İSMMMO ışıklarını kapatıyor !
SEN DE KATIL !
Alarmınızı 28 Mart Cumartesi akşamı 20:30’a kurun
ve o gece ışıklarınızı bir saatliğine kapatmayı unutmayın!
Dünya Saati 2015
için geri sayım başladı.
Çevre konusundaki en büyük kitlesel hareket olan
Dünya Saati etkinliğine sen de katıl.!
İnsanlığın doğayla uyum içinde yaşadığı bir geleceğin
kurulması için sizin katkılarınıza da ihtiyaç var.
Geçen yıl tüm dünyada yüz milyonlarca insanın katıldığı
Dünya Saati etkinliğinde bu yıl da ışıklar iklim değişikliği
sorununa dikkat çekmek için kapatılacak.
Siz de dünyada yaklaşık olarak 2 milyar insanın katıldığı
ortak mücadelenin bir parçası olun.
Dünya Saati kampanyası iklim değişikliği sorununa
dikkat çekmeyi , dünyanın biyolojik çeşitliliğini koruyarak,
yenilenebilir kaynakların sürdürülebilirliğini sağlayarak,
kirlilik ve aşırı tüketimin azaltılmasını teşvik ederek
gezegenimizin doğal çevresinin bozulmasını durdurmak ve
insanın doğayla uyum içinde yaşadığı bir geleceğin
kurulmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Dünya Saati etkinliği ile 2007 yılından bu yana
ülkelerdeki tarihi ve anıtsal yapılar, binlerce kurum ve
milyonlarca insan ışıklarını bir saatliğine kapatarak, iklim
değişikliğiyle mücadele için tüm dünyaya çok önemli bir
mesaj vermeye çalışmaktadır.
Gezegenimizin karşı karşıya olduğu, başta iklim
değişikliği olmak üzere çevre sorunlarıyla mücadele etmek
için herkesi adım atmaya davet ederek farkındalık yaratmaya
çalışılmaktadır.
Avustralya'da başlayan Dünya Saati 7 kıtada, 150'den
fazla ülkede, 7 binden fazla şehirde binlerce insana ulaşarak
dünyanın en büyük çevre hareketi olmuş durumdadır.
Türkiye’nin farklı şehirlerindeki önemli yapıların ışıkları
yine kapatılarak kampanyaya destek verilmeye devam
edilmektedir.
İSMMMO ve üyeleri olarak bizler de hızla büyüyen
bu kampanyanın umudunu ışıklarımızı kapatarak tüm
dünyaya iletmek istiyoruz.
Çevre Sosyal Sorumluluk Ve Afet Yönetimi Komitesi
.
Download

Sen de Katıl