25 MART 2015 ÇARŞAMBA
614807 >
Termik santrallerin özelleştirilmesine onay
Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), Orhaneli ve Tunçbilek Termik
Santrallerinin, özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi veren Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi AŞ'ye, Soma B Termik Santralinin de
en yüksek teklif sahibi Konya Şeker Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satışını onayladı.ÖYK'nın konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, özelleştirme programı kapsamında yapılan ihalede, EÜAŞ'a ait Orhaneli ve Tunçbilek Termik Santrallerinin, SEAŞ'a ait BLİ tarafından kullanılan taşınırların, Orhaneli
ve Tunçbilek Termik Santralleri ile BLİ tarafından kullanılan taşınmazların satılmasına 521 milyon dolar bedelle en yüksek teklifi veren Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi AŞ'ye satılmasına onay verdi. ÖYK
kararına göre, 79528 ve 73021 nolu maden ruhsatları ile bu ruhsatların kapsadığı maden sahalarının işletme hakkı da söz konusu
firmaya devredilecek.
771301
1301-6148
9
ISSN
ASELSAN ile SSM 5 sözleşme imzaladı
ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) arasında toplam bedeli 194,9 milyon TL ve 135,7 milyon
dolar olan 5 sözleşme imzalandı. ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, şirket ile SSM arasında, Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyacı "Muhabere/Muhabere Dışı Elektronik Harp Sistemleri Tedarik Projeleri" kapsamında toplam bedeli 194 milyon
903 bin 597 TL ve 135 milyon 740 bin 318 dolar olan
5 sözleşme imzalandığı kaydedildi. Açıklamada, söz konusu sözleşmeler kapsamında ASELSAN tarafından geliştirilip üretilecek olan Elektronik Harp Sistemlerinin teslimatının 2016-2021 yıllarında yapılacağı belirtildi.
Yıl: 37 Sayı: 13193
www.hurses.com.tr
GÜNLÜK BAĞIMSIZ TİCARİ EKONOMİ VE POLİTİKA GAZETESİ
Fiyatı: 25 KURUŞ
Ekonomi Bakanı
Zeybekci, "Tek
problemimiz faiz
oranlarının hala
çok yüksek
oluşu.
Yatırımcının
finansman
ihtiyacını düşük
maliyetle temin
edeceği kabul
edilebilir
oranlara
ihtiyacımız var"
dedi.
‘Para politikasında temkinli duruş sürecek’
Merkez Bankası, gıda fiyatları ve döviz kuru gelişmelerinin enflasyon üzerinde başlıca risk unsurları
olduğunu, enflasyonda belirgin iyileşmeye kadar temkinli duruşun süreceğini belirtti.
İSTANBUL AA
ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinde,
"Gıda fiyatlarının mevcut seyri ve döviz kuru gelişmeleri, enflasyon görünümü üzerindeki başlıca risk unsurları olarak değerlendirilmektedir" denildi.
Kurulun, 17 Mart 2015 tarihli toplantısına ilişkin yayımladığı toplantı
özetinde, şubat ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0,71 arttığı ve yıllık enflasyonun 0,31 puan yükselişle yüzde
7,55'e ulaştığı anımsatıldı. Enflasyondaki bu yükselişin büyük ölçüde gıda
fiyatlarından kaynaklandığı ifade edilen özette, gıda dışı tüketici fiyatlarının yıllık enflasyonundaki düşüş eğilimi devam ettirdiği belirtildi. Özette,
şunlar kaydedildi:
"Enflasyonun ana eğilimi hizmet
grubunda yükselmeye devam ederken
temel mallarda gerilemiştir. Bu doğrultuda, çekirdek enflasyon göstergelerindeki iyileşme sürmüştür. Gıda ve alkolsüz içecekler grubu yıllık enflasyonu
şubat ayında özellikle işlenmemiş gıda fiyatlarındaki gelişmeler sonucu
2,73 puanlık bir artışla yüzde 13,70 seviyesine ulaşmıştır. Bu dönemde olumsuz hava koşullarının etkisiyle yüksek
oranda artan sebze fiyatları ve arz
yönlü unsurlara bağlı olarak yükselen
et fiyatları ön plana çıkmıştır. Diğer taraftan, işlenmiş gıda fiyatları yıllık
enflasyonu gerilese de aylık artış eğilimi yüksek seyrini grup genelinde
sürdürmüştür. Mart ayına ilişkin göstergeler gıda yıllık enflasyonunun yük-
T
sek seyrini koruyabileceğine işaret etmektedir.
Enerji grubunda yıllık enflasyon,
akaryakıt fiyatları ve su tarifelerindeki artışlara karşın, yüzde - 1,92 (eksi)
ile ılımlı seyrini korumuştur. Ancak,
Türk Lirası'ndaki değer kaybının akaryakıt ve tüpgaz fiyatları üzerindeki yukarı yönlü etkilerinin izlendiği mart
ayında, enerji grubunun yıllık tüketici enflasyonu üzerindeki sınırlayıcı
katkısının azalacağı tahmin edilmektedir."
Hizmet fiyatlarının şubat ayında
yüzde 0,68 arttığı ve grup yıllık enflasyonunun 0,10 puan azalarak yüzde
8,63'e gerilediği hatırlatılan özette,
şöyle denildi: "Bu dönemde, gıda ve
petrol fiyatları ile döviz kurundaki
gelişmelere bağlı olarak, hizmet fiyatları üzerinde maliyet yönlü baskılar gözlenmiştir. Nitekim yiyecek hizmetleri aylık fiyat artış eğiliminin gıda
fiyatlarındaki seyre bağlı olarak hızlandığı görülmüştür. Ayrıca akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle Kasım
ayından bu yana gerilemekte olan
ulaştırma hizmetleri fiyatları sınırlı
da olsa yükselmiş; döviz kuru hareketlerine duyarlı bazı kalemlerin fiyatlarında kayda değer artışlar gözlenmiş-
HAZİNE 4.5 MİLYAR LİRA BORÇLANDI
düzenlediği 2 ihalede piyasaya 4 milHazine,
yar 496,5 milyon lira borçlandı. Hazine
Müsteşarlığı, dünkü ilk ihalede 5 yıl (1778 gün)
vadeli, 6 ayda bir yüzde 3,70 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını
gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 8,08, bileşik faiz yüzde 8,25 oldu. Nominal teklifin 1
milyar 759,5 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 77 milyon lira, net satış 1 milyar 56,8 milyon lira olarak gerçekleşti. İhalede,
kamudan gelen 947 milyon liralık teklifin tamamı karşılandı. Piyasa yapıcılardan 965,8 milyon liralık teklif geldi ve 434,6 milyon liralık net
satış yapıldı. Hazine, ikinci ihalede ise 10 yıl (3
bin 640 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4 kupon
ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde
7,98 bileşik faiz yüzde 8,14 oldu. Nominal teklifin 1 milyar 634,9 milyon lira olduğu ihalede,
nominal satış 818,4 milyon lira, net satış 819,4
milyon lira olarak gerçekleşti. (Ankara, aa)
Finansal Hizmetler Güven
Endeksi geriledi
Hizmetler Güven Endeksi (FHGE),
Finansal
2015 mart döneminde bir önceki aya göre
15,5 puan azalarak 164,8 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
mart ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve
Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni (FHGE)
açıkladı. Bu yılın mart ayında FHGE, bir önceki aya göre 15,5 puan azalarak 164,8 seviyesine geriledi. FHGE, şubat ayında 180,3 düzeyindeydi. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki
iş durumu, hizmetlere olan talep ve gelecek üç
aydaki hizmetlere olan talep beklentisi endeksi azalış yönünde etkiledi. Mart ayında, son üç
aya yönelik değerlendirmelere göre, bir önceki
aya kıyasla iş durumunda kötüleşme, hizmetlere olan talepte (ciro) azalış, istihdamda artış görüldü. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise iş durumunda iyileşme, hizmetlere olan talepte azalış, istihdamda artış gözlendi. (İstanbul, aa)
tir. Bu gelişmeler doğrultusunda hizmet enflasyonu şubat ayında yüksek
seviyelerini korumuştur" ifadelerine yer verildi.
Özette, şubat ayında temel mal
grubu yıllık enflasyonunun 1,78 puanlık azalışla yüzde 6,79'a gerilediği ve
bu dönemde yıllık enflasyonun dayanıklı tüketim malları başta olmak üzere tüm ana gruplarda azaldığı belirtildi.Grup yıllık enflasyonundaki düşüşün büyük ölçüde baz etkisinden kaynaklandığı, özellikle giyim dışı temel
mal grubu aylık fiyat artışlarında
TL'deki değer kaybı etkilerinin izlendiği aktarılan özette, şu değerlendirmelere yer verildi:
"Buna karşılık, son dönemde yurt
içi talep koşullarının zayıflaması döviz
kuru kaynaklı maliyet baskılarını kısmen hafifletmiştir. Bu doğrultuda şubat ayında temel mal enflasyonu ana
eğilimi ılımlı düzeylere gerilemiştir.
Özetle, şubat ayında enerji ve gıda dışı (çekirdek) enflasyon göstergeleri
düşmeye devam etmiştir. Bununla
birlikte, gıda fiyatlarının mevcut seyri ve döviz kuru gelişmeleri enflasyon
görünümü üzerindeki başlıca risk unsurları olarak değerlendirilmektedir.
Sanayi üretimi ocak ayında aylık bazda yüzde 1,4 oranında gerilemiştir. Bu
gelişmede, iç talebin artış hızındaki yavaşlama ile dış talepteki zayıf seyre ek
olarak ocak ayında yaşanan olumsuz
hava koşullarının tedarik zinciri ve
inşaat faaliyetlerinde kesintiye yol açması etkili olmuştur. Şubat ayı PMI ve
İktisadi Yönelim Anketi (İYA) verileri,
yakın dönemde sanayi üretiminde zayıf seyrin sürdüğüne işaret etmektedir."
Harcama tarafına ilişkin veriler
incelendiğinde, son dönemde talep koşullarında belirgin bir iyileşme gözlenmediğine işaret edilen özette, ocak
ayında önceki çeyrek ortalamasına
kıyasla tüketim malları üretiminin gerilediği, ithalatının ise arttığı belirtildi.
Özette, sonuç olarak, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve gıda fiyatlarındaki artışların para politikasındaki
temkinli yaklaşımın sürdürülmesini
gerektirdiği belirtilerek, bu doğrultuda Kurul'un, faiz oranlarının sabit tutulmasına karar verdiği anımsatıldı.
Gelecek dönemde para politikası kararlarının enflasyon görünümündeki iyileşmenin hızına bağlı olacağı dikkati
çekilen özette, enflasyon beklentileri,
fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlar yakından izlenecek ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar
getiri eğrisini yataya yakın tutmak suretiyle para politikasındaki temkinli duruşun sürdürüleceği kaydedildi.
Maliye politikasına ve vergi düzenlemelerine ilişkin gelişmelerin enflasyon görünümüne etkileri bakımından
yakından takip edildiği ifade edilen
özette, şunlar belirtildi:
"Para politikası duruşu oluşturulurken, mali disiplinin korunacağı ve yönetilen/yönlendirilen fiyatlarda öngörülmeyen bir artış gerçekleşmeyeceği varsayılmaktadır. Maliye politikasının söz konusu çerçeveden belirgin olarak sapması ve bu durumun orta vadeli enflasyon görünümünü olumsuz etkilemesi halinde para politikası duruşunun da güncellenmesi söz konusu
olabilecektir.”
'Türkiye’nin cari açık sorunu kalmamıştır'
ANKARA, AA
konomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Türkiye'nin artık cari açık diye bir sorunu kalmamıştır. Böyle sağlıklı bir ekonomik iklimden tefecilere, spekülatörlere ekmek çıkmaz" dedi Zeybekci, Ankara 1.Organize Sanayi Bölgesi ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin üretim
ve ihracata dayalı büyüme modeliyle 2023 hedeflerine hızla ilerlediğini söyledi.
Üretim ve ihracattan elde edilecek gelirle hızlı büyüme iştahının
artacağına işaret eden Zeybekci, iç piyasanın daha da canlanmasıyla ekonomik ve siyasi istikrarın etkilerinin
kısa ve orta vadede daha güçlü hissedileceğini belirtti.Zeybekci, istikrarın önemine dikkati çekerek, "Siyasi
istikrar olmadan ekonomik istikrar olmaz. Muhalefet partilerinin temsilcilerine bile 'sizce önümüzdeki seçimlerden sonra bir siyasi istikrarsızlık
beklentisi içerisinde misiniz, bir iktidar değişikliği söz konusu mu?' diye
sorsanız size cevabı hayır olacaktır"
ifadelerini kullandı. Türkiye ekono-
E
Sanayiciler elektrik kesintisinden dertli
TÜRKONFED Başkanı Süleyman Onatça, "İş dünyasının rekabet gücünü
olumsuz etkileyen elektrik kesintileri sorunu ivedilikle çözülmeli" dedi.
ürk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim
Kurulu Başkanı Süleyman Onatça,
iş dünyasının rekabet gücünü olumsuz etkileyen elektrik kesintileri sorununun ivedilikle çözülmesi gerektiğini belirtti.
TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı
Onatça, özellikle sanayi tesislerini olumsuz etkileyen elektrik kesintileri konusundaki sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Elektrik kesintilerinin iş dünyasının
en önemli sorunları arasındaki yerini
koruduğunu aktaran Onatça, rekabet
gücünü olumsuz etkileyen elektrik kesintileri sorununun ivedilikle çözülmesi gerektiğini kaydetti. Türkiye'nin 2023 hedefleri yolunda en temel altyapı unsuru
olan elektrik enerjisi tedarikinde ciddi bir
darboğaz yaşandığını dile getiren Onatça, kesintiler ve voltaj dalgalanmalarının,
organize sanayi bölgeleri de dahil olmak
üzere tüm sanayicileri olumsuz etkilediğini belirtti.
Sanayicilerin kendi elektriklerini
üretmek üzere yatırım yapmak zorunda
kaldığını ve dar sermaye kaynaklarını ihraç edilecek ürünlere değil, enerji üretimine harcadıklarını anlatan Onatça, "Diğer taraftan elektrik kesintileri bu yatırımların da verimliliğini önemli oranda düşürüyor. KOBİ ölçeğindeki birçok sanayici bu tür yatırımları yapma imkanına sahip olmadığından işgücü verimlilikleri
düşüyor, hammaddeler zayi oluyor, maliyetler artıyor ve siparişler zamanında yetiştirilemiyor" dedi.
Onatça, kesintiler nedeniyle hizmet
veremeyen küçük esnafın yaşadığı soru-
T
‘Şeker devlet tarafından
ithal edilmeli’
ŞEMAD Başkanı Şemsi Kopuz, özel sektör tarafından
yapılan ithalatta sıkıntı yaşanabileceğini belirterek, "C Şekeri ithalatı devlet tarafından
yapılmalı" dedi.
Haberi sayfa 2’de
nun irili ufaklı tüm sektörlere ve firmalara yayıldığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:
"Elektrik altyapısına ilişkin diğer bir
sorun da voltaj dalgalanmalarıdır. Gerilim düşmesi ve kısa süreli kesintiler sanayide kullanılan hassas elektronik sistemlerin ve makinelerin zarar görmesine sebep oluyor. Son derece olumlu bir
gelişme olarak değerlendirdiğimiz 'elektrik dağıtım hizmetlerinin özelleştirilmesi' ve enerji sektörünün liberalleşmesi, sorunun daha da gün yüzüne çıkmasına yol açtı. Altyapı yetersizliği ve kaçak kullanımlar enerji altyapısının kalitesini
düşüren temel etmenler." u sorunlar
için TÜRKONFED olarak çözüm önerileri belirlediklerini aktaran Onatça, şunları kaydetti:
"Başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
Turkcell
10 yılda
50 bin
çocuğa
ulaştı
Haberi 8’de
kanlığı ve EPDK olmak üzere tüm kurumlar sorunun üzerine gitmeli ve ilgili düzenlemeleri 'faturalarını ödeyen' tüketiciler lehine tekrar gözden geçirmelidir.
Akıllı şebekeler ve SCADA (Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme Sistemi) tüm ülke genelinde yaygınlaştırılmalı ve bu
yolla şebeke problemleri ve kaçak kullanımlar hızla tespit edilerek anında müdahaleler gerçekleştirilmelidir.
Alçak ve orta gerilim trafoları ve iletim hattı yatırımlarına öncelik verilmelidir. Altyapı kurulurken ve geliştirilirken
aşırı yükleme durumları için simülasyonlar gerçekleştirilmeli ve fiziki altyapı bu
çerçevede kurulmalıdır. Sanayi kuruluşlarının kapı önüne kadar tüm elektrik
arızaları dağıtım şirketleri tarafından
hızla onarılmalıdır."
Süleyman Onatça, kayıp ve kaçakların Türkiye'nin sosyal gerçeği olarak görülmesi ve cezalandırmanın dışında önleyici ve tasarrufa yönlendirici politikaların uygulanması gerektiğini belirterek, dar gelirli kesimler için "sosyal tarife" sistemi getirilmesi gibi çözümlerin acilen masaya yatırılması önerisinde bulundu.
TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Onatça, Türkiye'nin Enerji Mimarisi
Performans Endeksi'nde 54. sırada bulunduğunu ifade ederek, "Küresel Rekabetçilik Endeksi'nde ise 'Elektrik Şebekesi Kalitesi' göstergesinde 72. sırada yer alıyoruz. Türkiye, kabul edilemez nitelikteki
bu skorlarını hızla düzeltmeli ve rekabet
gücünü artırmak için öncelikli olarak altyapı eksikliklerini gidermeli" yorumunu
yaptı. (İstanbul, aa)
misine ilişkin de değerlendirmelerde
bulunan Zeybekci, şunları kaydetti:
"Bir takım kirli eller 17-25 Aralık
operasyonlarıyla, 6-7 Ekim olaylarıyla siyasi ve ekonomik istikrarsızlık yaratmak istediler ama başarılı olamadılar. Yetmedi kurdaki oynaklığı
speküle ederek ülkeyi finansal istikrarsızlığa mahkum etmek istediler,
başaramadılar. O günlerde dedim ki
paniğe gerek yok, 'kuru rahat bırakın,
bu kurla oynayanların oyunları muhakkak ellerinde patlar.' Nitekim öyle oldu. Dünyanın en güçlü para birimleri bile dolar/avro paritesindeki
oynaklık yüzünden zarar görürken
bizim paramızın bundan etkilenmemesi olanaksızdı ancak buna rağmen
beklentileri boşa çıktı, oyun tutmadı."
Ekonomi Bakanı Zeybekci, Türkiye'nin yakın vadeli dış ticaret hedeflerine de değinerek, "Güney Kore
ile çok kısa bir zaman evvel serbest ticaret anlaşması (STA) imzaladık.
Singapur ve Malezya ile de imzalandı, imzalanıyor. İran'la imzaladığımız
STA sonrasında İran'a ihracatımız
yüzde 42 oranında arttı" değerlendirmesinde bulundu.
EKONOMİSTLER YÜZDE 3.3
BÜYÜME BEKLİYOR
A Finans "Büyüme Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistler, büyümenin 2014 yılı 4.
çeyrekte yüzde 2,3 yılın tamamında ise
yüzde 2,7 olmasını bekliyor. AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 31 Mart
2015 Salı günü açıklanacak 2014 yılı büyüme verilerine ilişkin beklenti anketi 24 ekonomistin katılımı ile sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin 2014 yılı 4.
çeyrek büyümesi beklentilerinin ortalaması yüzde 2,3 oldu. Ankete
Ekonomistlerin katılan ekonomistle4. çeyrek büyüme
2015 yıl sonu rin
beklentileri, en yükbüyüme sek yüzde 3,8, en dübeklentisi yüzde şük ise yüzde 1,2 aralığında yer aldı. Eko3.3 oldu. nomistlerin 2014 yıEkonomistlerin lı büyüme beklentile2014 yılı rinin ortalaması da
yüzde 2,7 oldu. Ekobüyüme tahmini nomistlerin 2014 yıise yüzde 2.7. lı büyüme beklentisi
en yüksek yüzde 3,1
ve en düşük yüzde 2,4 seviyelerinde kaldı. Öte
yandan ekonomistlerin 2015 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması da yüzde 3,3 düzeyinde
oldu. Ekonomistlerin 2015 yılı büyüme beklentisi en yüksek yüzde 4,2 ve en düşük yüzde 2 aralığında yer aldı. Bir önceki anket döneminde
2015 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,6 düzeyindeydi. Türkiye ekonomisi 2013 yılı 4. çeyrekte
yüzde 4,5, 2013 yılında yüzde 4,1 ve 2014 yılı
3. çeyrekte yüzde 1,7 düzeyinde büyüme kaydetmişti. (İstanbul, aa)
A
1930’dan
Merkez bankalarından
haber var
Mahmut Köksal’ın
yazısı sayfa 5’te
‘Mobilya fiyatları yüzde 20
artacak’
Haberi sayfa 3’te
Günümüze
AYLIK YAPI-TASARIM-KENT KÜLTÜRÜ DERGİSİ
Download

25 mart.s1