INS13204
KAYA MEKANİĞİ
Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ
e-posta : [email protected]
Web
: http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc
BÖLÜM 2
Gerilme
3
2.1. GERİLME
• Kuvvet (F), bir kütleye (gr, kg, ton, vs.) sahip cismin şeklini ve/veya hareketini
değiştiren etkidir.
• Kuvvetin, büyüklüğü doğrultusu ve yönü vardır.
• Birimi, kilogram kuvvet (kgf), Newton(N) vb dir.
Yönü, doğrultusu ve büyüklüğü mevcut  Vektörel Nicelik
Cisim kuvveti, cisim boyunca etki
eder ve başka bir cisimle teması
olmaksızın üretilir (yerçekimsel,
manyetik, eylemsizlik kuvveti gibi).
Yüzey kuvveti, bir cismin dış yüzeyi
boyunca etki eder ve başka bir
cisimle teması sonucu oluşur
4
• Gerilme (σ)
• Gerilme, en basit şekilde; birim alana etkiyen kuvvet olarak tanımlanır.
• Bu alan, bir yapının sınırlarını oluşturan dış yüzey, fay eklem gibi süreksizlik yüzeyleri,
ya da farazi bir içsel yüzey olabilir.
• Gerilmenin birimi: Kilogram kuvvet / metre² veya Newton / metre²
(N/m²), vb.
• Yönü, doğrultusu, büyüklüğü (değeri) ve etkidiği bir düzlem söz
• konusudur
 Tansörel nicelik
5
Kuvvet ve Gerilme Birimleri – Metrik Sisteme Göre
6
Kuvvet ve Gerilme Birimleri –
SI (Standart International) Birimler Sistemine Göre
7
Gerilme Türleri:
8
9
2.1.1. Bir Noktadaki Üç Boyutlu Gerilme Bileşenleri
10
11
12
Üç Boyutlu Gerilme Dönüşüm/Çevirim
(Transformasyon) İlişkileri
13
14
15
16
17
2.1.2. İki Eksenli (İki Boyutlu) Gerilme Durumu ve
Gerilme Dönüşümü (Stress Transformation) İlişkileri
18
2.1.2.1. Gerilme Çevirimi - Analitik Yöntem
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2.1.2.2. Gerilme Çevirimi - Geometrik Yöntem (MOHR
DAİRESİ)
32
33
34
35
36
37
38
39
Download

Bölüm2