UNVANI/ DAİRESİ
BOLU DEFTERDARLIĞI TELEFON REHBERİ
ADI - SOYADI
Defterdar
Defterdar Yardımcısı
Özel Büro
Özel Büro (Hizmetli)
Eğitim Salonu
Defterdarlık Uzmanı
Defterdarlık Uzmanı
Defterdarlık Uzmanı
Defterdarlık Uzmanı
Personel Müdürü
Personel Şefi
Personel Servisi
Mutemet
Genel Evrak
Hizmetli
Yemekhane
Vergi Dairesi Müd.(Gelir Müd.)
Ver.Dai.Müd.Yrd(Gelir Müd.Yrd)
Gelir Şefi
Gelir Servisi
Bilgi İşlem (Özlük)
Takdir ve Uzlaşma Odası
Hizmetli
Muhakemat Müdürü V.(Hazine Avukatı)
Hazine Avukatı
Muhakemat Servisi
Muhakemat Servisi
Kurum Doktoru
Milli Emlak Müdürü
Milli Emlak Müd. Yard.
Milli Emlak Şefİ
Defterdarlık Uzmanı
Milli Emlak Servisi-Defterdarlık Uzmanı
Milli Emlak Servisi-Tekniker-Teknisyen
Milli Emlak Servisi
Milli Emlak Servisi
Hizmetli
Muhasebe Müdürü
Muhasebe Müdür Yrd.
Muhasebe Müdür Yrd.
Defterdarlık Uzmanı
Defterdarlık Uzmanı
Muhasebe Şefi
Muhasebe Şefi
Muhasebe Şefi
Muhasebe Şefi
Muhasebe Servisi
Muhasebe Vezne
Hizmetli
Kurumlar Dön.Sermaye Say. Müdürü
(İL KODU: 0374)
DAHİLİ TEL. HARİCİ TEL.
2150092
101 - 103
Zekai DEDE
2151105
105
2151729
Mehmet CİCİ
102
2150092
Selma KOCAİLİ
102
Durmuş GÜLEN
104
106
2151123
Yaşar BAYRAM
106
2151123
Muhammet Ali ÖZTÜRK
107
2153641
Mustafa ÇAKMAK
108
2158271
Bekir PARILDAR
124
2150323
Muhammet Ali ŞENOL
Hatice EDREMİT
119
2158619
Rabia CİHAN-Sabriye ŞEREMET
117
Abdullah KAYA
118
Sevgi TOSKAR
131
Nevin ÖKSÜZ
135
122-123
116
2150091
Adnan KAMAN
109
2153617
Mustafa KARADAŞ
111
M.KANLICALIOĞLU-Z.ÖZÇELİK
129
Mustafa ÖZPEK-Tülay ATAÇ
115
113
Hamdi KAYMAK
130
215
217 71 80
Zühal TAŞPINAR
Esma Gül ŞEKER
212
2151150
Emine SAATÇİ UZUN
Zehra ÇEŞMECİ
213
Gülten TARHAN - A.KARATEKİN
214
235
2151728
Ümran İşler
210
2151317
Hasan Fatih CANDEMİR
208
2151307
Vedat GÜNGÖRÜR
Hidayet DURAK
243
Gürbüz CAVAÇ
220
Cemalettin ÇEVİK-Halit ÇIRACI
242
C.İBAR- B.S.AYDIN
207
Ali GÜLEN
206
Seyhan TÜRKEL-Savaş ÇOBAN
219
Sadettin ELİBOL
240
230
2151138
İmmehan DİKKAYA
241
2153612
Hayati BİÇER
216
Gülşen EKER
224
2122955
Ayşe MUSLUK
239
Fatma ORAL
223
Alaattin ARGUNŞAHİN
223
Fahri ŞENEL
227
Ülviye ÖZDEMİR
225
Fatma Hemiş
238
Beşir ÖZÇELİK-Kadir KILIÇ
233 - 234
Ahmet KARAÖZ
245
2150350
Ayşe ÖZBİRİNCİ
FAKS
2150324
2154006
2151344
2153611
2127781
2157573
2120360
Servis
A.İ.B.Ü. Döner Sermaye Say. M.
Vergi Dairesi Müdürü
Vergi Dairesi Müd. Yard.
Vergi Dairesi Müd. Yard.
Vergi Dairesi Müd. Yard.
Sekreter
Özlük
Tarama Kontrol (Şef Görevlisi)
K.D.V. İade Servisi
1.Vergilendirme Şef Görevlisi
2.Vergilendirme Şef Görevlisi
MTV Servisi (Şef)
MTV Servisi
1.Vergilendirme Servisi
2.Vergilendirme Servisi
Vezne-Muhasebe Şefi
Vezne Servisi
Muhasebe Servisi
3.Vergilendirme (Takip) Sefi
3.Vergilendirme (Takip) Servisi
Süreksiz Vergilend.(Harç-Veraset)
İcra Satış Şefi
İcra Satış Servisi
Sicil Şef Görevlisi
Evrak Kayıt Servisi
Bilgi İşlem
Nöbet Odası
Hizmetli
Şoförler Odası
Teknisyen
Çay Ocağı
SANTRAL (3 dış hat)
Dörtdivan Malmüdürü
Gelir Servisi
Muhasebe Servisi
Gerede Malmüdürü
Milli Emlak Servisi
Muhasebe Servisi
Gerede Vergi Dairesi Müdürü
Servis
Göynük Malmüdürü V. (Gelir Uzmanı)
Gelir Servisi
Muhasebe Servisi
Kıbrıscık Malmüdürü V. (V.H.K.İ.)
Gelir Servisi
Muhasebe Servisi
Mengen Malmüdürü V. (Gelir Uzmanı)
Gelir Servisi
Muhasebe Servisi
Mudurnu Malmüdürü V. (Say.Müd.Yard.)
Gelir Servisi
Muhasebe Servisi
Seben Malmüdürü V. (Def.Uzmanı)
0 530 1004626
Yılmaz ÖZDOĞAN
Şahin DEMİRCİ
Nurcan TEKECE
Hasan GÜNEÇ
Selahattin KUDRET
Seçil MERAL
Sabahattin YAVAŞ
Nuray YAVAŞ-İsmail KONAK
Leyla KUDRET-Ertan BOZKURT
Özlem ÇETİN
Ersin TERZİ
Ayla KALAYCIOĞLU
Serpil BAYINDIR-Ayten GÜRER
Huriye GÖREN-Cemal ARIN
Fatih FİDAN-Nalan CANBOLAT
Hayrettin MALLIOĞLU
Enver ACAR-İlhami ALTAY
M.Kemal ÇINAR
Çetin YAĞLIOĞLU
Selami TARHAN
Işıl ERTEM
Niyazi ÖZDEMİR
Fatma GÜNEY
Nihat DEMİR
Mehmet ÇELİK
Altan ÇETİN
Güvenlik
Uğur KÖK-Mustafa GÜNAL
İsmail ŞAHİN
Yalçın CEYHAN
Aslı Gülhan BEK
Kamil KABADAĞI
İskender HİCAZLIOĞLU
Kenan GÜLEN
Mehtap AYDIN
Hayati BİÇER
Aydın KOÇER
352
311
310
351
301
303
304-305
332
315
313
317
307
318-316
335
312
336
326
319
308
327
325
337
324
331
328
320-381
347
350
360
226
2534560
2157700
2157697
2157698
2534560
2150085
2151200
2157699
2150318-19-20
3314519
3314505
3314036
3314520
3116026
3116507
3116697
3116698
3116624
3116100
3113530
4516024
4516069
4516117
4516249
4412008
4412008
4412202
4412063
3561007
3561709
3561480
3561251
4213020
4213020
4213347
4213722
4113018
4113104
Gelir Servisi
Muhasebe Servisi
Yeniçağa Malmüdürü
Gelir Servisi
Muhasebe Servisi
Birol BAŞ
4113164
4113181
3413015
3413016
3413022
3413021
Download

Telefon Rehberine ulaşmak için tıklayınız.