StİL UNİVERSAL ASMA KLOZET
— Metal mentefleli klozet kapa€› — Metal uçlu taharet borusu — Universal taharet borusu giriflli asma klozet [‹ste€e ba€l› olarak standart ya
da gizli taharet borusu giriflli olarak kullan›labilmektedir.]
Universal Asma Klozet
Kod: 71107314xx
A€›rl›k: 21.4kg
Klozet Kapa€›
Kod: 70107720xx Yavafl Kapanan
Klozet Kapa€›
Kod: 70107728xx
Stil Renkleri: Beyaz 00, Easy Clean Beyaz 02, Pergamon 11
Siparifl verilirken siparifl kodunun sonunda xx yerine renk kodu eklenmelidir.
Kalevit Saniter Seramik San. A.Ş. Genel Müdürlük — Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası Levent 34330 İstanbul — Turkey
T +90 212 371 5253 [pbx] — F +90 212 278 4396 Fabrika — Semedeli Köyü Çan — Çanakkale T +90 286 437 1231 — F +90 286 437 1232 — kale.com.tr
Download

Teknik Föy