20 1 5
SAMUİH
6«bun
esasa»
TÜMÜ
JiW PfiUlAB
KArUH
DMlÜ
KJMMŞ
mm
ran»
a
i u
ı m
i '
w
l' i
■
4 4 ;■¿1 4 m4 :« 1A1
ADIYAMAN
BURSA
ELAZIĞ
K O N Y A -K A R A M A N
NEVŞEHİR
AFYON
ÇANAKKALE
ERZİNCAN
ANKARA
ÇANKIRI
İĞDIR
KÜTAHYA
KIRŞEHİR
NİĞDE
ORDU
ANTALYA
ÇORUM
BAYBURT
DENİZLİ
İSPARTA
KARABÜK
BİTLİS
EDİRNE
KIRIKKALE
M A LA T Y A -D A R EN D E
TOKAT
MANİSA
YOZGAT
MUĞLA
ZONGULDAK
Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF)
9 il derneği ile kurulan ve 1 milyonu temsil eden 30 il hemşehri derneğinin birleşimine uzanan
bir yolculuk...
Bursa’da başlayıp tüm yurda yayılan bir kardeşlik öyküsü...
Bu alanda kurulu en büyük sivil toplum kuruluşu...
Farklı yerlerden, bölgelerden, kültürlerden gelsek de bir olma ve ortak hareket etme en büyük
amacımız diyerek yola çıkan bir topluluk...
Düzenlediği etkinlikler ve ortaya koyduğu projelerle ülkemize örnek olmak amacı ile atılan bir adım...
Amacımız...
Ülkemizin farklı illerinden Bursa’ya gelen hemşerilerimizin etkinlikler ve organizasyonlarla
uyum sağlamalarına katkıda bulunmak.
Bursa kültürü ile entegre olup kentlilik bilincini geliştirirken sahip oldukları kültürel değerlerin
korunmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasında yardımcı olmak.
Birlik beraberlik içerisinde dayanışma ve kaynaşmalara imkan sağlamak.
Yaşadığımız ilimiz için sosyal ve kültürel projeler üreterek, hem ilimize hem de ülkemize katkı
sağlamak.
Üye il derneklerimiz ile birlikte hareket ederek, ülkemiz adına var olan sorunların çözümüne
yardımcı olmak.
Tahtakale Hanı No:70 Osm angazi / BURSA
www.bildef.org
BURSA
BURSAVALİLİĞİ
L
vX
1.ANADOLU
Bl R S A
G Ü N L E Rİ
A n a d o l u 'n u n
TÜM RENKLERİ BURADA
16-20 NİSAN 2015 MERİNOS AKKM
W i*şsf
BURSAVALİLİĞİ
m ^m
X
IV
d?&*
MERİNOS AKKM VE
STANDLAR
BURSA
İANADOLU
BİLDEF 1. Bursa Anadolu Günleri
organizasyonu ülkemizin en büyük kültür
merkezlerinden biri olan Merinos Atatürk
Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında
gerçekleşecektir.
Toplam stand sayımız 160 olup, her bir
stand 3m x 3m ebatlarında, 9 metrekare
olacaktır.
Her standa 1 masa 2 sandalye, yeterli
sayıda spot aydınlatma ve elektrik
verilecektir.
ATATÜRK
KONGRE
KÜLTÜR
MERKEZİ
MERİNOS
Organizasyon öncesi şehrin muhtelif
yerlerine billboard, raket ve afişler asılarak,
basın bültenleri ile organizasyon tanıtımı
yapılacaktır.
Organizasyon süresince, yöresel halk
oyunları, Türk Halk Müziği, Türk Sanat
Müziği konserleri ve imza günleri
düzenlenerek en yüksek katılım ve ziyaretçi
sayısına ulaşılması için gayret edilecektir.
Stand sayısı sınırlı olduğundan, bu özel
organizasyonda yerinizi almakta acele
etmenizi tavsiye ederiz.
BİLDEF 1. BURSAANADOLU GÜNLERİ
Anadolu Kültürleri Bursa’ya taşınıyor...
Y ü z b in le r c e Z iy a r e t ç in in B e k le n d iğ i
1. A n a d o lu G ü n le r i K a t ılım c ıla r ın ı B e k liy o r
16-20 Nisan 2015 tarihleri arasında
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür
Merkezi’nde 1. Bursa Anadolu Günleri
düzenlenecektir. Organizasyon
süresince illerden gelen firmalarımız ve
kurumlarımız illerine ait yöresel ürünleri
ve tatları tanıtma imkanı bulacaktır.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ve
Bursa Valiliği’nin destek verdiği etkinlik
ile ülkemiz renkleri, yöresel tatları ve el
sanatı ürünleri sergilenecektir.
BİLDEF 1. Bursa Anadolu Günleri
organizasyonumuzda ziyaretçiler hem
kendi illerine ait yöresel ve kültürel
ürünlerin keyfini çıkaracak hem de diğer
illere ait ürünler ve değerler hakkında
bilgi sahibi olma şansını bulacaktır.
Düzenlenecek yöresel müzik ve folklor
gösterileri ile eğlenceli vakit
geçireceklerdir.
Merinos AKKM Fuaye Alanı benzer organizasyonlarından bir görüntü
Bİ l d e f 1.B u r s a A n a d o l u G ü n l e r i
IT
TT I T
TT TT TT
fu a y e
A l a n i Kr o k i s İ
TT
]
TT
IT
ir
A51 A50 A49 A48 A47 A46 A45 A44 A43 A42 A41 A40 A39 A38 ARA A37 A36 A35 A34 A33 A32 A31 A30 A29 A28 A27 A26 A25 A24 A23 A22 A21 A20 A19 ARA A19 A17 A16 A15 A14 A13 A12 Ali A10 A09 A08 A07 A06 A05 A04 A03 A02 A01 ARA
B30 B29 B28 B27 B26 B25 B24 B23 B22 B21
C30 C29 C28 C27 C26 C25 C24 C23 C22 C21
B20 B19 B18 B17 B16 B15 B14 B13 B12 Bil
C20 (¡19 C18 C17 C16 C15 C14 C13 C12 C11
010 B69
B07 B06 B05 B04 003 002 B01
CIO C09 C08 C07 C06 C05 C04 C03 C02 C01
D53 D52 D51 D50 049 D48 047 B46 B45 B44 B43 B42 B41 B40 039 038 037 036 035 034 B33 032 031 030 B29 B2B 027 026 025 024 023 B22 021 020 019 018 017 016 015 014 013 012 011 010 009 008 007 006 005 004 003 002 001
~rr T T ~
~rr
~rr
m ~TT~
um
xc
ir
nm
* Stand tahsisatı kura ile yapılacaktır
n
Download

Duyuru Eki