T.C.
ORTAHİSAR KAYMAKAMLIĞI
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü
Sayı
: 54293039-903-
13/01/2016
Konu
: 1.Dönem Sonu Yapılacak İş Ve İşlemler
ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRETMENLERİNE
2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı 1.Dönemi 22 Ocak 2016 cuma günü sona ereceğinden yapılması
gereken iş ve işlemler aşağıya çıkarılmış olup, belirlenen konulara dikkat edilmesi hususunda
Gereğini önemle rica ederim.
İdris DEMİREL
Okul Müdürü
YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER
:
1-Öğrencilerin yazılı sınavları, uygulamalı sınavları ve performans çalışmaları tam ve eksiksiz
yapılacaktır. Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az 2 yazılı, 2 Performans
puanı alacaktır. Öğrenciler her dersten en az 2 yazılı sınava girmek zorundadır. Uygulamalı nitelikteki
derslerden en az 2 yazılı veya uygulama puanı ve varsa Temrin puanlarının ortalaması ile değerlendirilecektir.
2-Rapor, izin, hastalık, ölüm gibi hallerde okula gelmeyen öğrenciler mazeretlerini süresi içerisinde
belgelendirmeleri halinde sınava tabi tutulacaktır. Öğrencinin dönem boyunca Heyet Raporlu olması veya
sürekli devamsız olması halinde herhangi bir puan verilmeyecektir.
3-Yazılı sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısını yükseltmek isteyen öğrenciler için
dönem sona ermeden her dersten ayrıca ortak bir sınav daha yapılır. Bu sınavlardan alınan puan diğer
puanlarla birlikte dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalamaya dahil edilir. Sınava girmek isteyen
öğrencilerin yazılı başvurusu alınır. Yapılacak ek ortak sınavlar en geç 18 Ocak 2016 tarihine kadar
yapılarak, zaman geçirmeden değerlendirilip ve 19 Ocak 2016 tarihi mesai bitimine kadar e – okula
işlenecektir.
4-Öğretmenler yazılı ve performans puanlarını, en geç 19 Ocak 2016 tarihi mesai saati bitimine
kadar e-okul sistemine eksiksiz işleyeceklerdir. Sistem tarafımdan 19 Ocak 2016 tarihinde mesai bitiminde
kilitleneceğinden öğretmenler puan girişi yapamayacaktır.
5-Öğretmenler puan çizelgelerinin çıktılarını kontrol ederek imzaladıktan sonra en geç 20 Ocak
2016 tarihi mesai bitimine kadar Müdür Yardımcısına imzalatıp, okul müdürünün onayına sunacaktır. Daha
sonra ilgili Müdür Yardımcısına teslim edecektir.
6-19 Ocak 2015 çarşamba günü mesai saati bitimine kadar tüm sınıf öğretmenleri tarafından e-okul
ortamında öğrencilere ait karnelere görüşler yazılacaktır.
7-En geç 21 Ocak 2016 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar karneler çıkarılıp Sınıf
öğretmenleri ve Müdür Yardımcısı tarafından imzalanmış olacaktır.
8-Sınıf öğretmenleri Takdir, Teşekkür alan öğrencilerin belgelerini ilgili Müdür Yardımcısından alarak 21
Ocak 2016 günü mesai bitimine kadar Okul Müdürünün onayına sunacaktır.
9-Karne töreni saat 1400’de yapılacaktır. Takdir, Onur ve Teşekkür belgeleri karnelerle birlikte sınıf
öğretmenleri tarafından törenden sonra verilecektir.
10-15 Ocak 2016 tarihi mesai saati bitimine kadar Sınıf Rehber öğretmenleri Onur belgesi ile
ödüllendirilmesini istediği öğrencilerin dilekçesini Okul Müdürlüğüne vereceklerdir.
11-Onur Kurulu, Kurula gelen öğrencilerin durumlarını görüşerek karara bağlayıp en geç 20 Ocak
2016 tarihi mesai bitimine kadar Okul Müdürlüğüne bildireceklerdir.
12-Onur Belgeleri Onur Kurulunca doldurulup 21 Ocak 2016 tarihi mesai bitimine kadar Okul
Müdürünün onayına sunacaktır.
13-Müdür Yardımcıları sorumlu oldukları sınıfların Takdir ve Teşekkür ile ödüllendirilecek öğrenci
listelerini en geç 21 Ocak 2016 tarihi mesai saati bitimine kadar Okul Müdürüne teslim edeceklerdir.
14-Disiplin Kurulu, Kurula gelen Takdir, Teşekkür ve Onur belgesi listelerini görüşerek, öğrencilerin
belge almalarında bir sakınca olup olmadığı hususunda karar alıp 21 Ocak 2016 tarih mesai saati bitimine kadar
Okul Müdürünün onayına sunacaklardır.
15-Sınıf Rehber öğretmenleri yaptıkları çalışmaların aylık rapor Test ve Teknik sonuçlarını, dönem sonu
faaliyet raporunu ilgili Müdür Yardımcılarına, Eğitici Kulüp öğretmenleri kulüp faaliyetleri dönem
sonu raporunu Rehberlik Servisine 21 Ocak 2016 günü mesai bitimine kadar teslim edecektir.
16-Alanlar atölye tertip düzen bakım ve temizlik işlerini Laboratuvar şefi marifetiyle
gerçekleştireceklerdir, ayrıca alet gereç ve gereçler kapalı ve anahtarlı ortamda kontrol altına alınacaktır.
17-Laboratuvar şefleri atölyelerin elektrik sıhhi tesisat teşkilatlarını emniyete alarak yangına karşı
önlemlerini alarak gözden geçireceklerdir, bu husustan 1.derecede sorumludurlar.
18-Eğitim ve Öğretimin hiçbir aksaklığa meydan vermeden 22 Ocak 2016 tarihi mesai bitimine kadar
devam ettirilip, bu konuda gerekli hassasiyet tüm öğretmenlerce gösterilecektir.
19-Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan veya projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine
getirmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Ancak aritmetik ortalama alınırken sayıya dahil
edilir. Sınav, performans ve proje puanı yerine ( G ) girmedi/ getirmedi yazılacak. Kopya çeken öğrenciler için (
K ) yazılacak.
20-İşletmelerde Beceri Eğitimi puanlarının 18 Ocak 2016 tarihi mesai bitimine kadar işletmelerden
getirilip e- okula işlenecek ve Müdür Yardımcısı Arzu ÖZEN’e teslim edilecektir.
21-Öğretmenlerin raporlu veya izinli olmalarından dolayı yapamadıkları sınavları en kısa sürede yapıp
puanları e- okula işlemeleri gerekmektedir.
Download

1.Dönem Sonu Yapılacak İş Ve İşlemler - TRABZON