YTÜ GENEL SEKRETERLİK ÖRGÜT YAPISI
G
GE
EN
NE
ELL S
SE
EK
KR
RE
ETTE
ER
R
Bahar SİVRİ
GENEL SEKRETER YARD.
Ahmet Y.KARAHAN
GENEL SEKRETER YARD.
Kudret DÖNMEZ
GENEL SEKRETER YARD.
M.Mesut ÖZMEN
(Yıldız-Ayazağa Kampüsleri)
(Yıldız Kampüsü)
(Davutpaşa Kampüsü)
GENEL SEKRETERLİK
GENEL SEKRETERLİK
YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
BAĞLI BİRİMLER
DAİRE
BAŞKANLIKLARI
GELEN EVRAK
Ayşegül YILDIRIM
Derya ETYEMEZ
Aycan PEKİN
Rabia ÖZDEMİR
Nuran SUNAY
Mehmet BOZTEPE
Kıyasi YOZGAT
Sibel TEVETOĞLU
Bakım ve Onarım
Müdürlüğü
Bilgi İşlem
Daire Başkanlığı
FAKÜLTELER
İDARİ ÖRGÜTÜ
Basım ve Yayım Merkezi
Müdürlüğü
İdari ve Mali İşler
Daire Başkanlığı
ENSTİTÜLER
İDARİ ÖRGÜTÜ
Kütüphane ve Dok.
Daire Başkanlığı
YÜKSEK OKULLAR
İDARİ ÖRGÜTÜ
Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı
KOORDİNATÖRLÜKLER
Bilgi Edinme Birimi
Destek Hizmetler
Şube Müdürlüğü
Döner Sermaye
Müdürlüğü
Koruma ve Güvenlik
Müdürlüğü
Personel
Daire Başkanlığı
Sağlık, Kültür ve Spor
Daire Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı
İletişim Koordinatörlüğü
Merkezi Sınav
Koordinatörlüğü
Sivil Savunma
Uzmanlığı
Yapı İşleri ve Teknik
Daire Başkanlığı
İDARİ ÖRGÜTÜ
Download

ytü genel sekreterlik örgüt yapısı