T.C.
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ÇAP BAŞVURUSU SONUÇLARI
Durumu
Asil
Asil
Yedek
Numarası
120308012
120308034
3103090042
Adı-Soyadı
Pelin BEDİOĞLU
Eray Kaan GÜNGÖRÜR
Sevgi POYRAZ
Bölümü/Dönemi
Endüstri Mühendisliği-5
Endüstri Mühendisliği-5
Endüstri Mühendisliği-5
GANO
3.49
3.48
3.15
Durumu
Asil
Asil
Yedek
Yedek
Yedek
Numarası
120308014
120308060
120309017
120308056
120308015
Adı-Soyadı
İlke BİÇİMOĞLU
Fatma Ezgi YILDIZ
Gözde DEMET
Esra UZ
Esin BOZDAĞ
Bölümü/Dönemi
Endüstri Mühendisliği-3
Endüstri Mühendisliği-3
Endüstri Mühendisliği-3
Endüstri Mühendisliği-3
Endüstri Mühendisliği-3
GANO
3.49
3.43
3.27
3.26
3.09
YANDAL BAŞVURUSU SONUÇLARI
Durumu
Asil
Yedek
Numarası
120308022
120308057
Adı-Soyadı
Beyza ÇERİKÇİOĞLU
Meltem VATANSEVER
Bölümü/Dönemi
Endüstri Mühendisliği-5
Endüstri Mühendisliği-5
GANO
3.09
2.67
Durumu
Asil
Yedek
Yedek
Numarası
120309017
120308056
120308011
Adı-Soyadı
Gözde DEMET
Esra UZ
Buğra Can BAHÇEKAYA
Bölümü/Dönemi
Endüstri Mühendisliği-3
Endüstri Mühendisliği-3
Endüstri Mühendisliği-3
GANO
3.27
3.26
2.95
Asil adayların ders kaydı için Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr.Ali YURDDAŞ’ı en kısa zamanda görmeleri gerekmektedir. Asiller kayıt
yapmadığı durumda yedekler kayıt için çağrılacaktır.
Adres: Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü
Muradiye Kampüsü MANİSA Tel: (236) 241 21 44 – 45 F ax: (236) 24 1 21 43
Download

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ