SkyJET
TR
Kullanım Kılavuzu
Buharlı Ütü
GB
Instructions Manual
Steam Iron
TR
İÇİNDEKİLER
Önemli güvenlik notları...................................................... 3
Ürün tanıtımı ..................................................................... 5
Teknik Özellikler................................................................ 5
Kullanım Öncesi ............................................................... 7
Termostat ayarı................................................................. 7
Buharsız Ütüleme ............................................................. 8
Su Tankını Doldurmak ..................................................... 8
Kireç önleyici sistem.......................................................... 9
Su Damlatmama Özelliği .................................................. 9
Buharlı Ütüleme ............................................................. 10
Şok Buhar ....................................................................... 10
Dikey Ütüleme ................................................................ 11
Direk Ön Buhar .............................................................. 11
Su Püskürtme ................................................................ 11
3 Yönlü Auto Shut Off ..................................................... 12
Ütüleme Sonrası ............................................................ 12
Bakım ............................................................................. 13
Çıkarılabilir buhar valfini temizlemek .............................. 14
Temizlik ve Bakım ........................................................... 15
Sorumluluk...................................................................... 16
Yetkisiz Kullanım............................................................. 16
Kullanım Alanı................................................................. 16
CE Uygunluk Deklerasyonu ............................................ 17
Cihazın geri dönüşüm noktalarına bırakılması ................ 17
Sevk................................................................................ 17
2
GÜVENLİK
TR
Tercihinizi Fakir SkyJET Buharlı Ütü’den yana kullandığınız
için teşekkür ederiz. Ürünümüz size uzun süre sorunsuz
hizmet vermek için tasarlanıp üretilmiştir.
Önemli güvenlik notları
Aşağıdaki güvenlik uyarılarını dikkatlice okuyunuz ve
uygulayınız;
• Kullanma klavuzunu dikkatlice okuyunuz ve ileriki
kullanımlar için saklayınız.
• Cihazı su veya başka sıvılara maruz bırakmayınız aksi
taktirde elektrik çarpma riski mevcuttur.
• Cihazı sadece kullanım amacına uygun şekilde kullanınız.
• Cihaz çocukların yanında kullanılacağı zaman yakın
koruma gerektirmektedir. Cihaz fişe takılı halde yalnız
bırakılmamalıdır.
• Cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, duygusal ve
mental açıdan yetersiz kişiler, bilgi ve tecrübe eksiği olan
kişilerce; yakın gözetim var ise, cihazın güvenli bir şekilde
nasıl kullanılacağı öğretilmiş ve tehlikelerden haberdar
edilmişler ise kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile
oynamamalıdır. Temizlik ve cihaz bakımı çocuklar
tarafından yapılmamalıdır.
• Cihaz ve güç kablosu elektrikteyken veya soğumaya
bırakıldığında; 8 yaşından küçük çocukların yanında
gözetimsiz bırakılmamalıdır.
• Cihazın fişi prize takılacağı veya prizden çıkarılacağı
zaman minimum ayarda olmalıdır. Cihaz fişini prizden
çekeceğiniz zaman kesinlikle güç kablosundan tutarak
çekmeyiniz. Fişten tutarak çekiniz.
• Cihaz kullanılmadığı zamanlarda fişten çekilmelidir.
• Cihaz güç kablosunun sıcak yüzeylerle temas ettirmeyiniz.
Cihazı kullandıktan sonra soğumasını bekleyiniz ve dik bir
şekilde saklayınız.
• Cihazın sıcak yüzeylerine temas etmeyiniz. Cihaz
çalışırken yüksek ısı üretir ve bu da yanıklara sebep
olabilir. Her zaman tutma kulbunu kullanınız ve diğer
kişileri de (özellikle çocukları) yanıklar konusunda; buhara,
sıcak suya veya tabana temas etmemeleri konusunda
uyarınız.
• Cihaz düz ve stabil bir zeminde kullanılmalı ve
saklanmalıdır.
• Cihazı herhangi bir yüzeye koyacağınız zaman; yüzeyin
düz ve stabil olduğundan emin olunuz.
3
TR
GÜVENLİK
• Cihaz düşürüldüğünde; gözle görülebilir bir hasar var ise
veya sızıntı yapıyorsa kullanılmamalıdır.
• Cihaz herhangi bir hasar görmüş ise kullanılmamalıdır.
• Cihaz güç kablosu hasar görmüş ise derhal Fakir Yetkili
Servisi’ne başvurunuz.
• Cihaz güç kablosunu periyodik olarak; herhangi bir hasara
karşın kontrol ediniz.
• Cihaz güç kablosunun çocukların erişebileceği yerlerde
sarkmadığından emin olunuz.
• Cihaza su dolduracağınız zaman veya cihazdan suyu
tahliye edeceğiniz zaman, temizlik ve bakım öncesinde ve
kullanımınız bittiğinde cihazın fişini prizden çekiniz.
• Giysileriniz üzerinizdeyken ütüleyemeyiniz veya buharla
kırışıklıkları açmaya kalkışmayınız.
• Cihazı dışarıda veya banyoda kullanmayınız.
Kullanma klavuzunu ilerideki kullanımlar için saklayınız.
4
KULLANIM ÖNCESİ
TR
Ürün tanıtımı
1
5
2
3
4
4
6
8
7
9
17
10
16
15
11
Teknik Özellikler
2400 Watt
220-240 V
50-60 Hz
Kullanım ömrü: 7 yıl
12
13
14
1. Değişken Buhar: Buhar ayar düğmesi size buhar
çıkışını ayarlayabilmenizi sağlar. Alternatif olarak
buharsız ütülemek için buhar yok seçeneğini
seçmelisiniz.
2. Kendi Kendini Temizleme: Cihazı temizlemek ve
oluşabilecek muhtemel kireçleri tahliye etmek için kendi
kendini temizleme tuşuna basılı tutunuz.
3. Su püskürtme: Su püskürtme tuşuna basarsanız
kumaşınıza su püskürtebilirsiniz.
4. Şok buhar: Şok buhar tuşuna basarsanız cihazdan
fazla miktarda buhar çıkışı olacaktır.
Dikey buhar: Cihaz dik konumdayken şok buhar
düğmesine basarsanız cihaz aynı şekilde fazla miktarda
buhar verecektir. Dik buhar özelliği sayesinde takım
elbiselerinizdeki, perdelerinizdeki kırışıklıkları yok
edebilirsiniz.
5. 3m Güç Kablosu: Ütüleme işleminde kolaylık
sağlaması ve çok yönlülüğü sağlar. Ayrıca geniş hareket
imkanı güç kablosunun kolay yıpranmasını engeller.
5
TR
GÜVENLİK
6. Döner Kablo Çıkışı: Ütüleme işlemi sırasında size kolay
hareket imkanı sağlar.
7. 3 Yönlü Auto Shut Off: Auto Shut Off özelliği cihazın;
• Dik konumda iken 10 dakika içerisinde
• Taban üzerinde iken 30 saniye içerisinde
• Yan devrilmiş halde iken 30 saniye içerisinde
Kapanmasını sağlar. Gösterge ışığı yanıp sönecektir ve
cihaz hareket ettirilene kadar kapalı konumda olacaktır.
8. Soft Touch tutma kulbu
9. Su doldurma kabı: Cihaza su eklerken taşmayı ve
sızdırmayı engeller. Geniş akış ağzı sayesinde kolay
dolum imkanı sağlar.
10. Su püskürtme deliği
11. Premium Nano Seramik Taban
12. Max. seviyesi: Cihaza konulan suyun ütü dik konumda
iken max. Seviyesini geçmemesine dikkat ediniz.
13. Termostat Ayar Düğmesi: Taban ısısını minimumdan
maksimuma kadar ayarlamanızı sağlar.
14. Termostat Gösterge Işığı: ayarlanan ısıya
ulaşıldığında söner.
15. Cihaz içerisindeki kirece karşı koruma filtresi
16. 300ml’lik Su Tankı: Geniş su tankı kapasitesi size su
doldurmadan daha çok ütü yapma imkanı verir. Cihaz fişi
prize takıldığı zaman su tankı içerisindeki ışık yanacak ve
size cihazın açık olduğunu bildirecek.
17. Boş su tankı ikaz ışığı: ışık su tankı boşaldığında ve
su doldurulması gerektiğinde yanacaktır. Optimum buhar
için su tankının yeteri kadar su ile dolu olduğundan her
zaman emin olunuz.
6
KULLANIM ÖNCESİ
TR
Kullanım Öncesi
• Cihazı kullanmadan önce tip etiketinde yazan voltaj
değerlerinin şebeke ile uyuşup uyuşmadığını kontrol ediniz.
• Cihazı kullanmadan önce tabandaki bütün sticker ve
koruyucu materyalleri çıkarınız.
• Cihazı ilk kullanımda; öncelikle hafif nemli bir bezi
ütüleyiniz. Böylece taban üzerinde kalmış olabilecek
kalıntıları temizleyebilirsiniz.
• Cihazdan; ilk kullanıldığında hafif bir duman ve yanık
kokusu gelebilir. Bu gayet normal bir durumdur ve birkaç
saniye sonra geçecektir.
Termostat ayarı
Ütüleme işlemine başlamadan önce kumaş etiketindeki
ütüleme talimatlarına uyunuz. Eğer etiket yok ise ve kumaş
türünü biliyorsanız aşağıdaki tabloyu kullanabilirsiniz.
bu işaret: “Bu kumaş ütülenemez” anlamına
gelmektedir.
NOT:
Etiket
Kumaş türü
Isı ayarı
Buhar ayarı
MİNİMUM
sentetik
BUHARSIZ
ipek
yünlü
pamuklu
keten
KETEN
(MAKSİMUM
BUHAR)
7
TR
KULLANIM
Ütüleme işlemini en az ısı gerektiren kumaşlardan başlayarak
daha fazla ısı gerektiren kumaşlara doğru yapınız. Ütünün
ısınması soğumasına göre daha hızlı olmaktadır.
Resim 1
Gerekli ısı ayarını öğrenmek için kumaş etiketini kontrol
ediniz. Eğer ütüleyeceğiniz eşyanın hangi kumaş türünden
meydana geldiğini bilmiyorsanız; doğru ütülemeyi kumaşı
giydiğinizde ya da kullandığınızda görünmeyen bir kısmını
ütüleyerek öğrenebilirsiniz. İpek, yünlü ve sentetik kumaşları
parlama etkisinden korumak için tersten ütüleyiniz. Kalıcı iz
kalmasını engellemek için su püskürtme özelliğini
kullanmayınız.
• Cihazı dik konuma getiriniz ve termostat ayarını minimuma
getiriniz. Cihazın fişini prize takınız.
• Arzu edilen termostat ayarını sağlamak için termostat ayar
düğmesini çeviriniz. Arzu edilen sıcaklığa ulaşıldığında
termostat gösterge ışığı sizi uyaracaktır.
• Termostat gösterge ışığı yanıyorsa cihazın hala ısındığını
gösterir. Termostat ayar ışığı söndüğünde ütüleme
işlemine başlamak için kısa bir süre bekleyiniz. Ayarlanan
ısıya ulaşıldığında termostat ayar ışığı sönecektir.
ÖNEMLİ!
Cihaz aşırı ısınmalardan korunmak için termal güvenlik
sigortası ile donatılmıştır. Buna rağmen cihaz elektriğe
bağlı iken gözetimsiz bırakılmamalıdır. Yakınlarda
çocuklar olduğu zaman özel dikkat gerekmektedir.
Buharsız Ütüleme
Buhar ayar düğmesini “
” (buharsız) konumuna getiriniz.
Ütülediğiniz kumaşa uygun termostat ayarını yapınız.
Ayarlanan termostat derecesine gelindiğinde ütüleme
işlemini yapabilirsiniz. (Resim 1)
Su Tankını Doldurmak
• Su tankını doldurmadan önce cihazın fişini prizden
çekiniz.
• Buhar ayar düğmesini “
” (buharsız) konumuna
getiriniz.
• Su doldurma kapağını açınız, cihazı kuru ve stabil bir
düzeyde dik konuma getiriniz. Su doldurma kabını
kullanarak suyu su doldurma kapağından içeri doğru
yavaşça akıtınız. Suyu max. Seviyesine kadar
doldurunuz ve kesinlikle max. Seviyesini geçecek şekilde
su doldurmayınız. (Resim 2)
8
KULLANIM
TR
Resim 2
NOT!
Musluk suyu doldurulabilir.
• Su doldurma kapağına hafifçe bastırarak kapatınız.
• Ütüleme işlemi sırasında su tankında yeterli miktarda su
olduğundan emin olunuz.
Su Üzerine
Tortu veya alkali içeren su; cihazın buhar deliklerinin ve
iç aksamın tıkanmasına neden olabilir. Özel olarak
dizayn edilen buhar çemberi ve çıkarılabilir anti-kireç
valfi cihazınızı tıkanmalara karşı korur. Cihazda musluk
suyu kullanabilirsiniz fakat suyun temiz olması ve
cihazda kirece karşı koruma filtresinin olması
gerekmektedir. Tersi durumlarda süzdürülmüş veya
arındırılmış su kullanmanız tavsiye edilir.
Cihazınızın kullanım ömrünü arttırmak için
• Hiçbir zaman sirke, kola veya kimyasal kireç sökücü
kullanmayınız.
• Sert su kullanımı kendi kendini temizleme özelliğini daha
fazla kullanmanızı gerektirecektir.
Kireç önleyici sistem
Cihaz içerisinde bulunan kireç önleyici sistem ütüleme işlemi
sırasında oluşabilecek kireç oranını minimize eder ve
cihazınızın kullanım ömrünü yükseltir. Fakat buna rağmen kireç
önleyici sistem doğal kireç oluşumunu tamamıyla yok edemez.
Su Damlatmama Özelliği
Geleneksel buharlı ütülerde taban ısısı çok düşük seçilirse
taban damlatma yapabilir. Bu da kumaş üzerinde lekelere
sebep olabilir. Cihaz taban ısısı çok düştüğünde damlatmayı
önlemek için buhar vermeyi kesen su damlatmama özelliği ile
donatılmıştır. Cihazın ısınması ve soğuması sırasında su
damlatmama özelliğinden klik sesi gelebilir. Bu son derece
normal bir durumdur ve bu özelliği düzgün çalıştığını gösterir.
9
TR
Buharlı Ütüleme
KULLANIM
Buharlı ütülemeye başlamadan önce su tankının en azından
¼’nün dolu olduğundan emin olunuz.
DİKKAT!
Resim 3
Cihazda boş su tankı uyarı ışığı mevcuttur. Bu ışık su
tankı boşalmaya yakınken ve su doldurulması
gerekiyorken yanıp sönecektir. Optimum buhar oranı
elde edebilmek için su tankında yeterli miktarda su olup
olmadığını kontrol ediniz. Buharlı ütüleme sadece
termostat ayarının yüksek seviyelerinde mevcuttur.
Eğer ayarlanan termostat derecesi düşük ise su
damlatmama özelliği devreye girecek ve buhar vermeyi
kesecektir.
• Cihaz fişini prize takınız.
• Termostat ayar düğmesini ( •• veya •••)’ e getiriniz ve
termostat gösterge ışığının sönmesini bekleyiniz. (Resim 3)
• Buhar ayarını arzu ettiğiniz seviyeye getiriniz ve ütülemeye
başlayınız.
Şok Buhar
Resim 4
Şok buhar özelliği açılması zor kırışıklıklar ve buruşukluklar
için ekstra buhar gücü sağlar.
• Şok buhar özelliği sadece •• ve ••• termostat ayarında
çalışır.
• Şok buhar özelliğini kullanmak için ütü yaparken cihazı
hafifçe yukarı kaldırınız ve açmak istediğiniz kırışıklığın
üzerine şok buhar düğmesine basınız ve daha sonra
ütüleme işlemine devam ediniz. Buhar kumaşın içlerine
kadar etki edecektir. Optimum buhar kalitesi için iki şok
buharı çıkışı arasında 4 saniye kadar bekleyiniz. (Resim 4)
NOT!
Şok buhar özelliği buhar ayar düğmesi maksimumda
iken kullanılabilir. Daha güçlü şok buharı için buhar
ayarını kapalı duruma getiriniz.
10
KULLANIM
Dikey Ütüleme
Resim 5
TR
Dikey buhar özelliği size cihazı dikey ütüleme için de
kullanabilme imkanı sağlar. Bu özellikle askıdaki elbiselerinizin,
perdelerinizin vb. ütülenmesinde size kolaylık sağlar. Cihazı
ütülemesi yapılacak olan kumaşın önünde dik olarak tutunuz
ve şok buhar düğmesine basınız. (Resim 5)
UYARI!
Hiçbir zaman elbiselerinizi, üzerinizdeyken ütülemeyiniz
ve buharı direk olarak insanlara tutmayınız.
NOT!
Dikey buhar özelliğini kullanacağınız zaman cihazı
kumaştan 10-20cm uzakta tutunuz. Böylece kumaşın
yanmasını engellersiniz.
Direk Ön Buhar
Yakalık, kol ağzı, cepler ve düğmeler gibi zor bölgelerde
ütüleme işlemini yaparken şok buhar özelliğini kullanırsanız
buhar ön deliklerden çıkacaktır ve siz o bölgeleri ütülemeden
kumaşı yumuşatacaktır. (Resim 6)
Resim 6
DİKKAT!
Direk ön buharı kullanırken çocukları cihazdan uzak
tutunuz ve parmaklarınızı cihazın ön kısmında
tutmayınız.
Su Püskürtme
Resim 7
Su püskürtme özelliği zor kumaşları, kuru bölgeleri, yünlü
kumaşları nemlendirmede kullanılır. Kumaşı nemlendirmek için
su püskürtme düğmesine birkaç defa basınız. Su püskürtme
özelliği ayrıca buharlı ütüleme yapılamayan hassas
kumaşlarda da kullanılabilir. Su püskürtme özelliğini
kullanabilmek için su tankında yeterli miktarda su olduğundan
emin olunuz. (Resim 7)
11
TR
3 Yönlü Auto Shut Off
KULLANIM
Cihaz dik durumda 10 dakika hareketsiz kalması
durumunda kendini kapatacak elektronik otomatik kapanma
fonksiyonu ile donatılmıştır. Cihaz ayrıca taban
üzerindeyken veya yan devrilmiş iken 30 saniye boyunca
hareketsiz kalırsa kendini kapatacaktır. Bu gibi durumlarda
cihaza giden güç otomatik olarak kesilecek ve kırmızı Auto
Shut Off gösterge ışığı yanıp sönerken bir de uyarı sesi
çıkaracaktır. Cihazdan herhangi bir hareket gücün tekrar
gelmesini sağlayacaktır. (Resim 8-9)
Resim 8
Move to reset.
- 8-
Approx.10 mins.
Ütüleme Sonrası
Resim 10
Resim 11
12
Resim 9
Approx.30 secs.
• Buhar ayar düğmesini
off konumuna getiriniz.
• Cihazın fişini prizden çekiniz.
• Su doldurma kapağını açınız.
• Cihazı ters çeviriniz ve hafif sallayarak içerisindeki suyu
boşaltınız. Daha sonra cihazı dik konumda bırakarak
soğumasını bekleyiniz. (Resim 10)
• Yerden kazanım yapabilmek için cihaz soğuduktan sonra ;
güç kablosunu kablo sargısı etrafında sararak
dolayabilirsiniz. (Resim 11)
• Cihazı her zaman (içerisindeki su boşaltıldıktan sonra) dik
konumda; güvenli ve kuru bir yerde saklayınız.
KULLANIM SONRASI
Bakım
Resim 12
TR
Kendi Kendini Temizleme : cihazınıza kendi kendini temizleme
özelliğini ayda bir ya da ayda iki kez periyodik olarak
uygularsanız; cihaz performansınız maksimum olacak ve cihaz
kullanım ömrü uzayacaktır.
• Buhar ayar düğmesini off konumuna getiriniz.
• Su tankını max. Seviyesine kadar doldurunuz.
• Cihazı dik konuma getiriniz.
• Termostat ayarını LINEN kısmına getiriniz.
• Cihaz fişini prize takınız.
• Termostat uyarı ışığı sönene kadar cihazın ısınmasını
bekleyiniz.
• Cihazın fişini prizden çıkarınız.
• Cihazı yatay bir biçimde lavabonun üzerinde tutunuz.
• Kendi kendini temizleme tuşuna basılı tutunuz. (Resim 12)
Resim 13
CAUTION!
cihaz taban deliklerinden sıcak su ve buhar tahliye
edilecektir. Herhangi yabancı maddeler ve kireç oluşumu
dışarıya verilecektir.
• Bu işlem gerçekleşirken cihazı ileri ve geri hareket ettiriniz.
(Resim 13)
NOT!
Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra su tankında hala bir
miktar su kalmış olabilir. Su damlatmama sistemi su
tankının tamamen boş kalmasını engellemiştir ve bu
cihazın performansını etkilemeyecektir.
• Cihaz içerisinde hala kalıntı var ise bu işlemi
tekrarlayınız.
ÖNEMLİ!
Sadece bu işlemi yapacağınız zaman kendi kendini
temizleme tuşuna basınız. Ütüleme işlemi sırasında bu
tuşa basmayınız.
13
TR
Çıkarılabilir buhar valfini
temizlemek
Resim 14
Resim 15
Resim 16
Resim 17
14
KULLANIM SONRASI
• Kendi kendini temizleme fonksiyonu dışında buhar valfinin
de ayda bir kez temizlenmesi önerilmektedir. Buhar valfi
buhar aar düğmesinin hemen altında yer almaktadır.
• Buhar valfini temizlemeden önce cihazın fişini prizden
çekiniz ve içerisindeki suyu boşaltınız.
• Buhar ayar düğmesini tutarak çekiniz. Fakat alt tarafta
bulunan buhar valfine değmeyiniz. (Resim 14)
• Buhar ayar valfini sirkenin içerisine 4 saat için bırakınız.
Kireç yumuşayacaktır. Metal olmayan fırça kullanarak
kalıntıları temizleyiniz ve suyun altında durulayınız.
Buhar valfini temizlemek için sivri cisimler kullanmayınız.
(Resim 15)
• Buhar düğmesine bastırarak yerine takınız. (Resim 16)
• Cihazın fişini prize takınız.
• Termostat ayarının LINEN’e getiriniz.
• Cihazın ısınmasını bekleyiniz. Buhar valfinin etrafında
kalan su buharlaşacaktır.
• Cihazın fişini prizden çekiniz ve tabanın soğumasını
bekleyiniz. Soğuduktan sonra tabanı nemli ve yumuşak bir
bezle siliniz.
NOT!
Buhar ayar düğmesi yerine takılı değilken cihaz
çalışmayacaktır.
KULLANIM SONRASI
Temizlik ve Bakım
TR
• Cihazın fişini prizden çıkarınız.
• Bazı kumaş izleri tabanda kalmış olabilir. Yumuşak bir bezi
sirkeli suya batırarak tabanı temizleyebilirsiniz. Daha sonra
kuru bir bezle kurulayınız.
• Tabanı temizlemek için çözücüler ve aşındırıcı pedler
kullanmayınız.
Tabanı metal nesnelerle sert temaslardan kaçınınız.
Taban yüzeyini çizmeyiniz ve hasar vermeyiniz.
• Cihaz üst gövdesini nemli bir bezle siliniz. Çözücüleri ve
kimyasal temizleyiciler kullanmayınız.
Cihazı hiçbir zaman suya ve başka sıvılara maruz
bırakmayınız.
Su tankının içerisine sirke veya kireç sökücü maddeler
koymayınız.
Buhar deliklerini temizlemek için nemli bir bez
kullanarak dışarıdan temizleyiniz.
15
TR
KULLANIM SONRASI
Sorumluluk
Bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olmayacak
şekilde kullanım sonucunca ortaya çıkabilecek bir hasar
oluşması durumunda Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış. Tic.
A.Ş., sorumluluk kabul etmez.
Cihazın, kendi alanı dışında bir yerde kullanılması, Fakir
yetkili servislerinden başka bir yerde tamir ettirilmesi
durumunda Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış. Tic. A.Ş.,
sorumluluk kabul etmez.
Yetkisiz Kullanım
Aşağıda belirtilen yetkisiz kullanım durumlarında, cihaz
zarar görebilir ya da yaralanmaya yol açabilir;
Bu cihaz akli dengesi yerinde olmayan kişilerin ya da bu tip
cihazları kullanmak için yeterli bilgisi olmayan kişilerin
kullanması için uygun değildir. Bu tip kişilerin cihazı
kullanmasına kesinlikle izin vermeyiniz.
Cihaz bir oyuncak değildir. Bundan dolayı çocukların bu
cihazı kullanmalarına izin vermeyiniz ve cihazı çocukların
yanında kullanırken daha dikkatli olunuz.
Paketin içinden çıkan, poşet ve karton gibi maddeleri
çocuklardan uzak tutunuz. Aksi takdirde çocuklar bu
maddeleri yutmak suretiyle kendilerine zarar verebilirler!
Kullanım Alanı
Cihazı ev tipi kullanıma uygundur, kendi kullanım alanı
dışında ve dış ortamlarda kullanmayınız.
16
KULLANIM SONRASI
TR
CE Uygunluk
Deklerasyonu
Bu cihaz Avrupa Birliği’nin 2004/108/EC Elektromanyetik
Uyumluluk ve 2006/95/EC Gerilim Direktifleri’ne tamamen
uygundur. Bu ürün cihaz tip etiketinde CE işaretine
sahiptir.
Cihazın geri dönüşüm
noktalarına bırakılması
Cihazın kullanım ömrünün bitmesi halinde, elektrik
kablosunu keserek kullanılamayacak hale getiriniz.
Ülkenizde mevcut bulunan yasalara göre, bu tür cihazlar
için özel olarak belirlenmiş çöp kutularına cihazı bırakınız.
Elektriksel atıklar, normal çöplerle birlikte atılmamalıdır.
Cihazı elektriksel atıklar için belirlenmiş çöp kutularına
atınız.
Cihazın paketleme elemanları geri dönüşüme uygun
maddelerden üretilmiştir. Bunları geri dönüşüm çöp
kutularına atınız.
Kullanılmış toz torbası ve filtreleri genel çöp kutularına
atabilirsiniz.
Sevk:
Cihazın, orijinal ambalajında veya zarar görmesini önlemek
için, iyi ve yumuşak pakette taşınması gerekmektedir.
❑ Ürünümüz Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret A.Ş
adına Ascentway Industrial Limited 18/F., Tung Sun
Commercial Centre, 194-200 Lockhart Road, Wanchai,
Hong Kong tarafından üretilmiştir.
17
TR
18
NOTLAR
TABLE OF CONTENTS
GB
Important safeguards ...................................................... 20
Product Description......................................................... 22
Technical Specifications.................................................. 22
Before first use................................................................ 25
Setting the temperature................................................... 25
Ironing without steam ...................................................... 26
Filling the water tank ....................................................... 26
Anti-Calc Filter ................................................................ 27
Drip Stop System ............................................................ 27
Steam - Ironing ............................................................... 28
Surge of Steam ............................................................... 28
Vertical Ironing ................................................................ 29
Drectional Precondition Steam ........................................ 29
Spraying.......................................................................... 29
3-way Safety Auto-Off Indicating Light ............................ 30
After Ironing .................................................................... 30
Maintenance ................................................................... 31
Cleaning the removable steam valve............................... 32
Care and Cleaning .......................................................... 33
Liability ........................................................................... 34
Unauthorized use ........................................................... 34
Usage Area..................................................................... 34
CE Declaration of Conformity .......................................... 35
Waste disposal ............................................................... 35
Dispatch.......................................................................... 35
19
GB
SAFETY
Thank you for purchasing Fakir SkyJET Steam Iron which
has been designed and manufactured to give you many
years of trouble-free service.
You may already be familiar with using a similar product,
but do please take time to read these instructions – they
have been written to ensure you get the very best from
your purchase.
Important safeguards
When using electrical appliances, basic safety precautions
should always be followed:
1. Read carefully and save all the instructions provided with
an appliance.
2. Danger - To protect against a risk of electric shock, do not
immerse the iron in water or other liquids.
3. Use iron only for its intended use.
4. Close supervision is neccesary for this appliance being
used near children. The uaser must not leave the iron
unattended while it is connected to the supply.
5. This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical,sensory or
mental capabilities or Iack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way and understand the
hazards involved. Children shall not play with the
appliance. Cleaning and user maintenance shall not be
made by children without supervision.
6. Keep the iron and its cord out of reach of children less than
8 years of age when it is energized or cooling down.
7. The iron should always be turned to minimum before
plugging or unplugging from outlet. Never pull cord to
disconnect from electrical outlet; instead, grasp plug and to
disconnect.
8. Always disconnect iron from electrical outlet when not in
use.
9. Do not allow cord to touch hot surfaces. Allow the iron to
cool compeletely then store in the upright position its heel.
10. Do not touch hot surfaces. High temperatures are
generated during use which could cause burns. Always
use the handle and warn others (especially children) of the
possible dangers of burns from steam, hot water or the
soleplate, especially when ironing vertically.
20
SAFETY
GB
11. The iron must be used and rested on a stable surface.
12. When placing the iron on its stand, ensure that the surface
on which the stand is placed is stable.
13. The iron is not to be used if it has been dropped, if here
are visible signs of damage or if it is leaking.
14. Never use the appliance if it is damaged in any way.
15. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer or its service agent or a similarly qualified
person in order to avoid a hazard.
16. Check the cord periodically for possible damaged.
17. Do not allow the power cord to hang down over edges
where it can be reached by children.
18. Unplug the appliance from the mains supply:
- before filling with water or emptying it,
- before cleaning and maintenance,
- immediately after use.
19. Never iron or dampen cloths while wearing them.
20. Do not use outdoors or in bathrooms.
Save these instructions.
21
BEFORE USE
GB
Product Description
1
5
2
3
4
4
6
8
7
9
17
10
16
15
11
12
13
14
1.Variable Steam
The steam selector allows you to select the desired steam
output for each garment. Alternatively,select the dry setting
'
' to iron without steam.
2. Self- Clean
Press and hold the knob at 'SELF CLEAN' position for
cleaning and preventing of scale build up that can affect
the steam iron performance.
3. Spray Button
is conveniently positioned for a fine mist spray.
Technical Specifications
2400 Watt
220-240 V
50-60 Hz
Usage life: 7 yıl
22
4. Vertical Surge of steam
Pressing the Surge of Steam button with the iron in an
upright position produces a vertical surge of steam, which
is ideal for steaming curtains and suits, and removing
creases from delicate fabrics.
BEFORE USE
GB
5.Extra Long 3m Cord With Flexible Grommet
For greater versatility and ease of movement when
ironing.The flexible grommet protects the cord from fraying.
6. Swivel Cord Outlet
The cord outlet allows free movement of the cord in any
direction for greater manoeuvrability when ironing.
7.3-Way Safety Auto-Off indicating Light
The safety auto-off automatically switches the iron off after
approx. 10 minutes of the iron standing motionless in an
upright position. It will also switch off for 30 seconds flat on
the soleplate, or if it is knocked on to its side.The indicating
light will blink and the iron will beep until the iron is moved
to reset the power.
8. Soft Touch Hand Grip
9.Water Filling cap
to prevent lint from entering water tank and stops water
spilling from the iron. The wide water inlet allows for easy
filling, without bubbling.
10. Spray Nozzle
11. Profiled soleplate with directional precondition
steam and full length button groove
a)Ceramic coated soleplate
b)Hard Anodized Soleplate
12.Maximum Water Level Indicator
Do not exceed the maximum water level when the iron is in
the upright position.
13. Temperature Dial
Temperature selection from minimum ( synthetics) through
to maximum (linen).
14. Heating Indicator
Light and Dial lndicator.
Light turns off when selected temperature is reached.
15. Built- in Anti- Calc Filter.
23
GB
BEFORE USE
16. Extra Large, Easy- fill Water Tank with On/ Off
Illumination
Large water tank for continual high steam performance,
without having to refill the tank regularly.When the
iron is connected to a power supply the water tank will
illuminate showing that the iron is On. The On indicator
light turns on as long as the iron is plugged in.When the
plug is disconnected from the power supply the On
indicator light turns off.
17. Dry Tank Alert Light
The light illuminates when the water tank is nearly empty
and needs topping up with water. It is important to keep
the water tank adequately filled with water to ensure
optimum steam production.
24
BEFORE USE
GB
Before first use
• Check if the voltage rating on the appliance corresponds
to the local mains voltage before you connect the
appliance.
• Remove any sticker or protective cover from the soleplate
before using the iron.
• Use for the first time on a piece of damp cloth to remove
any residue on the soleplate.
• When first used some vapour may be emitted.This will
cease after a short while.
Setting the temperature
First sort items to be ironed, according to the International
Textile Care Labelling Code.
Iron fabrics requiring the lowest temperature first. Work
gradually to the higher temperatures.
on label means: “This article cannot be ironed !”
NOTE:
label
kind of textile
temperature dial
Steam selector
(advised position)
MIN
DRY
synthetlc
silk
wool
cotton
linen
LINEN
(MAX
STEAM)
25
GB
USAGE
Check the garment label for the required ironing
temperature, If you do not know what kind(s)of fabric(s)an
article is made of,determine the right ironing
temperature by ironing a part that will not be visible when
you wear or use the article. Silk,woollen
and synthetic materials:iron the reverse side of the fabric to
prevent shiny patches.
Avoid using the spray function to prevent stains.
• Put the iron on its heel and turn the temperature dial to
minimum. Plug the cord into the electrical outlet.
• Select the temperature setting required by rotating the
temperature dial so that the desired setting is aligned with
the heating indicator light / dial indicator.
• The heating indicator light will glow showing that the iron is
heating up. When the heating indicator light has first gone
out, wait for a while before start ironing. The light will glow
and go out as the thermostat maintains the selected
temperature.
Figure 1
IMPORTANT!
The steam iron incorporates a thermal safety fuse to
protect the steam iron from over-heating. However, the
iron should not be left unattended while it is connected to
an electrical outlet. Special care should always be taken
when there are children in the home.
Ironing without steam
Turn the steam selector knob to position '
' (Figure 1).
Select the setting on the temperature dial most suitable for
the fabric to be ironed. Once the temperature has been
reached, ironing may commence.
Filling the water tank
• Remove the mains plug from the electrical outlet before
filling with water.
• Set the Steam Selector knob to position '
'
• Open the water filling inlet cover, place the iron on its heel
on a flat dry level surface as shown in figure 2, use the
water filling beaker supplied to pour water slowly into the
filling hole until the maximum water level is reached.
Never fill the tank beyond the MAX indication when
the iron is standing vertically on its heel.
26
USAGE
GB
Figure 2
NOTE!
Tap water can be used (see below: "A Special Note
on Water").
• Push firmly to close the water filling inlet cover (click!).
• During the ironing process, always ensure there is
sufficient water in the water tank.
A SPECIAL NOTE ON WATER!
Water containing sediments and alkalis will cause the
steam holes and internal workings of the iron to fur.
The specially designed steam chamber and the
anti-scaling valve, which is removable for cleaning, gives
your steam iron protection against furring. You can use
tap water in your iron,unless it is particularly hard and
your iron is not fitted with an anti-calc filter, in which case
the use of distilled or demineralised water is advised.
To guarantee the maximum life-time of your steam iron:
• Never use vinegar, starch or chemically descaled water.
• The harder the water the more the iron should be
self-cleaned (see section "Maintenance").
Anti-Calc Filter
The built-in anti-calc filter reduces the build-up of limescale
which occurs during steam ironing, this will prolong
the working life of your iron. However, please note that the
anti-calc filter will not completely stop the natural
process of limescale build-up.
Drip Stop System
With conventional steam irons, water may drip from the
soleplate if a too low temperature has been selected.
This will then cause stains. This iron is fitted with a Drip Stop
system which is designed to stop steaming automatically when
the iron is at too low temperatures. During use the drip stop
system may emit a ' click' particularly during heat-up or whilst
cooling down. This is perfectly normal and indicates that the
system is functioning correctly.
27
GB
Steam - Ironing
Figure 3
USAGE
When steam ironing, ensure that the water tank is at least
1/4 full of water.
Important: Your iron has a dry tank alert light , this will
illuminate if the tank is nearly empty and needs
refilling. Always check that the water tank has an adequate
amount of water in it to ensure optimum
steam production. As per the indications on the temperature
dial and the table A (see section “ Setting the
temperature” ) that steam-ironing is only possible at higher
ironing temperatures, indicated with •• or •••.
The drip stop system will automatically stop the iron from
steaming if the selected temperature is too low.
• Plug into the mains supply and switch on.
• Set the temperature dial at the required position within the
steam area ( •• or •••) and wait until the heating indicator
light has gone out (Figure 3).
• Set the steam selector to the required setting. You can
then begin steam ironing.
Surge of Steam
Figure 4
The Surge of Steam provides an extra burst of steam which
is ideal for removal of stuborn creases and wrinkles during
STEAM or DRY ironing.
• The Surge of Steam function can only be used at
temperature settings between ••• or LINEN.
• Lift the iron slightly above the surface of the fabric, press
the Surge of Steam button down firmly and then release it
during ironing (Figure 4). An intense ' burst' of steam
penetrates deep into the fabric.
For optimum steam quality, leave an interval of at least four
seconds between pressing the Surge of Steam button.
NOTE!
The Surge of Steam can be used when the Steam
Selector knob is in maximum setting ' ' . For a
stronger surge of steam set the Steam Selector knob
on the '
’ ( = DRY) position.
28
USAGE
Vertical Ironing
Figure 5
GB
The Vertical Steam system allows you to use the iron for
vertical ironing. This is especially useful for getting wrinkles out
of hanging clothes, curtains, wall hangings, etc. Hold the iron
vertically, in front of the item to be steamed and press the
Surge of Steam button (Figure 5).
WARNING!
Never iron clothes on the body or direct the steam
towards people!
NOTE!
Hold the iron 10-20 centimeters from the garment to
avoid burning delicate fabrics.
Drectional Precondition
Steam
Figure 6
For difficult areas e. g. collars, cuffs, pockets and buttons,
press the surge of steam button, the steam channels in the
soleplate deliver more steam around the front of the iron
(Figure 6), preconditioning the fabric before you iron it, for
easier and faster ironing results.
CAUTION!
keep children away from the directional precondition
steam and do not hold your fingers in front of the
soleplate tip when activating this function.
Spraying
Figure 7
Spray may be used to dampen difficult fabrics, dry areas,
wool items and accidental creases. Press the spray button
a couple of times to moisten the laundry (Figure 7).Spray
may also be used with delicate(synthetic) fabrics which are
ironed at a low temperature and thus cannot be steam-ironed.
Make sure that there is enough water in the water tank.
29
GB
3-way Safety Auto-Off
Indicating Light
USAGE
The steam iron has an Electronic Safety Auto-Off function
which will turn the iron off should the iron remain motionless
either in the upright position for approximately 10minutes .It
will also switch off flat on the soleplate for approximately 30
seconds or if it is knocked on to its side (Figure 8). In such
instances the power to the iron will automatically be
switched off and the red Auto-Off indicator light will blink
whilst a warning beep will sound.
Slight movement of the iron will reset the power (Figure 9).
Figure 8
Move to reset.
- 8-
Approx.10 mins.
After Ironing
Figure 10
Figure 11
30
Figure 9
Approx.30 secs.
• Set the steam selector knob to '
' ( = DRY) .
• Disconnect from the mains supply.
• Open the water filling inlet cover.
• Invert iron and shake the iron to empty the water tank
(Figure 10) , and then stand the iron in a upright position to
allow to cool .
• In order to save space, the power cord may be easily
wound around the cord wrap facility and fixed with the cord
clip, after the iron has cooled (Figure 11).
Never wrap the power cord tightly around the built-in cord
wrap facility.
• Always store the iron (with water emptied from water tank)
standing on its heel in a safe and dry place.
AFTER USE
Maintenance
Figure 12
GB
Self- cleaning
Your iron will give the best ironing results and last longer if you
apply ' self-cleaning' regularly (once or twice a month) to
remove any scale or impurities.
• Set the steam selector knob to ' ' position.
• Fill the water tank up to ' MAX' water level with water filling
beaker supplied.
• Place the iron on its heel.
• Set the temperature dial to LINEN .
• Plug into the mains supply and switch on at the socket.
• Allow the iron to heat up until the heating indicator light first
goes out.
• Remove the plug from the wall socket.
• Hold the iron horizontally over the sink.
• Push and hold the steam selector knob to position “SELF
CLEAN” (Figure 12).
Figure 13
CAUTION!
Boiling water and steam will emit from the holes in the
soleplate. Impurities and scale(if any) will be flushed out
(Figure 13).
• Move the iron forwards and backwards while this happens.
NOTE!
Once you have done this, it is normal for a little water
to remain in the water tank because the irons anti-drip
system may prevent the tank being completely
emptied. This will not affect its ironing performance.
• Repeat the self-cleaning process if the iron still contains a
lot of impurities.
IMPORTANT!
Only turn the steam selector knob to “SELF CLEAN”
position when you want to activate the self-cleaning
system. Do not turn the steam selector knob to “SELF
CLEAN” position when ironing.
31
GB
Cleaning the removable
steam valve
Figure 14
Figure 15
AFTER USE
• In addition to the self-cleaning operation, we advise
cleaning the steam valve once a month (e.g. whenever
steam development is insufficient). The steam valve is
located at the lower end of the steam selector .
• Before removing and cleaning the steam valve unplug the
iron and empty the water tank.
• Carefully pull out the steam selector . Do not touch the
steam valve at its lower end (Figure 14).
• Immerse the steam valve in vinegar (not vinegar essence)
for 4 hours until the lime becomes soft. Using a
non-metallic brush to remove remaining residues, then
rinse under running water. Do not use sharp objects for
cleaning the steam valve(Figure 15).
• Replace the steam selector by pressing the steam selector
down (Figure16) and turn the knob to position ‘
’
(Figure 17).
• Insert the plug into the wall socket.
• Set the temperature dial to position LINEN.
• Let the iron heat up again.
• The remainder of the water inside the steam chamber will
now vaporize.
• Unplug from power supply and allow soleplate to cool and
wipe it clean with a soft damp cloth.
Figure 16
NOTE!
The iron will not operate without the steam selector
fitted.
Figure 17
32
AFTER USE
Care and Cleaning
GB
• Disconnect from the mains supply by removing the plug.
• Certain fabric finish residues may build up on the
soleplate, these may be removed by cleaning with a rough
cloth soaked in a vinegar water solution. Dry with a cloth.
• Do not use abrasives or scouring pads to clean the
soleplate.
Keep the soleplate smooth:avoid hard contact with
metal objects. Do not scratch or damage the surface of
the soleplate.
• Wipe the upper part of the iron with a damp cloth. Do not
use abrasives or harsh cleaners as they may damage the
surface of the iron.
Never immerse the iron in water or any liquids.
Do not put vinegar or other descaling agents into the
water tank.
To clean steam holes-simply use a damp cloth to wipe
away any build up of lint or starch from
inside steam holes.
33
GB
AFTER USE
Liability
Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış. Tic. A.Ş. will accept no
liability for damages resulting from failure to comply with the
operating instructions. Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış. Tic.
A.Ş. cannot assume any liability in case the appliance is
used for other purposes than its intended use or handled,
repaired or serviced improperly.
Unauthorized use
The examples of unauthorized use listed here can result in
malfunctions, damage to the appliance or personal injury:
This appliance is not designed to be used by persons
(including children) with limited physical, sensory or mental
capacities or by persons lacking in experience and/or
knowledge, unless they are supervised by someone who is
responsible for their safety or have received instructions on
how to use the appliance. Children should be supervised to
ensure that they do not play with the appliance.
Childrenshould be supervised to ensure that they do not
play with the appliance. Electric appliances are not toys for
children! Therefore, use and store the appliance away from
the reach of children. Children do not recognize the danger
involved with handling an electric appliance. Do not let the
power cord dangle from the appliance.
Keep packaging films away from children - danger of
suffocation!
Usage Area
This appliance is suitable for places; home. Do not use
appliance for other than intended use and never use this
appliance outdoors.
34
AFTER USE
GB
CE Declaration of
Conformity
This appliance fulfills the requirements of the Appliance and
Product Safety Law (GPSG) and the EU Directives
2004/108/EC “Electromagnetic Compatibility” and
2006/95/EC “Low-Voltage Directive.” The appliance bears
the CE mark on the rating plate.
Waste disposal
If the service life of the device has ended, in particular if
functional disturbances occur, make the worn-out device
unusable by cutting through the power cable.
Dispose of the device according to the environmental regulations applicable in your country.
Electrical waste must not be disposed of together with
household waste. Bring the worn-out device to a collection
center. The packaging of the device consists of
recycling-capable materials. Place these, sorted out
according to material, in the collectors provided, so that
recycling can be carried out on them.
For advice on recycling, refer to your local authority or your
dealer.
Dispose of used dust bag and filters in domestic waste.
Dispatch:
Carry the appliance in the original package or a similar,
wellpadded package to prevent damage to the appliance.
❑ This product is produced on behalf of Fakir Elektrikli Ev
Aletleri Dış Ticaret A.Ş. by Ascentway Industrial
Limited18/F., Tung Sun Commercial Centre, 194-200
Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong
35
İmalatçı / İthalatçı Firma:
Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış. Tic. A.Ş.
Meşrutiyet Cad. No:43 Tepebaşı-İstanbul TÜRKİYE
Tel:(212) 249 70 69 (pbx) Fax:(212) 251 51 42
Download

Kullanım Klavuzu