T .C.
CANAKKALE ONSEKIZ MART ONiVERSiTESI
(Farabi Kurum KoordinatOrlii0)
FARABI DEGhSIM PROGRAMI PROTOKOLU
Bizler, asagida imzalan bulunan yuksekogretim kurumlan olarak, kurumlanmiz
arasmda Farabi Degisim Program kapsaminda yapmayi kararlastirmis
bulunmaktayiz.
2547
Yuksekogretim Kanunu ye Yuksekogretim Kurumlan Arasinda
Ogrenci ye Ogretim
Ogretim Uyesi Degisim Programma iliskin Yonetmelik, Yuksekogretim
Kurumlan Arasinda Yurtici Ogretim Elemani ve Ogrenci Degisim Programlannin
Desteklenmesi Amaciyla Yuksekogretim Kurulunca Yuksekogretim Kurumlanna
Aktanlacak Tutarlann Kullanimi, Muhasebelestirilmesi, Bu Kapsamda Yapilacak
Odemeler Ile Diger Hususlara iliskin Esas ye Usuller ile konuyla ilgili diger mevzuata
uygun bir bicimde, asagtda yer alan alanlarda, belirtilen faaliyetlerde ye kararlastmlan
sayilarda, Ogrenci ye Ogretim uyesi degisiminde bulunmaya karar veren kurumlar
olarak, Farabi Degisim Program kapsammda yer alan ilke ye kosullara eksiksiz bir
bicimde uymayi ye degisimi gerceklestirmeyi taahhut ederiz.
Bu Protokol,
yilina kadar gecerlidir.
/02/ 2013 tarihinde iki astl nusha olarak yapilmis olup, 2018
Kurum Adi:
cANAKICALE ONSEKIZ MART
ONIVERSITESI
Kurum Adi:
ULUDAO ONIVERSITESI
Rektiir
Prof. Dr. Sedat LACINER
Imza:
.7;
Rektor
Prof. Dr. Kamil DILEK
Imza -
,C..
i.
(
-'
tr
Tarih:
OB4O2_, 2_0k1
Tarih:
Taraf
CANAKKALE ONSEKIZ MART IJNiVERSITESi, D17-FARABi-01
Kurum Koordinatoru
Dog. Dr. Zeki KARACA
Canaldcale Onsekiz Mart Universitesi, Farabi Kurum Koordinatorlugu
Rektorluk B/Blok Oda no: 506 17020/CANAKKALE
Tel: 0 286 218 00 18 Dahill: 1071, Faks: 0 286 218 31 81
E-posta: [email protected]
Taraf
ULLID At ONIVERSiTESt, E116-FARABI-01
Kurum Koordinatoru
Stilcran YIMAZ SOOUKPINAR
Uludag Universitesi Farabi Kurum Koordinathrlitga
Ogrenci hleri Daire Ba,kanligt 16059 Gtitiikle / BURSA
Tel: 0 224 294 06 00 Faks: 0 224 294 06 29
E-posta: farabiAuludag.eduir
OD: CI rend Dei i imi
Kod
Ad
Yliksekagretim Kurumu
Derece
Alan kodu
O
Lisans
Lisans
Yuksek
Lisans
Doktora
Toplam
Gonderen
Kabul eden
(*rend
Sayisi
Degi$im
Suresi
(Donem)
BIGA IKTiSADi VE iDARI BILIMLER FAIC•ILTESi
Iktisat
X
Canakkale
Onsekiz Mart
Universitesii
.. Uludag
.
. .
Universitesi
n
2
2
tIctisat
X
Uludag
Universitesi
Canakkale
Mart
Universitesi
Oniversitesi
2
2
isletme
X
Canalckale
Onsekiz Mar.
Universitesii
Uludag
.
Un versitesi
2
2
hletme
X
.. Ulu dag
Universitesi
Canakkale
Onsekiz Mart
Universitesi
2
2
X
Canakkale
Onsekiz Mar.
U
Uludag
Universitesi
2
2
X
Canakkale
.. Uludag s ekiz
Onsekiz
Mart
Universitesi
Universitesi
2
2
Kamu Yonetimi
X
Canalckale
Onsekiz Man.
Universitesi
Uludag
0 niversitesi
2
2
Kamu YOnetimi
X
.. Uludagg
Universitesii
Canalckale
0 nsekiz Mart
Universitesi
2
2
Maliye
X
Canakkale
Onsekiz Mart
Oniversitesi
Uludag
Universitesi
2
2
Maliye
X
.. Uludag
.
Universitesi
U
Canakkale
Ons ekiz Mart
Oniversitesi
2
2
Uluslar arasi
ili§kiler
X
Canakkale
Onsekiz Mart.
Universitesi
- Uludag
.
. .
Unwersitest
2
2
Calls=
Ekonomisi ye
Endustri
Calls=
Ekonomisi ye
EndUstri
Uluslar aras
tliskiler
X
.. Uludag
.
Universitesi
Canakkale
0 nsekiz Mart
Universitesi
2
2
Ekonometri
X
Canakkale
Onsekiz Mart
Universitesi
Uludag
.. .
. .
Universitesi
2
2
Ekonometri
X
Uludag
Universitesi
Canakkale
Onsekiz Mart
Universitesi
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Uludag
- .
Universitesi
wersitesi
2
2
Canakkale
0 nsekiz Mart
Universitesi
2
2
Uludag
.. .
Universitesi
2
2
Uludag
.
Oniversitest
Canakkale
Onsekiz
n
Mart
Universitesi
2
2
Canakkale
Onsekiz Mart
Oniversitem
Universite s i
Uludag
. .
- .
U n iversitesi
2
2
2
2
2
2
EdiTIM FAKULTESI
Almanca
Ogretmenligi
X
Almanca
Ogretmenligi
X
ingilizce
Ogretnenligi
X
.. ingilizce
Ogretmenligi
X
Bilgisi
Ogretmenligi
O
igi
gretmenl
.Fen Bilgisi
Ogretmenligi
X
X
Canakkale
Uludag
Onsekiz Mart
0 iversitesi
Universitesi
Universitesi
Canakkale
Onsekiz Mart
Universitesi
Uludag
Universitesi
Canakkale
Uludag
Onsekiz Mart
- .
rsitesi
1.1 wersitesi
Unive
Oniversitem
Canakkale
0 sekiz
Ons Mart
.. Uludag
ekiz
U niversitesi
Canakkale
Onsekiz Mart
Oniversitesi
Canaldcale
.. Uludag
0 sekiz
Onsekiz
Mart
Universitesi
Universitesi
Egitimi ye
Spor Ogretmenligi
X
Canal`kale
Onsekiz Mart
Oniversitesi
Egitimi y e
Spor Ogretmenligi
X
U niversitesi
X
Onsekiz Mart
Universitesi
Bilgisayar ye
Ogretim
Teknolojileri
Ogretmenligi
.. Uludag
.
Canakkale
Bilgisayar ye
Ogreti
Teknolojileri
Ogretmenligi
Mtizik
Ogretmenligi
X
Uluda
. .
.. .
Universitesi
wersdest
X
Canakkale
Uludag 0 sekiz
Onsekiz
Mart
Universitesi
Universitesi
Resim-ls
Ogretmenligi
X
Canakkal
Onsekiz Mart
Oniversitesi
Uludag
Universitesi
Resim-t$
Ogretmenligi
X
Uludag .
Universitesi
Canakkale
Onsekiz Mart
Universitesi
2
2
Okul Oncesi
.. Egitimi
Ogretmenligi
X
Canakkale
Onsekiz Mart
Universitesi
Uludag
.. .
. .
2
2
X
Uludagg
.
Universitesi
O
Canakkale
Onsekiz Mart
Universitesi
2
2
X
Canakkale
Onsekizz Mart
O
Uludag
Universitesi
2
2
Mtizik
Ogretmenligi
Okul Oncesi
Egitimi
Ogretmenligi
Sniff
Ogretmenligi
Simi
Ogretmenligi
X
Uludag
Universites i
Canakkale
0 nsekiz Mart
Universitesi
2
2
Tiirkce
Dgretmenligi
X
Canakkal
Onsekiz Mart
Oniversitesi
.. Uludag
Universitesi
2
2
X
Uludag .
Universitesi
Canakkale
0 nsekiz Mart
Universitesi
2
2
Arkeoloji
X
Canakkale
Onsekiz Mart
Universitesi
Uludag
Universitesi
2
2
Arkeoloji
X
Uludag .
Universitesi
Canakkale
Onsekiz Mart
Universitesi
2
2
Biyoloji
X
Canakkale
Onsekiz Mart
Universites i
. Uludag
eniversitesi
U
2
2
Biyoloji
X
Uludag .
Universitesi
Canakkale
0 nsekiz Mart
Universitesi
2
2
Fizik
X
Canakkale
Onsekiz Mart
Universitesi
Uludag
Universitesi
2
2
Fizik
X
Uludag .
Universitesi
Canakkale
Onsekiz Mart
Universitesi
2
2
Kimya
X
Canakkale
Onsekiz Mart
Universitesii
. . .
.. nUludag
Universitesi
2
2
Kimya
X
Uludag
Universites i
Canakkale
Onsekiz Mart
Universitesi
2
2
Sosyoloji
X
Canakkale
Onsekiz Mart.
Universitesi
Uluag
. . .
U- nIverdsaesi
2
2
Sosyoloji
X
Uludag
Universitesi.
Canakkal
0 nsekiz Mart
Universitesi
2
2
Matematik
X
Canakkale
Onsekiz Mart
Universitesii
. . .
- nUludag
Universitesi
2
2
Matematik
X
Uludagg .
Universitesi
Canakkale
0 nsekiz Mart
Universitesi
2
2
Sanat Tarihi
X
Canakkale
Onsekiz Mart
Universitesii
- nUludag
. . .
Universitesi
2
2
Sanat Tarihi
X
Uludagg
Universitesi
Canakkale
0 n. sekiz Mart
Universitesi
2
2
Tarih
X
Canakkale
Onsekiz Mart
Universitesii
- nUludag
. . .
Universitesi
2
2
Tar h
X
Uludagg
Oniversitesi
Canakkale
Onsekiz Mart
Universitesi
2
2
X
Canakkale
Onsekiz Mart
Universitesii
Ulu
- ndag
.
Universitesi
2
2
X
Uludag
Oniversitesi
Canakkale
Onsekiz Mart
Universitesi
2
2
TOrkce
Dgretmenligi
FEN EDEBIYAT FAKULTESi
Turk Dili ye
Edebiyati
Turk Dili ye
Edebiyati
•
MCHENDISLIK MIMARLIK FAKULTESI
Cevre
Mithendisligi
X
Canakkale
Onsekiz Mart
Universitesi.
Uludag
Universitesi
Cevre
Muhendisligi
X
.. Uludag
.
Universitesi
Canakkale
0 nsekiz Mart
Universitesi
Mimarlik
X
Canakkale
Onsekiz Mart
Universitesi
Uludag
Universitesi
Mimarlik
X
.. Uludagg
.
Universitesi
Canakkale
0 nsekiz Mart
Universitesi
Tip
X
Canakkale
Onsekiz Mart
Universitesi
Uludag .
Universites
i '
Tip
X
.. Uludag
Universitesi
.
Canakkale
Onseki
Universitesi
Bahee Bitkileri
X
Canakkale
Onsekiz Mart
eniversitesi
Bahce Bitkileri
X
Bitki Koruma
2
2
2
2
2
2
2
2
Uludag
- .
. .
Universitesi
2
2
Uludag
Universites
Universitesi
Canakkale
0 nsekiz Mart
Universitesi
2
2
X
Canakkale
Onsekiz Mart
Universitesi
Uludag
Universitesi
2
2
Bitki Koruma
X
Uludag
Universitesi
Canalckale
Onsekiz
t
rsM
itear
si
2
2
Tarim Ekonomisi
X
Canakkale
Onsekiz Mart
.
Universitesi
. .
.
- Uludag
U nwersaesi
2
2
Tarn Ekonomisi
X
.. Ulu dag .
Universitesi
Canakkale
0 nsekiz Mart
Universitesi
2
2
Tanm Makinalan
X
Canakkale
Onsekiz Mart
Universitesi
Uludag
Universitesi
2
2
Tarim Malcinalan
X
Uludagg
Universitesi
2
2
Tarla Bitkileri
X
Canakkale
Onsekiz Mart
Universitesi
Uludag
. .
- .
Universitesi
U
ofersitesi
2
2
Tarla Bitkileri
T
X
Uludag
Universitesi
Canakkale
Onsekiz Mart
2
2
Toprak
X
Canakkale
Onsekiz Mart.
Universitesi
Uludag
. .
.. .
n
Iliversitesi
2
2
Toprak
X
.. Uludag
Universitesi
Zootekni
X
ganaldcale
Onsekiz Mart
Universitesi
Uludag
. .
- .
Universitesi
2
2
Zootekni
X
tdudag
Universites
Universitesi
ganakkale
0 nsekiz Mart
Universitesi
2
2
TIP FAKULTESI
ZIRAAT FAKULTESI
Canalckale
(3`
z
oinsievkeirs
tear
iM
si
t
Canalckale
OUniversitesi
2
SAdLIK ItiCSEKOKULU
Hemirelik
X
Canakkafe
Onsekiz Mart
Universitesi
Uludag
. .
- .
Universitesi
1
2
Heniirelik
X
Uludag
Oniversitesi
Canakkale
Onsekiz Mart
Oniversitesi
1
2
T .C.
ULUDAt iNiVERSiTESt REKTORLUOU
Farabi Karam Koordinattirliigii
Say': B.30.2.ULU.0.88.00.00-310.02.01.1., Konu: Farabi Degisim Program' Protokolii
03/02/2014
cANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITESI REKTORLUOU
(Farabi Kurum KoordinatOrltigiine)
CANAKKALE
YilksekOgretim Kuramlan Arasmda FARAB1 (tenth Degisim Program' kapsanunda;
gelen ye giden ogrenci kontenjamn 2 °Imam kosulu He Universitemiz ile Universiteniz
arasmda imzalanan protokole Universiteniz Ilahiyat Fakiiltesi Ilahiyat BOliimilniin de dahil
edilmesi Ilahiyat Fakultesi Dekanligmea uygun gOrtilmtistOr.
Bilgilerinize ve geregini arz ederim.
Prof. Dr. Kamil DILEK
Rektor
Bu Beige, 5070 sayth Kanun hiikumlerine uygun olarak elektronik irnza ile imzalannusur.
Uludag Universitesi RektórItigh Gitrakle Kampusu 16059
Nililfer/BURSA
Tel: (0 224) 2940600
Fax: (0 224) 2940629
e-posta:[email protected] Elektronik Ag: www.uludag.edu.tr
Bu beige UDOS kullandarak hazidanmeor.
AynnhL Bilgi
Salih Y.Memur
Download

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi