ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR ANASANAT DALI
TROMBON SANAT DALI MÜFREDAT PROGRAMI
-İLKÖĞRETİM OKULU5. SINIF MÜFREDATI
Amaç:
1. Öğrencinin trombonun parçalarını tanıması, söküp takması ve
bakımı ile ilgili teorik ve uygulamalı olarak bilgilendirilmesi,
2. Trombondan ses üretme becerisinin kazandırılması,
3. Pozisyonların ve içerdikleri seslerin teorik olarak tanıtılması ve
uygulanması,
4. Pozisyonlar arasında ses geçiş tekniklerinin uygulanması,
5. Seslerin nota karşılıklarını fa anahtarında öğretimi,
6. Başlangıç metotlarına giriş,
7. Kolay parçaları notadan ve kulaktan çalabilme.
Yöntem:
1. Öğretmenin sözel ve uygulamalı anlatımlarının şema ve diğer
görsel kaynaklarla desteklenerek trombonun tanınması.
2. Öğretmen ile birlikte ses üretme çalışmaları
3. Pozisyonların öğretmen ile birlikte uygulanması,
4. Fa anahtarının solfej müfredatı ile paralel öğretimi. (müfredat
programındaki solfej kitabının fa anahtarı versiyonunun okunması
ve notada görülen seslerin çalgı üzerindeki pozisyonunun
pekiştirilmesi,
5. Öğretmenin çalacağı notaları trombonda kulaktan çalabilme
çalışmaları, bu seslerin notadaki yerlerinin yazılı kaynaklardan
gösterilmesi,
6. Robert Müller 1, Sigmund Herring ve Domenico Gatti metotlarında
bulunan kısa parçaların çalınması.
Sınav Programı:
1. Do majör, La minör, Fa majör, Re minör, Sol majör, Mi minör
gamları.
2. Başlangıç metotlarından eşliksiz kısa parçalar ( iki parça)
İLKÖĞRETİM 6. SINIF:
1- GAMLAR: 4 Diyezli ve 4 Bemollü gamlara kadar Majör ve Minör
gamlar
2- EGZERSİZLER VE ETÜDLER: Robert Müler I Sigmund Herring
GENEL SINAV PROGRAMI:
1- GAMLAR: 4 Diyezli ve 4 Bemollü gamlara kadar Majör ve Minör
gamlar
2- ETÜDLER: Robert Müler I Sigmund Herring
3- SOLO PARÇA / ESER: 50 Easy Pieces
(PROGRAMIN TAMAMINI EZBER OLARAK SESLENDİRİLİR.)
İLKÖĞRETİM 7. SINIF:
1- GAMLAR: Tüm Gamlar
2- EGZERSİZLER VE ETÜDLER:
Robert Müler II S.Herring
M.Bleger
3- PARÇALAR,ESERLER:
G.Frescobaldi Canzoni
ARA SINAV PROGRAMI:
1- GAMLAR: Tüm Gamlar
2- ETÜDLER: S.Herring-M.Bleger
3- SOLO PARÇA / ESER: G.Frescobaldi Canzoni
GENEL SINAV PROGRAMI:
1- GAMLAR: Tüm Gamlar
2- ETÜDLER: S.Herring-M.Bleger
SOLO PARÇA / ESER: G.Frescobaldi Canzoni
SINAV PROGRAMLARININ TAMAMI EZBER OLARAK SESLENDİRİLİR.
İLKÖĞRETİM 8. SINIF:
1- GAMLAR: Tüm Gamlar
2- EGZERSİZLER VE ETÜDLER: Max Schossberg-Bleger-Clodomir
3- PARÇALAR,ESERLER: E.Galiard Sonatlar
ARA SINAV PROGRAMI:
1- GAMLAR: Tüm Gamlar
2- ETÜDLER: Bleger-Clodomir
2- PİYANO EŞLİKLİ PARÇA/ESER: E.Galiard Sonat 1-3
GENEL SINAV PROGRAMI:
1- GAMLAR: Tüm Gamlar
2- ETÜDLER: Bleger-Clodomir
3- PİYANO EŞLİKLİ PARÇA / ESER: E.Galiard Sonat-Pake Konç.
SINAV PROGRAMLARININ TAMAMI EZBER OLARAK SESLENDİRİLİR.
Download

Trombon Sanat Dalı Ortaokul Müfredatı