TEŞKİLAT ŞEMASI
Fakültemiz Akademik ve İdari yapısı aşağıda belirtilen şekilde teşkilatlanmıştır.
DEKAN
FAKÜLTE
KURULU
DEKAN YRD.
BÖLÜM
BAŞKANLIKLARI
FAKÜLTE YÖNETİM
KURULU
DEKAN YRD.
FAKÜLTE
SEKRETERİ
Tarla Bitkileri Bölümü
Öğrenci işleri
Bitki Koruma Bölümü
Personel ve Yazı İşleri
Bahçe Bitkileri Bölümü
İç Hizmetler Şefliği
Zootekni Bölümü
Mali İşler
Tarım Makinaları
Bölümü
Teknik İşler
Tarımsal Yapılar ve
Sulama Bölümü
Toprak Bilimi ve Bitki
Besleme Bölümü
Ayniyat ve Ambar
İşleri
Evrak Kayıt
DÜADEK Birimi
Tarım Ekonomisi
Bölümü
Download

teşkilat şeması