Easy Turkish Grammar - 1
If the second noun is plural in a compound noun, the suffixes become “-leri or -ları” like in the
example “Gece bekçileri” and “Orman yolları” below.
İSİMLER
Gece/bekçi
İSİM TAMLAMALARI
Gece bekçileri
Orman yolları
Yaz/gün
Orman/yol
Ana/kuzu
Kara/ordu
Bilgisayar/masa
Park/yer
Dil/okul
Kış/gece
Deniz/koku
Kış/spor
Keman/tel
Ev/kedi
Kadın/ses
Sokak/kapı
Baş/ağrı
Kapı/kol
Bel/ağrı
on
s
Gitar/tel
om
COMPOUND NOUNS
Ölüm korkusu
.c
NOUNS
Ölüm/korku
Cep/telefon
Sınav/gün
Ayak/ses
Kuş/ses
hl
es
s
Ev/telefon
Anne/sevgi
Kaldırım/taş
Park/ceza
Onlar/kaldırım/taş
Bu/sokak/kapı
Bu/yatak/oda
Bunlar/bilgisayar/masa
SORULAR VE CEVAPLAR
Bu ne? Bu bir sokak kedisi
ANLAMLAR/MEANINGS
Alley cat
Onlar ne? Onlar kaldırım taşları
Cobblestone
et
ur
k
KELİMELER/WORDS
Bu/sokak/kedi
is
Now, let’s make more examples asking what questions and answering them in the table below.
Street door
Bedroom
Computer table
Computer game
O/ütü/masa
Ironing table
Bu/keman/tel
Violin string
Şunlar/gitar/tel
Guitar string
.o
nl
in
Şunlar/bilgisayar/oyun
Door handle
Şu/ev/telefon
Bunlar/türkçe/test
Şu/not/defter
Onlar/maden/su
Bunlar/spor/ayakkabı
Şu/deniz/fener
O/resim/defter
Onlar/ev/kedi
Bunlar/sigara/paket
Home phone
O/kapı/kol
w
w
w
Onlar/cep/telefon
Cell phone
Turkish test
Notebook
Mineral water
Sneakers
Lighthouse
Drawing book
Domestic cat
Cigarette box
13
Download

www.onlineturkishlessons.com