28 ARALIK 2015 PAZARTESİ
614807 >
ASELSAN’dan 20 milyon TL’lik sözleşme
771301
ASELSAN ile Kara Kuvvetleri 11. Ana İkmal Merkezi
Komutanlığı arasında 20 milyon TL olan elektro optik
ve lazer sistemleri bakım onarım sözleşmesi imzalandı. ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, “ASELSAN ile Kara Kuvvetleri 11. Ana İkmal Merkezi Komutanlığı arasında toplam bedeli 20 milyon TL olan elektro optik ve lazer sistemleri bakım onarım sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme
kapsamında, çalışmalar 2015-2018 yıllarında gerçekleştirilecektir” bilgilerine yer verildi.
9
ISSN
1301-6148
Rekabet cezalarının alt sınırı yükseldi
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da düzenlenen
idari para cezası alt sınırı, yeniden değerleme oranı tutarında artırıldı. Rekabet Kurumunun, 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt
Sınırının Artırılmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete’de
yayımlandı.Buna göre, söz konusu kanuna aykırı hareket edilmesi durumunda uygulanacak idari para cezası alt sınırı, bu yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranı olan yüzde 5,58 esas alınarak, 31 Aralık
2016’ya kadar geçerli olmak üzere yeniden belirlendi.Böylece söz konusu idari para cezasının alt sınırı 17
bin 700 liraya çıkmış oldu. Söz konusu tebliğ 1 Ocak
2016’da yürürlüğe girecek.
Yıl: 37 Sayı: 13471
www.hurses.com.tr
GÜNLÜK BAĞIMSIZ TİCARİ EKONOMİ VE POLİTİKA GAZETESİ
DOD Perakende
Müdürü Erol
Gündoğan, ikinci el
otomobil pazarında
2015 yılının ilk 10
ayında yüzde 15.1’lik
büyüme
gerçekleştiğini
söyledi.
Inşaat malzemeleri ihracatı
10 ayda yüzde 19 geriledi
‘İkinci el’de büyüme sürüyor
İMSAD tarafından hazırlanan “Aralık Ayı Sektör Raporu”na göre, inşaat malzemeleri ihracatı
2015 yılının 10 ayında yüzde 19 oranında azalarak 14.39 milyar dolar oldu.
İSTANBUL, AA
nşaat malzemeleri ihracatı bu
yılın 10 ayında yüzde 19 gerileyerek 14,39 milyar dolara
düştü. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD)
tarafından hazırlanan “Aralık
Ayı Sektör Raporu” açıklandı.
Rapora göre, inşaat malzemeleri ihracatı ekim ayında yüzde
16,8 düşerek 1 milyar 396 milyon dolar olarak gerçekleşti. Paritelerdeki gerilemeler ve pazarlardaki bozulmalar ihracatı yıl
boyunca olumsuz etkilemeye devam ederken 2015 yılı genelinde ihracatta önemli bir gerileme
yaşandı. Bu gerilemeyle birlikte
son bir yıllık ihracat yüzde 15,6
düşerek 17,89 milyar dolar oldu.
Yılın ilk on ayında ithalat
yüzde 1,9 düşerek 7,72 milyar
dolardan 7,58 milyar dolara indi. 2015 yılında inşaat malzemesi ithalatında beklentilerden daha yavaş bir gerileme yaşandı. İnşaat sektörü yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,9 büyüdü. İlk çeyrekte küçülen inşaat sektörü böylece ikinci çeyrekten sonra üçüncü çeyrekte de sınırlı bir büyüme
gösterdi. Üçüncü çeyrekteki büyümede daha çok mevsimsellik
İ
SPK’ya ‘En İyi Ülke
Uygulaması’ ödülü
ermaye Piyasası Kurulunun (SPK)
finansal eğitim alanındaki çalışmaları, Child and Youth Finance International’ın (CYFI) 4. yıllık zirvesinde
“En İyi Ülke Uygulaması” ödülüne
layık görüldü. SPK açıklamasına göre,
çocuk ve gençlerin finansal eğitimi konusunda uluslararası alanda faaliyet
gösteren CYFI’nın 4. yıllık zirvesi Londra’da düzenlendi. Her yıl çocuk ve
gençlerin finansal eğitimi ve erişimi konusunda başarılı projeler yürüten kişi, kurum ve kuruluşlara ödül verilen
zirve kapsamında bu yıl, SPK’nın finansal eğitim alanındaki çalışmaları “En
İyi Ülke Uygulaması” ödülüne değer
görüldü.CYFI tarafından yapılan açıklamada, 2011 yılından bu yana Türkiye’de yürütülen finansal eğitim çalışmalarına değinilerek, SPK öncülüğünde hazırlanan “Finansal Eğitim
Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı”nın
2014 yılında yürürlüğe konulduğu,
stratejinin öncelikli grupları arasında
okul çağındaki çocukların yer aldığı ve
bu kapsamda temel finansal kavramlar konusunda öğrencilere yönelik
eğitim materyalleri hazırlanması ve öğretmenlerin eğitilmesinin planlandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, “Ulusal Strateji ve Eylem Planı”nın hazırlanması ve yürütülmesi aşamalarında
SPK tarafından ulusal düzeyde koordinasyon sağlandığı ifade edildi. SPK,
2011 yılından bu yana, sermaye piyasası konusundaki bilgi ve farkındalık
düzeyini artırmak amacıyla ülke genelinde finansal eğitim proje ve aktiviteleri yürütüyor. Geçen yıl yürürlüğe giren “Finansal Eğitim Ulusal Stratejisi
ve Eylem Planı” ile SPK’ya başta okul
çağındaki çocuklar olmak üzere, belirlenen hedef kitlelere yönelik finansal eğitim ve farkındalık faaliyetlerini
ilgili tüm kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının da desteğini alarak
yürütme görevi verildi. (İstanbul, aa)
S
etkili oldu. Üçüncü çeyrekteki
büyüme ile 2015 yılının ilk dokuz
ayında inşaat sektörü yüzde 0,4
büyüdü. Buna bağlı olarak bu yılın ilk dokuz ayındaki inşaat faaliyetlerinin performansı geçen
yılın aynı döneminin oldukça
altında kaldı.
Özel sektör inşaat harcamaları 2015 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 1,5 büyüdü. İlk çeyrekte yüzde 0,9 küçülen, ikinci
çeyrekte ise yüzde 3,2 büyüme
gösteren özel sektör inşaat harcamaları üçüncü çeyrek dönemde oluşan siyasi ve ekonomik
belirsizliğe bağlı olarak ikinci
çeyrek performansının altında
kaldı. Kamu inşaat harcamalarında ise yedi çeyrek dönem süren
küçülme sona erdi. Kamu inşaat
harcamaları yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,6 büyüdü.
İnşaat malzemeleri sanayi
üretimi ekim ayında yüzde 18 ile
yılın en yüksek aylık artışını gerçekleştirdi. Artışta geçen yıla göre ekim ayındaki çalışılan gün sayısının fazla olması da etkili ol-
du.İnşaat malzemeleri sanayi
üretimi 2015 yılının ilk çeyreğinde yüzde 6,7 küçülmüş, ikinci
çeyreğinde ise yüzde 1,4 büyümüştü. Sektör, üçüncü çeyrekteki yüzde 0,3 gerilemenin ardından son çeyreğin ilk ayında yüzde 18 arttı.Böylece yılın ilk 10
ayında inşaat malzemeleri sanayi üretimi ilk kez geçen yıla göre yüzde 0,1 oranında artış gösterdi. Türkiye ekonomisinde büyümenin önemli dinamiklerinden biri olan yatırımların toplamı 2014 yılında yüzde 1,3 küçülmüştü. Yatırımlarda daha önemli gelişme özel sektör yatırımlarının son 3 yıldır zayıf gerçekleşmesi. Yılın ilk çeyreğinde özel
sektör yatırımları yüzde 2,1 ile sınırlı büyüdü. Yılın ikinci çeyrek
döneminde ise büyüme hızlanarak yüzde 11,4’e yükselmişti.
Ancak yılın üçüncü çeyrek döneminde özel sektör yatırımları yeniden yüzde 0,7 oranında küçüldü.Böylece yılın ilk 9 ayında özel
sektör yatırım harcamalarında
büyüme yüzde 4,3 olarak gerçekleşti. Kamu yatırım harcamalarında ise uzun süreli küçülme yılın ikinci çeyreğinde sona erdikten sonra üçüncü çeyrekte zayıf
bir büyüme gerçekleşmişti.
Fiyatı: 25 KURUŞ
Abdulkadir AVCI
el otomobil pazarında 2015
İkinci
yılının ilk on ayı, TÜİK verilerine
Konut satışları kasım
ayında yüzde 2.1 arttı
Yılın ikinci yarısında konut satışları artışı yavaşladı.
Ağustos ayındaki ilk yavaşlama ardından eylül
ayında gerilemeye dönüşen konut satışları ekim
ayında yeniden ancak sınırlı ölçüde arttı. Kasım
ayında ise konut satış artış hızı iyice yavaşlayarak
yüzde 2,1 oldu ve 106 bin 8 adet şeklinde gerçekleşti. Erken genel seçim sonrası oluşan kısa süreli
iyimser beklentiler kasım ayında konut satışları artışına katkı sağladı. Yılın ilk 11 ayında ise konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2
artarak 1 milyon 146 bin 721 adede ulaştı.
Yılın ilk 11 ayında yeni konut fiyat artışları yüzde
8,6 oldu. Böylece yıllık fiyat artışı yüzde 9,2 olarak
gerçekleşti. Yeni konutların yıllık fiyat artışları enflasyon artışına ulaştı. Son bir yılda yeni konut fiyatlarında en yüksek artış yüzde 10,7 ile 2+1 tipi konutlarında yaşandı.
göre bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 15,1 büyüdü.
2014’ün ilk on ayında gerçekleşen
3.106.992 adetlik satış, 2015 yılının aynı döneminde 469.400 adet
artarak 3.576.462 olarak gerçekleşti.
DOD Perakende Müdürü Erol
Gündoğan, DOD olarak, ikinci el
pazarındaki artışa paralel şekilde
satışlarında artış kaydettiklerini
belirterek “2015 yılında geçirdiğimiz iki genel seçim ve kurlarda
meydana gelen dalgalanmaya rağmen ikinci el pazarında Eylül ayı haricinde düşüş yaşanmadı. Ekim
ayındaki yüzde 12’lik artış ile pazar
toplamda yüzde 15,1’lik artış yakaladı. Diğer aylarda da hakim olan
yükseliş trendinin yıl sonuna kadar
süreceğini tahmin ediyoruz” dedi.
İkinci el otomotiv pazarının
2015 yılında yaklaşık 4 milyon 435
bin adetle kapanacağını öngördüklerini belirten DOD Perakende Müdürü Erol Gündoğan “2015 yılının
son çeyreğinde her ne kadar markaların düzenledikleri kampanyalar ile sıfır araç pazarı hareketlenmiş olsa da ikinci el pazarında da satışlar 2014 verilerinin üstünde bir
seyirle devam ediyor. Tahminimiz
ikinci el pazarının 2014 satışlarının
yüzde 15 üzerinde kapanacağı yönünde” açıklamasında bulundu.
Gündoğan, DOD verilerine istinaden ikinci el otomobil pazarında
müşterilerin yüzde 35’lik oran ile en
çok 30 bin - 50 bin TL aralığındaki
araçları tercih ettiklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti,
“İkinci el otomobil satışlarının en
yüksek olduğu şehirler; İstanbul,
Ankara ve Adana oldu. Yine bu
dönemde yüzde 65’lik oranla dizel
araçlara olan ilgi devam etti. Motor
tercihinde ise 1.6 cc ve altına olan
talep yüzde 81 gibi büyük bir oranda seyrediyor. Hatchback ve sedan arasında olduğu gibi manuel ve
otomatik şanzıman arasında da yine başa baş bir durum olduğunu
söyleyebiliriz.”
DOD Perakende Müdürü Gündoğan, DOD’un 2015 yılı performansını değerlendirirken toplam
satışlarının yüzde 30’unun kredili
gerçekleştiğini, garantili araç satışlarının ise yüzde 39 seviyesine ulaştığını iletti. Garantiye olan ilgi artışını ikinci elde güven ihtiyacıyla
ilişkilendiren Gündoğan, DOD City
Esenyurt ve DOD Şekerpınar tesislerinde müşterilerine güven içinde,
tek noktada tüm hizmeti sunduklarını belirtti.
Kuveyt Türk KT Portföy’ü kurdu
Finansal Hizmetler
Güven Endeksi azaldı
KT Portföy Genel Müdürü Özkan, İslami Finans piyasasında büyük bir büyüme potansiyeli olduğunu
belirterek, “Türk sermaye piyasasına KT Portföy gibi yeni ürünler kazandıracağız” dedi.
Hizmetler Güven Endeksi (FHGE),
Finansal
aralıkta bir önceki aya kıyasla 15,1 puan
uveyt Türk’ün portföy yönetim şirketi KT Portföy Genel
Müdürü Tayfun Özkan, İslami Finans piyasasında büyük bir büyüme potansiyeli olduğunu belirterek, “Türk sermaye piyasasına yeni
ürünler, yerli ve yabancı yeni yatırımcılar kazandıracağız” dedi. Özkan, düzenlenen basın toplantısıyla Kuveyt Türk’ün faizsiz finans ilkeleriyle hizmet verecek olan portföy
yönetim şirketi KT Portföy’ü kurduğunu duyurdu.
KT Portföy aracılığıyla amaçlarının Türk sermaye piyasalarına ye-
K
ni yatırımcılar kazandırmak olduğunu aktaran Özkan, ayrıca yeni yatırım ürünlerini hayata geçirmeyi
hedeflediklerini söyledi.
Özkan, yurt içinde faizsiz kazanç
anlayışına uygun ürün ve hizmetleri bulamayan potansiyel yatırımcıların yanı sıra Körfez Bölgesi ve Avrupa’dan da yatırımcıları Türk sermaye piyasalarına çekmek istediklerini belirterek, “2016 yılının ocak
ayında inşallah beş adet fon kuracağız” diye konuştu. Faizsiz finans ilkelerine uyarak da tatminkar bir getiri sağlamanın mümkün olduğunu
vurgulayan Özkan, birinci yıl sonuna kadar fon büyüklüğü itibarıyla
200 milyon lirayı geçmeyi temenni
ettiklerini dile getirdi. Özkan, Türk
sermaye piyasalarının ürün çeşitliliğine ve işlem derinliğine katkı
sağlamayı hedeflediklerine işaret
ederek, şunları söyledi: “Bu bir anlamda, işlerini ve yatırımlarını hisse senedi veya kira sertifikaları (sukuk) ihraç ederek ya da benzeri faizsiz finans ilkelerine uygun araçlarla sermaye piyasalarından finanse eden şirketler için ilave kaynak anlamına gelir. Aynı zamanda bu kay-
nakların ülkenin üretken sektörlerine kanalize edilmesiyle cari açığın
azaltılmasına ve ülkemizin kalkınmasına katkı sunulmuş olacaktır.
Uluslararası faizsiz yatırım araçlarına yatırım yapılmasına imkan veren fonlar kurarak yerli yatırımcıların bu araçlara düşük maliyetle kolayca erişimi de sağlanacak. KT
Portföy, müşterilerinin yurt dışındaki yatırım araçlarına, riski dağıtılmış
bir portföyle, hatta dilerlerse döviz
cinsinden yatırım yaparak erişmesine imkan tanıyan fonlar kuracak.” (İstanbul, aa)
OPET, 15 milyar liralık ciroya ulaştı
OPET Genel Müdürü Ağca, 2016’da pazar OPET’in pazar payını yüzde 18’in üzerine çıkarmayı
ve mevcut ağa 55 yeni istasyon eklemeyi planladıklarını söyledi.
Erdinç TÜRKER
PET Petrolcülük AŞ Genel
Müdürü Cüneyt Ağca, akaryakıt sektörü için kritik konuların tartışıldığı 2015’te yüzde
17,7’lik pazar payıyla 15 milyar lira
ciro elde ettiklerini belirtti. Ağca
ayrıca, 2016’da pazar OPET’in pazar
payını yüzde 18’in üzerine çıkarmayı ve mevcut ağa 55 yeni istasyon eklemeyi planladıklarını söyledi.
Ağca yaptığı açıklamada, 2015
yılında sektör doğrultusunda büyüdüklerini, hem pazar paylarını
hem de bayi sayılarını artırdıklarını
vurguladı. Ağca, OPET olarak son üç
yıldan bu yana pazarın 2. büyük
O
KIA, yılı 19 bin satışla
kapatıyor
ÇELİK Motor Genel Müdürü
Koçak, yılı 19 bin adede yaklaşan satışla kapatacaklarını belirterek, “2016’da da yenilenen
Sportage ile birlikte faaliyette
olduğumuz alanlarda büyüme
hedefliyoruz” dedi. Haberi 2’de
oyuncusu olduklarını söyleyerek,
şunları kaydetti: “Akaryakıt sektörü için değişken faktörlerin olduğu
ve hareketli geçen zor bir yılı daha
geride bırakıyoruz. 2015, tavan fiyat uygulaması, ham petrol fiyatlarındaki düşüş, döviz kurlarındaki hareketlilik ve 5 yıllık bayi sözleşmeleri-
nin yenilenme süreci gibi sektör
için kritik konuların yılı oldu. Geride bırakmakta olduğumuz yıl yüzde 17,7’lik pazar payımızla 15 milyar lira ciro elde ettik. Belirlediğimiz
hedefler doğrultusunda bayi sayımızı, satış ve pazar payımızı artırdık.
Markamızın sektörde ve müşterilerimiz gözünde artan değeri ve bayilerimizle kurduğumuz karşılıklı
güvene dayalı iş ortaklığı, 2015 yılını başarı ile tamamlamamızı sağladı. OPET ve Sunpet olarak iki markamız var. 1.003 OPET, 416 Sunpet
istasyonu olmak üzere toplam bin
419 bayi ile müşterilerimize hizmet veriyoruz. Yaklaşan yeni yılda
pazar payımızı yüzde 18’in üzerine
SUV ama safkan bir yarışçı gibi
Haberi 2’de
çıkarmayı hedeflerken, mevcut ağımıza 55 yeni istasyon eklemeyi
planlıyoruz. İstasyonlarımız günde
toplam 500 bin araç ve yaklaşık 1
milyon kişi tarafından ziyaret ediliyor.” Ağca, OPET olarak Türkiye’nin
her yerinde hizmet veren yaygın
bir bayi ağına sahip olduklarına ve
5 farklı lokasyonda yüksek depolama kapasitelerinin bulunduğuna
işaret ederek, “Jet yakıtında Türk Hava Yolları (THY) ortaklığı ile kurulan havacılık yakıt şirketi ve madeni yağda dünyanın en büyük şirketlerinden Fuchs ortaklığı ile güçlü ve
güven veren yapımız, her geçen
gün daha da ilerlememizi sağlıyor”
değerlendirmesinde bulundu.
azalarak 156,4 seviyesine geriledi. Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık
ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi’ni (FHGE)
açıkladı.
Buna göre, söz konusu dönemde FHGE,
bir önceki aya kıyasla 15,1 puan düşüşle
156,4’e indi. Endeks, kasım ayında 171,5 düzeyindeydi. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde
FHGE’yi; son üç ayFHGE, aralıkta daki iş durumu ve son
bir önceki aya üç aydaki hizmetlere
kıyasla talep beklentisi azalış
15.1 puan yönünde etkiledi. Bu
azalarak dönemde gelecek üç
aydaki hizmetlere ta156.4 lep beklentisi FHGE’yi
seviyesine artış yönünde etkiledi.
geriledi.
Aralık ayında, son
üç aya yönelik değerlendirmelere göre, bir önceki aya ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla iş durumunda kötüleşme, hizmetlere olan talep ve istihdamda azalış gözlendi.
Gelecek üç aya yönelik beklentiler değerlendirildiğinde, bir önceki aya ve 2014 yılının aynı ayına göre olan talep beklentilerinde artış, istihdam beklentilerinde ise azalış görüldü. (İstanbul, aa)
1930’dan
Büyük ikramiyeye tek
kuruş vergi yok
Cem Barlas Arslan’ın
yazısı sayfa 5’te
MKK, Afrika’ya teknoloji
ihraç ediyor
Haberi sayfa 3’te
Günümüze
AYLIK YAPI-TASARIM-KENT KÜLTÜRÜ DERGİSİ
Download

28 Aralik s1