ŞARTNAME
Keçiören Belediyesi
1. Yarışmanın adı “Davetine Geldim Ya Resulullah”dır. Bu yarışma lise öğrencilerine yönelik bir bilgi
yarışmasıdır. Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Keçiören İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü ve Keçiören Müftülüğü işbirliği ile düzenlenmektedir.
2. Yarışmanın amacı; gençlerimizin Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ‘i tanımalarına,
anlamalarına, hayatlarına rehber kılmalarına ve kitap okumalarına teşviktir. Bilgileri öğrenen, bunu
aktarabilen bireylerin İslâm dininin en önemli ibadetlerinden olan Umre’yi ifa edebilmesi için bir
vasıta olabilmektir.
3. Yarışmaya kimler katılabilir?
 Bu yarışma Keçiören ilçesinde bulunan liselerde örgün öğretime devam eden 9., 10., 11. ve
12.sınıf öğrencilerini,
 Keçiören’de ikamet eden akşam lisesi veya açık liselerde öğrenim görenlerden 9.sınıf (2000
doğumlu), 10.sınıf (1999 doğumlu), 11.sınıf (1998 doğumlu), 12.sınıf (1997 doğumlu)
öğrencilerini kapsamaktadır.
 Katılım koşullarına sahip olmayan yarışmacılar, yarışma dışı bırakılır; sonradan tespit
edildiğinde ödülü geri alınır. Boş kalan sıralama ve ödül için diğer katılımcılar herhangi bir
talepte bulunamayacaklardır.
 Yarışma düzenleyicisi bir başvurunun kurallara aykırı olduğunu tespit ederse, başvuruyu geri
çevirme yetkisine sahiptir.
 Yarışmaya katılım ve dağıtılan çalışma kitabı ücretsizdir. Kitaplar okullarda dağıtılacaktır.
Akşam lisesi veya açık liseden başvuru yapan öğrenciler kitaplarını Keçiören Belediyesi
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Huzurevi binası başvuru masasından alabileceklerdir.
 Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler kendi okul müdürlüklerine, Keçiören Belediyesi Sosyal
Yardım İşleri Müdürlüğü’ne veya online olarak www.kecioren.bel.tr adresinde bulunan linke
başvuru yapabileceklerdir.
 Başvuru sırasında nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenci belgesi istenmektedir. Online başvuru
yapanlar, istenilen evrakları Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Huzurevi
binasına bırakacaklardır.
 Başvuru yaptığınız yerde formunuzu eksiksiz doldurmanız ve evraklarınızı teslim etmeniz
gerekmektedir.
 Başvuru formu doldurmayan ve belgelerini tam teslim etmeyen yarışmacılar yarışmaya
alınmayacaklardır.
 Genç Fidanlar Yarışıyor yarışmalarında dereceye girenler yarışmaya katılamazlar.
 Yarışma için son başvuru tarihi 10/04/2015 Saat 17.00 mesai bitimidir.
4. Sınav İçeriği:
Yarışma 9. ve 10. Sınıf , 11. ve 12.sınıf olarak 2 kategoride yapılacaktır. Sınav yazılı(test) olarak
yapılacaktır. Yarışma soruları Din İşleri Yüksek Kurulunun 26.05.1972 gün ve 825 sayılı kararı ile
basılan Osman KESKİOĞLU’nun Siyer-i Nebi kitabından hazırlanacaktır.
5. Yarışma Takvimi:
Son Katılım Tarihi
: 10/04/2015
Yarışma Tarihi
: Nisan ayının son haftası
Değerlendirme ve Sonuç Bildirim Tarihi : Kesin Tarih ve yer ilan edilecektir.
Ödül töreni
: Kesin tarih ve yer ilan edilecektir.
 Yarışmaya ait bilgiler, başvuru sayısına göre belirlenecek ve ilan edilecektir.
 Yarışmaya ilişkin tüm duyurular www.kecioren.bel.tr sitesinde ilan edilecek ve ayrıca tüm
yarışmacıların cep telefonlarına mesaj olarak gönderilecektir.
 Bu nedenle tüm yarışmacıların cep telefonu numaralarını vermeleri zorunludur.
Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü İrtibat Tel: (312) 314 34 77–314 35 08
 Duyuruların yarışmacılara ulaşamamasından kurumumuz sorumlu değildir.
 Yarışma sonunda yarışmacılar arasında eşitlik olması halinde, yarışmacılara alternatif sorular
sorulacaktır. Eşitlik bozulmadığı takdirde kitapçıkta yer almayan soruları sorma yetkisi
değerlendirme komisyonuna aittir.
 Yarışma düzenleyicisi ve değerlendirme komisyonu, yarışma ve değerlendirmeye ilişkin usul
ve esasları değiştirme hakkına sahiptir.
 Başvurular mesai saatleri içinde teslim edilir.
 Tüm yarışmacılara Teşekkür Belgesi verilecektir.
6. Ödüller:
9.ve 10.sınıf Kategorisi
İlk 5’e girene 1 kişilik umre ödülü
11.ve 12.sınıf Kategorisi
İlk 5’e girene 1 kişilik umre ödülü
BAŞVURU FORMU
Yarışmaya ilişkin yukarıda belirtilen tüm bilgileri okudum ve kabul ediyorum.
Başvuru Sahibinin;
Adı ve Soyadı
: …………………………………………………………………….
Adresi
: …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
Tel
: 0….. - ………………….. Cep Tel: 0….. - ……………………….
Okulu
:………………………………………………………………………
Sınıfı
:………………………………………………………………………
İmza : ………
Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü İrtibat Tel: (312) 314 34 77–314 35 08
Download

Yarışma Şartnamesi - Keçiören Belediyesi