Lazer Güdüm Kiti (LGK)
Lazer Güdüm Kiti (LGK), envanterde bulunan genel maksat bombalara (MK-82, MK-84) takılabilen
düş
ük maliyetli lazer arayıcı başlıklı güdüm kitidir. Bu kit temel olarak buruna takılan lazer arayıcı
baş
lık, bilgisayar ünitesi, güdüm kanatçıkları ve bombanın kuyruk tarafına kararlılığı artırmak için
takılan açılabilir kanat biriminden oluşur. LGK’nın uçak ile herhangi bir elektriksel arayüzü
olmadığ
ından uçak entegrasyonu nispeten daha kolaydır. LGK’nın Türk Hava Kuvvetleri
envanterinde bulunan F-16 ve F-4E/2020 uçaklarına sertifikasyonu yapılmaktadır.
LGK hedef üzerinden yansıyan lazer enerjisine doğru yönelir. Hedefin lazer aydınlatması ya LGK’yı
bırakan uçak tarafından ya başka bir uçak tarafından ya da lazer işaretleyici kullanan ileri yer
birlikleri tarafından yapılabilir.
Uçaktan ayrıldıktan hemen sonra lanyard teli mekanizasyonu ile LGK’nın gücünü sağlayan ısıl pil
devreye girer ve arka kanatlar açık pozisyona gelir. Bombanın hedefe gitmesi için gerekli kontrol
lazer arayıcıdan gelen sinyalleri kullanılarak ön tarafta bulunan kontrol kanatçıları ile sağlanır.
LGK sabit ve hareketli hedeflere karşı 8 NM menzilden etkili olarak kullanılabilir. Lazer işaretleyici
ve lazer arayıcı başlık kodlu lazer sistemi kullanarak, yanıltmalara karşı birbirleri ile uyumlu bir
ş
ekilde çalışır. Aynı kodu hem arayıcı hem de işaretleyici kullandığı için arayıcı yalnızca işaretlenen
hedeften yansıyan sinyali takip eder.
LGK özellikle orta irtifadan hızlı dalma hücumlarında daha etkin bir silahtır. Bu tarz kullanım, silahın
manevra yeteneğini artırır ve hedef belirleme problemlerini en aza indirir.
ASELSAN tarafından geliştirilen LGK’nın, Milli Savunma Bakanlığı ile 2013 yılında imzalan proje
kapsamında seri üretimi devam etmektedir.
Hassas Güdüm Kiti (HGK)
Hassas Güdüm Kiti (HGK), genel maksat bombaları (MK-84) akıllı hale getiren güdüm paketidir. HGK
temel olarak kuyruk tarafında bulunan kontrol tahrik sistemi, GPS/INS güdüm kontrol birimi ve
gömlek bütününden oluşur.
Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan F-4E/2020 ve F-16 uçaklarından atılabilen HGK,
neredeyse tüm hava koşullarında kullanılabilir ve 15 NM uzaklıktaki hedefleri vurabilir.
HGK’nın hedef noktası ve vuruşparametrelerini içeren görev bilgisi uçak yerdeyken uçağa yüklenir.
Uçağa bağ
lı uçuşesnasında, uçak silaha güç verir vermez silah otomatik olarak ilkleme işlemlerini
gerçekleş
tirir ve kendi navigasyon sistemini uçağınkiyle eşleştirir. Görev verileri atışöncesinde
uçaktan silaha otomatik olarak aktarılır. Atışzarfı içindeki bırakma noktasına ulaşıldığında uçak
mühimmatı bırakır. Uçaktan ayrıldıktan sonra mühimmatın güdüm sistemi devreye girer ve
bombayı istenilen hedefe her türlü hava koşulunda götürür. Mühimmat uçaktan ayrıldıktan sonra
herhangi bir sebeple GPS sinyallerini kaybetmesi durumunda INS sistemi devreye girer ve yalnız INS
modu performansıyla hedefi başarılı bir şekilde vurur.
HGK, TÜBİTAK-SAGE tarafından 2005 yılında geliştirilmiş ve ilk olarak F-4E/2020 uçağ
ına
sertifikasyonu yapılmıştır. Bu tarihten sonra, birçok operasyonel durumda Türk Hava Kuvvetleri
tarafından kullanılmışve ihtiyaç duyuldukça da kullanılmaya devam etmektedir. HGK’nın Türk Hava
Kuvvetleri envanterinde bulunan F-16 uçağına sertifikasyonu 2013 yılında gerçekleştirilmiştir. 2014
yılında, ESA (Evrensel Silah Arayüzü) gösterimi için NATO çalışma grubu tarafından seçilmişve bu
çalış
ma kapsamında Amerika’nın ESA uyumlu F-16’sından başarılı bir şekilde atılmıştır. Milli
Savunma Bakanlığı ile imzalanan proje ile 2014 yılından itibaren HGK ASELSAN tarafında seri olarak
üretilmektedir.
Lazer HGK (LHGK), hedefi yüksek hassasiyette vurabilen lazer arayıcılı ve düşük maliyetli bir güdüm
kitidir. Sabit ve hareketli hedeflere karşı etkin ve yüksek vuruşhassasiyetinden dolayı hedef
etrafında istenmeyen hasarı en az olan etkin bir silahtır. LHGK, HGK’ya lazer arayıcı başlık entegre
edilerek geliştirilmiştir. GPS/INS ile lazer işaretleme bölgesine kadar gelen mühimmat son safhada
lazer moduna geçer ve lazer ile işaretlenen hedefi yüksek hassasiyette vurabilir.
Download

Güdüm_Kitleri-TÜR