Pusula Not Aktarım Sistemi Nedir?
Pusula üzerinde uygulanan dersler ile ilgili ödev yada kısa sınav notlarının ABIS
sistemine aktarılmasını sağlayan bir araçtır. Kullanımı, not takibi ve çıktı alma açısından
kullanışlı özellikler içermektedir.
Sistemin kullanılması ile ilgili detaylı yönlendirmeleri takip ederek notlarınızı
aktarabilirsiniz.
Pusula Not Aktarım Sistemi Kullanımı
Pusula üzerinde uyguladığınız kısa sınav veya ödev notları ile ilgili aktarım aracını
kullanabilirsiniz. Pusula üzerinde uyguladığınız ödev veya kısa sınav ile ilgili sayfasına
girdiğinizde ulaşabilirsiniz. Sistemin Aktif olması KISA SINAV veya ÖDEV ’ in Uygulama
süresinin tamamlanmış olması gerekmektedir.
1. İlgili dersinizin haftalarının bulunduğu sayfada kısa sınav detayına tıklayınız.
2. Not Aktar ve Excel Listesinin bulunduğu değerlendirme detay sayfasında ilgili
ödev veya kısa sınav işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Excel Listesi ilgili sınavın
değerlendirmelerini içerir. Tıklayarak Excel listesini bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.
Not Aktar Butonuna tıklayarak not aktarım modülüne ulaşabilirsiniz.
3. Not Aktarım Modülü ekran görüntüsü
4. Not Aktarım Modülü ekran detayları ve açıklamaları
A-? : YIL: Dersin uygulandığını yılı belirtir. İlgili dersin bilgileri doğrultusunda
otomatik seçilmektedir.
B-? : DÖNEM: Dersin uygulandığını dönemi belirtir. İlgili dersin bilgileri
doğrultusunda otomatik seçilmektedir.
C-? : DEĞERLENDİRME TÜRÜ: Uyguladığınız değerlendirme türüne göre otomatik
değerlendirme türünü seçilmektedir.
D-? : DEĞERLENDİRME NO: Uyguladığınız değerlendirme türüne göre ABIS not
uygulamaları tarafında uygulama numarasını seçiniz. Uygulama numarası
öğrencilerin notlarının doğru aktarılması açısından önem teşkil etmektedir.
Örneğin ilgili sınıfa KISA SINAV 1 değerlendirmesi uygulandığında; Değerlendirme
türü KISA SINAV , Değerlendirme No 1 seçilmesi gerekmektedir.
E-? : DEĞERLENDİRME: Detaylarını görüntülediğiniz değerlendirme kısa sınav veya
ödev ise otomatik seçili gelmektedir.
F-? : TELAFİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULAN DI MI?: Bu seçenek seçildiğinde seçili
değerlendirmeler dışında bulunan değerlendirmelerin listesini göstererek
uygulanan telafi sınavı ile beraber listelerin birleştirilmesini sağlar.
G-? : İLGİLİ TELAFİ SINAVINI SEÇİNİZ?: Bu seçenek seçildiğinde ilgili değerlendirme
seçildiğinde ilk seçili değerlendirmeyi baz alarak telafi değerlendirmesine giren
öğrencilerin son notlarını geçerli sayarak liste hazırlanır.
 İlgili telafi sınavı seçilmesi durumunda 2 liste birleştirilerek öğrencinin son
girdiği sınavın notu geçerli sayılmaktadır.
AKTAR butonuna tıklayarak işlemlerinize devam edebilirsiniz.
5. Aktarma işlemini gerçekleştirmek ve tüm notları görüntülemek için aşağıdaki
ekran açılmaktadır.
Yukarı da bulunan TÜMÜNÜ AKTAR butonunu kullanarak listede görüntülediğiniz
notlar sisteme aktarılacaktır. TÜMÜNÜ AKTAR butonuna tıklayınız ve işlemi
onaylayınız.
6. Onaylama sonrası aktarım işlemi başarıyla tamamlandığında aşağıdaki aktarım
durum listesi ekrana gelecektir.
Görüntülediğiniz listede ilgili kısa sınavın aktarım detayları bulunmaktadır.
Aktarım Sonrası İşlemler
Aktarım listesinde bulunan ilgili aktarıma ait işlemleri simgeleri kullanarak
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Mühürleme
: Aktarım işlemleriniz tamamlandığında sistemde aktarımı
mühürlemeniz gerekmektedir. Mühürleme sonrası aktarılan bilgiler üzerinde
gerhangi bir güncelleme yada düzenleme yapılmamaktadır. Tüm
değerlendirmeleriniz tamamlanması sonrası mühürleme işlemini gerçekleştiriniz.
Aktarım Detayı
ulaşabilirsiniz.
: Aktarım sonrası aktarılan öğrencilerin listelerine
Aktarım Silme
: Tüm aktarımı sistemden kaldırır. Hatalı aktarım durumlarında
kullanınız. Mühürleme işlemi yapılan aktarımlarda silme işlemi
gerçekleştirilememektedir.
Önemli !: Tüm aktarımlarınız sonrası sistem üzerinden MÜHÜRLEME işlemi
yapmanız gerekmektedir. Mühürleme işlemi yapılmayan aktarımlar sisteme
yansıtılmamaktadır.
Download

Pusula Not Aktarım Sistemi Nedir?