dock of the portable camera that
is the second part. Thanks to its form with easy-grip, the
camera can be carried to other rooms by the babysitter.
Third part of the system is a smartphone application. It
enables the parents to monitor the baby any changes in
quality of the air in the baby's room.
'Slide'
Danışman Firma / Project Advisor
Delta
Onurcan Önal
[email protected]
0 507 3357923
Toplantılar günümüz ofis yaşamının vazgeçilmez bir
parçası. Slide, toplantı esnasında masa üstünde ihtiyaç
olmayan ürünlere sağladığı depolama sayesinde uzun
saatler boyunca daha derli doplu bir yüzeyde toplantı
yapılabilmesini öngören bir toplantı masası. Masa
yüzeyini büyütüp, katılımcıları birbirinden uzaklaştırmak
yerine, dikey depolama alanları sağlayarak verimli bir
çalışma ortamı sunmakta. Sağladığı elektrik ve veri
bağlantılarıyla teknolojik olanaklardan faydalanmayı
mümkün kılarken, sunduğu alçak yüzeylerde kablo
kalabalığını da çözmeyi hedeflemekte. İşlevsel olarak
kullanılan orta alanda, kapaklar toplantılarda ihtiyaç
duyulan görevler için kullanılabilmekte. Farklı boyutlarda
ve kaplama seçeneklerinde üretilebilen Slide, değişik iç
mekanlara uyum sağlayabilmekte.
Toplantı sürecinde değişen ihtiyaçlara cevap veren toplantı
masası
Meeting table that is adaptable to various needs during a meeting
Today meetings are the essential parts of an office life.
Slide is a meeting table that enables users to have long
meetings on a neat and tidy work surface. Instead of
having an extra-large surface which takes participants
away from each other, Slide provides an efficient work
area by offering vertical storage spaces. Besides enabling
the use of technological devices by electrical and data
connections, Slide aims to solve cable management
through its lower surfaces. The lids on the middle area can
be utilized for various needs during a meeting. It is
adaptable to different interiors as it can be manufactured
in different sizes and surface finishes.
'Pinna'
Danışman Firma / Project Advisor
Grammer
Dilan Özdingiş
[email protected]
0 537 3532229
Yakıt
teknolojilerinin
ve
kaynaklarının,
üretim
yöntemlerinin, malzemelerin ve kullanıcı beklentilerinin
özellikle teknolojiye bağlı olarak değişmesi, birçok alanı
etkilemiş olduğu gibi ulaşım sektörünü ve doğal olarak
otobüs koltuklarının tasarımını da etkileyecektir.
Pinna’nın tasarımında, tüm bunlar göz önüne alınarak
çeşitli hafifletme yöntemleri kullanılmıştır. Koltuk arkaya
yatarken, arkadaki kullanıcının diz mesafesini daraltmaz,
daha kişisel ve özgür bir alan oluşturur. Yolcunun beli,
sırtı ve omuzları yumuşak süngerle desteklenir. Ayrıca
koltuğun arka tarafında tablet ve akıllı telefonlar için bir
adet boyutu ayarlanabilen sabitleyici bulunmaktadır.
2020’nin uzun mesafe otobüsleri için yolcu koltuğu
Passenger seat for long distance busses of 2020
Changing fuel technologies and resources, manufacturing
methods, materials and user expectations especially
according to developments in technology will affect
transportation sector and the design of bus seats besides
many other areas. Considering these developments,
several lightening methods have been used in the design
of Pinna. As the seat lies back, it does not narrow down the
knee distance of the user behind and creates a more
personal and free space. The back and the shoulders of
the passenger are supported with soft foam. Additionally,
there is an adjustable holder for tablets and smartphones
at the back of the seat.
'Soffio'
Danışman Firma / Project Advisor
Medec
Gülesin Özkoç
[email protected]
0 507 2839097
Soffio, 7-12 yaş arası Tip 1 diyabet hastası çocuklara
yönelik, glikoz ölçer, insülin kalemi, iğne uçlarının
bulunduğu kartuş, acil durumlar için glikoz tabletleri ve
diyabet bilekliğini içeren bir sağlık kiti. Soffio, kandaki
glikoz ölçümünü parmağı delmeye gerek kalmadan nefes
yoluyla yapmakta. Yedek iğne uçlarını barındıran kartuş,
çocukları iğneleri kullandıktan sonra tıbbı atık kutusuna
atmaya teşvik etmekte. Birbirleriyle sürekli bağlantı
halinde olan glikoz ölçer ve diyabet bilekliği acil
durumlarda çocuğu ve gerektiğinde çevredeki insanları
bilgilendirerek yönlendirmekte. Bu bağlanırlık sayesinde,
ebeveynlerin çocuklarının sağlık durumunu kolaylıkla
takip edebilmelerini sağlamakta.
7-12 yaş arası Tip-1 diyabetli çocuklar için akıllı sağlık kiti
Smart kit for 7-12 years old children with Type-1 diabetes
Soffio is a smart kit for Type-1 diabetes children aged
between 7-12. It consists of a glucose meter, an insulin
pen, a cartridge containing the spare needles, glucose
tablets for emergency situations, and a diabetes ID
bracelet. Soffio measures blood glucose level through
breathing into the dedicated compartment of the device,
rather than pricking the finger. The spare needles cartridge
encourages children to discard the used needles in a
medical waste compartment. Connected glucose meter
and diabetes bracelet inform the child and people nearby
in case of emergency. The connectivity feature also allows
parents to monitor their child’s medical condition.
'Vivo'
Danışman Firma / Project Advisor
Medec
Türkan Öykü Polat
[email protected]
0 554 3155700
Vivo, deprem anında ve sonrasındaki birkaç saatte etkili
olabilen bir hayatta kalma kiti. Deprem başlamasıyla
ardından panik duygusunu en aza indirip, kullanıcıyı
güvenli noktaya yönlendirerek hayatta kalma olasılığını
arttırmayı amaçlamakta. Üç temel parçadan oluşan Vivo,
bünyesinde bulunan sismometre ile depremi 30-45
saniye öncesinden algılayarak kullanıcıyı alarm ve ışıkla
uyarmakta. Strüktürü sayesinde sarsıntı sırasında
kullanıcıya güvenli bir sığınak sağlayarak kişinin hayat
üçgeni oluşturmasına olanak vermekte. Vivo’nun bir
diğer parçası ise kullanıcının enkaz altında kalma
ihtimaline karşı, ısı kaybından korunma, dehidrasyonu
engelleme, dışarıyla iletişim sağlama gibi, temel hayati
ihtiyaçları karşılamayı amaçlamakta.
Deprem sırasında ve sonraki bir kaç saat boyunca kullanılabilen
hayatta kalma kiti
Earthquake survival kit that can be used during and after the first
few hours of the disaster
Vivo is an earthquake survival kit that can be effective at
the moment of disaster and the following few hours. It
aims to increase the chance of survival by minimizing the
panic level of users and guiding them to a safe zone when
the shake begins. It consists of three main parts. Vivo
senses earthquake waves in advance and warns the user
with an alarm 30-45 seconds before the event. It also
provides a safe life triangle under its structure. Vivo’s other
part aims to meet the basic needs or survival, such as to
preserve body heat, to avoid dehydration, and to allow
communication with outside world in case of getting stuck
under the debris.
'Domino'
Danışman Firma / Project Advisor
Adore Mobilya
Evgenia Ponomareva
[email protected]
12-18 yaş arası çocuk odası mobilya takımı
Bedroom furniture set for children aged 12-18
0 507 4101936
Domino, TOKİ binalarının çocuk odaları için yerden
kazandıran ve kişiselleştirilebilir bir yaşam alanı sunan
mobilya takımı. Bu mekanlarda yer sorunu olmasından
dolayı, takımın temel amacı en az yer kaplayan, ancak tüm
temel ihtiyaçları karşılayabilen bir yaşam alanı sunmak.
Domino, farklı kombinasyonlarda birleşebilen modüler raf
ve çekmece parçaları sayesinde her odaya sığabilmekte.
Takımda yer alan tüm üniteler benzer parçalarla
oluşturulduğu için, kullanıcı mobilyasını geliştirmek veya
bozulan parçaları değiştirmek istediğinde, mobilyanın
tamamını yenilemeden var olan sete parça eklemesi
yeterli olmakta. Takımın bir başka özelliği ise, az malzeme
ile üretilmiş olması. Bu sayede hem ferah bir görüntü
sağlamakta, hem de düşük maliyete sahip olmakta.
Domino aims to provide space saving and personalized
solutions for children's room in TOKI buildings, which has
the lack of space problem. Therefore, the primary intention
is to provide a complete living area by taking up minimum
space while answering all essential needs for the rooms.
Domino is designed to fit in different rooms by offering
modular shelves and drawers allowing different
combinations. As the different units are made up of same
pieces, the user may upgrade the furniture or replace
broken parts, by adding new pieces to the existing one,
without renewing the entire set. The use of minimum
material gives Domino a spacious look and makes it more
affordable.
‘Guru’
Danışman Firma / Project Advisor
Arçelik
Berk Saraloğlu
[email protected]
0 507 9892324
Guru, yemek yapmayı bilmeyen ancak sağlıklı ev yemeği
yemek isteyen kullanıcıları hedeflemekte. Ekranlı arayüz,
kullanıcıları görsel ve sesli geri bildirimler aracılığıyla
hangi malzemeyi ve ne zaman eklemeleri gerektiği
hakkında yönlendirmekte. Kendi kendine karıştırma
yapan haznesi, menüden seçilen yemek tarifine göre
pişirme sıcaklığı ve süre gibi değerleri otomatik
ayarlamakta. Hazırlanan tarifleri kaydetme, paylaşma ve
başka tarifleri ekleyebilme özellikleri sayesinde Guru,
kullanıcılara evde kendilerinin hazırlayabileceği sağlıklı,
pratik ve hızlı yiyecekler sunmakta.
Yalnız yaşayan genç yetişkinler için sağlıklı, hızlı ve pratik
yemek yapmayı sağlayan akıllı yemek pişirme cihazı
Smart cooker for cooking healthy food in a fast, practical and
easy way for young adults living alone
Guru targets non-skilled users who want to eat healthy
homemade food. The screen-based user interface guides
users during cooking by using audio visual feedback about
when and which ingredient needs to be added.
Self-stirring pot can automatically adjust the cooking
temperature and duration according to the selected recipe
from its menu. It also offers additional features to record
recipes, adding them to favourites and sharing hence Guru
provides users with much healthier, practical and faster
homemade cooking.
'Twister'
Danışman Firma / Project Advisor
Flopark
Jale Selin
Sarıfakıoğlu
[email protected]
0 533 5727141
Twister, çocukların en çok sevdiği denge ve hız oyunlarını
bünyesinde birleştiren bir dış mekan oyun parkı elemanı.
Amaç hem kendi etrafında dönen hem de hacıyatmaz
hareketi yapan Twister’ın üzerinde dengede durabilmek.
Çocuklar kendi ağırlıkları ve hareketleri ile dengeyi
sağlayabilecekleri gibi, daha yükseğe ve daha fazla hıza
ulaşmaya çalışabilirler. Ürün, içindeki mekanizma
sayesinde tek başına oynanabilindiği gibi çoklu
kullanımda ise daha zevkli hale gelmekte. Twister’ın
kaymaz yüzeyi ve tutamakları güvenli bir oyun deneyimi
oluşturmak için tasarlanmıştır.
7-11 yaş arası çocuklar için grup oyununu destekleyen dış
mekan oyun parkı denge oyuncağı
Outdoor playground equipment encouraging group playing and
challenging balance ability of 7-11 year old children
Twister is outdoor playground equipment that combines
two of the most favourite playground challenges, balance
and speed, in a single product. The aim is to stay in
balance while turning around and making roly-poly
movement. Children can keep their balance and reach
higher speed and height levels with their body weight and
motions. The mechanism inside allows both single and
multi-playing which adds more fun. Non-slippery surface
and handles are designed to create a safe playground
experience.
‘Saprofit’
Danışman Firma / Project Advisor
Designum
Aybars Şenyıldız
[email protected]
0 505 7933092
Saprofit Türkiye’deki geri dönüşüm malzemelerini toplama
sorununa pratik ve uygulanabilir çözüm sunan bir taşıma
aracı. Ülkemizde evsel atıkların geri dönüşüm amacıyla
toplanması işinin büyük bir kısmı zor şartlarda, kayıt dışı
çalışan sokak toplayıcıları tarafından yapılmakta. Bu
işçilerin belediye sistemine dahil edilmesi ile sorunun
kayıtlı olarak yapılması kısmı çözülecektir. Saprofit de böyle
bir senaryo üzerinden tasarlanmıştır. Tekerleklerin yapısı ve
malzemesi, engelli ve zor yüzey koşullarına göre seçilen
Saprofit, farklı sürüş şekilleriye, kaldırım ve yokuşlarda
kullanıcıya kolaylık sağlamakta. Hem atıkları sıkıştırma,
hem de sınıflandırma işlerini yapmakta. Reflektör bantları
sayesinde trafikte güvenlik sağlamakta. Ayrıca estetik
görünümü ile şehir kimliğine de uyum sağlamakta.
Kentsel alandaki çöplerden geri dönüştürülebilir atık toplama
aracı
Cart for collecting recyclable materials from waste bins in urban
areas
Saprofit is a cart that offers a practical and feasible
solution for the problems in recycling materials collection.
In Turkey, the collection of recyclable domestic waste is
done mostly by street collectors, who work in hard
conditions and without being registered. One solution can
be the integration of the street collectors within a
municipality system. Saprofit is designed to fit in such a
scenario. Saprofit can easily move on different surfaces. It
is easy to use at sidewalk ways and ramps thanks to its
wheel construction and the materials combination. It can
squash and classify the waste materials. The reflector
bands helps safety in traffic. Saprofit’s aesthetic look is
compatible with a city identity.
'Cure'
Danışman Firma / Project Advisor
Arlight
Alev Sönmez
[email protected]
0 506 8886870
Günümüzde daha bilinçli hale gelen hastaların hastane
deneyimiyle ilgili beklentileri de giderek artmakta ve
buna bağlı olarak açığa çıkan ‘insan merkezli sağlık
kurumları’ yaklaşımı öne çıkmakta. Sağlık sektöründe
görünen bu büyük değişimin bir parçası olarak,
aydınlatma da önemli bir role sahip. Yeni yapılan
araştırmalar aydınlatmanın hastaların sirkadyen
ritimleri, uyku düzenleri, motivasyon ve ruh hallerinin
yanında acıya duyarlılıkları üzerine etkilerini de açığa
çıkarmakta. Cure, zamanının çoğunu kapalı mekanda
geçiren yataklı hastalara, ışığın tedavi sürecine olumlu
etkilerinden yararlanma imkanı sunmakta. Bu bağlamda,
Cure, ışığın gücünü kullanarak gelişmiş tedavi ortamları
yaratmada fark yaratacak bir hasta odası armatürü.
Tedavi deneyimine katkıda bulunan hasta odası armatürü
Patient room luminaire enhancing therapeutic experience
Today, as patients’ awareness increases, they become
more demanding in their hospital experiences. Therefore,
a ‘human centric healthcare environment’ becomes
prominent. Lighting plays an important role in this
transformation within healthcare. Ongoing research
shows that lighting has an effect on patients’ circadian
rhythms, sleep-awake patterns, moods and wellbeing as
well as their tolerance to pain. Cure gives patients, who
spend most of their time indoors, a chance to benefit from
the positive effects of light during their recovery. Cure is a
patient room luminaire that can make a difference in
creating an enhanced healing environment through the
power of light.
'Tofa'
Danışman Firma / Project Advisor
Rapido
Burak Taşdizen
[email protected]
0 536 4362717
Topoğrafyadan ilham alınarak tasarlanan Tofa, yeniden
şekillendirdiği mekanda farklı öyküler anlatmakta. Hem
bireysel kullanıcıları hem de sosyal grupları ağırlama
amaçlı değişik yüksekliklere sahip oturma katmanları,
kullanıcı sirkülasyonunu göz önüne alınarak kısa ve uzun
süreli beklemeler için biri daha yerleşik, diğeri ise kısa
süreli iki farklı oturma pozisyonu sağlamakta. Sırtlıktaki
katmanlar, kullanıcı çeşitliğini de göz önüne alarak,
sosyal ve bireysel alanları tanımlamakta. Hızlı çalışma ve
priz bağlantısı için sert yüzeyli iki katmanı da
barındırmakta. Katmanlı yapısına uygulanan renk ve doku
değişimleriyle farklı mekanlara kolayca uyum sağlayan
Tofa, kullanıcıları doğayla yeniden bağ kurmaya, kişisel
sınırları kırıp yeniden inşa etmeye ve bekleme deneyimini
yeniden tanımlamaya davet etmekte.
Dinamik bekleme ve dinlenme alanlarında yedi kişiye kadar
oturma imkanı sağlayan, hem izolasyon hem de iletişime olanak
tanıyan ofis koltuğu
Office furniture for dynamic waiting and break-out areas that
provides seating for up to seven people along whom it promotes
both isolation and communication
Inspired by topography, Tofa is seating that tells different
stories in the space that it reshapes. It hosts both
individuals and social groups while the layers in different
heights enable two different sitting positions considering
the user circulation: comfortable posture for long term,
and ready-to-go posture for short term waiting. Carrying
in mind the diversity of users, the layers in the backrest
define social and individual areas. Tofa also has two rigid
layers for fast working and electrical connections. The
layered structure enables easy adaptation to different
interiors by changing colours and textures. Tofa invites
users to reconnect to nature, take a break and set their
personal boundaries to redefine the waiting experience.
'Sensemate'
Danışman Firma / Project Advisor
Karel
Tolga Tuncer
[email protected]
0 555 6537440
Sensemate, işitme engelli veya duyma kaybı olan
insanların, kapı zili, bebek ağlaması, acil durum gibi sesli
uyarıları ev içinde algılamasına yardımcı ürün seti. Set,
su geçirmez bileklik, ekranlı sensörler ve şarj ünitesinden
oluşmakta. Saat olarak kullanılabilen bileklik, ev içinde
sesli uyarıları alıp, kullanıcıya titreşim ve görsel geri
bildirimlerle iletmekte. Bileklik üzerinde ekran ve çift
fonksiyonlu bir tuş bulunmakta. Bu tuş, kısa dokunuşta
titreşimi kapatırken, üç saniyeden uzun basıldığında
başka odadaki ikinci bir Sensemate kullanıcısına uyarı
göndermekte. Taşınabilir sensörler, ses kaynağına yakın
yerlere konumlandırılıp hafızasından çağrılacak ilgili bir
simge ile eşleştirilebilmekte.
İşitme engellilerin sesleri algılamasına yardımcı ev kullanımına
özel ürün ailesi
Assistive domestic product set that helps deaf and hard of
hearing people to sense sounds
Sensemate is a product family that helps deaf and hard of
hearing people to receive sound alerts such as doorbells,
baby crying, and emergency alarms at home. The set
consists of a waterproof wristband, sensors with a screen,
and a charging dock. The wristband, which can be used as
a watch, receives and converts sound signals as visual
and vibration feedback. The wristband has a screen and a
button with two functions. When the button is pushed
shortly, the alarm vibration is turned off. When it is pushed
for three seconds it sends a message to another
Sensemate user located in another room. Mobile sensors
can be placed near to the sound source after simply
choosing a representative icon related to that source
'Taily'
Danışman Firma / Project Advisor
Sanset İkoor
Kiraz Sema Turhan
[email protected]
0 506 8853003
Mevcut ofis mobilyalarının günümüz çalışanlarının
çalışma alışkanlıklarına cevap veremediği gözlenmekte.
Artık çalışma ortamlarındaki mobilyalar kullanıcılara
kendilerini daha özgür hissettirebilmeli. Taily, ofislerin
bekleme/dinlenme alanlarında kullanıcıya hem bir çalışma
ortamı sunarken hem de dinlenmesine olanak tanımakta.
Taşıyıcı kısmın sade ve karakteristik formunu tamamlayan
koltuk, dönerek çalışma kullanımından dinlenme
kullanımına geçmekte. Kullanıcı çalışma pozisyonunda
otururken taşıyıcı kısma bağlı ve harekete edebilen tablaya
bilgisayarını veya tabletini koyarak çalışmakta, dinlenmek
istediğinde ise tablayı ileri iterek yan dönmesi yeterli
olmakta. Bu pozisyonda ayaklarını taşıyıcı kısma uzatan
kullanıcı dinlenme fırsatı bulabilmekte.
Modern çalışma alışkanlıklarına cevap veren çok fonksiyonlu
ofis mobilyası
Multifunctional office furniture that responds contemporary
working habits
Existing office furniture cannot respond to contemporary
working habits of people. Today, office furniture should
offer more freedom to users. Taily that is designed for
lounge areas offers users not only a working environment
but also allows them to rest. The seat that completes the
simple and characteristic form of supporter part provides
a shift from working to resting just by rotation. At the
working position user places the computer or the tablet on
the movable surface that is connected to the supporter
part and when he/she wants to have a rest it is enough to
push the surface forward and turn sideways. At this
position user gets a chance to relax by extending his/her
legs along the supporter part.
‘PLY’
Danışman Firma / Project Advisor
Vestel Elektronik
Burcu Uçan
[email protected]
0 536 4002727
Günümüzde sağlıklı beslenme gittikçe önem kazanırken,
her yaştan insan farklı nedenlerle nasıl beslendiğine
dikkat etmekte. Sağlıklı beslenme hayatın nitelikli
devamı için kesinlikle önemli bir konu. PLY, ofiste
çalışanlara yemeklerini taşıma, ısıtma ve istenilen
sıcaklıkta servis etme imkanı veren bir yemek kabı seti.
Bu sayede, insanlar evlerinde önceden hazırladıkları
yiyecekleri yanlarında taşıyabilmekte ve yeme
alışkanlıklarını devam ettirebilmekte.
Ofis çalışanlarına yemeklerini istenilen sıcaklıkta ısıtma, muhafaza
etme ve servis yapma imkanı veren taşınabilir yemek kabı seti
A portable food container set allowing office workers to warm up,
maintain, and serve their food at desired temperatures
Nowadays, healthy eating has gained importance with
people of different ages paying more attention to what
they eat for a wide variety of reasons. Healthy eating is an
important aspect for a quality lifespan. PLY is a food
container set for office workers to warm up, maintain, and
serve their food at desired temperatures. This way, people
can carry the meals that they have prepared at home
before and continue their eating habits.
'Link'
Danışman Firma / Project Advisor
Futerodesign
Ayşegül Uzunyol
[email protected]
0 536 3395167
Link, acil durumlarda yardım istemeye yarayan GPS
takipli kişisel panik butonu. Beraberinde gelen, akıllı
cihazlarla uyumlu Link yazılımı, kullanıcının konumu ve
ürünün durumu hakkında gerçek zamanlı bilgi edinmeyi
sağlamakta. Yardım butonuna basıldığında, GPS özelliği
sayesinde, önceden seçilen aile fertleri, arkadaşlar ya da
ilgili kurumlar konumunu öğrenebilmekte; önceden
belirlenmiş telefon numaralarının aranması sayesinde
kullanıcı durumunu karşı tarafa anlatabilmekte. Ekranlı
ve ekransız olmak üzere iki seçenek sunan Link, saat,
kemere takılma kancası, kolye şeklinde ya da asma
kancasıyla
kullanılabilmekte.
Ekran,
kullanıcının
aktivitelerine yönelik bilgi verirken; ekransız seçenek
daha doğrudan kullanım için tercih edilmekte.
Acil durumlarda kullanılmak üzere GPS takipli giyilebilir, kişisel
panik butonu
Wearable personal panic button with GPS tracker to be used in
emergency situations
Link is a personal panic button with GPS tracker used in
emergency situations to request help. It comes with an
application allowing real-time notifications about the
location of the wearer and the situation of the device,
which is also compatible with smart devices. When SOS
button is pressed, help request and the location of the
users are sent to their previously defined family members,
friends or corporations via GPS technology. As it dials
predetermined telephone numbers, users can also give
information about their condition. Link with an optional
display can be worn as a watch, with belt clip, pendant, or
clip hook. While display provides necessary information
relevant to users’ task, without display it provides more
direct use.
MEZUNİYET PROJELERİ SERGİSİ
GRADUATION PROJECTS EXHIBITION
2014
ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
METU Department of Industrial Design
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi
METU Cultural and Convention Center
Metin Editörleri / Content Editors:
Bahar Şener-Pedgley, Güzin Şen, Aykut Coşkun,
Gülay Hasdoğan, Mine Hoşgün Soylu, Ece Yalım,
Sezgin Akan, Mehmet Erdi Özgürlük
Kapak Grafiği Konsepti / Cover Graphic Concept:
Alev Sönmez
Sayfa Düzeni ve Hazırlık / Page Layout and Preparation:
Ahmet Burak Aktaş, Aykut Coşkun
Öğrenci Portre Fotoğrafları / Student Portrait Photographs:
Duygu Bostancı, Aybars Şenyıldız
© 2014 ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
METU Department of Industrial Design
Tüm hakları saklıdır, All rights reserved.
Danışman Kuruluşlar ve Kişiler / Project Advisors:
Adore Mobilya, Arçelik, Arlight, Arman Tasarım, Aselsan,
Atagür, Bama Teknoloji, Boytaş, Dagdash, Delta,
Demirden Design, Designum, Enne Mobilya, Flopark,
Futerodesign, Grammer, Hidromek, Karel, Lazzoni,
Moonlight, Offi, Orhan Irmak Tasarım, Medec, Otokar,
Rapido, Sanset İkoor, Tandem, Tartan Design, Termikel,
Tuna Ofis, Vestel Beyaz, Vestel Elektronik
Fotoğraf Düzeltme/ Photo Editing:
Mehmet Erdi Özgürlük
Baskı / Printing:
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Basım İşliği, Ankara
Sergi ve Kataloğa Katkıda Bulunan Firmalar
Firms Contributing to the Exhibition and Catalogue:
Arçelik, Arlight, Enne, Flopark, Futerodesign, Hidromek,
Moonlight, Otokar, Rapido, Sanset İkoor, Tuna, Vestel Elektronik
2'7ž0LPDUOóN)DN¾OWHVL
(QG¾VWULžU¾QOHUL7DVDUóPó%¸O¾P¾
žQLYHUVLWHOHU0DK'XPOXSóQDU%OY1R
‰DQND\D$QNDUD7ž5.ò<(
7
)
(LG#PHWXHGXWU
ZZZLGPHWXHGXWU
.DSDN*UDͤáL.RQVHSWL&RYHU*UDSKLF&RQFHSW
$OHY6¸QPH]
Download

Mezuniyet Projeleri Sergisi Kataloğu - 2014