T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM
KURULU
Basın ve Halkla
İlişkiler Müşavirliği
02.03.2015
YURT DIŞINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINI TANIMA VE BARAJ PUANI UYGULAMA
KARARI
Son yıllarda yükseköğrenim görmek amacıyla, yakın coğrafyadan başlayarak yurtdışındaki bazı
yükseköğretim kurumlarına Türkiye'den yoğun bir öğrenci akışı yaşanmaktadır. Bu durum, özellikle
kamu sağlığını ve güvenliğini yakından ilgilendiren sağlık bilimleri (tıp doktorluğu, diş hekimliği,
eczacılık vd.) hukuk ve mühendislik başta olmak üzere çeşitli alanlarda görülmektedir.
Söz konusu alanlarda Türkiye'de hiçbir yükseköğretim kurumuna yerleşemeyen, hatta ÖSYM
tarafından yapılan merkezi sınavlara bile girmeyen bazı öğrencilerin, "giriş koşulu aramayan"
yurtdışındaki bazı üniversitelere rahatlıkla kaydolabilmeleri, kamu vicdanını derinden yaralayan bir
hal almıştır.
Diğer taraftan Kurulumuza, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bu öğrencilerin o ülkenin dilini
bilmeleri ve derslere devam etmeleri şartı aranmadan sadece sınavlara alındıkları, derslerin bazen
tercüme yoluyla bazen de Türkiye'den getirilmiş, öğretim elemanı vasfı olmayan kişilerle
sürdürüldüğü" yönünde yoğun şikâyetler intikal etmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerimiz, elbette yurtdışında eğitim alma hakkına
sahiptirler ve günümüzün yükseköğretim anlayışında bu konuda herhangi bir kısıt
koymak düşünülemez. Burada söz konusu olan, bazı ülkelerde, o ülkenin kendi mevzuatı
çerçevesinde kurulan ve devam şartı aranmayan üniversitelere reklamlarla Türkiye'den "toplu
halde götürülen, kaydettirilen" ve mezuniyet sonrası ülkemizde, "sağlık, yargı ve mühendislik" gibi
alanlarda meslek icra edecek öğrencilerin eğitim-öğretimlerinin niteliğidir.
Kurulumuz, sadece Türkiye'de yükseköğrenim görmek isteyen öğrencilerin değil, aynı zamanda
yurtdışında eğitim görmek isteyen öğrencilerin de gereken nitelikte eğitim görme haklarını
gözetmek ve korumakla yükümlüdür. Bu konuda Kurulumuz, üzerine düşeni yapıp aşağıdaki kararı
alırken, diğer kurum ve kuruluşlarla paydaşların da aynı hassasiyeti paylaşmalarını beklemektedir.
Son günlerde yurtdışı yükseköğretim konusunda Kurulumuza yapılan çok sayıda yazılı ve sözlü
şikâyetler neticesinde yurtdışındaki bazı yükseköğretim kurumlarının tanınırlığı yeniden
değerlendirilmiş ve Yükseköğretim Genel Kurulunun 12.02.2015 tarihli toplantısında:
Ortaöğrenimini Türkiye'de tamamlayan ve eğitime başladığı yıl CWTS Leiden Ranking, Academic
Ranking of World Universities (Shanghai) ve University Ranking by Academic Performance (URAP)
tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında ilk 500 üniversite içerisine giren
üniversiteler dışında kalan yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim almak
isteyen ilgililerin, mezuniyet sonrası denklik işlemlerinde ön koşul olarak;
 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren, eğitime başlayacakları yıl, ÖSYM tarafından
yapılan YGS ve LYS'ye girmiş olmalarına,
 Tıp doktorluğu alanındaki sıralamada ilk 40 bin, hukuk alanında ise ilk 150 bin içinde
yer almalarına,
 ÖSYS Kılavuzunda yer alan tıp ve hukuk dışındaki diğer alanlarda en az, Türkiye'deki
yükseköğretim kurumları bünyesindeki programlara yerleşen en son öğrencinin almış
olduğu puanı almalarına,
 ÖSYS Kılavuzunda yer almayan alanlarda eğitim alacakların ise ön lisans programları için
herhangi bir puan türünde en az 140, lisans programları için herhangi bir puan türünde en
az180 puan almaları gerektiğine,
karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
http://www.yok.gov.tr/web/guest/yurtdisindaki-yuksekogretim-kurumlarini-tanima-ve-baraj-puan-uygulamasi
Download

yök denklik kararını okumak için tıklayınız