MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEKLİF MEKTUBU
Tel :
Talep No :
Fax :
Tarih :
285
...../...../2015
Sayın İlgili; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d (doğrudan temin) gereğince aşağıdaki cins ve miktarı belirtilen malzemeler satın alınacaktır. Tarafınıza tebliğ
tarihinden itibaren 18.03.2015 14:00 tarih ve saat süresi içinde fiyat teklifinizi kapalı zarf ile Satınalma Şube Müdürlüğü'ne ulaştırılmasını rica ederim.
MÜDÜRLÜK :
AHMET İNAN
SATINALMA VE AMBAR ŞUBE MÜDÜRÜ V.
İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
SIRA NO
MALZEME
ÖLÇÜ BİRİMİ
1
PVC BORU 63 LÜK - 10 atü
MT.
YAKLAŞIK BEDELİ TOPLAMI
............................................. TL dir.
MİKTAR
B. FİYAT
T. FİYAT
1.540,00
ARA TOPLAM :
KDV :
TOPLAM :
AÇIKLAMALAR
1. Teklifte birim fiyatları (KDV hariç) toplam bedel, teslim süresi, teknik özellikleri ve opsiyonunun 30 gün olası husuuları belirtilecektir.
2. Malzeme bedelii tesellümü müteakip 60 gün içinde ödenecektir.
3. Mamülleriniz TSE, standartlarında uygun garanti belgeli olmalıdır.
4. Davet faksıız yanlız firmanız uhdesinde kalacaktır.
5. Tahattütünü yerine getirmeyen firmanın idaremize verdiği zarar tazmin ettirilir ve belli sbir süre ihalelerinden men cezası verilir.
6. Firmalar işbu davet faksınızı tastikleyerek aynen kabul ve tatahattüt ettiklerini belirtecek veya davet faksımızı tasdikleyerek teklife ekleyecektir.
7. Kapalı teklifler mektuplarının dairemize teslimi Firma yetkilileri veya Firmaca görevlendirilen kişilerin yetki belgeleri ibraz edilecektir.
8. Teklifler kapalı zarf ile getirilecektir. (Tebliğ tarihinden itibaren 18.03.2015 14:00 tarih ve saat süresi içinde teslim) edilmeye teklifler değerlendirme dışı
bırakılacaktır.
2014
FATURA BİLGİSİ
FİRMA KAŞESİ / İMZA
Download

İhale Dosyası