DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İZMİR DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
Genel Müdürlüğümüz İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünün personel ihtiyacını
karşılamak üzere Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Çalışma Grubunda Temsil/Gün Başına
pozisyonunda sözleşmeli 2 adet Orkestra Sanatçısı (1 Timpani/Vurmalı Çalgılar ve 1
Trombon) alınacaktır.
ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
Sınava katılacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen
genel şartlar aranır.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Türk Uyruklu Temsil/Gün Başına Çalışma
Grubunda Orkestra Sanatçısı Uygulama Müfredatı
Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Temsil/Gün Başına Çalışma Grubunda Orkestra Sanatçısı
olarak çalıştırılacak sanatçılar, Müdürlük tarafından belirlenecek değerlendirme yapılan branşla
ilgili en az 3 kişilik komisyon tarafından dinleme ve denemeye tabi tutularak başarılı olanlar ile
sözleşme yapılacaktır.
SINAV ŞEKLİ
TİMPANİ / VURMALI ÇALGILAR:
a) Adayın kendi seçeceği Timpani,Marimba,Ksilofon,Trampet ve diğer vurmalı
çalgıları kapsayan bir konçertonun tümü (Piyano eşlikli).
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden
seçmeler. (Timpani ve tüm vurmalı çalgıları içerecektir!).
TROMBON:
a) F. David Trombon Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano
eşlikli).
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden
seçmeler.
BAŞVURU ŞEKLİ
Başvurular, en geç 20 Mart 2015 Cuma günü mesai saati bitimine kadar ilgili Müdürlüğe;
1- 2 adet Fotoğraf,
2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
3- Özgeçmiş,
ile şahsen aşağıdaki adrese yapılabilir.
SINAV YERİ, TARİHİ VE SAATİ
: İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü
İsmet Kaptan Mh. 1364. Sok. No: 5 Basmane Konak/İZMİR
Tarih : 23 Mart 2015 Pazartesi günü
Saat : 15:00
Yer
İRTİBAT TELEFONU: (0 232) 489 0474 Dahili-23
Download

İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünün personel ihtiyacını