"Taşların sırrı çözüldü bir taş bin taş oldu
özlediğiniz doğallık bazalt ile buluştu..."
Turan Şirketler Grubu
Tel: +90 312 762 52 15
Beypazarı / Ankara / Türkiye
"Secrets of stones were learned;a stone became thousand stones,
long-awaited naturality met basalt."
NATURAL STONE
Bazalt El Kesim Küptaş
Basalt naturel cut cobblestone
INTRODUCTION
COMPANY UNION
Başkalarının yapamadığını yapmak kabiliyettir.
Kabiliyetin yapamadığını yapmak ise dahiliktir...
(WHILL HENRY)
Ability is to do something that others do not do.
Genius is to do something that ability does not do.
(WHILL HENRY)
Yönetim Kurulu Başkanı ;
Mehmet TURAN
1977 yılında ANKARA / Beypazarı'nda doğdu. İlk, orta ve lise
öğrenimini Beypazarı'nda tamamladı. Lise yıllarında babasının
yanında ticarete başladı. İşletmeciliğe ilgisi olan Mehmet Turan Fatih
Üniversitesi Ankara İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
Bölümünü tamamladı. 1998 yılından bu yana Turan Şirketler
Grubun'da yöneticilik görevini sürdürmektedir.
Ankara nın ileri gelen iş adamlarından olan MEHMET TURAN her yıl
sektörün farklı dallarında isminden söz ettirmektedir. Gelişimci ve her
yıl kendini yenileyen karakter ve kişiliği sayesinde başarıları devamlı
olup süregelen bir geçmişe sahiptir. Şirket bünyesinde 5 şirketi başarı
ile idare eden Mehmet TURAN personeline sunmuş olduğu imkanlar
ve yenilikler dahilinde gözde iş adamlığı kariyerini her zaman
muhafaza etmektedir. Çalışan , müşteri ve tüketici üçgeninde
vazgeçilmez olmak için birikim ve hizmetlerinde sektörel öncülük
etmektedir.
Marka ve imaja önem veren Mehmet TURAN dünyanın ileri firmaları
ile bayiliklerini devam ettirmektedir. Güvenilir , dürüst , dinamik ve
ileri görüşlülüğü sayesinde Beypazarı/ANKARA çerçevesinde geçerli
sayıda istihdam yaratmıştır.
Şirketimiz hizmette sınır tanımamaktadır.
He was born in 1977 in Beypazarı/ANKARA.He completed
primary,secondary and high school education in Beypazarı.He
learned trade from his father during high school years.Mehmet Turan,
who is interested in shopkeeping,graduated from Faculty of
Economics and Administrative Sciences Department of business
Administration in Fatih University in Ankara.He has been manager of
Turan company since 1998.
Mehmet TURAN who has been a leading role in Ankara has been
mentioned to different part of sector every year . There are a lot of
managements thanks to his innovative personality.Mehmet Turan
who administers 5 companies,preserve his career by providing
opportunity for personnels.He plays a sectoral
role to be
indispensable in relation to personnel,customer,consumer.
DOĞANAY / NATURAL STONE
DOĞANAY / NATURAL STONE
ÖNSÖZ
2003 yılında sektörün lider sigorta acentesi ANADOLU SİGORTA
acenteliğini A Acente olarak sektöre atılmış olup halen bu branşını
başarılı bir şekilde devam ettirmektedir.
2005 yılında faaliyete başlayan TURAN LOJİSTİK sektörde emin ve
güvenilir adımlarla ilerlemekte olup deneyimli personeli ile hızlı ve
zamanında çözüm bularak yoluna devam etmektedir.
Beypazarı/ANKARA ili dahilinde TOTAL Akaryakıt İstasyonu olarak
faaliyet gösteren firmamız temiz ve güvenilir yakıt , anında ve güler
yüzlü hizmet prensibi ile hareket etmektedir. Hizmet ve kaliteden
ödün vermeden müşteri memnuniyeti çerçevesinde üst düzey
yönetici sıfatına sahip olan Mehmet TURAN öncülüğünde gün geçtikçe
firma kendi bünyesinde görsellik ve sunum açısından kendini
yenilemektedir.
2011 yılı içerisinde akaryakıt sektöründe ikinci istasyonumuz BOLU /
Kıbrıscık ilçesinde faaliyete geçirilmiş olup sektörde bir adım daha
ilerleyen firmamız belirli bir güven olgusuna ulaşmış durumdadır.
Mehmet Turan, who gives a lot of importance to trademark and
image, has continued with dealerships which are most important
companies all over the world. He provides employment around the
Beypazarı/ANKARA because he is reliable,honest,foreseeing and
energetic.
Akaryakıt sektörünün yine lider firmalarından GULF olarak ikinci
bayiliğini devam ettirmekte olan firmamız geniş ürün yelpazesi kaliteli
hizmet anlayışı ile emin adımlarla yolunda ilerleyerek ilçeye sektörel
anlam katmıştır. Madeni yağ satışı ve süpermarketi bünyesinde
bulunduran şirketimiz hizmette sınır tanımamaktadır.
There is no limit in service of our company.
2011-2012 ve 2012-2013 yıllarında KIBRISCIK GÜREŞ AĞASI
ünvanına sahip olan Mehmet TURAN başarı ile özdeşleşmiş kişiliğini
her yıl yeni bir ünvan ile pekiştirmektedir.
Evrenselliğe önem veren şirketimiz insanlığa ve çevreye olan
sorumlulukları yerine getirmek, çalışanlarının moral ve
motivasyonunu yüksek tutmak ve müşteri memnuniyeti ön planda
tutmak için özverili çalışmalarına devam etmektedir.
Nihayetinde, ticari birikimlerimiz ve hayalimizde olan madenciliğe
adım atmak arzumuz nihayet 2013 yılında Doğanay Bazalt maden
ocağını bünyemize katarak, bir ilkeye daha imza atmış olduk.
Kısa bir sürede bu sektörde adımızı duyurmak bize büyük bir haz
vermiştir. Yolumuza bu sevgi ve azimle devam etmeye de var
gücümüzle devam edeceğiz.
udlo nib şat rib üdlüzöç ırrıs Saygılarımızla
nıralşaT"
Mehmet TURAN
...utşulub eli tlazab kıllağod ziniğidelzö
"Taşların sırrı çözüldü bir taş bin oldu
özlediğiniz doğallık bazalt ile buluştu...
www.doganaybazalt.com
1
2
www.doganaybazalt.com
Spoken words fly away written words remain,
immortalize your memories with basalt.
Bazalt nedir?
What is basalt ?
Bazalt, volkanik kaya kütlelerinden biri. Siyah renkte ve kesif yığınlar
halindedir. Doğada kütle, damar ve akıntı halinde bulunur. Başlıca
özelliklerinden birisi, altıgen prizmalar biçiminde, büyük sütunlar
meydana getirmesidir. Bu sütunlar, mağma akıntılarının soğuyup
büzülmesinden ileri gelmiştir. Bazalt sert ve dayanıklı bir doğal taş
olduğundan
değişik kalınlık ve ölçülerde mimari yapıların her
safhasında, alt ve üst yapıda, zemin ve cephe kaplamalarında, şehir
içi yollarda, kaldırımlarda, tretuarlarda ve bahçe düzenlemesinde
Basalt is one of an igneous rock that is dark grey to black in colour and
in investigation masses state. Basalt is avaiable in nature as bulk,
lode, current.One of the main features is that basalt shape is like
hexagonal prism and displays a columnar structure. These basalt
columns result from magma flows that becomecolt. Basalt is used for
different parts of architecture like infrastructure,superstructure, floor
covering,facing,urban roads, pavements,garden arranging. Taking
kullanılmaktadır. Ayrıca fiziksel ve mekanik özellikleri göz önünde
physical and mechanical properties into consideration,broken basalt
bulundurularak kırma Bazalt taşı, değişik doz ve oranlarda agrega
is used as aggregate in construction.
olarak beton bileşimine katılmaktadır.
DOĞANAY / NATURAL STONE
DOĞANAY / NATURAL STONE
Söz uçar yazı kalır,
Anılarınızı bazalt ile ölümsüzleştirin...
Bazalt'tan elde edilen taşyünü ise her türlü gemi ve denizde inşa
edilen diğer yapıların döşeme ve duvar yalıtımında, yüksek sıcaklığa
olan mukavemeti nedeniyle yangın kapılarında, kazan ve kazan
dairesinde, klima ekipman ve kanallarında, baca ve bacagazı
The rock wool that is obtained from basalt is used floor and wall
insulation.In addition, the rock wool is used in fire doors due to its
resistance to high temperature.It used in boiler rooms,flue gas
modules,roof insulation.
kanallarında tank ve depolarında, duvar modüllerinde ve tavan
izolasyonunda kullanılmaktadır.
Aşınma ve iklim şartlarından en az etkilenmesi nedeniyle Bazalt
tercih edilme sırasında, önde gelen doğal taştır. Yakın gelecekte
vazgeçilmez olacağı kesin gözle bakılan Bazalt'ın, kullanım alanı her
geçen gün genişlemektedir.
Dünyadaki teknolojik ve bilimsel gelişmeler insanlarda çevre
bilinciyle birlikte, daha sakin ve doğal ortamlarda yaşama arzusunu
ve özlemini doğurmaktadır. Son yıllarda ülkemizde de özellikle büyük
Basalt is preferred because it is affected by climate conditions too
little.It is estimated that basalt will be essential in the future.Area of
basalt use is expanding day by day.
Technological and scientific developments all around the world
provide people being aware of the environment and desire to live
quiet and natural environment.In recent years,natural stones are
used in construction as well ascommon or non-public places in our
country,especially big cities and tourist regions.
şehirlerde ve turistik yörelerde, hem yapılarda hem topluma açık ve
kapalı alanlarda doğal taşlar kullanılmaya başlanmıştır.
Roma yollarında 2200 yıldır bozulmadan kullanılan Bazalt yollar için
uzun sürelilik açısından alternatifsizdir.Bugün dar ve kıvrımlı olan
Roma sokakları ve köprüleri döşenen
Basalt that has been used for Roma roads without destroying for 2200
years has no alternative with regards to diuturnity.Roma streets and
bridges that are narrow and sinuous with natural paving stone are
used by modern motor vechiles.
doğal parke taşları ile hala
modern motorlu araçları taşımaktadır.
Parke taşları döşeme metodlarıyla Avrupa şehir içi yollarda araçların
With methods of stone block pavement,it is used for preventing
overspeed in Europe urban roads.
aşırı hız yapmalarını engellemek için de kullanılmaktadır.
Üstelik Avrupa'da parke döşemesi kullanılmasının diğer bir nedeni de
su kanallarına gereksinim duymamasıdır. Ülkemizde ise asfalt yollar
suyu altına geçirmediğinden
gölcükler
oluşturan
su
dolayı asfaltın yüzeyinde birikip
tozlarla
birleşip
çamur
oluşturmakta,
The other of the reasons of the use parguetry is that it does not need
aqueduct.Water gathers on the surface of roads because asphalt
roads are waterproof.They create puddles,then puddles and dust
create mud.Therefore,mud can lead to blockage in sewer pipes and
then it leads to great expenses.
kanalizasyona karışan çamurlar ise zaman zaman kanalizasyon
borularında tıkanmalara yol açmaktadır. Bu da önü alınamayan
harcamalara yol açmaktadır.
udlo nib şat rib üdlüzöç ırrıs nıralşaT"
...utşulub eli tlazab kıllağod ziniğidelzö
www.doganaybazalt.com
3
4
www.doganaybazalt.com
Natural paving stones that provides soil moisture and aeration protect
lives of underground livings on the contrary asphalt and concrete
roads and continue the balance of ecology.
There
is
no
stone.Pavement
importance
structure
which
is
not
season
affected
for
by
basalt
paving
conditions
of
atmosphere.It happens every condition of atmosphere.However, for
example;asphalt concrete pavement is used only in hot and dry
weather.Concrete pavement is made in not rainy weather.
By means of frost resistance of basalt paving stone,the rate of frost
decreases in winter and traffic accidents due to frost can be
prevented.Besides,basalt paving stone is free of cost because it
Bazalt
doesn't need to salting.
Toprağın nemini ve havalanmasını temin eden
toprakaltı canlıların
doğal parke taşları
Natural paving stone are not affected by chemical substones as oil,
yaşamını da asfalt veya beton yolların aksine
diesel fuel, gas, acid which can be poured on the surface of roads and
DOĞANAY / NATURAL STONE
DOĞANAY / NATURAL STONE
Basalt
"Bazaltın Sanata Dönüştüğü Noktada Biz Varız"
DOĞANAY / DOĞAL TAŞ
Doğanay Enerji Madencilik 2002 yılından beri Ankaranın Beypazarı
ilçesinde üretime devam etmektedir. Başta İSTANBUL olmak üzere
Türkiye ve Dünyanın değişik yerlerinden gelen talebi karşılama adına
kurulduğu gün itibari ile
kalitesini siz değerli müşterilerine
sunmaktan onur duyar. Kaliteli hizmet anlayışı sayesinde sektörde
bugüne kadar yüzlerce müşteriye onlarca çeşit ürün sunan firmamız,
"müşteri memnuniyeti" esasını ön planda tutarak kendini sürekli
geliştirmekte ve yenilenmektedir. Beypazarı yakınlarında
dönümlerce arazide kurulu olan üretim tesislerimizde bazalt taşının
tüm çeşitlerinin yanı sıra granit, küp taşı üretimide yapılmaktadır.
Yıllardır tercih sebebi olmamızın nedeni işimizdeki ustalığımızdandır.
Vizyonumuz kaliteyi üretip yaygınlaştırarak önce Türkiye
dünya çapınca sektörde lider konuma gelmektir.
sonra
Yurtdışı deneyimimiz ve tecrübemiz mevcut olup ihracat kalitemizi ve
firma çeşitliliğimizi gün geçtikçe artırmayı hedeflemekteyiz.
"W e are in there that basalt turns into art."
DOĞANAY / NATURAL STONE
Doğanay Energy Mining has progressed to production since 2002 in
Beypazarı/ANKARA. Doğanay Energy Mining is honoured to present
its quality for valuable customers who are all of the world,firstly
İstanbul.Our company that presents a lot of production to hundreds of
they durable to these.
customers up to today develops and renovates itself with our high
korumakta ve ekolojik uyumun devamını temin etmektedir.
quality service.Around the Beypazarı our productive facilities product
Bazalt parke taşı döşenmesi için hangi mevsimde olunduğunun bir
önemi
yoktur.
Kaplamanın
yapımı
atmosfer
granite,cube stone apart from different kinds of basalt.
koşularından
The reason that we are preferred is that we are skilled in.Our vision is
etkilenmemekte, her türlü hava koşulunda bu kaplamanın yapımı
to be leader all around the world in sector by producting quality and
extending it.
gerçekleşebilmektedir. Oysa, örneğin beton asfalt kaplama, sadece
There is our abroad experience and our knowledge,so we aim to
sıcak ve kuru havada uygulanabilmekte, beton kaplama için ise
increase quality of exportation and variety of company.
yağışsız bir hava istenmektedir.
Everybody must do work that they are expert.
Bazalt parke taşının don mukavemeti sayesinde kış aylarında
AS DOGANAY BASALT our work is that we process stone and make it
yaşanan don olayları görülmediği gibi don olaylarına bağlı trafik
kazalarının
önüne
geçilmektedir.
Bunun
yanı
sıra
HERKES UZMAN OLDUĞU İŞİ YAPMALIDIR...
tuzlama
useable with customer satisfaction.In sector, the reason that we are
DOĞANAY BAZALT olarak yıllardır müşteri memnuniyeti
preferred is our specialization and skill proficiency in our work.
kapsamında taşı özenle işleyerek kullanabilir hale getirmek bizim
gerektirmediğinden asfaltın aksine masrafsızdır.
işimiz. Sektörde tercih sebebi olmamızın nedeni işimizdeki
Yol yüzeyine dökülebilecek yağ, mazot, benzin, asit vs. gibi
ustalığımız ve uzmanlığımızdandır.
kimyasal maddelerden etkilenmez ve bunlara dayanıklıdır.
www.doganaybazalt.com
5
6
www.doganaybazalt.com
DOĞANAY / NATURAL STONE
DOĞANAY / NATURAL STONE
DOĞAL BAZALT SUTUNLAR
NATURAL BASALT COLUMNS
Yükseklik: 40 cm - 2,5 mt
Kalınlık: 15 - 40 cm
arasında değişen sütun ebatları
Naturel Basalt colums
Loat: Around 40 cm - 2,5 mt
Thickness: 15 - 40 cm
Yükseklik: 40 cm - 2,5 mt
Kalınlık: 15 - 40 cm
arasında değişen sütun ebatları
Naturel Basalt colums
Loat: Around 40 cm - 2,5 mt
Thickness: 15 - 40 cm
BAZALT SÜTUN
BASALT COLUMN
Bazalt parkede sektörün liderlerinden olan firmamız aynı kaliteyi
Our company that is one of the leaders of basalt parquet sector
Bazalt Sütunlarda da siz değerli müşterilerimize sunmaktayız.
presents you the some quality at basalt column. Basalt can be
Bazalt doğada sütun şeklinde de bulunabilmektedir.Beşgen ve
participated in nature as column. These pentagonal and hexagonal
altıgen doğal prizma şeklindeki bu sütunlar taş ocağımızdan özenle
basalt columns are quarried carefully and they are not processed.
çıkarılır ve hiçbir işlemden geçirilmez. Doğal Bazalt Sütunlar doğal
görünümü
sayesinde
peyzaj
tasarımında
tercih
edilmektedir.
Tasarımcılar tarafından çeşitli şekiller verilerek özel mekanlar
Natural basalt columns are preferred for landscape design thanks
to natural appearance.They are used for creating special
yaratmak için kullanılır.Bazı Bazalt sütun resimlerini aşağıda
placeswith different shapes by designers.You can see below some
görebilirsiniz..
basalt column pictures.
Yosunlu ve Yosunsuz
Mossy and non-mossy
SÜTUNLARIMIZ
Simetrik şekilli ve düzgün yüzeylidir
OUR COLUMNS
Symmetric and smooth surface.
Their heights are between 40 cm and 350 cm.
Boyları 40cm ile 350 cm arasındadır.
When they are processed,they indicate black granite qualification.
İşlendiğinde siyah granit özelliği göstermektedir
www.doganaybazalt.com
7
8
www.doganaybazalt.com
9
DOĞANAY / NATURAL STONE
DOĞANAY / NATURAL STONE
www.doganaybazalt.com
10
TARİH BAZALT TA YENİDEN HAYAT BULUYOR...
2-History is reviving with basalt.
COBBLESTONE PAVEMENT
ARNAVUT KALDIRIM...
İnsanların hatıralarında önemli yer tutan Arnavut Kaldırımı şiirlere ,
Cobblestone pavement, that is important for people's life, is
şarkılara geçmiş sokaklarda tarihi güzel günlerine dönmeyi bekliyor. Türk
expected to turn into historical days in historical streets that are
bahçelerinde ve meydanlarında çokca rastlanılan arnavut kaldırımı,
told in poets and songs.Thanks to basalt ,cobblestone pavement
rengarenk boyalarla süslenmiş ahşap evlerin arasından geçen asfalta
that
bıraktığı sokaklarına bazalt ile yeniden kavuşuyor. Tarih yeniden tekerrür
asphalts,streets
ederken bizlere nostaljinin keyfini çıkarmak kalıyor...
paints.While history is repeating,we enjoy its nostalgia.
is
www.doganaybazalt.com
in
turkish
gardens
and
open
spaces
meets
to
with frame houses decorated with colorful
DOĞANAY / NATURAL STONE
DOĞANAY / NATURAL STONE
ARNAVUT KALDIRIM / COBBLESTONE PAVEMENT
ÜRÜNLERİMİZ / Our Products
DOĞANAY - 001 - 4x6x6
Bazalt El Kesim Küptaş /
Basalt naturel cut cobblestone
DOĞANAY - 002 - 6x8x8
Bazalt El Kesim Küptaş /
Basalt naturel cut cobblestone
DOĞANAY - 003 - 8x10x10
Bazalt El Kesim Küptaş /
Basalt naturel cut cobblestone
www.doganaybazalt.com
11
12
www.doganaybazalt.com
Bazalt El Kesim Küptaş /
Basalt naturel cut cobblestone
DOĞANAY - 005 - 10x10x20
Bazalt El Kesim Küptaş /
Basalt naturel cut cobblestone
DOĞANAY / NATURAL STONE
DOĞANAY - 004 - 15x17x17
DOĞANAY / NATURAL STONE
ÜRÜNLERİMİZ / Our Products
ÜRÜNLERİMİZ / Our Products
DOĞANAY - 007 - 5x10x20
Bazalt El Kesim Küptaş /
Basalt naturel cut cobblestone
DOĞANAY
009 - Mezar Taşı
Grave Stone
DOĞANAY
008 - Duvar Taşı
Wall Stone
DOĞANAY
010 - Yarık Fıskıye
Fountains in different forms
DOĞANAY - 006 - 8x15x20
Paledyen Doğal Bazalt /
Terrazzo Naturel Basalt Stone
www.doganaybazalt.com
13
14
www.doganaybazalt.com
DOĞANAY
011 - Korkuluk
Barrier
DOĞANAY / NATURAL STONE
DOĞANAY / NATURAL STONE
ÜRÜNLERİMİZ / Our Products
ÜRÜNLERİMİZ / Our Products
DOĞANAY - 013 - Işıklı Fıskiye
Illuminated fountains
DOĞANAY
012 - Çeşme
Fountains
DOĞANAY
014 - Mermi
Special designed furniture and accessories
www.doganaybazalt.com
15
16
www.doganaybazalt.com
DOĞANAY / NATURAL STONE
DOĞANAY / NATURAL STONE
ÜRÜNLERİMİZ / Our Products
ÜRÜNLERİMİZ / Our Products
DOĞANAY - 016 - Sandalye
Chair
DOĞANAY - 015 - Şarap Rafı
Wine Rack
DOĞANAY
017 - Çiçeklik
Flowers Bed
www.doganaybazalt.com
17
18
www.doganaybazalt.com
DOĞANAY
018 - Masa
Table
www.doganaybazalt.com
19
DOĞANAY / NATURAL STONE
DOĞANAY / NATURAL STONE
ÜRÜNLERİMİZ / Our Products
20
ÜRÜNLERİMİZ / Our Products
DOĞANAY Granit 01 - 4x6x6 Granit El Kesim Küp Taş
Granite naturel cut cobblestone
DOĞANAY Granit 02 - 6x8x8 Granit El Kesim Küp Taş
Granite naturel cut cobblestone
DOĞANAY Granit 03 - 8x10x10 Granit El Kesim Küp Taş
Granite naturel cut cobblestone
DOĞANAY Granit 04 - 15x15x17 Granit El Kesim Küp Taş
Granite naturel cut cobblestone
www.doganaybazalt.com
21
22
OCAKLARIMIZ / QUARRIES
OCAKLARIMIZ / QUARRIES
DOĞANAY / NATURAL STONE
DOĞANAY / NATURAL STONE
www.doganaybazalt.com
www.doganaybazalt.com
23
DOĞANAY / NATURAL STONE
DOĞANAY / NATURAL STONE
www.doganaybazalt.com
24
www.doganaybazalt.com
SANAT SEVEN
Mustafa Tanrıseven
0532 176 62 56
Selahattin Tanrıseven
0537 699 27 60
Ereğli Caddesi No: 61/10
Siteler / Ankara / Türkiye
Tel: 0090 312 349 26 53
DOĞANAY / NATURAL STONE
N
EVEAhşap
S
T
A
N
Tablo Aksesuar
A
S
DOĞANAY / NATURAL STONE
Ahşap Tablo Aksesuar
Ahşap Tablo Aksesuar
N
EVEAhşap
S
T
A
N
Tablo Aksesuar
A
S
SANAT SEVEN
SANAT SEVEN
www.sanatseventablo.com
www.sanatseventablo.com
25
26
Download

DOGANAY katalog 2014bazalt1