MÜYORBİR
Müzik Yorumcuları Meslek Birliği
8.Olağan Genel Kurulu
2013-2014 Dönemi
FAALİYET RAPORU
31.03.2015
İÇİNDEKİLER
1. MALİ SONUÇLAR



MÜYORBİR 2013 BÜTÇE ANALİZİ
MÜYORBİR 2015 TAHMİNİ BÜTÇE
MALİ RAPOR VE BİLANÇOLAR
2. LİSANSLAMA ÇALIŞMALARI



ORTAK LİSANSLAMA ÇALIŞMALARI
SÖZLEŞMELER
DİJİTAL LİSANSLAMA ÇALIŞMALARI
3. ÜYE İLİŞKİLERİ
4. BAKANLIK DENETİMİ / 2014 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU
5. YÖNETİM KURULUNUN DİĞER ÇALIŞMALARI
MÜYORBİR – Müzik Yorumcuları Meslek Birliği
2013 Bütçesi
MÜYORBİR 7.Olağan Genel Kurulu’nda onaylanan 2013 tahmini
bütçesi ve gerçekleşen 2013 bütçesinin analizi aşağıda belirtildiği
gibidir;
2013
TAHMİNİ BÜTÇE
2013 GERÇEKLEŞEN
BİRLİK FAALİYET GELİRLERİ
BAĞLANTILI HAK GELİRLERİ
YAYIN VE REKLAM GELİRLERİ
FAİZ GELİRLERİ
MENKUL KIYMET GELİRİ
DIGER GELIRLER
11.856.350
0
52.500
92.500
2.500
12.310.199,00
0,00
59.681,90
68.463,02
19.808,68
GELİRLER TOPLAMI
12.003.850
12.458.153
1
2
3
4
5
6
BIRLIK FAALIYET GIDERLERI
BRÜT HAKEDİŞ ÖDEMELERİ
YAYIN VE REKLAM GİDERLERİ
İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ
HUZUR HAKLARI
DIŞARIDAN SAĞ.FAYDA VE HİZM.
ÇEŞİTLİ GİDERLER
FAALIYET GIDERLERİ TOPLAMI
8.555.750
0
1.158.330
231.640
501.765
383.800
10.831.285
9.196.658
0,00
672.339,17
360.831,29
790.601,42
382.944,16
11.403.374
1
2
3
4
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
DIŞARIDAN SAĞ.FAYDA VE HİZM.
ÇEŞİTLİ GİDERLER
VERGİ, RESİM VE HARÇLAR
AMORTİSMAN GİDERLERİ
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI
260.125
367.615
39.126
61.915
728.781
319.244,85
495.556,89
44.673,25
35.256,88
894.732
BİRLİK FONU ARTIŞI
443.784
160.050,00
GİDERLER TOPLAMI
12.003.850
12.458.156
A
1
2
3
4
5
B
C
D
Mart 2013 yılında planlanan lisans sözleşme geliri 11.856.350 TL iken
gerçekleşen gelir 12.310.199 TL olmuştur.
Mart 2013 yılında planlanan toplam hak ediş tutarı 8.555.750 TL iken
gerçekleşen hak ediş tutarı 9.196.658 TL olmuştur.
MÜYORBİR – Müzik Yorumcuları Meslek Birliği
2015 - 2016 Tahmini Bütçesi
Lisanslama Gelirleri
Diğer Gelirler
2015 YILI
TAHMİNİ
13.308.711,00
152.548,00
Toplam Gelir
13.461.259,00
GELİRLER
2016 YILI
GİDERLER
TAHMİNİ
14.639.582,10 Üye Hakediş Ödemeleri
167.802,80 Ücret/Personel Giderleri
Huzur Hakları
Danışmanlık Giderleri
Hukuk Giderleri
Kira Gideri
Elektrik/Su/Doğalgaz/Temizlik/Aidat
Sigorta/Haberleşme/Kırtasiye
Temsil ve Ağırlama
Fuar / Seyahat Giderleri
Yatırım/Amortisman Giderleri
Vergi/Resim/Harçlar
Kargo/Posta/Şehiriçi Yol Giderleri
Ortak Lisanslama Giderleri
Genel Kurul Giderleri
Noter/Banka/Diğer
14.807.384,90 Toplam Gider
2015 YILI
TAHMİNİ
9.746.568,00
953.631,00
490.000,00
231.000,00
265.000,00
193.600,00
65.625,00
60.500,00
26.500,00
150.000,00
52.000,00
62.000,00
68.835,00
800.000,00
250.000,00
46.000,00
13.461.259,00
2016 YILI
TAHMİNİ
10.926.980,90
1.096.675,00
539.000,00
265.650,00
291.500,00
212.960,00
72.200,00
66.550,00
29.150,00
175.000,00
57.200,00
68.200,00
75.719,00
880.000,00
0
50.600,00
14.807.384,90
MÜYORBİR – Müzik Yorumcuları Meslek Birliği
MALİ RAPOR VE BİLANÇOLAR
MÜYORBİR – Müzik Yorumcuları Meslek Birliği
MALİ RAPOR VE BİLANÇOLAR
2012 YILI
2013 YILI
2014 YILI
Bağlantılı Hak Gelirleri
Bağlantılı Hak Gelir Düzeltmeleri
11.291.761,26
-21.665,22
12.378.376,41
-51.757,72
11.792.606,50
-138.480,32
Bağlantılı Hak Giderleri
-8.840.032,90 -11.277.841,28 -10.952.457,58
Yayın ve Reklam Gelirleri
Yayın ve Reklam Giderleri
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.300.653,41
-894.731,87
-933.881,56
Birlik Net Faaliyet Geliri
129.409,73
154.045,54
-232.212,96
Faiz Gelirleri
Kur Farkı Gelirleri
Menkul Kıymet Gelirleri
Kur Farkı Giderleri
Diğer Gelirler
Karşılık Giderleri-Gelirleri
Diğer Giderler
1.956,77
3.147,77
162.026,55
-3.646,94
78,93
-141.537,58
-10.690,83
59.681,90
2.132,11
68.463,02
-7.178,54
1.256,88
-115.316,27
-3.037,54
136.527,40
3.633,48
0,00
-3.644,26
113,49
131.094,29
-1.198,47
Kurumlar Vergisi Öncesi Gelir
Fazlası
Hesaplanan Kurumlar Vergisi
140.744,40
-30.782,79
160.047,10
-33.417,68
34.312,97
-7.931,71
Birlik Gelir Fazlası / Gelir Noksanı
109.961,61
126.629,42
26.381,26
Genel İdare Giderleri
LİSANSLAMA ÇALIŞMALARI
ORTAK LİSANSLAMA BİRİMİNİN (OLB) KURULMASI
MÜYORBİR’in temel görevi lisanslama çalışmalarıdır. Bu alanda MÜYORBİR
önemli gelişmelere öncü olmuştur.
MÜYORBİR ve MÜYAP’ın 2011 yılında kurdukları Ortak Lisanslama Birimi’ne
2014 yılı itibariyle MESAM ve MSG de dahil olmuştur. 4 Meslek Birliğinin gücü ile
lisanslama çalışmalarındaki avantajın yanı sıra müzik endüstrisini de geliştirecek
projeler üzerine de çalışmalar yapılmaktadır.
Merkezden tek bir ofis üzerinden yürütülen lisanslama çalışmalarının daha da
güçlenmesi için anlaşmalı hukuk büroları aracılığıyla bölgesel lisanslama
çalışmaları da devam etmektedir.
OLB ofiste 4 Meslek Birliğinin lisanslama personelleri beraber çalışmaktadır,
Homojen bir yapıda tek bir amaç uğruna çalışan bir ekip oluşturulmuştur.
4 Meslek Birliği ile oluşturulan OLB’nin lisanslama alanında çalışmalarını
özetlemek gerekirse:
1. 2008 yılında TÜROFED ile imzalanan protokol gereğince konaklama
tesisleri lisanslanmaya devam etmektedir. Bu kapsamı arttırmak için
TÜROFED ile yeni bir kampanya için protokol imzalandı. 2015 yılı
içerisinde bu kampanya için sonuçlar alınacaktır.
2. Konaklama tesislerinin lisanslanması ile ilgili diğer önemli çatı örgüt
TUROB ile de protokol imzalandı. TUROB ile daha önce hiç bir yönetim
protokol aşamasına gelememiştir bu da lisanslama alanında ciddi bir
atılımdır. 2015 yılı içerisinde bu kampanya için sonuçlar alınacaktır.
3. Yine daha önce hiçbir meslek birliği tarafından lisanslanamamış
mecralarla ilgili çalışmalarımız başladı: düğün salonları, otobüs gibi
ulaşım alanında hizmet veren firmalar ve “canlı müziğin”
lisanslanması.
4. Müzik meslek birliklerine üye olmayan icracı/eser sahibi/yapım
firmasının repertuarlarını kullanarak “telifsiz” müzik ticareti yapan
firmalara 4 meslek birliği direniş göstermeye karar verdik. Bu tip
müzikler kullanan Zincir mağazalar ile tek tek görüşerek meslek birliği
üyelerinin repertuarlarının kullanılması için anlaşmalar sağladık. 2015
yılı bütçemize bu anlaşmalar da dahil olacaktır.
5. Türkiye’de daha önce hiç gidilmemiş bölgelere tespit yaparak
lisanslamayı hedefledik. 2015 yılında Doğu ve İç Anadolu bölgelerinde
tespitlere başladık.
6. Lisanslanabilecek yeni alanlarla ilgili çalışmalar yaptık; “yeni medya”
dediğimiz alanlarda da lisanslama çalışmalarımız hızla devam ediyor
olacak
Yıllara Göre Sözleşme Adetleri & Tutarları
Umumi Mahal
2011
Sözleşme Adedi
Sözleşme Tutarı
2198
1.885.377,01
2012
Sözleşme Adedi
Sözleşme Tutarı
2590
2.307.384,26
2013
Sözleşme Adedi
Sözleşme Tutarı
3390
3.248.313,74
2014
Sözleşme Adedi
Sözleşme Tutarı
4024
3.719.099,31
Radyo & Tv
Sözleşme Adedi
539
2011
Sözleşme Tutarı
2.621.148,89
Sözleşme Adedi
552
2012
Sözleşme Tutarı
4.266.701,57
Sözleşme Adedi
737
2013
Sözleşme Tutarı
6.928.318,01
Sözleşme Adedi
748
2014
Sözleşme Tutarı
6.828.422,68
Dijital
2011
Sözleşme Adedi
Sözleşme Tutarı
22
3.239.756,65
2012
Sözleşme Adedi
Sözleşme Tutarı
23
3.385.538,21
2013
Sözleşme Adedi
Sözleşme Tutarı
12
2.595.416,60
2014
Sözleşme Adedi
Sözleşme Tutarı
9
1.524.546,25
DİJİTAL ALAN LİSANS ÇALIŞMALARI
Dijital platformlarda müziğin tüketilmeye başlanması ile fiziki satışa talep
düşmüştür. Ne yazık ki müzisyenler, fiziki satışların düşmesi ile yaşadığı kaybı,
dijital platformlarda dengeleyecek pozisyona hala gelemediler. Bu alanları çok iyi
tanıyor olmamız gerekiyor ki gelirlerimizi arttırabilelim.
Dijital platformlardaki müzik kullanım iş modellerini özetlemek gerekirse:
1. A la carte model
2. Reklam geliri üzerinden pay alınan modeller
3. Abonelik modeli
A la carte model: Tüketicinin kendi seçtiği şarkı/albümü satın aldığı
platformlardır. Mesela : iTunes, TTNET gibi..
Reklam geliri üzerinden pay alınan model ise Youtube gibi platformlardır.
Youtube’daki en büyük yanlış algı: tıklanma/izlenme üzerinden gelir alınacağı
sanılmaktadır. İzlenen/tıklanan sayfada eğer reklam varsa buradan gelir
oluşmaktadır. Sayfada herhangi bir reklam yok ise izlenme/tıklanma sayısı ne
olursa olsun gelir oluşmamaktadır. Youtube gibi kanallar müzik sektörünün
geleceği olan platformlardır dolayısıyla bu alanı çok iyi tanıyor olmamız
gerekiyor. Bu konuda ilerleyen günlerde müzisyenlerin bireysel olarak
YOUTUBE gibi alanlarda nasıl para kazanabileceğine dair seminerler
düzenlemeyi planlıyoruz.
Geçmiş dönemlerde meslek birlikleri, müzik içeriği kullanan firmalardan “toplu
tahsilatlar” alarak tüketicilere ücretsiz, sınırsız müzik kullanımına izin
veriliyordu. Tüketicinin dinlediği müziğe bir bedel ödememesi, müziğin bedava
bir içerik olarak algılanması gelecek dönem müzik sektörü için ciddi bir problem
olacağını gördük. Diğer müzik meslek birlikleri ile geçmiş dönemlerde yapılan
lisanslama modelini durdurduk. Gelişen ve değişen ihtiyaçları ve uluslararası
uygulamaları göz önünde bulundurarak tüketicilerin dinledikleri müzik için bir
bedel ödeyeceği abonelik modelini müzik içeriği sunan firmalara
uygulamalarını söyledik. Tüketicilerin dinledikleri müzik için bir bedel ödeme
alışkanlığını kazanmalarını istedik. Bu süreç müzik içeriği sunan firmalar için de
müzik sektöründe çalışan her bir kişi için de zorlayıcı oldu. Abonelik sistemi ile
tüketiciler kullandıkları müziği ödeyecekleri paketler satın almak durumunda
kalmaya başladı. Bu süreç başladığı sırada dünya devi olan Spotify, Deezer gibi
oyuncular müzik sektörüne girdiler.
Türkiye müzik endüstrinin gelişebilmesi için atılan bu adımlar MÜYORBİR’i bir
dönem için etkilemiştir fakat gelecek dönemdeki faydalarından dolayı atılan
adım doğru bir adımdır.
Dijital alanda “müziğin hak ettiği bedeli alması” için yapılan çalışma döneminde
diğer önemli gelişme MÜYAP’ın 2013 yılı itibariyle dijital platformlardan
çekilmesi oldu. Önceki dönemde MÜYAP, tüm üyeleri adına dijital platformları
lisanslıyordu ve bu lisanslama aşamasında diğer meslek birlikleri de
sözleşmelere dahil oluyordur. Lisanslama süreci çok hızlı ve etkin ilerliyordu.
Müzik servisi vermek isteyen bir firma tek bir sözleşmede tüm yapımcı firmaları,
eser sahiplerini ve yorumcuları kapsayacak şekilde lisans alabiliyordu. Bu yeni
gelişme ile artık tüm yapımcılar tek tek müzik servisi vermek isteyen firmalarla
görüşme aşamasına geldiler. Değişen bu yapının hayata geçmesi çok kolay
olmadı.
Yaşadığımız o dönemde müzik servisi veren firmalar “abonelik modeline” geçme
aşamasına geldikleri sırada bir de MÜYAP’ın dijital sahadan çıkması lisanslama
çalışmalarını yavaşlattı ve kimi büyük firmaların oyundan çıkmasına sebep oldu,
Vodafone gibi..
2014 yılının son 6 aylık dönemi için talep ettiğimiz lisans bedelini ödemeyen
TURKCELL ile hukuksal sürecimiz devam etmektedir. Bu durum 2014 yılı
bütçesini etkilemiştir. Hukuksal süreç ile ilgili gelişmeleri üyelerimizle
paylaşacağız.
Her büyük atılım zorlayıcı olur fakat sonrasında müzik endüstrisinin büyük
resminde “günün kurtarılmadığı” geleceğe katma değer katan, sürdürülebilir bir
sistemin oluşması için ciddi bir temel atıldı.
Yeni düzende de MÜYORBİR, üyelerin menfaatini en iyi seviyede tutacak şekilde
dijital platformları lisanslamaya devam edecektir.
ÜYE İLİŞKİLERİ
MÜYORBİR’in 2015 Mart ayı itibariyle 1804 asıl olmak üzere toplam 1931 üyesi
bulunmaktadır.
BAKANLIK DENETİMİ
15.10.2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 42/B maddesi gereğince meslek
birlikleri Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın idari ve mali denetimine tabidir. Meslek
Birliğimizde 2014 yılı Nisan ayında Bakanlık Teftiş Kurulu tarafından
görevlendirilen müfettiş tarafından denetim (inceleme) yapılmış, incelemeye
konu Bakanlık Teftiş Kurulu’nun 10.06.2014 tarih ve 112872 Sayılı rapor Meslek
Birliğimize tebliğ edilmiştir.
Rapor kapsamında MÜYORBİR Olağanüstü Genel Kurulu 15 Ekim 2014 tarihinde
yapılmıştır.
Rapora konu ilgili Ahmet Koç, BAKANLIK raporuna karşı ANKARA 3.İDARE
MAHKEMESİ’nde 2014/1209 No’lu dosya ile dava açmış, müfettiş raporunun
iptalini ve yürütmenin durdurulmasını talep etmiştir, ancak ANKARA 3.İDARE
MAHKEMESİ Ahmet Koç’un yürütmenin durdurulması talebini reddetmiştir.
Anılan rapor kapsamında; raporda yer alan tespitler gereğince ilgili Ahmet
Koç’un yönetim kurulu üyeliği düşmüş, Ahmet Koç hakkında İstanbul
Cumhuriyet Baş Savcılığı’nın 2014/ 99864 Nolu dosyası ile kovuşturma
başlatılmış ve Başsavcılık tarafından Ahmet Koç hakkında İSTANBUL 10.AĞIR
CEZA MAHKESİ’NDE, 2015/116 Nolu dosya ile KAMU DAVASI
açılmıştır. Müfettiş raporu gereği Ahmet Koç’un MÜYORBİR’e iade etmesi
gereken 144.119-TL Ahmet Koç tarafından iade edilmemiş, bunun üzerine
Meslek Birliğimiz tarafından Ahmet Koç’a karşı, 144.119-TL’nin MÜYORBİR’e
iade edilmesi için İSTANBUL 2.FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAKKEMESİ’nde
2014/217 Nolu dosya ile alacak davası açılmıştır.
Ahmet Koç, MÜYORBİR Haysiyet Kurulu’nun 05.11.2014 tarihli kararı ile
üyelikten ihraç edilmiştir. Ahmet Koç üyelikten ihraç kararına karşı İSTANBUL
4.FİKRİ ve SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ’nde 2014/248 Esas Nolu dosya
ile dava açmış, üyelikten ihraç kararının iptalini talep etmiştir.
İSTANBUL 4.FİKRİ ve SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ, 19.03.2015 tarihinde
kararını vermiş, dava neticelenmiştir. İSTANBUL 4.FİKRİ ve SINAİ HAKLAR
HUKUK MAHKEMESİ, 19.03.3015 tarih ve 2015/54 KARAR SAYILI İLAMINDA,
Ahmet Koç’un talep ve davasını REDDETMİŞ, üyelikten ihraç hususunda
MÜYORBİR’i haklı bulmuştur, üyelikten ihraç kararının haklı ve hukuki olduğuna
hükmetmiştir.
YÖNETİM KURULU’NUN DİĞER ÇALIŞMALARI
MÜZİK-SEN Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası ile beraber yürütülen
projeler:

Sanatçıların vize sorunlarının giderilmesi ve yurtdışına çıkışlarının
kolaylaştırılması

Sanatçılar için özel sosyal güvenlik sistemi getirilmesi

Sanat ve sanatçının anayasal koruma ve desteği güvence
altına alınması

Sanat yapıtları ve sanatçılar için vergi muafiyet ve indirimlerin
sağlanması

Sanatçılar için işsizlik fonu oluşturulması

Sanatçıların kültür ve sanat hizmet ve etkinliklerinden indirimden
yararlanmaları

Müzik çalıştayları düzenlenmesi
ORTAK LİSANSLAMA BİRİMİ bünyesinde diğer müzik meslek birlikleri ile
beraber yürütülen projeler:

Radyo & TV yayın politikalarında yaşadığımız sıkıntıları gidermek
için “adil yayın ilkeleri”ni tüm radyo & TV’lere yayınlama çalışması

Diğer meslek birlikleri ile ortak alt yapı programı kullanarak şeffaf
yönetim çalışması

Tüm meslek birliği üyelerinin eserlerinin/icralarının/yapımlarının
bölünmeden kullanıldığı lisanslama çalışmaları yapılarak
“copyright free” müzik kullanım mücadelesi verilmesi

“Telif” kavramını benimsetmek ve kamuoyunda algı yaratmak için
kurumsal kimlik çalışması

Günümüze cevap vermeyen Fikir ve Sanat Eserlerinin kanunun
revize edilip, uygulanmaya başlanma çalışması

Müzik endüstrisindeki bilgi eksikliğinin giderilmesi için müzik
sempozyumu organize edilmesi
MÜYORBİR Yönetim Kurulunun yürüttüğü diğer projeler:

Üyeleri ile sürekli iletişimde olabilme ihtiyacından dolayı düzenli
üye toplantıları organize etmek

Üyelerin MÜYORBİR ile ilgili tüm bilgilerini görebilecekleri
sistemin oluşturulması

Üyeleri ile hızlı ve şeffaf iletişimin sağlayabilmek ve bunu sürekli
hale getirmek için dijital platformun oluşturulması

Üyenin ihtiyaçlarına göre seminerler organize etmek

Halk müziği gibi geleneksel müzik icra eden sanatçıların haklarını
alabilmeleri için müzik içeriği sunan kurumlarla proje
geliştirilmesi ve geleneksel müziğin yaygın olduğu yerlerde tespit
çalışmalarının artmasını sağlamak
YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu Başkanı
Burhan Şeşen
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Onur Akın
Yönetim Kurulu Muhasip Üye
Ali Kocatepe
Yönetim Kurulu Üyesi
Edip Akbayram
Yönetim Kurulu Üyesi
Belkıs Akkale
Yönetim Kurulu Üyesi
Kubat
Yönetim Kurulu Üyesi
Metin Özülkü
Download

2013-2014 Yılı Faaliyet Raporu