YKB
( YAU) YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. A TIPI BIST 100 ENDEKSİ FO NU (HISSE SENEDI
YO GUN FON)
ŞUBAT 2015 AYLIK RAPO RUDUR.
1- FO NU TANITICI BİLGİLER
A. FONUN ADI
B. KURUCUNUN ÜNVANI
C. YÖNET İCİ ÜNVANI
: ( YAU) YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. A TIPI BIST 100 ENDEKSİ FO NU (HISSE SENEDI
YO GUN FON)
:
YKB
:
YAPI KREDİ PO RTFÖ Y YÖ NETİMİ A.Ş.
D. FON T UTARI
:
1,000,000.00
E. FON T OPLAM DEĞERİ
:
13,348,571.68
F. T EDAVÜLDEKİ PAY SAYISI
:
4,736,865.00
G. FONUN KURULUŞ T ARİHİ
:
17.12.1993
H. FONUN SÜRESİ
:
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN
BİLGİLER
A. AY SONU PAY FİYATI
:
2.818018
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI
:
2.976265
C. AYLIK PAY FİYAT I ART IŞ ORANI
:
-5.32%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ART IŞ ORANI
:
-2.15%
E. YILLIK PAY FİYAT I ARTIŞ ORANI
:
34.10%
F. ORT ALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMET LER YÜZDESİ
Hisse Senedi
:
88.64%
Devlet T ahvili
0.00%
Hazine Bonosu
0.00%
Özel Sektör T ahvili
0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL
0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-YP
0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL
0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-YP
Devlet T ahvili Repo
0.00%
11.36%
Kuponlar Repo
0.00%
Hazine Bonosu Repo
0.00%
Borsa Para Piyasası
0.00%
Kıymetli Madenler
0.00%
Yabancı Sabit Getirililer
0.00%
Euro Bond (Euro T ahvil Türk)
0.00%
Yabancı Hisse Senetleri
0.00%
VIOP Nakit Teminat
0.00%
Varant
0.00%
Forward
0.00%
06/03/2015 11:22:57
Sayfa 1 / 4
Vadeli_TL
0.00%
Vadeli_YP
0.00%
Opsiyon APG
0.0000%
Opsiyon
0.0000%
Katılma Belgesi
0.0000%
Katılma Belgesi YP
0.0000%
G. AYLIK ORT ALAMA T EDAVÜL ORANI
:
H. AYLIK ORT ALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
:
Hisse Senedi
4.47%
16.41%
Devlet Borçlanma Senetleri
0.00%
I. PORT FÖYÜN ORT ALAMA VADESİ
:
0.00
J. AYLIK KORELASYON
:
0.9974215
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON
:
0.9976437
3- FON PORTFÖY DEĞERİ T ABLOSU
:
A) HİSSE SENET LERİ
:
Nominal Değeri
Rayiç Değeri
%
AEFES
15,472.35
317,183.20
2.37
AKBNK
118,728.42
973,573.06
7.28
AKENR
14,895.41
16,980.77
0.13
AKGRT
9,544.00
21,378.56
0.16
ALARK
15,070.38
59,678.69
0.45
ARCLK
11,776.85
178,419.28
1.33
ASELS
30,000.00
360,000.00
2.69
AYEN
3,802.00
7,565.98
0.06
AYGAZ
9,500.00
93,100.00
0.70
BAGFS
3,000.00
41,400.00
0.31
BIMAS
12,654.00
594,738.00
4.44
CCOLA
4,300.00
209,625.00
1.57
CIMSA
7,500.00
124,875.00
0.93
0.90
4.11
0.00
5,200.00
66,560.00
0.50
34,868.28
24,407.80
0.18
DGGYO
DOAS
DOHOL
ECILC
15,594.00
43,975.08
0.33
EKGYO
139,611.00
436,982.43
3.27
ENKAI
39,782.80
203,687.95
1.52
EREGL
112,488.10
474,699.78
3.55
FENER
700.00
32,410.00
0.24
FINBN
0.35
1.06
0.00
FROTO
3,374.20
114,554.09
0.86
GARAN
142,099.50
1,276,053.51
9.54
HALKB
46,981.00
702,365.95
5.25
06/03/2015 11:22:57
Sayfa 2 / 4
HURGZ
19,862.99
15,294.51
0.11
ISCTR
100,890.68
634,602.37
4.74
ISGYO
32,318.33
57,849.81
0.43
KCHOL
37,573.28
439,607.32
3.29
KRDMD
49,912.01
90,839.85
0.68
MGROS
3,000.00
67,350.00
0.50
OT KAR
500.00
47,250.00
0.35
PETKM
0.45
1.72
0.00
PGSUS
3,247.00
91,078.35
0.68
PT OFS
3,710.05
18,995.45
0.14
SAHOL
62,437.72
604,397.13
4.52
SELEC
3,936.00
11,493.12
0.09
SISE
53,441.12
197,732.13
1.48
SKBNK
0.75
1.39
0.00
SKBNK
0.04
0.07
0.00
SKBNK
0.02
0.03
0.00
T ATGD
10,000.00
38,000.00
0.28
T AVHL
9,727.00
195,026.35
1.46
T CELL
53,987.16
709,931.10
5.31
T EBNK
1.03
2.11
0.00
T HYAO
49,057.79
443,973.03
3.32
T KFEN
26,350.93
146,247.68
1.09
T OASO
8,108.44
132,978.47
0.99
T RCAS
7,713.18
17,740.32
0.13
T RKCM
18,011.00
66,280.47
0.50
T SKB
29,692.76
58,791.66
0.44
TTKOM
29,338.00
213,874.02
1.60
T UPRS
9,055.00
479,915.00
3.59
ULKER
9,000.65
175,062.58
1.31
VAKBN
67,086.66
352,875.81
2.64
YKBNK
55,132.01
255,812.51
1.91
ZOREN
T OPLAM
B) DEVLET T AHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI
:
C) GELİR ORT AKLIĞI SENETLERİ
:
D) GELİR ORT AKLIĞI SENET LERİ.(DÖVIZ EN.)
:
E) DÖVİZE ENDEKSLİ T AHVİLLER
:
F) FİNANSMAN BONOLARI
:
G) ÖZEL SEKT ÖR T AHVİLLERİ
:
H) KİRA SERT İFİKALARI
:
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER
:
İ) ALT IN VE DİĞER KIYMET Lİ MADENLER
:
J) T ERS REPO
:
T RT190815T12
06/03/2015 11:22:57
0.85
1.79
0.00
1,550,036.42
11,937,225.45
89.21
297,219.70
297,219.70
2.22
Sayfa 3 / 4
T RT190815T12
146,107.40
146,107.40
T RT200324T13
1,000,787.40
1,000,787.40
7.48
T OPLAM
1,444,114.50
1,444,114.50
10.79
K) DİĞER
:
L) VARANT
:
M) VIOP NAKİT TEMİNAT
:
4- FON T OPLAM DEĞERİ T ABLOSU
:
A. FON PORT FÖY DEĞERİ T ABLOSU
:
13,381,339.95
B. HAZIR DEĞERLER (+)
:
31,991.50
C. ALACAKLAR (+)
:
19,444.44
D. DİĞER VARLIKLAR (+)
:
0.00
E. BORÇLAR (-)
:
84,204.21
FON T OPLAM DEĞERI
:
13,348,571.68
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
1.09
:
Açıklama
T utarı
37001
Fon Yönet im Ücreti
3 7002
Denet im Ücreti
381.08
370032
O/N RRP T ahvil Borsa Payı
213.81
3 7004
Aracılık Komisyonu
800.30
37005
Vergi, Resim ve Harçlar
37006
Saklama Giderleri
37009
Noter T asdik ve Ücreti
3 7 0141
İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi
3 7 0 98
Küsürat farkları
20,763.05
76.70
91.70
151.51
15,325.00
0.18
T oplam
37,803.33
6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,
T EMET T Ü VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
:
Açıklama
Giriş T arihi
Stok
Kazanılan Nominal
SKBNK Bdl :%5.06 Bds :%2.30
27.02.2015
0.75
0.04 0.02
06/03/2015 11:22:57
Sayfa 4 / 4
Download

(YAU) YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. A TIPI BIST 100 ENDEKSİ FONU