2014 YILI
OTOMATİK TEKER YIKAMA SİSTEMİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1-AMAÇ:
Türkiye Taşkömürleri Kurumu Liman ve Demiryolu İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olarak 1 adet
kamyon tekerlek yıkama sistemi (çukurlu tip) (montaj dahil, anahtar teslim) satın alınacaktır.
2-TEKNİK ÖZELLİKLER:
2.1-Toplam Modül Ölçüsü (iki modül)
: ~4000x4000x2000 mm
2.2-Araç Geçiş Eni
: 3000 mm
2.3-Maksimum Aks Yükü
: 13,5 ton
2.4-Araç Geçiş Hızı
: 5 km/saat
2.5-Yıkama Süresi
: ~ 1 dk.
2.6-Nozul Adeti – Çapı
: 108 - 5 mm
2.7-Taşıyıcı Şase
: Çelik - Epoxy Ral: 5015
2.8-Izgaralı Platform
: Çelik - Epoxy Ral: 5015
2.9-Su Bariyer Panelleri
: Galvanize Çelik
2.10-Güvenlik Bariyeri
: Silindirik Çelik – Epoxy Ral: 2000
: Çelik - Epoxy Ral: 5015
2.11-Su Geçiş Boruları
2.12-Menhol Kapakları
: Çelik - Epoxy Ral: 2000
2.13-Su tankı kapasitesi
:~ 9 m³ (iki bölümlü)
2.14-Santrifüj pompalar (2 adet)
:~4 kW, Q=~65 m³/h, Hm=~ 15Mss, IP54
2.15-Dalgıç pompa
(1 adet)
:~1,6 kW, Q=~24 m³/h, Hm=~ 6mSS, IP68
2.16-Çalışma Gerilimi
: 380 V, 50 Hz
2.17-Firmalar teklif vermeden önce sistemin kurulacağı işyeri sahasını görebileceklerdir.
2.18-Kamyon teker yıkama sistemi tamamıyla otomatik olacak, personel bulundurma gereği olmayacaktır. Kapasite: 100 araç/gün olacaktır.
2.19-Araçlar yıkama platformundan max. 120 sn içinde çıkacaktır. Otomasyon sistemi üzerinde
ayarlanabilir zamanlayıcı olacaktır. Araç giriş kısmında optik sensör ile sistem otomatik çalıştırılacaktır.
2.20-Sistemin tüm işleyiş yöntemi ve kontrolü bir kumanda panosu ile yapılacaktır. Kumanda panosu paslanmaz çelik muhafazalı ve IP 68 koruma sınıflı olacak, toz ve yağmur sularından etkilenmeyecektir. Olası hata ve arızalarda operatörü uyaran sesli ve ışıklı ikaz sistemi olacaktır.
2.21-Sistemin otomasyonu ve tüm işleyişini kontrol edecek kumanda panosu yüklenici firma tarafından verilecektir.
2.22-Su bariyer panelleri üzerinde bulunan nozzle sistemi kamyon kasası dahil yıkayabilecek şekilde ve kamyon alt şasesi teker bölgesi yıkanacak şekilde olacaktır. Yönü ayarlanabilen nozullar
PN 10 sınıfında nominal basınca dayanıklı olacaktır.
2.23-Su bariyer panellerinde kullanılan nozzle miktarının %25’i yedek olarak ücretsiz bir şekilde
verilecektir.
2.24-Kamyonların yıkama platformu üzerinden geçip tekerleklerin ve damperin istenilen şekilde
yıkanmasını ve aynı zamanda spreyleme ünitelerine çarpıp zarar vermemesini sağlayan güvenlik
bariyerleri olacaktır.
2.25-Yıkama platformunun bakım ve temizliği için Kapaklı Menhol Sistemi olacaktır.
2.26-Izgaralı tekerlek geçiş yolunda kullanılacak olan ızgaralar kamyon tekerlerine hiçbir şekilde
zarar vermeyecektir.
2.27-Tüm metal malzemelerin bulunduğu yerler epoksi astar atıldıktan sonra boyanacaktır.
2.28-Kamyon tekerlek yıkama sisteminin projesi, topraklama projesi ve elektrik panosu projesi işi
alan yüklenici firma tarafından TTK teknik personeline teslim edilecektir.
2.29-Sistemde kullanılacak suyun kış şartlarında buzlanmaması için gerekli tedbirler alınmış olacaktır. Alınan tedbir teklif içerisinde belirtilecektir.
2.30-Yüklenici firma vereceği teklifi kamyon teker yıkama sistemi anahtar teslim formatında yapacaktır. Sistemin ihtiyacı olan su ve enerji kurulacak olan noktaya TTK teknik personeli tarafından temin edilecektir.
2.31-Çukurlu tip yıkama sisteminin montajı yüklenici tarafından betonarme temel üzerine yapılacaktır. İnşaat işleri yüklenici firmanın hazırlayacağı temel projesine (proje teklifle birlikte verilecektir.) göre Yüklenici tarafından yapılacaktır. Betonarme çamur ve su toplama çukuru ~4x3x2 m
derinliğinde olacaktır. Sistemde dalgıç pompa havuzu da olacaktır.
2.32-Yıkama işleminden çıkan çamur ve haznede biriken kirli su temel zemininin eğimi ve yerçekimi etkisi ile ünitenin altında yer alan toplama bölümünde birikecektir. Su seviyesi belirli bir seviyeye geldikten sonra dalgıç pompa devreye girerek filtrelenmiş suyu tankın kirli bölümüne geri
bırakacaktır. Su tankının kirli su bölümüne filtrelenerek geri basılan su serbest geçiş yöntemi ile
ikinci kez filtre işleminden geçerek tankın temiz su bölümünde birikecektir. Su tankının temizlik
ve bakımını kolay gerçekleştirmek için gerekli kapaklar mevcut olacaktır.
2.33- Yıkama sisteminin altında çelik şase bulunacaktır.
2.34-Sistem de kullanılacak olan ekipmanların teknik verilerini firma teklifinde belirtmek zorundadır. İşi alacak olan firma sistem ile ilgili yedek tutulması gereken malzeme listesini ve projeleri
TTK teknik personeline verecektir.
3-KONTROL, MUAYENE VE KABUL:
Kontrol, muayene ve kabul Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube
Müdürlüğü ve Liman ve Demiryolu İşletme Müdürlüğü elemanlarınca sistemin ilk çalıştırmasının
yapılıp, kullanıcı eğitimi verildikten ve uygun çalıştığı görüldükten sonra yapılacaktır.
4-GENEL HÜKÜMLER:
4.1-Sistemin devreye alınmasından sonra gerekli kullanma ve bakım eğitimleri ücretsiz olarak yeterli bir süre firmaca verilecektir.
4.2-Montaj esnasında çalışan kişiler iş güvenliği kurallarına uygun hareket edecektir. Montaj işine
başlamadan önce İSG uzmanından onay alacaktır. Montajı yapacak personelin kimlik fotokopileri,
SGK ve telefon numarası bilgileri İdare ve Sosyal işler Müdürlüğüne teslim edilecektir.
4.3-Montaj esnasında yüklenici firma için çalışacak personelin konaklama, yemek, seyahat ve her
türlü masrafları yükleniciye aittir.
4.4-Montaj esnasında ihtiyaç olabilecek vinç, forklift veya başka kaldırma araçları Yüklenici tarafından sağlanacaktır.
4.5-Firma, TTK’ca belirtilecek tarihte montajı yapmaya başlayacaktır.
4.6- Sistem; kullanılacak yedek parça da dahil sözleşme süresince ücretsiz olmak kaydıyla garantili olacaktır. Arıza durumunda en geç 3 iş günü içinde firmaca arızaya müdahale edilecektir.
4.7- Firmalar teklifleri ile birlikte ücretsiz ve ücrete tabi zaruri yedeklerin ücretlilerin fiyatları ile
birlikte bir listesini vereceklerdir. İdare bu yedeklerden dilediğini seçerek sözleşmeye ekleyecektir.
4.8- Sistemin tüm parçaları yeni ve yapımcının standart ve en son seri imalatından olacaktır.
4.9-Sistem asgari 2 yıl firma garantisi altında olacaktır.
4.10- Sisteme firma tarafından en az 2 yıl arıza garantisi, ücreti karşılığında 10 yıl tamir-bakım ve
yedek parça temin garantisi verilecektir.
4.11- Teslimatla birlikte sistem için Türkçe çevrili kullanma kılavuzu, yedek parça, tamir ve bakım katalogları verilecektir.
4.12- Firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve sırasına göre cevap vereceklerdir.
4.13- Sistemde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tedbirler (donanımlar) olmuş olacaktır.
4.14- Teklifte bulunacak firmalar teklif ettikleri sistemin Türkiye’de yetkili satıcısı veya imalatçısı
olduklarını belgeleyeceklerdir.
4.15- Teklifçi firmalar sisteme ait standart alet takım ve avadanlıklarla birlikte tamir ve bakımda
gerekebilecek alet, takım ve avadanlıkları özellikleri ile ücretli ve ücretsiz olarak liste halinde belirtecek, ücretli olanların fiyatlarını belirteceklerdir.
5- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ:
5.1- Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. Sistem (montaj dahil) 90 takvim günü
içinde teslim edilmiş olacaktır.
5.2- Sipariş miktarı ve fatura adresi aşağıdaki gibi olacaktır.
Malzemenin Adı
Sipariş Miktarı
Otomatik Teker Yıkama Sistemi
1 adet
FATURA ADRESİ
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yayla Mahallesi, Bağlık Caddesi, İhsan
Soyak Sokak, No: 2 67090 ZONGULDAK
VERGİ DAİRESİ
VERGİ
NUMARASI
KARAELMAS
879 003 3931
Download

2014 YILI OTOMATİK TEKER YIKAMA SİSTEMİ TEKNİK