Çok Kanal, Çok Ekran, Çok Marka
Omni-channel Perakende Yönetimi
Yomi Kastro, Yönetici Ortak – Inveon, Inventures
Perakendede E-ticaret’in Gelişimi
Single Channel
•
•
Müşterilere tek bir kanaldan
ulaşılıyor.
Perakendeciler tek bir
dokunma noktasıyla iletişime
geçiliyor.
Multi Channel
•
•
Müşterilere bir çok iletişim •
noktasından bütünleşik
olmayan şekilde
dokunuluyor.
•
Perakendeciler farklı iletişim
kanallarında farklı teknik ve
fonksiyonel yapılara ayrılmış
durumda.
Cross Channel
Müşteriler aynı markanın •
farklı kanallarıyla iletişim
halinde.
Perakendeciler, iletişim •
kanallarından müşteriyi
tekilleştirmiş ancak bütün
kanallar ayrı yönetilmeye
devam ediyor.
Omni Channel
Müşteriler markayla iletişim
halinde, sadece markanın bir
kanalıyla değil.
Perakenciler müşteriyi
bireysel olarak tüm kanallar
üzerinden stratejik ve
koordineli bir şekilde ele
alıyor.
« Perakende yöneticileri cirolarının yüzde 6.5’i kadarını
omni-channel perakendeciliği uygulayamadıkları için
kaçırdıklarını belirtiyorlar»
65 Milyar Dolar
http://www.nrf.com- National Retail Federation
Omni-Channel Readiness Report, RIS news
Omni-Channel’a Genel Bakış
Mağaza ve Online
•
•
E-ticaretteki hızlı büyümeye rağmen, 2025 yılında Amerika’daki eticaret işlemleri,
toplam perakende işlemlerinin yüzde 15’i kadar olacak.
Yüzde 85 mağazalardan gelmeye devam edecek.*
85%
1) McKinsey, http://www.mckinsey.com/insights/consumer_and_retail/how_retailers_can_keep_up_with_consumers
15%
Dijitalin Perakendeye Etkisi
Mağaza
ziyaretçilerinin
yüzde 84’ü alışveriş
yapmadan önce
veya alışveriş
sırasında alışverişle
ilgili dijital mecraları
kullanıyor.
Mağaza alışverişleri
esnasında dijital bir
mecra da kullanan
ziyaretçilerin ürün
alma şansı yüzde 40
daha yüksek.
The New Digital DivideRetailers, shoppers, and the digital influence factor
Mağaza alışverişleri
öncesi veya
esnasında dijital
mecraları
kullananların
yarısından fazlası
%25 daha fazla
harcıyor.
Müşterilerin yüzde
75’i sosyal mecralarla
etkileşimlerinin
alışveriş
davranışlarını ve
marka sadakatini
etkilediğini ifade
ediyor.
Ekran Karşısında Geçirilen Zaman
Ülkelere Göre Farklı Ekran Tipleri Önünde Geçirilen Günlük Zaman(Dakika)
KPCB- Internet Trends 2014
Mobil ticaret şu an global e-ticaret’in %34’ü
Mobil’in E-ticaret hacmindeki payı
http://www.criteo.com/media/1894/criteo-state-of-mobile-commerce-q1-2015-ppt.pdf
Mağaza içi Uygulamalar
• Kullanıcı mağazanın bulunduğu avm'ye girdiğinde, mağazaya
yönlendirecek push notification kurguları
• Mağaza içerisinde farklı reyonlardaki indirimler için mağaza içi beaconlarla
push notification kurguları
• Bir kullanıcı mağazanın bulunduğu avm'de belirli bir süre zaman
geçirdiğinde gönderilebilecek push notification kurguları
Online-Offline Conversion
68,5%
•
31 farklı istatistiksel e-ticaret araştırmasının ortalamasına göre eticarette sepette ürün bırakma oranı.
•
E-ticaretteki son adımda kaçan bu müşterileri mağazalardaki i-beacon
uygulamalarıyla tanıyıp geri kazanmak mümkün.
http://baymard.com/lists/cart-abandonment-rate
Yatırımlar
Walmart 10.1 milyar dolarlık IT bütçesiyle önümüzdeki yıl dünyadaki
en büyük IT harcamalarını yapacak grup. Sadece perakende değil,
Citigroup, AT&T, Exxon Mobil gibi şirketlerin de önünde.
«The big price for us in the future goes back to this integration
of digital and physical.»
Walmart U.S. CEO Greg Foran
Mobil Ticaret Yatırımları
4.5
4
Girişim Sermayesi Fonları, Q3 2013’te
m-ticarete $1.2 milyar yatırırken, Q3
2014’te $4.2 milyar yatırdılar.
4.2
3.5
3
2.5
2
1.5
1
1.2
0.5
0.8
0
2014 Q3
2013 Q3
Mobil Ticaret Yatırımları
http://risnews.edgl.com/retail-news
http://techcrunch.com/2015/01/18/mobile-commerce-in-2015/
2012+2011
Teşekkürler
Yomi KASTRO
Kurucu Ortak ve CEO
Inveon & Inventures
Download

Çok Kanal, Çok Ekran, Çok Marka