FİİL(eylem)
Bir işi, bir oluşu, hareketi ya da durumu kip ve kişi kavramlarına
bağlayarak anlatan kelimelere fiil denir.
Taşımak
Kesmek
Yıkamak
koşmak
esmek
yürümek
Bu fiiller
iş
bildiriyor
Bu fiiller
hareket
bildiriyor
sararmak
büyümek
kızarmak
Bu fiiller
oluş
bildiriyor
“Akşam yaklaştı. Ben yanımdaki çocuğu dürterek kalktım. Ellerimizi kaldırdık. Hoca Efendi
bağırdı.
-Ne var?
-Abdurrahman Çelebi’yi hazırlayalım mı?
-Haydi, pekala, çabuk…
Her akşam Hoca Efendi’nin izin verdiği çocuk önden çıkar, eşeğin yularını ve semerini
vururdu. Taş merdivenleri koşarak indik. Çelebi, yiyemediği otların üzerine uzanmış
yatıyordu. Tekmeleyerek kaldırdık…
Yukarıdaki parçada altı çizili kelimelerden her biri zaman ve kişi kavramı ile birlikte,
iş, oluş ve hareket anlamı taşımaktadır.
Eylemler adlandırırken, eylemlerin köküne –mek,-mak ekleri getirilir..
Ali, bugün çarşıdan kitap almış.
Al- mak
Kök mastar eki
Aşağıdaki fiillere uygun olan mastar eklerini getiriniz
Fiil (Eylem)
Mastar
Eki
yaz-
-mak
Mastar Ekini Alan
Fiil
yazmak
Fiil (Eylem)
Mastar
Eki
Mastar Ekini Alan Fiil
gül-
otur-
dinle-
ez-
koy-
gez-
bağla-
yıka-
Kır-
oku-
büyü-
uyu-
kaz-
koş-
ver-
kokla-
acı-
izle-
beğen-
sev-
sat-
kıvır-
görüşwww.kemalhoca.net
NOT: Eğer bir kelimenin sonuna “-ma, -me” ya da “-mak, -mek” eklerinden biri
getirilebiliyorsak o kelime fiil demektir
Aşağıda tabloda verilmiş eylemleri uygun yerlere yazınız.
Durduk
Çaldı
Olacak
Seyrediyoruz Bırakmamış Doğacaktır İndiriyorum
Yemeği ateşten……………………
Tam kapıdan çıkmak üzeriyken zil………………….
Çiçeklerle süslü bir bahçenin önünde……………
Gün gelecek Türk milleti dünyanın lideri…………………
Tabakta bir gram bile lokma……………………….
Mahalledeki çocukların oyunlarını………………….
…………………………sana vaat ettiği günler Hakk’ın.
Fiilde işi yapan kişiler şunlardır
geldim (ben)
geldik (biz)
geldin (sen)
geldiniz (siz)
geldi (o)
geldiler (onlar)
Aşağıda verilen kelimelerden hangileri isim, hangileri fiildir? İsim olanların başına
İ, fiil olanların başına F harfi koyunuz
yedi
aslan
ince
Irmak
amaç
uzaklaştı
düşündüm
obur
yazınız
oyun
yazdı
kediler
yıkamış
kavuşurlar
bak
güzel
canım
kopardı
atma
yuvarlak
kağıt
ıhlamur
unutmayın
eledi
çalışacaklar
kırmızı
www.kemalhoca.net
Download

dosyayı indir - kemalhoca.net