Karar No
Karar Tarihi
: 278
: 04/03/2015
Vatan Partisi Genel Başkanlığı tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 17/02/2005 tarihli, 62
sayılı yazıda; 15/2/2015 tarihli İşçi Partisi Olağanüstü Genel Kurultayı'nda İşçi Partisi'nin adının Vatan
Partisi olarak değiştirilmesine karar verildiği bildirilmiş olmakla, konu incelenerek;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ
İşçi Partisi'nin 15/2/2015 tarihinde yapmış olduğu Olağanüstü Genel Kurultayı'nda parti tüzüğünde
yapılan değişiklikle partilerinin yeni adının “Vatan Partisi” simgesinin “buğday başaklarının kucakladığı
Çoban Yıldızı'dır." şeklinde değiştirildiğinin bildirilmesi üzerine, Başkanlığımızın 18/12/2015 tarihli, 1117
sayılı yazısı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan durumun sorulduğu, Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığı'ndan alınan 02/03/2015 tarihli cevabi yazıda, Vatan Partisi (İşçi Partisi) sicil dosyasının
incelenmesinde parti genel merkezi tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen 17/02/2015
tarihli, 2015/1 sayılı yazıda, 15/02/2015 tarihli İşçi Partisi Olağanüstü Genel Kurultayı'nda parti amblemi ile
birlikte partinin adının Vatan Partisi olarak değiştirildiği, bu durumun parti sicil kütüğüne işlenerek
02/03/2015 tarihinde onaylandığı ve Vatan Partisi'nin mevcut faal partiler arasında yer aldığının bildirildiği
anlaşılmıştır.
Bu durum karşısında, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan 25. Dönem Milletvekili Genel
Seçimine katılabilecek siyasi partilerin tespitine ilişkin Kurulumuzun 30/1/2015 tarihli, 2015/98 sayılı
kararında yer alan “İşçi Partisi”nin isminin “Vatan Partisi” olarak değiştirilmesine,
7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili iş ve
işlemlerin Vatan Partisi ile yürütülmesine,
karar verilmesi gerekmiştir.
S O N U Ç : Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1- İşçi Partisi'nin yeni parti adının Vatan Partisi olduğuna,
2- 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili iş ve
işlemlerin Vatan Partisi ile yürütülmesine,
3- Karar örneğinin;
a) Resmî Gazetede yayımlanmasına,
b) Seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerin genel başkanlıklarına gönderilmesine,
c) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr internet adresinde
yayınlanmasına, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına iç-mail olarak iletilmesine,
04/03/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Başkan
Sadi GÜVEN
Başkanvekili
Turan KARAKAYA
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Nilgün İPEK
Üye
Ünal DEMİRCİ
Üye
Ali KAYA
Üye
İbrahim ZENGİN
Üye
İlhan HANAĞASI
Üye
Zeki YİĞİT
Üye
Ahmet TUNCAY
Üye
Haluk KIRCA
Download

Daha Fazlası - Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı