T.C.
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEKLİF MEKTUBU
Tel
Fax
:
:
Talep No
Tarih
: 462
: ...../...../2015
Sayın İlgili; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d (doğrudan temin) gereğince aşağıdaki cins ve miktarı belirtilen malzemeler
satın alınacaktır. Tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren en geç 13.04.2015 15:00 tarih ve saat süresi içinde fiyat teklifinizi kapalı zarf ile
Satınalma Şube Müdürlüğü'ne ulaştırılmasını rica ederim.
MÜDÜRLÜK :
Sıra No
1
2
KANALİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Malzeme
150MM KORİGE DİRSEK - Kanal bağlantı döşeme
150MM KORİGE MANŞON - Kanal bağlantı döşeme
TEKLİF MEKTUBU TOPLAMI
............................................................ TL dir.
UĞUR TOPAL
Ölçü Birimi
AD.
Miktar
200,00
AD.
200,00
SATINALMA VE AMBAR ŞUBE
MÜDÜRÜ
B.Fiyat
T.Fiyat
ARA TOPLAM
KDV
TOPLAM
:
:
:
AÇIKLAMALAR
1. Teklifte birim fiyatları;(KDV hariç) toplam bedel, teslim süresi, teknik özellikler ve olası hususlar belirtilecektir.
2. Mal alımı, hizmet alımı ve yapım isleri alımları; malzeme, hizmet ve yapımın teslim tarihlerinden itibaren 60 gün içinde ödenecektir.
3. Ürün, hizmet ve yapım isleri ile ilgili mevcut bulunan TSE standartların uygun olacaktır. Bu belgeler istenildiginde idareye sunulacaktır.
4. Teklif davet çagırımız yalnız firmanızda kalacaktır.
5. Firmalar teklif davet çagrımızı onaylamaları halinde, taahhütte bulunmus olurlar.
6. Taahhüdünü yerine getirmeyen firmadan idaremize verdigi zarar; idare tarafından tespit komisyonu kurularak zarar tespit edillip firmadan
7. Teklif mektubu kapalı zarf ile teslim edilmelidir.
8. Teklif mektubu teslimi sırasında; teslim eden kisinin firma yetkilisi oldugu veya firma tarafından yetki belgesi verilmis ise bu kisilerin yetki
9. Yukarıda belirtilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklif mektupları degerlendirme dısı bırakılacaklardır.
FATURA BİLGİSİ
FİRMA KAŞESİ / İMZA
Download

İhale Dosyası