EEM 208 Mikroişlemci
LAB. #2 FÖYÜ
Soru 1: CCS programında TABLE, LDR, LSL, ADR komutlarını kullanarak aşağıdaki
durumları uyguladığınız bir program yazınız ve Lab saatinize ekran çıktılarını alarak geliniz.
1.Table oluşturma
2.Register değerini kaydırma (shift etme)
3.Table daki adresleri register a atama
4.Register değerinin hafıza(memory)’deki adreslerini başka bir register’a değer olarak
atama
NOT: Memory (Table adresleri), Main ( Kodunuz) ve her adımı içeren ekran çıktısını
getirmeniz gerekmektedir.
Download

Soru 1: CCS programında TABLE, LDR, LSL, ADR komutlarını