DÜNYA’ NIN ŞEKLİ ÇALIŞMA KAĞIDI ( DEĞERLENDİRME )
A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
1) Dünya’nın şekli ……………………………………………………… benzer.
2) Dünya üzerinde hep aynı doğrultuda ilerlendiğinde ……………………………… noktaya dönülür.
3) Dünya’nın …………………………………… çekilmiş resimleri Dünya’nın yuvarlak olduğunu gösterir.
4) Denizden kıyıya yaklaşan bir geminin önce ………………………………………………………… görürüz.
5) Dünya’mızın kutuplar kısmı …………………………, Ekvator kısmı ise biraz ……………………………dir.
6) Uzaktan gelen bir geminin önce dumanı, sonra bacası, sonrada geminin tamamı görünür. Bu durum bize Dünya’mızın
………………………………………………………olduğunu gösterir.
7) Dünyamız ……………………………………… sistemine bağlı bir gezegendir.
B- Aşağıdaki ifadeler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
( ) Dünya’mız sadece kendi etrafında değil, Güneş etrafında da döner.
( ) Dünya’mız uzayda sabit durur, hareket etmez.
( ) Galileo, Dünya’nın öküzün boynunda olduğunu söylemiştir.
( ) Çok uzaklardan yaklaşmakta olan bir geminin önce bacası görünür.
( ) Dünya’mız, Güneş sisteminde bulunan 6 gezegenden dördüncüsüdür.
( ) Macellan ve arkadaşları dünyanın etrafını dolaşarak yuvarlak olduğunu kanıtlamıştır.
( ) Ay gezegendir.
(
) Ay uydudur.
( ) Diğer gezegenlerde de insanlar vardır.
( )Galileo Dünyamızın yuvarlak olduğunu kanıtlayan bilim adamıdır.
( )Dünyamız yuvarlak olmasaydı ,ufuktaki bir geminin tamamını görürdük.
( )İnsanoğlu varolduğundan beri Dünya’nın yuvarlak olduğunu biliyordu.
( )Çin’den hareket eden bir uçak sürekli batıya doğru giderse sonunda hareket ettiği noktaya geri gelir. Bu da Dünya’nın
yuvarlak olduğunu kanıtlar.
C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1) Hep aynı yöne giden bir uçağın bir süre sonra aynı yere gelmesi Dünya’nın şekli ile ilgili aşağıdaki görüşlerden
hangisinin yanlış olduğunu kanıtlar?
A) Yuvarlak olduğu
B) Küre şeklinde olduğu
C) Topa benzediği
D) Düz olduğu
2) Dünya’nın çevresini dolaşmayı başaran denizci kaşif aşağıdakilerden hangisidir?
A) Magellan
B) Kristof Kolomp
C) Marco Polo
D) Piri Reis
3) Dünya’ nın yuvarlak olduğunu ilan eden ilk kişi kimdir?
A) Hazerfen Ahmet Çelebi
B) Pisagor
C) Farabi
D) Magellan
4) Aşağıdakilerden hangisi Dünya’mızın yuvarlak olduğuna kanıt olarak ileri sürülemez?
A) Dünya’mızın uzaydan çekikmiş fotoğrafları
B) Dünya üzerinde yükseltilerin ve çukurların olması
C) Dünya üzerinde aynı yöne gidildikçe tekrar başlangıç noktasına gelinmesi
D) Ay tutulması sırasında Dünya’mızın gölgesinin Ay üzerindeki görüntüsü
5) Aşağıdaki olaylardan hangileri Dünya’nın küre şeklinde olduğunu gösterir?
I. Hep aynı doğrultuda ilerlendiğinde başlangıç noktasına varılması
II. Kıyıdan uzaklaşan bir geminin önce tekmesinin sonra direklerinin gözden kaybolması
III. Havaya atılan bir cismin tekrar yere düşmesi
A) I, II ve III
B) I ve II
C) II ve III
D) I ve III
6) İstanbul’dan kalkan bir uçak hiç yönünü değiştirmeden uçarsa nereye varır?
A)Ankara
B)İstanbul
C)Amerika
D)Çin
www.kemalhoca.net
Dünya’mızın yapısı ikiye ayrılır. Bunlar:
1-
2-
Aşağıdaki Dünya modeli üzerinde Dünya’mızın katmanlarını gösteriniz.
*Aşağıdaki dünyanın katmanlarıyla ilgili açıklamaları verilen terimleri yazınız.
…………………………………: Yapısında bulunan sıvı maddeye magma adı verilir. Erimiş madenler
ve kayaçlar bu bölümü oluşturur.
…………………………………: Dünya’yı çepeçevre saran gazlar topluğudur. Atmosfer olarak da
isimlendirilir.
…………………………………: Dünya’nın en iç ve en kalın katmanıdır.
…………………………………: Canlıların çoğunun yaşadığı besin ve barınak bulduğu, bitkilerin
büyüdüğü katmandır.
…………………………………: Dünya yüzeyinin dörtte üçünü oluşturur.
www.kemalhoca.net
Download

dosyayı indir - kemalhoca.net