1
INS13204
GENEL JEOFİZİK VE
JEOLOJİ
Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ
e-posta : [email protected]
Web
: http://personel.kirklareli.edu.tr/orhan-arkoc
2
BÖLÜM 5
Sedimenter Kayaçlar
3
Sedimenter Kayaçlar
• Sedimenter kayaçlar; kara ve denizlerdeki çökelme
ortamlarında, çeşitli büyüklükteki kayaç ve mineral
parçalarının birikmesi sonucu oluşan taneli-parçacıklı
kayaçlardır.
• Tabiî çimento ile tutturulduklarında çakıltaşı, kumtaşı,
silttaşı, kiltaşı gibi kayaları, tutturulmadıklarında veya
sonradan ayrıştıklarında ise çakıl, kum, silt, kil gibi zemin
olarak adlandırılan kayaçları oluştururlar.
4
Ayrıca kimyasal ve biyolojik çökelme sonucunda da
sedimenter kayaçlar oluşmaktadır. Sedimenter kayaca
işaret eden özellikler;
-Tabakalı olmaları
-Sedimenter kayaçlara has yapılar sunmaları
-Fosil varlığı
-Sedimenter kökenli mineraller
Sedimenter Kayaçlar iki gruba ayrılarak incelebilirler;
1-kırıntılı sedimanter kayaçlar (tane boyu esas alınır)
2-kırıntılı olmayan sedimanter kayaçlar(organik-kimyasal
kökenli) (mineral bileşim esas alınır)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
INS13204
GENEL JEOFİZİK VE
JEOLOJİ
Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ
e-posta : [email protected]
Web
: http://personel.kirklareli.edu.tr/orhan-arkoc
Download

Bölüm5